sadovaya notowania

GPW zawiesiła obrót akcjami spółki Sadovaya Group

rok obrotowy 2017" - czytamy w komunikacie. Uchwała wchodzi w życie 4 maja 2018 r., podano także. Zarejestrowana w Luksemburgu Sadovaya Group to ukraińska spółka działająca w branży węglowej. Akcje spółki są notowane na GPW od grudnia 2010 r. (ISBnews)

GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu lista alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie. Spółki zakwalifikowane do segmentu lista alertów to: Magna Polonia

GPW zakwalifikowała 38 spółek do listy alertów, 3 usunęła z tego segmentu

, Zremb-Chojnice) przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zgodnie z § 3 Działu IV szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1

Strata netto Sadovaya zwiększyła się r/r do 50,07 mln zł w 2014 r.

 wobec 28,32 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,54 mln zUSD w 2014 r. wobec 2,05 mln USD rok wcześniej. Notowanie akcjami Sadovaya Group zostało na początku lutego zawieszone przez GPW. Giełda informowała wtedy, że

GPW zakwalifikowała 39 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

giełda. "Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu lista alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2018 r." - czytamy w komunikacie. Spółki zakwalifikowane do segmentu lista alertów to: Magna Polonia, Ampli, Budopol Wrocław

GPW zakwalifikowała akcje 45 spółek do Listy Alertów

, Getin Noble Bank, Gino Rossi, Harper Hygienics, Hubstyle, Hyperion, Ideon, Investment Friends, Indata, IndygoTech Minerals, Interbud-Lublin, Lark.pl, Milkiland, Mostostal Zabrze, New World Resources, Open Finance, PBG, PBS Finanse, Próchnik, Redwood Holding, Regnon, Reinhold, Resbud, Sadovaya Group, Sco

GPW zawiesiła obrót akcjami Westa ISIC, Sadovaya Group i JJ Auto

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami spółek Westa ISIC, Sadovaya Group oraz JJ Auto, poinformowała GPW w oddzielnych komunikatach.  Zawieszenia we wszystkich przypadkach będą miały miejsce "do

GPW zawiesza obrót Westa ISIC, Sadovaya Group, JJ Auto i Fenghua Soletech

oddzielnych komunikatach. Uchwały wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia. Westa ISIC to producent akumulatorów. Jego aktywa produkcyjne zlokalizowane są na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Sadovaya Group SA, z siedzibą we Wschodniej Ukrainie, zarejestrowana w Luksemburgu

GPW zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów

-Lublin, IQ Partners, Kerdos Group, Lark.pl, MNI, New World Resources, PBG, Redwood Holding, Regnon, Reinhold, Resbud, Sadovaya Group, Skotan, Starhedge, Wilbo, Zastal i Zremb-Chojnice. Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy

Przegląd informacji ze spółek

były wyższe o 27% w skali roku, poinformowała spółka. Serinus Energy wystąpił do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z wnioskiem o zawieszenie notowań od 8 do 10 maja włącznie w związku z przeniesieniem siedziby na Jersey i zmianą numeru ISIN, podała spółka. Moody's Investors Service

GPW zakwalifikowała akcje 23 spółek do Listy Alertów

Plaza Centers 0,09 7 Prairie Mining Limited 0,48 1 Reinhold Europe 0,29 2 Sadovaya Group 0,27 4 Starhedge 0,42 1

Przegląd prasy

skomplikować realizację fuzji i przejęć oraz transakcje na rynku nieruchomości - przestrzegają eksperci --Sprawa GetBacku wystraszyła obligatariuszy innych spółek. Od początku kwietnia widoczna przewaga podaży obniżyła notowania obligacji także innych emitentów - również tych niezwiązanych w żaden sposób z

Przegląd prasy

o niewypłacaniu dywidendy --UCS naliczył Konsorcjum Stali 20,5 mln zł zaległego podatku, 11,3 mln zł odsetek --GPW zawiesiła notowania Sadovaya, NWR, Milkiland i KDM Shopping --Zysk netto MOL wzrósł r/r do 93,88 mld HUF w I kw. 2017 r. --Volkswagen AG ma prawo pierwokupu akcji Groclinu lub

Przegląd informacji ze spółek

Stali w wysokości 20,49 mln zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w szacowanej wysokości ok. 11,34 mln zł, podała spółka. Konsorcjum Stali uważa tę decyzję za bezzasadną i zamierza skorzystać z prawa do odwołania się od niej. Zarząd GPW zawiesił notowania akcji 4 spółek od dziś do końca dnia

Przegląd prasy

oszczędności na 515 mln zł w 2 lata --PKP PLK ogłosiły przetarg na remont kolejowego Mostu Gdańskiego w Warszawie --Walne Mediacap zdecydowało o działaniach ws. przeniesienia notowań na GPW z NC --BBI Development wykupił obligacje o łącznej wartości 35 mln zł --Fitch przyznał rating krajowy obligacjom BGK

Przegląd informacji ze spółek

korporacyjnego w Polsce i za granicą, podała spółka. Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE) dopuściła akcje Grupy GTC do obrotu na swoim głównym parkiecie w ramach notowania spółek zagranicznych (inward listing). Debiut jest wstępnie planowany na 18 sierpnia, podała spółka. EcorNaturaSi

Przegląd informacji ze spółek

wyników głosowania. Polska spółka zależna (GLE) GLG Pharma, Inc. - amerykańskiej firmy biotechnologicznej rozwijającej terapie onkologiczne - ogłosiła plan transakcji odwrotnego przejęcia ('reverse merger') notowanego na NewConnect M10, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na

Przegląd prasy

% akcji Unizeto Technologies za 18,86 mln zł --GPW zdecydował o wznowieniu notowań akcji Sadovaya od środy --Strata netto MOL wyniosła 68,60 mld HUF w IV kw. 2014 r. --Zysk netto GPW spadł r/r do 112,08 mln zł w 2014 r. --Najważniejszym wydarzeniem dla rynku FX będzie dziś wystąpienie szefowej Fed

Przegląd informacji ze spółek

. Indos planuje przejście na rynek główny GPW w 2017 r., poprzedzone emisją akcji na kwotę ok. 20 mln zł, poinformował ISBnews prezes Ireneusz Glensczyk. Celem jest poprawa tegorocznych wyników w porównaniu z 2015 r. Gekoplast liczy na możliwość przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Rada nadzorcza Platinum Properties Group (PPG) powołała Andrzeja Malagę na stanowisko prezesa, podała spółka. Zastąpi on na tym stanowisku Marcina Wróbla, który złożył rezygnację. Nieobsługiwany dług Sadovaya Group został przejęty przez firmę skupującą wierzytelności NV Atradius Credit

Przegląd informacji ze spółek

agencja ratingiowa, będącą oddziałem International Standard & Poor's - podniosła ratingi kredytowe dwóch serii obligacji Plaza Centers, notowanych na giełdzie w TelAwiwie do ilBBB- z D w lokalnej skali. Perspektywa jest stabilna. CHI Polska otwiera trzy nowe kawiarnie Costa Coffee w lutym br., a na rok