rozliczenie vat u

Aleksandra Węgielska

Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji gdy oryginał faktury nie dotarł do nabywcy lub uległ zniszczeniu, to sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w jej kopii.

Rozliczenie VAT na przełomie lat 2010-2011

Uchwalona w dniu 26 listopada 2010 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, do art. 41 ustawy o VAT dodaje nowe ustępy 14a-14f. Wprowadzenie tych przepisów ma pomóc podatnikom ustalać właściwe stawki VAT w okresie przejściowym.

Rozliczenie VAT naliczonego, gdy nie ma sprzedaży

Zdarza się, że w danym okresie rozliczeniowym u podatnika nie wystąpią czynności opodatkowane. Może to być spowodowane np. chorobą czy też czasowym zawieszeniem działalności. Jednocześnie posiada on faktury zakupu. Pojawia się wówczas problem z ich rozliczeniem.

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

rozliczeń. Mogą też podjąć decyzję o kwartalnym sposobie rozliczania podatku VAT. Jednocześnie, jak stanowi prawo, mały podatnik może korzystać z ogólnych zasad rozliczania podatku VAT, odnoszących się także do innych przedsiębiorców.   Wybrana metoda rozliczania podatku VAT przez małego

Kiedy rozliczyć VAT z duplikatu faktury?

duplikatu tej faktury. Wynika to z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). Wystawienie duplikatu faktury, w myśl tego przepisu, jest ponownym wystawieniem faktury VAT, zgodnym z 

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

sprzedającym towar. Zdaniem resortu finansów takie rozwiązanie skuteczniej przeciwdziała nadużyciom w rozliczeniu VAT. Teraz mechanizm odwróconego VAT obejmuje m.in. sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i handel złomem. Nowe przepisy zakładają także rozszerzenie listy tzw. towarów wrażliwych

Jak rozliczyć VAT, gdy dziecko przejmuje firmę rodziców?

, naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu,opodatkowanie objętych spisem z natury towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy,.rozliczenie w deklaracji VAT podatku od towarów objętych spisem z natury,w przypadku posiadania kasy

Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

podstawę do wznowienia postępowania.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)Rozpoczynamy działalność gospodarczą prawa i obowiązki w zakresie VAT Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

Za odrzuceniem projektu głosowało 231 posłów, przeciw było 202, a jeden wstrzymał się od głosu. Mariusz Orion Jędrysek (PiS) mówił w czwartek podczas pierwszego czytania, że w przygotowanym przez posłów PiS projekcie chodzi o to, by tzw. zasadę memoriałową rozliczeń VAT zastąpić zasadą kasową

Sejm za uproszczeniem rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych

Za przyjęciem noweli głosowało 296 posłów, czterech było przeciwnych, a 133 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. Nowe przepisy są implementacją jednej z unijnych dyrektyw. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, wprowadza ona opodatkowanie podatkiem VAT usług

Rząd za uproszczeniem rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorkowym komunikacie, że projekt noweli jest implementacją jednej z unijnych dyrektyw. "Proponowane zmiany wprowadzają opodatkowanie podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w

Odroczone zmiany w VAT. Będą od 2014 r.?

Odroczone zmiany w VAT. Będą od 2014 r.?

VAT od WNT Podkomisja przyjęła również zmianę brzmienia art. 86 ust. 10 ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

takiej faktury w koszty uzyskania przychodu. Ustawa przewiduje ponadto, że można odliczać VAT od faktury zapłaconej częściowo. Skrócono także termin na rozliczenie tzw. złych długów ze 180 dni do 150 dni. Istotna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości zastawiania przewidywanego zwrotu VAT z urzędu

Senat. Bez poprawek do noweli ustawy o VAT

opodatkowane podatkiem VAT w kraju, w którym odbiorcy z nich korzystają. Chodzi o państwa członkowskie UE, w których podatnicy nie mają siedziby działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatek VAT od tych usług będzie przypisany państwu członkowskiemu UE, w którym konsument takich usług jest zlokalizowany

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

stanowią u nas aż 9,8 proc. ogółu, a średnia dla całej Europy wynosi 2,9 proc. - komentuje Andrzej Prelicz, ekspert podatkowy BCC. Tomasz Hofman z katowickiej kancelarii Jasta ma mnóstwo klientów, którzy przynoszą do wypełnienia wnioski o kredyt - na opłacenie VAT i ZUS od wystawionych faktur. - Ostatnio

Senat zajmie się zmianami w VAT dla usług telekomunikacyjnych

Ustawa jest implementacją jednej z unijnych dyrektyw i wprowadza opodatkowanie VAT-em usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych "na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji", w państwach UE, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności

Senacka komisja budżetu nie zgłosiła poprawek do noweli ustawy o VAT

rzecz osób niebędących podatnikami, będą opodatkowane podatkiem VAT w miejscu, w którym odbiorcy z nich korzystają - w państwach członkowskich UE, w których podatnicy nie mają siedziby działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatek VAT od tych usług będzie przypisany państwu członkowskiemu Unii

Co z VAT po stwierdzeniu niedoboru towaru?

zgromadzić jak najwięcej dokumentów, które świadczyłyby o tym, że nie mieli oni wpływu na jego powstanie.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VATWszystko na ten temat w poradniku na

Wódka pita w charakterze PIT-a. Czemu jest taka droga?

Wódka pita w charakterze PIT-a. Czemu jest taka droga?

Rozliczyłeś się z podatku do maja? To wypij jeszcze trochę wódki. Jeszcze bardziej pomożesz budżetowi. Aż dwie trzecie ceny półlitrowej butelki wódki w Polsce to akcyza i podatek VAT. Czy Polska zostanie mistrzem Europy w piłce nożnej w 2012 r.? Raczej nie, ale mistrzem w spożyciu wódki już

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

., sygn. akt X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiło się również stanowisko, że kwestia określenia VAT i rozliczeń z tego tytułu

Otrzymanie faktury a prawo do odliczenia VAT

wziąć pod uwagę zasady wyrażone w art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). W przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, albo przed wykonaniem usługi z tytułu nabycia towarów i 

Kiedy można przesunąć obowiązek podatkowy w VAT?

nabywca odlicza podatek już w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę, mimo że u usługodawcy nie powstanie jeszcze obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wynika to z art. 86 ust. 12a w związku z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT.PrzykładPodatnik wykonał usługę budowlaną w dniu 2 listopada 2010 r

Kwitnie handel fakturami

popełniają przestępstwo podatkowe i powinny mieć tego świadomość. Podatnik, który kupuje faktury VAT, koszty, czy też dokumenty pozwalające rozliczyć mu dotacje unijne razem z nimi kupuje sobie w pakiecie także i kłopoty.   Urzędy skarbowe cały czas wykrywają mnóstwo takich transakcji. Ogłoszenia o

Zakup z Włoch urządzenia od chorwackiego dostawcy, który nie podał numeru VAT UE

Nabycie przedmiotowego urządzenia stanowi dla Pani firmy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które należy rozliczyć na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), przez

Duplikat faktury z minionym terminem ważności a prawo odliczenia VAT

Odpowiedź: Podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym otrzymali fakturę. Od tak ustanowionej zasady ogólnej dla odliczania podatku naliczonego są odstępstwa, które w przypadkach transakcji krajowych dotyczą

E-Podatki rekordowym kontraktem Sygnity

PIT. Rozliczanie wszystkich trzech najważniejszych podatków (PIT, CIT, VAT) ma być gotowe za trzy lata. - E-Podatki to największy projekt w historii spółki - powiedział prezes Sygnity Janusz R. Guy. Sygnity zostawiła w pobitym polu innych informatycznych potentatów: giełdowe spółki Asseco Poland i

Zwrot VAT w przypadku świadczenia usług poza krajem

posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Wynika to z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).Oznacza to, że pomimo niewystąpienia podatku należnego od świadczonych usług

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

Zaliczenie zwrotu VAT z urzęduW deklaracji dla podatku VAT podatnik samodzielnie określa, czy wykazaną kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym rozliczy w deklaracji za miesiąc (kwartał) następny, czy też otrzyma ją na rachunek bankowy w ustawowym terminie.Do zwrotu podatku VAT stosuje się

Odliczenie VAT naliczonego z faktury otrzymanej w paczce rozpakowanej po kilku miesiącach od otrzymania

Podatek naliczony z przedmiotowej faktury powinien zostać odliczony w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2009 r. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (prawo do odliczenia podatku naliczonego) powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument

VAT: Import usług z Indonezji

Odpowiedź: Nie będzie Pani mogła odliczyć w Polsce indonezyjskiego VAT (odzyskanie tego podatku będzie mogło mieć miejsce tylko w Indonezji, jeśli przepisy tego państwa umożliwiają podatnikom zagranicznym jego odzyskiwanie).Przypominam, że import usług to sytuacja, w której dochodzi do świadczenia

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

Odpowiedź: Faktura wystawiona na spółkę stanowi podstawę do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od sposobu sfinansowania tego wydatku. Faktura taka uprawnia również do odliczenia VAT, przepisy o podatku od towarów i usług nie uzależniają bowiem tego prawa od sposobu

Zapłata za towar w formie ratalnej - jak prawidłowo rozliczać?

Odpowiedź: Sprzedaż towarów, za którą zapłatę otrzymuje Pani w formie ratalnej, należy rozliczyć zgodnie z momentem powstania przychodu w podatku dochodowym i datą powstania obowiązku podatkowego w VAT.Podatek dochodowyW przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za przychód uważa się kwoty

Korekta błędnej deklaracji VAT

VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),- ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).Gazeta Podatkowa Nr 632 z dnia 2010-01-28Przedsiębiorca jako podatnik i płatnik podatku - wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jak rozliczyć dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska?

uzyskania przychodów.Fakt, że dany zakup został dokonany z dotacji, nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia VAT od tych zakupów. Jeśli tylko dany zakup służy działalności opodatkowanej (a nie zachodzą inne przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia, określone w art. 88 ustawy o VAT), to wówczas można

Delegacja: Jak rozliczyć w KPiR wydatki związane z podróżą służbową właściciela firmy?

VAT od usług hotelarskich (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że cała wartość brutto faktury będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu. Faktura jest wyrażona w walucie obcej, zatem powinna

Sankcje w VAT zgodne z prawem unijnym

Zdaniem Trybunału, Polska miała prawo stosować sankcje, ponieważ nie są one ani podatkiem, ani tzw. środkiem specjalnym, którego stosowanie jest możliwe wyłącznie po wynegocjowaniu go z Unią, czego Polska nigdy nie zrobiła.

Refundacja wydatków a prawo do odliczenia podatku naliczonego

, wykorzystywanego następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności

Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu m.in. walkę z wyłudzaniem VAT

powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne, podkreślono. "W projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowano m.in. regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT (np. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia - gdy nabywca, a nie dostawca

Firmy szybciej odzyskają podatek naliczony

Nowelizacja wprowadza możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Eliminuje również obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Z ustawy o VAT ma zniknąć uciążliwa 30

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług, obejmująca okres od 1 do 30 kwietnia 2013 r.Z uwagi na fakt, że termin zwrotu nadwyżki podatku VAT za kwiecień 2013 r. przypadał na dzień 3 czerwca 2013 r., a do dnia 29 maja 2013 r. organ nie uzyskał odpowiedzi odnośnie wyniku kontroli u kontrahenta

Od 1 lipca paliwo do aut służbowo-prywatnych z odliczeniem połowy VAT

wyjaśnił, że oznacza to, iż jeśli nabywcą jest firma, to co do zasady zapłaci ona za towary kwotę netto, a w swoich ewidencjach wykaże zarówno VAT należny, jak i naliczony. "Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorca, który kupi komputer lub telefon, zapłaci za niego kwotę netto i sam rozliczy VAT

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do noweli ws. odwróconego VAT

było wynikiem nieuczciwych działań nabywcy. W takim przypadku obowiązek rozliczenia VAT będzie ciążył na nabywcy towarów. Z innych ważniejszych poprawek przyjętych przez Sejm wymienić należy: tę, która przewiduje odpowiedzialność podatkową nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy (tzw. solidarną

Rząd przyjął projekt zmian dot. odwróconego VAT od komórek i laptopów

podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji" - podkreśliło Centrum Informacyjne rządu. Dodano, że uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne również dla budżet państwa, który ponosi z tego powodu straty. CIR wskazał, że w projekcie nowelizacji

Sejm uchwalił zmiany ws. odwróconego VAT na telefony i tablety

Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie naszego systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT - tzw. mechanizmu odwróconego VAT - w obszarach, w których dochodzi do szczególnie dużych nadużyć. Przewidziany w noweli odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to

Rejestr faktur i ograniczenie płacenia gotówką receptą na oszustwa w VAT

przy zastosowaniu rozliczeń gotówkowych. "W tym przypadku również należy założyć solidarną odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy w przypadku zapłaty gotówką wbrew przyjętym przepisom" - napisano. Kolejna propozycja dotyczy wyłączenia możliwości rejestracji VAT za

Eldorado dla pośredników w kontaktach z urzędami

Biurokracja wygląda tak: Bierzesz formularz "zgłoszenie pobytu stałego". To ten od zameldowania. I zakreślasz: kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec... A później określasz swoje wykształcenie: wyższe, policealne, średnie, zasadnicze...Albo tak jak u czytelnika z Wałbrzycha. Poszedłem

Ustawa rozszerzająca mechanizm odwróconego VAT - z podpisem prezydenta

2016 r. Głównym celem ustawy zmian w ustawie jest uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT - tzw. mechanizmu odwróconego VAT - w branżach, w których dochodzi do szczególnie dużych nadużyć. Przy odwróconym VAT to kupujący, a nie sprzedający, odprowadza podatek

Ustawa rozszerzająca mechanizm odwróconego VAT - z podpisem prezydenta

dniem 1 stycznia 2016 r. Głównym celem ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych jest uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT - tzw. mechanizmu odwróconego VAT - w obszarach, w których

Rząd przyjął założenia projektu noweli ws. odwróconego VAT

rozliczeniu VAT. Projekt rozszerza także listy tzw. towarów wrażliwych. Handel nimi podlega odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że kupujący odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Resort finansów chce, by na listę towarów wrażliwych trafiły srebro i platyna oraz komputery przenośne (m.in

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

, że na ujednoliceniu stawki VAT-u zyskałaby też gospodarka, bo uprościłoby to i usprawniło ten podatek. Wprowadzenie jednej stawki VAT-u od lat postuluje też część ekspertów podatkowych. Przekonują, że obok uproszczenia zasad rozliczeń zapobiegłoby to też części oszustw związanych z tym podatkiem.

Jakie obowiązki w VAT wiążą się ze sprzedażą używanych komputerów na aukcjach internetowych?

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Obowiązek wystawienia faktury VAT istnieje tylko w przypadku, gdy zażąda tego nabywca. Nie znaczy to jednak, że faktur VAT nie można wystawić (nawet jeśli nabywca tego

Od 1 stycznia korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty

zatem możliwość korzystnego, z punktu widzenia przepływów pieniężnych, rozliczenia VAT z tytułu importu towarów, w oderwaniu od terminu płatności należności celnych w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów" - wyjaśnił partner w

Fiskus łapie podatników w sieć. I zapowiada dalsze ułatwienia

tej pory, już ponad 35,5 mln różnych dokumentów podatkowych. Nie tylko PIT, ale też VAT i innych. - Stanowi to blisko 54 proc. wszystkich składanych rocznie rozliczeń podatkowych, których jest około 65 mln. To oznacza, że nasza gospodarka i społeczeństwo są przygotowane do elektronicznych rozliczeń

MF planuje odwrócony VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych

takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie sprzedającym towar. Przeciwdziała to nadużyciom i oszustwom w VAT. Resort finansów uważa, że zmiana zapewni większą skuteczność tego instrumentu i uszczelnić system. Obecnie mechanizm odwróconego VAT-u obejmuje

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców.Zmiany dotyczące podstawowego terminu zwrotu VATPoselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.Fiskus

W Sejmie pierwsze czytanie projektu dot. odwróconego VAT

zatrudnionych)" - podkreślono w uzasadnieniu do dokumentu. Dodano, że uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne również ze względu na interes budżetu państwa, który ponosi straty z powodu oszustw podatkowych. W projekcie nowelizacji zaproponowano regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu

Sejm zajmie się przepisami rozszerzającymi odwrócony VAT

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych. Na początku lutego w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie, po czym propozycje rządu oceniła komisja finansów publicznych. Wprowadziła ona kilkanaście zmian redakcyjnych zaproponowanych przez z sejmowe Biuro

Plaga wyłudzeń VAT w Polsce jest bezkarna

niedawno w rozmowie z PAP, że problem wyłudzeń VAT jest większy niż wydawało mu się zanim objął stanowisko w resorcie finansów w ubiegłym roku. Czy jest jakieś skuteczne rozwiązanie? Roman Namysłowski: Najskuteczniejszą metodą byłaby - powiem przewrotnie - rezygnacja z VAT-u. Należy bowiem zlikwidować

Rząd przyjął "pakiet portowy"; Tusk: musimy konkurować z Europą

kategorii autoryzowanych operatorów - chodzi o rzetelnych klientów, którzy będą mogli korzystać z możliwie - jak mówił szef rządu - komfortowych rozliczeń VAT-owskich z budżetem państwa. Tusk przekonywał, że spowoduje to, iż "warunki ich obsługi w portach polskich będą zbliżone do tych najbardziej

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

VAT. Pogłębia to też (i tak spore) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców. Poselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Istotną zmianą

Sejm będzie głosował nad zmianami ws. odwróconego VAT na telefony i tablety

, że w trakcie prac pojawiły się także propozycje rozszerzenia odwróconego VAT na kolejne grupy towarów, zwłaszcza metale kolorowe, które są objęte taką procedurą u naszych sąsiadów. "Czekamy na opinie MF w tej sprawie, aby w sposób odpowiedzialny przyjąć rozszerzenie tej listy" - powiedział

Kapica: w 2016 r. wstępnie wypełniona deklaracja dla emerytów i rencistów

obsługa rozliczeń m.in. podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC), a w 2018 r. ma zostać uruchomione centralne rozliczenie CIT i VAT. Pozwoli to fiskusowi na szybsze reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. W ramach projektu CVP uruchomiony ma być też m.in. elektroniczny wgląd w akta sprawy i rozliczeń

MF: rozbito grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na ponad 700 mln zł

wykorzystując wewnątrzwspólnotowy mechanizm rozliczeń podatku VAT, w ramach oszustwa karuzelowego oraz posługując się fikcyjnymi firmami, wyłudzili przy użyciu pustych faktur kilkanaście milionów złotych. Organizatorzy pełnili w łańcuchu aktywną rolę: inicjowali transakcje obrotu stalą, współtworzyli ciąg

Rozbito grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na ponad 700 mln zł

, wykorzystując wewnątrzwspólnotowy mechanizm rozliczeń podatku VAT, w ramach oszustwa karuzelowego oraz posługując się fikcyjnymi firmami, wyłudzili przy użyciu pustych faktur kilkanaście milionów złotych. Organizatorzy odgrywali w łańcuchu aktywną rolę: inicjowali transakcje obrotu stalą, współtworzyli ciąg

"Przestępcy w Polsce czują się bezpieczniej w podatkach niż w narkotykach"

rozmowie z PAP, że problem wyłudzeń VAT jest większy, niż wydawało mu się, zanim objął stanowisko w resorcie finansów w ubiegłym roku. Czy jest jakieś skuteczne rozwiązanie? Roman Namysłowski: Najskuteczniejszą metodą byłaby - powiem przewrotnie - rezygnacja z VAT-u. Należy bowiem zlikwidować pokusę, czyli

Kapica: w 2016 r. wstępnie wypełniona deklaracja dla emerytów i rencistów

urzędów skarbowych po zaświadczenie o dochodach. "Od 20 czerwca br. będzie można także elektroniczne sprawdzić kontrahenta, czy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i czy można bezpiecznie dokonać z nim transakcji" - powiedział wiceszef MF. Kapica poinformował też, że do końca maja wpłynęło

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

Team chce poprzez wniosek wymusić zapłatę lub odbiór robót w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej firmy. "Wartość podanych we wniosku wierzytelności stwierdzonych fakturami VAT wynosi łącznie 34.934,00 złote i podatek VAT. Wierzytelności te nie są stwierdzone

Debata: weryfikacja transakcji zmniejszy szarą strefę w obrocie paliwami

kontroli transakcji rozliczeń towarowych, ale i również VAT, jest niezwykle istotna. Pozwala na bieżąco sprawdzać, czy transakcje są prowadzone we właściwy sposób" - ocenił. Aby kontrola była skuteczna, musi istnieć stworzona przez państwo internetowa platforma - dodał. W opinii Szpakowskiego, dzięki

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

obywatela Francji, który nie jest podatnikiem VAT, podatek ten będzie musiał zostać rozliczony w Polsce. W efekcie pojawia się problem, również przy potraktowaniu zapłaty bitcoinami za dany towar jako przedmiot wymiany barterowej. Wyobraźmy sobie, że osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT kupuje krzesło w

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

fiskusowi - po doliczeniu podatku dochodowego - trzeba by oddać prawie połowę wartości takiego samochodu. Obawy jednoosobowych firm rozwiało Ministerstwo Finansów. Rzeczniczka ministerstwa Wiesława Drożdż poinformowała, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. samochodu, przy którego

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

zacznie płacić podatki, zapobiega natomiast kolejnym wyłudzeniom. Z analiz przeprowadzonych w resorcie finansów wynika, że najwięcej budżet traci właśnie na wyłudzeniach VAT-u. Skala tzw. luki podatkowej w VAT szacowana w raportach firm konsultingowych wynosi 36,5-58,5 mld zł. Wiceminister podkreśliła, że

Prawo zamówień publicznych - zmiany w ustawie już w lipcu!

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

przestępstwami skarbowymi. Rozbicie grupy przestępczej nie oznacza bowiem, że taka grupa zacznie płacić podatki, zapobiega natomiast kolejnym wyłudzeniom. Z analiz przeprowadzonych w resorcie finansów wynika, że najwięcej budżet traci właśnie na wyłudzeniach VAT-u. Skala tzw. luki podatkowej w VAT szacowana w

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

próby oszustw związanych z VAT na prawie 2 mld zł. Posłowie TR, PiS i SLD popierali projekt, choć chcieli w komisji dyskutować o zakresie zmian w prawie. Podkreślali m.in., że skrócenie czasu na rozliczenia poprawi płynność polskich firm, a także pozwoli na ograniczenie zatorów płatniczych. PSL był w

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

;. Zastrzeżenia dotyczył też zmniejszającej się liczby kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe. "W 2012 r. organy te zrealizowały prawie 240 tys. kontroli rozliczeń VAT, tj. o 8,8 proc. mniej niż w 2011 r. Zjawisko to pogłębiło się w I półroczu 2013 r., kiedy to przeprowadzono niecałe 109 tys

Konsorcjum budujące gazoport wygrało z fiskusem spór o VAT

, Techint i PBG były rozpatrywane oddzielnie. "Sąd potwierdził, że konsorcjanci nie muszą naliczać VAT z tytułu rozliczeń wewnętrznych, które nie są związane ze świadczeniem usług lub dostawą towarów" - poinformował PAP Andrzej Pośniak, partner w kancelarii CMS, który w sporze reprezentował

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

biznesu. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie tymi towarami. Zdaniem resortu finansów zmiany wpłyną pozytywnie na dochody budżetu państwa. Zmiany od dłuższego czasu postulowała branża hutnicza, widząc w nich remedium na nieuczciwą konkurencję. Zgodnie z danymi MF sprzed kilku

Ulga na internet w PIT 2014 tylko dla wybranych

VAT z 7 do 22 proc. Proponuje się likwidację tej ulgi, gdyż w ostatnich latach z uwagi na konkurencję na rynku dostawców mediów elektronicznych ceny dostępu do internetu znacznie się obniżyły. Ponadto u podstaw przedkładanej propozycji leży malejące społeczne znaczenie tej ulgi ze względu na

Konsorcjum budujące gazoport wygrało z fiskusem spór o VAT

umowy o konsorcjum. Sprawy członków konsorcjum - Saipem, Techint i PBG były rozpatrywane oddzielnie. "Sąd potwierdził, że konsorcjanci nie muszą naliczać VAT z tytułu rozliczeń wewnętrznych, które nie są związane ze świadczeniem usług lub dostawą towarów" - poinformował PAP Andrzej Pośniak

Karuzele podatkowe - duży problem dla budżetu i jeszcze większy dla polskich przedsiębiorców

Karuzela podatkowa to sieć kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji. Wykorzystując przepisy, wyłudzają z budżetu państwa zwroty podatku VAT, który nigdy nie zostanie do budżetu wpłacony.Mechanizm procederu może wyglądać w następujący sposób

NSA: spadkobierca nie może poprawić zeznania podatkowego zmarłego

- anulowali nierozliczone faktury. Spadkodawca zapłacił jednak przed śmiercią podatki wynikające z tych faktur: podatek dochodowy i VAT. Po anulowaniu rozliczeń z kontrahentem syn zmarłego chciał skorygować zeznanie PIT i deklarację VAT, aby odzyskać zapłacone przez ojca podatki. Izba Skarbowa w Poznaniu

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

korzystania z pełnego odliczenia VAT od aut fiskus chce wykluczyć możliwość skorygowania przez przedsiębiorcę tej decyzji, chociaż istnieje ona przy innych rozliczeniach. Tę srogość krytykowała w Sejmie opozycja. Poseł Henryk Kowalczyk z PiS przypuszczał, że w ten sposób fiskus chce zniechęcić przedsiębiorców

VAT od marzeń musisz zapłacić dziś

Spotkanie premiera Donalda Tuska z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem oraz ministrem finansów Jackiem Rostowskim, które dotyczyło rozliczeń VAT, media i politycy przedstawiali jako zdarzenie bez precedensu. W zdawkowych komunikatach politycy wspominali o porozumieniu, pracach

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

rozliczeń VAT, o 8,8 proc. mniej niż w 2011 r. Zjawisko to pogłębiło się w I półroczu 2013 r. - w tym okresie przeprowadzono niecałe 109 tys. kontroli, o 17,8 proc. mniej niż w I półroczu 2012 r. - Zdaniem NIK w sytuacji gwałtownego wzrostu uszczupleń VAT tempo, w jakim zmniejszała się liczba kontroli

Szef Służby Celnej: towary w portach odprawiamy w mniej niż 24 godziny

działalności gospodarczej, wydłużyła również termin na rozliczenie VAT dla importerów, którzy posiadają status tzw. upoważnionego przedsiębiorcy (posiadają wydawany przez służby celne i obowiązujący na terenie całej UE certyfikat AEO - Authorised Economic Operator). Nie muszą już oni płacić VAT od towarów

Rejestr faktur, odwrócony VAT - to recepty na walkę z oszustwami

. Według MF, przedsiębiorcy i państwo musiałoby ponieść koszty utworzenia systemu, a nawet jeżeli fiskus wiedziałby, co się dzieje z fakturami podatnika, to i tak dowiedziałyby się, że ktoś dokonał oszukańczej transakcji dopiero po 25. dniu następnego miesiąca (do tego dnia trzeba się rozliczyć z VAT

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

przeładunkowych: Szczecin-Świnoujście, Gdynia, Gdańsk wobec zachodnioeuropejskich. Rząd chce wprowadzenia kategorii autoryzowanych operatorów. Jak wyjaśnił we wtorek na konferencji prasowej premier Donald Tusk, chodzi o rzetelnych klientów, którzy będą mogli korzystać z możliwie komfortowych rozliczeń VAT

UKE: Maksymalna stawka za połączenie w roamingu w UE to 0,95 zł/ min od 1 VII

poziomie hurtowym jak i detalicznym" - czytamy w komunikacie. Maksymalna stawka detaliczna (z VAT) od 1 lipca br. będzie wynosić 0,95 zł za 1 minutę połączenia wychodzącego, 0,25 zł za 1 minutę połączenia przychodzącego, 0,3 zł za SMS, 1 zł za MMS, i 1 zł za 1 MB transmisji danych, podano w

"Rzeczpospolita": Fiskus ściga żużlowców

W poszukiwaniu pieniędzy fiskus kontroluje rozliczenia podatkowe sportowców. Zaczął od żużlowców. Zdaniem służb skarbowych powinni oni płacić, jak pracownicy, podatek wg skali 18 i 32 proc., a nie jak dotąd liniowy - 19 proc. Argument - działalność sportowa nie jest działalnością gospodarczą, co

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

one góra o 3-4 mld zł wyższe. Nie można też podpierać się o 24 proc. wyższymi niż rok wcześniej wpływami z VAT w styczniu, bo wynikały one głównie z opóźnienia rozliczeń zwrotów VAT, zwłaszcza za materiały budowlane. Wyższa akcyza nie pomaga Na tym nie koniec dziur w systemie podatkowym. Zdaniem

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

wystąpienia nieprawidłowości" - napisano w dokumencie. Wskazano w nim, że od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 roku 83,7 proc. uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych dotyczących VAT, 10,5 proc. stanowiły te dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7 proc. to uszczuplenia ujawnione

Kiedy firma otrzymuje status "małego podatnika"?

kwartał. Rozliczenie podatku VAT kwartalnego odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku rozliczenia miesięcznego. Obowiązek podatkowy jak również rozliczenie VAT-u odbywa się na zasadach ogólnych. Jest to sposób, który wpływa na poprawę płynności.   VAT można rozliczyć także metodą kasową

Możliwe, że zmiany w VAT od aut wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.

W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT, który ma uregulować kwestie odliczania VAT od aut osobowych do 3,5 tony. "Optujemy za tym, aby Wysoka Izba projekt ten przyjęła" - oświadczył Paweł Arndt z PO, zapowiadając jednak poprawki. Jedna

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

wprowadzenia kategorii autoryzowanych operatorów. Chodzi o rzetelnych klientów, którzy będą mogli korzystać z możliwie - jak mówił szef rządu - komfortowych rozliczeń VAT-owskich z budżetem państwa. Tusk przekonywał, że spowoduje to, iż "warunki ich obsługi w portach polskich będą zbliżone do tych

Petru: Polska w ruinie, będziemy drugimi Niemcami

gospodarczych: "reset podatkowy", czyli umorzenie długów wynikłych z błędnego rozliczenia podatków PIT i CIT, prywatyzacja przemysłu energetycznego, transportu i telekomunikacji ("państwo zyska na tym 9 proc. PKB w ciągu pięciu lat"), różnicowanie płacy minimalnej w zależności od regionu

Samar: Budżet skorzysta na pełnym odliczeniu VAT od aut dla firm

W Niemczech i Czechach przedsiębiorcy mogą odliczyć w pełni podatek VAT od ceny samochodu dla firmy, ale u nas fiskus stale stara się to ograniczyć. To doprowadziło w Polsce do zdumiewającej kariery aut z kratką, czyli samochodów osobowych, które po niewielkich przeróbkach są traktowane jak

Rostowski: Wynik rozmów o VAT poznamy podczas expose premiera

rozliczeń VAT. Trwało ok. półtorej godziny. Po spotkaniu nie wydano oficjalnego komunikatu. Ale z nieoficjalnych informacji wynikało, że było owocne. Wieczorem w czwartek, już po spotkaniu, rzecznik PSL Krzysztof Kosiński, pytany o spotkanie, powiedział jedynie: - Rozmowy były rzeczowe i będą kontynuowane

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

komfortowych rozliczeń VAT-owskich z budżetem państwa. Szef rządu przekonywał, że spowoduje to, iż "warunki ich obsługi w portach polskich będą zbliżone do tych najbardziej konkurencyjnych w Europie". Przyszła ustawa przewiduje ponadto zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne. To bardzo ważna zmiana. Ryzyko wyłudzenia VAT maleje znacznie, bo kupujący legalnie towar zamierza go z reguły wykorzystać w dalszej działalności, więc jest zainteresowany rozliczeniem VAT. To nieuczciwy sprzedawca stwarzał największe

Grecja walczy z oszustami podatkowymi

Rzeczywiście, może to być potężne źródło zasilenia budżetu państwa. Według wypowiedzi ministra finansów Mateusza Szczurka jego resort szacuje straty, spowodowane nadużyciami przy rozliczeniu VAT na 3 proc. PKB. Gdyby udało się zebrać te 3 proc., budżet byłby zrównoważony. Tylko jak to zrobić

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery