salda usług

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1163 mln euro w IV, konsensus: 1060 mln euro

rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,2 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 13,6 mld zł. Z opublikowanych 15

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro

styczniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10,4 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +990 mln euro w XII, konsensus: -261 mln euro

2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro

). "W listopadzie 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10 mld zł), obrotów towarowych (3,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

wpłynęły dodatnie salda usług (26,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł). Zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych oraz spadek deficytu dochodów pierwotnych istotnie wpłynął na odnotowaną poprawę wyniku na rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (28,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%. Wskaźnik ten był najwyższy od prawie

NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro

(NBP). "W październiku 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu

NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu.  (ISBnews)  

NBP: Saldo na rachunku C/A to +171 mln euro w IX, konsensus: -439 mln euro

(NBP). "We wrześniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się oraz dodatnie salda usług (8,0 mld PLN) i obrotów towarowych (2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł). W analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to -606 mln euro w VIII

. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,8 mld zł) i obrotów towarowych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Łączna wartość salda

NBP: Saldo na rachunku C/A to -814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro

rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (10,2 mld zł), obrotów towarowych (1,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było również

NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro

Bank Polski (NBP). "W czerwcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,3 mld zł). W analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to 1006 mln euro w V, konsensus: +432 mln euro

). "W maju 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9,1 mld zł, obrotów towarowych i dochodów wtórnych (po 0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 718 mln euro w IV, konsensus: +640 mln euro

. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1386 mln euro w II, konsensus: -290 mln euro

lutym 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyło się wysokie ujemne saldo obrotów towarowych (5,7 mld zł), a także ujemne salda dochodów pierwotnych (5,5 mld PLN) i dochodów wtórnych (2,8 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8 mld zł). W analogicznym miesiącu

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 2,4% r/r, import o 0,5% r/r w I kw.

; - czytamy w komentarzu banku centralnego. W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 26,7 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 14,3 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł w porównaniu do I kwartału 2019 r.), usług transportowych w wysokości 9,0 mld zł

NBP: Saldo na rachunku C/A to 533 mln euro w III, konsensus: -1210 mln euro

rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (7,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld PLN). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,7% r/r, import wzrósł o 0,5% w II

saldo usług w wysokości 8,6 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,7 mld zł), usług transportowych (3,1 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,8 mld zł), podano także. (ISBnews)  

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 19,8% r/r, import spadł o 27,2% w maju

analogicznym miesiącu 2019 r. saldo towarów było ujemne i wyniosło 1,1 mld zł." - czytamy dalej. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,5 mld zł i w porównaniu do maja 2019 r. zmniejszyły się o 7,6 mld zł, tj. o 33,1%, podano także. "Wartość rozchodów wyniosła 8,6 mld zł i była niższa o

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2316 mln euro w I, konsensus: 1772 mln euro

styczniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,5 mld zł), dochodów pierwotnych (1,2 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,2% r/r, import spadł o 1,3% r/r w IV kw.

wyniosła 6,6 mld zł. W IV kwartale 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 6,9 mld zł. Zmiana salda obrotów towarowych była główną przyczyną obserwowanej poprawy salda obrotów bieżących" - czytamy w komentarzu banku centralnego. W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (22 mld zł), obrotów towarowych (7,2 mld zł) i dochodów wtórnych (2,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (24,3 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 1,3%" - czytamy dalej w komentarzu. 

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro

;W grudniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,7 mld zł), obrotów towarowych (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to +42 mln euro w maju br.

saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (7,1 mld zł), obrotów towarowych (0,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 7,5% r/r, import spadł o 4,5% w III

obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,3 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,5 mld zł i w porównaniu do marca 2019 r. zmniejszyły się o 1,6 mld zł (tj. o 7,8

NBP: Saldo na rachunku C/A to -221 mln euro w XI, konsensus: -513 mln euro

). "W listopadzie 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,9 mld zł), obrotów towarowych (1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro

październiku 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,6 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (26,1 mld zł), obrotów towarowych (5,5 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,8 mld zł), a także dodatnie saldo usług (22,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 2,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Dodatnie saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -547 mln euro wrześniu, konsensus: -190 mln euro

2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

złotych, saldo C/A było w IV kw. 2017 r. dodatnie i wyniosło 91 mln zł. "Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,1 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 1,1 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (21,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,1 mld zł

NBP: Saldo na rachunku C/A to -549 mln euro w sierpniu, konsensus: -495 mln euro

2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł), dochodów wtórnych (1,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

złotych, saldo C/A było w III kw. 2017 r. dodatnie i wyniosło 466 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,5 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 11,8 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (19,6

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r/r, import wzrósł o 4,3% w IX

. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,2 mld zł i w porównaniu do września 2018 r. wzrosły o 1,4 mld zł, tj. o 6,2%. Wartość rozchodów wyniosła 15,2 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 6,3%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,0 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 29,2% r/r, import spadł o 28,2% w IV

. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. było ono dodatnie i wyniosło 1 mld zł" - czytamy dalej. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 13,8 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2019 r. zmniejszyły się o 8,1 mld zł (tj. o 37%). Wartość rozchodów

NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu, konsensus: -569 mln euro

bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł), obrotów towarowych (1,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,2% r/r, import wzrósł o 2,5% w VIII

%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,3 mld zł), usług transportowych (2,5 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,2 mld zł). podano także. (ISBnews)

Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin wyniosła 19,9 mld USD w marcu

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Nadwyżka w handlu zagranicznym (towary i usługi) Chin wyniosła 19,9 mld USD w marcu 2020 r. wobec 31,5 mld USD dodatniego salda odnotowanego rok wcześniej, podał NBS chiński urząd statystyczny. Konsensus rynkowy wynosił 19,1 mld USD nadwyżki. Eksport wyrażony

Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin wyniosła 46,42 mld USD w czerwcu

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Nadwyżka w handlu zagranicznym (towary i usługi) Chin wyniosła 46,42 mld USD w czerwcu 2020 r. wobec 62,93 mld USD dodatniego salda odnotowanego miesiąc wcześniej, podał NBS chiński urząd statystyczny. Konsensus rynkowy wynosił 59,3 mld USD nadwyżki. Eksport

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

złotych, saldo C/A było w II kw. 2018 r. dodatnie i wyniosło 2 480 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 2,5 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. zwiększyło się o 2,8 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie saldo usług (23,9 mld

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

. zmniejszyło się o 7,3 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie saldo usług (19,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13 mld zł), obrotów towarowych (3,7 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -240 mln euro w czerwcu, konsensus: -476 mln euro

2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,8 mld zł) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -982 mln euro w III, konsensus: -1049 mln euro

rynkowy wynosił 1 049 mln euro deficytu.  "Saldo rachunku bieżącego w marcu 2018 r. było ujemne i wyniosło 4,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), obrotów towarowych (1,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (5,6 mld

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4% r/r, import spadł o 0,1% w X

mld zł i wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 5,4% r/r. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,7 mld zł złożyły się dodatnie salda usług transportowych (3,6 mld zł), pozostałych usług (3,4 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,7 mld zł, podano także. (ISBnews)  

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,8% r/r, import wzrósł o 9,5% w VII

, tj. o 8,5%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,5 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,3 mld zł), usług transportowych (3 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,2 mld zł), podano także. (ISBnews)  

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1,6% r/r, import spadł o 3,1% w VI

samochodowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,3 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,8 mld zł i wzrosły o 0,5 mld zł r/r, tj. o 2,2%. Wartość rozchodów wyniosła 12,8 mld zł i wzrosła o 0,3% r/r. Na dodatnie saldo usług w wysokości 9 mld

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 13,3% r/r, import wzrósł o 11,2% w V

zł i wzrosła o 5,3% r/r. Na dodatnie saldo usług w wysokości 9,1 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,5 mld zł), usług transportowych (2,8 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,8 mld zł), podano także. (ISBnews)  

NBP: Saldo na rachunku C/A to -21 mln euro w IV, konsensus: -229 mln euro

mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (1,3 mld zł) i usług (7,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,2 mld zł. Łączne saldo

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w czerwcu br. o 3% r/r do 18 689 mln euro, zaś import spadł o 10,7% r/r do 16 023 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2 666 mln euro wobec 1

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1017 mln euro w II, konsensus: -379 mln euro

jego wartość złożyły się salda ujemne dochodów pierwotnych (6,8 mld zł), obrotów towarowych (2,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1,3 mld zł. Łączne saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 6,2 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów pierwotnych (12,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16,4 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2005 mln euro w I, konsensus: 1779 mln euro

8,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,7 mld zł), dochodów wtórnych (1,3 mld zł) i dochodów pierwotnych (1,1 mld zł) oraz ujemne saldo obrotów towarowych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 11,1 mld zł. Łączne

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

złotych, saldo C/A było w IV kw. 2016 r. ujemne i wyniosło 1 572 mln zł. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (16,6 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,3% r/r, import wzrósł o 8,7% w IV

21,3 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2018 r. wzrosły o 1,3 mld zł, tj. o 6,7%. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 5,9%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,4 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (4,0 mld zł), usług transportowych (2,9 mld zł) oraz

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1152 mln euro w XII, konsensus: -236 mln euro

wyniosło 4,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (5,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Łączne saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

pierwotnych (23,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (18,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,8%" - napisał bank centralny w komentarzu. W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro w VIII, konsensus: -754 mln euro

pierwotnych (7,1 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (1,3 mld zł), usług (5,2 mld zł) oraz saldo dochodów wtórnych (0,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,4 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu

NBP: Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro w XI, konsensus: +498 mln euro

listopadzie 2017 r. było dodatnie i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,9% r/r, import wzrósł o 1,4% w III

odbiorników telewizyjnych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 2,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,7 mld zł i w porównaniu do marca 2018 r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro

wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,2 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,7 mld zł) oraz niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,2 mld zł. Łączne saldo

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 30.03.2020 - (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek 31 marca 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP, marzec --03:00: Chiny - Indeks PMI dla usług wg CFLP

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,6% r/r, import wzrósł o 0,8% w XII

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w grudniu 2019 r. o 10,6% r/r do 17 220 mln euro, zaś import wzrósł o 0,8% r/r do 16 996 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło

NBP: Saldo na rachunku C/A to +575 mln euro w X, konsensus: +228 mln euro

październiku 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10% r/r, import wzrósł o 13,4% w II

, części komputerowych, samolotów oraz nowych samochodów osobowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 5,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo obrotów towarowych było również ujemne i wyniosło 2,8 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

wyniosło 0,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (3,3 mld zł) i usług (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,8 mld zł

NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1% r/r, import spadł o 4,6% w XI

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski spadł w listopadzie 2019 r. o 1% r/r do 20 238 mln euro, zaś import spadł o 4,6% r/r do 19 409  mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,1% r/r, import wzrósł o 2,2% w I

, części środków transportu oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2180 mln euro deficytu w III kw.

salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (19,7 mld zł), obrotów towarowych (3,2 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł), natomiast saldo usług było dodatnie (15 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 2,4%" - czytamy dalej. Na

NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro

. wyniosło 3,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (9,3 mld PLN), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,2 mld zł

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,1% r/r, import wzrósł o 9,9% w XI

komórkowych oraz odbiorników telewizyjnych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,1 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł i w porównaniu do

KNF rozszerzyła licencje PayU oraz Blue Media o usługi PSD2

(wydać towar, świadczyć usługę)" - czytamy w komunikacie.  Usługa AIS natomiast, to usługa polegająca na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach (zebranie danych o wykonanych transakcjach płatniczych; informacje o saldzie). TPP logując się

NBP: Saldo na rachunku C/A to -533 mln euro w XII, konsensus: -648 mln euro

. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5 mld zł), dochodów wtórnych (1,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,6 mld zł. Łączne saldo rachunku

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,3% r/r, import wzrósł o 5,4% we wrześniu

wszystkim ropy naftowej, żeliwa i stali oraz ciągników. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,9 mld zł i w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -802 mln euro w VII, konsensus: -566 mln euro

jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (1,4 mld zł), dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 4,9 mld zł. Łączne saldo rachunku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 29 czerwca 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Polska - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wst. czerwiec (konsensus r/r

NBP: Saldo na rachunku C/A to -393 mln euro w X, konsensus: -800 mln euro

ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł. Łączne saldo rachunku 

NBP: Saldo na rachunku C/A to -860 mln euro w II, konsensus: -3 mln euro

. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (4,8 mld zł) i niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,9 mld zł. Łączne

NBP: Saldo na rachunku C/A to -203 mln euro w VI, konsensus: -93 mln euro

wyniosło 2,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł. Łączne

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 7,4% r/r, import wzrósł o 11,2% w sierpniu

naftowej oraz odbiorników telewizyjnych" - napisano w komentarzu banku centralnego. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 mld zł. "Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,6 mld zł i w

Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin wyniosła 39,16 mld USD w styczniu

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Nadwyżka w handlu zagranicznym (towary i usługi) Chin wyniosła 39,16 mld USD w styczniu 2019 r. wobec 57,06 mld USD dodatniego salda odnotowanego rok wcześniej, podał NBS chiński urząd statystyczny. Konsensus rynkowy wynosił 25,45 mld USD nadwyżki. Eksport

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 2,3% r/r, import wzrósł o 3% w XII

5,7%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,8 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,4 mld zł), usług transportowych (3,0 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,4 mld zł),  podano także. (ISBnews)  

NBP: Saldo na rachunku C/A to - 999 mln euro w IX, konsensus: -591 mln euro

dochodów pierwotnych (7,2 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 988 mln euro nadwyżki w II kw.

bieżącego, w II kwartale 2016 r., było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł i, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., poprawiło się o 2,7 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (15,5 mld zł), obrotów towarowych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów

NBP: Saldo na rachunku C/A to -179 mln euro w V, konsensus: +308 mln euro

zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,9 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,1 mld zł. Łączne saldo rachunku

Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin wyniosła 57,06 mld USD w grudniu

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Nadwyżka w handlu zagranicznym (towary i usługi) Chin wyniosła 57,06 mld USD w grudniu 2018 r. wobec 53,85 mld USD dodatniego salda odnotowanego rok wcześniej, podał NBS chiński urząd statystyczny. Konsensus rynkowy wynosił 51,53 mld USD nadwyżki. Eksport

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1 047 mln euro w VIII, konsensus: -320 mln euro

jego wartość złożyły się ujemne salda obrotów towarowych (2,2 mld zł), dochodów pierwotnych (5,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (3,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,0 mld zł. Łączne saldo rachunku

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import wzrósł także o 3% w I

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł w styczniu br. o 3% r/r do 19 267 mln euro, zaś import wzrósł o 3% r/r do 18 937 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 330

NBP: Saldo na rachunku C/A to -275 mln euro w IV, konsensus: -335 mln euro

wyniosło 1,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie salda usług (5,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3 mld zł. Łączne saldo

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,7% r/r, import wzrósł o 8,3% w II

analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,7 mld zł i wzrosły o 5,1% r/r. Wartość rozchodów wyniosła 11,3 mld zł wzrosła o 8,4% r/r. Na dodatnie saldo usług w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -427 mln euro w XI, konsensus: -412 mln euro

listopadzie 2016 r., było ujemne i wyniosło 1,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,2% r/r, import wzrósł o 15,7% w X

eksportu usług wyniosły 22,3 mld zł i w porównaniu do października 2017 r. wzrosły o 2,7 mld zł, tj. o 13,9%. Wartość rozchodów wyniosła 14,0 mld zł i wzrosła o 1,1 mld zł, tj. o 8,8%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,3 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,9 mld zł), usług

NBP: Saldo na rachunku C/A to -738 mln euro w III, konsensus: -525 mln euro

wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,5 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 0,9 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i

Nadwyżka w handlu zagranicznym Chin wyniosła 32,6 mld USD w marcu

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Nadwyżka w handlu zagranicznym (towary i usługi) Chin wyniosła 32,6 mld USD w marcu 2019 r. wobec 4,1 mld USD dodatniego salda odnotowanego rok wcześniej, podał NBS chiński urząd statystyczny. Konsensus rynkowy wynosił 8,8 mld USD nadwyżki

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24 641 893,93 zł, podano także. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 2,7% r/r, import wzrósł o 1,7% w V

. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 0,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 0,3 mld zł, podał też NBP. "Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,2 mld zł i w porównaniu do maja 2017 r. wzrosły o 1,2 mld zł, tj. o 6,4%. Wartość rozchodów

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 103 mln euro w III, konsensus: +300 mln euro

mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (4,0 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł. Łączne saldo