rzecznik praw konsumenta warszawa

sprawdź też:

rzecznik

pbor

Operatorzy bez pytania przedłużają umowy o kolejne miesiące. To niezgodne z prawem. Oto, co im wolno, a czego nie

Operatorzy bez pytania przedłużają umowy o kolejne miesiące. To niezgodne z prawem. Oto, co im wolno, a czego nie

- Operator przedłużył moją umowę na telewizję kablową o sześć miesięcy. Nikt mnie nie poinformował ani nie pytał o zgodę - opowiada rozżalona pani Agnieszka. Jak się okazuje, automatyczne przedłużanie kontraktów na czas określony to dość powszechna praktyka operatorów. I niezgodna z prawem.

SA podtrzymał karę dla Internetq Polska od UOKiK za konkurs sms-owy

Sąd Apelacyjny zgodził się ze stanowiskiem prezes UOKiK i podtrzymał decyzję, że spółka Internetq Polska stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe i wprowadzała w błąd klientów przy organizacji loterii "BMW od Orange Druga Edycja" - podał w środę Urząd.

Debata PAP: pozwy zbiorowe - prawo i praktyka

miejskiego rzecznika konsumentów w reprezentowaniu grup. Zaprezentowane zostaną też wybrane tezy raportu "Pozwy grupowe - doświadczenia po trzech latach", przygotowywanego na zlecenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W drugiej części debaty jej uczestnicy będą dyskutować na temat

UOKiK zachęca do czytania umów z deweloperami

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w czwartkowym komunikacie poinformował, że w pierwszej połowie br. wydał 30 decyzji, w których wskazał wykorzystywanie przez deweloperów niezgodnych z prawem postanowień we wzorcach umownych. "Ogółem w pierwszym półroczu Urząd zakwestionował 150 praktyk

Węgrzyn: resort sprawiedliwości chce popularyzować pozwy zbiorowe

zastanawiają się, dlaczego postępowanie w sądzie trwa tak długo i czy potrzebna jest zmiana przepisów. W debacie uczestniczą też: Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert, mec. Iwo Gabrysiak - partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds, mec. Dominik Gałkowski - partner w KKG Kubas Kos

UOKiK: deweloper nie może zastrzec prawa do darmowej reklamy na budynku

Według UOKiK deweloper, który w umowie zastrzega, że w przyszłości zamierza bezpłatnie rozporządzać częścią budynku umieszczając swoje reklamy, działa bezprawnie. "Ogranicza bowiem prawa konsumentów do korzystania z nieruchomości wspólnej - jest to niedozwolone postanowienie umowne"

UOKiK wydał 4 decyzje ws. polisolokat, prowadzi dalsze 24 postępowania

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 4 decyzje administracyjne i prowadzi kolejne 24 postępowania w sprawie tzw. polisolokat, podał Urząd. UOKiK nałożył kary finansowe o łącznej wysokości ponad 50 mln zł na 4 instytucje finansowe za naruszenie

Jak lepiej chronić klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami?

Jak lepiej chronić klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami?

(np. na zakup drogich garnków), bo mają stały dochód, który można zająć. Rozwiązanie: Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje zwiększenie kwoty na rachunkach bankowych chronionej przed zajęciem komorniczym. Problem: W przypadku pożyczek "chwilówek", jeśli konsument ma opóźnienie ze spłatą, to

Zlotewyprzedaze.pl skarcone przez UOKiK

Zlotewyprzedaze.pl skarcone przez UOKiK

oferują markowe produkty po obniżonych cenach. "Ceny są nawet do 90 proc. niższe niż w zwykłych sklepach" - czytamy na stronie internetowej Klubu.Problem pojawił się, gdy do miejskiego rzecznika praw konsumentów w Warszawie zaczęły napływać skargi kupujących. Sprawa została skierowana do UOKiK w

Pozew grupowy przeciw Skandia Życie TU za zbyt wysokie koszty likwidacyjne

Pozew grupowy przeciw Skandia Życie TU za zbyt wysokie koszty likwidacyjne

stopniowo malała. W pozwie, który wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie, reprezentant grupy - miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie - zarzucił ubezpieczycielowi, że tak wysokie opłaty pobierał bez związku z kosztami poniesionymi przez pozwanego w wyniku rozwiązania umowy ubezpieczenia. - Prowadzi to do

PKO BP: Rzecznik nie ma racji. To my jesteśmy poszkodowani

PKO BP: Rzecznik nie ma racji. To my jesteśmy poszkodowani

Chodzi o powództwo, jakie miejska rzecznik konsumentów w Warszawie wniosła przeciwko bankowi PKO BP. Sprawa dotyczy kredytu z tego banku. Deweloper, który otrzymał pożyczkę, nie spłacił jej. W efekcie bank obciążył hipoteką księgi wieczyste 60 klientów dewelopera, którzy kupili mieszkania na

"Po stronie klienta": Kupił abonament medyczny za 8 tys. zł. Zrezygnował i od miesięcy czeka na pieniądze

"Po stronie klienta": Kupił abonament medyczny za 8 tys. zł. Zrezygnował i od miesięcy czeka na pieniądze

- W ustawie jest sporo rozwiązań, które naprawdę pomogłyby dzwoniącym dziś do nas konsumentom - mówi Kilarska. - Wydłużono w niej np. okresy, kiedy możemy wypowiedzieć umowę, z 10 do 14 dni. A jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do wypowiedzenia, to nawet do 12 miesięcy

UOKiK wszczął cztery postępowania ws. reklam usług finansowych

29.09. Warszawa (PAP) - Prezes UOKiK wszczął przeciwko czterem instytucjom finansowym postępowania, podczas których sprawdzi, czy ich reklamy nie wprowadzały konsumentów w błąd, a także czy w sposób wystarczający informowano klientów o kosztach proponowanych produktów. Jak poinformował Urząd

Sprawdź, jaką umowę podsuwa ci twój deweloper

Sprawdź, jaką umowę podsuwa ci twój deweloper

Jackowska i Iwona Truszkowska oraz Marcin Karczewski z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. Z kolei w naszym serwisie Wyborcza.biz/deweloperzy uruchomiliśmy forum, na którym na pytania czytelników odpowiadała mec. Bielicka. Niestety, wszystkie umowy deweloperskie, które nasi czytelnicy

Łódź. SA: BRE Bank ma wypłacić odszkodowania ponad 1200 klientom

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Zarzucił on bankowi nienależyte wykonywanie umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zawartych w latach 2005-2006. Klienci banku uważali, że w umowach tzw. starego portfela znajduje się budzący zastrzeżenia zapis regulujący zmiany

Czego nie wolno deweloperom. Koniec sporów o reklamy?

Czego nie wolno deweloperom. Koniec sporów o reklamy?

rozporządzać częścią budynku umieszczając reklamy. UOKiK wyjaśnia, że jest to działanie bezprawne, bo ogranicza prawa konsumentów do korzystania z nieruchomości wspólnej. Wyjaśnijmy, że na nieruchomość wspólną składają się m. in. grunt, elewacja czy dach. Za jej utrzymanie mieszkańcy odpowiadają

Przegląd informacji ze spółek

. pogwałceniem praw mniejszościowych akcjonariuszy, podało Orco.   Piotr Sieradzan został prezesem Everest Investments, który wszedł na giełdę poprzez odwrotne przejęcie WDM Capital, podała spółka. Nowy podmiot przejmuje Everest TFI i planuje dołączenie do grupy spółki, która będzie odpowiedzialna za

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

ubezpieczonym prawa do odstąpienia od umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym zawartych po dniu wejścia w życie ustawy, czy możliwości pozasądowego rozstrzygania przez Rzecznika Ubezpieczonych sporów między konsumentami a zakładami ubezpieczeń w kwestii umów ubezpieczenia o charakterze

Jak skutecznie zrezygnować z umowy, nie tracąc pieniędzy i nerwów?

Jak skutecznie zrezygnować z umowy, nie tracąc pieniędzy i nerwów?

wpłynęło około 30 tys. skarg. - Podobnie jak w latach ubiegłych najliczniej zgłaszali się do nas odbiorcy usług telekomunikacyjnych, w tym świadczonych przez operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych - zaznacza Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie. W tych sprawach w 2013

AXA płaci za polisy inwestycyjne i ujawnia, ile wydała na czynności agencyjne

AXA płaci za polisy inwestycyjne i ujawnia, ile wydała na czynności agencyjne

miało z punktu widzenia naruszania praw konsumenta o tyle szczególny charakter, że w jego ramach pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe ujawniło, że prowizja wypłacona pośrednikowi za czynności agencyjne wyniosła 350 tys. zł - mówi pełnomocnik poszkodowanej mec. Jacek Szymański z kancelarii Szymański

Obywatele mogą się domagać odszkodowania za OFE. Pozew grupowy dopuszczony

Obywatele mogą się domagać odszkodowania za OFE. Pozew grupowy dopuszczony

zadawania pytań w tej sprawie. TK połączył ten wniosek ze skargą rzecznik praw obywatelskich. Irena Lipowicz zarzuciła przepisom naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. TK nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy.

Miał być darmowy rezonans, był podstępny marketing

Miał być darmowy rezonans, był podstępny marketing

sprawy do sądu. Przychodzą do rzeczników praw konsumenta, my, jeśli mamy podstawy ku temu, występujemy do przedsiębiorcy. Przedstawiamy swoje racje, ale nie możemy nakazać im niczego, proponujemy uznanie reklamacji albo wyrażenie zgody na rozpatrzenie zgody przed polubownym sądem konsumenckim

Jak ukręcić bat na oszustów? Władza powinna spójnie działać

? - Bardzo dobrze oceniam pracę rzeczników ochrony praw konsumentów, choć ich działalność jest jeszcze zbyt mało znana. Inaczej jest z policją i prokuraturą. Skargi na nieuczciwych sprzedawców są często przez te organy traktowane jako mało ważne w porównaniu z innymi sprawami, którymi zajmują się na co dzień

UOKiK nałożył 10 mln zł kary na trzech ubezpieczycieli

towarzystwo. Nie były przedmiotem rozważania w postępowaniu naruszenia praw konkretnych osób, a zagrożenie dla interesów konsumenta UOKIK dostrzega w swojej decyzji jako potencjalne i ocenia je w decyzji abstrakcyjnie" - dodała. Prawie 4,8 mln zł kary Urząd nałożył na TU Generali Życie. UOKiK

Podpisujemy umowę i weksel... in blanco. Możliwe? Tylko na pokazach

celu należy wypełnić wzór o odstąpienie od umowy, który można znaleźć np. na stronie Rzecznika Praw Konsumenta. Jeśli firma oświadczenie przyjmie i zaproponuje ugodę, tak jak w przypadku klientki Vital Mix, to należy upominać się o dotrzymanie warunków tej ugody. A w celach dowodowych zachować formę

UOKiK: 6,7 mln zł kary dla Getin Noble Banku za wprowadzanie w błąd

20.01. Warszawa (PAP) - Getin Noble Bank wprowadzał w błąd klientów zawierających umowy o długoletni produkt inwestycyjno-oszczędnościowy - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Regulator nałożył na bank kary w wysokości ponad 6,7 mln zł. Bank zapowiedział odwołanie. Według UOKiK

Naciąganie i problemy z długami emerytów [PORADNIK]

to zgadza, w trybie reklamacji albo gdy udowodnimy handlowcowi, że wprowadził nas w błąd. Jak powinno wyglądać pismo o odstąpieniu od umowy? Oto przykład ze strony rzecznika praw konsumenta w Warszawie: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub świadczenia usług zawartej na pokazie lub w

UOKiK: 57 proc. turystów nie czyta umów przed wyborem biura podróży

Lotnictwa Cywilnego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, rzecznik ubezpieczonych, rzecznik praw dziecka. Dodatkowo 4 lipca na większości stołecznych lotnisk w całej Europie odbędzie się druga edycja akcji "Dzień pasażera" organizowanej przez

Buty się rozpadają, a producenci stają na głowie, żeby nie przyjąć reklamacji. Jak dopiąć swojego?

Małgorzacie wymianę załatwiła centrala Ecco - po naszej interwencji. Jak skutecznie zareklamować trefne buty? Krok 1. czyli niezgodność z umową Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie, radzi, by konsument z rozwalonym butem dochodził roszczeń, powołując się na niezgodność towaru z umową

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

nieuczciwej konkurencji dla producentów papierosów" - tłumaczyła. Z kolei Elżbieta Rafalska (PiS) przekonywała, że "rząd prowadzi represyjną politykę podatkową wobec najuboższych". "Kwota wolna od podatku jest jedną z najniższych kwot i została zaskarżona przez Rzecznika Praw

UOKiK i Rzecznik Ubezpieczonych idą do MF i MS z problemem polisolokat

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wraz z Rzecznikiem Ubezpieczonych w najbliższych dniach przedstawią Ministerstwu Finansów oraz Ministerstwu Sprawiedliwości propozycje dotyczące rozwiązanie problemu lokat z ubezpieczeniowym funduszem

Papier jest cierpliwy. A ile zniesie konsument?

do umowy wszystko, nawet to, że nie można odstąpić od umowy. Ale niekoniecznie to, co wpisała do umowy, jest zgodne z prawem. Warto w każdym takim przypadku zgłosić sprawę do rzecznika konsumentów, który powinien udzielić nam wszystkich koniecznych informacji, a nawet zainterweniować, żądając od

Grzechy deweloperów. Miażdżący raport UOKiK

ds. konsumenckich. Porad dotyczących umów deweloperskich udzielą: Monika Bielicka z Federacji Konsumentów, powiatowi rzecznicy konsumentów z Otwocka i Wołomina Anna Maria Jackowska i Iwona Truszkowska oraz Marcin Karczewski z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie. Warto zabrać ze sobą

Dyskryminacja w UE: "Proszę tę płytę. Nie sprzedam, bo jest pan z Polski/Litwy/Belgii..."

, różnice co do prawa między miejscem zamieszkania konsumenta a krajem, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy - wyjaśnia Stańczak. "Z Irlandii? Płacisz 350 zł więcej!" Ale negatywne przykłady płyną i z naszego kraju. Pewien Irlandczyk kupił wycieczkę w polskim biurze podróży, ale musiał

Pozwy zbiorowe w liczbach

przeciwko Aegon TU na Życie SA. Reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie Małgorzatę Rothert grupa 168 konsumentów domaga się od ubezpieczyciela zwrotu opłat likwidacyjnych pobranych z ich rachunków. Katarzyna Jędrzejewska

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

zaciągnięciu zobowiązania" - podkreślono. Urząd ustalił też, że bank nie zawarł w formularzach informacji o opłatach za zaległości w spłacie rat i wysokości oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego. "Tym samym przedsiębiorca ograniczył prawa konsumentów do rzetelnej i pełnej informacji"

Sąd odrzucił pozew zbiorowy frankowiczów

pełnomocnicy banku. Stanowisk stron sąd wysłuchał 24 lutego, w poniedziałek tylko ogłosił swoją decyzję. Poza odrzuceniem pozwu sąd zdecydował także o oddaleniu wniosku o złożenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Koszty sądowe ma przejąć Skarb Państwa, a powiatowy rzecznik konsumentów w Poznaniu ma

Sąd oddalił pozew zbiorowy frankowiczów

pełnomocnicy banku. Stanowisk stron sąd wysłuchał 24 lutego, w poniedziałek tylko ogłosił swoją decyzję. Poza odrzuceniem pozwu sąd zdecydował także o oddaleniu wniosku o złożenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. Koszty sądowe ma przejąć Skarb Państwa, a powiatowy rzecznik konsumentów w Poznaniu ma

Reklamacja odrzucona. Przez "nadmierną ruchliwość stopy w bucie"

w plecaku. Sprawą pana Michała zajął się miejski rzecznik konsumenta w Toruniu. Co więcej, konsument ma swoje prawa. Przez pierwsze pół roku od transakcji to sklep musi udowodnić, że nie sprzedał wadliwego towaru. Artykuł pochodzi z bloga Towar niezgodny z umową

Sklepy sprzedają alkohol przez internet. Nikt nie wie, czy to legalne

- W ustawie powinien być przepis, który bezpośrednio odnosi się do handlu alkoholem w sieci. Potrzebne jest w tym celu wspólne działanie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - uważa Renata Jezierska, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

pory Agencja Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie. Jak poinformował PAP rzecznik marszałka województwa podlaskiego Jan Kwasowski, akcje mają kosztować samorząd milion złotych, a należność zostanie zapłacona w ciągu czterech lat po 250 tysięcy zł rocznie. 14,7 proc, akcji agencji posiada miasto Suwałki

MG przedstawi wkrótce projekt założeń do noweli ustawy o BIG-ach

samej ustawy. Cześć postulatów była zgłoszona przez same BIG-i, część przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a część przez samo Ministerstwo Gospodarki. Chcielibyśmy, aby system służył badaniu wiarygodności płatniczej, a nie wywarciu presji na dłużnika. Aby dawał możliwość zbadania wiarygodności finansowej

UOKiK nałożył karę na Koleje Śląskie. Bilet możesz oddać, gdzie chcesz

odwołany pociąg. Prawo przewozowe przyznaje taką możliwość bez względu na to, czy do odwołania doszło z winy przewoźnika - poinformował w środę UOKiK. Urząd zwrócił również uwagę na zapis dotyczący zwrotu zakupionego przez pasażera biletu jedynie na tej stacji, na której go kupił i tylko przed rozpoczęciem

UOKiK nałożył na Koleje Śląskie ponad 315 tys. zł kary

odwołany pociąg. Prawo przewozowe przyznaje taką możliwość bez względu na to, czy do odwołania doszło z winy przewoźnika" - poinformował w środę UOKiK. Urząd zwrócił również uwagę na zapis dotyczący zwrotu zakupionego przez pasażera biletu jedynie na tej stacji, na której go kupił i tylko przed

Skusili się na kosz słodyczy za 250 zł. Nic nie dostali. A muszą płacić 200 zł miesięcznie

organu właściwego w zakresie ochrony praw konsumentów na Cyprze celem podjęcia przez niego działań wobec Price Europe Investments Ltd, które doprowadzą do wyeliminowania naruszeń mogących godzić w prawa i interesy polskich konsumentów - mówi Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UOKiK. Urzędnicy tłumaczą

Przegląd prasy

--MLP Group chce jeszcze w tym roku ruszyć z realizacją pierwszego etapu budowy parku logistycznego we Wrocławiu --Kofola i Skupina P&P połączyły siły, by kupić większościowy pakiet udziałów w słoweńskiej firmie Radenska Dziennik Gazeta Prawna --Rzecznik praw obywatelskich skieruje do Trybunału

Labirynt ze spółkami z pokazami garnków w tle

pokazu poznańska spółka Eco-Vital (założona przez Pawła Matysa) została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawie 200 tys. zł kary. Powód? Skargi klientów i rzeczników konsumentów na niedozwolone zapisy w umowach. Spółka stała się znana, bo pokazy produktów łączyła z występami gwiazd

Debata PAP: pozwy grupowe - także w sprawie dóbr osobistych

urzędnikiem, reprezentuje czynnik publiczny i jego relacje z członkami grupy są stosunkami typu urzędnik - interesant" - powiedziała Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Dodała, że w takich wypadkach sami członkowie grupy powinni ułożyć swoje wzajemne relacje.

Awatar prof. Łętowskiej krąży po kraju

Zaczęło się od maili przesyłanych na początku grudnia na adres Instytutu Nauk Prawnych PAN, gdzie prof. Ewa Łętowska, prawniczka, pierwszy rzecznik praw obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, jest zatrudniona. Gala Anny Dymnej z telewizją BBC? Uznałam to za głupi kawał

UKE skontrolował działalność pocztową PGP, InPostu i Ruchu

20.03. Warszawa (PAP) - Skontrolowani przez UKE operatorzy pocztowi: Polska Grupa Pocztowa, InPost i Ruch muszą w ciągu 30 dni usunąć stwierdzone przez Urząd naruszenia - podał w piątek UKE, który badał m.in. terminowość i prawidłowość doręczeń przesyłek czy poprawne ich oznaczanie. Rzecznik PGP

Jak bezpieczniej kupić nowe mieszkanie

strony, nie ma sensu. Tego samego nie można jednak powiedzieć o przypadkach, gdy deweloperzy nie poinformowali w prospekcie o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych. Marcin Karczewski z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie radził w czasie debaty, by uważać na tego typu terminy. - To

InPost czeka na konsultacje z UKE ws. konkursu na operatora wyznaczonego

Warszawa, 24.10.2014 (ISBnews) - InPost jest zainteresowany udziałem w konkursie na operatora wyznaczonego, jednakże decyzja zostanie podjęta po analizie warunków zawartych w specyfikacji konkursu organizowanego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), poinformował agencję ISBnews

Renta za mieszkanie. To bezpieczne? Uwaga na pułapki

. Jednak równocześnie urząd przyznaje, że nic takiego nie miało jeszcze miejsca. Do rzeczników konsumentów wpłynęły tylko dwie skargi - w Szczecinie i Warszawie - od seniorów, którym nie udało się odstąpić od umowy. W tej sytuacji rzecznik nic już nie może zrobić. Okazuje się, że w ogromnej większości

GIODO: Technologie czyhają na naszą prywatność

gazet rozstrzygał również Europejski Trybunał Praw Człowieka i też twardo powiedział: wolność prasy! Informacja raz opublikowana w prasie jest informacją, która może być przechowywana i przetwarzana w archiwum. Żeby jeszcze bardziej wszystko skomplikować, wiecie panowie dobrze, że różnica między prasą a

Prokuratorzy na odsiecz staruszkom. Będą ich bronić przed naciągaczami

Ekstra" - z trudem wycofał się z umowy. Wykorzystywanie w podobny sposób starszych ludzi jest dziś powszechne - według szacunków rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz co roku naciąganych jest nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Najgłośniejsze historie dotyczą zakupu zestawu garnków za ponad 5

LOT pozwał prezydenta Ferenca. Domaga się przeprosin

kilkaset złotych. Czyli w polityce cenowej przewoźnika coś było nie tak. Interwencje prezydenta mogły mieć wpływ na to, że obecne ceny wyglądają już inaczej - uważa Radomir Stasicki, miejski rzecznik praw konsumentów w Rzeszowie.

Poradnik: jak sobie radzić z operatorem

się jedną sprawą dwa razy. Ile czasu ma poczta na dostarczenie przesyłki? W przypadku listu priorytetowego są to cztery dni, a zwykłego listu - sześć dni. Po tym czasie można składać reklamacje. Rzecznik praw konsumentów Jeśli nie masz pewności, czy działanie operatora (lub jakiekolwiek innego

Dziadek wrócił do domu ze smartfonem - co dalej robić?

sądzie. Bo przegrana wiąże się z niemałymi kosztami. Co można zrobić samodzielnie? 1. Zgłosić sprawę miejskiemu rzecznikowi praw konsumentów, który zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i może (ale nie musi) poprowadzić sprawę w imieniu klienta. 2. Można zgłosić się do Urzędu Komunikacji

Będzie pozew zbiorowy niezadowolonych klientów przeciwko BRE Bankowi?

proc. kosztów przejazdów prawników oraz 22 proc. podatku VAT.Czytaj też komentarz: Niezadowoleni klienci BRE Banku muszą zdecydować: lepszy wróbel w garści, czy... pozew zbiorowy przeciwko bankowi?W sprawę zaangażował się też miejski rzecznik praw konsumenta w Warszawie, który wystosował taki oto

UKE: sześć firm zainteresowanych aukcją na 800 Mhz i i 2,6 Ghz

uczestników. Jak powiedział rzecznik UKE Dawid Piekarz PAP we wtorek, w prawie nie są zapisane sztywne terminy przeprowadzenia aukcji. "Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie I etapu aukcji tj. sprawdzenie formalne ofert. Po zakończeniu formalnej oceny ofert wstępnych zostanie przeprowadzona aukcja

Unia bierze się za internet

. Niepotrzebnie. - Historia, że niby pakiet telekomunikacyjny ma ograniczyć dostęp do internetu, jest wymyślona od A do Z. Ten pakiet nigdy nie miał wprowadzić i nie wprowadzi ograniczeń dostępu do sieci! - zapewnia Cezary Lewanowicz, jeden z rzeczników PE, odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i prawa konsumentów

Facebook pozwany

na procesy z Facebookiem Polacy będę musieli latać aż do Dublina? Anonimowy prawnik mówi, że konsument ma prawo pozwać firmę, w kraju w którym mieszka. Czyli w Polsce. Potwierdza to sędzia Marcin Łochowski, rzecznik sądu okręgowego Warszawa-Praga. W sądach są jeszcze dwie sprawy przeciwko Facebookowi

UOKiK: Media Markt ma zapłacić 750 tys. zł kary

Spółka złożyła już odwołanie od decyzji do sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała we wtorek PAP rzecznik Media Markt Wioletta Batóg.W decyzji Prezes UOKiK nakazała zmianę kwestionowanej praktyki, ponadto na przedsiębiorcę została nałożona sankcja w wysokości prawie 750 tys. zł

Rząd zabierze największego pomorskiego płatnika podatków? "Trochę się niepokoimy"

, rzecznik prasowy Grupy Energa. "Trochę się niepokoimy" Co połączenie obu firm może oznaczać dla Pomorza? - Chociażby widmo przeniesienia centrali dużego koncernu z Gdańska do Warszawy, a co za tym idzie - zmniejszenie wpływów z podatków - mówi Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska. - Takie

Muzyk przerywa koncert po 25 minutach. A organizator umywa ręce

powodzenie pozwu zbiorowego nie wierzy Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie. - Do założenia pozwu zbiorowego jest długa droga, trzeba zacząć choćby od wyznaczenia przedstawiciela, a rozstrzygnięcie może zapaść po latach - komentuje. Z niedowierzaniem przyjmuje jednak tłumaczenia Live

Na pokazach handlowych naciągają seniorów na pakiety medyczne

zachęcamy klientów do rezygnowania z przysługującego prawa. Jedynie umożliwiamy skorzystanie z wizyty u specjalisty w ramach pakietu już w ciągu pierwszych dni trwania umowy". Do Federacji i rzeczników konsumentów zgłosiło się już kilkunastu pacjentów, którzy kupili w obu firmach pakiety świadczeń

KSC chce wprowadzić nową markę keczupu z Włocławka

W połowie ub.r. firma Agros-Nova z Warszawy postanowiła zamknąć słynną włocławską fabrykę keczupu i przenieść produkcję do zakładu w Łowiczu, który miał wolne moce produkcyjne. Przetwórnię we Włocławku przed likwidacją uratowała Krajowa Spółka Cukrowa z Torunia, znana też jako Polski Cukier. Od

Płać albo do sądu

W październiku dostała trzy pozwy. W grudniu była już mowa o kolejnych trzynastu. Pani Bożena prowadzi w Warszawie małe biuro turystyczne. Do sądu pozwało ją Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów. Ściągnęło ze strony biura tzw. warunki uczestnictwa w wycieczkach. To spis

Jak zerwać kajdany niekorzystnej umowy?

wypowiedzenie umowy, która została zawarta na czas określony, np. na dwa lata - właśnie z tych kar żyją nieuczciwe firmy. Zanim zapłacimy, warto zasięgnąć porady Rzecznika Konsumentów lub Federacji Konsumentów, ponieważ może się okazać, że zapis umieszczony w umowie da się zakwestionować (wszystko zależy od

Wpadka Saturna. Sklep kusił nieprawdziwymi promocjami

Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Wciąż czekamy na odpowiedź. To nie pierwsza wpadka Saturna Saturn w ostatnich dniach zaliczył jeszcze jedną wpadkę - sprzedał jednemu ze swoich klientów używane słuchawki. Pan Adam zamówił je przez internet i odebrał w Złotych Tarasach w Warszawie. Gdy dotarł do domu

Uwaga na głuche telefony. Mogą dzwonić nawet oszuści z Konga

prawo polskie, jak i europejskie. Choć niekiedy zapominamy, że przy okazji odbierania jakiegoś podarunku, udziału w konkursie lub promocji w sklepie wyraziliśmy pisemnie zgodę na przetwarzanie naszych danych - dodaje rzecznik UKE. Nawet jednak jeśli tak było, mamy prawo taką zgodę wycofać. I jeśli dalej

Przyszli "panowie z elektrowni", dali niższe ceny. Uważaj, co podpisujesz

systematycznie rośnie, bo przez siedem miesięcy tego roku zdecydowało się na ten krok prawie 28 tys. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii blisko 225 tys. konsumentów miesięcznie zmienia operatora energii. Zmiany operatorów energii w praktyce nie wyglądają tak różowo. UOKiK prowadzi w tej chwili 6 postępowań

Kolejny podejrzany sklep. Drogi abonament zamiast darmowych słodyczy

czy usług kupowanych wirtualnie. Warto sprawdzić, kto świadczy usługę, gdzie ma siedzibę, jaka jest cena itp. W przypadku problemów warto poprosić o pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów - podpowiada Maciej Chmielowski z UOKiK. Warto także poszukać informacji o sklepie w wyszukiwarce

Ubezpieczyciele na wojnie z wypożyczalniami. Podwójne cenniki

drugiego auta, którym mógłbyś się poruszać. Jeśli ubezpieczyciel nie chce sfinansować twoich dojazdów, łamie prawo. Tak orzekł Sąd Najwyższy, a później Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeszcze niedawno ubezpieczyciele twierdzili, że oprócz samochodów są jeszcze autobusy, tramwaje czy rowery, i auta

Poszkodowani przez Amber Gold pozywają państwo. Jest pozew zbiorowy

W imieniu poszkodowanych pozew zbiorowy przygotowała i złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie kancelaria prawna Chałas i Wspólnicy. Pierwsze posiedzenie wyznaczono na 22 maja br. Zlekceważyli i zaniechali - Chodzi o ustalenie odpowiedzialności za szkodę majątkową - poinformował "Gazetę

Jaki jest polski konsument? Nie walczy o swoje?

czemu jest jednocześnie tak źle? Bo z drugiej strony jako konsumenci jesteśmy po prostu słabi. Po pierwsze, bo ciągle mało wiemy o swoich prawach. Po drugie, bo coś takiego jak ruch konsumencki w Polsce właściwie nie istnieje. I po trzecie, bo nasze prawo okazuje się bezradne i zamiast chronić klientów

I po co ten klient dzwoni. Infolinia po polsku

". Czytelnik za poradą miejskiego rzecznika praw konsumenta chciał się dowiedzieć, co niby się zepsuło oraz jaki był koszt naprawy. N-ka na pytania odpisała, "że stanowisko zostało podtrzymane", a "dekoder uszkodzony z winy abonenta". Co działa? Facebook, Twitter etc. Korzystają

Jak kupić nowe mieszkanie bez ryzyka [PORADNIK]

od nieruchomości jest obowiązkiem właściciela mieszkania, czyli w tym przypadku dewelopera. Uwaga! Sprzeczne z prawem zapisy trafiają na listę klauzul niedozwolonych, które nie są wiążące. Jeśli w zawartej przez ciebie umowie coś cię niepokoi, poradź się swojego miejskiego lub powiatowego rzecznika

We wtorek rozpoczęła się aukcja częstotliwości LTE

10.02. Warszawa (PAP/PAP Technologie) - We wtorek rozpoczęła się aukcja częstotliwości superszybkiego internetu LTE - poinformowała PAP szefowa UKE Magdalena Gaj. W licytacji uczestniczy sześciu operatorów: Orange Polska, P4 (Play), Hubb Investments, T-Mobile Polska, Polkomtel (Plus) oraz NetNet

Jak kupować w internecie

formalności i napisać to tak, by nikt się nie przyczepił, zapisz sobie poniższy wzór: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

Na rachunkach bankowych zapodziały się pieniądze

naszego bohatera. PKO BP twierdzi, że ich pracownicy w Jarosławiu nie mogli naszemu bohaterowi pomóc i sprawdzić, co się stało z przelewami. "To informacja dotycząca innego rachunku, a więc objęta tajemnicą bankową" - odpisał nam zespół prasowy banku.Radomir Stasicki, rzecznik praw konsumentów w

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

przypadków wpisywania na czarne listy za przedawnione długi, Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie, chce, aby w tej sprawie jednoznacznie wypowiedział się sąd. Pomaga jednemu konsumentowi wpisanemu do Krajowego Rejestru Długów. - W pozwie żądamy wykreślenia mężczyzny z rejestru

FINANSOWY TAROT 2014 - co może stać się z naszym kredytem lub lokatą

- dostaje prowizję od sprzedanych polis. W razie np. wypadku odszkodowanie z polisy dostaje bank, a w razie problemów z wypłatą odszkodowania tylko on może dochodzić swoich praw w sądzie. Ubezpieczony kredytobiorca nie ma takiego prawa, choć to on płaci składkę. Dzisiaj część banków pozwala swoim klientom

Niedozwolone praktyki szkół językowych

Lublina.W ostatnim czasie Prezes Urzędu wydała decyzję dotyczącą szkoły językowej Testing&Foreign Language Services (TFLS) z Warszawy. We wszczętym na podstawie skarg kursantów postępowaniu zakwestionowała postanowienia ograniczające prawo konsumenta do rozwiązania umowy. Jak ustalił Urząd szkoła językowa

Prezydent kontra LOT. Bilety do Warszawy nadal drogie

Warszawą - twierdzi Radomir Stasicki, rzecznik praw konsumentów w Rzeszowie.LOT: To kampania wyborcza prezydentaLOT jest oburzony zawiadomieniem Ferenca do UOKiK-u. - To wydumany temat prezydenta Rzeszowa w jego kampanii wyborczej - nie ma wątpliwości Leszek Chorzewski, rzecznik LOT-u. Przypomnijmy: Ferenc

Celnicy "zaaresztowali" dwie maszyny do produkcji papierosów

takich maszyn właścicielom. Mówiłam to celnikom. Ale usłyszałam, że nie ma to żadnego znaczenia, różne sądy mogą wydawać różne wyroki - denerwuje się płocczanka. - Ponoszę straty, bo przecież płacę czynsz i pensje pracownikom. Działam w zgodzie z prawem, a jestem poszkodowana, czuję się bezradna. Od

Kierowca wygrywa z ubezpieczycielem. Mimo braku aktualnych badań

, właśnie za powołanie się przy odmowie wypłaty pieniędzy na tę samą klauzulę, która przez Sąd Okręgowy w Warszawie została wpisana do rejestru niedozwolonych. W pierwszej instancji sąd przyznał rację PZU, a po odwołaniu mężczyzny sąd II instancji wziął pod uwagę opinię rzecznika ubezpieczonych, który

UOKiK przypomina kupującym oferty first minute o ich prawach

podróży nie uznaje złożonej reklamacji, o pomoc można poprosić miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Szczegółowych informacji udziela także Federacja Konsumentów.UOKiK poinformował, że ostatnio zakwestionował praktyki stosowane przez Oasis Tours z Warszawy, Rainbow Tours z Łodzi, Viva Tours z

Cichy bunt w DPD - kurierzy z mocno obciętymi prowizjami

się mężczyzna. Dlaczego tylko on zgodził się porozmawiać z mediami? Tłumaczy, że nie ma już nic do stracenia, no i rozstał się z firmą tuż przed świętami, 2,5 miesiąca po wprowadzeniu zmian. - Wielu moich kolegów to młodzi chłopcy bez dobrego wykształcenia, głównym ich atutem jest prawo jazdy i dobra

Tańsze bilety do Warszawy? LOT: "Wcale nie są drogie"

Warszawy, to dlaczego w lutym zlikwidowali kilka rejsów? - dziwi się Artur Kondrat, rzecznik praw konsumentów w Rzeszowie.

Sąd i telekom, czyli kłopoty młodej prawniczki

wyjaśniała sprawę. W kwietniu po jej interwencji postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Sprawa trafiła do sądu, który w grudniu 2012 r. umorzył postępowanie, a pieniądze zajęte przez komornika zwrócono kobiecie. Ta z kolei wpłaciła 346 zł, do których firma Orange miała prawo, choć wcześniej nie

PTS SA w tarapatach. Setki naciągniętych osób, pierwsza wygrana w sądzie

. Mediacja nie daje efektu. Pan Bogdan poddaje się i płaci całą kwotę dla świętego spokoju. Prokurator: Reaguj, nie daj się wykiwać Pan Bogdan opowiedział nam tę historię podczas telefonicznego dyżuru z rzecznikiem prasowym Prokuratury Generalnej Mateuszem Martyniukiem w ramach kampanii "Po stronie

Polskie propozycje na targach CeBIT: system antyterrorystyczny, chmura obliczeniowa

będziemy się szczególnie chwalić? Zdaniem rzecznika rządu Pawła Grasia przede wszystkim oprogramowaniem, ale i czujnikami podczerwieni, które wykorzystano w marsjańskiej sondzie Curiosity. Wyprodukowała je firma VIGO System z Ożarowa Mazowieckiego. Od zeszłego lata pomagają łazikowi MSL Curiosity badać

Halo, tu oferta nie do odrzucenia

Na stronie stołecznego rzecznika konsumentów można znaleźć poradnik, jak ustrzec się przed podpisaniem niechcianej umowy http://konsument.um.warszawa.pl/sites/konsument.um.warszawa.pl/files/konsumenci_60_broszura.pdf Dzwoni telefon. - Dzień dobry, czy to pan/pani... (tu pada imię)? Dzwonię z

Niedozwolone zapisy w umowach przyczyną problemów

Niedozwolone postanowienia umowneNiedozwolone postanowienia umowne to takie zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione i które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego

Dwugroszowa pułapka Cetelem Banku

postępowaniem windykacyjnym, jeżeli natychmiast nie ureguluje długu. Pani Maria nie odpuściła. Poszła do miejskiego rzecznika praw konsumentów i poprosiła o sprawdzenie, skąd wziął się jej rzekomy dług, o którym w dodatku Cetelem "przypomniał sobie" dopiero po roku. I skąd nagle wzięły się odsetki

Surowiec: nie płaćmy haraczu pompiarzom!

Rzecznik konsumentów wypowiada wojnę zmowie paliwowejGorzowski rzecznik konsumentów Andrzej Wawrzyński skierował do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie "praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów".Takie praktyki w Gorzowie - jak

Doręczenia i ciągłe emocje, czyli jak to jest z przesyłkami sądowymi

operatorowi przyglądają się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. UKE na początku lutego zdecydował się sprawdzić, czy PGP respektuje prawo pocztowe, zachowuje tajemnicę pocztową i poprawnie realizuje usługi. Nie udało się. Polska Grupa Pocztowa złożyła zażalenie

LOT vs. prezydent Rzeszowa: "Szkodzicie sobie i nam"

niedzielę, to za bilet zapłacił 222 zł, a od nas aż 654 zł. Podobna przepaść cenowa była w poprzedni weekend. Wylatując z Krakowa w piątek i wracając w niedzielę na bilet wydalibyśmy 172 zł, a z Rzeszowa aż 654 zł - wyjaśnia nam Artur Kondrat, rzecznik praw konsumentów w Rzeszowie.- "Czy w obliczu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rzecznik Praw

Rzecznik Praw Dziecka Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik

ombudsman (pol. rzecznik) – określenie pochodzące z języka szwedzkiego, określające niezależnego urzędnika, do którego można się odwoływać po wyczerpaniu możliwości prawnych. Konstytucyjni rzecznicy w Polsce: Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Dziecka Inne polskie urzędy

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka (RPD) – konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku, po raz pierwszy powołany w 2000 roku.Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana.Urząd został ustanowiony w Polsce z dniem 1 stycznia 1988. Pierwszym RPO została prof. Ewa Łętowska, obecnie urząd ten pełni prof. Irena Lipowicz. Działalność Rzecznika reguluje

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta (RzPP) – centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Siedziba

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.