rozpad jugosławii

Tomasz Bielecki

Strefa Schengen się pruje

Strefa Schengen się pruje

Belgia - jako siódmy z kolei kraj Schengen - przywraca kontrole graniczne. Czy fala uchodźców zburzy polityczną jedność Unii?

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

W połowie ubiegłego stulecia ekonomista Arthur Okun stworzył tzw. wskaźnik ubóstwa (ang. misery index), który pokazuje sytuację ekonomiczną obywateli danego kraju. Wartość wskaźnika jest sumą inflacji i stopy bezrobocia, zatem im wyższy wynik tym gorzej żyje się w takim kraju. Portal Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacją w wysokości 0,9 proc i średnią stopą bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę.

Oto 10 najwolniej rozwijających się państw na świecie wg. Banku Światowego. Niemal 1/3 to nasi sąsiedzi

Niemal 7 lat od rozpoczęcia kryzysu finansowego świat coraz bardziej zaczyna wychodzić na prostą. Jednak nie wszystkim krajom to się udało i ciągle nie wygrzebały się z finansowego dołka. Oto 10 najwolniej rozwijających się gospodarek według prognoz Banku Światowego w latach 2014 - 17.

Rozwód z majątkiem i kredytem

Rozwód z majątkiem i kredytem

sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dobrem wspólnych dzieci albo domaga się go małżonek wyłącznie winny rozpadu związku, sąd może odmówić jego orzeczenia. NIE DAM CI ROZWODU Przykład. Halina i Paweł są małżeństwem od 42 lat. Dziesięć lat temu podpisali rozdzielność majątkową. Dwa lata później

rozpad jugosławii

Rozpad Jugosławii
border
Rozpad Jugosławii - proces zapoczątkowany w 1980 śmiercią byłego przywódcy Jugosławii Josipa Broz Tito, w wyniku którego stopniowo od 1991 doszło do rozpadu Federacyjnej Republiki Jugosławii.

więcej o rozpad jugosławii na pl.wikipedia.org