rodziny zastępcze

Agnieszka Drabikowska, Kielce, Piotr Skwirowski

Ulga na dzieci nie dla rodzin zastępczych

Ulga na dzieci nie dla rodzin zastępczych

Rodzice zastępczy, rozliczając się z PIT, dowiadują się właśnie w urzędach skarbowych, że nie przysługuje im ulga podatkowa na dzieci

Sejm za przeznaczeniem 7,8 mln zł m.in. na ośrodki adopcyjne

7,8 mln zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - przewiduje jedna z poprawek do budżetu na 2015 r., którą w środę w nocy przyjęli posłowie.

Co prezydent stolicy wiedziała o kamienicy odzyskanej przez męża

Mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz został jednym ze współwłaścicieli zreprywatyzowanej kamienicy, do której prawa jego wuj kupił w 1945 r. od oszustów. W rzeczywistości kamienica należała do żydowskich rodzin, których pełnomocnictwa jeden z oszustów sfałszował - donosi w najnowszym wydaniu magazyn "W Sieci". Prezydent Warszawy odpowiada: "sprawa ta jest tematem zastępczym dla merytorycznej dyskusji o przyszłości Warszawy i stanowi element brudnej walki politycznej".

"DGP": Zmiany w przepisach o pieczy zastępczej. 500 mln złotych do budżetu

. Oprócz tego starości nie będą musieli zatrudniać osób do pomocy w przypadku rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż troje dzieci.Gazeta wyjaśnia, że dzięki nowelizacji samorządy mają zaoszczędzić nawet pół miliarda złotych. Ustawa ma zostać uchwalona najpóźniej do lutego. Jak szacują

"DGP": Asystenci rodziny - duże wydatki dla samorządów, brak chętnych do pracy

Asystenci rodzinni bez kwalifikacji, opieka nad dziećmi i rodzinami wyłącznie na papierze oraz gorączkowe poszukiwanie pieniędzy w samorządowych budżetach - tak będzie wyglądać w gminach i powiatach realizacja nowej ustawy o pieczy zastępczej, która wchodzi w życie od stycznia.Jednym z wymogów

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

równoważne z posiadaniem prawa do lokalu. To jedynie administracyjne potwierdzenie faktu zamieszkiwania w danym miejscu. Dlatego też w czasie, gdy dłużnik z rodziną nadal przebywa w mieszkaniu, można naliczać mu czynsz za bezumowne korzystanie z lokalu. Nie jest to jednak docelowe rozwiązanie problemu

Fedak zapowiada wprowadzenie programu rodzinnego

, najważniejsze z inicjatyw dotyczą wzrostu o 40 proc. zasiłków na dzieci. Minister poinformowała, że po podwyżce świadczenia będą wynosiły 68 złotych.Kolejnym elementem programu będzie przyjęcie ustawy o opiece zastępczej, która będzie dążyć do likwidacji domów dziecka, oraz wspomagać rodziny biologiczne w jej

Nie tylko sprawa opolska. Urzędniczy strach przed samodzielnością

Nie tylko sprawa opolska. Urzędniczy strach przed samodzielnością

Sprawa budzi niepokój, nawet złość. Zarówno tamtejszy sąd, jak i policja (oraz urząd skarbowy, który zastosował dotkliwą karę za drobny błąd - złą formę wystawienia rachunku!) powołują się na to, że działały zgodnie z prawem. Sąd się broni, że to policja decyduje o formie zatrzymania. Policja zasłan

Charytatywny Bal Dziennikarzy przyniósł 240 000 zł

Charytatywny Bal Dziennikarzy przyniósł 240 000 zł

Na XII Charytatywnym Balu Dziennikarzy bawiło się ok. 1000 gości. Obok dziennikarzy, ludzi świata kultury i biznesu pojawili się także politycy m.in. prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz, minister spr

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny

(także zastępczym, opiekunom w pieczy zastępczej), małżonkowi rodzica. Kartę otrzymać będą mogli nie tylko obywatele polscy, ale też cudzoziemcy mający pozwolenie na pobyt stały w Polsce, długoterminową rezydenturę, uchodźcy. Dzięki karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

Według resortu finansów z punktu widzenia jednolitości postępowania i priorytetów związanych z obsługą dużych rodzin istotne jest, aby jednolicie traktować w całej administracji podatkowej rodziny z trojgiem i większą liczbą dzieci. - Rodziny takie będą mogły liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego

Sejm uchwalił budżet na 2015 r.

Za przyjęciem dokumentu głosowało 236 posłów, 205 było temu przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm przyjął kilka poprawek do ustawy budżetowej, które w większości złożyli posłowie PO. Wśród nich znalazła się ta dotycząca przeniesienia 7,8 mln zł z wydatków na rodziny zastępcze

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

"Z punktu widzenia jednolitości postępowania i priorytetów związanych z obsługą dużych rodzin istotne jest, aby jednolicie traktować w całej administracji podatkowej rodziny z trojgiem i większą liczbą dzieci. Rodziny takie będą mogły liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku - w terminie

Karta Dużej Rodziny przyjęta. Zniżki w pociągach, księgarniach, bankach

, sieci PLAY, księgarniach Świat Książki i Bonito, kinach Helios, supermarketach Alma oraz Centrum Nauki "Kopernik" czy kopalni soli w Wieliczce. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom Karta wydawana jest dożywotnio

Karta Dużej Rodziny uprawnia do tańszej podróży pociągami

Choć ustawa o Karcie Dużej Rodziny wchodzi w życie z początkiem nowego roku, Karta funkcjonuje już od pół roku na mocy rządowego programu. Mogą o nią wnioskować rodziny z co najmniej trójką dzieci. Do programu przystąpiła część kolejowych przewoźników, oferując dla wielodzietnych zniżki, które

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

więcej niż 3089 zł w roku. Ulgi nie pozbawia też rodzica renta rodzinna, którą dostaje dziecko. Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym: - wykonywał władzę rodzicielską; - pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało; - pełnił funkcję rodziny zastępczej. Z odpisu mogą

Kant po amerykańsku, czyli jak oszukują złodzieje w USA. W Europie też znają te sztuczki

Kant po amerykańsku, czyli jak oszukują złodzieje w USA. W Europie też znają te sztuczki

Kradzież tożsamości dziecka Złodzieje tożsamości są tak bezwzględni, że nawet żerują na tożsamości niewinnego dziecka. Łatwo jest wykraść ich dane, szczególnie dzieciom z domów dziecka lub rodzin zastępczych, ponieważ informacje o nich znajdują się systemie komputerowym. - Zdarzają się przypadki

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ważne! Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko. Nie jest więc tak, że jeśli

Głuchołazy. Otwarto most, który powstał w miejsce zniszczonego po ulewach

. Uszkodzony został fragment drogi wojewódzkiej nr 411 od Głuchołaz w kierunku granicy z Czechami wraz z mostem w centrum miasta. Skutkowało to dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi w Głuchołazach. Trzeba było wyznaczyć objazd. Powódź spowodowała także duże straty materialne wielu mieszkańców. Około 120 rodzin

Bezrobotni rodzicami zastępczymi? Dziecko to nie etat

Bezrobotni rodzicami zastępczymi? Dziecko to nie etat

Sosnowiecki dom dziecka i inne placówki opiekuńcze wypełnione są do ostatniego miejsca. Mieszka w nich około 150 dzieci, a każdego roku przybywa 60-70 nowych. W rodzinach zastępczych wychowuje się obecnie 471 dzieci. - To za mało, zważywszy, że dziecko w rodzinie zastępczej lepiej się rozwija

Fiskus: oddałeś dziecko, masz korzyść majątkową, płać podatek!

Fiskus: oddałeś dziecko, masz korzyść majątkową, płać podatek!

Indywidualną interpretację przepisów podatkowych w tej sprawie wydał dyrektor warszawskiej izby skarbowej. Tłumaczy w niej, że zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (np. w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka) to nic innego jak nieodpłatne świadczenie. Takie

Rząd przyjął zmiany w systemie ulg w PIT przysługujących na dzieci

;Zmiany zawarte w projekcie ustawy o PIT przewidują rzeczywistą i wymierną pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych (z trojgiem i więcej dzieci). Celem zmian jest umożliwienie skorzystania przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej. Będą

Szczurek: budżet na 2015 r. pozwoli wyjść z procedury nadmiernego deficytu

większości złożyli posłowie PO. Wśród nich znalazł się wniosek dotyczący przeniesienia 7,8 mln zł z wydatków na rodziny zastępcze, na wsparcie ośrodków adopcyjnych i pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej. Posłowie opowiedzieli się też za poprawką, by przekazać 16 mln zł z budżetu kultury na nową

Ulgi na dzieci w górę. Będzie też wyższa waloryzacja emerytur

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o PIT zwiększającej ulgi na dzieci. Ulga na trzecie dziecko w rodzinie ma wynieść 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne - 2700 zł rocznie. Emerytury wzrosną w przyszłym roku o co najmniej 36 zł. Z podwyżką zrobiło się trochę zamieszania. Z komunikatu po

Czeki na opiekę. Gdy rodzina nie jest w stanie zadbać o starszego krewnego

traciłby więc kontaktu z najbliższymi. Dodatkowo ustawa dawałaby członkom rodziny, którzy postanowią opiekować się zniedołężniałym krewnym, prawo do opieki zastępczej (aby można było odpocząć lub leczyć się samemu) oraz do rocznego urlopu opiekuńczego. Formy te istnieją w wielu krajach UE. W czasie urlopu

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

dziecko. Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Z odpisu mogą też

Dlaczego nie lubimy ZUS

dziewczynkę na wychowanie. Proces starania się o ustanowienie rodziny zastępczej jest długi i niezwykle skomplikowany: gromadzenie dokumentów, badania kandydatów na rodzinę zastępczą, badania dziecka, kilka spraw w sądzie, wizyty kuratorów sądowych oraz pracowników MOPS-u w domu itp. Ktoś, kto decyduje się na

Wrocław. Radni przyjęli budżet miasta na 2015 rok

zadania 130 mln zł pochłonie drugi etap budowy Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego, a 50 mln zł będą kosztować nowe tramwaje. 47 mln zł zostanie wykorzystane na działalność dziennych domów pomocy społecznej, blisko 24,5 mln zł na wspieranie rodzin i pieczę zastępczą, a na remonty nieruchomości

PZU: Klesyk zostaje na stanowisku, ale przed spółką nowe wyzwania

ostrożnością na 2015 rok - powiedział Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU. Powód? Odszkodowania i zadośćuczynienia dla ofiar wypadków samochodowych i ich rodzin, które z roku na rok są coraz wyższe. A wyższe wydatki na świadczenia pociągają za sobą potrzebę utworzenia przez towarzystwa wyższych rezerw

Zasiłek pogrzebowy [PORADNIK]

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są to: - dzieci własne i drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; - wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (z wyłączenie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka); - małżonek

Prześwietlamy: Door to door, czyli ile kosztuje wypasiona polisa w PZU?

Auto zastępcze w razie awarii lub wypadku naszego wehikułu to ostatnio dość popularna opcja dorzucana do bardziej rozbudowanych pakietów ubezpieczeń samochodowych. Dlatego zainteresowałem się reklamą firmy PZU, która nakłania telewidzów, by wykupili specjalną usługę "door to door", czyli

Opolskie. Wielomilionowe zaległości najemców lokali komunalnych

o eksmisję. W skali roku - jak tłumaczył PAP Węgrzyn - można przeprowadzić ok. 10-12 eksmisji, bo jest konieczność zapewnienia lokalu zastępczego. A że gmina takich lokali ma ograniczoną ilość, to kolejka niezrealizowanych pozwów się wydłuża. Szef Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w

Rząd przyjął nowelę ws. wyższej waloryzacji rent i emerytur z FUS

dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych" - napisano dalej. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, proponuje się rozszerzenie kręgu członków rodziny, którym będzie przysługiwać zasiłek pogrzebowy o: dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz o osoby, nad którymi ustanowiono opiekę

CIR podał nowe wyliczenia skutków zmian w systemie ulg PIT na dzieci

fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która umożliwi skorzystanie przez rodziców mniej zarabiających z ulgi podatkowej w PIT, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Zmiany zawarte w projekcie ustawy o PIT przewidują rzeczywistą i wymierną pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci, ze

MF przeciwne zachętom finansowym dla łączących się samorządów

systemu pomocy społecznej". Resort pracy negatywnie ocenił także propozycję "łączenia placówek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (placówek wsparcia dziennego, takich jak np. świetlice środowiskowe i placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak np. domy dziecka) z jednostkami

Kto i w jakim wymiarze może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

sprawie przysposobienia dziecka lub którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę albo opłacanie ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że urlop

Bielsko-Biała laureatem konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2011

; skierowany do rodzin wielodzietnych, a także rodzin zastępczych bez względu na kryterium dochodowe oraz program wsparcia finansowego poprzez zwiększenie wysokości świadczeń rodzinnych. Ogółem zgłoszono 93 projekty. Jury do finału konkursu zakwalifikowało 33 najwyżej ocenione przez ekspertów, którzy

Budżet na 2015 r. gotowy. Podatki i płace w zamrażarce

. Uzyskany w ten sposób milion złotych ma pójść na utworzenie kilkunastu etatów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. 7,8 mln zł z puli wydatków na rodziny zastępcze ma być przesunięte na wsparcie ośrodków adopcyjnych i pobyt dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej. Wbrew rządowi przeszły jedynie dwie poprawki

Wybory parlamentarne w Szwecji wygrała lewica. Ale nie ma większości w parlamencie

socjaldemokratów, kierował związkiem zawodowym pracowników przemysłu metalowego. W kampanii Loefven przedstawiany jest jako polityk bliski ludziom. Zwraca się uwagę, że został wychowany w rodzinie zastępczej. Szwecja już nie ma najwyższych podatków w Europie Lewicowa opozycja była faworytem niedzielnych wyborów do

Zabrze. Rusza przebudowa zaplecza zabytkowej kopalni Guido

zastępcze pomieszczenia do obsługi turystów. Będą działały prawdopodobnie do końca tego roku - tak długo, jak potrwa przebudowa naziemnej infrastruktury ruchu turystycznego. Równolegle "zaawansowanej modernizacji" poddane zostaną podziemne trasy turystyczne. Dotąd na głębokości 170 metrów

Największe wpadki ubezpieczycieli w 2013 roku

. Towarzystwa ubezpieczeniowe przekonują kierowców, żeby nie korzystali z usług warsztatów i wypożyczalni, które oferują samochody zastępcze na koszt ubezpieczyciela. Najpierw trzeba to uzgodnić - apeluje Polska Izba Ubezpieczeń zrzeszająca wszystkie towarzystwa. Powód? Ubezpieczalnie twierdzą, że spółki

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

pogrzebowy. Do tego grona dołączą: dziadkowie, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. Podczas konsultacji społecznych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów proponowane zmiany w waloryzacji przyjął z umiarkowanym zadowoleniem. Choć wskazywał, że jest to krok

Miasto pomaga prywatnym właścicielom pozbyć się lokatorów

lokalu komunalnego. - Sytuacja każdego mieszkańca będzie rozpatrywana indywidualnie - mówił w poniedziałek na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Andrzej Chojnacki, zastępca dyrektora Wydziału Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. - W pierwszej kolejności lokale zastępcze dostaną

Najpierw wyższa składka, potem samochody zastępcze z OC sprawcy

Pan Jan z Warszawy planował wyjazd z rodziną na działkę. Niestety, w przeddzień nieuważny kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Auto nie nadaje się do jazdy.Zapytał w firmie, w której ubezpieczony był sprawca, czy może wynająć auto zastępcze. - A czy ma pan firmę? Jest pan taksówkarzem

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej, albo też zawarło związek małżeński. Przykład. Katarzyna dostaje na dzieci alimenty z Funduszu. Niespodziewanie przed Bożym Narodzeniem odwiedził ją były mąż. Przywiózł dzieciom prezenty, a dodatkowo

Rząd utrzymał dodatkowe 200 zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Decyzja jest kontynuacją rządowego programu, na mocy którego obecnie uprawnione osoby otrzymują dodatkowe 200 zł - poinformowało po wigilijnym posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie

Fiskus lubi abstrakcję i poszukuje pieniędzy w nieodpłatnych świadczeniach

wszystkich mieszkańców spełniających określone warunki.Oddałeś dziecko? PłaćZnacznie gorzej mają rodzice, którzy z powodu złej sytuacji materialnej zmuszeni byli oddać dzieci do pieczy zastępczej (czyli na przykład rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka), a następnie zostali zwolnieni przez gminę z

Polscy imigranci wrastają w Norwegię. "Przestali być tanią siłą roboczą"

problemy z Barnevernet - owianym złą sławą urzędem ds. opieki nad dziećmi. Kto nie pamięta odbicia dziewięcioletniej Nikoli z domu norweskiej rodziny zastępczej przez Krzysztofa Rutkowskiego? Kolejni polscy rodzice oskarżają norweskich urzędników, że zabrali im dzieci, choć wcale nie działa im się krzywda

Częstochowa: pierwsi lokatorze w budynku komunalnym przy ul. Bardowskiego

rąk zastępcy prezydenta Przemysława Koperskiego odebrało m.in. małżeństwo z czwórką dzieci, samotna matka z niepełnosprawną córką oraz samotna matka z dwójką dzieci i siostrą w rodzinie zastępczej.      Koszt budynku: 3 mln 455 tys. 276 zł     Koszt 1 m2 mieszkania

ZUS wie lepiej, kiedy matka ma iść na macierzyński

przyjęła z domu dziecka na wychowanie Kasię (imię zmienione). Postanowiła stworzyć jej prawdziwy dom, którego dziewczynka nigdy nie miała. Prawdziwi rodzice po prostu ją porzucili. W lipcu 2012 r. sąd uznał, że pani Marta będzie dla dziecka rodziną zastępczą. Rok później kobieta wystąpiła do ZUS o wypłatę

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

pozbawia też rodzica renta rodzinna, którą dostaje dziecko. Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu

Jak dostać zwrot pieniędzy za szkolne podręczniki?

upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym zaś także zakup materiałów edukacyjnych. Kryterium dochodowe Bez względu na dochody "Wyprawka" należy się tylko uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostali mają próg dochodowy. To 539 zł netto na osobę w rodzinie (czyli

Radom. Średnio 92 proc. mieszkańców płaci za odbiór śmieci

mieszkańców zabudowań wielorodzinnych. "Głównie chodzi o lokale o dużej powierzchni zajmowane tylko przez dwie osoby, np. starsze małżeństwa, które płacą tę samą stawkę jak wieloosobowa rodzina zajmująca lokal o tym samym metrażu" - wyjaśnia Krugły. Od marca stawki opłat zostały zmniejszone o kilka

Ministerstwo Finansów przypomina: rusza letnia akcja "Weź paragon"

osiągniętego przez młodzież podczas pracy wakacyjnej, która nie pozbawi ich prawa do ulgi. Dróżdż wskazała, że odliczenie ulgi prorodzinnej przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko mieszka z opiekunem, oraz rodzicom zastępczym. "Z ulgi mogą korzystać także

Ministerstwo Finansów: rusza letnia akcja "Weź paragon"

osiągniętego przez młodzież podczas pracy wakacyjnej, która nie pozbawi ich prawa do ulgi. Dróżdż wskazała, że odliczenie ulgi prorodzinnej przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem mieszka oraz rodzicom zastępczym. "Z ulgi mogą korzystać także

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.; - są bezrobotne; - posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; - mają orzeczenie o I grupie inwalidzkiej lub są całkowicie niezdolne do pracy, lub mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub są

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny zostaje w Wodzisławiu Śląskim

W myśl uchwalonej latem tego roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzenie ośrodków adopcyjnych z dniem 1 stycznia 2012 r. będzie należeć do sfery zadań samorządów wojewódzkich. To oznacza, że funkcjonujący w Wodzisławiu Śl. Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

: dziadkowie, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. Podczas konsultacji społecznych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów proponowane zmiany w waloryzacji przyjął z umiarkowanym zadowoleniem. Choć wskazywał, że jest to krok zmierzający w dobrym kierunku, to

W Polsce powstanie dziesięć tysięcy czynszówek

nawet 1,5 tys. zł plus media. Kto to wybuduje? Umowy określałyby precyzyjnie, na ile lat mieszkanie zostanie wynajęte danej osobie. Wynajmujący nie musi po wygaśnięciu umowy zapewniać innego lokalu lokatorom. To istotne, jako że mieszkań zastępczych, socjalnych wszędzie brakuje i dlatego nawet

"Rz": Trudnego lokatora wyrzucimy do noclegowni?

Od 16 listopada zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi lokatorzy znęcający się nad rodziną, organizujący libacje i dewastujący mieszkania po wyroku sądu będą mogli zostać bezpośrednio eksmitowani do schronisk i noclegowni - również w zimie. Do tej pory w takiej sytuacji gmina musiała

Jak najtaniej pojechać na urlop? Niezbędnik wakacyjnego podróżnika [Pieniądze Ekstra]

1,5 tys. zł na dwa tygodnie - tyle kosztuje dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie. A jeśli chciałbyś wyjechać z rodziną, koszty co najmniej się podwajają. Nawet jeśli zaliczasz się do tej połowy społeczeństwa, którą stać na urlopowy wyjazd, nie czuj się zwolniony z mierzenia sił na zamiary. Wakacje to

Jeśli pomagać, to indywidualnie

razem z mężem stworzyli rodzinę zastępczą. Ktoś dzięki znalezieniu pracy wyszedł z długów. Inny ułożył sobie życie w związku. A do ERKON-u dzwonią organizacje z Niemiec, Francji, Irlandii, żeby nauczyli ich, jak się robi takie programy.

"DGP": Dziki lokator z urzędu

. Opisuje historię Ewy Kaczmarczyk, która po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zastała w warszawskim mieszkaniu, który zapisał jej w testamencie ojciec swojego brata wraz z rodziną. Nie zamierza się on z niego wyprowadzać, a właścicielka mieszkania nie może go przez to sprzedać, ani wynająć. Zostało jej

Ma mieszkanie, stać go na czynsz

dla całej Polski). Dziś w stolicy miasto żąda ok. 6 zł za metr. Rząd chce też żeby lokale komunalne trafiły dla najbardziej potrzebujących. Mieszkania będzie można wynająć tylko na czas określony, bez prawa do dziedziczenia. Gminy będą mogły też sprawdzać dochody rodziny. Jeśli więc komuś polepszy się

PITy 2012: Mniej ulgowy PIT

, którą dostaje dziecko. Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

Sygnity ma umowę z MPiPS wartą ponad 14 mln zł brutto

terenie całego kraju. "Pomost" wspiera realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, takich jak: obsługa procesu przyznawania i realizacji świadczeń, umieszczania w rodzinach zastępczych i domach pomocy społecznej, czy obsługa procesu usamodzielnienia i wychodzenia z bezdomności

Warszawa oddaje parki byłym właścicielom. Przejmą je deweloperzy?

jest zamknięta. Na razie niewiele się dzieje na sprywatyzowanych parkowych gruntach, więc spacerowicze nawet nie wiedzą, kiedy z terenu publicznego wchodzą na prywatny. Przechadzając się po Ogrodzie Saskim, w pewnym momencie wchodzimy na ponadhektarową część zwróconą rodzinie Zamoyskich, którzy przed

Nasze śledztwo. Niebezpieczne związki Wrocławia z biznesem

przeszłości wiceprezes Funduszu Pożyczkowo-Poręczeniowego, kontrolowanego przez Małgorzatę i Marka Nowarów. Łapuszyńska jest także udziałowcem spółki Biuro Inwestora Zastępczego ISI. Prezesem jest tam Paweł Kurgan. A jego brat Piotr to wieloletni urzędnik wydziału zamówień publicznych we wrocławskim

Chińczyk z placu Tiananmen ma być następcą Warrena Buffeta

dolarów - wartość jego udziałów w BYD Co. wzrosła sześciokrotnie.Li ma fascynujący życiorys. Urodził się w czasie chińskiej rewolucji kulturalnej. Jego rodzice - inteligenci - zostali wysłani do maoistowskich obozów reedukacyjnych. Wychowywały go rodziny zastępcze, m.in. rodzina niepiśmiennego górnika w

Opolance zabrano dzieci za 2 tys. zł długów [AKTUALIZACJA]

to, co ludzie zapamiętają, to fakt, że siedziałam, a przecież siedzą tylko niebezpieczni przestępcy - opowiadała "Gazecie". Zofia Karpińska, która prowadzi rodzinę zastępcza przyjęła dzieci panny Joanny. W rozmowie z TVN24 opowiadała, że dwuletnia Julka została przywieziona w samej piżamie

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

623 zł na osobę w rodzinie, w sytuacji gdy znajduje się w niej dziecko niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym); *mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.; *bezrobotne; *posiadają prawo do zasiłku

Nadchodzi ulgowa rewolucja w zeznaniach PIT

dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Bardzo ważne! Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko. Nie jest więc tak, jak się niektórym wydaje, że jeśli małżonkowie wychowują

Czy pracownik może zgłosić ojca do ubezpieczenia zdrowotnego?

ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,- małżonka,- wstępnych

KNF sprawdza, czy ktoś nie manipulował cenami zielonych certyfikatów

), muszą go kupować, np. na giełdzie energii. Cenę certyfikatu doliczają klientom do rachunku. Przeciętna rodzina płaci za energię odnawialną ok. 6 zł miesięcznie, przynajmniej 2-3 razy tyle dopłaca dodatkowo w cenach towarów, np. chleba - piekarnie mają piece na prąd, a energetycy doliczają im też koszt

Rząd będzie skupował zielone certyfikaty? Ich ceny szaleją

, Tauron), muszą je kupować, np. na giełdzie energii. Cenę certyfikatu doliczają klientom do rachunku. Przeciętna rodzina płaci za energię odnawialną ok. 6 zł miesięcznie, przynajmniej 2-3 razy tyle dopłaca dodatkowo w cenach towarów, np. chleba - piekarnie mają piece na prąd, a energetycy doliczają im też

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

alimenty; - zaświadczenie o tym, że dziecko (dzieci), na które występuje się o pieniądze, chodzi jeszcze do szkoły bądź - oświadczenie o tym, że dziecko, na które sąd zasądził alimenty, nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (to np. dom opieki społecznej) albo w rodzinie zastępczej

Zdesperowani pracownicy Hanpolu rozwiązują umowy o pracę z winy pracodawcy

;Postanowiliśmy się zwolnić z tego artykułu, ponieważ wszystkie sądy odrzuciły nasze wnioski, żeby nas zwolnić lub ustanowić kuratora. Nie mamy już wyjścia. To już jedyna szansa, żeby w końcu uwolnić się i uzyskać od sądu zastępcze świadectwa pracy i zaległe wynagrodzenia wypłacona z Funduszu Gwarantowanych

Górnicy idą na zawał, a Bytom się zapada

Pocztowej 4 musiała opuścić w poniedziałek. - Na dodatek jesteśmy w kropce, bo kursujemy między urzędami, ale nikt nam nie jest w stanie powiedzieć, kiedy dostaniemy lokal zastępczy. Optymistyczny wariant to trzy miesiące - dodaje.Mieszkańcy Pocztowej 6 i 12 będą musieli się wyprowadzić w najbliższych

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

o znacznym stopniu niepełnosprawności); gdy dziecko przebywa w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem spokrewnionej, na której ciąży obowiązek alimentacyjny); przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, także w specjalnym

Dziewięciolatek i kredyt po dziadku. Jak nie otrzymać długów w spadku?

właśnie, że odziedziczyła "z urzędu" trochę ziemi po zmarłym ojcu. To była duża niespodzianka, bo ojciec nie wychowywał córki i nie utrzymywał z nią kontaktu - porzucił ją dawno temu. Jej matka zginęła w wypadku, a pani Ewelina wychowywała się w rodzinie zastępczej. Sęk w tym, że jednocześnie do

Wyprawka szkolna dla ucznia w roku szkolnym 2009/2010

prawnym, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników. Konieczne jest jednak przedłożenie dowodu zakupu. Dofinansowanie następuje nie w całości, a jedynie do wysokości pomocy przysługującej dla danego ucznia.Kto może otrzymać wyprawkę?Pomoc przyznawana jest uczniom pochodzącym z rodzin

Wypadek w pracy, jakie prawa ma pracownik?

, wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, odbywania służby zastępczej.   Wykaz świadczeń jakie przysługują pracownikowi podczas wystąpienia wypadku przy pracy: ü zasiłek chorobowy jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

wypadku niania sama będzie musiała ją sfinansować, a rodzic będzie jedynie płatnikiem.   ZUS nie zapłaci składki na ubezpieczenie w dwóch przypadkach: kiedy rodzic korzysta z ulgi z mocy ustawy aktywizacyjnej, kiedy umowa uaktywniająca została zawarta z osobami, które pełnią funkcję rodziny

Urlop macierzyński nie tylko dla pracownicy

adopcyjnemu. Może on otrzymać urlop macierzyński w przypadku przyjęcia dziec-ka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Z uprawnienia może skorzystać również pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza

Ulga na dzieci będzie niższa

planuje. Chce ono, by od przyszłego roku objęła ona dzieci w rodzinach zastępczych. To ważna nowość, do której "Gazeta" też się przyczyniła. Po naszym tekście o tym, że obowiązujące przepisy wykluczają ulgę dla rodzin zastępczych, resort finansów początkowo przekonywał, iż musi tak być, bo takie

Jaki jest stan polskich mieszkań?

Nikt nie robił u nas tego typu badań. Tymczasem - jak wynika z ostatniego spisu powszechnego, którego ostateczne wyniki właśnie opublikował GUS - ponad 2,5 mln rodzin mieszka w przedwojennych domach jednorodzinnych i kamienicach. W dodatku grubo ponad milion mieszkań powstało jeszcze w czasach

Niezwykła historia kolekcji fotograficznej Marilyn Monroe [NIEPUBLIKOWANE ZDJĘCIA]

biznes W połowie lat 50. na zlecenie pisma "Look" Greene zrobił sesję zdjęciową Marilyn Monroe, a właściwie Normie Jeane Mortenson, znanej w czasach młodzieńczych pobytów w rodzinach zastępczych i sierocińcu jako Norma Baker. Wtedy była już platynową blondynką i miała za sobą rozbieraną sesję

Bierut ciągle żywy

W Warszawie nie jest to już taka sensacja. Np. w tym roku miasto zwróciło rodzinie Zamoyskich hektar słynnego Ogrodu Saskiego. W prywatne ręce idą szkolne boiska, ogródki jordanowskie. Sprawa spornej działki przy Pałacu Kultury blokowała budowę gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ostatecznie ratusz

Kiedy działkowa altana jest nielegalna [PORADNIK]

. rodzina Krasińskich upomina się o zwrot 10 hektarów położonych na terenie Ogrodu Działkowego "Pod Skarpą" w rejonie ul. Idzikowskiego. W stołecznym ratuszu policzono, że - póki co - roszczenia złożono do 25 warszawskich ogrodów. Oczywiście działkowcy przekonują, że wiele wniosków o ich zwrot

Spokojnie, to tylko awaria, czyli od czego warto ubezpieczyć samochód

Jest sobotnie popołudnie. Jedziesz z rodziną nad Bałtyk. Nagle coś gruchnęło pod maską, zapaliły się czerwone kontrolki. Zjeżdżasz na pobocze. Dzwonisz nerwowo do znajomych, by podali ci numer telefonu do pomocy drogowej. Przyjeżdża laweta. Ale gdzie odholować auto? Warsztaty w okolicy są

Okęcie: prawnicy polują na pasażerów spóźnionych lotów

ściągnął zastępczy samolot ze swojej bazy w Pradze. Pasażerowie na lotnisku dostali posiłek. Zamiast o 10.30 samolot wystartował o 16.30 - relacjonuje Piotr Henicz z biura podróży Itaka. - Jest mi przykro, ale takie sytuacje się zdarzają. Dochodzi do tego na całym świecie. Poślizg spowodował jednak podobne

Bez obowiązkowej polisy OC jeździ 250 tys. aut

OC. Teraz Fundusz zwrócił się do niego o zwrot wypłaconego odszkodowania. Podobnie było z nieletnim pijanym motocyklistą. Uderzył w rowerzystkę, która zginęła na miejscu. Na 500 tys. zł, które sprawca musi oddać Funduszowi, składają się głównie zadośćuczynienia dla członków rodziny, bo kobieta

Co nowego czeka nas w rozliczeniach rocznych?

opiekunowie prawni ustaleni prawomocnym orzeczeniem sądu, o ile dziecko z nimi zamieszkiwało, oraz rodziny zastępcze opiekujące się dziećmi na podstawie postanowienia sądu lub umowy ze starostą. dzieci objęte ulgąUlga przysługuje na dzieci małoletnie oraz pełnoletnie uczące się do ukończenia 25

Co zdrożeje, co stanieje w 2012 roku

okazać się dużo większe, jeżeli zostaną wprowadzone zmiany prawne. Chodzi o obowiązek zapewnienia każdemu poszkodowanemu samochodu zastępczego czy nakaz naprawy pojazdów w oparciu o oryginalne części zamienne niezależnie od wieku, czy stanu technicznego auta.Jesienią Urząd Ochrony Konkurencji i

FINANSOWY TAROT 2014 - co może stać się z naszym kredytem lub lokatą

osoby do 30. roku życia kupujące swoje pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym będą mogły "odzyskać" jednorazowo 10-15 proc. ceny jednego metra kwadratowego mieszkania (więcej - osoby posiadające dzieci). Nowy program ma zastąpić zakończoną rok temu "Rodzinę na swoim". Niestety

Samorządy oskarżają rząd o niszczenie równowagi finansowej

samorządówTłumaczył, że winne są zmiany w prawie, które pozwalają władzom centralnym nakładać na samorządy coraz to nowe zadania, nie przekazując pieniędzy potrzebnych na ich realizację. Przykład? Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy dodatkowe obowiązki, m.in. konieczność

Wisła ich zalała, Warta zwleka z wypłatą odszkodowania

O poszkodowanych przez powódź Czerepakach pisaliśmy wielokrotnie, ponieważ to rodzina wyjątkowa. Anna i Paweł Czerepakowie prowadzą bowiem pogotowie opiekuńcze i zawodową rodzinę zastępczą. Łącznie z piątką własnych wychowują 13 dzieci. Czwórka podopiecznych, którzy trafili do nich przez

Uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca

jest przyjęcie dziecka na wychowanie i wystąpienie do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Także pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do

Niedobry tatuś

dziecka i rodzin zastępczych do samodzielności. Wlekły sprawdza, czego uczy spółdzielnia socjalna Matka z PiS-u, a syn od Korwina Każdy z nas ma wolny wybór, ale wprowadzenie prawa Bożego gwarantuje szczęśliwe życie Afryka płynie do Europy Od 40 lat na włoskiej wyspie Lampedusa rodzą tylko kobiety

Co się zmieniło w mieszkaniówce od PRL-u?

zagrożonych może być nawet ponad 200 tys. rodzin. Żeby ratować kamienice, rząd PO-PSL uruchomił w 2009 r. program wsparcia remontów budynków wybudowanych przed 1961 r. Po premię remontową, która umożliwia spłatę 20 proc. kredytu na ten cel, mogą sięgnąć prywatni właściciele czynszówek (wyłącznie osoby

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Eurosieroctwo

internaty w przypadkach zaniedbania dzieci poprzez migrację – domy dziecka i rodziny zastępcze Pomocy ze strony szkołyBardzo często dziecko migrantów musi przeprowadzać się do innego opiekuna lub specjalnie wynajętego w tym celu lokum (pokój, mieszkanie, internat). Szkoły i świetlice organizują

Rodzina zastępcza (prawo)

. niepełnosprawność) świadczenie to jest powiększane o dodatek. Rodziny zastępcze mogą też otrzymać świadczenia związane z częściowym pokryciem wydatków związanych z przyjęciem dziecka. Niezależnie od świadczeń rodziny zawodowe otrzymują stałe, miesięczne wynagrodzenie, nie związane z liczbą dzieci pozostających

Helena Sławińska

Grób Heleny Sławińskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach Helena Sławińska (ur. 13 lutego 1880 w Płońsku, zm. 19 sierpnia 1974 w Warszawie) – polska działaczka społeczna, organizatorka opieki nad dziećmi i młodzieżą, jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła rodziny zastępcze jako formę

Kwatera

mieszkalny przydzielany żołnierzowi służby stałej zajmującemu kierownicze stanowisko służbowe w Ministerstwie Obrony Narodowej lub stanowisko dowódcze w Siłach Zbrojnych albo osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej; kwatery zastępcze – lokal mieszkalny o powierzchni

Oxalaia

Oxalaia – rodzaj teropoda z rodziny spinozaurów (Spinosauridae) żyjącego na początku późnej kredy na terenach współczesnej Ameryki Południowej. Gatunkiem typowym jest O. quilombensis, opisany w 2011 roku przez Alexandra Kellnera i współpracowników w oparciu o połączone kości przedszczękowe

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.