rozliczenie vat do urzędu skarbowego

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

Powszechną praktyką urzędów skarbowych weryfikujących zasadność zwrotu VAT w toku czynności sprawdzających jest przeprowadzanie tzw. "kontroli krzyżowych". Z uwagi na fakt, że kontrole takie trwają zazwyczaj o wiele dłużej niż wynosi termin przewidziany dla zwrotu VAT, organy podatkowe wydają postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT z uwagi na prowadzoną weryfikację rozliczeń w toku kontroli krzyżowej. Jednakże zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych takie działanie organów podatkowych jest bezprawne, a postanowienie przedłużające termin zwrotu VAT na tej podstawie nie wywołuje skutków prawnych.

E-Podatki rekordowym kontraktem Sygnity

Wart blisko ćwierć miliarda złotych system informatyczny ma obsługiwać pracę czterystu urzędów skarbowych w zakresie rozliczeń podatków PIT, CIT i VAT. Podatkowa baza danych ma być zdolna obsłużyć dziesięć tysięcy wejść na minutę.

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT musi wiązać się z konkretną procedurą postępowania weryfikacyjnego. Procedura ta obowiązuje wyłącznie do czasu zakończenia weryfikacji, której dotyczy. Postanowienie to nie wywołuje skutków gdy w toku weryfikacji zmieni się procedura weryfikacyjna - stwierdził NSA w wyroku z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. akt I FSK 621/14.

Crido: 95 proc. spraw karnych skarbowych kończy się orzeczeniem o winie

W raporcie przygotowanym przez firmy Crido Taxand i Crido Legal wskazano, że analiza prawie 500 orzeczeń sądów powszechnych prowadzi do wniosku, iż najbardziej na ryzyko kar narażeni są prezesi spółek kapitałowych. "W 73 proc. przypadków postępowań karnych skarbowych do odpowiedzialności

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Od 1 stycznia 2012 r. zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy następuje - co do zasady - w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. - Jeżeli jednak urząd skarbowy ma wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia, termin zwrotu może być przez ten urząd przedłużony do czasu

W BCC debata o luce VAT: receptą m.in. jedna stawka VAT

, że zdaniem przedsiębiorców z BCC powinno się wprowadzić jedną stawkę VAT, monitorować przepływ towarów, wprowadzić odpowiedzialność urzędu skarbowego za zwrot VAT, by uczciwi przedsiębiorcy nie ponosili konsekwencji za działalność oszustów. Na możliwe rozwiązania poprawiające pobór VAT zwracał uwagę

Lotos zapłaci fortunę za nadużycia podatkowe swoich kontrahentów?

Lotos zapłaci fortunę za nadużycia podatkowe swoich kontrahentów?

W środę wieczorem Grupa Lotos poinformowała, że złożyła odwołanie od decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, który domaga się od gdańskiego koncernu zapłaty zaległości podatkowych. Wynoszą one 48,4 mln zł za 2010 r. i 112,5 mln zł za 2011 r. A do tego dochodzi 78 mln zł odsetek. Lotos nie

Rząd przyjął założenia projektu noweli ws. odwróconego VAT

emisji gazów cieplarnianych, handel złomem i niektórymi wyrobami stalowymi. W przypadku mechanizmu odwróconego VAT, odprowadzenie tego podatku do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na sprzedającym towar. Zdaniem resortu finansów takie rozwiązanie skutecznie przeciwdziała nadużyciom w

Fiskus łapie podatników w sieć. I zapowiada dalsze ułatwienia

Fiskus łapie podatników w sieć. I zapowiada dalsze ułatwienia

tej pory, już ponad 35,5 mln różnych dokumentów podatkowych. Nie tylko PIT, ale też VAT i innych. - Stanowi to blisko 54 proc. wszystkich składanych rocznie rozliczeń podatkowych, których jest około 65 mln. To oznacza, że nasza gospodarka i społeczeństwo są przygotowane do elektronicznych rozliczeń

Ustawa rozszerzająca mechanizm odwróconego VAT - z podpisem prezydenta

Ustawa rozszerzająca mechanizm odwróconego VAT - z podpisem prezydenta

do urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie uszczelnia system podatku VAT oraz przeciwdziała nadużyciom związanym z tym podatkiem. Opiera się bowiem na założeniu, że podmiot kupujący towar ma interes w jego legalnym wykorzystaniu i zapłaci VAT. Sprzedający mógł zniknąć z pieniędzmi, zanim odprowadził VAT

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

NIK zbadała, jak fiskus radzi sobie ze zwalczaniem oszustw podatkowych. Pod lupę wzięła działania wybranych urzędów skarbowychurzędów kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw w podatku od towarów i usług w okresie od początku 2011 r. do połowy 2013 r. Wnioski z kontroli

Jak walczyć z wielką luką w VAT

Jak walczyć z wielką luką w VAT

. Kupujący jest zainteresowany wykorzystaniem towarów i jest gotowy do zapłacenia ceny za towary. Podobny mechanizm stosowany jest w przypadku split payment, czyli w sytuacji, gdy kupujący odprowadza cenę netto do sprzedawcy, a podatek VAT wpływa na rachunek nadzorowany przez urząd skarbowy. Fiskus może

GALT: Podatek od handlu oznacza nowe obowiązki w sprawozdawczości

której to rejestr VAT będzie służył do celu obliczenia podstawy opodatkowania tym podatkiem. Wystarczyłoby zatem poinformować odpowiedni urząd skarbowy. Takie rozwiązanie wydaje się na tyle racjonalne, że wielu podatników wybierze taki właśnie sposób prowadzenia ewidencji - zwłaszcza, że to rozwiązanie

Od 1 stycznia korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty

położonych w państwach regulujących kwestię rozliczenia VAT z tytułu importu w sposób bardziej korzystny dla przedsiębiorców" - dodał Namysłowski. Wchodząca w życie w czwartek nowelizacja ustawy o VAT uchyla obowiązek uzyskiwania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów z

"Rzeczpospolita": Fiskus ściga żużlowców

, same korzystały z odliczeń VAT. Od jednego z nich urząd skarbowy zażądał już zwrotu 2,5 mln zł. Więcej na http://www.rp.pl

Unijny VAT uderza w małe polskie firmy

obowiązek odprowadzania VAT w kraju, z którego pochodzi nabywca jego usługi. Musi więc zarejestrować się w danym kraju jako płatnik VAT. Aby jednak nie tracić czasu na załatwianie formalności z urzędami skarbowymi 27 państw, może skorzystać z systemu MOSS (Mini One Stop Shop). To sieć punktów, której

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

;. Zastrzeżenia dotyczył też zmniejszającej się liczby kontroli przeprowadzonych przez urzędy skarbowe. "W 2012 r. organy te zrealizowały prawie 240 tys. kontroli rozliczeń VAT, tj. o 8,8 proc. mniej niż w 2011 r. Zjawisko to pogłębiło się w I półroczu 2013 r., kiedy to przeprowadzono niecałe 109 tys

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

przeprowadzonych przez urzędy skarbowe. "W 2012 r. organy te zrealizowały prawie 240 tys. kontroli rozliczeń VAT, tj. o 8,8 proc. mniej niż w 2011 r. Zjawisko to pogłębiło się w I półroczu 2013 r., kiedy to przeprowadzono niecałe 109 tys. kontroli, tj. o 17,8 proc. mniej niż w I półroczu 2012 r."

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

Projekt założeń noweli o VAT zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em dla niektórych postaci złota i telefonów komórkowych. W takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

VAT? Projekt przewidywał dwie ważne zmiany. Pierwsza to skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym. Podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT skrócony miał zostać z 60 dni do 30 dni. Drugą planowaną zmianą

MF planuje odwrócony VAT przy sprzedaży telefonów komórkowych

takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie sprzedającym towar. Przeciwdziała to nadużyciom i oszustwom w VAT. Resort finansów uważa, że zmiana zapewni większą skuteczność tego instrumentu i uszczelnić system. Obecnie mechanizm odwróconego VAT-u obejmuje

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

. Wskazał, że zgodnie z zasadą memoriałową podwykonawca musi odprowadzić VAT do urzędu skarbowego nawet wtedy, kiedy zamawiający towar lub usługę mu nie zapłaci. "Jedno czy drugie takie zdarzenie powoduje, że podwykonawca bankrutuje, upada. Oczywiście zysk ma ten duży, niepłacący przedsiębiorca

Niezbędnik przedsiębiorcy

podatku za 2014 r.) + do 26 stycznia - miesięczne rozliczenie VAT + do 26 stycznia - miesięczne rozliczenie akcyzy + do 2 lutego - firmy rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rozliczają się z podatku za 2014 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

Królikowska, która pełni także funkcję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej poinformowała, że w pierwszym kwartale 2014 r. przeprowadzono 1,4 tys. kontroli, które doprowadziły do wykrycia wyłudzeń VAT na kwotę ponad 2 mld zł. - To wzrost o 400 mln zł w stosunku do analogicznego okresu

Rząd proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

oczekiwania na działanie organu podatkowego. Nastąpi to poprzez zmniejszenie wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę do wysokości 50% stawki podstawowej.Jednocześnie, jeśli urząd skarbowy wykryje poważne błędy w zakresie rozliczania VAT i akcyzy, organ podatkowy będzie mógł podwyższyć stawkę odsetek

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

założone przy urzędzie skarbowym i dedykowane tylko rozliczeniu tego podatku. Dzięki temu fiskus uzyskuje dochody z VAT, firmy płacące faktury nie boją się, że podatek nie zostanie odprowadzony, a wystawcy faktur nie opłaca się znikać po uzyskaniu zapłaty. Zmiana mogłaby jednak ograniczyć płynność

Firma krok po kroku: Straszne słowo VAT

sprzedać go innej osobie. W taki wypadku firma musi rozliczyć się z VAT-u z urzędem skarbowym. - Przedsiębiorca podatek rozlicza na zasadzie porównania podatku naliczonego w cenie zakupu i podatku należnego, który on dodaje do sprzedawanych przez siebie produktów. Jeśli VAT należny jest większy, to musimy

Karuzele podatkowe - duży problem dla budżetu i jeszcze większy dla polskich przedsiębiorców

uprawniony do żądania od urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT naliczonego, który wynikał z faktury wystawionej przez podmiot znikający. W takiej sytuacji budżet musi wypłacić pieniądze z tytułu zwrotu VAT pomimo, że żadne środki do budżetu nie wpłynęły.Problem jest więc ważki. Dostrzega go również

"Przestępcy w Polsce czują się bezpieczniej w podatkach niż w narkotykach"

procesu rejestracji VAT-UE mogłoby w pewnym stopniu ograniczyć skalę oszustw. Bezdomny, który musiałby osobiście pojawić się w urzędzie skarbowym w celu rejestracji, dwa razy zastanowi się, czy rzeczywiście chce mieć bezpośredni kontakt z urzędnikami. Poza tym taka wizyta od razu wzbudziłaby podejrzenie

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

sytuacje. Czasami wierzyciel wpłaca środki komornikowi, aby pokryć koszty uzyskania jakiejś informacji. Wówczas komornik jest tylko płatnikiem, przekazuje od razu te pieniądze np. do urzędu. Jak od tego obliczyć VAT? - pyta retorycznie Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. Komornicy obawiają

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

pierwszej instancji zaszła konieczność przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie zasadności zwrotu podatku VAT za ww. okres podatkowy. Powołując się na art. 87 ust. 2 ustawy o VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie o przedłużeniu do 22 września 2015r. termin zwrotu nadwyżki podatku

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach. - Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzenia

Ponad 80 proc. przekrętów podatkowych ma związek z VAT-em

Aż 83,7 proc. uszczupleń podatkowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. fiskus ujawnił w czasie kontroli podatkowych dotyczących VAT. Dalej są PIT - 10,5 proc., i CIT - 5,7 proc. Inne podatki to już drobiazg. Ministerstwo wylicza przy tym najczęstsze grzechy podatników związane z

Polacy zakładają firmy w Czechach; ekspertka: polski budżet na tym traci

, ale już nabyła np. samochody, to od razu przysługuje jej prawo do zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego. Jak tłumaczył Dmowski, dodatkowo przepisy czeskie związane np. z rozliczeniem podatku VAT od kupowanego paliwa też są mniej restrykcyjne niż w Polsce - spółki mają prawo do pełnego odliczenia

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi?

interpretacji urząd, który nazwie Biurem Krajowej Informacji Podatkowej. Do kontaktów z podatnikami coraz szerzej używany ma być internet. Rząd zapowiada też "prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego". Dla dużych ułatwienia To nie

Kapica: Krajowy Wyspecjalizowany US mógłby ściągać podatek bankowy

Urząd Skarbowy (KWUS). Od przyszłego roku będzie on obsługiwał prawie 4 tys. największych firm z całej Polski. Wiceminister pytany był m.in. o ryzyko, że zmiany w administracji podatkowej zostaną zatrzymane przez przyszły rząd. "Jeżeli dojdzie do sytuacji zapowiadanej przez przyszłą partię

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

ochronę, gdyby w przyszłości urzędy skarbowe zmieniły zdanie. - Należy w niej szczegółowo wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Jedną z nich jest np. możliwość zastosowania procedury VAT marża w przypadku, gdy podatnik kupił nowy samochód osobowy do celów prywatnych i po jakimś czasie wprowadził go do majątku

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

korzystania ze służbowego samochodu do celów prywatnych. Według szefa rządu osoby korzystające prywatnie z takich aut były często narażone na nieprzyjazne interpretacje urzędów skarbowych, za co spotykały je duże kary finansowe. "Wprowadzamy propozycję jednolitego ryczałtu - umiarkowanego, jeśli chodzi o

DGP: Budżet traci 2 mld rocznie na złomie

eksportują surowiec z Polski i występują do urzędu skarbowego o zwrot VAT, albo sprzedają złom legalnym firmom w Polsce, po czym likwidują swoją firmę i nie odprowadzają należnego podatku. Tona złomu miedzianego lub mosiężnego warta jest około 20-30 tysięcy złotych. To oznacza, że wyłudzając VAT ze sprzedaży

Koniec koszmaru przedsiębiorców. Jest bat na urzędy w sprawie VAT

podatkowego rozliczenia dokonanego przez podatnika i wykazanej przez niego kwoty zwrotu, naczelnik urzędu skarbowego mógł wydać postanowienie o przedłużeniu terminu do zwrotu nadpłaty. Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, iż na takie postanowienie zażalenie nie przysługuje. Przełom w zasadach

Rząd przyjął projekt MG, który ma ułatwić życie przedsiębiorcom

komfortowych rozliczeń VAT-owskich z budżetem państwa. Szef rządu przekonywał, że spowoduje to, iż "warunki ich obsługi w portach polskich będą zbliżone do tych najbardziej konkurencyjnych w Europie". Przyszła ustawa przewiduje ponadto zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku

Nowa cyfrowa i urzędowa rzeczywistość. Teraz w Polsce

dane o wszystkich podatnikach w jednej bazie. Dotąd przechowywane były w 400 bazach danych w urzędach skarbowych. W nowym systemie wszystkie urzędy skarbowe będą miały dostęp do tych samych danych. Co więcej, dane od podatników będą wymieniane automatycznie z rejestrami prowadzonymi przez inne

Polska Izba Handlu zajmie się propozycjami zmian w podatku VAT

rozliczyć się z takiej usługi. Interpretacja urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów jest taka, że następuje w momencie fizycznego wykonania usługi - podpisania raportu lub zakończenia akcji promocyjnej, co nie do końca oddaje rzeczywistość. Duża część działań promocyjnych kończy się w momencie, kiedy

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

-towarowych. Skąd taki pośpiech legislacyjny? Dziura po Grabowskim Zgodnie z przepisami UE przedsiębiorcy powinni mieć prawo do odliczenia 100 proc. VAT od używanych w swojej działalności samochodów, paliwa do tych pojazdów oraz rachunków z warsztatów. W Polsce z tego prawa korzystają tylko posiadacze

Podatki po nowemu wg ZPP, czyli koniec PIT i CIT, jedna stawka VAT

. Emerytury i renty zostałyby unettowione, czyli obniżone o wysokość płaconego dziś podatku i składek. - Część pracowników urzędów skarbowych można by przesunąć z obsługi podatku dochodowego do poszukiwania poważnych przestępstw podatkowych - przekonywał Cezary Kaźmierczak. Podatek od przychodów Nie koniec

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

podatnikiem" założonym na tzw. "słupa" - podmiotem wykorzystywanym w transakcjach łańcuchowych i karuzelowych, w celu uzyskania nienależnej korzyści, poprzez uchylenie się od zapłaty należnego podatku VAT. Urząd Kontroli Skarbowej stwierdził przy tym, że Podatnik przed przystąpieniem

MF: w styczniu 2014 r. podatnicy przesłali ponad 3 mln e-deklaracji

formularzami w styczniu tego roku były: PIT-11, PIT-28, PIT-37, PIT-4R oraz VAT-7. "Składanie deklaracji podatkowych przez internet jest najtańszą, najszybszą i najwygodniejszą formą rozliczenia z urzędem skarbowym. Rosnąca popularność tego systemu wynika nie tylko z faktu, że z roku na rok staje się on

Niezbędnik przedsiębiorcy

składki za siebie do 16 grudnia - zapłata składek na ZUS za listopad przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi do 20 grudnia - firmy płacą zaliczkę za listopad na podatek dochodowy od osób prawnych do 20 grudnia - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na

NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY

* do 17 grudnia - zapłata składek na ZUS za listopad przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi * do 22 grudnia - firmy płacą zaliczkę za listopad na podatek dochodowy od osób prawnych * do 22 grudnia - firmy wpłacają do urzędów skarbowych zaliczki na podatek

MF chce, by za dwa lata urzędy skarbowe same wypełniły nam roczny PIT

urzędu skarbowego z osobna, tylko będzie scentralizowanym systemem poboru podatków i wymiany informacji o podatnikach. Innym elementem systemu e-Podatki ma być scentralizowany system informacji o podatnikach CIT i VAT. Obecnie deklaracje VAT, składane przez podatników również przez internet, trafiają do

Możliwe, że zmiany w VAT od aut wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.

związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Będzie to wymagało złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Od 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie zaplanowanych przez resort

Z urzędem skarbowym wolimy rozliczać się przez internet

fiskusowi różne deklaracje i zeznania siecią, szybko rośnie. W styczniu tą drogą urzędy skarbowe dostały już ponad milion różnych formularzy. Najczęściej: PIT-11, PIT-28, PIT-37, PIT-4R oraz VAT-7. Składanie deklaracji podatkowych przez internet jest najtańszą, najszybszą i najwygodniejszą formą rozliczenia

NIK: Fiskus słabo walczy z ucieczką firm przed podatkami za granicę

NIK zbadała działania Ministerstwa Finansów, pięciu z 16 urzędów kontroli skarbowej, pięciu z 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na terenie pięciu województw oraz Rządowe Centrum Legislacji w zakresie nadzoru nad prawidłowością rozliczeń firm z udziałem kapitału zagranicznego z

Znany producent bielizny chce upadłości. Przez kryzys na Ukrainie

zł, a strata była na poziomie 1,7 mln zł. W 2011 roku firma miała jeszcze zysk, który sięgnął 3,9 mln zł. Wojciech Morawski ma żal do państwa polskiego. Gdy jego firma wpadła w kłopoty, dostała wypowiedzenie umowy leasingu magazynu w Pniewach, co spowodowało, że urząd skarbowy domagał się od firmy

Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni twój PIT

Plan jest taki: w ramach nowego systemu informatycznego e-Podatki fiskus chce zebrać dane o wszystkich podatnikach w jednej bazie. Dziś przechowywane są w 400 osobnych bazach danych w urzędach skarbowych. W nowym systemie wszystkie urzędy skarbowe będą miały dostęp do tych samych danych. Docelowo w

Łowy skarbówki na szarą strefę w paliwach

szokujące wyniki. Jak w czwartek poinformowało Ministerstwo Finansów, do urzędów kontroli skarbowej skierowano 89 wniosków o sprawdzenie firm z branży paliwowej. A ujawnione podczas tej akcji straty budżetu z tytuły niezapłaconego podatku VAT fiskus oszacował na niemal 160 mln zł. W drugiej połowie czerwca

Dyskusja o ładowności ciężarówki, czyli DROP wygrał z fiskusem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał we wtorek pozytywny dla spółki wyrok w sprawie skargi DROP SA na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą rozliczeń podatku od towarów i usług za 2006 rok. W decyzji fiskusa zakwestionowane zostały dostawy złomu do DROP SA

Kto może składać kwartalne deklaracje VAT?

rozliczać podatek VAT kwartalnie, musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o swoim zamiarze do 25 maja 2010 r. Również ci podatnicy, którzy w ciągu 2010 r. rozpoczną dopiero wykonywanie czynności opodatkowanych, mają możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczeń podatku VAT. Podatnicy ci muszą o zamiarze

Koalicja: odrzucić projekt SLD ws. odliczania VAT od kupna samochodów

paliwa, bowiem w tym przypadku 50-proc. odliczenie będzie przysługiwać dopiero od 1 lipca 2015 r. Pełne odliczenie VAT przysługuje tylko w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Wymaga to złożenia w urzędzie skarbowym informacji

Pity 2011: Ponad 5,5 mln deklaracji podatkowych przez internet

Rozlicz podatek z Wyborcza.biz Pobierz bezpłatny program do rozliczania pitów Pity 2011 trzeba rozliczyć do 30 kwietnia. Pozostałe - m.in. dotyczące CIT i VAT - można składać przez cały rok. "Jednak już teraz wiadomo, że 2012 r. będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem ilości podatników

Skarbówka zajeżdża konia, który chce pracować

dochodowych CIT i PIT poprzez zaliczenie faktur w ciężar kosztów uzyskania przychodów, (wyłudzenie zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego". Skarbówka wykrywa takie przypadki, robiąc np. kontrole krzyżowe. Upraszczając, robi analizy przepływów finansowych między firmami i szuka dziwnych operacji, np

Biurokracja w polskich portach blokuje importerów. Wybierają przeładunki za granicą

kwestią jest obowiązek szybkiego uregulowania VAT. Przedsiębiorca po wystawieniu faktury VAT musi przekazać na konto odpowiedniego urzędu skarbowego różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym do 25. dnia następnego miesiąca, bez względu na fakt czy wystawione faktury sprzedażowe zostały zapłacone

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

przychody. Gdyby przeniosła się do Warszawy i tutaj otworzyła salon, zatrudniając koleżankę po fachu, wtedy zapłaciłaby 405 zł podatku miesięcznie. Warunki do karty podatkowej Pierwszy to złożenie w urzędzie skarbowym odpowiedniego formularza PIT-16. Trzeba to zrobić nie później niż do 20 stycznia roku

Kto i jak powinien oceniać skarbówkę. Po wyroku w sprawie DROP S.A.

kadrowych. _______________________________________________ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pozytywny wyrok w sprawie skargi DROP na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą rozliczeń podatku od towarów i usług za 2006 rok. Zakwestionowane zostały dostawy złomu do DROP

Król e-podatków? Nie PIT-37. I nie VAT-7. Przez internet najczęściej wysyłamy...

przygotowują dla swoich pracowników. Na podstawie zawartych w tych dokumentach danych pracownicy wypełniają potem swoje roczne zeznania podatkowe i rozliczają się z fiskusem. Jeden z egzemplarzy PIT-11 firmy wręczają pracownikom, drugi wysyłają do urzędów skarbowych. W tym roku przez internet wysłały fiskusowi

"Mały podatnik" i rozliczenia VAT w kolejnym roku podatkowym

wcześniej zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego. Konieczne jest dopełnienie tej formalności w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar stosować metodę kasową. Dodatkowo, wybór kasowej metody rozliczania VAT związany jest z rozliczaniem się za okresy kwartalne

Czym miliarder podpadł rządowi? Rozmowa ze Zbigniewem Jakubasem

Włoch, występując o zwrot zapłaconego podatku. Ale okazało się, że niektórzy poddostawcy to firmy krzaki, które VAT-u nie odprowadzały do budżetu państwa... - Kiedy w grudniu 2012 roku otrzymaliśmy informację od organów skarbowych, że niektórzy nasi dostawcy mogą nie odprowadzać VAT, to od razu od

Czy warto być podatnikiem VAT?

podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.Na podstawie prowadzonej ewidencji podatnik sporządza deklarację VAT miesięczną lub kwartalną. W związku z tym powstaje u niego kolejny obowiązek

Skarbówka... niewinna w sprawie Amber Gold

wszczęto postępowania dyscyplinarne, niezależnie od przekazania sprawy do prokuratury. Cytowana przez PAP rzecznik prokuratury Grażyna Wawryniuk oświadczyła dziennikarzom, że choć kontrole przeprowadzone przez ministerstwo finansów w I i III Urzędzie Skarbowym w Gdańsku wykazały szereg nieprawidłowości, to

Kasacja Krzysztofa Rutkowskiego oddalona. Detektyw skazany za pranie brudnych pieniędzy

milionów litrów komponentów do produkcji paliwa, mieszał je i sprzedawał jako benzynę (nie płacił akcyzy i VAT). Sąd skazał go za to na sześć lat więzienia i 210 tys. zł grzywny. Krzysztof Rutkowski prześwietla milionera, potem mu doradza Państwo przejęło należące do niego supernowoczesne studio nagrań

Zmiany, które mają pomóc firmom utrzymać płynność, to nie rewolucja

odprowadziła już do urzędu skarbowego na podstawie faktur niezapłaconych przez nieuczciwych kontrahentów. Rząd chce, żeby podatnik, który zapłacił podatek, a nie dostał zapłaty, mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności. Obecnie korekty można dokonać po 180 dniach

Kwitnie handel fakturami

popełniają przestępstwo podatkowe i powinny mieć tego świadomość. Podatnik, który kupuje faktury VAT, koszty, czy też dokumenty pozwalające rozliczyć mu dotacje unijne razem z nimi kupuje sobie w pakiecie także i kłopoty.   Urzędy skarbowe cały czas wykrywają mnóstwo takich transakcji. Ogłoszenia o

Będziesz uczciwy? W urzędzie skarbowym będziesz VIP-em

Cichonia podobne problemy ma większość krajów UE, a na ich tle Polska nie wygląda najgorzej. Centralny Rejestr Dłużników i VIP-y w urzędach skarbowych Wiceminister uważa, że w polskim systemie podatkowym brakuje zachęt do tego, żeby być "dobrym podatnikiem". Także administracja skarbowa ma tutaj

Lepsi urzędnicy, gorsze prawo - przedsiębiorcy o polskich podatkach

organu wyższej instancji. Jedynie 20% deklaruje, że w sytuacji otrzymania niekorzystnej decyzji naczelnika urzędu skarbowego nie składałoby odwołania do izby skarbowej.

Co zrobić, gdy brakuje pieniędzy na podwójną zaliczkę?

z deklaracji VAT za listopad 2010 r., deklarację tę powinien złożyć najpóźniej 20 grudnia 2010 r. W przeciwnym razie będzie musiał uiścić odsetki za zwłokę. Należy przy tym pamiętać, że dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot jest dzień, w którym faktycznie dotrze ona do urzędu skarbowego

mBank wchodzi w księgowość dla małych firm

wysyłasz księgowej. Ona zajmuje się ich księgowaniem. Księgowa może też inicjować płatności np. do ZUS i urzędu skarbowego. Ty musisz jedynie potwierdzić przelew. Trzeci wariant - premium - kosztować będzie 300 zł. Co firma dostanie ekstra? Przede wszystkim większą elastyczność. W pakiecie za 150 zł

"Puls Biznesu": Afera prętowa

wyroby stalowe i zawieźć na rynek zagraniczny. Pośrednik kupuje stal i odlicza VAT, bo za granicą ma stawkę zero. Odbiorca za granicą powinien zgłosić transakcję w swoim urzędzie celnym i zapłacić podatek, ale tego nie robi. Stal faktycznie nawet nie wyjeżdża z Polski, a obrót jest tylko papierowy"

"Rz": Łagodniejsze przepisy zachęcają podatników

W ten sposób skorygowali swoje wcześniejsze rozliczenia z fiskusem. To o 77 proc. więcej niż przed rokiem, kiedy do budżetu wpłynęło 108 mln zł - zauważa gazeta i wskazuje, że to efekt liberalizacji prawa. Od grudnia 2008 r. podatnicy, którzy popełnili błąd w rozliczeniach w zakresie VAT, a

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

zaległości w urzędzie skarbowym, ZUS. Nam pewnie nic nie przypadnie - mówi Joanna Ułasiuk. Co dziesiąta faktura opóźniona W podatku VAT obowiązuje zasada tzw. memoriałowego rozliczania VAT - firma ma obowiązek jego zapłaty po wystawieniu faktury, nawet jeśli nie otrzyma jeszcze zapłaty za usługę czy towar

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

szans na wykorzystanie pełnej ulgi. Dzięki zmianie przepisów ich zwrot podatkowy podskoczy do 4224,12 zł. Różnicę między nowym i starym odpisem, czyli 3793,19 zł, dopłaci im do zwrotu urząd skarbowy. Przykład 2. Rodzice z identycznymi dochodami jak w przykładzie 1 wychowują dwójkę dzieci. Po staremu

Skutki przerobienia samochodu ciężarowego na osobowy

;samochodzie, dla którego wydano zaświadczenie o spełnieniu warunków technicznych, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku czego pojazd ten nie spełniał określonych przepisami o VAT wymagań, podatnik był zobowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tych okolicznościach

BCC: Solidarny VAT? Lepiej zróbcie jawny rejestr aktywnych płatników

, dodatkowych czynności w celu weryfikacji kontrahentów m.in. prosimy o deklaracje VAT-7 oraz potwierdzamy aktywnych płatników w Urzędzie Skarbowym. Regularnie wysyłane zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych o potwierdzenie czy potencjalny kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT oczekują na odpowiedź po

MF: Papierowe kopie paragonów należy przechowywać przez pięć lat

, potwierdzającymi dokonanie konkretnej transakcji w określonym czasie - podkreśliło MF. Resort wskazał, że zgodnie z ustawą o VAT podatnicy muszą przechowywać ewidencję prowadzoną do celów rozliczenia VAT co do zasady przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Rząd ma sposób na walkę z zatorami płatniczymi

korekty kosztów będzie przypadał na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Dziś firma, która ma zamiar dokonać korekty, musi o tym zawiadomić dłużnika i urząd skarbowy. Już po dokonaniu korekty informuje o tym urząd skarbowy i dłużnika. Wedle nowych przepisów wystarczy, że

Jak nam zniknie PIT? Trwa polityczna licytacja

deklaracje podatkowe PIT. - To urząd skarbowy przygotuje rozliczenie dla podatnika na podstawie informacji o jego przychodach, kosztach uzyskania i zaliczkach pobranych na podatek, które i tak otrzymuje od pracodawców. Podatnik tylko je zatwierdzi w internecie. Będzie mógł też skorygować rozliczenie urzędu

Marchew i urzędy. Anonim nie zabije wielkiej firmy?

marchew i częściowo zablokowali wejście do urzędu. - W sierpniu wystąpiliśmy o zwrot VAT - opowiada Lewiński. Agro North według Lewińskiego czeka na 17 mln zł zwrotu z tego podatku. To rozliczenie inwestycji z ostatnich lat oraz zakupu palet. - Urząd zakwestionował rozliczenie właśnie zakupu palet (od

Skarbówka potyka się o VAT. Milionowe odszkodowania dla firm

przemysłowego po specjalistyczny handel. Zakwestionowane przez skarbówkę rozliczenia podatku VAT dotyczyły handlu oprogramowaniem. W 2001 r. zablokowano konta spółki, zabezpieczając w sumie 120 mln zł. - Ta sprawa pokazuje, jak ostrożnie trzeba wydawać decyzje podatkowe obciążające przedsiębiorców

Jak wzrost stawek VAT wpłynie na ceny towarów i usług?

sprzedana do hurtowni za kwotę 30 zł netto plus 1,5 zł VAT (według stawki 5%). VAT nie stanowi dla podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż jest to kwota, którą należy rozliczyć z urzędem skarbowym, po pomniejszeniu o VAT naliczony przy zakupie papieru, farb drukarskich, energii itd. W

Szczurek: wśród zbierających paragony fiskus rozlosuje samochody

klientów do odbierania paragonów, które są dowodem na to, że usługa jest świadczona legalnie, a VAT od niej zostanie odprowadzony. Skorzysta na tym budżet państwa. Szczurek powiedział, że Rada UE zobowiązała Polskę do przedstawienia działań, które pozwolą na ograniczenie deficytu sektora finansów

Polacy wysłali przez internet 5,5 mln deklaracji podatkowych

-PIT-owania. W tym roku po raz pierwszy przez sieć można było wysyłać bez podpisu elektronicznego wszystkie rodzaje rocznych zeznań PIT. Co więcej uproszczono rozliczenie małżonków - nie musieli już na papierze zgłaszać w urzędach skarbowych chęci rozliczania się przez internet. Do tego doszła akcja

Wiceszef MF: wzrasta przestępczość podatkowa, będziemy z nią walczyć

płacący uczciwie podatki, czuł się jak VIP w urzędzie skarbowym. Najlepiej, jakby w ogóle nie musiał do niego przychodzić, a jeśli już tu trafi, by miał w nim oparcie, a nie wroga" - powiedział. Resort finansów zamierza utworzyć Centralny Rejestr Dłużników. Wiceminister powiedział, że związane jest

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

przypadku jej zniszczenia, co nie zachęca do wspierania instytucji charytatywnych. Inna zmiana przewiduje wydłużenie do trzech miesięcy terminu na rozliczenie VAT bez konieczności składania deklaracji podatkowej. Obecnie firmy mają na to dwa miesiące. Nowela liberalizuje ponadto warunki korzystania z ulgi

ZUS zostawił w OLT 2 mln. Winni afery AG są w skarbówce

Gdy wybuchła afera Amber Gold, minister finansów Jacek Rostowski zarządził kontrolę skarbową dotyczącą tej spółki i w końcu sierpniu ogłosił, że urzędnicy I oraz III urzędu skarbowego dopuścili się zaniedbań polegających m.in. na nieskutecznym wzywaniu do zapłaty podatków i rezygnacji z kolejnych

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

Zaliczenie zwrotu VAT z urzędu W deklaracji dla podatku VAT podatnik samodzielnie określa, czy wykazaną kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym rozliczy w deklaracji za miesiąc (kwartał) następny, czy też otrzyma ją na rachunek bankowy w ustawowym terminie. Do zwrotu podatku VAT stosuje się

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku prowadzi obecnie 23 postępowania kontrolne dotyczące obrotu nieopodatkowanymi paliwami. Część z nich jest prowadzona wspólnie z organami ścigania (w porozumieniu z prokuraturą i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej). Do końca października zakończono 13

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

odprowadzał za nich ani składek do ZUS, ani podatków do urzędów skarbowych. Resort finansów przestrzegał, że takie umowy nie są warte funta kłaków. Bo zgodnie z kodeksem pracy to stary pracodawca nadal odpowiada za odprowadzenie składek na ZUS i zaliczek na podatek od pensji pracowników. I to on ponosi

Jak długo fiskus może prowadzić kontrolę?

nie podlegają ograniczeniom czasowym. Przykładem tego jest kontrola zasadności zwrotu podatku VAT, tocząca się przed jego dokonaniem.Kontrola podatkowa rozpoczyna się zasadniczo w momencie, gdy pracownicy urzędu skarbowego doręczają podatnikowi lub uprawnionej osobie upoważnienie do jej

Auta służbowe bez ryczałtu za prywatne korzystanie

, czy odpowiednio obliczyli jego wysokość, aby nie miał zastrzeżeń urząd skarbowy - opowiadał nam Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, skupiającego przedstawicielstwa koncernów motoryzacyjnych. Ministerstwo Finansów informowało nas, że nie wie, jakie ma wpływy z tego podatku

Zmiany w VAT od 1 stycznia?

w projekcie nowelizacji, z którego wynika, że zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim, ma być dokonywany w urzędzie skarbowym tego państwa, w którym podatnik VAT ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oznacza to, że gdyby polska firma miała prawo do zwrotu VAT zapłaconego od transakcji

Jak skutecznie odwołać się od decyzji podatkowej?

Braki formalnePodatnik, niezadowolony z decyzji wydanej przez urząd skarbowy, ma prawo odwołać się do izby skarbowej. Odwołanie musi spełniać określone wymogi formalne. Powinny znaleźć się w nim następujące elementy: zarzuty przeciwko zaskarżonej decyzji, określenie istoty i zakresu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery