ryzyka zewnętrzne

PAP, is

Zielińska-Głębocka z RPP: nie ma powodu do podwyżki stóp procentowych

Zielińska-Głębocka z RPP: nie ma powodu do podwyżki stóp procentowych

- To, co się dzieje na rynkach globalnych, ma wpływ na naszą sytuację gospodarczą i walutową, i to nie są czynniki wewnętrzne, ale czynniki zewnętrzne. Nadal jesteśmy wrzucani do jednego worka rynków wschodzących, gdzie ocena ryzyka jest dosyć wysoka i nie mamy specjalnie na to wpływu - powiedziała Zielińska-Głębocka w TVN CNBC.

MFW: wysokie ryzyko dla gospodarki Białorusi

Wysokie ryzyko dla gospodarki Białorusi z tendencją do pogorszenia sytuacji stwierdził Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zalecając władzom kraju pogłębienie reform.

KNF: Projekt założeń Rekomendacji W trafi do konsultacji społecznych w II półr.

działalności banków będzie rosło z czasem, ze względu na wzrost skali automatyzacji, standaryzacji i obiektywizacji szeregu procesów bankowych. "Jasne zdefiniowanie oczekiwań nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem modeli, z uwzględnieniem modeli zewnętrznych, będzie impulsem do rzetelnego i

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

zewnętrznego oraz pogorszenie się perspektyw dla gospodarki światowej, choć ryzyka te są coraz mniej prawdopodobne."Główne niepewności na korzyść wynikają z popytu krajowego, który może rosnąć silniej, niż się oczekuje, dzięki poprawie na rynku pracy i wzrostowi realnych wynagrodzeń" - dodano.

S&P prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,1% w 2014 r., 3,3% w 2015 r.

krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie obcej na poziomie A/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A/A-1 (z perspektywą stabilną), prognozowała wzrost gospodarczy na poziomie ok. 3,1% na 2014 r. i jego przyspieszenie do 3,8% w

JP Morgan mimo dobrego wyniku PKB nadal zakłada obniżkę stóp NBP

od prognozowanego, analitycy banku zauważają zarazem, że "wzrosło ryzyko mocniejszego zakorzenienia się deflacji". "Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen energii i żywności - PAP) obniżyła się do najniższego poziomu od ośmiu lat (0,2 proc. rdr), co może osłabić argument RPP, w myśl

EuroRating upublicznia oceny ryzyka bankructwa polskich banków

prowadzonej przez EuroRating oceny ratingowej grupy 24 największych na polskim rynku banków komercyjnych wynika, że instytucje te charakteryzują się ogólnie dobrą wiarygodnością finansową. Poszczególne banki mogą jednak znacznie różnić się pod względem poziomu ryzyka – rozpiętość nadanych ratingów

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do osiągnięcia wzrostu PKB z projekcji NBP

spowolnienie jest spowodowane głównie osłabieniem popytu zewnętrznego przekładającym się na spadek dynamiki eksportu oraz na pogorszenie nastrojów skutkujące obniżeniem wzrostu wydatków inwestycyjnych podmiotów prywatnych. Na taki obraz wskazują napływające dane, zgodnie z którymi wyhamował wzrost eksportu i

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski A/A-2 i A/A-1, perspektywa stablina

przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jednakże w przyszłym roku będzie ona przypuszczalnie wygaszana. "Stabilna perspektywa równoważy oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego oraz potencjalny negatywny wpływ wynikający z zewnętrznych i geopolitycznych ryzyka. Trajektorię wzrostu

Pierwsze rekomendacje nadzoru finansowego dla SKOK-ów

Pierwsze rekomendacje nadzoru finansowego dla SKOK-ów

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła założenia rekomendacji dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Dotyczą zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego. To pierwsze rekomendacje nadzoru dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego

KNF przyjęła założenia rekomendacji dla SKOK-ów, projekt rekomendacji w XI br.

Warszawa, 23.09.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła założenia rekomendacji dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych oraz ładu korporacyjnego, poinformowała Komisja

S&P obniżył ratingi Rosji, perspektywa jest negatywna

wiarygodności kredytowej Rosji na bazie pogarszającego się profilu zewnętrznego. "Dzisiejsza obniżka odzwierciedla postrzegane przez nas ryzyko kontynuacji znacznych odpływów finansowych, obserwowanych w I kw. 2014 r., podczas których deficyt na rachunku finansowym Rosji sięgnął niemal dwukrotności

S&P obniżył perspektywę ratingów Turcji do negatywnej ze stabilnej

krótkoterminowe), a dla waluty krajowej - na poziomie odpowiednio: BBB/A-2. Ratingi w skali krajowej pozostały na poziomach odpowiednio: trAAA/trA-1. Obniżka perspektywy związana jest z pojawieniem się dwóch ryzyk, tłumaczy agencja. "Po pierwsze, uważamy, ze polityka fiskalna I monetarna Turcji

PKO BP: PKB Polski urośnie 4,5% w 2015, tworzy się przestrzeń do wzrostów na GPW

" rynku z głównymi czynnikami ryzyka wewnętrznymi i zewnętrznymi. Prognoza PKO BP zakłada WIG na poziomie 52 tys. pkt na koniec III kw. i 55 tys. pkt na koniec 2014 r(wobec ok. 51,5 tys. obecnie). Analitycy PKO BP widzą pozytywne momentum wyników spółek z indeksu WIG20 (EPS +1% w 2014 i +11% w

BAML. Polacy sfrustrowani globalnym gospodarczym otoczeniem

rozpoczętego wiosną" - stwierdza komentarz. BAML dostrzega oddolne ryzyko dla jego przyszłorocznej prognozy PKB dla Polski - 3,8 proc. rdr wobec konsensusu Bloomberga - 3,4 proc., ale zdecydował ją utrzymać do czasu aż zmaterializują się skutki konfliktu na Ukrainie i zapowiedziane przez EBC poluzowanie

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,1 pkt do 2,8% w 2014 r.

. "Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie stopniowo odbudowywał się dzięki poprawie popytu krajowego i wyższemu wzrostowi w głównych krajach strefy euro. Jednakże gospodarka wciąż podatna jest na znaczące ryzyka zewnętrzne, ponieważ Polska jest ściśle powiązana z Europą poprzez kanały

Strategia Rafako zakłada wzrost rentowności, odejście od finansowania zewn.

rentowności EBIT do ok.7,6% i EBITDA do ok. 8,3% w 2018 r. oraz zaprzestanie korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania od 2016 r. "Rafako, po okresie trudności finansowych, ponownie staje się dochodową firmą, dysponującą unikatowymi technologiami, które pozwolą umocnić naszą pozycję w Polsce oraz

Kto odpowie za skok na kasę?

Kto odpowie za skok na kasę?

dawna alarmuje, że wiele Kas outsourcinguje, czyli wyprowadza na zewnątrz, znaczną część swoich zadań, np. obsługę klientów, ocenę ryzyka kredytowego, windykację. I że koszty tych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne są horrendalnie wysokie, co pogarsza sytuację finansową Kas. Umowy zaś zawarte

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

perspektywie, po przejściowym spowolnieniu nastąpi stopniowe wzmocnienie aktywności gospodarczej wspierane popytem wewnętrznym. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie około 3 proc. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem

UKNF: sytuacja sektora bankowego jest dobra i stabilna

UKNF: sytuacja sektora bankowego jest dobra i stabilna

mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co wynika z poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków oraz nadal trudnych uwarunkowań zewnętrznych" - napisano w raporcie.Wskazano, że uwarunkowania zewnętrzne, mimo sygnałów ich poprawy, mogą wpływać na

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jej członkowie różnili się w ocenie trwałości okresu deflacji w Polsce. Według części z nich, wydłużenie się tego okresu zwiększy ryzyko wystąpienia negatywnych skutków deflacji dla gospodarki

BM BGŻ i Ipopema TFI tworzą wspólnie 'fundusz funduszy' pod marką BGŻ

subfundusze wchodzące w skład BGŻ SFIO, zróżnicowane  pod względem poziomu ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu: konserwatywny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny" – powiedział Ścigała podczas spotkania z dziennikarzami. Każdy subfundusz ma inwestować w jednostki uczestnictwa

Gorsze nastroje inwestorów zdecydowały o osłabieniu złotego

Dyrektor działu analiz Admiral Markets Marcin Kiepas uważa, że źródłem słabszego zachowania polskiej waluty we wtorek było pogorszenie klimatu inwestycyjnego na rynkach globalnych i związany z tym wzrost awersji do ryzyka. Do tego doszły niepokojące dane z niemieckiej gospodarki. Kiepas zauważył

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

poziomie. "Część członków Rady wskazywała, że osłabienie dynamiki PKB było niewielkie, a perspektywy jego wzrostu w kolejnych kwartałach pozostają relatywnie korzystne. Zdaniem tych członków Rady, do osłabienia dynamiki PKB oraz pojawienia się deflacji przyczyniają się głównie czynniki zewnętrzne i

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2014 r. o 0,2 pkt do 3,3%

;Perspektywy przewidują ciąg dalszy odbicia, ale zewnętrzne ryzyka pozostają zdecydowanie ograniczone. Wzrost osiągnie 3,3% w 2014 r., ale silne powiązania handlowe i finansowe z bazowymi krajami strefy euro sprawiają, że kraj może być podatny na szoki w zakresie wzrostu" - czytamy w komunikacie. MFW

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

Gawrońska-Malec, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć w KPMG w Polsce, nie znaczy to, że polscy szefowie są mniej uczciwi od swych kolegów z innych krajów.- Główny powód takich wyników to fakt, że firmy w Polsce sięgają zwykle po pomoc zewnętrznych audytorów wówczas, gdy podejrzewają nadużycia na

"Rzeczpospolita": Szefowi łatwo zrobić przekręt

Agnieszka Gawrońska-Malec, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć w KPMG w Polsce, nie znaczy to, że polscy szefowie są mniej uczciwi od swych kolegów z innych krajów. "Główny powód takich wyników to fakt, że firmy w Polsce sięgają zwykle po pomoc zewnętrznych audytorów wówczas, gdy

HSBC.Polski PKB skonsoliduje się na poziomie 3 proc. rdr

konsumentów. Głównym czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki jest popyt zewnętrzny na tle obaw o kondycję strefy euro. W tym kontekście HSBC zauważa, że niemieccy eksperci obniżyli ostatnio prognozy dla Niemiec za 2014 r. do 1,2 proc. rdr oraz do 1. proc. w 2015 r. Niechęć RPP do redukcji oprocentowania

PKO BP: Istotniejsza poprawa koniunktury na GPW najwcześniej od II poł. 2015

Europie, wynika z wypowiedzi ekspertów banku. "Mamy umiarkowany wzrost w środowisku niskich stóp. Ryzyka mają przede wszystkim charakter zewnętrzny. Sytuację na Ukrainie ciężko przewidywać. Z drugiej strony, jest strefa euro z jej problemami. Chciałbym jednak zaznaczyć, że widzę tu lekki plus z

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

amortyzacyjnych; niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur. MF poinformowało, że Krajowy Plan Działań na 2015 rok powstał jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej. Ma on na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania

Raiffeisen Centrobank: Indeks WIG20 zamknie bieżący rok na poziomie 2,6 tys. pkt

na obniżenie kosztów finansowych" - powiedział Maxian, cytowany w komunikacie. Przewiduje on zwiększenie ryzyka politycznego przed wyborami w 2015 r., które może dotyczyć szczególnie takich branż, jak utilities i górnictwo. "Czynniki zewnętrzne, takie jak silny dolar oraz poprawa lub

Lotnisko: Informacje o 4You Airlines mamy z internetu

- Nie mamy żadnych oficjalnych informacji dotyczących wstrzymania sprzedaży biletów przez 4You Airlines. Dowiedzieliśmy się o tym ze strony internetowej firmy, tak samo, jak pasażerowie - mówi Ewa Bieńkowska, rzeczniczka prasowa łódzkiego lotniska. - 4You Airlines jest firmą zewnętrzną, na którą

Fundacji Kronenberga: Prawie 40% firm chce zdobywać kolejne rynki zagraniczne

oferta nie gwarantują tego" - podkreślił Kosma. Polskie firmy deklarują zwiększenie wydatków marketingowych na budowę marki na lokalnym rynku. Źródłem tych działań jest dostęp do finansowania zewnętrznego. Z badania wynika, że zaledwie 5% polskich firm ma utrudniony dostęp do finansowania

Po grudniowej decyzji RPP maleją szanse na szybką obniżkę stóp wg analityków

można jako odniesienie się do głównego ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Polsce, jakim jest pogorszenie koniunktury zewnętrznej. Przebieg konferencji oraz wypowiedzi obecnych na niej członków RPP wskazują, że prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp obniżyło się, szczególnie w kontekście

MG oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB do 3,3% w całym 2014 r.

inwestycji (wzrost o 7,1%). Sytuacja ta może świadczyć o ograniczeniu obaw o przyszłą kondycję przedsiębiorstw i rozpoczęciu realizacji planów inwestycyjnych. Poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw można upatrywać również w odbudowie zapasów" - czytamy w raporcie. Popyt zewnętrzny jest nadal

Fitch podtrzymał rating CCC Ukrainy, perspektywa jest negatywna

obligacji Ukrainy (na poziomach odpowiednio: CCC i B- dla niezabezpieczonych papierów nominowanych w walutach obcych i krajowej), a także pułap ratingu na poziomie C. "Polityczne ryzyko i przekazanie władzy może doprowadzić do różnych efektów końcowych, komplikując stawianie jednoznacznych ocen

KNF: Możliwe ryzyko dla infrastruktury IT instytucji sektora finansowego

rekomenduje wszystkim instytucjom rynku finansowego zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko związane z obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz pilne wdrożenie zaleceń CERT.GOV.PL, poinformowała Komisja. KNF rekomenduje wszystkim instytucjom finansowym

Monnari Trade chce otworzyć ok. 11 nowych salonów w II półr.

kapitałowe w ten podmiot nastąpi w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko dla spółki. Według oceny zarządu, powyższe plany są dostosowane do możliwości finansowych spółki i będą realizowane ze środków własnych Monnari Trade S.A. lub linii kredytowej w ramach zawartej umowy z Pekao SA" - czytamy

Spokojny dzień dla złotego z lekkim umocnieniem naszej waluty

Analityk z domu maklerskiego mBanku Szymon Zajkowski zwrócił uwagę, że złoty rozpoczął tydzień od umocnienia. "Za euro i franka płaciliśmy dziś ok. jeden grosz mniej niż w piątek, odpowiednio 4,17 i 3,47 zł. Przyczyn umocnienia złotego upatrywać należy w sytuacji zewnętrznej, gdzie po

Szefowa MFW ostrzega: kryzys ukraiński może jeszcze zaszkodzić gospodarce

Lagarde zauważyła, że globalna gospodarka wciąż "zbyt słabo i wolno" podnosi się po kryzysie, ba - wskazała na "ryzyko rosnących napięć geopolitycznych, które może pogorszyć perspektywy globalnej gospodarki". - Ukraina to jedno ze źródeł geopolitycznych napięć - powiedziała

W mBanku i MultiBanku kredyty online dla klientów z ulicy

kredytowe. Zachowując podobne internetowe procedury dla zewnętrznych klientów, ryzyko banku wzrasta. - To prawda, ale jesteśmy na to przygotowani. W ocenie ryzyka korzystamy z rozbudowanych modeli statystycznych, które ograniczają ryzyko pomyłki, a więc udzielenia kredytu osobie, której nie powinniśmy go

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

niskiego poziomu, a zarazem kolejna asymetryczna obniżka stóp procentowych nie była brana pod uwagę. W środę rano podczas IX Kongresu Ryzyka Bankowego prezes NBP Marek Belka mówił m.in., że wzrost gospodarczy nieznacznie spowolnił w II kwartale 2014 roku, a dane o aktywności gospodarczej wskazują na jego

Ekonomiści: budżet na 2015 r. bezpieczny, zagrożenia płyną z zewnątrz

przewidzianych w tym roku). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc. "Ten projekt budżetu, jak każdy projekt, jest obciążony jakimś ryzykiem. To jest ryzyko, które wynika bardziej z geopolityki niż z realiów polskich, bo rzeczywiście gospodarka polska powinna

Spółka Serinusa rozpoczęła prace wiertnicze na odwiercie NM-4 na Ukrainie

sejsmicznych 3D. Obiekt NM-4 został oszacowany na 1 Bcf zasobów perspektywicznych (dla kategorii "best estimate") przez niezależnego zewnętrznego ewaluatora zasobów wg stanu na 31 grudnia 2013 r. Planowana głębokość odwiertu to 2.000 metrów, zaś prace wiertnicze wg założeń potrwają 41 dni.  

Klienci banków zapłacą za ratowanie SKOK-ów

- Gdyby nie ustawa o objęciu lokat w SKOK-ach zewnętrznymi gwarancjami, Kasy już by nie istniały - mówił wczoraj w Senacie szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Informację o sytuacji w SKOK-ach przedstawił na wniosek senatorów PO. Przypominał, że w latach 90., gdy powstawały pierwsze

Rosja chce odebrać niezależność agencjom ratingowym

zewnętrznego wpływu, natomiast proponowane przez Rosję przepisy będą rodzić wrażenie, że oceny wiarygodności kredytowej są w jakiejś mierze akceptowane przez rosyjskie władze, czyli nie są to oceny w pełni niezależne. Moody's zakwestionowała także pomysł rządu Rosji, by członkowie komitetu ratingowego i

Polski przemysł w dobrej kondycji; PMI pozytywnie zaskoczył ekonomistów

przejściowe mimo utrzymujących się zewnętrznych ryzyk dla jej wzrostu. Silne przyspieszenie tempa produkcji i nowych zamówień, sugeruje, że poprawa koniunktury powinna zostać utrzymana również w najbliższych miesiącach" - dodali. Również ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej Agaty Urbańskiej

Agencja Fitch potwierdziła ratingi Polski, perspektywa stabilna

Rating Polski w agencji Fitch to "A minus" w walucie zagranicznej i "A" w walucie krajowej. "Stabilna perspektywa oznacza, że ryzyka podwyższenia i obniżenia ratingu są zrównoważone" - napisano w komunikacie opublikowanym w piątek po zamknięciu amerykańskich giełd

Agencja Fitch obniżyła perspektywę Polski z pozytywnej do stabilnej

zagranicznych i "A" dla waluty krajowej, co jest efektem odporności gospodarki, poprawy w finansach zewnętrznych oraz solidności systemu bankowego. "Mimo spowolnienia w latach 2012-13, polska gospodarka uniknęła recesji i rozpoczęła stopniowe ożywienie od połowy roku. Fitch prognozuje, że po

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

informuję, że opowiadamy się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem rządowi absolutorium" - powiedział Łopata. Poseł mówił, że Polska w 2013 r. znalazła się w bardzo trudnym gospodarczo otoczeniu. "Tzw. zewnętrzne warunki rozwoju gospodarki polskiej uległy drastycznemu

KNF chce wprowadzić wytyczne ws. likwidacji szkód z OC do 31 marca 2015 r.

, niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód, niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód. "Dokument zawiera 21 wytycznych, które

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

chwilę jednak dodała, że "wciąż utrzymuje się podwyższone ryzyko w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki" i dlatego zaleca instytucjom finansowym utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a nawet jej dalsze wzmacnianie. Jednym ze sposób wzmacniania kapitałów jest zatrzymanie części zysków.KNF

Niemcy: PKB wzrośnie o 0,7 proc. w 2012 r.

Według Roeslera gospodarka Niemiec jest "pocieszająco odporna". - Nie ma mowy o recesji - powiedział na konferencji prasowej. - Z powodu trudnych uwarunkowań zewnętrznych liczymy się wprawdzie z przejściowym osłabieniem wzrostu w pierwszej połowie roku. Ale jesteśmy przekonani, że w ciągu

'Minutes': Część RPP była przeciwna obniżce stóp proc. w październiku

procentowe na poziomie: stopa referencyjna 2,00%, stopa lombardowa 3,00%, stopa depozytowa 1,00%, stopa redyskonta weksli 2,25%. "Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych NBP większość członków Rady uważała, że ze względu na spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej, ryzyko dalszego

Kolej kupuje nowe pociągi. Koniec z awariami i spóźnieniami

od podmiotów zewnętrznych. Projekt zakupu 10 nowych pojazdów i prowadzona obecnie modernizacja kolejnych 20 pozwolą przede wszystkim podnieść komfort podróżowania z PKP Intercity. Dzięki nim zminimalizujemy ryzyko awarii, występujących dziś w starym taborze, a także zapewnimy sprawne ogrzewanie i

Strategia PHN: Zwiększyć wartość aktywów o 75% do 2023 r., znaczące dywidendy

. Strategia ma charakter wielosektorowy - obejmuje biura jako "przeważającą część portfela nieruchomości", logistykę (tyko z międzynarodowymi partnerami), handel ("szyte na miarę" dla wybranych najemców) oraz mieszkania (lokalizacje grupy, dywersyfikacja ryzyka), wynika z prezentacji

Uzdrowisko zainwestowało 60 mln zł. Teraz czas na tężnię

rok jest remont kuchni w szpitalu uzdrowiskowym. Na ten cel spółka wyda prawie 4 mln zł. Obecnie główna kuchnia uzdrowiska przygotowuje posiłki dla około 800 osób dziennie. Po modernizacji będzie przygotowywać posiłki dla wszystkich swoich pacjentów oraz ośrodków zewnętrznych, co pozwoli obniżyć

Belka: Oczekujemy nieco szybszego wzrostu PKB i nieco niższej inflacji

utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie co najmniej do połowy tego roku jest głosem całej Rady i także oni w pełni je popierają. "Jeśli chodzi o ryzyka wewnętrzne dotyczące inflacji, to ich nie widzę, nie dostrzegam także ryzyk zewnętrznych czy szoków podażowych. I nie widzę takich zagrożeń

MG oczekuje wzrostu PKB na poziomie ok. 3% w 2014 r.

mówili już, że mają nadzieję na osiągnięcie w tym roku 3,0%. "Korzystnym uwarunkowaniom wewnętrznym towarzyszy jednak niepewność oraz ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym naszej gospodarki. Ożywienie gospodarcze powinno pozwolić na utrzymanie tempa wzrostu w całym 2014 roku na poziomie ok. 3

PKPP Lewiatan: W 2010 r. PKB wzrośnie o 3,8%, przyszły rok może być lepszy

-Krzysztoszek, cytowana w komunikacie. W ocenie analityków PKPP przedsiębiorstwa w 2010 r. mozolnie zaczęły pracować na szybszy wzrost gospodarczy. W 2010 r. wiele ryzyk, które negatywnie wpływały na działalność firm w 2009 r. uległa osłabieniu, a przedsiębiorstwa uznają, że w największym stopniu zmniejszyło

Wyrok ws. OFE: Na rynku nie zmieni się wiele

) powoduje, że ryzyko podejmowane za granicą (inaczej inwestycje realizowane za granicą) byłoby niewielkie. Poza tym aktualnie toczy się dyskusja o konstrukcji tzw. zewnętrznego benchmarku (składającego się z indeksów akcji i indeksu obligacji). Taki zewnętrzny benchmark to skuteczny sposób do precyzyjnego

Argentyna znowu na skraju niewypłacalności

na spłatę zadłużenia w dłuższym okresie czasu, dochodzi też to jego zmniejszenia (haircut). Wszystko po to, by przygnieciony długami rząd, przy pomocy zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredytu od innych państw lub Międzynarodowego Funduszu Walutowego) mógł powoli wyjść z pętli zadłużenia

NBP i MinFin: Inflacja wróci do celu po wygaśnięciu czynników zewnętrznych

Warszawa, 21.04.2011 (ISB) - Wygaśnięcie zewnętrznego impulsu cenowego będzie prowadzić do samoczynnego powrotu wskaźnika cen w okolice celu inflacyjnego (2,5% r/r), napisano w komunikacie po spotkaniu prezesa Narodowego banku Polskiego (NBP) Marka Belki i ministra finansów Jacka Rostowskiego

Minutes: RPP odrzuciła 3 wnioski o obniżkę stóp proc. w tym miesiącu

gospodarczego oraz ryzyko jego dalszego spowolnienia ze względu na pogorszenie perspektyw wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki. W opinii tych członków Rady, dalsze obniżenie stóp procentowych ograniczałoby negatywne skutki osłabienia popytu zewnętrznego dla dynamiki krajowej aktywności gospodarczej"

Szereg negatywnych czynników może nie pozwolić indeksowi WIG20 rosnąć

pod koniec dnia inwestorzy woleli jednak nie przetrzymywać ryzyka w portfelach, co skutkowało zniesieniem wcześniejszych zwyżek. Zakończenie wczorajszej sesji wzrostem o 0,67% trudno traktować jako optymistyczny sygnał, szczególnie, że przy tak niskich obrotach ciężko mówić o istotności tego typu

Rynki wschodzące się chwieją. Turcja ostro podnosi stopy, by bronić swojej waluty

wewnętrznej politycznej niestabilności, po drugie z powodu pogorszenia się warunków zewnętrznego finansowania - mówi agencji AP Lee Hardman, strateg walutowy w Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Nic więc dziwnego, że na wydarzenia na rynku zareagowali politycy - premier Turcji Recep Erdogan i prezydent Argentyny

PKP rozmawia o wspólnych projektach m.in. z Biedronką, Carrefour i deweloperami

sprawa rozbija się o sprawy urzędnicze oraz powszechne stereotypy związane z używkami. "Budujemy pewne uzasadnienia i przesyłamy je do odpowiednich ministerstw. Chcemy pokazać, że to nie zwiększa ryzyka występowania niepożądanych zdarzeń na dworcach, ale opór jest duży. Drążymy skałę, walczymy i

Fundacja Kronenberga: Prawie 40% firm chce zdobywać kolejne rynki zagr. (aktual)

pracowników i partnerów biznesowych. Ani duże zasoby finansowe, ani innowacyjne oferta nie gwarantują tego" - podkreślił Kosma. Polskie firmy deklarują zwiększenie wydatków marketingowych na budowę marki na lokalnym rynku. Źródłem tych działań jest dostęp do finansowania zewnętrznego. Z badania

Pekao: Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm wzrósł o 4 pkt do 94 pkt w 2013

twierdzi, że rozwój eksportu wiąże się z inwestycjami w innowacje. Stąd mikro i małe firmy liczą na wsparcie podmiotów zewnętrznych. "W przypadku banków wiąże się to z kredytami inwestycyjnymi, wygodną wymianą walut oraz instrumentami minimalizującymi ryzyko kursowe. Od instytucji publicznych firmy

Ministerstwo Finansów chce zacieśnić nadzór nad parabankami

. Natomiast nie ma takich uprawnień wobec podmiotów, które działają na szeroko pojętym rynku finansowym. Założenia zmian dają KNF prawo interwencji na rynku finansowym, jeżeli zajdzie podejrzenie, że dana firma przyjmuje pieniądze od klientów w celu obciążenia ich ryzykiem, a działa bez zezwolenia. Za

NCBR: Sześć konsorcjów (w tym 5 z PGNiG) otrzyma 53,5 mln zł na projekty łupkowe

komunikacie. "Prace badawczo-rozwojowe stanowią najważniejszy etap warunkujący wprowadzenie nowych technologii, także w przemyśle wydobywczym. Pokaźne zaangażowanie środków prywatnych w finansowanie B+R daje gwarancję, że realizowane projekty, nawet obarczone dużym ryzykiem, są racjonalne oraz

Czy trzeba się martwić reformą OFE?

okres aktywności zawodowej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że potencjalnym negatywnym efektem zewnętrznym powszechnego systemu emerytalnego (zarówno publicznego, jak i kapitałowego) mogą być zaburzenia rynku pracy po wprowadzeniu klina podatkowego pomiędzy koszt pracodawcy a płacę pracownika

Skowrońska: projekt budżetu na 2015 r. oparty na ostrożnych założeniach

budżetu zostały przygotowane kilka miesięcy temu na postawie ówczesnych i dostępnych danych krajowych i międzynarodowych. W miarę upływu czasu (...), założenia te będą poddawane weryfikacji" - zastrzegła. Przywołała jesienne prognozy Komisji Europejskiej, które wskazują na ryzyka związane z

Moody's obniżył rating Włoch. Dwa stopnie do "śmieciowego" poziomu

Agencja Moody's obniżyła rating Włoch z A3 do Baa2 z dalszą negatywną perspektywą, uzasadniając to tym, że niepewne zaufanie rynków oraz ryzyko rozszerzenia się "zarazy" mającej swe źródło w problemach finansowych Grecji i Hiszpanii zwiększyły zagrożenie tego kraju. W konsekwencji - jak

Moody's obniżył rating Włoch

Agencja Moody's obniżyła rating Włoch z A3 do Baa2 z dalszą negatywną perspektywą uzasadniając to tym, że niepewne zaufanie rynków oraz ryzyko rozszerzenia się "zarazy" mającej swe źródło w problemach finansowych Grecji i Hiszpanii, zwiększyły zagrożenie tego kraju. W konsekwencji - jak

Port w Świnoujściu jeszcze bez gazoportu

inwestycję w porcie w Świnoujściu, która pozwoli przyjmować statki ze skroplonym gazem LNG przez budowany tam terminal, zwany gazoportem. Portowa inwestycja wymagała także budowy falochronu dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Falochron ukończono w zeszłym roku, ale wtedy rząd postanowił o rok przełożyć

Euler Hermes: Liczba upadłości spadła r/r do 65 w kwietniu

wolno rosnącej sprzedaży i innych czynników zewnętrznych. Jesteśmy na początku ewentualnego ożywienia - dlatego o sytuacji wielu przedsiębiorstw decydują niuanse, a przede wszystkim pozycja startowa, miejsce w którym się znajdują po kilku ostatnich latach" - powiedział prezes Euler Hermes

Piechociński: bezpieczeństwo energetyczne ma być oparte o rodzime surowce

"Sektor energetyczny, bezpieczeństwo energetyczne ma być oparte przede wszystkim o swoje surowce, nie tylko po to, żeby wykluczyć ryzyka transportu, ale chcemy, tak jak dotąd, być wytwórcą netto i eksporterem energii. Chcemy, tak jak dotąd, aby węgiel był w sposób szczególny traktowany jako

V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up za nami

kierunki wsparcia projektów z programów europejskich na lata 2014-20. Formy wsparcia start-upów przedstawiło wiele środowisk zewnętrznych: Aniołowie Biznesu, Startup Fest Agora SA, D-raft, MJWPU. Zaprezentowano także produkty z puli unijnego wsparcia. Podczas forum odbyła się również debata z udziałem

KNF: Duże nieprawidłowości w działalności SKOK-ów

głównym powodem złej sytuacji finansowej niektórych kas. Wykryte błędy to m.in. zaniżanie kosztów utrzymania kredytobiorców, brak oceny wiarygodności kredytobiorców i pożyczkobiorców, zwłaszcza przy udzielaniu tzw. chwilówek. W sześciu kasach, zaznaczył szef KNF, ocena ryzyka kredytowego była w ogóle

Rafako rozwija nowoczesne technologie, chce pozyskać nowe rynki zagraniczne

metod oceny ryzyka kontrahenta oraz wdrożenie zasad strategicznego zarządzanie łańcuchem dostaw" - wyliczyła Wasilewska-Semail. Prezes Rafako podkreśliła, że wszystkie te działania są spowodowane tendencjami panującymi na rynku energetycznym oraz planów polskich i globalnych koncernów. Dlatego

mDom Maklerski: Polski rynek akcji wzrośnie w 2014, zmiany w OFE może niegroźne

sektorach, spółki których wyceny poparte są poprawą wyników finansowych, uważają analitycy mDM. Rynki wschodzące będą w tym roku nadal borykały się z problemami relatywnie słabszego wzrostu gospodarczego (Chiny, Rosja), ryzyka związanego z finansowaniem CA (Turcja), inflacji (Indie) czy wręcz kilku

KNF wystąpiła do sądu o ogłoszenie upadłości SKOK 'Wspólnota'

, niekorzystnych dla SKOK 'Wspólnota' umów powierzających istotne obszary działalności SKOK 'Wspólnota' podmiotom zewnętrznym" - podano w komunikacie. KNF podkreśla, że umowy były zawarte w sposób, który w praktyce istotnie ograniczał możliwość zmiany umów działaniami SKOK "Wspólnota", zaś na

NOMI złożyła wniosek o upadłość układową. Szuka potencjalnych inwestorów

połowie grudnia.Spółka NOMI znalazła się w trudnej sytuacji w skutek załamania się koniunktury rynku artykułów budowlanych na przełomie 2012 i 2013 r. Pomimo skutecznie prowadzonej w trakcie 2013 r. restrukturyzacji kosztów funkcjonowania spółki, ubezpieczyciele zabezpieczający ryzyko terminowej spłaty

W Przeciszowie ma powstać nowa kopalnia węgla kamiennego

wtorek spółka podała, że jej rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt realizacji inwestycji. Decyzja zapadła po analizie raportu przygotowanego przez ekspertów zewnętrznych, a także uzasadnienia zarządu. - Im dłużej przyglądamy się temu projektowi, tym bardziej jesteśmy przekonani, że budowa

Firmy będą mogły ubezpieczyć się od ataków hakerów

ciekawe, za ponad 95 proc. przestępstw odpowiada osoba z zewnątrz, w czterech na sto to pracownicy firmy, a mniej niż 1 proc. - partnerzy biznesowi. Według eksperta Jamiego Bouloux, który współtworzył globalną strategię przeciwdziałania ryzykom cybernetycznym Chartis, w Polsce odsetek komputerów

RPP nie zmieniła stóp. Zaskoczenie, bo inflacja niska, wzrost PKB osłabł

strony spowodowałaby umocnienie złotego. A tego nie bardzo chcielibyśmy w sytuacji, gdy z eksportem jest nie najlepiej. Mówił o tym wprost minister finansów Mateusz Szczurek. - Umocnienie złotego jest niepożądane w takim otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki i przy tak niskiej inflacji - mówił w

BIK podzieli się danymi o kredytobiorcach z firmami pożyczkowymi

firmy pożyczkowe) parabanki mają obowiązek badać kondycję finansową klientów. Nie muszą jednak korzystać z zewnętrznych baz danych.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedzialny za ustawę tłumaczył, że taki obowiązek spoczywa na bankach i SKOK-ach, bo te instytucje nie tylko udzielają kredytów

PBG może zarazić kłopotami banki i całą branżę budowlaną

pożyczek czy obligacji będzie nie do odzyskania. Teraz budowlanka będzie postrzegana jako sektor podwyższonego ryzyka. Banki, zdaje się, dostrzegły już problem? Wniosek o upadłość takiej spółki jak PBG to wydarzenie, które odbije się czkawką całej branży budowlanej. W bankach już zapaliła

Eksport najmocniejszy od roku, będzie słabł, choć C/A bez zagrożeń wg analityków

pogłębiającego się deficytu dochodów" - analityk Banku Pekao Wojciech Matysiak "Dane bilansu płatniczego wskazują na brak istotnych ryzyk dla stabilności zewnętrznej gospodarki. W najbliższych miesiącach możliwe jest dalsze wyhamowanie eksportu, na co wskazują wyniki badania PMI i spadek napływu

MFW chwali Polskę, ale ostrzega, że rok 2013 może być trudny

będzie wspierać ogólną strategię makroekonomiczną Polski dostarczając zabezpieczenie przed ryzykiem oraz zwiększając zaufanie rynku" - powiedziała Julie Kozack, szefowa misji MFW w Polsce po decyzji Rady Wykonawczej MFW. FCL przyznawana jest krajom o bardzo stabilnych fundamentach makroekonomicznych

NBP: Mamy dobre warunki dla systemu finansowego

W ubiegłym roku obserwowano wzrost awersji do ryzyka na światowych rynkach finansowych, związany z nasileniem się kryzysu zadłużeniowego w niektórych krajach strefy euro. Inwestorzy obawiali się, że ich problemy z obsługą zadłużenia mogą rozprzestrzenić się na inne kraje Unii Europejskiej i w

MFW obniża prognozy gospodarcze dla świata

4,1 proc. w przyszłym."Jeśli ryzyka związane z kryzysem się nie zmaterializują, a warunki finansowe będą się nadal poprawiały, wzrost gospodarczy na świecie może być silniejszy od przewidywań. Ale ryzyka ciągle są duże, włączając w to niepokoje w strefie euro czy dużą konsolidację finansów

Smartfon może pomóc złodziejom pieniędzy?

Rozmowa z Michałem Kurkiem specjalistą od zarządzania ryzykiem informatycznym w EY Maciej Samcik: W większości banków klienci mają już możliwość korzystania z dostępu do konta nie tylko za pośrednictwem komputera i bankowości internetowej, lecz także przez smartfon, na którym każdy klient może

Polski przemysł w dobrej kondycji; PMI pozytywnie zaskoczył ekonomistów

zewnętrznych ryzyk dla jej wzrostu. Silne przyspieszenie tempa produkcji i nowych zamówień, sugeruje, że poprawa koniunktury powinna zostać utrzymana również w najbliższych miesiącach" - dodali. Również ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej Agata Urbańska-Giner podkreśliła, że listopadowy

Gospodarka się rozpędza, ale wkład eksportu osłabnie

ekonomistów PARP w drugiej połowie roku znaczenie eksportu dla wzrostu PKB zacznie maleć. - Prognozy eksportu są szczególnie trudne do opracowania, ponieważ bardzo wiele zależy od czynników zewnętrznych, takich jak koniunktura u naszych partnerów handlowych, stabilność światowego systemu finansowego, relacje

Założenia polityki pieniężnej: Cel 2,5% inflacji, strategia bardziej elastyczna

na temat roli polityki pieniężnej - zachodzącą pod wpływem niedawnego światowego kryzysu bankowego i wywołanej nim recesji - oraz rosnący wpływ uwarunkowań zewnętrznych na sytuację w gospodarce krajowej. Stąd też przy realizacji polityki pieniężnej Rada kładzie zwiększony nacisk na elastyczne

Szczurek: Polska coraz bardziej bezpieczną przystanią na tle innych krajów

rentowność naszych obligacji, to można sobie wyobrazić brak zmiany wielkości linii kredytowej". "Ale w tej chwili notowania rynkowe naszych obligacji wskazują na malejące ryzyko" - dodał. Odnosząc się do wyrażonych przez MFW obaw o recesję w strefie euro, minister zwrócił uwagę, że akurat

Upadł SKOK z Gdańska. Wierzyciele poczekają na 25 mln zł

do firm zewnętrznych - stwierdziła przed sądem Żymierska. Pieniądze wypływały bez kontroli Według niej jedną z przyczyn złej sytuacji były niekorzystne dla kasy umowy zawarte z firmami outsourcingowi. W efekcie pieniądze wypływały ze SKOK bez żadnej kontroli. Z kolei Halina Madej stwierdziła przed

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Społeczeństwo ryzyka

środowiska, globalne ocieplenie spowodowane emisją dwutlenku węgla i metanu, zagrożenia zewnętrzne (na przykład susze) będą uzupełniane sytuacjami spowodowanymi przez działania człowieka. Podstawowe rodzaje ryzyka według Becka to: ryzyko ekologiczne, zdrowotne, informatyczne i społeczne (indywidualizacja

Efekty zewnętrzne

Efekty zewnętrzne – zjawisko w ekonomii polegające na przeniesieniu części kosztów lub korzyści wynikających z działalności jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty. Zazwyczaj jest to uboczny skutek działalności danego podmiotu gospodarczego, którego konsekwencje

Zarządzanie ryzykiem projektowym

w zależności od specyfiki projektu i tym samym odpowiadały typowym źródłom ryzyka dla danej branży lub obszaru wykorzystania wytwarzanego produktu. Do często wyróżnianych kategorii ryzyka należą: ryzyko techniczne, ryzyko związane z zarządzaniem projektami ryzyko organizacyjne oraz ryzyko zewnętrzne, dane

Ryzyko operacyjne

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. ().Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane

Ryzyko płynności

płynności są związane z decyzjami zarządczymi banku, przede wszystkim z zakresu gospodarowania aktywami i pasywami, ale także z zakresu reputacji i zaufania do banku czy jakości systemów monitorowania i limitowania płynności, obsługi klientów oraz kwalifikacji pracowników. Przyczyny zewnętrzne utraty

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.