raport poziom wzrostu gospodarczego

DSZ

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie 3,5 proc. będzie miał odzwierciedlenie w wyższych wynagrodzeniach - pisze portal Wynagrodzenia.pl. Jak wynika z raportu płacowego Sedlak & Sedlak, w nadchodzącym roku blisko 75 proc. badanych firm zamierza zwiększyć płace swoim pracownikom.

Bank Światowy podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na lata 2019-2021

wzrostu, przewidywanego na poziomie 4,2%, pomimo odbicia w sektorze budowlanym - dzięki inwestycjom - w niektórych gospodarkach (Węgry i Rumunia)" - czytamy w raporcie. Dla Europy Środkowej (tj. Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Polska i Rumunia) Bank Światowy prognozuje wzrost gospodarczy na poziomie

Fitch obniżył prognozę globalnego PKB na ten rok do 1,9% spadku

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył prognozę dynamiki światowej gospodarki - obecnie prognozuje spadek globalnego PKB o 1,9% wobec oczekiwanego w połowie marca wzrostu na poziomie 1,3%. "Prędkość, z jaką rozwija się pandemia koronawirusa wymusiła kolejną rundę znaczących

Bank Światowy: Globalny wzrost PKB to 2,4% w 2019 r. i 2,5% w 2020 r.

przypadkach. Wzrost PKB sięgnie 2,7% w 2022 roku. "Gospodarczy wzrost globalny nieco wzrośnie do 2,5% w 2020 roku, w wyniku stopniowej poprawy inwestycji i handlu wobec znaczącej słabości gospodarki w 2019 roku, jednakże ryzyka w dół nie ustępują" - czytamy w styczniowym raporcie "Global

Fitch prognozuje spadek globalnego PKB o 4,6% w 2020 r.

wzrostu o 7,9% w 2021 r. Fitch zwraca uwagę, że "poziom aktywności gospodarczej powinien się zacząć poprawiać w najbliższych miesiącach". "Jednakże, powrót do normalności zajmie dużo czasu: osiągnięcie poziomów PKB sprzed pandemii przed połową 2022 roku w USA nie będzie możliwe, a w

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

na poziomie niewiele większym od zera. W całym 2020 roku PKB obniży się o 2,9%, a w roku następnym tempo wzrostu wyniesie 4,1%" - czytamy w raporcie. Autorzy raportu prognozują, że w całym 2020 roku popyt krajowy spadnie o 1,6%, a w II kw. - o 7%. "Spośród składników popytu krajowego

Projekcja NBP:Inflacja CPI wyniesie 3,3% w 2020 r. oraz 1,5% w 2021, 2,1% w 2022

bezrobocia oraz umiarkowane tempo wzrostu wynagrodzeń. Globalny zasięg epidemii i powolne tempo odbudowy PKB u partnerów handlowych Polski będzie skutkować niską inflacją w otoczeniu gospodarczym Polski oraz obniżonym poziomem cen surowców energetycznych na rynkach światowych" - czytamy dalej

Moody's: Perspektywa sektora bankowego stabilna dzięki PKB i rosnącym płacom

podtrzymują popyt na usługi bankowe oraz wspierają obsługę kredytów" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi agencji. "Moody's prognozuje realny wzrost PKB na poziomie 4,4% w 2019 r. oraz 3,7% w 2020 r., napędzany przez silną konsumpcję prywatną, jak również finansowane ze środków unijnych

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do 1,9%, podał bank w "Przeglądzie Kwartalnym". Wcześniej oczekiwali wzrostu w tym roku na poziomie powyżej 3%. "W warunkach spowolnienia gospodarki globalnej

IRG SGH: Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw.

wyników odnotowanych w trzecim kwartale w całej historii badania. Wzrost wartości barometru w ciągu kwartału (tj. względem kwietnia) wyniósł 20,5 pkt. W skali roku jednak miał miejsce spadek o 15,8 pkt" - czytamy w raporcie. Zarówno w przemyśle przetwórczym, jak i budownictwie odnotowano poprawę

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

). "W II kw. 2020 r., wraz z silnym obniżeniem aktywności gospodarczej na skutek wybuchu pandemii, nastąpił spadek liczby pracujących przy relatywnie mniejszym obniżeniu aktywności zawodowej (por. rozdz. 2.4 Rynek pracy, Wykres 4.19). Skalę wzrostu stopy bezrobocia łagodziły działania antykryzysowe

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i do 3,5% w 2020

., organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r. "Wzrost gospodarczy spowolni jednakże pozostanie na wciąż solidnym poziomie 4,2% w 2019 roku i 3,5% w 2020 roku, częściowo z uwagi na szersze spowolnienie gospodarcze w Europie. Spadek handlu światowego zaważy na

Bank Światowy: PKB Polski spadnie o 4,2% w 2020, po czym wzrośnie o 2,8% w 2021

wzrost o 4,6% w 2021 r. Dla Polski Bank Światowy przewiduje spadek PKB w bieżącym roku o 4,2% i wzrost o 2,8% za rok przyszły. Względem prognoz Banku Światowego ze stycznia tego roku oznacza to obniżenie dynamiki PKB na 2020 r. o 7,8 pkt. proc., a na 2021 r. - o 0,5 pkt proc. Autorzy raportu zwracają

IPAG: Wzrost PKB spowolni do 3,4% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r.

. Wolniejszy wzrost gospodarczy wynikać będzie przede wszystkim z niedostatecznej dynamiki nakładów inwestycyjnych w poprzednich latach oraz czynników zewnętrznych - osłabienia popytu na rynkach eksportowych, a także z obniżenia dynamiki konsumpcji na rynku krajowym" - czytamy w raporcie. Autorzy

Bank Światowy: Globalne PKB spadnie o 5,2% w 2020 r. i wzrośnie o 4,2% w 2021 r.

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Dla gospodarki światowej Bank Światowy przewiduje spadek PKB o 5,2% w tym roku i wzrost o 4,2% w przyszłym. Dla strefy euro - odpowiednio - spadek o 9,1% i wzrost o 4,5%, wynika z czerwcowego raportu "Global Economic Prospects" banku. "Oczekuje

Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być nieco płytsza i wynieść ok. 4%

; - czytamy w raporcie. W przyszłym roku bank spodziewa się stopy bezrobocia na poziomie 8,4%. Ekonomiści zaznaczają, że w przypadku polskiej waluty głównym czynnikiem wpływającym na kurs złotego będzie tempo ożywienia gospodarczego, które powoli będzie ich zdaniem wracać do poziomów sprzed pandemii - w

Hardt z RPP: Tempo wzrostu PKB spowolni do ok. 4% r/r w 2019 r.

;Raporcie o inflacji" wzrost PKB sięgnie 4,8% w 2018 roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2019 r. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,4%. (ISBnews)  

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

mld euro, z czego duża część pochodzi z Wielkiej Brytanii. W dłuższej perspektywie Brexit może mieć wpływ na fundusze strukturalne UE, które odgrywają istotną rolę w rozwoju gospodarczym Polski" - czytamy w materiale. Autorzy raportu szacują, że wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wyniesie

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

gospodarczej w roku 2020 oraz spowolnienia w latach 2021 i 2022, Polska pozostanie liderem wzrostu gospodarczego wśród największych gospodarek Unii Europejskiej, podano także. Konsensus ekspertów EKF szacuje inflację średnioroczną na poziomie 3,1% w br., 1,8% w przyszłym roku i 2,5% w 2022 r. "

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) spodziewają się spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego do ok.3% w 2022 r. wobec 5,1% w 2018 r. Przewidują również wzrost średniorocznej stopy inflacji (CPI), ale jej poziom nie będzie stanowił istotnego

Oxford Economics: Wykluczenie Huawei z 5G to 2,2 mld euro strat Polski do 2035

raportowi. Opóźnienie we wprowadzeniu 5G spowodowałoby również spowolnienie innowacji technologicznych i ograniczenie wzrostu gospodarczego. Usługi 5G oraz powiązane z nimi nowe technologie i modele biznesowe będą stymulować działalność gospodarczą przynosząc nawet 13 mld euro wzrostu PKB i stworzą nawet

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Spadek PKB sięgnie 5,4% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 4,9% w 2021 r. i 3,7% w 2022 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji"

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. o 0,1 pkt do 4%

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 4% wobec szacowanych na 2018 r. 5%, prognozuje Bank Światowy. Oznacza to podwyższenie prognoz wobec oczekiwań z października ub.r. o 0,3 pkt proc. na 2018 r. i o 0,1 pkt na 2019 r. Instytucja podała też, że

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł o 2,6 pkt w marcu

, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzrost inflacji, spowodowały, że wiele przedsiębiorstw już od dłuższego czasu borykało się z problemami a gospodarstwa domowe wobec wzrostu cen ograniczały popyt" - czytamy w raporcie. Autorzy raportu oceniają, że jeśli porównać wpływ

Czerwińska: Przewidywane przez MFW spowolnienie w Polsce to zjawisko globalne

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Przewidywane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce wpisuje się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła, że prognozowany przez Fundusz poziom wzrostu PKB

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Ponad 2/5 dyrektorów finansowych w Polsce (42% z nich) uważa obecny poziom niepewności finansowej i gospodarczej za wysoki lub bardzo wysoki, wynika z "CFO Survey 2020" przeprowadzonego w IV kw. 2019 r. Oznacza to wzrost o 7 pkt proc. w porównaniu z

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 0,4% w br., sięgnie ok. 2% w 2021r.

komunikacie.  Według najnowszych analiz ekonomistów Banku Światowego (stan na koniec marca), wzrost polskiej gospodarki spowolni w 2020 r. do 0,4% z 4,1%, czyli wyniku szacowanego na rok 2019. W 2021 r. gospodarka może zaś przyspieszyć do poziomu około 2%. "Mamy do czynienia z bezprecedensowym

Prezes Banku Pekao: Nasze podejście do fuzji i przejęć pozostaje oportunistyczne

się. " Nasze podejście do fuzji i przejęć pozostaje niezmiennie oportunistycznie " - powiedział ISBnews Skiba. Bank poinformował dziś w raporcie, że ze względu na pandemię koronawirusa i w konsekwencji obniżenie aktywności gospodarczej, która będzie skutkować wzrostem kosztów ryzyka

EBOR obniżył prognozę PKB Polski do -3,5% w 2020 r., oczekuje +4% w 2021 r.

, łagodzeniu zmian klimatu i współpracy gospodarczej" - powiedziała główna ekonomistka EBOR-u Beata Javorcik, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi. "Jeśli dystansowanie społeczne utrzyma się znacznie dłużej niż spodziewano, recesja może być dużo głębsza, a poziomy produkcji na mieszkańca z

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 6,5% w I kw. 2019 r.

spożycie ogółem, a jego tempo wzrostu pozostaje stabilne. W pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło ono 4,5%, a w kolejnych kwartałach będzie utrzymywać się na zbliżonym, choć nieco niższym poziomie. "W opinii IPAG, w kolejnych kwartałach roku tempo wzrostu gospodarczego obniży się jeszcze

Fitch podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski: 4,2% w 2019 i 3,5% w 2020

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał prognozę wzrostu PKB dla Polski na poziomie 4,2% w 2019 i na 3,5% w 2020 r. W 2021 roku agencja oczekuje dynamiki wzrostu PKB na poziomie 3%. "Pakiet fiskalny wart 2,5% PKB będzie wspierał silną konsumpcje gospodarstw domowych w

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3% oczekiwanych wcześniej i podtrzymał prognozę na 2020 r. na poziomie 3,8%. "Uważamy, że II kw. 2019 r. będzie szczytem bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych

OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB dla USA - do 2,6%, strefy euro - do 1% w 2019

polityczna, trwające napięcia dotyczące handlu oraz dalsza erozja nastrojów wśród przedsiębiorstw i konsumentów to czynniki wpływające na spowolnienie" - czytamy w raporcie. OECD obniżyła prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego dla Chin w 2019 r. o 0,1 pkt proc. do 6,2%. Prognoza na rok 2020

Trans Polonia miała 0,86 mln zł straty netto, 7,94 mln zł zysku EBITDA w I kw.

wynik EBITDA w okresie I kwartału 2020 r. istotny wpływ miała wyższa sprzedaż z działalności podstawowej przy zachowaniu rentowności na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu. Na wzrost EBITDA Grupy wpływ miały: segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych + 469 tys. zł, segment paliw

IJ: Wzrost PKB z inwestycji w miks energetyczny może wynieść ok. 310 mld zł

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Wzrost PKB wynikający z inwestycji w transformację polskiego miksu energetycznego zgodnie z założeniami projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) może wynieść ok. 310 mld zł, wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego "Paliwa i motory

BOŚ podtrzymał prognozę 4% wzrostu PKB i obniżył inflacji - do 1,5% w 2019 r.

wzrostu gospodarczego, poskutkuje dalszym, stopniowym wzrostem inflacji bazowej w dłuższym okresie (tj. w 2020 r.)" - czytamy dalej w raporcie. Ekonomiści wskazali, że w kolejnych latach utrzymanie cen energii na poziomie z br. nie będzie możliwe i po okresie wyborczym dojdzie do silniejszego, choć

PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r. 

. nabyły produkty branży o wartości ponad 3,9 mld euro, osiągając udział w rynku na poziomie 7,9%. W latach 2013-2017 światowy import branży chemii gospodarczej odnotował 20,4% wzrostu z poziomu 41 mld euro do 49,3 mld euro. Z raportu wynika, że 10 największych krajów importerów produktów polskiej

PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r. 

-2023, wynika z raportu "Branża chemii gospodarczej - wzrost znaczenia polskich producentów na świecie", przygotowanego przez PKO Bank Polski. Polska jest 10. największym eksporterem branży chemii gospodarczej na świecie, z udziałem na poziomie 2,7%. W latach 2013-2017 światowy eksport

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z przemysłu USA i Polski

bardzo dobrze, - stopniowego przywracania globalnych łańcuchów dostaw w warunkach odmrażania życia gospodarczego w Europie i w USA w trakcie maja" - oceniono w raporcie. W przypadku odczytów zatrudnienia bank oczekuje, że w maju zatrudnienie obniżyło się w skali roku o 2,2%, wobec spadku

PCC Rokita miało 93,27 mln zł zysku netto, 287,23 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

wcześniej. W prezentowanym roku grupa wypracowała EBITDA o wartości 287,23 mln zł, na poziomie niższym o 16% w stosunku do roku ubiegłego. "Spadek zysku EBITDA wynikał z obniżenia cen alkaliów oraz pogorszenia koniunktury w segmencie poliuretanów. Na spadek zysku netto wpłynął również wzrost

OECD podwyższyła prognozy wzrostu PKB dla USA na 2018, dla strefy euro

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w USA wyniesie 2,9% w tym roku i 2,8% w przyszłym roku, natomiast strefa euro odnotuje wzrost na poziomie 2,3% w 2018 i 2,1% w 2019 r., prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w raporcie "OECD Interim Economic

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

ostatniej prognozy. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym" - czytamy w raporcie banku. Rewizja w dół prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2020 r. jest głównie

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

kształtowało się w łagodnym trendzie spadkowym. Tym samym prognozujemy, że dynamika PKB w Polsce w 2019 r. wyniesie 4,2% r/r wobec 5,1% w 2018 r., a w 2020 r. obniży się do 3%. W 2021 oczekujemy przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 3,3%. Głównym źródłem wzrostu PKB w całym horyzoncie prognozy pozostanie

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do -1,4% oraz do -6,2% w II kw.

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Gospodarka skurczy się realnie o 1,4% w 2020 roku, zaś w przyszłym roku odbije do ok. wzrostu 5% z uwagi na efekt bazy, wynika z prognoz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Miesiąc temu Izba prognozowała spadek tegorocznego PKB na 1%. Według Izby, gospodarka skurczy

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w XI; wskaźnik zapowiada spowolnienie gospodarki

w raporcie. Podkreślono, że dane zdezagregowane na poszczególne kwartały wskazują na jednoczesny spadek przychodów firm w ujęciu realnym i wzrost realnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. "Słabsze wyniki finansowe firm mają bezpośredni związek z coraz wolniejszym

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,7 pkt do 4,2%

dobrej sytuacji gospodarczej w kraju i postępu społecznego do zmierzenia się z najważniejszymi wyzwaniami. Jak wskazuje Organizacja, aby utrzymać wzrost poziomu życia, Polska powinna rozwinąć zdolność innowacji, a także zwiększyć inwestycje w umiejętności i infrastrukturę. Z raportu wynika, że wydatki

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,4 pkt do 4%

prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,5% w 2019 r. i 3,1% w 2020 r. "Aktualizacja prognozy dla Polski odzwierciedla lepszą niż oczekiwano sytuację gospodarczą w strefie euro, co wspiera polski eksport. Ponadto spadek stopy bezrobocia do historycznie niskiego poziomu i zauważalny wzrost płac

Dybuła z BNP Paribas: Wzrost PKB sięgnie 3,2% w 2020, przyspieszy do 3,5% w 2021

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w bieżącym roku znacząco spowolni - do 3,2% r/r, zaś w przypadku przyszłego - przyspieszy do 3,5% z możliwością korekty prognozy w górę, uważa główny ekonomista oraz dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych BNP

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,6%, inwestycje wzrosną o 9,5% w III kw. 2018 r.

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4,6% r/r w III kw. 2018 r., natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 9,5%, wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Instytut prognozuje zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trwały wzrost gospodarczy notowany w Polsce nie przekłada się na wzrost jej konkurencyjności, wynika z raportu konkurencyjności "Eight Competitiveness Report 2019" przygotowanego przez globalną organizację doradczą Eight International, która

KIG: PKB spadnie o 0,5% w 2020 r., stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we IX br.

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Gospodarka skurczy się o 0,5% w 2020 roku, zaś w przyszłym roku odbije do ponad wzrostu 5% z uwagi na efekt bazy, z kolei stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we wrześniu br., wynika z prognoz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). "Już w pierwszym kwartale 2020

MFW: Wzrost PKB Polski wyniósł 5,1% w 2018 r., spowolni do 3,6% w 2019 r.

Polsce wyniesie 4,4% w 2018 r. i 3,5% w 2019 r. "Po kilku latach bardzo silnego zrostu, gospodarka spowolni do bardziej zrównoważonego poziomu. W krótkim terminie wzrost spowolni do wciąż wysokiego poziomu 3-3,5% w latach 2019-2020, przy niskim bezrobociu" - napisano w raporcie na temat

BOŚ: Deficyt sektora 'general government' przekroczy 2% PKB w 2019 r.

wydatków i wolniejszy wzrost wpływów ze składek), - wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego" - czytamy w kwartalniku. Bank nie spodziewa się w kolejnych latach przekroczenia progu deficytu na poziomie 3% PKB. "W kolejnych latach systematycznie pogarszające się perspektywy demograficzne będą

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec i jeden z autorów raportu 'Polska gospodarka i wyzwania na

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

przyczyniały się ani do wzrostu gospodarczego, ani do przenoszenia gospodarki na wyższy poziom rozwoju i większą jej konkurencyjność" - czytamy w raporcie. Tylko podaż pieniądza M3 jako składowa wskaźnika działała w kierunku wzrostu wartości WWK, podsumowuje Biuro. (ISBnews)  

GK Immobile miała 5,14 mln zł straty netto, 0,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

 wobec 13,8 mln zł w analogicznym okresie roku 2019. Osiągnięto rentowność na poziomie 17,5%. Wartość środków pieniężnych na 31 marca 2020 roku osiągnęła poziom 29 mln zł.  "Ostatnie wydarzenia społeczno-gospodarcze nie zachwiały filarami grupy, wręcz przeciwnie - pokazały, że

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi szczyt UE, posiedzenie RPP

samym czerwiec był drugim miesiącem z rzędu wzrostu inflacji bazowej" - czytamy w raporcie. Bank prognozuje, że czerwcu zatrudnienie obniżyło się w skali roku o 3,5%, wobec spadku majowego o 3,2% r/r, zaś dynamika czerwcowych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 2,6% r/r. "

BIEC: WPI spadł o 0,3 pkt m/m w XI, podwyżki energii kluczowe dla wzrostu CPI

prowadzenia działalności gospodarczej, jak np. kosztów związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń. Nadal jednak istotne zagrożenie dla stabilności cen stanowią oczekiwania wzrostu cen wyrażane przez producentów i konsumentów. Ci ostatni w swych opiniach kierują się przede wszystkim skutkami planowanych

BIEC: WRP wzrósł o 0,4 pkt m/m w V, sezonowy maleje napływ ofert pracy

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,4 pkt m/m w maju 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

Banku Światowego, od 2020 r. przewiduje się spowolnienie polskiej gospodarki, ponieważ słabnie wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, a w Polsce coraz bardziej brakuje pracowników. "Prognoza na lata 2020-2021 jest utrzymana na poziomie odpowiednio 3,6% i 3,3%. Podczas gdy wzrost Polski jest

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 4,3% w tym roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2020 r. i do 3,3% w 2021 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji". W raporcie z lipca 2019 r. NBP

Erste Group podniosło prognozę wzrostu PKB Polski do 4,6% w 2018 r.

stabilizacji wzrostu na kluczowych rynkach, co mogłoby ograniczyć szanse na dalsze przyspieszenie wzrostu w Polsce" - czytamy w raporcie.  Analitycy podkreślają, że pomimo silnego wzrostu gospodarczego i zacieśnionego rynku pracy presja inflacyjna pozostaje ograniczona. "Ostatnio

KIG obniżył prognozę PKB Polski na 2020 rok do 1% spadku z 0,5% spadku

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Gospodarka skurczy się o 1% w 2020 roku, zaś w przyszłym roku odbije do ponad wzrostu 5% z uwagi na efekt bazy, wynika z prognoz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Miesiąc temu Izba prognozowała spadek tegorocznego PKB na 0,5%. Obecnie KIG prognozuje, że stopa

Erste Group podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,8% z 4,5%

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Erste Group podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Polski na ten rok do 4,8% z 4,5% oraz na rok przyszły - do 4% z 3,4%. "Perspektywy na ten rok znacząco zmieniły się od początku roku. Oczekiwane spowolnienie prawdopodobnie nie zmaterializuje się w tym

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

3,5% r/r w połowie 2020 r. W całym 2020 r. oczekujemy obniżenia dynamiki PKB do 3,5% r/r z 4,2% r/r szacowanych na 2019 r." - czytamy w kwartalnym raporcie BOŚ Banku. Zdaniem analityków, o ile niższe wydatki inwestycyjne samorządów, przedsiębiorstw oraz utrzymujące się słabe tempo wzrostu

BIEC: BOP wzrósł o 2,4 pkt w XI, utrzymuje się spadek koniunktury ofert pracy

spadkowym tendencjom na zagregowanym poziomie, istnieją kategorie ofert pracy, choć nieliczne, w których notujemy wzrosty. Należy do nich marketing, energetyka i branża edukacyjna" - czytamy w raporcie. Wskazano, że spadek ofert pracy publikowanych w internecie występuje w kategoriach dostarczających

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

gospodarczą w Polsce, zweryfikowali prognozy wzrostu PKB w 2020 do 0% r/r z 1,9%. "Biorąc pod uwagę kolejne obostrzenia aktywności gospodarczej w związku z rozwojem pandemii, związane z tym korekty w dół prognoz dla gospodarki światowej oraz wydłużenie oczekiwanego okresu ograniczonej aktywności w

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

w "Raporcie o inflacji". Uwarunkowania te będą negatywnie wpływać na łączne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, które obniży się z obecnego wysokiego poziomu, podkreślił bank centralny. "Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe sektora finansów publicznych w

CEZ miał 632 mln CZK zysku netto, 12,8 mld CZK EBITDA w II kw. 2020 r.

biznesowym i dostawcom pewność nawet w czasach gospodarczego załamania. W I półroczu ponieśliśmy nakłady inwestycyjne na poziomie 12,2 mld CZK, co oznacza 5% wzrostu r/r. Większość inwestycji przeznaczona była na czeską sieć dystrybucyjną" - powiedział CEO CEZ Daniel Beneš, cytowany w komunikacie. W

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,4% r/r w I-III kw., wskaźnik NPL: 4,3% w III

prezentacji. Poziom depozytów klientów na koniec III kw. 2019 roku wyniósł 249 mld zł, co oznacza wzrost o 10,3 mld zł od początku roku. "Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+13,8 mld zł), przy spadku depozytów podmiotów gospodarczych (-1,2 mld PLN) i

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

obydwu czynników nie nastąpi zapewne wcześniej niż pod koniec lata. W konsekwencji również III kwartał odznaczy się ujemnym tempem wzrostu gospodarczego (w ujęciu rdr). Dopiero IV kwartał przyniesie powrót rocznej dynamiki PKB na dodatnie poziomy, ograniczając spadek PKB w bieżącym roku do nieco ponad 2

ZBP: Banki mogą udzielić 65 mld zł nowych kredytów mieszkaniowych w 2020 r.

. Ceny mieszkań nadal będą rosły, ale tempo wzrostu będzie wyhamowywać. "Na ubiegły rok zakładaliśmy, że to będzie ok. 60-65 mld zł nowych kredytów. Ostatecznie zakończyliśmy rok na poziomie prawie 63 mld zł. Myślę, że ten poziom 65 mld zł jest do osiągnięcia w roku bieżącym. Niektórzy analitycy

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 4,8% w tym roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2019 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji". Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,4

Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,3 pkt do 2% w 2017 r.

Fitch prognozuje na poziomie 1,8% w 2017 r. oraz 2% w 2018 r. W marcowym raporcie było to odpowiednio 1,9% oraz 2% wobec wobec 1,6% w 2016 r.  Perspektywa tempa wzrostu gospodarczego wzrostu dla Stanów Zjednoczonych to odpowiednio: 2,1% oraz 2,6% w latach 2017-2018. W poprzednim raporcie z marca

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane PMI z Chin

zainteresowania, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Niezmiennie dane dotyczące liczby zachorowań w Europie i w USA będą kluczowe dla średniookresowych prognoz gospodarczych. "Póki co, podtrzymujemy założenia, że w USA dynamika PKB w 2020 r. ukształtuje się na poziomie ok. 0%, w strefie euro

Mercator Medical miał 21,27 mln zł zysku netto, 35,29 mln zł EBITDA w I kw. 2020

wcześniej. "Ponad 67-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży r/r oraz znacząca poprawa marż przełożyły się na prawie 30,8 mln zł zysku na poziomie wyniku operacyjnego, co jest dużym sukcesem emitenta, porównując do analogicznego okresu ubiegłego roku, gdy odnotowano stratę w wysokości 2,2 mln zł

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Citi Handlowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok o ok. 2 pkt proc. do 0,9% w 2020 r., podał bank. Zdaniem banku, reakcja w polityce fiskalnej lub pieniężnej powinna być zdecydowana i szybka. "Zdecydowaliśmy się obniżyć prognozę

OECD podwyższyła prognozy wzrostu PKB na 2016-2017 dla USA i strefy euro

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w USA wyniesie 1,5% w tym roku i 2,3% w przyszłym roku, natomiast strefa euro odnotuje wzrost na poziomie odpowiednio: 1,7% i 1,6%, prognozuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w raporcie "OECD Economic Outlook". Na

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

sygnałem jest niski wskaźnik PMI, czyli wskaźnik aktywności finansowej przedsiębiorstw odzwierciedlający nastroje panujące na rynku. Najwolniejszy wzrost poziomu PKB odnotowany ma być we Włoszech i ma on wynieść zaledwie 0,6%, podano także.  Z raportu wynika, że aż 64% bankowców ocenia, iż w ciągu

Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r.

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Średnioroczna dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej opakowań sięgnie ok. 6,5-7% co umożliwi osiągnięcie 100% poziomu eksportu niemieckiego w 20205 roku, prognozują Santander Bank Polska i SpotData. "Polski sektor opakowań wykazał niską wrażliwość na

PKO BP: Eksport towarów wzrośnie o 6,5% do 238,1 mld euro w 2019 r.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski prognozuje wzrost wartości eksportowanych towarów o 6,5% w 2019 roku, co przełoży się na wartość na poziomie 238,1 mld euro, wynika z raportu banku "Made in Poland". "Polska gospodarka osiąga coraz wyższy poziom

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, wzrost inwestycji sięgnie 4,4% w III kw. 2017 r.

makroekonomicznej określić należy jako korzystny. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale wyniosło 1% w stosunku do poprzedniego kwartału" - czytamy w raporcie. Według Instytutu, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale był popyt krajowy, którego wzrost

BIEC: WWK spadł o 0,5 pkt w IV, niepokoją słabsze zamówienia, wyższe koszty

przede wszystkim stopniowe ograniczanie tempa napływu nowych zamówień, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza wzrost kosztów energii oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych WWK, w tym miesiącu dwie składowe

Pekao: Tempo wzrostu branży transportowej może spowolnić do 2-3% w l. 2019-2030

technologicznym, wynika z raportu Banku Pekao. Według prognoz, w wariancie optymistycznym średni roczny wzrost obrotów branży wyniósłby 4-5%, co oznacza obroty na poziomie 440-490 mld zł w 2030 r. wobec 274 mld zł w 2018 roku. W wariancie pesymistycznym - średni wzrost sięgnąłby 2-3% i wartośc

PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

kwartału poziom 22,4%. Jest to wartość znacznie powyżej celów strategicznych" - zaznaczyła. W ubezpieczeniach na życie wzrost sprzedaży wyniósł blisko 6% i mimo kurczącego się rynku osiągnął dynamikę o połowę wyższą niż rok wcześniej. Wzrost sprzedaży PZU Zdrowie w pierwszym kwartale br

Rawlplug miał 7,95 mln zł zysku netto, 24,36 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

33,1% w tym samym okresie 2019 roku. Wzrost marży to efekt przebudowy portfela sprzedażowego w kierunku produktów bardziej rentowych sprzedawanych pod marką Rawlplug" - czytamy w raporcie. Na rynku krajowym popyt w branży budowlano-montażowej w I kwartale 2020 r. utrzymywał się na stabilnym

BIEC:WPI spadł o 0,7 pkt m/m w VIII, nie występuje trwałe nasilanie się inflacji

. Mniejsze znaczenie dla poziomu inflacji miały dotychczasowe wzrosty cen gazu czy usług medycznych. Pozostałe potencjalne źródła wzrostu cen, takie jak ceny surowców, w tym ropy naftowej, czy oczekiwania przedsiębiorców na temat przyszłych cen producentów nie wykazują jak na razie tendencji do wzrostu i

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w I; perspektywy gosp. pogarszają się, ale wolniej

sytuacji gospodarczej stanowi istotne ograniczenie (przed rokiem – 38%)" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w styczniu 2020 roku cztery uległy poprawie, jedna pozostała na poziomie sprzed miesiąca, zaś trzy pogorszyły się. BIEC podkreśla, iż w przypadku składowych, które

IEO: Moc instalacji PV w Polsce może sięgnąć 2,5 GW w 2020 r. i 7,8 GW w 2025 r.

aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO, Polska w br. utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i

Goldman Sachs: Wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w 2018 r.

średnio na poziomie 3,6% r/r w 2018 r. My oczekujemy wzrostu średniego na poziomie 4,2% r/r w 2018, powyżej konsensusu wynoszącego 3,8% r/r" - czytamy w raporcie. Analitycy Glodman Sachs spodziewają się inflacji w 2018 r. na poziomie 2,2% r/r. "Wybiegając w przyszłość, zgodnie z konsensusem

Bank Światowy: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,9% w 2019 z 3% w 2018 r.

gospodarczym i finansowym, podkreśliła. Według Banku Światowego, wzrost PKB w USA wyniósł 2,2% w 2018 r. i spowolni do 2% w tym i 1,6% w przyszłym roku, jak podano w raporcie "Global Economic Prospects". W przypadku strefy euro wzrost prognozowany jest na poziomie 1,9% w 2018 r., 1,6% w 2019 r. i

Fundacja Republikańska/ PFR: Niskie oszczędności obniżają potencjał wzrostu PKB

środków krajowych, do wyższego wzrostu gospodarczego i szybszego osiągnięcia poziomu PKB państw zachodnich" - czytamy też w raporcie. (ISBnews)  

BIEC: BOP wzrósł o 3 pkt w grudniu; w 2019 r. nastąpił wyraźny spadek wakatów

i znalazł się na poziomie zbliżonym do tego z września 2017 roku. "Do redukcji liczby ofert pracy przyczyniło się pogorszenie nastrojów gospodarczych przedsiębiorców, wysokie koszty pracy oraz oznaki nasycenia rynku pracy. Zegar rynku ofert pracy od sierpnia ub. r. wskazywał na zakończenie

Agora spodziewa się istotnego negatywnego wpływu koronawirusa na wyniki II kw.

. administracyjne zamknięcie kin oraz ograniczenie działalności lokali gastronomicznych wchodzących w skład grupy; spowolnienie wzrostu gospodarczego, które będzie miało wpływ na wstrzymanie procesów inwestycyjnych oraz aktywności reklamodawców; wstrzymanie produkcji filmowych lub przesunięcie terminów premier

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 60,7 pkt w I kwartale

wartości barometru w historii tego badania, a obecna edycja była przeprowadzona przed eskalacją sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. "Tak duży spadek jest skutkiem pogarszających się ocen gospodarstw domowych w zakresie sytuacji makroekonomicznej, ale też wzrostu poziomu

Arak z PIE: Dynamika wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 4% r/r w 2019

inwestycji w 2019 roku będzie podobna do 2017 roku. Mamy świetny rok za sobą jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. W odróżnieniu od krajów regionu - nakłady na środki trwale są niższe w Polsce. Natomiast nie należy patrzeć na stopę inwestycji, ale na ich strukturę " - dodał. Z raportu PIE na temat

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w II; popyt krajowy pogarsza perspektywy gospodarcze

czynniki wewnętrzne ograniczające popyt krajowy. Dotychczasowy, jedyny motor wzrostu gospodarczego, jakim było spożycie indywidualne, zaczyna szwankować" - czytamy w raporcie. Spośród ośmiu składowych wskaźnika w lutym 2020 roku trzy uległy poprawie, dwie pozostały na poziomie sprzed miesiąca, zaś

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 17,9 pkt m/m do -5,5 pkt w VI

wyniki w maju, przyniosły poprawę wskaźników koniunktury bankowej i stanowią istotne odbicie poziomów osiągniętych w marcu i kwietniu. W najnowszym pomiarze zarówno wskaźniki bieżące, jak i prognostyczne charakteryzowały się kilkunastoprocentowym wzrostem. W czerwcu w szczególności zwraca uwagę