renta strukturalna

syl

We wrześniu rozpocznie się ostatni nabór na renty strukturalne

We wrześniu rozpocznie się ostatni nabór na renty strukturalne

1 września ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie wcześniejszych emerytur dla rolników oddających gospodarstwa następcom.

Zmiany dla rolników

Wznowienie naboru na renty strukturalne, większe premie dla młodych rolników, pomoc dla gospodarstw województw wschodnich - zapowiada resort rolnictwa

KRUS posiadaczy ziemskich

Magiczny jeden hektar daje prawo do rolniczej emerytury i innych świadczeń, a nawet do renty strukturalnej na Podkarpaciu. Tymczasem posiadanie tego jednego hektara ekonomicznie dziś nic nie znaczy

Uszczelniono system i jest efekt - rencistów najmniej w historii

Uszczelniono system i jest efekt - rencistów najmniej w historii

, automatycznie staje się emerytem. I znika z listy rencistów. Wcześniej ktoś, kto dostał rentę, pobierał ją do końca życia. - Kolejna przyczyna to poprawa warunków pracy - mówi Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych. - Polacy pracują w mniej obciążających warunkach niż w PRL-u i w latach 90. Mamy

RPP: wzrost deficytu w 2016 r. oznacza ryzyko procedury nadmiernego deficytu

"Według szacunków NBP, w 2015 r. nastąpiło zatrzymanie spadku deficytu strukturalnego, zaś w 2016 r. nastąpi jego widoczny wzrost do 3,4 proc. PKB. Oznacza to nie tylko oddalenie perspektywy osiągnięcia celu średniookresowego, ale także ryzyko ponownego objęcia Polski w przyszłości procedurą

Zarudzki: pieniędzy na PROW 2014-2020 jest mniej niż poprzednio

poprzednim okresie takie jak zalesienia, płatności rolnośrodowiskowe, renty strukturalne. Zarudzki zaznaczył, że ministerstwo podejmuje działania, aby zwiększyć środki wykorzystując Fundusz Spójności. Przygotowywany jest "Pakt dla rozwoju obszarów wiejskich". Obecnie analizowane są możliwości jak

DNB i Deloitte: Rynek szpitalny i apteczny leków wzrośnie 1,1% w 2016 r.

;Prognoza wskazuje, że w 2016 r. czeka nas spowolnienie dynamiki sprzedaży na rynku aptecznym i szpitalnym do 1,1% (z ok. 4% w tym roku). Spowolnienie to będzie wynikało w głównej mierze z braku wzrostu sprzedaży leków Rx w efekcie oczekiwanego spowolnienia dynamiki rent i emerytur" - czytamy w

ARiMR: Polska liderem w wydawaniu unijnych pieniędzy

, zakontraktowane zostało już ponad 90 proc. środków. Część pieniędzy zarezerwowana jest na zobowiązania wieloletnie, takie jak m.in. renty strukturalne czy coroczne dopłaty do zalesień. Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rośnie wraz z

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

jednorazowych dodatków do najniższych emerytur i rent. W kierunku obniżenia dynamiki wydatków na świadczenia społeczne będzie natomiast oddziaływała utrzymująca się w 2015 r. deflacja, przekładająca się na niski wskaźnik waloryzacji większości świadczeń w 2016 r." - czytamy dalej. Według szacunków NBP

Skowrońska: projekt budżetu na 2015 r. oparty na ostrożnych założeniach

napięciami geopolitycznymi i niepewną sytuacją na rynkach finansowych oraz niepełne wdrożenie reform strukturalnych. Szefowa komisji finansów powiedziała, że w projekcie przyjęto poprawę sytuacji na rynku pracy (bezrobocie na koniec roku w wysokości 11,8 proc.), wzrost przeciętnego wynagrodzenia w

"PB": Połowa pracuje, połowa nie chce

rozleniwionych narodów Unii Europejskiej. Eksperci wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniają strukturalne bezrobocie w naszym kraju, wcześniejsze emerytury i renty oraz niedopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Więcej szczegółów na ten temat - w "Pulsie Biznesu".

Resort Rolnictwa: zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

Chodzi o wznowienie naboru wniosków na program rent strukturalnych oraz zwiększenie premii dla młodych rolników z 50 tys. zł do 75 tys. zł - podał Sawicki na konferencji prasowej w Warszawie. Na realizację PROW na lata 2007-13 Polska otrzymała 17,2 mld euro. Jak podał minister, dotychczas z

20 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

oraz na renty strukturalne. W kolejnym okresie finansowania (lata 2007-2013) Polska stała się największym beneficjentem unijnych środków na rolnictwo i rozwój wsi otrzymując z UE 13,4 mld euro. Do końca 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 52 mld zł. ARiMR zajmuje się też wypłatami dopłat bezpośrednich, z

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wzywa Polskę do reform

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wzywa Polskę do reform

parlamentarnych. Jedną z większych barier strukturalnych w Polsce Rosati wskazał rolnictwo generujące 3 proc. PKB, a zatrudniające 15 proc. populacji. Struktura zostaje utrwalona, zamrożona, także dzięki zastrzykowi pieniędzy unijnych - dodał. Według raportu Polska powinna zmniejszyć administracyjne koszty

ARiMR: W tym roku wypłacimy jeszcze 7,5 mld zł z PROW

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 finansowane jest m.in. zalesianie, wypłaty rent strukturalnych, ale także konkretne inwestycje - zakup sprzętu, maszyn, budowę nowych obiektów. Kasą dla wsi steruje Ministerstwo Rolnictwa, a za realizację programu odpowiedzialna jest Agencja

Rosati: Grecja nie ma (innego) wyjścia

Rosati: Grecja nie ma (innego) wyjścia

, choć Grecy do końca tego jeszcze nie rozumieją. Ja im zresztą po ludzku współczuję. Ale poziom wynagrodzeń, emerytur i rent w Grecji na dłuższą metę był nie do utrzymania, to było życie na kredyt. Teraz Grecy muszą przykroić te wszystkie wydatki do rzeczywistych możliwości państwa. Reformy strukturalne

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

premiera Donalda Tuska zwiększenia ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych oraz dodatkowej waloryzacji emerytur i rent. Dzięki zapowiedzianym zmianom każda rodzina, która ma dzieci, będzie mogła w 100 proc. wykorzystać ulgę prorodzinną. Jeśli rodzicom do odliczenia pełnej ulgi zabraknie podatku, bo za

Powódź może zaszkodzić inwestycjom na wsi

Powódź może zaszkodzić inwestycjom na wsi

. Finansuje on m.in. zalesianie, wypłaty rent strukturalnych, ale także konkretne inwestycje - zakup sprzętu i maszyn. Powódź uderzyła również w rolników wykorzystujących Sektorowy Program Operacyjny 2004-06, który wspiera m.in. inwestycje w gospodarstwach rolnych czy ułatwia start młodym rolnikom. Przez

Środki z PROW mają zostać wydane do ostatniej złotówki

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 finansowane są m.in.: zalesianie, wypłaty rent strukturalnych, ale także konkretne inwestycje - zakup sprzętu, maszyn, budowa nowych obiektów. Kasą dla wsi steruje Ministerstwo Rolnictwa, a za realizację programu odpowiedzialna jest Agencja

Minister Sawicki zabierze firmom miliard euro?

ma potrzeby przeznaczać środków na tworzenie nowych miejsc pracy, a branża spożywcza dostała już dostatecznie dużo w poprzednich latach. Przedsiębiorcy są oburzeni propozycjami resortu rolnictwa. Większość pieniędzy zostanie przekazana na renty strukturalne dla rolników oraz na wsparcie gospodarstw

Sawicki: będzie większe wsparcie finansowe dla grup producentów

rolnej, z których - zgodnie z wolą KE - dwie trzecie zostanie przeznaczone na szerokopasmowy internet, a reszta m.in. na konsolidację sektora mleczarskiego i bioenergetykę. Minister potwierdził, że wyczerpany jest limit środków na pomoc gospodarstwom niskotowarowym oraz na renty strukturalne. Jeśli

ARiMR: z unijnych pieniędzy na rolnictwo nie ucieknie ani złotówka!

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to unijny fundusz przeznaczony na rozwój wsi. Finansuje m.in. zalesianie, wypłaty rent strukturalnych, ale także konkretne inwestycje - zakup sprzętu i maszyn rolniczych. W unijnym budżecie na lata 2007-13 zarezerwowano dla niego 17,2 mld euro. Za realizację

Unijne pieniądze łatwiejsze dla rolników

Ministerstwo chce wprowadzić ułatwienia w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, funduszu przeznaczonym na rozwój wsi. PROW finansuje m.in. zalesianie, wypłaty rent strukturalnych, ale także konkretne inwestycje - zakup sprzętu, maszyn. W unijnym budżecie na lata 2007-13 zarezerwowano dla niego 17,2

Dokąd idziemy małymi krokami?

zabiera nasze pieniądze z OFE, żeby załatać dziurę budżetową. Zapłacą za to nasze dzieci - mówią przeciwnicy rządowej propozycji. Zwolennicy: - Reforma emerytalna powiększa dług publiczny państwa. Nie stać nas na to, bo przekroczymy limity zadłużania się i rząd musiałby ciąć emerytury, renty, podnosić

Generacja ostatniej szansy

mamy zejść do poziomu 3 proc. PKB. Dla mnie liczy się co innego: postęp, korzystna zmiana, wyraźne obniżenie deficytu. Z tym idzie w parze styl, w jakim ten cel osiągamy. Proszę pamiętać, że nasz deficyt budżetowy ma charakter strukturalny. Tu naprawdę nie chodzi o to, aby osiągnąć ten cel na chwilę

Stany Zjednoczone - bankrut samozwaniec

rosną koszty trzech wielkich programów, którymi steruje automatyczny pilot, a nie coroczny proces budżetowy. Szybka i radykalna poprawa jest niemożliwa, bo deficyt ma charakter strukturalny. Blisko 60 proc. wszystkich wydatków rządu przypada na: Social Security - czyli renty i emerytury, Medicare

Ruta Śpiewak: wejście do UE spowodowało zasadnicze zmiany polskiej wsi

do tego, że struktura agrarna naszego kraju w pewnym sensie pozostaje niewydolna - tzn. średnia wielkość gospodarstw jest nadal niewystarczająca, jeżeli chodzi o ich ekonomiczną wydolność. A to efekt m.in. tego, że mamy duży transfer socjalny, czyli dawanie pieniędzy drobnym rolnikom, renty

Tusk i Rostowski: Jesienią pakiet ustaw regulujących finanse

- Jesienią przedstawimy pakiet kilkudziesięciu ustaw, które będą towarzyszyły budżetowi, wśród których znajdziecie państwo te strukturalne reformy dotyczące m.in. administracji, w tym cięć w administracji, i kulejącej deregulacji - zapowiedział premier w środę w Sejmie podczas debaty nt. finansów

Wypłacono tylko 20 proc. unijnych pieniędzy na rolnictwo

wspólnego z dopłatami bezpośrednimi. PROW finansuje m.in. zalesianie, wypłaty rent strukturalnych, ale także konkretne inwestycje - zakup sprzętu, maszyn, budowę nowych obiektów. Do tej pory ARiMR wypłaciła z PROW-u tylko 13,7 mld zł. Czyli mniej niż 20 proc. dostępnej kwoty. Minister rolnictwa Marek

Jak bankructwo Grecji wpłynie na portfele Polaków?

korzystała. Kiedy w latach 2008-09 przyszedł kryzys finansowy i popyt na obligacje spadł, okazało się, że Grecy są bankrutami i bez kolejnych pożyczek nie są w stanie wypłacać pensji, rent i emerytur. Dług Grecji jest niespłacalny i dlatego powinien być zredukowany. Tylko dlaczego Europa ma go zredukować

Bilans ministra Rostowskiego: Krajobraz po bitwie

gospodarka odczuła boleśnie "zacieśnienie" i ostro wyhamowała w latach 2012-13. Dla ministra finansów była to przykra niespodzianka. Okazało się, że nasza gospodarka jest w pułapce strukturalnego deficytu. Jeśli rząd ogranicza deficyt, dynamika spada, a to z kolei zwiększa deficyt. Unia domaga się

Z dyżuru eksperta

Mamy z żoną 1,7 ha ziemi, na której gospodarujemy od 20 lat. Czy tak mała powierzchnia gruntu daje nam prawo do renty strukturalnej i czy możemy na nią przejść oboje, czy tylko jedno z nas? - Obydwoje państwo spełniają warunki, by skorzystać z renty strukturalnej. Trzeba mieć ponad 1 ha ziemi

FOR-u przepis na pensje

sprzed kryzysu. Z kolei ograniczenie pozapłacowych kosztów pracy pozytywnie wpłynęło na rynek pracy: wskaźnik zatrudnienia wzrósł z 60,7 proc. w 2011 r. do 63,2 proc. w ubiegłym roku. Dodatkowo Polska powinna iść w stronę reform strukturalnych - obniżać składki emerytalne i rentowe oraz likwidować

Wielkie reformy albo... małe - pytanie o strategię przyszłego rządu

Środkowo-Wschodniej ratingami na poziomie A cieszą się Czechy i Słowacja, większość państw musi się jednak zadowalać ocenami na poziomie B). Może się tak stać, jeśli rząd nie przeprowadzi reform strukturalnych. Zdaniem Fitcha są one potrzebne, jeśli rząd chce, tak jak obiecał KE, zbić deficyt sektora

Grecja przyciśnięta cięciami: 30 proc. ludzi poniżej progu ubóstwa

- już niemal wszyscy w Brukseli. Dlatego dziś ministrowie eurogrupy będą rozważać spowolnienie cięć, czyli danie Grekom dodatkowych dwóch lat na zbijanie deficytu (do 2016 r.) i reformy strukturalne (m.in. liberalizację wielu zawodów). Cięcia zbijają greckie płace do poziomu wyższego lub porównywalnego

Za kogo zeznanie składa płatnik?

należy wskazać, że niektórzy płatnicy mają ustawowy obowiązek rocznego obliczenia podatku, nawet jeżeli osoby uzyskujące od nich dochody nie złożą oświadczenia PIT-12. Obowiązek ten dotyczy organów rentowych, które dokonują wypłaty świadczeń z tytułu rent i emerytur, rent socjalnych i strukturalnych

Komu i kiedy przysługuje zasiłek przedemerytalny

świadczeń możesz zawiesić, gdy nabędziesz prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej, renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej. Uwaga! Jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne, musisz zawiadomić ZUS o okolicznościach powodujących

Z rolnikami po dobroci

poprawę warunków życia na obszarach wiejskich. W nowej perspektywie budżetowej znajdą się środki na rozwój działalności gospodarczej (np. gwarancje kredytowe na zakup ziemi, wsparcie dla inwestycji w gospodarstwie, dotacje na prowadzenie agroturystyki, renty strukturalne). Pojawią się nowe programy

TK: Poprawcie emerytury, równe prawa dla obu płci

art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on każdej Polce niezależnie od wykonywanego zawodu przejść na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55 lat i 30 latach pracy. Mężczyźni takiego prawa nie mają. Poza niektórymi wyjątkami (praca w tzw. szczególnych

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

Polska musi zwiększyć budżet na inwestycje strukturalne oraz zmienić strukturę deficytu budżetowego, ponieważ jest wyższy niż powinien być - mówi Thomas Laursen, główny ekonomista Banku Światowego na Europę Centralną i kraje bałtyckie. Bank Światowy w opublikowanym ostatnio dorocznym raporcie

Ekonomiści: w 2010 r. dług może przekroczyć 55 proc. PKB

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jeżeli dług publiczny przekroczy 55 proc. PKB, budżet na kolejny rok musi zakładać zrównoważone saldo; wynagrodzenia w sektorze państwowym trzeba zamrozić, a waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć wskaźnika inflacji. W ocenie doradcy ekonomicznego

Jaka jest efektywność systemu KRUS?

skutki gospodarcze tej polityki? W ciągu ostatnich 15 lat liczba ubezpieczonych w KRUS wzrosła o około 150 tys. osób. Co świadczy o całkowitym zaniechaniu zmian strukturalnych w rolnictwie. Co prawda od kilku lat znowu liczba ubezpieczonych spada, jednak KRUS służy wyłącznie utrzymywaniu zacofania

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

okresie (wynikającego m.in. z niższego niż w 2010 r. wskaźnika waloryzacji rent i emerytur oraz ze zmian systemowych obniżających te wydatki)" - napisał bank centralny. Wzrost spożycia indywidualnego w bieżącym roku (3,7%) będzie więc finansowany w dużym stopniu spadkiem stopy oszczędności. W latach

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

warunków do ustawowej lub wcześniejszej emerytury, możemy starać się o rentę lub świadczenia przedemerytalne. Ale znowu pod pewnymi warunkami! Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która m.in.: nie może pracować, czyli "jest niezdolna do pracy", a

Dostałem z Unii 20 tys. dopłaty, to odżyłem

. Odżyłem. Hutnik dokupił jeszcze 14 hektarów ziemi, a w styczniu nowy traktor wart ponad 300 tys. zł. 40 proc. sumy dostał z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Teraz gospodarstwo zaczęło na siebie zarabiać, ja mogę iść na rentę strukturalną i gospodarstwo przepisać na syna i jego żonę - cieszy

Najważniejszy jest koszt obsługi długu

). Te działania mogły być wprowadzone pod warunkiem zmniejszenia wydatków lub wzrostu innych dochodów. Tymczasem mieliśmy wzrost wydatków w tempie wyższym niż wzrost PKB. Część tych wydatków była uzasadniona, np. na infrastrukturę. Jednak w rezultacie mamy duży deficyt strukturalny, ok. 4-5 proc. PKB

Kaczyńscy oddali Lepperowi przysługę

wyższe dopłaty niż dotychczas, ale kilkaset tysięcy otrzyma zaledwie połowę tego, co w roku ubiegłym. Zmniejszył rolnikom od tego roku wysokość rent strukturalnych prawie o połowę. Przy rozdzielaniu dodatkowych funduszy na inwestycje najpierw nieprecyzyjnym rozporządzeniem doprowadził do wielodniowych

Rekiny krążą wokół Platformy Noego

reforma rent. Nie będą.- Dlatego zachęcałbym tych wszystkich, którzy chcieliby widzieć szybsze reformy, żeby głosowali na PO. Arytmetyka sejmowa jest nieubłagana. Nie możemy zapominać, że rządzimy w koalicji z PSL, które nie chciało poprzeć żadnej z tych reform. Zresztą reforma rent była już raz uchwalona

Maciej Samcik odpowiada na pytania czytelników ws. OFE [CZĘŚĆ II]

rząd uznał, że mniejszym ryzykiem politycznym jest zabrać pieniądze z OFE, niż wykonać reformy, które zmniejszyłyby deficyt strukturalny ZUS-u Akiraxx: Pewnie już nieaktualne, ale zadam pytanie na przyszłość: "Czy po umorzeniu obligacji z OFE i tym samym obniżeniu długu państwa rząd poczuje się

Zarząd NBP prowadzi dziwną grę - wywiad z ministrem Bonim

do nadmiernie elastycznej polityki. Co Europa powinna zrobić, by zażegnać kryzys? - Na wyzwania tej drugiej fazy kryzysu nie można odpowiadać tylko ratunkowo, trzeba odpowiadać strukturalnie, i to tak, by zarazem nie hamować rozwoju. Kilka miesięcy temu Komisja Europejska mówiła państwom: "

Wojna postu z karnawałem. Protesty związkowców groźne?

państwo miałoby obowiązek przeprowadzenie reform, tak by strukturalne różnice w miarę możliwości złagodzić (bo całkowicie ich się oczywiście nie da wyeliminować). W najgorszym przypadku - gdyby państwo nie robiło nic pomimo dwukrotnego upomnienia - Rada Europejska mogłaby na nie nałożyć grzywnę: 0,1 proc

Zmagania bratanków z deficytem. Czy Polsce grozi los Węgier?

ograniczenia wydatków państwa, zwłaszcza płac w sferze budżetowej, emerytur i rent, a w konsekwencji potrzeb pożyczkowych rządu. Część pomocy została przeznaczona na finansowanie długu publicznego, część na dokapitalizowanie banków, zwłaszcza zagrożonego banku OTP. Zagraniczna pomoc oddaliła groźbę fali

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

wygospodarować dodatkową dopłatę do ZUS. Przy słabościach strukturalnych polskich finansów publicznych - od lat! - generuje to dług publiczny, obecnie na poziomie ok. 1,6 proc. PKB rocznie. Z jednej więc strony stworzyliśmy warunki, by na przyszłość w gorszych okolicznościach demograficznych większa część

Komisja Europejska rusza z motyką na słońce

gospodarstwa domowego w czasie całego roku. Państwa, które posiadają zapasy skumulowanej przez miliardy lat energii słonecznej w postaci tzw. pierwotnych źródeł energii (gaz, ropa, węgiel, łupki bitumiczne, torf, biomasa), mogą korzystać ze swojej tzw. renty geograficznej (geologicznej). Robią to np. Arabia

Gospodarka - zwalniająca lokomotywa

waloryzacji rent i emerytur, niestety wprowadzona na krótko, po czym zostały przywrócone poprzednie zasady), uelastycznienia rynku pracy, uszczelnienia systemu rentowego, wyłączenia KRUS z Ministerstwa Rolnictwa. Z drugiej strony, trafiliśmy na bardzo korzystną fazę cyklu w gospodarce światowej. Dzięki temu

Rok 2007 w najważniejszych branżach przemysłu

dłuższej perspektywie okazuje się, że wzrost wydajności pracy był znacznie wyższy od wzrostu wynagrodzenia w poprzednich latach - uspokaja jednak Wyżnikiewicz. Zaniedbania władzy Bardzo krytycznie większość ekonomistów ocenia działania rządu w ciągu ostatniego roku. - Nie było reform strukturalnych

Co się zmieni dla rolników po naszym wejściu do Unii

jest walka o ich wysokość między naszymi negocjatorami a Brukselą. Ale na dopłatach wcale się nie kończy. Unia oferuje znacznie więcej.Wcześniejsze emeryturyZwane też rentami strukturalnymi. Już w tym roku Polska zaczęła je wprowadzać na własny koszt, choć na małą skalę. Po akcesji powinny ruszyć

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

gospodarczej. Silne osłabienie koniunktury w roku 2001 spowodowało konieczność nowelizacji budżetu państwa i odsłoniło z całą mocą strukturalne wady finansów publicznych. Należą do nich nadmierna liczba i rozproszenie celów i wydatków ustawowo zdeterminowanych, zbyt duża część środków publicznych poza

Stenogram z 32. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacjiPZU SA 13 lipca 2005 r.

Przewodniczący Komisji Janusz Dobrosz:Witam serdecznie państwa.Rozpoczynamy posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.Stwierdzam kworum, pełne kworum.Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje: przesłuchanie pana Leszka Mill

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

renta strukturalna

Renta strukturalna - przyznawana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rolnikom przekazującym swoje pole do większych gospodarstw w zamian za rentę.Według ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie:
W latach 2004-2006 przeznaczono w Polsce na renty 640,5 mln euro, skorzystało z nich 53,7 tys. rolników. W roku 2009 wstrzymano przyznawanie rent strukturalnych

więcej o renta strukturalna na pl.wikipedia.org

Bestsellery