rejestr pesel

poz, PAP

Nowy PESEL - kolejny element e-administracji odsunięty w czasie

Nowy PESEL - kolejny element e-administracji odsunięty w czasie

Kolejny element polskiej e-administracji opóźni się. Rejestr PESEL zacznie działać o rok później, niż zakładano, czyli 1 stycznia 2013 r.

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zamiast NIP-u podawać swój PESEL. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają NIP, ponieważ decyzje zostały zastąpione potwierdzeniami. Powstał Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, w której gromadzone są dane ewidencyjne wszystkich podatników.

MF: rejestracja w Krajowej Ewidencji Podatników jest bezpłatna

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) jest bezpłatna - poinformowało Ministerstwo Finansów w piątek w komunikacie. Tymczasem na rynku działają firmy, które powołując się na ten rejestr, żądają zapłaty.

Składasz pozew? Ustal numer PESEL pozwanego

Wracając do zasady Abstrahując od elektronicznego postępowania upominawczego w chwili obecnej zgodne z art. 2081 k.p.c., to sąd, a nie powód zobowiązany jest ustalić numer PESEL (NIP lub KRS) pozwanego. Mając na uwadze powyższy przepis można by uznać, iż powód nie ma obowiązku ustalania danych

Już od 1 stycznia 2016 nie musisz mieć meldunku

osobistego,- 31 zł - za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym.Będą obowiązywały specjalne formularze wniosków o udostępnienie danych z RDO i dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych.PESELOd stycznia 2015 roku powstanie rejestr PESEL, zamiast dotychczasowego zbioru PESEL

Co roku urzędy zmieniają numer PESEL kilku tysiącom obywateli

Co roku urzędy zmieniają numer PESEL kilku tysiącom obywateli

nowej ustawy sporządzenie nowego aktu urodzenia dla adoptowanego dziecka będzie skutkowało nadaniem nowego numeru oraz usunięciem z bazy PESEL i z rejestru mieszkańców danych dziecka wprowadzonych tam przed adopcją. Co ciekawe, jeśli dojdzie do tzw. rozwiązania stosunku przysposobienia i - co za tym

Od 1 marca nowe dowody osobiste. Bez adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu i skanu podpisu

Od 1 marca nowe dowody osobiste. Bez adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu i skanu podpisu

, sprawa jest prosta. - W nowym dowodzie osobistym nadal pozostanie numer ewidencyjny PESEL. Dzięki temu obwodowa komisja wyborcza będzie mogła porównać go z tym, który znajduje się w spisie wyborców - tłumaczy Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW. I dodaje: - Dotychczas też wystarczyło okazać komisji np

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

CRP KEP" - tłumaczy w specjalnym komunikacie. Wyjaśnia też, że CRP KEP służy: 1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających: ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów i z niektórych

Senat za ułatwieniem spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych

SKOK będzie miał obowiązek wystąpienia do szefa MSW o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. Zgodnie z propozycją senatorów, środki z rachunków osób zmarłych oraz "rachunków uśpionych" banki będą przekazywać do Bankowego Funduszu

MSW: Od 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego

MSW: Od 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego

daną osobę pracownik gminy na podstawie m.in. danych w rejestrze PESEL. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię, która powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik. Format i wymiary

Emocje z długami, rejestrami i windykacją. Jak sprzedać alimenty?

Emocje z długami, rejestrami i windykacją. Jak sprzedać alimenty?

Projekt założeń ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, którego celem jest utworzenie rejestru dłużników należności publicznoprawnych, został zmieniony i ma lepiej chronić interesy potencjalnych dłużników. Oznacza to, że skarbówka, ZUS i gminy będą publikować dane osób, które zalegają z

Senacka bitwa o e-sąd. Prawo, lobbing i koszty

Senacka bitwa o e-sąd. Prawo, lobbing i koszty

upominawczego, w którym wysokość wpisu sądowego wynosi 30 zł, koszty te mogą wzrosnąć dwukrotnie, bowiem opłata za dostęp do danych z rejestru PESEL wynosi właśnie 31 zł. Przy 4 mln spraw rocznie kierowanych do e-sądu koszty obciążające wierzycieli mogą wynieść nawet 244 mln zł. (!) (30 zł + 31 zł x 4 mln

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, REGON. Komornicy byliby zobowiązani do prowadzenia rejestru nieskutecznych egzekucji, czyli niewypłacalnych dłużników - i udostępniania ich BIG-om. Dziś prywatni wierzyciele mogą zgłosić do BIG-u dług dopiero, jeśli uzyskają sądowy tytuł

NIP zniknie na zawsze? Pojawiło się światełko w tunelu

tylko jeden z tych numerów. Ministerstwo Finansów uruchomi przy tym Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Jego działalność ma skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które

Nie zapłaciłeś podatku? Trafisz do bazy dłużników

Nie zapłaciłeś podatku? Trafisz do bazy dłużników

podstawie numeru PESEL lub NIP. Co ważne, korzystanie z rejestru będzie bezpłatne w przeciwieństwie do BIG. Tam sprawdzenie firmy lub osoby to koszt co najmniej kilku złotych (cennik jest zróżnicowany, duże firmy, które sprawdzają wiele podmiotów, korzystają ze zniżek). Ministerstwo Finansów planuje

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

Krajowej Ewidencji Podatników i zasilenie tej bazy danymi ewidencyjnymi pochodzącymi z rejestru PESEL. Nowy system zapewni bezpośredni dostęp do CRP KEP: ministrowi finansów, dyrektorom izb skarbowych, naczelnikom urzędów skarbowych, szefowi Służby Celnej, dyrektorom izb celnych, naczelnikom urzędów

Lewiatan o e-sądzie. Większa ochrona dłużników sparaliżuje egzekucje?

Lewiatan o e-sądzie. Większa ochrona dłużników sparaliżuje egzekucje?

wpisu sądowego wynosi 30 zł, koszty te mogą wzrosnąć dwukrotnie, bowiem opłata za dostęp do danych z rejestru PESEL wynosi aż 31 zł. Przy 4 mln spraw rocznie kierowanych do e-sądu koszty obciążające wierzycieli mogą wynieść nawet 244 mln zł. (!) (30 zł + 31 zł x 4 mln spraw). Ponieważ w chwili

E-administracja? Polskie systemy są niezawodne

- Krajowy Rejestr Sądowy (zrealizowany w technologii DB2) weryfikował automatycznie dane osób wprowadzanych do rejestru bezpośrednio w centralnej bazie PESEL działającej pod JANTAR-em. Około roku 2007 mechanizm ten został zablokowany i wyłączony - była to decyzja czysto administracyjna. Weryfikacja z bazą

Tajna odprawa z gazoportu

Tajna odprawa z gazoportu

W czerwcu MSW nagle ogłosiło, że ze stanowiska wiceministra odpowiedzialnego za kluczowe dla państwa projekty informatyczne i rejestry państwowe odchodzi Rafał Magryś, zajmujący to stanowisko nieco ponad rok. A za modernizację systemów PESEL oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców odpowiadać

NIK: w urzędach miejskich i gminnych wciąż króluje papier

rejestrach publicznych, takich jak rejestr PESEL czy też System Informacji Przestrzennej. Pozostałe systemy korzystały wyłącznie z własnych wewnętrznych zbiorów danych urzędów. Izba negatywnie oceniła działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w

NIK: w urzędach miejskich i gminnych wciąż króluje papier

rejestrach publicznych, takich jak rejestr PESEL czy też System Informacji Przestrzennej. Pozostałe systemy korzystały wyłącznie z własnych wewnętrznych zbiorów danych urzędów. Izba negatywnie oceniła działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w

Od 1 marca rusza System Rejestrów Państwowych. Ma być łatwiej, ale to wcale nie jest pewne

Od 1 marca rusza System Rejestrów Państwowych. Ma być łatwiej, ale to wcale nie jest pewne

- Nowy system informatyczny ma połączyć rejestry kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa w jedną bazę danych - wyjaśnia Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W swoim założeniu system ma ułatwić obywatelom załatwianie poszczególnych spraw urzędowych. Od 1

Kulawe naprawianie e-sądu. Prawnicy są sceptyczni

Kulawe naprawianie e-sądu. Prawnicy są sceptyczni

, stosowanych jest kilka. - Lepsza wydaje się regulacja zakazująca sądom wydawania nakazów zapłaty w sytuacji, gdy dochodzone roszczenie jest w sposób oczywisty przedawnione - uważa mecenas Witczak. Gdzie jest PESEL? Wierzyciel będzie musiał podać PESEL lub NIP dłużnika, ew. dane z KRS. To ważna zmiana, bo ten

NIK: w urzędach miejskich i gminnych wciąż króluje papier

rejestrach publicznych, takich jak rejestr PESEL czy też System Informacji Przestrzennej. Pozostałe systemy korzystały wyłącznie z własnych wewnętrznych zbiorów danych urzędów. Izba negatywnie oceniła działania burmistrzów i prezydentów miast w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w

Jak uchwalać zmiany w e-sądzie?

takiego numeru. Skąd sprzeciw wobec tego obowiązku? Aby otrzymać numer PESEL z centralnego rejestru, trzeba będzie wykazać, po co chcemy uzyskać ten numer. A to będzie podlegało ocenie urzędników. Może więc się zdarzyć, że nie będą oni chcieli udostępnić potrzebnych danych. Będą więc decydowali, kto ma

Klapa nowego systemu w USC. Nie mogą zarejestrować zgonów i narodzin

Nowy system działa od poniedziałku. Do tej pory każda gmina miała swój rejestr, więc jeśli spoza jej terenu tam się ktoś meldował, trzeba było uzupełnić od nowa wszystkie dane, m.in. datę urodzenia czy imiona rodziców. Dzięki nowemu systemowi urzędnicy z całej Polski mieli mieć dostęp do

"Rzeczpospolita": Dziurawy rejestr utrudnia odnalezienie firm

gminnych, ale pół miliona wpisów jest nieaktywna, bo brak takich informacji jak PESEL czy NIP. Resort stopniowo weryfikuje dane i mniej więcej za trzy miesiące luki w CEIDG mają ostatecznie zniknąć. Przedsiębiorcom, którzy nie mogą na to czekać i potrzebują zaświadczenia z CEIDG, gdyż startują w przetargu

Sygnity ma umowy warte 24,90 mln zł w ramach budowy systemu e-dowodu pl.ID

, elektronicznych dowodów osobistych. "Przedmiotem w/w umów jest przebudowa rejestru Powszechnej Elektronicznej Ewidencji Ludności (PESEL) oraz Ogólnopolskiej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych (OEWiUDO). W ramach podpisanych umów Sygnity zmodernizuje także system do wydawania dowodów

Twój bliski ma "uśpiony rachunek"? Banki i SKOK-i będą musiały szukać spadkobierców swoich zmarłych klientów

dziesięcioletniego okresu nieaktywności poinformować posiadacza rachunku bankowego o skutkach upływu tego okresu. Dodatkowo instytucje finansowe już po pięciu latach braku aktywności na danym koncie musiałyby wystąpić do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL

Projekt. Banki i SKOK-i będą szukać spadkobierców zmarłych klientów

udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. "W projekcie proponuje się, aby środki pieniężne zgromadzone na rachunkach osób zmarłych oraz +rachunkach uśpionych+ w związku z brakiem aktywności po stronie posiadacza rachunku, były przekazywane przez banki do

Lekcja z Amber Gold. Zła współpraca jednostek resortu sprawiedliwości

prawomocnych KRK, a ten wpisuje imię, nazwisko i PESEL skazanej osoby. Te dane przekazywane są z kilkumiesięcznym nawet poślizgiem. Nie elektronicznie, lecz tradycyjnie - pocztą. I bywa, że osoba skazana dostaje z KRK zaświadczenie o niekaralności. Bo mimo wyroku nie figuruje jeszcze w rejestrze. Nieraz się z

Kto musi mieć NIP? Przedsiębiorca na pewno

Jeśli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej, kiedy idziesz do urzędu skarbowego wystarczy ci numer PESEL. Ale jeśli masz firmę, albo właśnie ją zakładasz, wciąż potrzebujesz Numeru Identyfikacji Podatkowej. Aby uzyskać NIP osoby otwierające firmę we wniosku o wpis do

Komisje senackie za ułatwieniem spadkobiercom dostępu do rachunków bankowych osób zmarłych

danej osoby w bankach lub SKOK-ach. Banki i SKOK-i będą też miały, w myśl projektu, obowiązek ustalać, czy właściciel konta żyje. Po pięciu latach od dokonania ostatniego obrotu bank lub SKOK będzie miał obowiązek wystąpienia do szefa MSW o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających

Z paszportem BIK po tańszy kredyt

decyduje o tym, czy pożyczkę dostaniesz. W BIK nie lubią, jak nazywa się ich "czarną listą" lub "rejestrem dłużników". - Blisko 90 proc. danych w naszej bazie to informacje pozytywne, które ułatwiają, a nie utrudniają uzyskanie kredytu - podkreśla Mariusz Cholewa, prezes BIK. Dlatego

Dmowski: Z e-dowodów nie rezygnujemy. Ale najpierw karta NFZ

. system przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki CEIDG, który umożliwia zdalne założenie działalności gospodarczej, już teraz pobiera dane z rejestru PESEL. Chcielibyśmy, żeby pełne uruchomienie nowego systemu informatycznego ZMOKU {Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika umożliwia gminom

Paluszyński: Nie stać nas na brak e-dowodów

Zespół w MSW pod kierownictwem wiceministra Romana Dmowskiego uznał pod koniec marca, że datę wprowadzenia nowego dowodu osobistego z podpisem elektronicznym należy przesunąć. m. in. do czasu zintegrowania tzw. rejestrów państwowych, czyli baz danych o obywatelach. W tej sytuacji unieważniono

Dłużnikiem zostaje się szybko. I na długo

postępowania elektronicznego jest cztery razy niższa niż w tradycyjnym postępowaniu. Rzecznik lubelskiego sądu sędzia Artur Ozimek przyznaje, że to legalne. I że nie ma rejestru, na podstawie którego można by ustalić, ile jest takich przypadków. Ale uspokaja, że ewentualna skala procederu nie może być duża

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

Numer dla każdegoOd ponad miesiąca PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT lub niebędących płatnikami składek ubezpieczeniowych. Osoby te nie mają obowiązku podawać NIP, chyba że przewiduje to przepis prawa

Jak bezpiecznie kupić używany samochód [PORADNIK]

zapis, że "stan techniczny jest znany kupującemu i nie będzie on rościł z tego powodu żadnych pretensji", to dopiszmy, że nie dotyczy to wad ukrytych, które wyjdą na jaw w dalszej eksploatacji. Elementy dobrej umowy: - dane obu stron: imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL, numery dowodów

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

. Najwidoczniej fiskus chce je lepiej kontrolować. Uwaga! W kontaktach z fiskusem posługujemy się numerami PESEL. Część podatników (ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą) nadal jednak musi używać numerów NIP. Dlatego na początku wszystkich PIT są rubryki, w które można wpisać NIP albo PESEL ("

Boni: Odzyskaliśmy energię i wiarę do dalszego budowania e-administracji

wstrzymało zaplanowany w projekcie zakup zbyt dużej ilości sprzętu, nadmiarowego jak na jego potrzeby. PESEL to pod pewnym względem podstawa e-administracji - rejestr referencyjny [inne systemy korzystają z jego danych] dla wielu działań i usług. Czy lepiej więc mieć kulawe rozwiązanie o tym stopniu ważności

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

także pobrać ze strony urzędu, wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać listem poleconym, ale wtedy potrzebne będzie notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Uwaga na wyłudzenia przy rejestracji Ważne! Wniosek o rejestrację jest całkowicie darmowy. Ale trzeba uważać na różne rejestry, które

Co wolno windykatorowi i komornikowi

na innej ulicy niż osoba, która zaciągnęła dług. Pokrzywdzona kobieta odzyskała pieniądze dopiero po osobistej interwencji ówczesnego ministra sprawiedliwości. Komornik bronił się, twierdząc, że zgodnie z przepisami nie musiał sprawdzać numeru PESEL dłużnika. Sugerował też, że został wprowadzony w

Uwaga na pożyczki przez SMS-y. Płacisz nawet kilkaset procent rocznie!

Krajowy Rejestr Długów. Na początek można wziąć maksymalnie 300 zł, dopiero po kilku prawidłowo spłaconych pożyczkach klient może liczyć na większe pieniądze (maksymalnie 800 zł). Wniosek o pożyczkę w wysokości 200 zł przez SMS dla nowego klienta wygląda tak: "KASA 200 Jan Kowalski 81102506766

Narodowy remanent powszechny

Od 1 kwietnia do 16 czerwca potrwa tzw. samospis internetowy. Kto z niego skorzysta, ma pewność, że ankieter do niego już nie zadzwoni, a rachmistrz nie zapuka. Ci ruszą do pracy dopiero w dniach 8 kwietnia - 30 czerwca.- Są cztery kanały zbierania danych: * rejestry administracyjne, w których

KE odmrozi unijne środki na polską e-administrację

, że MSW opóźni o dwa lata m.in. wdrożenie systemu pozwalającego załatwiać sprawy związane z ewidencją ludności (np. wyrabianie dowodu osobistego) w dowolnym urzędzie lub przez internet. Powodem jest konieczność zbudowania od nowa podstawowych rejestrów - PESEL i CEPiK. - To znak, że Komisja Europejska

PIT-y 2010: PIT z urzędu, sieci lub programu

i o wolontariacie - począwszy od zeznań za 2010 r., osoby przekazujące 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego podają fiskusowi jedynie numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej przez siebie OPP. Nie podają już jak dotąd nazwy "swojej" fundacji czy stowarzyszenia. Dzięki

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

internet. Wtedy powstawały pomysły zbudowania systemów komputerowych w ministerstwach, w tym rejestru skazanych dla resortu sprawiedliwości. W Ministerstwie Finansów zainstalowano system, dzięki któremu państwo wiedziało, ile ma w kasie. A potem powstały setki nowych systemów. - Ciągle je zmieniano wraz ze

Jakby lżejsze polskie podatki, ale do ideału daleko

możliwości wyboru oznaczałby mniej płatności i skrócenie czasu rozliczeń. Ale zdaniem ministra w kolejnych rankingach Polska i tak będzie szybko awansować. To za sprawą choćby upowszechnienia e-rozliczeń. - W przyszłym roku ma być gotowy Centralny Rejestr Podatników, co znakomicie skróci obieg informacji w

PIT-y i 1 proc. do lekkiego liftingu. Zmiany w formularzach

finansów. Jakie korekty czekają nas teraz? Za sprawą nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, począwszy od zeznań za 2010 r. osoby przekazujące 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego będą podawały fiskusowi jedynie numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

5 kroków do założenia własnej firmy

we własnym zakresie. Takie zgłoszenie powinno zawierać:* oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,* oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu

Zabytkowe nieruchomości w Polsce z licytacji

rejestru zabytków województwa lubuskiego orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06 kwietnia 1961r. pod numerem 259. Cena i warunki udziału w przetargu Cenę nieruchomości ustalono na kwotę 1.300.000,00zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych 00/100). Przetarg odbędzie się w siedzibie

Obywatel w sieci pod lupą

podniesienie od nowego roku podatku od gier hazardowych. W drugim, listopadowym projekcie, rząd - bez konsultacji społecznych i z operatorami - wprowadził "rejestr usług i stron niedozwolonych", które mieliby blokować dostawcy internetu. Zawierałby m.in. firmy e-hazardowe, strony pedofilskie czy

W globalnej sieci cenzury

głównie tego, że jeśli rejestr stron i usług niedozwolonych przejdzie w parlamencie, to rząd (ten lub następne) nie oprze się pokusie, by do rejestru dodawać kolejne - poza pedofilią i hazardem - strony, jeszcze silniej cenzurując internet. Czy rzeczywiście tak blisko nam do najbardziej totalitarnych

Jak się zabrać do inwestowania w fundusze?

fundusz? Jednostki uczestnictwa są sprzedawane w bankach, biurach maklerskich, u pośredników finansowych oraz w internecie. Aby stać się klientem funduszu, wystarczy podpisać umowę o otwarciu rejestru, a potem wpłacić pieniądze na wskazane konto (na przelewie trzeba podać numer rejestru lub swój PESEL

Fundusze inwestycyjne dla opornych

. Aby stać się klientem funduszu, wystarczy podpisać umowę o otwarciu tzw. rejestru (czyli konta, na którym będą przechowywane inwestycje), a potem wpłacić pieniądze na wskazany rachunek bankowy (na przelewie trzeba podać numer rejestru lub swój PESEL). Po kilku dniach na adres korespondencyjny fundusz

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Produkty i wdrożenia

Administracji(CPI MSWiA) dwie umowy o łącznej wartości 24,90 mln zł brutto, wynika z raportu spółki.  Umowy są związane z realizacją projektu pl.ID - czyli nowych, elektronicznych dowodów osobistych. "Przedmiotem w/w umów jest przebudowa rejestru Powszechnej Elektronicznej Ewidencji Ludności (PESEL

Usuńmy absurdy, potem informatyzujmy

elektroniczny. Plan jest, ale e-administracja nie może ruszyć, póki nie będzie gotowy PESEL2, czyli podstawowy rejestr danych obywateli, który musi zastąpić obecny przestarzały system PESEL. A PESEL2 nie działa, bo za rządów poprzedniej koalicji zmarnowano dwa lata i w końcu projekt trzeba było zamknąć w fazie

Wiceszef MSWiA: Budujemy sprawną e-administrację

policjant z drogówki ma prawo zajrzeć do CEPiK-u, do bazy PESEL, by sprawdzić, czy pan ma uprawnienia do prowadzenia auta, czy nie skończyła się panu polisa ubezpieczeniowa. Ale ten sam policjant nie będzie miał uprawnień, by zajrzeć do pańskiego konta w ZUS. I właśnie nad tym teraz pracujemy. Rozpoczynamy

Obowiązki pracodawcy przy przyjęciu do pracy

prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika tylko takich danych, które są wymienione w art. 22 indeks 1 K.p. (m.in. imię i nazwisko, imiona rodziców, wykształcenie i przebieg zatrudnienia, nr PESEL, imiona i nazwiska i datę urodzenia dzieci). Żądanie danych osobowych innych niż

Cyfrowa Polska 2011?

- Idzie człowiek do urzędu po zaświadczenie, że nie zalega z podatkami. Dają mu wniosek i każą wypełnić tysiąc rubryczek. Potem urzędnik spisuje z wniosku PESEL, wklepuje do komputera i okazuje się, że w systemie miał już wszystkie dane, których przed chwilą żądał - opowiada Tomasz Kulisiewicz

Witold Drożdż: Właśnie budujemy nowoczesną e-Polskę

funkcjonalnościach. Czy to bezpieczne, by czip w dowodzie zawierał tyle danych? - Mikroprocesor nie będzie zawierał dodatkowych danych poza danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu). Pozostałe dane obywatela będą - a często już są - gromadzone w odpowiednich rejestrach i systemach prowadzonych

Boni: Mówią, że "nakradli, to cała e-administracja jest skażona". Otóż nie!

cyfrowych umiejętności społeczeństwa. Zmian ustawowych wymaga zapoczątkowanie informatyzacji rejestrów Urzędów Stanu Cywilnego oraz wprowadzenie zapisów o świadczeniu usług administracyjnych drogą elektroniczną, Musimy także zmienić definicję dokumentu, tak by w prawie w pełni uznawano dokument

Sieci i sidła polskich e-urzędów

będzie gotowy PESEL2, czyli podstawowy rejestr danych obywateli, który musi zastąpić obecny przestarzały system PESEL. A PESEL2 nie działa, bo za rządów poprzedniej koalicji zmarnowano dwa lata i w końcu projekt trzeba było zamknąć w fazie tak dalekiej od zakończenia, że wydano na niego zaledwie 3 proc

Wydarzenia w infrastrukturze w 2007 roku

na materiały budowlane będą musieli złożyć do urzędu skarbowego wniosek zawierający m.in. dane osobowe: NIP, Pesel lub numer dokumentu tożsamości - zdecydował Sejm. Zwrot przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków poniesionych od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. na materiały budowlane, na które

Gdy mamy do czynienia z pełnomocnikiem

umowy może także wytknąć organ podatkowy.Dlatego minimum ostrożności w razie potrzeby zawarcia umowy z podmiotem reprezentowanym przez osobę, która nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (w którym na dodatek nie są rejestrowani indywidualni przedsiębiorcy), jest uzyskanie wglądu do

"Rzeczpospolita": Dziurawy rejestr utrudnia odnalezienie firm

gminnych, ale pół miliona wpisów jest nieaktywna, bo brak takich informacji jak PESEL czy NIP. Resort stopniowo weryfikuje dane i mniej więcej za trzy miesiące luki w CEIDG mają ostatecznie zniknąć.Przedsiębiorcom, którzy nie mogą na to czekać i potrzebują zaświadczenia z CEIDG, gdyż startują w przetargu

Każdy będzie mógł wpisać dłużnika do rejestru

Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld kierujący pracami nad dokumentem, chce zrównać wobec prawa przedsiębiorców i pozostałych obywateli. W projekcie ustawy znalazły się także zapisy upraszczające zgłaszanie dłużnika. Dzięki temu nie będzie już trzeba podawać jego numerów NIP i PESEL, a jedynie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

PESEL

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) – podstawowy rejestr ewidencji ludności w Polsce, a także numer ewidencyjny osoby fizycznej wykorzystywany w tym rejestrze. HistoriaPo protestach Marca 1968, w których główną rolę odgrywała inteligencja, Służba Bezpieczeństwa podjęła

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców - rejestr osób którym przysługuje prawo wybierania. W Polsce instytucję rejestru wyborców reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy - Dział I Rozdział 4 ( z późn. zm.). Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.Rejestr wyborców służy do sporządzania

Rejestr publiczny

na prawach powiatu), Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - PESEL - MSWiA, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK - MSWiA, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON - Główny Urząd Statystyczny, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) – scentralizowana, informatyczna baza danych zawierająca dane o podmiotach, które nie regulują swoich zobowiązań. Wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr prowadzony jest na zasadzie jawności formalnej i materialnej, tj. każdy ma prawo

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) – kompletna, ogólnopolska (zintegrowana w skali kraju) ewidencja podatników planowana do wprowadzenia od 1 września 2011 w Polsce, na bazie Krajowej Ewidencji Podatników. Celem utworzenia tego rejestru jest zapewnienie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.