renciści

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Mamy 1 mln 75 tys. rencistów. Najmniej w historii

Mamy 1 mln 75 tys. rencistów. Najmniej w historii

Rencistów mamy najmniej od początku transformacji ustrojowej. Wszystko dlatego, że zdobycie renty zaczyna graniczyć z cudem.

Logika ZUS: Rencista-przedsiębiorca traci rentę

Nawet jeżeli firma rencisty ma straty, to ZUS uważa, że ma zyski. A skoro tak, to rencista ma oddać część renty. Absurd? Nie, oszczędności budżetu. I fragment batalii o to, czy powinniśmy pozwolić seniorom na dorabianie bez ograniczeń

Jak dawać podwyżki emerytom i rencistom

Czy emeryci i renciści powinni dostawać jednakową podwyżkę? Czy może bogatsi - jak chcą pracodawcy - powinni dostawać więcej? Od lutego priorytetowo głowi się nad tym Trybunał Konstytucyjny. Jeszcze nawet nie wyznaczył terminu rozprawy

Min. Gospodarki: Uwolnienie cen gazu tylko z gwarancją ochrony biednych

Min. Gospodarki: Uwolnienie cen gazu tylko z gwarancją ochrony biednych

"Rzeczpospolita": Cud w ZUS - mniej rencistów

"Rzeczpospolita": Cud w ZUS - mniej rencistów

utrzyma się obecne tempo spadku liczby rencistów, na koniec tego roku lub zaraz na początku przyszłego ich liczba spadnie poniżej miliona. Będzie to swego rodzaju fenomen. Jak bowiem wynika z danych ZUS, nigdy po 1989 r. ich liczba nie spadła poniżej tego pułapu.

Niepotrzebne dwujęzyczne legitymacje dla polskich emerytów i rencistów

, bo polska legitymacja emeryta-rencisty jest właśnie wyłącznie po polsku. Wydaje ją ZUS. To kawałek plastiku przypominający kartę kredytową. Na pierwszej stronie znajdują się: numer legitymacji, hologram, imię i nazwisko, numer świadczenia. Na odwrocie: data wydania. I tyle. Pan Zbigniew doszedł więc

Co czwarty Polak jest emerytem lub rencistą. Na każdego z nich pracują tylko dwie osoby aktywne zawodowo

Co czwarty Polak jest emerytem lub rencistą. Na każdego z nich pracują tylko dwie osoby aktywne zawodowo

rencistów, których liczba w 2013 wynosiła 8,9 mln. Statystycznie więc na jednego emeryta lub rencistę pracują niemal dwie osoby. Stopa bezrobocia w 2013 r. wyniosła 10,3 proc. i była o ponad 7 punktów procentowych niższa niż w 2005 r. W ubiegłym roku w Polsce było niemal 1,8 mln bezrobotnych, a niecała

Dodatkowe wynagrodzenia emerytów i rencistów

Zaświadczenia trzeba dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę. Przemysław Przybylski wyjaśnił, że informacja o przychodach potrzebna jest Zakładowi do rozliczenia wypłacanego świadczenia.Dodatkowe wynagrodzenie nieprzekraczające 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

"DGP": Emeryci i renciści dostaną więcej pieniędzy

Z wyliczeń gazety wynika, że w wyniku wzrostu wskaźnika waloryzacji z 102,7 proc. do 103,3 proc., renty i emerytury wzrosną o 3,3 proc., a nie o 2,7 proc., jak zakładano. Dlatego przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS wzrośnie o 57 zł, a nie o 47 zł. Będzie to jednak kosztować budżet dodatkowo 1 m

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Tegoroczna waloryzacja odbywa się według tej samej zasady co w 2013 r. - świadczenie rośnie o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac. Zgodnie z lutowym komunikatem ministra pracy, od marca emerytury wzrosną o 1,6 proc. Wypłacane świadczenia oraz dodatki waloryzowane są przez pomnożenie k

"DGP": Rencistom się upiekło, rząd wstrzymuje reformę

przynieść oszczędności dla budżetu, z drugiej - zaktywizować rencistów. W Polsce pracuje najmniej osób z orzeczoną niepełnosprawnością - zaledwie 17 proc. Średnia dla OECD to 42 proc. - zauważa "DGP".

Mamy najmniej rencistów od 20 lat, bo ZUS wyśrubował kryteria

Mamy najmniej rencistów od 20 lat, bo ZUS wyśrubował kryteria

zł. O ponad sześć mniej niż dziewięć lat temu.Wiktor Wojciechowski, ekonomista fundacji FOR, twierdzi, że Polakom trudno zrozumieć odmowy ZUS. Przez lata przyzwyczailiśmy, że rentę zdobywa się niezwykle łatwo. Liczba rencistów była szczególnie wysoka w latach 90., kiedy politycy, chcąc ograniczyć

Premier bardzo szczodry dla emerytów [ANALIZA]

Premier bardzo szczodry dla emerytów [ANALIZA]

stopniu powinien zadośćuczynić trudy życia codziennego polskim emerytom i rencistom - tłumaczył. Na zmianę zasad budżet będzie musiał wyłożyć dodatkowe 1,7 mld zł, co wzbudza największe kontrowersje. Nowe zasady waloryzacji mają obowiązywać od marca przyszłego roku. Na razie tylko przez rok. Co będzie

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

stopniu powinien zadośćuczynić trudy życia codziennego polskim emerytom i rencistom - dodał premier. Jak liczymy podwyżkę emerytury? Na początku wyjaśnijmy, jakie dziś, jeszcze przed zmianami, obowiązują zasady waloryzacji. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki z roku poprzedzającego waloryzację

Połowa oszczędności w rękach 10 proc. Polaków

dopłaty przyczyniły się do wzrostu zamożności tej grupy zawodowej. Dla porównania osoby pracujące na własny rachunek co miesiąc odkładają średnio 243 zł, pracownicy zatrudnieni w firmach 216 zł, a emeryci i renciści 117 zł.

Polacy zostali w pracy, mamy 100 tys. mniej emerytów

Polacy zostali w pracy, mamy 100 tys. mniej emerytów

Pod koniec lutego było w Polsce 8,995 mln emerytów i rencistów. To o 101 tys. mniej niż w lutym 2013 r. Tak wynika z ogłoszonych właśnie danych GUS. Rząd powinien skakać z radości, bo oznacza to oszczędności dla budżetu - ponad 2 mld zł rocznie. GUS podzielił Polaków na tych, którzy pracowali na

Nowe dary premiera

Nowe dary premiera

PiS i SLD od lat domagają się podwyżek dla emerytów i rencistów, a także wsparcia dla rodzin. Swoim wczorajszym przemówieniem w Sejmie premier Tusk zaskoczył opozycję. W przeszłości liberał, od wybuchu kryzysu powtarza, że obowiązkiem państwa jest wspieranie najsłabszych. Ostatnio wyznał, że czuje

Portugalscy emeryci demonstrują przeciw cięciu emerytur

Portugalscy emeryci demonstrują przeciw cięciu emerytur

Na wezwanie Krajowej Konfederacji Emerytów, Rencistów i Ludzi Starszych (MURPI) w demonstracjach uczestniczyło wiele tysięcy osób, głównie byłych pracowników sektora publicznego, których najboleśniej dotknęły cięcia ich świadczeń emerytalnych. Konserwatywny rząd Partii Socjaldemokratycznej premiera

Siła nabywcza mieszkańców Portugalii mniejsza niż w 2010 r. o 15 proc.

Siła nabywcza mieszkańców Portugalii mniejsza niż w 2010 r. o 15 proc.

ten ma już 2/3 udziału w zjawisku zmniejszania się siły nabywczej portugalskich obywateli. Pozostałe udziały należy przypisać inflacji - oszacował Eugénio Rosa, współautor badania.Uniwersytet w Coimbrze wyliczył, że największy spadek siły nabywczej nastąpił w przypadku emerytów i rencistów. Ich

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

W Polsce mamy blisko 9 mln emerytów i rencistów, z tego ponad 1,2 mln stanowią rolnicy. GUS sprawdził, w jakich województwach mają najwięcej, a w jakich najmniej pieniędzy. Urząd porównywał łączną średnią emeryturę i rentę w poszczególnych regionach, a nie osobno pojedyncze świadczenia. Dane

Waloryzacja emerytur i rent o 4 proc.

Waloryzacja emerytur i rent o 4 proc.

najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze wynoszą 799,18 zł brutto. Po podwyżce o 4 proc. wzrosną o 31,96 zł do 831,14 zł brutto.Średnie świadczenie wypłacane emerytom i rencistom wzrośnie natomiast z 1777 zł brutto do 1848,08 zł brutto (czyli o 71,08 zł).

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

Najbogatsi emeryci mieszkają na Śląsku, najbiedniejsi - na ścianie wschodniej

To o 5,5 proc. więcej niż przed rokiem. Więcej, bo seniorzy niezależnie od koniunktury w gospodarce mają co roku gwarantowaną podwyżkę. Rząd waloryzuje ich świadczenia o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac w całej gospodarce.Waloryzacja ma rekompensować emerytowi wzrost cen. I nic się

"Gazeta Wyborcza": Emerytem najlepiej być na Śląsku

Najlepiej powodzi się emerytom na Śląsku - dostają średnio ponad 2,1 tys. zł brutto miesięcznie - a najgorzej na Podkarpaciu - ponad 1,5 tys. zł. Dzięki zaostrzeniu kryteriów jest najmniej rencistów od dwóch dekad. Pod koniec marca na rencie z powodu niezdolności do pracy było ok. 1,1 mln Polaków

Renta wyższa od emerytury?

. Minister finansów Jacek Rostowski spiera się z minister pracy Jolantą Fedak o to, ile renciści będą mogli dorobić. W projekcie nie ma żadnych ograniczeń. Jak tłumaczy Fedak, dzięki temu renciści będą dorabiać legalnie, a nie uciekać do szarej strefy.Według informacji "Gazety"

"GP": Zdolni do pracy wciąż dostają renty

przyznawania rent są o wiele bardziej restrykcyjne. ZUS nie przyznaje też praktycznie rent na stałe. W 2008 r. takie świadczenia otrzymywało zaledwie 2,4 tys. osób. Dzięki tym zmianom liczba rencistów obniżyła się z blisko 3 mln osób do 1,3 mln.Wskutek braku weryfikacji rent przyznanych przed 1997 r. otrzymuje

Emerytem najlepiej być na Śląsku

- mówi.Najbiedniejsi emeryci mieszkają w Rzeszowie i okolicach. Dostają co miesiąc zaledwie 1520 zł. Niewiele więcej, bo ledwie o 50 zł, mają emeryci z Lubelskiego, Podlaskiego i Świętokrzyskiego.Podkarpacie ma też najbiedniejszych rencistów - ZUS wypłaca im niewiele ponad 1 tys. zł. To o ponad 200 zł mniej od

Problemy ze spłatą długów seniora [PORADNIK]

Banki i firmy pożyczkowe lubią emerytów. Seniorzy mają pewne, gwarantowane przez państwo dochody i są sumienni w spłacie rat. Sęk w tym, że wielu z nich zaciąga pożyczki albo bierze towary na raty nie dla siebie, ale dla członków rodziny: dorosłych dzieci, które pracują na umowę-zlecenie i nie mają

Od 2014 renty będą wyższe niż emerytury, czyli rentowe eldorado

Jolanta Fedak. Sęk w tym, że przy okazji wprowadzenia zmian w liczeniu świadczeń chciała też pozwolić rencistom bez ograniczeń dorabiać. Renciści mogliby dzięki temu dorabiać legalnie, a nie uciekać do szarej strefy. Nie zgodził się jednak minister finansów Jacek Rostowski i cała reforma upadła.Obecny

"DGP": Renta będzie tylko o 114 zł niższa niż emerytura cząstkowa

Zdaniem gazety, ludzie, zamiast czekać na niskie świadczenia, będą masowo przechodzić na renty z tytułu niezdolności do pracy. Z rządowych wyliczeń wynika, że kobieta, która przejdzie na emeryturę w wieku 62 lat po przepracowaniu 35 lat, dostanie 685 zł miesięcznie. Łatwiejsze i korzystniejsze dla n

Jak się zmienią renty

W exposé premier Donald Tusk o reformie rent nie wspomniał. Mówił za to o podwyższaniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Reforma ma przebiegać stopniowo od 2013 r. Dziś wiek emerytalny kobiet to 60 lat, mężczyzn - 65. Jeżeli rencista osiągnie ten wiek - może przejść na

Premier Grecji już nie oszczędza. Idą wybory, więc obiecuje

między innymi jednorazowe wypłaty dla emerytów i rencistów o niskich dochodach w wysokości 300 euro oraz więcej inwestycji w energię odnawialną. Zdaniem obserwatorów najnowsze obietnice greckiego rządu to element kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami lokalnymi. Jak zauważa "The Guardian

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent [WYLICZENIA]

O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki (z roku poprzedzającego waloryzację): inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac (chodzi o podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Skoro oni dostają większe płace, to -

Emerytura tylko na konto

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.plNie chcę mieć konta, bo będą mnie namawiać, żebym wziął jakiś kredyt, albo kartę przyślą. A ja się nie chcę zadłużyć. Mało mam, to mnie nie stać, że by pożyczać - mówi oburzony pan Bogdan, 58-letni rencista z Lublina. Dostaje 900zł miesięcznie

Premier omawiał kiełbasę wyborczą

A więc rząd utrzyma procentową waloryzację emerytur, dwukrotnie podniesie ich wysokość, wprowadzi ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych, które zyskałyby kilka tysięcy złotych rocznie. Premier zapowiedział wzrost wysokości ulg podatkowych na dzieci. Oczywiście, biorąc pod uwagę złą sytuację demogr

Komu pomagać w kryzysie

). - Gdybym dostał pomoc państwa, za te pieniądze stworzyłbym wielki program robót publicznych. 50-letni spawacz może po przeszkoleniu np. układać chodnik.Koalicyjne PSL chciałoby coś z rezerwy uszczknąć dla emerytów i rencistów. - Dla tych, którzy muszą żyć za 600 zł miesięcznie - precyzuje Mieczysław

"GP": Niższa renta za odmowę pracy

Duda.W jego opinii, wprowadzenie takich przepisów na pewno zmobilizuje rencistów do podjęcia zatrudnienia. Pełnomocnik zapewnia jednocześnie, że rząd nie zamierza wprowadzać jeszcze bardziej restrykcyjnych rozwiązań.Dzięki takiej zmianie wzrosłaby liczba zatrudnionych niepełnosprawnych, a tym samym

"DGP": Przeciętna emerytura wyższa o 75 zł

GUS podał we wtorek, że w 2009 r. pensje po odliczeniu inflacji wzrosły o 2,1 proc. Wcześniej, w połowie stycznia, ogłosił, że wzrost cen w ubiegłym roku dla gospodarstw emerytów i rencistów wzrósł o 4,2 proc.Na podstawie tych danych można wyliczyć wskaźnik waloryzacji, od którego zależy marcowa

Afera z kredytami. Bardzo drogi tani kredyt na telefon

gotówkowymi, konsolidacyjnymi i hipotecznymi. Na pieniądze mogą liczyć również osoby figurujące w rejestrze Biura Informacji Kredytowej, a nawet na czarnej liście dłużników. Centrum ma spłacać również komorników i windykacje, gwarantując przy tym minimum formalności. A emeryci i renciści są przez nie

Waloryzacja rent i emerytur

. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczą nowe, wyższe świadczenie i poinformują o tym emeryta lub rencistę. Wyższa emerytura (lub rentę) będzie wypłacana od marca w terminie, w którym dziś odbiera się świadczenia (1., 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca). Jak policzyć podwyżkęCo to oznacza, że

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur

Najnowsze wyliczenia związane z waloryzacją pochodzą z dzisiaj (czwartek). Początkowo w projekcie ustawy zapisano, że każdy emeryt dostanie 68 zł.Teraz resort pracy zweryfikował swoje wyliczenia. I to na korzyść emerytów! Każdy, kto otrzymuje emeryturę lub rentę z KRUS, ZUS czy służb mundurowych, mo

Jaką dostaniesz podwyżkę? Waloryzacja na nowych zasadach

Waloryzacja to coroczna, marcowa, podwyżka głównie dla emerytów i rencistów. Dzięki niej nie tracą na wzroście cen np. prądu czy żywności. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków i dokumentów, aby ją dostać. ZUS, KRUS, MON lub MSWiA same obliczają nowe

Ministerstwa i ZUS uspokajają: nie zabraknie pieniędzy na emerytury

Minister pracy Jolanta Fedak powiedziała w piątek PAP, że "emeryci i renciści mogą być spokojni"."Nie było żadnych oszczędności na dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - zaznaczyła Fedak. Jej zdaniem, "wpływy do ZUS w tym roku mogą być niższe od planowanych i to z

Za "Taniec na lodzie" emeryci nie płacą

do posłów PiS premier Donald Tusk. Było to tuż przed głosowaniem w sprawie zniesienia abonamentu RTV dla emerytów i rencistów. Premier nawet chciał się zakładać, że PiS poprze projekt PO. Ale by przegrał. Szef PiS Jarosław Kaczyński upominał go, by "nie oceniał rozumu innych partii", a

Rządowe sposoby na ograniczenie szarej strefy

przestać ograniczać możliwości dorabiania sobie przez rencistów. Teraz mają oni ustalone limity. Jeśli dorabiając przekroczą 70 proc. średniej płacy (obecnie ok. 2029 zł), renta jest im częściowo zmniejszana, jeśli jego zarobek przekroczy ponad 130 przeciętnej płacy (ok. 3700 zł), renty nie dostaje w ogóle

Od 1 marca emeryci mogą wnioskować o zwolnienie z abonamentu RTV

na dłuższy okres z góry (np. na cały 2010 r.), dostaną zwrot odpowiedniej kwoty."1 marca ustawa wchodzi w życie, a to oznacza, że od 1 marca emeryt czy rencista może pójść na pocztę i złożyć tam określone dokumenty. Najwcześniej zwolnienie będzie mu przysługiwało od 1 kwietnia" - powiedział

Renta wyższa niż emerytura?

nie zostanie odrzucone, państwo będzie musiało zwiększyć dotacje do funduszu rentowego. - To dodatkowe grube miliony z budżetu - zapewnia.Rząd wskazuje też, że zawetowana ustawa pozwalałaby dorabiać do renty bez ograniczeń. Teraz renciści mogą dorobić 70 proc. średniej krajowej. Jeśli ten limit

Startuje akcja waloryzacja. Emerytury i renty wzrosną o 71 zł

Podwyżkę dostaną emeryci z KRUS, ZUS i służb mundurowych. Tegoroczna waloryzacja będzie na innych zasadach niż wcześniejsze. Sygnał do zmian dał premier w listopadowym exposé. To wtedy zapowiedział, że nie będzie już waloryzacji procentowej, ale kwotowa.Obecnie emerytura rośnie wszystkim o us

"Rz": Ile dla 9,5 mln emerytów?

Choć premier zapowiadał waloryzację kwotową, to rząd może nie zdążyć z jej wprowadzeniem. Wymaga to bowiem nowelizacji ustawy, a na to by przyjąć odpowiedni projekt zostało najwyżej kilkanaście dni. Jeśli się nie uda, od marca 9,5 mln osób dostanie świadczenia wyższe o 4,8 proc.Ewentualna zmiana mec

Jak ZUS odebrał rentę za pobyt na Syberii

Pan Marek z Widawy koło Sieradza stałą rentę dostał w styczniu 1998 roku. Jego ojciec był zawodowym oficerem zamordowanym przez Rosjan w Starobielsku. On z rodziną został zaś wywieziony na Sybir. Rąbał drzewo, pracował ponad siły. - Był potworny głód. Jadłem wszystko, co było tylko zielone i z ziemi

Ulgowa jazda z Intercity

» Pies policyjny działa jak brońObecnie uczniom, studentom, emerytom lub rencistom w pociągach kategorii InterCity nie przysługują zniżki ustawowe. Takiego problemu nie ma konkurencyjny przewoźnik Przewozy Regionalne. Powód? InterRegio mają zgodnie z prawem status przejazdów ekspresowych

Pracownicy ZUS grożą strajkiem, mogą być problemy

powiedział na antenie TVN24.pl, że jest przygotowany na każdą ewentualność. Zapewnił, że emeryci i renciści są zabezpieczeni i mogą być spokojni, że dostaną pieniądze na czas. - Nawet w przypadku strajku naszym beneficjentom nie grozi to, że w lutym nie dostaną swoich emerytur i rent. - zapewnił Rypiński

"DGP": Większa podwyżka emerytur i rent

Jak wynika z ostatnich danych GUS, wskaźnik waloryzacji wyniesie ok. 104,5 proc., a nie - jak zakładał rząd - 104,1 proc. W związku z tym ZUS będzie musiał znaleźć dodatkowo ok. 0,5 mld zł.Jak podaje gazeta, osoba otrzymująca z ZUS przeciętną emeryturę 1615 zł uzyska w marcu prawie 73 zł brutto, a m

TNS OBOP: Ponad połowa Polaków negatywnie o euro

Nieco ponad jedna czwarta badanych (26 proc.) uważa, że euro nie będzie ani dobre, ani złe. Natomiast zaledwie 13 proc. respondentów jest zdania, że przyjęcie euro będzie korzystne dla Polski. Zdania nie miało 6 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem z listopada 2011 r. o 7 pkt proc. spa

Nie wszystkie dochody wpływają na zawieszenie emerytury lub renty

oraz przychody osiągane z tytułu praw autorskich, patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości. Chyba że te ostatnie stanowią przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez emeryta albo rencistę.Dochody nieoskładkowaneEmeryci i renciści zatrudnieni w ramach umów o pracę

ZUS: o 500 osób spadła liczba emerytów w lipcu

Kwota wypłat emerytur i rent w lipcu wyniosła 11 mld. 381,7 mln zł wobec 11 mld. 377,9 mln zł w czerwcu.

Koniec starego portfela, czyli komu wyższe emerytury

Emeryci i renciści mogą odetchnąć z ulgą. Nikt im już podwyżek nie odbierze. Tydzień temu prezydent podpisał ustawę o likwidacji starego portfela. Dodatkowe pieniądze dostanie blisko 6 mln emerytów i rencistów. To znacznie więcej, niż wcześniej sądzono. Kiedy trzy tygodnie temu "Gazeta"

"DGP": Rząd szykuje rentową rewolucję

Tak wynika z ostatecznej wersji projektu ustawy o nowych rentach kapitałowych. "Dziennik Gazeta Prawna" wyjaśnia, że najważniejsza zmiana będzie jednak dotyczyć sposobu wyliczania renty dla osoby niezdolnej do pracy. Od stycznia ZUS weźmie pod uwagę to, co ubezpieczony zgromadził na koncie

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

Sięgnęliśmy jednak głębiej. Co jeszcze znaleźliśmy? Inflacja Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej na 2013 r., Ministerstwo Finansów założyło, że średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 r. wyniesie 4 proc. Tłumaczy, że wyższa dynamika inflacji

Centrum Analiz Ekonomicznych: ile kosztują wyborcze obietnice?

Wyzwanie podjęło niezależne Centrum Analiz Ekonomicznych. Na wzór brytyjskiego Institute For Fiscal Studies - które przed każdymi wyborami sprawdza, ile będą kosztować obietnice polityków - przygotowało raport podliczający deklaracje wyborcze polskich partii politycznych.Wynika z niego, że najostroż

Jolanta Fedak broni ulgi na dzieci. Zamiast tego chce uderzyć w OFE

Minister Fedak była w czwartek gościem "Poranka Radia TOK FM". Zdaniem minister pracy wstrzymanie przekazywania składek do OFE pozwoliłoby z nawiązką zastąpić ewentualną likwidację ulg, np. prorodzinnej czy internetowej. - Likwidacja ulg to jest ok. 6 mld zł, natomiast to, co przekażemy do

Ulga na dzieci też dla przedsiębiorców i rolników?

Drobni przedsiębiorcy już wyliczają, ile zaoszczędzą na wprowadzeniu ulgi prorodzinnej. "Mam trójkę dzieci, czyli będę mógł odliczyć nawet 3600 zł od podatku. Brzmi jak sen, oby tylko się ziścił" - cieszy się Mirosław Kamieński, przedsiębiorca, tata Oli, Mikołaja i Damiana. "Do tej po

"DGP": Wyższych pensji raczej nie będzie

budżetowej do 2015 r.Podwyżki otrzymają natomiast na pewno emeryci i renciści. Starają się o nie również największe firmy z branży energetycznej, górniczej czy paliwowej.

Koszty budżetowe waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. - ok. 3,5 mld zł

W ramach Komisji Trójstronnej rząd nie uzgodnił z partnerami społecznymi wysokości waloryzacji wskaźnika. "Przy prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 roku na poziomie 101,5 proc. i prognozie realnego wzrostu

"Rz": Ucieczka do ZUS

Wygaszenie powszechnych przywilejów emerytalnych i uszczelnienie systemu rentowego przynosi efekty. Na koniec 2010 r. ZUS wypłacał emerytury 4,98 mln osób, na koniec ub.r. - 4,95 mln. Cztery lata temu było 1,2 mln rencistów, dziś - 1,06 mln. Nie zostało to jednak powiązane z ograniczaniem innych

Tusk: Waloryzacja rent i emerytur wyniesie co najmniej 36 zł w 2015 r.

. "Będziemy proponowali przyjęcie wariantu, w którym zachowujemy waloryzację procentową, ale zaproponujemy Wysokiej Izbie, aby wprowadzić zasadę waloryzacja procentowa, ale nie mniej niż - i tu konkretna kwota. Będzie to oznaczało wyraźne wsparcie dla emerytów i rencistów, których świadczenie jest

O ile wzrosną emerytury? GUS ogłosił dane

Już w marcu 9 mln emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń. W marcu ubiegłego roku emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Niestety, w tym roku już tak dobrze nie będzie. Waloryzacja będzie dużo niższa. O wysokości waloryzacji decydują dwa

"Dziennik Polski": Godzina pracy za... 2,50 zł

Izby Ochrony zrzeszającej większość firm ochroniarskich. Nędznie zarabiają też ludzie chroniący czy sprzątający urzędy skarbowe, siedziby magistratów, uczelnie, a nawet obiekty wojskowe. Wśród tych gazeta znalazła... rencistę po dwóch zawałach. Takie stawki dyktowane są przez publiczne instytucje, z

Kłopot z waloryzacją wg premiera

więc o dołożenie pieniędzy emerytom i rencistom ze środków publicznych. O dołożenie im dodatkowo 1,7 mld zł. To zły pomysł. To nie jest rozwiązanie systemowe. Tymczasem w budżecie brakuje pieniędzy. Rząd właśnie ogłasza, że zweryfikował w dół wskaźniki przyszłorocznego budżetu, że dochody kasy państwa

Do jakich zniżek mają prawo seniorzy

, przysługują im z urzędu. Większość to czyjaś dobra wola. Tańsza podróż pociągiem Seniorzy podróżujący pociągami mają prawo do skorzystania z ustawowych zniżek. Emeryci, renciści oraz ich współmałżonkowie (o ile pobierane są na nich zasiłki rodzinne) mogą skorzystać z 37-proc. ulgi na przejazdy drugą klasą

Kolejarze porozumieli się w sprawie ulg. Strajku nie będzie

rencistom kolejowym. Do niedawna były one wykupywane przez poszczególne firmy kolejowe. Władze PKP uznały jednak, że to zbyt kosztowne.Przez dłuższy czas związki zawodowe i przedstawiciele władz spółek kolejowych (formalnie negocjował Związek Pracodawców Kolejowych zrzeszający różne spółki kolejowe) nie

Jak "Wyborcza" poprawiła ustawę o waloryzacji emerytur

Dziś co roku w marcu 9 mln emerytów i rencistów, osób na świadczeniach przedemerytalnych i pomostówkach dostaje podwyżkę swoich świadczeń. Waloryzacja jest procentowa, czyli sprowadza się do tego, że im ktoś ma większą emeryturę, tym dostaje większą podwyżkę. Gdybyśmy w przyszłym roku waloryzowali

Ustawa o waloryzacji rent podpisana i skierowana do Trybunału

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację wniesioną do parlamentu jako pilny rządowy projekt. Według rządu wprowadzenie w 2012 r. waloryzacji kwotowej zamiast procentowej ma chronić budżety gospodarstw domowych emerytów i rencistów pobierających niskie świadczenia. Z danych rządu wynika, że przy

Jabłkiem w Putina? Żeby zagrać mu na nosie, wystarczy... mniej niż złotówka dziennie

polski eksport jabłek do Rosji (młodzież, emerytów i rencistów na razie nie biorę pod uwagę), to wychodzi jakieś 50 kg tych owoców rocznie na osobę. W kilogramie mieści się mniej więcej sześć jabłek, co oznacza, że "wykupienie" Putina wiąże się z koniecznością zakupienia przez każdego

"PB": NBP i KNF będą ostrzegać przed parabankami

ZUS.Rozmowy są na wstępnym etapie. Na razie mowa jest o przestrzegających przed lichwiarzami ulotkach, które byłyby rozdawane w hipermarketach, pociągach, czy włączane do korespondencji z emerytami i rencistami.

"Puls Biznesu": Wielka batalia przeciw lichwie

. Rozmowy są na wstępnym etapie. Na razie mowa jest o przestrzegających przed lichwiarzami ulotkach, które byłyby rozdawane w hipermarketach, pociągach, czy włączane do korespondencji z emerytami i rencistami.

Dlaczego PSL chce zmian w emeryturach?

. Wspomniał też o solidarności społecznej. W czym problem? Co roku w marcu 9 mln emerytów i rencistów dostaje podwyżkę, czyli waloryzację. Jej zasady powodują stopniowe rozwarstwienie dochodów. Waloryzacja jest bowiem procentowa (wzrasta o wskaźnik inflacji i minimum 20 proc. realnego wzrostu płac). W

Trwają negocjacje budżetowe - obrady rządu przesunięte o kilka godzin

roku o 2,2 proc. Deficyt budżetu ma być nieco wyższy niż planowane na ten rok 35 mld zł. Będzie zamrożenie płac w budżetówce. Ale cięcia ominą emerytów i rencistów. Ich świadczenia wzrosną w marcu o 4,4 proc. Jaka inflacja, zmiany w podatkach - więcej o tym, co ma być w budżecie 2013 r.

Bogaty Polak je wołowinę, biedny - ziemniaki. Zarabiamy coraz więcej, ale coraz mniej kupujemy. Nie tylko żywności [4 PUNKTY]

warzyw, mięsa, pieczywa i cukru. 2. Kto wydaje najwięcej? GUS policzył również, które grupy społeczne wydają najwięcej w stosunku do osiąganych dochodów. Okazuje się, że są to renciści, którzy na bieżące wydatki przeznaczają niemal 94 proc. swojego dochodu. Najmniej (67,9 proc.) wydają rolnicy

Listonosz nie dostarczy emerytury?

, będzie z czasem ewoluował - mówi "Gazecie" Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej. I wyjaśnia: - Co do zasady, wszyscy emeryci i renciści powinni posiadać konta bankowe i karty, na które będą przelewane świadczenia. Dla kogo konto Pomysł, by każdego emeryta i rencistę uzbroić w konto bankowe

Bruksela ma dopłacać do wczasów

Bruksela ogłosiła, że turystyka jest niezbywalnym prawem człowieka. Tak więc według unijnych polityków, prawo do zagranicznych wyjazdów powinno być zagwarantowane dla emerytów, rencistów, młodzieży i osób ubogich. Bruksela stoi bowiem na stanowisku, że podróże powinny mieć dofinansowanie z budżetu

BGŻOptima: Połowa oszczędności należy do zaledwie 10% Polaków

kolei grupą, która w tym obszarze wypada najgorzej są emeryci i renciści (117 zł miesięcznie na osobę). Polacy wciąż boją się bardziej ryzykownych inwestycji, a kiedy już się na nie decydują, zwykle wybierają nienajlepszy moment. Przy obecnych rekordowo niskich rynkowych stopach procentowych i

"ND": Rządowy patent

rentę i zmarły, nie dożywszy emerytury.Po śmierci uprawnionych zawartość należących do nich kont emerytalnych powinna zostać przeniesiona na fundusz rentowy, ale tego nie zrobiono. Według danych ZUS, do których udało się dotrzeć "Naszemu Dziennikowi", na kontach zmarłych rencistów znajdowało

Podwyżki emerytur: "Wszystkim po równo" w Trybunale

obywatelskich i prezydentowi. "Prezydent podziela intencje, które przyświecają waloryzacji kwotowej w 2012 r. - czyli wolę poprawy sytuacji najmniej zamożnych emerytów i rencistów. Jednak głosy od osób, które mogą stracić na tej waloryzacji (...) sprawiły, że prezydent podjął decyzję o skierowaniu tej

ZUS: Liczba emerytów w czerwcu wzrosła o 4 tys.

Liczba emerytów i rencistów na koniec czerwca wzrosła do 7 mln 552,3 tys. z 7 mln 548,3 tys. osób w maju - podał ZUS w komunikacie.Kwota wypłat emerytur i rent w czerwcu wyniosła 11 mld 379,5 mln zł wobec 11 mld 366 mln zł w maju.

Źle oceniamy działalność ZUS, bardziej ufamy OFE

. Dobre opinie o pracy tej instytucji są relatywnie częstsze wśród starszych respondentów, emerytów i rencistów. Tak wynika z najnowszego badania CBOS.Na ogół krytycznie postrzegane są również otwarte fundusze emerytalne. Pozytywnie o ich działalności wypowiada się niespełna jedna piąta badanych, a ponad

W przyszłym roku niewielka waloryzacja emerytur

Na tę informację czeka co roku blisko 10 mln osób. Podwyżka w wyniku waloryzacji obejmuje bowiem każdego polskiego emeryta, rencistę, a także osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, kompensacyjne czy będące na pomostówkach.Waloryzacja zależy od dwóch wskaźników: inflacji w gospodarstwach

We wtorek w Sejmie o elektronicznych deklaracjach podatkowych

odbioru. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. W projekcie założono, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a

UKE: 4% konsumentów zmieniło operatora telefonu komórkowego w 2013 r.

szczególności o statusie emeryta/rencisty (28%). W 2013 r., podobnie jak rok wcześniej, 71% respondentów wskazało, iż jest w stanie zrezygnować z usług telefonii stacjonarnej na rzecz telefonu komórkowego" - czytamy dalej. Badanie wykazało, że ankietowani na pierwszym miejscu, jako potencjalny powód

"PB": Kryzys mniej straszy sektor prywatny, niż budżetówkę

mylący. Rozpiętość między poszczególnymi grupami zawodowymi jest bowiem ogromna.W sektorze prywatnym pogorszenia sytuacji materialnej doświadczyło 37 proc. osób. To wynik niższy nawet niż wśród emerytów i rencistów (40 proc.).Wśród osób zatrudnionych przez państwo kryzysu doświadczyło na własnej skórze

Prezydent skierował do TK wniosek ws. waloryzacji emerytur

prezydenta przy podpisywaniu ustawy była poprawa sytuacji materialnej najmniej zamożnych emerytów i rencistów, jednak napływające z różnych środowisk głosy dotyczące aspektów konstytucyjności sprawiły, że prezydent zdecydował się skierować do TK wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy zmieniającej

Fiskus szykuje się do wypełniania PIT-ów za podatników

przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów). Od 2016 r. nowe zasady mają objąć także te osoby, które składają PIT-36 (głównie przedsiębiorcy) i PIT-38 (dochody kapitałowe, np. z giełdy). W 2014 r. Polacy wysłali 5,2 mln elektronicznych PIT-ów. Teraz projekt trafi do Sejmu. Ma wejść w życie

Rząd: 'Papierowy' PIT będą mogli składać tylko płatnicy rozliczający do 5 osób

rencistów), a od 2016 r. rozszerzą ją na PIT-36 (składany głównie przez przedsiębiorców) i PIT-38 (składany przez osoby osiągające dochody kapitałowe, np. z giełdy)" - czytamy dalej. W 2014 r. Polacy wysłali 3,4 mln elektronicznych PIT-ów. (ISBnews)  

Rząd przyjął projekt ustawy o elektronicznym składaniu deklaracji

. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. Założono, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a od 2016 r

DGP: Ministerstwo Kultury utrudni życie tysiącom ubezpieczonych

, przewodnicząca zarządu Oddziału Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie.Ryszard Wojtkowski, zastępca naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, uważa, że w archiwach jest miejsce przede wszystkim na dokumenty o trwałej wartości historycznej. Poza tym - jego zdaniem - firmy nie

Tusk obiecuje: waloryzacja emerytur, ulga na dzieci, nowy "plan Marshalla" dla województw

. - Z całą pewnością jest tak, że nie wszystkie ceny utrzymują się na tym samym poziomie czy są niższe, więc z punktu widzenia codziennego doświadczenia emerytów czy rencistów niektóre ceny pozostają na wysokim poziomie - mówił premier, wskazując na wysokość czynszów, ceny energii czy leków

MF: Nałożenie na ZUS i firmy obowiązku przekazania 1 procenta podatku jest niecelowe

Grabowski odpowiadał na pytanie Anny Bańkowskiej z Lewicy, według której miliony emerytów i rencistów, którzy rozliczają się z fiskusem za pośrednictwem organów rentowych ma trudności z przekazaniem 1 proc. podatku na organizacje charytatywne. W podobnej sytuacji są pracownicy rozliczani przez

Komornicy zajmują emerytury i renty seniorów

ZUS w Słupsku już co 14. emeryturę i rentę zajmuje komornik - w sumie zajął ponad 6 tys.Rzeszów? Co miesiąc komornik ściąga dług z ponad 2 tys. emerytów i rencistów. - Klienci przychodzą do nas z pytaniami, dlaczego ich emerytury są nagle niższe niż wcześniej. Wyjaśniamy, że część świadczenia zajął

ZUS pokazuje, jak pracują jego urzędnicy. Olsztyn słabo

, do 28 proc.)". Na pocieszenie dodamy, że dobre opinie o pracy tej instytucji relatywnie częściej mają osoby starsze, zwłaszcza emeryci i renciści.

Projekt waloryzacji emerytur i rent. Emeryci dostaną po równo?

Zmianę zasad waloryzacji dla ponad 9 mln emerytów i rencistów zapowiedział w exposé premier. Teraz obowiązuje podwyżka procentowa - emerytura rośnie wszystkim o ustalony procent. W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę w wysokości 30 zł, a najbogatsi - nawet 200 zł. Premier uznał, że na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Warstwa społeczna

żyjących w podobnych warunkach, tworząca wspólnotę obyczajów, stylu życia, np. młodzież, chłopi, renciści. Wyodrębniało się następujące warstwy społeczne: chłopi i ziemiaństwo rycerze robotnicy bogate mieszczaństwo (burżuazja, właściciele fabryk) drobnomieszczaństwo Drobnomieszczaństwo dzieli

Czynniki niecenowe

o zaspokajaniu potrzeb wyższego rzędu. struktura demograficzna - płeć, wiek, wykształcenie, grupy społeczne ? pracujący, emeryci, renciści + przyrost naturalny. inne czynniki niecenowe: odkrycia geograficzne bezpieczeństwo moda gusta i preferencje jakość i ilość produktu hotelarstwo wiąże się z ruchem

Lyme Regis

Lyme Regis IPA /?la?m?ri?d??s/ – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Dorset, położone 32 km na zachód od Dorchester, w zatoce Lyme Bay przy granicy z hrabstwem Devon. Ludność wynosi 4406 mieszkańców, z czego 45% stanowią emeryci i renciściOffice for National Statistics Census

Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

zawód prokuratora oraz renciści i emeryci, którzy przeszli w stan spoczynku wykonując zawód) honorowych (tytuł Zasłużony dla Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej lub inny) wspierających (osoby które wykonywały w przeszłości zawód prokuratora i wspierają działalność stowarzyszenia). Organizacja

Ciemierów

jeszcze przed 1528 rokiem, posiadali ją kolejno Mielżyński, Jan Tomicki, Chryzostom Tomicki. Mieszkańcy kiedyś utrzymywali się głównie z rolnictwa. Z powodu małej opłacalności, słabych gleb i dużego rozdrobnienia gospodarstw, obecnie typowych rolników jest bardzo mało. Pozostali mieszkańcy to emeryci i renciści

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.