rozwój gospodarki rynkowej

Maciej Bednarek

Opłaty od kart: samoregulacja wystarczy czy konieczna ustawa?

Opłaty od kart: samoregulacja wystarczy czy konieczna ustawa?

Potrzebna jest ustawa, która wprowadzi maksymalne prowizje za akceptowanie kart płatniczych. To pobudzi rozwój obrotu bezgotówkowego i jest zgodne z konstytucją - przekonuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

Gospodarka rynkowa okazała się bardzo korzystna dla rozwoju rolnictwa i branży spożywczej. Staliśmy się jednym z największych producentów żywności w UE. Wyjątek stanowi produkcja trzody chlewnej, która spadła o połowę - powiedział PAP Adam Tański.

Stan świata, czyli dlaczego to, co się świetnie dotąd rozwijało, raptem padło

W gospodarce rynkowej okresy ogólnego optymizmu i szybkiego wzrostu występują na przemian z okresami pesymizmu i spadku produkcji. W gruncie rzeczy bez recesji świat byłby gorszy, bo to właśnie w ''trudnych czasach'' wywołanych recesją z życia gospodarczego eliminowane są najsłabsze, najgorzej zarządzane firmy, dzięki czemu na dłuższą metę możliwy jest szybszy rozwój.

2011: Spadnie bezrobocie. Wzrost gospodarczy nieco niższy niż w 2010

2011: Spadnie bezrobocie. Wzrost gospodarczy nieco niższy niż w 2010

Hausner: w gospodarce rynkowej zachowania pasożytnicze zamiast wytwarzania wartości

modyfikacji modelu gospodarki rynkowej" - podkreśla prof. Hausner. "Potrzebujemy też wielu innych rzeczy - dobrej kultury, dobrych uniwersytetów, sprawnego państwa, ale potrzebujemy gospodarki rynkowej, tyle tylko, że pomyślanej w perspektywie długofalowego rozwoju, a nie w perspektywie kwartalnych

"Gazeta Wyborcza": Wzorowe banki z Polski

system finansowo-bankowy został wysoko oceniony, nie znaczy, że nie ma żadnych zagrożeń dla jego stabilności" - mówi Leszek Pawłowicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i prof. Gdańskiej Akademii Bankowej.

Ekspert: noblista Angus Deaton to ekonomista wrażliwy na nierówności społeczne

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/10914/ Angus Deaton to ekonomista wrażliwy i zaangażowany. Patrzy na świat z perspektywy rosnącego bogactwa, ale też biedy. Widzi, że gospodarka rynkowa powoduje trwały rozwój, ale ten rozwój dokonuje się tylko w części świata, bo są też

MFW ostrzega przed turbulencjami w związku ze spowolnieniem w Chinach

MFW ostrzega przed turbulencjami w związku ze spowolnieniem w Chinach

również, że spowalnia druga co do wielkości gospodarka świata, czyli Chiny, które starają się dostosować do nowego modelu ekonomicznego. - Ta transformacja, zmierzająca ku bardziej rynkowej gospodarce (...) jest skomplikowana i może powodować pewne turbulencje - wyjaśniła Lagarde, która składa dwudniową

Hausner: Dzisiejszy model gospodarki rynkowej staje się gospodarką rabunkową

Hausner: Dzisiejszy model gospodarki rynkowej staje się gospodarką rabunkową

jego opinii największym problemem kapitalizmu jest "rozerwanie związku między rynkiem a wartościami". Gdy wygrywa chciwość "Rozwój gospodarki rynkowej w systemie kapitalistycznym w ostatnich dekadach poszedł w kierunku podważenia aksjonormatywnych fundamentów gospodarki rynkowej. Gdy

Hausner: dzisiejszy model gospodarki rynkowej staje się gospodarką rabunkową

jego opinii największym problemem kapitalizmu jest "rozerwanie związku między rynkiem a wartościami". "Rozwój gospodarki rynkowej w systemie kapitalistycznym w ostatnich dekadach poszedł w kierunku podważenia aksjonormatywnych fundamentów gospodarki rynkowej. Gdy popatrzymy na

Komorowski: ludzie biznesu tworzą polskie szanse

za to, co udało się osiągnąć wspólnym wysiłkiem". Nagrody specjalne BCC przyznawane są od 1992 r. dla wybitnych osobistości spoza środowiska biznesu za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. W zeszłym roku otrzymali ją prezes PAN prof. Michał Kleiber

ADP: Mniejsze firmy zwiększyły zatrudnienie o 7,13% r/r w III kw. 2015 r.

danych ADP Polska i GUS, najbardziej innowacyjne spółki w Polsce nadal rozwijają się znacznie dynamiczniej w porównaniu do średniej rynkowej, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w kreowaniu największej liczby nowych miejsc pracy. Awangarda biznesu napędza rozwój całego rynku, poprawiając jednocześnie

Corleonis i PGMB Budopol myślą o akwizycjach i debiucie na GPW w 2016 r.

budowy grupy mającej docelowo być rynkowym liderem zarówno pod względem udziału w rynku jak i jakości świadczonych usług" – dodał inwestor. Przedsiębiorca podkreśla, że kolejnym krokiem w rozwoju grupy Corleonis-PGMB Budopol może być jej upublicznienie poprzez wejście na rynek główny GPW

Biznes: Państwo nie może bawić się w przedsiębiorcę, musi stać na straży reguł

, właściciele menadżerowie dużych polskich prywatnych firm przedstawili podczas spotkania politykom PiS swoje sugestie i postulaty, które mogłyby wpłynąć na jakość polskiej gospodarki i możliwości rozwoju biznesu. Spotkanie zorganizował Instytut Wolności, który - jak deklaruje - chce stworzyć "platformę

Biznes: Państwo nie może bawić się w przedsiębiorcę, musi stać na straży reguł

Przedsiębiorcy, właściciele menadżerowie dużych polskich prywatnych firm przedstawili podczas spotkania politykom PiS swoje sugestie i postulaty, które mogłyby wpłynąć na jakość polskiej gospodarki i możliwości rozwoju biznesu. Zdaniem posła Pawła Szałamachy, który pełni rolę eksperta

Kluby PO, PSL i koło RP popierają projekt Prawa gospodarczego

podstawową rolę w danej dziedzinie stosunków społecznych oraz posługiwać się rozwiązaniami właściwymi dla różnych gałęzi prawa. Jak dodał, podstawowe wartości, które powinny być uwzględnione przy wykładni tej ustawy to wolność, równość i niedyskryminacja, społeczna gospodarka rynkowa, zrównoważony rozwój

Prawie 1 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw

Prawie 1 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. I dodaje: - Omawiane dzisiaj gwarancje dla przedsiębiorców wpisują się także w plan budowy kompleksowego systemu gwarancyjnego dla gospodarki. Polski rząd uruchomił w tym celu także dwa eksperckie wehikuły wsparcia: ośrodki Europejskiej Sieci

Porażka polityki chińskiego rządu

Porażka polityki chińskiego rządu

instytucji rynkowych (giełda, prywatne przedsiębiorstwa) z autorytarnym kierowaniem gospodarką. Niektórzy ekonomiści, także polscy (ich nazwiska przemilczę), uważają, że to model optymalny, pozwalający w ciągu kilku dekad dogonić kraje wysoko rozwinięte. Państwowy kapitalizm zniekształca jednak rynek

Grypa chińska, a powikłania świata

Grypa chińska, a powikłania świata

Od 12 czerwca indeks szanghajskiej giełdy stracił 28 proc. Świat zajęty kryzysem w Grecji nie zauważa tlącego się kryzysu finansowego w drugiej co do wielkości gospodarce świata. Chińska gospodarka od kilku dekad rośnie bardzo szybko dzięki dwóm silnikom. Pierwszym jest przechodzenie milionów ludzi

Powołano instytucję odpowiedzialną za rozwój OZE w Polsce - OREO

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Powołano Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO) z siedzibą w Bytomiu. Jego zadaniem będzie rozwój sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, podało Ministerstwo Gospodarki. "Zapewnienie kontynuacji rozwoju sektora odnawialnych źródeł

Płatności w biznesie na nowych zasadach. Ważna regulacja

Płatności w biznesie na nowych zasadach. Ważna regulacja

gospodarki, a obecnie wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj tłumaczył, że nowelizacja ustawy o terminach zapłaty została przeprowadzona w związku z problemem zatorów płatniczych. - Może ona w przyszłości przynieść istotne skutki społeczne i gospodarcze. Wprowadziła bowiem jednolity i logiczny system ustalania

Wchodzi w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

gospodarki, a obecnie wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj tłumaczył, że nowelizacja ustawy o terminach zapłaty została przeprowadzona w związku z problemem zatorów płatniczych. "Może ona w przyszłości przynieść istotne skutki społeczne i gospodarcze. Wprowadziła bowiem jednolity i logiczny system

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

rozwoju polskiej gospodarki dzieki podniesieniu jej innowacyjności. Branża ICT wpływa na innowacyjność przemysłu, infrastruktury i usług. Jej szeroki charakter uprawnia KIGEiT do wskazywania kierunków technicznego rozwoju całej gospodarki. Celem Forum jest podkreślenie konieczności podjęcia działań

IBnGR: Obrót bezgotówkowy sprzyja zmniejszaniu szarej strefy

udział w szarej strefie ma sektor handlu. Wspieranie rozwoju obrotu bezgotówkowego istotnym narzędziem ograniczania szarej strefy, wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową "Szara strefa w Polsce i sposoby jej ograniczania". Autorzy raportu podkreślili, że

KGHM liczy, że zawirowania na rynkach miedzi i walut będą krótkoterminowe

. (…) Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji na rynku finansowym i gospodarce światowej oraz podejmuje działania zgodne z dostępnością, możliwościami i użytecznością poszczególnych narzędzi kontroli ryzyka rynkowego" - powiedział ISBnews rzecznik KGHM Dariusz Wyborski. Zwrócił uwagę, że

Polska gospodarka wśród liderów. Ale jak działać w przyszłości

innowacyjności polskiej gospodarki? Pozytywnie, ale... - Gdy szukamy recept na przyszłość, to bardzo łatwo powiedzieć, że trzeba stawiać na innowacje, ale moim zdaniem to za mało - mówi dr Marcin Nowicki z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. - Obecnie trzeba mieć nie tylko innowacyjny produkt czy usługę, ale

Bez poprawek Senatu do ustawy, która ma promować współpracę rolników

Wg MRiRW rolnicy zrzeszeni w grupach są w stanie lepiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej i konkurować na rynku międzynarodowym. Nowelę bez poprawek poparło 48 senatorów, 26 było przeciw. Projekt zmiany ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz innych ustaw oraz ustawy o

Sondaż: większość Rosjan popiera wydatki na obronę kosztem gospodarki

2014 r. 14 proc. Rosjan uważało, że sytuacja gospodarcza jest dobra, 62 proc. - że jest średnia, a 18 proc. - że jest zła. W tegorocznym badaniu łącznie 69 proc. ankietowanych potwierdziło, że Rosji niezbędna jest gospodarka rynkowa. Dwa lata temu uważało tak 63 proc. Rosjan. Na pytanie, czy popierają

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

zwiększanie konkurencji rynkowej i podnoszenie jakości edukacji. * Walka z kapitałem zagranicznym Jest bez sensu. Polska gospodarka wciąż jeszcze ma wiele do zyskania, wykorzystując import technologii zagranicznych. Tzw. wspieranie polskiego kapitału doprowadzi może do zmiany właścicieli, ale nie przyspieszy

Ministerstwo Gospodarki kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

. "Podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej" - napisano w projekcie założeń, które mają zastąpić

Eksperci nie są zgodni w ocenie ew. połączenia Lotosu, Orlenu i PGNiG

ministrowi rozwoju, choć z punktu widzenia spółek może być to racjonalne. "Ale nie o interes spółek chodzi rządowi, ale o rozwój gospodarki. Minister skarbu państwa może taką koncepcję generować, ale na to przynajmniej ja jako minister gospodarki nigdy bym się nie zgodził" - podsumował. "To

Sejm odrzucił w piątek kontrowersyjne poprawki Senatu do ustawy o OZE

poprawką tzw. prosumencką, która zakłada w ustawie o OZE wprowadzenie zapisu o taryfach gwarantowanych. Zapisowi temu sprzeciwia się rząd, który uważa, że nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedł projekt ustawy o OZE, przekonuje

Sejm odrzucił w piątek kontrowersyjne poprawki Senatu do ustawy o OZE

gwarantowanych. Zapisowi temu sprzeciwia się rząd, który uważa, że nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedł projekt ustawy o OZE, przekonuje, że dzięki taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym - czyli produkcji

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

przyjętych kryteriów adekwatności kapitałowej. Odpowiednie nadwyżki buforów kapitałowych są konieczne z uwagi na nadal utrzymującą się niepewność odnośnie rozwoju sytuacji w otoczeniu polskiej gospodarki, jak również w celu sprostania wymogom CRD IV/CRR, które zostaną wprowadzone w nadchodzącym czasie

Dlaczego spada udział przemysłu w gospodarce?

gospodarce przez kilkadziesiąt lat rósł, po czym zaczął w większości krajów spadać. To był naturalny trend wynikający z naturalnych zmian długookresowych. Ale fakt, że podobne do siebie pod względem poziomu rozwoju kraje znacznie różnią się pod względem udziału przemysłu, jest wynikiem ich wewnętrznej

CBOS: za wolnym rynkiem są bogatsi i lepiej wykształceni

wyborach wyraża niezadowolenie z działania wolnego rynku. Wśród Polaków dominuje przekonanie, że gospodarka rynkowa jest przede wszystkim szansą bogacenia się dla nielicznych. Tylko 12 proc. uważa, że dzięki niej wzrasta stopa życiowa i wszyscy stają się coraz zamożniejsi. "W porównaniu z 2009 rokiem

Robotyzacja w Polsce potrzebuje specjalistów i odpowiedniego finansowania

;Roboty w Niemczech amortyzują się w czasie od 9 do 12 miesięcy, ponieważ robotnicy w Niemczech zarabiają 4 razy więcej. W Polsce ta amortyzacja to 36 do 40 miesięcy" - dodał Kowalski. Dr Bohdan Wyżynkiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zaznaczył z kolei, że w Polsce nadal mamy do

MG: Wartość polskiego rynku kosmetyków powinna przekroczyć 3,4 mld euro w ub.r.

Warszawa, 08.04.2015 (ISBnews) -Wartość polskiego rynku kosmetyków oraz produktów do pielęgnacji i higieny ciała powinna przekroczyć 3,4 mld euro w 2014 roku, co plasuje Polskę w czołówce najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie, podało Ministerstwo Gospodarki, powołując się na

Geotrans liczy na debiut na NewConnect w ciągu miesiąca

, upublicznienie ma na celu zwiększenie transparentności i wiarygodności rynkowej, osiągnięcie rynkowej wyceny (według ceny z private placement kapitalizacja wynosi 30 mln zł), zwiększenie elastyczności w finansowaniu potencjalnych projektów i akwizycji. W planach na lata 2015-2017 Geotrans zakłada ekspansję

"Konstytucja dla firm" zostanie uchwalona do końca kadencji?

godziwego wynagradzania osób wykonujących pracę na ich rzecz. - Podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej - napisano w

Oszczędności Polaków mogą wspierać rozwój polskiej gospodarki

O aktywnym udziale rynku finansowego w finansowaniu rozwoju polskiej gospodarki mówił m.in. szef Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz. Według niego rynek finansowy jest źródłem finansowania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw, przez to jest jednym z warunków wzrostu gospodarczego. "

PAIiIZ: chcemy pogłębiać współpracę gospodarczą z krajami postradzieckimi

głębszą współpracę - jak dodał - jest wspieranie w tych krajach rozwoju modelu gospodarki rynkowej. "Chodzi o to, żeby te kraje przybliżyć do tego modelu, do takich narządzi gospodarki rynkowej, jak prywatyzacja, do współpracy z kapitałem zagranicznym czy z partnerami społecznymi, takimi jak związki

POT nagrodziła osoby i instytucje promujące Polskę

Europie, wizytówką Polski podczas EURO 2012. W kategorii biznes nagrodzony został prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. Zdaniem kapituły Arendarski umocnił pozycję KIG na arenie międzynarodowej, dzięki czemu polska gospodarka postrzegana jest w kategoriach nowoczesnej gospodarki rynkowej

Rząd przyjął strategię dot. działań UOKiK

wynikające z wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nimi" - wskazano. Jak podkreślono, "rywalizacja rynkowa jest, obok odpowiedniego otoczenia instytucjonalno-prawnego, kluczowym elementem sprawnie funkcjonującej gospodarki". "Stanowi dźwignię rozwoju i szybszego wzrostu, stymuluje

ARP oczekuje kolejnych 10 zezwoleń w SSE Euro-Park Mielec do końca roku

podkreśla, że początki rozwoju mieleckiej strefy sięgają okresu transformacji rynkowej w Polsce, "gdy w zakładzie WSK PZL Mielec, na którym opierała się gospodarka miasta i regionu załamała się produkcja i dramatycznie wzrosło bezrobocie". "Wówczas pojawiła się koncepcja utworzenia na

Ekolodzy piszą do posłów, by odrzucili senacką poprawkę dot. mikroproducentów energii

rynkowej. Przeciwko temu zapisowi był rząd. Podczas posiedzenia senackich komisji przedstawiciele resortu gospodarki tłumaczyli, że jeżeli zostanie wprowadzone takie rozwiązanie, nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. MG przekonywało, że dzięki taryfom

Cube.ITG zwiększyło backlog na ten rok do ponad 200 mln zł

), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki: bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza usługi pokrywające cały cykl życia projektu: od analizy wdrożeniowej, poprzez rozwój oraz

Robotyzacja w Polsce potrzebuje specjalistów i odpowiedniego finansowania

Niemczech zarabiają 4 razy więcej. W Polsce ta amortyzacja to 36 do 40 miesięcy" - dodał prezes FANUC Polska Jędrzej Kowalczyk. Dr Bohdan Wyżynkiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zaznaczył z kolei, że w Polsce nadal mamy do czynienia z przekonaniem, że roboty odbierają ludziom miejsca

Branże ekologiczne świetnie poradziły sobie w kryzysie

branż ekologicznych odnotował 50-proc. wzrost. Mimo że wynik ten może wydawać się bardzo dobry, nie odbił się on szerokim echem w mediach. Zdecydowanie kluczową kwestią jest jednak jego kontekst. Warto sobie uświadomić, że rozwój ten miał miejsce w czasie największego w ciągu ostatnich stu lat załamania

Cyfrowa dystrybucja gier wideo zwiększa szanse małych producentów

Uczestnicy debaty, która odbyła się 10 grudnia w Warszawie podczas konferencji GameINN, rozmawiali o potencjale polskiego sektora gier wideo dla krajowej gospodarki oraz jego potencjalnych wykorzystaniach. "Patrząc na tę kwestię od strony systemowej, widzimy potencjał czysto ekonomiczny

"Dziennik Gazeta Prawna": Cały państwowy majątek w jednym funduszu

Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i McKinsey&Company, które przedstawiły już tę propozycję Radzie Gospodarczej przy premierze, pozwoliłoby to zapewnić kontrolę nad najważniejszymi firmami państwowymi. Jednocześnie umożliwiałoby finansowanie rozwoju infrastruktury przy udziale sektora

Prezydent podpisał nowelę ustawy dającą ulgi dla wspierających innowacje

Prezydent, jak informuje jego kancelaria, podpisał nowelę w ostatni piątek. Nowela zakłada zniesienie opodatkowania wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej; ma to zwiększyć zakres komercjalizacji badań naukowych i współpracy nauki z biznesem. Przyczynić się to ma do rozwoju

Ateny - Warszawa, wspólna sprawa

, Wiktor Wojciechowski z SGH i Aleksander Łaszek z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Moderatorem dyskusji był Andrzej Halesiak. Groźna renacjonalizacja Najkrótsza odpowiedź na tytułowe pytanie brzmiała - na razie nie. Janusz Jankowiak stwierdził, że nie widzi większych zagrożeń w gospodarce w najbliższym roku

Szef holdingu Leier: Mamy trzy kontrole w tygodniu

gospodarce. W naszym kraju kłopotów z prywatyzacją nie było? - Nie mogę powiedzieć, że było idealnie, ale w porównaniu z Węgrami w Polsce te procesy miały bardziej zorganizowany charakter. Na Węgrzech pokutowało myślenie, że na prywatyzacji trzeba się wzbogacić, a nie myślano o dalszym rozwoju zakładu. W

Grupa Recykl zamierza przejąć producenta wyrobów gumowych

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Grupa Recykl zakłada w najbliższych latach rozwój organiczny i poprzez akwizycje - w pierwszej kolejności chce przejąć w ramach integracji pionowej producenta wyrobów gumowych z czystego granulatu gumowego, poinformował ISBnews prezes Maciej Jasiewicz. "

BZ WBK chce zwiększyć udział w rynku korporacyjnym do 15% w 3 lata

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK chce być najlepszym bankiem dla biznesu w Polsce i w ciągu 3 lat zwiększyć swoje udziały rynkowe w segmencie korporacyjnym do 15% z ok. 10% obecnie. Celem jest wzrost w obsłudze handlu zagranicznego o 10-15% rocznie, pozyskiwanie ok. 500

ARP i Alior Bank udzieliły łącznie 80 mln zł finansowania na inwestycję PCC MCAA

finansowanie na warunkach rynkowych w kwocie 80 mln zł, z czego połowę z ARP , a drugą z Alior Banku. Projekt dostał także dotację w wysokości ok. 60 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pozostałą część sfinansowała Grupa PCC. "Wsparcie rozwoju innowacji jest strategicznym

Prezydent Gruzji o współpracy z Polską w sektorach: turystyka, energia wodna, wino

elementem wymiany handlowej między Gruzją i Ukrainą, jednak - jak dodał - nie powinno mieć to istotnego wpływu na rozwój gospodarki. Jest też przekonany, że istnieje przestrzeń dla głębszej polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej. "W polsko-gruzińskich relacjach handlowych obserwujemy wzrost w

Debata PAP: strategie rynkowe na 2014 r.

strefy euro. Wskazane zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed tymi gospodarkami, ich wpływ na światową koniunkturę, przewidywania co do rozwoju w kolejnych miesiącach i kwartałach. Omówiona zostanie też sytuacja w innych częściach świata, zwłaszcza w Azji i w krajach rozwijających się

ADP: Firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 4,33% r/r w I kw.

, Nowoczesna Gospodarka niezmiennie będzie napędzać rozwój polskiego biznesu, ale trudno jeszcze przewidzieć czy w dłuższej perspektywie na prowadzenie wysuną się mniejsze czy większe firmy albo czy prym będzie wiodła produkcja czy usługi. "Kondycja gospodarki jest dobra, PKB osiąga zadowalające tempo

Eksperci: Region łódzki musi rozwijać swoje inteligentne specjalizacje

"Region łódzki musi znaleźć swoje nisze rynkowe, +sprytne+ specjalizacje, a ma dostateczny potencjał, by te nisze były znaczące, by być ważnym regionem w pewnych segmentach rynku, produkcji, tworzenia. W dzisiejszym świecie nie da się tego dobrze zrobić bez współpracy biznesu z władzami

ZBP: Od podatku bankowego lepsza podwyżka CIT

PAP: Co pan sądzi o idei podatku bankowego, zapowiadanego przez PiS? Krzysztof Pietraszkiewicz: Od kilku dobrych miesięcy staram się zwrócić uwagę na to, że polska gospodarka ma ogromną szansę wykorzystać kolejne lata dla dobrego, stabilnego rozwoju i dla poprawy sytuacji ekonomicznej obywateli

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth postuluje ujednolicenia prawa bankowego

kluczowych z perspektywy efektywności publicznej gospodarki - obszarach. To projekt, którego podstawowym założeniem jest zaangażowanie środowisk eksperckich wywodzących się bezpośrednio z instytucji obywatelskich" - podkreślił na konferencji szef projektu Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth Michał

Belka: Rada Polityki Pieniężnej jest potrzebna gospodarce

gospodarki planowej. Ten świat już nie istnieje. Istnieje inny świat, świat w którym funkcjonuje Polska. Żyjemy od 25 lat w gospodarce rynkowej, w której proces kreacji pieniądza wygląda zupełnie inaczej. O ilości pieniądza decydują banki komercyjne" - mówił szef NPB. W ocenie Belki związek pomiędzy

Wesołych Świąt i żeby Fitch nam ratingu nie obniżył

nastawienia zagranicznych inwestorów do Polski. We wtorek w "Financial Times" zagranicznych inwestorów próbował uspokoić Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju. "Będziemy bardzo przyjaźni wobec biznesu. (...) Jesteśmy rządem o orientacji rynkowej, który wierzy w wolną gospodarkę

ZM Henryk Kania rozszerzają asortyment wędlin dla Tesco w Wielkiej Brytanii

Rąba, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że Wyspy Brytyjskie wydają się być naturalnym kierunkiem rozwoju, który ma przybliżyć spółkę do tego celu. Przemawiają za tym także dane rynkowe. W 2013 roku przeciętny Polak spożył 35,5 kg wyrobów mięsnych. W tym roku liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie

Ekonomiści: kryzys na Ukrainie nie osłabił polskiej gospodarki

oddziaływania na inflację raczej niewielki. "Przy obecnym rozwoju sytuacji w gospodarce presja inflacyjna powinna pojawić się pod koniec tego roku, co zapoczątkuje wzrostowy trend wskaźnika CPI" - wskazał. Natomiast Adam Antoniak z Zespołu Analiz i Prognoz Rynkowych banku Pekao zauważył, że licząc w

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth za ujednoliceniem prawa bankowego

kluczowych z perspektywy efektywności publicznej gospodarki obszarach. To projekt, którego podstawowym założeniem jest zaangażowanie środowisk eksperckich wywodzących się bezpośrednio z instytucji obywatelskich" - podkreślił na konferencji szef projektu Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth Michał

Ludowy Bank Chin przestraszył się spadków, stopy procentowe w dół

) spadł o 6,4 proc. Później straty zostały nieco odrobione - do -5 proc. - jednak w końcówce sesji inwestorzy znów ruszyli do wyprzedaży akcji. Efekt? Spadek głównego indeksu o ponad 7,6 proc. - Światowi inwestorzy zjadają się nawzajem. Nazywanie tego katastrofą rynkową nie jest przesadą - ocenił analityk

Szczurek: nie spodziewam się zmian w budżecie na 2016 r.

minister. - Jednocześnie ten budżet pozostanie cały czas odpowiedzialny i dobrze dostosowany do sytuacji gospodarczej, którą mamy w tym roku i będziemy mieli w 2016 r. - zapewnił. Pytany, czy założona na przyszły rok inflacja średnioroczna na poziomie 1,7 proc. - wyższa od prognoz rynkowych - nie zagrozi

Cudowna chińska maszynka zaczęła się zacinać. I ma tańszą konkurencję

, że konieczna będzie zmiana modelu rozwoju. Na III Plenum KPCh, które odbyło się jesienią 2013 roku, władze postanowiły, że siły rynkowe będą miały większy wpływ na alokację zasobów gospodarki, a głównym motorem wzrostu stopniowo stanie się konsumpcja gospodarstw domowych. Ale ten nowy model nie

Przymiarki do nowej RPP. Czy ceny kredytów spadną po wymianie składu?

Rada Polityki Pieniężnej odpowiada za stabilność naszej waluty i wartość pieniądza. Decyduje o poziomie stóp procentowych - od stóp NBP zależy bowiem poziom stóp rynkowych. A to oznacza wpływ na koszt kredytów. PiS obsadzi NBP Już wiadomo, że rządzące Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiadać także

Rozpoczęła się debata PAP Biznes nt. strategii rynkowych na 2014 rok

wyzwania stojące przed tymi gospodarkami, ich wpływ na światową koniunkturę, przewidywania co do rozwoju w kolejnych miesiącach i kwartałach. Omówiona zostanie też sytuacja w innych częściach świata, zwłaszcza w Azji i w krajach rozwijających się. Przedstawiciele TFI przedstawią swoje prognozy co do stanu

Chiny.Przygotowania do utworzenia pierwszych banków prywatnych

Prywatne banki, których powstanie zapowiedziano w zeszłym roku jako część wielkiej reformy zwiększającej rolę sił rynkowych w gospodarce, mają działać niezależnie, zgodnie z zasadami rynku. Zwolennicy reformy wskazują, że banki państwowe hamują rozwój, ponieważ nie udzielają wystarczająco dużo

Tania praca podcina skrzydła gospodarce

cechą łatwo mierzalną i jednowymiarową. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, analizując atrakcyjność inwestycyjną polskich województw, brał pod uwagę to, jak bardzo poszczególne miasta sprzyjają fermentowi kulturalnemu i naukowemu - czytaj: gdzie bardziej ścierają się różne poglądy. Takie miasta służą

Gdańsk. Od 2017 r. mogą być rewolucyjne zmiany w działalności stoczni

Założenia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Paweł Brzezicki przedstawił przedstawicielom sektora stoczniowego podczas spotkania w Gdańskim Klubie Biznesu. Wiceminister tłumaczył, że "celem

Agencja ratingowa Moody's ostrzega Polskę: Nie bawcie się bankami

oddać też spread - to nawet 49 mld zł. Czyli dziesięć razy tyle co podatek bankowy. Moody's ocenia, że taka ustawa zagrozi stabilności polskich banków i mocno przyhamuje rozwój gospodarki. - Nowy podatek banki przełkną, ale dodając inne obciążenia i ustawę antyfrankową, mamy przepis na kryzys bankowy

Draghi rozszerzy program dodruku euro? Drożeją akcje niemieckich firm

podskoczył o blisko 2 proc., francuski CAC40 o 2,2 proc. Powód? Tańsze euro jest korzystne dla zachodnich eksporterów, a program skupu obligacji zapewnia dostęp do tańszego kredytu na rozwój. - Mario Draghi potwierdził renomę mistrza sterowania rynkowymi oczekiwaniami. Treść komunikatu nie zawierała nic

PKP podpisały z CVC przedwstępną umowę sprzedaży PKP Energetyka

najlepszym partnerem i złożył najlepszą ofertę z najwyższą ceną. Poszukiwaliśmy podmiotu, który wzmocni pozycję rynkową PKP Energetyka i umożliwi jej dynamiczny rozwój" - powiedział prezes PKP S.A. Jakub Karnowski, cytowany w komunikacie. "Ta transakcja to kolejny duży sukces w realizowanym

BGK: Fundusz Wsparcia Kredytobiorców staje się rzeczywistością

wiceprezes mBanku. Podobnego zdania jest prezes Deutsche Bank Polska Krzysztof Kalicki. Jak zaznacza, to rozwiązanie postulowało środowisko bankowe w tym sensie, że banki nie są niewrażliwe na różne skutki sytuacji rynkowych. Kalicki podkreślił jednak, nawiązując do inicjatyw dot. frankowiczów, że "

Raport: w 2013 r. o 17 proc. wzrosły dochody firm informatycznych w Polsce

przedsiębiorstwa - 2,55 mld zł, sektor bankowy 2,27 mld zł i sektor handlu - 2,20 mld zł. W ramach ankiety przedstawiciele firm teleinformatycznych proszeni byli o ocenę sytuacji rynkowej oraz perspektywy dalszego rozwoju branży w Polsce. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło wyzwań, jakie stawia przed branżą IT rozwój

BGK: Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zacznie działać z początkiem 2016 r.

kompletnie czymś złym. To jest kompletny nonsens. Myślę, że po kampanii wyborczej powinna przyjść refleksja i obiektywne spojrzenie na to, jaki jest udział banków w rozwoju gospodarczym, czy w ogóle bez tego sektora finansowego nasza gospodarka mogłaby się rozwijać. Nie mogłaby, bo to jest największe źródło

Więcej rynku, mniej biurokracji - austriacki biznesmen o Polsce i pracy

cele i branże, wspierając rozwój kolejnych zakładów. Pracownicy zawsze wiedzą, na co przeznaczony będzie każdy cent, dzięki czemu mają poczucie własnego wkładu w rozwój firmy. W efekcie mniej więcej co rok, dwa powstaje nowy zakład. Dziś zatrudnia pan ponad 2,5 tys. osób, z czego 400 w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Zysk netto na akcję Microsoft w trzecim kwartale 2015 roku wyniósł 67 centów wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 59 centów. - Dom Development może w tym roku sprzedać ok. 2.300 lokali - wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. Deweloper planuje przekazać w IV kwartale ok. 1.000 lokali, a w

Sejmowa Komisja rekomendowała przyjęcie poprawki do ustawy o OZE

wyższej niż rynkowa. Zapisowi temu sprzeciwia się rząd, który uważa, że nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedł projekt ustawy o OZE przekonuje, że dzięki taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym - czyli

Ekonomiści MFW: Wzorowe banki z Polski

. Polega on na tym, że kiedy popadają w tarapaty będące efektem ich błędów, to chcą, by ich straty były pokrywane przez innych, czyli podatników - mówi Leszek Pawłowicz, wiceprezes zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i profesor Gdańskiej Akademii Bankowej. Idealny system z Polski Twórcy

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej dzięki wzrostowi PKB

. Przyczyniając się w ten sposób do poprawy odporności i zdolności gospodarki do obsługi długu. Rating Polski oparty jest na silnej, otwartej i konkurencyjnej gospodarce kraju" - czytamy w komunikacie. Gospodarka Polski zyskuje dzięki systemowi płynnego kursu walutowego oraz lokalnemu rynkowi kapitałowemu

W.Brytania. Belka: euro dla Polski bardzo ryzykowne ekonomicznie

" - stwierdził prezes NBP. W tym kontekście wskazał m.in. na potrzebę zwiększenia odporności gospodarki, co wymaga przestrzeni fiskalnej (redukcji deficytu fiskalnego), utrzymania niskiego poziomu długu publicznego, reform rynku pracy, rozwoju sektora mieszkań do wynajęcia, poprawy infrastruktury

Wyprzedaż polskich obligacji. Oszczędzający muszą przełknąć straty

Jeszcze w styczniu rentowność obligacji 10-letnich wynosiła zaledwie 2 proc. W ciągu czterech miesięcy podskoczyła o ponad 1 pkt proc., do 3,17 proc. - W związku z niekorzystną sytuacją rynkową Ministerstwo Finansów - dysponując nadwyżką środków i chcąc ustabilizować sytuację - odwołało na początku

Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth za ujednoliceniem prawa bankowego

będzie elementem polskiej racji stanu". W czwartek odbywa się w Katowicach drugi dzień spotkań w ramach Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth, którego celem jest m.in. zaproponowanie zmian legislacyjnych korzystnych dla gospodarki. Jak poinformowano na konferencji prasowej, postulaty mają zostać

Sejm. Wszystkie kluby poparły ułatwienie dostępu do informacji publicznej

. Dorota Rutkowska (PO) przypomniała, że projekt został stworzony przez poprzedni rząd. "Ze społecznego punktu widzenia, ustawa ma bardzo istotne znaczenie. Otwiera Polakom dostęp do wielu danych, których wykorzystanie ma przede wszystkim cel rynkowy i gospodarczy. Nowością jest też umożliwienie

Piechociński: spór ws. ustawy o OZE to droga donikąd

odnawialne, czy nie mamy zobowiązań i naszych aspiracji w zakresie ochrony klimatu? Mamy" - wskazał szef resortu gospodarki. Podkreślił, że OZE musi się rozwijać, ale trzeba też stawiać na rozwój energetyki węglowej, którą trzeba przestawiać na technologię "czystego węgla". "Te zasoby

Co zrobi Fed? Oczy całego finansowego świata skierowane na USA

światło na podwyżki Perspektywy globalnej gospodarki są obecnie słabsze niż kilka miesięcy temu, ale sytuacja w USA jest na tyle dobra, że Fed może rozpocząć podwyżki stóp procentowych, oceniła w środę Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. OECD ścięła prognozę tempa wzrostu globalnej gospodarki

Przedpołudniowe dane makro nie wpłynęło na kurs złotego

przez GUS są zgodne z rynkowymi oczekiwaniami i nie miały bezpośredniego przełożenia na notowania złotego. Zakładamy, że we wrześniu bezrobocie będzie jednocyfrowe. To też już powinno być w cenach. Dużych emocji na rynku walutowym nie wywołały też opublikowane dziś wstępne odczyty wrześniowych

Krach na lirze odbija się na portfelach Polaków

Centralny Turcji musiał gasić ten wzrost, podnosząc stopy procentowe z 4,5 proc. do aż 10 proc. Inflacja nieco wyhamowała, ale trudna decyzja szefa banku centralnego Erdema Basciego nieco schłodziła gospodarkę. Kraj, który do niedawna można było stawiać za wzór szybkiego rozwoju, popadł ostatnio w lekką

Frankowicze bez pomocy. Ustawy nie będzie?

być niebezpieczny nie tylko dla sektora bankowego, ale też dla całej gospodarki. Z szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wynika bowiem, że ewentualna ustawa frankowa kosztowałaby banki kolejne 13,6 mld zł. Jednak te pieniądze - w odróżnieniu od planowanego podatku bankowego - nie zasilą

BCC nagrodziło liderów polskiego biznesu

rozwoju i stabilności naszego kraju, politykę porozumienia i zrozumienia sprzyjającą rozwojowi polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw". Nagrody specjalne BCC przyznawane są od 1992 r. dla wybitnych osobistości spoza środowiska biznesu za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i

Chiny mogą wpędzić w kryzys cały świat. Tak właściwie robią to już teraz. Nikt nie wie jak to powstrzymać

napędzać produkcję wszystkiego jak leci, bo miał to wszystko kupować. Dziś staje się jasne, że tak nie będzie. Chiny napędzające swoją gospodarkę tanim eksportem od kilku lat próbowały przejść na model rozwoju opartego o konsumpcję w kraju. Ale mix bardzo wysokiego zadłużenia firm i przeinwestowania

Handlowcy w Polsce nie podzielają optymizmu przemysłowców

negatywnych. - Ten ogólnie optymistyczny obraz dla całej polskiej gospodarki okazuje się jednak złudny. Jeśli spojrzymy na sytuację w poszczególnych sektorach, widać, że sprawa nie jest już tak jednoznaczna - zaznacza Bartosz Uchman, dyrektor zespołu doradztwa dla branży handel detaliczny i hurtowy Grant

Pracodawcy chcą utworzenia Rady ds. Konkurencyjności Gospodarki

" - ocenił. Zauważył, że jest ona w dalszym ciągu korzystna, bo dynamizuje polską gospodarkę, ale bardzo trudna do utrzymania w przypadku, gdyby się okazało, że na Ukrainie zostaną przeprowadzone rynkowe reformy. "Wówczas Ukraina stanie się dla nas bardzo groźnym rywalem" - podkreślił

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery