rolniczego ubezpieczenia

Sylwia Śmigiel

Więcej dopłat do rolniczych ubezpieczeń od klęsk żywiołowych?

Więcej dopłat do rolniczych ubezpieczeń od klęsk żywiołowych?

Ministerstwo Rolnictwa chce zmobilizować właścicieli gospodarstw do ubezpieczania się od klęsk żywiołowych. Będzie więcej, niż do tej pory dopłacał rolnikom do polis

Szef Federacji Producentów Żywności krytycznie o funduszu dla rolników

Dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner uważa, że zamiast tworzyć Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych, lepiej byłoby zaproponować rolnikom utworzenie 16 giełd rolnych, których byliby właścicielami i w których byliby ubezpieczeni.

"Rz": Nie będzie reformy KRUS - w tej kadencji

- Jest niemal pewne, że w tej kadencji parlamentu nie dojdzie do zapowiadanych przez premiera zmian w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, twierdzi "Rzeczpospolita".

Informatyzacja KRUS. Prezes firmy jest konsulem Rosji

Informatyzacja KRUS. Prezes firmy jest konsulem Rosji

"Unizeto Technologies" to spółka ze Szczecina. Przewodzi konsorcjum, które wygrało przetarg na informatyzację KRUS. Konsorcjum, do którego należy także firma Asseco, zajmie się systemami informatycznymi wspomagającymi obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych. W ramach zlecenia

Pawlak przestrzega przed pochopnymi zmianami w KRUS

spotkaniu z rolnikami w Licheniu wyraźnie podkreślił, że w 2010 roku nie będzie wprowadzał zmian w systemie funkcjonowania KRUS" - powiedział minister. Zaznaczył, że kryzys gospodarczy nie jest dobrym momentem na reformowanie rolniczych ubezpieczeń. Również przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

PiT choćby części rolników zrówna ich z przedsiębiorcami działającymi poza rolnictwem. I wtedy znów pojawi się pytanie, czy to, iż rolnik płaci na ubezpieczenie społeczne 107 zł, a przedsiębiorca ponad 500 zł, jest zgodne z konstytucją? Nie da się obronić takiej tezy, bo państwo do rolniczej

BCC złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie KRUS

BCC zapowiedziało skierowanie wniosku do TK jeszcze w listopadzie 2008 r. Organizacja przedstawiła wtedy dziennikarzom raport dotyczący Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Czekaliśmy na odpowiedź PSL i rządu w sprawie raportu - tłumaczył Goliszewski. Według ekspertów BCC, system

Zalewski: resort rolnictwa za zmianami w ubezpieczeniu rolników, ale po analizach

- Resort rolnictwa chce zmian w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ale ich wprowadzenie wymaga czasu i pełnej analizy sytuacji na wsi - uważa wiceminister rolnictwa Marian Zalewski. Zalewski, odnosząc się do wniosku Business Centre Club (BCC) skierowanego do Trybunału

"Puls Biznesu": zmiany w OFE cieszą rolników

publicznego. Prędzej czy później politycy będą jednak musieli zająć się problemem ubezpieczeń rolniczych (dotacja budżetu do KRUS wyniesie w 2011 r. ponad 15 mld zł). Zgodnie bowiem z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, rząd ma czas na wprowadzenie zmian do 26 stycznia 2012 r. Planowane na jesień wybory mogą

BCC zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o KRUS

Business Centre Club zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. BCC chce uchylenia zapisów pozwalających rolnikom płacić niższe składki. Szef BCC Marek Goliszewski uważa, że KRUS nie może być dłużej utrzymywany przez pozostałe grupy

Pawlak: reforma KRUS - na dobrym etapie

wysokość składki w zależności od wielkości gospodarstwa rolniczego; przewiduje, że wyższe składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą płacili rolnicy posiadający powyżej 50 ha przeliczeniowych.Dla gospodarstw o obszarze 50-100 ha przeliczeniowych użytków rolnych miesięczna składka będzie

Od 1 października zmiany przepisów o KRUS

rolnik opłaci składki na ubezpieczenie społeczne za cały kwartał, a następnie w trakcie kwartału przestanie podlegać ubezpieczeniu rolniczemu, powstała nadpłata zostanie mu zaliczona na poczet zaległych składek. W braku zaległości, rolnik będzie mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty. Prawo do

Awantura o KRUS

O awanturze wokół KRUS informuje portal TVN24.pl. Wedle jego doniesień minister Sawicki rozesłał do rolników list w którym pisze, że 24 kwietnia Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, "kończąc tym samym jałową dyskusję" o likwidacji KRUS mimo sprzeciwu "

Komorowski: KRUS powinien być utrzymany

Podczas spotkania z uczestnikami krajowego zjazdu Kółek Rolniczych Komorowski podkreślił, że nie zna ani jednego polityka, który chciałby zlikwidować KRUS, jednak odrębność systemu KRUS jest efektem bardzo daleko idącego zróżnicowania poziomu zamożności i sytuacji rolników. - Każdy, kto chce

PO bierze się za reformę KRUS. A raczej próbuje

być dopiero pierwszym etapem reformy i obowiązywać przez 10-15 lat. Przez ten czas do grupy ubezpieczonych według nowych zasad dołączaliby kolejni rolnicy. Nagrodą za przejście do nowego systemu byłyby wyższe emerytury.Boni będzie miał za przeciwnika partnera koalicyjnego, czyli PSL, które do tej pory

"DGP": KRUS naprawdę jest dobry

Waldemara Pawlaka, zamiast likwidować rolnicze kasy emerytalne, należałoby raczej skorzystać z ich doświadczeń i zreformować na ten wzór zasady naliczania świadczeń dla wszystkich Polaków. Przywódca ludowców tłumaczy, że dopłacamy też do ZUS-u i to w przeliczeniu na jednego emeryta więcej niż do KRUS

Rząd utrzymał niskie składki zdrowotne dla rolników

Rząd utrzymał niskie składki zdrowotne dla rolników

tego 1,7 mld zł rocznie. Pieniądze te przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

"PB": Rząd oszczędza na polisach rolniczych

"PB": Rząd oszczędza na polisach rolniczych

Reforma systemu obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników z dopłatami z budżetu państwa miała wejść w życie od początku 2013 r., ale jak dowiedział się "Puls Biznesu", dojdzie do tego siedem miesięcy później. Taką decyzję podjęły resorty rolnictwa i finansów.Zmiany w polisach rolniczych

"Puls Biznesu": Rząd oszczędza na polisach rolniczych

Reforma systemu obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników z dopłatami z budżetu państwa miała wejść w życie od początku 2013 r., ale jak dowiedział się "Puls Biznesu", dojdzie do tego siedem miesięcy później. Taką decyzję podjęły resorty rolnictwa i finansów. Zmiany w polisach rolniczych

Kopacz: pomoc UE dla rolnictwa po rosyjskim embargu ma być adekwatna do strat

. "Fundusz utworzą odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów" - zapowiedziała. Na początku sierpnia rząd zaakceptował założenia ustawy w tej sprawie. Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych ma być funduszem ubezpieczenia od ryzyk rynkowych opartym na

Jest projekt ustawy o składkach zdrowotnych rolników. 1 zł od hektara

przesłanym przez Centrum Informacyjne Rządu. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych - składkę zdrowotną będzie

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

Wokół potencjalnej reformy Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych narosła w ostatnim czasie aura tajemnicy. Rząd, aby nie drażnić rolników, nabrał wody w usta i nie chce zdradzać zbyt wielu szczegółów. Minister rolnictwa Marek Sawicki mówi tak: "Prace prowadzone są w ministerstwach Finansów

Oferta InPost najkorzystniejsza w przetargu KRUS za ok. 22,7 mln zł

Warszawa, 05.11.2014 (ISBnews) - Oferta InPost została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na obsługę przesyłek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o wartości 22,71 mln zł, podała spółka. W ramach 2-letniej umowy InPost zrealizuje dla KRUS około 22,5 mln przesyłek. "

Związki zawodowe FO Dębica porozumiały się z zarządem spółki

zawodowe weszły spór zbiorowy ze spółką od początku maja w wyniku nie uwzględnienia przez spółkę do 30 kwietnia 2014 r. żądań przedstawionych przez ZZ. Wówczas spółka podała, że żądania związków zawodowych dotyczyły podwyżki wynagrodzenia, wzrostu indywidualnej składki na dodatkowe ubezpieczenie

MRiRW: 55,5 mld zł na rolnictwo i rybołówstwo w 2015 r.

Z tego dotacje do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) mają wynieść ponad 17,5 mld zł wobec 16,5 mld zł w ub.r. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 dla części budżetowych, których dysponentem jest minister rolnictwa zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4,6 mld zł. W tym na

Komisje zajmą się przepisami dot. przetwarzania żywności przez rolników

przywileje i często musi zmienić KRUS na ZUS, co wiąże się z wyższymi składkami na ubezpieczenie społeczne - tłumaczył poseł. Proponowane przez PSL rozwiązania mają uregulować przetwarzanie i sprzedaż przez rolników produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli (np. pieczywa, wędlin, dżemów

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: (pracownikom, (osobom wykonującym pracę nakładczą, (członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, (osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub

Związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z FO Dębica ws. podwyżek płac

dotyczyły podwyżki wynagrodzenia, wzrostu indywidualnej składki na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne finansowane przez pracodawcę, przyznania jednorazowej nagrody oraz podwyższenia dodatku za pracę w porze nocnej. Zgodnie z przepisami obowiązującego w spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ('ZUZP

"DGP": Problemy z KRUS. Rolnicy pójdą do Trybunału

społecznego rolników.Według MRiRW prawo do wcześniejszej emerytury rolniczej przysługuje rolnikowi, który osiągnął wiek 55 lat (kobieta) albo 60 lat (mężczyzna), jeżeli legitymuje się co najmniej 30-letnim stażem i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.Okres ubezpieczenia rolniczego nie może być

Ziemia rolna hitem dekady. Zysk: 287 proc. w 10 lat

jednak aż tak bardzo. Bartosz Turek z Lion's Banku wyjaśnia, że tę średnią wywindowały najdroższe grunty o najwyższej przydatności rolniczej. Lion's Bank stworzył więc własny indeks wartości ziemi rolnej, który pokazuje średnią wartość przeciętnego hektara ziemi w całym kraju, a nie sprzedanego w

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

;, czyli jak tłumaczą specjaliści od emerytur, likwidacji odrębnego systemu ubezpieczeń rolniczych. Kiedy i jak ma to wyglądać? Tego nie wiadomo. Wiadomo za to, w jaki sposób premier chciałby to rolnikom osłodzić. - Chcę podkreślić, że to ewolucyjne wprowadzanie podatku od dochodu gospodarstw rolnych

Interesy ze Wschodem skażone niepewnością, KUKE jednak zmienia politykę

KUKE musiała zaostrzyć zasady ubezpieczeń transakcji. - Stosujemy podwyższone kryteria oceny sytuacji finansowo-majątkowej dłużników i wyników ich działalności, a także podwyższone kryteria oceny zwyczajów płatniczych dłużników. Budostal z kwitkiem Dwa tygodnie temu "Gazeta" opisała, jak

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: - pracownikom, - osobom wykonującym pracę nakładczą, - członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, - osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

Niższe podwyżki dla części emerytów. Tylko najbogatszych

Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH, z powodu "zerowej" inflacji więcej niż 36 zł brutto w marcu dostanie mniej osób, niż szacował rząd. - Wszystko zależy od tego, o ile wzroście płaca realna w 2014 roku. Tego jeszcze nie wiemy. Zakładając, że będzie to między 3,5 a

Janusz Cichoń objął nadzór nad departamentami podatkowymi resortu finansów

wiceministra finansów od podatków Macieja Grabowskiego do resortu środowiska, konieczna była reorganizacja w kierownictwie Ministerstwa Finansów.Janusz Cichoń ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (specjalność ekonomika rolnictwa). W 1990 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

próżno szukać w innych krajach. Zwłaszcza w takim nagromadzeniu. Mają więc swój system ubezpieczeń społecznych, czyli Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Bardzo korzystny, jeśli zestawić go z ZUS i składkami, które płacą zwykli przedsiębiorcy. Dość powiedzieć, że w tym roku rolnik z gospodarstwem

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym

rolniczej z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Osoba pobierająca rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie będzie mogła uzyskiwać dochody z pracy pozarolniczej. Sejm odrzucił natomiast, mimo pozytywnej rekomendacji nadzwyczajnej komisji, która pracowała nad

Eksport nakręcił zysk KUKE. Teraz ogranicza gwarancje na Ukrainę

Wartość ubezpieczonego przez Korporację obrotu eksportowego była najwyższa w historii KUKE i wyniosła 14,26 mld zł, o 5 proc. więcej niż przed rokiem. W ujęciu dolarowym obroty eksportowe stanowiły równowartość 4,52 mld dolarów, zatem w porównaniu z wynikami w roku 2012 zanotowano 7-proc. wzrost

Emeryci z przekrętu na starość wzbogacą się o 200 tys. zł

otrzymać dotacje - wyjaśnia. Hektar u pośrednika kosztuje od 19 tys. zł w górę. Plus 5 proc. prowizji od kwoty transakcji "za doradztwo". - To naganny proceder - oburza się rzecznik KRUS Maria Lewandowska. - Jeśli ktoś w swojej naiwności wierzy, że do objęcia ubezpieczeniem rolniczym wystarczy

Ukraińska inwestycja ryzyka za 35 milionów euro

Budostal 3 zdobył kontrakt na budowę największej na Ukrainie farmy kaczek (5 mln sztuk rocznie) na długo przed wydarzeniami na Majdanie. Inwestycja finansowana przez jednego z liderów ukraińskiego rynku rolniczego - Creative Group - ma powstać w regionie czernigowskim na północy kraju

"Rz": Front przeciw planom premiera Tuska

emerytalnego. Związkowcy dają do zrozumienia, że w razie braku porozumienia z rządem nie zawahają się wyprowadzić ludzi na ulicę.Premier będzie też miał problem wewnątrz koalicji, bo PSL nie godzi się na likwidację Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Także sędziowie zaniepokoili się zapowiedzią bliżej

InPost jest zainteresowany obsługą przekazów ZUS

chce przejąć obsługę przekazów ZUS odpowiada: "Oczywiście. Nie wiem, czy w zeszłym roku bylibyśmy na to gotowi, ale w tym – już owszem. Na pewno zmniejszylibyśmy koszty funkcjonowania Zakładu. Startowaliśmy i wygrywaliśmy w przetargach wojewódzkich ogłaszanych przez Kasę Rolniczego

Ubezpieczenie zdrowotne rolników - nowe zasady

uważa, że w ostatniej chwili zostaną przyjęte rozwiązania uproszczone i prowizoryczne - jakaś stawka ryczałtowa albo objęcie najbogatszych rolników systemem obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie zgadza się z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki. Mówi, że Konfederacja

"DGP": Wszyscy do KRUS

Według polskiego prawa wszyscy rolnicy posiadający ponad hektar ziemi płacą składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ci, którzy posiadają mniej niż hektar ziemi mogą złożyć wniosek o przeniesienie do KRUS-u. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy 80 tysięcy osób zdecydowało o przeniesieniu

ZUS i KRUS mogą zwalniać pracowników

Jak pisze gazeta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych straci jedną ósmą swojego budżetu, a Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych - 11 procent. Niewykluczone, że instytucje będą musiały ograniczyć inwestycje albo zwalniać pracowników.W noweli budżetu cięcia są zapisane w stosunku do wszystkich dotacji

Polska Racja Stanu jest nasza

W artykule "PiS-u skok w rolnicze miliony"(internetowy tytuł: Twórca SKOK-ów ma pomysł na nowy biznes za miliony z publicznej kasy. Trzeba tylko zmienić parę ustaw ujawniliśmy, że Bierecki - były szef Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych - od pierwszych dni w parlamencie zabiega

Palikot chce zlikwidować KRUS. Ustawy już w Sejmie

W ustawie autorstwa RP chodzi o likwidację Agencji Nieruchomości Rolnych w ciągu trzech lat, sprzedaż rolnikom jej nieruchomości po preferencyjnych cenach, utworzenie Funduszu Poręczeń oraz połączenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ustawy zostały

Budostal walczy o ukraińską gwarancję

Budostal 3 zdobył kontrakt na budowę największej na Ukrainie farmy kaczek (5 mln sztuk rocznie) długo przed wydarzeniami na Majdanie. Inwestycja finansowana przez jednego z liderów ukraińskiego rynku rolniczego - Creative Group - ma powstać w regionie czernihowskim na północy kraju, kilkadziesiąt

Sawicki apeluje do hodowców wieprzowiny o wspólne działanie

W piątek Sawicki spotkał się z organizacjami hodowców trzody chlewnej, przetwórcami, organizacjami rolniczymi działającymi w COPA-COCEGA, a także z przedstawicielami lokalnych komitetów protestacyjnych z województwa kujawsko - pomorskiego oraz wielkopolskiego. Podczas rozmów poruszono m.in. temat

Lion's Bank: ziemia rolna stale drożeje

podatki oraz preferencyjny systemem ubezpieczeń społecznych (KRUS). Niewykluczony jest także dalszy wzrost poziomu cen związany ze zniesieniem ograniczeń w nabywaniu polskiej ziemi przez obywateli UE w maju 2016 roku, choćby dlatego, że ziemia w Polsce jest o ok. 2-3 razy tańsza niż w UE. Wiele osób

KE zaleca Polsce m.in. reformy rynku pracy, energetyki, KRUS

dalsze wysiłki, aby zwiększyć szanse zatrudnienia pracowników w starszym wieku oraz przedłużyć faktyczny okres aktywności zawodowej. Nierozwiązana pozostaje wciąż kwestia reformy specjalnych programów emerytalnych dla górników i rolników" - ocenia Komisja. "System rolniczych

Drogie emerytury. Jak zlikwidować KRUS?

rolniczych wymaga istotnie większych dotacji z budżetu państwa niż system pozarolniczy. Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni nieprzekraczającej 50 ha, płaci miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości zaledwie 68 zł. Biorąc pod uwagę strukturę wypłat świadczeń z KRUS, z tej

Koniec świętych krów: Policjanci, górnicy, rolnicy

wydatków w 2011 r. na ubezpieczenia społeczne 16 mld zł otrzymali rolnicy z KRUS-u (1,3 mln emerytów i rencistów), 13 mld zł mundurowi (380 tys.) i 13 mld zł górnicy (325 tys.).Oznacza to że prawie 25 proc. wydatków na ubezpieczenia nie podlega zasadom, według których, jak zapewnia minister Jacek Rostowski

"Rz": Tysiące rolników straciło prawo do emerytur z KRUS

Problem może dotyczyć nawet 100 tysięcy osób urodzonych po 1948 roku, tak zwanych dwuzawodowców. To osoby, które nie tylko pracowały w gospodarstwie rolnym, ale także prowadziły własne firmy czy były zatrudnione i podlegały ubezpieczeniu w ZUS.O sprawie anonimowo mówi gazecie urzędnik jednego z

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

budżetu, Polska nie jest jedynym krajem z odrębnym systemem ubezpieczenia rolniczego. Mamy choćby Niemcy, Francję, Finlandię, Grecję z odrębnymi systemami funkcjonującymi od wielu lat, gdzie ta odrębność nie budzi żadnych kontrowersji, służy określonym celom państwa z pożytkiem dla ogółu

Skowrońska: projekt budżetu na 2015 r. oparty na ostrożnych założeniach

gospodarce (o 4,3 proc. do 3959 zł), zaplanowano ponadto wzrost emerytur i rent. "Przyjęta waloryzacja emerytur i rent spowoduje, że przeciętna emerytura spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych wyniesie prawie 1975 zł i wrośnie o 3,2 proc." - powiedziała. Zapowiedziała też poprawę we

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

trybunały;- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;- jednostki budżetowe;- samorządowe zakłady budżetowe;- agencje wykonawcze;- instytucje gospodarki budżetowej;- państwowe fundusze celowe;- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Wyzysk w eldorado, czyli niewolnictwo w Brazylii

W ubiegłym tygodniu policja zrobiła nalot na szwalnie w samym centrum Sao Paulo i wyłowiła 19 Boliwijek i 12 Haitanek pracujących w niewolniczych warunkach. Harowały po 16 godzin na dobę, bez żadnej umowy czy ubezpieczenia, mieszkały w zatłoczonych, obskurnych norach bez sanitariatów. Kilka

Instytut Rozwoju Rolnictwa ma wątpliwości dotyczące składki zdrowotnej

W trzecim kwartale 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego objętych było 2 mln 794 tys. osób. Rząd szacuje, że dzięki tym zmianom rolnicy dodatkowo zapłacą ok. 83 mln zł w 2012 r.Instytut Rozwoju Rolnictwa im. W. Grabskiego chce zwrócić uwagę na słabe strony

Rolnicy muszą płacić

płaci na zdrowie swoje i rolników. Nie ma powodu, żeby przedsiębiorca czy urzędnik łożył na leczenie rolnika - dodaje.W tym roku budżet dopłaci do ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników 1,87 mld zł, w przyszłym - 1,86 mld zł. Z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korzysta

Sawicki: Poszkodowani rolnicy dostaną po 5 tys. zł

Rząd przyjął program pomocy dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych, w gospodarstwach których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Wsparcie dotyczy klęsk żywiołowych, które wystąpiły od początku maja br. Na ten cel

"GP": Stare domy nie będą objęte odszkodowaniem

Dziennik przypomina, że w czasie przejścia nawałnic ucierpiało około 900 budynków. Zniszczenia dotyczą głównie infrastruktury rolniczej, która powinna być ubezpieczona na wypadek żywiołów. Niestety - pisze "Gazeta Prawna" - nawet posiadacze takich polis nie mogą liczyć na pełne

KE: Dalsze reformy potrzebne, aby obniżyć general government deficit do 3% PKB

; podniesienie (zgodnie z planem) ustawowego wieku emerytalnego służb mundurowych, podejmowanie dalszych kroków mających na celu podniesienie efektywnego wieku emerytalnego i powiązanie go z przewidywaną długością życia; "ustanowienie harmonogramu zmian w zasadach składek rolniczych w Kasie Rolniczego

Polscy rolnicy coraz nowocześniejsi. I zadowoleni ze swoich finansów

nawet nie zamierzają sięgać po rolnicze emerytury - nauczyciele, lekarze, urzędnicy, robotnicy. Natomiast wedle KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) rolników mamy 2 mln - bo tylu jest zarejestrowanych w Kasie i tylu płaci składki na emeryturę rolniczą. By mieć do niej prawo, trzeba mieć

Jak przyjemnie mieć poglądy

wyborczą!" - monologuje Marcin pod koniec każdej imprezy (choć oczywiście potem w wyborach głosuje na PO). Nie wiem, czy muszę wam wyjaśniać, co to jest ten KRUS. Otóż Marcinowi chodzi o Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stała się ona obszarem jego intensywnych zainteresowań, wyliczeń, ma na

Ruletka ubezpieczeniowo-zapomogowa. Dlaczego się nie ubezpieczamy?

. trąbowego. Pomysł był prosty: właściciele domów, mieszkań, gospodarstw rolnych płacą obowiązkowo niewielkie składki ubezpieczeniowe, np. 100 zł rocznie. Najuboższym państwo dopłaca do polis. Wzorem miały być dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Wszystko pod warunkiem, że "trąbowe"

Z rolnikami po dobroci

, skutkującymi spadkiem rocznej produkcji o minimum 30 proc. Polska już realizuje własny krajowy program dopłat do ubezpieczeń rolniczych. W krajowym budżecie na rok 2012 na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt przeznaczono 204 mln zł. Ale zamiast z budżetu krajowego, możemy finansować te ubezpieczenia z

Emerytura minimalna [PORADNIK]

budżet. Co obniża emeryturę Bardzo niska emerytura grozi: - Bezrobotnym. Jeżeli mieliśmy przerwy w pracy, musimy się liczyć z tym, że na starość na nasze konto nie będzie wpływać zbyt duże świadczenie. Za bezrobotnych pobierających zasiłek składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe

Sejm przyjął ustawę dot. KRUS

powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego szacuje, że wyższe składki zapłaci ok. 15,5 tys. rolników. W KRUS ubezpieczonych jest ok. 1,5 mln osób. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od II kwartału 2009 r. wynosi 203 zł kwartalnie.Nowe przepisy mają

Ciche majstrowanie przy KRUS-ie

wrzucić do jednego worka okresu ubezpieczenia w ZUS-ie i w KRUS-ie. Aby mogli to robić, trzeba zreformować rolnicze ubezpieczenia i wprowadzić podobne reguły jak w ZUS-ie. A na to nie zgadzają się strażnicy status quo, czyli ludowcy. Rolnicy są już rozgoryczeni, a PSL pewnie pomstuje, że przeoczono tę

Bieda kontra samorządy, czyli kwota wolna od podatku

złośliwostkami. Można było zatem usłyszeć, że gdyby trzeba nieco oszczędzić, to może by trzeba ograniczyć drogie kolacyjki za służbowe pieniądze. Przypomniano także, że utrzymywanie osobnego systemu ubezpieczenia rolników kosztuje więcej niż 13 mld zł rocznie. - Dlaczego nie ma na ulgi dla naprawdę biednych, a

Jeśli zmienić KRUS to teraz

w ZUS.Rolnicy się do tego nie palą, bo składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe są w ZUS o wiele wyższe niż w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Przykład: minimalna składka pobierana od przedsiębiorcy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS to 481,72 zł miesięcznie. Za

Rolnicy chętniej się ubezpieczają

to 54 tys. W tym roku jest znacznie lepiej - tylko w pierwszym półroczu samo PZU, do którego należy 80 proc. ubezpieczeń rolnych, sprzedało 50 tys. takich polis. Od początku września umowę z ubezpieczycielem zawarło już kilka tys. rolników, a szczyt jesiennego sezonu ubezpieczania upraw dopiero przed

Bezpłatne leczenie na wakacjach

pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,- pobierających rentę,- będących studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,- będących członkami rodziny, za wyjątkiem dzieci powyżej 18. roku życia. Dla osób pobierających emeryturę EKUZ jest przyznawana na zdecydowanie dłuższy okres

Dziś na Komisji Trójstronnej rząd przedstawi projekt emerytalny

projekt realizujący porozumienia PO-PSL, dotyczący m.in. opłacania przez budżet składek emerytalnych za osoby wychowujące dzieci. Chodzi o samozatrudnionych, podlegających ubezpieczeniu rolniczemu lub nieubezpieczonych. Zarób euro na Euro »

Przedsiębiorcy: Decyzja Trybunału dobra, ale co z KRUS?

dawna domagają się eksperci, przedsiębiorcy i pracodawcy. Teraz cieszą się z wyroku TK. Podkreślają przy tym, że jest to jasny sygnał, że czas także na zmiany w KRUS. I kolejny raz przypominają, że system rolniczych ubezpieczeń społecznych jest przestarzały i niesprawiedliwy społecznie. - Państwo

W Senacie głosowania nad poprawkami do budżetu państwa na 2009 rok

ubezpieczenia upraw (180 mln zł), dopłaty do paliw rolniczych (150 mln zł).Senatorowie PiS proponują dofinansowanie inwestycji początkowych w górnictwie kwotą 200 mln zł. Kazimierz Wiatr złożył poprawkę zwiększającą m.in. o 347 mln zł dotacje i subwencje dla samorządu terytorialnego.

100 tys. zł dla rolnika na prowadzenie własnej firmy

Według informacji "GP" rolnicy, współmałżonkowie oraz domownicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą mogli ubiegać się o unijną pomoc na prowadzenie lub rozwój własnej firmy. Z takiej formy pomocy finansowej rolnicy prowadzący gospodarstwa będą mogli skorzystać

Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników

229,10 zł (36 proc. emerytury), a powyżej 300 ha - 305,40 zł (48 proc. emerytury).Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) szacuje, że wyższe składki zapłaci ok. 15,5 tys. rolników. W KRUS ubezpieczonych jest ok. 1,5 mln osób. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 191 zł kwartalnie

Belka: Nie radykalne reformy, tylko rozwiązanie problemów

emerytur mundurowych i zracjonalizować wydatki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, uwalniając ją z pewnych narosłych latami nadmiarowych świadczeń" - dodał. Belka stwierdził , że w "ogarniętym kryzysem świecie (polityka pieniężna) powinna być zorientowana długofalowo i przyczyniać się do

Zalane gospodarstwa potrzebują pomocy

Izby rolnicze zapowiadają pomoc poszkodowanym rolnikom do sierpnia przyszłego roku. - W tym roku już nic nie zbiorą - mówi Szmulewicz i opowiada, że organizacja chce dostarczać poszkodowanym m.in. pasze i materiał siewny.Dlatego izby rolnicze prowadzą zbiórkę pieniędzy i dary dla powodzian. Numer

KRUS posiadaczy ziemskich

miejsce rekreacji, ale poza instytucjonalnym systemem służącym konkurencyjnym producentom rolnym. Jeśli niczego nie zrobimy, to za dziesięć lat będziemy mieli nadal setki tysięcy pseudo-gospodarstw podczepionych do systemu wspierania rolnictwa i rolniczego systemu ubezpieczeń. Przemiany demograficzne

KRUS tylko dla prawdziwych rolników. Koniec nadużyć

mld zł - ale w ZUS obejmuje ponad 90 proc. ubezpieczonych. Składki opłacane przez rolników są znacznie niższe od tych płaconych przez przedsiębiorców, a tym bardziej pracowników zatrudnionych poza rolnictwem. Ci pierwsi, w małych gospodarstwach, płacili w zeszłym roku po 115 zł miesięcznie na

Przegląd informacji ze spółek

bank zaproponuje podstawowe funkcjonalności, a w kolejnych miesiącach kolejne - m.in. inwestycje, ubezpieczenia, aplikację do płątności mobilnych IKO, czy PKO Junior, poinformował dyrektor bankowości internetowej i mobilnej w PKO BP Jakub Grzechnik. Konsorcjum w składzie Budimex (lider z udziałem 99

"Rz": Spełnienie obietnic Komorowskiego za 30 mld zł

W przypadku Bronisława Komorowskiego miały one wartość ponad 33,6 mld zł. Najbardziej kosztowne będzie deklarowane przez niego pozostawienie bez zmian Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, utrzymanie wieku emerytalnego oraz zachowanie corocznej waloryzacji rent i emerytur. Gdyby rząd

Finansowa tarcza przed podwyżkami cen prądu. Czy to się opłaca?

, które produkują jednocześnie prąd i ciepło, używając przy tym gazu. Chodzi przede wszystkim o to, by opłacało się budować i prowadzić biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW. Jednak zdaniem URE wysokość taryf zatwierdzonych w grudniu 2013 r. nie daje obecnie powodów do ich zmian. Co będzie, gdy obecne

Rostowski: Nie ma potrzeby ustawowo podnosić wieku emerytalnego

wieku 60 lat.Rostowski powiedział też we wtorek, że opowiada się za reformą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale jest to dziś politycznie niemożliwe do przeprowadzenia.- Ja bym bardzo chciał rozszerzyć [ten istniejący system] na KRUS w stopniowy sposób, zaczynając od najbogatszych rolników

PSL chroni tylko rolniczki

latami pracy.Co innego na wsi. Rolniczki ubezpieczone w KRUS otrzymują ok. 800 zł miesięcznie (w ok. 96 proc. rolnicze emerytury finansuje budżet, bo rolnicy płacą znacznie niższe składki niż inni pracownicy) i to świadczenie nie rośnie wraz z liczbą przepracowanych lat. Dziś rolniczka, matka trójki

Zorganizowane gangi okradają rolników w Hiszpanii

Drobne kradzieże żywności na hiszpańskiej wsi były zawsze. Ale rabunek setek ton zbiorów lub tysięcy ton mięsa, nie mówiąc o maszynach rolniczych, to nowe zjawisko, wywołane dramatycznym kryzysem oraz słabością państwa oszczędzającego także na służbach bezpieczeństwa. Bezrobocie w kraju

W Kolorado nie będzie można strzelać do dronów

Referendum wymarzył sobie niejaki Philip Steel. Ów 49-letni były żołnierz amerykańskiej armii poprzysiągł bronić "suwerenności przestrzeni powietrznej" rolniczego Deer Trail i prywatności wszystkich 600 mieszkańców. "Pojawienie się drona nad miasteczkiem będzie traktowane jako akt

Zgoda KE na pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź

oprocentowane obecnie w wysokości 2 proc. w skali roku.W ramach pomocy przewidziane jest także odraczanie terminu płatności składek, rozkładanie ich na raty, umarzanie w całości lub części bieżących składek. Dotyczy to ubezpieczenia w KRUS, sprzedaży i dzierżawy gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych. Poza

Czego rząd nam nie zrobi? Zrobiliśmy przegląd obietnic i zapowiedzi

też reformy bądź likwidacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, postulowanych przez dużą część ekonomistów i przedsiębiorców równie często jak podatek w rolnictwie. Tu też żadnych poważnych ruchów nie będzie. Przyjazne podatki Gdy pod koniec zeszłego roku Mateusz Szczurek przejmował po Jacku

Awantura o KRS- minister rolnictwa kontra BCC

zaskarżył zasady funkcjonowania KRUS do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz minister Sawicki w piśmie do rolników zapewnia, że "jako konstytucyjny minister i polityk PSL, jest i będzie gwarantem rolniczego systemu ubezpieczeń". W liście nie brakuje mocny słów: "Postulat radykalnej reformy

Nie chcę mieć konta w ZUS

było pionierskie w dużych krajach europejskich. Nowy system miał jasne źródło finansowania przez kilka lat, w postaci wpływów z prywatyzacji. Dodatkowym dopingiem do jego wdrożenia była fatalna sytuacja ubezpieczeń społecznych oraz bardzo niekorzystne prognozy demograficzne. Na początku reformy na

Comarch dostarczy system ERP dla KRUS za 16 mln zł brutto

Warszawa, 10.12.2010 (ISB) - Spółka informatyczna podpisała kontrakt z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na dostawę systemu klasy ERP, poinformowała firma w komunikacie. Wartość umowy to 16 mln zł brutto. "Projekt dotyczy wdrożenia Systemu Zarządzania stanowiącego komponent

Projekt noweli o KRUS skierowany bez poprawek do II czytania

nasze wątpliwości" - powiedziała. Projekt zakłada zróżnicowanie składek płaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w zależności od wielkości gospodarstwa. Wyższe składki będą płacili rolnicy posiadający więcej niż 50 ha. Obecna na posiedzeniu komisji zastępca dyrektora

Firmowe auta z pełnym nadzorem kierowcy

odpowiedniej aplikacji, która pozwala śledzić ruch i parametry samochodów na ekranie laptopa czy smartfona. Systemem można objąć nie tylko samochody osobowe, dostawcze czy ciężarowe. Działa również w autobusach, motocyklach, maszynach budowlanych, pojazdach komunalnych i maszynach rolniczych. Pozycjonery GPS

Bezpieczniej z polisą

, kiedy zostaną przykryte dachem. W gospodarstwie rolniczym są średnio trzy budynki o wartości ok. 200 tys. zł. Cena ubezpieczenia już od 270 zł rocznie. Składka będzie się różnić w zależności od ich lokalizacji, czyli narażenia na szkody. Np. za ubezpieczenie budynków położonych na terenach zalewowych

Rolnicy się nie ubezpieczają, bo nie mają za co?

Marek Pyrka ma w Kozienicach 15-hektarowe gospodarstwo, na którym uprawia głównie ogórki. Mieszka niedaleko Wisły na terenach zalewowych, ale nie pali się do ubezpieczenia upraw. - Dla nas to ciągle nowość, każdy na razie się przygląda, jak to wszystko wygląda - mówi Pyrka. Rolnicy korzystający

Kryzys niestraszny PZU. Grupa zanotowała 2,3 mld zł zysku

ubezpieczycieli - wylicza Klesyk. PZU świadomie nie przedłużało umów z nierentownymi od lat klientami korporacyjnymi. Lepiej sprzedawały się w pierwszym półroczu ubezpieczenia niekomunikacyjne: mieszkaniowe, rolnicze i odpowiedzialności cywilnej. Tu ubezpieczyciel odnotował 10 proc. wzrost sprzedaży. Gorzej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - KRS: 0000029548 - informa

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Forma prawna: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REGON: 370016916 NIP: 6841003649 Główna działalność (PKD): Dostępne po zalogowaniu Adres WWW: b/d Adres KŚ. RĄBA 22 38

CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W HORYŃCU ZDROJU - KRS: 000

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W HORYŃCU ZDROJU Forma prawna: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REGON: 650139878 NIP: 7931001235 Główna działalność (PKD): Dostępne po zalogowaniu Adres WWW: b/d Adres

CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU - KRS: 0000045732

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W JEDLCU Forma prawna: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REGON: 250497975 NIP: 9680171709 Główna działalność (PKD): Dostępne po zalogowaniu Adres WWW: b/d Adres 63-322 JEDLEC

CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO "GRANIT" W SZKLARSKIEJ PORĘ

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO "GRANIT" W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Forma prawna: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REGON: 020073590 NIP: b/d Główna działalność (PKD): b/d Adres WWW: b/d Adres KOPERNIKA 14 58

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

o.o. W AUGUSTOWIE ?MŁYNEX" DOBKOWSCY ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZBOŻOWEGO sp.j. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GMINNEJ SPÓŁDZIELNI "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BARGŁOWIE NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS) – instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników, uregulowane ustawą z 20 grudnia 1990Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – zobacz tekst ujednolicony ().. Typy

Ubezpieczenia społeczne

zdrowotne Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – dla ludności utrzymującej się z rolniczej działalności gospodarczej. Przykładem systemu redystrybutywnego w Polsce jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (I filar emerytalny) zarządzany przez ZUS, przykładem systemu redystrybutywno

Renta Rolnicza Szkoleniowa

. Rentę można pobierać przez 6 miesięcy lub dłużej (maksymalnie do 36 miesięcy), jeśli czas potrzebny do przekwalifikowania się wydłużyStrona główna – KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jeśli ustanie prawo do pobierania renty szkoleniowej wypłacana jest renta rolnicza z tytułu

Biurowiec na Placu Hallera w Łodzi

Biurowiec mieści się w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34 (plac Hallera). Ma 44 metry wysokości i liczy 12 kondygnacji. Jest to najwyższy budynek na tzw. "Starym Polesiu". W budynku znajdują się m.in.: oddział regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oddział wojewódzki Narodowego

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Orzecznictwem o niepełnosprawności w Polsce zajmuje się wiele wyspecjalizowanych instytucji.W celach rentowych orzeczenia wydają: lekarze orzecznicy i komisje lekarskie zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS) lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.