rentach socjalnych

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

Jeżeli nie przysługuje ci renta z tytułu niezdolności do pracy, sprawdź, czy możesz wystąpić o rentę rodzinną albo socjalną.

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Reforma doprowadzi do zubożenia milionów niemieckich emerytów

Reforma systemu emerytalnego spowoduje, że miliony Niemców będą żyć w biedzie, otrzymując emerytury na poziomie zasiłku socjalnego - wynika z raportu Ministerstwa Spraw Socjalnych. Resort proponuje dodatek do niskich rent; opozycja protestuje.

Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy

Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy

Sejm uchwalił zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

. gwarantowanej minimalnej kwoty. Z kolei dla osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie może być niższa niż 18 zł. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też

Rząd przyjął nowelę ws. wyższej waloryzacji rent i emerytur z FUS

chroniony" - czytamy w komunikacie. "Proponowana waloryzacja podniesie najniższe świadczenia do poziomu zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna po

Prezydent podpisał nowelę dot. przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent

kwota waloryzacji nie może być niższa niż 18 zł. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe. Będą również

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

otrzymujący zasiłki przedemerytalne i renty socjalne. Nikt na zmianie sposobu waloryzacji nie straci. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowany przez resort pracy przewiduje jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach, min. podwyżka to 36 zł

minimalnej kwoty podwyżki (36 zł). "Ponadto przedstawiana nowelizacja wprowadza w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej zmianę w celu eliminowania zróżnicowanej wysokości świadczenia, uzależnionej od terminu jego przyznania. Druga istotna zmiana obejmuje ustawę o emeryturach i rentach

Sejm uchwalił zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

zł. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe. Będą również dotyczyć emerytur pomostowych

Rząd zajmie się zmianą waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

, jako krok zmierzający w dobrym kierunku". Zarazem uznał, że podwyżka świadczeń jest za niska. Według szacunków MPiPS na nowych zasadach waloryzacji zyska ok. 91,8 proc. emerytów i rencistów z ZUS, 100 proc. otrzymujących zasiłki przedemerytalne i renty socjalne, jak również wszyscy emeryci i

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

przedemerytalne i renty socjalne. Nikt na zmianie sposobu waloryzacji nie straci. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowany przez resort pracy przewiduje jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z przyjętą propozycją od 1

Waloryzacja na nowych zasadach [PORADNIK]

Waloryzacja na nowych zasadach [PORADNIK]

; (renta socjalna wzrośnie o 30,24 zł do 739,58 zł. Renta socjalna musi stanowić 84 proc. najniższej emerytury, a ona po podwyższeniu będzie wynosić 880,45 zł; (świadczenie przedemerytalne wzrośnie z 991,39 zł do 1027,39 zł - o 36 zł. A o ile wzrosną przeciętne świadczenia? Tu podwyżka będzie jednakowa - o

Sejm. Projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent skierowany do dalszych prac

. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe. Będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach wraca do komisji

emeryturę częściową kwota waloryzacji nie może być niższa niż 18 zł. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

(wzrost o 32,41 zł). Dlaczego tyle? Bo tu też ta renta musi wynosić 120 proc. najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (która po zmianach wyniesie 675,13 zł brutto). Uwaga! Inna podwyżka dotyczy też renty socjalnej. Dziś wynosi ona 709,34 zł brutto. Wzrośnie o 30,24 zł brutto, do 739,58

"DGP": Milion wdów na utrzymaniu ZUS

ZUS przyznaje bezterminowo renty rodzinne 50-letnim wdowom czy wdowcom. Jak wynika z danych przygotowanych przez ZUS dla gazety, zakład wydaje już na renty rodzinne więcej niż na renty z tytułu niezdolności do pracy. Pierwsze kosztowały nas w sierpniu tego roku aż 1,97 mld zł, drugie - 1,56 mld

Emerytura minimalna [PORADNIK]

Emerytura minimalna [PORADNIK]

32,41 zł). Dlaczego tyle? Bo tu też ta renta musi wynosić 120 proc. najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (która po zmianach wyniesie przypomnijmy 675,13 zł). - Renta socjalna dziś wynosi 709,34 zł brutto. Wzrośnie o 30,24 zł brutto, do 739,58 zł. Dlaczego tyle? Bo renta socjalna

Unijna polityka społeczna jest pełna skrajności

Unijna polityka społeczna jest pełna skrajności

, a w 2011 r. przeznaczyły na nie 29,1 proc. unijnego PKB. W Polsce w latach 2009-11 były one stałe i wynosiły 19,2 proc. PKB - podaje Eurostat.Według unijnych kryteriów wydatki na bezpieczeństwo socjalne to nie tylko zasiłki, w tym dla bezrobotnych, ale też emerytury, renty, opieka zdrowotna

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

socjalną emerytury, która podnosiła świadczenie. W nowym już tej części nie będzie. Zwolnienia lekarskie obniżą emeryturę Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że niższą emeryturę będą miały też osoby, które często idą na zwolnienia chorobowe. Dlaczego? Bo jeżeli jesteś chory i bierzesz zwolnienie albo

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

zdolności do pracy (głównie renty inwalidzkie i zasiłki chorobowe), ale oprócz tego wydatki na emerytury i renty rodzinne, wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz wydatki na ochronę zdrowia. To są główne pozycje.Na 27 państw Polska jest na 23. miejscu w Europie zarówno jeśli chodzi o udział wydatków socjalnych w

W 2015 r. więcej pieniędzy na emerytury, mniej na biopaliwa

paliw silnikowych. "Proponowane rozwiązanie związane jest z planowanym wprowadzeniem w roku 2015 kwotowo-procentowej waloryzacji rent i emerytur, której sfinansowanie wymagało będzie zwiększonych środków. Jednocześnie rozwiązanie to pozwoli zachować pulę wydatków mieszczących się w stabilizującej

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

tej przewidziano pewne wyjątki, np. dla Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. Zamrożony zostanie, też na poziomie obowiązującym w 2014 r., fundusz świadczeń socjalnych. Propozycja zakłada także zamrożenie maksymalnych wynagrodzeń osób

Jak się zmienią renty

Jak się zmienią renty

; - z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 873,82 zł brutto; - z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 672,16 zł brutto; - socjalna - 611,67 zł brutto. W marcu wszystkie renty wzrosną w wyniku kolejnej

Na co idą nasze podatki

uznać za wysoki. Renty, emerytury, zasiłki... Wbrew częstym opiniom największe wydatki państwa nie były związane z administracją, ale z emeryturami i rentami. W 2013 roku państwo wydało na nie 5694 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co stanowi prawie jedną trzecią całych wydatków publicznych

Amerykanie wyłudzili renty warte 1,3 mld dol.

. rent niesłusznieOkazało się, że SSA wypłacił niesłusznie w tym okresie renty warte 1,3 mld dol. dla 36 tys. osób, którym w zasadzie się nie należały. Chodzi głównie o świadczenia, jakie należą się Amerykanom niezdolnym do pracy. By dostać zapomogę, potencjalny świadczeniobiorca musi spełnić kilka

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

świadczeń socjalnych to ponad 100 mln zł oszczędności w budżecie. "Jeśli chodzi o cygara i cygaretki, to nie planujemy dodatkowych dochodów w budżecie na 2015 r. Wprowadzone rozwiązania mają służyć przeciwdziałaniu pewnej patologii, która zrodziła się na rynku, obchodzenia przepisów i stwarzania

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

wcześniejszej emeryturze. Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie część socjalną

ZUS: O marca wzrosną emerytury

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 23,99 zł, z 519,30 zł do 543,29 zł.Według szacunków ZUS, z waloryzacji skorzysta ok. 7,7 mln emerytów i rencistów (bez osób pobierających renty socjalne)."Waloryzacja wynika z przepisów prawa, więc przy przygotowywaniu planów finansowych Funduszu

Grecy obniżą podatki, by zachęcić zagranicznych inwestorów

portal. Dzięki zmianom grecka gospodarka ma być bardziej konkurencyjna i przyciągnąć zagranicznych inwestorów. Jednocześnie zlikwidowanych zostanie wiele ulg podatkowych - ministerstwo finansów planuje zostawienie jedynie tych niezbędnych ze względów socjalnych i dostępnych po spełnieniu określonych

Deputat piwny, rabat na opony. I takie bywają pakiety socjalne

Solaris Bus & Coach ma dla swoich pracowników rozbudowany system motywacyjny i socjalny. Zatrudnione w fabryce osoby mogą liczyć na miesięczną premię uznaniową do 30 proc. wynagrodzenia. Pieniądze przyznawane są w zależności od liczby i jakości wyprodukowanych pojazdów. Do tego dochodzi tzw. "

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

prawnych sektora finansów publicznych. Od zasady tej przewidziano pewne wyjątki, np. dla Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. "Zamrożony" też zostanie na poziomie obowiązującym w 2014 r. fundusz świadczeń socjalnych. CIR

Gdybym był premierem... Jak ekonomiści chcą walczyć z kryzysem

prywatyzacji 4. Przegląd dotychczas przyznanych rent Prof. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański 1. Podniesienie składki rentowej po stronie pracowników o 4-5 pkt proc. 2. Przegląd świadczeń socjalnych i likwidacja źle adresowanych 3. Nie wracać do niższej stawki VAT, może nawet ją podnieść 4. Ograniczyć na jakiś

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka mającego własne dziecko). ramka: Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli opiekun: - pobiera emeryturę, rentę, rentę rodzinną, socjalną, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenie

Niepełnosprawna kobieta walczy z Kasą Stefczyka. Pomoże jej prokuratura

Jolanta Buczkowska jest inwalidką od dzieciństwa. Z trudem mówi, ma problemy z poruszaniem się, nie bardzo rozumie otaczającą ją rzeczywistość. Dostaje z ZUS-u rentę socjalną i rodzinną po swojej zmarłej matce. To ok. 1300 zł brutto, z których muszą wyżyć prócz niej bezrobotny mąż oraz troje małych

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, trwale lub okresowo; - ukończyły 75 lat; - otrzymują świadczenie socjalne lub rentę socjalną; - są niesłyszące; - są niewidome; - są inwalidami wojennymi i wojskowymi; - są kombatantami będącymi inwalidami wojennymi i wojskowymi lub są członkami rodzin

Czeski system ubezpieczeń społecznych na granicy upadku

Potwierdziły się obawy ministra finansów Eduarda Janoty. W grudniu ostrzegał parlament przed uchwaleniem "rozrzutnego" budżetu. Wydatki na emerytury i renty będą większe w tym roku od dochodów z ubezpieczenia socjalnego. Według ministra Janoty, jesienią zabraknie w systemie wypłat od 20

Obama proponuje budżet na 2014 r. z mniejszymi wydatkami socjalnymi

za to, że już na wstępie zgadza się on na postulaty Republikanów i proponuje cięcia w programach socjalnych, takich jak emerytury, renty i opieka zdrowotna osób starszych (Medicare). Oszczędności miałyby zostać osiągnięte poprzez zmianę formuły dostosowywania wysokości tych świadczeń do inflacji

Projekt abolicji abonamentowej w senacie

Bierecki i Czelej przypomnieli na czwartkowej konferencji prasowej, że zgodnie z obecną ustawą o opłatach abonamentowych zwolnione z wnoszenia tego typu świadczeń są osoby: które ukończyły 75 lat, otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną, niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą

Sejm: PiS i SLD za odrzuceniem projektu ustawy okołobudżetowej

2014 r. fundusz świadczeń socjalnych. W projekcie znalazły się też zmiany dotyczące podatku akcyzowego. Jak podkreślała Majszczyk, nie przewidziano jednak podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy, jak miało to miejsce w ostatnich latach. W dokumencie zaproponowano bowiem opodatkowanie wytwarzania

Segregacja umów śmieciowych

prawie jak etat Efektem jest brak praw socjalnych (urlopu, regulacji czasu pracy itd.), mimo że to właśnie dla tych osób te instytucje są szczególnie istotne. Wielu przeciwników "śmieciówek" uważa, że bez wsparcia państwa ustalającego z góry ramy kontraktu, tej grupie pracowników nigdy nie uda

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

urodzenia na padaczkę. Mam 22 lata i nie pracowałem na tyle długo, by móc starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy mam szansę na jakąkolwiek inną stałą, comiesięczną pomoc finansową?Warto sprawdzić, czy w tym przypadku należy się renta socjalna. Przyznawana jest osobom pełnoletnim, całkowicie

Rachunek od państwa

, żołnierzy i innych służb mundurowych. Kolejne 1393 zł ZUS (FUS) i KRUS wydały na renty, dodatki i różnego rodzaju zasiłki. Razem renty i emerytury stanowiły jedną czwartą wydatków publicznych w 2012 r. Ważne reformy, takie jak ograniczenie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury oraz podnoszenie

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

. Wszystko się odejmuje. Syn uczy się w szkole przy Ochotniczych Hufcach Pracy. Zarabia 120 zł. - To też wpływa na wysokość naszego zasiłku. Chory mąż dostaje rentę - nieco ponad 630 zł. Te pieniądze nie trafiają do domowego budżetu. Od czterech lat jest pensjonariuszem ośrodka leczniczo-opiekuńczego. - 70

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

emerytalny. (Trzeba też przez co najmniej 30 miesięcy dorabiać na wcześniejszej emeryturze. Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

gospodarstwie rolnym; * które skończyły 75 lat; *otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną; *niesłyszące; *niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.; *które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Nie wszystkie dochody wpływają na zawieszenie emerytury lub renty

 161, poz. 1106 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.07.1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. nr 58, poz. 290 ze zm.).

W Polsce zmniejszyły się różnice w dochodach. Ale najlepsze za nami

dotkniętych recesją cięto zasiłki socjalne, podnoszono podatki, ograniczano zatrudnienie w instytucjach państwowych. Po to, aby szybko ograniczyć deficyt budżetowy i zbić dług publiczny.- Kryzysy zazwyczaj zwiększają nierówności. Wprawdzie rewolucja październikowa zróżnicowanie zmniejszyła, bo wybito bogatsze

Obietnice na wybory

przysłuchiwał się przemówieniu premiera i ministrów, po czym - jak to ma w zwyczaju - wyszedł z sali. Dla emerytów i rodziców Tusk zaskoczył opozycję, zagospodarowując jej dwa socjalne priorytety: wzrost minimalnych emerytur i rent oraz zwiększenie ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi. - Wzrost gospodarczy nie

W USA rośnie liczba ubogich bezrobotnych pozbawionych pomocy

Prześlizgują się oni po prostu przez oczka sieci najrozmaitszych programów socjalnych tworzących w Stanach Zjednoczonych prawdziwą mozaikę.Przyczyny tego stanu rzeczy są wielorakie, ale w istocie można je sprowadzić do jednej: większość Amerykanów uważa, że ludzie w wieku produkcyjnym, niecierpiący

Podwyżki emerytur: "Wszystkim po równo" w Trybunale

sumie ok. 53 proc. emerytów i rencistów z ZUS, w tym wszyscy otrzymujący zasiłki przedemerytalne i renty socjalne; zyskali również prawie wszyscy emeryci i renciści z KRUS. Stracili prawie wszyscy emeryci i renciści mundurowi. Minister zapewnia, że gdyby Trybunał uznał waloryzację za niekonstytucyjną

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

małoletnie; dzieci, bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Jeśli więc dziecko skończyło 18 lat, ale dalej się uczy lub studiuje, rodzic ma ulgę - aż do momentu ukończenia przez

Prawa ekonomii działają nawet w kryzysie

Wczoraj wieczorem grecki parlament głosował nad kolejnym pakietem reform. Chodzi nie tylko o likwidację wielu przywilejów socjalnych wypłacanych przez państwo, dzięki czemu w latach 2013-14 budżet zaoszczędzi 13,5 mld euro, ale także o reformy, które mają pobudzić wzrost gospodarczy i obniżyć

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. Jeżeli nie mamy tytułu prawnego do mieszkania, możemy złożyć wniosek o przyznanie dodatku, ale tylko wtedy, gdy oczekujemy na zapewnienie nam przez gminę przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego. Powierzchnia mieszkania a dodatek mieszkaniowy Kolejne kryterium to powierzchnia mieszkania

Jak ukręcić bat na oszustów? Władza powinna spójnie działać

się minimum socjalne dłużnika. Praktyka jest jednak inna - środki na kontach bankowych podlegają dzisiaj egzekucji według oddzielnych reguł. I to trzeba koniecznie zmienić. A co z bankami, które współdziałają z nieuczciwymi firmami, udzielając pożyczek na przykład na horrendalnie drogie garnki

Rachunek za poparcie Napieralskiego - nawet 800 mln zł

Podkarpacie, nikt nie będzie więc ich zatrudniał na etacie. Pójdą do szarej strefy.I także pokolenie dzisiejszych 20-30-latków będzie musiało zapłacić za wyższe renty i emerytury oraz inne przywileje socjalne dla seniorów.- Młodzi nie interesują się polityką tak jak emeryci, którzy mają czas, by oglądać

Sejm zajmie się projektem promującym zatrudnienie osób 50 +

uprawnienia do emerytury i renty, w tym także renty rodzinnej. Zdaniem autorów ustawy limity "dorabiania" dezaktywizują osoby otrzymujące emerytury i renty, które bojąc się przekroczenia dopuszczalnych kwot i utraty całości lub części świadczenia, wolą nie podejmować dodatkowej działalności

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

sposób poziom najniższych świadczeń będzie dodatkowo chroniony" - podkreśliło CIR. W efekcie proponowana waloryzacja podniesie najniższe świadczenia do poziomu zbliżonego do minimum socjalnego na jedną osobę w dwuosobowych gospodarstwach emeryckich oraz "zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i

"GP": Niższa renta za odmowę pracy

ubezpieczeń społecznych."Renta nie ma charakteru świadczeń socjalnych, których wysokość państwo może łatwo ograniczać lub uzależniać od dodatkowych czynników" - mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich Henryk Michałowicz.Podkreśla także, że choć zmiana zmierza w dobrym kierunku, to jednak

Dolar już nie będzie walutą rezerwową? Szefowa MFW ma wątpliwości

zadłużenia, by rząd mógł zaciągać dalsze pożyczki na spłatę swoich rachunków. Chodzi tu o takie należności jak np. wypłaty emerytur, rent i innych świadczeń socjalnych oraz spłatę poprzednich pożyczek poprzez wykup obligacji skarbowych USA. 2 sierpnia skończą się rezerwy budżetowe, tzn. dochody z podatków

Socjal nas wzbogaci

Po 1989 r. postawiliśmy na pomoc "ratunkową". Państwo ratowało ludzi przed bezrobociem i biedą, tyle że wypychało ich z rynku pracy. Ci 40- czy 50-latkowie z upadających fabryk odchodzili na wcześniejsze emerytury i renty. Państwo stworzyło kastę ludzi, którzy wprawdzie nie głodowali

Wczasy pod gruszą dla nauczycieli

. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm., dalej: ustawa o ZFŚS). Zgodnie z przytoczonymi aktami:- osobami uprawnionymi do korzystania z

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

alimenty na rzecz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zatem tego dochodu również nie wykazuje Pani w zeznaniu podatkowym. Z treści pytania wynika, że nie osiąga Pani żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu, w związku z tym

"Trybuna": Jak uratować budżet

już bowiem nie ma z czego. Wydatki socjalne (np. waloryzacja rent i emerytur) są zagwarantowane ustawowo. Próba zmiany tych uregulowań wywołałaby medialną i społeczną burzę. Redukcja wydatków na inwestycje byłaby zaś działaniem samobójczym.Trzeba też wziąć pod uwagę, że każda decyzja dotycząca

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

płacić podatek rolny. Wpływy z tego tytułu trafiałyby zaś do gmin, tak aby samorządy nie straciły żadnych pieniędzy. Oczywiście skoro jest to podatek dochodowy, część rolników zapłaci go więcej, a część mniej w zależności od zarobków. - Chcemy, aby małe gospodarstwa, tzw. socjalne, pozostały w dawnym

ZUS ograniczy wydatki inwestycyjne i rzeczowe

Środki na działalność ZUS pochodzą z odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z opłat i prowizji związanych z realizacją przez ZUS zadań zleconych przez państwo, np. obsługi rent socjalnych, poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy ewidencjonowania i przekazywania składek do OFE. W 2009

Sposoby na wyższą emeryturę

emeryturze. Ważne! Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24 proc. kwoty bazowej. Tymczasem emerytura i renta składają się z

Waloryzacja emerytur po nowemu

przeprowadzana jest z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe, wyższe świadczenie. Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca, w swoim terminie, w którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

miesięcy można łączyć. Jak ZUS może podnieść emeryturę? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch części - socjalnej i stażowej. ZUS jednak podwyższa jedynie część socjalną. Przeliczenie po 30 miesiącach jest możliwe tylko dla osób

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

, niepodlegające kodeksowi pracy. Zleceniodawca nie musi zapewnić w tym wypadku pracownikowi żadnych świadczeń socjalnych, warunków bhp itp. Jedyne, co musi spełnić, to wypłata wynagrodzenia. Pamiętaj! Jeśli działalność osoby, z którą podpisujemy umowę o dzieło, jest działalnością twórczą objętą prawami autorskimi

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

, że cały czas i coraz szybciej rósł od pierwszej "Diagnozy społecznej" w 2000 r. aż do 2009 r. Wtedy zahamował, a w ostatniej "Diagnozie" wykazaliśmy, że nieznacznie spadł. Przyczyn jest wiele. Kryzys dotknął też najlepiej zarabiających, a świadczenia socjalne i emerytury wzrosły

W środę głosowanie nad budżetem. Piloci kosztem IPN i inne poprawki

Polski dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym emerytur i rent do wysokości szacowanych minimalnych kosztów utrzymania. Propozycja autorstwa klubu PiS proponuje objęcie zwolnieniem podatkowym m.in. bonów i talonów, otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności

Kolejni polscy rodzice wygrali z ZUS przed Trybunałem w Strasburgu

publiczne muszą działać szybko i w spójny sposób, a w sprawach o żywotnym znaczeniu dla osób fizycznych, takich jak świadczenia socjalne - także ze szczególną starannością. Wymaga tego zasada tzw. dobrego rządzenia - podkreślił ETPC w jednym z wtorkowych wyroków.Trybunał podkreślił, że po decyzji o

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

. Tak jak do tej pory ulga obejmuje: dzieci małoletnie; dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Jeśli więc dziecko skończyło 18 lat, ale dalej się uczy lub studiuje

O wadach i zaletach samozatrudnienia

jest również obowiązek samodzielnego rozliczania się z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z organami podatkowymi. Ponadto dla wielu osób istotne znaczenie może mieć także niższa zdolność kredytowa. Samozatrudnieni nie korzystają także z pakietów socjalnych, kart sportowych czy zdrowotnych

Polska 2060

liczyć na coś takiego? Po kolejnych reformach wynosiła 10, no, góra 15 proc. ostatniej pensji. Jak ktoś nie chciał umrzeć ani wylądować na socjalnej zupce, trzeba było dorabiać. Polska liczyła formalnie 31 mln mieszkańców. Formalnie, bo około pięciu milionów mieszkało poza jej granicami. Głównie w

Rząd pomoże rodzinom ofiar. 24 mln zł na zapomogi

jednorazowej pomocy się nie skończy. - Rodziny mogą liczyć na to, że państwo o nich nie zapomni. Zwłaszcza dzieci ofiar zostaną objęte przez państwo opieką długofalową - powiedział. Premier może przyznać rodzinom specjalne renty. "W pierwszej kolejności renty te będą przyznawane uczącym się dzieciom i

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

Nie ma dnia, aby emeryci, renciści, osoby na zasiłkach przedemerytalnych nie zgłaszali do naszej redakcji sygnałów, że ZUS źle wyliczył im świadczenie, nie chce przyznać emerytury, renty czy zasiłku, nie uwzględnia przedstawianych dokumentów. I oczywiście swojej decyzji za nic nie chce zmienić. Czy

FOR: Podniesienie wieku emerytalnego nie wystarczy. Trzeba zlikwidować przywileje

razie renty staną się wyższe od emerytur, co zachęci Polaków do wycofywania się z rynku pracy przez system rentowy. W raporcie zwrócono uwagę, że do wzrostu poziomu zatrudnienia może przyczynić się też ograniczenie pozapłacowych kosztów pracy (w tym podniesionej w lutym składki rentowej), a także "

Czy młody Kuba zasługuje na pomoc państwa?

Salińska-Pawłowska.Nie zgadzam się na takie stawianie sprawy. Właśnie ci, którzy wyłudzają renty, zasiłki, oszukują ZUS, symulując chorobę, przyczyniają się do kryzysu i bezrobocia. A także ci, którzy notorycznie unikają płacenia podatków. Nie wolno usprawiedliwiać złodziejstwa. Trzeba stawiać jasno sprawę

Elżbieta Łopacińska tymczasowym szefem ZUS

pełniła funkcję wicedyrektora departamentu rent i emerytur (obecnie: departament świadczeń emerytalno-rentowych), a następnie wicedyrektora w biurze wdrożenia i rozwoju kompleksowego systemu informatycznego (obecnie: departament wdrożenia i rozwoju KSI).Od 2000 roku była dyrektorem departamentu obsługi

Elżbieta Łopacińska tymczasowym szefem ZUS

pełniła funkcję wicedyrektora departamentu rent i emerytur (obecnie: departament świadczeń emerytalno-rentowych), a następnie wicedyrektora w biurze wdrożenia i rozwoju kompleksowego systemu informatycznego (obecnie: departament wdrożenia i rozwoju KSI).Od 2000 roku była dyrektorem departamentu obsługi

Cena błędów ZUS

;Trybunał przypomina znaczenie zasad dobrej administracji. Wymagają one, by władze działały ze szczególna rzetelnością, starannością i sprawnością, szczególnie tam, gdzie w grę wchodzi interes publiczny, prawa i wolności człowieka. Dotyczy to także praw do świadczeń socjalnych" - napisali sędziowie w

Stany Zjednoczone - bankrut samozwaniec

rosną koszty trzech wielkich programów, którymi steruje automatyczny pilot, a nie coroczny proces budżetowy. Szybka i radykalna poprawa jest niemożliwa, bo deficyt ma charakter strukturalny. Blisko 60 proc. wszystkich wydatków rządu przypada na: Social Security - czyli renty i emerytury, Medicare

Premier Tusk nie chce radykalnych reform

, obniżanie pensji, rent i emerytur nawet o 30 proc., podnoszenie podatków - przekonywał Tusk.Debaty domagali się posłowie PiS, by usłyszeć, jaka jest sytuacja gospodarcza i jaki plan ma rząd na wyjście z kryzysu. Ale sala świeciła pustkami.Polska przeszła przez światowy kryzys bez

"Tyle ile uzbierasz tyle będziesz miał"

rozbudowaną strukturę urzędniczą jak ZUS i stale opiera się na redystrybucji dochodu. A może można było to zrobić w ten sposób:- emerytura państwowa gwarantowana dla każdego na poziomie minimum socjalnego, np. minimalne wynagrodzenie w gospodarce. Państwo realizowałby swoją misję zabezpieczenia socjalnego, a

FOR-u przepis na pensje

kilkadziesiąt sposobów waloryzacji świadczeń socjalnych. Warto rozważyć, by co roku waloryzowane były tylko renty i emerytury, a inne świadczenia rzadziej i wolniej. 7 laureatów Nagrody Nobla, m.in. Joseph Stiglitz i Eric Maskin, przekonuje, że wzrost stawki godzinowej w USA ożywi popyt i doprowadzi do spadku

Świadectwo pracy a okres przebywania na zasiłku macierzyńskim

wyszczególnić okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Aby prawidłowo wykazać okresy nieskładkowe, należy sięgnąć do przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r

Emeryci nie dostaną pieniędzy na działalność gospodarczą

, to zostaje ono zawieszane. Gdy wynagrodzenie wynosi od 70 do 130 proc. emerytury czy renty - jest ono zmniejszane o tzw. kwotę przekroczenia.Projekt przewidywał także zwolnienie pracodawców od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

też może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne.Uwaga! Ten, kto ma już źródło dochodów, nie ma szans na świadczenie pielęgnacyjne. Kto więc go nie dostanie?Osoba, która:- ma już prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa

Jaką dostaniesz podwyżkę? Waloryzacja na nowych zasadach

wyższe świadczenie. Wyższą emeryturę (lub rentę) każdy dostanie od marca - w swoim terminie, w którym dziś odbiera świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Dla kogo waloryzacja Zmiany zasad waloryzacji, które zapowiedział Donald Tusk (szczegóły niżej), mają znaczenie dla ponad 9 mln

Miała być nadwyżka, będzie deficyt, czyli Moskwa zmienia budżet

, tłustych latach naftowego boomu rezerw państwa, które dziś wynoszą około 380 mld dol. Na jego pokrycie wystarczy więc około jednej czwartej oszczędności, które ma dziś Rosja.Premier obiecuje też, że rząd nie będzie ciąć wydatków socjalnych. Zapowiedział, że podstawowa emerytura urośnie w tym roku o 31,4

Podatki i dziedziczenie w związkach partnerskich [PORADNIK]

opodatkowanych według skali powodującej obowiązek płacenia podatku, czyli w tej chwili 3091 zł rocznie). Ze wspólnego opodatkowania z dziećmi mogą korzystać także ci samotni rodzice, których syn czy córka otrzymują rentę socjalną. Aby samotny rodzic mógł się opodatkować wspólnie z dzieckiem, nie musi go

PIT-y 2010: Fiskus o uldze na dzieci

niepełnosprawności (II grupa inwalidzka stwierdzona na stałe) i otrzymuje z ZUS rentę socjalną wraz z rentą rodzinną po zmarłym ojcu. Pani H. pobiera na pasierbicę z gminnego ośrodka pomocy społecznej orzeczony na podstawie decyzji zasiłek pielęgnacyjny na osobę niepełnosprawną powyżej 16. roku życia. Wychowaniem

Polska tylko z wirtualnymi pieniędzmi?

Resort finansów przekonuje, że przywiązanie rodaków do gotówki kosztuje rocznie ponad 10 mld zł. To koszty bankowych konwojów, przechowywania pieniędzy w skarbcach, zatrudnienia ochrony, kasjerek i produkcji nowych banknotów. Dziś tylko ZUS na wysyłkę mniej niż połowy rent i emerytur pocztą

W zeszłym roku państwo polskie kosztowało każdego z nas 18481 zł

renty i emerytury stanowiły prawie jedną czwartą wydatków publicznych. A wraz ze starzeniem się społeczeństwa bez podnoszenia wieku emerytalnego i reform wydatki te będą dalej rosły, wymuszając także podwyżki podatków. Służba zdrowia będąca kolejną dużą pozycją w przeliczeniu na mieszkańca kosztowała

Skok na 80 tys. zł. Jak SKOK Stefczyka chce ściągnąć dług od niepełnosprawnej, która nie była ich klientką

Dostaje z ZUS-u 1300 zł renty socjalnej, z której muszą wyżyć bezrobotny mąż i troje małych dzieci. 400 zł zabiera co miesiąc komornik za niezapłacone przed laty długi czynszowe. Teraz pani Jolancie przyszło walczyć z machiną SKOK Stefczyka z centralą w Gdyni. Zaczęło się po śmierci jej brata spod

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

jednomyślność panuje w kwestii obowiązkowego odwiedzania matki i ojca na emeryturze. Wszyscy jak jeden mąż mówią, że to absurd. Bo? Nie do wyegzekwowania. Syn lub córka musieliby iść do rodziców w asyście pracownika socjalnego, który w specjalnym zeszycie odhaczałby wypełnienie obowiązku. Wcześniej trzeba by

Opozycja krytykuje w Senacie tegoroczny budżet

;. W podobnym tonie wypowiadali się także inni senatorowie opozycji. Jan Maria Jackowski (PiS) powiedział, że budżet na 2012 r. jest "technokratyczny i utrwala negatywne modele polityki społecznej i socjalnej", nie ma w nim też bodźców, które zmienią dramatyczną zapaść demograficzną. Senator

Wakacyjna praca a prawo do ulgi prorodzinnej

 przypadku dzieci małoletnich i dzieci (bez względu na wiek), które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ich ewentualne dochody nie skutkują utratą prawa do ulgi, o tyle inaczej sprawa przedstawia się, jeżeli chodzi o uczące się dzieci (m.in. w szkołach

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

obowiązek alimentacyjny (na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np. rodzeństwo, dziadkowie); opiekun faktyczny dziecka. Nie dostanie go ten, kto ma już źródło utrzymania (emeryturę, rentę, rentę socjalną, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Waloryzacja

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mechanizm waloryzacji ma też zastosowanie do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych na podstawie innych regulacji prawnych, tj. do: emerytur rolniczych, kapitałowych emerytur okresowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń

Plan Hausnera

, powiatowych i gminnych (54,6 mln zł), wykorzystaniu samochodów służbowych (5 mln zł), telefonów komórkowych. Te dwa obszary miały do końca 2007 roku przynieść oszczędności rzędu 20 mld zł. 3. Trzecia to reforma wydatków socjalnych państwa nazwana "Planem ograniczenia wydatków społecznych", przyjęta w styczniu

2008 w polityce

, 137 wstrzymało się, zaś nikt nie był przeciw. Odbyło się również pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. 11 kwietnia – W Sejmie powstało Demokratyczne Koło Poselskie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - rentach socjalnych