rośliny strączkowe

PAP

Posłowie: uprawa roślin strączkowych musi się opłacać

Posłowie: uprawa roślin strączkowych musi się opłacać

Rolnicy nie będą uprawiali roślin wysokobiałkowych, jeżeli nie będzie się to im opłacało, trzeba stworzyć większe zachęty - uważają posłowie z sejmowej komisji rolnictwa.

Raport Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa: Susza w całym kraju

Susza wystąpiła na terenie całego kraju, największy niedobór wody jest na Lubelszczyźnie. Z powodu braku wody najbardziej zagrożona jest uprawa roślin strączkowych, ziemniaków oraz krzewów owocowych - wynika z danych Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

Specjalista od silosów w drodze na GPW

17 kwietnia ruszają zapisy na akcje spółki Feerum, jednego z największych w Polsce producentów elewatorów zbożowych służących do suszenia i przechowywania ziaren zboża, roślin strączkowych i oleistych oraz kukurydzy.

Producenci roślin białkowych chcą wyższej dopłaty do ich upraw

poziomu dopłat zniechęci rolników do uprawy roślin strączkowych. Tym samym stawia pod znakiem zapytania sukces programu budowy polskich źródeł białka roślinnego. Uważamy, że szansą na stabilizację poziomu upraw roślin białkowych, zwłaszcza w początkowym okresie, jest pewne i gwarantowane wsparcie w

Zysk netto Feerum wzrósł r/r do 4,18 mln zł w I półr. 2015

sięgnęły 40,03 mln zł w 2015 r. wobec 30,38 mln zł rok wcześniej. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka

Zysk netto Feerum wzrósł r/r do 9,19 mln zł w I-III kw. 2015 r.

mln zł w I-III kw. 2015 r. wobec 50,52 mln zł rok wcześniej. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka

Feerum zainstaluje kompleks magazynowo-suszarniczy dla DTS za 14,4 mln zł netto

wykonania umowy na łączną kwotę 14 385 052,00 zł netto, które płatne będzie w ratach" - czytamy w komunikacie. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny

Susza jest, ale klęski żywiołowej nie będzie

Susza jest, ale klęski żywiołowej nie będzie

wiadomo, że suszą dotkniętych jest 14 grup roślin. Najbardziej - strączkowe. W każdym województwie są gminy, gdzie fasola, groch czy soczewica ucierpiały z powodu upałów. Łącznie to 2952 gminy, czyli 96,3 proc. wszystkich w kraju. W sześciu województwach: lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim

Zysk netto Feerum zmniejszył się r/r do 1,64 mln zł w I kw. 2015 r.

w I kw. 2015 r. wobec 14,04 mln zł rok wcześniej. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na

RN Feerum powołała zarząd z D. Januszem jako prezesem na kolejną kadencję

roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze Feerum zdecydowało o 0,21 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. (ISBnews)  

ARR dopłaciła w tym roku 117 mln zł do materiału siewnego wysokiej jakości

producentowi rolnemu może wynieść do 15 tys. euro w okresie trzech lat. W tym roku zostały zmniejszone stawki dopłat. Od 22 kwietnia br. wynoszą one do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny: 80 zł dla zboża, mieszanek zbożowych i pastewnych, 130 zł dla roślin strączkowych oraz 400 zł

Raport IUNG: nadal sucho w całym kraju

susza (potencjalnie) najbardziej dotknęła uprawy ziemniaka, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych.(PAP)

Portfel zamówień Feerum na 2015/16 wynosi ok. 85,7 mln zł

mln zł wobec 3,5 mln zł zysku rok wcześniej. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku

Portfel zamówień Feerum na bieżący rok przekracza 72 mln zł

zamówień i wyniki finansowe, a potencjał produkcyjny sięgnie nawet ok. 200 mln zł przychodów rocznie. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i

Zachodniopomorskie. Ruszyły siewy zbóż jarych

Ryszard Karaś z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ZODR) powiedział w czwartek PAP, że rolnicy rozpoczęli już siewy zbóż jarych, oraz innych roślin wymagających wczesnych siewów, m.in. roślin strączkowych. Siewy zbóż jarych powinny rozpocząć się w połowie marca. Na początku powinny

Lubuskie. W 2013 r. ponad 2,7 mln zł dopłat do materiału siewnego

pozytywnie ze względu na braki formalne. Najczęściej rolnicy starali się o refundację zakupu ziarna zbóż - w 2013 r. dotyczyło to powierzchni ponad 23 tys. ha. Wśród zbóż dominowały pszenica i jęczmień. Ponadto rolnicy otrzymywali dopłaty do odmian ziemniaka-sadzeniaka (ponad 330 ha) i roślin strączkowych

RN Feerum pozytywnie zaopiniowała propozycję przeznaczenia 2 mln zł na dywidendę

, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Feerum sięgnęły 90,64 mln zł w 2013 r. (ISBnews)

Feerum oczekuje dobrych wyników w br., chce zwiększyć udział eksportu

wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,03 mln zł w 2015 r. wobec 30,38 mln zł rok wcześniej. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste

Feerum planuje rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych

, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. (ISBnews)

Eksperci: import śruty sojowej jest konieczny

wydajnych odmian roślin białkowych. Zaczęto także dopłacać rolnikom do produkcji roślin strączkowych i motylkowych, by ich zachęcić do zwiększenia produkcji. Okazało się jednak, że w krótkim czasie trudno jest znacząco zwiększyć w kraju uprawy roślin wysokobiałkowych. Nie wypalił także pomysł sprowadzania

Rząd przeznaczy 450 mln zł dla poszkodowanych rolników

Rząd przeznaczy 450 mln zł dla poszkodowanych rolników

górskich oraz terenów w woj. zachodniopomorskim. Rząd szacuje wielkość powierzchni objętych suszą na 1,8 mln hektarów gruntów rolnych (około 10 proc. terenów rolnych). Na razie wiadomo, że suszą dotkniętych jest 14 grup roślin. Najbardziej strączkowe (jak fasola, groch czy soczewica). Susza zniszczyła

Feerum ma 'dobry' portfel zamówień, widzi dalszy wzrost popytu na elewatory

, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. (ISBnews)  

PiS proponuje większe dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych

, rzepiku, chmielu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych do 9 proc. sumy ubezpieczenia upraw, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki

Najbardziej odludna wyspa świata szuka pracownika. Ma zajmować się zwierzętami i uczyć mieszkańców rolnictwa

odpowiedzialny za dzielenie się z mieszkańcami doświadczeniem i wiedzą z zakresu: sztucznego zapładniania i leczenia zwierząt hodowlanych oraz tworzenia, zarządzania i rozwoju sadów. Musi ponadto mieć pojęcie o uprawie roślin strączkowych w szklarniach oraz utrzymaniu zwierząt. Jest jeden warunek - doświadczenie

Feerum ma portfel o wartości 55,5 mln zł na 2015 z wysokim potencjałem wzrostu

jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w maju 2013 r. (ISBnews)  

Posłowie PSL chcą zmiany sposobu ubezpieczeń rolnych

, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych oraz zwierząt bydła, koni. Owiec, kóz, drobiu lub świń". W przypadku przekroczenia stawki taryfowej ubezpieczenia stanowiącej 10 proc. sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 6 proc. sumy ubezpieczenia dopłaty do składek

ARR: 77,5 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego

zbożowych i pastewnych; 160 zł - w przypadku roślin strączkowych; 500 zł - w przypadku ziemniaków. Kolejny termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego rozpocznie się 15 stycznia 2015 r.

ARiMR: 14,6 mld zł na dopłaty bezpośrednie za 2014 r.

uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 556,37 zł/ha. W ubiegłym roku tzw. jednolita płatność obszarowa była na poziomie 830 zł za ha. a łącznie na dopłaty bezpośrednie przeznaczone było 3,5 mld euro. Dopłaty bezpośrednie finansowane są ze środków Unii Europejskiej. O takie

Kanada i Ukraina podpisały umowę o wolnym handlu

skorzystają eksporterzy wołowiny, wieprzowiny, zbóż, roślin strączkowych, oleju rzepakowego, pasz zwierzęcych. Ukraina jednym z najważniejszych krajów rozwijających się Jak poinformowano w komunikacie, ratyfikacja umowy ze strony kanadyjskiej nastąpi "jak najszybciej", zaś Ukraina jest dla Kanady

W Brukseli protest rolników, ciągniki zablokowały ulice

- powiedział Sawicki. Według danych Ministerstwa Rolnictwa szacowany koszt pomocy wyniesie niemal 480 mln zł, a wartość pomocy - od 400 do 800 zł na hektar. Na razie wiadomo, że suszą dotkniętych jest 14 grup roślin. Najbardziej - strączkowe. Suszą zagrożone są też uprawy krzewów owocowych, chmielu, tytoniu

ARiMR: 5,8 mld zł dopłat bezpośrednich trafiło do rolników w 2013 r.

rolnikom przysługują także inne dopłaty uzupełniające: do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę (tzw. płatność zwierzęca), do powierzchni uprawy chmielu, tytoniu oraz do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych, dopłata do krów, do owiec, owoców i warzyw (płatność do pomidorów) oraz tzw

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach rolnych

rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych, truskawek lub roślin strączkowych. W projekcie skrócono z 30 do 14 dni termin, od którego następuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń po zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód

Rząd zajmie się funduszem rekompensującym rolnikom spadek dochodów

. średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat. Powodem może być klęska żywiołowa, która nie jest objęta ubezpieczeniem, ograniczenia weterynaryjne lub fitosanitarne z powodu chorób zwierząt i roślin, spadek cen produktów rolnych lub też nieuzyskanie zapłaty od podmiotów, które kupiły produkty rolne

Sawicki proponuje zróżnicowanie dopłat bezpośrednich

dodatkowo do każdego hektara. Według Sawickiego zaproponowany system dopłat nie tylko będzie wspierał gospodarstwa średnie, ale będzie także korzystny dla gospodarstw małych, które będą mogły skorzystać z dodatkowych dopłat np. na produkcję roślin strączkowych, hodowlę owiec, kóz czy bydła. Ministerstwo

Na Ukrainie zebrano dotychczas 77% tegorocznej prognozy zbiorów

Warszawa, 20.09.2011 (ISB) - W tegorocznej kampanii na Ukrainie zebrano dotychczas 36,48 mln ton zboża i roślin strączkowych z obszaru 11,86 mln ha, według danych na dzień 19 września, co daje 77% tegorocznej prognozy, podał serwis Ukrinform. Średni plon z tych roślin w kraju 30,8 kwintali z

Jedz mniej mięsa. I najlepiej żadnych wędlin

roślinami strączkowymi i rybami, które są dobrym źródłem pełnowartościowego białka. Także jaja, podobnie jak mięso, zawierają prawie wszystkie składniki odżywcze potrzebne organizmowi. Zobacz też: Cukrem w raka! Przełomowe odkrycie polskiego naukowca

Ukraina odracza podjęcie decyzji o ograniczeniu eksportu zboża

dotyczyć 1 mln ton zboża, które już znajduje się w portach. Ukraina jest jednym z największych światowych producentów zboża. Według gazety "Dieło" do 16 sierpnia w kraju zebrano 28,7 mln ton zboża i roślin strączkowych, a na własne potrzeby Ukraina potrzebuje 5,5 mln ton.

Ekspert: Wspólna Polityka Rolna zapewniła stabilny rozwój polskiego rolnictwa

produkcji rolniczej, wzrosły plony. Tylko w latach 2004-2013 plony rzepaku i rzepiku powiększyły się o około 48 proc., buraków cukrowych o około 37 proc., pszenicy o 21 proc., a roślin strączkowych pastewnych uprawianych na nasiona o 15 proc. Nastąpiła też koncentracja hodowli. Znacznie wzrosła wydajność

Rolnicy złożyli 225 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie

będący wnioskiem o 12 różnych płatności, m.in. dopłaty rolnośrodowiskowe czy uzupełniające. W tym roku sporym zainteresowaniem cieszą się nowe dopłaty do upraw roślin strączkowych oraz dotacje do hodowli krów. Do osób, które ubiegały się o dopłaty w 2009 r., Agencja wysłała na początku tego roku tzw

Brakuje ziarna, żeby obsiać nim 1,4 mln hektarów na których wymarzły uprawy

które trzeba zapłacić 220-250 zł za 100 kg. Rok wcześniej kosztowało ono 160-200 zł za 100 kg. Nie ma natomiast krajowej pszenicy jarej, a ziarno z importu kosztuje nawet 400 zł za 100 kg. Rolnicy bez problemów mogą kupić natomiast materiał siewny roślin strączkowych i innych pastewnych, a także

Trać kilogramy, nie pieniądze. Ile wydamy na dietę?

wychodzić nosem, możemy kupić błonnik w tabletkach. Tu wybór jest największy - kilkadziesiąt preparatów, których ceny zaczynają się od kilkunastu złotych. Oprócz tego możemy wybierać spośród preparatów z wyciągiem z fasoli. Okazuje się, że ta strączkowa roślina zawiera substancję, która blokuje wydzielenie

Wiceminister środowiska: GMO tak prędko się nie pozbędziemy

genetycznie i byłaby trudna do zastąpienia. Ministerstwo Rolnictwa podejmowało takie próby poprzez zwiększenie upraw roślin strączkowych, które mają dużo białka i mogłyby soję zastąpić. Potrzebna jest nam w ogóle nowelizacja ustawy o paszach. Obowiązująca zakazuje stosowania pasz GMO, ale że moratorium

Etiopia wraca do gospodarczej gry. I dba o niezależnosć

; minister rolnictwa Ato Tefera Derebw. Reszta do pracy na roli używa własnych rąk i zwierząt. Krowy lub osły ciągną prymitywne pługi: związane z dwóch gałęzi z ryjącą w ziemi szpiczastą końcówką - np. oderwanym kawałkiem z zepsutego samochodu. Uprawiają głównie warzywa, rośliny strączkowe i pszenicę

Zakaz GMO będzie później

. W tej chwili 80 proc. pasz zużywanych w Polsce do karmienia zwierząt oparte jest na roślinach GMO. Polska właściwie nie ma czym ich zastąpić, bo w Unii obowiązuje zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych, a rośliny strączkowe, które mogłyby zastąpić soję z GMO, produkowane są tylko w niewielkich

Znieście absurdalny zakaz pasz z GMO

trzyletnie moratorium na wprowadzenie ustawy - miałaby obowiązywać dopiero od 2012 roku. Minister liczy na rozwój w kraju produkcji roślin strączkowych (np. łubinu), które mogą zastąpić soję, oraz import soi z Ukrainy. Producenci pasz i mięsa mają zaś nadzieję na interwencję Unii, która zmusi nas do

Męża odchudziła, firmę założyła

, przygotowane ze świeżych, nieprzetworzonych produktów. Węglowodany tylko złożone, zero cukrów prostych, które powodują wyrzuty insuliny (to po nich człowiek jest ospały). Dużo warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, chudy nabiał, ryby, chude mięso, zboża, nasiona, orzechy, oleje roślinne. Jeśli pieczywo

Jak oszczędzić na jedzeniu 1000 zł miesięcznie? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

zamiast prawie 6 zł. Oszczędność na pozostałych produktach jest zbliżona. Codziennie gotuję zupę, więc zarówno rośliny strączkowe, jak i warzywa schodzą u nas w ilościach hurtowych. W porównaniu z poprzednimi latami, kiedy zakupy robiłam w marketach, w naszej kieszeni zostaje ok. 80 zł.

Co Komisja Europejska obiecuje Polsce w latach 2004-2006

postulowaliśmy. Każdą z tych sum należałoby jednak podzielić przez cztery (25 proc. dopłat w 2004 roku). Inne. Dopłaty obowiązują też do niektórych gatunków tytoniu, produkcji skrobi (z ziemniaków), roślin strączkowych i rzepaku, itd. Interwencje na rynku. Komisja proponuje też Polsce pieniądze na

Skorzystaj na Unii: ziemia

w Unii, w 2005 - 60 proc., w 2006 - 65 proc. Trzecia grupa dopłat jest dla rolników uprawiających zboża, kukurydzę, rośliny oleiste (na przykład rzepak), wysokobiałkowe (na przykład groch), strączkowe (na przykład soczewicę, wykę), chmiel, len, konopie, tytoń, ziemniaki skrobiowe. Te dopłaty będą

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

rośliny strączkowe

Rośliny strączkowe, grubonasienne - rośliny pastewne i jadalne (warzywa) z grupy jednorocznych, bobowatych, zawierają one 20-50% białka.Strączkowe wykorzystuje się:
do celów spożywczych
bób
ciecierzyca
fasola zwykła
fasolnik
groch siewny
soczewica jadalna
soja zwyczajna
do celów pastewnych
bobik
lędźwian
łubin trwały
łubin wąskolistny
łubin żółty
peluszka
seradela
wyka ozima (kosmata)
wyka

więcej o rośliny strączkowe na pl.wikipedia.org

Bestsellery