raport nik

Spółki celowe o raporcie NIK: Komercjalizacja badań w gestii jednostek naukowych

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Porozumienie Spółek Celowych (zrzeszające ponad 40 spółek celowych uczelni i instytutów badawczych) nie zgadza się z "narracją" raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), który przenosi odpowiedzialność za generowanie wysokiej jakości wyników prac naukowych

Raport NIK: jeziora nadal grodzimy na potęgę

Raport NIK: jeziora nadal grodzimy na potęgę

, są nadal zjawiskiem powszechnym" - czytamy w raporcie. Najwięcej, bo aż 17 grodzeń NIK odkryła przy jeziorze Inulec (pow. mrągowski). W dziesięciu miejscach dostęp do wody niemożliwy był także na jeziorach Sępoleńskim (pow. sępoleński), a w sześciu przy Dłużcu (pow. mrągowski), Drawsku (pow

Raport NIK o polskich drogach: za dużo wypadków. Potrzeba inwestycji

raport o bezpieczeństwie drogowym w Polsce. NIK podkreśla, że w latach 2004--13 liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce spadła o 41 proc., a rannych - niemal o jedną trzecią. Jednak bilans tych dziesięciu lat wygląda przerażająco: w latach 2003-14 na polskich drogach zginęło ponad 47 tys

Trudne egzaminy na prawo jazdy poprawiają sytuację finansową WORD-ów, a nie bezpieczeństwo na drodze. Miażdżący raport NIK

Trudne egzaminy na prawo jazdy poprawiają sytuację finansową WORD-ów, a nie bezpieczeństwo na drodze. Miażdżący raport NIK

finansowania: 88 proc. przychodów (blisko 60 mln zł) skontrolowanych ośrodków pochodziło z opłat egzaminacyjnych. NIK zwraca przy tym uwagę, że niemal 70 proc. tych przychodów ogółem stanowią opłaty za egzaminy poprawkowe. "Łatwiej w małych miejscowościach" NIK zwraca uwagę na zastanawiająco duże

NIK: Eurolot upadł przez złe decyzje skarbu państwa

NIK: Eurolot upadł przez złe decyzje skarbu państwa

trwa od dwóch do trzech lat. Tak więc Eurolot, już przystępując do realizacji biznesplanów, miał zbyt mało czasu" - napisano w raporcie NIK. Co więcej, już w 2010 r. spółka odnotowała ponad 12 mln zł straty. Rok później rozpoczęła się jej restrukturyzacja. Kontrolerzy zwrócili jednak uwagę, że w

NIK krytycznie: Rzecznicy praw konsumentów za mało pomocni

NIK skontrolował UOKiK oraz 29 rzeczników konsumentów przy urzędach albo starostwach powiatowych. Zapytał też osoby, które korzystały z pomocy tych podmiotów, czy są zadowolone. Jaki obraz działania urzędów wyłania się z kontroli? Kontrolerzy przyznali, że co prawda prezes UOKiK zainicjował zmiany

NIK: Polskie urzędy nieskuteczne w zapobieganiu praniu pieniędzy, bo wolą kontrole podatkowe

NIK: Polskie urzędy nieskuteczne w zapobieganiu praniu pieniędzy, bo wolą kontrole podatkowe

, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaż komisową lub pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" - czytamy w raporcie. Ministerstwo Finansowa zaniedbuje walkę z praniem pieniędzy NIK zauważa także, że minister finansów nie wydał nowego rozporządzenia

NIK: W Polsce można budować co się chce. Byle sąsiada nie wkurzyć

kontrole budów (np. wskutek skarg) obejmowały często niewielki ich odsetek. "Inwestorzy oraz kierownicy budowy mając świadomość, iż organy nadzoru nie będą w stanie skontrolować wszystkich obiektów, mogą czuć się bezkarni" - czytamy w raporcie NIK. Inspektorzy... bez uprawnień To nie wszystko

NIK o termomodernizacji w gminach: Nawet 199 lat zwrotu z inwestycji

W latach 2010-2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wydał aż 480,3 mln zł na 296 przedsięwzięć termomodernizacyjnych, czyli m.in. ocieplenie budynków, wymianę okien lub instalacji grzewczej. NIK przyjrzała się 15 inwestycjom, które - jak zakłada program NFOŚiGW

NIK skontrolował wydawanie pieniędzy unijnych. Robimy to wolno i z błędami. Kto winien ?

NIK skontrolował wydawanie pieniędzy unijnych. Robimy to wolno i z błędami. Kto winien ?

ok. 45 mld euro. Natomiast samorządy województw mają do wydania 32,3 mld euro na regionalne programy operacyjne (RPO). O pieniądze gminy czy przedsiębiorcy mogą się starać w konkursach. NIK skontrolowała, czy są one w samorządach wojewódzkich przeprowadzane zgodnie z prawem. Sprawdzała tylko po

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

funkcjonowania rynku finansowego, obecne kierownictwo Urzędu prowadzi zdecydowane działania zmierzające do ograniczenia ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości, a także do dalszej profesjonalizacji funkcjonowania Urzędu i podnoszenia jego sprawności i efektywności. NIK podał dziś w raporcie, że

NIK ocenia, że system oznakowania CE jest skuteczny

, które wymagały ekspertyz czy badań przeciągały się, a to tworzyło pewne ryzyko pozostawienia w obrocie handlowym wyrobów" " – powiedział wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba, przedstawiając raport.  "Konsekwencją wydłużonego okresu trwania postępowań, wyrób co do którego istnieje

Analiza Jerzego Jachowicza i Michała Matysa o NIK i komputeryzacji ZUS

Gazety drukują kolejne wersje raportu NIK. Co gorsza, sprzeczne. Izba tymczasem milczy i nadal kontroluje. Tylko po co, skoro wszyscy już zdążyli się pogubić, o co chodzi Gazety drukują kolejne wersje raportu NIK. Co gorsza, sprzeczne. Izba tymczasem milczy i nadal kontroluje. Tylko po co, skoro

Odszkodowania. Milionowe pokusy dla urzędników

odszkodowania wycenia się według dzisiejszej wartości nieruchomości, są to często milionowe kwoty. Rekord padł w 2010 r. - blisko 18 mln zł dostali spadkobiercy za teren przy Centrum Handlowym Klif. NIK i samorządowcy twierdzą, że gigantyczna liczba wniosków o odszkodowanie zagraża finansom państwa, a zarabia

NIK: Wzrosła skuteczności nadzoru i organów ścigania na rynku gier hazardowych

więcej, według danych Ministerstwa Finansów wartość nielegalnego rynku zakładów bukmacherskich online ciągle jest wyższa niż legalnego" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. NIK wskazał również, że nowe przepisy nie ograniczają gry darmowej, tzw. wersje demo. "Wirtualne kasyna

Wirth: Inwestycja KGHM w Sierra Gorda była niezbędna dla rozwoju firmy

w związku z dzisiejszą publikacją raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) na temat inwestycji KGHM w Sierra Gorda. "Decyzja KGHM o zakupie firmy Quadra FNX, w tym kopalni w Sierra Gorda, została podjęta na podstawie wieloletnich analiz i opinii najlepszych doradców, w oparciu o pogłębione

BBC do swojej gwiazdy Paxmana: albo zakładasz firmę, albo tracisz program. I tak ma 13 tys. pracowników

mniejszy podatek. "Byliśmy zszokowani odkrywając, że ok. 25 tys. osób w BBC to >wolni strzelcy<. 13 tys. tych >wolnych strzelców< to osoby, które widzimy w telewizji i słyszymy w radio każdego dnia, osoby, które przygotowują codzienne programy. Są twarzą BBC" - napisano w raporcie PAC

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

ustawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz ochrony jego uczestników. Zdaniem NIK, było to spowodowane ograniczoną skalą działań UKNF w ramach posiadanych uprawnień" - czytamy w raporcieNIK wskazał, że Komisja Nadzoru

GPW: Procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była wykonana prawidłowo

, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, odnosząc się do opublikowanego dziś raportu NIK. GPW wskazała także, że decyzja o przyznaniu spółce nagrody została podjęta na podstawie mierzalnych kryteriów, wyliczonych na bazie danych spółki za 2017 rok. NIK w raporcie pn. "

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK), po przygotowaniu raportu nt. specjalnych stref ekonomicznych (SSE) wnioskuje do ministra właściwego do SSE m.in. o zapewnienie spójnego systemu oceny efektów działalności SSE na podstawie adekwatnych, mierzalnych i weryfikowalnych

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

2016 r. zmiana systemu poboru tych należności, polegająca na jego scentralizowaniu, nie spowodowała dotychczas poprawy skuteczności windykacji oraz nie zapewniła wiarygodnych danych o stanie należności i zaległości z tego tytułu. "Już w 2013 r. NIK alarmowała w swoim raporcie

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

wszczynano tuż przed przedawnieniem, dwa razy częściej kończyły się umorzeniami lub uniewinnieniami. Co robi NIK? Jak piszą autorzy, wnioski płynące z raportu nie pozostawiają wątpliwości: „Państwowe organy administracji skarbowej przekraczają swoje ustawowe kompetencje i naruszają przepisy prawa, w

NIK: Istnieje ryzyko braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

rodzą ryzyko braku pokrycia pełnych potrzeb gospodarki na energię elektryczną, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie o inwestycjach w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018.  "Dotychczasowa skala inwestycji w budowę i modernizację źródeł wytwarzania energii

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

publicznego, to ich działania w tym zakresie nie zawsze przebiegały prawidłowo, podała NIK w raporcie. "W kontrolowanych miastach przyjęto dwie różne koncepcje powierzenia realizacji usług publicznego transportu zbiorowego. We Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze oparto je na wieloletnich umowach miast

NIK: Budżety obywatelskie to skuteczne narzędzie, choć występują naruszenia

wszystkim indywidualne cele i potrzeby mieszkańców. W tej sytuacji Izba uznała za celowe sprawdzenie, na ile skutecznie gminy realizowały budżety obywatelskie, tym bardziej, że obszar ten dotychczas nie był objęty kontrolą NIK" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. W ramach kontroli NIK

MSP zweryfikuje procesy prywatyzacyjne kwestionowane przez NIK

Warszawa, 08.12.2015 (ISBnews) - Minister skarbu przeprowadzi weryfikację podjętych wcześniej działań prywatyzacyjnych, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) w odpowiedzi na raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK). "Minister Skarbu Państwa już na początku swojego urzędowania

PKP: Podjęto już działania przeciw nieprawidłowościom wskazanym przez NIK

wskazanych w wynikach kontroli, podała spółka. Kontrola NIK objęła zamówienia w latach 2012-2014. Działania kontrolne i audytorskie prowadzone przez Grupę PKP obejmują dodatkowo jeszcze rok 2015. "Wyniki kontroli PKP S.A. wskazują na analogiczne co w raporcie NIK nieprawidłowości. Zarząd PKP S.A

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

. Administracja podatkowa i skarbowa nie była wówczas wystarczająco skuteczna w zwalczaniu oszustw związanych z VAT" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi Izby.  NIK zauważa, że sytuacja poprawiła się w kontrolowanym przez Izbę okresie 2016 r. i I połowie 2017r. W 2017 r. dochody z podatku od

NIK: Państwo nie wspiera kredytobiorców w dochodzeniu od banków swoich praw

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków, ocenia Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Negatywny wpływ na ochronę kredytobiorców miały

Przegląd informacji ze spółek

, odnosząc się do opublikowanego dziś raportu NIK. GPW wskazała także, że decyzja o przyznaniu spółce nagrody została podjęta na podstawie mierzalnych kryteriów, wyliczonych na bazie danych spółki za 2017 rok. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie

NIK: Badane uzdrowiska nie spełniają wymogów, mogą stracić ten status

), znajdujących się na ich obszarach. [...] Zastrzeżenia dotyczące jakości powietrza sformułowano w odniesieniu do pięciu miejscowości. Mimo ustawowego obowiązku gminy nie monitorowały stanu środowiska w uzdrowiskach" - czytamy we wnioskach z raportu NIK. Według NIK, brak dbałości o stan środowiska

NIK: spółki PKP zlecały za dużo zadań zewnętrznym firmom

Raport NIK dotyczy kontroli zleceń na usługi doradcze i eksperckie w czterech spółkach w Grupie PKP w latach 2012-14. Podpisano ich w tym czasie w sumie 1029 o wartości 171 mln zł. Kontrola dotyczyła 68 zleceń i wśród nich 10 umów (o wartości blisko 1,5 mln zł) miało być "bezzasadnych

NIK: Cel 15-proc. udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. jest zagrożony

szczególności w sektorze energii elektrycznej" - czytamy w materiale. Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym na świecie. Niestety Polska ma jedną z najwyższych w Europie emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowanej energii elektrycznej, podkreśla NIK. Dlatego w ramach raportu Izba

Ważna zmiana dla przedsiębiorców przesunięta w czasie. I to o trzy miesiące

robić. Ewentualnie będą musiały sporo zapłacić, aby ktoś im we wdrożeniu JPK pomógł. JPK pojawił się w Polsce w 2016 roku. W ubiegłym roku raport o jego funkcjonowaniu wydała Najwyższa Izba Kontroli. Według analizy NIK koszt wdrożenia JPK wynosił dla niemal 40 proc. firm poniżej tysiąca złotych, dla

Groźne dla zdrowia suplementy na rynku. Ale państwo nie ujawnia ich nazwy

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o rynku suplementów diety w Polsce . W tym celu inspektorzy NIK wybrali się do sklepu i kupili losowo wybrane opakowania suplementów diety i wysłali je do badań. To, co znaleźli tam laboranci, mrozi krew w żyłach. 1,65 mln kapsułek trafiło do

NIK: Spółki celowe mają słabe efekty w transferze wyników badań do gospodarki

przewidywanych zasobów prac możliwych do komercjalizacji oraz podjęły decyzje o dalszym istnieniu lub o ewentualnej likwidacji tych spółek, które dla dalszego funkcjonowania wymagają stałego podwyższania kapitału zakładowego, bez zdolności do generowania zysków, wymienia NIK we wnioskach z raportu. (ISBnews

NIK: Konieczne są regulacje poprawiające sytuację konsumentów energii elektr.

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Instytucje państwa i spółki energetyczne nie zapewniły wystarczającej ochrony praw konsumenta energii elektrycznej, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Zdaniem Izby konieczne jest przyjęcie uregulowań poprawiających sytuację konsumenta w obszarach

NIK negatywnie ocenia politykę koncesyjną dla złóż miedzi i węglowodorów

;opóźnieniami i nadmierną uznaniowością, wynika z raportu przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). Według Izby, w efekcie nadal nie ma m.in. wiarygodnych danych dotyczących potencjału złóż gazu łupkowego, co utrudnia prowadzenie realistycznej polityki surowcowej i nie jest bez znaczenia dla

NIK: Do 100 lat potrwa osiągnięcie wymaganego poziomu stężeń pyłów zawieszonych

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Działania stosownych ministerstw, ale także samorządów wojewódzkich i gminnych (z wyjątkiem nielicznych przypadków) dotyczące zmniejszenia średniorocznego stężenia pyłów zawieszonych były daleko niewystarczające, wynika z analizy Najwyższej Izby Kontroli (NIK

NIK sprawdził, ile kosztuje nas utrzymanie straży miejskiej

mieszkańca naszego miasta utrzymanie straży miejskiej każdego krakowianina kosztuje nieco ponad 39 zł. To porównywalna kwota z Łodzią, Gdańskiem czy też Wrocławiem. NIK w swoim raporcie podkreśla jednak, że krakowianie dostają za to w miarę dobre zagęszczenie strażników na 1 km kwadratowy powierzchni miasta

NIK: Gminy powinny lepiej wspierać lokalną przedsiębiorczość

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Gminy powinny tworzyć korzystne warunki rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, dlatego konieczne jest niwelowanie bariery administracyjnej, finansowej, a także infrastrukturalnej, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), dotyczącego wspierania lokalnych

Ministerstwo Środowiska powoła regulatora cen wody

swoim terenie" - czytamy w komunikacie. Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2016 r. wskazywał, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej, a w ciągu ostatnich ośmiu lat ceny dostarczanej mieszkańcom wody i odprowadzania ścieków przez

NIK: Straże miejskie właściwie wypełniają zadania, różnie jest z efektywnością

odpowiednie przygotowanie do pracy w straży (np. byłych policjantów), niezależnie od formy zatrudnienia" - czytamy w kluczowych wnioskach z raportu. Ponadto NIK zbadał szereg aspektów funkcjonowania SM w miastach. Wykazał m.in. że największy udział w stwierdzonych przez Straże wykroczeniach (62

NIK: Jest ryzyko, że nie uda się zrealizować szerokopasm. internetu w terminie

realizacja ich znakomitej części w końcowej fazie terminarza" - czytamy w raporcie NIK. Dlatego Izba podkreśla, że rzeczywiście należy się spodziewać, iż w 2015 r. długość wybudowanej sieci znacznie się powiększy. "Niemniej jednak NIK zwraca uwagę, że pełna realizacja projektów nie kończy się

Przegląd informacji ze spółek

. Dzięki realizowanym inwestycjom Cognor zwiększy roczną wielkość produkcji do niemal 1 mln ton stali w perspektywie połowy 2020 roku, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Zarząd KGHM Polska Miedź w pełni przyjmuje do wiadomości wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK), dotyczącego

W Polsce ginie coraz więcej rowerzystów. NIK znalazł przyczynę

się wydaje, że ścieżek rowerowych przybyło, to nadal stanowią one niewiele ponad 3 proc. sieci dróg publicznych - podaje w raporcie NIK. I wciąż prawie nie ma ich poza miastami. Ścieżek nie ma albo są złe Kontrolerzy NIK udali się w miejsca, gdzie ginie najwięcej rowerzystów. W dziewięciu na dziesięć

NIK: Skala szarej strefy uzasadnia podjęcie przez MF szerokich zmian systemowych

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Rozmiary szarej strefy w Polsce oraz rozpoznane zagrożenia dla gromadzenia dochodów podatkowych uzasadniały podjęcie przez ministra finansów szerokich zmian systemowych, napisała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) we wnioskach z kontroli dotyczącej ograniczania

NIK o outsourcingu pracowników w Telewizji Polskiej

roszczeń [pozwy o przywrócenie do pracy] po zakończeniu rocznej gwarancji zatrudnienia. Oszczędności mogą więc okazać się pozorne - dodaje rzecznik NIK. TVP o raporcie NIK Telewizja Polska zupełnie inaczej odczytuje to, co znalazło się w raporcie NIK - wynika z komunikatu prasowego rozesłanego do mediów

NIK krytycznie o LOT. "Bez inwestora raczej nie przetrwa"

Kontrola NIK obejmowała okres 2012-14 r., ale analizowane były też dokumenty z lat 2009-11. "Wyniki nie dają podstaw do stwierdzenia, że istnienie Spółki nie jest zagrożone" - piszą urzędnicy w raporcie. NIK krytycznie ocenia proces restrukturyzacji firmy, w tym działania zarządu spółki

MSP: Sytuacja terminalu LNG znacznie lepsza niż w okresie, który opisuje NIK

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) - Zaawansowanie budowy terminalu LNG w Świnoujściu znacznie poprawiło się od okresu, który opisała Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w swoim raporcie, m.in. oddalono groźbę kar za nieodebrany gaz, poinformował poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński

NIK: Potrzebna lepsza ochrona społeczności lokalnych w zw. z farmami wiatrowymi

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ocenia, że obecne przepisy nie zabezpieczają skutecznie interesów społeczności lokalnych w procesie lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych. NIK postuluje m.in. wprowadzenie pojęcia "dominanty krajobrazowej"

PiS rozliczy prywatyzację poprzedników

NIK opublikował raport o "Prywatyzacji wybranych spółek skarbu państwa". To woda na młyn polityków PiS, którzy szukają nieprawidłowości przy sprzedaży spółek za czasów PO-PSL. Termin publikacji raportu NIK znany był już od roku. Kontrolerzy uznali, że Ministerstwo Skarbu dopuściło się

NIK: Bezpieczeństwo dostaw energii jest zagrożone

Jak powiedział rzecznik NIK-u Paweł Biedziak, prawie połowa linii energetycznych powinna była już dawno zostać wymieniona. 44 procent linii przekroczyło bezpieczny wiek 40 lat. NIK w raporcie zwrócił uwagę, że największym problemem modernizacji polskiej sieci energetycznej są biurokratyczne

NIK: Polskie urzędy w internecie są bezbronne

(tzw. phishing) manipulują ofiarą, by ta wgrała na swój komputer wirusa lub udostępniła im swoje dane logowania do danego systemu. Z raportu NIK wynika, że instytucje publiczne, owszem, inwestowały w ochronę, ale bardziej w oprogramowanie niż w uświadamianie ludzi o zagrożeniach. Samo oprogramowanie

Pierwszy kompleksowy raport o jakości powietrza w Polsce. Jest naprawdę źle

: - Organy władzy publicznej działały nieskutecznie na rzecz ochrony powietrza, nie zapewniając dostatecznej ochrony ludzi i środowiska naturalnego. W raporcie UN GC prezes NIK podkreśla, że resort środowiska nie podjął współpracy z innymi resortami nad przygotowaniem norm jakości węgla. - Do dziś nie ma

NIK: Program dla górnictwa na lata 2017-2015 był nierzetelny i ogólnikowy

się do załamania kondycji spółek w okresie dekoniunktury na rynku węgla, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). "Zdaniem NIK, program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa w latach 2007-2015 oraz wskaźniki i mierniki realizacji przyjętych celów, został opracowany w

Instrat: Budowa Ostrołęki C to 2,3 mld zł ujemnej wartości dla akcjonariuszy

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Projekt budowy nowej elektrowni węglowej - Ostrołęki C przynosi ujemną wartość dla akcjonariuszy (-2,3 mld zł), wynika z raportu Michała Hetmańskiego z Fundacji Instrat pt. "Ostrołęka C – co dalej z ostatnią elektrownią węglową w Europie

Piechociński: Najważniejsze by gazoport był sprawny i bezpieczny

innych krajach jak np. Francja czy Niemcy trwają określoną ilość czasu i okazuje się, że w stosunku do planu są opóźnione. Przyznał jednak, że "to nie jest usprawiedliwienie". Z opublikowanego dziś raportu NIK wynika, że spółki odpowiedzialne za kluczowe działania związane z tą inwestycją

NIK pozytywnie ocenia działalność Gaz-Systemu w zakresie bezpieczeństwa

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Gaz-System prawidłowo nadzoruje system zapewnienia bezpieczeństwa eksploatowanych gazociągów oraz prowadzonych nowych inwestycji w tym zakresie, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). W jej ocenie, Gaz-System przedsięwziął także z należytą starannością

Piekoszów zadłużał się nawet w parabanku. NIK sprawdził zobowiązania gmin

Najbardziej zadłużone gminy NIK skontrolowała, bo chciała się przekonać, jak były one sprawdzane przez regionalne izby obrachunkowe. Wytypowano osiem RIO, m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy i Kielcach. Wyszło na to, że izby - na ile mogły - należycie chroniły samorządy. Czasami były jednak bezradne

NIK: Polska potrzebuje spójnego systemu promocji gospodarczej

o misjach. W niewielu wyjazdach uczestniczyli wspólnie przedstawiciele różnych resortów. Osłabiało to możliwy efekt synergii działań promocyjnych" - czytamy także w raporcie. Według NIK, swojej roli nie spełniła, powołana przez Prezesa Rady Ministrów, Rada Promocji Polski pod przewodnictwem

NIK: Obecny plan modernizacji kolei nie powinien powtarzać błędów z poprzedniego

;zaplanowanych terminach, uważa Najwyższa Izba Kontroli (NIK). W celu uniknięcia błędów przy wykonaniu obecnego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., Izba zaleca m.in. szczególną staranność w przygotowaniu projektów dużych (powyżej 1 mld zł), wprowadzenie systemu zaliczkowego dla kontrahentów i większą

Miażdżąca kontrola NIK w PKP Polskie Linie Kolejowe

; - pisze NIK. O tym, że koleje mogą nie wydać wszystkich funduszy unijnych przeznaczonych na kolej w latach 2007-13 (projekty muszą być rozliczone do 2015 r.), w zeszłym roku ostrzegała Komisja Europejska. Specjalny raport mówił, że PKP może stracić od 400 mln do 1,8 mld euro. Nic więc dziwnego, że

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

Izby Kontroli (NIK) w raporcie. Według Izby, rzeczywiste następstwa tej transakcji, zarówno z punktu widzenia rynku usług kolejowych, samej spółki, jak i funkcjonowania spółek grupy PKP zostaną zweryfikowane dopiero przez przyszłe wydarzenia. "W świetle przepisów fundamentalnej w tym

MSP: Przed prywatyzacją niezbędne uzdrowienie PLL LOT i nowa strategia

priorytetem jest uzdrowienie sytuacji w spółce. Prezes LOT uzupełnił natomiast, że wyniki za I kw. br. będą lepsze niż rok temu. W opublikowanym w tym tygodniu raporcie Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stwierdziła, że plan restrukturyzacji wdrożony w PLL LOT przyniósł częściową poprawę sytuacji finansowej, a

NIK ocenia: nadzór zaspał przy kredytach walutowych i w sprawie opcji

Raport NIK dotyczy lat 2008-09, czyli okresu, w którym branża bankowa z największą siłą odczuwała skutki światowego kryzysu finansowego. NIK poddała ocenie antykryzysowe działania nie tylko Komisji Nadzoru Finansowego, która kontroluje działalność polskich banków, ale również Narodowego Banku

Województwa zaniedbały inwestycje. Susza dotknie je bardziej?

. Wyniki kontroli NIK wskazują jednak, że w Polsce wciąż nie docenia się znaczenia małej retencji dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego i ograniczania skutków długotrwałych susz. Jak wynika z zakończonej kontroli NIK, po dziesięciu latach realizacji programu małej retencji w Małopolsce aż 62 zadań w

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

podatku. W Drugim Mazowieckim Urzędzie Skarbowym podatnik przedstawił w czasie postępowania odwoławczego dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia, co istotnie wpłynęło na wyliczenie podatku - czytamy w raporcie NIK. Skarbówka się broni Naczelnicy urzędów skarbowych próbują się bronić. Jako przyczynę wadliwości

NIK: Fiskus słabo walczy z ucieczką firm przed podatkami za granicę

merytorycznie zagadnień - komentuje Paweł Biedziak, rzecznik prasowy NIK. Izba zwraca też uwagę na brak lub ograniczony dostęp do baz danych porównawczych, które umożliwiłyby ocenę, czy ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odbiegają od wartości rynkowych. Z raportu NIK wynika, że w

Stan ciężki, złe leki i opieka

odpowiadać za jej efekty. Na Zachodzie są to prezydent (Francja), minister (Słowacja) lub konkretna instytucja (USA). NIK chce, by koordynatorem był powołany w tym celu System Zarządzania i Kontroli Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a odpowiedzialne - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I to jest clue raportu

NIK krytykuje unijną "chwilówkę"

"Gazeta" przeglądała raport z kontroli przeprowadzonej przez Izbę w resorcie finansów, Narodowym Banku Polskim oraz bankach BGK i PKO BP. Dotyczyła ona "zarządzania długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa" w latach 2006-08. W jej trakcie NIK odkryła, w jaki sposób

NIK o KZK GOP: Ustawione przetargi. Interes firm był ważniejszy od pasażerów

NIK skrupulatnie prześwietlił działalność KZK GOP w ostatnich latach. Ocena działalności związku jest negatywna, a lista zarzutów bardzo długa. Kontrolerzy przyjrzeli się m.in. czterem przetargom KZK GOP na obsługę linii autobusowych. Ich wartość przekraczała 3 mld zł. Uznano, że zostały one

Poczta Polska: NIK pochwaliła realizację strategii, krytyka dot. części obszarów

wielomilionowych inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego oraz infrastruktury, odzyskała stabilizację finansową i generuje pozytywne wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie. Podkreślono, że w raporcie z kontroli NIK pozytywnie oceniła realizację celów przyjętych w kierunkach strategicznych, a zastrzeżenia

Grupa Idea Banku uruchomiła długoterminowy najem aut na platformie Happy Miles

własną firmę" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Knittera, upowszechnienie takiego modelu korzystania z aut mogłoby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, wspierając przy tym postawy proekologiczne. Według cytowanego w materiale raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z

NIK: urzędnicza opieszałość w budowie dróg

te gromadzone są na kontach KFD. Dla drogowców raport NIK nie jest nowością. - Dla nas to już dane historyczne. Już dawno podjęliśmy działania, aby wyeliminować nieprawidłowości i przyspieszyć wykup gruntów - powiedziała nam rzecznik Ministerstwa Transportu Teresa Jakutowicz. W podobny sposób o

Przegląd prasy

. --Poczta: Ponad 2-krotny wzrost liczby przesyłek w 'Odbiór w Punkcie' w I półr. --KGHM po raporcie NIK: Będziemy kontynuować działania naprawcze w Sierra Gorda --Odzyski GetBack za lipiec wyniosły 13,83 mln zł --Grupa Lotos przygotuje raport dotyczący uelastycznienia logistyki surowcowej --Grupa Lotos

LOT goni WizzAir'a. Znowu wskoczy na drugie miejsce?

publicznej" - czytamy w raporcie. NIK wskazuje, że bez znalezienia inwestora szanse LOT na przetrwanie są niewielkie.

Gminy chcą kasy, nie drzew

nasadzenie. NIK oskarża samorządy Konrad Płochocki zastrzega, że osobną kwestią jest to, czy przypadkiem urzędnicy nie nazbyt często umarzają opłaty deweloperom. - Jeśli są nieprawidłowości, należy je tępić - mówi Płochocki. A w tej kwestii Najwyższa Izby Kontroli (NIK) nie pozostawia na samorządowcach

Tajny ZUS. Potrzebna interwencja Ewy Kopacz

złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu (35 dni), nie zapewnił innym wykonawcom niż firma Asseco możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia. A to nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Kolejny raport NIK, tym razem z lipca 2014 r., też nie zostawia na Zakładzie

Przegląd prasy

szczeblu administracji publicznej. W efekcie na teranach poprzemysłowych powstały osiedla mieszkaniowe tzw. bombach ekologicznych powstały osiedla mieszkaniowe - wynika z raportu NIK Puls Biznesu  --Związek Bnków Polskich zabiega o to, by analitycy wyceniający m.in. mieszkania musieli mieć

Przegląd prasy

poligon, m.in. do legalizacji urządzeń ważących pojazdy w ruchu, i nadawanie wzorca czasu Gazeta Wyborcza  --Raport NIK o zaniedbaniach nadzoru państwa w aferze GetBack ma być jawny do końca stycznia. Dokument był już gotowy przed wyborami  ISBnews --BFG określił MREL dla Banku Handlowego

Przegląd prasy

Patrowicz  -- Działania władz krajowych były dalece niewystarczające dla zapewnienia zdecydowanej poprawy powietrza, oceniła NIK --Torpol zapowiada skokowy wzrost obrotów, a do końca roku wyjaśni się, czy spółka wychodzi z Norwegii -- W Ministerstwie Finansów prowadzone są zaawansowane prace nad

Prezes ZUS podał się do dymisji. Długa lista zastrzeżeń

postępowanie za naruszenie prawa. Kolejny raport NIK, tym razem z lipca 2014 r., o ściąganiu należności też nie zostawiał na ZUS suchej nitki. W rozdziale dotyczącym opóźnień w prowadzeniu własnej egzekucji przez oddziały ZUS czytamy, że "nieterminowe załatwianie spraw stwierdzono w 12 oddziałach ZUS (75

NIK - kiepski nadzór nad budową schetynówek

, że w 2009 r. na inwestycje w sieć 18,5 tys. km dróg krajowych wydano 18,5 mld zł, podczas gdy na drogi lokalne o długości 364,5 tys. km przeznaczono tylko 15 mld zł. - Przygotowujemy już projekt uchwały rządu w sprawie kontynuacji programu i na pewno wyciągniemy wnioski z raportu NIK - powiedziała

Kto utopił rządowy przeciwpowodziowy Program dla Odry?

Skorupa z Platformy nie wniósł do raportu żadnych zastrzeżeń. Główne zarzuty NIK dotyczą przede wszystkim mizernego wykorzystania pieniędzy na inwestycje. W 2007 roku wykonano ledwie 49 proc. planu, w ubiegłym roku wykorzystano 53 proc. budżetu. Ale w ogóle nawet nie tknięto 17 inwestycji przewidzianych

Problem z suszą? Rząd zaniedbał zbiorniki retencyjne. Teraz robi inwentaryzację

W połowie sierpnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że samorządy województw śląskiego i małopolskiego nie wiedziały, które obszary na ich terenie są zagrożone powodzią i suszą. Przygotowane programy małej retencji były od lat nieaktualne, a ich realizacja opóźniona

Nowy rządowy program "Ciąża plus"

rozporządzenia, według raportu NIK średnia dzienna stawka żywieniowa w szpitalach wynosi 14 zł. „Program zakłada podwojenie stawki podstawowej przeznaczonej na finansowanie żywienia grupy docelowej” – zapewnia Ministerstwo Zdrowia. Dodatkowo kobiety będą mogły skorzystać z pomocy dietetyka. To

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Woda w kranach ma często niedostateczną jakość i ciśnienie, dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Przyczyną nawet do 100 tys. awarii rocznie. jest m.in. przestarzała infrastruktura, której pełne

Przegląd prasy

; -- Państwo za mało wspiera kredytobiorców w dochodzeniu ich praw - ocenia NIK i chce by problem został rozwiązany na drodze ustawowej  --Rolnicy alarmują, że żywność zdrożeje nawet o 80% przez suszę i ASF --Urzędnicy NCBiR twierdzą, że muszą okroić finansowanie startupów ze względu na unijne

Tajne niechronione dane. Jak łatwo hakerom zdobyć w Polsce informacje

), ale absolutnie z nią porównywalna. W Polsce wynosi... 0 zł. NIK miażdży rządową ochronę danych Z raportu NIK "Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych" wynika, że państwowe systemy ochrony danych nie zapewniają ich

LUX MED zbuduje nowy szpital na Żoliborzu

; - czytamy w raporcie NIK z kwietnia tego roku. Według NIK 90 proc. przychodów takich przekształconych szpitali pochodzi z kontraktów z NFZ, a jedynie ok. 5 proc. stanowiły przychody z tytułu odpłatnej sprzedaży usług medycznych. Łączna wartość kontraktów na leczenie szpitalne w szpitalach niepublicznych w

Jest ratunek dla klientów nierzetelnych dostawców gazu. Bez stosowania prawa wstecz

. NIK ujawniła raport o negocjacjach gazowych Ustawowy poślizg Proponując zmianę przepisów, Ministerstwo Energii tłumaczyło, że taki mechanizm sprzedawcy awaryjnego już istnieje w prawie energetycznym. Ale ogranicza się wyłącznie do sprzedaży energii elektrycznej. Dlaczego tej luki nie uzupełniono

Oferta konsorcjum Kamsoft/Asseco najkorzystniejsza w przetargu na e-zdrowie

wydatków do Komisji Europejskiej w tym przedsięwzięciu miały wpływ informacje o wstępnych wynikach kontroli NIK w CSIOZ.- Decyzja o wstrzymaniu refundacji na razie nie ma wpływu na realizację projektu - zapewniał Leszek Bigos.Pod koniec listopada minionego roku ukazały się doniesienia medialne o raporcie

NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu

, że dochody zostały nierealistycznie, bo zbyt optymistycznie zaplanowane. Przeszacowano przede wszystkim możliwość pozyskania środków unijnych - zabrakło 20 miliardów złotych. Mniejsze były też wpływy z VAT-u i akcyzy - zabrakło 11 miliardów. Raport NIK wskazuje, że kłopoty budżetowe kraju w większej

Inwestujemy w oczyszczacz powietrza. Podpowiadamy, jak dobrać urządzenie i ile to kosztuje

kominach zakładów i występowanie kwaśnych deszczy się zmniejsza. * 2000 r. – Najwyższa Izba Kontroli (NIK) publikuje raport, z którego wynika, że, mimo iż do atmosfery emitowanych jest mniej spalin, powietrze nie staje się czystsze. Winny temu jest m.in. brak norm jakościowych dla spalanych paliw

Rehabilitacja w Polsce? Kolejki rosną, jakość spada. Resort zdrowia marnotrawi pieniądze

Badania nad sposobem zorganizowania rehabilitacji leczniczej w Polsce NIK przeprowadzał od sierpnia 2013 r. do stycznia 2014 r. Pod koniec października wydał raport, w którym nie pozostawia na tej sferze świadczeń suchej nitki. Sytuacja pacjentów się pogarsza, choć na rehabilitację idzie więcej

Polska fotoradarową pustynią

infrastruktury i wzrost bezpieczeństwa na drogach. Wniosek NIK? Trzeba zabrać strażom fotoradary - niech prędkość kontroluje tylko policja i Inspekcja Transportu Drogowego. Jednak dalej w raporcie czytamy: "Alternatywnie NIK proponuje pozostawienie strażom uprawnień do fotoradarów stacjonarnych, a