salda zadłużenia

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1 077 179,8 mld zł w kwietniu

SP, co wynikało z umocnienia PLN wobec EUR o 0,2%, osłabienia PLN wobec USD o 0,6%, wobec JPY o 2,4% oraz braku zmian wobec CHF" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2020 r. wzrosło o 63,2 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu

% i wobec JPY o 5,2%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w sierpniu 2019 r. wzrosło o 1,9 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,3 mld zł), salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,9 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

(według kryterium miejsca emisji) w marcu 2020 r. wzrosło o 25,5 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +16,4 mld zł), w tym przede wszystkim rynkowych SPW. "Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową: * ujemnych potrzeb pożyczkowych

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

CHF o 4,0% oraz wobec JPY o 4,9%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2019 r. spadło o 6,4 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (-5,6 mld zł) oraz spadku pozostałego zadłużenia (-0,8 mld zł). Krajowe

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

o 2,3% oraz wobec CHF o 1,4%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2019 r. wzrosło o 3 mld zł, co było wypadkową salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +2,4 mld zł), salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,8 mld

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

o 0,7% oraz wobec CHF o 0,3%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2019 r. wzrosło o 1,5 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (+0,9 mld zł) oraz wzrostu pozostałego zadłużenia (+0,5 mld zł). Krajowe

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

) - umocnienie wobec euro o 0,9%, wobec USD o 3%, wobec o CNY 2,5% i wobec JPY o 2% oraz osłabienie wobec CHF o 0,1%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2019 r. wzrosło o 3 mld zł, co było wynikiem salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,8 mld

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2019 r. wzrosło o 6,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +5,5 mld zł). Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec marca 696,24 mld zł i wzrosło o 1% m

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1% m/m do 997,4 mld zł w lutym

0,7%, wobec CHF o 1,3% oraz wobec JPY o 0,9%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2020 r. wzrosło o 1,3 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +1,2 mld zł), w tym przede wszystkim obligacji

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

% oraz umocnienie wobec CNY o 1,9%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w maju 2019 r. wzrosło o 1,3 mld zł, co było wynikiem salda sprzedaży obligacji oszczędnościowych (+0,5 mld zł), wzrostu pozostałego zadłużenia (+0,6 mld zł) i salda emisji rynkowych

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,2% m/m do 973,3 mld zł w grudniu 2019 r.

1,5%, wobec USD o 3,3%, wobec CHF o 0,2% oraz wobec JPY o 2,5%, pożyczki FS (+8,7 mld zł) wobec FRD (w ramach sektora finansów publicznych)" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2019 r. wzrosło o 13,8 mld zł, co było wynikiem salda emisji

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,5% m/m do 987,6 mld zł w styczniu 2020 r.

%, wobec USD o 2,7%, wobec CHF o 2,5% oraz wobec JPY o 2,4%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2020 r. wzrosło o 10,6 mld zł, co było wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +11,4 mld zł) oraz spadku pozostałego zadłużenia

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

) - umocnienia wobec euro oraz USD o 0,2%, wobec CHF o 2,4%, wobec JPY o 0,7% i wobec CNY o 0,5%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2019 r. wzrosło o 0,8 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów

NBP: Wzrost finansowania firm kredytem nie będzie duży w III kw.

zadłużenia kredytowego, podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Preferowanym źródłem finansowania, wśród zmniejszającej się populacji przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji pozostają środki własne. Firmy częściej niż w poprzednich kwartałach planują sięgnąć po inne (pozabankowe) źródła

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

CNY o 1,9% oraz umocnienie wobec JPY o 0,5%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2019 r. wzrosło o 6,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +5,8 mld zł).  Krajowe

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

CHF o 1,7% oraz osłabienie wobec JPY o 0,6% i wobec CNY o 1,3%" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu 2019 r. zwiększyło się o 8,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +8,7

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

2,5% wobec JPY i o 0,8% wobec CNY" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2018 r. wzrosło o 4,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +4,0 mld zł). "Wzrost zadłużenia

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 28 grudnia   --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) za III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br.   PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne szacunki

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

% wobec EUR, o 1,2% wobec USD, o 0,3% wobec CHF, o 1,5% wobec JPY i o 0,8% wobec CNY " - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w listopadzie 2018 r. wzrosło o 0,6 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

4,2% wobec JPY i o 2,6% wobec CNY" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2018 r. wzrosło o 5,8 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +6,1 mld zł) po odkupie obligacji

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

Golecki, Rzecznik Finansowy. Rzecznik wyjaśnia, że z jednej strony klient może po skorzystaniu z wakacji kredytowych mieć błędne przekonanie, że nie może już kwestionować wysokości zadłużenia, nawet jeśli wynikałoby ono z zastosowania przez bank klauzul niedozwolonych. Z drugiej - może

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał m.in., że niezasadne jest zawieranie postanowień dotyczących potwierdzenia salda zadłużenia w aneksach lub wnioskach o odroczenie spłaty rat kredytów przez banki, podał regulator. "Do odroczenia

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 24 grudnia --Dzień bez sesji na GPW -14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3, listopad    PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia -14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,01% m/m do 954,25 mld zł w XII ub.r.

% wobec CHF, o 2,6% wobec JPY i o 0,9% wobec CNY oraz umocnienia o 0,4% wobec USD" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2018 r. wzrosło o 2,2 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

2,1% wobec CHF, o 3,3% wobec JPY i o 5,6% wobec CNY. " - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w w lipcu 2018 r. spadło o 1,8 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -2,3 mld zł) po

MF przekaże z budżetu na rynek 37,8 mld zł do końca 2019 r.

mld zł, - obligacje detaliczne: 3,8 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 22,1 mld zł" - czytamy w komunikacie. W okresie I-IV 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 19,1 mld zł, wobec wzrostu o 11,1 mld zł w analogicznym okresie 2018 r "Finansowanie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,9% m/m do 952 mld zł w lutym

wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +9,8 mld zł). "Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 14,8 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych o 8,7 mld zł, co było wynikiem: • zwiększenia długu w EUR (+2,1 mld EUR), &bull

MF przekaże z budżetu na rynek 52,3 mld zł do końca 2019 r.

zł, - obligacje detaliczne: 7,2 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 22,5 mld zł " - czytamy w komunikacie. W okresie I-III 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 20,9 mld zł, wobec wzrostu o 18,3 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. " Finansowanie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,7% m/m do 934,69 mld zł w styczniu

4,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +4,4 mld zł). "W styczniu 2018 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło się o 1,3 mld zł, co było wypadkową: dodatniego salda emisji długu (+1,1 mld euro), umocnienia złotego (-3,2 mld

MF przekaże z budżetu na rynek 57,5 mld zł do końca 2019 r.

zł, - obligacje detaliczne: 8 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 22,5 mld zł" - czytamy w komunikacie. W okresie od I-II 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 15,2 mld zł, wobec wzrostu o 14,8 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto

MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r.

: 49,8 mld zł, - obligacje detaliczne: 7,7 mld zł, - obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 21 mld zł" - czytamy w komunikacie. W styczniu 2019 r. nastąpił wzrost zadłużenia w obligacjach o 9 mld zł wobec wzrostu o 4,7 mld zł w analogicznym okresie 2018 r. "Finansowanie netto na

Kalendarium ISBnews

saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br.   PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 r.   CZWARTEK, 3 stycznia

Capital Park miał 262,94 mln zł zysku netto, 367,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

(+27% r/r). Dzięki wpływom ze sprzedaży tego kluczowego projektu nasze saldo gotówki na koniec roku wyniosło rekordowe 604 mln zł a wskaźniki zadłużenia netto spadły aż do poziomu 5%" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.  Zarząd podkreślił, że Eurocentrum Office Complex był

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

kosztach skorzystania z odroczenia spłaty kredytu czy zasad rozpatrywania reklamacji. W wyniku postępowania Santander Bank Polska zadeklarował, że nie będzie uznawać aneksów jako potwierdzenia zadłużenia, zaś BNP Paribas Bank Polska zmodyfikował treść zawieranych porozumień. "Największe zastrzeżenia

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 956,14 mld zł w czerwcu

1% wobec EUR, o 0,6% wobec USD, o 0,3% wobec CHF, przy umocnieniu o 1,3% wobec JPY i o 2,3% wobec CNY " - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2018 r. zwiększyło się o 1,2 mld zł, na co złożyło się głównie dodatnie saldo oszczędnościowych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 962 mld zł w maju

głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +7,1 mld zł). " Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+36,6 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb

Libet miał 1,9 mln zł zysku netto, 4,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

saldo zadłużenia grupy z tytułu kredytów wynosiło 66,6 mln zł. Grupa w okresie 9 miesięcy roku 2019 obniżyła swoje zadłużenie kredytowe o 24,3 mln zł, przy czym wpływ na obniżenie zadłużenia kredytów dzięki zbyciu części aktywów grupy jest równy 23,7 mln zł. Dzięki ograniczeniu zadłużenia z tytułu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 948 mld zł w kwietniu

salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -11,2 mld zł). "Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+33,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, - ujemnych

Sygnity miało 15,92 mln zł zysku netto z dział. kont. w I poł. r.obr. 2018/2019

12 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Biorąc pod uwagę także wyższe saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 7,5 mln zł grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 57 mln zł, podano także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 958 mld zł w marcu

się o 4,7 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +3,2 mld zł). " Wzrost zadłużenia od początku 2018 r. był głównie wypadkową: - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+39,7 mld zł) związanego z gromadzeniem

BOŚ wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytowe

Banku Ochrony Środowiska S.A. zawierające: a) Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu inwestycyjnego; termin wypowiedzenia wynosi 7 dni; saldo zadłużenia spółki wobec BOŚ z tytułu przedmiotowego kredytu wynosi na dzień 27 września 2017 r. wynosi 7 233 292,37 zł, b) Oświadczenie o wypowiedzeniu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,3% m/m do ok. 935 mld zł w XI

" - podano także w materiale. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2017 r. zmniejszyło się o 5,3 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -4,9 mld zł). W październiku 2017 r. zadłużenie w walutach

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,4% m/m do 941,43 mld zł w III

% wobec USD, 4,2% wobec CHF, 1,3% wobec JPY oraz o 4,8% wobec CNY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2017 r. zwiększyło się o 6,4 mld zł, co było głównie wynikiem: dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +5,5 mld zł) oraz

MF nie przekaże środków z budżetu na rynek do końca roku

poprzedniego roku, podano także. W okresie I-XI 2018 r. nastąpił: *  wzrost zadłużenia w obligacjach o 25,3 mld zł wobec wzrostu o 29,7 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., *  brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na

MF: Dług sektora general government spadł do 1028 mld zł na koniec III kw.

metodologii) wyniósł 977,9 mld zł i spadł o 0,7% kw/kw, ale wzrósł o 1,7% od końca ub.r. "Zmiana PDP w III kwartale 2018 r. była wynikiem: - spadku zadłużenia podsektora rządowego o 8 609,2 mln zł (-0,9%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 8.660,3 mln zł (-0,9%), - wzrostu

Wójcik: To najlepszy czas na podjęcie kroków prawnych w zw. z umowami w CHF

spowodował znaczny wzrost kursu CHF, który ma bezpośrednie przełożenie na wysokość salda zadłużenia i każdej pojedynczej raty. Od dłuższego czasu za 1 franka szwajcarskiego trzeba zapłacić średnio 4,3 zł. W konsekwencji od początku 2020 roku przeciętna rata frankowicza wzrosła o około 160 zł. "Biorąc

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,7% m/m do 928,47 mld zł w XII

), podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2017 r. zmniejszyło się o 1,5 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -1,9 mld zł). "W grudniu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 5

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1029 mld zł na koniec I kw.

mld zł i wzrósł o 2,8% od końca ub.r. "Zmiana PDP w I kwartale 2018 r. była wynikiem: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 28 718,7 mln zł (+3,2%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 28 780,6 mln zł (+3,2%), - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1 358,4

MF przekaże z budżetu na rynek 0,5 mld zł do końca roku

zadłużenia w obligacjach o 24,4 mld zł wobec wzrostu o 24,9 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na rynkach zagranicznych w okresie I-X 2018 r. było ujemne i wyniosło 2,2 mld euro (w analogicznym

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,9% m/m do ok. 932 mld zł w X

% wobec CNY" - czytamy dalej. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2017 r. zwiększyło się o 1 mld zł do 643,19 mld zł, co było głównie wynikiem: • dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł): • zwiększenia stanu

Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 770 mln zł w I-III kw

ostatnich miesiącach znacząco zadłużył się Murapol za sprawą kilku emisji obligacji. Jedynym deweloperem posiadającym wyższe saldo gotówki od salda zobowiązań finansowych na koniec I poł. 2017 r. był Dom Development, podano także. "W drugim kwartale zaobserwowaliśmy wzrost wartości zadłużenia

MF przekaże z budżetu na rynek 15,9 mld zł w X, 16,4 mld zł do końca roku

poprzedniego roku, podano także. "W okresie I-IX 2018 r. nastąpił: *  wzrost zadłużenia w obligacjach o 18,1 mld zł wobec wzrostu o 29,1 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., *  brak zmiany w bonach, jak w analogicznym okresie 2017 r." - napisano także. "Finansowanie netto na

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 819,2 mld zł w sierpniu

wypadkową: • różnic kursowych (+4,0 mld zł), • dodatniego salda emisji SPW i w efekcie wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,9 mld zł), • nadwyżki budżetu państwa (-0,7 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,8% m/m do 811,4 mld zł w lipcu

: zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-5,3 mld zł) - głównie w efekcie przewagi wykupów rynkowych SPW (OK0715, USD0715 i JPY0715) nad ich sprzedażą, różnic kursowych (-2,3 mld zł), wzrostu salda udzielonych pożyczek (+1,6 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Wzrost zadłużenia od początku

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,4% m/m do ok. 936,5 mld zł w VIII

; - czytamy dalej.  Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lipcu 2017 r. zmniejszyło się o 5 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,6 mld zł) "W lipcu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 0,8

CFG ma umowę z akcjonariuszami dot. spłaty dotychczasowych zobowiązań

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) podpisało aneks do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań, podała spółka. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia. Studio oświadczyło, że

MF przekaże z budżetu na rynek 1,3 mld zł we IX, 17,7 mld zł do końca roku

analogicznym okresie poprzedniego roku, bonów nie sprzedawano, wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także. "W okresie I-VIII 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 13,8 mld zł wobec wzrostu o 28,6 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,05% m/m do 858,42 mld zł w marcu

wobec euro (o 0,2%) i JPY (o 3,2%) oraz umocnienia wobec USD (o 3,6%) i CHF (o 0,9%), podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w marcu 2016 r. zwiększyło się o 11,4 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (+10,5 mld

Kalendarium ISBnews

kraju.   PONIEDZIAŁEK, 24 grudnia --Dzień bez sesji na GPW -14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3, listopad    PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia -14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,5% m/m do ok. 940,8 mld zł we IX

krajowe (według kryterium miejsca emisji) w sierpniu 2017 r. zmniejszyło się o 3 mld zł do 642,22 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -3,7 mld zł): "W sierpniu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 0,4 mld zł, co

MF przekaże z budżetu na rynek 0,1 mld zł w VIII, 19,6 mld zł do końca roku

analogicznym okresie poprzedniego roku, bonów nie sprzedawano (wobec 6 mld zł sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku), podano także. "W okresie I-VII 2018 r. nastąpił: * wzrost zadłużenia w obligacjach o 13,5 mld zł wobec wzrostu o 28,1 mld zł w analogicznym okresie 2017 r., * brak

Kalendarium ISBnews

: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br. (ISBnews)

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1013,57 mld zł na koniec I kw.

wzrósł o 1% kw/kw. " Zmiana PDP w I kwartale 2017 r. była wynikiem: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 10 823,4 mln zł (+1,2%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 10 873,7 mln zł (+1,2%), - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 736,9 mln zł (-1,1%), w tym

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,2% m/m do 930 mld zł w styczniu

% wobec CHF, 0,7% wobec JPY i o 2,4% wobec CNY" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w styczniu zwiększyło się o 8,7 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +8,3 mld zł). "W

Pożyczył od banku 1,3 mln zł, po 13 latach ma do oddania o 600 tys. więcej. O co chodzi w sprawach frankowych?

, który w 2006 r. wziął w BRE Banku (aktualnie mBank) kredyt na łączną kwotę 1 mln 314 tys. zł na 30 lat. Dwa lata później lepszą ofertę zaproponowała mu Nordea (dziś PKO BP) i skorzystał z niej, chcąc spłacić kredyt w mBanku i rozbudować zakupiony dom. Saldo zadłużenia dotychczasowego kredytu wynosiło

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,3% m/m do 827,09 mld zł w październiku

; - czytamy w komunikacie. Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetowego (+34,5 mld zł); osłabienia złotego (+8,5 mld zł) - wobec EUR o 0,1%, USD o 10,5%, CHF o 10,7%, a JPY o 9,6%; dodatniego salda udzielonych pożyczek (+4,4 mld zł); zmniejszenia stanu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 942,55 mld zł w IV

(-16,3 mld zł) - o 4,7% wobec EUR, 7,4% wobec USD, 5,4% wobec CHF, 2,7% wobec JPY oraz o 6,7% wobec CNY,  podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2017 r. zwiększyło się o 3,7 mld zł, co było głównie wynikiem: dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych

MF przekaże z budżetu na rynek 7,9 mld zł w styczniu

długu ogółem wyniosła 4,98 (5,12 na koniec 2017 r.)" - napisano w komunikacie. Resort podał też, że w okresie I-XI 2018 r. nastąpił spadek zadłużenia o 10,5 mld zł, wobec wzrostu o 7,5 mld zł w analogicznym okresie 2017 r. Portfel tej grupy inwestorów osiągnął poziom 192,2 mld zł. (ISBnews

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,3% m/m do 837,65 mld zł we wrześniu

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2015 r. wzrosło o 2,3% m/m i wyniosło 837 652,5 mln zł zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 7,4%. "Wzrost zadłużenia we wrześniu 2015 r. był głównie

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

, oprocentowanie nominalne zmienne 7,2 proc., a ubezpieczenie na życie – 0,35 proc. miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 1 zł; w Millennium oprocentowanie wynosi 7,2 proc., a prowizja 2,49 proc., min. 69 zł (pobierana jest dopiero przy odnowieniu); w Alior Banku prowizja przy udzieleniu kredytu

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 899,2 mld zł w sierpniu

. zwiększyło się o 9,4 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; 8,8 mld zł) oraz dodatniego salda depozytów (+0,4 mld zł). "W sierpniu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 0,5 mld zł, co było wypadkową dodatniego salda

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 923,34 mld zł w XI

emisji) w listopadzie 2016 r. zwiększyło  się o 2,8 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +2,2 mld zł) oraz dodatniego salda depozytów (+0,5 mld zł), podano także.  "W listopadzie 2016 r. zadłużenie w walutach obcych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 836,82 mld zł w listopadzie

komunikacie. Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetowego (+36,1 mld zł); osłabienia złotego (+10,6 mld zł) - wobec euro o 0,04%, USD - o 14,9%, CHF - o 10,3%, a JPY - o 11,5%; dodatniego salda udzielonych pożyczek (+4,4 mld zł), podano także. Krajowe

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 945,69 mld zł w VI

2017 r. zwiększyło się o 3,1 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +3,1 mld zł). "W czerwcu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 2,1 mld zł, co było wypadkową ujemnego salda emisji długu (-0,1 mld zł) i różnic

AmRest chce kupić sieć burgerowni Bacoa w Hiszpanii

zakupu wynoszącą ok. 3,7 mln euro, skorygowaną o saldo gotówki i zadłużenia, podano także. „Intencją stron oferty jest podpisanie SPA oraz finalizacja transakcji w ciągu kilku nadchodzących tygodni" – czytamy dalej. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 858 mld zł w lutym

emisji) w lutym 2016 r. zwiększyło się o 26,1 mld zł, co było głównie wypadkową dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +26,7 mld zł) oraz ujemnego salda depozytów (-0,6 mld zł). "W lutym 2016 r. zadłużenie w walutach obcych spadło o 15,9 mld zł, co było wynikiem

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 890,71 mld zł w maju

kryterium miejsca emisji) w maju 2016 r. zwiększyło się o 10,1 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +9,5 mld zł) i dodatniego salda depozytów (+0,3 mld zł). "W maju 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,4% m/m do 902,7 mld zł we wrześniu

wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; 5,9 mld zł). "W sierpniu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 2,9 mld zł, co było wynikiem: - ujemnego salda emisji długu (-0,1 mld zł), - różnic kursowych (-2,8 mld zł)" - czytamy dalej w

MCI Venture Projects VI wykupi przed terminem obligacje warte ponad 118 mln zł

węgierskim liderze insuretech - Netrisk, o wartości 77,1 mln euro. Wykorzystujemy nadwyżkową płynność do zmniejszania salda naszego łącznego zadłużenia, ale przede wszystkim do przebudowy finansowania ze średnioterminowego (12-24 miesiące) na długoterminowe (powyżej 24 miesięcy) - dostosowane do naszego

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali papiery za 67,1 mln zł w II kw.

kwocie 320 mln zł. Jesteśmy zdania, że zrefinansowanie zadłużenia zapadającego jeszcze w tym roku będzie bardzo trudnym zadaniem. Warto zwrócić również uwagę, że rokiem pełnym wyzwań może okazać się dla wielu deweloperów 2021 r., w którym branża będzie musiała wykupić papiery o łącznej wartości

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,6% m/m do 928,66 mld zł w XII

miejsca emisji) w grudniu 2016 r. zwiększyło  się o 3 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +3,4 mld zł) oraz ujemnego salda depozytów (-0,5 mld zł), podano także. "W grudniu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,1% m/m do 889,35 mld zł w lipcu

było głównie wypadkową ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,5 mld zł), dodatniego salda emisji obligacji oszczędnościowych (+0,2 mld zł) oraz ujemnego salda depozytów (-0,1 mld zł). "W lipcu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 4,2 mld zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 910,75 mld zł w X

depozytów (-0,6 mld zł), podano także.  "W październiku 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 7,3 mld zł, co było wynikiem: • dodatniego salda emisji długu (+5,4 mld zł): • różnic kursowych (+1,9 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie. Krajowe zadłużenie - według

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,6% m/m do 945,15 mld zł w II

lutym 2017 r. zwiększyło się o 15,2 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +14,9 mld zł) oraz dodatniego salda emisji obligacji oszczędnościowych (+0,3 mld zł). "W lutym 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 0,1

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,3% m/m do 834,54 mld zł w grudniu

2015 r. zmniejszyło się o 1,1 mld zł, co było głównie wypadkową: dodatniego salda emisji obligacji rynkowych (+0,2 mld zł); zmniejszenia stanu depozytów (-1,4 mld zł)" - czytamy w komunikacie. "W grudniu 2015 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 1,1 mld zł, co było wypadkową

DM Navigator:Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 475 mln zł w I poł.

wynosi ok. 3,3 mld zł, podano także. Po I kw. 2019 r. zadłużenie finansowe deweloperów mieszkaniowych wzrosło w stosunku do poziomu z grudnia ubiegłego roku o 109,9 mln zł (+2,4% r/r). Bardzo niska aktywność analizowanych podmiotów w zakresie emisji obligacji w I kw. 2019 r

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 898,99 mld zł w czerwcu

złotego (+12,9 mld zł) - o 3,8% wobec EUR, 2% wobec USD, 3,3% wobec CHF i o 19,4% wobec JPY, podano także. Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2016 r. zwiększyło się o 3,9 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

computingu. Zadłużenie netto emitenta (po odjęciu salda środków pieniężnych) na koniec 2019 roku zwiększyło się o ok. 2,5 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, podano również.  ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra

Serinus osiągnął porozumienie z EBOR ws. restrukturyzacji warunków kredytów

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Serinus Energy Inc. osiągnął porozumienie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w sprawie restrukturyzacji warunków dwóch kredytów zaciągniętych przez Serinus w EBOR-ze, poinformowała spółka. W ocenie spółki, restrukturyzacja zadłużenia zapewni jej

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

"To nieprawda, że banki pomagają osobom dotkniętym ograniczeniami COVID-19. Bank odmawia wakacji kredytowych osobom, które kiedyś w przeszłości miały opóźnienia w spłatach zobowiązań. Dlaczego państwo polskie dopuszcza do takiej sytuacji? Czy mamy przez to wpadać w biedę i spiralę zadłużeń

Grupa Kęty szacuje ok. 83 mln zł zysku netto, 140 mln zł EBITDA w III kw.

zanotowany na koniec drugiego kwartału 2018. Wzrost zadłużenia grupy kapitałowej wynika z realizowanego programu inwestycyjnego, a także wypłaty w trzecim kwartale dywidendy w wysokości 23,94 zł na akcję" - czytamy dalej.  W poszczególnych segmentach grupy kapitałowej szacowany wzrost sprzedaży

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

rolę kapitału zagranicznego w gospodarce krajowej, co jest cechą wspólną Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże saldo na rachunku obrotów bieżących poprawiło się w ostatnich latach, co powinno pomóc obniżyć dług zagraniczny netto. Spodziewamy się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB

Rocznica przełomowego dla frankowiczów wyroku. Kłopoty z rozliczeniami kredytów i zawyżane opłaty

W kwietniu 2008 r. bank uruchomił kredyt indeksowany do CHF, wypłacając klientowi 400 tys. zł. Do dziś kredytobiorca wpłacił bankowi 320 tys. zł, zadłużenie natomiast wynosi 80 tys. Klient chciałby spłacić kredyt, ale mimo regularnego spłacania rat wysokość zadłużenia obniżyła się jedynie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 790,8 mld zł w styczniu

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia br. wzrosło o 1,4% m/m i wyniosło 790.797,1 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. "Wzrost zadłużenia w styczniu 2015 r. był przede wszystkim wynikiem: • finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu

Nowak z MF: Sfinansowano 81% całorocznych potrzeb pożyczkowych

; Dodał, że w sierpniu nie były organizowane przetargi skarbowych papierów wartościowych, dlatego niewielki przyrost zadłużenia (o 0,4 mld zł) wynikał jedynie z salda sprzedaży i wykupu obligacji detalicznych. Inwestorzy krajowi zwiększyli swoje zaangażowanie o 3,1 mld zł, z tego pozabankowi o 2,4

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

miesięczne raty kredytu oraz wysokość salda zadłużenia. Banki oferują klientom możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, ale to rozwiązanie sprawia, że kredyt będzie w praktyce kosztował jeszcze więcej. Frankowicze nie zgłaszają się na razie tłumnie z wnioskami o zawieszenie

Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

ok. 25 mln zł wyższy niż zanotowany na koniec 2018 roku. Wzrost zadłużenia wynika z realizowanego programu inwestycyjnego, wyjaśniono. W I kwartale szacowany wzrost sprzedaży w poszczególnych segmentach będzie kształtował się w następujący sposób: - Segment Wyrobów Wyciskanych - wzrost o 7