raport o inflacji nbp

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2020 to 3,2%

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w marcu-kwietniu 2020 r., wynosi 3,2% na 2020 r., 2,5% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2019 to 2,3%

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 25 analityków we wrześniu i październiku br., wynosi 2,3% na 2019 r., 2,9% na 2020 i 2,6% na 2021 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2019 to 1,7%

prawdopodobieństwo inflacji w paśmie celu jest wysokie (68%), podobnie jak dla kolejnych lat horyzontu prognostycznego (74% dla 2020 r. i 65% dla 2021 r.)" - czytamy w raporcie. Centralne prognozy inflacji CPI na lata 2020-2021 znajdują się bardzo blisko celu inflacyjnego NBP i wynoszą 2,4%, podkreślono

Projekcja NBP:Inflacja CPI wyniesie 3,3% w 2020 r. oraz 1,5% w 2021, 2,1% w 2022

. Realizacja tego scenariusza będzie zależeć w znacznym stopniu od przebiegu pandemii i utrzymywania się popytu na surowce energetyczne na obniżonym poziomie oraz od ewentualnych nowych decyzji krajów grupy OPEC i innych producentów dotyczących wielkości wydobycia" - czytamy w "Raporcie o inflacji

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2019 to 2,2%

odchyleń od celu inflacyjnego jest wysokie dla wszystkich lat horyzontu prognostycznego, zwłaszcza dla bieżącego roku (93%, wobec 72% w 2020 r. i 60% w 2021 r.), podkreślono. "Warto zauważyć, że o ile dla 2019 r. prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (78%) jest wyraźnie wyższe

Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, inflacja sięgnie 2,3% w całym 2019 roku

pieniężnej "błyskawicznie ubywa", gdy osłabia się koniunktura. Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 2% w 2019 r. i przyspieszy do 2,9% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r. NBP napisał w "Raporcie o inflacji", że przy założeniu braku

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2019 to 2,2%

wysokie (74% w 2019 r. i 70% w 2020 r.). Prognozy zagregowane wskazują na wyższe prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%) niż powyżej niego. Dla 2019 r. prawdopodobieństwa te wynoszą 68% wobec 32%, zaś dla 2020 r. - 57% wobec 43%" - czytamy w raporcie. Ankieta jest

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 1,8%

ukształtowania się inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%-3,5%) wynosi 81% w 2019 r. i 72% w 2020 r. O ile w 2019 r. prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu (63%) jest wyraźnie wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu (37%), o tyle w 2020 r. oba prawdopodobieństwa są sobie bliskie

BOŚ Bank: Dane z USA i Niemiec oraz posiedzenie RPP kluczowe w tym tygodniu

referencyjną NBP na poziomie 1,5%. Nie oczekujemy istotnych zmian w komunikacie po posiedzeniu Rady. Na lipcowym posiedzeniu RPP zapozna się z najnowszą projekcją makroekonomiczną NBP. Oczekujemy, że projekcja inflacji wskaże na wyraźną korektę w górę prognozy inflacji - w przypadku 2019 r. i I poł. 2020 r

RPP przyjęła uchwałę ws. zmian zasad tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (NBP), podał bank centralny. "Rada przyjęła 'Raport o inflacji. Listopad 2019

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r.

relatywnie silna presja popytowa w polskiej gospodarce, która swoje maksymalne natężenie osiągnie w przyszłym roku" - czytamy w "Raporcie o inflacji". Dodatkowym impulsem o charakterze podażowym, który podwyższy inflację w bieżącym roku, a następnie jego wpływ będzie stopniowo wygasał, jest

Szpunar z NBP:Spowolnienie strefy euro największym ryzykiem dla wzrostu w Polsce

gospodarkę. Czy dalej będzie utrzymywać się ta odporność polskiej gospodarki - zobaczymy" - dodał. Wzrost PKB sięgnie 4,5% w tym roku, a następnie spowolni do 4% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej NBP, opublikowanej w "Raporcie o inflacji"

Hardt z RPP za podwyżką stóp, gdyby inflacja trwale pozostawała blisko 3,5% r/r

wiarygodność banku centralnego. Nie możemy zapominać, że rolą NBP jest dbanie o wartość pieniądza. Lepiej realizujemy nasze zadanie, gdy mamy inflację na poziomie 2% niż 3%" - powiedział Hardt w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej". Według niego, taka niewielka podwyżka stóp procentowych

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 1,9%

inflacji do 1,8-2,8% w 2019 r. i do 1,9-3 % w 2020 r. Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 2,2% oraz 2,5%" - czytamy w raporcie. Wiosenna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2018 r. była przeprowadzona między 19 marca a 4 kwietnia. W badaniu ankietowym wzięło udział 20

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2,3% w 2019 r. oraz 2,8% w 2020 r.

gospodarstw domowych" - czytamy w "Raporcie o inflacji". "W dalszym horyzoncie projekcji inflacja cen konsumenta obniży się, pozostając do końca 2021 r. w pobliżu 2,5%. Złoży się na to towarzysząca spadkowi dynamiki PKB niższa presja popytowa oraz wygasanie wpływu zaburzeń podażowych na

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,7% 2019 r. oraz 2,7% w 2020 r.

się niski wzrost cen w otoczeniu gospodarczym Polski" - czytamy w "Raporcie o inflacji". "Ograniczająco na inflację oddziaływać będzie także znaczna liczba imigrantów na krajowym rynku pracy, w głównej mierze obywateli Ukrainy. Ich obecność zwiększa potencjał produkcyjny polskiej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane niemieckie i CPI w Polsce

gospodarstw domowych oraz nastrojów konsumentów w USA. "Pomimo ograniczonej skali spowolnienia polskiej gospodarki oraz silnego wzrostu inflacji na przełomie roku nie dostrzegamy wysokiego ryzyka zmian stóp procentowych NBP. Zgłoszony na posiedzeniu lipcowym wniosek o podwyżkę stóp zyskał poparcie

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP

, że Rada podtrzyma ocenę, że 'obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną', a prezes NBP podczas konferencji prasowej podtrzyma przekaz o stabilizacji stóp procentowych w dłuższej perspektywie

Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r.

skutek – oddziałującego z opóźnieniem – wzrostu presji popytowej i kosztowej w polskiej gospodarce. Przy przyjętym w projekcji założeniu o braku zmian stóp procentowych NBP, inflacja cen konsumenta w latach 2019-2020 nieznacznie przekroczy poziom 2,5%" - czytamy w "Raporcie o

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 11 lipca --09:00: NBP opublikuje "Raport o inflacji - lipiec 2016" z projekcją CPI i PKB --10:00: Prezentacja przez NBP projekcji inflacji i PKB z "Raportu o inflacji - lipiec 2016" --14:00: GUS poda pełne dane o CPI za czerwiec   WTOREK, 12 lipca

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 7 lipca --11:00: Spotkanie prasowe PGNiG nt. porozumienia ws. przystąpienia PGNiG do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla   PONIEDZIAŁEK, 11 lipca --09:00: NBP opublikuje "Raport o inflacji - lipiec 2016" z projekcją CPI i PKB

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi szczyt UE, posiedzenie RPP

samym czerwiec był drugim miesiącem z rzędu wzrostu inflacji bazowej" - czytamy w raporcie. Bank prognozuje, że czerwcu zatrudnienie obniżyło się w skali roku o 3,5%, wobec spadku majowego o 3,2% r/r, zaś dynamika czerwcowych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 2,6% r/r. "

Inflacja będzie oscylować w okolicach 3,5% r/r na przełomie roku wg analityków

% r/r w czerwcu. W ujęciu miesięcznym inflacja wzrosła o 0,0%. Ekonomiści spodziewają się, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii podniosła się do do 2,1-2,2% r/r z 1,9% r/r odnotowanych w czerwcu br. Niektórzy ekonomiści wskazują, że jeżeli wszystkie zakładane zmiany

Goldman Sachs: Wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w 2018 r.

Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w tym roku, prognozuje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Według jego ekonomistów, pierwsza podwyżka stóp procentowych w Polsce nastąpi w I kw. 2019 r. o 25 pb. "Zgodnie z projekcją listopadową NBP, oczekuje on wzrostu PKB

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w III kw. 2020 r.

oczekiwana podwyżka cen produkcji w całej próbie nieznacznie wzrosła (o 0,1 pkt proc. s.a.) względem wartości obserwowanej w marcowej edycji badania" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". Według NBP, wzrost dyspersji skali prognozowanych

Szpunar z NBP: Podwyżki cen energii po 2019 r. mogą być rozłożone w czasie

wytwórcom energii części wzrostu cen certyfikatów CO2 zostanie jednak wykorzystany również w kolejnych latach oddziałując w kierunku niższych niż w projekcji cen energii" - napisano w opublikowanym dziś przez bank centralny "Raporcie o inflacji". Z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej

Glapiński: Zmienność kursu złotego utrzymuje się na poziomie najniższym od dekad

dowodów skuteczności polityki monetarnej NBP" - powiedział Glapiński podczas wystąpienia w Sejmie. W opublikowanym wcześniej w lipcu przez NBP "Raporcie o inflacji" także podkreślano, że kurs złotego do głównych walut pozostał stabilny, a w ostatnim czasie 3-miesięczna implikowana

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA i Polski

produkcji przemysłowej w strefie euro" - czytamy w raporcie. Według BOŚ Banku, na polskim rynku najciekawszym wydarzeniem będzie piątkowa publikacja ostatecznych danych nt. marcowego wskaźnika CPI, w szczególności struktury marcowej inflacji. "Wstępny szacunek zaskoczył niskim wynikiem na

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

; - czytamy dalej. Wzrost PKB sięgnie 3,2% w tym roku, a następnie spowolni do 3,1% w 2021 r. i do 3% w 2022 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji". (ISBnews)  

Glapiński: Poziom inwestycji jest daleko wyższy niż pokazują to statystyki

wcześniej. W opublikowanym w tym tygodniu "Raporcie o inflacji" NBP napisał, że znaczący wkład do wzrostu PKB mają również inwestycje. "Do rosnących od kilku kwartałów inwestycji publicznych od III kw. ub.r. dołączyły inwestycje w sektorze przedsiębiorstw, zwłaszcza średnich i dużych firm

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie RPP, struktura PKB w I kw.

. dokonanego dotychczas luzowania między jego zwolennikami z prezesem NBP na czele, a jego kontestatorami (wśród których najdonośniejszym krytykiem jest Kamil Zubelewicz)" - oceniono w raporcie. Ekonomiści banku oczekują również serii publikacji danych obrazujących skutki pandemii dla światowej

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Spadek PKB sięgnie 5,4% w tym roku, a następnie Polska osiągnie wzrost gospodarczy na poziomie 4,9% w 2021 r. i 3,7% w 2022 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji"

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 2,1%

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 25 analityków na przełomie marca i kwietnia br., wynosi 2,1% na 2017 r. oraz 2,2% na 2018 r. i 2,4% w 2019 r. W poprzedniej edycji ankiety

BOŚ podtrzymał prognozę 4% wzrostu PKB i obniżył inflacji - do 1,5% w 2019 r.

nasze założenia dot. silniejszego wzrostu inflacji CPI z początkiem 2020 r. uważamy, że w średnim okresie zacieśnienie polityki pieniężnej jest prawdopodobne. Niezależnie od bieżącej retoryki większości członków RPP, gł. prezesa NBP, sądzimy, że silniejszy wzrost inflacji bazowej oczekiwany w 2019 r. i

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 10 lipca  --09:00: NBP opublikuje "Raport o inflacji - lipiec 2017" z projekcją CPI i PKB --10:30: Briefing wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita dot. inwestycji drogowych w województwie warmińsko-mazurskim, połączony z wizytacją budowy drogi

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2016 to 0,9%

Warszawa, 21.01.2016 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu, wynosi 0,9% na 2016 r. i 1,8% na 2017 r., wynika z raportu NBP. W 2015 r. deflacja średnioroczna wyniosła 0,9

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to -0,3%

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków w marcu i kwietniu, wynosi -0,3% na 2016 r., wynika z raportu NBP. W 2015 r. deflacja średnioroczna wyniosła 0,9%. W poprzedniej

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2015: -0,6%

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w czerwcu to -0,6% na 2015 r., +1,5% w 2016 r. i +2% w 2017 r., wynika z raportu NBP. W 2014 r. inflacja średnioroczna wyniosła 0

Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

nastąpi w styczniu, mówi się jednak o drugiej fali podwyżek w dalszej części roku). "Mamy przed sobą 3-4 miesiące wzrostów inflacji i wzrostów inflacji bazowej. Po 3-4 miesiącach tego roku inflacja będzie zawracać. NBP ma dość dużą tolerancję na wychylenia inflacji i nie będzie podwyższać stóp

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 1,9%

1,9%. W kolejnych dwóch latach inflacja znajdzie się blisko celu inflacyjnego NBP (2,5%). W 2018 r. nie powinna wyjść poza przedział 1,8-2,6% (przy prognozie centralnej równej 2,2%), zaś w 2019 r. poza przedział 1,9-2,9% (prognoza centralna to 2,4%)" - czytamy w raporcie. Ankieta jest

Projekcja NBP: Inflacja ukształtuje się poniżej celu do końca 2019 r.

konsumenta pozostanie poniżej celu inflacyjnego NBP" - czytamy w raporcie. W listopadowej projekcji bank centralny spodziewał się, że inflacja konsumencka wyniesie 1,3% r/r w 2017 r., a w przyszłym roku inflacja wyniesie 1,5% r/r. Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu

Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski na ten rok do 1,8% z 3,3%

konsumpcja prywatna i inwestycje" - czytamy w raporcie "Global Economic Outlook - March 2020". Według Fitcha, konsumpcja prywatna wzrośnie o 2,5% w tym roku i o 4,4% w roku przyszłym. Agencja wskazuje, że bank centralny może podnieść stopy procentowe w przyszłym roku. "NBP

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 1,6%

Warszawa, 18.01.2017 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w grudniu ub.r. i styczniu br., wynosi 1,6% na 2017 r. oraz 2% na 2018 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,8% 2018 r. oraz 3,2% w 2019 r.

najsilniej wpływają na przyszłą ścieżkę krajowych cen energii" " - czytamy w "Raporcie o inflacji". Wzrost notowań cen ropy naftowej i węgla kamiennego przekładać się będzie w projekcji listopadowej na wyższe krajowe ceny paliw i opału. "Wyższe ceny węgla, wraz ze wzrostem cen

Kurs złotego pozostaje pod wpływem danych makro i rozmów handlowych

. Dziś o godzinie 12:00 poznamy jeszcze wskaźnik nastrojów konsumenckich Ipsos. Tutaj z kolei można oczekiwać dobrego wyniku. Najnowszy raport NBP zawiera wyższe prognozy dotyczące inflacji. Swój maksymalny poziom inflacja CPI ma osiągnąć w pierwszym kwartale 2020 r. Powodem są rosnące koszty pracy

Złoty powinien kontynuować wczorajsze umocnienie

, ale również w związku z dużą liczbą publikacji makroekonomicznych z polskiej gospodarki. Po wczorajszej publikacji przez Narodowy Bank Polski (NBP) kwietniowych danych o inflacji bazowej w Polsce, w środę Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o płacach (prognoza: 4,5 proc. R/R) i

NBP: Firmy planują dalszy wzrost cen produktów i usług w IV kwartale 2017 r.

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa planują zwiększanie cen swoich produktów i usług, zarówno zasięgu takich podwyżek, jak i ich średniej wysokości, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Z badań NBP wynika, że niepewność przedsiębiorstw co do kierunku i siły przyszłej inflacji

PIE: PKB spadnie o 4% lub o 7% (w scenariuszu pesymistycznym) w 2020 roku

Polski w 2020 r. zmniejszy się o 7,1%. W tym wariancie wpływ epidemii przekracza 10 pkt proc., a podział źródeł spadku na popyt krajowy i sytuację zewnętrzną rozkłada się niemal po połowie" - czytamy w miesięczniku makro Instytutu. Autorzy raportu wskazują, że sektor budowlany radzi sobie w

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to 1,9%

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków na przełomie czerwca i lipca br., wynosi 1,9% na 2017 r. oraz 2% na 2018 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na

NBP: Firmy planują podwyżki cen produktów własnych w I kwartale

podniesienie cen - obecnie przewyższa on o 43 pkt proc. udział firm spodziewających się obniżenia cen produkcji własnej. Prognozy przedsiębiorstw badanych w ramach SM NBP wskazują też na wzrost skali przeciętnych deklarowanych podwyżek cen wyrobów własnych. Czynnikiem oddziałującym na plany przedsiębiorstw

Hardt z RPP: Tempo wzrostu PKB spowolni do ok. 4% r/r w 2019 r.

;Raporcie o inflacji" wzrost PKB sięgnie 4,8% w 2018 roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2019 r. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,4%. (ISBnews)  

Credit Agricole podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,7% z 4,3%

wyższą od naszych oczekiwań dynamiką PKB w I kw. br. W strukturze danych za I kw. szczególnym zaskoczeniem była wyższa dynamika nakładów na środki trwałe. Dane o inwestycjach firm zatrudniających co najmniej 50 osób sygnalizują, że mimo wyraźnego pogorszenia koniunktury u głównych partnerów handlowych

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 7 lipca --10:00: Konferencja prasowa Brastera --11:30: Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Toruń a Grupą Energa --14:00: NBP opublikuje dane o aktywach rezerwowych za czerwiec    PONIEDZIAŁEK, 10 lipca  --09:00: NBP opublikuje "Raport o inflacji

Inflacja stopniowo przyspieszy do ok. 3% r/r w III kwartale wg analityków

wzrostu inflacji bazowej, choć w naszej ocenie potencjał tego wzrostu stopniowo wyczerpuje się. Jak wskazywaliśmy w naszych raportach, w pierwszych miesiącach br. wybicie inflacji bazowej, w szczególności wskaźnika dodatkowo wykluczającego towary i usługi o dużym wpływie decyzji administracyjnych na ceny

Przegląd prasy

mieć min. 80 stacji Avia na koniec 2020 roku --Kurs akcji Drageus Games wzrósł o 3,3% podczas debiutu na NewConnect --EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna --Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 3% r/r w grudniu --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro

NBP: Firmy nie oczekują znaczącego wzrostu inflacji PPI w III kw. br.

elektrycznej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Jak podaje NBP, podwyżki cen prądu nie zmaterializowały się w stopniu, w jakim obawiały się tego przedsiębiorstwa (przed wprowadzeniem rozwiązań administracyjnych w końcu ub.r.) i zgodnie z obecnie

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 4,5% w tym roku, a następnie spowolni do 4% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji". W raporcie z marca 2019 r. NBP

Dybuła z BNP Paribas: Wzrost PKB sięgnie 3,2% w 2020, przyspieszy do 3,5% w 2021

chodzi o spowolnienie aktywności gospodarczej. Spowolnienie spowoduje ograniczenie presji popytowej na ceny i inflacja spadnie" - powiedział Dybuła. Autorzy raportu wskazują, że w środowisku podwyższonej inflacji powyżej dopuszczalnego górnego pasma odchylenia podwyżki stóp procentowych mogłyby

Inflacja może przyspieszyć do 3,5% r/r w I kw. 2020 roku wg analityków

, że inflacja przekroczy 2,5% na koniec 2019 roku i zbliży do górnego pasma odchyleń 3,5% r/r w I kw. 2020 roku Według drugiego szacunku GUS, inflacja konsumencka wyniosła 2,4 r/r w maju wobec 2,2% r/r w kwietniu. W ujęciu miesięcznym inflacja wzrosła o 0,2%. Analitycy nie spodziewają się wyjścia

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2015 to 0,2%

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 24 analityków w grudniu i styczniu, to 0,2% na 2015 r. i 1,8% w 2016 r., wynika z raportu NBP. W 2013 r. inflacja średnioroczna wyniosła 0,0

BOŚ Bank: Posiedzenie EBC i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

płynnościowych (TLTRO)" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. W tym tygodniu zaplanowane jest także posiedzenie RPP. "Nie oczekujemy zmian poziomu stóp, jak i przekazu w komunikacie po posiedzeniu Rady. W dotychczasowym łagodnym tonie zostanie utrzymana zapewne retoryka prezesa NBP. Co prawda

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to -0,5%

50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), a scenariusz centralny to -0,5%." - czytamy w raporcie. W dwóch kolejnych latach spodziewana jest dodatnia, i rosnąca, dynamika cen, choć inflacja z dużym prawdopodobieństwem pozostanie poniżej celu NBP (2,5%). Prawdopodobieństwo inflacji poniżej

NBP: Firmy oczekują wzrostu inflacji PPI w II kw. br.

wynikają prawdopodobnie z wcześniejszego przeszacowania spodziewanych podwyżek cen energii elektrycznej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw. Jak podaje NBP, na względnie wysokim poziomie (pomimo spadku względem poprzedniego badania) kształtuje się

Kotłowski z NBP: Impuls fiskalny mocniej podbije PKB w 2020 r. niż w 2019 r.

. Choć z drugiej strony część gospodarstw domowych może dokonywać oszczędności przezornościowych, co obniży efekt działania impulsu" - wskazał także dyrektor. W marcowym "Raporcie o inflacji" bank centralny podał, że w latach 2019-2021 dynamika krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w br. to -0,6%

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 17 analityków we wrześniu i październiku, wynosi -0,6% na 2016 r., 1,1% w 2017 r. i 1,7% w 2018 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 4,3% w tym roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2020 r. i do 3,3% w 2021 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji". W raporcie z lipca 2019 r. NBP

Kalendarium ISBnews

SOBOTA, 10 marca  --09:00: Polskie Forum Ekonomiczne (PFE 2018) w Londynie    PONIEDZIAŁEK, 12 marca --XXV Welconomy Forum in Toruń --09:00: NBP opublikuje "Raport o inflacji - marzec 2018", zawierający projekcję CPI i PKB --10:00: Konferencja

BOŚ Bank: Sytuacja w handlu międzynar. i posiedzenie RPP w centrum uwagi

obszarze nie nastąpi jednoznaczny postęp, wskazujący na spadek ryzyka eskalacji globalnego konfliktu handlowego, trudno nam założyć by po dotychczasowej eskalacji retoryki dot. handlu rynki trwale „zapomniały" o problemie protekcjonizmu" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Analitycy

NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2015 to -0,4%

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 22 analityków w marcu i kwietniu to -0,4% na 2015 r., +1,4% w 2016 r. i +2,1% w 2017 r., wynika z raportu NBP. W 2014 r. inflacja średnioroczna

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

rządu obejmujące dotacje dla przedsiębiorstw, w tym dofinansowanie do wynagrodzeń w czasie obniżonego wymiaru czasu pracy oraz przestoju ekonomicznego" - czytamy w "Raporcie o inflacji". Według centralnej ścieżki projekcji, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2020-2022

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. struktury PKB w III kw.

, szczególnie wobec prognozowanego solidnego wzrostu listopadowego wskaźnika CPI w okolice celu inflacyjnego NBP (2,4-2,5% r/r). O ile publikowane w tygodniu bieżącym dane (szczególnie dot. inflacji) mogą mieć nieco większy wpływ na krajowy rynek niż większość publikacji danych, to w dalszym ciągu bardzo

Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r.

stopniowo rosnąć i w latach 2019-2020 ukształtuje się nieznacznie powyżej 2,5%. Wzrost inflacji CPI w latach 2018-2020, w tym zwłaszcza inflacji bazowej, będzie spowodowany wzrostem presji kosztowej i popytowej w polskiej gospodarce" - czytamy w "Raporcie o inflacji". "W kierunku

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

. W całym 2018 r., w takich okolicznościach, średnioroczna inflacja może wynieść co najwyżej 2.0% wobec chociażby prognozowanego przez NBP w marcowym Raporcie o inflacji poziomu 2.1%. Opublikowane dziś dane nie będą miały wpływu na politykę pieniężną w najbliższych miesiącach. RPP kilka dni temu

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na I kwartał do 4,3% z 4,1%

wspierany przez słabnący, ale nadal wysoki popyt wewnętrzny, który będzie dodatkowo wspierany przez zapowiadane luzowanie fiskalne. Dlatego prognozujemy, że w 2019 r. import wzrośnie o 6% wobec szacowanych 9,9% w ubiegłym roku" - napisano też w raporcie. Według prognoz Pekao, w najbliższych

Projekcja NBP: Inflacja ukształtuje się na poziomie celu w 2019 r.

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2% w 2018 r., i przyspieszy do 2,5% r/r w 2019 r., wynika wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 16 lipca --10:00: NBP zaprezentuje "Raport o inflacji – lipiec 2018" wraz z projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje bilans płatniczy, maj br. --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi rozwój epidemii koronawirusa w Europie

będą dane dotyczące indeksu ISM w USA w lutym i indeks nastrojów PMI Caixan w usługach w Chinach "Cały czas należy wskazać na informacje o rozwoju epidemii na świecie jako kluczowe dla sytuacji rynkowej. Bardzo istotne będą wszelkie informacje dot. liczby zachorowań, jak również wszelkich

BOŚ Bank:Dane z Niemiec, proces formowania rządu we Włoszech skupią uwagę rynków

gospodarczego oraz inwestycji oczekujemy, że większość Rady cały czas będzie wskazywała na perspektywę stabilnych stóp procentowych. Wydaje się, że dużo istotniejsze będą z kolei wyniki najnowszej projekcji inflacyjnej NBP. O ile prawdopodobna korekta w dół prognozy inflacji na 2018 r. będzie wspierała

Deloitte: 63% polskich CFO uważa, że pandemia nie zakłóciła płynności finansowej

. Ponad połowa badanych (56%) stwierdziła, że koronawirus nie spowodował opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów ani zatorów płatniczych. Z kolei 39% menedżerów przyznało, że ich firmy borykają się z takimi problemami" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Kluczowa strategia na

W tym tygodniu dla rynków najważniejsze relacje z czerwcowych posiedzeń Fed, EBC

naftowej projekcja prawdopodobnie przyniesie obniżenie prognozy inflacji na bieżący rok (wobec dotychczasowej prognozy średniorocznej inflacji na poziomie 2%). Obniżenie ścieżki inflacji w projekcji NBP w połączeniu z bieżącym spadkiem inflacji w czerwcu mogą poskutkować nie tylko utrzymaniem

Złoty przystopował, ale wciąż ma przestrzeń do umocnienia

, każą wyrzucić do kosza niedawną pesymistyczną prognozę NBP, która przewidywała spadek PKB w 2020 roku o 5,4 proc., i oczekiwać płytszej recesji i szybszego wychodzenia z niej. Co więcej, to powinno pociągnąć za sobą wyższą przyszłą inflację, co za jakiś czas wpłynie na zmianę oczekiwań odnośnie

Kalendarium ISBnews

Polsce   --14:00: GUS poda CPI w marcu 2017 r.   ŚRODA, 12 kwietnia --10:00: Śniadanie prasowe Deloitte pt. "Sprint czy marsz - W jakim tempie rośnie branża fitness?" --11:00: Spotkanie prasowe Medicalgorithmics --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za marzec 

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 3,6% w tym roku i 3,8% w 2020 r.

-2021 nieznacznie wzrasta stopa bezrobocia, choć wciąż będzie się ona kształtować na bardzo niskim poziomie" - czytamy w "Raporcie o inflacji". Według centralnej ścieżki projekcji, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2019-2021 odpowiednio: 4%, 4,2% i 4,3% (wobec 4,4% w

Kalendarium ISBnews

konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. --14:00: NBP opublikuje bilans płatniczy za listopad 2017   WTOREK, 16 stycznia  --10:00: Spotkanie prasowe Link4 pt. "Miliard przypisu - i co dalej?" --13:00 Spotkanie prasowe PKP Energetyka  --14:00: NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za

Kalendarium ISBnews

sierpień  --10:00: GUS poda dane o wynikach finansowych SKOK-ów za 2017 r. --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za wrzesień  (ISBnews)

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

administracyjnych walki z pandemią na świecie i w kraju, jak również dynamicznie zmieniających się warunków na rynkach finansowych" - podkreślono w raporcie. Ekonomiści banku wskazują, że pomimo utrzymywania się inflacji CPI na podwyższonym poziomie, perspektywa jej szybszego spadku w obliczu znaczącego

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 4,8% w tym roku, a następnie spowolni do 3,6% w 2019 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji". Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,4

NBP: Większość firm planuje podnoszenie cen wyrobów własnych w I kw.

. Powstaje jednak pytanie o trafność tych przewidywań, gdyż wzrost udziału przedsiębiorstw spodziewających się przyspieszenia inflacji CPI jest obserwowany od około dwóch lat" - podano także.  W grudniu 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2730 podmiotów wybranych z terenu całego

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane globalne i posiedzenie RPP

. Oczekujemy, że Rada podtrzyma ocenę, że „obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną", a prezes NBP, podczas konferencji prasowej podtrzyma przekaz o stabilizacji stóp procentowych w

BOŚ Bank: Rynki czekają na wynik spotkania Trump - Xi podczas szczytu G20

wysokiej niepewności, w naszej ocenie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ocieplenie stosunków USA – Chiny skutkujące powrotem do negocjacji handlowych. Przy takim scenariuszu oczekiwalibyśmy gestu „dobrej woli" ze strony USA np. w postaci deklaracji o odstąpieniu od zamiaru

Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do 2018 r.

/r w 2018 r. "Informacje, które napłynęły po cut-off date projekcji marcowej, wpłynęły na niewielkie obniżenie ścieżki inflacji" - czytamy w raporcie. Jak podaje NBP, niższy wzrost indeksu cen konsumenta wynika z rewizji w dół ścieżki inflacji bazowej, częściowo kompensowanej

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 4,7% w tym roku i do 4,1% w 2018 r.

niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska i malejąca stopa bezrobocia BAEL" - czytamy w "Raporcie o inflacji". Według NBP, obniżające się bezrobocie, wysoka liczba ofert pracy oraz malejące prawdopodobieństwo utraty pracy przyczynią się w horyzoncie projekcji do dalszego przyśpieszenia

Goldman Sachs: Wzrost PKB Polski wyniesie 4,4% w 2017 r., 3,6% w 2018 r.

prognozą raczej stopniowego wzrostu inflacji i z przekonaniem, ze EBC odłoży podnoszenie stóp procentowych do 2019 r., oczekujemy, że NBP utrzyma główna stopę procentową na poziomie +1,5% do początku 2019 r." - napisano w raporcie. (ISBnews)  

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 4,9% w tym roku i do 4,3% w 2018 r.

wieloletniej podwyżkami odsetek w zatrudnionych prognozach objętych przedsiębiorstw" -  czytamy w "Raporcie o inflacji". Według NBP, kalę wzrostu płac będzie zwiększać rosnąca inflacja oraz podwyżki płacy minimalnej od początku 2017 i 2018 r. NBP przewiduje, że liczba pracujących

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 12 listopada  --Święto narodowe z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej --Dzień bez sesji na GPW   WTOREK, 13 listopada --09:00: NBP opublikuje Raport o inflacji z projekcją CPI i PKB --10:00: Spotkanie Asseco nt. raportu pt

PKO BP obniżył prognozę wzrostu PKB na 2019 rok o 0,3 pkt do 4,3%

w raporcie. Według PKO BP, listopadowa projekcja inflacji i PKB prawdopodobnie pokaże w 2019 wyższy przebieg ścieżki inflacji oraz niższy wzrost PKB. "Oczekiwany wzrost inflacji wyraźnie powyżej celu (nawet jeśli jest tymczasowy) oraz utrzymujące się obawy o stan niektórych instytucji

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,4% w 2019 r.

najbliższych latach oczekiwany jest również wolniejszy przyrost popytu na pracę. - czytamy w "Raporcie o inflacji". Według raportu, ograniczeniem dla wzrostu liczby pracujących będzie także w coraz większym stopniu podaż pracowników. Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest