salda produkcji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 16 marca 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), luty --03:00: Chiny - Sprzedaż detaliczna (r/r), luty

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

: Polska - Ceny produkcji, luty --13:30: USA - Indeks Fed z Filadelfii --13:30: USA - Saldo rachunku bieżącego (USD) IV kw.  --13:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --14:00: Polska - Protokół z posiedzenia RPP --15:00: USA - Indeks wskaźników

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

: 1,2%) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, październik (konsensus r/r: -2,3%; poprzednio: -2,8%) --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego (EUR), wrzesień (konsensus: -300 mln; poprzednio: -606 mln) --14:00: Polska - Saldo obrotów towarowych (EUR), wrzesień --14:30: USA - Inflacja

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 8,9 pkt m/m do -29,9 pkt w V

się negatywne skutki pandemii w przemyśle przetwórczym. "Odnotowano spadki poziomów produkcji na eksport, zamówień eksportowych i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Wartości wszystkich sald (z wyjątkiem salda zapasów) pozostają ujemne i niższe od wartości sprzed

CD Projekt: Saldo nakładów na projekty sięgnęło 142,48 mln zł na koniec 2017

poniesionych na koniec 2017 roku wyniosło 142 486 tys. zł i wzrosło o 80 475 tys. zł na przestrzeni roku 2017. Wzrost wynika głównie z nakładów na produkcję gier 'Cyberpunk 2077' oraz 'Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana'. Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu CD Projekt RED

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 7,4 pkt m/m do -11,9 pkt w VII

IRG IND zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 7,4 pkt, do poziomu -11,9 pkt. Powoli zbliża się do wartości sprzed kryzysu epidemiologicznego. Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Zwiększyły się salda produkcji, zamówień w ujęciu ogółem i eksportowych

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 10,6 pkt m/m do -19,3 pkt w VI

. "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zwiększyły się salda produkcji, zamówień w ujęciu ogółem i eksportowych, zatrudnienia i ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Maleją zapasy. Mimo spadku cen poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, ale tylko w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

%; poprzednio: 0,5%) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, maj (konsensus m/m: 14,5%; poprzednio: -17,1%) --11:00: Niemcy - Indeks instytutu ZEW, lipiec --14:00: Polska - Bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) , maj (konsensus: 750 mln; poprzednio: 1163 mln) --14:30

CD Projekt wydał 25 mln zł na projekty w I kw., 400 osób pracuje nad Cyberpunk

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii 25 mln zł w I kw. 2019. W efekcie, skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 264 mln zł. W produkcję gry Cyberpunk 2077 zaangażowanych jest ponad 400 osób. "W pierwszym kwartale

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 12.06.2018 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 13 czerwca, przygotowane przez analityków Macronext. --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa - kwiecień (konsensus r/r: 2,8%, poprzednio: 3%) --14:00: Polska - Bilans

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 17 stycznia 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), fin, grudzień --03:00: Chiny - Sprzedaż

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

(konsensus r/r: 1,7%, poprzednio: 5,8%) --10:00: Polska -  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu, sierpień (konsensus r/r: 0,8%, poprzednio: 0,6%) --10:00: Polska -  Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r), sierpień  --10:00: Strefa euro - Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

;(konsensus: 8,8 mld, poprzednio: 4,1 mld) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, luty (konsensus r/r: -1%, poprzednio: -1,1%) --14:00: Polska - Bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR), luty (konsensus: -350 mln, poprzednio: 2 316 mln)   (ISBnews/Macronext)    

Wskaźnik koniun. w budownictwie IRG SGH spadł o 7,8 pkt kw/kw do 8 pkt w IV kw.

-1,4" - czytamy w komunikacie.  Obecne saldo produkcji wynosi 29,5, jest więc o 24 pkt większe niż w IV kw. ub. roku. Saldo produkcji w sektorze prywatnym jest niemal dwukrotnie wyższe niż w publicznym. W porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku saldo sektora prywatnego wzrosło o 31 pkt

CD Projekt: Saldo nakładów na projekty sięgnęło 197 mln zł na koniec I półr.

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe CD Projekt na koniec czerwca br. wyniosło 197 mln zł, podała spółka. W pierwszym półroczu 2018 r. wydatki wyniosły 51 mln zł. „W pierwszym półroczu 2018 r. wydatki na produkcję nowych gier, w tym związane z

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

- Inflacja konsumencka, fin. maj (konsensus r/r HICP: 1,3%, poprzednio: 2,1%) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, kwiecień (konsensus r/r: -0,4%, poprzednio: -0,6%) --14:00: Polska euro - Bilans płatniczy, kwiecień, Saldo rachunku bieżącego (EUR) (konsensus: 250 mln, poprzednio: 533 mln

CD Projekt: Skumulowane saldo nakładów na projekty rozwojowe sięgnęło 117 mln zł

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Skumulowane saldo nakładów CD Projekt na prace rozwojowe, w tym "Cyberpunk" i "Gwint", na koniec września br. wyniosło 117 mln zł, podała spółka.  "W III kwartale 2017 r. kontynuowano produkcje gier 'Cyberpunk 2077' i 'Gwint

Grupa Kęty prognozuje ok. 77 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

w Segmencie Opakowań Giętkich 11%" - czytamy w komunikacie. Spółka podała ponadto, że saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w analogicznym

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 2,6 pkt m/m do 1,6 pkt we IX

pkt.  "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zwiększyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, poziomu cen, zatrudnienia, sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Zmalały salda zapasów oraz oceny ogólnej

Cognor rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Cognor Holding rekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 i nie wypłacanie dywidendy, podała spółka. "Głównym naszym celem na rok 2020 jest zapewnienie rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz postępu w realizacji projektów inwestycyjnych

Grupa Lotos miała wstępnie 0,89 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w IV kw.

odszkodowania z tytułu ubezpieczenia YME, dotyczącego wadliwej platformy MOPU - Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld zł: saldo pozostałych odpisów i rezerw w segmencie wydobywczym - Zmniejszenie wyniku o -0,1 mld zł: saldo odpisów i rezerw w segmencie produkcji i handlu, w tym: -0,05 mld zł: rezerwa na ryzyko

CFG z Grupy PlayWay skupi się na produkcji gier taktycznych i strategicznych

, zarówno gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy, podała spółka. W ramach założeń strategii rozwojowej spółka zakłada maksymalizację swoich aktywów w oparciu o zyski pochodzące z już wydanych produkcji oraz całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek do końca marca 2022 r. "

MR: Kwestia dalszego rozwoju pandemii pozostaje głównym ryzykiem dla eksportu

zagranicą, wiele będzie zależeć od koniunktury naszych głównych partnerów handlowych, zwłaszcza w strefie euro. Poszczególne państwa unijne odmrażają gospodarki oraz pompują ogromne środki, aby przeciwdziałać skutkom pandemii. Oczekujemy, że przełoży się to na pobudzenie ich produkcji i popytu, co wpłynie

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

towarowych (EUR) (konsensus: 900 mln, poprzednio: -1268 mln), saldo rachunku bieżącego (EUR)   (konsensus: 1687, poprzednio: -1152)   --14:00: Polska - Wskaźniki inflacji bazowej, luty   --14:15: USA - Produkcja przemysłowa (m/m), luty (konsensus: 0,3%, poprzednio: -0,1%)   --14:15

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

%) --04:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), wrzesień (konsensus r/r: 5%, poprzednio: 4,4%) --04:00: Chiny - Sprzedaż detaliczna (r/r), wrzesień (konsensus r/r: 7,8%, poprzednio: 7,5%) --09:00: Polska – Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, październik --10:00: Strefa euro – Saldo rachunku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), czerwiec (konsensus r/r: 5,2%, poprzednio: 5%) --04:00 Chiny - Sprzedaż detaliczna (r/r), czerwiec (konsensus r/r: 8,3%, poprzednio: 8,6%) --09:00: Polska - Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC, czerwiec --10:00: Polska - - Wskaźnik cen towarów i usług

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

, lipiec, saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) (konsensus: 22,4 mld, poprzednio: 23,5 mld) --10:00: Polska - Produkcja przemysłowa, sierpień (konsensus r/r: 5,2%, poprzednio: 10,3%);  --10:00: Polska - Produkcja budowlano-montażowa, sierpień (konsensus r/r: 18%, poprzednio: 18,7

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do 1,5 pkt w VII

;Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zapasów, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosły salda zamówień i zatrudnienia. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych, zarówno w ocenie sytuacji bieżącej, jak i oczekiwań na najbliższą

Alchemia miała 7,7 mln zł zysku netto, 12,11 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

zarządu.  " Saldo przychodów/kosztów pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2019 wyniosło 7,3 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 6,1 mln zł. Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych było rozwiązanie rezerw oraz ostrożnej wyceny

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 7 pkt m/m do -5,4 pkt w X

prywatne jak i publiczne. Zwiększyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, poziomu cen, zatrudnienia, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosło także saldo zapasów. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,9 pkt m/m do 1,2 pkt w VI

wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Spadek w firmach publicznych był znacznie większy. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień, zamówień eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosło

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) --11:00: Strefa euro - produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r)  (konsensus: -1%, poprzednio: -0,3%) --11:00: Niemcy - Indeks instytutu ZEW maj (konsensus: 5, poprzednio:3,1) --14:00: Polska - Bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) za marzec

Grupa Lotos miała szacunkowo 0,67 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w I kw.

skonsolidowany wynik operacyjny EBIT ujemnie wpłynęły: 1. saldo zdarzeń jednorazowych w wysokości 0,88 mld zł w segmencie produkcji i handlu (w tym odpisy aktualizujące wartość zapasów w wysokości 0,83 mld zł), 2. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości 0,3 mld zł

CD Projekt wydał 60 mln zł na produkcję gier i nowych technologii w I półroczu

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Wydatki Grupy CD Projekt na produkcję gier i nowych technologii w I półroczu 2019 r. wyniosły 60 mln zł, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec okresu w wysokości 292 mln zł, podała spółka. "Wydatki grupy na

Alchemia miała 2,17 mln zł zysku netto, 4,41 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

przekłada się na zwiększenie konkurencji i presji ze strony producentów wyrobów stalowych oraz wpływa to na obniżanie cen" - czytamy w raporcie. Spółka zwraca uwagę, że początek roku niezbyt korzystnie wygląda pod katem bilansu salda eksportu rur do importu. "Mieliśmy też zwiększoną produkcję

CD Projekt spodziewa się wyższych r/r nakładów na projekty w 2018 r.

nakładów na produkcję gier "Cyberpunk 2077" oraz "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana". Na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu CD Projekt RED wyniosło 135 210 tys. zł, zaś saldo nakładów na prace rozwojowe segmentu GOG.com wyniosło 7 276 tys. zł. Na

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Produkcja przemysłowa s.a. maj   4% r/r 14:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa s.a. maj   9,2% r/r 14:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa maj 14,5% r/r 4,3% r/r 14:30 USA Saldo rachunku bieżącego I kw. -124 mld

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

;Bilans płatniczy, Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) listopad (konsensus: 31,3 mld, poprzednio: 30,8 mld) --14:00: Polska - Koniunktura konsumencka w styczniu --14:00: Polska - Produkcja przemysłowa w grudniu (r/r) ( konsensus: 2,9%, poprzednio 9,1%) --14:00: Polska - Produkcja budowlano

Grupa Kęty szacuje ok. 83 mln zł zysku netto, 140 mln zł EBITDA w III kw.

140 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł (w trzecim kwartale 2017 roku saldo wyniosło -3,7 mln zł)" - czytamy w komunikacie. 

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Warszawa, 18.04.2018 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 19 kwietnia, przygotowane przez analityków Macronext. --09:00: Polska - Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, kwiecień --10:00: Polska - Produkcja przemysłowa (r/r) marzec; 

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

) --00:30: USA - Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) --01:30: USA -  Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George) --11:00: Strefa euro - Produkcja przemysłowa, grudzień (konsensus  s.a. m/m: -0,3%, poprzednio: -1,7%) --13:30: USA 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 3,7 pkt m/m do -4,8 pkt w I

komunikacie. Wzrost wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. W publicznych wzrost był większy. Zmniejszyły się jednak salda poziomu produkcji, zamówień w ujęciu ogółem, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Rosną zapasy. Przedsiębiorstwa informują o

MPiT obniżył prognozę produkcji przemysł. do 6% r/r, podniósł budowl. do 18%

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej wyniesie w tym roku do 6% r/r wobec wcześniej szacowanych 6,5% r/r , zaś produkcja budowlano-montażowa - 18% r/r wobec wcześniej szacowanych 16,5% r/r, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 18 stycznia, przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Strefa euro - Bilans płatniczy, Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR), listopad (konsensus: 24,1

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

styczeń   10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) listopad   10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) listopad 29,3 mld  13:45 Strefa Euro Decyzja ECB ws. stóp procentowych styczeń  0,0

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

niepracujących (NPL) wysokości 22,6% w IV kwartale nie jest wynikiem pogarszającej się jakości portfela, ale wysycenia portfela starszą produkcją, która przesuwa się w stronę należności niepracujących, co jest naturalne dla tego typu kredytów. Dodał, że po stronie rezerw nie spodziewa się żadnych negatywnych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 16 grudnia 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r); listopad (konsensus: 5

CD Projekt: Wydatki na prace rozwojowe wyniosły 333 mln zł w I-III kw. 2019 r.

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Wydatki na prace rozwojowe w Grupie CD Projekt wyniosły 333 mln zł w I-III kw. 2019 r., podała spółka. "Od lipca do września 2019 r. wydatki na prace rozwojowe w grupie kapitałowej CD Projekt przekroczyły rekordowe 43 mln zł. Skumulowane saldo nakładów na

Grupa Kęty prognozuje ok. 53 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

dobre wyniki w zakresie sprzedaży. Pomimo bardzo wysokiego obłożenia mocy produkcyjnych, wypracowano ponad 10% dynamikę wzrostu wartości sprzedaży, co oznacza, wynik powyżej oczekiwań na rok bieżący" - czytamy dalej. Spółka podała ponadto, że saldo działalności finansowej w kwartale (koszty

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

- Polska - Produkcja przemysłowa (r/r), listopad (konsensus: 9%, poprzednio: 12,3%), produkcja budowlano-montażowa (r/r) listopad (konsensus: 14%, poprzednio: 20,3%), sprzedaż detaliczna (r/r) listopad (konsensus: 7,5%, poprzednio: 8%), ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) listopad (konsensus: 2,1

WysokieNapiecie: Import netto prądu osiągnął w 2017 r. najwyższy poziom od 1988

krajowa produkcja nie nadążała za konsumpcją, a cały rok zakończył się ujemnym saldem w handlu na poziomie 4,5 TWh" - czytamy dalej. Niekorzystne saldo handlowe wynika z najwyższego poziomu cen energii w Polsce zanotowany w regionie. "W trzecim kwartale 2017 roku prąd na rynku hurtowym w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

 - Produkcja przemysłowa (r/r), wrzesień (konsensus r/r: 6%, poprzednio: 6,1%) --04:00: Chiny - Sprzedaż detaliczna (r/r), wrzesień (konsensus r/r: 9%, poprzednio: 9%) --10:00: Strefa euro - Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) sierpień (konsensus: 21,4 mld, 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,2 pkt m/m do 3,2 pkt w IX

. "Spadek wartości wskaźnika miał miejsce w firmach prywatnych. Publiczne odnotowały jego wzrost. Zwiększyły się salda produkcji i ogólnego portfela zamówień. Maleją zamówienia eksportowe. Zmalały także salda pytań o wielkość zatrudnienia i sytuację finansową przedsiębiorstw. Rosną ceny i zapasy

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,3 pkt m/m do 3,7 pkt w VI

;Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce w firmach publicznych. Prywatne odnotowały niewielki spadek jego wartości. Salda produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia i kondycji finansowej przedsiębiorstw, zwiększyły się. Przedsiębiorstwa mniej optymistycznie

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 0,3 pkt m/m do 3,1 pkt w VI

. Spadek wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o wzroście jego wartości" - czytamy w komunikacie. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wzrosło saldo eksportu i zatrudnienia. "W tym badaniu

Libet ma dwie wstępne oferty nabycia aktywów za min. 40 mln zł

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Libet, w związku z analizą możliwości zbycia niektórych aktywów o znacznej wartości w ramach przeglądu opcji strategicznych, otrzymał dwie wstępne, ale wiarygodne i konkretne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości służących produkcji kostki

Grupa Lotos miała wstępnie 0,78 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w II kw.(sprost)

;Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,78 mld zł; w tym: - Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,6 mld zł - Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego

Grupa Lotos miała wstępnie 0,63 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w II kw.

wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,78 mld zł; w tym: - Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,6 mld zł - Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego: 0,18 mld zł" - czytamy w komunikacie. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg

Wskaźnik koniun. w budownictwie IRG SGH spadł o 1,3 pkt r/r do -15,1 pkt w I kw.

od około połowy 2015 roku. Jednak pod względem poziomu i dynamiki produkcji pomiędzy analizowanymi grupami zakładów występuje duże zróżnicowanie. W sektorze prywatnym saldo produkcji wynosi -46,4 i w porównaniu z poprzednim kwartałem jest mniejsze o 46 punktów, a w sektorze publicznym wynosi -57,7

MF zaktualizowało wytyczne dot. wskaźników makroekonomicznych do projektów ustaw

towarów konsumpcyjnych - średnioroczna % 3,3 1,8 2,2 2,4 2,5 Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna % -0,5 1,5 1,9 2,1 2,2

KOWR:Eksport produktów mięsnych to 2,1 mld euro w I-IV br. podobnie jak rok temu

produktów mięsnych stanowiły 19%" - czytamy w raporcie. Wzrost wartości importu w okresie I-IV br. spowodował, że dodatnie saldo wymiany handlowej produktami mięsnymi zmniejszyło się o 14% r/r do 1,1 mld euro, podano także. "Polska jest unijnym liderem w produkcji i eksporcie drobiu, zatem

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Inflacja PPI lipiec 2,2% r/r 2,4% r/r 08:00 Niemcy Inflacja PPI lipiec 0,1% m/m 0,0% m/m 09:00 Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC sierpień   105 10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. czerwiec 27,3 mld EUR 30,1

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,2 pkt m/m do -6,6 pkt w XI

wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne, jak i publiczne. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Rosną zapasy. Przedsiębiorstwa informują o wzroście poziomu cen i poprawie ich sytuacji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Inflacja PPI kwiecień 3,2% r/r 3,1% r/r 08:00 Niemcy Inflacja PPI kwiecień 0,2% m/m 0,0% m/m 09:00 Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC maj   104,5 10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. marzec 32,3 mld EUR 37,9 mld

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

0,3% r/r 10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego październik 3,2 mld CZK 6,63 mld CZK 11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa s.a. październik 0,2% m/m -0,3% m/m 11:00 Strefa

Impexmetal miał 34,08 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2019 r.

poprzedniego. Pomimo spadku wolumenów i przychodów ze sprzedaży koszty sprzedaży były o 1,3 mln zł tj. 7,3% wyższe do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu były na zbliżonym poziomie do I kwartału 2018 roku i wyniosły 18,6 mln zł. Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło 13,4

Grupa Lotos miała wstępnie 0,63 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO w I kw.

zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,63 mld zł; w tym: - Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,43 mld zł - Szacunkowa oczyszczona EBITDA segmentu wydobywczego: 0,21 mld zł" - czytamy w komunikacie. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 1,9 pkt m/m do 1,2 pkt w II

; "Wzrost wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o spadku jego wartości. Zwiększyły się salda produkcji, portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym, zatrudnienia, maleją zapasów. Zwiększył się poziom cen. Maleje eksport i pogarsza się

Grupa Kęty szacuje ok. 65 mln zł zysku netto, 117 mln zł EBITDA w II kw.

wyniki" - czytamy także.  Spółka podała, że saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w drugim kwartale 2017 roku saldo wyniosło -1,6 mln zł). Na

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,5 pkt m/m do -0,8 pkt w I

;Spadek wartości wskaźnika odnotowały tylko firmy prywatne. Publiczne informują o wzroście wartości wskaźnika. Zmalały także salda produkcji i portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem, jak i eksportowym. Zwiększył się poziom zapasów. Przedsiębiorstwa informują o wzroście cen. Mimo to ich sytuacja

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w I kw. 2020 r.

Narodowy Bank Polski (NBP). "Zgodnie z wynikami SM NBP, przedsiębiorstwa spodziewają się przyspieszenia wzrostu cen w I kw. 2020 r. Wzrósł bowiem wskaźnik salda kierunku zmian cen produkcji (o 1,7 pkt), a odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost cen produkcji przewyższa obecnie udział podmiotów

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości +171 mln zł (w II kwartale 2019 r.: +102 mln zł). 3. W segmencie Dystrybucja: - wyższa o 3,5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 3 kwietnia 2020 r.; - niższa średnia temperatura w II kwartale 2020 r. o 1,7°C r/r; - saldo przychodów

Kalendarium ISBnews

płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) w październiku   PONIEDZIAŁEK, 17 grudnia —10:00: Spotkanie Huawei nt. AI   --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej, listopad   WTOREK, 18 grudnia Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa s.a. lipiec 0,2% m/m -0,4% m/m 11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa w.d.a. lipiec - 1,2% r/r 14:00 Polska Saldo rachunku bieżącego

CD Projekt wydał blisko 56 mln zł na swoje projekty w 2016 r.

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - CD Projekt wydał blisko 56 mln zł w ubiegłym roku na prowadzone projekty, w tym Gwint i Cyberpunk, podała spółka. „Na koniec 2016 roku skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe poniesione w związku z realizowanymi produkcjami wyniosło 62 mln zł. W

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC luty   102,3 10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. grudzień   36,1 mld EUR 10:30 Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna styczeń 3,4% r/r 4,3% r/r 10:30 Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna

Grupa Kęty miała wstępnie 54 mln zł zysku w I kw. 2018 r.

amortyzacji) wzrośnie z 100 mln zł w zeszłym roku do 105 mln zł (+5%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 5 mln zł (w pierwszym kwartale 2017 roku saldo wyniosło -0,6 mln

Grupa Kęty szacuje 54 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r.

porównywalny z wynikiem z zeszłego roku i wyniesie 54 mln zł.  "Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 2 mln zł, (w I kw. 2016 roku saldo wyniosło -7,3 mln zł

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 8,7% r/r, a import bez zmian r/r w maju

). Dodatnie saldo obrotów towarowych wyniosło 946 mln euro i, w porównaniu do maja 2014 r. zwiększyło się o 1 252 mln euro, natomiast w porównaniu do kwietnia br. zwiększyło się o 827 mln euro. Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się w maju ujemnego salda handlowego na poziomie

NBP: Firmy coraz częściej wskazują na możliwość podniesienia cen produktów

;Przedsiębiorstwa ankietowane w ramach SM NBP oczekują niewielkiego przyspieszenia wzrostu cen producenta w IV kw. br. Zwiększyło się bowiem średnie tempo oczekiwanego wzrostu cen produkcji. Jednocześnie przedsiębiorstwa relatywnie częściej (niż w poprzednim badaniu) przewidują wzrost cen oferowanych produktów

CD Projekt wydał 28 mln zł na prace rozwojowe w III kwartale

rozwojowe w grupie kapitałowej CD Projekt wyniosły 28 mln zł i wynikały głównie z nakładów ponoszonych na produkcję: 'Cyberpunka 2077', 'Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej' oraz 'Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści'. Skumulowane saldo nakładów na koniec września 2018 r. osiągnęło poziom 228 mln zł"

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

: niższa o 5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 15 lutego 2019 r.; wyższa średnia temperatura w I kwartale 2020 r. o 1,2 °C r/r; saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +16 mln zł w I kwartale 2020 r. wobec -131 mln zł rok wcześniej - decyzją prezesa URE z 23

Grupa Kęty prognozuje 740 mln zł przychodów i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw.

zł (+13%). Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wzrośnie z 82 mln zł w zeszłym roku do 89 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH wzrósł o 0,7 pkt m/m do 2,8 pkt w XI

. "Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce tylko w firmach prywatnych. Także salda produkcji i portfela zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym zwiększyły się tylko w firmach prywatnych. Jest to zmiana nietypowa, rzadko obserwowana o tej porze roku. Zmiany zgodne z ustalonym rytmem zmian

CFG z grupy PlayWay planuje premierę 'House Flipper City' na IV kw. 2020 r.

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) z grupy kapitałowej PlayWay planuje premierę gry "House Flipper City" (HFC) w IV kw. 2020 r. Studio opublikowało trailer swojej najnowszej produkcji, tworzonej w oparciu o mechaniki znane z jednego z największych hitów grupy

Grupa Kęty szacuje zysk netto na 46 mln zł w IV kwartale 2017 r.

zeszłym roku do 92,0 mln zł (+10%)" - czytamy w komunikacie. Saldo działalności finansowej w IV kw (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w IV kw. 2016 roku saldo wyniosło -4,7 mln zł

Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

związanej z pandemią koronawirusa oraz analizuje jego możliwy wpływ na funkcjonowanie wszystkich podmiotów w grupie, podkreśliła spółka. W I kwartale tego roku działalność wszystkich spółek przebiegła bez zakłóceń - zarówno w obszarze produkcji, jak i pełnego łańcucha dostaw. Niestety, kolejne tygodnie oraz

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 13.12.2018 - (SBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 14 grudnia, przygotowane przez analityków Macronext. --03:00: Chiny - Produkcja przemysłowa (r/r), listopad (konsensus r/r: 5,9%, poprzednio: 5,9%) --03:00

MPiT podniósł prognozę eksportu do ok. 219,5 mld euro w 2018, tj. 6,2% wzrostu

eksporterów nawet w warunkach pogarszającego się otoczenia zewnętrznego, 2) spodziewany wysoki wzrost naszej gospodarki w IV kw. oraz 3) bardzo dobre wyniki naszej produkcji na początku IV kwartału (według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2018 roku była o 7,4% wyższa w ujęciu

PGE miała 471 mln zł zysku netto, 1 677 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 697 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27 932 mln zł w porównaniu z 18 962 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA po trzech kwartałach wyniósł 6,1 mld zł i był o 18% wyższy r/r. Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC wrzesień   105 10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. lipiec   28,2 mld EUR 14:00 Polska Sprzedaż detaliczna sierpień 4,4% r/r 2% r/r 14:00 Polska Sprzedaż detaliczna sierpień -0,3% m

Kalendarium ISBnews

opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w XI 2018 r. --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy, saldo rachunku bieżącego (EUR) w październiku   PONIEDZIAŁEK, 17 grudnia —10:00: Spotkanie Huawei nt. AI  --13:00: Konferencja ekspercka pt

Ociepa z MPiT: Polskie firmy chcą brać udział w przetargach publ. na Węgrzech

, co oznacza wzrost o 6,9% r/r. Polski eksport to niemal 6 mld euro (+9,1% r/r), a import prawie 3,7 mld euro. Polska od lat cieszy się nadwyżką w dwustronnej wymianie handlowej. W 2018 r. dodatnie saldo wyniosło 2,3 mld euro. Polska jest drugim co do wielkości dostawcą artykułów rolno-spożywczych na

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC czerwiec   103,4 10:00 Strefa Euro Saldo rachunku bieżącego s.a. kwiecień     14:00 Polska Sprzedaż detaliczna r/r maj 3% r/r 3,2% r/r 14:00 Polska Sprzedaż detaliczna m/m maj

Wskaźnik koniunktury w przemyśle IRG SGH spadł o 1,7 pkt m/m do -8,3 pkt w XII

wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W publicznych spadek był znacznie większy. Zmniejszyły się  salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Maleją zapasy. Przedsiębiorstwa informują

PGE miała 1,7 mld zł zysku netto, 4,4 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

dobry wynik EBITDA, na poziomie wyższym o prawie 1/5 niż w roku ubiegłym, a gdyby porównać wyniki EBITDA kwartał do kwartału wzrost wynosi aż 68%. Solidne są także nasze wyniki operacyjne, a korzystne warunki pogodowe w raportowanym okresie przełożyły się na wzrost produkcji ze wszystkich odnawialnych

CD Projekt ma już zaplanowaną kampanię promocyjną gry 'Cyberpunk 2077'

, kiedy się pojawi. Właśnie dlatego, że ten moment ma być zaskakujący" - powiedział Kiciński podczas telekonferencji. Gra "Cyberpunk 2077: to największy projekt w historii grupy CD Projekt. W I kwartale 2017 r. wydatki Grupy na produkcję nowych gier, w tym "Cyberpunk 2077" i "