raport imienny

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

realizacji oferty skupu akcji własnych: - Liczba akcji na okaziciela spółki objętych ofertami sprzedaży 36 394 140 - Liczba akcji imiennych spółki objętych ofertami sprzedaży 7 500 000 - Suma akcji spółki objętych ofertami sprzedaży 43 894 140 - Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000 - Liczba

MR: Liczba wniosków o zwolnienie z ZUS to średnio 1,7 mln/ mies. w III-V 2020

terminie należało też przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (chyba, że płatnik składek był zwolniony z obowiązku ich składania). Jak podała Semeniuk, w okresie od 16 marca do 30 czerwca 2020 r. do ZUS wpłynęło 151 835 wniosków o

ZCh Police podjęły uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji PDH Polska za 30 mln zł

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie nabycia 3 mln akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska za 30 mln zł, poinformowała spółka. "Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 3 mln sztuk akcji imiennych nowej

Subwencje z "tarczy PFR" polegają na zmęczeniu przedsiębiorcy, aż odpuści? Prawnicy Czytelnikom odc. 23.

Subwencje z "tarczy PFR" polegają na zmęczeniu przedsiębiorcy, aż odpuści? Prawnicy Czytelnikom odc. 23.

porównywanym miesiącu roku 2019/w dniu 31 grudnia 2019 r. Po drugie, należy zwrócić uwagę, że PFR ustala liczbę pracowników na podstawie imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA i przeprowadza weryfikację wyłącznie na podstawie danych ZUS. Zatem należy również upewnić się we właściwym ZUS, że wszystkie

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,4 zł/akcję

obrotowy 2018 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 22 maja 2018 roku

RN Open Finance zgadza się na zbycie ok. 20% akcji L.Czarneckiemu i RB Investcom

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Open Finance zgodziła się na sprzedaż 549 425 akcji zwykłych imiennych, nieuprzywilejowanych, stanowiących w sumie 9,99% w kapitale zakładowym i głosach, za maksymalnie 18,39 mln zł Leszkowi Czarneckiemu oraz na sprzedaż takiej samej liczby akcji za

Przegląd informacji ze spółek

PMPG Polskie Media odnotowało 105 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie

Sejm za dodatkowym postojowym i zwolnieniem z ZUS dla niektórych branż

imiennych raportów miesięcznych należnych za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. nie później niż do dnia 30 września2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Z uzasadnienia projektu wynika, że z prawa do dodatkowego postojowego może skorzystać ponad 24 tys. podmiotów na

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 września br., o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru

Przegląd informacji ze spółek

Echo Investment odnotowało 49,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 31,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Artifex Mundi odnotowało 0,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r

Spółka zal. Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości nom. do 125 mln zł

nominalnej 100 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 125 000 000 zł. Obligacje są obligacjami na imiennymi, niemającymi formy dokumentu i będą zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez spółkę zależną. Prawem właściwym dla emisji obligacji jest prawo luksemburskie" - czytamy w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

Tauron z 10% w 2018 r. do blisko 30% w 2025 r. i ponad 65% w 2030 r., podano także. Trans Polonia odnotowała 4 tys.zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Apatora

ZM Henryk Kania pozyskały 45 mln zł w ramach emisji obligacji serii G

więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów" - czytamy w raporcie. Celem emisji był wykup obligacji serii D, podano także. "Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu obligacji

OT Logistics wyemituje obligacje serii H o wartości do 125,45 mln zł

zadłużenia Grupy OT Logistics, w ramach którego min. wydłużono terminy spłaty umów kredytowych i wykupu obligacji serii G, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 12 października 2018 r., a także prowadzone są rozmowy w sprawie warunków refinansowania zadłużenia z tytułu

GK Immobile zwiększy w wezwaniu udział w Projprzem do 34,91% głosów

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile zwiększy w drodze wezwania udział w kapitale zakładowym Projprzem do 44,39%, tj. 34,91% w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z 41,96% (32,997% głosów), podał Projprzem. "Według raportu przekazanego w dniu dzisiejszym przez

Przegląd informacji ze spółek

2,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. APS Energia odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ATM odnotował 0,81 mln zł jednostkowego

Przegląd informacji ze spółek

siedzibą w Bócsa, Węgry, podała Śnieżka. Grupa kapitałowa Immobile (GK Immobile) wezwało do sprzedaży nie mniej niż 6 091 852 akcji  (4 655 600 akcji imiennych i 1 436 252 akcji na okaziciela spółki Atrem uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po cenie w wysokości

MR: Rząd przyjął projekt ustawy o Małym ZUS plus

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to

MPiT kieruje do konsultacji projekt ustawy, która ma wprowadzić 'Mały ZUS plus'

gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to zatem wymagać wypełniania żadnych

Przegląd infornacji ze spółek

, podano także. Open Finance zawarł z LC Corp B.V. umowę nabycia 5 170 akcji imiennych serii D Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, stanowiących w przybliżeniu 2,78% udziału w kapitale i ogólnej liczby głosów, za 8,5 mln zł w ramach wykonania przez sprzedającego Opcji Put, podał Open Finance

Przegląd informacji ze spółek

2018 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Polska Energia miał 5 313 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Mostostal Warszawa zawarł umowę z Ammann

Stalprodukt chce skupić ponad 1 mln akcji uprzywilejowanych

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Stalprodukt zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,B i E. Maksymalna liczba akcji, które mogą być nabyte w ramach programu, wynosi 1 075 000, co włącznie z posiadanymi przez spółkę akcjami własnymi w liczbie 69 733 szt

Przegląd informacji ze spółek

Nextbike odnotował 0,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PCC Exol odnotowało 19,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w  2018 r. wobec 18,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

; Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 347 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 360,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. IMS odnotowało 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Altus TFI skupił 5 mln akcji własnych po 16 zł sztuka

przeprowadzeniu i rozliczeniu (bez rozliczenia pieniężnego) oferty skupu akcji własnych przez Spółkę (Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie), dotyczące podsumowania realizacji oferty skupu akcji własnych: - liczba akcji na okaziciela spółki objętych ofertami sprzedaży 36 126 049 - liczba akcji imiennych spółki

Przegląd informacji ze spółek

CCC rozpoczyna proces budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 6 850 000 akcji zwykłych imiennych serii J - tj. akcji nowej emisji oraz sprzedaży nie więcej niż 2 062 535 istniejących akcji

Przegląd informacji ze spółek

Action w restrukturyzacji odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Celon-Pharma odnotowała 8,16 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

Bumech odnotował 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Master Pharm zarekomendował przeznaczenie całości jednostkowego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy, podała spółka. Akcjonariusze Ten Square

Rząd przyjął nowelę m.in. skracającą okres przechowywania akt pracowniczych

została podzielona na 2 przypadki: - Dokumentacja pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. będzie przechowywana 10 lat. Pracodawcy będą przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców. W raportach znajdą się dane potrzebne do ustalenia wysokości emerytury lub

5 największych pułapek czekających na przedsiębiorców w "tarczy finansowej"

, czy, kiedy i na jakich zasadach mogą wnioskować o subwencję kolejny raz. Ad 5. Dane podlegające weryfikacji w ramach Tarczy Finansowej PFR ustalane są na podstawie imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA. Oznacza to, że PFR „widzi ludzi”, którzy w danym momencie byli zgłoszeni do ZUS

WDX rekomenduje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

wysokości 1 594 124,92 zł proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy. Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D WDX S.A. w ilości 9 234 719" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki proponuje ustalić dzień dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r. Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego

Nowy rządowy program "Ciąża plus"

pośrednictwem mediów i portali społecznościowych, są one często niewystarczającej jakości” – pisze resort w uzasadnieniu rozporządzenia „Dieta mamy”. O tym, że jedzenie w szpitalach jest kiepskie, alarmowały kilkakrotnie raporty Najwyższej Izby Kontroli. Ministerstwo przyznaje, że dziś

Przegląd informacji ze spółek

spółki poprzez emisję 2,5 mln akcji imiennych serii E, podano także. Grupa Żywiec odnotowała 258,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 272,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019 (trwającego od 1 października do 31 grudnia 2018 r.) wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Szacunkowe skonsolidowane przychody za styczeń 2019 r. Asbis

Przegląd informacji ze spółek

Open Finance odnotował 138,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 18,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Unimot zanotował 841,8 mln zł jednostkowych przychodów oraz 19,1 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. 

Przegląd informacji ze spółek

m.in. wejście na warszawską giełdę, poinformował ISBnews COO spółki Bartosz Baziński. Debiut mógłby się odbyć w II połowie 2018 r. Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska o łącznej wartości 94 mln zł, poinformowała

Przegląd informacji ze spółek

. 2016 r. wobec 8,19 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. InvestCapital Malta Ltd. - podmiot zależny Kruka - zawarł umowę z podmiotem należącym do grupy Carrefour w Hiszpanii - Servicios Financieros Carefour dotyczącą zakupu portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 183

Przegląd informacji ze spółek

. - nabył od Deutsche Bank AG 274 444 939 akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank Polska (DBPL), stanowiących ponad 10% kapitału zakładowego DBPL za łączną kwotę 257 959 800 zł, podał Santander Bank Polska.  Tankowiec New Vision o ładunku 130 tys. ton ropy z Nigerii dotrze do Gdańska w połowie

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 50,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 131,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 53,0 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Akcjonariusze Millennium Banku zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2016 r. w kwocie 652 651 155,79 zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza

Przegląd informacji ze spółek

Eurocash odnotował 179,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 212,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Globe Trade Centre (GTC) rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,27

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

średniorocznym tempie na poziomie 5%, dzięki czemu w 2023 r. osiągnie wartość niemal 14 mld USD. Za wzrosty odpowiadać będzie przede wszystkim sektor OTT oraz internet mobilny, wynika z raportu "Global Entertainment & Media Outlook 2019–2023", przygotowanego przez firmę doradczą PwC.  Źródło

Przegląd informacji ze spółek

Benefit Systems ogłosił ofertę zakupu do 42 184 akcji własnych po 650,00 zł sztuka, podała spółka. Bytom odnotował 4,33 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę w sprawie emisji 2 000 obligacji imiennych serii F7 o wartości nominalnej 1 000 zł, poinformowała spółka. Konsorcjum Stali miało 405,75 mln zł skonsolidowanych przychów w III kw. br., co stanowi wzrost o 86,46 mln zł w stosunku do III kw. roku poprzedniego i 9,83 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

zaniepokojenie" rocznym raportem finansowym spółki zależnej - Mediatel za 2016 r. W efekcie, prezes Hawe Paweł Paluchowski utracił zaufanie akcjonariuszy. Porozumienie deklaruje współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) i innymi wierzycielami Hawe w celu wypracowania wspólnych działań

Przegląd prasy

akcji zwykłych imiennych Deutsche Bank Polska (DBPL), stanowiących ponad 10% kapitału zakładowego DBPL za łączną kwotę 257 959 800 zł, podał Santander Bank Polska.  --Tankowiec New Vision o ładunku 130 tys. ton ropy z Nigerii dotrze do Gdańska w połowie października, poinformował PKN Orlen

Rząd daje służbom więcej możliwości inwigilacji obywateli

Ustawa ma obowiązywać od 1 czerwca, a uzasadnieniem tempa prac jest zbliżający się szczyt NATO w Warszawie, Papieskie Dni Młodzieży i zagrożenie terroryzmem (w Polsce bliskie zera, co wynika z raportów Biura Bezpieczeństwa Narodowego). - Zawarta w projekcie możliwość blokowania treści internetowych

Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 11,27 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 8,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 20,6% w skali roku  do 4,54 TWh w III kw

Przegląd informacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. r. fin. 2017/ 2018 (obejmującym okres od 1 października 2017 do 31 marca 2018) wobec 6,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System wybrał ofertę Rafako złożoną w konsorcjum z

Przegląd informacji ze spółek

zaległości podatkowej mają obciążyć koszty finansowe minionego kwartału.  Atal wyemitował 2-letnie obligacje imienne serii H o łącznej wartości nominalnej 10 mln, podała spółka. Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostal powołała dotychczasowy zarząd z Joanną Makowiecką - Gacą jako prezesem na 3-letnią

Przegląd informacji ze spółek

Torebka zawarły umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Merlin Group 18 577 akcji spółki Magus w upadłości, stanowiących 100% kapitału i głosów o wartości 14,067 mln zł, podała Czerwona Torebka. MVP Logistics, jednostka

Przegląd informacji ze spółek

Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości do 52 mln zł, podała spółka. Farmacol odnotował 128,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 92,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Próchnik nie porozumiał się z

Przegląd informacji ze spółek

ok. 26%, CA Immobilien Anlagen AG od Terim Limited (Cypr) i czterech imiennych CA Immo od O1 Group Limited (Cypr), podała spółka.  mBank chce pozyskać 0,5 mln nowych klientów z grupy wiekowej do 24 lat w ciągu pięciu lat, poinformował wiceprezes instytucji odpowiedzialny za detal Cezary Kocik

Przegląd informacji ze spółek

wypłacie dywidendy w kwocie 563,71 tys. zł, co daje 0,02 zł na akcję, poinformowała spółka. Wielton odnotował 14,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Getin

Przegląd informacji ze spółek

AdMassive Group podjął uchwałę w sprawie emisji 1 625 obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 000 zł każda, poinformowała spółka.  Stalexport Autostrady nabył 10% kapitału Catterick Investments, który ma zamiar uczestniczyć w przetargu na Krajowy System Poboru Opłat

Przegląd prasy

wszystkich warunków zawieszających - sfinalizował przejęcie praw do sieci "Piwiarnia Warki" od Grupy Żywiec, podała spółka. --Zarząd Merlin Group podjął uchwałę w sprawie emisji 2 000 obligacji imiennych serii F7 o wartości nominalnej 1 000 zł, poinformowała spółka. --Konsorcjum Stali

Przegląd informacji ze spółek

inwestycji w Krakowie - Masarska 8 Apartamenty uzyskała pozwolenie na użytkowanie, podała spółka.  Analitycy Pekao Investment Banking Pekao wydali rekomendację "trzymaj" dla akcji Enei, ustalając cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 10,20 zł, wynika z raportu datowanego na 10 stycznia

Przegląd informacji ze spółek

, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych, dających do 0,64% ogólnej liczby głosów na WZ, podała KIPF. Wzywający planuje wycofanie spółki z GPW. Capital Park chce wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej maksymalnej wartości do 25 mln euro

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wiedzę na temat wykorzystywania wrażliwych danych, udostępnianych różnym instytucjom – podaje Opinium Research.     Źródło: spółka Trendy: Według raportu SAS Enterprise AI Promise Study 24% respondentów przyznało, że dysponuje odpowiednią infrastrukturą do wdrożenia

Redan ma umowę sprzedaży 10,76% akcji TXM za blisko 15 mln zł

roku" - czytamy dalej. Akcje sprzedawane są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich uprawnia do wykonywania dwóch głosów na walnych zgromadzeniach TXM. Każda akcja sprzedawana ma wartość nominalną 40,00 zł. Łącznie akcje stanowią 10,76% kapitału zakładowego TXM i

Przegląd informacji ze spółek

Polkomtel - operatora sieci Plus i zarejestrowanym na Cyprze, podał Cyfrowy Polsat. Idea Bank zawarł, przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities, umowę, na podstawie której nabył od Getin Noble Banku 1 700 akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Cena transakcji wyniosła

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

czerwca 2020 r.; przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.; oraz nieopłacenie składek za marzec kwiecień i maj 2020 r. (wyjątkiem jest sytuacja, w której składki za marzec zostały już

Przegląd informacji ze spółek

-Dziedzicach, podała spółka. Szacowany łączny koszt inwestycji wynosi 123,6 mln zł. Grupa Kapitałowa Immobile podwyższyła cenę, po której nabywane będą w wezwaniu akcje imienne Projprzemu z 8,5 zł do 15 zł, podano w komunikacie. Cena za akcje na okaziciela pozostaje na dotychczasowym poziomie 8,5 zł

Przegląd informacji ze spółek

-III kw. 2015 r. wobec 127,41 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ronson zawarł przedwstępną umowę zakupu działki przy ulicy Marywilskiej na Żeraniu w Warszawie, gdzie planuje wybudować największe w swojej historii osiedle na ok. 1 500 mieszkań, podała spółka. Wartość transakcji

Przegląd informacji ze spółek

Coal Energy odnotowało 0,58 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2016 (od 1 lipca do 30 września 2015 r.) wobec 3,95 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol przydzielił  10 tys

Przegląd prasy

; oraz Szósta - Czerwona Torebka zawarły umowę objęcia akcji zwykłych imiennych serii H w Merlin Group w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na Merlin Group 18 577 akcji spółki Magus w upadłości, stanowiących 100% kapitału i głosów o wartości 14,067 mln zł, podała Czerwona Torebka

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody w zakresie zamiaru zbycia przez bank akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej (BIK) w łącznej liczbie 1 700 akcji serii A, stanowiących 10,93% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, na rzecz Idea Banku, podał Getin Noble

Przegląd prasy

dobrego III kw. 2016 r. i nie widzi zagrożenia dla realizacji budżetu na ten rok, poinformował członek zarządu Adam Piela. Immofinanz sfinalizował nabycie 25,69 mln akcji, stanowiących ok. 26%, CA Immobilien Anlagen AG od Terim Limited (Cypr) i czterech imiennych CA Immo od O1 Group Limited (Cypr

ZUS wzywa żywych i umarłych

Ryszard G. już trzeci raz dostaje pisma, w których szczeciński ZUS wytyka mu m.in. brak raportów imiennych za zgłoszonych ubezpieczonych. G. nie wysyła tych raportów od lat. ZUS stwierdził to teraz "w wyniku systemowej weryfikacji dokumentów". Co nie gra w papierach? ZUS ma gotowe druki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

osiągają w fizycznym miejscu pracy. Francuzi, Szwajcarzy i Brytyjczycy to najwięksi zwolennicy pracy mobilnej - między 67% a 68% badanych nie zgadza się z tym, że fizyczne miejsce pracy jest konieczne, aby wydajnie pracować" - czytamy w raporcie. W zgodnej opinii respondentów, zaciera się granica

Mniej papierologii dla firm

- tłumaczy wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak. Podobna zasada zostanie wprowadzona dla KRUS. Ma także zostać skrócony do pięciu lat okres przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych, m.in. kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych. Co miesiąc pracodawca musi przesyłać

Przegląd informacji ze spółek

) - główna spółka holdingowa grupy Kofola - zażądała przymusowego wykupu akcji spółki od mniejszościowych akcjonariuszy Kofola SA, reprezentujących 0,1985% kapitału zakładowego po cenie 57 zł za akcję, podano w komunikacie. Stalprodukt zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych

Jak drukować jeszcze taniej?

, a także przechowywać cyfrowe kopie deklaracji rozliczeniowych ZUS i imiennych raportów miesięcznych. - Ale już większość umów praw własności intelektualnej powinna być na piśmie - zauważa Witold Chomiczewski. Obowiązujące w Polsce prawo nie sprzyja wietrzeniu archiwów. Dokumentację podatkową trzeba

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wnioski comiesięcznego raportu dotyczącego cyberbezpieczeństwa firmy Check Point Software Technologies.    Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Oracle Polska: Celuje w pozycję lidera na polskim rynku rozwiązań chmurowych (cloud computing), poinformował ISBnews.tv wiceprezes

Przegląd informacji ze spółek

2,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2015 r. wobec 5,03 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Antoni Tajduś zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Tauron Polska Energia, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

zł brutto na akcję, podała spółka. Private Equity Managers (PEManagers) wyemitował obligacje imienne serii C zamienne na akcje serii H w kwocie 5,85 mln euro, podała spółka. Grupa Kęty może dokonać wkrótce niewielkich przejęć w segmencie systemów aluminiowych na zachodzie Europy, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

973,6 tys. akcji spółki Labo Print, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Solar Company karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za nienależyte sporządzanie skonsolidowanych raportów okresowych, podała Komisja. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał

Przegląd informacji ze spółek

Rzecznika Finansowego analiza prawna wybranych postanowień umów w sprawie kredytów walutowych ma charakter niepełny i jednostronny, podała organizacja. W celu refinansowania emisji obligacji serii LWB01B300616, LW Bogdanka wyemitowała łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01C300617 w ramach transzy 1 o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

/2015 (zakończonym 31 marca 2015 r.) wobec 23,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 31,54 mln zł wobec 21,15 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 246,4 mln zł w r.fin. 2014/2015 wobec 1 715,56 mln zł rok wcześniej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

utrzyma dynamikę wzrostu obserwowaną w I półroczu, wynika z raportu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska "Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce".   Źródło: ISBnews Media: Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zrezygnuje z obowiązkowej publikacji ogłoszeń resortu i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, powinniśmy się starać, by jak najszybciej zaistniała" - powiedział Krzywicki. Podkreślił jednak, że urząd musi działaś w granicach prawa i dbać przede wszystkim o konsumenta. Według niego, zewnętrznym impulsem do zmian może być kolejny "raport implementacyjny" UE, spodziewany w najbliższych

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

najpóźniej 15. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 listopada za październik). Rozliczyć możemy się osobiście w ZUS lub za pośrednictwem poczty. ZUS musi dostać od nas deklarację rozliczeniową i imienny raport miesięczny składkowy. Jeśli pensja niani nie przekroczy minimalnego

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

przychód uzyskiwany z umowy o pracę oraz z umowy-zlecenia. Przychód z tytułu zawartej umowy - zlecenia pracodawca wykazuje, wraz z przychodem ze stosunku pracy, w imiennym raporcie miesięcznym składanym za pracownika. Co w sytuacji, gdy dorabiasz na umowach-zleceniach w różnych firmach, a jednocześnie

Słownik pojęć finansowych

przypadku likwidacji. Rozróżnia się następujące klasyfikacje akcji: a) imienne i na okaziciela, b) zwykle i uprzywilejowane, c) w formie dokumentu i zdematerializowane; Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, są współwłaścicielami części majątku spółki akcyjnej, takiej, której akcje są dopuszczone do