rozliczenie vat u

Aleksandra Węgielska

Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji gdy oryginał faktury nie dotarł do nabywcy lub uległ zniszczeniu, to sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w jej kopii.

Rozliczenie VAT na przełomie lat 2010-2011

Uchwalona w dniu 26 listopada 2010 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, do art. 41 ustawy o VAT dodaje nowe ustępy 14a-14f. Wprowadzenie tych przepisów ma pomóc podatnikom ustalać właściwe stawki VAT w okresie przejściowym.

Rozliczenie VAT naliczonego, gdy nie ma sprzedaży

Zdarza się, że w danym okresie rozliczeniowym u podatnika nie wystąpią czynności opodatkowane. Może to być spowodowane np. chorobą czy też czasowym zawieszeniem działalności. Jednocześnie posiada on faktury zakupu. Pojawia się wówczas problem z ich rozliczeniem.

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

rozliczeń. Mogą też podjąć decyzję o kwartalnym sposobie rozliczania podatku VAT. Jednocześnie, jak stanowi prawo, mały podatnik może korzystać z ogólnych zasad rozliczania podatku VAT, odnoszących się także do innych przedsiębiorców.   Wybrana metoda rozliczania podatku VAT przez małego

Kiedy rozliczyć VAT z duplikatu faktury?

duplikatu tej faktury. Wynika to z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). Wystawienie duplikatu faktury, w myśl tego przepisu, jest ponownym wystawieniem faktury VAT, zgodnym z 

Jak rozliczyć VAT, gdy dziecko przejmuje firmę rodziców?

, naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu,opodatkowanie objętych spisem z natury towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy,.rozliczenie w deklaracji VAT podatku od towarów objętych spisem z natury,w przypadku posiadania kasy

Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

podstawę do wznowienia postępowania.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)Rozpoczynamy działalność gospodarczą prawa i obowiązki w zakresie VAT Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Odroczone zmiany w VAT. Będą od 2014 r.?

Odroczone zmiany w VAT. Będą od 2014 r.?

VAT od WNT Podkomisja przyjęła również zmianę brzmienia art. 86 ust. 10 ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

takiej faktury w koszty uzyskania przychodu. Ustawa przewiduje ponadto, że można odliczać VAT od faktury zapłaconej częściowo. Skrócono także termin na rozliczenie tzw. złych długów ze 180 dni do 150 dni. Istotna zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości zastawiania przewidywanego zwrotu VAT z urzędu

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

stanowią u nas aż 9,8 proc. ogółu, a średnia dla całej Europy wynosi 2,9 proc. - komentuje Andrzej Prelicz, ekspert podatkowy BCC. Tomasz Hofman z katowickiej kancelarii Jasta ma mnóstwo klientów, którzy przynoszą do wypełnienia wnioski o kredyt - na opłacenie VAT i ZUS od wystawionych faktur. - Ostatnio

Co z VAT po stwierdzeniu niedoboru towaru?

zgromadzić jak najwięcej dokumentów, które świadczyłyby o tym, że nie mieli oni wpływu na jego powstanie.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)Korygowanie dokumentów wystawianych dla potrzeb VATWszystko na ten temat w poradniku na

Wódka pita w charakterze PIT-a. Czemu jest taka droga?

Wódka pita w charakterze PIT-a. Czemu jest taka droga?

Rozliczyłeś się z podatku do maja? To wypij jeszcze trochę wódki. Jeszcze bardziej pomożesz budżetowi. Aż dwie trzecie ceny półlitrowej butelki wódki w Polsce to akcyza i podatek VAT. Czy Polska zostanie mistrzem Europy w piłce nożnej w 2012 r.? Raczej nie, ale mistrzem w spożyciu wódki już

Kwitnie handel fakturami

popełniają przestępstwo podatkowe i powinny mieć tego świadomość. Podatnik, który kupuje faktury VAT, koszty, czy też dokumenty pozwalające rozliczyć mu dotacje unijne razem z nimi kupuje sobie w pakiecie także i kłopoty.   Urzędy skarbowe cały czas wykrywają mnóstwo takich transakcji. Ogłoszenia o

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

Czy w przypadku podania przez wykonawcę błędnej stawki VAT należy odrzucić ofertę?

X Ga 41/07, wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 września 2005 r., sygn. akt II Ca 1063/05 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 24 marca 2009 r., sygn. akt 282/09.W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej pojawiło się również stanowisko, że kwestia określenia VAT i rozliczeń z tego tytułu jest

Kiedy można przesunąć obowiązek podatkowy w VAT?

nabywca odlicza podatek już w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę, mimo że u usługodawcy nie powstanie jeszcze obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wynika to z art. 86 ust. 12a w związku z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT.PrzykładPodatnik wykonał usługę budowlaną w dniu 2 listopada 2010 r

Otrzymanie faktury a prawo do odliczenia VAT

wziąć pod uwagę zasady wyrażone w art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). W przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, albo przed wykonaniem usługi z tytułu nabycia towarów i 

Zakup z Włoch urządzenia od chorwackiego dostawcy, który nie podał numeru VAT UE

Nabycie przedmiotowego urządzenia stanowi dla Pani firmy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które należy rozliczyć na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), przez

E-Podatki rekordowym kontraktem Sygnity

E-Podatki rekordowym kontraktem Sygnity

. Rozliczanie wszystkich trzech najważniejszych podatków (PIT, CIT, VAT) ma być gotowe za trzy lata.- E-Podatki to największy projekt w historii spółki - powiedział prezes Sygnity Janusz R. Guy. Sygnity zostawiła w pobitym polu innych informatycznych potentatów: giełdowe spółki Asseco Poland i ComArch. Umowa

Duplikat faktury z minionym terminem ważności a prawo odliczenia VAT

Odpowiedź: Podatnicy VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym otrzymali fakturę. Od tak ustanowionej zasady ogólnej dla odliczania podatku naliczonego są odstępstwa, które w przypadkach transakcji krajowych dotyczą

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

Zaliczenie zwrotu VAT z urzęduW deklaracji dla podatku VAT podatnik samodzielnie określa, czy wykazaną kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym rozliczy w deklaracji za miesiąc (kwartał) następny, czy też otrzyma ją na rachunek bankowy w ustawowym terminie.Do zwrotu podatku VAT stosuje się

Zwrot VAT w przypadku świadczenia usług poza krajem

posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Wynika to z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).Oznacza to, że pomimo niewystąpienia podatku należnego od świadczonych usług

Odliczenie VAT naliczonego z faktury otrzymanej w paczce rozpakowanej po kilku miesiącach od otrzymania

Podatek naliczony z przedmiotowej faktury powinien zostać odliczony w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2009 r. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony (prawo do odliczenia podatku naliczonego) powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

Odpowiedź: Faktura wystawiona na spółkę stanowi podstawę do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od sposobu sfinansowania tego wydatku. Faktura taka uprawnia również do odliczenia VAT, przepisy o podatku od towarów i usług nie uzależniają bowiem tego prawa od sposobu

VAT: Import usług z Indonezji

Odpowiedź: Nie będzie Pani mogła odliczyć w Polsce indonezyjskiego VAT (odzyskanie tego podatku będzie mogło mieć miejsce tylko w Indonezji, jeśli przepisy tego państwa umożliwiają podatnikom zagranicznym jego odzyskiwanie).Przypominam, że import usług to sytuacja, w której dochodzi do świadczenia

Zapłata za towar w formie ratalnej - jak prawidłowo rozliczać?

Odpowiedź: Sprzedaż towarów, za którą zapłatę otrzymuje Pani w formie ratalnej, należy rozliczyć zgodnie z momentem powstania przychodu w podatku dochodowym i datą powstania obowiązku podatkowego w VAT.Podatek dochodowyW przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za przychód uważa się kwoty

Korekta błędnej deklaracji VAT

VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),- ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).Gazeta Podatkowa Nr 632 z dnia 2010-01-28Przedsiębiorca jako podatnik i płatnik podatku - wybrane zagadnienia. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Jak rozliczyć dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska?

uzyskania przychodów.Fakt, że dany zakup został dokonany z dotacji, nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia VAT od tych zakupów. Jeśli tylko dany zakup służy działalności opodatkowanej (a nie zachodzą inne przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia, określone w art. 88 ustawy o VAT), to wówczas można

Delegacja: Jak rozliczyć w KPiR wydatki związane z podróżą służbową właściciela firmy?

VAT od usług hotelarskich (zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.). Oznacza to, że cała wartość brutto faktury będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu. Faktura jest wyrażona w walucie obcej, zatem powinna

Rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu m.in. walkę z wyłudzaniem VAT

powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne, podkreślono. "W projekcie nowelizacji ustawy o VAT zaproponowano m.in. regulacje ograniczające nadużycia w płaceniu podatku VAT (np. rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia - gdy nabywca, a nie dostawca

Sankcje w VAT zgodne z prawem unijnym

Zdaniem Trybunału, Polska miała prawo stosować sankcje, ponieważ nie są one ani podatkiem, ani tzw. środkiem specjalnym, którego stosowanie jest możliwe wyłącznie po wynegocjowaniu go z Unią, czego Polska nigdy nie zrobiła.

Refundacja wydatków a prawo do odliczenia podatku naliczonego

, wykorzystywanego następnie do wykonywania czynności opodatkowanych, nie powoduje u podatnika w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności

Firmy szybciej odzyskają podatek naliczony

Nowelizacja wprowadza możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Eliminuje również obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Z ustawy o VAT ma zniknąć uciążliwa 30

Rząd przyjął projekt zmian dot. odwróconego VAT od komórek i laptopów

podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji" - podkreśliło Centrum Informacyjne rządu. Dodano, że uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne również dla budżet państwa, który ponosi z tego powodu straty. CIR wskazał, że w projekcie nowelizacji

Od 1 stycznia korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty

zatem możliwość korzystnego, z punktu widzenia przepływów pieniężnych, rozliczenia VAT z tytułu importu towarów, w oderwaniu od terminu płatności należności celnych w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów" - wyjaśnił partner w

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o VAT i Prawa zamówień publicznych

Polskiego. CIR podało, że zmian w podatku VAT oczekują przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy (płacący podatek VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Także budżet państwa ponosi z tego powodu straty, dlatego uszczelnienie systemu rozliczeń VAT jest niezbędne

Eldorado dla pośredników w kontaktach z urzędami

Biurokracja wygląda tak: Bierzesz formularz "zgłoszenie pobytu stałego". To ten od zameldowania. I zakreślasz: kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec... A później określasz swoje wykształcenie: wyższe, policealne, średnie, zasadnicze...Albo tak jak u czytelnika z Wałbrzycha. Poszedłem

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców.Zmiany dotyczące podstawowego terminu zwrotu VATPoselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.Fiskus

Jakie obowiązki w VAT wiążą się ze sprzedażą używanych komputerów na aukcjach internetowych?

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Obowiązek wystawienia faktury VAT istnieje tylko w przypadku, gdy zażąda tego nabywca. Nie znaczy to jednak, że faktur VAT nie można wystawić (nawet jeśli nabywca tego

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

VAT. Pogłębia to też (i tak spore) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców. Poselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Istotną zmianą

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

obywatela Francji, który nie jest podatnikiem VAT, podatek ten będzie musiał zostać rozliczony w Polsce. W efekcie pojawia się problem, również przy potraktowaniu zapłaty bitcoinami za dany towar jako przedmiot wymiany barterowej. Wyobraźmy sobie, że osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT kupuje krzesło w

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

zacznie płacić podatki, zapobiega natomiast kolejnym wyłudzeniom. Z analiz przeprowadzonych w resorcie finansów wynika, że najwięcej budżet traci właśnie na wyłudzeniach VAT-u. Skala tzw. luki podatkowej w VAT szacowana w raportach firm konsultingowych wynosi 36,5-58,5 mld zł. Wiceminister podkreśliła, że

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

fiskusowi - po doliczeniu podatku dochodowego - trzeba by oddać prawie połowę wartości takiego samochodu. Obawy jednoosobowych firm rozwiało Ministerstwo Finansów. Rzeczniczka ministerstwa Wiesława Drożdż poinformowała, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. samochodu, przy którego

Ulga na internet w PIT 2014 tylko dla wybranych

VAT z 7 do 22 proc. Proponuje się likwidację tej ulgi, gdyż w ostatnich latach z uwagi na konkurencję na rynku dostawców mediów elektronicznych ceny dostępu do internetu znacznie się obniżyły. Ponadto u podstaw przedkładanej propozycji leży malejące społeczne znaczenie tej ulgi ze względu na

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

próby oszustw związanych z VAT na prawie 2 mld zł. Posłowie TR, PiS i SLD popierali projekt, choć chcieli w komisji dyskutować o zakresie zmian w prawie. Podkreślali m.in., że skrócenie czasu na rozliczenia poprawi płynność polskich firm, a także pozwoli na ograniczenie zatorów płatniczych. PSL był w

Szef Służby Celnej: towary w portach odprawiamy w mniej niż 24 godziny

działalności gospodarczej, wydłużyła również termin na rozliczenie VAT dla importerów, którzy posiadają status tzw. upoważnionego przedsiębiorcy (posiadają wydawany przez służby celne i obowiązujący na terenie całej UE certyfikat AEO - Authorised Economic Operator). Nie muszą już oni płacić VAT od towarów

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

biznesu. Zaproponowano także skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie tymi towarami. Zdaniem resortu finansów zmiany wpłyną pozytywnie na dochody budżetu państwa. Zmiany od dłuższego czasu postulowała branża hutnicza, widząc w nich remedium na nieuczciwą konkurencję. Zgodnie z danymi MF sprzed kilku

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

korzystania z pełnego odliczenia VAT od aut fiskus chce wykluczyć możliwość skorygowania przez przedsiębiorcę tej decyzji, chociaż istnieje ona przy innych rozliczeniach. Tę srogość krytykowała w Sejmie opozycja. Poseł Henryk Kowalczyk z PiS przypuszczał, że w ten sposób fiskus chce zniechęcić przedsiębiorców

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

rozliczeń VAT, o 8,8 proc. mniej niż w 2011 r. Zjawisko to pogłębiło się w I półroczu 2013 r. - w tym okresie przeprowadzono niecałe 109 tys. kontroli, o 17,8 proc. mniej niż w I półroczu 2012 r. - Zdaniem NIK w sytuacji gwałtownego wzrostu uszczupleń VAT tempo, w jakim zmniejszała się liczba kontroli

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

wystąpienia nieprawidłowości" - napisano w dokumencie. Wskazano w nim, że od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 roku 83,7 proc. uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych dotyczących VAT, 10,5 proc. stanowiły te dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7 proc. to uszczuplenia ujawnione

VAT od marzeń musisz zapłacić dziś

Spotkanie premiera Donalda Tuska z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem oraz ministrem finansów Jackiem Rostowskim, które dotyczyło rozliczeń VAT, media i politycy przedstawiali jako zdarzenie bez precedensu. W zdawkowych komunikatach politycy wspominali o porozumieniu, pracach

"Rzeczpospolita": Fiskus ściga żużlowców

W poszukiwaniu pieniędzy fiskus kontroluje rozliczenia podatkowe sportowców. Zaczął od żużlowców. Zdaniem służb skarbowych powinni oni płacić, jak pracownicy, podatek wg skali 18 i 32 proc., a nie jak dotąd liniowy - 19 proc. Argument - działalność sportowa nie jest działalnością gospodarczą, co

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

wprowadzenia kategorii autoryzowanych operatorów. Chodzi o rzetelnych klientów, którzy będą mogli korzystać z możliwie - jak mówił szef rządu - komfortowych rozliczeń VAT-owskich z budżetem państwa. Tusk przekonywał, że spowoduje to, iż "warunki ich obsługi w portach polskich będą zbliżone do tych

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

one góra o 3-4 mld zł wyższe. Nie można też podpierać się o 24 proc. wyższymi niż rok wcześniej wpływami z VAT w styczniu, bo wynikały one głównie z opóźnienia rozliczeń zwrotów VAT, zwłaszcza za materiały budowlane. Wyższa akcyza nie pomaga Na tym nie koniec dziur w systemie podatkowym. Zdaniem

Pakiet portowy i Wiążąca Informacja Akcyzowa wchodzą w życie w Nowym Roku

kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu dla przedsiębiorców na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Ma to służyć poprawie konkurencyjności polskich portów, które tracą klientów na rzecz sąsiednich Niemiec czy Holandii. Nowe przepisy

Prezydent podpisał deregulację. Będzie łatwiej firmom i pracownikom?

dla przedsiębiorców na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Ma to służyć poprawie konkurencyjności polskich portów, które tracą klientów na rzecz Niemiec czy Holandii. Ustawa wprowadza też m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości świadczenia z tytułu wykorzystania

Prezydent podpisał czwartą transzę deregulacji

dotychczasowym orzeczeniem lekarskim. Projekt ustawy zawiera także tzw. pakiet portowy, czyli skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu dla przedsiębiorców na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Ma to służyć poprawie

Samar: Budżet skorzysta na pełnym odliczeniu VAT od aut dla firm

W Niemczech i Czechach przedsiębiorcy mogą odliczyć w pełni podatek VAT od ceny samochodu dla firmy, ale u nas fiskus stale stara się to ograniczyć. To doprowadziło w Polsce do zdumiewającej kariery aut z kratką, czyli samochodów osobowych, które po niewielkich przeróbkach są traktowane jak

VAT solidarny, czyli siła kompromisu

zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne. To bardzo ważna zmiana. Ryzyko wyłudzenia VAT maleje znacznie, bo kupujący legalnie towar zamierza go z reguły wykorzystać w dalszej działalności, więc jest zainteresowany rozliczeniem VAT. To nieuczciwy sprzedawca stwarzał największe

Dzień wolności podatkowej. Od soboty pracujemy dla siebie

książki. Towary te musiałyby podrożeć, a to uderzyłoby w biedniejszą część społeczeństwa. Z drugiej strony bardzo uprościłoby jednak rozliczenia VAT i ukróciło wiele możliwości oszukiwania fiskusa. - Te zmiany można wprowadzić z roku na rok, niemal od ręki. Do budżetu wpłynęłaby ta sama łączna kwota danin

Rostowski: Wynik rozmów o VAT poznamy podczas expose premiera

rozliczeń VAT. Trwało ok. półtorej godziny. Po spotkaniu nie wydano oficjalnego komunikatu. Ale z nieoficjalnych informacji wynikało, że było owocne. Wieczorem w czwartek, już po spotkaniu, rzecznik PSL Krzysztof Kosiński, pytany o spotkanie, powiedział jedynie: - Rozmowy były rzeczowe i będą kontynuowane

Kiedy firma otrzymuje status "małego podatnika"?

kwartał. Rozliczenie podatku VAT kwartalnego odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku rozliczenia miesięcznego. Obowiązek podatkowy jak również rozliczenie VAT-u odbywa się na zasadach ogólnych. Jest to sposób, który wpływa na poprawę płynności.   VAT można rozliczyć także metodą kasową

Koniec koszmaru przedsiębiorców. Jest bat na urzędy w sprawie VAT

- Oczywistym jest, iż w przypadku dokonania nadpłaty podatku VAT przedsiębiorcy zależy na jak najszybszym odzyskaniu uiszczonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Niestety, dotychczasowa praktyka organów podatkowych powodowała, iż pomimo istnienia ustawowych terminów do zwrotu takiego

"Puls Biznesu": Paliwowa szara strefo jeszcze ma czas

nią państwo nie ma na razie większych sukcesów. Od początku roku funkcjonują przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy za rozliczenia VAT sprzedawcy, ale nie dały one efektów.

PIT-y 2013: Jest sposób na straconą ulgę podatkową za internet

razem czy osobno. "Jeżeli spełniacie państwo warunki do złożenia wspólnego zeznania rocznego, ulgę tę będzie mogła pani rozliczyć we wspólnym rozliczeniu rocznym" - wyjaśnił ekspert Ministerstwa Finansów. Inne przypadki Tak samo będzie w innych przypadkach. Jeśli faktury VAT za wydatki na

Będzie łatwiej walczyć z oszustwami podatkowymi 

podatku VAT. Co do zasady przywilej ten utracą podmioty które, w jednym miesiącu dokonają dostawy towarów wrażliwych na kwotę przekraczającą 50 000 zł. Prawa do kwartalnego rozliczenia nie utracą natomiast te podmioty, u których sprzedaż towarów wrażliwych nie przekroczy 1% wartości całości ich sprzedaży

Dyskusja o VAT - mało konkretów, dużo polityki

kupowanego paliwa. Te dwie kwestie są bardzo ważne dla przedsiębiorców, a są całkiem pomijane. Tymczasem powrót starych zasad rozliczenia VAT od zakupu samochodów byłby teraz wielką pomocą dla branży samochodowej, służyłoby to ożywieniu rynku. Co więcej, spadek VAT zostałby zrekompensowany większymi wpływami

MF szacuje deficyt budżetu centralnego na 29,5 mld zł za 2014 r. - prasa

rządowe, cytowane przez "Puls Biznesu". Ostateczne dane resort opublikuje w lutym, kiedy zakończone zostaną styczniowe zwroty podatku VAT oraz rozliczone zostaną wszystkie zeszłoroczne wydatki.  Jak podkreśla gazeta, po listopadzie budżet był w lepszej sytuacji, niż przewidywał plan

Wrocław. NIK: nieprawidłowości przy budowie i użytkowaniu stadionu

stadionu. Zdaniem kontrolerów spowodowało to zaniżenie o ponad 11 mln zł podatku VAT. W tej sprawie naczelnik urzędu skarbowego wszczął postępowanie wobec gminy Wrocław. Kontrola wykazała także, że generalnemu wykonawcy wypłacono blisko 25 mln zł za dodatkowe prace, które miały przyspieszyć budowę

Kolejny projekt deregulacji we wrześniu trafi do konsultacji

w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie przez tzw. upoważnionych przedsiębiorców.Podatki inaczejPonadto w projekcie zawarto wyłączenie z VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym, zniesienie obowiązku uzyskiwania płatnego

Faktury wystawione w styczniu, a dotyczące grudnia

rozliczyć dopiero w tym miesiącu. Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego powstaje bowiem co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).Sposób I:Jeśli jednostka zdecydowała o zaksięgowaniu kosztu usługi na podstawie dowodu PK

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Firmy te będą musiały prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczenia VAT, a następnie przechowywać tę ewidencję przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym te usługi były świadczone.

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

oszustwa związane z podatkiem VAT. Tu aparat skarbowy weźmie pod lupę tzw. transakcje karuzelowe i fikcyjne faktury. Kontrolerzy przyjrzą się szczególnie rynkowi paliw, gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi i rozliczeniom VAT w obrocie unijnym. Fikcyjne faktury od dawna są w czołówce popełnianych

DGP: Budżet traci 2 mld rocznie na złomie

jednej ciężarówki złomu można zarobić nawet 100 tysięcy złotych. W nowelizacji ustawy o podatku VAT znalazł się zapis, który przenosi obowiązek rozliczenia VAT-u na nabywcę złomu. Ministerstwo chce, by nowe regulacje obowiązywały już od lutego 2011. Cytowani przez "Dziennik Gazeta Prawna"

Fiskus powoła własny rejestr dłużników. 500 zł zaległości i masz problem

powinien nastąpić dopiero po wyroku sądowym - uważa Rostowski. Będą zmiany w VAT Ministerstwo planuje także zmiany , które dotkną głównie płatników VAT-u i akcyzy. Podatnik, który pomyli się w rozliczeniach z fiskusem lub świadomie zalega z płatnościami, będzie mógł skorzystać z "ulgi" i zapłacić

Łowy skarbówki na szarą strefę w paliwach

podobną kontrolę tirów prowadzono już przy granicy z Litwą. Podczas tamtej kontroli wykryto firmy, które nie zapłaciły 330 mln zł podatku VAT. Te gigantyczne uszczuplenia w rozliczeniach podatkowych to jednak zaledwie czubek góry lodowej strat, które ponosi budżet przez szarą strefę w branży paliwowej. W

Afera podsłuchowa: Tłuste misie bez śledztwa

charakter wyboru inwestorów. Prokurator nie dopatrzył się też złamania prawa w kontrolach skarbowych (sprawdzano rozliczenie podatku VAT za obrót granulatem złota), które przeprowadzono w spółce zależnej Mennicy, bowiem zaczęły się one niemal rok przed nielegalnym nagraniem rozmowy Sienkiewicz - Belka i

Sejm przyjął czwartą transzę deregulacji gospodarki

się dotychczasowym orzeczeniem lekarskim. Projekt ustawy zawiera także tzw. pakiet portowy, czyli skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu dla przedsiębiorców na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Ma to

Ponad 80 proc. przekrętów podatkowych ma związek z VAT-em

Aż 83,7 proc. uszczupleń podatkowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. fiskus ujawnił w czasie kontroli podatkowych dotyczących VAT. Dalej są PIT - 10,5 proc., i CIT - 5,7 proc. Inne podatki to już drobiazg. Ministerstwo wylicza przy tym najczęstsze grzechy podatników związane z

Dalej od małej rewolucji w VAT

te zabiegi nie przyniosły efektu. We wtorek rząd przyjął założenia do projektu zmian w VAT. Nie ma w nich mowy o podniesieniu granicy obrotów zezwalających na kasową metodę rozliczenia podatku. Ma być za to wprowadzona specjalna sankcja: podatnik z obrotami poniżej 1,2 mln euro rocznie, który nie

Rachunek z gazowni jak z elektrowni

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę w taryfach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która przewiduje wprowadzenie od sierpnia nowych jednostek miar w rozliczeniach zużycia gazu. Obecnie gazownie obliczają ilość skonsumowanego gazu w metrach sześciennych (m3), czyli

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - o 6526 zł oraz z tytułu ulgi na dzieci - 2224,08 zł.Po odjęciu tych kwot można przyjąć, że miesięcznie na PIT i ZUS rodzina płaci 1285 zł, czyli 15 420 zł rocznie.VAT, akcyza"Konstrukcja VAT-u oparta jest na mechanizmie naliczania i odliczania. W efekcie

Przełomowe zmiany w VAT - kalendarz zmian ważny dla milionów firm

podatkowego VAT. Co do zasady obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. b. rozliczenia faktur korygujących niepotwierdzonych przez nabywcę - będzie możliwe ujęcie w rozliczeniach VAT faktur korygujących niepotwierdzonych przez nabywcę; c. sposobu ustalania

Minister gospodarki ustawia fiskusa. "Resortowe rozgrywki"

podatkowym. Na tym nie koniec - miałaby powstać instytucja "rzetelnego podatnika", który miałby ułatwiony kontakt z fiskusem. Ponadto propozycje zawierają m.in. wprowadzenie mediacji w przypadku sporu urzędnika z podatnikiem czy skrócenie terminów kontroli rozliczeń VAT. Opisując te propozycje

Rozliczanie podatku VAT z tytułu zakupu usług wystawiania biletów lotniczych

kontrahenta do Niemiec?Odpowiedź: W związku z nabywaniem usług niemieckiej firmy dochodzi u Państwa do importu usług.Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). A contrario - nie podlega opodatkowaniu

Rewolucja w VAT - szybciej i normalniej

miało jednak fundamentalny, pozytywny skutek dla gospodarki. Upraszczając, można go opisać: "wszystko będzie szybsze". Szybciej odprowadzić VAT, szybciej go rozliczyć, szybciej uzyskać ulgę z powodu zatoru płatniczego.Propozycje zmian w zasadzie pozytywnie przyjęto w środowiskach gospodarczych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT

- Do projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany wynikają również z potrzeby racjonalnego stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność

"Rz": Fiskus kradnie czas. Podatki są zbyt skomplikowane

roczne rozliczenie PIT z komputera, a przedsiębiorcy tak samo prześlą np. comiesięczne deklaracje z VAT. Nadal całkiem nieźle na tle innych państw wypadamy pod względem wysokości podatków. W Polsce ogólne obciążenie dochodu przedsiębiorcy wyliczono na 43,8 proc. Większe jarzmo dźwigają np. Francuzi (65,7

Skarbówka zajeżdża konia, który chce pracować

prawda pod naciskiem już byłego wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka planuje zmiany w rozliczeniu VAT, ale dotyczyć one będą tylko tzw. małych podatników, czyli firm, których obroty nie przekraczają w roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro (wprowadzenie tzw. metody kasowej). Dziś mogą

Czy warto być podatnikiem VAT?

na odzyskanie podatku naliczonego.Podstawa prawnaUstawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)Optymalizacja rozliczeń VAT Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Odliczenie podatku naliczonego z faktur odebranych przez pracownika i dostarczonych do księgowości z opóźnieniem

przeszkód , aby odliczyć podatek VAT z powyższych faktur.Z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnicy mogą korzystać przede wszystkim w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia. Zasadą jest zaś, że prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym

NSA: kaucja gwarancyjna to nie zaliczka opodatkowana VAT

elektrowni wiatrowej. Przed odbiorem części strony ustalały ich wartość, a następnie polska spółka wystawiała fakturę, która zawierała szczegółowe dane dotyczące transakcji. Kontrahent wypłacił polskiej spółce 200 tys. dolarów, co urząd skarbowy kontrolujący rozliczenia spółki za rok 2007 uznał za zaliczkę

PKP Intercity oraz SkyCash testują mobilną sprzedaż biletów kolejowych

urządzenia, w zakładce „Kontrola". Tym samym, podczas podróży nie muszą mieć połączenia z Internetem. Wszystkie bilety są dodatkowo wysyłane na ich adres e-mail. Osoby korzystające ze SkyCash będą mogli wybrać opcję zakupu biletów wraz z fakturą VAT. Aplikacja obejmuje również szybką i wygodną

"Rz": Rewolucja w VAT płaconym przez firmy

Gazeta dotarła do najnowszego projektu zmian w VAT przygotowanego przez Ministerstwa Finansów. Wynika z niego, że data wystawienia faktury przestanie decydować już o tym, kiedy podatnik rozliczy się z fiskusem."Rzeczpospolita" wyjaśnia, że obecnie gdy na przykład podatnik sprzeda towar 30

Wrocław. NIK: nieprawidłowości przy budowie i użytkowaniu stadionu

17.10. Wrocław (PAP) - Najwyższa Izba Kontroli wykazała wiele nieprawidłowości przy projektowaniu, budowie oraz późniejszym użytkowaniu stadionu miejskiego we Wrocławiu. Zaniżono m.in. podatek VAT o 11 mln zł; urząd skarbowy wszczął w tej sprawie postępowanie wobec gminy Wrocław. "Zdecydowana

Deficyt budżetowy w 2013 r. niższy o blisko 8 mld zł od zakładanego

Wiceminister powiedziała, że bardziej precyzyjne dane na temat wykonania budżetu za 2013 r. będą znane pod koniec stycznia, a ostateczne - w marcu. Zdaniem Majszczyk ewentualna zmiana nie powinna jednak przekroczyć kilkuset milionów złotych w górę lub w dół. "Rozliczenia dotacji w ostatnich

Konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

interpretacji prawa podatkowego - wskazało MF. Jak niedawno informował w Sejmie wiceminister finansów Jacek Kapica, pełne rozliczenie podatków PIT w ramach systemu e-podatki powinno być możliwe w 2015 r., w 2016 r. dołączy do niego obsługa podatku CIT, a w roku 2017 - obsługa podatku VAT. - W ten sposób prace

MF: konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

podatników zalogowanych. Korzystając z tej drugiej części będzie można dokonywać rozliczeń podatkowych czy prowadzić korespondencję z fiskusem. "Poprzez Portal Podatkowy sprawy będziemy mogli załatwiać od marca 2015 r. Natomiast usługa wstępnie wypełnionych deklaracji PIT będzie dostępna z końcem marca

Biurokracja w polskich portach blokuje importerów. Wybierają przeładunki za granicą

przekroczeniu granicy Wspólnoty Europejskiej, w państwie, do którego należy port wyładunku. Kilkanaście dni czekania Jak oceniają autorzy ekspertyzy Ministerstwa Gospodarki, dotyczącej skutków wydłużenia rozliczenia VAT w imporcie, długie procedury, brak koordynacji pięciu służb kontrolnych, powielanie obiegu

Kto może składać kwartalne deklaracje VAT?

Mały podatnikMałym podatnikiem VAT jest podmiot:1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro - w 2010 r. jest to kwota 5.067.000 zł;2) prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie

Skutki przerobienia samochodu ciężarowego na osobowy

działalności, tj. ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652 ze zm.), oraz obowiązujący do końca 2010 r. art. 86 ust. 3-7a ustawy o VAT nie przewidziały negatywnych skutków takiej sytuacji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podatek od towarów i usług

Polska. Polski podatnik jest wówczas zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji na zasadzie importu usług. Rozliczenie to polega na tym, że kontrahent zagraniczny wystawia fakturę bez zagranicznego podatku VAT z adnotacją, że podatek VAT powinien rozliczyć nabywca usługi a polski

Kontrola podatkowa

jest przez ograny pierwszej instancji zgodnie ich właściwością: naczelników urzędów skarbowych w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn naczelników urzędów celnych w zakresie podatku akcyzowego wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków województw w zakresie

RSAnakonda

– parametryzacja magazynów, dokumenty magazynowe, spis z natury, przeceny, dostawy, deklaracje intrastat, zamówienia dostawcy, rezerwacje, lokacje, analiza stanów i obrotów magazynowych,. raportowanie. Produkcja – receptury, normy zużycia, rozliczenie produkcji, zamówienia produkcji, plan produkcji

Podatek dochodowy od osób fizycznych na Litwie

budowlanego lub na zakup mieszkania czesne za studia (tylko dla obywateli Litwy) nabycie raz na 3 lata jednego komputera, którego cena nie przekracza 4000 litów. Lista zwolnień, ulg i wyłączeń jest zmienna, jednakże i tak bardziej stabilna niż w latach 1990–2002. RozliczeniePłatnikiem zaliczek

Podatek dochodowy od osób prawnych

lat podatkowych i jej zarejestrowanie w urzędzie skarbowym; spółki tworzące grupę kapitałową nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego i VAT na podstawie odrębnych przepisów oraz nie mogą stosować praktyk przerzucania dochodu na innych podatników podatku dochodowego nie wchodzących w skład podatkowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.