roślin transgenicznych

nik

Bruksela nie daje się nabrać na nasz pseudozakaz GMO

Bruksela nie daje się nabrać na nasz pseudozakaz GMO

Nie wszystkie nowe pomysły polskiego rządu dotyczące upraw roślin transgenicznych podobają się Komisji Europejskiej

Lubuskie wolne od GMO. Naukowcy i ekolodzy krytyczni wobec zmian w ustawie

- Proponowana przez resort środowiska nowelizacja ustawy o GMO ograniczy postęp badań - oceniają naukowcy. Według ekologów i stowarzyszeń rolników niechętnych GMO zmiany są groźne dla środowiska. Dziś projektem ustawy zajmie się rząd.

Naukowcy i ekolodzy krytycznie o propozycji zmian w ustawie o GMO

Proponowana przez resort środowiska nowelizacja ustawy o GMO ograniczy postęp badań - oceniają naukowcy. Według ekologów i stowarzyszeń rolników niechętnych GMO zmiany są groźne dla środowiska. We wtorek projektem ustawy zajmie się rząd.

Umowa UE-USA może otworzyć drzwi dla amerykańskiej żywności GMO

na rynek europejski) jest powolny, zabiera zbyt wiele czasu, więc istotne jest, by go przyspieszyć i uczynić bardziej efektywnym" - podsumowała kwestie transgenicznej żywności Miriam Sapiro. "Myślę, że mamy rosnącą histerię wokół tych negocjacji i wiele mitów. Ważne, by rządy i producenci

GMO, czyli nie chcę, ale muszę

. Eksperci popierający tę technologię przekonują: rośliny transgeniczne są po prostu lepsze. Dają większe plony, są odporne na choroby, wymagają mniej chemii, odstraszają bądź wręcz niszczą szkodniki.Zwolennicy GMO przekonują też, że technologia modyfikacji genetycznych to tylko kontynuacja drogi, na którą

Małopolska chce być wolna do GMO

W obu resortach dobiegają końca prace nad ustawą o roślinach genetycznie modyfikowanych. Dokument ma wyznaczać reguły uprawiania w Polsce roślin GMO, zasady oznaczania produktów transgenicznych i prowadzenia badań naukowych nad GMO. Nowa ustawa ma wejść w życie z początkiem 2009 r. Ministerstwo

Mówię "tak" dla GMO

Mówię "tak" dla GMO

transgenicznych odmian roślin uprawnych. Sprzeciw przed stosowaniem GMO niewiele ma wspólnego z ewentualnym ryzykiem. Uwolnienie do środowiska zmodyfikowanych bakterii w celu ich wykorzystania w technologiach ochrony środowiska obarczone jest często większym ryzykiem niż uprawa transgenicznych odmian roślin

PiS szarżuje na GMO

Kampanię pod hasłem "Polska wolna od GMO" partia zaczęła wczoraj od konferencji w Sejmie. Zaproszeni naukowcy i politycy przekonywali, że w Polsce nadal powinien obowiązywać całkowity zakaz uprawiania i wpuszczania na rynek roślin i produktów genetycznie modyfikowanych. Zakaz ten

Projekt ustawy o GMO krytykują zwolennicy i przeciwnicy

uprawę GMO, jeśli pojawią się nowe informacje (np. naukowe badania) świadczące o tym, że może być ona groźna. W dodatku, plony z upraw transgenicznych muszą być tak przechowywane, by nie pomieszały się z tradycyjnymi roślinami. Jeśli trafią np. punktu skupu jego właściciele będą musieli czyścić wszystkie

W Polsce będzie można uprawiać GMO, ale pod pewnymi warunkami

Ministerstwo Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa kończy prace nad ustawą o roślinach genetycznie modyfikowanych. Wyznaczy ona reguły uprawiania w Polsce roślin GMO, zasady oznaczania produktów transgenicznych i prowadzenia badań naukowych nad GMO. Nowa ustawa to priorytet

Premier: Prawo o GMO ma chronić przed zalewem żywności modyfikowanej

, nasiennictwo i uprawy roślin transgenicznych. Temu ministrowi będzie też podlegała rejestracja obrotu genetycznie modyfikowanymi paszami.Minister zdrowia ma wydawać decyzje o wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych z GMO, a Główny Inspektor Sanitarny będzie odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu

GMO jak obcy

GMO jak obcy

odmiennych ekosystemów. W przypadku roślin transgenicznych ich znaczny stopień udomowienia zmniejsza wręcz ryzyko tych zagrożeń w porównaniu z tzw. gatunkami inwazyjnymi. Mimo to procedury stosowane w procesie uwalniania do środowiska roślinnych GMO zakładają, że potencjalne zagrożenia są analogiczne jak w

Polacy nie chcą GMO

Okazuje się, że opór Polaków wobec roślin i żywności GMO jest taki sam, bez względu na wykształcenie, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód. Aż 62,1 proc. osób z wykształceniem wyższym, 58,4 proc. mieszkańców największych miast, 66 proc. uczniów, studentów i pracowników umysłowych jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ksenia (botanika)

na zawartość i skład oleju różnych odmian migdałów. Wykorzystanie w roślinach transgenicznychZe względu na pojawiające się w społeczeństwie obawy związane z konsekwencjami rozsiewania pyłku roślin modyfikowanych genetycznie rozważana jest możliwość uprawy modyfikowanych roślin męskosterylnych i wykorzystywanie

Zaraza ziemniaka

cisgenicznej wykazującej się odpornością na zarazę ziemniaka. Odmiana taka nie byłaby objęta surowymi regulacjami prawnymi, obowiązującymi w Unii Europejskiej, dotyczącymi transgenicznych roślin.

Biosekwestracja

, zapobieganie wylesianiu, uzyskiwanie transgenicznych roślin pozwalają na zwieszenie ilości związków węgla obecnych w glebie i roślinach przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości tych związków w atmosferze. Możliwe jest także bezpośrednie pochłanianie emitowanego przez instalacje CO2 w bioreaktorach

Odmiana transgeniczna

Odmiana transgeniczna – odmiana o genomach zmodyfikowanych metodami inżynierii genetycznej, do których włączono geny pochodzące z innych organizmów, np. z bakterii lub innych gatunków roślin. Wśród pozyskanych roślin transgenicznych znajdują się m.in. ziemniak odporny na stonkę i choroby

Gen selekcyjny

usunięty z organizmu transgenicznego poprzez zastosowanie rekombinazy Cre. Delecja przeprowadzana przez umożliwia uzyskanie roślin transgenicznych wolnych od genów markerowych. Dzięki temu zapobiega się ryzyku przepływu genów selekcyjnych w środowisku, co jest jedną z przyczyn braku akceptacji społecznej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.