ryzyka zewnętrzne

PAP, is

Zielińska-Głębocka z RPP: nie ma powodu do podwyżki stóp procentowych

Zielińska-Głębocka z RPP: nie ma powodu do podwyżki stóp procentowych

- To, co się dzieje na rynkach globalnych, ma wpływ na naszą sytuację gospodarczą i walutową, i to nie są czynniki wewnętrzne, ale czynniki zewnętrzne. Nadal jesteśmy wrzucani do jednego worka rynków wschodzących, gdzie ocena ryzyka jest dosyć wysoka i nie mamy specjalnie na to wpływu - powiedziała Zielińska-Głębocka w TVN CNBC.

MFW przedłużył Polsce linię kredytową o 2 lata i zredukował ją do 23 mld USD

podstawy jej polityki gospodarczej. "Na tym tle, przedłużenie umowy o FCL ze zredukowanym dostępem, którą władze planują nadal traktować jako środek zapobiegawczy, wzmacnia zabezpieczenie Polski przez ryzykami zewnętrznymi, pomaga utrzymać zaufanie rynkowe i wspiera solidną strategię gospodarczą

S&P obniżył ratingi Rosji do BB+/B, perspektywa negatywna

także podwyższone ryzyko pogorszenia się zewnętrznych i fiskalnych buforów ze względu na rosnącą presję zewnętrzną i zwiększone wsparcie państwa dla gospodarki" - czytamy w komunikacie. Negatywna perspektywa oznacza, że elastyczność polityki monetarnej może się nadal pogarszać. Agencja zaznacza

Grupa Kęty nie zakłada konieczności odpisu w związku z zakładem na Ukrainie

za 2014 r." - powiedział członek zarządu Adam Piela na konferencji prasowej. Jak jednak zaznaczył prezes spółki Dariusz Mańko, ryzyko związane z działalności zakładu w okolicach Kijowa nie jest wysokie. "Tam jest dobra EBITDA, płacimy tej spółce tylko za przerób, nawet jak hrywna się

"Rzeczpospolita": Lewandowski: Rozwijamy się za wolno

"Rzeczpospolita": Lewandowski: Rozwijamy się za wolno

odpowiada, że powinniśmy przede wszystkim chronić stabilność gospodarczą Polski przed zewnętrznymi zagrożeniami. W naszym otoczeniu narastają ryzyka, które są natury politycznej i geopolitycznej, ale podcinają perspektywę kruchego ożywienia strefy euro i mogą dotknąć naszą gospodarkę, ostrzega Lewandowski

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do trwania i wpływu deflacji na gospodarkę

sprzedanej przemysłu. Część członków Rady wyrażała opinię, że deflacja w Polsce wynika głównie z oddziaływania czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim spadku cen surowców" - czytamy w "minutes".   Według nich również wydłużenie oczekiwanego okresu deflacji wynika z obniżenia

Moody's: Polskiemu wzrostowi zagraża konflikt ukraiński i spowolnienie w UE15

Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Polska ma status "bezpiecznej przystani" (oryg. safe haven) w Europie Centralnej i Wschodniej, ale jej wzrostowi gospodarczemu zagraża kilka zewnętrznych czynników - wśród nich niższy wzrost w krajach starej UE i ryzyko związane z konfliktem rosyjsko

MFW: wysokie ryzyko dla gospodarki Białorusi

"Trwa powolny wzrost i utrzymują się stałe zewnętrzne elementy braku równowagi, ale ryzyko jest wysokie z tendencją do pogorszenia" - napisano w oświadczeniu MFW. Według Funduszu problemy białoruskiej gospodarki nadal są związane deficytem rachunku bieżącego, ograniczeniami

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

zewnętrznego oraz pogorszenie się perspektyw dla gospodarki światowej, choć ryzyka te są coraz mniej prawdopodobne."Główne niepewności na korzyść wynikają z popytu krajowego, który może rosnąć silniej, niż się oczekuje, dzięki poprawie na rynku pracy i wzrostowi realnych wynagrodzeń" - dodano.

Pekao: USD będzie kosztował 3,90 zł na koniec roku - najwięcej od 2009 r.

wewnętrznym. Początek roku i powrót na rynek krajowych inwestorów przyniósł tylko nieznaczne odreagowanie słabości polskiej waluty. "Złotemu szkodzi wyprzedaż rosyjskich aktywów oraz rosnące ryzyko polityczne w Europie, przede wszystkim niepewność o dalsze losy Grecji w strefie euro. Spodziewamy

S&P prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,1% w 2014 r., 3,3% w 2015 r.

krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie obcej na poziomie A/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A/A-1 (z perspektywą stabilną), prognozowała wzrost gospodarczy na poziomie ok. 3,1% na 2014 r. i jego przyspieszenie do 3,8% w

Polska chce i dalej może korzystać z elastycznej linii kredytowej MFW

porozumienie MFW z Polską zwiększa nasze zdolności do radzenia sobie z ewentualnymi "zewnętrznymi wstrząsami" (kryzysami), zapewniając nam dodatkowe środki na odpowiedni bufor bezpieczeństwa. "Polska gospodarka zaczyna ożywać po okresie gwałtownego spowolnienia. Jednak ryzyka zewnętrzne

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

; - czytamy w raporcie. Analitycy mBanku podkreślają, że 2015 będzie rokiem stymulacji z ciężarem przesuniętym na drugą połowę roku: wewnętrznej - monetarnej i fiskalnej przed wyborami oraz dzięki przesunięciu wydatkowania środków wprzód z nowej perspektywy budżetowej UE oraz zewnętrznej - ultraekspansywna

JP Morgan mimo dobrego wyniku PKB nadal zakłada obniżkę stóp NBP

od prognozowanego, analitycy banku zauważają zarazem, że "wzrosło ryzyko mocniejszego zakorzenienia się deflacji". "Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen energii i żywności - PAP) obniżyła się do najniższego poziomu od ośmiu lat (0,2 proc. rdr), co może osłabić argument RPP, w myśl

W. Brytania. Bank Anglii przetestuje odporność banków na wstrząsy międzynarodowe

banków pod kątem odporności na wstrząsy pochodzenia zewnętrznego. Scenariusz zakłada bowiem zahamowanie wzrostu gospodarczego na świecie, kryzys gospodarki chińskiej i nawrót recesji w strefie euro, co przełoży się na wzrost bezrobocia i spadek cen nieruchomości na brytyjskim rynku. W Wielkiej Brytanii

EuroRating upublicznia oceny ryzyka bankructwa polskich banków

prowadzonej przez EuroRating oceny ratingowej grupy 24 największych na polskim rynku banków komercyjnych wynika, że instytucje te charakteryzują się ogólnie dobrą wiarygodnością finansową. Poszczególne banki mogą jednak znacznie różnić się pod względem poziomu ryzyka – rozpiętość nadanych ratingów

Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK

;Niezależnie od przyjętej rekomendacji, powołany przez spółkę zespół obejmujący ekspertów zewnętrznych, w dalszym ciągu prowadzi kompleksową analizę aspektów technicznych, geologicznych, prawnych oraz w szczególności ekonomiczno-biznesowych" - czytamy w komunikacie. Zespół doradców analizuje także

Białoruś utraciła 30 proc. rezerw walutowych. Rating w dół?

Białoruś utraciła 30 proc. rezerw walutowych. Rating w dół?

Analitycy agencji Moody's dokonają przeglądu sytuacji gospodarczej Białorusi, która ma obecnie rating kredytowy na poziomie B3. A to oznacza, że inwestorzy już powinni traktować obligacje tego kraju jako papiery o wysokim ryzyku. Skąd pomysł na dalszą ewentualną obniżkę? Moody's wskazuje napiętą

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do osiągnięcia wzrostu PKB z projekcji NBP

spowolnienie jest spowodowane głównie osłabieniem popytu zewnętrznego przekładającym się na spadek dynamiki eksportu oraz na pogorszenie nastrojów skutkujące obniżeniem wzrostu wydatków inwestycyjnych podmiotów prywatnych. Na taki obraz wskazują napływające dane, zgodnie z którymi wyhamował wzrost eksportu i

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski A/A-2 i A/A-1, perspektywa stablina

przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jednakże w przyszłym roku będzie ona przypuszczalnie wygaszana. "Stabilna perspektywa równoważy oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego oraz potencjalny negatywny wpływ wynikający z zewnętrznych i geopolitycznych ryzyka. Trajektorię wzrostu

Pierwsze rekomendacje nadzoru finansowego dla SKOK-ów

Pierwsze rekomendacje nadzoru finansowego dla SKOK-ów

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła założenia rekomendacji dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Dotyczą zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego. To pierwsze rekomendacje nadzoru dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego

KNF przyjęła założenia rekomendacji dla SKOK-ów, projekt rekomendacji w XI br.

Warszawa, 23.09.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła założenia rekomendacji dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych oraz ładu korporacyjnego, poinformowała Komisja

S&P obniżył ratingi Rosji, perspektywa jest negatywna

wiarygodności kredytowej Rosji na bazie pogarszającego się profilu zewnętrznego. "Dzisiejsza obniżka odzwierciedla postrzegane przez nas ryzyko kontynuacji znacznych odpływów finansowych, obserwowanych w I kw. 2014 r., podczas których deficyt na rachunku finansowym Rosji sięgnął niemal dwukrotności

PKO BP: PKB Polski urośnie 4,5% w 2015, tworzy się przestrzeń do wzrostów na GPW

" rynku z głównymi czynnikami ryzyka wewnętrznymi i zewnętrznymi. Prognoza PKO BP zakłada WIG na poziomie 52 tys. pkt na koniec III kw. i 55 tys. pkt na koniec 2014 r(wobec ok. 51,5 tys. obecnie). Analitycy PKO BP widzą pozytywne momentum wyników spółek z indeksu WIG20 (EPS +1% w 2014 i +11% w

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

obojętne dla polskiej gospodarki" - dodał ekonomista. Według niego, gdyby ryzyka zewnętrzne można było wykluczyć, to polska gospodarka rozwijałaby się szybciej niż w jego prognozie. Masowe zwolnienia w górnictwie? Także główny ekonomista ING Banku Rafał Benecki spodziewa się, że polskie PKB urośnie o

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

. "Jeżeli założymy wysoką skłonność Polaków do konsumpcji, że zaoszczędzone pieniądze wydadzą gdzie indziej, to może się to nawet okazać pozytywne dla budżetu państwa" - ocenił. "Ogólny obraz jest dość pozytywny. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ryzyka - głównie zewnętrzne. Nie wiemy, jak

BAML. Polacy sfrustrowani globalnym gospodarczym otoczeniem

rozpoczętego wiosną" - stwierdza komentarz. BAML dostrzega oddolne ryzyko dla jego przyszłorocznej prognozy PKB dla Polski - 3,8 proc. rdr wobec konsensusu Bloomberga - 3,4 proc., ale zdecydował ją utrzymać do czasu aż zmaterializują się skutki konfliktu na Ukrainie i zapowiedziane przez EBC poluzowanie

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

popytu krajowego obniżenie stóp procentowych mogłoby przyczyniać się do zwiększenia nierównowagi zewnętrznej oraz prowadzić do nadmiernego wzrostu kredytu, w tym kredytów mieszkaniowych oraz narażałoby kredytobiorców na silny wzrost kosztów obsługi kredytu w sytuacji wzrostu stóp procentowych, podkreśla

Strategia Rafako zakłada wzrost rentowności, odejście od finansowania zewn.

rentowności EBIT do ok.7,6% i EBITDA do ok. 8,3% w 2018 r. oraz zaprzestanie korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania od 2016 r. "Rafako, po okresie trudności finansowych, ponownie staje się dochodową firmą, dysponującą unikatowymi technologiami, które pozwolą umocnić naszą pozycję w Polsce oraz

Kto odpowie za skok na kasę?

dawna alarmuje, że wiele Kas outsourcinguje, czyli wyprowadza na zewnątrz, znaczną część swoich zadań, np. obsługę klientów, ocenę ryzyka kredytowego, windykację. I że koszty tych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne są horrendalnie wysokie, co pogarsza sytuację finansową Kas. Umowy zaś zawarte

Doradcy Taurona rekomendują zakup kopalni Brzeszcze

od przyjętej rekomendacji, powołany przez Tauron zespół ekspertów zewnętrznych nadal - jak głosi komunikat - "prowadzi kompleksową analizę aspektów technicznych, geologicznych, prawnych oraz w szczególności ekonomiczno-biznesowych". Analizowane są również możliwości potencjalnej współpracy

Złoty pozostanie dziś pod wpływem danych z USA

naszej waluty. Głównie jednak w dalszym ciągu to czynniki zewnętrzne determinują wartość złotego. Po środowym spodku apetytu na ryzyka w związku z decyzją Europejskiego Banku Centralnego o zaprzestaniu honorowania greckich obligacji, jako zabezpieczenia pod pożyczki udzielane greckim bankom przez EBC

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

perspektywie, po przejściowym spowolnieniu nastąpi stopniowe wzmocnienie aktywności gospodarczej wspierane popytem wewnętrznym. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie około 3 proc. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem

UKNF: sytuacja sektora bankowego jest dobra i stabilna

mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co wynika z poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków oraz nadal trudnych uwarunkowań zewnętrznych" - napisano w raporcie.Wskazano, że uwarunkowania zewnętrzne, mimo sygnałów ich poprawy, mogą wpływać na

W Polsce stopy procentowe ciągle jednymi z najwyższych w UE

posiadanie wspólnej europejskiej waluty. "W przypadku bycia poza strefą koszty pożyczania pieniędzy są wyższe, a dodatkowo dochodzi ryzyko kursowe. Jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro od dłuższego czasu, z uwagi na coraz większe ryzyka zewnętrzne. Wszystkie kraje małe i średnie nie mają

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

zyskowności dwóch największych branż na GPW: bankowej i energetycznej wskazane zostały wśród giełdowych czynników ryzyka. Jako czynniki pozytywne dla rynku akcji Legg Mason wymienił: a) umiarkowane wyceny spółek - wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) dla indeksu WIG wynosi obecnie 1,28 wobec

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 52,8 pkt. Analitycy nie są zaskoczeni

poprzednich dwóch miesiącach. Jesteśmy ostrożnymi optymistami i oczekujemy konsolidacji tempa wzrostu na poziomie około trzech procent rok do roku w 2015. Słaby popyt zewnętrzny pozostaje jednym z głównych czynników ryzyka dla wzrostu - przewiduje ekonomistka.

BM BGŻ i Ipopema TFI tworzą wspólnie 'fundusz funduszy' pod marką BGŻ

subfundusze wchodzące w skład BGŻ SFIO, zróżnicowane  pod względem poziomu ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu: konserwatywny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny" – powiedział Ścigała podczas spotkania z dziennikarzami. Każdy subfundusz ma inwestować w jednostki uczestnictwa

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jej członkowie różnili się w ocenie trwałości okresu deflacji w Polsce. Według części z nich, wydłużenie się tego okresu zwiększy ryzyko wystąpienia negatywnych skutków deflacji dla gospodarki

MFW: Polska chce przedłużyć linię kredytową, ale w mniejszej wysokości

ryzykami zewnętrznymi, jednocześnie wspierając strategię rządu. Lipton wskazał też, że polska gospodarka przechodzi proces stopniowego ożywienia po spowolnieniu lat 2012-2013. "Polska nadal korzysta ze swoich mocnych czynników fundamentalnych i polityki. Płynny kurs walutowy, wiarygodna polityka

Samorządy zadłużone w walutach, głównie w euro

W połowie stycznia szwajcarski bank centralny uwolnił kurs franka, przez co znacząco się umocnił wobec złotego i skoczyły raty kredytów hipotecznych. To boleśnie pokazało, czym grozi ryzyko kursowe. Okazuje się, że długi w walutach obcych to domena nie tylko Kowalskich. Mają je też samorządy. - Na

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

Agnieszka Gawrońska-Malec, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć w KPMG w Polsce, nie znaczy to, że polscy szefowie są mniej uczciwi od swych kolegów z innych krajów. - Główny powód takich wyników to fakt, że firmy w Polsce sięgają zwykle po pomoc zewnętrznych audytorów wówczas, gdy podejrzewają

"Rzeczpospolita": Szefowi łatwo zrobić przekręt

Agnieszka Gawrońska-Malec, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć w KPMG w Polsce, nie znaczy to, że polscy szefowie są mniej uczciwi od swych kolegów z innych krajów. "Główny powód takich wyników to fakt, że firmy w Polsce sięgają zwykle po pomoc zewnętrznych audytorów wówczas, gdy

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2014 r. o 0,2 pkt do 3,3%

;Perspektywy przewidują ciąg dalszy odbicia, ale zewnętrzne ryzyka pozostają zdecydowanie ograniczone. Wzrost osiągnie 3,3% w 2014 r., ale silne powiązania handlowe i finansowe z bazowymi krajami strefy euro sprawiają, że kraj może być podatny na szoki w zakresie wzrostu" - czytamy w komunikacie. MFW

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

poziomie. "Część członków Rady wskazywała, że osłabienie dynamiki PKB było niewielkie, a perspektywy jego wzrostu w kolejnych kwartałach pozostają relatywnie korzystne. Zdaniem tych członków Rady, do osłabienia dynamiki PKB oraz pojawienia się deflacji przyczyniają się głównie czynniki zewnętrzne i

Deloitte: dyrektorzy finansowi optymistycznie o polskiej gospodarce

Krzysztof Pniewski. Z badania wynika, że część dyrektorów finansowych nadal dostrzega ryzyko związane z niepewną sytuacją ekonomiczną, ale w porównaniu z oceną sprzed pół roku znacznie zwiększyła się grupa tych, którzy uważają poziom zewnętrznego ryzyka za normalny (30 proc. respondentów w porównaniu do 5

HSBC.Polski PKB skonsoliduje się na poziomie 3 proc. rdr

konsumentów. Głównym czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki jest popyt zewnętrzny na tle obaw o kondycję strefy euro. W tym kontekście HSBC zauważa, że niemieccy eksperci obniżyli ostatnio prognozy dla Niemiec za 2014 r. do 1,2 proc. rdr oraz do 1. proc. w 2015 r. Niechęć RPP do redukcji oprocentowania

Umocnienie złotego zawdzięczamy czynnikom zewnętrznym

4,25, za dolara 3,76 a za franka szwajcarskiego 4,14. Po godzinie 16 waluty te kosztowały już tylko: euro 4,21; dolar 3,72 a frank niespełna 4,03. Odczuwalną wczoraj atencję inwestorów w kierunku naszej waluty zawdzięczamy czynnikom zewnętrznym, między innymi lekkiej poprawie sytuacji euro na

SKOK - wydmuszka, nie wspólnota. Usługi w drogim outsourcingu

wyprowadzona do zewnętrznych firm. Instytucje finansowe korzystają z outsourcingu, ale proszę mi wierzyć, w SKOK Wspólnota nie dotyczył on wywozu śmieci - opowiada Żymierska. Kary i drożyzna Przypomniała, że od 2005 r. w ratowanie SKOK Wspólnota wpompowano blisko 160 mln zł, ale mimo to Kasa nadal miała złe

PKO BP: Istotniejsza poprawa koniunktury na GPW najwcześniej od II poł. 2015

Europie, wynika z wypowiedzi ekspertów banku. "Mamy umiarkowany wzrost w środowisku niskich stóp. Ryzyka mają przede wszystkim charakter zewnętrzny. Sytuację na Ukrainie ciężko przewidywać. Z drugiej strony, jest strefa euro z jej problemami. Chciałbym jednak zaznaczyć, że widzę tu lekki plus z

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

amortyzacyjnych; niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur. MF poinformowało, że Krajowy Plan Działań na 2015 rok powstał jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej. Ma on na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania

Raiffeisen Centrobank: Indeks WIG20 zamknie bieżący rok na poziomie 2,6 tys. pkt

na obniżenie kosztów finansowych" - powiedział Maxian, cytowany w komunikacie. Przewiduje on zwiększenie ryzyka politycznego przed wyborami w 2015 r., które może dotyczyć szczególnie takich branż, jak utilities i górnictwo. "Czynniki zewnętrzne, takie jak silny dolar oraz poprawa lub

Lotnisko: Informacje o 4You Airlines mamy z internetu

- Nie mamy żadnych oficjalnych informacji dotyczących wstrzymania sprzedaży biletów przez 4You Airlines. Dowiedzieliśmy się o tym ze strony internetowej firmy, tak samo, jak pasażerowie - mówi Ewa Bieńkowska, rzeczniczka prasowa łódzkiego lotniska. - 4You Airlines jest firmą zewnętrzną, na którą

Fundacji Kronenberga: Prawie 40% firm chce zdobywać kolejne rynki zagraniczne

oferta nie gwarantują tego" - podkreślił Kosma. Polskie firmy deklarują zwiększenie wydatków marketingowych na budowę marki na lokalnym rynku. Źródłem tych działań jest dostęp do finansowania zewnętrznego. Z badania wynika, że zaledwie 5% polskich firm ma utrudniony dostęp do finansowania

MG oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB do 3,3% w całym 2014 r.

inwestycji (wzrost o 7,1%). Sytuacja ta może świadczyć o ograniczeniu obaw o przyszłą kondycję przedsiębiorstw i rozpoczęciu realizacji planów inwestycyjnych. Poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw można upatrywać również w odbudowie zapasów" - czytamy w raporcie. Popyt zewnętrzny jest nadal

Gdańsk. Dwa konsorcja chcą zagospodarować część Wyspy Spichrzów

miesiące (prawie 12 lat). Oferenci w ramach przedsięwzięcia mają zrealizować cele publiczne projektu w postaci np. zewnętrznego układu komunikacyjnego, w skład którego wchodzi wykonanie i zagospodarowanie ulic: Chmielnej, Motławskiej, Pożarniczej oraz części ciągu pieszego przy nabrzeżu. Mają przebudować

Monnari Trade chce otworzyć ok. 11 nowych salonów w II półr.

kapitałowe w ten podmiot nastąpi w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko dla spółki. Według oceny zarządu, powyższe plany są dostosowane do możliwości finansowych spółki i będą realizowane ze środków własnych Monnari Trade S.A. lub linii kredytowej w ramach zawartej umowy z Pekao SA" - czytamy

Po grudniowej decyzji RPP maleją szanse na szybką obniżkę stóp wg analityków

można jako odniesienie się do głównego ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Polsce, jakim jest pogorszenie koniunktury zewnętrznej. Przebieg konferencji oraz wypowiedzi obecnych na niej członków RPP wskazują, że prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp obniżyło się, szczególnie w kontekście

KNF: Możliwe ryzyko dla infrastruktury IT instytucji sektora finansowego

rekomenduje wszystkim instytucjom rynku finansowego zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko związane z obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz pilne wdrożenie zaleceń CERT.GOV.PL, poinformowała Komisja. KNF rekomenduje wszystkim instytucjom finansowym

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji i tempa wzrostu gospodarczego" - napisano ocenie źródeł niepewności projekcji. NBP ocenia, że otoczenie zewnętrzne, a w szczególności trwałość i

W mBanku i MultiBanku kredyty online dla klientów z ulicy

kredytowe. Zachowując podobne internetowe procedury dla zewnętrznych klientów, ryzyko banku wzrasta. - To prawda, ale jesteśmy na to przygotowani. W ocenie ryzyka korzystamy z rozbudowanych modeli statystycznych, które ograniczają ryzyko pomyłki, a więc udzielenia kredytu osobie, której nie powinniśmy go

Nieoficjalnie: Plan KE zmniejszenia zależności energetycznej UE

przeprowadziły tzw. stress testy swoich systemów energetycznych w świetle ryzyka przerwania dostaw zimą, zwiększyły zapasy gazu, rozwinęły infrastrukturę kryzysową, zredukowały popyt na energię w bardzo krótkim terminie. KE uważa też, że powinna być w tym czasie zwiększona produkcja głównych dostawców poprzez

Szefowa MFW ostrzega: kryzys ukraiński może jeszcze zaszkodzić gospodarce

Lagarde zauważyła, że globalna gospodarka wciąż "zbyt słabo i wolno" podnosi się po kryzysie, ba - wskazała na "ryzyko rosnących napięć geopolitycznych, które może pogorszyć perspektywy globalnej gospodarki". - Ukraina to jedno ze źródeł geopolitycznych napięć - powiedziała

Złoty czeka na istotną decyzję kolejnego banku centralnego

bardziej „rynkowych" warunkach. Taka decyzja mogłaby się wiązać z ryzykiem realizacji krótkich pozycji na eurodolarze, co mogłoby sprowokować ruch do 1,20 lub wyżej. Cały czas jednak pozostanie dominującym trend spadkowy, dlatego w dłuższej perspektywie spodziewam się pogłębiania minimów na

Złoty będzie tracił nadal na wartości, wobec USD jest najsłabszy od 5 lat

obserwowany dalszy spadek cen i usług konsumentów, zwiększający ryzyko wpadnięcia w deflację w najbliższym okresie napawa niepokojem. Rynki oczekują więc podjęcia, i to już w najbliższym czasie od Europejskiego Banku Centralnego dodatkowych działań, między innymi skupu rządowych obligacji. Taka decyzja może

Spokojny dzień dla złotego z lekkim umocnieniem naszej waluty

Analityk z domu maklerskiego mBanku Szymon Zajkowski zwrócił uwagę, że złoty rozpoczął tydzień od umocnienia. "Za euro i franka płaciliśmy dziś ok. jeden grosz mniej niż w piątek, odpowiednio 4,17 i 3,47 zł. Przyczyn umocnienia złotego upatrywać należy w sytuacji zewnętrznej, gdzie po

Ekonomiści: budżet na 2015 r. bezpieczny, zagrożenia płyną z zewnątrz

przewidzianych w tym roku). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc. "Ten projekt budżetu, jak każdy projekt, jest obciążony jakimś ryzykiem. To jest ryzyko, które wynika bardziej z geopolityki niż z realiów polskich, bo rzeczywiście gospodarka polska powinna

Spółka Serinusa rozpoczęła prace wiertnicze na odwiercie NM-4 na Ukrainie

sejsmicznych 3D. Obiekt NM-4 został oszacowany na 1 Bcf zasobów perspektywicznych (dla kategorii "best estimate") przez niezależnego zewnętrznego ewaluatora zasobów wg stanu na 31 grudnia 2013 r. Planowana głębokość odwiertu to 2.000 metrów, zaś prace wiertnicze wg założeń potrwają 41 dni.  

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

niskiego poziomu, a zarazem kolejna asymetryczna obniżka stóp procentowych nie była brana pod uwagę. W środę rano podczas IX Kongresu Ryzyka Bankowego prezes NBP Marek Belka mówił m.in., że wzrost gospodarczy nieznacznie spowolnił w II kwartale 2014 roku, a dane o aktywności gospodarczej wskazują na jego

Klienci banków zapłacą za ratowanie SKOK-ów

- Gdyby nie ustawa o objęciu lokat w SKOK-ach zewnętrznymi gwarancjami, Kasy już by nie istniały - mówił wczoraj w Senacie szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. Informację o sytuacji w SKOK-ach przedstawił na wniosek senatorów PO. Przypominał, że w latach 90., gdy powstawały pierwsze

Agencja Fitch obniżyła perspektywę Polski z pozytywnej do stabilnej

zagranicznych i "A" dla waluty krajowej, co jest efektem odporności gospodarki, poprawy w finansach zewnętrznych oraz solidności systemu bankowego. "Mimo spowolnienia w latach 2012-13, polska gospodarka uniknęła recesji i rozpoczęła stopniowe ożywienie od połowy roku. Fitch prognozuje, że po

Zielińska-Głębocka: wzrost PKB w br. może przekroczyć 3,5 proc.

całym roku 2014 jest realny. Świadczą o tym w jej opinii dane dotyczące produkcji sprzedanej, budownictwa, rynku kredytowego i wskaźników koniunktury. Natomiast wzrost w zeszłym roku i w pierwszym kwartale tego roku będzie według niej "pchany" przez eksport netto. Ewentualnych ryzyk dla

Prezes Lotosu: znaleźliśmy się w świecie taniej ropy i rosyjskich zakusów

mniejszym ryzykiem i mniejszym kosztem. W 2014 r. udało wam się namówić właścicieli, czyli przede wszystkim skarb państwa, do podwyższenia kapitału. Macie niemal miliard złotych na inwestycje. - Taka emisja to ulokowanie pieniędzy na okres co najmniej od trzech do pięciu lat. Gdybym nie wierzył, że

Dane ze strefy euro powinny być pozytywne dla złotego

zagranicznych" - powiedział Bielski. Dodał, że jeżeli EBC podejmie oczekiwane działania, to ten proces mógłby się zintensyfikować. Według Bielskiego na korzyść złotego działa też dobra kondycja polskiej gospodarki, odpornej w dużym stopniu na zawirowania zewnętrzne. Na tle innych krajów europejskich

Agencja Fitch potwierdziła ratingi Polski, perspektywa stabilna

Rating Polski w agencji Fitch to "A minus" w walucie zagranicznej i "A" w walucie krajowej. "Stabilna perspektywa oznacza, że ryzyka podwyższenia i obniżenia ratingu są zrównoważone" - napisano w komunikacie opublikowanym w piątek po zamknięciu amerykańskich giełd

Rosja chce odebrać niezależność agencjom ratingowym

zewnętrznego wpływu, natomiast proponowane przez Rosję przepisy będą rodzić wrażenie, że oceny wiarygodności kredytowej są w jakiejś mierze akceptowane przez rosyjskie władze, czyli nie są to oceny w pełni niezależne. Moody's zakwestionowała także pomysł rządu Rosji, by członkowie komitetu ratingowego i

Polski przemysł w dobrej kondycji; PMI pozytywnie zaskoczył ekonomistów

przejściowe mimo utrzymujących się zewnętrznych ryzyk dla jej wzrostu. Silne przyspieszenie tempa produkcji i nowych zamówień, sugeruje, że poprawa koniunktury powinna zostać utrzymana również w najbliższych miesiącach" - dodali. Również ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej Agaty Urbańskiej

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

informuję, że opowiadamy się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem rządowi absolutorium" - powiedział Łopata. Poseł mówił, że Polska w 2013 r. znalazła się w bardzo trudnym gospodarczo otoczeniu. "Tzw. zewnętrzne warunki rozwoju gospodarki polskiej uległy drastycznemu

KNF chce wprowadzić wytyczne ws. likwidacji szkód z OC do 31 marca 2015 r.

, niedostatecznego nadzoru i kontroli zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód, niedostatecznego nadzoru i kontroli ze strony organów zakładu ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód. "Dokument zawiera 21 wytycznych, które

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

chwilę jednak dodała, że "wciąż utrzymuje się podwyższone ryzyko w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki" i dlatego zaleca instytucjom finansowym utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a nawet jej dalsze wzmacnianie. Jednym ze sposób wzmacniania kapitałów jest zatrzymanie części zysków.KNF

MG: polski eksport na Ukrainę o 10 proc. w dół; zagrożeniem kurs hrywny

. Podczas dewaluacji lokalna waluta osłabia się wobec walut zewnętrznych, m.in. dolara, w którym wiele firm prowadzi rozliczenia. W wyniku tego wiele towarów sprowadzanych zza granicy staje się droższymi na lokalnym rynku. Zdaniem wicepremiera Bank Gospodarstwa Krajowego i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów

UE. Także Polska narażona w przypadku przerwania dostaw gazu z Rosji

analizie. Dlatego KE ma zaproponować, by kraje UE przeprowadziły tzw. stress testy swoich systemów energetycznych w świetle ryzyka przerwania dostaw zimą, zwiększyły zapasy gazu, rozwinęły infrastrukturę kryzysową i zredukowały popyt na energię w bardzo krótkim terminie. KE zaznaczyła, powołując się na

Atom bezpieczny czy nie? Pytanie o elektrownię atomową w Polsce

paliwa jądrowe, to pokrzepiające poczucie bezpieczeństwa przestaje istnieć. Oczywiście możemy zrobić wiele, aby minimalizować ryzyko jądrowe, co znacząco zwiększy koszt projektu. Jednak nie możemy nigdy całkowicie wykluczyć ryzyka - niepewność zawsze pozostaje. Bezpieczeństwo jądrowe nie istnieje

Szczurek: Zamrożenia kursu franka nie będzie

uwzględniony przez banki w umowach z klientami. - Byłoby rażącym naruszeniem symetrii ryzyk wprowadzenie sytuacji, w której wszystko jest dobrze, ale banki i tak nie mogą stracić - mówił Szczurek. LIBOR (London Interbank Offer Rate) to stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku międzynarodowym w Londynie

EBOiR podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski, obniża dla regionu

prywatnym" - napisano w opublikowanym w środę raporcie. "Poprawa popytu zewnętrznego prowadzi do przyspieszenia produkcji przemysłowej, co, przy dalszej poprawie warunków kredytowych, weprze inwestycje prywatne" - dodano. EBOiR spodziewa się również przyspieszenia inwestycji publicznych, gdy

Kolej kupuje nowe pociągi. Koniec z awariami i spóźnieniami

od podmiotów zewnętrznych. Projekt zakupu 10 nowych pojazdów i prowadzona obecnie modernizacja kolejnych 20 pozwolą przede wszystkim podnieść komfort podróżowania z PKP Intercity. Dzięki nim zminimalizujemy ryzyko awarii, występujących dziś w starym taborze, a także zapewnimy sprawne ogrzewanie i

PKPP Lewiatan: W 2010 r. PKB wzrośnie o 3,8%, przyszły rok może być lepszy

-Krzysztoszek, cytowana w komunikacie. W ocenie analityków PKPP przedsiębiorstwa w 2010 r. mozolnie zaczęły pracować na szybszy wzrost gospodarczy. W 2010 r. wiele ryzyk, które negatywnie wpływały na działalność firm w 2009 r. uległa osłabieniu, a przedsiębiorstwa uznają, że w największym stopniu zmniejszyło

'Minutes': Część RPP była przeciwna obniżce stóp proc. w październiku

procentowe na poziomie: stopa referencyjna 2,00%, stopa lombardowa 3,00%, stopa depozytowa 1,00%, stopa redyskonta weksli 2,25%. "Dyskutując na temat poziomu stóp procentowych NBP większość członków Rady uważała, że ze względu na spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej, ryzyko dalszego

NBP i MinFin: Inflacja wróci do celu po wygaśnięciu czynników zewnętrznych

Warszawa, 21.04.2011 (ISB) - Wygaśnięcie zewnętrznego impulsu cenowego będzie prowadzić do samoczynnego powrotu wskaźnika cen w okolice celu inflacyjnego (2,5% r/r), napisano w komunikacie po spotkaniu prezesa Narodowego banku Polskiego (NBP) Marka Belki i ministra finansów Jacka Rostowskiego

Gdańska Wyspa Spichrzów w końcu się zmieni? Miasto wysyła zaproszenia

wybrany inwestor będzie musiał zrealizować kilka obowiązkowych obiektów celu publicznego. Chodzi m.in.: o zewnętrzny układ komunikacyjny, budowę ogólnodostępnej kładki dla pieszych łączącej północny cypel z Długim Pobrzeżem, budowę lub przebudowę Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego, przebudowę i/lub

Strategia PHN: Zwiększyć wartość aktywów o 75% do 2023 r., znaczące dywidendy

. Strategia ma charakter wielosektorowy - obejmuje biura jako "przeważającą część portfela nieruchomości", logistykę (tyko z międzynarodowymi partnerami), handel ("szyte na miarę" dla wybranych najemców) oraz mieszkania (lokalizacje grupy, dywersyfikacja ryzyka), wynika z prezentacji

Posłowie badają sytuację w SKOK na pierwszym posiedzeniu podkomisji

zdumiona jej charakterem (), stwierdziłam, że jestem zarządcą wydmuszki" - podkreśliła. Dodała, że cała działalność operacyjna tej kasy została "wyprowadzona do zewnętrznych firm". "Ze SKOK Wspólnota szerokim strumieniem wypływały pieniądze, które wkładali do SKOK deponenci"

mDM podtrzymuje, że WIG przekroczy 60 tys. pkt, a zagranica wróci na GPW w br.

Polski i otoczenia zewnętrznego wskazują na to, że spowolnienie makro kończy się. Inwestorzy zagraniczni wracają na rynki wschodzące. W średnim okresie oczekujemy wzrostu rentowności obligacji, co uruchomi przepływ oszczędności do funduszy akcyjnych" - czytamy w raporcie. Według analityków, luty

Argentyna znowu na skraju niewypłacalności

na spłatę zadłużenia w dłuższym okresie czasu, dochodzi też to jego zmniejszenia (haircut). Wszystko po to, by przygnieciony długami rząd, przy pomocy zewnętrznych źródeł finansowania (np. kredytu od innych państw lub Międzynarodowego Funduszu Walutowego) mógł powoli wyjść z pętli zadłużenia

Rynki wschodzące się chwieją. Turcja ostro podnosi stopy, by bronić swojej waluty

wewnętrznej politycznej niestabilności, po drugie z powodu pogorszenia się warunków zewnętrznego finansowania - mówi agencji AP Lee Hardman, strateg walutowy w Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Nic więc dziwnego, że na wydarzenia na rynku zareagowali politycy - premier Turcji Recep Erdogan i prezydent Argentyny

PwC: polskie firmy rodzinne najbardziej martwią się o rentowność

będzie to miało miejsce w obrębie rodziny, a co trzeci zamierza przekazać zarządzanie zewnętrznym menedżerom" - powiedziała Adrianna Lewandowska, prezes współpracującego z PwC Instytutu Biznesu Rodzinnego. Dodała, że mniej niż co dziesiąta badana firma planuje jej sprzedaż. Jej zdaniem bierze się

Szereg negatywnych czynników może nie pozwolić indeksowi WIG20 rosnąć

pod koniec dnia inwestorzy woleli jednak nie przetrzymywać ryzyka w portfelach, co skutkowało zniesieniem wcześniejszych zwyżek. Zakończenie wczorajszej sesji wzrostem o 0,67% trudno traktować jako optymistyczny sygnał, szczególnie, że przy tak niskich obrotach ciężko mówić o istotności tego typu

PKP rozmawia o wspólnych projektach m.in. z Biedronką, Carrefour i deweloperami

sprawa rozbija się o sprawy urzędnicze oraz powszechne stereotypy związane z używkami. "Budujemy pewne uzasadnienia i przesyłamy je do odpowiednich ministerstw. Chcemy pokazać, że to nie zwiększa ryzyka występowania niepożądanych zdarzeń na dworcach, ale opór jest duży. Drążymy skałę, walczymy i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Społeczeństwo ryzyka

środowiska, globalne ocieplenie spowodowane emisją dwutlenku węgla i metanu, zagrożenia zewnętrzne (na przykład susze) będą uzupełniane sytuacjami spowodowanymi przez działania człowieka. Podstawowe rodzaje ryzyka według Becka to: ryzyko ekologiczne, zdrowotne, informatyczne i społeczne (indywidualizacja

Efekty zewnętrzne

Efekty zewnętrzne – zjawisko w ekonomii polegające na przeniesieniu części kosztów lub korzyści wynikających z działalności jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty. Zazwyczaj jest to uboczny skutek działalności danego podmiotu gospodarczego, którego konsekwencje

Zarządzanie ryzykiem projektowym

w zależności od specyfiki projektu i tym samym odpowiadały typowym źródłom ryzyka dla danej branży lub obszaru wykorzystania wytwarzanego produktu. Do często wyróżnianych kategorii ryzyka należą: ryzyko techniczne, ryzyko związane z zarządzaniem projektami ryzyko organizacyjne oraz ryzyko zewnętrzne, dane

Ryzyko operacyjne

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. ().Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane

Ryzyko płynności

płynności są związane z decyzjami zarządczymi banku, przede wszystkim z zakresu gospodarowania aktywami i pasywami, ale także z zakresu reputacji i zaufania do banku czy jakości systemów monitorowania i limitowania płynności, obsługi klientów oraz kwalifikacji pracowników. Przyczyny zewnętrzne utraty

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.