salda transferów

NBP: Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał do końca 2019 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi w horyzoncie projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tj. do końca 2019 r., wynika z "Projekcji inflacji i PKB". Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE

Z budżetu UE w formie transferów wpłynęło do Polski 368,4 mln euro w czerwcu br 

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Z budżetu Unii Europejskiej do Polski w formie transferów finansowych wpłynęło 368,4 mln euro w czerwcu 2016 r., poinformowało Ministerstwo Finansów (MF). Polska przekazała w ubiegłym miesiącu składkę do budżetu UE w wysokości 210 mln euro. 

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

30% tego zobowiązania" - czytamy w projekcie ustawy. Jak podano w uzasadnieniu, proponowane rozwiązanie wpisuje się w postulaty zgłaszane na etapie konsultacji projektu, aby transfer środków w ramach opłaty przekształceniowej był możliwie neutralny z punktu widzenia wpływu na rynek kapitałowy

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

ekonomista Bank Gospodarstwa Krajowego Tomasz Kaczor. "W dalszej części roku rachunek obrotów bieżących będzie już w mniejszym stopniu niż na początku roku wspierany przez transfery z UE i saldo C/A ulegnie pogorszeniu, natomiast saldo handlowe powinno utrzymywać niewielką nadwyżkę przy założeniu

Bank Millennium: Wzrost dochodów z VAT w budżecie na 2020 r. zbyt optymistyczny

fiskalnych (m.in. zniesienie limitu 30-krotności przy składkach na ubezpieczenie społeczne, podatek od sieci detalicznych) oraz wpływami jednorazowymi (m.in. podatek od transferu środków z OFE na IKE, sprzedaż uprawnień do emisji CO2)" - uważają ekonomiści. Dodają, że rząd zakłada też dalszą poprawę

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem 

(CALPE), które opracowały program gospodarczy, zabezpieczający zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa.  "Większa prostota systemu prawnego będzie mogła być osiągnięta, gdy radykalnie zostanie ograniczana liczba i częstotliwość nowelizacji. W tym celu należy rozważyć

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

[spożycie ogółem], której wzrost w 2019 r. wyniósł 4% r/r. Pozytywnie na dynamikę tego komponentu PKB wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz transfery społeczne wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT. "Bardzo pozytywnym sygnałem jest wyraźnie

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 26,5 mln zł w grudniu

odzwierciedlają zaistniałą dysproporcję i rzadko spotykaną skalę transferu, podano także. Wyraźnie dodatnie (413 mln zł) saldo odnotowano także w funduszach sekurytyzacyjnych, które zamknęły rok nieprzerwanym pasmem dodatnich przepływów netto w skali miesiąca. Klienci przekazali środki także do funduszy

Przegląd prasy

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Benecki z ING BSK: Kasa państwa może na nowych transferach zarobić 9-13%, czyli 3,6-5,2 mld zł, jeśli ich wartość sięgnie 40 mld zł rocznie --Największe wzrosty sprzedaży FMCG

Santander: Piątka PiS doda do konsumpcji 0,5 pkt w II kw., po 1,4 w III, IV kw.

o ok. 19 mld zł w 2019 r. i 33 mld zł w 2020 roku (w tym koszty dla budżetu centralnego to odpowiednio 19 i 27,5 mld zł). "Warto jednak pamiętać, że powyższe kalkulacje dotyczą kosztów brutto. Wyższe transfery socjalne częściowo wrócą do budżetu w formie podatków, więc efekt netto dla budżetu

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

(wzrost o 12,6% r/r, po 6,1% r/r w ostatnim kwartale 2018), w tym w sektorze przedsiębiorstw. Oczekujemy, że wzrostowi konsumpcji w najbliższych kwartałach będzie sprzyjała nadal korzystna sytuacja na rynku pracy oraz wzrost transferów socjalnych (w II kw. 2019 'trzynasta emerytura', w IV kw. 19

Trigon DM: Saldo zakupów netto akcji przez OFE wyniosło ok. zera w czerwcu

Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) - Saldo zakupów netto akcji przez fundusze emerytalne wyniosło w czerwcu w okolicach zera, szacuje Dom Maklerski Trigon. Widoczna była jednak dalsza dywersyfikacja geograficzna. "Trzeci miesiąc z rzędu OFE sprzedawały akcje polskie, tym razem za ok. 400

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

Polsce bilans płatniczy jest publikowany przez Narodowy Bank Polski. To właśnie na jego podstawie GFI wskazuje na rzekomy nielegalny transfer (choć korzysta z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego - ten jednak zbiera dane od NBP). Nie można mówić więc w tym wypadku o przeprowadzeniu jakichkolwiek

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

oraz wzrost transferów publicznych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów. Konsumpcja prywatna powinna spowolnić, gdy tymczasowe efekty nowych transferów socjalnych osłabną" - czytamy w raporcie z listopadowymi prognozami

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

odbicie tempo wzrostu PKB do 3,2% w 2017 r., by następnie ustabilizować się na poziomie 3,1% w 2018 r. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym. W szczególności przewidywany jest silny wzrost konsumpcji prywatnej w 2017 r., by osiągnąć umiarkowane wzrosty w 2018 r., gdy przejściowy wpływ transferów

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

skalę transferów i obciążeń oraz bardziej złożone procesy gospodarcze, z inflacyjnymi włącznie. Jeśli tak w istocie się dzieje, spadki dynamiki konsumpcji są prawdopodobne, zaburzając nasze przekonanie, że konsumpcja jest kotwicą polskiego PKB. Mniej niespodziewane jest dodatnie saldo obrotów z

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,3 pkt do 3,5%

transferów społecznych, zaś w 2018 r. jej wzrost będzie umiarkowany" - czytamy w raporcie z wiosennymi prognozami Komisji. KE oczekuje odmiennych tendencji w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce. "Oczekiwane jest szybkie odbicie inwestycji publicznych po ich spowolnieniu w 2016

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

pozostają korzystne, z wzrostem PKB prognozowanym na 3,7% w 2016 r. i następnie 3,6% w 2017 r. Konsumpcja prywatna pozostanie dominującym czynnikiem wzrostu. Oczekujemy, że dalsza poprawa na rynku pracy oraz wzrost transferów rządowych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody

"Rz": Miliardy euro zarobione przez Polaków

czołówce pod względem skali zagranicznych przekazów od rodaków. Transfery pieniędzy znacząco poprawiają saldo naszego bilansu płatniczego - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Przegląd prasy

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Pierwsze sieci komórkowe w Polsce wprowadziły w telefonii na kartę mobilny transfer do wykorzystania w dowolnym czasie Parkiet --Raiffeisen Polbank złożył w KNF prospekt w

Jest poniedziałek 22 maja. Od dziś już nie pracujesz na kredyt hipoteczny

rodzinie pracują dwie osoby i każda zarabia średnią krajową, to ich dzień wolności hipotecznej przypadłby już 12 marca. Taka rodzina na 12 rat musiałaby pracować 71 dni. Bartosz Turek podkreśla, że gdyby transfery z programu 500 plus kredytobiorcy przeznaczali na spłatę kredytów, oczekiwanie na wolność

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

;konsumpcja gospodarstw domowych, inwestycje i konsumpcja publiczna. Analitycy podkreślają wyraźny, pozytywny wkład eksportu netto do PKB. Niektórzy z nich wskazują, że saldo handlu zagranicznego z dodatnim wpływem na tempo wzrostu gospodarczego odzwierciedla umacniającą się pozycję polskich eksporterów na

"Nasz Dziennik": Fundusze nie na miarę planu Marshalla

Wynika z niej, że po 5 latach członkostwa Polski w Unii saldo wzajemnych transferów między naszym krajem a Brukselą wynosi 16 miliardów euro, z czego 9,5 miliardów euro stanowią koszty Wspólnej Polityki Rolnej. "Nasz Dziennik" zauważa, że te ostatnie nie są faktycznie pomocą ze strony

Eksperci zaskoczeni, słaby złoty "załatwił" nam rekordową nadwyżkę

dochodów spadł w maju do 437 mln euro z 717 mln euro przed miesiącem oraz 1058 mln euro przed rokiem, co odzwierciedla niższe zyski osiągnięte przez zagranicznych właścicieli kapitału. Saldo transferów bieżących oraz rachunek kapitałowy były zdeterminowane przez dodatnie saldo transferów z Unią Europejską

Przegląd prasy

likwidację stałych progów w PIT, ale rzeczywisty podatek wahałby się między 10% a 39,5% Puls Biznesu --Klub Jagielloński: Co najmniej 10 mld zł rocznie tracą budżet i samorządy z powodu transferu dochodów za granicę --Orange jako jedyny na rynku nie kwestionuje kontrowersyjnego pomysłu ministra

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

końcu maja, niemniej jednak z dużym prawdopodobieństwem można orzec, że siłą wiodącą pozostała na początku br. konsumpcja gospodarstw domowych. Rosnące wynagrodzenia i zatrudnienie, transfery socjalne, umiarkowana inflacja oraz dobre nastroje sprzyjają zwiększaniu wydatków konsumpcyjnych. Również

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

nie tylko raz – 1 zł. Pieniądze za przelewy to nie wszystko. Ktoś musi przy tym siąść i te transfery zrobić. A to trwa. Szczególny problem według Kassela mają sieci handlowe, które dostają dziennie po kilka tysięcy faktur. W przypadku handlu nie opłaca się pojedynczej faktury, tylko płaci się

Złodziejski patent świąteczny. Możesz stracić całą kasę z konta!

). Myślisz, że zatwierdzasz przelew do znajomego, a tak naprawdę zatwierdzasz przelew na konto złodzieja. I to nie kilkuzłotowy, tylko na całe saldo Twojego konta. Jeśli podajesz na "lewej" stronie SMS-a autoryzacyjnego, a złodziej - który właśnie zlecił "swój" przelew na prawdziwej

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

wynagrodzenia i zatrudnienie, transfery socjalne w postaci programu Rodzina 500+ oraz ogólnie dobre nastroje konsumentów. Początek br. to także przyspieszenie w inwestycjach, głównie publicznych, choć także inwestycje sektora prywatnego mają się lepiej. Dynamika inwestycji nie była jeszcze dwucyfrowa i jest

Klienci Deutsche Banku mieli problem z kontem

, żeby spróbowali się zalogować za godzinę. Żenada!" - denerwuje się pan Jacek. "Kolejna awaria w Deutsche Banku. W weekend nie można było zlecać przelewów, jak również nie było widoczne aktualne saldo konta. W dniu dzisiejszym problem się powtarza. DB nie potrafi ustosunkować się do sytuacji

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

roku, ale na pewno nadal solidnie utrzymało się powyżej 4.5%r/r. Siłą napędową konsumpcji pozostają rosnące wynagrodzenia, również w ujęciu realnym, spadające bezrobocie oraz transfery socjalne. Także wciąż rekordowo niskie stopy procentowe raczej zachęcają gospodarstwa domowe do konsumpcji niż

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

będzie na polskiej gospodarce, o tyle silny popyt wewnętrzny powinien pozwolić na utrzymanie tempa wzrostu w całym 2019 r. w okolicach 4.0%. Prym nadal będzie wiodła konsumpcja gospodarstw domowych, wspierana stabilizacją na rynku pracy i kontynuowanymi transferami socjalnymi, a także inwestycje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przez Useme.eu. Liczba osób pracujących w branży wzrośnie o 1/8 do blisko 0,5 miliona pracowników. Źródło: ISBnews Internet: Szacuje się, że do 2021 r. internetowy ruch generowany przez urządzenia mobilne wzrośnie czterokrotnie, a transfer związany ze strumieniowym wideo i grami online &ndash

Przelew wykonacie... stukając się telefonami

Bank Citi Handlowy uruchomił właśnie nową wersję swojej bankowości mobilnej. Specjalna aplikacja, zainstalowana na telefonie komórkowym, pozwala wygodnie zwiedzać system bankowości internetowej: sprawdzać salda, wykonywać przelewy, spłacać karty. Jest lżejsza i bardziej wygodna w użyciu, niż zwykłe

Chcą przebić mBank. Idea Bank zapowiada technologiczną rewolucję

czas, cyklicznie, a ostatnio nie została wykonana, to sam zaproponuje jej wykonanie (wychodząc z założenia, że klient musiał zapomnieć o jakimś stałym przelewie). Ma też być quick transfer, czyli szybkie przelewy do zaufanych odbiorców. Po zdefiniowaniu kwoty przelewu oraz odbiorcy, który ma wziąć

Analitycy: Dobre dane o obrotach bieżących to efekt kryzysu

saldo rachunków obrotów bieżących utrzymało się na plusie, a tym razem odnotowano 171 mln euro nadwyżki. Tak dobry wynik wskaźnika C/A jest przede wszystkim efektem poprawy bilansu handlowego, na co oczywisty wpływ ma globalny kryzys. Utrzymująca się niekorzystna koniunktura za granicą powoduje głęboki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mld zł ze środków europejskich na wsparcie transferu wiedzy z nauki do gospodarki, podało MNiSW. Źródło: ISBnews Sztuczna inteligencja: Blisko 3,3 tys. firm prowadzi prace nad sztuczną inteligencją (AI), wynika z analiz dr. Andrzeja Wodeckiego z Politechniki Warszawskiej. Najwięcej z nich

Będzie polski odpowiednik bitcoina! Dwa banki już testują

pośrednictwem smartfona trafiają do banków pośredniczących, izb rozliczeniowych, agentów rozliczeniowych lub organizacji płatniczych, które zatwierdzają transakcję i zezwalają na przeksięgowanie pieniędzy. Klient tylko loguje się do konkretnej instytucji finansowej i wydaje jej zlecenie, a za cały transfer

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

. proc. do wzrostu, jednak ten efekt był zneutralizowany przez ujemny wpływ salda obrotów z zagranica równy -0,9 pkt. proc. W kolejnych kwartałach oczekujemy przyśpieszenia wzrostu gospodarczego, głównie za sprawą rosnącej dynamiki konsumpcji wspieranej przez sytuację na rynku pracy i programy socjalne

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

poprawił się wkład eksportu netto. Z opublikowanych dziś danych wynika że konsumpcja była, jest i będzie filarem polskiej gospodarki, czemu sprzyja korzystny z punktu widzenia pracowników rynek pracy oraz transfery socjalne. Inwestycje w gospodarce natomiast są wciąż zbyt niskie, co coraz bardziej niepokoi

Ze smartfonem zapłacisz bez kolejki do kasy

karty do aplikacji. Promocja dotyczy tylko nowych użytkowników SkyCash, z zerowym saldem konta. Bilety na pociąg i autobus Do odjazdu pociągu zostało niewiele czasu. Pędzisz na dworzec, zastanawiając się, jak długa będzie kolejka do kas. Zdążysz, nie zdążysz? Spóźnialskim często podróżującym pociągami

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

popytu krajowego pociągnął za sobą wzrost importu, stąd wkład salda handlowego zanotowany został „tylko" na poziomie 0.1pp. Rok bieżący zapowiada się dla polskiej gospodarki również bardzo dobrze. Wiele wskazuje na to, że gospodarstwa domowe nadal utrzymywać będą wysokie tempo wzrostu

Chcesz przenieść konto do konkurencji? Sprawdź jak bank ci pomoże

Choć unijne prawo, nakazujące bankom, by pomagały klientom w przenoszeniu bankowych rachunków, zacznie obowiązywać dopiero od stycznia, to wiele banków już dziś obiecuje, że załatwi klientowi konkurencji wszystkie formalności związane z transferem konta Choć na internetowych forach aż roi się od

Smartfon może pomóc złodziejom pieniędzy?

zainstalować sobie specjalną aplikację. Umożliwia ona dostęp do konta, podglądanie salda, a niekiedy płacenie telefonem w sklepach albo wykonywanie przelewów. Dlaczego banki tak stawiają na bankowanie przez komórkę? Michał Kurek: Bo chcą zwiększyć atrakcyjność swojej oferty i pozyskać młodych użytkowników, dla

Tempo wzrostu PKB może utrzymać się na poziomie 4% w 2017 r. wg analityków

gospodarczy w dalszym ciągu opierał się na dynamicznym wzroście spożycia gospodarstw domowych, czemu sprzyja wzrost dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, wynikający ze wzrostu dochodów z pracy, oraz wzrost transferów socjalnych (Rodzina 500+). Wprawdzie 2Q17 przyniósł pierwszy od półtora roku wzrost

W Unii dwa razy lepiej

powstania 317 tys. miejsc pracy. - Jeżeli przyjąć, że dynamika przyrostu wartości transferów z UE będzie się utrzymywać w kolejnych latach, to niedługo ich roczna wartość zrówna się z roczną wartością bezpośrednich inwestycji zagranicznych - twierdzi UKIE. Kolejnym unijnym "dopingiem" okazało się

Uwaga klienci BPH! Ostatnie dni by wybrać bank

się znacznie trudniejsze. Będzie trzeba zamknąć rachunek, zdać karty, wyrównać salda debetowe i spłacić kredyty - tak samo, jakbyś zmieniał bank. Bo formalnie dwie części BPH będą już zupełnie odrębnymi instytucjami finansowymi. JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY PRZENOSINY DO PEKAO? Menedżerowie Pekao zapewniają, że

TFI znowu zarabiają. Wszystko dzięki transferom w CU?

Według gazety trudno w tym upatrywać stałej tendencji skoro na dodatnie saldo wpłat i umorzeń znaczący wpływ miała decyzja jednego z ubezpieczycieli. Commercial Union przesunął do TFI część aktywów ulokowanych na rynku akcji, zarządzanych do tej pory przez firmę asset management. Operacja ta mogła

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

, by w roku 1996 przejść w 1 proc. deficyt! Na początku roku 2000 deficyt ten osiągnął 8 proc. PKB. Pogorszenie w latach 1995-2000 aż o 12 proc. PKB salda na rachunku bieżącym było ściśle związane z dominującą rolą popytu wewnętrznego kreowanego przez sektor prywatny, który rósł znacznie szybciej niż