rozwój gospodarki rynkowej

Maciej Bednarek

Opłaty od kart: samoregulacja wystarczy czy konieczna ustawa?

Opłaty od kart: samoregulacja wystarczy czy konieczna ustawa?

Potrzebna jest ustawa, która wprowadzi maksymalne prowizje za akceptowanie kart płatniczych. To pobudzi rozwój obrotu bezgotówkowego i jest zgodne z konstytucją - przekonuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

Gospodarka rynkowa okazała się bardzo korzystna dla rozwoju rolnictwa i branży spożywczej. Staliśmy się jednym z największych producentów żywności w UE. Wyjątek stanowi produkcja trzody chlewnej, która spadła o połowę - powiedział PAP Adam Tański.

Stan świata, czyli dlaczego to, co się świetnie dotąd rozwijało, raptem padło

W gospodarce rynkowej okresy ogólnego optymizmu i szybkiego wzrostu występują na przemian z okresami pesymizmu i spadku produkcji. W gruncie rzeczy bez recesji świat byłby gorszy, bo to właśnie w ''trudnych czasach'' wywołanych recesją z życia gospodarczego eliminowane są najsłabsze, najgorzej zarządzane firmy, dzięki czemu na dłuższą metę możliwy jest szybszy rozwój.

2011: Spadnie bezrobocie. Wzrost gospodarczy nieco niższy niż w 2010

2011: Spadnie bezrobocie. Wzrost gospodarczy nieco niższy niż w 2010

Hausner: w gospodarce rynkowej zachowania pasożytnicze zamiast wytwarzania wartości

modyfikacji modelu gospodarki rynkowej" - podkreśla prof. Hausner. "Potrzebujemy też wielu innych rzeczy - dobrej kultury, dobrych uniwersytetów, sprawnego państwa, ale potrzebujemy gospodarki rynkowej, tyle tylko, że pomyślanej w perspektywie długofalowego rozwoju, a nie w perspektywie kwartalnych

"Gazeta Wyborcza": Wzorowe banki z Polski

system finansowo-bankowy został wysoko oceniony, nie znaczy, że nie ma żadnych zagrożeń dla jego stabilności" - mówi Leszek Pawłowicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i prof. Gdańskiej Akademii Bankowej.

MFW ostrzega przed turbulencjami w związku ze spowolnieniem w Chinach

MFW ostrzega przed turbulencjami w związku ze spowolnieniem w Chinach

również, że spowalnia druga co do wielkości gospodarka świata, czyli Chiny, które starają się dostosować do nowego modelu ekonomicznego. - Ta transformacja, zmierzająca ku bardziej rynkowej gospodarce (...) jest skomplikowana i może powodować pewne turbulencje - wyjaśniła Lagarde, która składa dwudniową

Hausner: Dzisiejszy model gospodarki rynkowej staje się gospodarką rabunkową

Hausner: Dzisiejszy model gospodarki rynkowej staje się gospodarką rabunkową

jego opinii największym problemem kapitalizmu jest "rozerwanie związku między rynkiem a wartościami". Gdy wygrywa chciwość "Rozwój gospodarki rynkowej w systemie kapitalistycznym w ostatnich dekadach poszedł w kierunku podważenia aksjonormatywnych fundamentów gospodarki rynkowej. Gdy

Hausner: dzisiejszy model gospodarki rynkowej staje się gospodarką rabunkową

jego opinii największym problemem kapitalizmu jest "rozerwanie związku między rynkiem a wartościami". "Rozwój gospodarki rynkowej w systemie kapitalistycznym w ostatnich dekadach poszedł w kierunku podważenia aksjonormatywnych fundamentów gospodarki rynkowej. Gdy popatrzymy na

Komorowski: ludzie biznesu tworzą polskie szanse

za to, co udało się osiągnąć wspólnym wysiłkiem". Nagrody specjalne BCC przyznawane są od 1992 r. dla wybitnych osobistości spoza środowiska biznesu za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. W zeszłym roku otrzymali ją prezes PAN prof. Michał Kleiber

Corleonis i PGMB Budopol myślą o akwizycjach i debiucie na GPW w 2016 r.

budowy grupy mającej docelowo być rynkowym liderem zarówno pod względem udziału w rynku jak i jakości świadczonych usług" – dodał inwestor. Przedsiębiorca podkreśla, że kolejnym krokiem w rozwoju grupy Corleonis-PGMB Budopol może być jej upublicznienie poprzez wejście na rynek główny GPW

Biznes: Państwo nie może bawić się w przedsiębiorcę, musi stać na straży reguł

, właściciele menadżerowie dużych polskich prywatnych firm przedstawili podczas spotkania politykom PiS swoje sugestie i postulaty, które mogłyby wpłynąć na jakość polskiej gospodarki i możliwości rozwoju biznesu. Spotkanie zorganizował Instytut Wolności, który - jak deklaruje - chce stworzyć "platformę

Biznes: Państwo nie może bawić się w przedsiębiorcę, musi stać na straży reguł

Przedsiębiorcy, właściciele menadżerowie dużych polskich prywatnych firm przedstawili podczas spotkania politykom PiS swoje sugestie i postulaty, które mogłyby wpłynąć na jakość polskiej gospodarki i możliwości rozwoju biznesu. Zdaniem posła Pawła Szałamachy, który pełni rolę eksperta

Kluby PO, PSL i koło RP popierają projekt Prawa gospodarczego

podstawową rolę w danej dziedzinie stosunków społecznych oraz posługiwać się rozwiązaniami właściwymi dla różnych gałęzi prawa. Jak dodał, podstawowe wartości, które powinny być uwzględnione przy wykładni tej ustawy to wolność, równość i niedyskryminacja, społeczna gospodarka rynkowa, zrównoważony rozwój

Rząd przyjął projekt, który ma promować grupy producenckie rolników

produktów, obniżenie kosztów produkcji i osiągnięcie większych zysków. Rolnicy zrzeszeni w grupie producentów rolnych są w stanie sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej, lepiej dostosowując swoją produkcję do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu. Wg. CIR, aktualnie w Polsce w

Porażka polityki chińskiego rządu

Porażka polityki chińskiego rządu

instytucji rynkowych (giełda, prywatne przedsiębiorstwa) z autorytarnym kierowaniem gospodarką. Niektórzy ekonomiści, także polscy (ich nazwiska przemilczę), uważają, że to model optymalny, pozwalający w ciągu kilku dekad dogonić kraje wysoko rozwinięte. Państwowy kapitalizm zniekształca jednak rynek

Grypa chińska, a powikłania świata

Grypa chińska, a powikłania świata

Od 12 czerwca indeks szanghajskiej giełdy stracił 28 proc. Świat zajęty kryzysem w Grecji nie zauważa tlącego się kryzysu finansowego w drugiej co do wielkości gospodarce świata. Chińska gospodarka od kilku dekad rośnie bardzo szybko dzięki dwóm silnikom. Pierwszym jest przechodzenie milionów ludzi

KGHM liczy, że zawirowania na rynkach miedzi i walut będą krótkoterminowe

. (…) Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji na rynku finansowym i gospodarce światowej oraz podejmuje działania zgodne z dostępnością, możliwościami i użytecznością poszczególnych narzędzi kontroli ryzyka rynkowego" - powiedział ISBnews rzecznik KGHM Dariusz Wyborski. Zwrócił uwagę, że

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

rozwoju polskiej gospodarki dzieki podniesieniu jej innowacyjności. Branża ICT wpływa na innowacyjność przemysłu, infrastruktury i usług. Jej szeroki charakter uprawnia KIGEiT do wskazywania kierunków technicznego rozwoju całej gospodarki. Celem Forum jest podkreślenie konieczności podjęcia działań

Bez poprawek Senatu do ustawy, która ma promować współpracę rolników

Wg MRiRW rolnicy zrzeszeni w grupach są w stanie lepiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej i konkurować na rynku międzynarodowym. Nowelę bez poprawek poparło 48 senatorów, 26 było przeciw. Projekt zmiany ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz innych ustaw oraz ustawy o

Polska gospodarka wśród liderów. Ale jak działać w przyszłości

Polska gospodarka wśród liderów. Ale jak działać w przyszłości

innowacyjności polskiej gospodarki? Pozytywnie, ale... - Gdy szukamy recept na przyszłość, to bardzo łatwo powiedzieć, że trzeba stawiać na innowacje, ale moim zdaniem to za mało - mówi dr Marcin Nowicki z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. - Obecnie trzeba mieć nie tylko innowacyjny produkt czy usługę, ale

Sondaż: większość Rosjan popiera wydatki na obronę kosztem gospodarki

Sondaż: większość Rosjan popiera wydatki na obronę kosztem gospodarki

2014 r. 14 proc. Rosjan uważało, że sytuacja gospodarcza jest dobra, 62 proc. - że jest średnia, a 18 proc. - że jest zła. W tegorocznym badaniu łącznie 69 proc. ankietowanych potwierdziło, że Rosji niezbędna jest gospodarka rynkowa. Dwa lata temu uważało tak 63 proc. Rosjan. Na pytanie, czy popierają

Ministerstwo Gospodarki kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

. "Podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej" - napisano w projekcie założeń, które mają zastąpić

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

przyjętych kryteriów adekwatności kapitałowej. Odpowiednie nadwyżki buforów kapitałowych są konieczne z uwagi na nadal utrzymującą się niepewność odnośnie rozwoju sytuacji w otoczeniu polskiej gospodarki, jak również w celu sprostania wymogom CRD IV/CRR, które zostaną wprowadzone w nadchodzącym czasie

Sejm odrzucił w piątek kontrowersyjne poprawki Senatu do ustawy o OZE

poprawką tzw. prosumencką, która zakłada w ustawie o OZE wprowadzenie zapisu o taryfach gwarantowanych. Zapisowi temu sprzeciwia się rząd, który uważa, że nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedł projekt ustawy o OZE, przekonuje

Sejm odrzucił w piątek kontrowersyjne poprawki Senatu do ustawy o OZE

gwarantowanych. Zapisowi temu sprzeciwia się rząd, który uważa, że nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedł projekt ustawy o OZE, przekonuje, że dzięki taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym - czyli produkcji

Dlaczego spada udział przemysłu w gospodarce?

gospodarce przez kilkadziesiąt lat rósł, po czym zaczął w większości krajów spadać. To był naturalny trend wynikający z naturalnych zmian długookresowych. Ale fakt, że podobne do siebie pod względem poziomu rozwoju kraje znacznie różnią się pod względem udziału przemysłu, jest wynikiem ich wewnętrznej

Geotrans liczy na debiut na NewConnect w ciągu miesiąca

, upublicznienie ma na celu zwiększenie transparentności i wiarygodności rynkowej, osiągnięcie rynkowej wyceny (według ceny z private placement kapitalizacja wynosi 30 mln zł), zwiększenie elastyczności w finansowaniu potencjalnych projektów i akwizycji. W planach na lata 2015-2017 Geotrans zakłada ekspansję

MG: Wartość polskiego rynku kosmetyków powinna przekroczyć 3,4 mld euro w ub.r.

Warszawa, 08.04.2015 (ISBnews) -Wartość polskiego rynku kosmetyków oraz produktów do pielęgnacji i higieny ciała powinna przekroczyć 3,4 mld euro w 2014 roku, co plasuje Polskę w czołówce najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie, podało Ministerstwo Gospodarki, powołując się na

CBOS: za wolnym rynkiem są bogatsi i lepiej wykształceni

wyborach wyraża niezadowolenie z działania wolnego rynku. Wśród Polaków dominuje przekonanie, że gospodarka rynkowa jest przede wszystkim szansą bogacenia się dla nielicznych. Tylko 12 proc. uważa, że dzięki niej wzrasta stopa życiowa i wszyscy stają się coraz zamożniejsi. "W porównaniu z 2009 rokiem

"Konstytucja dla firm" zostanie uchwalona do końca kadencji?

godziwego wynagradzania osób wykonujących pracę na ich rzecz. - Podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej - napisano w

Oszczędności Polaków mogą wspierać rozwój polskiej gospodarki

O aktywnym udziale rynku finansowego w finansowaniu rozwoju polskiej gospodarki mówił m.in. szef Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz. Według niego rynek finansowy jest źródłem finansowania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw, przez to jest jednym z warunków wzrostu gospodarczego. "

PAIiIZ: chcemy pogłębiać współpracę gospodarczą z krajami postradzieckimi

głębszą współpracę - jak dodał - jest wspieranie w tych krajach rozwoju modelu gospodarki rynkowej. "Chodzi o to, żeby te kraje przybliżyć do tego modelu, do takich narządzi gospodarki rynkowej, jak prywatyzacja, do współpracy z kapitałem zagranicznym czy z partnerami społecznymi, takimi jak związki

Rząd przyjął strategię dot. działań UOKiK

wynikające z wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nimi" - wskazano. Jak podkreślono, "rywalizacja rynkowa jest, obok odpowiedniego otoczenia instytucjonalno-prawnego, kluczowym elementem sprawnie funkcjonującej gospodarki". "Stanowi dźwignię rozwoju i szybszego wzrostu, stymuluje

ARP oczekuje kolejnych 10 zezwoleń w SSE Euro-Park Mielec do końca roku

podkreśla, że początki rozwoju mieleckiej strefy sięgają okresu transformacji rynkowej w Polsce, "gdy w zakładzie WSK PZL Mielec, na którym opierała się gospodarka miasta i regionu załamała się produkcja i dramatycznie wzrosło bezrobocie". "Wówczas pojawiła się koncepcja utworzenia na

Cube.ITG zwiększyło backlog na ten rok do ponad 200 mln zł

), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz

Branże ekologiczne świetnie poradziły sobie w kryzysie

branż ekologicznych odnotował 50-proc. wzrost. Mimo że wynik ten może wydawać się bardzo dobry, nie odbił się on szerokim echem w mediach. Zdecydowanie kluczową kwestią jest jednak jego kontekst. Warto sobie uświadomić, że rozwój ten miał miejsce w czasie największego w ciągu ostatnich stu lat załamania

Ekolodzy piszą do posłów, by odrzucili senacką poprawkę dot. mikroproducentów energii

rynkowej. Przeciwko temu zapisowi był rząd. Podczas posiedzenia senackich komisji przedstawiciele resortu gospodarki tłumaczyli, że jeżeli zostanie wprowadzone takie rozwiązanie, nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. MG przekonywało, że dzięki taryfom

Ateny - Warszawa, wspólna sprawa

, Wiktor Wojciechowski z SGH i Aleksander Łaszek z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Moderatorem dyskusji był Andrzej Halesiak. Groźna renacjonalizacja Najkrótsza odpowiedź na tytułowe pytanie brzmiała - na razie nie. Janusz Jankowiak stwierdził, że nie widzi większych zagrożeń w gospodarce w najbliższym roku

Grupa Recykl zamierza przejąć producenta wyrobów gumowych

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Grupa Recykl zakłada w najbliższych latach rozwój organiczny i poprzez akwizycje - w pierwszej kolejności chce przejąć w ramach integracji pionowej producenta wyrobów gumowych z czystego granulatu gumowego, poinformował ISBnews prezes Maciej Jasiewicz. "

BZ WBK chce zwiększyć udział w rynku korporacyjnym do 15% w 3 lata

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK chce być najlepszym bankiem dla biznesu w Polsce i w ciągu 3 lat zwiększyć swoje udziały rynkowe w segmencie korporacyjnym do 15% z ok. 10% obecnie. Celem jest wzrost w obsłudze handlu zagranicznego o 10-15% rocznie, pozyskiwanie ok. 500

ARP i Alior Bank udzieliły łącznie 80 mln zł finansowania na inwestycję PCC MCAA

finansowanie na warunkach rynkowych w kwocie 80 mln zł, z czego połowę z ARP , a drugą z Alior Banku. Projekt dostał także dotację w wysokości ok. 60 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pozostałą część sfinansowała Grupa PCC. "Wsparcie rozwoju innowacji jest strategicznym

ADP: Firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 4,33% r/r w I kw.

, Nowoczesna Gospodarka niezmiennie będzie napędzać rozwój polskiego biznesu, ale trudno jeszcze przewidzieć czy w dłuższej perspektywie na prowadzenie wysuną się mniejsze czy większe firmy albo czy prym będzie wiodła produkcja czy usługi. "Kondycja gospodarki jest dobra, PKB osiąga zadowalające tempo

Duża pula pieniędzy unijnych dla firm na lata 2014-2020

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski, przedsiębiorstwa będą mogły też skorzystać z pieniędzy UE, przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną, czy dot. gospodarki odpadami i sieci szerokopasmowych. Dlatego - jego zdaniem - suma dotacji UE

Prezydent Gruzji o współpracy z Polską w sektorach: turystyka, energia wodna, wino

elementem wymiany handlowej między Gruzją i Ukrainą, jednak - jak dodał - nie powinno mieć to istotnego wpływu na rozwój gospodarki. Jest też przekonany, że istnieje przestrzeń dla głębszej polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej. "W polsko-gruzińskich relacjach handlowych obserwujemy wzrost w

ZM Henryk Kania rozszerzają asortyment wędlin dla Tesco w Wielkiej Brytanii

Rąba, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że Wyspy Brytyjskie wydają się być naturalnym kierunkiem rozwoju, który ma przybliżyć spółkę do tego celu. Przemawiają za tym także dane rynkowe. W 2013 roku przeciętny Polak spożył 35,5 kg wyrobów mięsnych. W tym roku liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie

Debata PAP: strategie rynkowe na 2014 r.

strefy euro. Wskazane zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed tymi gospodarkami, ich wpływ na światową koniunkturę, przewidywania co do rozwoju w kolejnych miesiącach i kwartałach. Omówiona zostanie też sytuacja w innych częściach świata, zwłaszcza w Azji i w krajach rozwijających się

Szczurek: nie spodziewam się zmian w budżecie na 2016 r.

minister. - Jednocześnie ten budżet pozostanie cały czas odpowiedzialny i dobrze dostosowany do sytuacji gospodarczej, którą mamy w tym roku i będziemy mieli w 2016 r. - zapewnił. Pytany, czy założona na przyszły rok inflacja średnioroczna na poziomie 1,7 proc. - wyższa od prognoz rynkowych - nie zagrozi

Ludowy Bank Chin przestraszył się spadków, stopy procentowe w dół

) spadł o 6,4 proc. Później straty zostały nieco odrobione - do -5 proc. - jednak w końcówce sesji inwestorzy znów ruszyli do wyprzedaży akcji. Efekt? Spadek głównego indeksu o ponad 7,6 proc. - Światowi inwestorzy zjadają się nawzajem. Nazywanie tego katastrofą rynkową nie jest przesadą - ocenił analityk

"Dziennik Gazeta Prawna": Cały państwowy majątek w jednym funduszu

Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i McKinsey&Company, które przedstawiły już tę propozycję Radzie Gospodarczej przy premierze, pozwoliłoby to zapewnić kontrolę nad najważniejszymi firmami państwowymi. Jednocześnie umożliwiałoby finansowanie rozwoju infrastruktury przy udziale sektora

Belka: Rada Polityki Pieniężnej jest potrzebna gospodarce

gospodarki planowej. Ten świat już nie istnieje. Istnieje inny świat, świat w którym funkcjonuje Polska. Żyjemy od 25 lat w gospodarce rynkowej, w której proces kreacji pieniądza wygląda zupełnie inaczej. O ilości pieniądza decydują banki komercyjne" - mówił szef NPB. W ocenie Belki związek pomiędzy

Piechociński: banki spółdzielcze są współtwórcą sukcesu naszej gospodarki

W środę w resorcie gospodarki odbyła się konferencja pt. "Banki spółdzielcze w otoczeniu społeczno-gospodarczym" organizowana przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Piechociński podczas swojego wystąpienia odnosił się do ostatniego kryzysu, który pokazał, jak ważną rolę stanowi

Ekonomiści: kryzys na Ukrainie nie osłabił polskiej gospodarki

oddziaływania na inflację raczej niewielki. "Przy obecnym rozwoju sytuacji w gospodarce presja inflacyjna powinna pojawić się pod koniec tego roku, co zapoczątkuje wzrostowy trend wskaźnika CPI" - wskazał. Natomiast Adam Antoniak z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao zauważył, że licząc w

Cudowna chińska maszynka zaczęła się zacinać. I ma tańszą konkurencję

, że konieczna będzie zmiana modelu rozwoju. Na III Plenum KPCh, które odbyło się jesienią 2013 roku, władze postanowiły, że siły rynkowe będą miały większy wpływ na alokację zasobów gospodarki, a głównym motorem wzrostu stopniowo stanie się konsumpcja gospodarstw domowych. Ale ten nowy model nie

Tania praca podcina skrzydła gospodarce

cechą łatwo mierzalną i jednowymiarową. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, analizując atrakcyjność inwestycyjną polskich województw, brał pod uwagę to, jak bardzo poszczególne miasta sprzyjają fermentowi kulturalnemu i naukowemu - czytaj: gdzie bardziej ścierają się różne poglądy. Takie miasta służą

Prof. M. Nowicki: nie ma odwrotu od "energetyki obywatelskiej"

pierwszego dnia Forum, rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce poparł minister rolnictwa Marek Sawicki. Środowiska związane z energetyką obywatelską, prosumencką, oczekują na wyniki prac resortu gospodarki, ktory przygotowuje zapisy nowelizacji ustawy o OZE. Przyjęta przez Sejm 20 lutego br. ustawa jest

PKP podpisały z CVC przedwstępną umowę sprzedaży PKP Energetyka

najlepszym partnerem i złożył najlepszą ofertę z najwyższą ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój" - powiedział prezes PKP S.A. Jakub Karnowski, cytowany w komunikacie. "Ta transakcja to kolejny duży sukces w realizowanym

Sawicki: rozwój energetyki prosumenckiej moim priorytetem

"Rozwój energetyki prosumenckiej jest moim priorytetem w działaniach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Duże firmy energetyczne, które inwestują np. w farmy wiatrowe, poradzą sobie. Ja chciałbym się skupić na ludziach, którzy chcieliby zająć się wytwarzaniem energii przydomowej

Rozpoczęła się debata PAP Biznes nt. strategii rynkowych na 2014 rok

wyzwania stojące przed tymi gospodarkami, ich wpływ na światową koniunkturę, przewidywania co do rozwoju w kolejnych miesiącach i kwartałach. Omówiona zostanie też sytuacja w innych częściach świata, zwłaszcza w Azji i w krajach rozwijających się. Przedstawiciele TFI przedstawią swoje prognozy co do stanu

Ekonomiści MFW: Wzorowe banki z Polski

. Polega on na tym, że kiedy popadają w tarapaty będące efektem ich błędów, to chcą, by ich straty były pokrywane przez innych, czyli podatników - mówi Leszek Pawłowicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i profesor Gdańskiej Akademii Bankowej. Idealny system z Polski Twórcy

Sejmowa Komisja rekomendowała przyjęcie poprawki do ustawy o OZE

wyższej niż rynkowa. Zapisowi temu sprzeciwia się rząd, który uważa, że nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedł projekt ustawy o OZE przekonuje, że dzięki taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym - czyli

Chiny.Przygotowania do utworzenia pierwszych banków prywatnych

Prywatne banki, których powstanie zapowiedziano w zeszłym roku jako część wielkiej reformy zwiększającej rolę sił rynkowych w gospodarce, mają działać niezależnie, zgodnie z zasadami rynku. Zwolennicy reformy wskazują, że banki państwowe hamują rozwój, ponieważ nie udzielają wystarczająco dużo

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej dzięki wzrostowi PKB

. Przyczyniając się w ten sposób do poprawy odporności i zdolności gospodarki do obsługi długu. Rating Polski oparty jest na silnej, otwartej i konkurencyjnej gospodarce kraju" - czytamy w komunikacie. Gospodarka Polski zyskuje dzięki systemowi płynnego kursu walutowego oraz lokalnemu rynkowi kapitałowemu

Wyprzedaż polskich obligacji. Oszczędzający muszą przełknąć straty

Jeszcze w styczniu rentowność obligacji 10-letnich wynosiła zaledwie 2 proc. W ciągu czterech miesięcy podskoczyła o ponad 1 pkt proc., do 3,17 proc. - W związku z niekorzystną sytuacją rynkową Ministerstwo Finansów - dysponując nadwyżką środków i chcąc ustabilizować sytuację - odwołało na początku

Co zrobi Fed? Oczy całego finansowego świata skierowane na USA

światło na podwyżki Perspektywy globalnej gospodarki są obecnie słabsze niż kilka miesięcy temu, ale sytuacja w USA jest na tyle dobra, że Fed może rozpocząć podwyżki stóp procentowych, oceniła w środę Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. OECD ścięła prognozę tempa wzrostu globalnej gospodarki

Przedpołudniowe dane makro nie wpłynęło na kurs złotego

przez GUS są zgodne z rynkowymi oczekiwaniami i nie miały bezpośredniego przełożenia na notowania złotego. Zakładamy, że we wrześniu bezrobocie będzie jednocyfrowe. To też już powinno być w cenach. Dużych emocji na rynku walutowym nie wywołały też opublikowane dziś wstępne odczyty wrześniowych

Raport: w 2013 r. o 17 proc. wzrosły dochody firm informatycznych w Polsce

przedsiębiorstwa - 2,55 mld zł, sektor bankowy 2,27 mld zł i sektor handlu - 2,20 mld zł. W ramach ankiety przedstawiciele firm teleinformatycznych proszeni byli o ocenę sytuacji rynkowej oraz perspektywy dalszego rozwoju branży w Polsce. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło wyzwań, jakie stawia przed branżą IT rozwój

Krach na lirze odbija się na portfelach Polaków

Centralny Turcji musiał gasić ten wzrost, podnosząc stopy procentowe z 4,5 proc. do aż 10 proc. Inflacja nieco wyhamowała, ale trudna decyzja szefa banku centralnego Erdema Basciego nieco schłodziła gospodarkę. Kraj, który do niedawna można było stawiać za wzór szybkiego rozwoju, popadł ostatnio w lekką

Piechociński: spór ws. ustawy o OZE to droga donikąd

odnawialne, czy nie mamy zobowiązań i naszych aspiracji w zakresie ochrony klimatu? Mamy" - wskazał szef resortu gospodarki. Podkreślił, że OZE musi się rozwijać, ale trzeba też stawiać na rozwój energetyki węglowej, którą trzeba przestawiać na technologię "czystego węgla". "Te zasoby

W.Brytania. Belka: euro dla Polski bardzo ryzykowne ekonomicznie

" - stwierdził prezes NBP. W tym kontekście wskazał m.in. na potrzebę zwiększenia odporności gospodarki, co wymaga przestrzeni fiskalnej (redukcji deficytu fiskalnego), utrzymania niskiego poziomu długu publicznego, reform rynku pracy, rozwoju sektora mieszkań do wynajęcia, poprawy infrastruktury

Sejm: Innowacyjne firmy skorzystają z ulgi podatkowej

Nowela wprowadza zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych na badania i rozwój podlegających odliczeniu, czego nie było w projekcie prezydenckim. Zaproponowano odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania oraz inne ich limity. Kwota kosztów kwalifikowanych nie mogłaby przekroczyć

Sejm za ulgą podatkową dla inwestujących w innowacje

;Jeśli myślimy o nowoczesnej gospodarce, musimy postawić na nowatorską naukę i badania. Przed nami długa droga, ale nowe przepisy pozwolą na dogonienie europejskiej elity" - dodała minister. Nowela wprowadza zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych na badania i rozwój - podlegających odliczeniu

Zysk netto Impela spadł r/r do 9,6 mln zł w I poł. 2015 r.

mające na celu ochronę rynku pracy w Polsce. Jego stabilność i równowaga to warunek rozwoju nie tylko grupy Impel, ale całej gospodarki" - powiedział prezes spółki Grzegorz Dzik, cytowany w komunikacie. Pod koniec 2014 r. Grupa Impel objęła 51% udziałów w spółce SI-Consulting, która zakończyła

Handlowcy w Polsce nie podzielają optymizmu przemysłowców

negatywnych. - Ten ogólnie optymistyczny obraz dla całej polskiej gospodarki okazuje się jednak złudny. Jeśli spojrzymy na sytuację w poszczególnych sektorach, widać, że sprawa nie jest już tak jednoznaczna - zaznacza Bartosz Uchman, dyrektor zespołu doradztwa dla branży handel detaliczny i hurtowy Grant

BCC nagrodziło liderów polskiego biznesu

rozwoju i stabilności naszego kraju, politykę porozumienia i zrozumienia sprzyjającą rozwojowi polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw". Nagrody specjalne BCC przyznawane są od 1992 r. dla wybitnych osobistości spoza środowiska biznesu za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i

Ropa najtańsza od 2009 roku, rubel najsłabszy od 1998

Frankfurcie, dodając, że wśród analityków panuje strach przed "twardym lądowaniem" chińskiej gospodarki, jeżeli sprawy wymkną się spod kontroli chińskich władz. Ropa tanieje, bo wzrośnie jej wydobycie Trwający od pewnego czasu spadek cen ropy to m.in. skutek płynących z Iranu informacji, że kraj ten

Amerykańskie koncerny liczą straty w Chinach

Nagła decyzja chińskiego banku centralnego o obniżeniu kursu juana o 1,9 proc. to jedna z najpoważniejszych interwencji rynkowych w tym kraju od ponad 20 lat. Ruch był podyktowany słabnącą gospodarką i miał na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Dewaluacja spowodowała, że chińskie towary są

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

- Energa zakłada, że w drugim półroczu wyniki grupy mogą być słabsze rok do roku - poinformował PAP wiceprezes Seweryn Kędra. - Energa zapowiada utrzymanie kierunków rozwoju, ale widzi potrzebę aktualizacji strategii. Prace nad jej przygotowaniem powinny się zakończyć w czwartym kwartale

Pracodawcy chcą utworzenia Rady ds. Konkurencyjności Gospodarki

" - ocenił. Zauważył, że jest ona w dalszym ciągu korzystna, bo dynamizuje polską gospodarkę, ale bardzo trudna do utrzymania w przypadku, gdyby się okazało, że na Ukrainie zostaną przeprowadzone rynkowe reformy. "Wówczas Ukraina stanie się dla nas bardzo groźnym rywalem" - podkreślił

Pomorskie: Jesteśmy atrakcyjni. Musimy być wybredni

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ocenił atrakcyjność polskich regionów już po raz 10. Ranking opracowano, analizując kryteria ważne dla inwestorów. Oceniano korzyści - głównie finansowe - jakie oferuje dana lokalizacja. Śląskie wciąż liderem Przeanalizowano takie aspekty jak: dostępność

Prezesi wiodących polskich spółek: Skarb Państwa może być dobrym właścicielem

interes firmy, wymagający m.in. rozwoju, inwestowania w innowacje czy środków na akwizycje. Według prezesa Grada, "bezpiecznikiem", zapobiegającym decyzjom sprzecznym z interesem ekonomicznym firm, powinny być niezależne rady nadzorcze, złożone z ekspertów, ludzi z rynkowym doświadczeniem

Poznań: Miasto fachowców

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową co roku przygotowuje raport podsumowujący atrakcyjność dla inwestorów polskich województw i podregionów. W badaniu specjaliści analizują, dlaczego na danym terenie warto postawić fabrykę, otworzyć biuro czy stworzyć jednostkę badawczą. Pod uwagę brane są

Nie ma żartów z ekonomią. O "dogmatach" obalanych przez Marka Belkę w "Wyborczej"

przyznaje, że wynagrodzenia powinny wzrosnąć, podobnie jak wydatki państwa, a banki i bogatych trzeba bardziej obłożyć podatkami. Szef NBP, podważając wiele, jak określił, "dogmatów" teorii ekonomii, nie powiedział jasno czytelnikom, że mimo wszystko w gospodarce obowiązują pewne prawidłowości i

Kompania Węglowa "odchudza" spółki zależne

, że stara się przywrócić płynność finansową spółki i wprowadzić ją na ścieżkę rozwoju. Niezależnie od doraźnych działań ratunkowych, do końca lipca ma przedstawić resortowi gospodarki szeroki program naprawczy. Jego istota ma polegać na ograniczeniu wydobycia w kopalniach o niskiej wydajności i

Szczurek dla PAP: nie spodziewam się fundamentalnych zmian w budżecie na 2016 r.

inflacja średnioroczna na poziomie 1,7 proc. - wyższa od prognoz rynkowych - nie zagrozi realizacji budżetu, minister powiedział, że nie ma takiego ryzyka. "Prognoza inflacji założona w ustawie budżetowej w wysokości 1,7 proc. różni się nieznacznie w stosunku do prognoz rynkowych. One w tej chwili

Skok produkcji przemysłowej w Niemczech. Analitycy zaskoczeni

W Niemczech w lipcu produkcja przemysłowa wzrosła o 1,9 proc., licząc miesiąc do miesiąca, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła jedynie o 0,4 proc. - poinformował resort gospodarki. Dane kompletnie zaskoczyły analityków, którzy spodziewali się wzrostu w ujęciu miesięcznym jedynie o 0,4 proc

Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego - w kwietniu w Kielcach

konferencji prasowej w Kielcach prezes ICCSS Krzysztof Paturej, planowane na kwiecień 2016 r. imprezy mają sprzyjać rozwojowi globalnego rynku bezpieczeństwa chemicznego i otwierać międzynarodowe perspektywy w tym zakresie dla polskich przedsiębiorstw. Chodzi o promocję ich najlepszych praktyk, rozwiązań

Województwo łódzkie - dobre miejsce dla biznesu

Każdego roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotowuje raport porównujący polskie województwa pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Eksperci bardzo dokładnie przyglądają się dostępności transportowej w regionach, analizują "zasoby pracy", sprawdzają chłonność rynku, poziom

Fundusz z Luksemburga przejmuje PKP Energetyka za 1,9 mld zł

ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój - mówi Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP SA. - To kolejny duży sukces w realizowanym przez nas procesie prywatyzacyjnym - dodaje. Jednocześnie oznacza ona, że PKP SA spłaci swoje wszystkie

Jak wycisnąć więcej miliardów z morza

szczeblu krajowym, a także w ramach ogólnoeuropejskiego programu "Horyzont 2020", na który Unia Europejska przeznaczyła aż 80 miliardów euro. Dlatego władze województwa dążą do tego, by cała gospodarka morska została uznana za krajową inteligentną specjalizację. - Możliwości, jakie daje rozwój

PKEE uważa ustalenia szczytu UE ws. redukcji CO2 za racjonalne porozumienie

cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r., z zachowaniem solidarności i równowagi pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE, uwzględniając ich poziom rozwoju gospodarczego. Komentując wyniki szczytu, Ministerstwo Gospodarki podkreśliło, że "akceptując

"Chiński sen" o bogactwie stał się sennym koszmarem

roku, władze postanowiły, że siły rynkowe będą miały większy wpływ na gospodarkę, a głównym motorem wzrostu stopniowo stanie się konsumpcja gospodarstw domowych. Ale łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Dotychczasowy model rozwoju pozwalał utrzymywać wzrost PKB dochodzący do 10 proc. rocznie i wchłaniać

Jubileusz "Informatora Ekonomicznego" radiowej Trójki

Do tej pory wyemitowano 4 700 wydań tego programu, w którym Wiktor Legowicz i jego goście komentują bieżące wydarzenia ekonomiczne w Polsce i na świecie. W "Informatorze Ekonomicznym" Programu III Polskiego Radia słuchacze mogli śledzić początki i rozwój gospodarki rynkowej w naszym

Sopot. W poniedziałek rozpocznie się V Europejski Kongres Finansowy

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, PKN ORLEN, Bank Pekao SA, NDI. Po raz pierwszy współorganizatorem jest Bruegel, czołowy światowy think tank. Koordynatorem jest Gdańska Akademia Bankowa. Partnerami głównymi wydarzenia są PKO Bank Polski oraz PGE Polska Grupa

PGE ma kredyt w BGK na 1 mld zł w ramach 'Inwestycji Polskich'

. "Do tej pory BGK zaangażował 3,5 mld zł w modernizację i rozwój sektora energetyki, który skutecznie wspieramy w ramach programu 'Inwestycje polskie'. Naszą misją jest finansowanie przedsięwzięć takich jak dzisiejsze, które służą gospodarce i równocześnie poprawiają jakość życia Polaków"

PIR zainwestuje w przedsiębiorstwa przemysłowe i spółki samorządowe

funkcjonowania całej branży pod względem pozycji rynkowej, przyczyniające się do zwiększania przychodów, realizacji fuzji i przejęć lub ekspansji organicznej". Fundusz Inwestycji Samorządowych ma z kolei wspierać inwestycje w obszarze infrastruktury komunalnej poprzez obejmowanie bądź użytkowanie akcji lub

MSP: umowa BGK z PIR i TFI BGK ws. funduszy - podpisana

przedsiębiorstwa przemysłowe oraz spółki samorządowe, dostarczając kapitał na rozwój oraz przyczyniając się do poprawy efektywności oraz wzrostu konkurencyjności w gospodarce" - podkreślił prezes PIR Jerzy Góra w przesłanym w czwartek przez BGK komunikacie. "Działalność ta powinna być również ważnym

Analitycy: atak na duńską koronę możliwy, ale na złotówkę nie

" - mówi. "W przypadku Polski obawy wydają się przestrzelone" - zaznacza. W atak spekulacyjny na polską złotówkę nie wierzy też Bogdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. "Wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo już były próby ataku na polską walutę i ci którzy to

Przedwstępna umowa sprzedaży akcji PKP Energetyka podpisana

energetyki. "CVC okazał się najlepszym partnerem i złożył najlepszą ofertę z najwyższą ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PKP SA Jakub Karnowski. "Ta transakcja to

Złoty zyskuje do euro, kurs EUR/USD czeka na rozwój sytuacji w Grecji

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews/CityIndex) - W relacji do euro złoty oscyluje w okolicach poziomu 4,00, zwiększając szansę na dalsze umocnienie. W przypadku EUR/USD kurs zatrzymał się między 1,07 i 1,08, czekając na rozwój sytuacji w Grecji,  ocenia specjalista rynku CFD i Forex w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery