ryzyka zewnętrzne

PAP

NIK: działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów - gospodarne

NIK: działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów - gospodarne

NIK ocenił, że podejmowane przez TVP SA działania na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania, m.in. restrukturyzacja zatrudnienia, są gospodarne. Ale outsourcing wiąże się z ryzykiem roszczeń, zabrakło też procedury antykorupcyjnej dot. współpracy z producentami zewnętrznymi.

Zielińska-Głębocka z RPP: nie ma powodu do podwyżki stóp procentowych

- To, co się dzieje na rynkach globalnych, ma wpływ na naszą sytuację gospodarczą i walutową, i to nie są czynniki wewnętrzne, ale czynniki zewnętrzne. Nadal jesteśmy wrzucani do jednego worka rynków wschodzących, gdzie ocena ryzyka jest dosyć wysoka i nie mamy specjalnie na to wpływu - powiedziała Zielińska-Głębocka w TVN CNBC.

NIK: działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów - gospodarne

03.07. Warszawa (PAP) - NIK ocenił, że działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania są gospodarne, jednak outsourcing wiąże się z ryzykiem roszczeń, a przy współpracy z producentami zewnętrznymi zabrakło procedury antykorupcyjnej. TVP uważa, że jest przygotowana na te ryzyka

"Rzeczpospolita": NIK krytykuje leasing w TVP

Wg NIK leasingowanie dziennikarzy TVP to groźny precedens, który może być kosztowny dla publicznego nadawcy. Koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia, polegająca m.in. na przejęciu części pracowników TVP przez podmiot zewnętrzny jest obarczona ryzykiem wystąpienia roszczeń pracowników po

Moody's: Wzrosły ryzyka polityczne w Polsce, Czechach i na Słowacji

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Polska (rating A2, perspektywa stabilna), Czechy (A1, stabilna) i Słowacja (A2, stabilna) mają przed sobą wyzwania natury politycznej i zewnętrznej, które mogą okazać się testem dla ich odporności makroekonomicznej, uważa Moody's Investors Service. Ponadto

Fitch podtrzymał ratingi IDR Banku Pekao na poziomie A i F2

zewnętrzne wyników, pozwalających na naturalne generowanie kapitałów, dobrej jakości aktywów, wysokiej płynności i stabilnych źródeł finansowania oraz niskiej ekspozycji na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi"- czytamy w komunikacie. Ocena viability banku na poziomie a-, to najwyższa

'Minutes': Większość RPP oczekuje szybszego wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Podczas październikowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) większość członków Rady uważała, że pomimo zewnętrznych ryzyk, uwarunkowania dla wzrostu gospodarczego w Polsce pozostają korzystne, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych

Moody's obniżył rating Rosji do Ba1, perspektywa negatywna

Ukrainie, który wraz z szokami na rynku ropy i FX jeszcze mocniej nadwyręży siłę gospodarki Rosji; oczekiwany dalszy spadek siły finansowej rządu w efekcie napięć fiskalnych oraz spadku rezerw walutowych; wciąż rosnące (choć nadal bardzo powoli) ryzyko, że "międzynarodowa odpowiedź na konflikt

MF: Linie kredytowe MFW pozwoliły zmniejszyć koszty obsługi długu

zewnętrznej stabilizacji polskiej gospodarki, ochrony wartości polskiej waluty oraz wsparcia wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych" - czytamy w komunikacie. "Dotychczasowe linie (od 2009 r.) ułatwiały Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego dostęp do finansowania

MFW przedłużył Polsce linię kredytową o 2 lata i zredukował ją do 23 mld USD

podstawy jej polityki gospodarczej. "Na tym tle, przedłużenie umowy o FCL ze zredukowanym dostępem, którą władze planują nadal traktować jako środek zapobiegawczy, wzmacnia zabezpieczenie Polski przez ryzykami zewnętrznymi, pomaga utrzymać zaufanie rynkowe i wspiera solidną strategię gospodarczą

S&P obniżył ratingi Rosji do BB+/B, perspektywa negatywna

także podwyższone ryzyko pogorszenia się zewnętrznych i fiskalnych buforów ze względu na rosnącą presję zewnętrzną i zwiększone wsparcie państwa dla gospodarki" - czytamy w komunikacie. Negatywna perspektywa oznacza, że elastyczność polityki monetarnej może się nadal pogarszać. Agencja zaznacza

Grupa Kęty nie zakłada konieczności odpisu w związku z zakładem na Ukrainie

za 2014 r." - powiedział członek zarządu Adam Piela na konferencji prasowej. Jak jednak zaznaczył prezes spółki Dariusz Mańko, ryzyko związane z działalności zakładu w okolicach Kijowa nie jest wysokie. "Tam jest dobra EBITDA, płacimy tej spółce tylko za przerób, nawet jak hrywna się

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do trwania i wpływu deflacji na gospodarkę

sprzedanej przemysłu. Część członków Rady wyrażała opinię, że deflacja w Polsce wynika głównie z oddziaływania czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim spadku cen surowców" - czytamy w "minutes".   Według nich również wydłużenie oczekiwanego okresu deflacji wynika z obniżenia

'Minutes': Większość RPP oczekuje utrzymania obecnego tempa wzrostu PKB

osłabienia dynamiki krajowej aktywności gospodarczej, podał bank centralny. "Zdaniem niektórych członków Rady, wzrosło ryzyko silnego wstrząsu zewnętrznego, który - poprzez osłabienie wzrostu gospodarczego u partnerów handlowych Polski, a także pogorszenie nastawienia inwestorów do aktywów z rynków

Rynki zagraniczne wzmacniają WIG

potwierdzeniu potencjału wzrostowego będzie można jednak mówić dopiero po przebiciu poziomu 2120 na WIG20. Trzeba być czujnym. Na rynki zagraniczne bardzo szybko powrócił spory optymizm. Co ciekawe, klienci CMC Markets, którzy osiągali dodatnie stopy zwrotu w ostatnich trzech miesiącach, widzą rosnące ryzyko

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł. Ożywienie w przemyśle

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł. Ożywienie w przemyśle

koniunktury publikowane przez GUS. Jego zdaniem pozwala to oczekiwać, że czwarty kwartał będzie lepszy od trzeciego. - Wydaje się, że wzrost wskaźnika jest przede wszystkim pochodną ustępujących ryzyk zewnętrznych, co potwierdza wzrost zamówień eksportowych, które były głównym czynnikiem ciągnącym odczyt w

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

wysokie ryzyko wystąpienia silnych wstrząsów zewnętrznych. W opinii tych członków Rady podwyższenie stóp procentowych zwiększałoby przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej w sytuacji wystąpienia negatywnych wstrząsów" - czytamy w "minutes". Większość członków RPP uznała, że wobec

MFW: wysokie ryzyko dla gospodarki Białorusi

"Trwa powolny wzrost i utrzymują się stałe zewnętrzne elementy braku równowagi, ale ryzyko jest wysokie z tendencją do pogorszenia" - napisano w oświadczeniu MFW. Według Funduszu problemy białoruskiej gospodarki nadal są związane deficytem rachunku bieżącego, ograniczeniami

RPP utrzymała cel inflacyjny na 2016 r. na poziomie 2,5% +/-1 pkt proc.

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2016" cel inflacyjny na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Biorąc pod uwagę zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy

Durjasz z PZU: Wzrost PKB sięgnie 3,6% w tym roku, spowolni do 3,4% w 2016 r.

" - wskazał ekonomista. Jego zdaniem, choć widać pewną "zadyszkę", jeżeli chodzi o liczbę zamówień eksportowych, to nie ma na razie problemów z popytem wewnętrznym w Polsce. "W przyszłym roku oczekujemy zwolnienia wzrostu PKB do ok. 3,4% głównie ze względu na ryzyka zewnętrzne

Fitch Ratings nadał rating BBB+ dla planowanej emisji euroobligacji PGE

PGE Sweden AB (publ). PGE jest gwarantem  programu, podała spółka. "Zgodnie z definicją agencji Fitch, ratingi w kategorii BBB oznaczają, że oczekiwane ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kredytowych jest obecnie niskie. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

zewnętrznego oraz pogorszenie się perspektyw dla gospodarki światowej, choć ryzyka te są coraz mniej prawdopodobne. "Główne niepewności na korzyść wynikają z popytu krajowego, który może rosnąć silniej, niż się oczekuje, dzięki poprawie na rynku pracy i wzrostowi realnych wynagrodzeń" - dodano.

NIK: część urzędów nie stosowała przepisów przy zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) oceniła w sumie 13 urzędów i spółek sektora finansów publicznych udzielających zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. W latach 2012-2014 zleciły one podmiotom zewnętrznym ok. 14 tys. usług na łączną sumę ponad 2 mld zł, głównie w zakresie prac gospodarczych i

NIK o outsourcingu pracowników w Telewizji Polskiej

NIK telewizyjnemu outsourcingowi przyjrzała się przy okazji kontroli współpracy TVP z producentami zewnętrznymi. Badała okres od roku 2011 do I kwartału 2014 r., czyli czas, w którym umowa o przejęciu pracowników telewizji publicznej przez agencję pracy LeasingTeam dopiero miała wejść w życie

We wtorek słabsze notowania złotego

Ok. godz. 18.00 za euro trzeba było zapłacić 4,28, za dolara 3,88 zł, a za franka szwajcarskiego 3,93. Rogalski wskazał także, że na osłabienie złotego wpłynął raport agencji ratingowej Moody's zwracający uwagę na większe ryzyko polityczne w związku ze zwycięstwem PiS w wyborach parlamentarnych

GUS: deflacja we wrześniu 0,2 proc. w ujęciu mdm, w ujęciu rdr 0,8 proc.

, zawierające strukturę, poznamy 15 października" - zaznaczył. Zdaniem Antoniaka środowy odczyt, jeżeli zostanie potwierdzony przez ostateczne dane, stawia pod znakiem zapytania scenariusz wyjścia z deflacji przed końcem 2015 r. i dodatkowo zwiększa ryzyko w dół dla naszego bazowego scenariusza dla stóp

'Minutes': RPP oczekuje stabilnego wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

uwagę na brak istotnego ryzyka dla równowagi zewnętrznej gospodarki. Część członków Rady oceniała, że – zgodnie z projekcją – dynamika PKB w następnym roku może się przejściowo obniżyć. Ma być to jednak związane z przejściowo mniejszym napływem funduszy unijnych w związku z rozpoczęciem

Diaz-Alvarez z Ebury: Decyzja EBC osłabiła euro, złoty się umocni

będzie w dalszym ciągu osłabiać euro szczególnie względem dolara, prognozuje Enrique Diaz-Alvarez, dyrektor ds. oceny ryzyka w międzynarodowej firmie Ebury. "Mario Draghi podkreślił zaniepokojenie ryzykiem dalszego pogorszenia się sytuacji gospodarczej eurolandu - zarówno wzrostu gospodarczego

Pekao: USD będzie kosztował 3,90 zł na koniec roku - najwięcej od 2009 r.

wewnętrznym. Początek roku i powrót na rynek krajowych inwestorów przyniósł tylko nieznaczne odreagowanie słabości polskiej waluty. "Złotemu szkodzi wyprzedaż rosyjskich aktywów oraz rosnące ryzyko polityczne w Europie, przede wszystkim niepewność o dalsze losy Grecji w strefie euro. Spodziewamy

Polska chce i dalej może korzystać z elastycznej linii kredytowej MFW

porozumienie MFW z Polską zwiększa nasze zdolności do radzenia sobie z ewentualnymi "zewnętrznymi wstrząsami" (kryzysami), zapewniając nam dodatkowe środki na odpowiedni bufor bezpieczeństwa. "Polska gospodarka zaczyna ożywać po okresie gwałtownego spowolnienia. Jednak ryzyka zewnętrzne

Żeby SKOKI znów były silne i bezpieczne

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała we wtorek dwie rekomendacje, które od przyszłego roku będą regulowały kluczowe obszary działalności SKOK-ów. W tym kontrolę ryzyka kredytowego, której brak w ostatnich latach doprowadził niektóre spółdzielcze Kasy na krawędź katastrofy finansowej. To

Rząd zawęża liczbę podmiotów mogących zarządzać funduszami inwestycyjnymi

fundusze inwestycyjne), AFI (specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte), a także zarządzających takimi funduszami w zakresie polityki wynagrodzeń". "Dzięki wprowadzeniu ram prawnych regulujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie

Naimski: górnictwo to pierwszy problem, którym musi się zająć nowy rząd

górnictwa, który przewiduje, że spółka TF Silesia przejmie 11 kopalń Kompanii Węglowej - ma to być podstawą do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego. Jest to pierwszy krok do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. W nową spółkę

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

koniunktury. Podwyższenie stóp powinno być także rozważane - ich zdaniem - ze względu na wzrost ryzyka silnych wstrząsów zewnętrznych, albowiem zwiększałoby ono przestrzeń dla łagodzenia polityki pieniężnej w sytuacji wystąpienia negatywnych wstrząsów" - czytamy w "minutes". Większość

W środę złoty silniejszy wobec europejskich walut

Szymon Zajkowski z DM mBanku zwrócił uwagę w środowym komentarzu, że "wobec w zasadzie pustego kalendarium złotemu sprzyjały dziś znów pozytywne nastroje na giełdach oraz wydźwięk wczorajszego posiedzenia RPP, który wobec wzrostu ryzyk zewnętrznych oraz ponownego przyspieszenia deflacji dla

JP Morgan mimo dobrego wyniku PKB nadal zakłada obniżkę stóp NBP

od prognozowanego, analitycy banku zauważają zarazem, że "wzrosło ryzyko mocniejszego zakorzenienia się deflacji". "Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen energii i żywności - PAP) obniżyła się do najniższego poziomu od ośmiu lat (0,2 proc. rdr), co może osłabić argument RPP, w myśl

'Minutes': Część RPP nie wyklucza cięcia stóp w kolejnych miesiącach

obniżenia. Uzasadniając ten pogląd, członkowie ci wskazywali na ryzyko wydłużenia się okresu deflacji i oddalenia perspektywy powrotu inflacji do celu, a także osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego" - czytamy w "minutes". Uzasadniając decyzję dotyczącą pozostawienia stóp procentowych

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

; - czytamy w raporcie. Analitycy mBanku podkreślają, że 2015 będzie rokiem stymulacji z ciężarem przesuniętym na drugą połowę roku: wewnętrznej - monetarnej i fiskalnej przed wyborami oraz dzięki przesunięciu wydatkowania środków wprzód z nowej perspektywy budżetowej UE oraz zewnętrznej - ultraekspansywna

Euler Hermes: Liczba upadłości w Polsce spadnie o 3% w 2016 r.

" - powiedział Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes w Polsce odpowiedzialny za ocenę ryzyka, cytowany w komunikacie. "Wzrost ten może jednak pośrednio uderzyć w polskie firmy, które są dostawcami zachodnioeuropejskich eksporterów do Azji, Brazylii czy Rosji. Niebezpieczeństwo takiego

Eksperci: złe praktyki przyczyną zagrożeń bezpieczeństwa danych w pamięciach USB

gubią średnio 66 492 dokumenty przechowywane na USB. Wynika to z zaniedbań, kradzieży, szkodliwego działania zewnętrznego czy oszustw. "Człowiek podatny jest na zabiegi socjotechniczne, często sam także dopuszcza do zaniedbań, stając się łatwym celem dla złodziei czy wręcz samemu gubiąc nośniki

Czerwiński: PGE, Energa i PGNiG Termika zainwestują w restrukturyzację górnictwa

rząd pozwolił wnieść do Towarzystwa Finansowego Silesia do 100 proc. akcji Kompanii Węglowej. Ma to być podstawą do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego. Jest to pierwszy krok do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. W

Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK

;Niezależnie od przyjętej rekomendacji, powołany przez spółkę zespół obejmujący ekspertów zewnętrznych, w dalszym ciągu prowadzi kompleksową analizę aspektów technicznych, geologicznych, prawnych oraz w szczególności ekonomiczno-biznesowych" - czytamy w komunikacie. Zespół doradców analizuje także

Coface: Polska umocni się na pozycji lidera regionu w produkcji aut dostawczych

zwiększone wydatki krajowe nie wystarczą, aby sektor motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej stał się niezależny od zapotrzebowania płynącego z rynków zewnętrznych. Przy takim nastawieniu na eksport ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji na rynkach zagranicznych jest nieuniknione, choć wyższy potencjał

Białoruś utraciła 30 proc. rezerw walutowych. Rating w dół?

Analitycy agencji Moody's dokonają przeglądu sytuacji gospodarczej Białorusi, która ma obecnie rating kredytowy na poziomie B3. A to oznacza, że inwestorzy już powinni traktować obligacje tego kraju jako papiery o wysokim ryzyku. Skąd pomysł na dalszą ewentualną obniżkę? Moody's wskazuje napiętą

KNF chce mocno ograniczyć pożyczki "na dowód" w SKOK-ach

istotniejsza jest ta dotycząca zasad kontroli ryzyka kredytowego. Dla części systemu SKOK ograniczanie ryzyka, na które są wystawione depozyty członków, było do tej pory problemem, o czym świadczy duży odsetek pożyczek, które nie są spłacane w terminie (w niektórych Kasach wynosił 30-50 proc.) Z Rekomendacji

Pierwsze rekomendacje nadzoru finansowego dla SKOK-ów

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła założenia rekomendacji dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Dotyczą zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego. To pierwsze rekomendacje nadzoru dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego

Belka: polityka stóp procentowych była bardzo udana

inwestycyjnych. A te wiadomo, raz przynoszą zysk, a raz stratę. A całe ryzyko - na uczestników, czyli na tych naszych deponentów. (...) Moglibyśmy wtedy liczyć na to, że ludzie zaczną poszukiwać jakichś dziwnych, ultraryzykownych sposobów inwestowania. Ten niesławny Amber Gold jest takim przykładem"

Vindexus liczy na co najmniej utrzymanie ubiegłorocznych przychodów z windykacji

wierzytelności oraz posiadanych możliwości finansowych, w tym dostępu do finansowania zewnętrznego, realizuje stopniowo zakupy nowych pakietów" - czytamy w sprawozdaniu finansowym. Zarząd podał, że istotnym czynnikiem dla działalności spółki dominującej oraz grupy w najbliższych okresach jest uzyskiwanie

PERN i UDT będą współpracowały nad bezpieczeństwem rurociągów i zbiorników

porozumienie, dotyczy m.in. nadzoru nad programem Risk Based Inspection (RBI), czyli metodą polegającą na wykorzystaniu analizy ryzyka do opracowywania planów przeglądu stanu technicznego infrastruktury spółki. Metoda ta pozwala wydłużyć okres między kolejnymi przestojami instalacji lub urządzeń. Umowa między

RPP: w 2016 roku cel inflacyjny bez zmian

"Biorąc pod uwagę zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy charakter wstrząsów powodujących odchylenie dynamiki cen od celu, a jednocześnie nie chcąc dopuścić do trwałego obniżenia długookresowych oczekiwań inflacyjnych, co mogłoby zwiększyć ryzyko utrwalenia tendencji deflacyjnych i w

Polskie firmy obawiają się outsourcingu

, a w szczególności kwestie podatkowe, są tam na tyle skomplikowane, a ewentualne kary za błędy tak duże, że firmy znacznie częściej przenoszą tam księgowość oraz ryzyko z nim związane na zewnętrzne podmioty - wyjaśniają autorzy badania. Polska znalazła się też na szarym końcu zestawienia w przypadku

Badanie: polskie firmy obawiają się outsourcingu

-gospodarcze, a w szczególności kwestie podatkowe, są tam na tyle skomplikowane, a ewentualne kary za błędy tak duże, że firmy znacznie częściej przenoszą tam księgowość oraz ryzyko z nim związane na zewnętrzne podmioty" - wyjaśniają autorzy badania. Polska znalazła się też na szarym końcu zestawienia w

MF: w piątek resort przedstawi strategię administracji podatkowej

wypełniania obowiązków podatkowych dla branż wysokiego ryzyka; opracować nadrzędną strategię dotyczącą działalności niezarejestrowanej; skonsolidować analizę ryzyka VAT, z wykorzystaniem krajowych baz danych zawierających dane o poszczególnych podatnikach oraz znacznie szerszy zakres danych zewnętrznych

Ekspert: KE może zakwestionować plan ratowania Kompanii Węglowej

inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Analizę projektu rozpoczęły m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE oraz Energa, które wyraziły zainteresowanie budowaniem na bazie Kompanii Węglowej silnych koncernów paliwowo-energetycznych. Ma ją rozpocząć także PGNiG Termika, spółka z grupy

Prezydent: Niskie koszty pracy to za mało. Innowacyjność kuleje, trzeba ją wesprzeć

-rozwojowej. - To był ten okres, który dał dam bardzo wiele, kiedy mogliśmy przyciągać tym inwestycje zewnętrzne, także i miejsca pracy. Trzeba więc myśleć o nowym etapie, o nowych narzędziach sprzyjających rozwojowi. Wiemy także, że polska gospodarka, by skutecznie konkurować z innymi, musi stawać się

Fitch obniżył rating długoterminowy mBanku do 'BBB-' z 'A'

; – czytamy dalej. Samodzielny rating mBanku, czyli viability rating, będący oceną wiarygodności finansowej mBanku na podstawie takich czynników jak profil biznesowy, zarządzanie i strategia, profil ryzyka, wyniki finansowe i otoczenie zewnętrzne, nie uległ zmianie i pozostaje na poziomie "

BAML. Polacy sfrustrowani globalnym gospodarczym otoczeniem

rozpoczętego wiosną" - stwierdza komentarz. BAML dostrzega oddolne ryzyko dla jego przyszłorocznej prognozy PKB dla Polski - 3,8 proc. rdr wobec konsensusu Bloomberga - 3,4 proc., ale zdecydował ją utrzymać do czasu aż zmaterializują się skutki konfliktu na Ukrainie i zapowiedziane przez EBC poluzowanie

Vindexus spodziewa się lepszych wyników za 2015 r.

kapitałowej oraz zysk netto za rok bieżący będą wyższe niż za rok 2014. Z uwagi na stan posiadanych środków pieniężnych przez grupę nie istnieje ryzyko płynności w przypadku przesunięcia spłaty posiadanych wierzytelności na okresy dalsze. Spółka reguluje terminowo swoje zobowiązania oraz w miarę posiadanych

Grecy muszą ponieść koszty życia ponad stan

banki - zakładali, że w strefie euro ryzyko długu jest jednakowo rozłożone. Innymi słowy - prawdopodobieństwo, że Grecja zbankrutuje, jest mniej więcej takie samo jak to, że zbankrutują Niemcy. Dziś wiemy, że był to oczywisty błąd. Grecja nie wykorzystała oszczędności wynikających z niższego kosztu

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

obojętne dla polskiej gospodarki" - dodał ekonomista. Według niego, gdyby ryzyka zewnętrzne można było wykluczyć, to polska gospodarka rozwijałaby się szybciej niż w jego prognozie. Masowe zwolnienia w górnictwie? Także główny ekonomista ING Banku Rafał Benecki spodziewa się, że polskie PKB urośnie o

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

. "Jeżeli założymy wysoką skłonność Polaków do konsumpcji, że zaoszczędzone pieniądze wydadzą gdzie indziej, to może się to nawet okazać pozytywne dla budżetu państwa" - ocenił. "Ogólny obraz jest dość pozytywny. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ryzyka - głównie zewnętrzne. Nie wiemy, jak

Kto odpowie za skok na kasę?

dawna alarmuje, że wiele Kas outsourcinguje, czyli wyprowadza na zewnątrz, znaczną część swoich zadań, np. obsługę klientów, ocenę ryzyka kredytowego, windykację. I że koszty tych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne są horrendalnie wysokie, co pogarsza sytuację finansową Kas. Umowy zaś zawarte

UKNF: sytuacja sektora bankowego jest dobra i stabilna

mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co wynika z poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków oraz nadal trudnych uwarunkowań zewnętrznych" - napisano w raporcie. Wskazano, że uwarunkowania zewnętrzne, mimo sygnałów ich poprawy, mogą wpływać na

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

popytu krajowego obniżenie stóp procentowych mogłoby przyczyniać się do zwiększenia nierównowagi zewnętrznej oraz prowadzić do nadmiernego wzrostu kredytu, w tym kredytów mieszkaniowych oraz narażałoby kredytobiorców na silny wzrost kosztów obsługi kredytu w sytuacji wzrostu stóp procentowych, podkreśla

Platforma chce komisji śledczej w sprawie SKOK

podkomisji wynika, że wiele z nich wyprowadziło prawie całą działalność do zewnętrznych firm. Nie chodzi tu o zlecanie usług np. firmom sprzątającym, co jest powszechną praktyką. Firmy zewnętrzne zajmowały się np. analizą wniosków kredytowych, choć ryzyko złej decyzji pozostawało w SKOK-ach. Podkomisja

Początek tygodnia względnie spokojny dla złotego

. "Jest w zasadzie pewne, że koszt pieniądza nie zostanie zmieniony, jednak ton wypowiedzi władz monetarnych może zostać nieco złagodzony. W komunikacie oraz na konferencji prasowej zwrócona może zostać uwaga na ostatni wzrost ryzyk zewnętrznych dla wzrostu gospodarczego w Polsce oraz na wstępne dane

FOR: politycy powinni naprawiać finanse publiczne, a nie nadal je psuć

publicznego. Główny ekonomista FOR Aleksander Łaszek zwrócił uwagę, że chroniczne problemy polskich finansów publicznych zwiększają ryzyko ich kryzysu. Jak mówił, dotychczas zły stan finansów publicznych w naszym kraju maskował relatywnie szybki wzrost gospodarczy. Zaznaczył jednak, że Polsce grozi istotne

NIK: część urzędów nie stosowała przepisów przy zamówieniach publicznych

udzielających zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. W latach 2012-2014 zleciły one podmiotom zewnętrznym ok. 14 tys. usług na łączną sumę ponad 2 mld zł, głównie w zakresie prac gospodarczych i konserwacyjnych, informatycznych i wsparcia technicznego, opracowania dokumentacji projektowej, doradztwa

Złoty pozostanie dziś pod wpływem danych z USA

naszej waluty. Głównie jednak w dalszym ciągu to czynniki zewnętrzne determinują wartość złotego. Po środowym spodku apetytu na ryzyka w związku z decyzją Europejskiego Banku Centralnego o zaprzestaniu honorowania greckich obligacji, jako zabezpieczenia pod pożyczki udzielane greckim bankom przez EBC

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

perspektywie, po przejściowym spowolnieniu nastąpi stopniowe wzmocnienie aktywności gospodarczej wspierane popytem wewnętrznym. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie około 3 proc. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

na uniknięcie pozostałych. Zwiększyłaby natomiast ryzyko innych wstrząsów, w tym nawrotu kryzysu w strefie euro, który tym razem może być jednak skoncentrowany na dużych gospodarkach, w szczególności na Francji i Włoszech. We Francji dużo mówi się o reformie państwa socjalnego, ale chociaż minęło już

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

Agnieszka Gawrońska-Malec, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć w KPMG w Polsce, nie znaczy to, że polscy szefowie są mniej uczciwi od swych kolegów z innych krajów. - Główny powód takich wyników to fakt, że firmy w Polsce sięgają zwykle po pomoc zewnętrznych audytorów wówczas, gdy podejrzewają

"Rzeczpospolita": Szefowi łatwo zrobić przekręt

Agnieszka Gawrońska-Malec, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć w KPMG w Polsce, nie znaczy to, że polscy szefowie są mniej uczciwi od swych kolegów z innych krajów. "Główny powód takich wyników to fakt, że firmy w Polsce sięgają zwykle po pomoc zewnętrznych audytorów wówczas, gdy

Deloitte: dyrektorzy finansowi optymistycznie o polskiej gospodarce

Krzysztof Pniewski. Z badania wynika, że część dyrektorów finansowych nadal dostrzega ryzyko związane z niepewną sytuacją ekonomiczną, ale w porównaniu z oceną sprzed pół roku znacznie zwiększyła się grupa tych, którzy uważają poziom zewnętrznego ryzyka za normalny (30 proc. respondentów w porównaniu do 5

NBP: Umorzenie części kredytów walutowych obniży wpływy SP z CIT i dywidend

zmniejsza też odporność banków, co w przypadku wystąpienia silnych szoków zewnętrznych zwiększa prawdopodobieństwo zaangażowania środków publicznych. Ryzyko spowolnienia akcji kredytowej i spadku odporności banków rośnie, jeżeli wziąć pod uwagę m.in. rosnące obciążenia dla ich działalności (np. zwiększenie

Motory firmy? Ludzie, ambicja, wytrwałość

firmy kosmetycznej obecnej dziś na dziesiątkach zagranicznych rynków. - Tak naprawdę innowacyjność to pewien stan umysłu, otwartość, droga prowadząca do celu, jakim jest tworzenie jeszcze lepszych produktów. Inną "twarzą innowacyjności" jest gotowość do ponoszenia ryzyka i pogodzenie się z

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

zyskowności dwóch największych branż na GPW: bankowej i energetycznej wskazane zostały wśród giełdowych czynników ryzyka. Jako czynniki pozytywne dla rynku akcji Legg Mason wymienił: a) umiarkowane wyceny spółek - wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) dla indeksu WIG wynosi obecnie 1,28 wobec

EY: złośliwe oprogramowanie i phishing największymi cyber-zagrożeniami

. zarządzania ryzykiem informatycznym w EY Michał Kurek Jak podkreślił, problem jest tym poważniejszy, że dostęp do złośliwego oprogramowania nie jest wyłącznie domeną zaawansowanych hakerów. "Obecnie czarny rynek podziemia internetowego jest tak rozwinięty, że kupno oprogramowania wykorzystujące luki dla

Przerwa w nadzwyczajnym walnym Tauronu dot. emisji akcji

strategicznego znaczenia wymienionych inwestycji "istnieje poważne ryzyko niezrealizowania wszystkich powyższych inwestycji w zamierzonym kształcie". "Wbrew racjonalnym oczekiwaniom ekspertów oraz słusznym założeniom spółki, ceny energii pozostają nadal na niskim poziomie, a przewidywany wzrost

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 52,8 pkt. Analitycy nie są zaskoczeni

poprzednich dwóch miesiącach. Jesteśmy ostrożnymi optymistami i oczekujemy konsolidacji tempa wzrostu na poziomie około trzech procent rok do roku w 2015. Słaby popyt zewnętrzny pozostaje jednym z głównych czynników ryzyka dla wzrostu - przewiduje ekonomistka.

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jej członkowie różnili się w ocenie trwałości okresu deflacji w Polsce. Według części z nich, wydłużenie się tego okresu zwiększy ryzyko wystąpienia negatywnych skutków deflacji dla gospodarki

MFW: Polska chce przedłużyć linię kredytową, ale w mniejszej wysokości

ryzykami zewnętrznymi, jednocześnie wspierając strategię rządu. Lipton wskazał też, że polska gospodarka przechodzi proces stopniowego ożywienia po spowolnieniu lat 2012-2013. "Polska nadal korzysta ze swoich mocnych czynników fundamentalnych i polityki. Płynny kurs walutowy, wiarygodna polityka

Samorządy zadłużone w walutach, głównie w euro

W połowie stycznia szwajcarski bank centralny uwolnił kurs franka, przez co znacząco się umocnił wobec złotego i skoczyły raty kredytów hipotecznych. To boleśnie pokazało, czym grozi ryzyko kursowe. Okazuje się, że długi w walutach obcych to domena nie tylko Kowalskich. Mają je też samorządy. - Na

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

poziomie. "Część członków Rady wskazywała, że osłabienie dynamiki PKB było niewielkie, a perspektywy jego wzrostu w kolejnych kwartałach pozostają relatywnie korzystne. Zdaniem tych członków Rady, do osłabienia dynamiki PKB oraz pojawienia się deflacji przyczyniają się głównie czynniki zewnętrzne i

We wtorek złotówka była stabilna

się deflacji. Obawy te podzieliła również, podkreślając jednak, iż ryzyko to ma charakter zewnętrzny i aktualna polityka monetarna nie powinna być +modyfikowana w sposób zauważalny+" - podkreślił Ryczko.

HSBC.Polski PKB skonsoliduje się na poziomie 3 proc. rdr

konsumentów. Głównym czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki jest popyt zewnętrzny na tle obaw o kondycję strefy euro. W tym kontekście HSBC zauważa, że niemieccy eksperci obniżyli ostatnio prognozy dla Niemiec za 2014 r. do 1,2 proc. rdr oraz do 1. proc. w 2015 r. Niechęć RPP do redukcji oprocentowania

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

umożliwienie środowisku gospodarczemu aktywnego włączenia się w proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym poprzez zwrócenie uwagi na zachowania podatników niezgodne z prawem, w szczególności niezidentyfikowane dotychczas przez organy podatkowe, i co za tym idzie, eliminowanie z przestrzeni gospodarczej

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

celu umożliwienie środowisku gospodarczemu aktywnego włączenia się w proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym poprzez zwrócenie uwagi na zachowania podatników niezgodne z prawem, w szczególności niezidentyfikowane dotychczas przez organy podatkowe, i co za tym idzie, eliminowanie z przestrzeni

Powyborczy zawał w Turcji. Giełda 8 proc. w dół, lira - 5 proc.

oprocentowanie lokat w obcych walutach. Na koniec dnia BIST100 stracił już "tylko" 5 proc., a lira - po blisko 4 proc. wobec głównych walut. - Wyniki wyborów zwiększają ryzyko wystąpienia niestabilnego rządu mniejszościowego, wielotygodniowych rozmów koalicyjnych lub powtórzenia wyborów - tłumaczy

W mBanku i MultiBanku kredyty online dla klientów z ulicy

kredytowe. Zachowując podobne internetowe procedury dla zewnętrznych klientów, ryzyko banku wzrasta. - To prawda, ale jesteśmy na to przygotowani. W ocenie ryzyka korzystamy z rozbudowanych modeli statystycznych, które ograniczają ryzyko pomyłki, a więc udzielenia kredytu osobie, której nie powinniśmy go

Umocnienie złotego zawdzięczamy czynnikom zewnętrznym

4,25, za dolara 3,76 a za franka szwajcarskiego 4,14. Po godzinie 16 waluty te kosztowały już tylko: euro 4,21; dolar 3,72 a frank niespełna 4,03. Odczuwalną wczoraj atencję inwestorów w kierunku naszej waluty zawdzięczamy czynnikom zewnętrznym, między innymi lekkiej poprawie sytuacji euro na

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

amortyzacyjnych; niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur. MF poinformowało, że Krajowy Plan Działań na 2015 rok powstał jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej. Ma on na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania

W fundusze inwestuje głównie klasa średnia, choć 77% Polaków zna to pojęcie

turbulentnych warunkach otoczenia zewnętrznego trzeba brać życie w swoje ręce. Lekcja z OFE była mini-szokiem mentalnym i zaczęto myśleć inaczej o swojej przyszłości. To są ludzie, którym nie brakuje pieniędzy, aby przeżyć do przysłowiowego 'pierwszego' i mogą zabezpieczyć finansowo przyszłość swoją i swoich

SKOK - wydmuszka, nie wspólnota. Usługi w drogim outsourcingu

wyprowadzona do zewnętrznych firm. Instytucje finansowe korzystają z outsourcingu, ale proszę mi wierzyć, w SKOK Wspólnota nie dotyczył on wywozu śmieci - opowiada Żymierska. Kary i drożyzna Przypomniała, że od 2005 r. w ratowanie SKOK Wspólnota wpompowano blisko 160 mln zł, ale mimo to Kasa nadal miała złe

Lotnisko: Informacje o 4You Airlines mamy z internetu

- Nie mamy żadnych oficjalnych informacji dotyczących wstrzymania sprzedaży biletów przez 4You Airlines. Dowiedzieliśmy się o tym ze strony internetowej firmy, tak samo, jak pasażerowie - mówi Ewa Bieńkowska, rzeczniczka prasowa łódzkiego lotniska. - 4You Airlines jest firmą zewnętrzną, na którą

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji i tempa wzrostu gospodarczego" - napisano ocenie źródeł niepewności projekcji. NBP ocenia, że otoczenie zewnętrzne, a w szczególności trwałość i

Bierecki i bezpieczeństwo wkładów w SKOK-ach

nowelizacją odłożyć do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek posłów PiS dotyczący ustawy o SKOK-ach. Bierecki i jego współpracownicy przekonywali w tym czasie w mediach, że żadne zewnętrzne gwarancje bezpieczeństwa nie są Kasom potrzebne, bo ubezpieczają się one w TUW SKOK. Dziś już wiadomo, że

Doradcy finansowi wyginą. Czas na profesjonalnych negocjatorów

kliencie w porównaniu z ryzykiem kredytowym. Potem negocjator idzie do banku, w którym klient ma zadłużenie i mówi: "Według naszych obliczeń powinien mieć oprocentowanie znacznie niższe, niż ma. Obniżacie, czy ma pójść do banku, w którym dostanie takie warunki, jakie mu wyliczyliśmy"? W końcu im

Deloitte: Polska może zbliżyć się do poziomu Niemiec do 2040 r.

sfinansować oszczędnościami krajowymi, bo ich na tyle nie ma. Mamy też zbyt duże zadłużenie (...). Zarówno nasz dług wewnętrzny - jawny, czy ukryty - jak i zewnętrzny są zbyt wysokie, żebyśmy mogli dalej się zadłużać. Oczywiście można, ale pytanie, czy to nie wygeneruje kryzysu, a to ryzyko oczywiście rośnie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery