rozporządzenie ministra

sprawdź też:

rozporządzenie

zespół komunikaty.pl

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Minister Sawicki podpisał rozporządzenie ułatwiające sprzedaż bezpośrednią

Produkty z gospodarstwa można będzie sprzedawać podczas wystaw, targów i festynów na terenie całego kraju - zakłada nowe rozporządzenie dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego podpisane przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego .

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie o podwyżkach dla pielęgniarek

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych mają wzrastać po 400 zł przez cztery lata. Teraz pielęgniarki i położne apelują do ministra pracy i polityki społecznej o podwyżki w podmiotach mu podległych.

Zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Siedlecka: "Nie będzie już w Polsce sądu, który mógłby ocenić konstytucyjność tego rozwiązania. I o to chodziło"

Zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Siedlecka: "Nie będzie już w Polsce sądu, który mógłby ocenić konstytucyjność tego rozwiązania. I o to chodziło"

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Poz. 231 231 Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej*) Na podstawie art. 11 ust. 8

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury * z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Cięcia w Szklance mleka. Minister podpisał rozporządzenie

Te poważne zmiany w funkcjonowaniu programu "Szklanka Mleka" wprowadza projekt nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są konieczne, ponieważ w budżecie brakuje na ten cel ponad 100 mln zł. Minister rolnictwa Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w piątek, cztery dni przed

Rada Ministrów wydała rozporządzenia dotyczące zmian w ustawie o OFE

Gwarancyjnego" - wskazano w komunikacie. Dodano, że konieczne stało się więc przygotowanie nowego rozporządzenia regulującego zagadnienia związane m.in. z: wysokością, sposobem i trybem wnoszenia wpłat do FG, lokowania środków i gospodarowania nimi, warunków i trybu dokonywania wypłat z Funduszu oraz ich

Halicki: 1 października wejdzie w życie rozporządzenie ws. aukcji LTE

"Przyjąłem rozporządzenie w wersji własnej do realizacji z dniem 1 października" - mówił minister w czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji. Komisji przedstawił informację na temat przebiegu aukcji na rezerwację częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz. Jak

Fiskus ulżył frankowiczom. Dostali zwolnienie podatkowe

Fiskus ulżył frankowiczom. Dostali zwolnienie podatkowe

W połowie tygodnia minister finansów zapowiedział: - Frankowicze nie zapłacą podatku od korzyści, jakie osiągną dzięki restrukturyzacji swoich kredytów. Dodał, że najpóźniej do piątku podpisze rozporządzenie, które zwolni je z podatku dochodowego. - Ograniczeniem, które wskazywane było często przez

Szef MG: rozporządzeniem o pomocy publicznej w SSE rząd zajmie się we wtorek

inwestycje w strefach. Piechociński wskazał w środowej rozmowie z PAP, że doszedł do porozumienia z szefem resortu finansów. "Wszystko jest uzgodnione z ministrem Szczurkiem. Mamy decyzję polityczną w tym zakresie" - poinformował PAP Piechociński. Zapowiedział, że w czwartek rozporządzeniem zajmie

Kopacz: Halicki bierze odpowiedzialność za rozporządzenie ws. aukcji LTE

transparentne i zgodne z prawem" - powiedziała premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu w Bydgoszczy. Odpowiedziała w ten sposób na pytanie o obowiązujące od początku października rozporządzenie szefa MAC, które ma skrócić aukcję częstotliwości LTE. Szefowa rządu dodała

TK: rozporządzenie ws. rocznych opłat za dozór techniczny niekonstytucyjne

. UDT uznał, że mimo to opłata się należy, ponieważ w rozporządzeniu ministra gospodarki znajduje się obowiązek zawiadamiania na piśmie Urzędu o wycofaniu urządzenia z eksploatacji przez podmiot płacący opłatę, np. poprzez sprzedaż. Łódzki sąd w pytaniu do TK podniósł m.in., czy zgodne z ustawą o

MF: nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej będą zwolnione z podatku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od nagród otrzymanych w Loterii Paragonowej nie będzie pobierany zryczałtowany 10 proc. podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymania

MRiRW: uzgodnione rozporządzenie ws. pomocy producentom trzody i mleka

"Chciałbym jeszcze dzisiaj podpisać projekt rozporządzenia i przesłać do Rady Ministrów. Jest on już po uzgodnieniach międzyresortowych i związkowych i po poprawkach" - powiedział Bogucki. Dodał, że projekt powinien najpóźniej w poniedziałek trafić do Rządowego Centrum Legislacji. Resort

Rząd wydał rozporządzenie ws. udzielania pomocy publicznej przez ARiMR

Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. "W nowym akcie wykonawczym utrzymano większość rozwiązań przewidzianych w obowiązującym do tej

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

przez zamawiających w ramach procedur regulowanych przepisami ustawy Pzp określone są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Załącznik nr 4 do rozporządzenia stanowi wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia sporządzanego przez

MF zwolniło z podatku stypendia Erasmus +

MF zwolniło z podatku stypendia Erasmus +

Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek, że rozporządzenie jest ważne od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016 r. Resort zapowiedział, że przez ten czas przygotowane zostaną zmiany systemowe, które trwale zniosą opodatkowanie stypendiów. Zdaniem MF uproszczenie przepisów i likwidacja kosztów

Rolnik sprzeda kiełbasę i ser. Jest kluczowe rozporządzenie

Rolnik sprzeda kiełbasę i ser. Jest kluczowe rozporządzenie

czy festynie nie tylko plonów, ale też produktów żywnościowych przetworzonych. To na przykład soki, sery, wędliny czy mąka. W czwartek minister rolnictwa Marek Sawicki podpisał rozporządzenie, które upraszcza sprzedaż produktów nieprzetworzonych pochodzenia zwierzęcego, już dzisiaj działającą. Do

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

Jak czytamy w dokumencie, celem rozporządzenia jest "obniżenie wysokości odsetek ustawowych". Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych od 15 grudnia 2008 r. odsetki ustawowe wynoszą 13 proc. w

Wyższe dodatki dla mundurowych. Żeby nie odchodzili

Wyższe dodatki dla mundurowych. Żeby nie odchodzili

wzrósł z 50 do 120 proc. kwoty bazowej (średnio ok. 1545 zł), a mechanicy otrzymają dodatek w wys. 30-65 proc. kwoty bazowej (czyli średnio ok. 642 zł). Dodatek stażowy dla BOR i strażaków Minister Teresa Piotrowska podpisała rozporządzenia zwiększające dodatki policjantom i strażnikom granicznym. W tym

TK: rozporządzenia ws. rachunkowości SKOK-ów zgodne z konstytucją

mają uwzględniać ryzyko udzielanych kredytów. "Ma to niezwykle istotne znaczenie dla wyniku finansowego kas" - zaznaczył. Wskazał, że przed wejściem w życie rozporządzeń MF kasy same określały ryzyka związane z udzielanymi kredytami i pożyczkami. "Minister finansów wprowadził bardzo

Szef MAC: UE może zreformować prawo o ochronie danych do końca 2014 r.

"Wygląda na to, że większość państw UE chce na serio zacząć pracować nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych" - ocenił Trzaskowski po wtorkowym posiedzeniu ministrów państw Unii, odpowiedzialnych za sferę ochrony danych. Jak dodał, jeszcze parę miesięcy temu pojawiały się pomysły

Rząd zwiększył na 2016 r. zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

"Rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1 złoty za litr, jest to o 5 groszy więcej, niż było to w poprzednim roku. Nie jest to jeszcze pełna kwota możliwa do zwrotu tej akcyzy, ale biorąc pod uwagę możliwości budżetowe w obecnej chwili

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

mówił minister, Polska do tego rozporządzenia będzie musiała wydać przepisy wykonawcze w zakresie określenia sankcji za nieprzestrzeganie go. Sawicki zaznaczył, że resort czeka na publikację orzeczenia TK. Ale - jak dodał - z przedstawionego w środę uzasadnienia wyroku wynika, że ubój bez ogłuszenia

Tradycyjne wędzenie ma być zgłaszane powiatowemu lekarzowi weterynarii

rozporządzenia zakłada, że "odstępstwem" zostaną objęte wszystkie wyroby mięsne wędzone tradycyjnie, a nie jak wcześniej zapowiadał minister rolnictwa - tylko te wpisane na listę wyrobów tradycyjnych czy innych systemów jakości żywności. Ponadto wędzonki produkowane w sposób tradycyjny będą specjalnie

Bar mleczny ma zapłacić ponad milion złotych. Za dodawanie przypraw do posiłków

tymczasowe i nie oznacza, że przedsiębiorstwo może spać spokojnie. Niepokojące rozporządzenie To minister finansów określa, które surowce stosowane do przygotowania potraw są dotowane przez państwo. Zaniepokojenie przedsiębiorców prowadzących bary mleczne wywołało rozporządzenie z grudnia ubiegłego roku

Zagranicznym studentom łatwiej pracować w Polsce

Nowe przepisy wprowadziło rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 21 kwietnia 2015 r. "w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę". Jak

Fiskus ulży frankowiczom. Będzie zwolnienie podatkowe

obietnicami niepopartymi żadnym wyliczeniem kosztów - pisał w "Wyborczej" nasz specjalista od banków Maciej Samcik. Według zapowiedzi ministra finansów rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku korzyści kredytowych dotyczyć będzie nie tylko zadłużenia we frankach, ale też w złotych i innych

Minister energii: pomysł, by ARM kupiła węgiel ze zwałów, trzeba przeanalizować

na listę ARM za pomocą rozporządzenia odpowiedniego ministra, pod którego ARM podlega. Nawet jeśli tak się stanie, to wciąż pozostanie wiele wątpliwości co do długofalowej polityki węglowej prowadzonej przez ARM. Według ekspertów nie wiadomo, co Agencja Rezerw Materiałowych ze skupionym węglem będzie

Rząd zajmie się we wtorek przepisami dot. pomocy dla producentów jabłek

mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. Projekt zakłada, że wejście w życie przepisów nowelizowanego rozporządzenia nastąpi po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W 2014 r. Port Lotniczy miał obsłużyć 70 tys. pasażerów

Rozporządzenie weszło w życie 6 listopada 2014 r. W uzasadnieniu do jego projektu czytamy, że "maksymalna przepustowość przejścia na Sadkowie będzie wzrastać w 2014 r. od ok. 900 do ok. 2 tys. osób na dobę. W sumie w planach na 2014 r. było odprawienie 70 tys. pasażerów wylatujących poza

Lekarze i m.in. fryzjerzy będą instalować kasy fiskalne - bez względu na obroty

fizycznych, powinni zacząć stosować kasy fiskalne, jeżeli ich obroty przekroczą 20 tys. zł lub proporcjonalnie niższą kwotę w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku. Minister finansów w rozporządzeniach wskazuje, jaka sprzedaż może być zwolniona ze stosowania kas, a jaka musi być

MRiRW: kolejne dopuszczone przez KE uprawy GMO będą w Polsce blokowane

Ministrów. "Gdy pojawiają się kolejne odmiany w ramach tych dwóch grup roślin, to rozporządzenie ministra jest nowelizowane" - podkreśliła. Dodała, że od momentu wejścia w życie rozporządzenia, czyli 28 stycznia 2013 r., wprowadzono zakaz stosowania ok. 240 odmian kukurydzy MON 810 i ziemniaka

Komitet Stały RM za powołaniem pełnomocnika ds. bezpieczeństwa drogowego

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z projektem rozporządzenia głównym zadaniem pełnomocnika ma być planowanie celów polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ma on ponadto inicjować, koordynować i monitorować działania administracji rządowej w tym zakresie. Pełnomocnik ma

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

. Jak mówił minister, do tego rozporządzenia Polska będzie musiała wydać przepisy wykonawcze w zakresie określenia sankcji za nieprzestrzeganie go. W dokumencie tym mogą się znaleźć przepisy np. dotyczące odstępstw oraz kontroli lekarza weterynarii. Sawicki zaznaczył, że resort czeka na publikację

Kalemba: zaproszę ministra zdrowia na spotkanie z producentami żywności

Zawartość tych substancji w żywności - to kwestia w kompetencji ministra zdrowia - wyjaśnił w rozmowie z PAP Kalemba. Chodzi o rozporządzenie KE z 19 sierpnia 2011 r., dotyczące m.in. norm wędzenia produktów żywnościowych - wędlin, ryb, małży czy przetworzonej żywności na bazie zbóż. Według

Lekarze i fryzjerzy będą musieli instalować kasy fiskalne

Minister finansów podpisał rozporządzenie, które przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji obrotu przy pomocy kas fiskalnych, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i

Resort środowiska wstrzymuje prace nad przywróceniem polowań na łosie

także na wschód od Wisły: w kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim. Projekt rozporządzenia spotkał się jednak z ostrą krytyką części naukowców oraz organizacji ekologicznych. Mikusek poinformował, że przed ostateczną decyzją ws. zniesienia moratorium na odstrzał raz jeszcze zostanie oszacowany

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

przesłanki wyłączenia osób wykonujących czynności w postępowaniu, zobowiązane są one do złożenia pisemnego oświadczenia na druku ZP - 1, którego wzór określa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz

Rząd rozszerzył wałbrzyską strefę ekonomiczną

ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów w kwietniu 1997 roku. Położona jest w południowo-zachodniej Polsce w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Składa się z 41 podstref. Z działających w Wałbrzyskiej sse firm, blisko 70 proc. to przedsiębiorstwa zagraniczne takie jak np

Rozporządzenie ws. zagrożeń w kopalniach wejdzie w życie pół roku później

Rozporządzenie, określające m.in. kryteria oceny zagrożeń naturalnych w kopalniach oraz kryteria zaliczenia wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń, miało wejść w życie 1 stycznia tego roku. Wcześniej termin wdrożenia tych przepisów przesuwano już dwukrotnie, od

Rolnicy dostaną 6 mln zł odszkodowań za dziki. Wybiją je na Podlasiu?

Minister rolnictwa Marek Sawicki był w Białymstoku na początku lutego. Rozmawiał wtedy z rolnikami, którzy domagali się między innymi odszkodowań za plony zniszczone przez dziki. Tych zwierząt szczególnie w województwie podlaskim jest bardzo dużo i często ingerują one w uprawy rolne. W takich

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

załącznik nr 1 do wskazanego rozporządzenia. Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 68). * Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Od

Szczurek: do końca roku rozporządzenie ws. przedłużenia programu de minimis

"Widzimy, że program gwarancji de minimis, rozszerzony o możliwość kredytowania inwestycji, a nie tylko obrotu, przyczynia się do większej aktywności gospodarczej i będziemy przedłużać jego działanie" - mówił podczas Kongresu Bankowości Detalicznej szef MF. "Rozporządzenie, które

Kalemba: Będzie zakaz uprawy modyfikowanej kukurydzy i ziemniaków

. Podkreślił, że choć ustawa dopuszcza obrót nasionami, to nie dotyczy uprawy roślin GMO. Kalemba zaznaczył, że ustawa daje możliwość wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, która zakaże uprawy roślin modyfikowanych. "My tymi rozporządzeniami zakażemy wysiewu kukurydzy MON 810 i wysadzania ziemniaka

Nowe rozporządzenie ws. kryteriów oceny ofert

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych 10 maja 2011 r. zostało opublikowanie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 559

We wtorek rząd zajmie się projektami rozporządzeń dot. OFE

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne mówi m.in. o sposobach zabezpieczeń dla obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, w które mogą być lokowane aktywa OFE. Zgodnie z projektem

Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie taryfowe

definicję określeń używanych w Rozporządzeniu Taryfowym. W szczególności zrezygnowano z definicji jednostki grafikowej, jednostki wytwórczej oraz mechanizmu bilansowania, które i tak definiowane były dotychczas poprzez odesłanie do Rozporządzenia Systemowego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4

"Rzeczpospolita": Więcej koszy w naszych domach

Ministerstwo proponuje, by do trzech różnych pojemników wrzucać szkło, papier, plastik, a do czwartego - odpady zmieszane. Dobilibyśmy w ten sposób do standardów unijnych. Gminy, w których obecnie na ogół dominuje system dwupojemnikowy, protestują. Samorządowcy uważają, że wprowadzenie nowych zasad

Rząd przyjął przepisy ws. pomocy pomocy dla producentów jabłek

pomocowego UE. Projekt zakłada, że wejście w życie przepisów nowelizowanego rozporządzenia nastąpi po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł

propozycję rządu. Pod koniec czerwca związki zawodowe zawiesiły swój udział w Komisji Trójstronnej. Wobec braku porozumienia na temat płacy minimalnej w Komisji Trójstronnej w rozporządzeniu z 11 września Rada Ministrów ustaliła jej wysokość na 1680 zł brutto; w 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę

Nie chcą kompromisu w sprawie interchange, będzie ustawa

, wysokość opłat powinien ustalać właściwy minister w drodze rozporządzenia - mówi Robert Łaniewski. Czy nie obawia się, że decyzje podejmowane przez resort finansów mogą być mniej korzystne dla właścicieli sklepów? - Jest takie ryzyko, choć wierzymy, że resort finansów nie tylko dostrzega nierównowagę na

Ziemia rodzi podatki. Możesz dostać je w spadku

tylko co roku górne, albo może lepiej powiedzieć maksymalne, stawki tego podatku. Podatki będą wyższe Minister właśnie przygotował rozporządzenie z maksymalnymi stawkami podatków i opłat na 2013 r. Będą wyższe o 4 proc. niż w tym roku. To dlatego, że o tyle wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w

"Dziennik Gazeta Prawna".Seremet: Rytualny ubój - niekonstytucyjny

pozyskania mięsa koszernego. Skarga do TK to efekt prośby, jaką do Seremeta skierowały pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Według Roberta Hernanda, zastępcy prokuratora generalnego, minister rolnictwa, wydając wspomniane rozporządzenie, przekroczył swoje uprawnienia prawotwórcze.

Minister Sawicki: ubój gospodarczy będzie zalegalizowany

i Kóz. Bez dodatkowych kursów Minister zapowiedział, że wojewodowie wyznaczą miejsca, gdzie będzie można zakopywać odpady poubojowe. Takie odpady będą też mogły być pakowane w specjalne worki, rozdawane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Będą one odbierane przez firmę zajmującą się utylizacją

Sawicki: ubój gospodarczy będzie zalegalizowany

Hodowców Owiec i Kóz. Minister zapowiedział, że wojewodowie wyznaczą miejsca, gdzie będzie można zakopywać odpady poubojowe. Takie odpady będą też mogły być pakowane w specjalne worki, rozdawane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Będą one odbierane przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów. Zamiar

Koszty budżetowe waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. - ok. 3,5 mld zł

waloryzacji przy tym wskaźniku szacowany jest na kwotę około 3,48 mld zł w skali 10 miesięcy 2015 roku". Z wyliczeń autorów projektu rozporządzenia wynika, że każde zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 0,1 pkt proc. oznacza wzrost wydatków w skali 10 miesięcy 2015 r. w kwocie ok. 172 mln zł.

Samorządy mogą zwalniać z podatku od nieruchomości i środków transportowych

Chodzi o rozporządzenie MF z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i

Miasta, żeby inwestować, muszą się zadłużać

zadłużenia miast. Prof. Michał Kulesza przekonywał, że rozporządzenie ministra finansów sprawiło też dużo dobrego. Jego zdaniem środowisko samorządowe poczuło nagłe "ukłucie". - Minister wywołał debatę, która powinna zacząć się już wiele lat temu - przekonywał prof. Kulesza. Dodał jednak, że

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1718). Decyzja administracyjna to nie zezwolenie Warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1

Autostrada A2 będzie tańsza, bo... zbyt dużo zarabiała

zarabiać. A zyski ma przeznaczać w całości na utrzymanie drogi. Unijna kontrola wykazała, że stawki są zawyżone, a jeśli opłaty nie zostaną obniżone, rząd będzie musiał zwrócić dotację. Obniżający stawki projekt rozporządzenia przygotował już kilka miesięcy temu minister Cezary Grabarczyk. Rząd jednak

Rząd ogłosi listę projektów związanych z Euro 2012

Minister Jakubiak podkreśliła, że władze województwa i miast, w których powstaną obiekty związane z piłkarskimi mistrzostwami Europy, powinny jak najszybciej zgłaszać swe propozycje do rozporządzenia.Minister sportu powiedziała, że w rozporządzeniu znajdzie się wykaz nie tylko obiektów sportowych

Rząd zdecydował o zmianie granic pomorskiej SSE

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, rozporządzenie dot. strefy przedłożyło Ministerstwo Gospodarki. Zmiana granic pomorskiej SSE uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodę na wejście gruntów do strefy potwierdziły Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim oraz

MF: decyzje ws. dodatku energetycznego bez opłaty skarbowej

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej napisano, że od 1 stycznia 2014 r. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy (tzw. odbiorca wrażliwy energii elektrycznej) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Został on wprowadzony nowelizacją

KSRM za rozszerzeniem mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Częstochowie 13,5 proc., a w powiecie - 21,7 proc. Powiedziała też, że Rada Ministrów ma zająć się tym projektem już podczas najbliższego wtorkowego posiedzenia. Jak wynika z informacji przekazanych przez minister Leszczynę, Operator ARP Sp. z o.o. i RFG S.A. (sąsiadująca spółka Skarbu Państwa) prowadzą

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Pobierz załącznik nr 1 - Protokół postępowania

Wojewoda Skorupa zmienił zdanie, jest za bezpłatną AOW

Jeszcze niedawno wojewoda popierał projekt rozporządzenia o płatnych autostradach, w którym minister Cezary Grabarczyk proponuje, by Autostradowa Obwodnica Wrocławia była drogą płatną. - Życie pokaże, czy z powodu opłat kierowcy będą omijać AOW. Wcale nie jestem o tym przekonany. Jeśli chcemy mieć

Od czwartku płaca minimalna wynosi 1750 zł

W przypadku pierwszego roku pracy wynagrodzenie w 2015 r. będzie musiało wynosić co najmniej 1400 zł brutto, bo nie może ono być niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie za pracę negocjowane jest w Komisji Trójstronnej. Do 15 czerwca rząd ma ustawowy obowiązek przedstawić Komis

Resort środowiska wstrzymuje prace nad przywróceniem polowań na łosie

leśnych oraz liczbę wypadków drogowych z ich udziałem. Polowania miały się odbywać na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, a także na wschód od Wisły: w kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim. Projekt rozporządzenia spotkał się z licznymi protestami m.in. organizacji

Projekt PO: jakość węgla będzie kontrolowana

poziomie 16 mln ton rocznie. Dalsze miejsca zajmują: gaz ziemny, energia elektryczna i drewno opałowe" - podano w uzasadnieniu. O planach nowych regulacji dotyczących rynku węgla mówił 27 sierpnia w Sejmie wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński (PSL), zaliczając tę sprawę do priorytetów

MŚ obniżyło firmom poziomy recyklingu opakowań wielomateriałowych

Opakowania wielomateriałowe to np. kartony po mleku czy sokach, które składają się z więcej niż jednego tworzywa np. plastiku, aluminium czy papieru. Według rozporządzenia w 2014 r. poziom odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych, w których dominują: tworzywa sztuczne, aluminium, stal

Kasy fiskalne dla lekarzy, prawników i krawców

, bednarze, hafciarki i kołodzieje. Oczywiście - tak samo jak adwokaci czy lekarze - po przekroczeniu pułapu 40 tys. zł rocznych obrotów. W przyszłym roku budżet straci na rozporządzeniu 250 mln zł. Fiskus refunduje 90 proc. kosztu zakupu kasy fiskalnej, ale nie więcej niż 700 zł. Wprawdzie w uzasadnieniu

Resort infrastruktury i rozwoju chce usprawnić ruch na krajowych drogach

Projekt rozporządzenia w sprawie zaliczenia tych dróg do kategorii dróg krajowych został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jak wyjaśniono, w projekcie uwzględniono w nim odcinki tych dróg, które należy zaliczyć do kategorii dróg krajowych w związku z proponowanymi zmianami

MF: od niedzieli bez opłaty od decyzji ws. dodatku energetycznego

Zgodnie z rozporządzeniem zaniechanie poboru opłaty ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. - podało ministerstwo. Jak mówiła ostatnio PAP wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska, osoby, które już zapłaciły opłatę

Wielkie zmiany w rachunkach za gaz. Zaczynamy płacić za jakość

- Odbiorcy gazu będą otrzymywać rachunki, na których będą widniały trzy wartości: ilość zużytego gazu w jednostkach (m3), współczynnik konwersji, za pomocą którego jednostki objętości będą przeliczane na jednostki energii, oraz ilość gazu w jednostkach energii (kWh) - tłumaczy cytowana przez gazetę

Sawicki: nabór wniosków dla młodych rolników - w połowie maja

. Premia ta będzie przysługiwała rolnikom, którzy prowadzą gospodarstwo nie dłużej niż 15 miesięcy (poprzednio było to 12 miesięcy) do chwili złożenia wniosku. Agencja będzie miała 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku. "Liczymy, że będzie duże zainteresowanie naborem" - powiedział PAP minister

Pawlak: rząd przyjął rozporządzenie ws. możliwości ograniczania dostaw gazu dla przemysłu

"Dzisiaj nie ma ograniczeń dostaw dla żadnej grupy odbiorców" - zaznaczył Pawlak podczas konferencji po obradach Rady Ministrów. "Przyjęcie rozporządzenia oznacza możliwość elastycznego reagowania w przypadku gwałtownych zmian w dostawach, czy w sytuacji, która by wskazywała, że ten

Inwestycje za 308 mln zł. Już niedługo zyska kilka miast

Przyjęty podczas czwartkowego posiedzenia KSRM projekt zakłada powiększenie KSSE o ponad 116 hektarów terenów w kilku miastach (m.in. w Gliwicach, Bytomiu, Tychach, Świętochłowicach, Piekarach Śląskich, Dąbrowie Górniczej). Po rozszerzeniu strefa ma liczyć łącznie 2121 hektarów. KSSE obejmuje obecni

Rząd zdecydował o rozszerzeniu krakowskiej SSE

Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu rządu, rozszerzenie krakowskiej SSE stwarza warunki do powstawania nowych inwestycji w województwach małopolskim i podkarpackim. "Ocenia się, że dzięki nim, w perspektywie kilku najbliższych lat, powstanie ok. 770 nowych miejsc pracy, przy nakłada

KSRM za rozszerzeniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

rozporządzenie włączające do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec ok. 34,4 ha dawnych pohutniczych gruntów w południowej części Częstochowy. Pierwotnie wydawało się, że szybciej zakończy się procedura rozszerzenia działającej już w mieście KSSE. W połowie ub. roku okazało się jednak, że wnioskowany

Resort finansów zachęca do przejmowania zagrożonych SKOK-ów

Zwolnienie z podatku ma obowiązywać przez cały 2014 r. i 2015 r. i dotyczyć dotacji udzielanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bez tego zwolnienia - jak przekonuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu - nie byłoby chętnych na przejmowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za

MF: zwolnienie z podatku - zachętą do przejmowania zagrożonych SKOK-ów

Zwolnienie z podatku ma obowiązywać przez cały 2014 r. i 2015 r. i dotyczyć dotacji udzielanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bez tego zwolnienia - jak przekonuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu - nie byłoby chętnych na przejmowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 późn. zm.). -rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z

Podwyżka płacy minimalnej do 1 tys. 680 zł będzie kosztowała budżet 13,5 mln zł

wynagrodzenia za pracę" - napisano. W ocenie skutków regulacji rozporządzenia napisano, że w grudniu 2012 r. wynagrodzenie na poziomie minimalnym otrzymywało ok. 358,1 tys. osób spośród ogółu zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej, co stanowiło 4,3 proc. zatrudnionych w tych podmiotach

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

zamawiający może żądać od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aby wraz ze składaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą przedstawiali stosowne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Podstawa prawna: - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30

Dłuższa lista inwestycji Euro 2012

(również w stolicy). Wkrótce do tej listy dopisane mają być kolejne inwestycje zgłoszone przez miasta organizujące rozgrywki w czasie Euro 2012 i PKP. W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów są budowy i przebudowy ulic, skrzyżowań, węzłów komunikacyjnych. Są parkingi podziemne i wielopoziomowe. Projekt

W środę zacznie obowiązywać nowa tzw. czarna lista rajów podatkowych

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia uchylone zostanie dotychczasowe z 2005 r. Zniknięcie z listy Wyspy Man, Jersey i Baliwatu Guernsey wynika z tego, że Polska zawarła z tymi obszarami umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych, a z Wyspą Man i Jersey - także umowy w sprawie

"Gazeta Wyborcza": Państwowe autostrady mają być tańsze

Resort infrastruktury ogłosił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie obniżenia o połowę stawek opłat za przejazdy państwowymi autostradami dla samochodów osobowych oraz motocykli. Ma ono wejść w życie jeszcze w tym roku. W połowie roku zaczęto pobierać opłaty za przejazd autostradą A2 z Konina

4 mln na ratownictwo wydane bez przetargu po decyzji Jerzego Millera

potężną presją czasu - 112 musi zacząć "dzwonić" przed Euro 2012. Oraz pod presją ministra Millera" - czytamy. Jak potwierdza rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak, w resorcie trwają prace nad rozporządzeniem, dzięki któremu "w krótkim czasie, przy stosunkowo niewielkich środkach, można

"Nasz Dziennik": Nabici w nawiewniki

Gazeta wyjaśnia, że nawiewniki zapobiegają powstawaniu grzyba na ścianach i zapewniają przepływ świeżego powietrza w mieszkaniach. Jednak ich instalacja zwiększa koszty okien o około 10 procent, w związku z czym niektóre spółdzielnie rezygnują z tego wydatku. Renata Ochman, rzecznik prasowy Głównego

Od 1 listopada wejdzie w życie taryfikator mandatów

Wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie ustanawiające taki taryfikator Od 1 listopada kierowcy będą wiedzieć, jakiej wysokości mandat zapłacą za konkretne wykroczenie drogowe. Wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał rozporządzenie

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

publicznych mają zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych od początku bieżącego roku. Podstawa prawna: - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania

Szejnfeld: nie wykluczam możliwości ograniczenia dostaw gazu dla przemysłu

przesyłowych Gaz- System, albo jest "własną inicjatywą ministra gospodarki". "Minister gospodarki może wnioskować o wydanie rozporządzenia ograniczającego pobór gazu ziemnego" - powiedział Miland. Gdyby rząd przyjął takie rozporządzenie, to operator ogranicza dostawy gazu do odbiorców

Smsy wysyłane w celach charytatywnych zwolnione od podatku VAT

Wiesława Dróżdż z biura prasowego ministerstwa finansów podkreśla jednak, że z podatku nie będą zwolnione smsy wysyłane z telefonów na kartę, bo za taką usługę nie są wystawiane faktury. Ponadto, gdy za wysyłane przez nas smsy charytatywne operator telefoniczny pobiera wynagrodzenie, wówczas część k

Rząd: będzie pełnomocnik ds. wprowadzenia euro

"W związku z planami przyjęcia euro przez Polskę, rząd ustanawia pełnomocnika do spraw wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej. Pełnomocnikiem będzie sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów" - napisano w komunikacie. Jak podano, pełnomocnik przy realizacji swoich zadań

Kolejne propozycje zmian do ustawy o VAT

stycznia 2010 r. uniemożliwiłoby wydanie rozporządzenia, w którym można by było przedłużyć wygasające z dniem 1 stycznia 2010 r. obecnie obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie. Odliczanie VAT od zakupu paliwa - bez zmian Warto także dodać, że Ministerstwo Finansów we

Posłowie za dalszymi pracami nad zwolnieniami z kas fiskalnych

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przygotowanych przez komisję "Przyjazne Państwo". Jeden z nich zakłada przeniesienie z rozporządzenia i zamieszczenie w ustawie o VAT zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - rozporządzenie ministra

Bestsellery