raport wynagrodzenia w europie

Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019

inwestycje zlokalizowane w Polsce. Atlas prowadzi również działalność na rynkach nieruchomości na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej

Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji

, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. (ISBnews)

Portfel zamówień Rafako miał wartość 3,2 mld zł na 30 września br.

od wielu czynników, w tym niezależnych od grupy kapitałowej Rafako, podsumowano. Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem

Ergis miał 5,2 mln zł zysku netto,13,5 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

marży wynikł z niemożności przeniesienia w całości wzrostów cen surowców i wynagrodzeń na ceny wyrobów gotowych w niektórych asortymentach, co spowodowało spadek EBITDA Grupy do 13,5 mln w I kwartale 2018 roku w porównaniu z 17 mln w analogicznym okresie 2017 roku" - napisano w raporcie

Bank Światowy: Pracę zdalną w Polsce wykonuje 6% pracowników

Warszawa, 07.03.2017 (ISBnews) - Pracę zdalną przez internet w Polsce wykonuje 6% pracowników - zdecydowanie mniej niż w Danii lub Szwecji, gdzie pracę w ten sposób świadczy ponad 15% pracowników, wynika z raportu Banku Światowego na temat wpływu cyfryzacji na gospodarki Europy i Azji Środkowej

PIE: Polska awansowała na 6. największego partnera handlowego Niemiec

Brytanię jako partnera handlowego w tym roku. Wśród wyzwań Kraemer wskazał m.in. ewentualne zagrożenie np. nałożeniem ewentualnych ceł przez USA na auta sprowadzone z Europy, co będzie miało znaczenie nie tylko dla Niemiec, ale i dla Polski. PIE podało w raporcie, że według stanu na 2014 r., popyt

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z przemysłu USA i Polski

bardzo dobrze, - stopniowego przywracania globalnych łańcuchów dostaw w warunkach odmrażania życia gospodarczego w Europie i w USA w trakcie maja" - oceniono w raporcie. W przypadku odczytów zatrudnienia bank oczekuje, że w maju zatrudnienie obniżyło się w skali roku o 2,2%, wobec spadku

TMF: Polska wśród 10 najtrudniejszych do prowadzenia biznesu państw w Europie

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Polska znalazła się na 10. miejscu w Europie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu, wynika z najnowszego raportu "Global Business Complexity Index" opracowanego przez TMF Group. "Firmy z zagranicy

Sanok Rubber miał 51,46 mln zł zysku netto, 88,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

Europejskiej stanowił 49,1%, na rynki Europy Wschodniej - 5%, a na pozostałe rynki zagraniczne - 14,6%. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 34,33 mln zł wobec 71,08 mln zł zysku rok wcześniej. Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy

ING BSK: 79% Polaków spodziewa się, wzrostu cen nieruchomości w ciągu 12 m-cy

optymistów co do sytuacji mieszkaniowej w Europie" - czytamy w raporcie. Badanie wykazało, że z roku na rok rośnie stopniowo odsetek Polaków deklarujących, że koszty mieszkania (opłacanie najmu lub rat kredytu hipotecznego) są coraz mniejszym obciążeniem dla przeciętnego budżetu gospodarstw domowych

Coface: Szczyt wzrostu PKB w regionie CEE może przesunąć się na I poł. 2018 r.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Szczyt rozwoju gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) jest spodziewany w I poł. 2018 roku, uważa główny ekonomista Coface w Europie Środkowo Wschodniej Grzegorz Sielewicz. "Sytuacja na rynku wewnętrznym wciąż wspiera rozwój gospodarczy w

PwC: Wynagrodzenie netto w Polsce pozostaje poniżej średniej unijnej

spadliśmy o dwie pozycje, z 15. na 17., ponieważ wyprzedziły nad Portugalia i Łotwa. Największa część wynagrodzenia zostaje w portfelach mieszkańców Cypru (91%) i Estonii (83%)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. W przypadku analizy dotyczącej przeciętnie zarabiającej rodziny dane

BFF BG: Finansowanie opieki zdrowotnej powinno rosnąć o min. 500 mln zł rocznie

. Poziom inwestycji w rozwój systemu opieki zdrowotnej w Polsce pozostaje jednym z najniższych w Europie i spośród wszystkich krajów, które zostały opisane w raporcie. W 2017 roku nakłady inwestycyjne w ochronie zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w Polsce niespełna 2 000 USD, podczas gdy

Projprzem Makrum miał 5,56 mln zł zysku netto, 7,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

okresie (r/r) jej poziom jest o 16,8% wyższy i osiągnął poziom 146,4 mln zł. Systemy przeładunkowe zanotowały również duży wzrost w sprzedaży zagranicznej - eksport do państw Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej stanowi ok 28,5% wielkości sprzedaży tego segmentu i realizowany jest głównie ze spółek

Exact Systems: 40% firm automotive w Polsce planuje zwiększanie zatrudnienia

gospodarczego w Europie, które przekłada się na niższy optymizm produkcyjny, motobranża nie przestaje zatrudniać. Najwięcej firm deklarujących wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników znajdziemy na Słowacji (62%), w Turcji (58%) i Rumunii (45%). W Polsce ten odsetek wynosi 40%, natomiast w Niemczech

CD Projekt ma umowę z Namco na dystrybucję ' Cyberpunk 2077' w 24 krajach Europy

Xbox One w 24 krajach Europy, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest udzielenie przez spółkę na rzecz Namco licencji wyłącznej na korzystanie z gry 'Cyberpunk 2077' w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji wersji pudełkowej

PEM miało 9,83 mln zł zysku netto, 14,76 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

poprzednim okresie. W roku 2019, dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym subfunduszu MCI.EuroVentures grupa pobrała, pierwszy raz od maja 2015 roku, wynagrodzenie zmienne z tego subfunduszu w kwocie 11,1 mln zł" - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście załączonym do raportu rocznego. "W

EY: Ogłoszone w 2017 r. BIZ w Polsce przyniosą 24 tys. nowych miejsc pracy

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Nowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce ogłoszone w 2017 r. przyniosą w sumie 24 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 2 tys. więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu firmy doradczej EY "Atrakcyjność inwestycyjna Europy".  W całej

BOŚ Bank: PMI w strefie euro i wybory do PE w centrum uwagi w tym tygodniu

detalicznej, dynamiki wynagrodzeń) ze względu na dużo korzystniejszy układ kalendarzowy" -  czytamy w raporcie analityków BOŚ Banku. "Tegoroczne wybory do PE będą zapewne miały większe znaczenie w porównaniu do lat minionych. Taka sytuacja związana jest zarówno z prawdopodobnymi większymi

Manpower: Co piąta firma z branży transportu i logistyki zwiększy zatrudnienie

firm, stawiających na dostawę do krajów Europy Zachodniej oraz bardzo dużego wzrostu e-commerce w Polsce w ogóle. "Tak optymistyczne plany zatrudnienia związane są również ze sprzedażą artykułów szkolnych, czyli akcją back to school. Ponadto, jest to sezon urlopowy i pracodawcy, by zabezpieczyć

Forte miało 6,94 mln zł straty netto, 24,28 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

związanymi z tym obostrzeniami w zakresie handlu oraz zamknięciem rynków zbytu od ostatniej dekady marca. Od miesiąca maja w poszczególnych krajach Europy zaczęło postępować powolne zdejmowanie obostrzeń, co pozwoliło Grupie zrealizować sprzedaż w II kwartale na poziomie tylko 40% poniżej roku 2019. 

PEManagers miał 2,03 mln zł zysku netto, 3,73 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,73 mln zł wobec

Forte miało wstępnie 154 mln zł przychodów i 2,5 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

wywołaną skutkami pandemii koronawirusa COVID-19, która w Indiach przebiega znacznie poważniej, niż w Europie. W analogicznym okresie II kwartału 2019 roku jednorazowy, ujemny wpływ na wysokość EBIT miało ujęcie: - w kosztach sprzedaży kwoty 3 mln zł korekty dotyczącej uiszczonych opłat środowiskowych

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

zatrzymanie u siebie pracowników już zatrudnionych. To, w mojej ocenie, będzie czynnikiem podtrzymującym dynamikę wynagrodzeń w sektorze w okolicach 6.0-7.0%. Do szybszego wzrostu płac może dojść jeśli zrealizuje się pesymistyczny scenariusz dotyczący wyjazdu części Ukraińców z Polski do krajów Europy

PBKM miało 15,04 mln zł zysku netto, 28,18 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

rentowność krótkoterminową, uważamy, że efekty tych działań powinny być widoczne za kilka lat i z nawiązką wynagrodzą nam zyski utracone na dzień dzisiejszy" - dodał. Prezes szacuje, że dzisiaj ok. 35% pobranych porcji krwi pępowinowej w Europie jest przetwarzanych w laboratoriach Grupy FamiCord

KPMG: Sytuacja 59% polskich firm rodzinnych będzie dobra lub b. dobra w 2019

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Blisko 60% (59%) firm rodzinnych w Polsce i 73% firm w Europie prognozuje, że ich sytuacja ekonomiczna w ciągu najbliższego roku będzie dobra lub bardzo dobra, wynika z VII edycji raportu KPMG w Polsce pt. "Barometr firm rodzinnych". Najważniejszymi

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,2% w 2019 r.

przedemerytalnym (50-59/64 lat), których aktywność zawodowa jest wciąż wyraźnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej. "Pozytywnie na podaż pracy wpływa również obecność na krajowym rynku pracy imigrantów, w głównej mierze obywateli Ukrainy. Jednocześnie obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017

Wielton miał 19,45 mln zł zysku netto, 29,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

%) od uzyskanego w I kwartale 2018 roku" - wskazał także prezes. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 8,8 mln zł wobec 12,59 mln zł zysku rok wcześniej. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

programowania, co daje szanse na rozwijanie pozycji polski jako lidera rozwoju nowych produktów i usług w zakresie bioinformatyki i biostatystyki. Według raportu, światowe firmy biotecznologiczne zebrały finansowanie od funduszy venture capital kwotę 18,8 mld USD w 2019 r. W Europie sektor biotechnologii i

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Później rok 2012, 2013 – podwójna recesja w strefie euro, tu również, zwłaszcza sektor przemysłowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej okazał się bardzo atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Może się okazać także, że tym razem spowolnienie poza

Euro-Tax.pl: Zarobki Polaków w UE wzrosły o 10% r/r do średnio 7705 zł w 2017 r.

podatku za pracę za granicą. Tymczasem w Polsce średnie wynagrodzenie wzrosło w ubiegłym roku o 5,5% do 4 272 zł. Tylko w sześciu krajach członkowskich (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy i Wielka Brytania), Polacy zarobili łącznie 72 mld zł, podczas gdy w całej Europie ich dochody wyniosły

Polska awansowała na 8. miejsce w zestawieniu PwC 'Women in Work Index' 2019

miejsce w skali roku oraz o 11 pozycji od 2000 r. Raport PwC "Women in Work Index" jest analizą sytuacji kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, uwzględniającą takie czynniki jak różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia oraz praca w pełnym

Ergis miał 11,65 mln zł zysku netto, 21,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

UE (około 93%)" - napisano także w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 10,87 mln zł wobec 35,16 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

największa gospodarka Europy Wschodniej nadal zaskakuje inwestorów swoim imponującym i trwałym wzrostem gospodarczym, który wraz z wysoką jakością infrastruktury sprawia, że pnie się ona w górę w międzynarodowych rankingach. Trend ten nie przekłada się jednak na wzrost konkurencyjności gospodarczej Polski

Przegląd informacji ze spółek

środę skup do 455 tys. akcji własnych po cenie 2,2 zł za jedną akcję, podała spółka. Gra "Realpolitiks: New Power" zadebiutuje na konsoli Xbox One 12 czerwca 2020 r., między innymi w USA, Europie i Rosji, podało Jujubee. Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Bank Pekao na

PwC: Polska awansowała na 9. pozycję w rankingu Women in Work Index

raporcie PwC "Women in Work Index", awansując z 12. na 9. pozycję. Tradycyjnie na pierwszych miejscach zestawienia znalazły się kraje nordyckie: Islandia, Szwecja i Norwegia. Stawkę zamykają Meksyk, Korea Płd. i Grecja. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, oprócz Polski, w pierwszej 10-tce

Zysk netto Ergisu spadł r/r do 20,75 mln zł w 2017 r.

695,56 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 18,91 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty

We wtorek złoty powinien pozostać stabilny

natomiast publikowane w środę i czwartek raporty nt. produkcji i sprzedaży w Polsce, czy piątkowa seria publikacji indeksów PMI, obrazujących koniunkturę w Europie. Aczkolwiek w obu przypadkach dane te raczej powinny wspierać niż osłabiać złotego. Marcin Kiepas analityk niezależny (ISBnews)  

BIEC: WPI spadł o 0,6 pkt m/m w III, spadły oczekiwania inflacyjne

odstąpienie od podwyżek cen energii oraz coraz wyraźniejsze sygnały słabnącej koniunktury w Europie, co wzmaga obawy o wielkość popytu zagranicznego i nakazuje powściągliwość w podnoszeniu cen u krajowych wytwórców" - czytamy w raporcie. W materiale podkreślono, że czynnikami działającymi

PwC: Polska utrzymała 9. pozycję w rankingu Women in Work Index

się kraje nordyckie: Islandia, Szwecja i Norwegia. Stawkę zamykają Meksyk, Korea Płd. i Chile. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, oprócz Polski, w pierwszej 10-tce znalazła się jeszcze Słowenia (5. lokata), podano także. Przed Polską na 8 pozycji uplasowała się Finlandia, a pierwszą dziesiątkę

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) 10) Alter Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji - Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku

BIEC: WWK spadł o 1,6 pkt m/m w IX, podwyższona niepewność wśród firm

obserwowana jest od końca ubiegłego roku. Autorzy raportu za główną przyczynę upatrują słabe tempo wzrostu inwestycji - zwłaszcza w przypadku inwestycji sektora prywatnego. Zwrócono uwagę w raporcie, że wzrost płac minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń pow. 5% w skali roku pośrednio wpływa na wydajność pracy w

BCG: Polska na 30. miejscu w świecie pod względem jakości życia

. Pod względem tempa poprawy jakości życia jest na pierwszym miejscu w Europie. "Polska, w ocenie SEDA, znajduje się na 30. miejscu na świecie - zdecydowanie wyżej, niż wynikałoby to z poziomu PKB przypadającego na mieszkańca (pod względem PKB per capita w 2015 r. wg Międzynarodowego Funduszu

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

% na koniec 2021 roku. "Dobry stan krajowej koniunktury na początku bieżącego roku i niższy udział w PKB branż najbardziej dotkniętych restrykcjami (np. turystyka) będzie zapewniać relatywnie mniejszą skalę strat polskiej gospodarki w stosunku do krajów zachodniej Europy. Pomagać w tym będą

PEManagers miał 1,75 mln zł zysku netto, 3,19 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,19 mln zł wobec

Przegląd informacji ze spółek

sprzedał 48% w kapitale zakładowym przekształconej spółki na rzecz Andrzeja Raubo. Premiera gry "Death's Hangover" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii odbędzie się 28 sierpnia 2020 r., podał QubicGames. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód, IX Wydział Gospodarczy dla

PwC: W branży transportowej będzie brakowało 200 tys. kierowców w 2022 r.

braki kierowców, zatrudnienie w Europie pozostaje atrakcyjne dla pracowników spoza Starego Kontynentu z uwagi na różnice w wysokości wynagrodzeń, wynika z raportu. "Sama dostępność pracowników na innych rynkach nie wystarczy. Niezbędne są również ułatwienia dla obcokrajowców związane z

Kalendarium ISBnews

prasowe Banku Pekao nt. nowej oferty w bankowości detalicznej  --10:00: NBP opublikuje prognozy makroekonomiczne  --10:00: Wmurowanie kamienia węgielnego Muzeum Historii Polski  --10:00: Śniadanie prasowe Standard Chartered nt. inauguracji pierwszego w Europie globalnego

ADP: Aż 40% pracujących Polaków planuje zmienić pracę w ciągu 3 lat

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Aż 40% pracujących Polaków planuje zmienić pracę w czasie krótszym niż trzy lata - pod tym względem Polska zajmuje drugie miejsce w Europie. Tylko 21% pracowników planuje związać całą swoją karierę zawodową z jedną firmą, wynika z raportu ADP pt. "Okiem

Stelmet miał 9,56 mln zł zysku netto w I poł. r. obr. 2019/2020

dynamiczny rozwój nastąpił w Europie od pierwszych tygodni marca, nie miała istotnego negatywnego wpływu na efektywność działalności grupy. "Szybko reagowaliśmy na zamykanie lub ograniczanie działalności sklepów naszych odbiorców - w ślad za decyzjami sanitarnymi poszczególnych państw

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,4% w 2019 r.

na rynku pracy będzie sprzyjać aktywizacji zawodowej. Efekt ten będzie dotyczyć w szczególności osób w wieku przedemerytalnym (50-59/64 lat), których aktywność zawodowa jest wciąż wyraźnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej. "Pozytywnie na podaż pracy wpływa również obecność na krajowym

Przegląd informacji ze spółek

: Avenging Angel" na platformach nowej generacji - PlayStation 4 na 31 lipca, podała spółka. Tytuły dostępne będą w sklepie PlayStation Store w wersji cyfrowej dla graczy z Europy, Australii, Nowej Zelandii, Afryki i Bliskiego Wschodu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z PKN

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu posiedzenie RPP

uchwalenia projektu przed końcem 2017 roku. "W Europie wątki polityczne będą do końca br. zapewne dominować nad kwestią polityki pieniężnej i zaplanowanym na 14 grudnia posiedzeniem rady EBC. Bardzo istotne będą ostateczne ustalenia szczytu UE (14-15. grudnia) informacje dot. rozmów koalicyjnych w

Ciech miał 26,84 mln zł zysku netto, 60,33 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

surowców ropopochodnych, - wyższe przychody na energetyce w zakładzie energetycznym w Niemczech w efekcie wzrostu cen energii elektrycznej oraz wyższego wynagrodzenia otrzymanego od operatora sieci z tytułu rozliczenia mechanizmu vNNe za 2017 rok" – czytamy w raporcie. Z kolei negatywne

PwC: Niedobór kierowców w branży transportowej może sięgnąć 200 tys.osób w 2022

przypadku wyczerpania w najbliższym czasie zasobów pracowników z Ukrainy, przewoźnicy mogą rozważyć pozyskiwanie pracowników również z Azji Środkowej czy Południowej i Wschodniej. Mimo, że na niektórych zagranicznych rynkach obserwowane są braki kierowców, zatrudnienie w Europie pozostaje atrakcyjne dla

KPMG: 85% funduszy PE zatrudnia nowego CFO po zainwestowaniu w spółkę

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Po wejściu kapitałowym funduszu private equity w blisko 70% firm podnoszone jest wynagrodzenie zasadnicze członkom zarządu, a w 85% przypadków inwestujący fundusz private equity decyduje się na zatrudnienie nowego CFO, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "

Coca-Cola: Prawie połowa młodych nie wie, jak realizować swoje plany zawodowe

zaprezentowany podczas 13. Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu. Ponad 400 młodych liderów w wieku 18-30 lat, z 43 państw Europy, spotkało się w Nowym Sączu, aby debatować w gronie przedstawicieli życia politycznego, społecznego i biznesowego na temat wyzwań współczesnej Europy. Gościem honorowym

Kalendarium ISBnews

umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku --10:15: Konferencja prasowa Ministerstwa Infrastruktury nt. nowego Krajowego Systemu Poboru --11:00: Konferencja prasowa ABC Data nt. wyników --11:00: Prezentacja raportu McKinsey & Company pt

Polacy i Meksykanie będą dostawać najniższe emerytury na świecie. Te kwoty nie wystarczą na życie [RAPORT OECD]

zatroszczyć o oszczędności na starość. Tymczasem w Polsce składki emerytalne zjadają nam aż 19,52 proc. wynagrodzenia. W raporcie zestawiono wysokość emerytur (zarówno z systemu państwowego jak i prywatnego) osób, które teraz rozpoczynają pracę. Założenia zrobiono dla osób pobierających średnią płacę w danym

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

%. Problemem sektora jest duże rozdrobnienie, rosnące koszty pracy i wahania cen paliw, jak również uzależnienie od koniunktury na rynkach zagranicznych (zwłaszcza w Europie Zachodniej), która ulega osłabieniu. Dodatkowe wyzwanie stanowi niedawno przegłosowany przez Parlament Europejski pakiet mobilności

FPP i CALPE za upowszechnieniem układów zbiorowych i porozumień branżowych

zakresie ustalania warunków zatrudnienia, a płace są jednymi z najwyższych w Europie" - czytamy w komunikacie. Kluczowe wnioski wynikające z raportu B2G Relations przygotowanego na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich: •           

BIEC: WWK spadł o 0,3 pkt m/m w VIII, spowolnienie gosp. staje się nieuchronne

. Zarówno coraz wyraźniejsze oznaki spowolnienia w Europie i jednocześnie stopniowa utrata konkurencyjności polskiej oferty towarowej utrudniają utrzymanie dodatniego salda handlu zagranicznego" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w sierpniu br. dwie uległy poprawie w stosunku do

ZBP: Polscy studenci wydają średnio 1 900 zł na życie, czesne i mieszkanie

Banków Polskich (ZBP). 54% pieniędzy należących do studenta pochodzi z wynagrodzenia za pracę, którą sam wykonuje, co plasuje go w pierwszej trójce zaraz za studentami z Austrii i Estonii. Jak wynika z danych raportu, aż 65% badanych osób w wieku 20-24 lata w Polsce jako powód założenia konta bankowego

KPMG: 95% produkcyjnych spółek portfelowych funduszy PE zakłada wzrost w br.

szef zespołu Private Equity w KPMG w Polsce Rafał Wiza, cytowany w komunikacie.  Przedsiębiorstwa wspierane kapitałem zewnętrznym typu private equity prowadzą działalność i planują jej dalszą ekspansję nie tylko w Europie - w Europie Zachodniej działa 100% z nich, w porównaniu z 74% ogółu spółek

Kalendarium ISBnews

: Spotkanie prasowe w związku z publikacją raportu Banku Światowego o sytuacji ekonomicznej w regionie Europy i Azji Środkowej --09:00-15:00: Dzień inwestorski Adiuvo Investments   (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy, podała Giełda. Polska Grupa Energetyczna (PGE) odstąpiła od rozmów w sprawie ewentualnego zaangażowania w w projekt budowy bloku 1 000 MW w Elektrowni Ostrołęka, podała spółka. Bloober Team ustalił premierę gry "

Przegląd informacji ze spółek

zmienił daty premier gier "Gravity Rider Zero" oraz "Fly Sky High" na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podała spółka. Powodem przesunięcia terminów premier ww. gier jest wybór optymalnych dat wydania gier poprzez włączenie obu premier w działania

Manpower:Prognoza netto zatrudnienia w sekt. budowlanym wzrosła do +21% w IV kw.

tej branży. 20% pracodawców z tego sektora planuje powiększać swoje zespoły, 79% nie przewiduje zmian personalnych, a tylko 1% planuje redukcję etatów" - czytamy w raporcie. Pod względem globalnyme w sektorze budownictwa dane odnotowane w 26 krajach z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka

Zysk netto Grupy Ergis spadł wstępnie o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw. 2018 r.

, podano także w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja jest przewidziana na 20 maja 2018 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności

BIEC: WPI wzrósł o 0,2 pkt w lutym; firmy chcą podnosić ceny wyrobów

szósty z kolei wzrost wskaźnika, sygnalizujący narastanie presji inflacyjnej w gospodarce. "W przypadku Polski jednak bardziej inflacjogenne mogą okazać się czynniki krajowe niż ogólne tendencje na świecie i w Europie. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim utrzymującą się wysoką rolę popytu

Kaledarium ISBnews

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2018 roku --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte pt. "Czy branża fitness dostała zadyszki? Polska na tle Europy" --12:00: Oficjalne otwarcie nowej siedziby x-kom w strefie Euro-Park Mielec

mDM: W 2019 r. największa dynamika wyników w energetyce, handlu i chemii

liczymy na wzrost indeksu WIG Info w średnim terminie, jednak ze względu na dobre zachowanie się indeksu WIG Info na tle szerokiego rynku zalecamy selektywne podejście do spółek IT" - przemysł - "kilkumiesięczny spadek wskaźników wyprzedzających dla przemysłu w Europie (PMI) oraz słabsze

Przegląd informacji ze spółek

zarząd w niezmienionym składzie z Dariuszem Pietyszukiem jako prezesem, podała spółka. Grupa PZU wynajęła 47 000 m2 powierzchni biurowej, handlowo-usługowej i magazynowej oraz 325 miejsc parkingowych w warszawskim Generation Park Y - najwyższym biurowcu szwedzkiej Skanska na terenie Europy Środkowo

Kalendarium ISBnews

:00: Konferencja PSP na TT nt. danych transakcyjnych BLIK po II kw. i planów --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 roku --10:00: Spotkanie prasowe Grupy Europa nt. sprzedaży ubezpieczeń w Internecie --10:30: Spotkanie

Kalendarium ISBnews

: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2018 roku --10:00: Spotkanie prasowe Grupy Europa nt. sprzedaży ubezpieczeń w Internecie --10:30: Spotkanie prasowe nt. raportu o wodzie Multiconsult Polska --11:00: Konferencja prasowa Grupy Lotos nt

Deloitte: Przychody klubów Ekstraklasy spadły r/r do 550,4 mln zł w 2017 r.

miejscu uplasowały się Górnik Zabrze i Legia Warszawa" - czytamy dalej. Zarządzanie poziomem wynagrodzeń nie jest w Europie jednorodne. Przyjmuje się, że optymalny poziom wynagrodzeń w stosunku do przychodów powinien wynosić 60%. W przypadku klubów Ekstraklasy w 2017 roku średnia wyniosła 64% (rok

Sielewicz z Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrośnie o 13-14% w I kw.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wzrośnie o ok. 13-14% r/r w I kwartale br., natomiast w całym roku wzrost ten wyniesie - zgodnie z wcześniejszymi prognozami - 9% r/r, poinformował ISBnews główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej

Przegląd informacji ze spółek

portfela małych i średnich firm po wcześniejszym odejściu od handlu z sieciami handlowymi, a w Europie skupia się na bazie sklepów internetowych, poinformował ISBtech wiceprezes Action Sławomir Harazin. Ocenia, że wraz z doświadczeniem prowadzenia sanacji spółka nauczyła się, jak radzić sobie w kryzysie i

Deloitte: 20% Polaków obawia się utraty pracy z powodu rozwoju technologii

stopniowo traciły na sile, a skutki technologicznej transformacji rynku pracy zaczną być odczuwalne, podano także. "Zmiany technologiczne i wzrost oczekiwanej długości życia będą wymagały od ludzi ciągłego poszerzania kwalifikacji. Już teraz pracownicy w Polsce i Europie za najbardziej istotne uznali

Ergis miał 11,35 mln zł zysku netto, 16,63 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

13,62 mln zł wobec 21,06 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 92,97 mln zł w 2017 r.

technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. (ISBnews)

Colliers International: Rynek budowlany w CEE-6 wydaje się przegrzany

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Rynek budowlany w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6) nosi znamiona przegrzania, wynika z raportu firmy Colliers International pt. "CEE construction markets: The Icarus effect". Według ekspertów firmy, Polska jest pod niektórymi względami

Manpower: 21% firm transportowych chce zatrudniać w najbliższym kwartale

internetowego w Europie opartego coraz częściej o polskie magazyny może też złagodzić skutki ewentualnego spowolnienia gospodarczego, które będzie łagodniejsze dla polskiego transportu i logistyki. W takiej sytuacji handel tym bardziej będzie przenosił się do atrakcyjniejszego kosztowo kanału, czyli do

Sielewicz z Coface: Polska tylko 'otrze się' o próg 3% w relacji deficytu do PKB

z ISBnews główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej Grzegorz Sielewicz. "W świetle ostatnich danych i naszych przewidywań, powinniśmy się 'otrzeć' o ten próg 3%, ale nie przekroczyć. Nasze założenia odnośnie deficytu general government to 1,7% na ten rok, a na przyszły rok - 2,6

Ergis miał wstępnie 14,05 mln zł zysku netto w 2018 r.

publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 18 kwietnia 2019 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe

Inwestorzy czekają na korektę ostatnich wzrostów kursu PLN

umowy do 15 grudnia. Dodatkowo sprawę utrudnia sytuacja w Hong Kongu, gdzie Chinom nie podoba się amerykańskie „mieszanie się w ich sprawy". Dzisiaj GUS opublikuje różne dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w Polsce. Indeks kosztów pracy ma być wyższy o 7,1% rok do roku, a zatrudnienie

Zysk netto Wieltona spadł r/r do 28,59 mln zł w I poł. 2017 r.

półroczu 2017 r. wyniósł 21,52 mln zł wobec 25,02 mln zł zysku rok wcześniej. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 198 mln zł w

Wielton miał 40,13 mln zł zysku netto, 59,63 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

poprzedniego roku" - dodał Golec. W ujęciu jednostkowym zysk netto Wieltonu w I poł. 2019 r. wyniósł 25,76 mln zł wobec 63,66 mln zł zysku rok wcześniej. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka

Strata netto Sfinks wyniosła 1,72 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

rok wcześniej. Sfinks Polska to największa firma restauracyjna z sektora casual dining w kraju i jedna z największych w Europie. Sfinks Polska jest notowany na GPW od 2006 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

zwłokę, podała spółka.  Rada nadzorcza Wieltonu odwołała Piotra Bogaczyńskiego pełniącego funkcję członka zarządu spółki, podała spółka. Amica ocenia, że w okresie od początku roku do nasilenia się pandemii koronawirusa w Europie realizowała swoje cele biznesowe z nadwyżką, poinformowali

Przegląd informacji ze spółek

zakresie produkcji propylenu o 100 tys. ton do poziomu 550 tys. ton rocznie, podała spółka. Koncern jest jedynym producentem tego produktu w Polsce oraz kluczowym graczem na rynku europejskim, posiadając obecnie ponad 50% zdolności produkcyjnych w regionie Europy Centralnej, podkreślono także. Unibep

Przegląd informacji ze spółek

PCC Exol odnotował 6,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mercor zdecydował o ponownym rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Famur

5 największych pułapek czekających na przedsiębiorców w "tarczy finansowej"

się zrealizować w tempie i skali bezprecedensowej w Europie. Ad 1. W ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona wspólnie z bankami procedura wyjaśniająca. Postępowanie w tym przypadku jest ściśle określone i przyjęte przez wszystkie banki. Lista tematów, w

Przegląd informacji ze spółek

poszczególnych segmentach. R22 chce na jesieni zaprezentować markę, pod którą będzie działać w całej Europie, poinformował prezes Jakub Dwernicki.  R22 ocenia, że w okresie letnim może wejść poprzez akwizycje do dwóch nowych krajów regionu CEE, wynika ze słów prezesa Jakuba Dwernickiego. R22

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cyfryzacja: Dzięki cyfryzacji PKB Polski może wzrosnąć o 275 mld zł (64 mld euro) do 2025 r. Umożliwiłoby to zwiększenie globalnej konkurencyjności Polski oraz pozwoliło krajowi awansować do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie, wynika z najnowszego raportu McKinsey & Company "

Na giełdach w USA czuć atmosferę zbliżającej się bessy

raport nastrojów w niemieckim biznesie. Oczekuje się spadku do poziomu 101,8, z poprzedniego 102. Natomiast o 14:30 publikowane będą wartości dotyczące rozpoczętych budów domów w USA. Łukasz Wardyn, dyrektor – Europa Wschodnia, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets)