raport wynagrodzenia w polsce

DSZ

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie 3,5 proc. będzie miał odzwierciedlenie w wyższych wynagrodzeniach - pisze portal Wynagrodzenia.pl. Jak wynika z raportu płacowego Sedlak & Sedlak, w nadchodzącym roku blisko 75 proc. badanych firm zamierza zwiększyć płace swoim pracownikom.

PIE/PFR: 78% firm planuje utrzymanie zatrudnienia, zwiększenie - 13%

pandemii, co jest wynikiem ożywienia wywołanego odmrożeniem gospodarki" - powiedział zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Andrzej Kubisiak, cytowany w komunikacie. Badanie wykazało, że w dużych przedsiębiorstwach odsetek firm planujących utrzymanie wynagrodzeń zmalał o 20 pkt proc

Fintek.pl: 76% fintechów oczekuje zwiększenia zainteresowania ich usługami

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Ponad połowa firm z sektora fintech oceniła, że pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na prowadzony przez nich biznes, 45% z nich musiało zwolnic pracowników lub dokonać obniżki wynagrodzeń, wynika z raport "Polski sektor Fintech w obliczu pandemii

Games Operator ma umowę dot. portu i wydania 'Radio Commander' na konsole

Console Labs uprawniona jest do określonego w umowie procentu zysków ze sprzedaży gry, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez dystrybutorów gier. W związku z tym, że wynagrodzenie Console Labs jest uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, na chwilę opublikowania raportu nie jest możliwe

Kalendarium ISBnews

ING i Nationale-Nederlanden nt. "Ubezpieczenie na dwa koła" --10:00: Wideokonferencja Ryvu Therapeutics nt. I kw. i planów --10:30: Wideokonferencja KPMG nt. raportu "Barometr cyberbezpieczeństwa firm. W kierunku rozwiązań chmurowych" --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje

Kalendarium ISBnews

cyberbezpieczeństwa firm. W kierunku rozwiązań chmurowych" --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej – V `20   ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (dane wstępne) --12:00

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 59 lat

, szacuje firma. "Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, jaki miał miejsce w ostatnich dwóch dekadach, nie przekłada się w pełni na wzrost wynagrodzeń tutejszych pracowników. W latach 2000-2017 płace w Polsce rosły rocznie średnio o 0,9% wolniej niż dynamika. Jak wynika z raportu Grant Thornton

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. (dane wstępne) --10:00: Narodowy Bank Polski opublikuje Raport o stabilności systemu finansowego – VI `20 --10:00: Debata Otodom nt. "Rynek

Kalendarium ISBnews

:00: Debata nt. raportu PIE pt. "Nowy Jedwabny Szlak a Trójmorze. Ewolucja globalnego ładu oraz roli USA i Chin w kontekście bezpieczeństwa i strategicznych interesów Polski"   PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu

PwC: Mediana wynagrodzeń członków RN wzrosła o 5% r/r do 85 tys. zł w 2018 r.

Nadzorczych.  Z danych zgromadzonych w raporcie PwC wynika, że w 2018 r. średnie roczne wynagrodzenie członków rad nadzorczych spółek notowanych na giełdzie w Polsce wynosiło 134 tys. zł, przy medianie na poziomie 85 tys. zł. Najwyższą medianę odnotowano w spółkach z indeksu WIG20, choć rokroczny

NBP: Firmy oczekują niewielkiego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

%)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie, że wzrósł odsetek przedsiębiorstw wskazujących w pytaniu otwartym SM NBP o bariery rozwoju, na presję płacową i wzrost kosztów wynagrodzeń, do czego przyczynić mogło się jednak

Games Operators zlecił przygotowanie trzech dodatków do gry '112 Operator'

ze sprzedaży DLC, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez dystrybutorów gier. "W związku z tym, że wynagrodzenie CreativeCode jest uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy DLC, na chwilę opublikowania raportu nie jest możliwe określenie ani oszacowanie jego wysokości. Planowane

Kalendarium ISBnews

--10:00: Narodowy Bank Polski opublikuje lipcową projekcję inflacji i PKB  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku (ISBnews)  

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 6 lutego --09:00: Konferencja Bloober Team nt. strategii spółki na 2020 r.     --09:30: Prezentacja wyników trzeciej edycji raportu KPMG w Polsce na temat Customer Experience pt. CX głównym celem transformacji biznesowej  --10:00: Konferencja prasowa

Kalendarium ISBnews

 PONIEDZIAŁEK, 13 lipca --10:00: GUS poda dane o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2019 roku   WTOREK, 14 lipca Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej --11:00: Konferencja prasowa online Dekpolu nt. planów --11:00: Premiera raportu

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 50 lat

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Poziom średniego polskiego wynagrodzenia dynamicznie rośnie w ostatnich latach - tym samym odrabia duży dystans względem bogatszych krajów Unii Europejskiej, wynika z raportu Grant Thornton. Gdyby pensje w UE utrzymały obecną dynamikę, Polska pod względem zarobków

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 48% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 48% z 26% w poprzednim badaniu (sprzed pół roku) i wobec 44% rok temu, wynika z raportu "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy

Kalendarium ISBnews

;produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 r. budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. --13:00: Prezentacja raportu WEI pt. "Prawne zagrożenia dla franczyz w Polsce (ISBnews)

Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł r/r do 24,4%

% firm z sektora publicznego. Niemal 3/4 firm planuje utrzymać obecny poziom wynagrodzeń. Zaledwie 1,5% firm planuje redukcję wynagrodzeń" - czytamy w raporcie. Dane prezentowane w ramach "Barometru Rynku Pracy XII" zostały przygotowane i opracowane na próbie pracodawców (N=300) po 100

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 3,6 pkt w II, rynek pracownika traci na sile

zatrudnienie a realne wynagrodzenia utrzymywały swą siłę nabywczą dzięki spadającej inflacji" - czytamy w raporcie. Obecnie, choć wzrost gospodarczy jest blisko dwukrotnie wyższy, nadzwyczajna skala wzrostu cen uszczupla realne dochody gospodarstw domowych, zarówno tych pochodzących z pracy, jak i tych

Kalendearium ISBnews

;Barometr cyberbezpieczeństwa firm. W kierunku rozwiązań chmurowych" --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej – V `20   ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r

Grant Thornton: Odsetek firm planujących podwyżki płac w 2019 r wzrósł do 36%

w okolice 8-9% rok do roku" - czytamy w raporcie. Wśród krajów UE szwedzcy pracodawcy średnich i dużych firm najczęściej tuż przed Polską, planują podwyżki wynagrodzeń - 43%. Stworzenie nowych etatów w 2019 roku planuje 23% średnich i dużych pracodawców wobec 17% rok temu. Z badania

Stelmet otrzymał pierwsze 2,65 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń

poszczególnych pracowników w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, a niewykorzystane przez spółkę środki zostaną zwrócone do WUP, podano także. "Jednocześnie emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w ramach rozwiązań przyjętych w Polsce i Wielkiej Brytanii w postaci tarczy

PIE/PFR: Kondycję sprzed pandemii odzyskało 18% firm, 5% planuje cięcia zatrudn.

niż w połowie kwietnia. "14% firm obniżyło w maju dotychczasowe wynagrodzenia wszystkich pracowników. Obniżenie wynagrodzeń przeprowadziło 22% średnich firm oraz 2% dużych firm. 81% firm nie zmieniło w maju dotychczasowych poziomów wynagrodzeń" - czytamy w raporcie. Maleje odsetek firm

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Blisko 39% firm (dane odsezonowane) przewiduje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2020 r , poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Największa różnica między ostatnią a poprzednią edycją badania w odsetku podmiotów przewidujących zwiększenie

PIE: Polska awansowała na 6. największego partnera handlowego Niemiec

% wartości dodanej wytworzonej w Polsce oraz ponad 9% zatrudnienia i 8% wynagrodzeń brutto wskazuje PIE w najnowszym raporcie pt. "Nowe oblicze handlu Polski z Niemcami". "W pierwszych pięciu miesiącach 2019 r. Polska stała się szóstym partnerem handlowym Niemiec pod względem wielkości

Wojas szacuje spadek przychodów zw. z pandemią na ok. 20% r/r w całym 2020 r.

raporcie. Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,8 mln zł w 2019 r. (ISBnews)  

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 17 lipca --10:00: Narodowy Bank Polski opublikuje lipcową projekcję inflacji i PKB  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku --11:00: Eurostat poda dane o inflacji HICP dla

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 7 maja --10:00: Wideokonferencja Asbisu nt. wyników   --10:00: Wideokonferencja Nationale-Nederlanden i Fundacji Digital University nt. raportu "Rodzina Przyszłości" --12:00: Telekonferencja Elektrotimu nt. wyników --14:00: Narodowy Bank Polski

NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w II kw. 2018

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu na pracę oraz wzrostu wynagrodzeń w II kw. 2018 r., choć rosną coraz bardziej problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "

Antal: Średnia płaca specjalistów i managerów w Polsce wzrosła o 14% r/r

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Średnia płaca miesięczna oferowana specjalistom i menedżerom w Polsce wzrosła o 14% r/r i wyniosła w 2017 roku 11 662 zł brutto, wynika z 'Raportu Płacowego Antal 2017'. To najwięcej w historii badania, które jest realizowane od 2011 roku. "Pracownicy mogą

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Seco/Warwick w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 w Polsce oraz na świecie podejmuje działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki spółki i grupy

Kalenadarium ISBnews

i EBOR dotyczący prezentacji raportu EBRD Transition Report 2017-18: Sustaining growth --13:00: III Konferencja Inwestycyjna Ipopema TFI --Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa - I dzień   PIĄTEK, 9 lutego --10:00: GUS opublikuje komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w

PMR: Wartość rynku artykułów DIY spadnie o 0,3% r/r do 36,1 mld zł w 2020 r.

. Detaliczny rynek artykułów DIY definiowany jest jako rynek produktów niezbędnych do budowy, remontu lub wykończenia domu lub mieszkania przez klientów indywidualnych lub przez firmy działające na ich zlecenie. Według prognoz zawartych w raporcie PMR "Handel detaliczny artykułami DIY w Polsce 2020

Sescom miał 3,2 mln zł zysku netto, 4,31 mln zł EBIT w I poł. r. obr. 2019/2020

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Sescom odnotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2019/2020 r. (1 października 2019 r. - 31 marca 2020 r.) wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Atlas Estates odnotowało 32,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,81 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 43,49 mln euro wobec 14,69 mln euro zysku

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w III kw. 2020 r. spadł do 19%

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Ponad 19% firm przewiduje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2020 r , poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Jest to najniższa notowana wartość od początku 2016 r. "Głęboki szok popytowy spowodował, obok innych przyczyn, w tym o regularnym

No Fluff Jobs: Najbardziej poszukiwani są specjaliści od aplikacji mobilnych

zacząć pracę z domu i nie będą potrzebowali większej pomocy zespołu" - podsumowano w materiale. No Fluff Jobs to branżowy portal z największą liczbą ogłoszeń rekrutacyjnych IT w Polsce, który jako pierwszy i jedyny wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy. (ISBnews)  

Większa płaca minimalna i dodatki

jednak to zaszeregowanie nie zostało ustalone w umowie o pracę, to pracownik za przestój dostanie 60 proc. wynagrodzenia. Pensja przestojowa nie może być jednak niższa niż pensja minimalna, czyli w 2020 r. będzie to 2600 zł brutto. Raport GUS obala mity o efektach 500 plus. W Polsce przybywa skrajnej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 17 lipca 2018 r., przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Polska - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, czerwiec (zatrudnienie r/r konsensus: 3,7% r/r, poprzednio

Kalendarium ISBnews

; --10:00: Spotkanie Banku Citi Handlowy nt. bankowości korporacyjnej  --11:00: Prezentacja nowego raportu Instytutu Sobieskiego "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023"  --11:00: Prezentacja raportu PIME nt. rynku magazynowania energii elektrycznej w

PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 79%

Fundusz Rozwoju (PFR). "Wyniki badania są bardzo spójne z innymi wskaźnikami gospodarczymi wskazującymi na to, że dołek recesji w Polsce był w kwietniu. Od III kwartału wchodzimy w nowy etap ekspansji gospodarczej z oczekiwanym wzrostem PKB około 5% w stosunku do II kwartału. Do gospodarki trafiło

Kalendarium ISBnews

;   ŚRODA, 18 grudnia  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku; koniunkturę konsumencką - grudzień 2019 roku --11:00: Konferencja Pracodawców RP nt. raportu "Sieć 5G w

Kalendarium ISBnews

, dzień II --09:30: Śniadanie prasowe Asseco nt. wyników  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w X 2019 r. koniunkturę konsumencką - listopad 2019 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w

Kalendarium ISBnews

opublikuje rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w I kw. 2020 roku --10:00: Wideokonferencja BNP Paribas Bank Polska nt. wyników --10:00: Wideokonferencja Polskiego Instytutu Ekonomicznego nt raportu "Branża turystyczna w Polsce. Obraz sprzed pandemii"    CZWARTEK

Kalendarium ISBnews

raportu pt. "Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę"  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku, Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2020 roku, Wyniki finansowe towarzystw funduszy

NBP: Firmy oczekują wolniejszego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Badania ankietowe SM NBP wskazują, że presja na wzrost wynagrodzeń, choć wciąż jest wysoka, przestała narastać. Względem poprzedniego badania obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć wynagrodzenia (do 25,8%), jak i udział zatrudnionych w

NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w III kw. br.

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Odsetek firm planujących zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia w III kw. br. nieznacznie spadł - do poziomu 35,7% wobec 36,1% w ub. kwartale, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Odsetek firm zamierzających podnieść płace w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Grupa Żywiec miała 109,63 mln zł zysku netto, 153,15 mln zł zysku EBIT w III kw.

segmencie marek regionalnych" - czytamy w raporcie. Na wysokość zysku negatywnie wpłynął spadek sprzedaży w segmencie marek ekonomicznych, a także wzrost kosztów produkcji, opakowań i wynagrodzeń. Jednorazowo na wynik spółki wpłynęły także koszty akwizycji Browaru Namysłów, wskazano także. "

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 44% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 44% z 27% w poprzednim badaniu (sprzed pół roku) i wobec 43% rok temu, wynika z raportu "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 18 grudnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku; koniunkturę konsumencką - grudzień 2019 roku --11:00: Konferencja Pracodawców RP nt. raportu "Sieć 5G w Polsce

PIE: Tylko 1/5 firm dostrzegała poprawę dostępności pracowników w 2019 r.

" - czytamy dalej. Według PIE, duże firmy mają większe możliwości pozyskiwania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach przede wszystkim dzięki oferowaniu wyższych wynagrodzeń oraz innych benefitów, np. darmowych dojazdów do pracy. Wobec niekorzystnej sytuacji demograficznej w Polsce

PIE/PFR: Redukcję zatrudnienia przez pandemię planuje 12% firm, płac - 21%

gospodarczej w czarnych barwach. Teraz widzimy urealnianie tej perspektywy przez przedsiębiorców. Wprawdzie co ósma firma dokonała zwolnień, a 18% obniżyło wynagrodzenia, to jednak z drugiej strony 38%. badanych firm zadeklarowało, że dysponuje zasobami finansowymi pozwalającymi im przetrwać dłużej niż 3

Sfinks: Sprzedaż gastronom. spadła o ponad 90% r/r w lockdownie, potem o ok. 60%

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska szacuje, że sprzedaż gastronomiczna netto w restauracjach należących do sieci Sphinx oraz Chłopskie Jadło w okresie od 14 marca do 17 maja 2020 r. (lockdown) spadła o ponad 90% r/r, podała spółka. "W okresie od 18.05.2020 r. do dnia

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 3,6% w tym roku i 3,8% w 2020 r.

najniższy od początku 2017 r. Przewiduje się przy tym, że zapowiedziany silny wzrost wynagrodzenia minimalnego przyczyni się do redukcji zatrudnienia otrzymujących je osób jedynie w niewielkiej skali. W rezultacie słabnącego popytu na pracę przy relatywnie stabilnej stopie aktywności zawodowej w latach 2020

Kalendarium ISBnews

Energii  --10:00: Śniadanie prasowe Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i przedstawicieli przemysłu zainteresowanego rozwijaniem odnawialnych źródeł energii w naszym kraju "OZE dla Przemysłu"  --11:00: Prezentacja raportu Związku Cyfrowa Polska "Cyberbezpieczeństwo w

Przegląd informacji ze spółek

PMPG Polskie Media odnotowało 105 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 10 lutego --10:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE   WTOREK, 11 lutego --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego

Kalendarium ISBnews

prasowa DNB Bank Polska i PwC nt. raportu „Kierunki 2018: Ingerencja Państwa w wybranych sektorach gospodarki. Skala i warunki sukcesu"    --12:00: Konferencja roczna TFI Allianz i Allianz Global Investors    ŚRODA, 14 lutego --10:00: GUS opublikuje szybki

Grant Thornton: Liczba ofert pracy spadła o 16,3% r/r i wzrosła o 26,1% m/m w VI

pracodawcy masowo zaczęli uruchamiać swoje rekrutacje. Obecnie sytuacja jest już na poziomie zbliżonym do stanu sprzed kryzysu" - czytamy w raporcie. W czerwcu w dziesięciu największych miastach na 1 000 mieszkańców przypada średnio 8,8 oferty (wobec 7,1 miesiąc wcześniej i 14 rok temu). W Poznaniu

Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Unibepu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie skupu do 1,5 mln akcji własnych, podała spółka. "Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu akcji własnych publicznego ogłoszenia warunków zaproszenia w formie raportu bieżącego

NBP: Firmy planują niewielki wzrost płac i chcą zwiększać zatrudnienie

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Plany przedsiębiorstw na I kwartale br. sugerują niewielki wzrost wynagrodzeń, choć presja płacowa pozostaje nadal na wysokim poziomie i optymistyczne są także prognozy zatrudnienia, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Prognozy zawarte w Szybkim

NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w II kw. br.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Po silnym wzroście udziału firm prognozujących podwyżki w I kw. br., odsetek firm planujących zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia w II kw. br. nieznacznie spadł - do poziomu ok. 36%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Odsetek firm zamierzających

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

popytu na pracę. Liczba wolnych etatów raportowanych przez firmy do GUS zmniejszyła się o 7,8%r/r w 2-gim kwartale. Uważamy, że podobna tendencja utrzymywać się będzie również w kolejnych raportach" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze

Kalendarium ISBnews

rezerwowych w I 2020 roku   PONIEDZIAŁEK, 10 lutego --10:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE    WTOREK, 11 lutego --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty

Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

kontraktu, w związku z czym spółka w dniu 24.08.2018 r. wystawiła fakturę z tego tytułu na pełną kwotę wynagrodzenia: 12 729 389,38 zł netto (15 657 148, 94 zł brutto)" - czytamy w komunikacie.  Wezwanie do zapłaty przewiduje termin zapłaty kary umownej do 29.08.2018 r. pod rygorem jej

PwC: Płaca realna w Polsce wzrośnie o ponad 140% do 2040 r.

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Płaca realna w Polsce zwiększy się o 141% do 2040 r., dzięki czemu za dwie dekady polskie zarobki będą stanowiły równowartość 71% średnich wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii, wynika z raportu PwC "International Wage Projections to 2040". Tak duża presja dla

Kalendarium ISBnews

prasowe Stowarzyszenia Polska Wódka    --12:00: Konferencja prasowa ZPP dot. prezentacji raportu: "Struktura inwestycji w Polsce, szanse i zagrożenia"   --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej w grudniu 2018 r.    CZWARTEK, 17

Impel miał 6,41 mln zł zysku netto, 55,08 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

zadowalający (wzrost przychodów przy rezygnacji z kontraktów nisko rentownych)" - czytamy w raporcie. Segment Industrial Services uzyskał przychody na poziomie 165,99 mln zł, co stanowi wzrost o 19,2% r/r. "Wzrost sprzedaży wynika ze zwiększenia zakresu prac dla projektu Orange Polska S.A. na

PwC: Wynagrodzenie netto w Polsce pozostaje poniżej średniej unijnej

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Wynagrodzenie netto, czyli kwota, jaką otrzymuje pracownik po odjęciu wszystkich obowiązkowych podatków i składek, w 2018 r. wyniosło w Polsce ok. 71% pełnej pensji w przypadku przeciętnie zarabiającego singla i 77% w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. W

NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w I kw. 2018

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu pracę oraz wynagrodzeń w I kw. 2018 r., choć rosną problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "W przedsiębiorstwach prywatnych

W zarządach zarabia się coraz więcej, w radach nadzorczych - mniej

Firma doradcza PwC analizuje co roku, jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z najnowszej edycji raportu wynika, że zarobki członków zarządów wzrosły w 2015 r. o 10 proc. w porównaniu z 2014 r

PwC: Płace w zarządach wzrosły o 10%, w radach nadzorczych - spadły o 6% w 2015

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Zarobki członków zarządów największych spółek giełdowych wzrosły o 10% r/r w 2015 r., zaś wynagrodzenie członków rad nadzorczych zmniejszyło się w tym czasie o 6%, wynika z raportu PwC. "Prezesi zarządów otrzymali w 2015 roku średnio 1,66 mln zł, a więc o

FPP,CALPE za powołaniem niezależnego ciała eksperckiego do oceny projektów prawa

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Działania na rzecz dobrego prawa w Polsce powinny obejmować m.in. stworzenie niezależnego, eksperckiego ciała, którego zadaniem byłoby wydawanie opinii na temat towarzyszących nowej legislacji ocen skutków regulacji (OSR), postulują Federacja Przedsiębiorców

Kalendarium ISBnews

przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku --11:00: Konferencja Polskiego Instytutu Ekonomicznego 'Polski rynek sportu – wyzwania, wpływ społeczno-gospodarczy, trendy" --11:30: Konferencja prasowa Alumetalu nt. wyników   ŚRODA, 21

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Analitycy Credit Agricole Bank Polska obniżyli prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4,2% z wcześniej oczekiwanych 4,4% oraz na lata 2020 i 2021 do odpowiednio: 3% z 3,5% i 3,3% z 3,8%. "Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie

PwC: Pandemia może zwiększyć skalę pracy zdalnej i potrzebę cięć kosztów firm

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - COVID-19 może spowodować zwiększenie skali pracy zdalnej oraz poszukiwanie rozwiązań obniżających koszty pracodawcy w dłuższej perspektywie i rosnącą rolę outsourcingu usług kadrowo-płacowych, wynika z raportu firmy doradczej PwC "Praca w UE – podatki i

Personnel Service: Ok. 90% Polaków nie obawia się, że Ukraińcy odbiorą im pracę

pracowników uważa, iż napływ obywateli Ukrainy hamuje wzrost wynagrodzeń w Polsce. "Przyjazd imigrantów zarobkowych jest prawdziwym błogosławieństwem dla polskiej gospodarki oraz rynku pracy. Dobrze rozumieją to polscy pracodawcy. Cieszy to, iż również pracownicy są pozytywnie nastawieni do

Mabion miał 26,83 mln zł straty netto, 22,82 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 r.

podatku od nieruchomości związane z zakładem Spółki w Konstantynowie Łódzkim" - czytamy w raporcie. Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

; Przeciętne wynagrodzenie w III kw. br.  --10:30: USA - Produkt Krajowy Brutto, wst. III kw (konsensus r/r: 1,5%, poprzednio: 1,2%) --11:00: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) --14:30: USA - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) --14

Skarbiec Holding miał 6,49 mln zł zysku netto w I poł. r.fin. 2018/2019

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 6,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu roku finansowego 2018/2019 (1 lipca - 31 grudnia 2018) wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,82 mln zł wobec 12,19 mln zł zysku

NFG: Mikrofirmy poprzez eFaktoring mogą uwolnić środki na wyższe wynagrodzenia

, cytowany w materiale. Jak pokazuje raport Krajowego Rejestru Długów i Związku Przedsiębiorstw Finansowych "Portfel należności polskich przedsiębiorstw", już niemal 9 na 10 firm w Polsce ma problemy z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów. Opóźnienia w płatnościach stanowią barierę dla

Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrud. spadł o 9,2 pkt kw/kw w IV kw.

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł o 9,2 pkt proc. kw/kw do 16,4% w IV kw. 2018 r., wynika z raportu "Barometr Rynku Pracy XI" przygotowanego na zlecenie Work Service. Nastąpiło przełamanie trendu wzrostowego. Natomiast 78,5% pracodawców

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

pracy pozostaje neutralna z punktu widzenia RPP. Należy oczekiwać długotrwałej stabilizacji stóp procentowych w Polsce, wykraczającej poza 2020 r." - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "W czerwcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw spadła do 5,3% r/r z 7,7% r

Kalendarium ISBnews

;  --12:00: Konferencja prasowa Ronsona nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników za II kw.   CZWARTEK, 9 sierpnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 roku --10:30: Spotkanie prasowe

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Miraculum odnotowało 0,98 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,81 mln zł wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,67 mln

PwC: Polska jest w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS wśród krajów UE

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Polska pozostaje w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE) , wynika z raportu PwC "Praca w Unii Europejskiej - podatki i składki 2018". Wynagrodzenie netto przeciętnie zarabiającej polskiej rodziny (po

Kalendarium ISBnews

Pracodawców RP nt. raportu "Sieć 5G w Polsce - szanse i wyzwania", przygotowanego przez Accenture Polska       CZWARTEK, 19 grudnia  -- 10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu

NBP: TFI prawdopodobnie odnotują rekordowy wynik finansowy w 2018 r.

2017 r. istotnie poprawiła się sytuacja finansowa TFI, stwierdził NBP w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r." "Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi wzrosło o około 21%, natomiast wyniki finansowe - o około 37%. W historii funkcjonowania sektora w

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 9 sierpnia --10:00: GUS opublikuje komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kw. 2019 r. --10:00: Konferencja Asseco SEE nt. wyników --15:00: Planowane posiedzenie Sejmu --15:15: Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa   PONIEDZIAŁEK, 12

Kalendarium ISBnews

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku, realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r., w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017 roku --Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa - II dzień   (ISBnews)

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 4,7% r/r w III kw.

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Deweloperzy obecni na rynku Catalyst zwiększyli sprzedaż o 4,7% r/r do 4 806 lokali w III kw. 2019 r., wynika z raportu przygotowanego przez Dom Maklerski Navigator. Analitycy oceniają, że na słabszą sprzedaż w ujęciu narastającym (13 977 mieszkań w I-III kw

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 4,5% r/r do 44 w maju 

upadłościowych i restrukturyzacyjnych nastąpiło łącznie wobec 76 podmiotów. Na tle ostatnich dwunastu miesięcy, kiedy to średnio w tym okresie odnotowywano ok. 87 zdarzeń o charakterze niewypłacalności ostatni miesiąc był dla przedsiębiorców łaskawy" - czytamy w raporcie.  KUKE podkreśla, że

Projekcja NBP:Inflacja CPI wyniesie 3,3% w 2020 r. oraz 1,5% w 2021, 2,1% w 2022

bezrobocia oraz umiarkowane tempo wzrostu wynagrodzeń. Globalny zasięg epidemii i powolne tempo odbudowy PKB u partnerów handlowych Polski będzie skutkować niską inflacją w otoczeniu gospodarczym Polski oraz obniżonym poziomem cen surowców energetycznych na rynkach światowych" - czytamy dalej

Kalendarium ISBnews

nt. wyników --11:00: Konferencja CDRL dot. wyników --13:30: Spotkanie prasowe IBM Polska w ramach IBM Think Summit 2019   ŚRODA, 18 września --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w VIII 2019 roku

TMF: Polska wśród 10 najtrudniejszych do prowadzenia biznesu państw w Europie

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Polska znalazła się na 10. miejscu w Europie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu, wynika z najnowszego raportu "Global Business Complexity Index" opracowanego przez TMF Group. "Firmy z zagranicy

ManpowerGroup: Ponad 1/3 firm nie podejmuje działań w sprawie braku pracowników

%). Wynagrodzenie początkowe podnosi najwięcej pracodawców w Polsce północnej (34%), gdy na drugim biegunie są przedsiębiorstwa z regionu południowego (23%). "Badanie ManpowerGroup potwierdza także, że w regionach firmy często decydują się na… pozostanie biernym wobec trudności w pozyskiwaniu

Kalendarium ISBnews

;- grudzień 2019 roku --11:00: Konferencja Pracodawców RP nt. raportu "Sieć 5G w Polsce - szanse i wyzwania", przygotowanego przez Accenture Polska   --13:30: Konferencja Carbon Studio nt.planów      CZWARTEK, 19 grudnia  -- 10:00: Planowane posiedzenie Sejmu