raport ocena polskiej gospodarki

Mateusz Machaj*

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

Polska według raportu Global Financial Integrity należy do grona liderów krajów, z których nielegalnie wywożony jest kapitał. Stały się one już podstawą do negatywnych ocen dotyczących polskiej gospodarki. Rzetelność wymaga zwrócenia uwagi, że raport pokazuje saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym, a nie nielegalny wypływ kapitału. Negatywne oceny są nieuprawnione.

IRG SGH: Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw.

koniunktury. Poprawiły się także nastroje gospodarstw domowych, podano także. Przedsiębiorstwa przewidują dalszy wzrost wielkości produkcji. "Wciąż jednak producenci źle oceniają ogólną kondycję gospodarki polskiej. Pomimo poprawy utrzymuje się pesymizm, który ogarnął przedsiębiorców na początku

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) spadł o 19,4 pkt w kwietniu

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 19,4 pkt m/m w kwietniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. W ciągu jednego miesiąca wskaźnik stracił tyle, ile

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,6 pkt m/m do 23,1 pkt w styczniu

wzrost ocen kredytów mieszkaniowych. Pozytywnie należy odnieść się do kilkupunktowych wzrostów w obszarze prognoz makroekonomicznych, w tym sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, i gospodarki kraju" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 27,4 pkt m/m do -23,4 pkt w V

pandemii na polską oraz światową gospodarkę. 70% badanych ocenia, że pandemia będzie negatywnie oddziaływała na polską gospodarkę w okresie od roku do pięciu lat. Wskaźnik ocen wzrósł o 25,8 pkt m/m do minus 24,1 pkt, a wskaźnik prognoz zwiększył się o 29,1 pkt do minus 22,7 pkt. "W maju

Pengab spadł o 1,1 pkt m/m do 20,2 pkt w listopadzie

również uwagę kilkudziesięcioprocentowy spadek tych wskaźników w porównaniu do ubiegłorocznej analizy" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen wzrósł o 1,5 pkt m/m do 16,5 pkt, a wskaźnik prognoz zmniejszył się o 3,6 pkt do

Pengab spadł o 1,7 pkt m/m do 18,5 pkt w grudniu

uznając go pod wieloma względami za podobny do roku ubiegłego" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen wzrósł o 0,9 pkt m/m do 17,4 pkt, a wskaźnik prognoz zmniejszył się o 4,3 pkt do 19,6 pkt. "W grudniu odnotowano m/m

Tarczyński miał 6,27 mln zł zysku netto, 22,78 mln zł EBITDA w I kw. 2020

raportu mają miejsce działania ze strony rządu polskiego, które mają 'odmrozić' zatrzymaną wcześniej gospodarkę, w tym przede wszystkim zwiększające dostępność do punktów handlowych. Z uwagi na to, dopiero w kolejnych miesiącach możliwa będzie rzetelna, bardziej pogłębiona ocena wpływu skutków epidemii na

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,9 pkt m/m do 20,2 pkt w lutym

kredytów zagrożonych przedsiębiorstw, który w poprzednich pomiarach charakteryzował się dużą stabilnością" - - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 9,8 pkt m/m do 13,6 pkt, a wskaźnik prognoz zwiększył się o 4 pkt do

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt w I; perspektywy gosp. pogarszają się, ale wolniej

polskiej gospodarki uległo ograniczeniu, podkreślili analitycy. "Krótkookresowa ocena wskazań WWK jest więc podobna do tej sprzed miesiąca. Tempo pogarszania się perspektyw rozwojowych polskiej gospodarki uległo ograniczeniu, co praktycznie oznacza, że w najbliższych miesiącach gospodarka będzie

Coface obniżył oceny ryzyka m.in. dla Niemiec; Polska bez zmian

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Coface obniżył ocenę ryzyka kraju dla Niemiec - do A2 z A1 - oraz trzech gospodarek zależnych od gospodarki niemieckiej (Czechy, Słowacja, Austria), natomiast ocena Polski pozostała bez zmian, podała firma. Coface obniżył też swoją ocenę ryzyka dla branży

Pengab spadł o 0,9 pkt m/m do 24,9 pkt w sierpniu

odpowiednio niższa o 16 pkt i o 9 pkt" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 1,7 pkt m/m do 21,2 pkt, a wskaźnik prognoz zmniejszył się o 0,1 pkt do 28,5 pkt. "Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku

BIEC: WWK wzrósł o 0,9 pkt w X; słabnie międzynarodowa konkurencyjność firm

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 0,9 pkt m/m w październiku br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. WWK pozostaje w tendencji spadkowej i od

BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt w XII; gospodarka spowolni w 2020 r.

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - wzrósł o 0,4 pkt m/m w grudniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. W 2020 roku gospodarka będzie rozwijać się

Pengab wzrósł o 0,6 pkt m/m do 25,5 pkt we wrześniu 

bankowego, a także o słabe i mocne strony krajowych banków" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 0,8 pkt m/m do 20,4 pkt, a wskaźnik prognoz zwiększył się o 2,1 pkt do 30,6 pkt. "Ogólny wskaźnik oceny

Pengab spadł o 2,7 pkt m/m do 25,5 pkt w czerwcu

konsumpcyjnych oraz 10-punktowy spadek prognozy kredytów mieszkaniowych. Wśród prognoz makroekonomicznych warto wskazać wzrost ocen sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 0,3 pkt m

Pengab spadł o 4,2 pkt m/m do 21,3 pkt w październiku

sześciomiesięcznych. Wzrost dotyczy jedynie prognozy dla rynku kredytów mieszkaniowych (+6 pkt)" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 5,4 pkt m/m do 15 pkt, a wskaźnik prognoz zmniejszył się o 3,1 pkt do 27,5 pkt. "

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 9,5% PKB w 2020, 3,8% PKB w 2021

podatkowych, a po drugie - rosną wydatki, głównie ze względu na walkę z pandemią i wsparcie gospodarki, wyjaśniła Komisja. W 2020 r. wpływ tych rozwiązań przekroczy 5,5% PKB; po części będzie one sfinansowane ze środków unijnych, dodano. W ocenie Komisji, tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR

BOŚ Bank: Posiedzenie rady EBC w centrum uwagi w tym tygodniu

kolejnych obostrzeń handlowych w średnim okresie dla rozwoju globalnej sytuacji rynkowej istotne będą kolejne publikacje danych z poszczególnych gospodarek, pozwalające na ocenę wpływu zaostrzonego protekcjonizmu na bieżącą koniunkturę gospodarczą. Ponadto kluczowe będą sygnały dot. ewentualnych dalszych

Polska spadła o 7 miejsc na 27. pozycję w Global Startup Ranking 2020

instytucjami rządowymi, administracją lokalną oraz współpracującymi z nimi instytucjami pro-rozwojowymi. Ocena każdego kraju i miasta składa się z trzech składowych: ilościowej, jakościowej i otoczenia biznesowego. Partnerem polskim przy powstawaniu raportu była Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Pengab spadł o 2,4 pkt m/m do 28,2 pkt w maju

pkt proc.)" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 6,5 pkt m/m do 22,8 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 1,6 pkt do 33,6 pkt. "Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 52,1 pkt m/m do -31,9 pkt w marcu

oraz głębokość spowolnienia, które bez wątpienia nas czeka" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen spadł o 26,8 pkt m/m do minus 13,2 pkt, a wskaźnik prognoz zmniejszył się o 77,5 pkt do minus 50,7 pkt. "W marcu

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

ograniczenia dostępności kredytu w gospodarce, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Wydanie specjalne: skutki pandemii COVID-19". "Polski system finansowy wszedł w okres pandemii COVID-19 w dobrej kondycji, odporny na szoki i bez znaczących

Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do 'ryzyko średnie'

rozpoczęło się spowolnienie sprzedaży aut" - czytamy w raporcie. "Popyt krajowy w Polsce pozostaje solidny, ale nie zrekompensuje on słabszego popytu na rynkach eksportowych" - wskazał Coface. Oceny pozostałych sektorów polskiej gospodarki pozostały bez zmian. Najwyższej oceniany jest

S&P podtrzymał negatywną ocenę sektorowego ryzyka polskiego systemu bankowego

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał negatywną ocenę sektorowego ryzyka polskiego systemu bankowego, natomiast uznał, że ocena ryzyka ekonomicznego jest pozytywna, ponieważ przewiduje, że polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie ok. 4% rocznie w okresie 2018

BOŚ Bank: PMI strefy euro i ocena Moody's w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu oczekiwanym wydarzeniem będzie publikacja wstępnych danych dot. indeksów PMI koniunktury w strefie euro, publikacja oceny ratingowej i perspektywy ratingu przez agencję Moody's dla Polski oraz marcowe dane z krajowego rynku pracy oraz dot

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP

, że Rada podtrzyma ocenę, że 'obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną', a prezes NBP podczas konferencji prasowej podtrzyma przekaz o stabilizacji stóp procentowych w dłuższej perspektywie

Inpro miało 39,19 mln zł zysku netto, 57,79 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

koronawirusa SARSCoV-2. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie pandemia niesie dla polskiej i globalnej gospodarki. Priorytetem jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz współpracowników. Prowadzimy działania dostosowujące funkcjonowanie spółki do zmieniających się warunków, tak aby w

Bank Millennium oczekuje spadku wyniku r/r w 2020 r. w następstwie COVID-19

zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu dla klientów detalicznych) oraz aktywny udział banku w pracach sektora bankowego, mających na celu ograniczanie skutków pandemii dla klientów i polskiej gospodarki. Dodatkowo, w indywidualnych przypadkach bank i jego spółka leasingowa rozpoczęły oferowanie

Pengab wzrósł o 3,2 pkt m/m do 28,8 pkt w marcu

okresie roku ubiegłego" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen wzrósł o 5,4 pkt m/m do 26 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 1,1 pkt do 31,7 pkt. "Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych m/m

Pengab wzrósł o 1,8 pkt m/m do 30,6 pkt w kwietniu

powinien upłynąć pod znakiem stabilizacji nastrojów" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie. Wskaźnik ocen wzrósł o 3,3 pkt m/m do 29,3 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 0,3 pkt do 32 pkt. "Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów

Accenture, Pracodawcy RP: 5G może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld zł

przewagą sieci 5G jest również umożliwienie dostępu do łącza internetowego znacznie większej liczby urządzeń w jednej lokalizacji - nawet do miliona na kilometr kwadratowy" - powiedział dyrektor zarządzający Accenture w Polsce Tomasz Grabowski podczas prezentacji raportu. W jego ocenie, zmieni to

BIEC:WWK spadł o 1,3 pkt w IX, skala spowolnienia gosp. trudna do oszacowania

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce spadł o 1,3 pkt m/m we wrześniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Spowolnienie tempa wzrostu polskiej gospodarki

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

polskiej gospodarki. W ocenie NBP odporność krajowego systemu finansowego na materializację zidentyfikowanych źródeł ryzyka pozostaje wysoka" - czytamy w raporcie. Polski system bankowy, jako całość, pozostaje odporny na szoki dzięki zgromadzonemu kapitałowi i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej

BIEC: WWK spadł o 2 pkt we IX; gospodarka odczuwa słabszą koniunkturę za granicą

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 2 pkt m/m we wrześniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Był to największy jednorazowy spadek od blisko

BIEC: WWK spadł o 0,5 pkt w IV, niepokoją słabsze zamówienia, wyższe koszty

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o kolejne 0,5 pkt m/m w kwietniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Niepokoi przede wszystkim stopniowe

Spółki celowe o raporcie NIK: Komercjalizacja badań w gestii jednostek naukowych

', 'Spółki (…) nie dysponowały wynikami badań czy technologią (…), na które było rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarcze.' są w naszej ocenie nieprawidłowe" - czytamy w stanowisku. W opublikowanym w ub. tygodniu raporcie NIK stwierdziła, że spółki tworzone przez jednostki naukowe nie

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w V, niepokoją sygnały płynące z giełdy

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o kolejne 0,9 pkt m/m w maju br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Niepokoi przede wszystkim ponowne załamanie

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 60,7 pkt w I kwartale

wykluczenia z rynku finansowego oraz pogarszającej się zdolności do obsługi zobowiązań" - czytamy w raporcie. Spadek wartości BRCF to między innymi skutek pogarszających się ocen gospodarstw domowych w zakresie sytuacji makroekonomicznej, podano także. "Obecnie wartość barometru utrzymuje się

Orange: Wzrost przychodów w 2020 r. mało prawdopodobny, ale EBITDAaL wzrośnie

kosztów i nakładów inwestycyjnych, gdyż spółka ogranicza większość ryzyka walutowego stosując instrumenty zabezpieczające, wymieniono w raporcie. "Na podstawie oceny początkowego wpływu pandemii na perspektywy finansowe Orange Polska, zarząd ocenia, że obecnie mało prawdopodobny jest oczekiwany

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 48% firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy

roku (2 250 zł), co oznacza wzrost o 15,6%. To wzrost wyższy niż przeciętny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób i wyższy niż wzrost produktywności w gospodarce. Warto zwrócić uwagę na moment, w którym znajduje się polska gospodarka - zapowiedzi spowolnienia

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

gospodarkę. Mogą one służyć do oceny postępów Polski w obszarach innowacyjności i wykorzystywania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Autorzy podają również przykłady tego, jak projekty aktualnie poruszane w debacie publicznej, mogłyby przyczyniać się do rozwoju polskich firm teleinformatycznych

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi decyzje agencji Moody's oraz S&P

Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Oczekujemy, że przy okazji aktualizacji ratingu Polski obie agencje podtrzymają dotychczasowe oceny (A2 w przypadku agencji Moody's oraz A- w przypadku S&P) jak również stabilną perspektywę tych ocen. Biorąc pod uwagę z jednej strony bardzo dobre dane dot

Ebury: O nastrojach rynkowych będą decydować informacje o walce z pandemią w USA

/PLN w ubiegłym tygodniu nie wybiła się poza widełki 4,41-4,48, w których utrzymuje się od około miesiąca, przez większość czasu kontynuując spokojny handel. W tym okresie poznaliśmy dwie istotne publikacje z polskiej gospodarki: odczyt inflacji CPI oraz indeksu PMI w czerwcu. Inflacja konsumencka

Gabinet Cieni BCC: Rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie

brutto. BCC rekomenduje rządowi działania skierowane na  zwiększenia efektywności wydatków budżetowych, wzrost aktywności zawodowej oraz usprawnienia procedur legalizacji pobytu i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, a także podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. "Polski

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane globalne i posiedzenie RPP

. Oczekujemy, że Rada podtrzyma ocenę, że „obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną", a prezes NBP, podczas konferencji prasowej podtrzyma przekaz o stabilizacji stóp procentowych w

Gaz-System złożył raporty środowiskowe dot. Baltic Pipe we wszystkich 3 krajach

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Gaz-System złożył raporty o oddziaływaniu Baltic Pipe na środowisko we wszystkich trzech krajach, przez których obszary morskie będzie przebiegał gazociąg, podała spółka. "Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dotyczący polskiej części projektu

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

) oraz fiskalizm (+5,8). Jednocześnie zanotowano spadek w zakresie warunków dla biznesu (-2,8), rynku pracy (-1,9) oraz skuteczności sądów (-1,2). Ocena Polski jest tylko nieznacznie niższa od regionalnej średniej (69,8 pkt), ale zdecydowanie powyżej średniej światowej (61,6 pkt), podano w komunikacie

PARP: Odsetek MSP pozytywnie oceniających koniunkturę wzrósł do 41%

) opublikowanego w Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. "Koniunktura w polskiej gospodarce jest postrzegana przez badanych zdecydowanie lepiej lub lepiej niż w roku poprzednim, warto jednak zauważyć, że rok 2016 był pod tym względem nisko oceniony – w tegorocznym

Bank Pekao: NBP może skupić jeszcze obligacje o wartości 33-50 mld zł

z działaniami EBC, ale znacząco mniejszy niż w przypadku Fed, który przez ostatnie 4 miesiące zakupił papiery wartościowe w skali sięgającej 11% rocznego PKB. "Pełna ocena efektów finansowych i makroekonomicznych zakupów wykracza oczywiście poza format raportu dziennego banku. Warto jednak

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi EBC i publikacje PMI strefy euro

polityki pieniężnej (redukcje stopy depozytowej czy też wznowienie programu skupu aktywów) niosą za sobą spore wyzwania. Analitycy wskazują, iż nie można wykluczyć, że Rada będzie wolała wstrzymać się z tymi działaniami i analizować ryzyka sytuacji gospodarczej. Obrazu polskiej gospodarki w czerwcu

Arak z PIE: Dynamika wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 4% r/r w 2019

gospodarczego. Istotne są wyzwania stojące przed polską gospodarką w przyszłym roku. Do czynników ryzyka możemy zaliczyć sześć obszarów niepewności tj. pogorszenie koniunktury światowej, zahamowanie eksportu na świecie - spodziewane perturbacje w Niemczech i Francji; presja kosztowa szczególnie narastająca w

KSF utrzymał wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie 0%

z przygotowywanym przez NBP w cyklu półrocznym Raportem o Stabilności Systemu Finansowego. W raporcie oceniono, że gospodarka realna i system finansowy Polski pozostają zrównoważone, a polski system bankowy funkcjonuje stabilnie i jest dobrze wyposażony w kapitał wysokiej jakości. Szczególnego

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi jednodniowe posiedzenie RPP

szybkie oraz spokojne poluzowanie warunków monetarnych" - czytamy w raporcie. W tym tygodniu jest przewidziana seria publikacji danych z gospodarki polskiej "Generalnie słabsze wyniki będą w decydującym stopniu skutkiem efektów sezonowych. Założyliśmy, że w lutym, pandemia wpływała na

PGE: Wg IMiGW KWB Turów bez istotnego wpływu na zasoby wodne po stronie czeskiej

, podał właściciel kopalni PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej PGE. Eksperci IMiGW-PIB przeprowadzili ocenę uwarunkowań na podstawie analizy trendów dobowych sum opadów oraz codziennych przepływów, a także analizy susz meteorologicznych i

Orange Polska podtrzymał prognozę wzrostu r/r EBITDAaL w 2020 r.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Orange Polska podtrzymał prognozę wzrostu wartości EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) w 2020 r. wobec 2,735 mld zł uzyskanych w 2019 r., podała spółka. "Zgodnie z raportem bieżącym 3/2020 opublikowanym w dniu 12 lutego 2020 roku, grupa

BIEC: WWK spadł o 0,9 pkt w III, pojawiły się oznaki osłabienia gospodarczego

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - spadł o 0,9 pkt m/m w marcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Wskaźnik powrócił do obserwowanych od ponad roku

Citi Handlowy/SoDA: Polscy producenci oprogramowania szans szukają globalnie

Sektora IT (SoDA). Zdecydowana większość branży szans na rozwój upatruje w ekspansji globalnej. "Dane, które zebraliśmy w raporcie, pokazują, że reputacja Polski jako informatycznego zagłębia Europy jest prawdziwa i zasłużona. Firmy tworzące oprogramowanie rozwijają się dynamicznie, zwiększają

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Blisko 2/3 bankowców (64%) ocenia, iż w ciągu najbliższych czterech lat średnioroczne tempo wzrostu Polski nie będzie przekraczało 3%, zaś co trzeci wskazuje, iż będzie to ponad 3%. Obawy bankowców dotyczące możliwości dalszego rozwoju gospodarki budzą głównie

Przegląd informacji ze spółek

spółka w raporcie. Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała spółka. CD Projekt odnotował 91,98

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

kwartał przyniesie drastyczny spadek PKB, wg naszego szacunku o 8,1% r/r, po czym powinien nastąpić okres stopniowego ożywienia, w miarę „odmrażania" gospodarki. Cały rok zamknie się wg nas spadkiem PKB o 3,9%" - analitycy PKO Banku Polskiego. Poniżej przedstawiamy najciekawsze

PIE: Program Czyste Powietrze kojarzy 44% Polaków i 50% mieszk. domów jednorodz.

domów jednorodzinnych, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "Polacy i ochrona powietrza. Normy społeczne jako źródło zmiany?". "Działania podejmowane przez Polaków w obliczu pogarszającej się jakości powietrza można podzielić na 2 kategorie. Działania pierwszej

BOŚ Bank: Posiedzenie EBC i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

BOŚ Banku, w przypadku krajowej polityki pieniężnej, Rada podtrzyma ocenę, że "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną".  "Ogłoszenie w minionym tygodniu przez rząd

BOŚ: W centrum uwagi rynków w tym tygodniu wyrok TSUE i dane z USA

opinią rzecznika generalnego, dlatego rynek przygotowuje się na negatywne dla sektora bankowego orzeczenie" - czytamy w raporcie banku. Według Związku Banków Polskich (ZBP), taki scenariusz oznaczałby obciążenia dla sektora bankowego rzędu 60 mld zł. "Z drugiej strony należy podkreślić, że

Polska awansowała na 39. pozycję w rankingu globalnego wskaźnika innowacyjności

oceny krajów w ramach trzech subindeksów, tj. pod względem rezultatów innowacyjności, działań proinnowacyjnych i efektywności innowacji. Polska w tych ocenach została zestawiona na pozycjach odpowiednio: 46, 39 i 66. Autorzy raportu wykazują słabe i mocne strony gospodarek, kształtujące ogólny poziom

BIEC: WWK nie zmienił wartości m/m w maju, tempo rozwoju będzie utrzymane

koszty pracy" - czytamy dalej. Oceny polskiej gospodarki są bardzo stabilne, czego nie notowano w badaniach koniunktury od lat, jak czytamy w raporcie. Większość menedżerów przedsiębiorstw nie spodziewa się znaczącej poprawy w gospodarce, jak i również znaczącego pogorszenia. (ISBnews)

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych. "UKNF pragmatycznie podejdzie do przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów. Oceny nadzorcze UKNF

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Rentowność sektora bankowego wyraźnie spada, obniżając odporność polskiej gospodarki na kryzys, który w ocenie większości bankowców wystąpi w najbliższych pięciu latach. Zdolność sektora finansowego do efektywnego wspierania rozwoju polskiej gospodarki ulega

BIEC: WWK spadł o 0,4 pkt m/m w VI, przybywa pesymistów wśród przedsiębiorców

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce spadł o 0,4 pkt m/m w czerwcu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Znalazł się na niższym od swego ostatniego lokalnego

Polska awansowała o 5 miejsc na 36. pozycję w rankingu konkurencyjności WEF

oceny innowacyjności, nadal jednak biorąc pod uwagę ten aspekt rankingu Polska pozostaje na dalekim miejscu" - czytamy dalej w komunikacie. "Globalny raport konkurencyjności 2016-2017" prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World Economic Forum i ma kluczowe znacznie

NIK ujawniła raport po kontroli umów gazowych z 2013 r.

dostaw gazu ziemnego z importu oraz uniknięcie ryzyka niezaspokojenia potrzeb polskich odbiorców i wskazała na nieprawidłowości w działaniach Ministra Gospodarki w zakresie uzgadniania porozumień międzynarodowych w latach 2009-2010, podała Izba. W ocenie uwzględniono fakt, że skuteczność negocjacji w

Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Banku Pekao

pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. Leszek Skiba od 2015 roku pełnił funkcję

KPMG: Istotne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa dla firm w 2019

 controllingu z firm ze wszystkich sektorów gospodarki. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących PIT, VAT, CIT oraz cen transferowych. Przedstawione zostały także nowe regulacje dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji oraz Innovation Box. Eksperci KPMG

BOŚ Bank: Dane z USA, struktura PKB Polski w II kw. w centrum uwagi w tym tyg.

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Publikacje danych makroekonomicznych amerykańskiej gospodarki oraz publikacje dot. polskiego PKB za II kw. z pełną strukturą PKB oraz nt. wstępnego odczytu inflacji za sierpień będą w centrum uwagi rynków, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Na

ZBP: 2/3 Polaków planuje zaciągnąć kredyt na święta na min. 3 tys. zł 

Polaków dodatkowymi źródłami finansowania, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP), które znalazły się również w najnowszym wydaniu Raportu InfoKREDYT ZBP. Co czwarty kredytobiorca w okresie przedświątecznym będzie zainteresowany pożyczką w wysokości od 3 000 do 4 000

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

. możliwość wystąpienia znacznych zaburzeń w gospodarce globalnej, w tym wśród głównych partnerów handlowych Polski. "Taki scenariusz jest uwzględniony w testach warunków skrajnych (ang. stress-tests), których wyniki zaprezentowano w Raporcie. Przy założeniu bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego

Fundacja Republikańska/ PFR: Niskie oszczędności obniżają potencjał wzrostu PKB

Polski w przyszłości. W odpowiedzi na powyższe kwestie zespół Fundacji Republikańskiej we współpracy z PFR podjął badania, których celem było ustalenie jaki jest faktycznie stan oszczędności Polaków i jakie są jego skutki dla gospodarki kraju, podano w komunikacie poświęconym raportowi. "Wnioski z

IMD: Polska nadal na 33. pozycji na świecie pod względem konkurencyjności

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Polska zajmuje 33. pozycję pod względem konkurencyjności (podobnie jak w ub.r.) wśród 61 państw z całego świata, głosi doroczny raport szwajcarskiego instytutu IMD. Hongkong i Szwajcaria zajęły najwyższe pozycje w raporcie, wyprzedzając gospodarkę USA. 

Kalendarium ISBnews

. raportu "Przemysł spirytusowy w Polsce. Potrzebny gospodarce, mocno wpisany w naszą kulturę i historię"  --13:00: Konferencja prasowa CDRL nt. planów rozwoju spółki i działań w obszarze akwizycji     ŚRODA, 16 stycznia --09:00: Konferencja Fitch 'Credit Outlook 2019

PSEW: Morskie farmy wiatrowe mogą być kluczowe w transformacji energetycznej

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Morskie farmy wiatrowe mają szansę odegrać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej Polski, wynika z raportu "Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce", opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

. Ekonomiści Banku Światowego w raporcie dotyczącym Polski poświęcają wiele miejsca sytuacji na rynku pracy. W dokumencie zwracają m.in. uwagę, że dotychczasowa presja na rynek pracy - i, co za tym idzie, negatywne skutki uboczne dla gospodarki - była łagodzona przez napływ zagranicznych pracowników, w tym

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

wyraźnych rozwiązań, które mogłyby to zmienić, wynika z raportu "Kierunki 2018. Ingerencja państwa w wybranych sektorach gospodarki - skala i warunki sukcesu", przygotowanego przez DNB Bank Polska i firmę doradczą PwC. Polska jest krajem, który pod względem intensywności regulacji zbliża się do

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

polskiej gospodarce. Jej obecna wielkość - około 1% PKB - wskazuje, że nadal istnieje duży potencjał do jej redukcji i zwiększenia dochodów publicznych" - czytamy w raporcie PIE "Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018". "Dochody z podatku CIT w okresie 2014-2019 wzrosły z 30 mld zł do

BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC i Brexit w centrum uwagi w tym tygodniu

oczekują również istotnych publikacji danych ze strefy euro w tym tygodniu. Opublikowane zostaną wstępne wskaźniki koniunktury gospodarczej PMI w marcu, indeksy ZEW oraz Ifo dot. nastrojów w gospodarce niemieckiej. "Na polskim rynku w bieżącym tygodniu oczekiwana jest kumulacja publikacji

KPMG: Istotne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa dla firm w 2020

Strefą Inwestycji" - czytamy w komunikacie. "Jest już tradycją, że wśród uczestników Kongresu KPMG przeprowadzone zostało badanie na temat polskiego systemu podatkowego. Celem badania jest poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla zatrudnionej w

S&P: Złoty będzie zyskiwał na wartości do 2018 r.

, polscy eksporterzy mogą odczuć skutki silniejszego złotego" – czytamy dalej w raporcie.  S&P zwraca uwagę, że płynny kurs wymiany w Polsce okazał się jedną z najważniejszych korzyści dla polskiej gospodarki w szczytowym okresie globalnego kryzysu finansowego. Podczas gdy wiele

Instytut Kościuszki: Po pandemii - zwiększony popyt na usługi i produkty ICT

gospodarki. M.in. rozwiązania dot. IoT, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, automatyzacji produkcji czy analizy BigData będą tymi, które, odpowiednio wykorzystane, zapewnią polskiej gospodarce innowacyjność, wzrost produktywności i bezpieczeństwo. Zdaniem ekspertów Instytutu Kościuszki siłą napędową

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 737 w I-III kw. 2018 r., czyli o 1,2% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada jednak, że w kolejnych kwartałach wzrost liczby postępowań przybierze na sile. Firma

NBP: Firmy spodziewają się stabilizacji swojej sytuacji w III kw. 2019 r.

reguły mniej optymistycznie niż sytuacja własna firm. Większa jest też amplituda wahań ocen całej gospodarki. W czerwcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2597 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

popytu zagranicznego będą ciążyły gospodarce, to wyhamowanie pogorszenia sytuacji zewnętrznej, wyższe wydatki publiczne na szczeblu centralnym oraz solidna sytuacja dochodowa gospodarstw domowych będą czynnikami ograniczającymi skalę spowolnienia polskiej gospodarki. Powyższe założenia wspierają

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

szansą na przełamanie impasu z minionych dekad, może być proces wychodzenia polskiej i światowej gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią" - czytamy w raporcie pt. "Biotechnologiczny skok w przyszłość czy dryf?". W ocenie PIE, największą szansę na sukces daje nie tyle doganianie liderów

EUIPO: Polska traci 9,5 mld zł rocznie z powodu podrabiania towarów

całkowita wartość sprzedaży utraconej w Polsce odpowiada kwocie 252 zł na obywatela polskiego rocznie" - wskazało EUIPO. Jest to druga sektorowa ocena skutków gospodarczych zjawiska podrabiania i piractwa w kluczowych sektorach gospodarki, o których wiadomo, że są narażone na naruszenie praw

KE: Polska nadal na 22. miejscu w UE pod względem rozwoju gospodarki cyfrowej

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Polska uplasowała się ponownie na 22. miejscu w Unii Europejskiej w ramach DESI 2016 (tj. Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego), podała Komisja Europejska. "W ramach DESI 2016 Polska uzyskała ogólna ocenę 0,43 i zajmuje 22. miejsce wśród 28

Bank Światowy: Polska na 30. miejscu w Indeksie Kapitału Ludzkiego

rządu w tym zakresie. Inwestycje w kapitał ludzki są warunkiem niezbędnym dla długookresowego rozwoju gospodarczego kraju. Wraz z rozwojem gospodarki Polska odnotowuje poprawę m. in. wskaźników odzwierciedlających średnią długość życia, dostępu do edukacji i jakości procesu nauczania, bezrobocia czy

Qumak: Ne będzie na razie ugody z PGW Wody Polskie ws. ISOK

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Qumak nie zawrze na razie ugody z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, następcą prawnym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), podała spółka.  "Do

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 217,26 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Talanx wycofał prognozę 900-950 mln euro zysku netto w 2020 roku ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i znaczącą niepewność w odniesieniu do rozwoju gospodarki i rynku kapitałowego

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

jest ograniczona, jednak dynamika gospodarki Polski jest w istotnym stopniu uwarunkowana koniunkturą w UE, a dodatkowo duże znaczenie ma finansowanie zagraniczne sektorów rządowego, przedsiębiorstw oraz bankowego" - czytamy w "Raporcie o stabilności systemu finansowego". Gdyby

Skarbiec TFI: W portfelu warto mieć spółki korzystające z nowej rzeczywistości

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Rozpoczynająca się recesja w polskiej i globalnej gospodarce nie powinna stanowić impulsu do rezygnacji z inwestycji w aktywa akcyjne, może natomiast być dobrym momentem na przetasowania w portfelach akcyjnych - tak, by uwzględnić w nich więcej spółek, które będą