rozporządzenie ministra

sprawdź też:

rozporządzenie

ask

Cięcia w Szklance mleka. Minister podpisał rozporządzenie

Cięcia w Szklance mleka. Minister podpisał rozporządzenie

Od poniedziałku zaczną obowiązywać przepisy ograniczające program "Szklanka mleka". Mleko będzie trafiać do dzieci nie przez cały rok szkolny, ale przez osiem miesięcy i nie 5 a 3 dni w tygodniu - pisze "Rzeczpospolita".

Szef MG: rozporządzeniem o pomocy publicznej w SSE rząd zajmie się we wtorek

We wtorek rząd zajmie się rozporządzeniem ws. pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - powiedział PAP wicepremier Janusz Piechociński. Dodał, że treść rozporządzenia uzgodniono z ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem.

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych - wynika z informacji zamieszczonej w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Rewolucja w sposobie korzystania z internetu. Może zmienić się rola wyszukiwarek internetowych

Rewolucja w sposobie korzystania z internetu. Może zmienić się rola wyszukiwarek internetowych

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

mówił minister, Polska do tego rozporządzenia będzie musiała wydać przepisy wykonawcze w zakresie określenia sankcji za nieprzestrzeganie go. Sawicki zaznaczył, że resort czeka na publikację orzeczenia TK. Ale - jak dodał - z przedstawionego w środę uzasadnienia wyroku wynika, że ubój bez ogłuszenia

Nowe uzdrowisko na Warmii i Mazurach? Politycy są na tak

Nowe uzdrowisko na Warmii i Mazurach? Politycy są na tak

, który ma szansę na zostanie uzdrowiskiem, jest Frombork. Władze miasta chcą do celów leczniczych wykorzystywać m.in. wody termalne. Przychylni temu pomysłowi są członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, którzy w środę pozytywnie zaopiniowali rozporządzenie Rady Ministrów. - Oprócz Fromborka zgodę o

MRiRW: kolejne dopuszczone przez KE uprawy GMO będą w Polsce blokowane

Ministrów. "Gdy pojawiają się kolejne odmiany w ramach tych dwóch grup roślin, to rozporządzenie ministra jest nowelizowane" - podkreśliła. Dodała, że od momentu wejścia w życie rozporządzenia, czyli 28 stycznia 2013 r., wprowadzono zakaz stosowania ok. 240 odmian kukurydzy MON 810 i ziemniaka

Lekarze i m.in. fryzjerzy będą instalować kasy fiskalne - bez względu na obroty

fizycznych, powinni zacząć stosować kasy fiskalne, jeżeli ich obroty przekroczą 20 tys. zł lub proporcjonalnie niższą kwotę w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku. Minister finansów w rozporządzeniach wskazuje, jaka sprzedaż może być zwolniona ze stosowania kas, a jaka musi być

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

. Jak mówił minister, do tego rozporządzenia Polska będzie musiała wydać przepisy wykonawcze w zakresie określenia sankcji za nieprzestrzeganie go. W dokumencie tym mogą się znaleźć przepisy np. dotyczące odstępstw oraz kontroli lekarza weterynarii. Sawicki zaznaczył, że resort czeka na publikację

Lekarze i fryzjerzy będą musieli instalować kasy fiskalne

Lekarze i fryzjerzy będą musieli instalować kasy fiskalne

Minister finansów podpisał rozporządzenie, które przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji obrotu przy pomocy kas fiskalnych, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i

Rząd wydał rozporządzenie ws. komisji, która opracuje ordynację podatkową

. Rozporządzenie ma wejść w życie w dzień po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw. (Planujemy kontynuację)

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692). Zapamiętaj ! Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

wykonujących czynności w postępowaniu, zobowiązane są one do złożenia pisemnego oświadczenia na druku ZP - 1, którego wzór określa rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) (załącznik nr 10 do

Szczurek: do końca roku rozporządzenie ws. przedłużenia programu de minimis

"Widzimy, że program gwarancji de minimis, rozszerzony o możliwość kredytowania inwestycji, a nie tylko obrotu, przyczynia się do większej aktywności gospodarczej i będziemy przedłużać jego działanie" - mówił podczas Kongresu Bankowości Detalicznej szef MF. "Rozporządzenie, które

Kalemba: Będzie zakaz uprawy modyfikowanej kukurydzy i ziemniaków

. Podkreślił, że choć ustawa dopuszcza obrót nasionami, to nie dotyczy uprawy roślin GMO. Kalemba zaznaczył, że ustawa daje możliwość wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, która zakaże uprawy roślin modyfikowanych. "My tymi rozporządzeniami zakażemy wysiewu kukurydzy MON 810 i wysadzania ziemniaka

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

wskazanego rozporządzenia.Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 68).* Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat

Nowe rozporządzenie ws. kryteriów oceny ofert

Nowe rozporządzenie ws. kryteriów oceny ofert

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych 10 maja 2011 r. zostało opublikowanie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 559

Od lipca 300 zł podwyżki dla policjantów

Od lipca 300 zł podwyżki dla policjantów

Na wzrost uposażeń dla około 100 tys. policjantów zarezerwowano 202 mln zł w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego wielokrotność kwoty bazowej (na jej podstawie wyliczane jest przeciętne uposażenie policjantów) wzrośnie z

Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie taryfowe

definicję określeń używanych w Rozporządzeniu Taryfowym. W szczególności zrezygnowano z definicji jednostki grafikowej, jednostki wytwórczej oraz mechanizmu bilansowania, które i tak definiowane były dotychczas poprzez odesłanie do Rozporządzenia Systemowego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł

propozycję rządu. Pod koniec czerwca związki zawodowe zawiesiły swój udział w Komisji Trójstronnej. Wobec braku porozumienia na temat płacy minimalnej w Komisji Trójstronnej w rozporządzeniu z 11 września Rada Ministrów ustaliła jej wysokość na 1680 zł brutto; w 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę

Minister Sawicki: ubój gospodarczy będzie zalegalizowany

Minister Sawicki: ubój gospodarczy będzie zalegalizowany

i Kóz. Bez dodatkowych kursów Minister zapowiedział, że wojewodowie wyznaczą miejsca, gdzie będzie można zakopywać odpady poubojowe. Takie odpady będą też mogły być pakowane w specjalne worki, rozdawane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Będą one odbierane przez firmę zajmującą się utylizacją

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

Obowiązkowe kryteria w przetargu na zakup samochodów

pojazdów samochodowych kategorii M i N, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512 oraz z 2008 r. Nr 29, poz. 166

Nie chcą kompromisu w sprawie interchange, będzie ustawa

Nie chcą kompromisu w sprawie interchange, będzie ustawa

, wysokość opłat powinien ustalać właściwy minister w drodze rozporządzenia - mówi Robert Łaniewski. Czy nie obawia się, że decyzje podejmowane przez resort finansów mogą być mniej korzystne dla właścicieli sklepów? - Jest takie ryzyko, choć wierzymy, że resort finansów nie tylko dostrzega nierównowagę na

"Dziennik Gazeta Prawna".Seremet: Rytualny ubój - niekonstytucyjny

pozyskania mięsa koszernego. Skarga do TK to efekt prośby, jaką do Seremeta skierowały pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Według Roberta Hernanda, zastępcy prokuratora generalnego, minister rolnictwa, wydając wspomniane rozporządzenie, przekroczył swoje uprawnienia prawotwórcze.

Rząd zdecydował o zmianie granic pomorskiej SSE

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, rozporządzenie dot. strefy przedłożyło Ministerstwo Gospodarki. Zmiana granic pomorskiej SSE uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodę na wejście gruntów do strefy potwierdziły Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim oraz

Od czwartku płaca minimalna wynosi 1750 zł

W przypadku pierwszego roku pracy wynagrodzenie w 2015 r. będzie musiało wynosić co najmniej 1400 zł brutto, bo nie może ono być niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie za pracę negocjowane jest w Komisji Trójstronnej. Do 15 czerwca rząd ma ustawowy obowiązek przedstawić Komis

Miasta, żeby inwestować, muszą się zadłużać

zadłużenia miast. Prof. Michał Kulesza przekonywał, że rozporządzenie ministra finansów sprawiło też dużo dobrego. Jego zdaniem środowisko samorządowe poczuło nagłe "ukłucie". - Minister wywołał debatę, która powinna zacząć się już wiele lat temu - przekonywał prof. Kulesza. Dodał jednak, że

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1718).Decyzja administracyjna to nie zezwolenieWarunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp polega na

Autostrada A2 będzie tańsza, bo... zbyt dużo zarabiała

zarabiać. A zyski ma przeznaczać w całości na utrzymanie drogi. Unijna kontrola wykazała, że stawki są zawyżone, a jeśli opłaty nie zostaną obniżone, rząd będzie musiał zwrócić dotację.Obniżający stawki projekt rozporządzenia przygotował już kilka miesięcy temu minister Cezary Grabarczyk. Rząd jednak

Projekt PO: jakość węgla będzie kontrolowana

poziomie 16 mln ton rocznie. Dalsze miejsca zajmują: gaz ziemny, energia elektryczna i drewno opałowe" - podano w uzasadnieniu. O planach nowych regulacji dotyczących rynku węgla mówił 27 sierpnia w Sejmie wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński (PSL), zaliczając tę sprawę do priorytetów

Rząd ogłosi listę projektów związanych z Euro 2012

Minister Jakubiak podkreśliła, że władze województwa i miast, w których powstaną obiekty związane z piłkarskimi mistrzostwami Europy, powinny jak najszybciej zgłaszać swe propozycje do rozporządzenia.Minister sportu powiedziała, że w rozporządzeniu znajdzie się wykaz nie tylko obiektów sportowych

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).Pobierz załącznik nr 1 - Protokół postępowania w trybie

Wojewoda Skorupa zmienił zdanie, jest za bezpłatną AOW

Jeszcze niedawno wojewoda popierał projekt rozporządzenia o płatnych autostradach, w którym minister Cezary Grabarczyk proponuje, by Autostradowa Obwodnica Wrocławia była drogą płatną.- Życie pokaże, czy z powodu opłat kierowcy będą omijać AOW. Wcale nie jestem o tym przekonany. Jeśli chcemy mieć

Wielkie zmiany w rachunkach za gaz. Zaczynamy płacić za jakość

- Odbiorcy gazu będą otrzymywać rachunki, na których będą widniały trzy wartości: ilość zużytego gazu w jednostkach (m3), współczynnik konwersji, za pomocą którego jednostki objętości będą przeliczane na jednostki energii, oraz ilość gazu w jednostkach energii (kWh) - tłumaczy cytowana przez gazetę

Inwestycje za 308 mln zł. Już niedługo zyska kilka miast

Przyjęty podczas czwartkowego posiedzenia KSRM projekt zakłada powiększenie KSSE o ponad 116 hektarów terenów w kilku miastach (m.in. w Gliwicach, Bytomiu, Tychach, Świętochłowicach, Piekarach Śląskich, Dąbrowie Górniczej). Po rozszerzeniu strefa ma liczyć łącznie 2121 hektarów. KSSE obejmuje obecni

Kasy fiskalne dla lekarzy, prawników i krawców

, hafciarki i kołodzieje. Oczywiście - tak samo jak adwokaci czy lekarze - po przekroczeniu pułapu 40 tys. zł rocznych obrotów.W przyszłym roku budżet straci na rozporządzeniu 250 mln zł. Fiskus refunduje 90 proc. kosztu zakupu kasy fiskalnej, ale nie więcej niż 700 zł. Wprawdzie w uzasadnieniu czytamy, że

Resort finansów zachęca do przejmowania zagrożonych SKOK-ów

Zwolnienie z podatku ma obowiązywać przez cały 2014 r. i 2015 r. i dotyczyć dotacji udzielanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bez tego zwolnienia - jak przekonuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu - nie byłoby chętnych na przejmowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za

Podwyżka płacy minimalnej do 1 tys. 680 zł będzie kosztowała budżet 13,5 mln zł

wynagrodzenia za pracę" - napisano. W ocenie skutków regulacji rozporządzenia napisano, że w grudniu 2012 r. wynagrodzenie na poziomie minimalnym otrzymywało ok. 358,1 tys. osób spośród ogółu zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej, co stanowiło 4,3 proc. zatrudnionych w tych podmiotach

Pawlak: rząd przyjął rozporządzenie ws. możliwości ograniczania dostaw gazu dla przemysłu

"Dzisiaj nie ma ograniczeń dostaw dla żadnej grupy odbiorców" - zaznaczył Pawlak podczas konferencji po obradach Rady Ministrów."Przyjęcie rozporządzenia oznacza możliwość elastycznego reagowania w przypadku gwałtownych zmian w dostawach, czy w sytuacji, która by wskazywała, że ten

W środę zacznie obowiązywać nowa tzw. czarna lista rajów podatkowych

Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia uchylone zostanie dotychczasowe z 2005 r. Zniknięcie z listy Wyspy Man, Jersey i Baliwatu Guernsey wynika z tego, że Polska zawarła z tymi obszarami umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych, a z Wyspą Man i Jersey - także umowy w sprawie

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

zamawiający może żądać od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aby wraz ze składaną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą przedstawiali stosowne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.Podstawa prawna:- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30

"Gazeta Wyborcza": Państwowe autostrady mają być tańsze

Resort infrastruktury ogłosił właśnie projekt rozporządzenia w sprawie obniżenia o połowę stawek opłat za przejazdy państwowymi autostradami dla samochodów osobowych oraz motocykli. Ma ono wejść w życie jeszcze w tym roku. W połowie roku zaczęto pobierać opłaty za przejazd autostradą A2 z Konina do

Dłuższa lista inwestycji Euro 2012

(również w stolicy). Wkrótce do tej listy dopisane mają być kolejne inwestycje zgłoszone przez miasta organizujące rozgrywki w czasie Euro 2012 i PKP. W projekcie rozporządzenia Rady Ministrów są budowy i przebudowy ulic, skrzyżowań, węzłów komunikacyjnych. Są parkingi podziemne i wielopoziomowe. Projekt

Minister pracy po naszym artykule: rejestrowanie bezrobotnych przez internet

Kosiniak-Kamysz powiedział w radiowej Jedynce, że w urzędach pracy trwa proces cyfryzacji. - Potrzeba ułatwienia, prostych i jasnych przepisów, szybkości działania - to jest kierunek, który jest słuszny - powiedział minister. Jego zdaniem konieczne jest usprawnienie urzędów pracy. - Zachęcałbym

4 mln na ratownictwo wydane bez przetargu po decyzji Jerzego Millera

potężną presją czasu - 112 musi zacząć "dzwonić" przed Euro 2012. Oraz pod presją ministra Millera" - czytamy. Jak potwierdza rzeczniczka MSWiA Małgorzata Woźniak, w resorcie trwają prace nad rozporządzeniem, dzięki któremu "w krótkim czasie, przy stosunkowo niewielkich środkach, można

"Nasz Dziennik": Nabici w nawiewniki

Gazeta wyjaśnia, że nawiewniki zapobiegają powstawaniu grzyba na ścianach i zapewniają przepływ świeżego powietrza w mieszkaniach. Jednak ich instalacja zwiększa koszty okien o około 10 procent, w związku z czym niektóre spółdzielnie rezygnują z tego wydatku. Renata Ochman, rzecznik prasowy Głównego

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

publicznych mają zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych od początku bieżącego roku.Podstawa prawna: - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Szejnfeld: nie wykluczam możliwości ograniczenia dostaw gazu dla przemysłu

przesyłowych Gaz- System, albo jest "własną inicjatywą ministra gospodarki"."Minister gospodarki może wnioskować o wydanie rozporządzenia ograniczającego pobór gazu ziemnego" - powiedział Miland.Gdyby rząd przyjął takie rozporządzenie, to operator ogranicza dostawy gazu do odbiorców

Smsy wysyłane w celach charytatywnych zwolnione od podatku VAT

Wiesława Dróżdż z biura prasowego ministerstwa finansów podkreśla jednak, że z podatku nie będą zwolnione smsy wysyłane z telefonów na kartę, bo za taką usługę nie są wystawiane faktury. Ponadto, gdy za wysyłane przez nas smsy charytatywne operator telefoniczny pobiera wynagrodzenie, wówczas część k

Rząd: będzie pełnomocnik ds. wprowadzenia euro

"W związku z planami przyjęcia euro przez Polskę, rząd ustanawia pełnomocnika do spraw wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej. Pełnomocnikiem będzie sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów" - napisano w komunikacie.Jak podano, pełnomocnik przy realizacji swoich zadań b

Posłowie za dalszymi pracami nad zwolnieniami z kas fiskalnych

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przygotowanych przez komisję "Przyjazne Państwo". Jeden z nich zakłada przeniesienie z rozporządzenia i zamieszczenie w ustawie o VAT zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji

Chcesz kupić jednostki TFI? Niebawem możesz mieć z tym poważny problem

Rozporządzenie do znowelizowanej niedawno ustawy o funduszach inwestycyjnych ma zapewnić większą ochronę klientom TFI. TFI będą musiały dzielić swoich klientów na profesjonalnych i indywidualnych. Tym ostatnim - w myśl rozporządzenia - udzielą bardziej szczegółowych informacji o produktach

Kasy fiskalne w gabinetach. Urząd Skarbowy szkoli, lekarze psioczą

z danymi, czyli: punkt wykonania i kwota sprzedaży usługi. W czasie wizyty domowej lekarz też musi mieć kasę i wydrukować paragon - tłumaczy inspektor.Z rozporządzenia MF wynika, że oprócz usług medycznych ewidencjonowaniu przez kasy będą podlegać m.in. usługi prawne, księgowe i rachunkowe

Kolejne propozycje zmian do ustawy o VAT

 r. uniemożliwiłoby wydanie rozporządzenia, w którym można by było przedłużyć wygasające z dniem 1 stycznia 2010 r. obecnie obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie.Odliczanie VAT od zakupu paliwa - bez zmianWarto także dodać, że Ministerstwo Finansów we wspomnianym wcześniej

MRR: rozporządzenie ws. zaliczek dla przedsiębiorców podpisane

Dotychczas zaliczki mogli otrzymać przedsiębiorcy jedynie w przypadku wybranych projektów, m.in. finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego."Jest szansa, żeby rozporządzenie weszło w życie jeszcze w tym tygodniu" - powiedziała Żurawska. Potrzebna jest do tego jego publikacja

MRR: rozporządzenie w sprawie zaliczek jeszcze w tym tygodniu

zachęcać, ponieważ udzielanie zaliczek zwiększa poziom wykorzystania funduszy przez województwa. "Przygotowaliśmy już instrukcję, według której marszałkowie i wszystkie inne instytucje będą mogły udzielać zaliczek" - wyjaśniła minister. Zaliczki ułatwią firmom realizację projektów, m.in

Nadchodzi czas łatwej zmiany operatora

Dziś przeniesienie numeru to udręka. Wie o tym Tomasz Opara z Gorzowa Wielkopolskiego, który w kwietniu postanowił przejść z Ery do Playa. Nie dość, że musiał za to zapłacić 50 zł, to jeszcze w skutek różnych biurokratycznych procedur na przeniesienie czeka do dzisiaj. - Postanowiłem sam załatwić ws

Trudny czas importerów win

Witold Lisicki z MF. Dodaje, że ministerstwo rozważa przedłużenie ważności starych banderol. - Trwają prace nad projektem rozporządzenia w tej sprawie - mówi. - Przewiduje ono przedłużenie ważności dotychczasowych wzorów znaków akcyzy z 6 do 12 miesięcy, czyli do końca 2010 roku.Projekt rozporządzenia

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania - obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia

Komisja: darmowe przejazdy i przeloty dla posłów u prywatnych przewoźników

niezbędną dyskusję... nie chcę nic sugerować, wystarczy tylko przegłosować" - włączył się w wymianę zdań posłów Jarmuziewicz. Ostatecznie żaden z posłów nie był przeciwny pozytywnemu zaopiniowaniu projektu rozporządzenia.

MG: rozporządzenie o pomocy publicznej w SSE - jeszcze w październiku

Rozporządzenie ma dostosować polskie przepisy dot. udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej do zasad unijnych, a tym samym umożliwić udzielanie takiej pomocy w latach 2014-2020. Jego projekt figurował w porządku ostatnich obrad rządu, jednak ostatecznie w miniony wtorek Rada Ministrów nie

PIGEO krytykuje projekt rozporządzenia dot. OZE

Ustawodawca tłumaczy, że celem uchwalenia nowego rozporządzenia jest realizacja celów międzynarodowych, a szczególnie przytoczonej dyrektywy. Przedstawia ona główny cel, jakim jest osiągnięcie odpowiedniego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii finalnej brutto w roku

Obniżenie kwoty wpisu od odwołania

wpisu.Projekt rozporządzenia opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych zakłada, że nowe kwoty wpisu będą wynosić odpowiednio:- 7.500,00 zł. w przypadku odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wartość nie przekracza (w zależności od

MG: za tydzień rząd zajmie się rozporządzeniem o pomocy publicznej w SSE

Antoniszyn-Klik powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej, że nad rozporządzeniem pracował już Komitet Stały Rady Ministrów, który uwzględnił postulaty resortu gospodarki. Wiceminister wyjaśniła, że w trakcie prac nad rozporządzeniem został dopisany postulat, który miał na celu ograniczenie

Założenia nowej ordynacji podatkowej powstaną do stycznia 2015 r.

, ten rząd zrobi w 12 miesięcy - mówiła premier Kopacz. Zdaniem Małgorzaty Brzozy kierunkowe założenia ordynacji podatkowej zostaną przyjęte do końca stycznia 2015 r. Przygotowaniem zmian ma się zająć Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie w

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Rozporządzenie zmieniające W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie 11 grudnia 2010 r. Tym samym zamówienia publiczne wszczęte od tej daty - terminu wejścia w życie

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualne Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie w dniu 11 grudnia 2010 r. Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie

Podkarpackie. Inwestorzy zainteresowani mielecką strefą ekonomiczną

. Rozporządzenie ma związek z nowymi zasadami udzielania pomocy publicznej, które weszły w życie z początkiem lipca w Unii Europejskiej. Wszystkie kraje członkowskie są zobowiązane do wydania nowych rozporządzeń, implementujących unijne wytyczne. Brak nowego rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie zasad

Piechociński: Rząd zajmie się rozporządzeniem o pomocy publ. w SSE za tydzień

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) - Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) trafi pod obrady rządu za tydzień, poinformował wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. "Jesteśmy na etapie

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne rozpoczęte po 11 grudnia 2010 r. objęte

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zmiany w protokołach postępowania o zamówienie publiczne 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Wszystkie zamówienia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych tylko na podstawie umowy

Tym samym wspomniane rozporządzenie z dniem 10 kwietnia br. straci swoją podstawę prawną i nie będzie można z niego korzystać. Było ono powszechnie stosowane przez dokształcających się pracowników i ich pracodawców, normuje bowiem tak ważne kwestie, jak prawo do urlopów szkoleniowych czy zakres

MS wysłało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. odsetek ustawowych

"Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. określenia wysokości odsetek ustawowych został dziś wysłany do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych" - powiedziała PAP rzeczniczka MS Patrycja Loose. "W projekcie zapisano, że poziom odsetek ustawowych miałby

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Ostatnie zmiany dotyczące zamówień publicznych W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania o zamówienie publiczne - co się zmieniło? W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Od daty

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualny stan prawny Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od dnia 11 grudnia 2010 r. podlegają nowym regulacjom. W tym właśnie dniu weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z

Pomoc dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

Rada Ministrów na wniosek ministra rolnictwa znowelizowała rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana przepisów pozwoli na wypłatę pieniędzy dla rolników którzy ponoszą straty w wyniku wstrzymania importu żywności przez Rosję

Rząd zmienił granice Mieleckiej SSE, liczy na 5,7 tys. nowych miejsc pracy

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i liczy, że dzięki zmianom  utworzone będą 5722 nowe, trwałe miejsca pracy, przy nakładach ok. 1,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne

Rząd zdecydował o pomocy finans. dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

Warszawa, 04.11.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające niektóre zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), co ma na celu stworzenie podstaw prawnych do udzielenia jednorazowej pomocy finansowej producentom cebuli, kapusty i jabłek w związku ze

Nowe zasady rozliczania faktur korygujących

Przepisy starego rozporządzenia określały, że sprzedawca, który wystawił fakturę korygującą z uwagi np. na udzielenie rabatu po sprzedaży, był obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę, aby móc obniżyć podatek należny z uwagi na korektę sprzedaży. Wynikało to z

Nalewajk: UE wkrótce zaakceptuje rozporządzenie ws. wędzenia wędlin

Chodzi o rozporządzenie polskiego ministra rolnictwa, które pozwala na zachowanie przez okres przejściowy dotychczasowych norm dla wędlin wędzonych tradycyjnie. Nalewajk poinformował podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że dokument ten jest na etapie "zwolnienia z komisji

Nowe prawa pasażerów. Spóźniony pociąg - zwrot pieniędzy

Polska była w tym względzie daleko w tyle - rozporządzenie w większości krajów unijnych funkcjonuje już od pięciu lat. Ministrowie infrastruktury mogli jednak dwukrotnie zawiesić wdrożenie tych regulacji, z czego skorzystał były szef tego resortu Cezary Grabarczyk. Obecna minister Maria Wasiak

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

Zmiana wynika z wchodzącego w życie 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zawiera ono katalog usług i rzeczy, których sprzedaż bezwarunkowo będzie podlegać rejestracji na kasach fiskalnych

Sejm wprowadził zakaz sprzedaży "śmieciowego jedzenia" w szkołach

dietozależnych, np. o chipsy, niektóre ciastka i napoje, w tym napoje energetyzujące, jedzenie typu fast food i instant. Zgodnie z nowelą minister zdrowia określi w rozporządzeniu, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Rozporządzenie obejmie także jedzenie podawane np. w

Rząd przyjął projekt ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, 19.08.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do wymogów dwóch rozporządzeń

Opłaty na rzecz UDT - nielegalne. Ważne orzeczenie Trybunału

Trybunał zajmował się pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w Łodzi skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 51/13) w zakresie ustalenia, czy § 2 ust. 1, 2 i 4 oraz § 3 ust. 4 zd. I i II rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za

Resort finansów zwolni bezrobotnych z podatku od nowych form świadczeń

ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudnienia bezrobotnych i zapewniają dofinansowanie do ich wynagrodzeń, są zdaniem wiceministra "neutralne podatkowo". Dlatego, jak poinformował Cichoń, jego resort wyda stosowne rozporządzenia jednoznacznie określające, że bony otrzymywane przez bezrobotnych i

Rząd rozszerzył Słupską SSE o 82,6 ha w Lęborku, Darłowie i Koszalinie

Warszawa, 07.01.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego do strefy zostanie włączonych ok. 82,6 ha gruntów w województwach pomorskim i zachodniopomorskim: w Lęborku, Darłowie i Koszalinie, podało Centrum

Lewiatan: Brak rządowego rozporządzenia ws. CO2 może kosztować firmy 1,5 mld zł

darmowych uprawnień dla instalacji przemysłowych" - czytamy w komunikacie. Na wniosek ministra środowiska procedowane są równolegle dwa projekty rozporządzeń Rady Ministrów: jedno dotyczy instalacji nie wytwarzających energii elektrycznej (tj. przemysłowych i ciepłowniczych), zgodnie z art. 10a

Rząd powiększył Wałbrzyską SSE o 334 ha we Wrześni i Nowej Rudzie

Warszawa, 22.04.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE), na mocy którego strefa zostanie powiększona o ok. 334 ha we Wrześni i Nowej Rudzie, podało Centrum Informacyjne Rządu. "SSE

Kto musi mieć kasę fiskalną? Spór o kwoty

miesiącu) oznacza to, że już przy obrotach 75-80 zł dziennie trzeba posiadać kasę fiskalną. Do końca 2012 r. limit, od którego trzeba było posiadać kasę fiskalną, był dwukrotnie wyższy. Jednak stan prawny zmieniło rozporządzenie ministra finansów wydane jeszcze przez ministra Jacka Rostowskiego. - Minister

Wykonawca nie może powołać się na zamówienie zrealizowane wcześniej niż w okresie referencyjnym

wcześniejsza. Zapisz się na newsletter! Porady ekspertów i nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce » Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów

Nie będzie kas fiskalnych dla fiakrów z Morskiego Oka

Od 1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak przekazał Wydział Obsługi Medialnej resortu finansów, na mocy tego rozporządzenia fiakrzy z Morskiego Oka będą nadal zwolnieni od obowiązku

Nie będzie kas fiskalnych dla fiakrów z Morskiego Oka

Od 1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak przekazał PAP Wydział Obsługi Medialnej resortu finansów, na mocy tego rozporządzenia fiakrzy z Morskiego Oka będą nadal zwolnieni od

W kopalniach JSW trwa referendum strajkowe w sprawie posiłków profilaktycznych

pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?'" - czytamy w komunikacie. Jak podano, zarząd spółki podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom powierzchni, w tym administracji, którzy nie spełniają wymogów rozporządzenia Rady Ministrów w

MŚ i MRiRW zapowiadają zwiększenie odstrzału dzików na Podlasiu

. sztuk tych zwierząt. Dodał, że w najbliższych dniach zostanie zmienione rozporządzenie dot. sposobu polowań, co ma pozwolić na to, iż do dzików będzie można strzelać przez cały rok, także do loch. Nalewajk poinformował, że resort rolnictwa zmieni rozporządzenie, które pozwoli na zbiorowe polowania na

Jesteś kobietą? Masz pomysł na biznes? Będą korzystne pożyczki

raz w czasie trwania projektu. Okres spłaty wraz z oprocentowaniem wynosi trzy lata. Pożyczki będą udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej

Prezydent podpisał ustawę zakazującą śmieciowego jedzenia w szkołach

dietozależnych, np. chipsy, niektóre ciastka i napoje, w tym napoje energetyzujące, jedzenie typu fast food i instant. Będzie lista produktów Zgodnie z nowelizacją minister zdrowia określi w rozporządzeniu, jakie produkty spożywcze będzie można sprzedawać w sklepikach szkolnych. Rozporządzenie obejmie także

Szalczyk: liczymy na większe zainteresowanie rolników rekompensatami

mówiła, rozporządzenie Rady Ministrów przewidywało pomoc dla producentów wszystkich produktów rolnych kwalifikujących się do unijnej rekompensaty. Przysługiwały one do jabłek, gruszek, pomidorów, marchwi, kapusty, papryki, kalafiorów, brokułów, ogórków, pieczarek, śliwek i owoców jagodowych - wyliczała

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce

stypendium jest: ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra

Rynowo (osada leśna w województwie zachodniopomorskim)

Rynowo – osada leśna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie ŁobezRozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części ().

Termizacja

Termizacja – ogrzewanie mleka surowego co najmniej przez 15 sekund w temperaturze od 57 do 68  °C, w którego wyniku występuje dodatnia reakcja na obecność fosfatazy. Źródła Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2002 r.

Grzęzienko

Grzęzienko – wieśRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. (, s. 12047) w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gmina Dobra.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.