ryzyka zewnętrzne

PAP

NIK: działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów - gospodarne

NIK: działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów - gospodarne

NIK ocenił, że podejmowane przez TVP SA działania na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania, m.in. restrukturyzacja zatrudnienia, są gospodarne. Ale outsourcing wiąże się z ryzykiem roszczeń, zabrakło też procedury antykorupcyjnej dot. współpracy z producentami zewnętrznymi.

Zielińska-Głębocka z RPP: nie ma powodu do podwyżki stóp procentowych

- To, co się dzieje na rynkach globalnych, ma wpływ na naszą sytuację gospodarczą i walutową, i to nie są czynniki wewnętrzne, ale czynniki zewnętrzne. Nadal jesteśmy wrzucani do jednego worka rynków wschodzących, gdzie ocena ryzyka jest dosyć wysoka i nie mamy specjalnie na to wpływu - powiedziała Zielińska-Głębocka w TVN CNBC.

NIK: działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów - gospodarne

03.07. Warszawa (PAP) - NIK ocenił, że działania TVP SA na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania są gospodarne, jednak outsourcing wiąże się z ryzykiem roszczeń, a przy współpracy z producentami zewnętrznymi zabrakło procedury antykorupcyjnej. TVP uważa, że jest przygotowana na te ryzyka

"Rzeczpospolita": NIK krytykuje leasing w TVP

Wg NIK leasingowanie dziennikarzy TVP to groźny precedens, który może być kosztowny dla publicznego nadawcy. Koncepcja restrukturyzacji zatrudnienia, polegająca m.in. na przejęciu części pracowników TVP przez podmiot zewnętrzny jest obarczona ryzykiem wystąpienia roszczeń pracowników po

Moody's: Wzrosły ryzyka polityczne w Polsce, Czechach i na Słowacji

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Polska (rating A2, perspektywa stabilna), Czechy (A1, stabilna) i Słowacja (A2, stabilna) mają przed sobą wyzwania natury politycznej i zewnętrznej, które mogą okazać się testem dla ich odporności makroekonomicznej, uważa Moody's Investors Service. Ponadto

Moody's obniżył rating Rosji do Ba1, perspektywa negatywna

Ukrainie, który wraz z szokami na rynku ropy i FX jeszcze mocniej nadwyręży siłę gospodarki Rosji; oczekiwany dalszy spadek siły finansowej rządu w efekcie napięć fiskalnych oraz spadku rezerw walutowych; wciąż rosnące (choć nadal bardzo powoli) ryzyko, że "międzynarodowa odpowiedź na konflikt

MF: Linie kredytowe MFW pozwoliły zmniejszyć koszty obsługi długu

zewnętrznej stabilizacji polskiej gospodarki, ochrony wartości polskiej waluty oraz wsparcia wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych" - czytamy w komunikacie. "Dotychczasowe linie (od 2009 r.) ułatwiały Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego dostęp do finansowania

MFW przedłużył Polsce linię kredytową o 2 lata i zredukował ją do 23 mld USD

podstawy jej polityki gospodarczej. "Na tym tle, przedłużenie umowy o FCL ze zredukowanym dostępem, którą władze planują nadal traktować jako środek zapobiegawczy, wzmacnia zabezpieczenie Polski przez ryzykami zewnętrznymi, pomaga utrzymać zaufanie rynkowe i wspiera solidną strategię gospodarczą

S&P obniżył ratingi Rosji do BB+/B, perspektywa negatywna

także podwyższone ryzyko pogorszenia się zewnętrznych i fiskalnych buforów ze względu na rosnącą presję zewnętrzną i zwiększone wsparcie państwa dla gospodarki" - czytamy w komunikacie. Negatywna perspektywa oznacza, że elastyczność polityki monetarnej może się nadal pogarszać. Agencja zaznacza

Grupa Kęty nie zakłada konieczności odpisu w związku z zakładem na Ukrainie

za 2014 r." - powiedział członek zarządu Adam Piela na konferencji prasowej. Jak jednak zaznaczył prezes spółki Dariusz Mańko, ryzyko związane z działalności zakładu w okolicach Kijowa nie jest wysokie. "Tam jest dobra EBITDA, płacimy tej spółce tylko za przerób, nawet jak hrywna się

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do trwania i wpływu deflacji na gospodarkę

sprzedanej przemysłu. Część członków Rady wyrażała opinię, że deflacja w Polsce wynika głównie z oddziaływania czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim spadku cen surowców" - czytamy w "minutes".   Według nich również wydłużenie oczekiwanego okresu deflacji wynika z obniżenia

'Minutes': Większość RPP oczekuje utrzymania obecnego tempa wzrostu PKB

osłabienia dynamiki krajowej aktywności gospodarczej, podał bank centralny. "Zdaniem niektórych członków Rady, wzrosło ryzyko silnego wstrząsu zewnętrznego, który - poprzez osłabienie wzrostu gospodarczego u partnerów handlowych Polski, a także pogorszenie nastawienia inwestorów do aktywów z rynków

RPP utrzymała cel inflacyjny na 2016 r. na poziomie 2,5% +/-1 pkt proc.

Warszawa, 28.09.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2016" cel inflacyjny na poziomie 2,5% +/- 1 pkt proc., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Biorąc pod uwagę zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy

MFW: wysokie ryzyko dla gospodarki Białorusi

"Trwa powolny wzrost i utrzymują się stałe zewnętrzne elementy braku równowagi, ale ryzyko jest wysokie z tendencją do pogorszenia" - napisano w oświadczeniu MFW. Według Funduszu problemy białoruskiej gospodarki nadal są związane deficytem rachunku bieżącego, ograniczeniami

Durjasz z PZU: Wzrost PKB sięgnie 3,6% w tym roku, spowolni do 3,4% w 2016 r.

" - wskazał ekonomista. Jego zdaniem, choć widać pewną "zadyszkę", jeżeli chodzi o liczbę zamówień eksportowych, to nie ma na razie problemów z popytem wewnętrznym w Polsce. "W przyszłym roku oczekujemy zwolnienia wzrostu PKB do ok. 3,4% głównie ze względu na ryzyka zewnętrzne

Fitch Ratings nadał rating BBB+ dla planowanej emisji euroobligacji PGE

PGE Sweden AB (publ). PGE jest gwarantem  programu, podała spółka. "Zgodnie z definicją agencji Fitch, ratingi w kategorii BBB oznaczają, że oczekiwane ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kredytowych jest obecnie niskie. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za

Seremet: prokuratura prowadzi śledztwa w sprawie trzech SKOK-ów

- mówił Seremet. Przedmiotem śledztwa jest też, dodał prokurator generalny, zawarcie z podmiotami zewnętrznymi 28 umów outsoursingowych, na skutek czego "istotna część podstawowej działalności kasy została przejęta przez podmioty zewnętrzne", przy jednoczesnym pozostawieniu po stronie kasy

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

Moody's prognozuje deficyt Polski poniżej 4,5 proc. PKB

zewnętrznego oraz pogorszenie się perspektyw dla gospodarki światowej, choć ryzyka te są coraz mniej prawdopodobne."Główne niepewności na korzyść wynikają z popytu krajowego, który może rosnąć silniej, niż się oczekuje, dzięki poprawie na rynku pracy i wzrostowi realnych wynagrodzeń" - dodano.

KNF: sytuacja sektora bankowego w ubiegłym roku - stabilna

będzie wpływało na sytuację finansową kredytobiorców, a z drugiej na popyt na kredyt i produkty bankowe. Nadzorca wskazał, że jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, to potencjalne ryzyka związane są m.in. z: trudnością przewidzenia trwałości i siły ożywienia w strefie euro, skutkami ograniczania przez FED

NIK: część urzędów nie stosowała przepisów przy zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) oceniła w sumie 13 urzędów i spółek sektora finansów publicznych udzielających zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. W latach 2012-2014 zleciły one podmiotom zewnętrznym ok. 14 tys. usług na łączną sumę ponad 2 mld zł, głównie w zakresie prac gospodarczych i

GUS: deflacja we wrześniu 0,2 proc. w ujęciu mdm, w ujęciu rdr 0,8 proc.

, zawierające strukturę, poznamy 15 października" - zaznaczył. Zdaniem Antoniaka środowy odczyt, jeżeli zostanie potwierdzony przez ostateczne dane, stawia pod znakiem zapytania scenariusz wyjścia z deflacji przed końcem 2015 r. i dodatkowo zwiększa ryzyko w dół dla naszego bazowego scenariusza dla stóp

NIK o outsourcingu pracowników w Telewizji Polskiej

NIK o outsourcingu pracowników w Telewizji Polskiej

NIK telewizyjnemu outsourcingowi przyjrzała się przy okazji kontroli współpracy TVP z producentami zewnętrznymi. Badała okres od roku 2011 do I kwartału 2014 r., czyli czas, w którym umowa o przejęciu pracowników telewizji publicznej przez agencję pracy LeasingTeam dopiero miała wejść w życie

Pekao: USD będzie kosztował 3,90 zł na koniec roku - najwięcej od 2009 r.

wewnętrznym. Początek roku i powrót na rynek krajowych inwestorów przyniósł tylko nieznaczne odreagowanie słabości polskiej waluty. "Złotemu szkodzi wyprzedaż rosyjskich aktywów oraz rosnące ryzyko polityczne w Europie, przede wszystkim niepewność o dalsze losy Grecji w strefie euro. Spodziewamy

Rząd zawęża liczbę podmiotów mogących zarządzać funduszami inwestycyjnymi

fundusze inwestycyjne), AFI (specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte), a także zarządzających takimi funduszami w zakresie polityki wynagrodzeń". "Dzięki wprowadzeniu ram prawnych regulujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie

Polska chce i dalej może korzystać z elastycznej linii kredytowej MFW

porozumienie MFW z Polską zwiększa nasze zdolności do radzenia sobie z ewentualnymi "zewnętrznymi wstrząsami" (kryzysami), zapewniając nam dodatkowe środki na odpowiedni bufor bezpieczeństwa. "Polska gospodarka zaczyna ożywać po okresie gwałtownego spowolnienia. Jednak ryzyka zewnętrzne

Żeby SKOKI znów były silne i bezpieczne

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała we wtorek dwie rekomendacje, które od przyszłego roku będą regulowały kluczowe obszary działalności SKOK-ów. W tym kontrolę ryzyka kredytowego, której brak w ostatnich latach doprowadził niektóre spółdzielcze Kasy na krawędź katastrofy finansowej. To

'Minutes': Część członków RPP rozważy podwyżkę stóp w najbliższych miesiącach

koniunktury. Podwyższenie stóp powinno być także rozważane - ich zdaniem - ze względu na wzrost ryzyka silnych wstrząsów zewnętrznych, albowiem zwiększałoby ono przestrzeń dla łagodzenia polityki pieniężnej w sytuacji wystąpienia negatywnych wstrząsów" - czytamy w "minutes". Większość

W środę złoty silniejszy wobec europejskich walut

Szymon Zajkowski z DM mBanku zwrócił uwagę w środowym komentarzu, że "wobec w zasadzie pustego kalendarium złotemu sprzyjały dziś znów pozytywne nastroje na giełdach oraz wydźwięk wczorajszego posiedzenia RPP, który wobec wzrostu ryzyk zewnętrznych oraz ponownego przyspieszenia deflacji dla

JP Morgan mimo dobrego wyniku PKB nadal zakłada obniżkę stóp NBP

od prognozowanego, analitycy banku zauważają zarazem, że "wzrosło ryzyko mocniejszego zakorzenienia się deflacji". "Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen energii i żywności - PAP) obniżyła się do najniższego poziomu od ośmiu lat (0,2 proc. rdr), co może osłabić argument RPP, w myśl

mBank: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,5% w 2015 r.

; - czytamy w raporcie. Analitycy mBanku podkreślają, że 2015 będzie rokiem stymulacji z ciężarem przesuniętym na drugą połowę roku: wewnętrznej - monetarnej i fiskalnej przed wyborami oraz dzięki przesunięciu wydatkowania środków wprzód z nowej perspektywy budżetowej UE oraz zewnętrznej - ultraekspansywna

Coface: Polska umocni się na pozycji lidera regionu w produkcji aut dostawczych

zwiększone wydatki krajowe nie wystarczą, aby sektor motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej stał się niezależny od zapotrzebowania płynącego z rynków zewnętrznych. Przy takim nastawieniu na eksport ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji na rynkach zagranicznych jest nieuniknione, choć wyższy potencjał

Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK

;Niezależnie od przyjętej rekomendacji, powołany przez spółkę zespół obejmujący ekspertów zewnętrznych, w dalszym ciągu prowadzi kompleksową analizę aspektów technicznych, geologicznych, prawnych oraz w szczególności ekonomiczno-biznesowych" - czytamy w komunikacie. Zespół doradców analizuje także

Minutes: Członkowie RPP podzieleni co do osiągnięcia wzrostu PKB z projekcji NBP

spowolnienie jest spowodowane głównie osłabieniem popytu zewnętrznego przekładającym się na spadek dynamiki eksportu oraz na pogorszenie nastrojów skutkujące obniżeniem wzrostu wydatków inwestycyjnych podmiotów prywatnych. Na taki obraz wskazują napływające dane, zgodnie z którymi wyhamował wzrost eksportu i

Białoruś utraciła 30 proc. rezerw walutowych. Rating w dół?

Analitycy agencji Moody's dokonają przeglądu sytuacji gospodarczej Białorusi, która ma obecnie rating kredytowy na poziomie B3. A to oznacza, że inwestorzy już powinni traktować obligacje tego kraju jako papiery o wysokim ryzyku. Skąd pomysł na dalszą ewentualną obniżkę? Moody's wskazuje napiętą

KNF chce mocno ograniczyć pożyczki "na dowód" w SKOK-ach

istotniejsza jest ta dotycząca zasad kontroli ryzyka kredytowego. Dla części systemu SKOK ograniczanie ryzyka, na które są wystawione depozyty członków, było do tej pory problemem, o czym świadczy duży odsetek pożyczek, które nie są spłacane w terminie (w niektórych Kasach wynosił 30-50 proc.) Z Rekomendacji

Pierwsze rekomendacje nadzoru finansowego dla SKOK-ów

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła założenia rekomendacji dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Dotyczą zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego. To pierwsze rekomendacje nadzoru dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego

Belka: polityka stóp procentowych była bardzo udana

inwestycyjnych. A te wiadomo, raz przynoszą zysk, a raz stratę. A całe ryzyko - na uczestników, czyli na tych naszych deponentów. (...) Moglibyśmy wtedy liczyć na to, że ludzie zaczną poszukiwać jakichś dziwnych, ultraryzykownych sposobów inwestowania. Ten niesławny Amber Gold jest takim przykładem"

Vindexus liczy na co najmniej utrzymanie ubiegłorocznych przychodów z windykacji

wierzytelności oraz posiadanych możliwości finansowych, w tym dostępu do finansowania zewnętrznego, realizuje stopniowo zakupy nowych pakietów" - czytamy w sprawozdaniu finansowym. Zarząd podał, że istotnym czynnikiem dla działalności spółki dominującej oraz grupy w najbliższych okresach jest uzyskiwanie

PERN i UDT będą współpracowały nad bezpieczeństwem rurociągów i zbiorników

porozumienie, dotyczy m.in. nadzoru nad programem Risk Based Inspection (RBI), czyli metodą polegającą na wykorzystaniu analizy ryzyka do opracowywania planów przeglądu stanu technicznego infrastruktury spółki. Metoda ta pozwala wydłużyć okres między kolejnymi przestojami instalacji lub urządzeń. Umowa między

RPP: w 2016 roku cel inflacyjny bez zmian

"Biorąc pod uwagę zewnętrzny i najprawdopodobniej przejściowy charakter wstrząsów powodujących odchylenie dynamiki cen od celu, a jednocześnie nie chcąc dopuścić do trwałego obniżenia długookresowych oczekiwań inflacyjnych, co mogłoby zwiększyć ryzyko utrwalenia tendencji deflacyjnych i w

Polskie firmy obawiają się outsourcingu

, a w szczególności kwestie podatkowe, są tam na tyle skomplikowane, a ewentualne kary za błędy tak duże, że firmy znacznie częściej przenoszą tam księgowość oraz ryzyko z nim związane na zewnętrzne podmioty - wyjaśniają autorzy badania. Polska znalazła się też na szarym końcu zestawienia w przypadku

Badanie: polskie firmy obawiają się outsourcingu

-gospodarcze, a w szczególności kwestie podatkowe, są tam na tyle skomplikowane, a ewentualne kary za błędy tak duże, że firmy znacznie częściej przenoszą tam księgowość oraz ryzyko z nim związane na zewnętrzne podmioty" - wyjaśniają autorzy badania. Polska znalazła się też na szarym końcu zestawienia w

MF: w piątek resort przedstawi strategię administracji podatkowej

wypełniania obowiązków podatkowych dla branż wysokiego ryzyka; opracować nadrzędną strategię dotyczącą działalności niezarejestrowanej; skonsolidować analizę ryzyka VAT, z wykorzystaniem krajowych baz danych zawierających dane o poszczególnych podatnikach oraz znacznie szerszy zakres danych zewnętrznych

Ekspert: KE może zakwestionować plan ratowania Kompanii Węglowej

inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Analizę projektu rozpoczęły m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE oraz Energa, które wyraziły zainteresowanie budowaniem na bazie Kompanii Węglowej silnych koncernów paliwowo-energetycznych. Ma ją rozpocząć także PGNiG Termika, spółka z grupy

Prezydent: Niskie koszty pracy to za mało. Innowacyjność kuleje, trzeba ją wesprzeć

-rozwojowej. - To był ten okres, który dał dam bardzo wiele, kiedy mogliśmy przyciągać tym inwestycje zewnętrzne, także i miejsca pracy. Trzeba więc myśleć o nowym etapie, o nowych narzędziach sprzyjających rozwojowi. Wiemy także, że polska gospodarka, by skutecznie konkurować z innymi, musi stawać się

Fitch obniżył rating długoterminowy mBanku do 'BBB-' z 'A'

; – czytamy dalej. Samodzielny rating mBanku, czyli viability rating, będący oceną wiarygodności finansowej mBanku na podstawie takich czynników jak profil biznesowy, zarządzanie i strategia, profil ryzyka, wyniki finansowe i otoczenie zewnętrzne, nie uległ zmianie i pozostaje na poziomie "

Grecy muszą ponieść koszty życia ponad stan

banki - zakładali, że w strefie euro ryzyko długu jest jednakowo rozłożone. Innymi słowy - prawdopodobieństwo, że Grecja zbankrutuje, jest mniej więcej takie samo jak to, że zbankrutują Niemcy. Dziś wiemy, że był to oczywisty błąd. Grecja nie wykorzystała oszczędności wynikających z niższego kosztu

BAML. Polacy sfrustrowani globalnym gospodarczym otoczeniem

rozpoczętego wiosną" - stwierdza komentarz. BAML dostrzega oddolne ryzyko dla jego przyszłorocznej prognozy PKB dla Polski - 3,8 proc. rdr wobec konsensusu Bloomberga - 3,4 proc., ale zdecydował ją utrzymać do czasu aż zmaterializują się skutki konfliktu na Ukrainie i zapowiedziane przez EBC poluzowanie

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

obojętne dla polskiej gospodarki" - dodał ekonomista. Według niego, gdyby ryzyka zewnętrzne można było wykluczyć, to polska gospodarka rozwijałaby się szybciej niż w jego prognozie. Masowe zwolnienia w górnictwie? Także główny ekonomista ING Banku Rafał Benecki spodziewa się, że polskie PKB urośnie o

Ekonomiści: kryzys rosyjski będzie ciążył polskiej gospodarce w 2015 r.

. "Jeżeli założymy wysoką skłonność Polaków do konsumpcji, że zaoszczędzone pieniądze wydadzą gdzie indziej, to może się to nawet okazać pozytywne dla budżetu państwa" - ocenił. "Ogólny obraz jest dość pozytywny. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ryzyka - głównie zewnętrzne. Nie wiemy, jak

'Minutes': RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 25 pb w tym miesiącu

popytu krajowego obniżenie stóp procentowych mogłoby przyczyniać się do zwiększenia nierównowagi zewnętrznej oraz prowadzić do nadmiernego wzrostu kredytu, w tym kredytów mieszkaniowych oraz narażałoby kredytobiorców na silny wzrost kosztów obsługi kredytu w sytuacji wzrostu stóp procentowych, podkreśla

Kto odpowie za skok na kasę?

dawna alarmuje, że wiele Kas outsourcinguje, czyli wyprowadza na zewnątrz, znaczną część swoich zadań, np. obsługę klientów, ocenę ryzyka kredytowego, windykację. I że koszty tych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne są horrendalnie wysokie, co pogarsza sytuację finansową Kas. Umowy zaś zawarte

Platforma chce komisji śledczej w sprawie SKOK

podkomisji wynika, że wiele z nich wyprowadziło prawie całą działalność do zewnętrznych firm. Nie chodzi tu o zlecanie usług np. firmom sprzątającym, co jest powszechną praktyką. Firmy zewnętrzne zajmowały się np. analizą wniosków kredytowych, choć ryzyko złej decyzji pozostawało w SKOK-ach. Podkomisja

Strategia Rafako zakłada wzrost rentowności, odejście od finansowania zewn.

rentowności EBIT do ok.7,6% i EBITDA do ok. 8,3% w 2018 r. oraz zaprzestanie korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania od 2016 r. "Rafako, po okresie trudności finansowych, ponownie staje się dochodową firmą, dysponującą unikatowymi technologiami, które pozwolą umocnić naszą pozycję w Polsce oraz

UKNF: sytuacja sektora bankowego jest dobra i stabilna

mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie, co wynika z poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków oraz nadal trudnych uwarunkowań zewnętrznych" - napisano w raporcie.Wskazano, że uwarunkowania zewnętrzne, mimo sygnałów ich poprawy, mogą wpływać na

Początek tygodnia względnie spokojny dla złotego

. "Jest w zasadzie pewne, że koszt pieniądza nie zostanie zmieniony, jednak ton wypowiedzi władz monetarnych może zostać nieco złagodzony. W komunikacie oraz na konferencji prasowej zwrócona może zostać uwaga na ostatni wzrost ryzyk zewnętrznych dla wzrostu gospodarczego w Polsce oraz na wstępne dane

FOR: politycy powinni naprawiać finanse publiczne, a nie nadal je psuć

publicznego. Główny ekonomista FOR Aleksander Łaszek zwrócił uwagę, że chroniczne problemy polskich finansów publicznych zwiększają ryzyko ich kryzysu. Jak mówił, dotychczas zły stan finansów publicznych w naszym kraju maskował relatywnie szybki wzrost gospodarczy. Zaznaczył jednak, że Polsce grozi istotne

NIK: część urzędów nie stosowała przepisów przy zamówieniach publicznych

udzielających zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. W latach 2012-2014 zleciły one podmiotom zewnętrznym ok. 14 tys. usług na łączną sumę ponad 2 mld zł, głównie w zakresie prac gospodarczych i konserwacyjnych, informatycznych i wsparcia technicznego, opracowania dokumentacji projektowej, doradztwa

Złoty pozostanie dziś pod wpływem danych z USA

naszej waluty. Głównie jednak w dalszym ciągu to czynniki zewnętrzne determinują wartość złotego. Po środowym spodku apetytu na ryzyka w związku z decyzją Europejskiego Banku Centralnego o zaprzestaniu honorowania greckich obligacji, jako zabezpieczenia pod pożyczki udzielane greckim bankom przez EBC

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

perspektywie, po przejściowym spowolnieniu nastąpi stopniowe wzmocnienie aktywności gospodarczej wspierane popytem wewnętrznym. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie około 3 proc. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem

MFW: polska administracja podatkowa słabo ściąga podatki

szerszy zakres danych zewnętrznych. "Dla CIT powinny zostać podjęte skoordynowane kontrole faktycznie dużych podatników, wybranych centralnie i w oparciu o ryzyko. Pełna odpowiedzialność za wszystkie kontrole i dochodzenia związane z podatkami powinny być skonsolidowane w jednym departamencie MF

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

na uniknięcie pozostałych. Zwiększyłaby natomiast ryzyko innych wstrząsów, w tym nawrotu kryzysu w strefie euro, który tym razem może być jednak skoncentrowany na dużych gospodarkach, w szczególności na Francji i Włoszech. We Francji dużo mówi się o reformie państwa socjalnego, ale chociaż minęło już

NBP: Umorzenie części kredytów walutowych obniży wpływy SP z CIT i dywidend

zmniejsza też odporność banków, co w przypadku wystąpienia silnych szoków zewnętrznych zwiększa prawdopodobieństwo zaangażowania środków publicznych. Ryzyko spowolnienia akcji kredytowej i spadku odporności banków rośnie, jeżeli wziąć pod uwagę m.in. rosnące obciążenia dla ich działalności (np. zwiększenie

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

Agnieszka Gawrońska-Malec, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć w KPMG w Polsce, nie znaczy to, że polscy szefowie są mniej uczciwi od swych kolegów z innych krajów. - Główny powód takich wyników to fakt, że firmy w Polsce sięgają zwykle po pomoc zewnętrznych audytorów wówczas, gdy podejrzewają

"Rzeczpospolita": Szefowi łatwo zrobić przekręt

Agnieszka Gawrońska-Malec, dyrektor w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć w KPMG w Polsce, nie znaczy to, że polscy szefowie są mniej uczciwi od swych kolegów z innych krajów. "Główny powód takich wyników to fakt, że firmy w Polsce sięgają zwykle po pomoc zewnętrznych audytorów wówczas, gdy

Motory firmy? Ludzie, ambicja, wytrwałość

firmy kosmetycznej obecnej dziś na dziesiątkach zagranicznych rynków. - Tak naprawdę innowacyjność to pewien stan umysłu, otwartość, droga prowadząca do celu, jakim jest tworzenie jeszcze lepszych produktów. Inną "twarzą innowacyjności" jest gotowość do ponoszenia ryzyka i pogodzenie się z

Deloitte: dyrektorzy finansowi optymistycznie o polskiej gospodarce

Krzysztof Pniewski. Z badania wynika, że część dyrektorów finansowych nadal dostrzega ryzyko związane z niepewną sytuacją ekonomiczną, ale w porównaniu z oceną sprzed pół roku znacznie zwiększyła się grupa tych, którzy uważają poziom zewnętrznego ryzyka za normalny (30 proc. respondentów w porównaniu do 5

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

zyskowności dwóch największych branż na GPW: bankowej i energetycznej wskazane zostały wśród giełdowych czynników ryzyka. Jako czynniki pozytywne dla rynku akcji Legg Mason wymienił: a) umiarkowane wyceny spółek - wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) dla indeksu WIG wynosi obecnie 1,28 wobec

Wskaźnik PMI dla Polski spadł do 52,8 pkt. Analitycy nie są zaskoczeni

poprzednich dwóch miesiącach. Jesteśmy ostrożnymi optymistami i oczekujemy konsolidacji tempa wzrostu na poziomie około trzech procent rok do roku w 2015. Słaby popyt zewnętrzny pozostaje jednym z głównych czynników ryzyka dla wzrostu - przewiduje ekonomistka.

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do długości trwania deflacji

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Podczas grudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jej członkowie różnili się w ocenie trwałości okresu deflacji w Polsce. Według części z nich, wydłużenie się tego okresu zwiększy ryzyko wystąpienia negatywnych skutków deflacji dla gospodarki

MFW: Polska chce przedłużyć linię kredytową, ale w mniejszej wysokości

ryzykami zewnętrznymi, jednocześnie wspierając strategię rządu. Lipton wskazał też, że polska gospodarka przechodzi proces stopniowego ożywienia po spowolnieniu lat 2012-2013. "Polska nadal korzysta ze swoich mocnych czynników fundamentalnych i polityki. Płynny kurs walutowy, wiarygodna polityka

Samorządy zadłużone w walutach, głównie w euro

W połowie stycznia szwajcarski bank centralny uwolnił kurs franka, przez co znacząco się umocnił wobec złotego i skoczyły raty kredytów hipotecznych. To boleśnie pokazało, czym grozi ryzyko kursowe. Okazuje się, że długi w walutach obcych to domena nie tylko Kowalskich. Mają je też samorządy. - Na

We wtorek złotówka była stabilna

się deflacji. Obawy te podzieliła również, podkreślając jednak, iż ryzyko to ma charakter zewnętrzny i aktualna polityka monetarna nie powinna być +modyfikowana w sposób zauważalny+" - podkreślił Ryczko.

Minutes: RPP odrzuciła wniosek o obniżkę stóp proc. o 100 pb w tym miesiącu

poziomie. "Część członków Rady wskazywała, że osłabienie dynamiki PKB było niewielkie, a perspektywy jego wzrostu w kolejnych kwartałach pozostają relatywnie korzystne. Zdaniem tych członków Rady, do osłabienia dynamiki PKB oraz pojawienia się deflacji przyczyniają się głównie czynniki zewnętrzne i

HSBC.Polski PKB skonsoliduje się na poziomie 3 proc. rdr

konsumentów. Głównym czynnikiem ryzyka dla polskiej gospodarki jest popyt zewnętrzny na tle obaw o kondycję strefy euro. W tym kontekście HSBC zauważa, że niemieccy eksperci obniżyli ostatnio prognozy dla Niemiec za 2014 r. do 1,2 proc. rdr oraz do 1. proc. w 2015 r. Niechęć RPP do redukcji oprocentowania

Powyborczy zawał w Turcji. Giełda 8 proc. w dół, lira - 5 proc.

oprocentowanie lokat w obcych walutach. Na koniec dnia BIST100 stracił już "tylko" 5 proc., a lira - po blisko 4 proc. wobec głównych walut. - Wyniki wyborów zwiększają ryzyko wystąpienia niestabilnego rządu mniejszościowego, wielotygodniowych rozmów koalicyjnych lub powtórzenia wyborów - tłumaczy

PKO BP: Istotniejsza poprawa koniunktury na GPW najwcześniej od II poł. 2015

Europie, wynika z wypowiedzi ekspertów banku. "Mamy umiarkowany wzrost w środowisku niskich stóp. Ryzyka mają przede wszystkim charakter zewnętrzny. Sytuację na Ukrainie ciężko przewidywać. Z drugiej strony, jest strefa euro z jej problemami. Chciałbym jednak zaznaczyć, że widzę tu lekki plus z

Umocnienie złotego zawdzięczamy czynnikom zewnętrznym

4,25, za dolara 3,76 a za franka szwajcarskiego 4,14. Po godzinie 16 waluty te kosztowały już tylko: euro 4,21; dolar 3,72 a frank niespełna 4,03. Odczuwalną wczoraj atencję inwestorów w kierunku naszej waluty zawdzięczamy czynnikom zewnętrznym, między innymi lekkiej poprawie sytuacji euro na

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

amortyzacyjnych; niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur. MF poinformowało, że Krajowy Plan Działań na 2015 rok powstał jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej. Ma on na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania

W fundusze inwestuje głównie klasa średnia, choć 77% Polaków zna to pojęcie

turbulentnych warunkach otoczenia zewnętrznego trzeba brać życie w swoje ręce. Lekcja z OFE była mini-szokiem mentalnym i zaczęto myśleć inaczej o swojej przyszłości. To są ludzie, którym nie brakuje pieniędzy, aby przeżyć do przysłowiowego 'pierwszego' i mogą zabezpieczyć finansowo przyszłość swoją i swoich

W mBanku i MultiBanku kredyty online dla klientów z ulicy

kredytowe. Zachowując podobne internetowe procedury dla zewnętrznych klientów, ryzyko banku wzrasta. - To prawda, ale jesteśmy na to przygotowani. W ocenie ryzyka korzystamy z rozbudowanych modeli statystycznych, które ograniczają ryzyko pomyłki, a więc udzielenia kredytu osobie, której nie powinniśmy go

SKOK - wydmuszka, nie wspólnota. Usługi w drogim outsourcingu

wyprowadzona do zewnętrznych firm. Instytucje finansowe korzystają z outsourcingu, ale proszę mi wierzyć, w SKOK Wspólnota nie dotyczył on wywozu śmieci - opowiada Żymierska. Kary i drożyzna Przypomniała, że od 2005 r. w ratowanie SKOK Wspólnota wpompowano blisko 160 mln zł, ale mimo to Kasa nadal miała złe

Lotnisko: Informacje o 4You Airlines mamy z internetu

- Nie mamy żadnych oficjalnych informacji dotyczących wstrzymania sprzedaży biletów przez 4You Airlines. Dowiedzieliśmy się o tym ze strony internetowej firmy, tak samo, jak pasażerowie - mówi Ewa Bieńkowska, rzeczniczka prasowa łódzkiego lotniska. - 4You Airlines jest firmą zewnętrzną, na którą

Bierecki i bezpieczeństwo wkładów w SKOK-ach

nowelizacją odłożyć do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek posłów PiS dotyczący ustawy o SKOK-ach. Bierecki i jego współpracownicy przekonywali w tym czasie w mediach, że żadne zewnętrzne gwarancje bezpieczeństwa nie są Kasom potrzebne, bo ubezpieczają się one w TUW SKOK. Dziś już wiadomo, że

Polska gospodarka przyspiesza, PKB wzrósł w I kw. o 3,5 proc. rdr

kontynuowane i następne dane też będą mocne, to jest miejsce do rewizji tej prognozy w górę. Zdaniem Mrowca, gdyby nie zwracać uwagi na czynniki zewnętrzne, to oczekiwania dotyczące polskiej gospodarki już dziś można by podnieść do 3,6-3,7 proc. "Niepokoją nas ryzyka związane z tym, że sytuacja na linii

NBP: W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji i tempa wzrostu gospodarczego" - napisano ocenie źródeł niepewności projekcji. NBP ocenia, że otoczenie zewnętrzne, a w szczególności trwałość i

Po grudniowej decyzji RPP maleją szanse na szybką obniżkę stóp wg analityków

można jako odniesienie się do głównego ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Polsce, jakim jest pogorszenie koniunktury zewnętrznej. Przebieg konferencji oraz wypowiedzi obecnych na niej członków RPP wskazują, że prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp obniżyło się, szczególnie w kontekście

KNF: Możliwe ryzyko dla infrastruktury IT instytucji sektora finansowego

rekomenduje wszystkim instytucjom rynku finansowego zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko związane z obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz pilne wdrożenie zaleceń CERT.GOV.PL, poinformowała Komisja. KNF rekomenduje wszystkim instytucjom finansowym

Nieoficjalnie: Plan KE zmniejszenia zależności energetycznej UE

przeprowadziły tzw. stress testy swoich systemów energetycznych w świetle ryzyka przerwania dostaw zimą, zwiększyły zapasy gazu, rozwinęły infrastrukturę kryzysową, zredukowały popyt na energię w bardzo krótkim terminie. KE uważa też, że powinna być w tym czasie zwiększona produkcja głównych dostawców poprzez

Seremet: SKOKi tak niebezpieczne jak banki w latach 90.

przyjmowali łapówki w zamian za kredyty - wiceszefowi tego SKOKu i szefowi komórki oceny ryzyka zarzucono przyjmowanie łapówek w zamian za łącznie 11 mln zł kredytów. W tej sprawie prokuratura zakończyła już śledztwo, a przed sądem toczy się proces. Referując śledztwo dotyczące SKOK-Wspólnota w Gdańsku mówił

Szefowa MFW ostrzega: kryzys ukraiński może jeszcze zaszkodzić gospodarce

Lagarde zauważyła, że globalna gospodarka wciąż "zbyt słabo i wolno" podnosi się po kryzysie, ba - wskazała na "ryzyko rosnących napięć geopolitycznych, które może pogorszyć perspektywy globalnej gospodarki". - Ukraina to jedno ze źródeł geopolitycznych napięć - powiedziała

Opera TFI: Po wyborach inwestorzy skierują uwagę na niedowartościowane akcje

kapitału z nowej perspektywy unijnej oraz łagodną politykę monetarną realizowaną przez RPP - oczekujemy, że poziom stóp procentowych w 2016 roku nie ulegnie zmianie. Przyczyną trwającej od kwietnia fali spadków na warszawskim parkiecie są więc zjawiska o charakterze zewnętrznym oraz politycznym"

Agencja Fitch obniżyła perspektywę Polski z pozytywnej do stabilnej

zagranicznych i "A" dla waluty krajowej, co jest efektem odporności gospodarki, poprawy w finansach zewnętrznych oraz solidności systemu bankowego. "Mimo spowolnienia w latach 2012-13, polska gospodarka uniknęła recesji i rozpoczęła stopniowe ożywienie od połowy roku. Fitch prognozuje, że po

Jak drukować jeszcze taniej?

zadania te powierzy się profesjonalnej firmie zewnętrznej, można się skoncentrować na własnym biznesie. - Na rynku jest wiele podmiotów świadczących takie usługi. Oferują m.in. analizę procesów druku, zaopatrzenie w urządzenia i materiały, doradztwo, zarządzanie kosztami czy kopertowanie i wysyłkę

Tarnawa z BOŚ: PKB w Polsce wyniesie w tym roku 3,1% i 3,3% w 2016 r.

Łukasz Tarnawa w rozmowie z ISBnews. Jego zdaniem, potencjał do wyraźnie silniejszego przyspieszenia aktywności gospodarczej pozostaje obecnie ograniczony zarówno przez uwarunkowania zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Gospodarka polska pozostaje pod silnym wpływem sytuacji zewnętrznej. Z jednej strony

Zielińska-Głębocka: wzrost PKB w br. może przekroczyć 3,5 proc.

całym roku 2014 jest realny. Świadczą o tym w jej opinii dane dotyczące produkcji sprzedanej, budownictwa, rynku kredytowego i wskaźników koniunktury. Natomiast wzrost w zeszłym roku i w pierwszym kwartale tego roku będzie według niej "pchany" przez eksport netto. Ewentualnych ryzyk dla

Ekonomiści: budżet na 2015 r. bezpieczny, zagrożenia płyną z zewnątrz

przewidzianych w tym roku). Założono, że PKB wzrośnie o 3,4 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 1,2 proc. "Ten projekt budżetu, jak każdy projekt, jest obciążony jakimś ryzykiem. To jest ryzyko, które wynika bardziej z geopolityki niż z realiów polskich, bo rzeczywiście gospodarka polska powinna

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

niskiego poziomu, a zarazem kolejna asymetryczna obniżka stóp procentowych nie była brana pod uwagę. W środę rano podczas IX Kongresu Ryzyka Bankowego prezes NBP Marek Belka mówił m.in., że wzrost gospodarczy nieznacznie spowolnił w II kwartale 2014 roku, a dane o aktywności gospodarczej wskazują na jego

PKPP Lewiatan: W 2010 r. PKB wzrośnie o 3,8%, przyszły rok może być lepszy

-Krzysztoszek, cytowana w komunikacie. W ocenie analityków PKPP przedsiębiorstwa w 2010 r. mozolnie zaczęły pracować na szybszy wzrost gospodarczy. W 2010 r. wiele ryzyk, które negatywnie wpływały na działalność firm w 2009 r. uległa osłabieniu, a przedsiębiorstwa uznają, że w największym stopniu zmniejszyło

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery