rozliczenie vat u

Aleksandra Węgielska

Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji gdy oryginał faktury nie dotarł do nabywcy lub uległ zniszczeniu, to sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w jej kopii.

Rozliczenie VAT na przełomie lat 2010-2011

Uchwalona w dniu 26 listopada 2010 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, do art. 41 ustawy o VAT dodaje nowe ustępy 14a-14f. Wprowadzenie tych przepisów ma pomóc podatnikom ustalać właściwe stawki VAT w okresie przejściowym.

Rozliczenie VAT naliczonego, gdy nie ma sprzedaży

Zdarza się, że w danym okresie rozliczeniowym u podatnika nie wystąpią czynności opodatkowane. Może to być spowodowane np. chorobą czy też czasowym zawieszeniem działalności. Jednocześnie posiada on faktury zakupu. Pojawia się wówczas problem z ich rozliczeniem.

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

rozliczeń. Mogą też podjąć decyzję o kwartalnym sposobie rozliczania podatku VAT. Jednocześnie, jak stanowi prawo, mały podatnik może korzystać z ogólnych zasad rozliczania podatku VAT, odnoszących się także do innych przedsiębiorców.   Wybrana metoda rozliczania podatku VAT przez małego

Kiedy rozliczyć VAT z duplikatu faktury?

duplikatu tej faktury. Wynika to z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). Wystawienie duplikatu faktury, w myśl tego przepisu, jest ponownym wystawieniem faktury VAT, zgodnym z 

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

Za odrzuceniem projektu głosowało 231 posłów, przeciw było 202, a jeden wstrzymał się od głosu. Mariusz Orion Jędrysek (PiS) mówił w czwartek podczas pierwszego czytania, że w przygotowanym przez posłów PiS projekcie chodzi o to, by tzw. zasadę memoriałową rozliczeń VAT zastąpić zasadą kasową

Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

podstawę do wznowienia postępowania.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)Rozpoczynamy działalność gospodarczą prawa i obowiązki w zakresie VAT Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jak rozliczyć VAT, gdy dziecko przejmuje firmę rodziców?

, naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu,opodatkowanie objętych spisem z natury towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy,.rozliczenie w deklaracji VAT podatku od towarów objętych spisem z natury,w przypadku posiadania kasy

Odroczone zmiany w VAT. Będą od 2014 r.?

Odroczone zmiany w VAT. Będą od 2014 r.?

Sejmowa Podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego przyjęła wczoraj poselskie poprawki, wypracowane przy udziale PKPP Lewiatan, do projektu ustawy o VAT. - Najwięcej kontrowersji budziła treść projektowanego art. 19a, zgodnie z którym obowiązek podatkowy miałby powstawać z chwilą

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

takiej faktury w koszty uzyskania przychodu. Ustawa przewiduje ponadto, że można odliczać VAT od faktury zapłaconej częściowo. Skrócono także termin na rozliczenie tzw. złych długów ze 180 dni do 150 dni.Istotna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości zastawiania przewidywanego zwrotu VAT z urzędu

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

stanowią u nas aż 9,8 proc. ogółu, a średnia dla całej Europy wynosi 2,9 proc. - komentuje Andrzej Prelicz, ekspert podatkowy BCC.Tomasz Hofman z katowickiej kancelarii Jasta ma mnóstwo klientów, którzy przynoszą do wypełnienia wnioski o kredyt - na opłacenie VAT i ZUS od wystawionych faktur. - Ostatnio

Co z VAT po stwierdzeniu niedoboru towaru?

zgromadzić jak najwięcej dokumentów, które świadczyłyby o tym, że nie mieli oni wpływu na jego powstanie.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VATWszystko na ten temat w poradniku na

Wódka pita w charakterze PIT-a. Czemu jest taka droga?

Wódka pita w charakterze PIT-a. Czemu jest taka droga?

Rozliczyłeś się z podatku do maja? To wypij jeszcze trochę wódki. Jeszcze bardziej pomożesz budżetowi. Aż dwie trzecie ceny półlitrowej butelki wódki w Polsce to akcyza i podatek VAT.Czy Polska zostanie mistrzem Europy w piłce nożnej w 2012 r.? Raczej nie, ale mistrzem w spożyciu wódki już jesteśmy

Kwitnie handel fakturami

popełniają przestępstwo podatkowe i powinny mieć tego świadomość. Podatnik, który kupuje faktury VAT, koszty, czy też dokumenty pozwalające rozliczyć mu dotacje unijne razem z nimi kupuje sobie w pakiecie także i kłopoty.   Urzędy skarbowe cały czas wykrywają mnóstwo takich transakcji. Ogłoszenia o

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09.W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiło się również stanowisko, że kwestia określenia VAT i rozliczeń z tego tytułu jest

Kiedy można przesunąć obowiązek podatkowy w VAT?

nabywca odlicza podatek już w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę, mimo że u usługodawcy nie powstanie jeszcze obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wynika to z art. 86 ust. 12a w związku z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT.PrzykładPodatnik wykonał usługę budowlaną w dniu 2 listopada 2010 r

Otrzymanie faktury a prawo do odliczenia VAT

wziąć pod uwagę zasady wyrażone w art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). W przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, albo przed wykonaniem usługi z tytułu nabycia towarów i 

Zakup z Włoch urządzenia od chorwackiego dostawcy, który nie podał numeru VAT UE

Nabycie przedmiotowego urządzenia stanowi dla Pani firmy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które należy rozliczyć na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), przez

E-Podatki rekordowym kontraktem Sygnity

E-Podatki rekordowym kontraktem Sygnity

. Rozliczanie wszystkich trzech najważniejszych podatków (PIT, CIT, VAT) ma być gotowe za trzy lata.- E-Podatki to największy projekt w historii spółki - powiedział prezes Sygnity Janusz R. Guy. Sygnity zostawiła w pobitym polu innych informatycznych potentatów: giełdowe spółki Asseco Poland i ComArch. Umowa

Duplikat faktury z minionym terminem ważności a prawo odliczenia VAT

Odpowiedź: Podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym otrzymali fakturę. Od tak ustanowionej zasady ogólnej dla odliczania podatku naliczonego są odstępstwa, które w przypadkach transakcji krajowych dotyczą

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

Zaliczenie zwrotu VAT z urzęduW deklaracji dla podatku VAT podatnik samodzielnie określa, czy wykazaną kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym rozliczy w deklaracji za miesiąc (kwartał) następny, czy też otrzyma ją na rachunek bankowy w ustawowym terminie.Do zwrotu podatku VAT stosuje się

Zwrot VAT w przypadku świadczenia usług poza krajem

posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Wynika to z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).Oznacza to, że pomimo niewystąpienia podatku należnego od świadczonych usług

Odliczenie VAT naliczonego z faktury otrzymanej w paczce rozpakowanej po kilku miesiącach od otrzymania

Podatek naliczony z przedmiotowej faktury powinien zostać odliczony w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2009 r. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (prawo do odliczenia podatku naliczonego) powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

Odpowiedź: Faktura wystawiona na spółkę stanowi podstawę do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od sposobu sfinansowania tego wydatku. Faktura taka uprawnia również do odliczenia VAT, przepisy o podatku od towarów i usług nie uzależniają bowiem tego prawa od sposobu

Zapłata za towar w formie ratalnej - jak prawidłowo rozliczać?

Odpowiedź: Sprzedaż towarów, za którą zapłatę otrzymuje Pani w formie ratalnej, należy rozliczyć zgodnie z momentem powstania przychodu w podatku dochodowym i datą powstania obowiązku podatkowego w VAT.Podatek dochodowyW przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za przychód uważa się kwoty

VAT: Import usług z Indonezji

Odpowiedź: Nie będzie Pani mogła odliczyć w Polsce indonezyjskiego VAT (odzyskanie tego podatku będzie mogło mieć miejsce tylko w Indonezji, jeśli przepisy tego państwa umożliwiają podatnikom zagranicznym jego odzyskiwanie).Przypominam, że import usług to sytuacja, w której dochodzi do świadczenia

Korekta błędnej deklaracji VAT

VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),- ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).Gazeta Podatkowa Nr 632 z dnia 2010-01-28Przedsiębiorca jako podatnik i płatnik podatku - wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jak rozliczyć dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska?

uzyskania przychodów.Fakt, że dany zakup został dokonany z dotacji, nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia VAT od tych zakupów. Jeśli tylko dany zakup służy działalności opodatkowanej (a nie zachodzą inne przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia, określone w art. 88 ustawy o VAT), to wówczas można

Delegacja: Jak rozliczyć w KPiR wydatki związane z podróżą służbową właściciela firmy?

VAT od usług hotelarskich (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że cała wartość brutto faktury będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu. Faktura jest wyrażona w walucie obcej, zatem powinna

Sankcje w VAT zgodne z prawem unijnym

Zdaniem Trybunału, Polska miała prawo stosować sankcje, ponieważ nie są one ani podatkiem, ani tzw. środkiem specjalnym, którego stosowanie jest możliwe wyłącznie po wynegocjowaniu go z Unią, czego Polska nigdy nie zrobiła.

Refundacja wydatków a prawo do odliczenia podatku naliczonego

, wykorzystywanego następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności

Firmy szybciej odzyskają podatek naliczony

Nowelizacja wprowadza możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Eliminuje również obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Z ustawy o VAT ma zniknąć uciążliwa 30

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców.Zmiany dotyczące podstawowego terminu zwrotu VATPoselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.Fiskus

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

VAT. Pogłębia to też (i tak spore) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców.Poselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Istotną zmianą jest

Eldorado dla pośredników w kontaktach z urzędami

Biurokracja wygląda tak: Bierzesz formularz "zgłoszenie pobytu stałego". To ten od zameldowania. I zakreślasz: kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec... A później określasz swoje wykształcenie: wyższe, policealne, średnie, zasadnicze...Albo tak jak u czytelnika z Wałbrzycha. Poszedłem

UE. Zielone światło dla Polski ws. odliczeń VAT od samochodów "z kratką"

Taki limit odliczenia VAT-u (50 proc.) będzie obowiązywać w przypadku samochodów do 3500 kg i będzie obejmować wydatki na zakup, sprowadzenie i leasing samochodu, a także wydatki eksploatacyjne na paliwo, czy naprawę. Takie ograniczenie nie będzie obowiązywać samochodów cięższych niż 3500 kg oraz z

Jakie obowiązki w VAT wiążą się ze sprzedażą używanych komputerów na aukcjach internetowych?

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Obowiązek wystawienia faktury VAT istnieje tylko w przypadku, gdy zażąda tego nabywca. Nie znaczy to jednak, że faktur VAT nie można wystawić (nawet jeśli nabywca tego

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

obywatela Francji, który nie jest podatnikiem VAT, podatek ten będzie musiał zostać rozliczony w Polsce. W efekcie pojawia się problem, również przy potraktowaniu zapłaty bitcoinami za dany towar jako przedmiot wymiany barterowej. Wyobraźmy sobie, że osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT kupuje krzesło w

MF uspokaja przedsiębiorców, którzy zechcą sprzedać prywatny samochód

dochodowego - trzeba by oddać prawie połowę wartości takiego samochodu. Obawy jednoosobowych firm rozwiało Ministerstwo Finansów. Rzeczniczka MF Wiesława Drożdż poinformowała PAP, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. samochodu, przy nabyciu którego nie przysługiwało podatnikowi prawo

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

fiskusowi - po doliczeniu podatku dochodowego - trzeba by oddać prawie połowę wartości takiego samochodu.Obawy jednoosobowych firm rozwiało Ministerstwo Finansów. Rzeczniczka ministerstwa Wiesława Drożdż poinformowała, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. samochodu, przy którego

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

próby oszustw związanych z VAT na prawie 2 mld zł. Posłowie TR, PiS i SLD popierali projekt, choć chcieli w komisji dyskutować o zakresie zmian w prawie. Podkreślali m.in., że skrócenie czasu na rozliczenia poprawi płynność polskich firm, a także pozwoli na ograniczenie zatorów płatniczych. PSL był w

NSA: spadkobierca nie może poprawić zeznania podatkowego zmarłego

- anulowali nierozliczone faktury. Spadkodawca zapłacił jednak przed śmiercią podatki wynikające z tych faktur: podatek dochodowy i VAT. Po anulowaniu rozliczeń z kontrahentem syn zmarłego chciał skorygować zeznanie PIT i deklarację VAT, aby odzyskać zapłacone przez ojca podatki. Izba Skarbowa w Poznaniu

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

korzystania z pełnego odliczenia VAT od aut fiskus chce wykluczyć możliwość skorygowania przez przedsiębiorcę tej decyzji, chociaż istnieje ona przy innych rozliczeniach. Tę srogość krytykowała w Sejmie opozycja. Poseł Henryk Kowalczyk z PiS przypuszczał, że w ten sposób fiskus chce zniechęcić przedsiębiorców

Rejestr faktur, odwrócony VAT - to recepty na walkę z oszustwami

. Według MF, przedsiębiorcy i państwo musiałoby ponieść koszty utworzenia systemu, a nawet jeżeli fiskus wiedziałby, co się dzieje z fakturami podatnika, to i tak dowiedziałyby się, że ktoś dokonał oszukańczej transakcji dopiero po 25. dniu następnego miesiąca (do tego dnia trzeba się rozliczyć z VAT

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

one góra o 3-4 mld zł wyższe. Nie można też podpierać się o 24 proc. wyższymi niż rok wcześniej wpływami z VAT w styczniu, bo wynikały one głównie z opóźnienia rozliczeń zwrotów VAT, zwłaszcza za materiały budowlane. Wyższa akcyza nie pomaga Na tym nie koniec dziur w systemie podatkowym. Zdaniem

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

biznesu.Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie tymi towarami. Zdaniem resortu finansów zmiany wpłyną pozytywnie na dochody budżetu państwa.Zmiany od dłuższego czasu postulowała branża hutnicza, widząc w nich remedium na nieuczciwą konkurencję. Zgodnie z danymi MF sprzed kilku miesięcy 60

Możliwe, że zmiany w VAT od aut wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.

W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT, który ma uregulować kwestie odliczania VAT od aut osobowych do 3,5 tony. "Optujemy za tym, aby Wysoka Izba projekt ten przyjęła" - oświadczył Paweł Arndt z PO, zapowiadając jednak poprawki. Jedna

Śląskie samorządy odzyskują miliony złotych podatku VAT

Specjaliści Grupy Gumułka od blisko dwóch lat pomagają samorządowcom z Gliwic w staraniach o zwrot podatku VAT, wpłaconego kilka lat temu fiskusowi. - Reprezentujemy urząd przed organami skarbowymi, przygotowujemy dokumenty i opinie prawne. Wskazujemy konieczne usprawnienia w rozliczeniach podatku

VAT od marzeń musisz zapłacić dziś

Spotkanie premiera Donalda Tuska z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem oraz ministrem finansów Jackiem Rostowskim, które dotyczyło rozliczeń VAT, media i politycy przedstawiali jako zdarzenie bez precedensu. W zdawkowych komunikatach politycy wspominali o porozumieniu, pracach

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne. To bardzo ważna zmiana. Ryzyko wyłudzenia VAT maleje znacznie, bo kupujący legalnie towar zamierza go z reguły wykorzystać w dalszej działalności, więc jest zainteresowany rozliczeniem VAT. To nieuczciwy sprzedawca stwarzał największe

Samar: Budżet skorzysta na pełnym odliczeniu VAT od aut dla firm

W Niemczech i Czechach przedsiębiorcy mogą odliczyć w pełni podatek VAT od ceny samochodu dla firmy, ale u nas fiskus stale stara się to ograniczyć. To doprowadziło w Polsce do zdumiewającej kariery aut z kratką, czyli samochodów osobowych, które po niewielkich przeróbkach są traktowane jak

PIT-y 2013: Jest sposób na straconą ulgę podatkową za internet

razem czy osobno. "Jeżeli spełniacie państwo warunki do złożenia wspólnego zeznania rocznego, ulgę tę będzie mogła pani rozliczyć we wspólnym rozliczeniu rocznym" - wyjaśnił ekspert Ministerstwa Finansów. Inne przypadki Tak samo będzie w innych przypadkach. Jeśli faktury VAT za wydatki na

Koniec koszmaru przedsiębiorców. Jest bat na urzędy w sprawie VAT

- Oczywistym jest, iż w przypadku dokonania nadpłaty podatku VAT przedsiębiorcy zależy na jak najszybszym odzyskaniu uiszczonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Niestety, dotychczasowa praktyka organów podatkowych powodowała, iż pomimo istnienia ustawowych terminów do zwrotu takiego

Rostowski: Wynik rozmów o VAT poznamy podczas expose premiera

kontynuowane.Spotkanie dotyczyło proponowanych przez Pawlaka rozliczeń VAT tzw. metodą kasową, która przewiduje, że podatek odprowadza się dopiero wtedy, gdy kontrahent zapłaci fakturę, nie później jednak niż 90 dni od dostawy towaru lub wykonania usługi.Na temat tych propozycji Pawlak i Rostowski rozmawiali też w

Będzie łatwiej walczyć z oszustwami podatkowymi 

podatku VAT. Co do zasady przywilej ten utracą podmioty które, w jednym miesiącu dokonają dostawy towarów wrażliwych na kwotę przekraczającą 50 000 zł. Prawa do kwartalnego rozliczenia nie utracą natomiast te podmioty, u których sprzedaż towarów wrażliwych nie przekroczy 1% wartości całości ich sprzedaży

Kiedy firma otrzymuje status "małego podatnika"?

kwartał. Rozliczenie podatku VAT kwartalnego odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku rozliczenia miesięcznego. Obowiązek podatkowy jak również rozliczenie VAT-u odbywa się na zasadach ogólnych. Jest to sposób, który wpływa na poprawę płynności.   VAT można rozliczyć także metodą kasową

Dyskusja o VAT - mało konkretów, dużo polityki

kupowanego paliwa. Te dwie kwestie są bardzo ważne dla przedsiębiorców, a są całkiem pomijane. Tymczasem powrót starych zasad rozliczenia VAT od zakupu samochodów byłby teraz wielką pomocą dla branży samochodowej, służyłoby to ożywieniu rynku. Co więcej, spadek VAT zostałby zrekompensowany większymi wpływami

Kolejny projekt deregulacji we wrześniu trafi do konsultacji

w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez tzw. upoważnionych przedsiębiorców.Podatki inaczejPonadto w projekcie zawarto wyłączenie z VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym, zniesienie obowiązku uzyskiwania płatnego

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - o 6526 zł oraz z tytułu ulgi na dzieci - 2224,08 zł.Po odjęciu tych kwot można przyjąć, że miesięcznie na PIT i ZUS rodzina płaci 1285 zł, czyli 15 420 zł rocznie.VAT, akcyza"Konstrukcja VAT-u oparta jest na mechanizmie naliczania i odliczania. W efekcie

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia

rozliczyć dopiero w tym miesiącu. Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego powstaje bowiem co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).Sposób I:Jeśli jednostka zdecydowała o zaksięgowaniu kosztu usługi na podstawie dowodu PK

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT

- Do projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany wynikają również z potrzeby racjonalnego stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność

Minister gospodarki ustawia fiskusa. "Resortowe rozgrywki"

podatkowym. Na tym nie koniec - miałaby powstać instytucja "rzetelnego podatnika", który miałby ułatwiony kontakt z fiskusem. Ponadto propozycje zawierają m.in. wprowadzenie mediacji w przypadku sporu urzędnika z podatnikiem czy skrócenie terminów kontroli rozliczeń VAT. Opisując te propozycje

Dalej od małej rewolucji w VAT

te zabiegi nie przyniosły efektu.We wtorek rząd przyjął założenia do projektu zmian w VAT. Nie ma w nich mowy o podniesieniu granicy obrotów zezwalających na kasową metodę rozliczenia podatku. Ma być za to wprowadzona specjalna sankcja: podatnik z obrotami poniżej 1,2 mln euro rocznie, który nie

DGP: Budżet traci 2 mld rocznie na złomie

jednej ciężarówki złomu można zarobić nawet 100 tysięcy złotych. W nowelizacji ustawy o podatku VAT znalazł się zapis, który przenosi obowiązek rozliczenia VAT-u na nabywcę złomu. Ministerstwo chce, by nowe regulacje obowiązywały już od lutego 2011. Cytowani przez "Dziennik Gazeta Prawna"

Deficyt budżetowy w 2013 r. niższy o blisko 8 mld zł od zakładanego

Wiceminister powiedziała, że bardziej precyzyjne dane na temat wykonania budżetu za 2013 r. będą znane pod koniec stycznia, a ostateczne - w marcu. Zdaniem Majszczyk ewentualna zmiana nie powinna jednak przekroczyć kilkuset milionów złotych w górę lub w dół. "Rozliczenia dotacji w ostatnich

MF: deficyt budżetowy w 2013 r. niższy o ok. 8 mld zł od zakładanego

Wiceminister powiedziała, że bardziej precyzyjne dane na temat wykonania budżetu za 2013 r. będą znane pod koniec stycznia, a ostateczne - w marcu. Zdaniem Majszczyk ewentualna zmiana nie powinna jednak przekroczyć kilkuset milionów złotych w górę lub w dół. "Rozliczenia dotacji w ostatnich

Przełomowe zmiany w VAT - kalendarz zmian ważny dla milionów firm

zasady obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. b. rozliczenia faktur korygujących niepotwierdzonych przez nabywcę - będzie możliwe ujęcie w rozliczeniach VAT faktur korygujących niepotwierdzonych przez nabywcę; c. sposobu ustalania podstawy

Skarbówka zajeżdża konia, który chce pracować

prawda pod naciskiem już byłego wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka planuje zmiany w rozliczeniu VAT, ale dotyczyć one będą tylko tzw. małych podatników, czyli firm, których obroty nie przekraczają w roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro (wprowadzenie tzw. metody kasowej). Dziś mogą

Blisko 6,5 tys. złotych - tyle statystyczny Polak odda fiskusowi w 2014 roku

Aby państwo mogło funkcjonować, jego obywatele muszą płacić podatki. Szkopuł w tym, że w Polsce zobowiązania wobec państwa pożerają znaczą część dochodów. Zabierane są one w formie PIT, składek ZUS, VAT-u czy akcyzy. Niestety - niewielu Polaków wie, a nawet zastanawia się, ile tak naprawdę oddaje

Rewolucja w VAT - szybciej i normalniej

miało jednak fundamentalny, pozytywny skutek dla gospodarki. Upraszczając, można go opisać: "wszystko będzie szybsze". Szybciej odprowadzić VAT, szybciej go rozliczyć, szybciej uzyskać ulgę z powodu zatoru płatniczego.Propozycje zmian w zasadzie pozytywnie przyjęto w środowiskach gospodarczych

Rozliczanie podatku VAT z tytułu zakupu usług wystawiania biletów lotniczych

kontrahenta do Niemiec?Odpowiedź: W związku z nabywaniem usług niemieckiej firmy dochodzi u Państwa do importu usług.Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario - nie podlega opodatkowaniu

"Rz": Rewolucja w VAT płaconym przez firmy

Gazeta dotarła do najnowszego projektu zmian w VAT przygotowanego przez Ministerstwa Finansów. Wynika z niego, że data wystawienia faktury przestanie decydować już o tym, kiedy podatnik rozliczy się z fiskusem."Rzeczpospolita" wyjaśnia, że obecnie gdy na przykład podatnik sprzeda towar 30

Czy warto być podatnikiem VAT?

na odzyskanie podatku naliczonego.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)Optymalizacja rozliczeń VAT Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Puls Biznesu": Budżet suszy

roku może jeszcze sporo stracić. Branża piwna wskazuje na niesprzyjającą pogodę (długą zimę) i spadek sprzedaży trunku. Producenci wódki skarżą się na rosnącą szarą strefę oraz zły sposób rozliczania akcyzy w tzw. wpłatach dziennych, a nie jak np. VAT, gdzie jest 25-dniowy termin rozliczenia. A

"Puls Biznesu": Budżet suszy

roku może jeszcze sporo stracić. Branża piwna wskazuje na niesprzyjającą pogodę (długą zimę) i spadek sprzedaży trunku. Producenci wódki skarżą się na rosnącą szarą strefę oraz zły sposób rozliczania akcyzy w tzw. wpłatach dziennych, a nie jak np. VAT, gdzie jest 25-dniowy termin rozliczenia. A

Odliczenie podatku naliczonego z faktur odebranych przez pracownika i dostarczonych do księgowości z opóźnieniem

przeszkód , aby odliczyć podatek VAT z powyższych faktur.Z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnicy mogą korzystać przede wszystkim w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia. Zasadą jest zaś, że prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym

NSA: kaucja gwarancyjna to nie zaliczka opodatkowana VAT

elektrowni wiatrowej. Przed odbiorem części strony ustalały ich wartość, a następnie polska spółka wystawiała fakturę, która zawierała szczegółowe dane dotyczące transakcji. Kontrahent wypłacił polskiej spółce 200 tys. dolarów, co urząd skarbowy kontrolujący rozliczenia spółki za rok 2007 uznał za zaliczkę

Senat zdecydował: VAT kasowy dla najmniejszych

miesięcy od terminu płatności.Ustawa przewiduje wprowadzenie systemu kasowego dla tzw. małych podatników - mających obroty nie większe niż 1,2 mln euro. W efekcie około półtora miliona małych firm przystąpi do rozliczania kasowego podatku. Oznacza to, że podatek VAT trzeba będzie zapłacić dopiero po

Księgowi oceniają polski system podatkowy: Mierna

deklaracji i informacji, które należy przygotowywać w ramach rozliczeń podatkowych. + Wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym - 2,4. + Częstotliwość publikowania przez ministra finansów interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego - 2,4. + I wreszcie nastawienie urzędników

Biurokracja w polskich portach blokuje importerów. Wybierają przeładunki za granicą

przekroczeniu granicy Wspólnoty Europejskiej, w państwie, do którego należy port wyładunku.Kilkanaście dni czekaniaJak oceniają autorzy ekspertyzy Ministerstwa Gospodarki, dotyczącej skutków wydłużenia rozliczenia VAT w imporcie, długie procedury, brak koordynacji pięciu służb kontrolnych, powielanie obiegu

PIT-y 2012: Rekordowy połów fiskusa w sieci! Już 2 mln PIT-ów

Wedle danych z wczorajszego poranka od początku roku, czyli od momentu startu kampanii rozliczeń z fiskusem z podatku od dochodów osobistych za 2012 r., przez internet złożyliśmy 2 090 430 PIT-ów rocznych. To o prawie 25 tys. e-PITów więcej niż w czasie całej kampanii rozliczeń za 2011 r. A

MF: klient stacji benzynowej nie odpowie za zaległości podatkowe sprzedawcy

Odpowiedzialność solidarną przewiduje ujawniony na początku marca 2013 r. przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Ma on ograniczyć wyłudzenia VAT w handlu prętami stalowymi. Tzw. odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe w VAT obejmie handel tzw

Wielkie zmiany podatkowe - nie opłaciłeś faktur, zapłać wyższy podatek

rozwiązań bez wątpienia w istotny sposób odciążyłoby podatników, którym dłużnik nie zapłacił należności. Z drugiej strony mogłoby wpływać mobilizująco na dłużników." - napisali przedsiębiorcy.Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w trzech ustawach (PIT, CIT i VAT), w wyniku których przedsiębiorca

Skutki przerobienia samochodu ciężarowego na osobowy

działalności, tj. ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652 ze zm.), oraz obowiązujący do końca 2010 r. art. 86 ust. 3-7a ustawy o VAT nie przewidziały negatywnych skutków takiej sytuacji

MF: w styczniu 2014 r. podatnicy przesłali ponad 3 mln e-deklaracji

formularzami w styczniu tego roku były: PIT-11, PIT-28, PIT-37, PIT-4R oraz VAT-7. "Składanie deklaracji podatkowych przez internet jest najtańszą, najszybszą i najwygodniejszą formą rozliczenia z urzędem skarbowym. Rosnąca popularność tego systemu wynika nie tylko z faktu, że z roku na rok staje się on

Koniec z prognozami za prąd czy wodę? Nowe przepisy VAT mogą namieszać

Nowe zasady rozliczania podatku VAT, które zaczną obowiązywać od stycznia 2014 r., eksperci nazywają rewolucyjnymi, bo tak daleko idącej reformy VAT jeszcze nie było w całej jego historii w Polsce (czyli od 1993 roku). Jak pisaliśmy w Wyborcza.biz, zmiany obejmą m.in. wprowadzenie faktur zbiorczych

Skarbówka potyka się o VAT. Milionowe odszkodowania dla firm

przemysłowego po specjalistyczny handel. Zakwestionowane przez skarbówkę rozliczenia podatku VAT dotyczyły handlu oprogramowaniem. W 2001 r. zablokowano konta spółki, zabezpieczając w sumie 120 mln zł. - Ta sprawa pokazuje, jak ostrożnie trzeba wydawać decyzje podatkowe obciążające przedsiębiorców

Kto może składać kwartalne deklaracje VAT?

Mały podatnikMałym podatnikiem VAT jest podmiot:1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro - w 2010 r. jest to kwota 5.067.000 zł;2) prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie

Auta służbowe bez ryczałtu za prywatne korzystanie

. Bo w formularzu PIT nie ma na to rubryki. Kres takim problemom chciało położyć Ministerstwo Gospodarki. Zapowiedziało, że wzorem innych państw Unii wprowadzi ryczałtowe rozliczenie użytkowania aut służbowych do prywatnych celów. Zaproponowany ryczałtowy podatek wyniósłby 45 zł miesięcznie. Ten pomysł

Rozliczenie zakupu od francuskiego kontrahenta towaru, który w momencie nabycia znajdował się w Polsce

towarów, z tytułu której jesteście Państwo podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku - zob. art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Zasady opodatkowania takiej dostawy są zbliżone do zasad opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (w celu jej opodatkowania wystawiana jest faktura wewnętrzna z

Kolejne śledztwo, czyli awantura o marchew trwa

także na przewlekłe kontrole, wskazując, że konkurencyjne firmy były traktowane znacznie łagodniej. Urzędnikom skarbówki zarzucili, że zastosowali zabezpieczenia majątku firmy na kwotę 250 mln zł, mimo że sporna kwota dotycząca zwrotu VAT wynosiła kilka milionów.Jak twierdzi Andrzej Lewiński

Jak zaksięgować opłaty związane z leasingiem?

amortyzacyjnych (np. 3.000 zł rocznie):Wn Amortyzacja,Ma Umorzenie środków trwałych.4. Otrzymanie faktury za opłatę wstępną 2.000 zł plus VAT 440 zł:Wn Rozliczenie zakupu,Ma Pozostałe rozrachunki rozliczane podatkowo.5. Rozliczenie otrzymanej faktury za opłatę wstępną:a) zaksięgowanie naliczonego podatku VAT 440

Korekta VAT - jakie druki deklaracji wybrać?

Odpowiedź: Korekty deklaracji dla podatku VAT należy złożyć na drukach obowiązujących w dniu składania korekty, niezależnie od tego, jaki okres rozliczeniowy jest korygowany.Kwestia stosowania formularzy deklaracji podatkowych w przypadku korekty rozliczeń nie jest w przepisach podatkowych

"Puls Biznesu": Afera prętowa

; - mówi Robert Wojdyna. Tona prętów kosztuje 2,25 tys. zł, więc jedna piąta rynku jest warta grubo ponad 600 mln zł. Brakujący VAT - tylko z tytułu nielegalnego handlu prętami - to około 130 mln zł straty dla budżetu. PUDS już przed laty sygnalizowała problem rozliczeń resortowi finansów. "

"DGP": Broszura MF na temat noweli VAT wprowadza w błąd

odliczenia VAT-u od paliwa. A to niestety nieprawda - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna".Jeśli podatnik przeczyta tylko broszurę Ministerstwa Finansów, nie zaglądając do odpowiednich przepisów, może wyciągnąć mylące wnioski. W konsekwencji odliczy VAT od paliwa zakupionego od leasingowanego auta, do

Z urzędem skarbowym wolimy rozliczać się przez internet

fiskusowi różne deklaracje i zeznania siecią, szybko rośnie. W styczniu tą drogą urzędy skarbowe dostały już ponad milion różnych formularzy. Najczęściej: PIT-11, PIT-28, PIT-37, PIT-4R oraz VAT-7.Składanie deklaracji podatkowych przez internet jest najtańszą, najszybszą i najwygodniejszą formą rozliczenia

Projekt ustawy o OZE przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

zł/MWh bez VAT. Rozliczaniem opłaty OZE zajmie się specjalna spółka OREO - Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej. Uzasadnienie projektu prognozuje, że w 2015 r. średnia kwartalna cena energii będzie wynosić 220 zł/MWh, a średnia wspieranej energii z OZE - 362 zł/MWh. Projekt wprowadza m.in

Zmiany, które mają pomóc firmom utrzymać płynność, to nie rewolucja

. małych podatników w kasowym rozliczeniu VAT. Mały podatnik to firma, której obroty nie przekraczają w roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. W VAT obowiązuje zasada tzw. memoriałowego rozliczania tego podatku. Firma ma obowiązek zapłaty podatku po wystawieniu faktury. Nawet jeśli przedsiębiorca nie

Rząd szykuje się do zmian w VAT. Dokumentacja stanie się prostsza?

tym samym nie nadawałaby się do rozliczeń VAT - komentuje Karczyński. - Faktura pozbawiona danych nabywcy umożliwiałaby odliczanie podatku na podstawie dokumentu wystawionego innemu podmiotowi.Jako korzystną propozycję zmiany ocenia natomiast Karczyński wydłużenie terminu na wystawienie faktury VAT

Ulgi podatkowe stanowią aż 5 proc. PKB

lecznicze - 4,6 mld złNiższy VAT na produkty mięsne - 2,9 mld złWspólne rozliczenia małżonków 3 mld złRozliczanie Strat z lat ubiegłych przez przedsiębiorców - 2,8 mld zł. Pity 2012 Pobierz bezpłatny program do rozliczania zeznań podatkowych za ubiegły rok

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Podatek od towarów i usług

przez podatników polskich od zagranicznych kontrahentów, miejscem ich świadczenia jest kraj siedziby nabywcy, tj. w tym wypadku Polska. Polski podatnik jest wówczas zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji na zasadzie importu usług. Rozliczenie to polega na tym, że kontrahent zagraniczny

RSAnakonda

– parametryzacja magazynów, dokumenty magazynowe, spis z natury, przeceny, dostawy, deklaracje intrastat, zamówienia dostawcy, rezerwacje, lokacje, analiza stanów i obrotów magazynowych,. raportowanie. Produkcja – receptury, normy zużycia, rozliczenie produkcji, zamówienia produkcji, plan produkcji

Podatek dochodowy od osób fizycznych na Litwie

budowlanego lub na zakup mieszkania czesne za studia (tylko dla obywateli Litwy) nabycie raz na 3 lata jednego komputera, którego cena nie przekracza 4000 litów. Lista zwolnień, ulg i wyłączeń jest zmienna, jednakże i tak bardziej stabilna niż w latach 1990–2002. RozliczeniePłatnikiem zaliczek

Podatek dochodowy od osób prawnych

od podatku dochodowego i VAT na podstawie odrębnych przepisów oraz nie mogą stosować praktyk przerzucania dochodu na innych podatników podatku dochodowego nie wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej; podatkowa grupa kapitałowa powinna osiągać co najmniej 3% dochód w relacji do przychodów podatkowych

Budżet Unii Europejskiej

. Po zakończeniu roku budżetowego rozliczenie z jego wykonania przedstawiane jest Parlamentowi i Radzie przez Komisję Europejską. Jednocześnie sprawozdanie roczne opracowuje Trybunał Obrachunkowy. Przed udzieleniem Komisji absolutorium Parlament ma prawo zażądania dodatkowych informacji. Perspektywy budżetoweCelem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.