raport o gospodarce odpadami

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Zdaniem prezesa UOKiK, zmowa przetargowa mogła dotyczyć 15 przetargów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2018-2022 organizowanych przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

KE przyjęła nowy plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

, odpady spożywcze, surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa i bioprodukty). Z opublikowanego w roku ubiegłym raportu Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, dotyczącego planu działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, wynika, że w 2016 r. sektory właściwe dla gospodarki o

Mo-Bruk miał 40,09 mln zł zysku netto, 50,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 92,67 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

UOKiK: Brak konkurencji, stawki przetwarz. odpadów podniosły ceny odbioru śmieci

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że brak konkurencji, wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów to główne przyczyny podwyżki cen za odbiór śmieci w ostatnich 2 latach, wynika z "Raportu z badania rynku usług związanych z

Deloitte: Redukcja zużycia mat. i energii o 1% przyniesie 19,5 mld zł korzyści

spełnienia celów Dyrektywy Odpadowej, która mówi o osiągnięciu w 2020 roku poziomu 50% recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. W 2016 r. recykling odpadów komunalnych wynosił w Polsce 35%. Zdaniem autorów raportu, wprowadzenie wprowadzenie w Polsce gospodarki obiegu zamkniętego

IJ: Wzrost PKB z inwestycji w miks energetyczny może wynieść ok. 310 mld zł

gospodarki jutra w oparciu o inwestycje w OZE, które mogą dać impuls do jej rozwoju po pandemii koronawirusa" - powiedział pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi. W raporcie wskazano, że dostosowanie miksu energetycznego Polski do

T-Mobile zbuduje w Wałbrzychu inteligentny system zarządzania odpadami

Komunalnych w Wałbrzychu. "System inteligentnego zarządzania odpadami obejmie w pierwszej kolejności około 150 czujników działających w oparciu o technologię NBIoT T-Mobile, montowanych w kontenerach na terenie całego miasta. Realizacja projektu jest istotną częścią nowoczesnej

Geotrans: Negocjacje z partnerem branżowym powinny zakończyć się do 31 III

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Eco Ventures – podmiot dominujący Geotransu - nie ustalił dotąd warunków ewentualnej współpracy z partnerem będącym jednym z liderów branży gospodarki odpadami na świecie. Negocjacje powinny zakończyć się do 31 marca br., podał Geotrans. "Zarząd

Santander BP: Branża opakowań będzie musiała zainwestować 20-25 mld zł do 2025

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Firmy z branży opakowań będą musiały przeznaczyć 2-4 mld zł na dostosowanie się do zmian regulacyjnych związanych z promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego, wynika z raportu "Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji

Nowe zasady radzenia sobie ze śmieciami, ustawa okazała się sukcesem

Nowe zasady radzenia sobie ze śmieciami, ustawa okazała się sukcesem

opublikował właśnie kolejny raport o tym, jak radzimy sobie w nowej rzeczywistości. Raport opiera się na Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i na danych z 2014 r. To rok, w którym od początku do końca nowy system działał już w całej Polsce. O ile w roku 2012 roku (a więc w ostatnim, gdy pozbywaliśmy się

Siemens FS: Branża spożywcza musi zainwestować 14,7 mld zł w cyfryzację w 5 lat

wspomagają gospodarkę odpadami. "Postępująca cyfryzacja w branży food & beverage sprawia, że zawęża się tzw. okno do digitalizacji. Zwrócili na to uwagę już w ubiegłym roku specjaliści Siemens Financial Services w raporcie Countdown to The Tipping Point for Industry 4.0., w którym zapytali

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

szansą na przełamanie impasu z minionych dekad, może być proces wychodzenia polskiej i światowej gospodarki z kryzysu wywołanego pandemią" - czytamy w raporcie pt. "Biotechnologiczny skok w przyszłość czy dryf?". W ocenie PIE, największą szansę na sukces daje nie tyle doganianie liderów

Gminny wywóz śmieci bez przetargu? "Powstaną monopole i wzrosną opłaty"

firmy. - W przypadku mojej firmy zagrożonych jest 45 miejsc pracy - mówi. Odpady i opłaty - narzędzie polityczne W czwartek na konferencji prasowej Związek Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami i Polska Izba Gospodarki Odpadami apelowały do rządu o wycofanie tej części zmian w prawie zamówień publicznych

Kolejna awantura związana z polityką śmieciową

Kolejna awantura związana z polityką śmieciową

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamówiła jesienią zeszłego roku raport na temat jakości pracy branży zajmującej się biologiczno-mechanicznym przetwarzaniem odpadów (BMP). Chodzi tu o wszelkiego rodzaju kompostownie. Efektem raportu, który opublikowano w grudniu, są wskazania, jakie instalacje

Polacy schodzą do szarej strefy. W podziemiu można teraz zarobić więcej i płaci się mniej

Polacy schodzą do szarej strefy. W podziemiu można teraz zarobić więcej i płaci się mniej

komunalna, a konkretnie prywatne wysypiska. Odpady w szarej strefie Jak podaje portalkomunalny.pl, tylko w 2018 r. Inspekcja Ochrony Środowiska ujawniła 471 nielegalnych działań w gospodarce odpadami. Aż 165 z nich dotyczyło niezgodnego z prawem spalania (słynne pożary składowisk śmieci) oraz niewłaściwej

Mostostal Warszawa nie może dokończyć budowy zakładu koło Kielc

wynosiła 275,36 mln zł brutto.  "Zarząd Mostostalu Warszawa informuje, w dniu 23 października otrzymał od inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 19 lipca 2012 roku z wykonawcą - konsorcjum w składzie: Mostostal

Kalendarium ISBnews

gospodarka odpadami --11:30: Spotkanie prasowe S&P pt. "Kondycja oraz perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce" --15:00: Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju nt. informacji ministra rozwoju i finansów o wpływie przystąpienia Polski do strefy euro na stan polskiej gospodarki

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Problem braku płatności od zamawiających usługi dotyka 9,1% firm transportowych i jest to najwyższy odsetek ze wszystkich sektorów gospodarki, wynika z raportu "Powolne hamowanie rozpędzonego transportu" przygotowanego przez Rejestr Dłużników BIG

Przegląd prasy

podstawie raportów analityków. To rezultat o 52% gorszy r/r, ale o 3% wyższy niż w I kw. br.   -- W I połowie wtorkowej sesji kursy akcji aż 23 firm z GPW wyznaczyły co najmniej roczne maksima.  Dziennik Gazeta Prawna  --Prezes BPS: W naszym zrzeszeniu wynik odsetkowy za maj był

Prezes GPW: Rozpoczynamy konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi rynkami

transakcji bilateralnych; 14.  Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi - stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia. Platforma będzie rozwiązaniem wpisującym się w unijny model związany z gospodarką odpadami, oparty na obiegu zamkniętym. "

Grupa Recykl miała 0,95 mln zł zysku netto, 3,85 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Grupa Recykl odnotowała 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,74 mln zł wobec 0,97 mln zł zysku rok

Prezes GPW: Nowe 14 inicjatyw strategicznych podnosi capex o 22 mln zł w 2018

- stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia. Platforma będzie rozwiązaniem wpisującym się w unijny model związany z gospodarką odpadami, oparty na obiegu zamkniętym. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

GPW zakłada, że nowe inicjatywy strateg. przyniosą 31% przychodów grupy w 2022

zorganizowanych platformach obrotu lub w ramach transakcji bilateralnych; 14.  Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi - stworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia. Platforma będzie rozwiązaniem wpisującym się w unijny model związany z gospodarką

Branże ekologiczne świetnie poradziły sobie w kryzysie

rynku, który nastąpił po okresie prosperity. Chociaż praktycznie w każdym sektorze gospodarki odnotowywano spadki, przedsiębiorstwa z branży ekologicznej działały coraz prężniej. Firmy, które zdobyły silną pozycję na rynku globalnym i wykazały się troską o środowisko, to te przedsiębiorstwa, które

Bank BGŻ BNP Paribas: Młode pokolenie i kobiety wpłyną na zwyczaje żywieniowe

. Według autorów raportu, pomimo rosnącego protekcjonizmu i sporów handlowych międzynarodowy handel produktami rolno-spożywczymi będzie rósł za sprawą rosnącego popytu na żywność w gospodarkach rozwijających się Według danych Agfunder w 2017 roku kluczowymi obszarami globalnych inwestycji w innowacje

Producenci opakowań nie chcą ustawy o odzysku surowców

W Brukseli pracownicy Komisji Europejskiej nie mogli uwierzyć, kiedy przeczytali polskie raporty, z których wynikało, że w 2010 r. w całym kraju wykorzystano do produkcji opakowań 7 kg rtęci. Kiedy sięgnęli po dane Eurostatu okazało się, że zużyto jej ok. 700 kg. - Tyle warta jest ustawa o

Przegląd informacji ze spółek

mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze VRG zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 22,7 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,7 mld zł po I półr.

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Łącznie niespłacone zadłużenie branży budowlanej wzrosło o 246 mln zł i przekroczyło 4,7 mld zł na koniec I półrocza 2018 r., wynika z raportu "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury"

Przegląd prasy

banknotów euro emitowanych w Niemczech nigdy nie jest tam wykorzystywanych do płatności, ale są gromadzone w kraju i za granicą - wynika z raportu Bundesbanku Gazeta Wyborcza  --Ustawa o zakazie handlu w niedzielę wchodzi w życiu już za 2 tygodnie, ale niewykluczone, że bardzo szybko zostanie

Przegląd informacji ze spółek

Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, podał koncern. Złożony dzisiaj przez wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji. Raport

BIG InfoMonitor/BIK/PZPB: Zaległości firm budowlanych to 4,75 mld zł w 2018 r.

oraz CEiDG. Dłużników jest o ponad 20% więcej niż na koniec 2017 r. Udział niesolidnych dłużników wśród ogółu przedsiębiorstw z sektora budownictwa wzrósł przez ostatni rok z 5,1% do 5,9%, podano. "Budownictwo nie wypada jednak źle na tle innych branż. W całej gospodarce widoczne w naszych

Przegląd prasy

Jastrzębskiej Spółki Węglowej może odwołać ze stanowiska prezesa Daniela Ozona. W tle są naciski, by JSW zainwestowała w akcje Polimeksu-Mostostalu --O ile w uszczelnianiu VAT nastąpiła znaczna poprawa, o tyle w przypadku CIT efektów specjalnie nie widać - wynika z raportu SGH --Wysokie koszty surowców

BOŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW mają porozumienie ws. realizacji programu Czyste Powietrze

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał, wspólnie z prezesem zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i prezesami 16 wojewódzkich Fubduszy (WFOŚiGW) porozumienie dotyczące realizacji rządowego programu "Czyste

Prezes BOŚ Banku oczekuje wzrostu zainteresowania finansowaniem walki ze smogiem

toksycznych odpadów z tworzyw sztucznych, podkreślił też bank.  "Według raportu Instytutu Ekonomii Środowiska w Polsce, aż 3,8 mln, czyli 70%, domów jednorodzinnych ogrzewanych jest węglem, w tym ok. 1,5 mln kotłów to stare kotły zasypowe, z których 2/3 ma 10 lat lub więcej. Pierwszym krokiem do

Znów afera ze śmieciami. Urzędnicy z Gdańska źle policzyli firmy. Pomylili się o... 47 tysięcy!

- ILE KOSZTUJĄ WAKACJE NAD POLSKIM MORZEM [NASZ RAPORT] "Nie ma mowy o pomyłce" Z czego wynikła pomyłka? - Przetarg został ogłoszony na usługi transportu odpadów - tłumaczy Tadeusz Skuras, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej gdańskiego urzędu. - Na wysokość ma wpływ liczba nieruchomości

Przegląd informacji ze spółek

. - wobec 24,5 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Józef Mokrzycki. Wzrost backlogu i zmiany na rynku gospodarki odpadami w Polsce i Europie sprawiają, że rok 2018 zapowiada się - według zarządu - "dużo lepiej" niż i tak bardzo udany ubiegły rok. LUG odnotował 2,54 mln zł skonsolidowanego

Dlaczego miasta boją się prywatnych inwestorów?

chętnych nie brakuje. Zainteresowanie zadeklarowało kilkunastu światowych potentatów branży gospodarki odpadami. Z tej grupy miasto chce wybrać piątkę, z którą rozpocznie rozmowy. Ale nie może tego zrobić, bo biorące udział w postępowaniu firmy zaciekle walczą i ciągle składają protesty. Sprawa krąży

Zysk netto Grupy Recykl wzrósł r/r do 0,46 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Grupa Recykl odnotowała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,99 mln zł wobec 0,75 mln zł zysku rok

Strategia BOŚ zakłada zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% w 2021 r.

zakresie modyfikacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016-2020, o której bank poinformował rynek raportem bieżącym nr 25/2016 z 20 kwietnia 2016 r." - czytamy w komunikacie. Punktem wyjścia do modyfikacji przedmiotowej strategii są aktualne uwarunkowania rynkowe i

Jak wyważyć miasta - od żłobka do obwodnicy

rozwoju w polskich miastach. Jednak czynników, które wpływają na ocenę zrównoważenia, jest więcej niż dobry transport czy ilość zieleni. Polityka Insight wzięła pod uwagę energetykę na poziomie lokalnym, ochronę powietrza czy gospodarkę odpadami, rozwój gospodarczy, bezrobocie, prognozy demograficzne

Przegląd prasy 

starają się pomóc długotrwale bezrobotnym. Pozostałe wolą wspieranie ich zasiłkami --Państwo chce być skuteczniejsze w walce z szarą strefą w gospodarce odpadami i tworzy specjalny departament --Towarzystwa coraz surowiej oceniają ryzyko związane z działalnością przedsiębiorstw, zanim udzielą im

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

aktywnych klientów sięgnęła 17,49 mln (wzrost o 7,21% r/r), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Już ponad połowa klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej robi to za pomocą swojego smartfona lub tabletu. Źródło:ISBnews Automatyzacja: Co trzeci pracownik w Polsce

PPP, czyli Paskudnie Przygotowane Projekty?

złotych, ale chętnych nie brakuje. Zainteresowanie zadeklarowało kilkunastu światowych potentatów branży gospodarki odpadami. Z tej grupy miasto chce wybrać piątkę, z którą rozpocznie rozmowy. Ale nie może tego zrobić, bo biorące udział w postępowaniu firmy zaciekle walczą i ciągle składają protesty

Przegląd prasy

raporcie. --Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 60 mln zł w październiku, co oznacza spadek o 2% r/r. W I-X 2017 r. sprzedaż wyniosła ok. 488 mln zł i była niższa o 0,6% w skali roku.  ---CCC.eu, spółka zależna CCC

Przegląd informacji ze spółek

na zaprojektowanie i budowę odcinka Nowogard - Płoty drogi ekspresowej S6 o długości 20 km. Wartość umowy to 390,25 mln zł brutto, podała Dyrekcja. Mostostal Warszawa nie zgadza się z odstąpieniem od umowy złożonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach, a dotyczącej budowy zakładu

Życie w tumanach azbestu. Nowa ustawa groźna i pod jedną firmę

Nad naszymi odpadami ciąży fatum - nie działa segregacja, nie ma nowych inwestycji, za to jest szara strefa, a będą jeszcze kary za niedostosowanie się do unijnych norm. Czego trzeba, by zapanować nad tym bałaganem? Przede wszystkim dobrego prawa. - Gdyby każdy rozdział ustawy o odpadach wyglądał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

roku wzrost do 104,7 mld USD. Drugim co do wielkości segmentem rynku, którego dynamika wzrostu jest jeszcze większa niż SaaS, są usługi infrastruktury jako usługi (IaaS – Infrastructure as a Service). Autorzy raportu przewidują, że do końca 2020 r. wzrośnie on o 13 proc., do 50,4 mld USD, a do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

roku, z czego 21 to koinwestycje w zagraniczne spółki, wynika z raportu "What's beyond Poland", przygotowanego przez polski fundusz Alfabeat we współpracy z Pitchbook.      Źródło: ISBnews Reklama: Wartość wydatków reklamowych wzrosła o 8,9% r/r do 6,69 mld zł po

Kranowianka, Warszawska Kranówka i DomoVita. Samorządy tworzą marki wody z kranu

: chronimy środowisko, bo ograniczamy produkcję odpadów, ale chodzi też o oszczędności. Mieszkańcy nie muszą wydawać pieniędzy na wodę w butelce, skoro kranówka jest dobrej jakości. A litr kosztuje mniej niż grosz. Według danych ratuszów w Krakowie picie kranówki deklaruje już 60 proc. mieszkańców, a w

Zapłacimy więcej za śmieci? Przez bazę mogą powtórzyć przetarg

FB Serwis wygrała we wrześniu przetarg na odbiór śmieci z sześciu sektorów w Poznaniu organizowany przez Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Chodzi o teren Rataj, Wildy, Starego Miasta, Grunwaldu, Jeżyc i Piątkowa. WIOŚ: Baza nie spełnia wymagań Wyniki

Przegląd informacji ze spółek

zaawansowanie robót na dzień 30 września 2015 roku wynosiło około 80%. Wcześniej od umowy odstąpił zamawiający - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach. Skonsolidowany zysk netto mBanku mógł wynieść 249-305 mln zł w III kw. 2015 r., przy konsensusie na poziomie 277 mln zł wobec 326 mln zł

Inflacja może przyspieszyć do 3,5% r/r w I kw. 2020 roku wg analityków

, że inflacja przekroczy 2,5% na koniec 2019 roku i zbliży do górnego pasma odchyleń 3,5% r/r w I kw. 2020 roku Według drugiego szacunku GUS, inflacja konsumencka wyniosła 2,4 r/r w maju wobec 2,2% r/r w kwietniu. W ujęciu miesięcznym inflacja wzrosła o 0,2%. Analitycy nie spodziewają się wyjścia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

za sprawą licznych globalnych fuzji i przejęć europejski rynek esportu osiągnął rekordowy poziom. Autorzy raportu firmy doradczej Deloitte „Let's Play! The European esports market" obliczyli, że od 2016 roku rocznie rynek esportu rośnie średnio o 24 proc. Widownia rozgrywek esportowych

Warszawa najlepsza w Polsce, ale do Europy daleko

). Słabe strony stolicy A słabe strony? Analitycy wytykają, że choć stołeczni urzędnicy dużo mówią o partnerstwie publiczno-prywatnym, w praktyce z tego sposobu finansowania projektów nie potrafili skorzystać. Miasto wycofało się choćby z budowania w tym trybie spalarni odpadów na Targówku. Warszawa

Nie potrafimy wydawać dotacji

Premier Donald Tusk razem z ministrami swojego rządu ma dziś uroczyście przedstawić na Zamku Królewskim specjalny raport o tym, jak unijne pieniądze w ciągu pięciu lat zmieniły Polskę. Powodów do dumy jest sporo: wydaliśmy ponad 12 mld euro i już niedługo Komisja Europejska będzie mogła oficjalnie

Czarna lista barier dla przedsiębiorców 2008

Szefowa PKPP Lewiatan pisze we wstępie raportu: - Trzy kwartały minionego roku upłynęły i rządowi, i nam na zabiegach o szybkie odbiurokratyzowanie gospodarki, o ograniczenie barier inwestycyjnych i uruchomienie projektów infrastrukturalnych. Zaproponowaliśmy własne sposoby uproszczenia podatków

Ile nas będzie kosztować integracja z Europą

najwięcej zyska na integracji, a kto straci? Na te pytania próbuje odpowiedzieć rząd w specjalnym raporcie przygotowanym przez zespół wiceministra gospodarki Marcina Święcickiego. Autorzy raportu wyliczają, że do końca 2002 r. Polska będzie dopłacać do integracji europejskiej. Później fundusze z Brukseli