raport płacowy wynagrodzenia

DSZ

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Będziecie zaskoczeni, ile firm chce zwiększyć płace pracownikom. W 2016 r. będziemy zarabiać więcej?

Wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie 3,5 proc. będzie miał odzwierciedlenie w wyższych wynagrodzeniach - pisze portal Wynagrodzenia.pl. Jak wynika z raportu płacowego Sedlak & Sedlak, w nadchodzącym roku blisko 75 proc. badanych firm zamierza zwiększyć płace swoim pracownikom.

PwC: Pandemia może zwiększyć skalę pracy zdalnej i potrzebę cięć kosztów firm

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - COVID-19 może spowodować zwiększenie skali pracy zdalnej oraz poszukiwanie rozwiązań obniżających koszty pracodawcy w dłuższej perspektywie i rosnącą rolę outsourcingu usług kadrowo-płacowych, wynika z raportu firmy doradczej PwC "Praca w UE – podatki i

PIE/PFR: Redukcję zatrudnienia przez pandemię planuje 12% firm, płac - 21%

. W porównaniu do planów płacowych firm z połowy kwietnia, o 8 pkt proc. wzrósł odsetek firm planujących utrzymanie dotychczasowych płac oraz spadł o 11 pkt proc. odsetek firm planujących obniżenie wynagrodzeń dla pracowników. "61% przedsiębiorstw zgłasza, że utrzyma dotychczasowe wynagrodzenia

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 48% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 48% z 26% w poprzednim badaniu (sprzed pół roku) i wobec 44% rok temu, wynika z raportu "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy

Antal: Średnia płaca specjalistów i managerów w Polsce wzrosła o 14% r/r

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Średnia płaca miesięczna oferowana specjalistom i menedżerom w Polsce wzrosła o 14% r/r i wyniosła w 2017 roku 11 662 zł brutto, wynika z 'Raportu Płacowego Antal 2017'. To najwięcej w historii badania, które jest realizowane od 2011 roku. "Pracownicy mogą

Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł r/r do 24,4%

% firm z sektora publicznego. Niemal 3/4 firm planuje utrzymać obecny poziom wynagrodzeń. Zaledwie 1,5% firm planuje redukcję wynagrodzeń" - czytamy w raporcie. Dane prezentowane w ramach "Barometru Rynku Pracy XII" zostały przygotowane i opracowane na próbie pracodawców (N=300) po 100

NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w II kw. 2018

wskazujących w pytaniu otwartym na presję płacową i wzrost kosztów wynagrodzeń jako bariery rozwoju, mimo spadku, kształtuje się istotnie powyżej średniej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Według raportu, na poprawę pozycji przetargowej

Grant Thornton: Odsetek firm planujących podwyżki płac w 2019 r wzrósł do 36%

w okolice 8-9% rok do roku" - czytamy w raporcie. Wśród krajów UE szwedzcy pracodawcy średnich i dużych firm najczęściej tuż przed Polską, planują podwyżki wynagrodzeń - 43%. Stworzenie nowych etatów w 2019 roku planuje 23% średnich i dużych pracodawców wobec 17% rok temu. Z badania

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%

. Analiza struktury tych odpowiedzi pokazuje, że w obecnej edycji badania w grupie tych firm jest ponadprzeciętny udział firm zatrudniających pracowników z wynagrodzeniem minimalnym" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie

Auto Partner miał wstępnie 13,5 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

spółki w celu pozyskania nowych rynków zbytu (nowe rynki oraz odbiorcy), - wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej występującej wśród kadry spółki, - wyższe koszty logistyki związane z otwarciami nowych filii oraz nowych kierunków eksportowych, jak również wzrost

Grant Thornton: Polskie zarobki zrównają się ze średnią UE za 50 lat

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Poziom średniego polskiego wynagrodzenia dynamicznie rośnie w ostatnich latach - tym samym odrabia duży dystans względem bogatszych krajów Unii Europejskiej, wynika z raportu Grant Thornton. Gdyby pensje w UE utrzymały obecną dynamikę, Polska pod względem zarobków

Antal: Nowe miejsca pracy planuje 87% centrów SSC/BPO w 2018 roku

komunikacie.  Z badania wynika, że średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w centrach SSC/BPO w 2017 roku wyniosło 6396 zł brutto miesięcznie i wzrosło o 15% w porównaniu do ubiegłego roku. Był to jeden z najwyższych wzrostów płac spośród analizowanych branż w "Raporcie Płacowym Antal 2017

NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w II kw. br.

zapewne z pogarszającymi się od roku prognozami popytu w tej grupie przedsiębiorstw" - czytamy dalej. Najnowsze dane z SM wskazują, że presja płacowa, choć wciąż wysoka - nie powinna nadmiernie przełożyć się na przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń, podano także. W marcu 2019 r. w Szybkim

Auto Partner miał 15,49 mln zł zysku netto, 21,45 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

kosztami stałymi. Z drugiej strony negatywnymi czynnikami były wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany presją płacową oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników związanym ze zwiększeniem powierzchni magazynowej w Bieruniu. W wyniku opisanych powyżej czynników grupa osiągnęła w I kwartale zysk netto w

Work Service: Niemal 90% Polaków popiera zrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

życiu zawodowym, co może odbijać się na ich perspektywach awansu czy poziomie wynagrodzeń. "Paradoks polskiej luki płacowej polega na tym, że wraz z wyższą pozycją w hierarchii firmowej rośnie poziom rozbieżności finansowych. Według danych Eurostatu, różnica wynagrodzeń na stanowiskach

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

spodziewają się, że presja płacowa będzie ograniczana przez procesy restrukturyzacyjne w firmach oraz rosnące pozapłacowe koszty pracy (PPK oraz utrzymujące się ryzyko zniesienia tzw. 30-krotności). "W konsekwencji oczekujemy, że nominalna dynamika wynagrodzeń nie zmieni się w 2019 r. w porównaniu do

Maxcom miał 2,62 mln zł zysku netto, 4,73 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

marketingowe skierowane na utrzymanie dobrej pozycji spółki na rynku o ponad 2 mln netto, co było wymuszone walką o klienta pomiędzy największymi producentami - presja płacowa i związane z nią wzrosty wynagrodzeń pracowniczych pracowników na etatach, jak i współpracowników na kontraktach B2B. - presja

NBP: Firmy planują niewielki wzrost płac i chcą zwiększać zatrudnienie

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Plany przedsiębiorstw na I kwartale br. sugerują niewielki wzrost wynagrodzeń, choć presja płacowa pozostaje nadal na wysokim poziomie i optymistyczne są także prognozy zatrudnienia, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Prognozy zawarte w Szybkim

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 3,6% w tym roku i 3,8% w 2020 r.

najniższy od początku 2017 r. Przewiduje się przy tym, że zapowiedziany silny wzrost wynagrodzenia minimalnego przyczyni się do redukcji zatrudnienia otrzymujących je osób jedynie w niewielkiej skali. W rezultacie słabnącego popytu na pracę przy relatywnie stabilnej stopie aktywności zawodowej w latach 2020

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,4% w tym roku i do 3,2% w 2020 r.

rekordowo niski poziom stopy bezrobocia oraz stopniowy wzrost inflacji cen konsumenta. Badania ankietowe NBP wskazują, że odsetek firm planujących znaczący wzrost wynagrodzeń w 2019 r. oraz sygnalizujących występowanie presji płacowej utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Dodatkowo, zgodnie z Ustawą

NBP: Presja płacowa w firmach wzrosła, ale wciąż jest niska w II kwartale

%). Większość podwyżek płac będzie jednak nadal bardzo umiarkowana co do skali - dominują wzrosty płac do 5%" - czytamy w raporcie. Zarówno relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10%), jak i redukcja wynagrodzeń planowane są rzadko, podano także. NBP wskazał, że w I kw. br. presja płacowa nie

NBP: Firmy nie oczekują, by nawet długotrwała deflacja skutkowała cięciem płac

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa przewidują, że nawet długotrwała deflacja nie doprowadzi do obniżki wynagrodzeń, wynika z raportu "Badanie ankietowe rynku pracy" Narodowego Banku Polskiego (NBP). W 2014 r. presja płacowa w Polsce wciąż pozostawała niewielka, pomimo

KGHM uzgodnił ze związkami zawodowymi wzrost zasadniczej pensji o 77 zł

przyrostu wynagrodzeń oraz nowej tabeli stawek płac zasadniczych na rok 2016. Miesięczna pensja zasadnicza wzrośnie w tym roku średnio o ok. 77 zł ( z wyrównaniem za poprzednie miesiące)″ - czytamy w komunikacie. Uzgodniono także nowe zasady corocznych negocjacji płacowych. Jeśli do końca lutego

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

popytu na pracę. Liczba wolnych etatów raportowanych przez firmy do GUS zmniejszyła się o 7,8%r/r w 2-gim kwartale. Uważamy, że podobna tendencja utrzymywać się będzie również w kolejnych raportach" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

pracę, niemniej zapewne ważniejszą przyczyną tego spadku są efekty podażowe, na co wskazywaliśmy w naszych raportach porównując szeregi danych dot. zatrudnienia w przedsiębiorstwach i gospodarce narodowej z danymi dot. liczby pracujących wg BAEL. Silniejszy spadek czerwcowej dynamiki wynagrodzeń

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,2% w 2019 r.

płacową w gospodarce będzie łagodziła dodatkowo obecność imigrantów z Ukrainy. Na stabilizację dynamiki wynagrodzeń w najbliższych kwartałach wskazują również wyniki badań ankietowych NBP. Zgodnie z nimi obniża się odsetek firm prognozujących zwiększenie wynagrodzeń oraz firm sygnalizujących występowanie

Randstad: Średni czas poszukiwania nowej pracy skrócił się do 2,4 m-ca w IV kw.

. tj. wzrost o 12 pkt proc. wobec 2018 roku. "Większy niż w poprzednich latach wzrost wynagrodzeń w 2019 r. wynika wciąż z sytuacji na rynku pracy i nieustająco silnej presji płacowej. Jest niemal pewne, że w wielu firmach podwyżki pojawią się także w 2020 roku, ale zmieni się ich charakter

NBP: Pomimo wzrostu wynagrodzeń, presja płacowa w Polsce wciąż niewielka

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Choć już w 2013 r. zaczęła rosnąć dynamika wynagrodzeń, nie ma przesłanek do stwierdzenia, że było to skutkiem większej presji płacowej, stwierdza Narodowy Bank Polski w raporcie "Badanie ankietowe rynku pracy". "Niewielki odsetek firm

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 44% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń pracowników w najbliższych 6 miesiącach wzrósł do 44% z 27% w poprzednim badaniu (sprzed pół roku) i wobec 43% rok temu, wynika z raportu "Plany Pracodawców", zrealizowanego przez Instytut Badawczy

Kalendarium ISBnews

prasowa nt. raportu ZPP "Raport płacowy. Polska i Świat" --17:00: Ogłoszenie nowego składu Respect Index   PIĄTEK, 15 grudnia --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Spotkanie Vestor DM nt. producentów gier    --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa

Antal: Średnia płaca specjalistów i managerów IT w Polsce wzrosła o 16% r/r

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Średnia płaca miesięczna oferowana specjalistom i menedżerom IT w Polsce wzrosła o 16% r/r i wyniosła w 2017 roku 12 600 zł brutto, wynika z "Raportu Płacowego Antal 2017". "Polski rynek IT rozwija się dynamicznie już od wielu lat. Na razie nic

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

wynik efektów kalendarzowych. Niektórzy ekonomiści oczekują, że dynamika nominalnych wynagrodzeń nie powinna przyspieszać w kolejnych miesiącach z uwagi wysokiej bazy. Jednakże ryzykiem pozostają problemy kadrowe, co może przełożyć się na narastającą presję płacową. Analitycy podkreślają, że

Barbórka: Ile zarabia górnik? Mniej niż w czeskiej kopalni. GUS wyliczył, że 13 tys. zł brutto. Górnicy: Który?

swoje paski płacowe. Większość pensji oscylowała wówczas w granicach 2-3 tys. zł na rękę. Akcja krytykowana była za to, że pokazywała tylko podstawowe pensje bez żadnych pozapłacowych dodatków. W tej chwili profil zbierający paski już nie istnieje. Ile tak naprawdę zarabia górnik? Z raportu firmy Sedlak

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na problem zaniżonych emerytur w raporcie „Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej”. Polacy nie znają przepisów i przez to tracą. Emeryci i renciści nie wiedzą, że można zwrócić się do ZUS o ponowne ustalenie

Pracuj.pl: 44% pracujących obawia się utraty zatrudnienia w związku z pandemią

interesujące, badani przy przeglądaniu ofert prawie równie często, co na wysokość pensji, zwracają uwagę na stabilność zatrudnienia - jej pozycja w rankingu jest znacznie wyższa niż w minionych latach. "Aż 6 na 10 pracujących badanych obawia się obniżek wynagrodzeń lub zmiany zasad zatrudnienia u

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,7 pkt m/m we wrześniu

coraz pewniej czują się na rynku pracy i zwiększają swe wymagania płacowe. Nie mniej jednak zadawać sobie należy sprawę, że tak wysoka dynamika wynagrodzeń obejmuje jedynie część przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników" - czytamy w raporcie. Nieco mniejszy ale w dalszym ciągu

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,7% w tym roku i do 3,6% w 2020 r.

potencjał do dalszego wzrostu liczby pracujących wyczerpuje się. Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest obecnie niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska stopa bezrobocia" - czytamy w "Raporcie o inflacji". W kierunku obniżenia efektywnej podaży pracy w horyzoncie

Work Service: Ponad 15% firm planuje podwyżki wynagrodzeń w najbliższym kwartale

, jak choćby najlepsze od 3 lat wskazania związane ze spodziewanym czasem znalezienia nowej pracy, a także wysokie aspiracje zarobkowe. Nadal niemal 60% oczekuje podniesienia poziomów płac, a przy zmianie zatrudnienia liczą na wyższe stawki o 25-50%. Taka silna presja płacowa z pewnością staje się dużym

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na problem zaniżonych emerytur w raporcie „Skuteczność działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej”. Polacy nie znają przepisów i przez to tracą. Emeryci i renciści nie wiedzą, że można zwrócić się do ZUS-u o ponowne ustalenie

Dynamika zatrudnienia wyhamuje w II połowie roku, płace będą rosły wg analityków

. "W czerwcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 7,5% r/r z 7,0% r/r w maju, powyżej konsensusu prognoz na poziomie 7,0% r/r. Eskalacja braków kadrowych w warunkach szczytu cyklu koniunkturalnego sprzyja wzrostowi presji płacowej – oczekujemy, że w dalszej

PwC: Płace w zarządach wzrosły o 10%, w radach nadzorczych - spadły o 6% w 2015

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Zarobki członków zarządów największych spółek giełdowych wzrosły o 10% r/r w 2015 r., zaś wynagrodzenie członków rad nadzorczych zmniejszyło się w tym czasie o 6%, wynika z raportu PwC. "Prezesi zarządów otrzymali w 2015 roku średnio 1,66 mln zł, a więc o

PwC: Płaca realna w Polsce wzrośnie o ponad 140% do 2040 r.

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Płaca realna w Polsce zwiększy się o 141% do 2040 r., dzięki czemu za dwie dekady polskie zarobki będą stanowiły równowartość 71% średnich wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii, wynika z raportu PwC "International Wage Projections to 2040". Tak duża presja dla

Pensje: lepiej płacą firmy zagraniczne i większe, słabiej polskie i małe

W ubiegłym roku spadły pensje pracowników najwyższych szczebli. Jak wynika z raportu płacowego firmy doradczej Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia w Polsce 2015", mediana wynagrodzeń prezesów i członków zarządów wyniosła 30,5 tys. zł brutto miesięcznie. To o 2,6 proc. mniej niż rok wcześniej

Antal: Ponad połowa specjalistów i menedżerów otrzymała podwyżkę do 20% w br.

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Większość specjalistów i menedżerów otrzymało w ciągu mijającego roku podwyżkę - ponad połowa zapytanych o 1-20%, a co dziesiąty zarabia obecnie o ponad jedną piątą więcej, wynika z 7. edycji raportu Antal "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy

FPP: Wartość ozusowanych umów zleceń wzrosła o 600 mln zł r/r w 2016 r.

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Dzięki objęciu umowy- zlecenia składkami do kwoty minimalnego wynagrodzenia odnotowano ponad 600 mln zł dodatkowego wzrostu składek w 2016 r. w porównaniu do poprzedniego roku, wynika z raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). "Od stycznia 2016

Forte miało wstępnie 256 mln zł przychodów i 14,4 mln zł EBIT w III kw. 2018 r.

płacowych, zwiększających efektywne wynagrodzenia w grupie kapitałowej . "Patrząc na zrealizowane przez spółkę obroty w III kwartale 2018, zarząd emitenta potwierdza, że są one poniżej oczekiwań, jakie miał na koniec II kwartału" - czytamy dalej.  Fabryki Mebli Forte to producent mebli

NBP: Firmy oczekują wzrostu inflacji PPI w II kw. br.

; - czytamy dalej. "W perspektywie kolejnych kilku kwartałów wzrostowi cen sprzyjać może względnie wysoki stopień wykorzystania zdolności wytwórczych oraz relatywnie silna presja płacowa, przekładająca się na przyspieszony wzrost wynagrodzeń. Z drugiej strony pogarszają się perspektywy w obszarze

Rząd przyjął nowelę m.in. skracającą okres przechowywania akt pracowniczych

oraz ich elektronizacją rozwiązuje te problemy: - skraca okres przechowywania przez pracodawców akt pracowniczych z 50 do 10 lat, - pozwala pracodawcom przechowywać dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej, - wskazuje bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia jako domyślną, podano także

NBP: Dynamika zatrudnienia utrzyma tempo, podwyżki płac mogą być wyższe w IV kw.

znalezieniem pracowników. Pozytywne sygnały z rynku pracy stanowią dodatkowe potwierdzenie dobrej kondycji przedsiębiorstw i są spójne z przewidywanym wzrostem sprzedaży, podał bank centralny" - czytamy też w raporcie. NBP podał też, że w IV kw. 2016 r. można się spodziewać dalszych podwyżek wynagrodzeń

BIEC: WPI nie zmienił się w styczniu; presja inflacyjna nie zmniejsza się

. wyższego wynagrodzenia minimalnego oraz braków kadrowych na rynku pracy wymuszających wzrost wynagrodzeń w zawodach, gdzie braki te są największe. Dodatkową niepewność po stronie kosztów stanowią ceny surowców na światowych rynkach oraz kurs złotego" - czytamy w raporcie. Analitycy podkreślają, że

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,4% w 2019 r.

wzrost inflacji cen konsumenta. Z drugiej strony w horyzoncie projekcji zmniejszy się wzrost popytu na pracę ze strony przedsiębiorstw, a presję płacową w gospodarce będzie łagodziła dodatkowo obecność imigrantów z Ukrainy" - napisano też w raporcie. Według banku centralnego, korzystna koniunktura

Polska awansowała na 8. miejsce w zestawieniu PwC 'Women in Work Index' 2019

miejsce w skali roku oraz o 11 pozycji od 2000 r. Raport PwC "Women in Work Index" jest analizą sytuacji kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, uwzględniającą takie czynniki jak różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia oraz praca w pełnym

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

wygasaniu presji płacowej w gospodarce były przedwczesne. Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 7,5% r/r (kons. 6,9% r/r, PKO: 6,8% r/r) po wzroście o 6,1% r/r w grudniu. Przyspieszenie wynagrodzeń nastąpiło pomimo dużej rewizji próby przedsiębiorstw zatrudniających

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 6,1% w tym roku i do 5,7% w 2017 r.

bezrobocia równowagi, a także niska inflacja CPI, zmniejszająca skalę żądań płacowych zgłaszanych przez pracowników. Na scenariusz umiarkowanego wzrostu płac wskazuje nadal relatywnie niski udział przedsiębiorstw deklarujących w badaniach ankietowych NBP nasilanie się nacisków na wzrost wynagrodzeń, pomimo

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

spadkowi dynamiki płac sprzyjał negatywny efekt kalendarzowy, który najprawdopodobniej obniżył dynamikę wynagrodzeń w przetwórstwie, a także prawdopodobne wygaszenie lutowego wyskoku dynamiki płac w górnictwie, który był konsekwencją wypłat premii. Z jednej strony presję płacową powinny podtrzymywać

Pracownicy rezygnują z PPK po spojrzeniu na konto w banku

na PPK część pracowników, którzy wcześniej tego nie zrobili, rezygnuje z PPK. Oznacza to, że partycypacja w najbliższych miesiącach może być niższa niż pierwotnie szacowana – wynika z raportu. Badanie przeprowadzone przez Mercera potwierdza przedstawione w połowie grudnia oficjalne dane PFR

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 6,8% w tym roku i do 6,1% w 2017 r.

wzrost wynagrodzeń i to pomimo spadku stopy bezrobocia w IV kw. ub.r. do poziomu bliskiego minimum z 2008 r" - czytamy w raporcie. Według NBP, przy relatywnie stabilnym wzroście wydajności pracy, niski wzrost wynagrodzeń przekłada się na jedynie ograniczony wzrost dynamiki jednostkowych kosztów

Strata netto Sfinks wyniosła 1,72 mln zł w I kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

rentowność działalności jest utrzymująca się presja płacowa. Pomimo dostosowania cen sprzedaży udział kosztów wynagrodzeń w restauracjach w przychodach gastronomicznych wzrósł o 3,6 p.p."- dodano. W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 1,68 mln zł wobec 4,64 mln zł zysku

NBP: Przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia i nieco większy wzrost płac

sytuację obserwujemy obecnie zwłaszcza w handlu" - napisano w raporcie. Planowane podwyżki wynagrodzeń w IV kw. br. będą miały nieco większy zasięg oraz wyższą wartość niż w poprzednim kwartale, wskazał bank centralny. "Presja płacowa utrzymuje się nadal na niewysokim, choć wyższym niż w

Specjaliści i menedżerowie nie chcą kart opieki medycznej, tylko podwyżek i możliwości równoważenia pracy z życiem prywatnym

88 proc. firm zamierza w rozpoczynającym się roku zatrudnić nowych pracowników, a w aż co szóstej rekrutacji poszukiwani będą specjaliści IT - wynika z opublikowanego we wtorek "Raportu płacowego 2018" agencji pracy Hays. Raport zawiera dane płacowej śmietanki - specjalistów i kadry

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

. do 4,0%" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. "W dłuższym terminie niezmiennie oczekujemy utrzymania się rosnącego trendu dynamiki wynagrodzeń, któremu sprzyja narastająca presja płacowa w warunkach malejącej dostępności siły roboczej przy rekordowo niskim bezrobociu"

BOŚ Bank: Wzrost inwestycji zbliży się do 5% w II poł. 2017 roku

największych spółkach Skarbu Państwa (znacząca skala np. inwestycji sektora energetycznego) oraz konsumpcji gospodarstw domowych w kontekście sytuacji na rynku pracy, polityki płacowej firm i niskiej stopy oszczędności gospodarstw domowych" - czytamy w raporcie. W przypadku prognoz dynamiki CPI

NBP: Przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia i większy wzrost płac

sektora MSP optymizm prognoz zatrudnienia lekko się osłabił, ale nadal przewidywany jest w nich wzrost zatrudnienia" - czytamy w raporcie. NBP zwraca przy tym uwagę, że w tych sektorach nastąpiła poprawa prognoz zatrudnienia, zwłaszcza w jednostkach największych (co najmniej 2000 pracowników). W

Wyślij córkę do technikum. Będzie zarabiać więcej niż po studiach [LISTA NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH ZAWODÓW]

Najbardziej pożądani i najtrudniejsi do znalezienia na polskim rynku pracy? Wykwalifikowani robotnicy fizyczni: spawacze, elektrycy, mechanicy, hydraulicy czy murarze - wynika z opublikowanego we wtorek raportu ManpowerGroup, który przedstawia dziesięć najbardziej dotkniętych niedoborem

Work Service: Niemal 40% firm planuje rekrutację w najbliższym kwartale

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Niemal 40% firm planuje rekrutować pracowników w najbliższym kwartale, wynika z najnowszego raportu Work Service "Barometr Rynku Pracy".  "Plany rekrutacyjne firm pokazują, że w tym roku w jeszcze większym stopniu doświadczymy popytu na

PKO BP: Tempo wzrostu PKB osłabi się w kolejnych kwartałach

realizuje się ryzyko, które było naszym zdaniem sporym zagrożeniem w gospodarce odnośnie dynamiki płac. Obecnie presja płacowa nie narasta. Firmy oczekują dynamiki wynagrodzeń na poziomie ok. 7% r/r. Jednakże cały czas dostrzegamy ryzyka, które rozkładają się asymetrycznie w górę. Presja płacowa może być

Specjaliści niezadowoleni z pensji. Podwyżki dla informatyków, przesyt prawników i niedobór księgowych

Nadchodzą trudne czasy dla pracodawców i lepsze niż do tej pory dla pracowników - przynajmniej wśród specjalistów i kadry menedżerskiej - wynika z raportu płacowego Hays Poland, firmy doradztwa personalnego. Aż 93 proc. badanych firm zamierza zatrudnić w najbliższych miesiącach nowych pracowników

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,4% w 2015 r. i do 6,8% w 2016 r.

, a także niska inflacja CPI, zmniejszająca skalę żądań płacowych zgłaszanych przez pracowników" – czytamy w raporcie. Według NBP, na scenariusz umiarkowanego wzrostu płac wskazuje niski i stabilny udział przedsiębiorstw deklarujących nasilanie się nacisków na wzrost wynagrodzeń w

Poczta Polska: NIK pochwaliła realizację strategii, krytyka dot. części obszarów

też, że zarobki zarządu spółki nie odbiegają od standardu innych spółek będących własnością Skarbu Państwa. Z dostępnych raportów płacowych wynika, że niemal w każdym z badanych kryteriów płacowych m.in. takich, jak: wielkość przychodów, zatrudnienie, struktura, zakres działania, wynik spółki

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB za I kw. br. do 4,8% r/r

inwestycyjnego, podczas gdy wkład konsumpcji prywatnej i popytu zagranicznego będzie się zmniejszał" - napisali w raporcie. Spodziewają się oni jednocześnie, że wzrost sprzedaży detalicznej zanotuje w tym roku umiarkowane spowolnienie - do średnio 6,6% z 7,3% w 2017 r. - w miarę coraz wyraźniejszego

Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski do 5% w 2018 r.

jej osłabienie. Skala wzrostu wynagrodzeń będzie ograniczana przez wejście w życie ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych, która spowoduje wzrost kosztów pracy ponoszonych przez przedsiębiorstw" - czytamy dalej w raporcie. Dynamika wzrostu nominalnych wynagrodzeń w obniży się do 7% r/r

Najbardziej poszukiwani pracownicy w Polsce

600 inżynierów automatyków, planistów produkcji czy specjalistów zapewnienia jakości. Dlatego firma stworzyła we współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych klasę kształcącą monterów mechatroników. A we współpracy z Politechniką Poznańską powstały podobne studia. Wysokie oczekiwania płacowe Raport

Podwyżki pensji, więcej etatów, ale brakuje specjalistów

obniżać. Dlaczego? Dalszy wzrost zatrudnienia hamują wygórowane oczekiwania płacowe osób bezrobotnych, na co zwraca uwagę Narodowy Bank Polski w swoim najnowszym raporcie o rynku pracy. Z nową falą żądań płacowych firmy będą musiały się zmierzyć od stycznia 2017 r., gdy skokowo wzrośnie płaca minimalna (z

Wynagrodzenie z uzasadnieniem. Niemcy walczą z niższymi płacami kobiet

W czwartek 6 czerwca w Niemczech w życie weszła ustawa o transparentności wynagrodzeń (Entgelttransparenzgesetz). Firmy, które zatrudniają 200 osób i więcej, muszą od teraz uzasadnić na żądanie pracownika lub pracownicy wysokość wypłacanego wynagrodzenia, a więc wręczyć mu listę kryteriów, którymi

NBP: Firmy planują wzrost zatrudnienia, presja płacowa nadal na niskim poziomie

pkt proc. kw/kw i 4,2 pkt proc. r/r do 7,4% i jest zdecydowanie wyższy od swojej długoterminowej średniej)" - informuje NBP w raporcie. Bank centralny podał również, że planowane podwyżki wynagrodzeń w I kw. br. nie będą znaczne - będą miały nieco większy zasięg oraz mniejszą średnią wysokość

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

przed rokiem). Z kolei wsparciem dla dynamiki płac był najprawdopodobniej powrót dynamiki wynagrodzeń w górnictwie do dodatnich poziomów po niskim odczycie za sierpień (dane w rozbiciu sektorowym poznamy dopiero w Biuletynie Statystycznym). Z jednej strony presja płacowa jest podtrzymywana przez coraz

Aby więcej zarobić, trzeba mieć większe umiejętności

wadą jest to, że pochodzą z 2014 roku, nie są więc aktualne. Przyczyna tkwi w sprawozdawczości do GUS i szybkości opracowywania danych. Zbierane dzisiaj dane będą opublikowane dopiero za dwa lata. Możemy się jednak posiłkować raportami płacowymi, które dwa razy w roku przygotowuje firma Test HR

PwC: Odsetek pracowników posiadających udział w kapitale pracodawcy to 16,2%

pełniących kluczowe stanowiska w instytucjach finansowych, wprowadzające wymóg wypłacania części wynagrodzenia zmiennego w formie akcji lub pochodnych instrumentów finansowych. Z drugiej strony, rynek pracy wymaga od pracodawców ciągłego uatrakcyjnienia pakietów płacowych. Tę kwestię doskonale rozwiązuje

Eurocash miał 18,53 mln zł straty netto, +39,6 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

optymalizacji kosztowej, który w I kwartale dał ponad 14 mln zł oszczędności. Negatywny wpływ na poziom wyniku EBITDA mają z kolei rosnące koszty wynagrodzeń, które były o 22 mln zł wyższe niż przed rokiem - Grupa Eurocash, podobnie jak cała branża FMCG, odczuwa skutki presji płacowej" - czytamy dalej w

NBP: Przyspieszenie wzrostu PKB zwiększy popyt na pracowników i presję na płace

narastaniem presji płacowej. "Utrzymaniu dodatniej dynamiki zatrudnienia nadal sprzyja silny popyt konsumpcyjny, wzmacniany efektem programu 'Rodzina 500+'. Odbudowa popytu inwestycyjnego w związku ze wzrostem wykorzystania nowych środków unijnych oczekiwana jest z kolei w drugiej połowie 2017 r

Wzrosty zatrudnienia i płac w VI wspierają rosnącą konsumpcję wg analityków

pokazuje, że nastroje przedsiębiorców są bardzo dobre. Przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń jest wynikiem narastających problemów firm z pozyskaniem odpowiednich pracowników do realizacji napływających zamówień. Te problemy wynikają nie tylko z ilości tych zamówień, ale także z rosnącej presji płacowej

Przeglad informacji ze spółek

Spółką Węglową (JSW), podał Bumech. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy przekopu H taśmowego poz. 900 w JSW SA KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty

Rozliczenie PIT-ów. Od 15 lutego startuje sezon na podatki. Zobacz pułapki, które zastawił na ciebie fiskus

sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Chodzi o dwa miliony osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Przy pensji minimalnej daje to ok. 133 zł

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

wynagrodzeń. Kwota przeciętnego miesięczne wynagrodzenia w marcu to 4214,14 zł, a więc o prawie 6% więcej niż w lutym bieżącego roku (3981,75 zł) i niemal 5% więcej niż w marcu poprzedniego roku (4017,75 zł). To dobry prognostyk w kontekście wzrastającej chęci Polaków do emigracji. Według najnowszego raportu

Zatrudnienie i płace będą rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Zarówno dynamika zatrudnienia, jak i płac były zbliżone do oczekiwań rynkowych. Zdaniem analityków, na rynku pracy nastąpiła stabilizacja, ale w najbliższym miesiącach należy oczekiwać wzrostu zatrudnienia przy umiarkowanej presji płacowej.   Według

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,7 mld zł po I półr.

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Łącznie niespłacone zadłużenie branży budowlanej wzrosło o 246 mln zł i przekroczyło 4,7 mld zł na koniec I półrocza 2018 r., wynika z raportu "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury"

PMR: Trend poprawy koniunktury w polskim sektorze IT cały czas się utrzymuje

. Prócz dwóch głównych barier, badani uskarżali się na problemy kadrowo-płacowe, takie jak ograniczona liczba wykwalifikowanych pracowników czy wzrost wynagrodzeń specjalistów IT (26% w stosunku do 19% w poprzedniej edycji badania). Co piąta firma wskazała na dużą konkurencję w branży. Zaledwie 2

Kupisz taniej, prześlesz drożej. Koniec niskich cen za przesyłki z e-sklepów. Po długiej wojnie cenowej mamy ciche podwyżki m.in. w paczkomatach

;z miesiąca na miesiąc więcej. Bezrobocie, według szacunków resortu pracy, spadło w kwietniu do 6,3 proc. Tak niskie ostatni raz było w... 1991 roku. Ile się zarabia, rozwożąc paczki? Według raportów płacowych Sedlak & Sedlak mediana na stanowisku kuriera to 3 tys. zł, ale brutto. Jedna

Złoty będzie się osłabiał pod wpływem rynków globalnych

jego wzrost do 40 pkt. z poziomu 34,9 pkt. w grudniu. Wydarzeniem wtorku na krajowym rynku walutowym będzie publikacja danych o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w polskim sektorze przedsiębiorstw. Raport ten ujrzy światło dzienne o godzinie 14:00. Rynek oczekuje, że wynagrodzenia wzrosną w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Biorąc pod uwagę koszty pracy i siłę nabywczą pieniądza, jesteśmy na szóstym miejscu pod względem wysokości cen usług pocztowych w Europie. Najdrożej jest w Danii, a przed nami figurują jeszcze takie kraje jak: Łotwa, Grecja, Finlandia i Włochy, wynika z raportu Deutsche Post. Raport niemieckiej poczty

Przegląd prasy

od dziewięciu miesięcy nie ma prezesa- jeszcze żadna spółka skarbu państwa nie pozostawała bez kierownictwa tak długo --Białoruś przekaże Komisji Europejskiej raport dotyczący stress testów elektrowni atomowej w Ostrowcu, który leży 200 km od granicy z Polską --Wynagrodzenia rosną najszybciej od

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

płacowe w 2019 roku, a ponad połowa przedstawicieli branży (59%) zdecydowała się na zmianę pracodawcy na tego, który zaoferował wyższe wynagrodzenie. Poza tym IT to jeden z tych sektorów, w których kandydaci otrzymują najwięcej ofert pracy. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI CD Projekt

Wynajmij specjalistów IT

obsługą kadrowo-płacową konsultantów. Te operacyjne działania bierze na siebie dostawca, co sprawia, że pracodawca płaci mniejsze składki, oszczędza na wynagrodzeniach, urlopach, pakietach emerytalnych, socjalnych oraz chorobowych. Oszczędności można też uzyskać zaczynając od rezygnacji z wynajmowania

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

płacowej, dlatego oczekujemy, że wrześniowe przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń wynika z czynników jednorazowych. Będzie to można zweryfikować dopiero po publikacji Biuletynu GUS pod koniec miesiąca. Zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wspierają scenariusz kontynuacji

Przegląd prasy

zawodowe PKN Orlen doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Pracownicy płockiej firmy dostaną wyższe pensje i 3,5 tys. zł jednorazowej nagrody --W czwartek projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) miał trafić na posiedzenie rządu. Tak się nie stało. Po raz kolejny

Przegląd prasy

zadłużenie konsumentów rośnie ku poziomowi niemożliwemu do podtrzymania - mówi raport bazylejskiego Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) --Rynek LiveChat, CD Projekt czy Asseco Poland w ostatnich tygodniach dotknęła wyraźna przecena. Mają szansę na odbicie notowań - uważają eksperci Dziennik Gazeta

Dalszy spadek bezrobocia jest możliwy w kolejnych miesiącach wg analityków

(poza finansową i ubezpieczeniową) przewidują wzrost zatrudnienia. Już teraz przedsiębiorcy odczuwają presję płacową i konieczność rywalizowania o pracownika nie tylko wyższym wynagrodzeniem, ale także korzyściami pozapłacowymi. Największe obawy mają branże transport i logistyka, hotelarstwo i

Przedsiębiorcy chcą podwyżki od fiskusa za obsługę podatkową pracowników

Iniewski. Jego zdaniem minimalne wynagrodzenia dla pracodawców powinno być zapisane w ustawie i mogłoby wynosić 100-150 zł rocznie. Ekspert Lewiatana powołał się na raport Komisji Europejskiej z 2004 r., w którym koszty obsługi podatków w przypadku dużych przedsiębiorców sięgały 1,9 proc. kwot zapłaconych