sa notowania

ms, PAP

Bardzo udany debiut spółki Belvedere SA na GPW

Bardzo udany debiut spółki Belvedere SA na GPW

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował w poniedziałek producent i dystrybutor alkoholi, spółka Belvedere SA. Kurs akcji wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 11,5 proc. do 484,90 zł.

Udany debiut Trakcji Polskiej na warszawskiej giełdzie

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zadebiutowała we wtorek Trakcja Polska SA. Akcje i prawa do akcji spółki zyskały na otwarciu w pierwszym dniu notowań 12,5 proc. i kosztowały 4,5 zł.

Spółka Hardex SA zadebiutowała na GPW

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała w czwartek spółka Hardex SA, producent płyt pilśniowych. Kurs praw do akcji spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 1 proc. do 99 zł.

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami 5 spółek

Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 2 lipca 2020 r., akcjami spółek: Fast Finance SA w restrukturyzacji One SA Prima Moda SA z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej

AC SA miało wstępnie 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r.

sprzedaży osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. o 1 039 tys. zł, co stanowi spadek o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od

Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w zarządzie MCI Capital

grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów

PZU Życie ma zgody na nabycie koronaobligacji PFR w kwocie do 2 mld zł

poufną. "Zgodnie z przedmiotową uchwałą, zarząd PZU Życie SA, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rady nadzorczej PZU Życie SA, wyraził [27 maja br.] zgodę na nabycie przez PZU Życie SA obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i gwarantowanych przez Skarb Państwa

Budimex: Zarząd z Dariuszem Blocherem na czele powołany na kolejną kadencję

składzie: Artur Popko - wiceprezes zarządu, Jacek Daniewski - członek zarządu, Marcin Węgłowski - członek zarządu i Cezary Mączka - członek zarządu. "X kadencja upływa z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2022

Giełda - indeksy wzrosły, entuzjazmu nie widać

Dzięki zwyżce notowań kilku rynkowych tuzów - PKN Orlen, TP SA, Prokomu, Softbanku - WIG-20 zyskał w poniedziałek 0,4 proc. i po raz pierwszy od ponad dwóch tygodni pokonał pułap 1900 pkt. Jednak w trakcie notowań ciągłych, wobec braku dopingu z zachodnich giełd i niepewności inwestorów co do

AC SA rekomenduje 1,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

rozważy możliwość innych wypłat na rzecz akcjonariuszy, czytamy także. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.  (ISBnews)

Zbigniew Prokopowicz powołany na prezesa Pfleiderer Group

;Pan Zbigniew Prokopowicz od 2016 do 2019 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Pfleiderer Group SA. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił

TIM rozpoczął działania w celu zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - TIM rozpoczął procedurę zniesienia dematerializacji akcji spółki w 100% zależnej - Rotopino.pl - i wycofania jej akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, podał TIM. "W dniu 24.01.2019 r zarząd TIM [...] wystąpił do spółki Rotopino.pl SA z

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) złożyły pozew dotyczący roszczeń wobec P.A. Nova związany z umową na roboty budowlano-montażowe przy rewitalizacji dworca Sosnowiec-Maczki, podała P.A. Nova. Wartość przedmiotu sporu to 6,7 mln zł. P.A. Nova uważa roszczenia za

Małgorzata Kot została powołana do zarządu PZU Życie 

Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i w Szkole Głównej Handlowej - 'Akademia Profesjonalnego Coacha'. W latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia SA

Redan: R. Wiśniewski jest gotów sfinansować nową kolekcję Top Secret

Top Secret do wysokości kwoty 10 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza, jego decyzja uwarunkowana jest pozytywnymi decyzjami instytucji finansowych w kwestii przedłużenia finansowania Redan SA i Top Secret Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)

Marek Kasicki został powołany na wiceprezesa Energi ds. finansowych

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi powołała Marka Kasickiego na wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 10 lutego 2020 roku w skład zarządu VI kadencji Energa SA pana Marka Kasickiego, powierzając jemu

Marcin Dąbrowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Comarch

wiceprezesa zarządu Comarch SA, ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od

KNF nałożyła na TUiR Warta 200 tys. zł kary za opóźnienia wypłat odszkodowań

odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. "Procesy likwidacji szkód objęte postępowaniem Komisji były prowadzone wyłącznie przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Komisja uwzględniła tę okoliczność przy wymiarze kary, jak również

MCI Capital wykupił obligacje serii K o łącznej wartości 54,5 mln zł

PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)

Polnord terminowo spłacił obligacje na łącznie 40,4 mln zł

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Polnord terminowo spłacił obligacje serii NS4 i NSP na łącznie 40,4 mln zł, wynika z komunikatu spółki. "40,4 mln zł to łączna kwota spłaconych ostatnio przez Polnord SA obligacji. Zapadały one 20 i 23 grudnia (odpowiednio serie NS4 i NSP). Tym samym spółka

Spółka zależna od MCI sprzedała wszystkie akcje tureckiej spółki Indeks

krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)  

Komentarz giełdowy: powitanie bessy

Przyśpieszenie spadku notowań na zachodnioeuropejskich giełdach spowodowało w czwartek gwałtowną wyprzedaż akcji na GPW. Mocna przecena papierów z sektora teleinfo, a także kilku innych tuzów rynku, jak PKN i TP SA spowodowały spadek indeksu blue chipów, WIG 20, w trakcie calej sesji o prawie 4

Beata Kozłowska-Chyła zastąpi Pawła Surówkę na stanowisku prezesa PZU

; Kozłowska-Chyła pełniła funkcję członka rady nadzorczej PZU SA, członka rady nadzorczej TFI PZU SA i PTE PZU SA oraz dwukrotnie była członkiem zarządu PZU SA. Zasiadała również w zarządzie PZU Życie SA. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Grupy Lotos SA. Pracowała jako zastępca dyrektora

Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 30,7 mln zł w 2017 r.

mln zł w 2017 r. wobec 184,89 mln zł rok wcześniej. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.  (ISBnews)

AC SA zawiesiło rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

podejmie walne zgromadzenie spółki, zastrzeżono. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. (ISBnews)  

Akcjonariusze Cognor Holding zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Cognor Holding zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. "Zwyczajne walne zgromadzenie Cognor Holding SA uchwala

MOL dokonał spłaty euroobligacji wysokości 500 mln USD

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - MOL Plc. dokonał spłaty euroobligacji w wysokości 500 mln USD, podała spółka. "7-letnia euroobligacja o stałym oprocentowaniu, w wysokości 500 mln USD (kupon 6,250%) wydana 24 września 2012 r. przez MOL Group Finance SA jako emitenta i MOL jako

Michał Krupiński zrezygnował z członkostwa w RN Pekao Banku Hipotecznego

; Krupiński jest prezesem Banku Pekao SA.  Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek

Michał Mrożek został powołany na wiceprezesa ING Banku Śląskiego od 1 VII

Polsce. W latach 2015-2019 był prezesem HSBC Bank Polska SA., zaś w latach 2011-2014 zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego w Citibank N.A. Wcześniej, w latach 1998-2011 był związany z Citibank Handlowym - najpierw jako zastępca dyrektora ds. bankowości korporacyjnej, następnie jako dyrektor ds

Apator ma umowy z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4 mln zł

ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość zawartych umów to 77,4 mln zł. "Łączna wartość zawartych umów wynosi 77,4 mln zł, w tym: - 39,5 mln zł dla Tauron Dystrybucja SA, - 23,1 mln zł dla PGE Dystrybucja SA, - 14,8 mln zł dla Enea Operator Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie

Orbis sprzedał ostatecznie projekt hotelowy w Toruniu za 11 mln zł netto

, optymalizację zwrotu z zainwestowanego kapitału, dodano. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA. (ISBnews)

AC SA miało wstępnie 63,46 mln zł przychodów w I kw. 2019 r.

. 2019 r. są danymi wstępnymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym.  Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.  (ISBnews)

Energa przedstawi stanowisko ws. wezwania PKN Orlen do 29 stycznia

PKN Orlen do kupna akcji Energi SA miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich wyemitowanych akcji Energi SA. Obecnie Zarząd Energi SA analizuje warunki wezwania oraz konsekwencje ekonomiczno-finansowe dla Grupy Energa i zgodnie z przepisami

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny HM Inwest 

) zatwierdzono prospekt emisyjny HM Inwest SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Michael / Ström Dom Maklerski SA.  HM Inwest S. A. to działająca aktywnie

Krzysztof Spyra powołany na członka zarządu Elemental Holding

Finance SA oraz Noble Bank SA, a także założycielem i członkiem rady nadzorczej Noble Funds TFI i Open Life SA. Pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach: Home Broker SA, Open Finance SA, Getin International SA, a także przewodniczącego rady nadzorczej Open Brokers SA, Open Finance TFI oraz Sombel Bank SA

Inpro sprzedało 190 lokali, przekazało 167 w I kw. 2020 r.

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływem pandemii na jej działalność. [...] Spółki GK Inpro SA podjęły intensywne działania, aby jak największą cześć obsługi sprzedaży można było przeprowadzić za pośrednictwem elektronicznych środków bezpośredniego kontaktu. Wprowadzona została możliwość podpisywania

Grupa Hollywood zadebiutuje na GPW w piątek

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Grupa Hollywood zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w piątek, 29 grudnia, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 8 listopada br. prospekt emisyjny Hollywood SA, co umożliwiło spółce zmianę rynku notowań z

Andrzej Ladko zastąpi Krzysztofa Mazurka na stanowisku prezesa Altus TFI od 1 IV

przejęcia zarządzania aktywami przez PKO TFI SA od Credit Suisse Asset Management SA. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym ds. finansowych w Grupie PZU  odpowiedzialnym za inwestycje, sprawozdawczość, windykację, kontroling, zaś w latach 2005 - 2008 był p.o prezesa PZU Asset Management SA (lipiec

KNF żąda zawieszenia notowań 4 spółek za brak publikacji raportów za 2017 r.

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań czterech spółek: Graviton Capital, Indygotech Minerals, Lark.pl oraz Ursusa, które nie opublikowały raportów

Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 17,38 mln zł w I poł. 2017 r.

105,73 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 97 mln zł rok wcześniej. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. W 2016 r. AC SA miało 184,89 mln zł przychodów.  (ISBnews)

Orbis kupił nieruchomość w Krakowie wartą 9,2 mln zł netto, wybuduje tam hotel

. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA. (ISBnews)

Apator sprzedał przedwstępnie nieruchomość deweloperowi za 63,5 mln zł netto

;Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz SA" - czytamy w komunikacie. Zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po spełnieniu się warunków zastrzeżonych

Tomasz Czechowicz powołany ponownie na prezesa MCI Capital

w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

 na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej PZU wynosi ok. 827 mln zł, podał PZU. "Szacowany wpływ przedmiotowych odpisów na wyniki finansowe PZU SA wyniesie: - skonsolidowany wynik finansowy netto PZU SA przypisywany właścicielom jednostki dominującej - około 827 mln

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Fam i Uniwheels od 20 lutego

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Fam SA i Uniwheels z dniem 20 lutego 2018 r., podał urząd. Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców

MCI Capital miał 26,48 mln zł zysku netto, 31,47 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)  

Elektrotim miał 3,91 mln zł straty netto, 1,81 mln zł EBITDA w 2018 r.

mające wpływ na jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe 2018 roku. Po połączeniu Elektrotim SA z Mawilux SA w Elektrotim SA kontynuowano realizację umów zawartych przez zarząd Mawilux SA. Prawie wszystkie projekty zakończyły się ujemną marżą po kosztach bezpośrednich. Marża ta była dużo wyższą niż

Dekpol wybudował obiekt w Gdyni dla Trefla na B+R i biura

. "Obiekt zamówiony przez firmę Trefl SA będzie przeznaczony na cele badawczo-rozwojowe oraz biurowe. Zgodnie z przygotowanym przez Dekpol zoptymalizowanym projektem wykonawczym konstrukcji, inwestycja została zrealizowana w technologii żelbetowej z elewacją wentylowaną. Jest to już druga realizacja

Aleksandra Agatowska została powołana na stanowisko prezesa PZU Życie

Romana Pałaca" - powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie. Aleksandra Agatowska jest związana z Grupą PZU od marca 2016 roku, kiedy to weszła w skład zarządu PZU Życie SA i została dyrektorem grupy w PZU SA. Wcześniej była związana z prywatnym sektorem finansowym. Pracowała w

Global Cosmed miał wstępnie 8,4 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. (ISBnews)   

PZU będzie kontynuować negocjacje z Grupą Skanska ws. najmu biur na centralę

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o kontynuacji negocjacji, dotyczących określenia finalnych warunków umowy najmu powierzchni biurowej, handlowo-usługowej, magazynowej oraz miejsc parkingowych pomiędzy PZU SA i PZU Życie SA a Bitra Enterprise 1

Mediacap przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w czwartek

" i oznaczeniem "MCP". Mediacap SA to grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu, IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Od 2008 r. jest notowana na NewConnect. (ISBnews)

Sasin:W Ostrołękę C zaangażowano 912,5 mln zł w kapitale,235 mln zł w pożyczkach

Jacek Sasin. "Dotychczas w realizację inwestycji Elektrownia Ostrołęka C zaangażowano: - 912,5 mln zł - jako kapitał własny spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o., przy czym po 50% udziałów spółki przypada na Energa SA i Enea SA, - 58 mln zł - pożyczka wypłacona spółce na mocy umowy z dnia

AccorInvest ma zgodę KE na przejęcie kontroli nad Orbisem

modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA. (ISBnews)

Sasin: PKN Orlen spodziewa się decyzji KE ws. przejęcia Energi w I kw.

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Energi w I kw. 2020 r., poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Informuję, że PKN Orlen SA złożył wniosek prenotyfikacyjny do Komisji Europejskiej o zgodę na planowaną

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmeny zw. z ofertą publiczną akcji serii E

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmeny w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii E, podała Komisja.  "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: Pharmena SA z

Przychody TIM wzrosły wstępnie o 11,1% r/r do 67,45 mln zł w kwietniu

wzrost o 10% r/r. Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień przychody z e-commerce wzrosły o 12,5% r/r do 203,15 mln zł, podano również. "Trzeci miesiąc z rzędu notujemy dwucyfrowe dynamiki wzrostu sprzedaży - wyższe niż przez większość miesięcy 2019 roku. Kwiecień 2020 roku był pierwszym pełnym

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz SA" - czytamy w komunikacie. Strony wynegocjowały następujące warunki umowy przedwstępnej: • cena sprzedaży na

Larq miał 12,55 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

SA (33% w kapitale), Synergic sp. z o.o. (100% w kapitale) Youlead sp. z o.o. (51% w kapitale) Triggo SA (1,5% w kapitale), podano także. Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych

B.Handlowy: Informacje ws. wypowiedzenia kredytu ZM Kania częściowo nieprawdziwe

nawiązaniu do komunikatu opublikowanego przez Zakłady Mięsne Henryk Kania SA z dnia 6 czerwca 2019 na temat wypowiedzenia umów kredytowych przez Bank Handlowy w Warszawie SA, wskazujemy, że przekazane tam informacje częściowo nie pokrywają się ze stanem faktycznym" - podał bank w oświadczeniu. 

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)  

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

, podała Komisja.  "Pomimo zaleceń KNF, Krezus SA nie poinformował, w jakim zakresie i w jaki sposób prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza spółki i jakie są możliwości kontynuacji tej działalności. Informacje przekazywane przez Krezus SA nie są pełne i nie ukazują całego obrazu

MCI Capital zaprosiło do sprzedaży do 1,81 mln akcji po 11 zł sztuka

/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)  

Bank Pekao nie prowadzi rozmów zw. z przejęciem aktywów Leszka Czarneckiego 

do próby realizacji scenariusza, w którym Bank Pekao miałby przejąć Getin Noble Bank.  Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group

;[…] Pfleiderer Group SA z siedzibą we Wrocławiu (z dniem 26 listopada 2019 r.)" - czytamy w komunikacie. 1 października br. Pfleiderer Group złożył do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Wcześniej spółka podała, że jej

AC SA miało wstępnie 55,19 mln zł przychodów w III kw. 2019 r.

o przychodach ze sprzedaży są danymi wstępnymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 roku. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011

MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji

Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. (ISBnews)

Fundusz MCI Capital sprzedał 75,57% udziałów Netrisk.hu

equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w

KNF złożyła zawiadomienie ws. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej w związku z obrotem akcjami Ursus SA

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

dokumentów akcji wynosi 27 400 zł" - czytamy także. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. (ISBnews)  

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka. "Zarząd przydzielił 86 400 akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne i wydał

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

(jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2020 roku, zidentyfikowana została konieczność dokonania: a) odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA - w wysokości 473 mln zł, b) odpisu aktualizującego wartość inwestycji we wspólnym

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję

objętych dywidendą wynosi 9 691 305. Jednocześnie NWZ ustaliło dzień dywidendy na 12.12.2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 28.12.2016 r." - czytamy w komunikacie. AC SA jest producentem elementów instalacji gazowych i elektroniki do pojazdów. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. W 2015

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

. Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor SA. (ISBnews)  

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki publicznej Krezus SA w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych, podała Komisja. 

Synektik miał 4,79 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2019/2020

przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,57 mln zł w I poł. r.obr. 2019/2020 wobec 84,76 mln zł rok wcześniej. "W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik SA za okres od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. dominuje segment sprzedaży sprzętu diagnostycznego i IT, który stanowi ponad 78

KNF zezwoliła Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Bankowi Polska Kasa Opieki SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie

e-Kiosk przeanalizuje opcję wycofania akcji spółki z NewConnect

rady nadzorczej wniosek o wyrażenie opinii w sprawie, podała spółka. "Ocena dokonana przez zarząd ma związek z następującymi okolicznościami: a) wiodący akcjonariusz spółki tj. Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie posiada obecnie łącznie 14 136 621 sztuk akcji tj. 78,15% posiadanego kapitału

Zbigniew Prokopowicz przejmie obowiązki prezesa Pfleiderer Group od 1 VI

;binger odejdzie ze spółki 31 maja br. z powodów osobistych, podał Pfleiderer Group.  Spółka podała, że proces poszukiwania nowego prezesa rozpoczął się już, zaś zarząd Pfleiderer Group SA podtrzymuje zobowiązanie do realizowania strategii, mającej na celu stabilny i zyskowny wzrost. "

Erbud: J. Leczkowski powołany do zarządu, D. Grzeszczak będzie prezesem

(obecnie członek zarządu) funkcję wiceprezesa. Leczkowski był w okresie 2010 - maj 2019 prezesem zarządu PBDI SA, a od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r. jest prokurentem w Erbud SA, podano także. Do przełomu 2019/2020 r. zarząd jest następujący - Dariusz Grzeszczak (członek zarządu), Józef Adam

Hollywood zadebiutowało na głównym rynku GPW

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Akcje spółki Hollywood zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. W ciągu kilku pierwszych minut handlu na GPW nie odnotowano jeszcze transakcji na tych walorach. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 8 listopada br. prospekt emisyjny Hollywood SA, co

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r. Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko

Piotr Wiśniewski został odwołany z zarządu Groclinu

Warszawa, 22.01.2018 (ISBnews)  - Rada nadzorcza Groclinu odwołała Piotra Wiśniewskiego ze składu zarządu, poinformowała spółka. "Rada nadzorcza Groclin SA odwołała ze składu zarządu spółki pana Piotra Wiśniewskiego pełniącego obowiązki wiceprezesa" - czytamy w komunikacie

THC SICAV-RAIF nabył 13 378 017 akcji Radpolu w wezwaniu

spółki Radpol SA" - czytamy w komunikacie. THC SICAV-RAIF S.A. (działająca w zakresie subfunduszu (compartment) Fund 3) nabędzie prawa ze wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów w dniu rozliczenia transakcji, tj. 16 lipca 2020 r., podano także. W połowie maja THC SICAV-RAIF S.A

Spółka Cognoru zleciła modernizację walcowni w Krakowie za 10,6 mln euro

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Cognor SA, spółka zależna Cognor Holding, zawarła z Bs-Tech Rolling Mill umową na dostawę i montaż urządzeń w celu modernizacji walcowni zakładu Cognor SA w Krakowie za 10,6 mln euro, podała spółka. "Przedmiot umowy obejmuje między innymi dostawę urządzeń

Milton Essex ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1,35 zł

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Milton Essex uchwalił, że cena emisyjna za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii L wyniesie 1,35 zł, podała spółka. Ostateczną liczbę akcji serii L ustalono na 2 750 000. "Zarząd Milton Essex SA […] informuje, że w dniu 5 lipca 2020 roku, podjął

Energa: W El. Ostrołęka doszło do wycieku oleju, wyłapano 80% zanieczyszczeń

ilości ok. 3 m3. Na skutek działań ratowniczych i zabezpieczających prowadzonych przez PSP i obsługę elektrowni udało się wyłapać ok. 80% zanieczyszczeń. "Ze wstępnych szacunków wynika, iż do rzeki przedostało się zaledwie ok. 0,6 m3 oleju. W chwili obecnej PSP i Energa Elektrownie Ostrołęka SA

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2 651 012 097,38 zł, w którym rekomenduje przeznaczyć: 1) kwotę 7 273 000 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 2) kwotę 2 643 739 097,38 zł na kapitał zapasowy"

Sąd w Hamburgu wydał zgodę na wdrożenie działań naprawczych w LPP Deutschland

(Schutzschirmverfahren), podało LPP. "Zarząd LPP SA informuje, że 5 czerwca 2020 r. zaakceptował decyzję organu zarządzającego swojej jednoosobowej spółki zależnej LPP Deutschland GmbH, podjętą również 5 czerwca br., o zamiarze podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji i restrukturyzację naprawczą

AC SA miało 18,07 mln zł zysku netto, 26,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

trudne do oszacowania" - napisano także w sprawozdaniu. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. (ISBnews)

ZE PAK wycofał z eksploatacji 493 MW mocy węglowych

PAK w kolejnych latach, podano także. "Na przestrzeni ostatnich 30 miesięcy wycofaniu z eksploatacji w ZE PAK SA uległo łącznie 1 293 MW mocy węglowych, składa się na to 600 MW w elektrowni Adamów, łącznie 600 MW w elektrowni Pątnów oraz 93 MW w elektrowni Konin. Zmniejszenie potencjału

Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 17,1 mln zł w I poł. 2016 r.

97 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 88,72 mln zł rok wcześniej. AC SA jest producentem elementów instalacji gazowych i elektroniki do pojazdów. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. W 2015 r. AC SA miało 166,73 mln zł przychodów. (ISBnews)

ZE PAK: Decyzja środowiskowa ws. odkrywki Tomisławice nadal w obrocie prawnym

KWB Konin SA (spółka zależna od spółki) oczekuje na doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem" - czytamy dalej. Stronom przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przypomniano. Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny ZM Ropczyce

Maklerski BDM SA.  Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych

KNF: Zielone światło dla przejęcia podst.dz. Raiffeisen BP przez BGŻ BNP Paribas

wydała jednogłośne decyzje administracyjne w sprawie: stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez BNP Paribas SA akcji Raiffeisen Bank Polska SA uprawniających do wykonywania ponad 1/3 łącznej liczby głosów na WZ Raiffeisen Bank Polska SA i stanowiących ponad 1/3

TIM zwiększył udziały w Rotopino.pl do 99,1% kapitału

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - TIM kupił 2 499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%, podał TIM. Rozliczenie transakcji nastąpi 20 września br. "Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za

Obligacje serii L Pragma Faktoring zadebiutują na Catalyst w czwartek

notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0521". Pragma Faktoring SA jest firmą faktoringową z sektora pozabankowego. Spółka rozpoczęła działalność w 1996 r., świadcząc usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji. Po przekształceniu w spółkę akcyjną w 2007 roku

Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilną

dniem 30.04.2020 roku PKN Orlen S.A. objął 80,01% udziałów w kapitale zakładowym Energa SA oraz 85,2% w ogólnej liczbie głosów w spółce. W związku z tym, w ocenie Fitch, nastąpią działania prowadzące do integracji operacyjnej i strategicznej z PKN Orlen, co implikuje ograniczenie ratingu spółki do

Elektrobudowa złożyła zażalenie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości spółki

długość trwania postępowań Sądu Arbitrażowego w podobnych sprawach oraz kiedy przewidywane było zakończenie przedmiotowej sprawy przy założeniu, że nie zostałaby ogłoszona upadłość Elektrobudowa SA; 2. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości, jak i