raport skok

anpop

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

Sytuacja finansowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych jest nadal bardzo trudna - informuje nadzór finansowy w raporcie po pierwszym kwartale 2016 r. Z inspekcji w nich przeprowadzonych wynika, że SKOK-i nie mają prawie żadnych funduszy własnych. Mimo to dalej zwiększają wartość udzielanych kredytów.

Nowy nadzór zbadał SKOK-i. Brakuje im kapitału, połowa ma straty

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała dziś długo oczekiwany raport o sytuacji finansowej SKOK-ów. Jest on pokłosiem przejęcia w listopadzie ub. roku przez ten państwowy urząd nadzoru nad spółdzielczymi kasami. Raport nie napawa optymizmem. Co prawda SKOK-i mają zadowalającą płynność finansową (nie muszą więc martwić się o bieżące wypłaty pieniędzy), ale brakuje im kapitału. Własne kapitały Kasy powinny stanowić co najmniej 4 proc. zarządzanych przez nią aktywów. Choć wymogi te są dwa razy niższe niż dla banków, wypełnia je tylko połowa z 55 spółdzielczych kas.

NBP: Dalszy spadek rentowności banków może być wyzwaniem dla systemu finansowego

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Dalsze obniżenie rentowności banków może stanowić dodatkowe wyzwanie dla systemu finansowego, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19". "Dalsze obniżenie

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 6,02% na koniec I półr.

inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się na poziomie 6% (wobec 5,26% na koniec I kw. br. i 5,45% rok wcześniej), podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie. "Współczynnik wypłacalności sektora skok na koniec II kwartału 2019 r. prezentowany był na poziomie 6,02%, a po uwzględnieniu

Play miało 207,8 mln zł zysku netto, 607,2 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2020 r.

Play wzrosły o 34%, zaś przesył danych - o 19, przy skokach do 50%, bez wpływu na jakość usług. Dla porównania: normalne użycie danych w sieci Play rosło o 25-30% rocznie, podczas gdy połączenia głosowe były zasadniczo stabilne" - czytamy w raporcie.  Według spółki, przychody z usług w

KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże, wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości

ustanowiła w SKOK Wybrzeże zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął

NBP: Polska nadal wśród krajów UE o najniższej koncentracji sektora bankowego

banków na polskim rynku. W 2018 r. procesy konsolidacyjne dotyczyły małych i średnich banków i nie spowodowały znacznego wzrostu koncentracji aktywów. Polska znajduje się nadal wśród krajów UE o najniższej koncentracji sektora bankowego" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce

Byłeś członkiem SKOK? Możesz zapłacić za jego bankructwo

Byłeś członkiem SKOK? Możesz zapłacić za jego bankructwo

. Jeśli któraś z nich zbankrutuje, jej członkowie muszą się liczyć z tym, że być może będą musieli pokryć straty na podobnych zasadach, co dzisiaj członkowie SKOK Wołomin. Tymczasem sytuacja sektora SKOK nie wygląda kolorowo. KNF opublikował właśnie raport na temat sytuacji kas po trzecim kwartale 2016 r

UKNF: Postępowanie naprawcze realizowano w 33 SKOK-ach na koniec czerwca

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Postępowaniami naprawczymi objęte były 33 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) oraz Kasa Krajowa, według stanu na 30 czerwca br., poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). "Na koniec czerwca 2016 roku 33 kasy i Kasa Krajowa

Od 4 maja członkowie upadłego SKOK Jowisz mogą odbierać pieniądze

Od 4 maja członkowie upadłego SKOK Jowisz mogą odbierać pieniądze

. sporządzić raport na temat jej sytuacji finansowej. Z przedstawionego w lutym 2016 r. raportu wynikało, że Kasa jest głęboko niewypłacalna. Współczynnik wypłacalności SKOK Jowisz wynosił -28,4 proc. By stabilnie działać, powinien wynosić - zgodnie z zaleceniami KNF - co najmniej 5 proc. Bankructwa można było

Polska spadła o 7 miejsc na 27. pozycję w Global Startup Ranking 2020

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Polska spadła z 20. na 27. lokatę w Global Startup Ranking 2020, wynika z raportu StartupBlink, platformy zrzeszającej globalne ekosystemy startupowe. Negatywnie na Polskę wpływa zbyt duży w sektorze udział środków publicznych. W rankingu metropolii sklasyfikowano

Wielkopolska SKOK bankrutem. KNF zgłasza wniosek o upadłość

Wielkopolska SKOK bankrutem. KNF zgłasza wniosek o upadłość

. Poza tym kilkoma kasami kierują zarządcy komisaryczni. Jeśli nie uda im się uzdrowić ich sytuacji, mogą podzielić los Wielkopolskiej SKOK. Problemem SKOK-ów złe kredyty Z ostatniego raportu KNF dotyczącego sektora SKOK (za trzeci kwartał 2016 r.) wynika, że jednym z głównych problemów SKOK-ów są

Zarządca komisaryczny w Lubuskiej SKOK

Zarządca komisaryczny w Lubuskiej SKOK

zabezpieczył 3,7 mld zł na wypłaty depozytów gwarantowanych (do 100 tys. euro) członkom zawieszonych kas. Złe kredyty Kilka dni temu KNF opublikowała raport na temat sytuacji SKOK-ów na koniec pierwszego półroczna 2016 r. Zdaniem KNF sytuacja sektora nadal jest bardzo trudna. Na koniec

KNF zawiesiła działalność Twojej SKOK, wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości

r. pomoc finansowa Twojej SKOK przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie, KNF ustanowiła w Twojej SKOK zarządcę komisarycznego w maju 2016 r. Raport z badania informacji finansowej przez zleconego przez

PFR: Wartość inwestycji startupów i funduszy VC przekroczyła 1,2 mld zł w 2019r.

raportu przygotowanego przez Dealroom i PFR.  W Polsce działa ponad 2200 startupów i ok. 100 aktywnych funduszy Venture Capital (VC). Od 2015 do 2019 region Europy Środkowo-wschodniej urósł blisko 5 razy, co przełożyło się na skok z 0,3 do 1,8 mld USD. "Zdecydowanie w Polsce, wśród spółek

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 128,7% w 2017 r.

wartością tego wskaźnika w krajach strefy euro, wciąż charakteryzował się względnie niskim poziomem" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r." W przypadku Czech wskaźnik ten wynosił w ub.r. 171,8% (wzrost o 3,8 pkt proc. r/r), Węgier - 132,3% (wzrost o 3,9 pkt r/r

KNF: Sytuacja SKOK-ów pozostaje bardzo trudna 

. wyceny ryzyka występującego w kasach oraz wielkości brakujących odpisów aktualizujących" - czytamy w "Raporcie  o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec września 2016 roku.  Współczynnik wypłacalności sektora skok na koniec września 2016 r. prezentowany

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 4,41% na koniec I półr.

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Współczynnik wypłacalności sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec I półrocza 2018 r. prezentowany był na poziomie 4,41% (wobec 3,76% na koniec I kw. br. i 3,51% rok wcześniej), a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego

Unibep miał 26,25 mln zł zysku netto, 45,31 mln zł EBITDA w 2018 r.

sytuację i wyniki grupy" - czytamy w raporcie. W ujęciu segmentowym jedynie segment infrastruktury wykazał wzrost przychodów w porównaniu do roku 2017 i jednocześnie wzrost zysku brutto ze sprzedaży. Działalność budowlana drogowo-mostowa, mimo iż w sposób szczególny odczuła skok cen robocizny

KNF zawiesiła działalność SKOK 'Skarbiec'

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 22 lipca br. zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich (SKOK "Skarbiec"), podała Komisja. "Ustawowy obowiązek wydania decyzji na

KNF zawiesiła działalność SKOK 'Skarbiec'

Warszawa, 22.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) z dniem 22 lipca br. zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Skarbiec" w Piekarach Śląskich (SKOK "Skarbiec"), podała Komisja. "Ustawowy obowiązek wydania decyzji na

Kolejna Kasa upada. Płyną pytania o koszty ratowania SKOK-ów

Kolejna Kasa upada. Płyną pytania o koszty ratowania SKOK-ów

poszczególne SKOK-i. Sęk w tym, że zysków nie ma. Z ostatniego raportu kwartalnego opublikowanego przez KNF wynika, że na koniec września zeszłego roku wynik finansowych SKOK-ów wynosi minus 650 mln zł. Owszem, pół roku wcześniej było jeszcze gorzej, bo prawie 720 mln zł strat, ale sytuacja i tak jest niełatwa

DM PKO BP podniósł wycenę JSW do 114 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

. Przy obecnej cenie (spot 210 USD/t) stopa FCF wynosi prawie 22%, a EBITDA prawie 5 mld zł. Minusy to konieczny wzrost CAPEX i prawdopodobny skok OPEX oraz niepewność co do strategii i alokacji potężnej nadwyżki kapitału" - czytamy w raporcie. (ISBnews)

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2019 r. wykazały zysk netto w wysokości 42,25 mln zł wobec 81,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "Przychody z działalności

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,7 pkt m/m w lutym

ubiegłego roku; po trzecie z korekt w wyliczaniu wskaźnika CPI, potocznie zwanego inflacją" - czytamy w raporcie. GUS co roku o tej porze rewiduję próbę przedsiębiorstw w oparciu o którą wyliczane są średnie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. W konsekwencji co roku w danych

Aktywa Altus TFI spadły do 9,37 mld zł m.in. w wyniku likwidacji subfunduszy

Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego - w stosunku do ostatnio opublikowanego raportu o stanie aktywów na koniec sierpnia 2018 wartość ta zmniejszyła się o 914 604 975,83 zł przede wszystkim

Gorsze nastroje ciążą złotemu, w tle posiedzenie RPP

wcześniejsza seria danych makroekonomicznych pozwalających prognozować wzrost PKB w II kwartale na poziomie bliskim 5 proc. R/R, wpłynie na stanowisko Rady. Pytanie to jest o tyle zasadne, że dzisiejszy komunikat po posiedzeniu będzie zawierał nowe prognozy makroekonomiczne z lipcowego Raportu o inflacji

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

szansą na przełamanie impasu z minionych dekad, może być proces wychodzenia polskiej i światowej gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią" - czytamy w raporcie pt. "Biotechnologiczny skok w przyszłość czy dryf?". W ocenie PIE, największą szansę na sukces daje nie tyle doganianie liderów

Zarząd jednego ze SKOK-ów zawieszony, KNF wprowadza komisarza

działających SKOK-ów. Z raportu o sytuacji finansowej SKOK-ów po pierwszym kwartale 2013 r. wynika, że współczynnik kapitałowy sektora SKOK spadł do 1,11 proc. (to odpowiednik współczynnika wypłacalności w bankach, który wynosi w nich średnio 14 proc.), zaś z obliczeń KNF wynika, że SKOK-om do wypełnienia

NBP: Wyzwaniem może być niska rentowność zwłaszcza mniejszych banków

, zwłaszcza mniejszych instytucji, może rodzić wyzwania. Rentowność polskich banków nadal kształtuje się powyżej średniej w UE, jednak w ostatnich latach znacznie spadła i pozostaje poniżej szacowanego kosztu pozyskania kapitału na rynku, pomimo działań dostosowawczych banków" - czytamy w "Raporcie

Polska "wyeksportuje" byłego szefa SKOK-ów. Aż za ocean

wielomilionową pomoc z zagranicy! Kto pospieszy na ratunek? Czytaj też: Miażdżący raport KNF o SKOK-ach. Aż 80 proc. kas do naprawy Skok na listę PiS O Biereckim mówi się, że ma ambicje polityczne - w ostatnich wyborach został senatorem, startując z listy PiS. W niektórych środowiskach prawicy uchodzi za

Prezydent pyta o nadzór nad SKOK-ami. Czy nowe przepisy są konstytucyjne?

" Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ale są tam również inne zmiany wzmacniające nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad SKOK-ami. Jeden z tych przepisów nie spodobał się prezydentowi. Czytaj też: Raport KNF miażdżący dla SKOK-ów. Co dalej ze spółdzielczymi kasami? Trybunał Konstytucyjny na prośbę

REDD: Liczba zawieranych umów najmu biur rośnie od 'dołka' pod koniec kwietnia

kwietnia obserwowany jest trend wzrostowy, w którym w kolejnych tygodniach podpisywano odpowiednio: 53, 31, 45, 40 i 54 umowy (ostatnia liczba dla ostatniego tygodnia maja), wynika z raportu "Rynek nieruchomości biurowych w czasie pandemii COVID-19", przygotowanego przez firmę REDD. "Choć

Co czwarty kredyt w SKOK-ach zagrożony

bardzo trudna - stwierdza Komisja Nadzoru Finansowego w opublikowanym w piątek raporcie o sytuacji SKOK-ów. Aktualnie działa 41 kas. Aż 33 i Kasa Krajowa, która pełni funkcję centrali sektora, objęte są postępowaniami naprawczymi. W 2016 r. z rynku zniknęło siedem SKOK-ów. SKOK-i Wyszyńskiego i

Dane o PKB i komentarze RPP mogą umocnić złotego

/R w marcu. Dane powinny ugruntować oczekiwania, że kwietniowa inflacja (ten raport zostanie opublikowany w czwartek) przyspieszy z 1,4 proc. w marcu do 1,7 proc., a może nawet i 1,8 proc. R/R w kwietniu. Ważnym punktem dnia będzie też kończące się dziś dwudniowe posiedzenie RPP. Rada wprawdzie nie

Indeks złotego pozostaje w trendzie spadkowym

rosnącej presji inflacyjnej płyną również z Zachodu. W Wielkiej Brytanii zanotowano skok inflacji w styczniu z 1,3% do 1,8%. Wczoraj w USA podana inflacja konsumencka zanotowała wzrost do 2,4% wobec oczekiwań analityków na poziomie 2,3%. Na szczęście dla złotego na światowych rynkach nie ma teraz

Jak odzyskać pieniądze z konta po zmarłej osobie?

zostanie wysłane do wszystkich banków i SKOK-ów. Każda instytucja musi odpowiedzieć niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania pytania. Następnie system prześle zbiorczy raport do instytucji finansowej, w której składałeś wniosek. Za udostępnienie tego raportu banki i

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 4,2% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w I

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły w styczniu br. 13,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 2,9 mld zł. Stanowi to wzrost o 4,2% w ujęciu liczbowym i o 6,3% w ujęciu wartościowym licząc rok do roku, podało Biuro Informacji

CMS: Sektor firm pożyczkowych płaci ok. 20 mln zł podatku bankowego rocznie

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Sektor firm pożyczkowych odprowadzał rocznie ok. 140 mln zł podatku CIT oraz ok. 20 mln zł tzw. podatku bankowego w latach 2016-2017, wynika z raportu "Polski rynek usług pożyczkowych", przygotowanego przez Centrum Myśli Strategicznych (CMS). "W

DM PKO BP obniżył rekomendację dla Netii do 'trzymaj', wycenę do 5,1 zł

Warszawa, 15.06.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP obniżyli rekomendację dla Netii z "kupuj" do "trzymaj", a wycenę do 5,1 zł za akcję z 7,1 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 8 czerwca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 5,05 zł. We

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 159,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 155,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Zysk netto raportowany wyniósł w I kw. 2019 r.160 mln zł

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) mają duży potencjał stania się hubem innowacyjności w regionie, wynika z raportu specjalnego Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) "Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji ekosystem i finansowanie". 

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

Polskiego w likwidacji 11. Sejf Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dawniej: SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) - Subfundusz Sejf Etyczny 2 (dawniej: Subfundusz SKOK Etyczny 2) 12. BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dawniej: Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz

Złoty budzi się z letargu, w kalendarzu dane o sprzedaży detalicznej

sprzedaży detalicznej. Raport ten ujrzy światło dzienne o godzinie 10:00. W marcu oczekuje się wyhamowania jej rocznej dynamiki do 3,9 proc. z 6,5 proc. w lutym.  Nie jest wykluczone, że wynik będzie lepszy od prognoz, co mogłoby stanowić przeciwwagę do możliwego dziś ochłodzenia nastrojów na rynkach

PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r. 

euro w 2023 r., co oznacza wzrost rynku średniorocznie o 1,7% w latach 2010-2023, wynika z raportu "Branża chemii gospodarczej - wzrost znaczenia polskich producentów na świecie", przygotowanego przez PKO Bank Polski. Polska jest 10. największym eksporterem branży chemii gospodarczej na

PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r. 

-2023, wynika z raportu "Branża chemii gospodarczej - wzrost znaczenia polskich producentów na świecie", przygotowanego przez PKO Bank Polski. Polska jest 10. największym eksporterem branży chemii gospodarczej na świecie, z udziałem na poziomie 2,7%. W latach 2013-2017 światowy eksport

Małe szanse na zmniejszenie strat z inwestycji w WIG20 przed końcem roku

konsensusu 2,55%, inwestorzy wchodzą w 2020 r. z pewnym niepokojem. Pozostaje liczyć, że skok inflacyjny w I kw. przyszłego roku jest już uwzględniony w cenach akcji. Krótkoterminowo panuje śladowy optymizm, związany z obroną przez WIG20 poziomu 2100 pkt. Rosną szanse, że indeks wejdzie w nowy rok

NBP: Należy kontynuować działania restrukturyzacyjne w sektorze SKOK

restrukturyzacja powinna być kontynuowana" - podał bank centralny w "Raporcie o stabilności systemu finansowego - luty 2016 r." W ocenie NBP, Kasy po restrukturyzacji powinny funkcjonować na bazie modelu silnych więzi pomiędzy członkami indywidualnych SKOK, zaś w przypadku tych kas, które nie są

BIK: Banki i SKOK-i wydały o 4,7% mniej r/r kart kredytowych w lutym

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i w lutym br. wydały 84,3 tys. kart kredytowych z limitami na łączną kwotę 388,3 mln zł. Stanowi to spadek o 4,7% w ujęciu liczbowym i o 1,3% w ujęciu wartościowym w skali roku, podało Biuro Informacji

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 13,7% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w II

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły w lutym br. 15,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,3 mld zł. Stanowi to wzrost o 13,7% w ujęciu liczbowym i o 15,4% w ujęciu wartościowym licząc rok do roku, podało Biuro

BZ WBK Brokerage obniżył wycenę LPP do 8 439 zł, podtrzymał 'kupuj'

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podtrzymali rekomendację LPP na "kupuj", obniżyli cenę docelową do 8 439 zł, wynika z raportu datowanego na 14 lipca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 6 955 zł. Dziś ok. godz. 10 akcje spółki notowano na

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

wygasłych z powodu śmierci posiadacza rachunku lub też informację o braku jakichkolwiek dyspozycji na rachunku w ciągu ostatnich 10 lat. Czego nie znajdzie Centralna Informacja Teraz Centralna Informacja wysyła raport do banku lub SKOK-u, w którym spadkobierca złożył wniosek. Placówka zawiadamia

NBP: SKOKi wymagają działań naprawczych, ale nie generują ryzyka systemowego

Warszawa, 29.07.2015 (ISBnews) - W przeciwieństwie do sektora bankowego sytuacja sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) pozostaje trudna i wymaga wzmożonych procesów naprawczych, wynika z "Raportu o stabilności  systemu finansowego. Lipiec 2015 r

ADP: Firmy Nowoczesnej Gospodarki zwiększyły zatrudnienie o 4,47% r/r w IV kw.

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Cała Nowoczesna Gospodarka odnotowała wzrost zatrudnienia o 4,47% r/r w IV kw. 2016 r., wynika z najnowszego raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2016", opracowanego przez ADP Polska. "Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47

BIK: Banki i SKOK-i wydały o 4,3% mniej r/r kart kredytowych w styczniu

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i w styczniu br. wydały 76,8 tys. kart kredytowych z limitami na łączną kwotę 354,4 mln zł. Stanowi to spadek o 4,3% w ujęciu liczbowym i o 2,6% w ujęciu wartościowym w skali roku, podało Biuro Informacji

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się od ostatniej publikacji raportu , podał Narodowy Bank Polski w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2018". "Pozytywne tendencje w krajowym otoczeniu

DM BOŚ podniósł wycenę Asseco BS do 29,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ podnieśli wycenę akcji Asseco Business Solutions (Asseco BS) do 29,7 zł z 28,1 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 11 czerwca. Rekomendacja została wydana przy cenie 28,98 zł za akcję

Złoty już nie powinien się osłabiać

złotego, na tle czynników fundamentalnych, w tym wciąż dobrych danych płynących z polskiej gospodarki, dalsza jego przecena do koszyka walut wydaje się być już mało prawdopodobna. Ubiegłotygodniowy zwrot EUR/PLN z okolic 4,40 zł, podejście USD/PLN do 3,95 zł, czy skok notowań słabego funta o 14 gr w nieco

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 2,6 pkt m/m w lutym

znajduje się na poziomie zbliżonym do wartości z sierpnia ub. roku. W ocenie tego wzrostu należy jednak zachować sporą powściągliwość. Wynika on bowiem głównie z nadzwyczajnego skoku liczby pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. To z kolei jest konsekwencją corocznej

Kalendarium ISBnews

. raportu PwC "Perspektywy rozwoju branży mediów i rozrywki w Polsce 2018-2022"  --10:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień  --10:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za sierpień  --10:00: GUS poda dane o

Kalendarium ISBnews

Show'  --10:00: Spotkanie prasowe nt. raportu PwC "Perspektywy rozwoju branży mediów i rozrywki w Polsce 2018-2022"  --10:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień  --10:00: GUS poda dane o

Kalendarium ISBnews

: GUS poda dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-sierpień 2018 roku  --11:00: Spotkanie prasowe PGO --12:00: Prezentacja raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017"    PIĄTEK, 12

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 4,1% mniej r/r kredytów konsumpcyjnych w lipcu

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły 647 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 7,1 mld zł w lipcu br. Stanowi to spadek o 4,1% r/r w ujęciu liczbowym oraz wzrost o 4,8% w ujęciu wartościowym w skali roku, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK

BIEC: WWK wzrósł o 1,3 pkt m/m w styczniu, możliwe ożywienie wzrostu PKB

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w styczniu wzrósł o 1,3 pkt proc. m/m, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskaźnik po raz pierwszy przyjął wartość wyższą niż

KNF przekazała do konsultacji projekty Rekomendacji A-skok i Rekomendacji B-skok

; - czytamy w raporcie. KNF podała, że Rekomendacja A-skok wskazuje na konieczność posiadania przez wszystkie kasy sformalizowanych zasad zarządzania ryzykiem kredytowym, spójnych z celami strategicznymi i ogólnymi założeniami kasy w zakresie zarządzania ryzykiem występującym w działalności. "W

BIK: Banki i SKOKi udzieliły o 7% mniej kredytów mieszkaniowych r/r w maju

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły w maju br. 16,2 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,4 mld zł. Stanowi to spadek o 7% r/r w ujęciu liczbowym i o 4,6% r/r w ujęciu wartościowym, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Od

Kalendarium ISBnews

--10:00: Premiera raportu "Polacy o Firmach Rodzinnych 2017"--14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za sierpień --14:00: GUS opublikuje wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2016 r.   WTOREK, 17 października --VII edycja BIG DATA & AI

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

szoków mogących spowolnić wzrost gospodarczy w Polsce. Bezpośrednia ekspozycja polskiego systemu bankowego na zagranicę jest ograniczona, jednak duże znaczenie ma finansowanie zagraniczne sektora bankowego, rządowego i przedsiębiorstw, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w dokumencie "Raport o

Dolar podrożał w relacji do złotego o 5 gr w ciągu dwóch dni

sygnały wysłane w najbliższy czwartek przez Europejski Bank Centralny i w kolejną środę przez Rezerwę Federalną, to dziś potencjalny wpływ na notowania będą miały inflacyjne dane z USA. O godzinie 14:30 zostanie opublikowany listopadowy raport o inflacji konsumenckiej. Oczekuje się, że zarówno inflacja

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Wśród segmentów działalności grupy największy skok zanotowało budownictwo przemysłowe. Wyczekiwana przez rynek nowelizacja ustawy o odnawialnych

Grant Thornton:Wysokie koszty pracy główną barierą rozwoju średnich, dużych firm

wskazaniach polskich przedsiębiorców na trzecim miejscu wśród 33 badanych krajów po RPA i Indiach. "Przedsiębiorcy już teraz przygotowują się na ten skok kosztów energii i wielu przypadkach ograniczają z tego powodu plany rozwojowe - we wszelkich kalkulacjach należy bowiem przyjąć, że od stycznia 2020

KSF: Ryzyka dla stabilności finans. bez zmian, wśród nich - portfel kredytów FX

w debacie publicznej rozwiązań regulacyjnych, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "W ramach analizy ryzyka systemowego Komitet zapoznał się z najnowszą edycją 'Raportu o stabilności systemu finansowego NBP' i uznał, że obszary ryzyka zidentyfikowane w bieżącym raporcie nie zmieniły się w

KIGEiT i Fundacja Digital Poland: 5G to warunek wdrożenia gospodarki 4.0

4.0, wynika z raportu "Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0. Czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G", przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Fundację Digital Poland.  Przedsiębiorcy zrzeszeni w KIGEiT apelują

Polska awansowała na 8. miejsce w zestawieniu PwC 'Women in Work Index' 2019

miejsce w skali roku oraz o 11 pozycji od 2000 r. Raport PwC "Women in Work Index" jest analizą sytuacji kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, uwzględniającą takie czynniki jak różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia oraz praca w pełnym

Jak zachowujemy się w restauracji? Polak średnio zostawia w lokalu 23 zł i zamawia schabowego

- 15 proc. badanych regularnie jada posiłki poza domem, a 21 proc. przynajmniej 1-3 razy w miesiącu. To dobry wynik i uważam, że w kolejnych latach będziemy obserwować dalszy rozwój kultury jadania "na mieście" - mówi w raporcie "Polska na Talerzu 2015" Marcin Piotrowski, szef

KNF: Banki zapłacą 4,3 mld zł nowego podatku rocznie, w 2016 r. ok. 4 mld zł

uległa większym zmianom, to roczna kwota podatku zapłaconego przez banki wyniosłaby około 4,3 mld zł, przy czym kwota podatku zapłaconego przez banki w 2016 r. wyniosłaby około 4,0 mld zł, (podatek obowiązywałby od lutego, czyli 11 miesięcy)" - czytamy w raporcie "Informacja o sytuacji banków w

GK Immobile miała 7,86 mln zł zysku netto, 10,06 mln zł zysku EBIT w III kw.2018

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - GK Immobile odnotowała 7,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,06 mln zł wobec 6,06 mln zł zysku rok

Stabilizacja kursu EUR/PLN, USD/PLN może reagować na wieści ze świata

zł, a GBP/PLN 4,8920 zł. Euro tym samym wróciło od konsolidacji wokół poziomu 4,30 zł, a po czwartkowo-piątkowym skoku notowań, co sprowadziło kurs poniżej 4,26 zł, zostało już tylko mgliste wspomnienie. Co więcej, ta nieudana zeszłotygodniowa próba wybicia dołem z obserwowanej od wielu tygodni

Kalendarium ISBnews

. "Inwestycyjna moc miast regionalnych" --10:00: Spotkanie prasowe PwC dot. raportu PwC na temat dojrzałości cyfrowej polskich i globalnych firm --11:00: Konferencja prasowa Macro Games   --12:30: Konferencja prasowa TFI Allianz Polska nt. nowego funduszu Allianz Artificial

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 0,5% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w lipcu

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły w lipcu br. 17,9 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,8 mld zł. Stanowi to spadek o 0,5% r/r w ujęciu liczbowym i wzrost o 2,1% r/r w ujęciu wartościowym, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK

PwC: Polska awansowała na 9. pozycję w rankingu Women in Work Index

Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Polska awansowała o 3 pozycje i znalazła się na 9. miejscu rankingu "Women in Work Index", analizującym sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, wynika z raportu PwC. Skok w zestawieniu jest efektem spadku bezrobocia wśród kobiet i

Złoty pozostaje słaby pomimo spokojnej sytuacji na rynkach globalnych

kursu w okolice 4,00. Podobnie przebicie przez EUR/PLN 4,36 może być katalizatorem do skoku w stronę 4,40. W kontekście różnicy pomiędzy wartością stóp procentowych a inflacją warto sprawdzać notowania węgierskiego forinta. EUR/HUF zanotował we wtorek historyczne maksimum, a notowania USD/HUF powoli

Zysk netto Marvipolu wzrósł r/r do 69,02 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Marvipol odnotował 69,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 32,34 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w 2016 r. wyniósł

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 54,3 pkt w grudniu

wzrost od początku 2015. W grudniu koszty produkcji wciąż rosły, a 14,5- punktowy skok Wskaźnika Kosztów Produkcji zaobserwowany na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy był bezprecedensowy w historii badań" - powiedział starszy ekonomista IHS Markit i autor raportu Trevor Balchin, cytowany w

Ceny ostro w górę. Banki szukają w naszych kieszeniach rekompensaty za obniżkę stóp przez RPP

uciec, choć tak wysoki skok opłat nie jest akurat zawiniony przez same banki. Jak tłumaczy GUS, zgodnie z klasyfikacją COICOP, w oparciu o którą kategoryzowane są wydatki gospodarstw domowych i obliczana jest inflacja, podklasa „usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje&rdquo

GK Immobile miała 2,21 mln zł zysku netto, 8,3 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - GK Immobile odnotowała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Zysk operacyjny wyniósł 6,21 mln zł wobec 0,15 mln zł

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 51,9 pkt w listopadzie

zleceń z rynków zagranicznych ponownie spadła, a średnie koszty poniesione przez polskich producentów wzrosły w najszybszym tempie od czterech i pół roku, jak wynika z badań prezentowanych w raporcie. "Pośród kluczowych wyników z najnowszych badań znalazł się również gwałtowny skok inflacji

NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Polski system nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w ciągu ostatniego półrocza, podał Narodowy Bank Polski w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2017". "Krajowe

SAP Polska: Firmy dostrzegają potrzebę inteligentnego używania swoich danych

kierunku "inteligentnych" firm.  "Wśród trendów w polskich przedsiębiorstwach zauważamy rosnące zainteresowanie analityką danych. Krajowe firmy czują, że warto wykorzystać zbierane przez okres swojej działalności dane. Dotychczas często budowały na ich bazie statyczne raporty, a nie

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 9,6% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w XII

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) - Banki komercyjne, spółdzielcze oraz SKOK-i udzieliły w grudniu ub.r. 17,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,9 mld zł. Stanowi to wzrost o 9,6% w ujęciu liczbowym i o 16,2% w ujęciu wartościowym licząc rok do roku, podało Biuro Informacji Kredytowej

Aon: Największe ryzyka wg firm to wzrastająca konkurencja i zmiany regulacyjne

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Największe ryzyka dostrzegane przez polskich przedsiębiorców zmieniły się w ciągu ostatnich dwóch lat - kluczowe z nich to obecnie wzrastająca konkurencja i zmiany regulacji prawnych, wynika z raportu Aon Empower Results 'Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami

DM Vestor podwyższył wycenę Altus TFI do 12,6 zł, nadal rekomenduje kupuj'

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Analitycy Vestor Domu Maklerskiego podwyższyli 12-miesięczną cenę docelową Altus TFI do 12,6 zł za akcję z 11,4 zł i utrzymali rekomendacją "kupuj", podał broker w raporcie datowanym na 9 października. Rekomendacja została wydana przy cenie 10,7 zł

Przegląd informacji ze spółek

Amica nadal będzie negocjować ws. nabycia praw do marki Fagor, podała spółka. Wasko odnotowało 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalprodukt odnotował 44 mln

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 16 października --09:30: Konferencja prasowa NanoGroup nt. publikacji prospektu emisyjnego związanego z IPO --10:00: StartUp Demo Day organizowany przez ING Bank Śląski i fundację Startup Poland --10:00: Premiera raportu "Polacy o Firmach Rodzinnych 2017"

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 11 października --11:00: Konferencja prasowa Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy nt. raportu "Jak polskie firmy sprzedają na rynkach zagranicznych"   --14:00: Konferencja prasowa NFOŚiGW w Poznaniu nt. m.in. ogłoszonych i planowanych naborów w POIiŚ, oferty

Kalendarium ISBnews

wrzesień   PONIEDZIAŁEK, 16 października --10:00: Premiera raportu "Polacy o Firmach Rodzinnych 2017" --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za sierpień --14:00: GUS opublikuje wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2016 r.   WTOREK

Kalendarium ISBnews

bazowej za wrzesień   PONIEDZIAŁEK, 16 października --10:00: Premiera raportu "Polacy o Firmach Rodzinnych 2017" --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za sierpień --14:00: GUS opublikuje wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2016 r

Kalendarium ISBnews

nt. raportu PwC "Perspektywy rozwoju branży mediów i rozrywki w Polsce 2018-2022"  --10:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień  --10:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za sierpień 

SKOK-i wyleczą się same? Być może i za pieniądze banków

Od paru miesięcy oszczędności ulokowane w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych przez 2,6 mln Polaków nie są objęte żadnymi gwarancjami wypłat. Wcześniej, w przypadku bankructwa którejś z Kas, pieniądze wypłacać miało klientom Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Władze Kasy