raport knf

KNF: Ewentualne odwieszenie notowań GetBacku po publikacji raportu za 2017 r.

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) może zdecydować o ewentualnym odwieszeniu notowań akcji i obligacji GetBack po opublikowaniu przez spółkę raportu rocznego, podała Komisja. "Decyzja o ewentualnym odwieszeniu notowań instrumentów finansowych wyemitowanych

Raport KNF. Kto najbardziej pomógł bankom w czasie kryzysu?

Ograniczenie kompetencji krajowych nadzorów bankowych na rzecz unijnej centrali może utrudnić przeciwdziałanie kolejnym kryzysom finansowym - ostrzega KNF w raporcie poświęconym sytuacji w polskiej branży bankowej, do którego dotarła "Gazeta". Pokryzysowa analiza Komisji Nadzoru

KNF wszczęła postępowania wobec MSX Resources ws. kolejnych raportów

2015 roku o skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku, podano w komunikacie. Jednocześnie MSX Resources poinformowała, że otrzymała zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez KNF, postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na spółkę kary administracyjnej w związku z

KNF wszczęła postępowania ws. niezłożenia raportów przez trzy spółki

związanych z przekazaniem KNF i do publicznej wiadomości raportów okresowych. Niedopełnienie obowiązków w przypadku poszczególnych spółek dotyczy: - Cash Flow SA – raportu okresowego za I półrocze roku 2014, raportu okresowego za III kwartał roku 2014, raportu okresowego za IV kwartał roku 2014

KNF wszczęła postępowanie ws. niezłożenia raportów przez Alterco

wiadomości raportów okresowych, podała Komisja. KNF podkreśla, że obowiązki informacyjne związane z przekazywaniem raportów okresowych należą do podstawowych, a zarazem najważniejszych obowiązków emitentów. Raporty okresowe zawierające m.in. sprawozdania finansowe przedstawiają bowiem kompleksowy obraz

KNF chce zawieszenia notowań 8 spółek za brak publikacji raportów fin. za 2016

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań ośmiu spółek, które nie opublikowały raportów finansowych za 2016 r., podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego

KNF chce zawieszenia notowań Dreweksu i B3System za brak raportu fin. za I kw.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Drewex oraz B3System - od dziś do 31 maja 2016 r. włącznie, podała KNF. Przyczyną przesłania wniosku jest

KNF zwróciła się o zawieszenie obrotu akcjami 4 spółek w zw. z brakiem raportów

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mewa, MSX Resources, PBO Anioła oraz Petrolinvest, z powodu nieprzekazania jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014 w

KNF chce zawieszenia obrotów na GPW sześciu spółek za niezłożenie raportów

nieprzekazania raportów rocznych lub kwartalnych, podała KNF. Zawieszenia dotyczą okresu od 5 czerwca do 30 czerwca (Petrolinvest, Cash Flow), od 5 czerwca do 5 lipca (Alterco), od 8 czerwca do 8 lipca (Mewa, MSX Resources, PBO Anioła). Petrolinvest nie złożył raportu rocznego za 2014 rok, pozostałe spółki

KNF żąda zawieszenie notowań 6 spółek za brak raportów za IV kw. 2014 r.

"nieprzekazanie przez spółki do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2014 r. w terminie określonym przepisami prawa oraz raportów rocznych za 2014 r. w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego" - podano w komunikacie. KNF wnioskuje o zawieszenie notowań

KNF: Giełdowe raporty mają niską jakość

mogłoby to wynikać ze skali wątpliwości co do publikowanych przez spółki raportów bieżących. Jak podaje "Rz" , w zeszłym roku przedstawiciele KNF nałożyli kilkanaście kar za niewłaściwe wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółki, jej przedstawicieli lub instytucje finansowe. Ich kwota

Niespodzianka na funcie

, kiedy płynność na parach funtowych jest najniższa, gdyż główne banki zainteresowane funtem są po za godzinami pracy. Raport KNF Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport na temat polskiego sektora bankowego. Ocenił sytuację jako stabilną. Wskazał jednak na ryzyka związane z kwestią kredytów w

Frankowy plan minimum

Frankowy plan minimum

na gwarancje depozytów), oraz sami deponenci (71 mld strat z tej części depozytów, które nie byłyby objęte gwarancjami). Po publikacji miażdżącego raportu KNF przedstawicieli Kancelarii Prezydenta stać było jedynie na bąknięcie, że projekt ustawy antyfrankowej to "tylko materiał do dyskusji"

Chińska giełda znów w górę

bardziej luzują restrykcje kredytowe co może spowodować kolejną bańkę spekulacyjną. Na rynkach nie cichną dyskusje na temat raportu KNF w sprawie ustawy frankowej. Jak nie trudno się domyślić, raport wykazuje olbrzymie koszty jakie poniosą banki na przewalutowaniu owych kredytów. Krytykowana jest

Nowy nadzór zbadał SKOK-i. Brakuje im kapitału, połowa ma straty

- tylko 3,6 proc. wartości zebranych depozytów oraz 5,2 proc. wartości udzielonych pożyczek. O tym, że SKOK-i potrzebują więcej kapitału, by bezpiecznie prowadzić działalność, pisał też w specjalnym raporcie w 2011 r. Bank Światowy. Z opublikowanego dziś raportu KNF wynika, że ponad połowa SKOK-ów ma

KNF: Wznowiono obrót akcjami Gaming Factory na GPW

skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r., podała Komisja. "Wznowienie obrotu akcjami ww. spółki nastąpiło od dnia 4 sierpnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała 31 lipca, że podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów

Gaming Factory nie zgadza się z decycją KNF, wyniki za I kw. opublikuje 3 VIII

specjalnym oświadczeniu. Mając na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie, tj. 3 sierpnia 2020 r., podano także. "Zarząd Gaming Factory wyjaśnia: 1. Zgodnie z § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29

GPW zawiesiła obrót akcjami czterech spółek, w tym Ursusa

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółki Ursus, Lark.pl, Indygotech Minerals, Graviton Capital, podała giełda. Według informacji KNF powodem

KNF chce podnieść bufor dla mBanku do 0,75% kwoty ekspozycji na ryzyko

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wydanie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym dla mBanku na 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 0,5%, podał bank. "W

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Millennium do 4,96 pkt proc.

jednostkowym w wysokości 4,96 pkt proc., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 6,41 pkt proc. "Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Gaming Factory

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji (PDA) spółki Gaming Factory, poinformowała Komisja. "Powodem skierowania żądania

KNF chce podnieść bufor dla Santander BP do 0,75% kwoty ekspozycji na ryzyko

, bank poinformuje w odrębnym raporcie, podano także. Zgodnie z decyzją KNF z dnia 19 grudnia 2017 roku, bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Santander Bank Polska (d. Bank

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami 5 spółek

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółek: Fast Finance w restrukturyzacji, One, Prima Moda, Invista oraz Elektrociepłownia Będzin, poinformowała

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Mediatel trzy kary pieniężne w łącznej kwocie 1 mln zł, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Mediatel z siedzibą w Warszawie: I. karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł za naruszenia w

KNF obniżyła B. Millennium bufor na ryzyko kredytów walutowych do 4,87 pkt proc.

. dla łącznego współczynnika kapitałowego, 3,65 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier 1 oraz 2,73 pkt proc. dla współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, podał bank.  "Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,11 pkt proc.

dzień sporządzenia niniejszego raportu, mBank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym" - czytamy dalej. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest

ING BSK zarekomenduje przeznaczenie ok. 30% jedn. zysku za 2019 r. na dywidendę

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski zamierza zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę ok. 30% jednostkowego zysku za 2019 rok, podał bank. "Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) umożliwiające wypłatę

GNB oczekuje zatwierdzenia planu naprawy pod koniec br. lub na początku 2020 r.

; "Jak będziemy mieli zatwierdzony plan, to będziemy mogli o nim rozmawiać" - powiedział Klimczak, zapytany o szczegóły planu.  Bank podał dziś w raporcie kwartalnym, że w październiku br. złożył do KNF plan naprawy Grupy Getin Noble Banku, w którym przedstawiony został zestaw

ING BSK ma zgodę RN na zaciągnięcie 250 mln euro pożyczki podporządkowanej 

KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier II. O zawarciu umowy i jej warunkach cenowych, jak również o otrzymaniu zgody KNF bank poinformuje w odrębnych raportach" - czytamy w komunikacie.  Bank będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki po upływie

GPW zawiesiła obrót akcjami Drewex, Everest Investments i ZM Henryk Kania

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót akcjami spółek: Drewex, Everest Investments i ZM Henryk Kania w restrukturyzacji, a także obligacjami spółki ZM Henryk Kania w

KNF nałożyła karę w wys. 400 tys. na J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na byłego prezesa Krezusa Jacka Ptaszka karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł w związku z realizacją transakcji na akcjach spółki w okresach zamkniętych, podała Komisja. Według KNF, osoba ta dokonała: 1

KSF wydał pozytywną opinię ws. bufora 0,25% ekspozycji na ryzyko dla GNB

makroostrożnościowym w formie decyzji administracyjnej KNF. Do chwili publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał decyzji KNF w przedmiotowej sprawie" - czytamy w komunikacie. Bank poinformuje w odrębnym raporcie o zakończeniu postępowania administracyjnego po otrzymaniu takiej decyzji, podano także

KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku za 2017

zakresie otrzymanego przez bank zalecenia. O powyższych stanowiskach bank poinformuje w osobnych raportach, podano także.  W ub. tygodniu PKO Bank Polski podał, że spełnia wymogi dotyczące warunków wypłaty dywidendy, przedstawione w opublikowanej właśnie rekomendacji KNF. Bank informował wówczas

KNF nałożyła kary finansowe na GetBack, Grzegorza Białoruskiego, Dariusza Janusa

nieterminowe przekazanie 3 raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r." - czytamy w komunikacie. KNF na podstawie art. 96 ust. 6 pkt 2 ustawy o ofercie jednogłośnie wydała decyzję w przedmiocie nałożenia na Grzegorza Białoruskiego - prezesa zarządu Wilbo SA kary pieniężnej w wysokości 300 tys. zł

Baltona miała 69,25 mln zł straty netto, 35,79 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Baltona odnotowała 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 35,79 mln zł wobec 1,13 mln zł zysku rok

Santander BP zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska zawiesił projekt utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy i wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego, podał bank. "Zarząd

KNF ustaliła bufor na ryzyko kredytów walutowych dla Millennium na 6,27 pkt

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Banku Millennium otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na

KNF chce podnieść PKO BP bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym do 1%

raporcie, podano także. KNF 20 grudnia ub. roku zaleciła PKO BP - jako innej instytucji o znaczeniu systemowym - utrzymywanie bufora w niezmienionej wysokości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły

GPW zawiesiła obrót akcjami Sunex i Cube.ITG od 7 maja

. Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest nieprzekazanie przez w/w emitentów do publicznej wiadomości kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2018, tj. niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, w terminie określonym przepisami prawa, podała wcześniej KNF. Cube.ITG

KNF zaleciła PKO BP bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym wys. 0,75%

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu - jako innej instytucji o znaczeniu systemowym - utrzymywanie bufora w niezmienionej wysokości 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.  "Na dzień sporządzenia raportu

BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie niewypłacania dywidendy za 2017 rok

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank. Jednocześnie KNF nie zgłosił zastrzeżeń co

KNF podniosła bufor na ryzyko kredytów walutowych do 3,64 pkt proc. dla mBanku

kapitałowego oraz 2,65 pkt proc. dla współczynnika kapitału Tier 1.  "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, mBank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym" - podano.  mBank (dawniej BRE Bank) należy

Stelmet złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Stelmet złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. "Zarząd spółki Stelmet spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37

KNF żąda zawieszenia notowań Hawe, Budopolu-Wrocław i B3System od 6 VI

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań trzech spółek, które nie opublikowały raportów finansowych za I kw. 2017 r., podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

Komisja.  KNF wskazała, że 4 sierpnia 2018 r. Krezus opublikował dwa raporty, w których poinformował o transakcjach sprzedaży w okresie od 24 kwietnia do 13 czerwca br. znacznego pakietu akcji spółki przez Taleja Sp. z o.o. "W ramach podjętych działań nadzorczych KNF ustaliła, że

KNF zaleciła ING BSK bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym wys. 0,5%

dzień sporządzenia raportu bank spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i skonsolidowanym, podkreślono także. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy

KNF wnioskuje o przywrócenie obrotu akcjami Krezusa od poniedziałku

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z 23 października 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Krezus, podała Komisja

KNF zdecydował o skróceniu okresu zawieszenia obrotu akcjami MNI

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o skróceniu okresu zawieszenia obrotu akcjami spółki MNI z powodu opublikowania przez spółkę skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2017 r., podał urząd. W skład grupy MNI wchodzą firmy działające

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

. odpowiednia polityka dywidendowa banków. W związku z tym, podobnie jak w latach ubiegłych, KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków". - czytamy w raporcie "Sytuacja sektora bankowego w 2018 r." W przypadku banków komercyjnych dywidendę do 75% wypracowanego w 2018 r

Santander BP nie musi już utrzymywać dodatkowego buforu na kredyty walutowe

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska nie ma już obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego, nałożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, podał bank. 

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

. Ponadto KNF poinformowała bank o dodatkowym narzucie z tytułu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (o którym bank informował w raporcie nr 43/2017) w wysokości 2,86 pkt proc. Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych

KSF zgodny z KNF co do bufora 0,25% ekspozycji na ryzyko dla BGŻ BNP Paribas 

ekspozycji na ryzyko, podał bank.  "Bank poinformuje o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w odrębnym raporcie, po

GPW zawiesiła obrót akcjami sześciu spółek za brak raportów półrocznych

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Calatrava Capital, Hyperion, MNI, Lark.pl, PC Guard i Wilbo z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości

KNF chce obniżyć mBankowi bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym do 0,5%

; - czytamy w komunikacie.  Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, bank poinformuje w odrębnym raporcie, podano także. KSF w grudniu ub

Giełda zawiesiła obrót akcjami Hawe, Topmedical, Interbud Lublin i B3System

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Hawe, Topmedical, Interbud Lublin i B3System do 4 listopada, w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. Według komunikatu KNF, żądanie zawieszenia

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark złożyła dziś do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, podała spółka. "6 grudnia 2019 r. GPW Benchmark, zgodnie z harmonogramem

BGŻ BNP Paribas otrzymał od KNF zalecenie niewypłacania dywidendy za 2017 rok

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank. "Bank w raporcie bieżącym nr 25/2017

B3System złożył do KNF wniosek o uchylenie wykluczenia z GPW

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego mBanku do 3,62 pkt proc. 

dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym, podsumowano.  mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki

ING BSK ma umowę na 100 mln euro pożyczki podporządkowanej od ING Bank N.V.

według kursu średniego NBP z 30 października 2018 roku wynosi 432 580 000 zł. Pożyczka została udzielona na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)" - czytamy w komunikacie. Odsetki

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Fast Finance

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu, od 3 grudnia 2018 r., akcjami spółki Fast Finance z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za trzeci kwartał

Gaming Factory miało 0,2 mln zł zysku netto, 0,19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r.  Mając jednak na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie. Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń

KNF: ESMA zaleca podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zaleca uczestnikom rynków finansowych podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa Covid-19, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). "W wyniku dyskusji rady organów nadzoru

KNF żąda zawieszenia notowań Mediatela od 9 czerwca

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań spółki Mediatel, która nie opublikowała raportu finansowego za I kw. 2017 r., podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

. działalności organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack, podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących.  "Urząd KNF ustosunkował się do wystąpienia pokontrolnego NIK oraz do informacji o wynikach kontroli w trybie

GPW zawiesiła obrót akcjami Topmedical, Hyperiona i Hawe do 5 czerwca

. Wcześniej KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami tych spółek z powodu nieprzekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2015 w terminie określonym przepisami prawa. (ISBnews)  

PZU: Kara KNF dotyczy 0,00047% spraw obsłużonych w latach 2008-2014

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Kara nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dotyczy 47 szkód zgłoszonych w latach 2008-2014. W tym okresie PZU obsłużyło ok. 10 mln szkód. To oznacza, że udział błędów wykazanych przez KNF jest śladowy i

KNF chce zawieszenia obrotu na GPW akcjami Mediatel, Petrolinvest i Hawe

wiadomości raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2015 r. w terminie określonym przepisami prawa oraz raportów rocznych za 2015 r. w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego", podano w komunikacie. KNF chce, aby zawieszenie obowiązywało od dziś do 15 kwietnia włącznie w przypadku Mediatela

KNF podniósł bufor na ryzyko walutowych kredytów hip. dla BOŚ do 0,92 pkt proc. 

hipotecznych dla gospodarstw domowych (...)" - czytamy w komunikacie.  Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych, podano także.  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi

B. Millennium: Wytyczne KNF dot. wskaźnika TCR bez wpływu na pozycję kapitałową

wynosi 16,59% na poziomie jednostkowym i 16,55% na poziomie skonsolidowanym, podał bank w raporcie.  "Bank Millennium 17 marca 2017 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego pismo zawierające między innymi wytyczne co do sposobu wyznaczania minimalnej rekomendowanej przez KNF wielkości

KNF rozpatruje wniosek Cash Flow o ponowne rozpatrzenie wykluczenia z obrotu

spółkę KNF, giełdzie i do publicznej wiadomości okresowych raportów finansowych poczynając od raportu za I poł. 2014 r. (ISBnews)  

KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r. 

pięcioletnim analizowanym okresie" - czytamy w raporcieKNF podała, że pomimo, iż w 2019 r. domy maklerskie zanotowały łącznie stratę na działalności podstawowej w wysokości prawie 265 mln zł, zyski osiągane w innych obszarach działalności, w szczególności zyski z operacji instrumentami

BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie pożyczki podporz. do Tier II

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II banku kwoty 90 mln CHF (ok. 352 mln zł) pożyczki podporządkowanej, podał bank. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 13

GPW zawiesiła obrót akcjami 7 spółek do 5 czerwca i Mediatela do 29 maja

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółek MNI, Lark.pl, Hawe, Graviton Capital, Budopol-Wrocław, B3System i B.A.C.D. do 5 czerwca oraz Mediatel do 29 maja, podała giełda w odrębnych komunikatach. Wcześniej KNF skierowała

KNF chce nałożyć na GNB bufor wys. 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko

nałożenia na bank bufora. Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpi zgodnie z art. 39 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym w formie decyzji administracyjnej KNF" - czytamy w komunikacie. Do chwili publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał

KNF chce nałożyć na Raiffeisen bufor w wysokości 0,25% łącznej kwoty na ryzyko

administracyjnej KNF" - czytamy w komunikacie. Do chwili publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał decyzji KNF w przedmiotowej sprawie. Bank poinformuje w odrębnym raporcie o zakończeniu postępowania administracyjnego po otrzymaniu takiej decyzji, podano także. Raiffeisen Bank Polska S.A

KNF zwraca uwagę na kredyty konsumpcyjne o wysokim wskaźniku DSTI

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). DSTI (Debt-Service-to-Income) to relacja miesięcznej wartości wszystkich spłacanych rat kredytowych do miesięcznego dochodu netto gospodarstw domowych, która określa jaka część dochodu przeznaczana jest co miesiąc na spłatę długu. "Z niepełnych danych wynika, że

KNF zaleciła bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 3,53 pkt proc. dla mBanku 

podstawowego Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,98 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1. "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, mBank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i

KSF za obniżeniem bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym mBanku do 0,5%

na bank bufora jest równoważna 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013" - czytamy w komunikacie.  O wydaniu przez KNF decyzji w powyższym postępowaniu bank poinformuje w odrębnym raporcie, podano także.  W połowie

KNF może nałożyć karę na Kerdos za niewypełnianie obowiązków informacyjnych

ofercie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych związanych z przekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za

Przegląd prasy

podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki --KNF nałożyła na TUiR Warta 200 tys. zł kary za opóźnienia wypłat odszkodowań --KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych --Andrzej Grzych ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Credit Agricole

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Hawe do 6 lipca

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Hawe do 6 lipca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br

KNF zwiększyła dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych mBanku

sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym" - podkreślono w komunikacie.  

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

bufora (ich łączny udział w aktywach sektora bankowego był jednak niewielki i wynosił 5,6%)" - czytamy w raporcie "Sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2019 roku". Wskaźnik dźwigni finansowej w większości banków utrzymywał się na poziomie wyższym od zalecanego przez KNF 5% (na koniec

GPW wznowiła obrót akcjami T-Bull

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowiła obrót akcjami T-Bull od 20 maja br., podała Komisja Nadzoru Finansowego. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzją z dnia 17 maja 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów

KNF obnizyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,52 pkt proc.

kapitału Tier I (co odpowiada 0,69 pkt proc.).  Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych, podsumowano. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A

KNF: GPW wznowi obrót akcjami Ursusa od piątku

nastąpi od 11 maja 2018 r., czytamy także.  Wcześniej, 4 maja br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zawiesiła obrót na głównym rynku GPW akcjami spółki Ursus. Powodem żądania jest nieprzekazanie przez emitentów raportów rocznych

KNF wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne wobec MSX Resources

Warszawa, 30.09.2015 (ISBNews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na spółkę MSX Resources kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z

GPW zawiesiła obrót akcjami Dreweksu i B3System do 31 maja włącznie

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwały w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółek Drewex oraz B3System - od dziś do 31 maja 2016 r. włącznie, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. KNF zwróciła się dziś do

KNF zdecydowała o wykluczeniu MSX Resources z obrotu na GPW

uwagę, iż spółka nie przekazała do publicznej wiadomości, w trybie stosownego raportu, iż rzeczywiście taki wniosek został przez nią skierowany do KNF" - czytamy dalej.  Na początku lutego KNF jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje MSX Resources z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

KNF zaleciła BZ WBK bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 0,44 pkt proc. 

szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, dla Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi 0,71 pkt proc." - czytamy w komunikacie.    Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym

Indykpol widzi wzrost zamówień na produkty, ale obawia się braków kadrowych

. Utrzymywanie się tych problemów może ograniczyć zdolności produkcyjne spółki" - czytamy w komunikacie. Więcej informacji dotyczących wpływu epidemii koronawirusa na działalność spółki i grupy kapitałowej oraz jej wyniki finansowe, spółka postara się zamieścić w raporcie rocznym za 2019 rok, podano także

KNF nałożyła na CFI Holding karę w wysokości 400 tys. zł

Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na CFI Holding karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł, za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, podał urząd. Według komunikatu, chodzi o przekazanie niepełnego skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok

Przegląd informacji ze spółek

raportu "Biznes w erze paperless. Czy jesteśmy na niego gotowi?". Santander Bank Polska otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku wypracowanego w 2019 r., podał Santander BP. W 

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa 

; Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała wczoraj do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów.  KNF wskazała, że 4 sierpnia 2018 r. Krezus opublikował dwa raporty

KNF wyklucza bezterminowo B3System z obrotu na GPW

rok obrotowy 2015, w związku z błędami popełnionymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do

Getin Noble Bank otrzymał od KNF zalecenie dodatkowego wymogu kapitałowego

raportu bank spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych" - podsumowano w komunikacie. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW