saldo budżetu państwa

Projekt budżetu 2020: Potrzeby pożyczkowe budżetu netto wyniosą 19,38 mld zł

2020 r. "W 2020 r. zakładany jest zerowy wynik budżetu państwa, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16 953,9 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 2 424,3 mln zł. W rezultacie planowane w 2020 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 19 378,2 mln zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,3 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6 mld zł oraz pomniejszających potrzeby saldach depozytów JSFP i depozytów sądowych (-5,6 mld zł) oraz zarządzania środkami europejskimi (-2,4 mld zł), * zwiększenia stanu środków

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 1088,19 mld zł w czerwcu

wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 8,8 mld zł, powiększającym potrzeby saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (+2,3 mld zł) oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+2,2 mld zł), * zwiększenia stanu

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1% m/m do 997,4 mld zł w lutym

państwa (+4,5 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6,7 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,3 mld zł), różnic kursowych (+2,2 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 0,8%, wobec USD o

Potrzeby pożyczkowe budżetu 2020 zwiększono o 79,82 mld zł do 103,34 mld zł

papierów wartościowych (o 58 507,7 mln zł) i wzrostu salda środków na rachunkach złotowych budżetu państwa (o 10 128,7 mln zł), * wzrostu finansowania zagranicznego o 11 185,5 mln zł w efekcie głównie wzrostu finansowania w formie obligacji emitowanych na rynkach zagranicznych (o 14 200,7 mln zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+9,8 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 1,3 mld zł oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+8,5 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-13,4 mld zł), różnic kursowych (+4,4 mld zł) - osłabienia

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu

głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,4 mld zł), różnic kursowych (6,5 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 2,2%, wobec USD o 3,2%, wobec CHF o 3,4

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,3 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,9 mld zł), różnic kursowych (3,7 mld zł) - osłabienie wobec euro o 0,9%, wobec USD o 3,1%, wobec o CNY 3,0% i wobec JPY

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-3,7 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 6,6 mld zł, różnic kursowych (-1 mld zł) - umocnienie wobec euro o 0,5%, wobec USD o 0,9%, wobec

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,4 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,4 mld zł), różnic kursowych (+0,6 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,01%, wobec USD o 0,5%, wobec CHF o 1,8% i wobec JPY o 3,0

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,1 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 1,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-12,9 mld zł), różnic kursowych (-8,0 mld zł) - umocnienia złotego wobec euro o 2,6%, wobec USD o 4,6%, wobec

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,5% m/m do 987,6 mld zł w styczniu 2020 r.

netto budżetu państwa (-8,9 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 3,4 mld zł oraz pomniejszającym wpływie zarządzania środkami europejskimi (-5,6 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,9 mld zł), różnic kursowych (+3,4 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 1

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 3,7 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,1 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie

Projekt budżetu 2019: Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r.

w wysokości 57 051,7 mln zł,   b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.   Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 53 248,9

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,2 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,1 mld zł); różnic kursowych (-0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,2% i wobec JPY o 0,7% oraz osłabienia wobec USD

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-14,9 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7,1 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-8,2 mld zł), - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+23,3 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,2% m/m do 973,3 mld zł w grudniu 2019 r.

wypadkową: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 11,8 mld zł oraz nadwyżce budżetu środków europejskich 3,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-5,8 mld zł), różnic kursowych (-4,7 mld zł) - umocnienia PLN wobec euro o

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł), umocnienia złotego (-2,9 mld zł) o 0,9

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

OK1018 i przeprowadzeniu przetargu sprzedaży. "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-16 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-7 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-7,9 mld zł) oraz nadwyżki

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-7,4 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,4 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+5,5 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-0,8 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 7,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,8 mld zł), różnic kursowych (+2,3 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,7%, wobec USD o 1,6%, wobec CHF o 1,3% i wobec

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

pożyczkowych netto budżetu państwa (-12,3 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (-10,6 mld zł) oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-6,3 mld zł), - osłabienia złotego (+8,8 mld zł) o 2,6% wobec EUR, 4,8% wobec USD, o 3,5% wobec CHF, o 5,8% wobec JPY i przy umocnieniu o 0,1% wobec CNY

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,01% m/m do 954,25 mld zł w XII ub.r.

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+15,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 21,5 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-4,4 mld zł), spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,4 mld zł), osłabienia złotego (+0,6 mld zł) o 0,2% wobec EUR, o 0,8

MF: Potrzeby pożyczkowe budżetu 2016 wzrosną do 73,72 mld zł netto

zagraniczne - na 26,12 mld zł, podano także. "Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 47 596,8 mln zł, b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,7% m/m do 934,69 mld zł w styczniu

;Wzrost zadłużenia w styczniu 2018 r. był głównie wypadkową: • zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+29,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, • ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-20,7 mld zł), w tym nadwyżki

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,4% m/m do 941,43 mld zł w III

pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,3 mld zł); - umocnienia złotego (-7,6 mld zł) – o 2,2% wobec EUR, 3,2% wobec USD, 2,6% wobec CHF, 2,8% wobec JPY i o 3,5% wobec CNY; - zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-2,6 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Z kolei wzrost zadłużenia od

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,9% m/m do 952 mld zł w lutym

; Wzrost zadłużenia w lutym 2018 r. był głównie wypadkową: • zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+9,3 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, • finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,8 mld zł), w tym deficytu budżetu

Dochody ogółem z przekształcenia OFE wyniosą 12,5 mld zł w 2020 r.

sektora w postaci wpływów z podatku PIT i do NFZ. Jednak wypływ ten będzie znacznie mniejszy niż w przypadku FUS. "Budżet państwa przekazuje w formie dotacji środki na pokrycie niedoboru w FUS. Poziom wydatków budżetu państwa z tego tytułu będzie więc ostatecznie uzależniony od zmiany salda FUS

Bank Millennium: Wzrost dochodów z VAT w budżecie na 2020 r. zbyt optymistyczny

Banku Millennium.    Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami medialnymi, rząd przyjął budżet na rok 2020, zakładający zrównoważenie dochodów i wydatków. To pierwszy budżet bez deficytu w historii polskiej gospodarki po transformacji. Dochody oraz wydatki budżetu państwa wyniosą w przyszłym

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2016 r.

rozchodów budżetu państwa w wysokości 265 147 949 tys. zł, a planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 72 951 381 tys. zł, podano także. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (ISBnews)  

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 956,14 mld zł w czerwcu

głównie wynikiem: - potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,4 mld zł), przy praktycznie zrównoważonym bilansie budżetu państwa, - zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-9 mld zł) związanego z wykupem obligacji nominowanych w EUR (2 mld EUR), - osłabienia złotego (+2,3 mld zł) o

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,7% m/m do 928,47 mld zł w XII

. spadło o 0,8% m/m do ok. 927,9 mld zł. "Spadek zadłużenia w grudniu 2017 r. był głównie wypadkową: • finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (+22,2 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+23 mld zł); • zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-25,8 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 948 mld zł w kwietniu

potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-18,6 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-9,3 mld zł) i salda zarządzania środkami europejskimi (-6,0 mld zł), - osłabienia złotego (+3,0 mld zł) o 1,2% wobec EUR, 0,2% wobec USD, o 3,2% wobec JPY i o 2,9% wobec CNY oraz umocnienia o 1,2% wobec CHF

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 958 mld zł w marcu

środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-13,3 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-3,1 mld zł) i salda zarządzania środkami europejskimi (-7,0 mld zł), - osłabienia złotego (+1,6 mld zł) – o 0,9% wobec EUR, 0,4% wobec CHF, 4,0% wobec

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 942,55 mld zł w IV

pożyczkowych netto budżetu państwa (-1,7 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-1,4 mld zł); - umocnienia złotego (-1,5 mld zł) - o 0,1% wobec EUR, 1,9% wobec USD, 1,3% wobec CHF, 1,4% wobec JPY i o 2,0% wobec CNY; - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+2,7 mld zł)" - czytamy w

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

wydatków budżetu państwa per saldo pozostała na niezmienionym poziomie. Ustawa nie przewiduje również zwiększenia deficytu budżetowego, podkreśliła Kancelaria. Ustawa wprowadza zmiany do zarówno do części tekstowej ustawy budżetowej na rok 2017, jak i załączników nr 2, 7, 8, 9 i 13. Zmiany w części

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,05% m/m do 858,42 mld zł w marcu

potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,7 mld zł), w tym deficytu budżetowego (+6,5 mld zł); • umocnienia złotego (-8,6 mld zł) – o 2,1% wobec euro, 5,9% wobec USD, 2,2% wobec CHF oraz o 5,4% wobec JPY " - czytamy w komunikacie. Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 962 mld zł w maju

/m do ok. 962 mld zł. " Wzrost zadłużenia w maju 2018 r. był głównie wynikiem: - dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa 0,3 mld zł, - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+2,9 mld zł) związanego z gromadzeniem środków

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 819,2 mld zł w sierpniu

wypadkową: • różnic kursowych (+4,0 mld zł), • dodatniego salda emisji SPW i w efekcie wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,9 mld zł), • nadwyżki budżetu państwa (-0,7 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 923,34 mld zł w XI

; finansowania deficytów: budżetu państwa (+2,9 mld zł) i budżetu środków europejskich (+6,2 mld zł); •  różnic kursowych (+9,1  mld  zł) - osłabienia PLN wobec EUR (o 2,6%), USD (o 5,7%), CHF (o 3%) i CNY (o 4%) i umocnienia wobec JPY (o 1,9%); •  zmniejszenia stanu środków na

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 890,71 mld zł w maju

: - finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+2,4 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+2,6 mld zł); - wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,2 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 945,69 mld zł w VI

pożyczkowych netto budżetu państwa (-5,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,1 mld zł); - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+9 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych; - różnic kursowych (+2,2 mld zł) - osłabienia złotego o 1,3% wobec EUR i o

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,6% m/m do 945,15 mld zł w II

pożyczkowych netto budżetu państwa (+6 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,9 mld zł); • wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+8,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych" - czytamy w komunikacie. Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2017

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r., przedłożone przez ministra finansów, zakładające m.in. obniżenie stawki PIT do 17% z 18%, wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat czy podwyższenie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,1% m/m do 889,35 mld zł w lipcu

pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,2 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-4,3 mld zł); • umocnienia złotego (-3,9 mld zł) - o 1,3% wobec euro, 1,1% wobec USD, 1% wobec CHF i o 2% wobec JPY; • zmniejszenia  stanu  środków  na  rachunkach budżetowych (-1 mld zł)"

MRPiPS szacuje koszt programu świadczeń 'Mama4+' na 900 mln zł rocznie

. W ocenach skutków regulacji oszacowano, że wydatki z budżetu państwa na wdrożenie projektu będą wynosiły od ok. 916 mln zł do ponad 1 mld zł rocznie, co daje łącznie kwotę 11,01 mld zł w okresie 10 lat. Jednocześnie oszacowano dochody na łącznym poziomie 2,26 mld zł w ciągu 10 lat, co oznacza, że

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 910,75 mld zł w X

wypadkową: • finansowania potrzeb pożyczkowych (+9,7 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+4 mld zł); • zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,2 mld zł); • różnic kursowych (+1,9 mld zł) - osłabienia złotego wobec EUR (o 0,3%), USD (o 2,4%), CHF (o 0,4%) i CNY (o

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,3% m/m do ok. 935 mld zł w XI

342,1 mln zł (0,4%) wobec końca 2016 r" - czytamy dalej. Spadek zadłużenia w październiku 2017 r. był głównie wypadkową: • finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,5 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+1,1 mld zł); • zmniejszenia stanu środków na rachunkach

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,4% m/m do 902,7 mld zł we wrześniu

: •  finansowania deficytu budżetu państwa (+5,7 mld zł); • różnic kursowych (-2,8 mld zł) – umocnienia złotego wobec EUR (o 1,0%), USD (o 1,3%) i CNY (o 1,2%) oraz osłabienia wobec CHF (o 0,1%) i JPY (o 0,7%)" - czytamy w komunikacie. Z kolei wzrost zadłużenia od początku

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,9% m/m do ok. 932 mld zł w X

r. • wzrost o 12.063,0 mln zł (1,3%) wobec końca 2016 r." - czytamy w komunikacie. Wzrost zadłużenia we wrześniu 2017 r. był głównie wypadkową: • finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+1,2 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+1,1 mld zł); &bull

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 899,2 mld zł w sierpniu

państwa (-0,5 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem: •  finansowania deficytu budżetu państwa (+14,9 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+6,6 mld zł); •  wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,5% m/m do ok. 940,8 mld zł we IX

. - wzrost o 7 835,3 mln zł (0,8%) wobec końca 2016 r" - czytamy w komunikacie.  Spadek zadłużenia w sierpniu 2017 r. był głównie wypadkową:  - ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-2,5 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-2,5 mld zł); - zmniejszenia stanu środków na

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,8% m/m do 811,4 mld zł w lipcu

2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+26,6 mld zł), dodatniego salda udzielonych pożyczek (+3,3 mld zł), podano także. Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lipca br. 539,76 mld zł i wzrosło o 0,1 pkt proc. w stosunku do

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,2% m/m do 930 mld zł w styczniu

netto budżetu państwa (-15,9 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,7 mld zł), wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+23,2 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, umocnienia złotego (-7,1 mld zł) – o 2,1% wobec euro, 3,2% wobec USD, 1,3

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 858 mld zł w lutym

deficytu budżetowego (+4,9 mld zł); • wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,3 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; • różnic kursowych (-5,0 mld zł) – umocnienia złotego o 1,8% wobec EUR, 1,9% wobec USD i 0,1

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Zapisana w projekcie budżetu państwa na 2020 r. likwidacja limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe byłaby złym rozwiązaniem, wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,4% m/m do ok. 936,5 mld zł w VIII

podał też, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2017 r. spadło o 0,6% m/m i wyniosło 939 931,1 mln zł. Od końca 2016 r. zwiększyło się o 1,2%.  Spadek zadłużenia w lipcu 2017 r. był głównie wypadkową:  - finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+1,9 mld zł), w

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem 

(CALPE), które opracowały program gospodarczy, zabezpieczający zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa.  "Większa prostota systemu prawnego będzie mogła być osiągnięta, gdy radykalnie zostanie ograniczana liczba i częstotliwość nowelizacji. W tym celu należy rozważyć

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 928,66 mld zł w XII

; finansowania deficytu budżetu państwa (+18,7 mld zł); • zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-15,8 mld zł); • przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (+3 mld zł); • różnic kursowych (-1,1 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR (o 0,3%), JPY (o 3,1%) i CNY

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 898,99 mld zł w czerwcu

;finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,2 mld zł); - osłabienia złotego (+4,4 mld zł) - o 1% wobec EUR, 1,1% wobec USD, 2,5% wobec CHF i o 9,1% wobec JPY; - zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4 mld zł)" - czytamy w

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,3% m/m do 837,65 mld zł we wrześniu

wynikiem: • wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,7 mld zł); wynikającego głównie z dodatniego salda emisji obligacji i zaciągniętych w Banku Światowym i Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytów, • finansowania deficytu budżetu państwa (+5,3 mld zł), • przedterminowej

Przegląd prasy

. Środki gromadzone są na kontach oszczędnościowych oraz osobistych, których salda systematycznie rosną Parkiet  -- Drugi kwartał br. przyniesie spadki wyników operatorów telekomunikacyjnych, pomio, że sektor jest najbardziej odporny na COVID, wynika z zestawienia prognoz biur maklerskich  

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. Świadczenia takie obciążą budżet państwa łączną kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat "Projekt określa kryteria przyznawania prawa do tego świadczenia oraz zasady wypłacania i finansowania tego świadczenia

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie" - czytamy w komunikacie. Według Federacji, naprawy wymaga wyjątkowo niesprawiedliwy system ryczałtowy opłacania składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej - który jest takim samym obciążeniem dla

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 790,8 mld zł w styczniu

państwa (+4,5 mld zł), w tym deficytu budżetu środków europejskich (+6,0 mld zł), • różnic kursowych (+3,8 mld zł), • salda depozytów przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) (+1,2 mld zł) i depozytów sądowych (+0,9 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Krajowe

Przegląd prasy

--Prezes Instytuu Energetyki Odnawialnej: Potencjał rozwoju fotowoltaiki jest znacznie większy, niż planuje rząd --Kilkadziesiąt spółek podała już informacje o negatywnym wpływie koronawirusa na wyniki, a takich informacji będzie przybywać Dziennik Gazeta Prawna  --Najwięcej państwo mogą

Projekt budżet 2017: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do 79 mld zł

budżetu państwa w wysokości 59 345,5 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9 634,5 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 10 032,1 mln zł. W rezultacie planowane w 2017 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 79 012,1 mln

Podatnicy dopłacą do likwidacji OFE. Z ustawy zniknął zapis o emeryturze minimalnej

to, że powstanie luka, którą będzie trzeba załatać w przyszłości z budżetu państwa, czyli faktycznie zrobią to podatnicy. Obecnie nie ma obaw co do wysokości tej luki. - Według planu ZUS na ten rok skala dopłat do najniższych emerytur i rent wyniesie około 160 mln zł, czyli wobec około 260 mld zł

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

szacowaną kwotę wpływu z tytułu opłaty skarbowej do budżetu samorządów w wysokości 148 680 zł. Dochody ogółem w ciągu 10 lat mają wynieść łącznie 9 816,5 mln zł. Po zmniejszeniu dochodów po stronie JST (łącznie 3,1 mln zł w ciągu 10 lat) saldo ogółem będzie dodatnie i wyniesie 9 816,6 mln zł. 

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

. Jeśli czegoś państwo nie widzi, to nie znaczy, że to jest od razu nielegalne. Zwłaszcza przy istnieniu czterech unijnych swobód przepływu. W samym saldzie mogą oczywiście być zawarte nielegalne odpływy, ale zawarta jest w nim cała masa całkowicie legalnych transakcji. Przykładowo kilka lat temu NBP

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

; zł" - czytamy dalej.  Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 336 211 163 tys. zł oraz 272 230 782 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 63 980 381 tys. zł. "Przewiduje

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

mld zł do budżetu państwa. "Dzięki wprowadzeniu rekomendowanych zmian deficyt FUS zostałby ograniczony łącznie o 11 mld zł rocznie" - powiedział Kozłowski podczas konferencji. Według FPP, wyeliminowane zostałyby ponadto bodźce do stosowania niestandardowych form zatrudnienia oraz

MF sfinansowało już 93% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Poziom finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął 93% na koniec września, poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. "Po wrześniu mamy sfinansowane 93% całorocznych potrzeb

Przegląd prasy

euro wzrosła o 0,1% m/m w lipcu --Morawiecki: Chcemy pobierać 2-2,5 mld zł/ rok dywidend od spółek Skarbu Państwa --Michael/Ström pozytywnie ocenia zdolność obsługi zadłużenia Marvipol Development --Morawiecki: Deficyt budżetu centralnego wyniesie 40-41 mld zł w tym roku --CDRL chce

FPP apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dot. ozusowania umów zleceń

. Nawet po uwzględnieniu maksymalnych ubytków m.in. z tytułu zaprzestania działań kontrolnych ZUS, wywołałoby to efekt w postaci poprawy salda sektora finansów publicznych o kwotę ponad 2 mld zł rocznie. "W obliczu podpisanego porozumienia z NSZZ Solidarność niepokoi nas przyspieszenie kontroli ZUS

Na likwidacji OFE zyska budżet państwa. Rządowy skok na Fundusz Rezerwy Demograficznej

czego 15 proc., czyli około 19,5 mld zł, trafi do budżetu państwa. Z drugiej strony już w perspektywie 2030 roku w wyniku braku wpływów z tzw. suwaka bezpieczeństwa saldo Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), instytucji która gromadzi składki emerytalne i rentowe, będzie ujemne i wymusi dopłatę ze

Sejm. PiS przegłosował budżet. Rekordowy zysk banku centralnego wesprze finanse państwa

do budżetu państwa. Co roku zysk banku centralnego jest niejako prezentem dla rządu, który może dzięki niemu poprawić stan finansów państwa. W sumie w latach 2010-15 NBP łącznie wypracował zysk w wysokości ok. 29 mld zł, co przełożyło się na wpływy do budżetu państwa łącznie w wysokości 27,5 mld zł

Przegląd prasy

rząd ma pomóc gminom załatać dziury w budżetach, jednak władarze miast oceniają ten projekt krytycznie --Szybkie testy na koronawirusa, które rząd kupił w Korei mogą okazać się nieskuteczne -- Ostatnie zmiany w Ministertwie Finansów osłabiają autorytet tego resortu, który i tak w kryzysowej

Przegląd prasy

; Były prezes LOT-u: Bez pomocy państw do końca maja może upaść połowa linii lotniczych. Skończy się epoka walki o pasażera nieustanną obniżką cen biletów i ciągłym dokładaniem liczby rejsów  ISBnews --Play wypłaci dywidendę okresową brutto wys. 1,65 zł na akcję --Analizy.pl: Aktywa

MZ skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. płac lekarzy-stażystów

do roku 2024 mają wynieść 21,24 mln zł, a dochody budżetowe 10,39 mln zł. Saldo ogółem ma wynieść -10,85 mln zł. "Przedmiotowy projekt nie powoduje skutków dla budżetu państwa w roku 2017, ponieważ środki na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń stażystów są zabezpieczone w Funduszu Pracy. Od

BGK średnioterminowo zamierza wesprzeć inwestycje polskich firm kwotą 6 mld zł

przygotowania do wdrożenia programu gwarancji de minimis w nowej formule od 1 stycznia 2018 r. Zmiana obejmie dywersyfikację źródeł finansowania programu, aby nie obciążał on jedynie budżetu państwa, lecz w dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu środków unijnych uwolnionych z instrumentów

Propozycje fiskalne PiS nie powinny zwiększyć deficytu pow. 3% PKB wg analityków

lokalnych połączeń autobusowych). Premier Mateusz Morawieckiego oszacował łączny, roczny koszt zmian dla budżetu na blisko 40 mld zł.  Zdaniem części analityków, łączny koszt zmian dla budżetu (uwzględniając m.in. wyższe wpływy z VAT) to ok. 1,2-1,5% PKB w 2020, co oznacza, że o ile deficyt sektora

MF proponuje wzrost potrzeb pożyczkowych o 8 mld zł

- Według naszej propozycji dla Rady Ministrów w porównaniu z tym, o czym wcześniej informowaliśmy rynek, budżet państwa będzie musiał wyemitować dodatkowo papiery warte 8 miliardów - powiedziała Reuterowi pani dyrektor. - W porównaniu z wcześniejszymi planami, które mówiły o prognozach pożyczkowych

Putin się chwali gospodarką, a Fitch kończy z ratingami rosyjskich firm

zaakceptowania, tym bardziej że utrzymuje się pozytywne saldo w handlu zagranicznym w kwocie ok. 70 mld dol. - ocenił prezydent Rosji. Dodał, że wydatki na import ograniczono o jedną dziesiątą, a rezerwy walutowe państwa zwiększyły się z 368 mld dol. do 385 mld dol. Jednak Putin faktycznie przedstawił stan

IPAG: Wzrost PKB wyniesie spowolni do 3,8% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

uruchamianiem kolejnych inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, czyli w głównej mierze inwestycji publicznych - rządowych i samorządowych. "W konsekwencji Instytut przewiduje, że tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w latach 2019-2020 będą niższe niż w

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu

; - czytamy także. Planowane rozwiązanie będzie miało wpływ na zmniejszenie dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwiększenie wydatków budżetu państwa. Według OSR w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian saldo ogółem ma wynieść: -3 668,9 mln zł, z czego w pierwszym roku ma to

Marczak z MF: Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu sięgnęło 30% na koniec I

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zostało zrealizowane w 30% na koniec stycznia br., poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Na koniec stycznia mamy sfinansowane 30% tegorocznych

Przegląd prasy

--mDM: Lokum, Atal, Echo w gronie 'najciekawszych' spółek deweloperskich --mDM: Elektrobudowa, Unibep i Torpol 'najciekawsze' wśród spółek budowlanych --Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 1,1 mld zł w czerwcu --Wielton ma zezwolenie na działalność w Łódzkiej SSE --GUS: Eksport w USD do

KE utrzymała prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. na poziomie 3,5%

, konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego, wspierana przez dalszą poprawę na rynku pracy, a także przez wzrost świadczeń finansowanych z budżetu państwa - przede wszystkim dzięki nowemu świadczeniu na dzieci (Program 500+). Inwestycje prywatne powinny rosnąć w umiarkowanym

Rekordowa nadwyżka Niemiec w handlu zagranicznym

rekordowy dotąd wynik z września 2007 r., kiedy Niemcy w handlu zagranicznym miały 18,7 mld euro nadwyżki. Te doskonałe wyniki w eksporcie przekładają się też na saldo rachunku obrotów bieżących. We wrześniu na rachunku obrotów bieżących Niemcy miały nadwyżkę 19,7 mld euro - największą na świecie. Ale to

Upadek biura podróży? Wrócisz do domu dzięki funduszowi gwarancyjnemu

za osoby, które jadą na wycieczkę gdzieś do Polski lub do państw z nami graniczących. Za tych turystów, którzy jadą autokarem do któregoś z państw europejskich, odprowadzą do funduszu 10 zł. A za turystę lecącego samolotem - 15 zł. To założenia projektu, który właśnie został oddany do konsultacji

Przegląd prasy

VAT Puls Biznesu --Digitalizacja rodzimych przedsiębiorstw postępuje dużo wolniej niż w większości pozostałych państw UE --Wiele wskazuje na to, że po X-Trade Brokers finansowy nadzór zapuka też do innych brokerów ISBnews --Spółka Pekabeksu ma 2 umowy na roboty o wartości 24,2 mln zł oraz

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95%. Oznacza to, że płatności dla Polski wyniosły już 63,8 mld euro – najwięcej w UE. Pozostałe środki perspektywy finansowej 2007-2013 (maksymalnie 5 proc.) przekazane zostaną jako płatność salda końcowego po

MF: Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2015 r. sięgnął ok. 30%

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Poziom prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2015 r. sięgnął ok. 30% na koniec tego roku, poinformował dyrektor departamentu długu publicznego w resorcie Piotr Marczak. "Na koniec grudnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

"W związku z powołaniem Pana na Przewodniczącego Komisji ds. wyłudzeń podatku VAT, niniejszym chciałbym donieść Panu o trwającym procederze niezwykle skutecznego wyłudzania podatku VAT przez polskie Państwo, które wyłudza ten podatek od polskich przedsiębiorców" – pisze Bartłomiej

Przegląd prasy

. --Mirbud wykona prace dla Portu Lotniczego Gdańsk za 14,3 mln zł brutto --Kancelaria Prawna-Inkaso WEC rozmawia o pozyskaniu inwestora finansowego --Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. +540 mln euro w maju wg analityków --Spółki SP powołują Polską Fundację Narodową z budżetem 100 mln zł rocznie