salda dochodów

NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 438 mln euro w III, konsensus: 565 mln euro

rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (8 mld zł) salda, dochodów pierwotnych (2,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo obrotów towarowych (0,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 17,8 mld zł. Z opublikowanych

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro

styczniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10,4 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 4 488 mln euro nadwyżki w I kw.

wpłynęły dodatnie salda usług (26,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł) i dochodów wtórnych (3,3 mld zł). Zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych oraz spadek deficytu dochodów pierwotnych istotnie wpłynął na odnotowaną poprawę wyniku na rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +990 mln euro w XII, konsensus: -261 mln euro

2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +1 457 mln euro w XI, konsensus: +500 mln euro

). "W listopadzie 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10 mld zł), obrotów towarowych (3,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (28,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%. Wskaźnik ten był najwyższy od prawie

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu.  (ISBnews)  

NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro

(NBP). "W październiku 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu

NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne

NBP: Saldo na rachunku C/A to +171 mln euro w IX, konsensus: -439 mln euro

(NBP). "We wrześniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się oraz dodatnie salda usług (8,0 mld PLN) i obrotów towarowych (2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł). W analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to -606 mln euro w VIII

. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,8 mld zł) i obrotów towarowych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Łączna wartość salda

NBP: Saldo na rachunku C/A to -814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro

rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (10,2 mld zł), obrotów towarowych (1,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było również

NBP: Saldo na rachunku C/A to 21 mln euro w VI, konsensus: +100 mln euro

Bank Polski (NBP). "W czerwcu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,3 mld zł). W analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to 1006 mln euro w V, konsensus: +432 mln euro

). "W maju 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (9,1 mld zł, obrotów towarowych i dochodów wtórnych (po 0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 718 mln euro w IV, konsensus: +640 mln euro

. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1386 mln euro w II, konsensus: -290 mln euro

lutym 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyło się wysokie ujemne saldo obrotów towarowych (5,7 mld zł), a także ujemne salda dochodów pierwotnych (5,5 mld PLN) i dochodów wtórnych (2,8 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8 mld zł). W analogicznym miesiącu

NBP: Saldo na rachunku C/A to 533 mln euro w III, konsensus: -1210 mln euro

rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (7,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld PLN). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2316 mln euro w I, konsensus: 1772 mln euro

styczniu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,5 mld zł), dochodów pierwotnych (1,2 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (22 mld zł), obrotów towarowych (7,2 mld zł) i dochodów wtórnych (2,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (24,3 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 1,3%" - czytamy dalej w komentarzu. 

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro

;W grudniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,7 mld zł), obrotów towarowych (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to +42 mln euro w maju br.

saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (7,1 mld zł), obrotów towarowych (0,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -982 mln euro w III, konsensus: -1049 mln euro

rynkowy wynosił 1 049 mln euro deficytu.  "Saldo rachunku bieżącego w marcu 2018 r. było ujemne i wyniosło 4,1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł), obrotów towarowych (1,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (5,6 mld

NBP: Saldo na rachunku C/A to -221 mln euro w XI, konsensus: -513 mln euro

). "W listopadzie 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,9 mld zł), obrotów towarowych (1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro

październiku 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (7,6 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

złotych, saldo C/A było w IV kw. 2017 r. dodatnie i wyniosło 91 mln zł. "Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,1 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 1,1 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (21,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,1 mld zł

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (26,1 mld zł), obrotów towarowych (5,5 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,8 mld zł), a także dodatnie saldo usług (22,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 2,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Dodatnie saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -547 mln euro wrześniu, konsensus: -190 mln euro

2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

mld zł) i obrotów towarowych (2,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  W III kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym

NBP: Saldo na rachunku C/A to -549 mln euro w sierpniu, konsensus: -495 mln euro

2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł), dochodów wtórnych (1,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Potrzeby pożyczkowe netto budżetu na 2020 r. w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej zostały ustalone na 23,52 mld zł w projekcie przesłanym do Sejmu w grudniu wobec 19,38 mld zł dochodów podatkowych planowanych w projekcie z września. Planowane wykonanie

NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu, konsensus: -569 mln euro

bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł), obrotów towarowych (1,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,8 mld zł), dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz obrotów towarowych (0,1 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,5%" - czytamy dalej w komentarzu.  Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na

NBP: Saldo na rachunku C/A to -240 mln euro w czerwcu, konsensus: -476 mln euro

2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,8 mld zł) oraz dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

. zmniejszyło się o 7,3 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie saldo usług (19,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13 mld zł), obrotów towarowych (3,7 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy w

NBP: Saldo na rachunku C/A to -21 mln euro w IV, konsensus: -229 mln euro

mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (1,3 mld zł) i usług (7,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,2 mld zł. Łączne saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 6,2 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów pierwotnych (12,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16,4 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 357 mln euro deficytu w IV kw.

złotych, saldo C/A było w IV kw. 2016 r. ujemne i wyniosło 1 572 mln zł. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (16,6 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (16 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1017 mln euro w II, konsensus: -379 mln euro

jego wartość złożyły się salda ujemne dochodów pierwotnych (6,8 mld zł), obrotów towarowych (2,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1,3 mld zł. Łączne saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to 2005 mln euro w I, konsensus: 1779 mln euro

8,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,7 mld zł), dochodów wtórnych (1,3 mld zł) i dochodów pierwotnych (1,1 mld zł) oraz ujemne saldo obrotów towarowych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 11,1 mld zł. Łączne

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 410 mln euro wobec 641 mln euro nadwyżki kwartał wcześniej. "Saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. pogorszyło się o 11,6 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1152 mln euro w XII, konsensus: -236 mln euro

wyniosło 4,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (5,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł. Łączne saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro w VIII, konsensus: -754 mln euro

przez ISBnews analityków, deficyt C/A w sierpniu wyniósł (średnio) ok. 754 mln euro. Prognozy zawierały się w zakresie od 100 mln euro do 1 206 mln euro deficytu. "Saldo rachunku bieżącego w sierpniu 2017 r. było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów

NBP: Saldo na rachunku C/A to +233 mln euro w XI, konsensus: +498 mln euro

listopadzie 2017 r. było dodatnie i wyniosło 1 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -878 mln euro w VII, konsensus: -923 mln euro

wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (8,2 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,7 mld zł) oraz niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,2 mld zł. Łączne saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to +575 mln euro w X, konsensus: +228 mln euro

październiku 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

wyniosło 0,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne saldo dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie salda obrotów towarowych (3,3 mld zł) i usług (5,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,8 mld zł

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2180 mln euro deficytu w III kw.

salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (19,7 mld zł), obrotów towarowych (3,2 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł), natomiast saldo usług było dodatnie (15 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 2,4%" - czytamy dalej. Na

NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro

. wyniosło 3,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (9,3 mld PLN), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,2 mld zł

NBP: Saldo na rachunku C/A to -533 mln euro w XII, konsensus: -648 mln euro

. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5 mld zł), dochodów wtórnych (1,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,6 mld zł. Łączne saldo rachunku

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 988 mln euro nadwyżki w II kw.

bieżącego, w II kwartale 2016 r., było dodatnie i wyniosło 4,3 mld zł i, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., poprawiło się o 2,7 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (15,5 mld zł), obrotów towarowych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów

NBP: Saldo na rachunku C/A to -802 mln euro w VII, konsensus: -566 mln euro

jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (1,4 mld zł), dochodów pierwotnych (5,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 4,9 mld zł. Łączne saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to -860 mln euro w II, konsensus: -3 mln euro

. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz dodatnie salda usług (4,8 mld zł) i niewielkie dodatnie saldo dochodów wtórnych. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,9 mld zł. Łączne

NBP: Saldo na rachunku C/A to -393 mln euro w X, konsensus: -800 mln euro

ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 0,7 mld zł. Łączne saldo rachunku 

NBP: Saldo na rachunku C/A to -203 mln euro w VI, konsensus: -93 mln euro

wyniosło 2,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł. Łączne

NBP: Saldo na rachunku C/A to -179 mln euro w V, konsensus: +308 mln euro

zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,9 mld zł), obrotów towarowych (0,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,1 mld zł. Łączne saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to - 999 mln euro w IX, konsensus: -591 mln euro

dochodów pierwotnych (7,2 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym

NBP: Saldo na rachunku C/A to -275 mln euro w IV, konsensus: -335 mln euro

wyniosło 1,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie salda usług (5,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3 mld zł. Łączne saldo

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1 047 mln euro w VIII, konsensus: -320 mln euro

jego wartość złożyły się ujemne salda obrotów towarowych (2,2 mld zł), dochodów pierwotnych (5,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (3,3 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,0 mld zł. Łączne saldo rachunku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

- Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) I kw. --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) I kw. --14:30: USA - Dochody i wydatki Amerykanów, maj (ISBnews/Macronext)

NBP: Saldo na rachunku C/A to -427 mln euro w XI, konsensus: -412 mln euro

listopadzie 2016 r., było ujemne i wyniosło 1,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i

NBP: Saldo na rachunku C/A to -738 mln euro w III, konsensus: -525 mln euro

wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,5 mld zł), obrotów towarowych (0,9 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (4,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 0,9 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 110 mln euro nadwyżki w II kw.

w złotych, saldo C/A było w II kw. 2015 r. dodatnie i wyniosło 4,5 mld zł (poprawiło się o 15,2 mld zl r/r). O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda: obrotów towarowych (1,4 mld zł), usług (11,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (9,5

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 427 mln euro deficytu w IV kw.

złotych, saldo C/A było w IV kw. 2015 r. ujemne i wyniosło 1,82 mln zł. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (14,8 mld zł) i dochodów wtórnych (2 mld zł) oraz dodatnie salda usług (10,2 mld zł) i obrotów towarowych (4,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do

NBP: Saldo na rachunku C/A to +495 mln euro w V, konsensus: +540 mln euro

jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł. Łączne saldo rachunku

NBP: Saldo na rachunku C/A to +2457 mln euro w I, konsensus: 982 mln euro

., było dodatnie i wyniosło 10,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (3,5 mld zł), obrotów towarowych (1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 3 mld zł

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 103 mln euro w III, konsensus: +300 mln euro

mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,5 mld zł) i obrotów towarowych (0,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (4,0 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł. Łączne saldo

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 383 mln euro w II, konsensus: +514 mln euro

mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,5 mld zł) i obrotów towarowych (1,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (5,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł. Łączne saldo

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 764 mln euro w I, konsensus: 408 mln euro

wyniosło 3,4 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (3,4 mld zł), obrotów towarowych (2,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (2,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1 mld zł. Łączne saldo

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2527 mln euro deficytu w III kw.

(NBP). Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2015 r. ujemne i wyniosło 10 590 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych. "O poziomie tego salda zadecydowały ujemne salda dochodów pierwotnych (17,5 mld zł) i obrotów towarowych (3,6 mld zł) oraz dodatnie salda: usług (10,1 mld zł) i

NBP: Deficyt na rachunku C/A to +594 mln euro w IV, konsensus: +384 mln euro

złożyły się dodatnie salda usług (4,5 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,7 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,7 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 296 mln euro nadwyżki w I kw.

bieżącego, w I kwartale 2016 r., było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł i, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., pogorszyło się o 2,5 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (11,6 mld zł) i obrotów towarowych (5,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (13,4 mld zł) i

NBP: Deficyt na rachunku C/A 864 mln euro w VIII, konsensus: -1028 mln euro

wyniosło 3,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (4,3 mld zł), dochodów wtórnych (0,4 mld zł) i obrotów towarowych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (1,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 4,8 mld zł

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 410 mln euro w XII, konsensus: -571 mln euro

1,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,2 mld zł) i dochodów wtórnych (1,7 mld zł) oraz dodatnie salda usług (3,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 4,3 mld zł. Łączne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

 - Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR); październik (r/r konsensus: 23,6 mld; poprzednio: 28,15 mld); --10:00: Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej, listopad (r/r konsensus: 4,2%; poprzednio: 4,6%); --10:00: Polska - Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS, grudzień --10

NBP: Deficyt na rachunku C/A 959 mln euro w IX, konsensus: -470 mln euro

zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) oraz dodatnie salda usług (2,2 mld zł), obrotów towarowych (0,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1,1 mld zł. Łączne saldo

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał m.in., że niezasadne jest zawieranie postanowień dotyczących potwierdzenia salda zadłużenia w aneksach lub wnioskach o odroczenie spłaty rat kredytów przez banki, podał regulator. "Do odroczenia

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 29,9 mld euro w XII

obrotach towarowych (30,9 mld euro), dochodów pierwotnych (3,7 mld euro) dodatniego salda usług (7,3 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (12 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w grudniu 2017 roku nadwyżka

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1 660 mln euro w VII, konsensus: -492 mln euro

wyniosło 6,9 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (5,3 mld zł) i obrotów towarowych (4,4 mld zł) oraz dodatnie salda usług (2,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 3,0 mld zł

PKO BP: Eksport towarów wzrośnie o 6,5% do 238,1 mld euro w 2019 r.

odpowiedzialnym za poprawę salda rachunku bieżącego bilansu płatniczego Polski, które wyrównuje ujemne saldo dochodów. Dzięki temu Polska utrzymuje bliskie równowagi saldo rachunku obrotów bieżących, co utrwala i stabilizuje trwającą w naszym kraju ekspansję gospodarczą" - czytamy w raporcie. Bank

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 113 mln euro w X, konsensus: -651 mln euro

dochodów pierwotnych (5,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie salda usług (3,1 mld zł) i obrotów towarowych (2,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 1,3 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego, w analizowanym

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,8 mld euro w X

w obrotach towarowych (26,2 mld euro), dochodów pierwotnych (9,8 mld euro) dodatniego salda usług (7,3 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (12,5 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w październiku

Projekt budżetu 2019: Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Deficyt budżetu wyniesie 23,76 mld zł w 2018 r., wobec 41,5 mld zł zaplanowanego wcześniej, wynika z uzasadnienia projektu ustawy budżetowej na 2019 r. "Prognozuje się, że dochody budżetu państwa w 2018 r. będą wyższe niż pierwotnie zaplanowano w ustawie

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37,8 mld euro we IX

obrotach towarowych (35,2 mld euro), dochodów pierwotnych (9,7 mld euro) dodatniego salda usług (7,3 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (14,3 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych we wrześniu 2017 roku

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 33,3 mld euro w VIII

obrotach towarowych (28,2 mld euro), dochodów pierwotnych (10,3 mld euro) dodatniego salda usług (7,2 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (12,4 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w sierpniu 2017 roku

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 31 mld euro w XII

obrotach towarowych (31,7 mld euro) oraz dochodów pierwotnych (5,3 mld euro) dodatniego salda usług (4,6 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (10,6 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  całego 2016 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 620 mln euro w XI, konsensus: -119 mln euro

płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (3,2 mld zł), usług (3,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 5,3 mld zł.ł" - czytamy w komentarzu banku centralnego

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 25,1 mld euro w VII

obrotach towarowych (26,4 mld euro), dochodów pierwotnych (10,9 mld euro) dodatniego salda usług (2,6 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (14,8 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w lipcu 2017 roku nadwyżka

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

, czerwiec --09:00: Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, czerwiec --10:00: Polska - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wst., czerwiec --11:00: Strefa Euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), czerwiec –14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (euro), I

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 184 mln euro w V, konsensus:+218,6 mln euro

dodatnie i wyniosło 4,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (3,8 mld zł), usług (3,3 mld PLN) i dochodów wtórnych (0,9 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (3,2 mld zł). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,5 mld zł

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1228 mln euro w IV, konsensus:+1 191 mln euro

obrotów towarowych (127 mln euro), usług (881 mln euro) i dochodów wtórnych (163 mln euro) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (33 mln euro). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 269 mln euro" - napisał NBP w komentarzu. Według ekonomistów, w

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21,2 mld euro w VI

obrotach towarowych (27,4 mld euro), dochodów pierwotnych (4,6 mld euro) dodatniego salda usług (2,2 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (13 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w czerwcu 2017 roku nadwyżka

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,1 mld euro w V

obrotach towarowych (26,9 mld euro), dochodów pierwotnych (11,4 mld euro) dodatniego salda usług (2,6 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (10,7 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w maju 2017 roku nadwyżka

NBP: Zagraniczne inwestycje bezp. w Polsce wzrosły o 20% do 41,5 mld zł w 2018r.

. odnotowano spadek ich wartości. Wyniósł on 32%, na co złożyły się niższe o 5% dochody od udziałów, ale przede wszystkim wyższe o 27% dywidendy. Stosunkowo wysoki napływ inwestycji w formie udziałów kapitałowych i niewielkie dodatnie saldo transakcji na instrumentach dłużnych wiązało się przede wszystkim z

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

EBITDA na poziomie 59,7 mln zł, odnotowując roczną dynamikę wzrostu w wysokości ponad 24%. "Na ostateczny poziom zysku netto emitenta istotny wpływ miały również: - ujęcie na poziomie kosztów działalności operacyjnej sprawozdania z dochodów kosztów związanych z programem motywacyjnym kluczowej

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 116 mln euro w II, konsensus:+177 mln euro

usług (563 mln euro) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (747 mln euro) i dochodów wtórnych (483 mln euro). W analogicznym miesiącu 2014 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 651 mln euro" - napisał NBP w komentarzu. Według ekonomistów, w lutym odnotowaliśmy dodatnie saldo

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 22,2 mld euro w IV

obrotach towarowych (25,1 mld euro), dochodów pierwotnych (8,2 mld euro) dodatniego salda usług (7,4 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (18,5 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w kwietniu 2017 roku