raport gospodarczy wielka brytania

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

makroekonomii PIE Jakub Sawulski, cytowany w komunikacie. Sektor rolno-spożywczy stanowi około 20% całkowitego eksportu Polski do Wielkiej Brytanii. Według szacunków PIE, ponad 50 tysięcy firm prowadzi obecnie wymianę handlową z Wielką Brytanią, a bezumowny brexit będzie miał istotne skutki

DNB, PwC: 60% firm spodziewa się niewielkiego wpływu Brexitu na ich działalność

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Twardy Brexit zdaniem 60% polskich przedsiębiorców będzie miał niewielki wpływ na ich działalność, wynika z raportu DNB Bank Polska i PwC "Kierunki 2019. Nowe nadzieje, nowe zagrożenia w dobie rosnącego egoizmu gospodarczego. Skutki dla polskiej

GPW wykluczyła akcje NWR z obrotu od 13 grudnia

w sierpniu 2019 r. Zarząd giełdy powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii (Financial Conduct Authority) decyzji o wykluczeniu z dniem 19 lipca 2018 r. akcji spółki z obrotu na rynku macierzystym spółki, czyli na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów

Złoty mocniejszy, inwestorzy czekają na dane z Polski

zł (-0,2 gr). Poranne osłabienie dolara i funta w relacji do złotego to pochodna wzrostu notowań EUR/USD, co przekłada się na spadek USD/PLN. A także reakcja na silniejszy od prognoz spadek inflacji konsumenckiej i producenckiej w Wielkiej Brytanii, co rano osłabia funta. Złoty w tym tygodniu

Dobre nastroje utrzymują się na giełdach; na złotym spokojnie

Kongu na relokację do Wielkiej Brytanii, co mogłoby oznaczać krach tamtejszej gospodarki, który nie byłby bez wpływu na atmosferę inwestycyjną w całej Azji. Członkowie Fed debatowali tymczasem nad działaniami stymulującymi wzrost gospodarczy w USA. Powstał pewien spór o to, jak badać, kiedy powinny

Polska spadła o 7 miejsc na 27. pozycję w Global Startup Ranking 2020

gospodarczo europejskim centrum startupowym, gdyż jest tu po prostu zbyt duży wzrost gospodarczy i zbyt wielu mądrych ludzi, żeby tak się nie stało" - dodano. W rankingu krajów, Global Startup Ranking 2020 najwyżej klasyfikuje Stany Zjednoczone (również 1. miejsce przed rokiem), Wielką Brytanie (2.) i

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trwały wzrost gospodarczy notowany w Polsce nie przekłada się na wzrost jej konkurencyjności, wynika z raportu konkurencyjności "Eight Competitiveness Report 2019" przygotowanego przez globalną organizację doradczą Eight International, która

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane rynku pracy USA i CPI Polski

rynkowej może skupiać kwestia negocjacji dot. umowy UE - Wielka Brytania" - czytamy w tygodniku banku. W tym tygodniu z krajowego rynku pracy zostanie opublikowany wskaźnik inflacji CPI flash w czerwcu oraz PMI w czerwcu. Ekonomiści spodziewają się, że w czerwcu wskaźnik inflacji CPI wyniósł 2,9

Mostostal Zabrze miał 2,07 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w I kw.

COVID-19 na działalność operacyjną grupy w okresie sprawozdawczym, jednak grupa poniosła dodatkowe koszty w celu utrzymania ciągłości operacyjnej oraz wprowadzenia środków ostrożności zgodnie z wytycznymi rządu i GIS. W krajach, w których działa grupa (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, kraje

Złoty pozostanie mocny przed świętami

posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Tydzień zamknie natomiast publikacja danych o sprzedaży detalicznej i wskaźnika koniunktur gospodarczej. Dużo większa zmienność może panować tylko na parze GBP/PLN. Funt, który w reakcji na wyniki zeszłotygodniowych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii "

PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r. 

. Trzej kolejni odbiorcy to Wielka Brytania, Rosja i Francja, które nabyły łącznie 20% eksportowanych przez Polskę produktów w 2017 r. "Polska jest dziesiątym największym eksporterem chemii gospodarczej na świecie. Polskie firmy są coraz bardziej innowacyjne i technologie stosowane przez nie są na

PKO BP: Rynek chemii gospodarczej będzie rósł średnio o 1,7% rocznie do 2023 r. 

mld euro oraz 2,7 mld euro.  Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich producentów są kraje UE, zaś największym odbiorcą są od wielu lat Niemcy, do których w 2017 r. trafiło 25,6% polskiego eksportu chemii gospodarczej. Trzej kolejni odbiorcy to Wielka Brytania, Rosja i Francja, które nabyły

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

uprzemysłowionym zachodem Polski. W komentarzu do tegorocznych odczytów autorzy zwracają również uwagę na nadmierne wydatki rządowe, a także na niewydolność wymiaru sprawiedliwości. Wśród krajów europejskich w czołówce plasują się: Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania,Dania, Estonia, Gruzja. W rankingu

Rozporządzenie dot. budowy sieci 5G może zostać przyjęte w najbliższym czasie

;] Z kolei w odniesieniu do producentów sprzętu dla sieci 5G, jedynym europejskim krajem [który nie jest już członkiem UE], który do tej pory zdecydował się na wprowadzenie ograniczeń jest Wielka Brytania" – podano w raporcie Instytutu Kościuszki. Komisja Europejska przygotowała

Ebury: Amplituda wahań pary EUR/PLN może się zwiększyć w tym tygodniu 

MPC – wyraził opinię, że ujemne stopy w Wielkiej Brytanii to nie coś, co wydarzy się w najbliższym czasie.  Wśród danych z gospodarki Wielkiej Brytanii w tym tygodniu znajdziemy odczyt PKB w kwietniu. Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się środowisko gospodarcze nawet te

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

prognoza poprzednia wartość 06:00 Japonia Miesięczny raport BoJ grudzień - - 08:00 Niemcy Inflacja PPI listopad - -2,3% r/r 12:00 Wielka Brytania Sprzedaż

DNB/Deloitte: Wzrost PKB Polski najbardziej wrażliwy na wstrząsy w USA i Chinach

uwzględnione w symulacjach, najważniejszą rolę odgrywają Niemcy (27% eksportu, 28% importu), Wielka Brytania (7% eksportu, 3% importu), Francja (6% eksportu, 4% importu) i Włochy (po 5% eksportu i importu), głosi raport. "Nasze analizy pokazują, że biorąc pod uwagę wielkości nominalne eksportu

Indeks złotego pozostaje w trendzie spadkowym

rosnącej presji inflacyjnej płyną również z Zachodu. W Wielkiej Brytanii zanotowano skok inflacji w styczniu z 1,3% do 1,8%. Wczoraj w USA podana inflacja konsumencka zanotowała wzrost do 2,4% wobec oczekiwań analityków na poziomie 2,3%. Na szczęście dla złotego na światowych rynkach nie ma teraz

BOŚ Bank: W tym tyg. dla rynków kluczowe głosowanie parlamentu UK ws. Brexitu

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Wynik głosowania - zaplanowanego na wtorek - w brytyjskim parlamencie umowy dot. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE będzie w centrum uwagi inwestorów w tym tygodniu, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Ubiegłotygodniowa debata w

KRD: Długi mikroprzedsiębiorców sięgają ponad 5 mld zł

do pracy, a w transporcie konieczność dostosowania wynagrodzeń kierowców do regulacji obowiązujących w państwach, do których jeżdżą, czyli głównie Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii" - ocenił ekspert Rzetelnej Firmy Andrzej Kulik, cytowany w komunikacie. Największym problemem dla

Polska spadła na 46. miejsce w Indeksie Wolności Gospodarczej

najbogatszych państw na świecie. W badaniu brano pod uwagę 180 państw. Wśród krajów europejskich w czołówce plasują się: Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, Holandia, Dania. W rankingu porównano 44 kraje europejskie, z czego zdecydowana większość jest co najmniej "umiarkowanie wolna

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi polskie CPI, umowa handlowa USA-Chiny

wskażą, czy rzeczywiście tempo spowolnienia pod koniec 2019 r. już osłabło, podkreślili również. "W minionym tygodniu brytyjska Izba Gmin wyraźną większością głosów zaaprobowała umowę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE z dniem 31 stycznia. Po głosowaniu w Izbie Lordów, Brexit pod koniec stycznia

BOŚ Bank: PMI w strefie euro i wybory do PE w centrum uwagi w tym tygodniu

. Wielka Brytania - Brexit, Włochy - stabilność rządzącej koalicji, Hiszpania - skład koalicji krajowego rządu)" - czytamy dalej. Ekonomiści podkreślają, że wszelkie informacje dotyczące publikacji danych, czy też sytuacji politycznej w Europie pozostaną w cieniu wątków globalnej polityki

Work Service: Po Brexicie tylko 14% Polaków rozważa emigrację zarobkową do UK

niepewnością, wynika z raportu Work Service "Migracje zarobkowe Polaków". "Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii są bardzo cenieni za swoją pracowitość, przedsiębiorczość i zaangażowanie, przez co stanowią silne wsparcie dla brytyjskiej gospodarki. Z najnowszego raportu 'Migracje zarobkowe

BOŚ Bank: Struktura PKB Polski w III kw. i dane z USA w centrum uwagi w tym tyg.

okresie cały czas należy liczyć się jednak z podwyższoną zmiennością notowań na rynkach finansowych, biorąc pod uwagę kumulację czynników niepewności: - głosowanie w brytyjskim parlamencie umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (najprawdopodobniej przed Świętami Bożego Narodzenia), - relacje włoskiego rządu

Emilewicz: Liczymy na awans na 5. największego partnera handl. Niemiec w 2 lata

eksportu idzie do Niemiec. Polska jest na 6. miejscu na równi z Wielką Brytanią. W 2018 r. wartość obrotu handlowego wyniosła ok. 112 mld euro i jest to wzrost o 8% r/r. Niemcy są również ważnym inwestorem w Polsce. Całkowita wartość inwestycji w Polsce to ponad 30 mld euro" - powiedział ambasador

Fundacja Republikańska/ PFR: Niskie oszczędności obniżają potencjał wzrostu PKB

domowych na cele emerytalne, wynika z raportu Fundacji Republikańskiej i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), opublikowanego podczas Kongresu 590. W ostatnich miesiącach eksperci i politycy zwracali uwagę na to, że przedłużający się okres niskich inwestycji będzie oznaczał wolniejszy wzrost gospodarczy

ING BSK: 79% Polaków spodziewa się, wzrostu cen nieruchomości w ciągu 12 m-cy

ile w Polsce aż 84% ludzi mieszka we własnych mieszkaniach a tylko 12% w wynajmowanych, to w wielu krajach Europy odsetek wynajmujących jest dużo większy - w Niemczech wynosi ok. 53% a w Holandii, Wielkiej Brytanii i Austrii przekracza 1/3. Znajduje to swojej odzwierciedlenie na rynku najmu, który w

MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 3,5% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

prognozuje, że PKB USA spowolni do 2,5% w 2019 r. i do 1,8% w 2020 r. z 2,8% szacowanych na 2018 r. (oznacza to podtrzymanie prognoz na 2019-2020), podano w raporcie. Według MFW, PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie o 1,5% w tym roku oraz o 1,6% w przyszłym roku wobec szacowanego na 1,4% w 2018 r. (oznacza to

BOŚ Bank: W tym tygodniu dla rynków istotne głosowanie w brytyjskim parlamencie

kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii skutkuje bardzo wysokim ryzykiem dla formułowanych scenariuszy" - oceniają analitycy BOŚ. Zdaniem analityków, rynki finansowe pozostaną wrażliwe na publikacje danych makroekonomicznych z uwagi na większą niepewność dot. perspektyw gospodarki globalnej. W tym

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

amerykańską gospodarkę - pytanie jednak czy m.in. ogromny wzrost bazy monetarnej nie stanowi również obciążenia dla waluty Stanów Zjednoczonych. GBP Uwzględniając to, że koronawirusowe restrykcje są łagodzone, sądzimy, że w kontekście gospodarczym najgorsze już za nami i dane z Wielkiej Brytanii będą

EY:Polska na 6 miejscu w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w 2018

, cytowany w komunikacie. Spadek BIZ w Europie nastąpił z uwagi na mniejsze niż w ubiegłym roku zainteresowanie inwestorów największymi europejskimi gospodarkami, przyciągającymi historycznie najwięcej tego typu projektów, czyli Wielką Brytanią i Niemcami, a także nieznacznym wzrostem liczby inwestycji we

KPMG: Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości, także w Polsce

rynkach jak Niemcy czy Wielka Brytania" - czytamy dalej. W ciągu ostatnich 5 lat łączny wolumen inwestycji w sześciu głównych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria) znacząco wzrastał. Od stycznia do czerwca br. dokonano inwestycji o łącznej wartości

Ebury: O nastrojach rynkowych będą decydować informacje o walce z pandemią w USA

łagodzenia obostrzeń w Wielkiej Brytanii w ubiegłym tygodniu przeważał nad obawami związanymi z Brexitem, wspierając brytyjską walutę. Funt zakończył tydzień jako jedna z najlepiej radzących sobie głównych walut. Biorąc pod uwagę, że kalendarz ekonomiczny dla Wielkiej Brytanii w tym tygodniu nie obfituje w

MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 3,3% w 2019 r.

%. Fundusz prognozuje, że PKB USA spowolni do 2,3% w 2019 r. i do 1,9% w 2020 r. z 2,8% szacowanych na 2018 r. (oznacza to rewizję w dół prognozy na 2019 rok o 0,2 pkt proc. i w górę o 0,1 pkt proc. na 2020 rok), podano w raporcie. Według MFW, PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie o 1,2% w tym roku oraz o 1,4% w

Złoty może dalej się osłabiać wobec głównych walut w dalszym ciągu dnia

dolara na świecie, nieco gorszy sentyment na rynku, a także na publikację przez Narodowy Bank Polski listopadowego "Raportu o inflacji", który przyniósł cięcie prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski. Dziś rano natomiast dość zauważalnie, bo o 0,9 gr do 3,9245 zł, rósł kurs CHF/PLN. Ruch do

Euler Hermes: Zaległości płatnicze za eksport do Wlk. Brytanii wzrosły o 1/3

Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Aktualne spowolnienie koniunktury niezależnie od ostatniego referendum wpłynęło na zwiększenie w 2016 zaległości płatniczych na rzecz polskich eksporterów do Wlk. Brytanii o 1/3, wynika z raportu krajowego dla Wielkiej Brytanii sporządzonego po wynikach

Exact Systems: Dla 49% producentów technologie to szansa rozwoju w motoryzacji

również Węgry, Czechy, Słowacja, Rosja i Rumunia. Państwa z drugiej grupy martwią się najbardziej sytuacją gospodarczo-polityczną. Wśród nich są Wielka Brytania, Turcja oraz Niemcy. Szczególne obawy panują wśród przedstawicieli brytyjskiego automotive (75% wskazań), co może być związane z procesem

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 4,5% r/r do 44 w maju 

zwracamy również uwagę, by nie zapominać o niepewności i ryzyku związanym z rozwojem sytuacji w globalnej gospodarce i u najważniejszych partnerów handlowych, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja" - czytamy także.  (ISBnews)  

Fidelity: Po Brexicie bez katastrofy, spadki dadzą większe szanse inwestycyjne

niepewności co do przyszłego zaangażowania Wielkiej Brytanii w UE. Przyznają, że niepewność może mieć także niekorzystny wpływ na handel UE z Wielką Brytanią. "W przypadku poważnych niekorzystnych skutków gospodarczych EBC prawdopodobnie zwiększyłby zakupy swoich aktywów, obniżając ryzyko gorszej niż

Złoty może znaleźć się dziś pod presją sprzedających

się liczący, raport o koniunkturze gospodarczej w Polsce. Wydaje się jednak, że również on potwierdzi, że gospodarka najlepsze ma już za sobą. Niezależnie jednak od tego, jak duży będzie dzisiejszy wpływ rynków zagranicznych i danych makro na złotego, ogólny układ sił nie powinien ulec zmianie. Euro

ManpowerGroup: 6% polskich pracodawców chce zatrudniać, a 11% zwalniać w III kw.

organizacji będzie powiększać swoje zespoły niż je redukować. To jednocześnie jedyne kraje z regionu EMEA, gdzie prognoza jest dodatnia. Pracodawcy w trzech z czterech największych gospodarek europejskich spodziewają się w najbliższym kwartale spadku perspektywy zatrudnienia – Wielka Brytania (-12

BOŚ Bank: Posiedzenie RPP, dane z USA w centrum uwagi w tym tygodniu

Środowiska (BOŚ). "Przy mniejszym natężeniu publikacji danych i ważnych wydarzeń, w kolejnych dniach sytuacja rynkowa powinna się stabilizować. Więcej uwagi mogą natomiast przykuwać kolejna runda rozmów dot. polityki handlowej czy też negocjacji Wielkiej Brytanii z UE dot. ewentualnych zmian w umowie

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów duże (uzup.)

działania innowacyjne. Polscy studenci przedstawili podczas Forum raport, w którym porównali różne aspekty systemów edukacyjnych Polski i Wielkiej Brytanii, by pokazać, jakie są - i być mogłyby - ścieżki rozwoju zawodowego dla młodych ludzi. "Czy powinniśmy uważać, że to jest naturalne, iż

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów nadal duże

nie tylko o to, czy znajdą miejsce pracy, ale - czy ich edukacja sprosta wymaganiom rynku, czy umożliwi działania innowacyjne. Polscy studenci przedstawili podczas Forum raport, w którym porównali różne aspekty systemów edukacyjnych Polski i Wielkiej Brytanii, by pokazać, jakie są - i być mogłyby

BOŚ Bank: Wynik PKB USA w II kw. br. i Brexit w centrum uwagi w tym tygodniu

się nowe informacje dot. procesu negocjacji" – uważają ekonomiści. Ich zdaniem, biorąc pod uwagę, oczekiwania podjęcia decyzji dotyczące Brexitu na październikowym szczycie UE w tygodniach kolejnych powinny pojawiać się także kolejne informacje dot. negocjacji KE z Wielką Brytanią. Brak

Personnel Service: 53% Ukraińców chce przyjechać ponownie do Polski

. Wskazują na to również najnowsze dane GUS, z których wynika, że 706 tys. polskich emigrantów czasowych w 2018 roku przebywało w Niemczech. Tym samym kraj ten zyskał pozycję lidera, wyprzedzając Wielką Brytanię, wskazano również. "W 2018 roku liczba Polaków mieszkających czasowo za granicą zmalała o

DHL: Polska jest na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji

europejskie. Na pierwszym miejscu znajdują się Niemcy, mające aż 34-proc. udział w międzynarodowych przepływach Polski. Jest to jednocześnie wynik lepszy niż osiągnięty łącznie przez 7 kolejnych państw (druga Wielka Brytania osiągnęła poziom 8%), podano także. "Pomimo narastających napięć

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

gospodarczy w Niemczech wyniesie zaledwie 0,5% w 2020 r., a droga Wielkiej Brytanii (trzeci co do wielkości odbiorca polskiego eksportu) jest coraz bliższa wyjściu z Unii Europejskiej, jednak sam proces Brexitu nadal jest niejasny" - dodał ekspert. Konsumpcja gospodarstw domowych pozostaje główną siłą

MFW podniósł prognozę globalnego wzrostu PKB o 0,2 pkt do 3,9% w 2018 r.

i 0,6 pkt wobec oczekiwań z października). Według MFW, PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie o 1,5% zarówno w tym, jak i przyszłym roku (brak zmian na 2018 r. i obniżka o 0,1 pkt w przypadku prognozy na 2019 r.). W przypadku strefy euro MFW prognozuje, że PKB wyniesie 2,2% w 2018 r. i 2% w 2019 r

Będą kary za zatory płatnicze. Rząd zamierza rozwiązać największy problem małych przedsiębiorstw

Holandii, Wielkiej Brytanii czy Francji. „Bardzo rzetelnie je skonsultowaliśmy. Liczę więc na to, że prace w parlamencie pójdą sprawnie i od 1 stycznia przyszłego roku nasza ustawa zacznie obowiązywać” – podkreśla Emilewicz. Zatory płatnicze zmorą polskich firm Według szacunków, na które

Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro

/PLN 4,8705 zł. W tym ostatnim przypadku kurs odbija w górę po 4. kolejnych dniach spadków i zejściu do najniższych poziomów od końca stycznia. Dziś rynek walutowy, za sprawą wracających do gry po długim weekendzie inwestorów z USA i Wielkiej Brytanii, powinien wrócić do normalnej aktywności. Dotyczy

Ebury: Dla dolara lipiec był najgorszym miesiącem od dekady

, z których kluczowy będzie piątkowy raport o sytuacji na amerykańskim rynku pracy w lipcu.  PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień lekkim osłabieniem w parze z euro. W tym kontekście ciekawym jest, że nastąpiło to pomimo dalszego wzrostu pary EUR/USD, który wcześniej pomagał złotemu

Złoty mocny, ale rośnie ryzyko korekty notowań

wrażliwy na doniesienia nt. brexitu i wojen handlowych. Ewentualny kompromis ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz pojawienie się na horyzoncie porozumienia handlowego między USA a Chinami, będzie wspierał złotego, podczas gdy odwrotna konfiguracja tych czynników będzie go osłabiać

Brexit. Ankieta VIP-ów: Wielka Brytania de facto nie wyjdzie z UE

referendum, które odbyło się 23 czerwca. Zdecydowana większość jest zdania, że Wielka Brytania nie zerwie wszystkich więzów ze Wspólnotą i że Wyspy ucierpią na Brexicie dużo bardziej niż reszta kontynentu, popadając w kryzys gospodarczy. Brexit = kryzys Wielkiej Brytanii? Ponad trzy czwarte ankietowanych

Ebury: Wieści z amerykańskiego rynku pracy skupią uwagę inwestorów

minimum aktywności gospodarczej.  We wtorek minie termin, do którego Wielka Brytania może złożyć wniosek o przedłużenie okresu przejściowego, jednak brytyjski rząd już zadeklarował, że nie będzie o to wnosił. Stąd też nie spodziewamy się większej zmienności ponad typową związaną z rebalansowaniem

Kurs złotego pozostaje pod wpływem danych makro i rozmów handlowych

wskazanych wyżej danych z rynku polskiego, dzisiaj poznamy jeszcze wiele danych ekonomicznych z Europy i USA. Kluczowe będą: odczyt sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, szacunek kwartalnego unijnego PKB, indeks cen dóbr produkcyjnych w USA i dane o zatrudnieniu za oceanem. Łukasz Wardyn, dyrektor

Emilewicz: Na Szczycie Bałkanów Zachodnich pokażemy, że poszerzanie UE trwa

, społeczeństwo obywatelskie i bezpieczeństwo. Proces Berliński to inicjatywa zapoczątkowana przez Niemcy. Ma łączyć 10 państw UE (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy) i 6 krajów Bałkanów Zachodnich (Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania

Manpower: 7% firm z branży transportu i logistyki zwiększy zatrudnienie w I kw.

Wielkiej Brytanii po -4%, co jest zapowiedzią zwolnień w tej branży. "W Europie Zachodniej operatorzy logistyczni szukają krajów bardziej atrakcyjnych pod kątem kosztów zatrudnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby klientów w Europie Zachodniej obsługiwać logistyczne z pozycji Europy Środkowej

Backlog Mostostalu Zabrze to 455 mln zł na koniec IV, potencjalnie 681 mln zł

. Innymi znaczącymi rynkami eksportowymi była Finlandia, gdzie Mostostal Zabrze dostarcza konstrukcje stalowe dla nowo budowanej fabryki BASF'a oraz Wielka Brytania, gdzie projektował orurowanie i prowadzi prace montażowe w spalarni odpadów, podała spółka. "W minionym okresie grupa nie odnotowała

Sielewicz z Coface: Wzrost PKB Polski sięgnie 3,3% w 2020 r.

. Przypomniał, że jeszcze w 2017 roku gospodarka niemiecka rosła w tempie pięciokrotnie szybszym, czyli – 2,5%.  "Oczywiście mamy inne czynniki, np. zbliżający się brexit z mnóstwem niepewności, co do faktycznego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. […] Ale są też inne globalne czynniki

Exact Systems: 40% firm automotive w Polsce planuje zwiększanie zatrudnienia

, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania" zostało przeprowadzone przez firmę Exact Systems na celowej próbie przedstawicieli firm sektora automotive, będących klientami Exact Systems. Wśród nich znajdują się m.in. producenci samochodów, poddostawcy części i komponentów

Z powodu Brexitu gospodarka Wielkiej Brytanii wyhamuje, a bezrobocie wzrośnie

usługowe oczekujące ekspansji swojego biznesu są w mniejszości" - czytamy w raporcie Konfederacji Brytyjskiego Przemysłu. Kurs funta nie wpłynie znacząco na wzrost gospodarczy Ekonomiści OECD oceniają, że przy łagodnym scenariuszu Brexitu, czyli takim, w którym Wielka Brytania będzie miała cały czas

PIE: Eksport polskiego sektora motoryzacyjnego przekroczył 31 mld euro w 2018 r.

, na Słowacji, Węgrzech, we Francji i Wielkiej Brytanii). Korzyści osiągane z tego rodzaju specjalizacji w globalnych łańcuchach wartości są większe niż ze specjalizacji w montażu samochodów, w który szczególnie silnie zaangażowały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej" - wskazano w raporcie

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

niemieckiego.  "Niestety obecne tempo rozwoju w dalszym ciągu plasuje nas dopiero na 21. miejscu europejskiego rankingu gospodarek. Dużo bliżej nam do dwóch innych europejskich potentatów. W stosunku do Francji i Wielkiej Brytanii polskie PKB PPP per capita osiągnęło poziom 66%, a w minionym roku

Manpower: 22% firm sektora przemysłowego chce zatrudniać w I kw. 2019 r.

pracodawców nie są już tak korzystne dla pracowników - w Wielkiej Brytanii prognoza wynosi tylko +2%, w Austrii +3%, we Francji i Irlandii po +5% natomiast w Holandii aż -6%, co zapowiada znaczne redukcje etatów" - czytamy dalej. Lepsze prognozy zatrudnienia dotyczą w Skandynawii. W Finlandii prognoza

IMD: Polska nadal na 33. pozycji na świecie pod względem konkurencyjności

. pozycję, zaś Wielka Brytania - 18., podano także.  Według raportu, wśród najszybciej rozwijających się krajów świata znajdują się obecnie m.in. Łotwa, Słowacja i Słowenia. Najbardziej konkurencyjną gospodarką Europy Wschodniej są Czechy - 27. pozycja, następnie Litwa - 30. miejsce

Dziś źródłem zmienności cen na GPW mogą być dane makroekonomiczne

oficjele stwierdzili, że ostatnie spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Wielkiej Brytanii było najtrudniejszym w ciągu ostatnich trzech lat. Nie dowiemy się, czy faktycznie tak było, czy jest to jedynie zagranie negocjacyjne. Jednak dodając do tego zamieszanie wokół działań Borisa Johnsona i fiasko

Dania najszczęśliwszym krajem na świecie. Polska na 57. miejscu

trzy oczka w porównaniu z zeszłorocznym raportem. Stany Zjednoczone uplasowały się na 13. pozycji, Wielka Brytania - na 23., Francja - na 32., a Włochy - na 50. Ostatnią dziesiątkę liczącego 157 pozycji rankingu zajęły Madagaskar, Tanzania, Liberia, Gwinea, Rwanda, Benin, Afganistan, Togo, Syria i

Notowania złotego mogą mocno się wahać, na rynku nerwowość przed szczytem G-20

dane ekonomiczne. Na dzień przed szczytem G-20 robi się bardzo nerwowo. Prezydent Trump dwoi się i troi w swoich strategiach komunikacyjnych, by wywrzeć presję na Chinach. Teraz grozi kolejnymi cłami, co przeraża inwestorów. Szczególnie, gdy coraz więcej raportów wskazuje, że osłabienie gospodarcze

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

państw Europy kontynentalnej, ciągle pozostaje jednak bardziej liberalna od Niemiec i Francji.  Autorzy raportu przeanalizowali skalę interwencji państwa w takich krajach, jak Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Norwegia oraz Stany Zjednoczone. W ich ocenie, w sferze regulacyjnej najsilniej

NBP: Popyt w sektorze firm wciąż dobry, spada optymizm wśród eksporterów

raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Zdaniem NBP, w świetle tych wyników prawdopodobną, główną przyczyną słabnących miesięcznych wskaźników koniunktury w przemyśle są gorsze prognozy popytu zagranicznego, wynikające z przewidywań niższego wzrostu gospodarczego w

fDi Markets: Zadeklarowane BIZ w Polsce wzrosły o 49% r/r do 14,8 mld USD w 2017

potwierdzać przedstawione w pierwszej połowie kwietnia wyniki badań 14 izb gospodarczych" - czytamy dalej. Według fDi Markets, Polska zajęła w Europie 3. miejsce pod względem wartości BIZ zapowiedzianych w 2017 r. roku, po Wielkiej Brytanii (33,2 mld USD) i Rosji (15,9 mld USD). Z Europy Środkowo

Kalendarium ISBnews

. "Czy startupy będą motorem polskiej gospodarki?"     CZWARTEK, 30 czerwca  --12:00: Międzynarodowa konferencja dotycząca JPK w Ambasadzie Wielkiej Brytanii   --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kw.  --14:00: NBP poda dane o zadłużeniu

GEI: Polska na 34. miejscu globalnego indeksu przedsiębiorczości

wzrost poziomu przedsiębiorczości od ubiegłego roku odnotowała Indonezja (8%) oraz Dania, Szwecja i Węgry (wzrost o 6%), największy spadek zaś Wielka Brytania, Czechy i Norwegia. Polska w ogólnoświatowym rankingu przedsiębiorczości plasuje się na 34. miejscu, ze wskaźnikiem na poziomie 49,3 pkt za

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

również rozwinięte gospodarki krajów Europy Zachodniej, tj. Francji (1,5%), Belgii (1,4%), Wielkiej Brytanii (1,5%) czy Niemiec (1,3%). Wynik naszego zachodniego sąsiada to drugi najniższy poziom w całej UE, co niewątpliwie może być bardzo złym prognostykiem dla polskiej gospodarki - pierwszym tego

MFW podtrzymał prognozy globalnego wzrostu PKB na 3,1% w 2016 r., 3,4% w 2017 r.

" - czytamy w raporcie "World Economic Outlook". Fundusz prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 1,6% w 2016 r. i o 2,2% w 2017 r. (spadek odpowiednio o 0,6 pkt i o 0,3 pkt wobec oczekiwań z lipca). Według MFW, PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie o 1,8% w tym i o 1,1% w przyszłym roku - czyli

Konsorcjum Stali miało 2,5 mln zł zysku netto, 4,24 mln zł zysku EBIT w II kw.

optymizmem na kolejne okresy. Polska jako członek Unii Europejskiej pozostaje pod wpływem zarówno wewnętrznych problemów UE (pogarszająca się sytuacja w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Włoszech) jak również globalnych konfliktów przybierających charakter wojny handlowej na linii Stany Zjednoczone-Chiny

Brexit. Rynek pracy: "Dramatu nie będzie, może druga Norwegia"

- ocenia Krzysztof Jakubowski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii przebywa obecnie 850 tys. Polaków, choć według niektórych szacunków liczba naszych rodaków mogła przekroczyć już 1 mln. Z raportu Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych wynika, że po Brexicie do kraju

Złoty stabilny, czeka na nowe impulsy

jak wczoraj brytyjski parlament przegłosował zobowiązanie do renegocjacji umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w kwestii tzw. backstopu, teraz premier Theresa May będzie musiała namówić Unię do nowych negocjacji. Tymczasem Donald Tusk i inni najwyżsi przedstawiciele Unii, taką

Draghi znów ma swoje ?5 minut?. Hammond ratuje funta. Na chwilę

raporty były dość zgodne i wykazywały zbliżone wartości. Dobry odczyt z pewnością “przyklepałby” marcową podwyżkę stóp w USA. Wielka Brytania odporna na zawirowania W ostatnich dniach sporo na wartości tracił funt brytyjski. Wczoraj jednak z pomocą brytyjskiej walucie przyszedł Phillip Hammond

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

przypadku Węgier, środki unijne zwiększyły PKB o 2,7 pkt proc. "Biorąc pod uwagę solidny wzrost gospodarczy w tych krajach (wzrost PKB sięgnął 4,6% w Polsce i 4% na Węgrzech w 2017 r.), takie rozwiązania miałyby ograniczone skutki w krótkim okresie" - stwierdzono w raporcie. Największe skutki

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi brexit i dane z Polski

;W bieżącym tygodniu w centrum uwagi rynkowej będą wydarzenia związane z brexitem - szczyt UE w sprawie brexitu w dn. 17- 18 października, decyzja rządu brytyjskiego po szczycie, przebieg posiedzenia brytyjskiej Izby Gmin 19.10. Zgodnie z obowiązującym kalendarzem Wielka Brytania powinna opuścić

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

większość gospodarek Europy Zachodniej (+18%): Niemcy (+11%), Francję (+15%), Wielką Brytanię (+33%), Włochy (+18%) i Hiszpanię (+22%)" - czytamy dalej. Prognoza skurczenia się globalnego handlu o 4,3% w 2020 r. jest obarczona ryzykiem, jako że model prognozowania

EY: Ogłoszone w 2017 r. BIZ w Polsce przyniosą 24 tys. nowych miejsc pracy

lokowanych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji.   "Przez wiele lat łatwy dostęp do rynków UE, coraz lepiej wykształcona i wykwalifikowana kadra, przy równocześnie relatywnie niskich kosztach pracy przyciągały do Polski firmy, które szukały przewagi kosztowej i korzyści skali. Przykładem

BOŚ Bank: Komentarze członków FOMC i dane z USA w centrum uwagi w tym tygodniu

. Pompeo w Chinach. "Niezmiennie dla europejskich aktywów istotna pozostanie sytuacja polityczna i fiskalna we Włoszech oraz przebieg negocjacji Wielka Brytania – UE w sprawie Brexitu. Zapewne oba czynniki będą nadal w najbliższych tygodniach podsycać zmienność na europejskich rynkach"

HSBC/Oxford Economics: Wzrost eksportu polskich usług to 7% rocznie przez 15 lat

pogłębiające się rozbieżności w dynamice wzrostu gospodarczego między rynkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi, udział takich krajów jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania w eksporcie towarów z Polski będzie malał na rzecz szybko rozwijających się rynków wschodzących, takich jak Wietnam, Chiny, Indie, Turcja

Funt najdroższy od 22 miesięcy, złoty stabilny do euro i dolara

czwarty kolejny wzrostowy tydzień i dziewiąty na dziesięć ostatnich. Umocnienie funta, które ma miejsce również do wielu innych walut, napędzane jest nadzieją, że być może do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ostatecznie nie dojdzie. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, zapowiedział poparcie

DNB/Deloitte: Motoryzacja i handel w Polsce wrażliwe na odpływ kapitału

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) -  Handel detaliczny i hurtowy oraz motoryzacja to branże w Polsce, które w największym stopniu odczułyby odpływ kapitału zagranicznego w przypadku potencjalnego, globalnego kryzysu - wynika z raportu „Kierunki 2017. Negatywne szoki gospodarcze. Stress

Dolar zawraca z ważnego oporu, w centrum uwagi polski PKB

inflacji w USA i Wielkiej Brytanii, a także PKB i produkcji w strefie euro. Innym ważnym czynnikiem mającym wpływ na nastawienie do ryzyka będą doniesienia ws. brexitu, temat włoskiego budżetu (Włochy ponownie przedłożyły Komisji Europejskie ten sam projekt budżetu na 2019 rok) oraz sytuacja na rynku ropy

Polska pozostała na 45. miejscue w Indeksie Wolności Gospodarczej

najlepsze wyniki osiągnęły: Szwajcaria (81,7 pkt), Irlandia (80,4 pkt), Estonia (78,8 pkt), Wielka Brytania (78 pkt), Islandia (77 pkt), Indeks Wolności Gospodarczej jest przygotowywany przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od 1995 roku, obejmuje 186 państw - w tym 45 w Europie. Jego

CMS/ EMIS: Wartość polskiego rynku M&A wzrosła do 10,93 mld euro w 2019 r.

&A zawieranych w naszym regionie pozostają jednak niezmiennie od 10 lat Stany Zjednoczone z 122 przejęciami w 2019 r., (+37% w porównaniu z rokiem 2018). Większą aktywnością w stosunku do 2018 r. wykazali się także inwestorzy z Wielkiej Brytanii (+9%) oraz tradycyjnie podejmujący 

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

się uruchomić w Polsce projekty PPP o dużej skali, w tym w szczególności projekty rządowe, dodano. "Najwyższe miejsce w łącznej klasyfikacji globalnej, obejmującej czterdzieści państw, zajęła Holandia, a pierwszą piątkę globalnego rankingu dopełniają kolejno Kanada, Niemcy, Wielka Brytania oraz

Manpower: 21% firm transportowych chce zatrudniać w najbliższym kwartale

regionie. Zestawienie krajów, gdzie w I kwartale nadchodzącego roku, w analizowanym sektorze, będzie najłatwiej o pracę otwiera Słowenia (+23%), Polska (+20%) oraz Rumunia (+19). Prognozy najmniej sprzyjające osobom poszukującym pracy odnotowano w Turcji (-4%), w Wielkiej Brytanii (-2%) i Holandii (-1

Lider brytyjskiej opozycji chce ograniczyć płace najlepiej zarabiających

W serii wywiadów we wtorek rano szef laburzystów Jeremy Corbyn wspomniał nawet, że chciałby wprowadzenia w Wielkiej Brytanii - uwaga - płacy maksymalnej. - Sumy płacone niektórym piłkarzom są po prostu śmieszne, podobnie jak niektórym szefom firm. Dlaczego ktoś ma zarabiać ponad 50 mln funtów

Przegląd informacji ze spółek

Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec planuje zakupić grę "Cyberpunk 2077" studia CD Projekt RED, wynika z najnowszej edycji badania "Game Brand Tracker", opublikowanego przez Newzoo. Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego

BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne dane i wydarzenia z gospodarki globalnej

jak i reakcji rynkowych. "Z jednoznacznych informacji z tygodnia minionego można wskazać na termin końca lutego, jako taki, w którym ostatecznie parlament musi przyjąć porozumienie dot. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, aby mogło ono obowiązywać pod koniec marca. Na wtorek w bieżącym tygodniu