raport z wyników przetargu

Polimex chce zwiększać obecność za granicą, liczy na umowy dla armii USA i NATO

projektów oraz montaż konstrukcji stalowych" - czytamy w raporcie. Jednym z elementów strategii GK PXM w rozwoju obecności na rynkach zagranicznych jest powołanie w Niemczech i Holandii spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Polimex Mostostal GmbH oraz Polimex Mostostal B.V. W założeniu spółki te

Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 33,61 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk odnotowało 26,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 13,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 32,61 mln zł wobec 17,22 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 35,61 mln zł wobec

Trakcja PRKiI miała wstępnie 35,82 mln zł straty netto w I poł. 2019

spółka przekaże w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, opublikowany zostanie w dniu 10 września 2019 roku, zaznaczono. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w

Erbud miał 33,64 mln zł zysku netto, 79,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

. "Ubiegły rok był najlepszy w historii naszej grupy, dzięki czemu w rok 2020 weszliśmy z dobrymi wynikami oraz obszernym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień. Zgodnie z naszymi założeniami w 2019 roku osiągnęliśmy rentowność EBIT na poziomie skonsolidowanym 2,5%. Dobry ubiegłoroczny wynik pozwoli

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 288,61 mln zł w całości na kapitał zapasowy oraz na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wynika z

Unimot miał wstępnie 18 mln zł skorygowanej EBITDA w III kw. 2019 r.

z tym, zarząd przystąpi do jej analizy i w przypadku istotnej zmiany - spółka przekaże taką informację odrębnym raportem, podano również. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał br. 13 listopada, dodano. Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym

Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 35,61 mln zł EBITDA w I poł. (aktual.)

poł. 2020 r. wobec 13,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 32,61 mln zł wobec 17,22 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 35,61 mln zł wobec 20,27 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,69 mln zł w I kw. 2020 r

Unimot miał wstępnie 33,5 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r.

sprzedaży hurtowej, w tym wolumeny pochodzące z wynajętej w 2019 r. kawerny" - czytamy dalej. Główne korekty do wyniku EBITDA to negatywny wpływ wyceny zapasów obowiązkowych - wynikający z dużej różnicy pomiędzy cenami spot (wycena fizycznego towaru) a cenami terminowymi (wycena instrumentów

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała Artura Cieślika do składu zarządu X wspólnej kadencji powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju z dniem 24 sierpnia, podała spółka. PCC Rokita odnotowało 14,13 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) decydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Największy udziałowiec Draw

Unimot miał wstępnie 17,6 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

grudnia 2019 r." - dodano. Mając na względzie politykę dywidendową, spółka informuje ponadto, że zgodnie z danymi wstępnymi Unimot odnotował w 2019 r. jednostkowy zysk netto w wysokości 53,8 mln zł. "Cieszę się, że po raz kolejny możemy zakomunikować inwestorom bardzo dobre wyniki finansowe

Unimot miał 23,96 mln zł zysku netto, 29,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

się osiągnąć przede wszystkim dzięki utrzymaniu pozytywnych trendów z pierwszej połowy roku - sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego. Wsparciem dla wyników była także realizacja przetargów na biopaliwa, których w poprzednim kwartale udało nam się wygrać więcej niż zakładaliśmy

Photon Energy miało 0,95 mln euro straty netto, 4,04 mln euro EBITDA w II kw.

zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 4,04 mln euro wobec 3,52 mln euro rok wcześniej. "Chociaż drugi kwartał nie był pozbawiony wyzwań związanych z trwającą pandemią COVID-19, to osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne we wszystkich naszych segmentach biznesowych, odnotowując

Erbud miał 0,52 mln zł straty netto, 9,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 9,23 mln zł wobec 10,17 mln zł rok wcześniej. "Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł i był o 7% wyższy niż przed rokiem. Z kolei EBIT osiągnął poziom 4,6 mln zł, czyli o 1,2 mln zł mniej niż przed rokiem (-21%). [...] Marża wyniku brutto na sprzedaży wyniosła

Noble obniżyło rekomendację Trakcji do 'trzymaj', wycena w górę do 15,7 zł

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Noble Securities DM obniżyli rekomendację dla Trakcji do "trzymaj" z "akumuluj" i jednocześnie podnieśli cenę docelową akcji do 15,7 zł z 14,9 zł, wynika z raportu datowanego na 26 czerwca. Rekomendacja została wydana przy

Unimot miał wstępnie 16,6 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2019 r.

spółka, powołując się na wstępne dane. Porównywalne, przekształcone dane skonsolidowane za II kwartał 2018 r. wynoszą odpowiednio 843,9 mln zł, -4,6 mln zł i -1,4 mln zł. "Główny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w II kwartale 2019 r. miały poniższe czynniki: 1. Sprzyjające otoczenie

Przegląd informacji ze spółek

w celu wsparcia projektu z jedną z sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w celu analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z COVID-19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu, wartą 229,37 mln zł netto, jako najkorzystniejszą w przetargu pn. "

Trakcja miała 15,49 mln zł straty netto, 20,67 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w pierwszym kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku kalendarzowego" - czytamy w raporcie. Portfel zamówień budowlanych grupy na dzień 31 marca 2019 roku wyniósł 2 701 mln zł (z

Przegląd informacji ze spółek

;grudnia (z 22 listopada) terminu zakończenia zapisów w prowadzonej ofercie publicznej akcji z prawem poboru, podała spółka. Planowane wpływy z emisji to ok. 1,122 mld zł brutto, które przeznaczone zostaną na realizację Projektu Polimery Police. LPP w oparciu o wyniki zakończonego procesu

DM BDM podniósł wycenę Trakcji do 16,7 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Trakcji do 16,7 zł z 12,5 zł, utrzymując jednocześnie rekomendację "akumuluj", wynika z raportu datowanego na 19 maja.  W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 15 zł. W środę po godz

LUG miał 1,17 mln zł zysku netto, 2,52 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - LUG odnotował 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,53 mln zł wobec 2,66 mln zł zysku rok

ZUE miało 1,94 mln zł straty netto, 2,33 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

sprzedaży sięgnęły 125,9 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 33,17 mln zł rok wcześniej. "Powoli w fazę realizacji wchodzą kolejne kontrakty pozyskane w ubiegłym roku. Część z nich jest jeszcze w początkowej fazie, należy się więc spodziewać, że ich realizacja przełoży się pozytywnie na wyniki Grupy w

Unimot miał 8,29 mln zł zysku netto, 16,7 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2019 r.

wobec 4,64 mln zł rok wcześniej. "Te solidne wyniki finansowe udało nam się osiągnąć głównie dzięki efektywnemu wykorzystaniu sprzyjającego w tym okresie otoczenia zewnętrznego - głównie w segmencie oleju napędowego, oraz dzięki wygranym przetargom naszego działu biopaliw. Wsparciem dla dobrych

GDDKiA planuje oddać do ruchu minimum 116,8 km nowych dróg w 2020 r.

pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA" - dodano. Wynikiem audytu będzie raport zawierający ranking przejść wraz z rekomendacją zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Raport będzie podstawą do podejmowania działań w kolejności od najpilniejszych do możliwych do

Przegląd informacji ze spółek

Pekabex, złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu "Rozbiórka i budowa budynku biurowo - garażowo - socjalnego 'C' wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie", podał Pekabex

Nextbike Polska prognozuje wzrost EBITDA do 16,4 mln zł w 2018 r.

z uwzględnieniem przychodów od klientów komercyjnych. Prognozowany wynik EBITDA zakłada, że warunki prowadzenia działalności gospodarczej w II półroczu 2018 roku nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej, wyjaśniono także. W I połowie roku spółka miała 4,37 mln zł

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 28 stycznia  --Cd. posiedzenia Sejmu --MF przeprowadzi przetarg obligacji hurtowych  --10:00: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. Raportu o sytuacji mikro i małych firm --11:00: Konferencja Związku Polskiego Leasingu pt. Wyniki polskiego rynku leasingu w

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Radpol odnotował 0,03 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 0,58 mln zł w porównaniu z 0,01 mln zł rok wcześniej. OOO Famur

Zysk netto Unibepu wzrósł r/r do 8,6 mln zł w III kw. 2017 r.

roku wykazują względem roku poprzedniego wzrost wolumenu sprzedaży. Stan taki powinien zostać utrzymany także w ostatnim kwartale roku" - czytamy w raporcie. Dotychczasowe wyniki grupy są na poziomie dobrym i oczekiwanym przez zarząd, podkreślono. "Pozytywne wyniki generują segmenty

PSPA: 19% firm planuje włączyć do swoich flot pojazdy elektryczne lub hybrydowe

infrastruktura ładowania" - dodał Wiśniewski. Rozwiązaniem tego problemu, które - jak wynika z raportu opublikowanego przez Arval Service Lease Polska - zamierza zastosować aż 52% firm w Polsce, jest instalacja prywatnych punktów ładowania. Wyniki Barometru Flotowego wskazują również na rosnącą

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Firma Oponiarska Dębiaca otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z

CPK wybrał 6 wykonawców w przetargu o wartości ponad 26 mln zł

badań zlecana w ramach jednego zamówienia cząstkowego nie będzie mniejsza niż 900 ha. Wynik każdej z przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych zostanie załączony do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Następnie razem z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej zostanie przedłożony

Manpower:Prognoza netto zatrudnienia w sekt. budowlanym wzrosła do +21% w IV kw.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Prognoza netto zatrudnienia na ostatni kwartał 2018 roku, zadeklarowana przez polskich pracodawców z branży budowlanej, wynosi +21% i jest najwyższa od ok. dwóch lat , podano w raporcie "Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia"

Przegląd informacji ze spółek

) - zawarły umowę, na podstawie której powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW na terenie Elektrowni Opole, podały spółki. ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na "Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul

Lagardere Travel Retail złożył w sądzie pozew o unieważnienie umów PPL i Baltony

strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami" – czytamy w komunikacie. Zgodnie z uzyskanymi informacjami pozew zawiera jednocześnie wniosek o zabezpieczenie w postaci

Kruk miał 77,78 mln zł zysku netto, 129,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

EBITDA gotówkową w wysokości 286 mln zł, która w zestawieniu z trzecim kwartałem 2018 roku  jest wyższa o 15%. Nasz wynik był 9% wyższy od oczekiwań rynku, gdzie konsensus od 6 biur maklerskich przewidywał zysk Kruka na poziomie 71,4 mln. W Kruku patrzymy jednak długodystansowo i chcemy być firmą

ZUE miało 1,16 mln zł zysku netto, 2,61 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

zostały ogłoszone" - powiedział prezes.  Według niego jednocześnie rozstrzygnięcia przetargów kolejowych nadal przedłużają się, a niektóre z nich są unieważniane, ponieważ złożone oferty przewyższają kwotę zakładaną przez zamawiającego. "Jako branża walczymy też o to, by kontrakty

Zysk netto Trakcji spadł r/r do 31,43 mln zł w 2017 r.

przynieść oczekiwane, pozytywne rezultaty. Z drugiej strony istotny wpływ na podwyższenie marży zysku brutto miało podpisanie porozumienia jednostki dominującej z PKP PLK S.A. dot. kontraktu LCS Malbork. Było ono wynikiem wielomiesięcznych negocjacji, o czym Jednostka dominująca poinformowała w raporcie

PMR: Rynek budownictwa drogowego wzrośnie o ponad 10% w 2015 r.

drogowego, skalkulowana jako produkcja drogowa i mostowa wszystkich firm wykonawczych wyniesie ok. 33 mld zł rocznie. Będzie to wynik o ok. 5 mld zł niższy w porównaniu z rekordowym rokiem 2011" - czytamy także w materiale. Z przeprowadzonej na potrzeby raportu analizy znaczących postępowań

Projprzem Makrum miał 5,56 mln zł zysku netto, 7,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r. wobec 261,89 mln zł rok wcześniej. "Za nami kolejny rok zakończony pozytywnymi wynikami, mimo niekorzystnego otoczenia rynkowego. Jesteśmy zadowoleni szczególnie z systemów przeładunkowych i parkingów automatycznych - są

Zysk netto Ursusa wyniósł 3,3 mln zł w I-III kw. br. wobec straty rok wcześniej

; - czytamy w raporcie.  "Pozytywny wpływ na wyniki finansowy grupy miała realizacja przez konsorcjum Ursus Bus dwóch przetargów. W III kwartałach 2017 r. konsorcjum Ursus Bus zakończyło realizację przetargu na dostawę 3 autobusów MAXI i 2 autobusów MIDI dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) miała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 56,4 mln zł wyniku EBITDA w II kw. 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał z Agencją Rozwoju Regionalnego z

Stalprofil miał 6,23 mln zł zysku netto, 10 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Stalprofil odnotował 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 7,89 mln zł w porównaniu z 9,06 mln zł zysku

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontraktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim" - czytamy w raporcie. "W ocenie zarządu

Przegląd informacji ze spółek

zł brutto, okazała się najtańsza w przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy piątego odcinka drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ, wynika z protokołu udostępnionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Play Communications nie spodziewa się wprowadzenia w

Zysk netto Trakcji spadł r/r do 7,1 mln zł w III kw. 2017 r.

najistotniejszy wpływ na wyniki grupy w III kwartale 2017 roku, to głównie pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze budowlano-montażowym. W szczególności dotyczy to wzrostu cen materiałów, usług podwykonawczych i kosztów płac. Ponadto jednostka dominująca ponosi koszty związane z

KGHM wybrał ofertę Elektrimu wartą 9,29 mln zł netto na wymianę rozdzielnic

;Elektrotim S.A. podaje fakt otrzymania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości z uwagi na: aktualny portfel zamówień i duże znaczenie dla wyników spółki w przyszłości, a także szacowanie ryzyka przez spółkę, w tym ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, o którym spółka informuje w raportach

Przegląd informacji ze spółek

Bumech odnotował 2,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jakub Kocjan zrezygnował z funkcji członka zarządu Polnordu, podała spółka. Grupa Azoty, Grupa Azoty

mDM podniósł rekomendację Asseco Poland do 'trzymaj', wycena w dół do 44 zł

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podwyższyli rekomendację Asseco Poland do "trzymaj" z "redukuj", jednocześnie obniżając cenę docelową z 44,8 zł do 44 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 30 sierpnia. W dniu wydania rekomendacji kurs

Nextbike miało 1,81 mln zł zysku netto, 5,93 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

nietypowego terminarza uruchomień systemów w bieżącym roku - większość z nich przypada na drugą połowę roku. Wzrost przychodów jest bezpośrednim efektem zwiększenia się floty w wyniku wygranych przetargów i rozbudowy systemów w ramach kontraktów kontynuowanych oraz wzrostu sprzedaży komercyjnej m.in

Poczta Polska: Wg UZP nie naruszyliśmy przepisów przy umowie o automaty paczkowe

ISBnews. Business Insider Polska napisał wczoraj: "Poczta Polska rozwija sieć automatów paczkowych we współpracy z firmą SwipBox, którą wybrała bez przetargu. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych sprawdza, czy państwowy operator - zawierając w ten sposób kontrakt - nie złamał prawa". "

Przegląd informacji ze spółek

Zalewski. Poinformował także, że tegoroczny wynik zostanie wypracowany dzięki przekazaniu - zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami - ok. 3,5 tys. lokali. Alior Bank chce powrócić w przyszłym roku do udzielania 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie w segmencie klientów biznesowych. Bank realizuje nową

Kalendarium ISBnews

--10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --10:00: Konferencja prasowa Ursusa nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Emperia Holding nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Prairie Mining pt. "Kopalnia Jan

Nextbike miał 3,09 mln zł straty netto, -0,9 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Nextbike odnotował 3,09 mln zł straty netto w I kw. 2018 r. wobec 0,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 3,33 mln zł wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: -0,9 mln zł wobec

Larq miał 13,18 mln zł straty netto, 14,45 mln zł straty EBIT w 2018 r.

Nextbike Polska pozostają niezwykle atrakcyjne. Biorąc pod uwagę kolejne przetargi wygrane przez tę spółkę, rosnące wpływy ze sprzedaży powierzchni reklamowej oraz prywatnych stacji rowerowych, a także bliską współpracę z partnerami biznesowymi takimi jak Benefit Systems, Citibank czy PKN Orlen, oczekujemy

Przegląd informacji ze spółek

basenu na cele rekreacyjne za 41,88 mln zł netto, podała spółka. OncoArendi Therapeutics otrzymało raport końcowy podsumowujący wyniki badania klinicznego pierwszej fazy cząsteczki OATD-01, która została podana po raz pierwszy człowiekowi (First-in Human). Wyniki badania są pozytywne, a obecnie

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK 18 lutego  --10:00: Konferencja prasowa Sfinks Polska nt. wyników --10:00: Prezentacja raportu "Kierunki 2016. Polska w pułapce średniego dochodu", opracowanego przez DNB i Deloitte --10:30: Debiut obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej na Catalyst --10:30

Strata netto Trakcji wyniosła 6,13 mln zł w I kw. wobec zysku rok wcześniej

roku odnotowała stratę brutto w kwocie 6 903 tys. zł podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku Grupa odnotowała zysk brutto w kwocie 782 tys.zł. Podatek dochodowy za okres I kwartału 2017 roku poprawił wynik o wartość 680 tys. zł" - czytamy w raporcie.  Strata operacyjna wyniosła 6,1 mln

Przegląd informacji ze spółek

ofertę Budimeksu wartą 486,83 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)", podał Budimex. Bank Pekao przekaże darowiznę w

Deloitte: Przychody 10 największych firm budowlanych z GPW wzrosły o 2% w I półr

, największym graczem na parkiecie jest Budimex z przychodami na poziomie 2,7 mld zł (wzrost o 12%)" - czytamy w raporcie. Według ekspertów, spółki odbudowały częściowo portfel swoich zamówień, niemniej nadal duża część przetargów nie została jeszcze ogłoszona. Niska podaż kontraktów w ostatnich latach

Kalendarium ISBnews

Gekoplastu nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich nt. raportów "Miliony Polaków", InfoDOK oraz Pengabu   --MF organizuje przetarg obligacji hurtowych   PIĄTEK, 29 lipca --10:00: Transmisja prezentacji wyników GPW --11:00: Eurostat poda szacunkowe

Przegląd informacji ze spółek

27,58 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,54 zł na akcję, podała spółka. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) wycofał dziś z eksploatacji dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy, podała spółka. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku

BM BGŻ BNP Paribas rekomenduje 'kupuj' dla Trakcji, wycena 17,1 zł

Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego BGŻ BNP Paribas rozpoczęli rekomendowani akcji Trakcji od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 17,1 zł, wynika z raportu datowanego na 22 maja. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 14,9 zł. W piątek na zamknięciu

ML System miał 3,47 mln zł zysku netto, 14,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

publicznych i parasolowych, gdzie - ze względu na aktualną sytuację - spowolnieniu uległo tempo ogłaszania przetargów. Firma optymalizuje procesy organizacyjne oraz czas pracy załogi, wdrożyła dodatkowe zasady bezpieczeństwa pracy. W związku z pandemią COVID-19 spółka uruchomiła sprzedaż pasywnych i aktywnych

Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

rok wcześniej. Wynik netto w 2018 r. był niższy niż rok wcześniej, o czym przesądziła istotna aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności należących do Grupy Best. "Z uwagi na liczne zmiany przepisów prawa, a także ze względu na niższy od zakładanego poziom realizacji prognoz za 2018 rok

Kalendarium ISBnews

; Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --11:00: Konferencja prasowa Emperia Holding nt. wyników --14:00: Spotkanie prasowe Boryszewa nt. wyników  

DM mBanku obniżył wycenę Asseco Poland do 44,8 zł, nadal zaleca 'redukuj'

pochodna słabego popytu od administracji publicznej w ramach obecnie realizowanych zamówień" – czytamy w raporcie. Ponadto, broker nie widzi jakichkolwiek zmian w zakresie dużych przetargów z dofinansowaniem UE, co odbije się na wynikach całego roku. „Nasze prognozy dla linii netto są

Portfel zamówień Mirbudu to ok. 900 mln zł lata 2019-2020

o wartości około 900 mln zł na lata 2019-2020 (około 200 mln zł pozostało na rok 2018), (w tym realizacja znaczących kontraktów budowlanych w sektorze drogowym: odcinek drogi ekspresowej S-3, odcinek drogi S-5) [...]" - czytamy w raporcie za III kw. W osobnym komunikacie dodano, że spółki z

Nextbike miał 0,3 mln zł straty netto, 13,88 mln zł EBITDA w 2018 r.

województwie pomorskim. Jesteśmy dumni z tego, że wygraliśmy największy rozstrzygnięty w 2018 w Polsce przetarg i możemy realizować ten unikalny projekt. Zakończyliśmy z wynikiem pozytywnym testy systemu i dziś jesteśmy w przededniu uruchomienia I Etapu, który ruszy 26 marca" - czytamy także. 

Mennica Polska ma obecnie zamówienia na produkcję 1,7 mld monet obiegowych

tym roku. To nie oznacza, że to koniec. Można oczekiwać, że NBP zamówi monety okolicznościowe w związku z setną rocznicą niepodległości, a także pojawiają się kolejne przetargi" – powiedział ISBnews Zambrzycki.   W sektorze deweloperskim oczekuje on, że rozpoznawanie w

Przegląd prasy

czeka w kolejce do przejęcia Condora, linii lotniczej biura podróży Thomas Cook, które zbankrutowało jesienią ubiegłego roku wg 'Spiegla' Gazeta Wyborcza --Liczba obowiązków i raportów nakładanych na firmy rośnie właściwie z miesiąca na miesiąc ISBnews --Mateusz Poznański złożył rezygnację z

Przegląd informacji ze spółek

;, podała spółka. Firma przeniesie tytuł z PC i wyda grę na platformach Xbox oraz Switch. W wyniku kwartalnej korekty portfeli indeksów, po sesji 19 czerwca br. Biomed-Lublin i Mercator Medical zastąpią Forte oraz Stalprodukt w indeksie mWIG40, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Kalendarium ISBnews

. wyników --10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --11:00: Konferencja prasowa Emperia Holding nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa Prairie Mining pt. "Kopalnia Jan Karski - Przygotowania do budowy" --12

mDM: Najciekawsze propozycje w budownictwie to Elektrobudowa, Budimex i Erbud

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) za najciekawsze propozycje portfelowe wśród spółek budowlanych uważają Elektrobudowę, Budimex oraz Erbud, wynika z raportu datowanego na 25 stycznia. "Budownictwo kubaturowe: Po obniżeniu 

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

wcześniej. "W bieżącym okresie nastąpił wzrost EBITDA grupy z poziomu 8 842 tys. zł w I półroczu 2016 roku do poziomu 9 027 tys. zł w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku 2017" – czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,36 mln zł w I poł. 2017 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

) wynosi ponad 897 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań (wishlist additions) przekracza 1,4 mln graczy, podała spółka. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że potencjalne efekty odszkodowań i wypłat związanych z koronawirusem mogłyby być widoczne w wynikach

Kalendarium ISBnews

   --11:00: Konferencja prasowa BGK w sprawie uruchomienia gwarancji kredytowych COSME dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.  --11:00: Konferencja prasowa mBanku nt. wyników  --13:00: Konferencja Grupy Lotos nt. wyników  --MF organizuje przetarg sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

100 mln zł tj. do 170 mln zł, podała spółka. Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny - z uwzględnieniem ryzyk branżowych i zwiększając

Przegląd informacji ze spółek

spodziewa się, że drugie półrocze 2019 pod względem wyników powinno być lepsze od pierwszej połowy roku, poinformował prezes Jacek Franasik.  Oferta Budimeksu warta 843,74 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA

Przegląd informacji ze spółek

zawarło 5 umów z Izostalem dotyczących sprzedaży rur stalowych o łącznej wartości około 35,8 mln euro netto (153 mln zł).  Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,63 mld zł w I kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Newag odnotował 93,35

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 27 stycznia Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00:Konferencja Banku Zachodniego WBK nt. wyników po IV kw. 2015 --10:00: Polski Kongres Gospodarczy "Stop biurokratyzmowi"    --10:30: Spotkanie z zarządem oraz zarządzającymi MM Prime TFI

Zysk netto Awbudu spadł r/r do 0,49 mln zł w I kw. 2017 r.

, podano też w raporcie. "Istotnym czynnikiem, który wpłynął na osiągnięcie nieznacznie gorszych niż w okresie porównawczym wyników grupy był, przy wzroście średniej marży realizowanych kontraktów, wzrost wskaźnika udziału kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w przychodach. Spowolnienie na

Zysk netto Stalprofilu to 4,93 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

. 2017 Stalprofil zrealizował przychody wyższe o 195% r/r, dzięki wyraźnemu wzrostowi sprzedaży przez spółkę zależną Izostal rur izolowanych dla Gaz-System S.A., w wyniku realizacji zamówień pozyskanych w trybie przetargów publicznych. "Spółka Izostal S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu

Strata netto ZUE zwiększyła się r/r do 14,56 mln zł w I poł. 2017 r.

organizacji nowo pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej. Wygrane przetargi, w dużej mierze w konwencji 'projektuj i buduj' nie generowały znaczących kwot sprzedaży. Ponadto, w omawianym okresie grupa kończyła realizację kontraktów pozyskanych w ubiegłym roku na trudnym rynku ofertowym, co

Przegląd informacji ze spółek

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Oferta konsorcjum Polimeksu Mostostalu i jego spółki zależnej Polimex Infrastruktura, warta 72,44 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację zadania pn. "Budowa połączenia ul. I.Paderewskiego z ul. Wyzwolenia

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2019/2020 wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pharmena planuje przeprowadzić rozmowy z przemysłem farmaceutycznym w celu komercjalizacji badań leku 1-MNA we wskazaniu

Przegląd informacji ze spółek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) zawarły aneks do umowy ramowej na dostawy paliwa gazowego do grupy kapitałowej PKN Orlen, w wyniku którego dostawy surowca będą realizowane do 31 grudnia 2022 r., z opcją przedłużenia do 31

Mirbud miał 6,58 mln zł zysku netto, 11,47 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

segmencie budowlano-montażowym. To właśnie wyniki w tym segmencie miały największy wpływ na wynik grupy. Na utrzymanie rentowności grupy znaczny wpływ miała rentowność segmentu deweloperskiego i działalności związanej z najmem nieruchomości. Z obszaru działalności budowlano-montażowej pozytywnie wyróżnia

Kalendarium ISBnews

szybki szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2017 r. --10:00:  Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników  --10:00: Konferencja prasowa Nationale-Nederlanden dot. prezentacji raportu "Dojrzałość finansowa Polaków 2017" --11:00: Konferencja prasowa

Przegląd informacji ze spółek

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego z grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, podała spółka. Wartość oferty to 20,4 mln zł brutto. PGNiG Termika - spółka zależna

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 23 stycznia --MF organizuje przetarg obligacji hurtowych    WTOREK, 24 stycznia --10:00: Konferencja o współpracy Polska – Brazylia. 'Perspektywy ekspansji w Ameryce Południowej' --10:00: Konferencja prasowa DNB Bank Polska i Deloitte nt. raportu "

TIM optymistycznie patrzy na wyniki całego roku po dobrych danych za I kw.

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - TIM optymistycznie patrzy na wyniki całego roku po dobrych danych z I kwartału, mimo trudnego otoczenia gospodarczego, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Folta. "Dla rynku materiałów elektrotechnicznych, powiązanego z sektorem budownictwa, można kreślić

ZUE miało wstępnie 8,17 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r.

łączną kwotę 833 mln zł, z czego ok. 92% to kontrakty na rynku kolejowym pozyskane w wyniku obserwowanego pod koniec 2016 r. ożywienia w rozstrzyganiu przetargów na rynku budowlanym infrastruktury kolejowej. Spółka dalej aktywnie uczestniczy w toczących się postępowaniach ofertowych zarówno na rynku

Kalendarium ISBnews

. wyników--11:00: Konferencja ZUE nt. wyników --12:00: Konferencja Enei nt. wyników --12:00: Konferencja T-Bull o planach --12:30: Konferencja Emperii nt. wyników --13:00: Konferencja PHN nt. wyników   ŚRODA, 18 listopada --09:30: Spotkanie z głównym ekonomistą S&P dla

Przegląd informacji ze spółek

Celon Pharma zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka. W ocenie Celon Pharma wyniki -  pomimo małej liczby włączonych pacjentów i braku odpowiedniej mocy wnioskowania

Przegląd informacji ze spółek

rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Ronson Development powołała Boaza Haima na stanowisko prezesa z dniem 1 grudnia 2019 r., podała spółka. Zastąpi on Nira Netzera, który we wrześniu zapowiedział rezygnację z pełnionej funkcji. W realizowanym przez PKN Orlen programie "

Kalendarium ISBnews

  CZWARTEK, 26 listopada  Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro  --10:00: Konferencja K2 Internet nt. wyników --10:30: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich nt. raportu Amron-Sarfin i wskaźnika Pengab --10:00