rozliczenie vat u

Artur Kiełbasiński

W piwnicy już nie rozliczysz VAT

W piwnicy już nie rozliczysz VAT

Zaczyna się poważna walka z karuzelami VAT. To dobra wiadomość nie tylko dla budżetu, ale też dla uczciwych przedsiębiorców.

Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji gdy oryginał faktury nie dotarł do nabywcy lub uległ zniszczeniu, to sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w jej kopii.

Rozliczenie VAT na przełomie lat 2010-2011

Uchwalona w dniu 26 listopada 2010 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, do art. 41 ustawy o VAT dodaje nowe ustępy 14a-14f. Wprowadzenie tych przepisów ma pomóc podatnikom ustalać właściwe stawki VAT w okresie przejściowym.

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

Rozliczenie VAT naliczonego, gdy nie ma sprzedaży

przeniesienia kwoty podatku naliczonego do rozliczenia na następny miesiąc, prawo do dysponowania kwotą zwrotu poprzez zarachowanie jej np. na inne zobowiązania. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), - ustawa z dnia 29.08.1997

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

składanie jednej deklaracji dla całego organizmu, tzn. gminy wraz z jej jednostkami. Te jednostki zaś, dla których do tej pory VAT nie istniał, np. ze względu na wysokość obrotów, będą musiały nauczyć się VAT-u i funkcjonowania w nowej rzeczywistości" - ocenił Namysłowski. Jego zdaniem nie bez

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

rozliczeń. Mogą też podjąć decyzję o kwartalnym sposobie rozliczania podatku VAT. Jednocześnie, jak stanowi prawo, mały podatnik może korzystać z ogólnych zasad rozliczania podatku VAT, odnoszących się także do innych przedsiębiorców.   Wybrana metoda rozliczania podatku VAT przez małego

Kiedy rozliczyć VAT z duplikatu faktury?

duplikatu tej faktury. Wynika to z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). Wystawienie duplikatu faktury, w myśl tego przepisu, jest ponownym wystawieniem faktury VAT , zgodnym z

Unijny VAT uderza w małe polskie firmy

skorzystać, ponieważ stawka VAT jest u nas wyższa niż w większości krajów Europy. Najmniejsi gracze są jednak w tym momencie obciążeni formalnościami i podatkiem, którego w kraju nie musieliby płacić wcale" - podsumowuje prof. Piontek.

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

kontrahentów podatnika przedstawienia dokumentów, w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT w związku z prowadzonym u podatnika postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową. Kontrola tzw. "krzyżowa" dopuszczalna jest w ramach prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego lub

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

sprzedającym towar. Zdaniem resortu finansów takie rozwiązanie skuteczniej przeciwdziała nadużyciom w rozliczeniu VAT. Teraz mechanizm odwróconego VAT obejmuje m.in. sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i handel złomem. Nowe przepisy zakładają także rozszerzenie listy tzw. towarów wrażliwych

Jak rozliczyć VAT, gdy dziecko przejmuje firmę rodziców?

, naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu,opodatkowanie objętych spisem z natury towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy,.rozliczenie w deklaracji VAT podatku od towarów objętych spisem z natury,w przypadku posiadania kasy

Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

podstawę do wznowienia postępowania.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)Rozpoczynamy działalność gospodarczą prawa i obowiązki w zakresie VAT Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

Za odrzuceniem projektu głosowało 231 posłów, przeciw było 202, a jeden wstrzymał się od głosu. Mariusz Orion Jędrysek (PiS) mówił w czwartek podczas pierwszego czytania, że w przygotowanym przez posłów PiS projekcie chodzi o to, by tzw. zasadę memoriałową rozliczeń VAT zastąpić zasadą kasową

Sejm za uproszczeniem rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych

Za przyjęciem noweli głosowało 296 posłów, czterech było przeciwnych, a 133 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. Nowe przepisy są implementacją jednej z unijnych dyrektyw. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, wprowadza ona opodatkowanie podatkiem VAT usług

Rząd za uproszczeniem rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorkowym komunikacie, że projekt noweli jest implementacją jednej z unijnych dyrektyw. "Proponowane zmiany wprowadzają opodatkowanie podatkiem VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami w

Senat. Bez poprawek do noweli ustawy o VAT

opodatkowane podatkiem VAT w kraju, w którym odbiorcy z nich korzystają. Chodzi o państwa członkowskie UE, w których podatnicy nie mają siedziby działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatek VAT od tych usług będzie przypisany państwu członkowskiemu UE, w którym konsument takich usług jest zlokalizowany

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

stanowią u nas aż 9,8 proc. ogółu, a średnia dla całej Europy wynosi 2,9 proc. - komentuje Andrzej Prelicz, ekspert podatkowy BCC. Tomasz Hofman z katowickiej kancelarii Jasta ma mnóstwo klientów, którzy przynoszą do wypełnienia wnioski o kredyt - na opłacenie VAT i ZUS od wystawionych faktur. - Ostatnio

Senat zajmie się zmianami w VAT dla usług telekomunikacyjnych

Ustawa jest implementacją jednej z unijnych dyrektyw i wprowadza opodatkowanie VAT-em usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych "na rzecz osób niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji", w państwach UE, w których podatnicy ci nie mają siedziby działalności

Senacka komisja budżetu nie zgłosiła poprawek do noweli ustawy o VAT

rzecz osób niebędących podatnikami, będą opodatkowane podatkiem VAT w miejscu, w którym odbiorcy z nich korzystają - w państwach członkowskich UE, w których podatnicy nie mają siedziby działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatek VAT od tych usług będzie przypisany państwu członkowskiemu Unii

Co z VAT po stwierdzeniu niedoboru towaru?

zgromadzić jak najwięcej dokumentów, które świadczyłyby o tym, że nie mieli oni wpływu na jego powstanie.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VATWszystko na ten temat w poradniku na

Wódka pita w charakterze PIT-a. Czemu jest taka droga?

Wódka pita w charakterze PIT-a. Czemu jest taka droga?

Rozliczyłeś się z podatku do maja? To wypij jeszcze trochę wódki. Jeszcze bardziej pomożesz budżetowi. Aż dwie trzecie ceny półlitrowej butelki wódki w Polsce to akcyza i podatek VAT. Czy Polska zostanie mistrzem Europy w piłce nożnej w 2012 r.? Raczej nie, ale mistrzem w spożyciu wódki już

Otrzymanie faktury a prawo do odliczenia VAT

wziąć pod uwagę zasady wyrażone w art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). W przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, albo przed wykonaniem usługi z tytułu nabycia towarów i 

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

., sygn. akt X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiło się również stanowisko, że kwestia określenia VAT i rozliczeń z tego tytułu

Kiedy można przesunąć obowiązek podatkowy w VAT?

usługobiorcę. W tym bowiem przypadku nabywca odlicza podatek już w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę, mimo że u usługodawcy nie powstanie jeszcze obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wynika to z art. 86 ust. 12a w związku z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. Przykład Podatnik wykonał usługę

Kwitnie handel fakturami

popełniają przestępstwo podatkowe i powinny mieć tego świadomość. Podatnik, który kupuje faktury VAT, koszty, czy też dokumenty pozwalające rozliczyć mu dotacje unijne razem z nimi kupuje sobie w pakiecie także i kłopoty.   Urzędy skarbowe cały czas wykrywają mnóstwo takich transakcji. Ogłoszenia o

Zakup z Włoch urządzenia od chorwackiego dostawcy, który nie podał numeru VAT UE

Nabycie przedmiotowego urządzenia stanowi dla Pani firmy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które należy rozliczyć na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT

Duplikat faktury z minionym terminem ważności a prawo odliczenia VAT

Odpowiedź: Podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym otrzymali fakturę. Od tak ustanowionej zasady ogólnej dla odliczania podatku naliczonego są odstępstwa, które w przypadkach transakcji krajowych dotyczą

Zwrot VAT w przypadku świadczenia usług poza krajem

posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Wynika to z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że pomimo niewystąpienia podatku należnego od świadczonych usług

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

Zaliczenie zwrotu VAT z urzędu W deklaracji dla podatku VAT podatnik samodzielnie określa, czy wykazaną kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym rozliczy w deklaracji za miesiąc (kwartał) następny, czy też otrzyma ją na rachunek bankowy w ustawowym terminie. Do zwrotu podatku VAT stosuje się

E-Podatki rekordowym kontraktem Sygnity

PIT. Rozliczanie wszystkich trzech najważniejszych podatków (PIT, CIT, VAT) ma być gotowe za trzy lata. - E-Podatki to największy projekt w historii spółki - powiedział prezes Sygnity Janusz R. Guy. Sygnity zostawiła w pobitym polu innych informatycznych potentatów: giełdowe spółki Asseco Poland i

Odliczenie VAT naliczonego z faktury otrzymanej w paczce rozpakowanej po kilku miesiącach od otrzymania

Podatek naliczony z przedmiotowej faktury powinien zostać odliczony w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2009 r. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (prawo do odliczenia podatku naliczonego) powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument

Zapłata za towar w formie ratalnej - jak prawidłowo rozliczać?

Odpowiedź: Sprzedaż towarów, za którą zapłatę otrzymuje Pani w formie ratalnej, należy rozliczyć zgodnie z momentem powstania przychodu w podatku dochodowym i datą powstania obowiązku podatkowego w VAT. Podatek dochodowy W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za przychód uważa się

VAT: Import usług z Indonezji

Odpowiedź: Nie będzie Pani mogła odliczyć w Polsce indonezyjskiego VAT (odzyskanie tego podatku będzie mogło mieć miejsce tylko w Indonezji, jeśli przepisy tego państwa umożliwiają podatnikom zagranicznym jego odzyskiwanie). Przypominam, że import usług to sytuacja, w której dochodzi do

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

Odpowiedź: Faktura wystawiona na spółkę stanowi podstawę do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od sposobu sfinansowania tego wydatku. Faktura taka uprawnia również do odliczenia VAT, przepisy o podatku od towarów i usług nie uzależniają bowiem tego prawa od sposobu

Korekta błędnej deklaracji VAT

VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),- ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).Gazeta Podatkowa Nr 632 z dnia 2010-01-28Przedsiębiorca jako podatnik i płatnik podatku - wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jak rozliczyć dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska?

uzyskania przychodów. Fakt, że dany zakup został dokonany z dotacji, nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia VAT od tych zakupów. Jeśli tylko dany zakup służy działalności opodatkowanej (a nie zachodzą inne przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia, określone w art. 88 ustawy o VAT), to wówczas można

Delegacja: Jak rozliczyć w KPiR wydatki związane z podróżą służbową właściciela firmy?

odliczenia VAT od usług hotelarskich (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że cała wartość brutto faktury będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu. Faktura jest wyrażona w walucie obcej, zatem

Sankcje w VAT zgodne z prawem unijnym

Zdaniem Trybunału, Polska miała prawo stosować sankcje, ponieważ nie są one ani podatkiem, ani tzw. środkiem specjalnym, którego stosowanie jest możliwe wyłącznie po wynegocjowaniu go z Unią, czego Polska nigdy nie zrobiła.

Branża złomiarska broni odwróconego VAT, którego likwidację planuje PiS

natychmiast uwolniła branżę od nieuczciwej konkurencji, która opierała swoją działalność na wyłudzeniach VAT-u. Na konieczność wprowadzenia tego rozwiązania firmy z branży złomiarskiej wskazywały już od 2008 r. Jak przekonywał w rozmowie z PAP prezes Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złomem (IPHGZ) Piotr

Refundacja wydatków a prawo do odliczenia podatku naliczonego

trwałych podlegających amortyzacji, wykorzystywanego następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

29.09. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE. Zdaniem ekspertów to rewolucyjne orzeczenie - oznacza, że gminy muszą przejąć rozliczenia VAT swoich zakładów budżetowych, ale też same będą mogły odliczać

TS UE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT

29.09. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE. Zdaniem ekspertów to rewolucyjne orzeczenie - oznacza, że gminy muszą przejąć rozliczenia VAT swoich zakładów budżetowych, ale też same będą mogły odliczać

Firmy szybciej odzyskają podatek naliczony

Nowelizacja wprowadza możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Eliminuje również obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Z ustawy o VAT ma zniknąć uciążliwa 30

Obowiązek podatkowy zamawiającego

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując

Eldorado dla pośredników w kontaktach z urzędami

Biurokracja wygląda tak: Bierzesz formularz "zgłoszenie pobytu stałego". To ten od zameldowania. I zakreślasz: kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec... A później określasz swoje wykształcenie: wyższe, policealne, średnie, zasadnicze... Albo tak jak u czytelnika z Wałbrzycha. Poszedłem

DM BPS obniżył wycenę Briju do 28,8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

Biznesu', który w szeregu artykułów podważył legalność działalności spółki w obrocie srebrem, wskazując na możliwe uchybienia zwłaszcza w kontekście VAT-u. Z naszej wiedzy, jak również z relacji spółki wynika, iż prowadzona działalność w tym zakresie jest jak najbardziej legalna, czego dowodem są kontrole

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług, obejmująca okres od 1 do 30 kwietnia 2013 r.Z uwagi na fakt, że termin zwrotu nadwyżki podatku VAT za kwiecień 2013 r. przypadał na dzień 3 czerwca 2013 r., a do dnia 29 maja 2013 r. organ nie uzyskał odpowiedzi odnośnie wyniku kontroli u kontrahenta

Jakie obowiązki w VAT wiążą się ze sprzedażą używanych komputerów na aukcjach internetowych?

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Obowiązek wystawienia faktury VAT istnieje tylko w przypadku, gdy zażąda tego nabywca. Nie znaczy to jednak, że faktur VAT nie można wystawić (nawet jeśli nabywca tego

PwC: po spadku w 2014 r. w tym roku luka w VAT znowu wzrośnie

. "Gdyby udało się ten sukces powtórzyć, redukcja wyłudzeń do poziomu z 2007 r. może przynieść budżetowi państwa ponad 42 mld złotych dodatkowych wpływów" - zaznaczono. Na lukę w VAT składają się: szara strefa, błędy w rozliczeniach, upadłości podatników, oszustwa, nieuczciwa optymalizacja

W BCC debata o luce VAT: receptą m.in. jedna stawka VAT

Debata poświęcona była zwiększeniu efektywności pobierania podatku VAT, a zorganizowano ją w ramach programu "Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-20" programu Global Compact ONZ i BCC. Prezes BCC Marek Goliszewski zwracał uwagę, że problem jest poważny, bo w 2013 roku do budżetu nie

Rząd przyjął projekt zmian dot. odwróconego VAT od komórek i laptopów

podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji" - podkreśliło Centrum Informacyjne rządu. Dodano, że uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne również dla budżet państwa, który ponosi z tego powodu straty. CIR wskazał, że w projekcie nowelizacji

Sejm uchwalił zmiany ws. odwróconego VAT na telefony i tablety

Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie naszego systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT - tzw. mechanizmu odwróconego VAT - w obszarach, w których dochodzi do szczególnie dużych nadużyć. Przewidziany w noweli odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to

GALT: Podatek od handlu oznacza nowe obowiązki w sprawozdawczości

jego moduły będą bardzo przydatne organom do weryfikacji właśnie podatku obrotowego. O ile to narzędzie miało służyć głównie weryfikacji rozliczeń VAT, to z uwagi na szczegółowość danych zawartych w modułach ewidencji sprzedaży VAT, magazyn czy ewidencja przychodów, weryfikacja tych danych ze

Rząd przyjął założenia projektu noweli ws. odwróconego VAT

rozliczeniu VAT. Projekt rozszerza także listy tzw. towarów wrażliwych. Handel nimi podlega odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że kupujący odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Resort finansów chce, by na listę towarów wrażliwych trafiły srebro i platyna oraz komputery przenośne (m.in

Ustawa rozszerzająca mechanizm odwróconego VAT - z podpisem prezydenta

2016 r. Głównym celem ustawy zmian w ustawie jest uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT - tzw. mechanizmu odwróconego VAT - w branżach, w których dochodzi do szczególnie dużych nadużyć. Przy odwróconym VAT to kupujący, a nie sprzedający, odprowadza podatek

Raport KE: Polski fiskus daleki od ideału

charakteryzują najwyższe jednostkowe koszty poboru podatku. Za nami znalazły się Słowacja, Niemcy, Czechy, Bułgaria i Rumunia. Wielki kłopot z VAT Polskę skrytykowano również w kwestii ściągania pieniędzy z VAT. Cała Unia Europejska pozyskuje - zgodnie z raportem - znacznie mniej pieniędzy, niż potencjalnie

Niesprawiedliwy jak VAT. Biednych ten podatek kosztuje więcej

, że na ujednoliceniu stawki VAT-u zyskałaby też gospodarka, bo uprościłoby to i usprawniło ten podatek. Wprowadzenie jednej stawki VAT-u od lat postuluje też część ekspertów podatkowych. Przekonują, że obok uproszczenia zasad rozliczeń zapobiegłoby to też części oszustw związanych z tym podatkiem.

Luka w VAT, czyli Polska mekką dla zagranicznych przestępców

. Portugalczycy. Od niespełna roku rejestry mają Czesi i Słowacy. Do tego konieczna jest rezygnacja z kwartalnego rozliczenia VAT, bo to daje przestępcom dużo czasu na ucieczkę przed fiskusem. Część ekspertów opowiada się też za upowszechnieniem stosowania odwróconego VAT. - Na razie sukcesem jest to, że nikt w

MF planuje odwrócony VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych

takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie sprzedającym towar. Przeciwdziała to nadużyciom i oszustwom w VAT. Resort finansów uważa, że zmiana zapewni większą skuteczność tego instrumentu i uszczelnić system. Obecnie mechanizm odwróconego VAT-u obejmuje

Jak walczyć z wielką luką w VAT

powołanie Centralnej Bazy Faktur. Jej utworzenie pozwoliłoby na podgląd rozliczeń między firmami i wyłapywanie fikcyjnych transakcji. Pozwoliłoby wyśledzić np. handel nieistniejącym towarem. Inny pomysł to koncepcja odwróconego VAT. Polega on na tym, że podatek odprowadza kupujący towar, a nie sprzedawca

Od 1 stycznia korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty

zatem możliwość korzystnego, z punktu widzenia przepływów pieniężnych, rozliczenia VAT z tytułu importu towarów, w oderwaniu od terminu płatności należności celnych w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów" - wyjaśnił partner w

Fiskus łapie podatników w sieć. I zapowiada dalsze ułatwienia

tej pory, już ponad 35,5 mln różnych dokumentów podatkowych. Nie tylko PIT, ale też VAT i innych. - Stanowi to blisko 54 proc. wszystkich składanych rocznie rozliczeń podatkowych, których jest około 65 mln. To oznacza, że nasza gospodarka i społeczeństwo są przygotowane do elektronicznych rozliczeń

Michalik: centralna baza faktur i odwrócony VAT - receptami na lukę podatkową

obciążeniem. Oczywiście rozwiązanie to ma minusy. Zniknęłaby kontrola rozliczeń dokonywana przez samych podatników na tych etapach, które podlegałyby odwrotnemu obciążeniu. Zastąpienie tego VAT-em odwróconym powoduje, że VAT-u, jaki znamy, nie byłoby. To byłby w zasadzie inny podatek - taka mieszanina VAT-u

Szczurek: Będzie centralny rejestr faktur, ale nie wcześniej niż za rok

nadzorem rozliczeń. Taki system jest np. w Portugalii. Na system potrzeba czasu Według ministra finansów w krajach, w których wprowadzono już rejestry, rozwiązania te podlegają ciągłej modyfikacji i dostosowaniom. - Wiemy, że z problemem luki w VAT, problemem wyłudzeń tego podatku można walczyć. Ale nie

Szczurek: będzie centralny rejestr faktur, ale nie wcześniej niż za rok

znajdujące się pomiędzy kontrolowaniem obiegu faktur na żywo, a nadzorem rozliczeń. Taki system jest np. w Portugalii. Według Szczurka w krajach, w których wprowadzono już rejestry, rozwiązania te podlegają ciągłej modyfikacji i dostosowaniom. "Wiemy, że z problemem luki w VAT, problemem wyłudzeń tego

PIT 2015. Ulga na internet tylko dla wybranych

To już tylko resztki dawnej ulgi. W czasie rozliczeń za 2015 r. będą z niej mogli skorzystać stosunkowo nieliczni podatnicy. Nie więcej osób niż przed rokiem, czyli około 400 tys. A jeszcze w czasie rozliczeń za 2012 r., czyli tuż przed ograniczeniem ulgi, skorzystało zeń ponad 4 mln podatników

W Sejmie pierwsze czytanie projektu dot. odwróconego VAT

zatrudnionych)" - podkreślono w uzasadnieniu do dokumentu. Dodano, że uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne również ze względu na interes budżetu państwa, który ponosi straty z powodu oszustw podatkowych. W projekcie nowelizacji zaproponowano regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu

Lotos zapłaci fortunę za nadużycia podatkowe swoich kontrahentów?

szacowała firma Ernst & Young. Aby ukrócić wyłudzenia, dwa lata temu w Polsce zaostrzono przepisy o rozliczeniach podatku VAT od towarów wrażliwych, takich jak paliwa. Od tego czasu obowiązuje u nas zasada solidarności podatkowej i fiskus może zażądać zapłaty podatku VAT od stacji, jeśli kupiła podejrzanie

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

VAT. Pogłębia to też (i tak spore) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców. Poselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Istotną zmianą

Rząd przyjął "pakiet portowy"; Tusk: musimy konkurować z Europą

kategorii autoryzowanych operatorów - chodzi o rzetelnych klientów, którzy będą mogli korzystać z możliwie - jak mówił szef rządu - komfortowych rozliczeń VAT-owskich z budżetem państwa. Tusk przekonywał, że spowoduje to, iż "warunki ich obsługi w portach polskich będą zbliżone do tych najbardziej

Sejm zajmie się przepisami rozszerzającymi odwrócony VAT

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz Prawa zamówień publicznych. Na początku lutego w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie, po czym propozycje rządu oceniła komisja finansów publicznych. Wprowadziła ona kilkanaście zmian redakcyjnych zaproponowanych przez z sejmowe Biuro

Sejm będzie głosował nad zmianami ws. odwróconego VAT na telefony i tablety

, że w trakcie prac pojawiły się także propozycje rozszerzenia odwróconego VAT na kolejne grupy towarów, zwłaszcza metale kolorowe, które są objęte taką procedurą u naszych sąsiadów. "Czekamy na opinie MF w tej sprawie, aby w sposób odpowiedzialny przyjąć rozszerzenie tej listy" - powiedział

MF: rozbito grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na ponad 700 mln zł

wykorzystując wewnątrzwspólnotowy mechanizm rozliczeń podatku VAT, w ramach oszustwa karuzelowego oraz posługując się fikcyjnymi firmami, wyłudzili przy użyciu pustych faktur kilkanaście milionów złotych. Organizatorzy pełnili w łańcuchu aktywną rolę: inicjowali transakcje obrotu stalą, współtworzyli ciąg

PiS za nowelizacją budżetu na 2015 r., PO wnioskuje o odrzucenie

; - podkreślił. Cichoń tłumaczył ubytki dochodów w VAT: prognoza wykorzystywana do przygotowania budżetu na 2015 r. nie została wykonana w 2014 r., co spowodowało ubytek w wysokości 1,8 mld zł; deflacja, która bezpośrednio wpłynęła na bazę dochodów z VAT; możliwość rozliczenia VAT importowego bezpośrednio w

Rozbito grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na ponad 700 mln zł

, wykorzystując wewnątrzwspólnotowy mechanizm rozliczeń podatku VAT, w ramach oszustwa karuzelowego oraz posługując się fikcyjnymi firmami, wyłudzili przy użyciu pustych faktur kilkanaście milionów złotych. Organizatorzy odgrywali w łańcuchu aktywną rolę: inicjowali transakcje obrotu stalą, współtworzyli ciąg

"Przestępcy w Polsce czują się bezpieczniej w podatkach niż w narkotykach"

rozmowie z PAP, że problem wyłudzeń VAT jest większy, niż wydawało mu się, zanim objął stanowisko w resorcie finansów w ubiegłym roku. Czy jest jakieś skuteczne rozwiązanie? Roman Namysłowski: Najskuteczniejszą metodą byłaby - powiem przewrotnie - rezygnacja z VAT-u. Należy bowiem zlikwidować pokusę, czyli

Ceny paliw poszły w górę. Drożeją benzyna, olej napędowy i autogaz

benzyna zdrożała o 17 groszy na litrze (bez podatku VAT), a hurtowe ceny oleju napędowego w tym czasie wzrosły o 11 groszy. Firma analityczna e-petrol.pl tłumaczy te podwyżki osłabieniem kursu złotego wobec dolara, głównej waluty w rozliczeniach nafciarzy. E-petrol.pl przewiduje też, że wskutek podwyżek w

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

Team chce poprzez wniosek wymusić zapłatę lub odbiór robót w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej firmy. "Wartość podanych we wniosku wierzytelności stwierdzonych fakturami VAT wynosi łącznie 34.934,00 złote i podatek VAT. Wierzytelności te nie są stwierdzone

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

obowiązek posiadania kas fiskalnych. "Zasadniczym dokumentem wystawianym przez komornika dla potrzeb rozliczenia podatku VAT jest faktura" - tak ministerstwo wyjaśnia konieczność ich wystawiania. Usługa "uwolnienia od długu" - To po prostu brak wyobraźni ze strony urzędników

Debata: weryfikacja transakcji zmniejszy szarą strefę w obrocie paliwami

kontroli transakcji rozliczeń towarowych, ale i również VAT, jest niezwykle istotna. Pozwala na bieżąco sprawdzać, czy transakcje są prowadzone we właściwy sposób" - ocenił. Aby kontrola była skuteczna, musi istnieć stworzona przez państwo internetowa platforma - dodał. W opinii Szpakowskiego, dzięki

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

fiskusowi - po doliczeniu podatku dochodowego - trzeba by oddać prawie połowę wartości takiego samochodu. Obawy jednoosobowych firm rozwiało Ministerstwo Finansów. Rzeczniczka ministerstwa Wiesława Drożdż poinformowała, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. samochodu, przy którego

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

zacznie płacić podatki, zapobiega natomiast kolejnym wyłudzeniom. Z analiz przeprowadzonych w resorcie finansów wynika, że najwięcej budżet traci właśnie na wyłudzeniach VAT-u. Skala tzw. luki podatkowej w VAT szacowana w raportach firm konsultingowych wynosi 36,5-58,5 mld zł. Wiceminister podkreśliła, że

Niezbędnik przedsiębiorcy

podatku za 2014 r.) + do 26 stycznia - miesięczne rozliczenie VAT + do 26 stycznia - miesięczne rozliczenie akcyzy + do 2 lutego - firmy rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rozliczają się z podatku za 2014 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

przestępstwami skarbowymi. Rozbicie grupy przestępczej nie oznacza bowiem, że taka grupa zacznie płacić podatki, zapobiega natomiast kolejnym wyłudzeniom. Z analiz przeprowadzonych w resorcie finansów wynika, że najwięcej budżet traci właśnie na wyłudzeniach VAT-u. Skala tzw. luki podatkowej w VAT szacowana w

Szef Rady Podatkowej przy MF: w Polsce brakuje rzecznika praw podatkowych

Polski, Czech i Niemiec. "Można przewidywać, że w celu zwiększenia efektywności poboru VAT, będziemy mieli do czynienia z jeszcze ściślejszym monitorowaniem podmiotów gospodarczych, jeżeli chodzi o zawierane transakcje, dokonywane płatności itd." - mówił Brzeziński, który jest również

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

próby oszustw związanych z VAT na prawie 2 mld zł. Posłowie TR, PiS i SLD popierali projekt, choć chcieli w komisji dyskutować o zakresie zmian w prawie. Podkreślali m.in., że skrócenie czasu na rozliczenia poprawi płynność polskich firm, a także pozwoli na ograniczenie zatorów płatniczych. PSL był w

Szałamacha o noweli budżetu '15: to efekt luki w VAT; będziemy z nią walczyć

bezpośrednio wpłynęła na bazę dochodów z VAT; możliwość rozliczenia VAT importowego bezpośrednio w deklaracji przez tzw. upoważnionych przedsiębiorców, co spowodowało w pierwszej połowie roku ubytek w wysokości 1,2 mld zł. Również Rafał Wójcikowski z klubu Kukiz'15 mówił, że nowelizacja budżetu jest

Prawo zamówień publicznych - zmiany w ustawie już w lipcu!

usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

biznesu. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie tymi towarami. Zdaniem resortu finansów zmiany wpłyną pozytywnie na dochody budżetu państwa. Zmiany od dłuższego czasu postulowała branża hutnicza, widząc w nich remedium na nieuczciwą konkurencję. Zgodnie z danymi MF sprzed kilku

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

;. Zastrzeżenia dotyczył też zmniejszającej się liczby kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe. "W 2012 r. organy te zrealizowały prawie 240 tys. kontroli rozliczeń VAT, tj. o 8,8 proc. mniej niż w 2011 r. Zjawisko to pogłębiło się w I półroczu 2013 r., kiedy to przeprowadzono niecałe 109 tys

Konsorcjum budujące gazoport wygrało z fiskusem spór o VAT

, Techint i PBG były rozpatrywane oddzielnie. "Sąd potwierdził, że konsorcjanci nie muszą naliczać VAT z tytułu rozliczeń wewnętrznych, które nie są związane ze świadczeniem usług lub dostawą towarów" - poinformował PAP Andrzej Pośniak, partner w kancelarii CMS, który w sporze reprezentował

NSA: spadkobierca nie może poprawić zeznania podatkowego zmarłego

- anulowali nierozliczone faktury. Spadkodawca zapłacił jednak przed śmiercią podatki wynikające z tych faktur: podatek dochodowy i VAT. Po anulowaniu rozliczeń z kontrahentem syn zmarłego chciał skorygować zeznanie PIT i deklarację VAT, aby odzyskać zapłacone przez ojca podatki. Izba Skarbowa w Poznaniu

Konsorcjum budujące gazoport wygrało z fiskusem spór o VAT

umowy o konsorcjum. Sprawy członków konsorcjum - Saipem, Techint i PBG były rozpatrywane oddzielnie. "Sąd potwierdził, że konsorcjanci nie muszą naliczać VAT z tytułu rozliczeń wewnętrznych, które nie są związane ze świadczeniem usług lub dostawą towarów" - poinformował PAP Andrzej Pośniak

Ulga na internet w PIT 2014 tylko dla wybranych

VAT z 7 do 22 proc. Proponuje się likwidację tej ulgi, gdyż w ostatnich latach z uwagi na konkurencję na rynku dostawców mediów elektronicznych ceny dostępu do internetu znacznie się obniżyły. Ponadto u podstaw przedkładanej propozycji leży malejące społeczne znaczenie tej ulgi ze względu na

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

korzystania z pełnego odliczenia VAT od aut fiskus chce wykluczyć możliwość skorygowania przez przedsiębiorcę tej decyzji, chociaż istnieje ona przy innych rozliczeniach. Tę srogość krytykowała w Sejmie opozycja. Poseł Henryk Kowalczyk z PiS przypuszczał, że w ten sposób fiskus chce zniechęcić przedsiębiorców

Dar-Inwest złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu

przez Dariusza Wiśniewskiego umowy podwykonawczej oraz w związku z odstąpieniem od niej przez emitenta z winy Dariusza Wiśniewskiego" - czytamy w komunikacie. Wartość podanych we wniosku wierzytelności stwierdzonych fakturami VAT wynosi łącznie 194 932,42 zł. Wierzytelności te nie są stwierdzone

Rejestr faktur, odwrócony VAT - to recepty na walkę z oszustwami

. Według MF, przedsiębiorcy i państwo musiałoby ponieść koszty utworzenia systemu, a nawet jeżeli fiskus wiedziałby, co się dzieje z fakturami podatnika, to i tak dowiedziałyby się, że ktoś dokonał oszukańczej transakcji dopiero po 25. dniu następnego miesiąca (do tego dnia trzeba się rozliczyć z VAT

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

rozliczeń VAT, o 8,8 proc. mniej niż w 2011 r. Zjawisko to pogłębiło się w I półroczu 2013 r. - w tym okresie przeprowadzono niecałe 109 tys. kontroli, o 17,8 proc. mniej niż w I półroczu 2012 r. - Zdaniem NIK w sytuacji gwałtownego wzrostu uszczupleń VAT tempo, w jakim zmniejszała się liczba kontroli

Karuzele podatkowe - duży problem dla budżetu i jeszcze większy dla polskich przedsiębiorców

Karuzela podatkowa to sieć kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji. Wykorzystując przepisy, wyłudzają z budżetu państwa zwroty podatku VAT, który nigdy nie zostanie do budżetu wpłacony.Mechanizm procederu może wyglądać w następujący sposób

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

przeładunkowych: Szczecin-Świnoujście, Gdynia, Gdańsk wobec zachodnioeuropejskich. Rząd chce wprowadzenia kategorii autoryzowanych operatorów. Jak wyjaśnił we wtorek na konferencji prasowej premier Donald Tusk, chodzi o rzetelnych klientów, którzy będą mogli korzystać z możliwie komfortowych rozliczeń VAT

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery