raport o zasiłkach dla bezrobotnych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

 - Produkt Krajowy Brutto, rew., III kw. (konsensus: 2,9%; poprzednio: 4,7%) --14:30: USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m) , październik (konsensus: -0,8%; poprzednio: -1,2%) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --16:00: USA - Dochody Amerykanów (m

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

- Protokół z posiedzenia ECB --13:30: USA - Raport Challengera marzec --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 216 tys., poprzednio: 211 tys.)  --15:00: USA -Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) --16:30: USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu --19:00: USA

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

;- Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --15:45: USA - Indeks PMI dla usług, fin. (konsensus: 50,9; poprzednio: 53) --16:00: USA - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m), lipiec --16:00: USA - Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. (m/m), lipiec --16:00: USA 

BIEC: WRP spadł o 1 pkt m/m w styczniu, nasilają się ograniczenia podaży pracy

zapowiadających redukcję liczby pracowników nad tymi planującymi nowe przyjęcia do pracy. "Wzrosła liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. Z kolei, według najnowszych danych (za listopad 2019 roku), zmalała (o niespełna 1%) agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

- Raport Challengera lipiec --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --15:45: USA - Indeks PMI dla przemysłu, fin. lipiec (konsensus: 50; poprzednio: 50,6) --16:00: USA - Wydatki na inwestycje budowlane (m/m) czerwiec --16:00: USA - Raport ISM dla przemysłu, lipiec (konsensus: 52

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

ADP, czerwiec (konsensus: 187 tys. poprzednio: 178 tys.) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, maj (m/m) (konsensus: 224 tys., poprzednio: 227 tys.)   --15:45: USA - Indeks PMI dla usług, fin., czerwiec (konsensus: 56,5, poprzednio: 56,8)   --16:00: USA - Raport ISM dla

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

:30: Strefa euro - Protokół z posiedzenia ECB --14:30: USA - Inflacja konsumencka, czerwiec (konsensus CIP r/r: 1,6%, poprzednio: 1,8%) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 223 tys., poprzednio: 221 tys.) --16:00: USA - Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

- Jednostkowe koszty pracy (kw/kw), I kw. (konsensus: -0,8%, poprzednio: 2,5%) --14:30: USA - Wydajność pracy (kw/kw), I kw. (konsensus: 3,5%, poprzednio: 1,3%) --14:30: USA - Bilans handlu zagranicznego (kw/kw), kwiecień (konsensus: -2,8 mld USD, poprzednio: -3,2 mld USD) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

: USA - Wydajność pracy, fin. (k/k) IV kw. (konsensus: 1,7%, poprzednio: 2,3%) --14:30: USA - Jednostkowe koszty pracy, fin. (k/k) IV kw. (konsensus: 1,2%., poprzednio: 0,9%) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --16:30: USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w VI, maleje odpływ z bezrobocia do zatrudnienia

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: młodych, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. "Według najnowszych danych (za kwiecień br.) zmniejszyła się wysokość wypłaconych świadczeń dla bezrobotnych. Agregatowa kwota zasiłków zmalała w porównaniu do marca o nieco ponad 2%. Jeśli

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

) --11:00: Strefa euro - Inflacja producencka, sierpień  (r/r konsensus: -0,4%; poprzednio: 0,2%) --11:00: Strefa euro - Sprzedaż detaliczna, sierpień (r/r konsensus: 1,9%; poprzednio: 2,2%) --13:30: USA - Raport Challengera --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

posiedzeniu ECB --14:30 - USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tydzień (konsensus: 220 tys , poprzednio: 210 tys.) (ISBnews/Macronext)

BIEC: WRP spadł m/m w XII, sezonowe wzrosty bezrobocia mogą nie wystąpić

również. Autorzy raportu podkreślili, że zmniejszyła się agregatowa kwota wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych i wg najnowszych danych (za październik br.) zmalała ona o ponad 1%, zaś w skali ostatniego roku wydatki budżetu państwa na zasiłki dla bezrobotnych zmalały o ponad 11%. (ISBnews)  

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

: 55,8, poprzednio: 54,3) --10:00: Strefa euro - Indeks PMI dla usług, fin. grudzień (konsensus: 56,5, poprzednio: 56,2) --14:15: USA - Raport ADP, grudzień (konsensus: 190 tys., poprzednio: 190 tys.) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 244 tys., poprzednio: 245 tys

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

;poprzednio: 3,1%) --13:30: USA - Raport Challengera --14:30: USA - Bilans handlu zagranicznego (USD) październik --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --16:00: USA - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles) --16:00: USA - Zamówienia na dobra bez środków trans.,fin

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

listę dziedzictwa światowego, u których odnotowano spadek obrotów, zyskują prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników. Sejm nie zgodził się natomiast na podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł i przyznanie go także tym, którzy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

. --12:30: USA - Raport Challengera październik --13:30: USA - Jednostkowe koszty pracy, wst. (k/k) III kw. --13:30: USA - Wydajność pracy, wst. (k/k) III kw. --13:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --14:45: USA - Indeks PMI dla przemysłu, fin. październik (konsensus: 55,9, poprzednio

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

: Strefa euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r), październik (konsensus r/r: 0,7%, poprzednio: 0,8%) --13:30: USA - Dochody Amerykanów (m/m), wrzesień --13:30: USA - Raport nt. wydatków Amerykanów, wrzesień --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --14:45: USA - Indeks Chicago

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

członka zarządu ECB (Danièle Nouy) --13:30: USA - Raport Challengera wrzesień --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 210 tys. poprzednio: 214 tys.) --15:15: USA - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles) --16: 00: USA - Zamówienia na dobra bez

Euro i dolar najdroższe od miesiąca, funt wciąż powyżej 5 zł

. amerykańskiego PKB za III kwartał (prognoza: 1,9 proc.), październikowy raport o zamówieniach na dobra trwałe (prognoza: -0,8 proc. M/M), raport o wydatkach i dochodach Amerykanów w tym samym miesiącu, tygodniowe dane nt. liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza: 221 tys.) oraz listopadowy odczyt

BIEC: WRP wzrósł o 0,5 pkt m/m w kwietniu, popyt na pracę jest wciąż wysoki

luty br.) zmalała także agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (o niespełna 2%)" - czytamy również. Nadal utrzymuje się przewaga liczby przedsiębiorstw prognozujących wzrost liczby pracowników, nad tymi zapowiadającymi głównie zwolnienia ( od IV kw. 2016 roku) "W ujęciu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

: 127 tys.) --14:30: USA - Bilans handlu zagranicznego (USD) (konsensus: -53,5 mld., poprzednio: -50,8 mld) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 222 tys., poprzednio: 227 tys.) --15:45: USA - Indeks PMI dla usług, fin. czerwiec (konsensus: 50,7, poprzednio: 50,9

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

    14:15 USA Raport ADP czerwiec 185 tys. 253 tys. 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego (USD) maj -46,3 mld  -47,6 mld 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 243 tys.  244 tys. 

BIEC: WRP wzrósł o 0,2 pkt w kwietniu, pozytywny trend na rynku pracy trwa

zmienne obrazujące wielkość napływu nowych bezrobotnych, liczbę zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz wielkość wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych" - czytamy w raporcie. Od II połowy 2013 roku maleje agregatowa kwota wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. Spadła również liczba

BIEC: WRP wzrósł o 0,7 pkt m/m w VII, okresowy wzrost bezrobocia

, powyżej 50 roku życia, oraz długotrwale bezrobotnych. "Według najnowszych danych (za maj br.) zmniejszyła się wysokość wypłaconych świadczeń dla bezrobotnych. Agregatowa kwota zasiłków zmalała w porównaniu do marca o około 1,5%" - napisali analitycy. Ogólnie dość dobrą sytuację na rynku

Na złotym spokojnie, zmiany dyktuje jedynie EUR/USD

doniesień makroekonomicznych interesujące będą jeszcze odczyty rozpoczętych budów w Kanadzie (godzina 14:15) oraz raport dotyczący tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA (14:30). Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets)  

Dobre nastroje utrzymują się na giełdach; na złotym spokojnie

bezrobocia i wniosków o zasiłki dla bezrobotnych istotne będą również: deficyt handlowy, zamówienia fabryczne i zapasy paliw. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets)  

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

. --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --15:45: USA - Indeks PMI dla usług sierpień  (konsensus 55,2, poprzednio 56) --16:00: USA - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams --16: 00: USA - Zamówienia na dobra bez środków transportu lipiec (m/m) (konsensus

BIEC: WRP spadł o 0,2 pkt w sierpniu, dalsza poprawa na rynku pracy

bezrobotnych. W lipcu br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych zmalała o ponad 35 tys. osób (spadek ok. 18%) i w ujęciu absolutnym po raz ostatni tak niewielki napływ bezrobotnych odnotowano blisko 20 lat temu. Wciąż maleje agregatowa kwoty wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych - nieustannie od września

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

. (k/k) III kw. --14:30: USA - Bilans handlu zagranicznego (USD) październik  (konsensus: -55 mld poprzednio: -54 mld) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --15:45: USA - Indeks PMI dla usług, fin. listopad  (konsensus: 54,4, poprzednio: 54,8) --16: 00: USA - Zamówienia

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w IV, wciąż permanentny brak pracowników

" - oceni Biuro. Od trzech miesięcy agregatowa wartość zasiłków dla bezrobotnych nie ulega większym zmianom. Jednak od sierpnia ubiegłego roku obserwujemy niewielki jej wzrost. Jak tłumaczą eksperci, związane jest to zapewne z nieco większym udziałem bezrobotnych uprawnionych do jego pobierania w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

(Yves Mersch) --13:30: USA - Raport Challengera, styczeń --14:00: Polska - Protokół z posiedzenia RPP --14:30: USA - Indeks kosztów zatrudnienia (k/k) IV kw. --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych --14:30: USA - Dochody i wydatki Amerykanów, grudzień --15:45: USA - Indeks Chicago

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

macierzyński w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Czytaj też: Nowe 500 plus. Jak je sensownie zainwestować? Rodzicielski dla niepracujących Matce, która w dniu porodu nie była nigdzie zatrudniona, miała status bezrobotnej, jest rolniczką lub studentką albo pracowała na podstawie umowy o dzieło i nie

Strach przed korektą na światowych giełdach odbija się na kursie złotego

bezrobotnych pokazują lepszy obraz rynku pracy w USA, niż wynikało to z poprzednich raportów. Analitycy rynkowi oczekiwali 1,4 mln wniosków, a faktyczny wynik był niższy o 222 tysiące. Jest to najwyższy spadek liczby wniosków od prawie dwóch miesięcy. To dobra wiadomość dla rynków i dla złotego, chociaż widać

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych – do 1,5 mln osób wobec 200 tys. tydzień wcześniej" - czytamy w raporcie. W tym tygodniu jest przewidziana publikacja stopy bezrobocia w lutym w Polsce. "Prognozujemy, że w lutym stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,6% z 5,5% w styczniu

Ebury: Wieści z amerykańskiego rynku pracy skupią uwagę inwestorów

w gospodarkę USA. Oprócz cotygodniowych danych o liczbie bezrobotnych zgłaszających się po zasiłek, rynek skupi się na czerwcowych „payrollsach" (najważniejszych, comiesięcznych odczytach z amerykańskiego rynku pracy), które wyjątkowo opublikowane zostaną tego samego dnia co wspomniane

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

amerykańskiego rynku pracy w maju, który poznamy w piątek, będzie ponury, bardziej bieżące dane z rynku pracy pokazują poprawę sytuacji. Dane z czwartku pokazały, że łączna liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych nieoczekiwanie spadła o blisko 3,9 mln. Naszym zdaniem, w kontekście zachowania dolara

BIEC: WRP spadł o 0,6 pkt m/m w XI, niska podaż pracy hamuje spadek bezrobocia

oddziałuje w kierunku dalszego spadku bezrobocia, jedna agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych zapowiada wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego, przy czym najnowsze dane dla tej zmiennej dotyczą września, podkreśliło Biuro.  "Wartości średniego tygodniowego czasu pracy uległy

Indeks złotego pozostaje w trendzie spadkowym

w okolicach 4,05. Dzisiaj czekają nas jeszcze interesujące dane dotyczące wskaźnika zaufania konsumentów w Unii oraz tygodniowy raport dotyczący zapasów paliw w USA. Tradycyjnie możemy spodziewać się chwilowej zmienności przy odczycie amerykańskich wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Łukasz

BIEC: WRP wzrósł o 0,1 pkt w czerwcu, wciąż pozytywne tendencje rynku pracy

. Obecnie utrzymuje się malejąca tendencja agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych i zmalała ona 4% m/m, zaś w ujęciu rocznym, wobec kwietnia ub. roku - zmalała o 13%, jak głosi raport Tendencje na rynku pracy są pozytywne, pomimo mniejszej liczby nowych ofert pracy napływających do PUP-ów

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

.  14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 250 tys. 259 tys. 14:30 USA Jednostkowe koszty pracy - wst. IV kw. 1,9% k/k 0,7% k/k 14:30 USA Wydajność pracy - wst. IV kw. 1% k/k 3,1% k/k   (ISBnews

Kurs EUR/PLN osiągnął kluczowy opór, złotemu ciążą obawy o kolejne cięcie stóp

kolejny rekord pod względem liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Może przybyć aż 3,5 mln osób bez pracy. Dziś po południu istotne będą również dane dotyczące bilansu handlu i zamówień fabrycznych za oceanem. Jutro z kolei poznamy kolejne raporty obrazujące sytuację na amerykańskim rynku pracy, w

Ebury: Dla dolara lipiec był najgorszym miesiącem od dekady

, który opublikuje ISM (Institute for Supply Management) poza przemysłem oraz piątkowym raporcie NFP (Non-farm Payrolls) z amerykańskiego rynku pracy w lipcu. Biorąc pod uwagę pogorszenie w cotygodniowych danych o zasiłkach dla bezrobotnych sądzimy, że raport z rynku pracy może zaskoczyć in minus. GBP

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

; 48,2 tys. 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 260 tys. 257 tys. 17:30 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)         (ISBnews)

Gorsze nastroje ciążą złotemu, w tle posiedzenie RPP

. To oznacza, że w drugiej połowie dnia powinien on reagować na zmiany nastrojów na świecie oraz publikowane po południu amerykańskie dane z rynku pracy (raport ADP - godz. 14:15; wnioski o zasiłki dla bezrobotnych - godz. 14:30), majowy raport nt. bilansu handlu zagranicznego (godz. 14:30), czerwcowy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

13:30 USA Raport Challengera grudzień   26,9 tys. 14:15 USA Raport ADP grudzień 170 tys. 216 tys. 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 260 tys. 265 tys. 15:45 USA Indeks PMI dla usług, fin. grudzień

Złoty słabnie, w tle obawy dot. negocjacji handl. UE-USA oraz o koronawirusa

wyjść ze stagnacji. O godzinie 14:30 poznamy raport dotyczący rynku pracy w USA. Oczekuje się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrośnie z 204 tys. w zeszłym tygodniu do 215 tys. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets

Inwestorzy i analitycy na złotym obawiają się o wyrok TSUE ws. kredytów w CHF

więc czekać na raport z ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Na świecie istotne będą dane z USA. O godz. 14:30 poznamy ostateczną wartość tamtejszego PKB oraz tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Dodatkowo spłynie wiele innych raportów, w tym dotyczących bilansu handlowego

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

zasiłek dla bezrobotnych ( konsensus: 236 tys., poprzednio: 233 tys.) --15:45: USA - Indeks PMI dla przemysłu, fin. styczeń ( konsensus: 55,5., poprzednio: 55,1) --16:00: USA - Raport ISM dla przemysłu, styczeń (ISBnews/Macronext)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

;   14:15 USA Raport ADP maj 185 tys. 177 tys. 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 239 tys. 234 tys. 15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu - fin. maj   52,8 (ISBnews/ Macronext)

Inwestorzy na GPW zaczynają majówkę

dla bezrobotnych. O 11:00 poznamy raport o unijnej stopie bezrobocia, która ma pozostać na tym samym poziomie, czyli 7,8%. Następnie o 14:00 niemiecki wskaźnik inflacji konsumenckiemu ma wynieść 1,7%, a kanadyjski PKB ma kształtować się na poziomie 0%. Wreszcie o 16:00 poznamy amerykański raport

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

- Wydatki Amerykanów (m/m) styczeń (konsensus: 0,2%, poprzednio: 0,4%) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 226 tys., poprzednio: 222 tys.) --15:45: USA - Indeks PMI dla przemysłu, fin. luty (konsensus: 55,9, poprzednio: 55,5) --16:00: USA - Prezes Fed

Rynek walutowy czeka dziś na unijne dane o PKB

pozycje na wzrost GBP/PLN. Z innych danych warto dziś zwrócić uwagę na deficyt handlowy w USA, który będzie podany o godz. 14:30, podobnie jak tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Dzień zamkną całkowite zamówienia fabryczne w USA (godz. 16:00). Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC

BIEC: WRP ponownie spadł w listopadzie, dalsza poprawa na rynku pracy

nadal optymistyczny. "W kierunku pozytywnych zmian na rynku pracy działają wszystkie jego składowe poza wzrostem wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych oraz brakiem istotnych zmian w długości czasu pracy. Największe pozytywne zmiany to malejący napływ nowych bezrobotnych czemu towarzyszy wysoka

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

11:00 Strefa Euro Inflacja PPI styczeń 0,5% m/m 0,7% m/m 11:00 Strefa Euro Stopa bezrobocia styczeń 9,60% 9,60% 13:30 USA Raport Challengera luty   -45,9 tys.  14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

  38,5 tys. 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 265 tys. 266 tys. 16:00 USA Zamówienia w przemyśle czerwiec -1,8% m/m -1% m/m 16:00 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. czerwiec   -2,3% m/m

BIEC: WRP nie zmienił się w maju, rynek pracownika jest silny

powyżej 50 roku życia, oraz długotrwale bezrobotnych. Według najnowszych danych (za marzec bieżącego roku), wielkość agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków z tytułu bezrobocia znacząco zmalała - prawie o 4%" - czytamy dalej. W kwietniu, siódmy miesiąc z rzędu, liczba przedsiębiorstw prognozujących

Inwestorzy czekają na korektę ostatnich wzrostów kursu PLN

zwiększyć się o 2,6%. Z kluczowych danych z rynków zagranicznych, w Wielkiej Brytanii zostanie podana sprzedaż detaliczna (godz. 10:30), a po południu (14:30-15:15) poznamy kilka raportów z USA. Spośród tych ostatnich najważniejsze będą rozpoczęte budowy domów, tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Złoty może kontynuować umocnienie do dolara, uwaga na funta

dowiedzą się, na jakim poziomie w kwietniu kształtowała się stopa bezrobocia (prognoza: 3,8 proc.) i średnie tygodniowe płace (prognoza: 3 proc. R/R) na Wyspach, a także poznają raport o złożonych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w maju (prognoza: 22,9 tys.). O losach całego dnia na rynku walutowym

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

tys.  14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 270 tys.  268 tys.  18:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio)       (ISBnews/Macronext)

Zwyżki kursu PLN mogą okazać się chwilowe, koronawirus nadal groźny

również uspokaja inwestorów. W efekcie na rynku walutowym widać większy apetyt na ryzyko, co niewątpliwie sprzyja notowaniom PLN. Internetowe media rozsiewają plotki o postępach prac nad efektywnym sposobem leczenia wirusa. Na podstawie niepotwierdzonego raportu z Chin stwierdzono, że zespół badawczy na

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

    14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 257 tys.  254 tys.  (ISBnews/Macronext)

BIEC: WRP spadł m/m w styczniu, wciąż wysoki popyt na pracę

charakteryzuje się niskim poziomem kapitału ludzkiego, a pracodawcy na ogół kierują tam oferty pracy gorzej płatnej" - podano również. Autorzy raportu podkreślili, że zmniejszyła się agregatowa kwota wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych i wg najnowszych danych (za listopad ub. r.) zmalała ona o ok. 3

Notowania złotego mogą mocno się wahać, na rynku nerwowość przed szczytem G-20

inflacja konsumencka w Niemczech, która ma wynieść 1,4% r/r. Następnie o 14:30 poznamy wartość amerykańskiego PKB, oczekiwaną na poziomie 3,1%. Już pół godziny później podane zostaną tygodniowe zasiłki dla bezrobotnych w USA, a o 17:00 poznamy indeks zbiorczy aktywności przemysłowej Kansas City Fed

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

mld )    - Eksport (USD) (poprzednio: 194,4 mld ) - Import (USD) (poprzednio: 238,1 mld ) --14:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych  (konsensus: 265 tys, poprzednio: 272 tys. )   --15:00: USA - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley

Jak legalnie zatrudnić nianię

zatrudniona legalnie, na podstawie umowy uaktywniającej przepracowała co najmniej 365 dni, a budżet państwa opłacał za nią składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Wystarczy, że się zarejestruje w urzędzie pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia nie wymaga, by

Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

:00 Polska Inflacja CPI - wst. sierpień -0,1% m/m -0,2% m/m 14:30 USA Dochody i wydatki Amerykanów lipiec     14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 236 tys. 234 tys. 15:45 USA Indeks Chicago PMI

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Inflacja CPI styczeń -1,3% r/r -1,3% r/r 09:30 Szwecja Decyzja ws. stóp procentowych luty - - 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 280 tys. 285 tys

Przegląd prasy

dwóch przetargach sprzedaży w maju --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 3 839 tys. w USA --MF: Dochody z podatków pośrednich- 22,6% planu, z CIT- 22,9%, PIT- 20,2% po III --T-Mobile zaczyna oferować firmom m.in. chmurę prywatną i hybrydową --MF: Deficyt w budżecie wyniósł 9,35

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

.     14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 245 tys. 238 tys. 14:30 USA Inflacja PPI kwiecień 2,2% r/r 2,3% r/r 14:30 USA Inflacja PPI kwiecień 0,2% m/m

Złoty pozostaje słaby pomimo spokojnej sytuacji na rynkach globalnych

sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii oraz informacje z USA w kwestii wniosków o zasiłki dla bezrobotnych i sprzedaży domów na rynku wtórnym. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets)  

Nastroje na rynkach nieco lepsze, złoty mocniejszy

rosnącej ucieczki od ryzyka. Dziś odbija w górę, wspierając przy okazji złotego. Ostatecznie o tym na jakim poziomie zakończy dzień zdecydują popołudniowe dane z USA. Wówczas inwestorzy poznają tygodniowy raport nt. wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza: 215 tys.), listopadowy indeks Uniwersytetu

Przegląd prasy

--Elektrobudowa ma aneks do umowy z PKN Orlen, zwiększający wartość do 44,3 mln zł --PGNiG ma zgody administracyjne na zakup 10% w złożu Duva w Norwegii --MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 848 mln zł --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 214 tys. w USA

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń 1 tys. -10,1 tys. 10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia grudzień 4,80% 4,80% 11:00 Strefa Euro Bilans handlu zagranicznego s.a. grudzień   22,7 mld EUR 14:30 USA Indeks NY

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

;         --13:00: Czechy - Decyzja CNB ws. stóp procentowych (konsensus: 0,50% poprzednio: 0,25%) --13:30: USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 235 tys. poprzednio: 234 tys.) --13:30: USA - Jednostkowe koszty pracy - wst. III kw. (konsensus

BIEC: WRP spadł o 0,1 pkt w maju, bezrobocie obniża się wolniej

zatrudnienia, liczbę zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz wielkość wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. Nieco większą niepewnością obarczone są informacje związane z opiniami menedżerów na temat ogólnej sytuacji gospodarczej oraz ich zamiary co do wielkości zatrudnienia" - czytamy w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

;   13:00 Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych listopad 0,25% 0,25% 13:00 Wlk. Brytania Kwartalny raport BoE nt. inflacji III kw.     13:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 255 tys. 258 tys

Niespodzianka na funcie

. Spada liczba bezrobotnych w USA Wczoraj poznaliśmy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Spadły one po raz kolejny poniżej psychologicznej bariery 250 tysięcy. Osiągnęły 249 tysięcy wobec oczekiwanych 257 tysięcy. Jak reagowały rynki walutowe? Dobre dane pozwoliły kontynuować umacnianie się dolara

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Wydajność pracy - wst. IV kw. -1,6% k/k 2,2% k/k 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 286 tys. 278 tys. 16:00 USA Zamówienia w przemyśle grudzień -2,6% m/m -0,2

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

procentowych grudzień 0,05% 0,05% 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 290 tys. 313 tys. 14

Środki antyrecesyjne wciąż w użyciu. Rekordy na giełdach

byłaby bardziej prawdopodobna. Pytanie czy zostaną te regulacje utrzymane w przyszłości. Kolejne rekordy na Dow Jones Wczoraj poznaliśmy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Wynik 247 tysięcy był bardzo mocno zbliżony do oczekiwań. O tym, że dane te nie miały większego wpływu świadczy spokojna

Słabe euro nadal ciąży złotemu, mogą pomóc informacje z Australii i Japonii

byłoby nieznacznym wzrostem w stosunku do marcowego wyniku 1. Z kolei o 14:30 spłyną dwa istotne odczyty z USA. Dla pierwszego z nich, dotyczącego zamówień na dobra trwałe w marcu, prognoza wynosi 0,8%, co oznaczałoby dużą poprawę w stosunku do -1,6% w lutym. Drugi to wstępny raport o liczbie wniosków o

Indeks WIG20 nie może dać sobie rady z poziomem 2400 pkt

komunikat nt. łącznej dynamiki PKB w cenach stałych za lata 2013-2018, ale ta wiadomość nie będzie wpływać na dzisiejsze notowania na GPW. Spośród danych z zagranicy, o godz. 10:30 poznamy te z rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Stopa bezrobocia ma wynieść 3,9%, a liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych 20

BIEC: WRP spadł w marcu, stopa bezrobocia będzie nadal się obniżać

pracy, głównie młodych bezrobotnych, oraz długotrwale bezrobotnych" - oceniło Biuro. Według najnowszych danych (za styczeń bieżącego roku) wielkość agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków z tytułu bezrobocia zmalała o ponad 2%. Agregatowa kwota wypłaconych świadczeń systematycznie maleje od

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

. 14:30 Strefa Euro Projekcje makroekonomiczne ECB       14:30 Strefa Euro Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB       14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 270 tys. 268 tys. 14:35

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

14:00 Polska Inflacja CPI - fin. kwiecień   0,1% m/m 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 277 tys. 274 tys. 14:30 USA Ceny eksportu kwiecień 0,1% m/m 0,0% m/m 14:30 USA Ceny eksportu bez towarów

Ropa traci na wartości, a inwestorzy czekają na NFP

1.1176, ponieważ raport podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA okazał się lepszy niż przypuszczano. "Lonnie" znajduje się pod presją, ponieważ dzisiaj o godz. 14:30 opublikowany zostanie bilans handlowy Kanady, którego prognozy pokazują poziom 1,5 mld, podczas gdy amerykański wskaźnik ISM

Rekordowo niski deficyt Polski. Stopy procentowe bez zmian? - Komentarz walutowy z dnia 23.06.2017

państwach. Dane z Ameryki Północnej Wczoraj o godzinie 14:30 poznaliśmy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Dane te są wyprzedzającą informacją na temat rynku pracy. Rosnąca liczba wniosków przeważnie przekłada się na wzrost stopy bezrobocia. Wynik 241 tysięcy był gorszy o tysiąc od oczekiwań

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Carney) - - - 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 273 tys. 267 tys. (ISBnews/XTB)

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

11:00 Strefa Euro Sprzedaż detaliczna w.d.a. styczeń 1,3% r/r 1,4% r/r 13:30 USA Raport Challengera luty   75,1 tys. 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 271 tys. 272 tys. 14:30 USA Jednostkowe koszty

Przegląd prasy

dla bezrobotnych wyniosła 234 tys. w USA --NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w listopadzie głosował E. Łon --'Minutes' RPP: Wzrost PKB pozostanie relatywnie wysoki w najbliższych kwartałach --'Minutes' RPP: Inflacja przejściowo przyspieszy, potem zbliży się do 2,5% r/r --'Minutes': Na

Dobre dane z Chin. Stopy procentowe w Kanadzie w górę

. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym warto zwrócić uwagę na: 14:30 - USA - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, 16:00 - USA - półroczny raport na temat polityki monetarnej prezesa FED.Źródło: Stopy procentowe w Kanadzie w górę - Komentarz walutowy z dnia 13.07.2017

Po wczorajszej korekcie złoty ponownie może się umacniać

:00, kiedy poznamy wskaźnik PMI ze Strefy euro. Oczekuje się odczytu lepszego niż w ubiegłym okresie, czyli 58. Następnie o 14:15 i 14:30 mamy odpowiednio raport ADP o stanie zatrudnienia i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA (spodziewane wartości to odpowiednio 190 tys. i 240 tys.). Łukasz

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

bezrobocia listopad 5,20% 5,20% 10:30 Wielka Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych grudzień 2,5 tys. 3,9 tys. 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień - 21,30

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

- - 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień - 316 tys. 15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA listopad

Złoty umacnia się dziś rano po dobrym sygnale z Niemiec

korekty spadkowej złotego, brakuje jeszcze wielu elementów. Dla rynku walutowego kluczowe będą dziś doniesienia z USA. O godz. 14:15 opublikowany zostanie raport ADP o zatrudnieniu. Tradycyjnie szczególnie ważne będą wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień. Te dane poznamy o 14:30, a rynek

Ropa znów pod presją wzrostową

sprzedaży detalicznej za marzec. Dziś uwagę rynków skupi odczyt indeksu PMI dla usług z W. Brytanii (10:30), a następnie z USA cotygodniowa liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych (14:30) i wystąpienie szefa Fed z St. Loius Jamesa Bullarda (17:30). Pomimo kolejnego silniejszego od oczekiwań wzrostu