raporcie anna

Kuriozalne stanowisko ZUS. Jak idziesz na zwolnienie, zablokuj konta firmowe. Jeśli wpłynie choć złotówka, to zabiorą zasiłek

Jeśli na zwolnieniu lekarskim na konto przedsiębiorcy wpływają zaległe pieniądze od kontrahentów, ZUS uznaje, że chory nie leży, tylko prowadzi firmę.

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Pekabex odnotował 6,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Budimex, wraz z inwestorem - Politechniką Łódzką i finansującym - Ministrem Nauki i Szkolnictwa

Colliers: Zasoby biurowe w Europie Środk. i Wsch. przekroczą 30 mln m2 w 2021 r.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Łączne zasoby nowoczesnych biur w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej osiągnęły 27 mln m2 w I półroczu 2019 r., a do 2021 r. przekroczą 30 mln m2, wynika z raportu Colliers International "The ExCEEding Borders". "Łączne zasoby nowoczesnych

Parlament Europejski wzywa do unieważnienia projektu Nord Stream 2

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Parlament Europejski (PE) przyjął sprawozdanie dotyczące wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą. W dokumencie uwzględniono poprawkę zgłoszoną przez Annę Fotygę, kontrsprawozdawcę raportu, w której wyrażono sprzeciw wobec budowy Nord Stream 2, wynika

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5% r/r w 2019

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 5,5% r/r w 2019 roku, wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 / FY 2019", opracowanego przez ADP Polska. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł i wyniósł 111,29

Przegląd informacji ze spółek

Zjednoczonych w IV kw. br., podała spółka. Silvair ogłosił partnerstwo z firmą Sylvania - dostawcą pełnego spektrum profesjonalnych i architektonicznych rozwiązań oświetleniowych, podano w komunikacie. Rada nadzorcza Grupa Azoty  Zakładów Azotowych "Puławy" odwołała Annę Zarzycką - Rzepecką z

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,07% r/r w III kw. 2019

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 5,07% r/r w III kw. 2019 roku, wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2019", opracowanego przez ADP Polska. Oznacza to spadek dynamiki zatrudnienia o

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Elektrotimu powołała Ariusza Bobera na prezesa zarządu do pełnienia funkcji od 1 sierpnia 2020 roku, podała spółka. ATM odnotował 6,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ovostar odnotowało 20,01 mln zł

Coca-Cola/Deloitte: Aktywizacja zawodowa kobiet może dać 50 mld zł do 2025 r.

Poland Services Anna Solarek podczas prezentacji raportu w Sejmie. Z badania wynika, że powody bierności zawodowej deklarowane przez kobiety są zróżnicowane w zależności od ich miejsca zamieszkania oraz ich wieku.  W raporcie podano, że największe bariery w podjęciu pracy przez kobiety to opieka

PRCH: Odwiedzalność obiektów handlowych 15-21 VI wyniosła 62-73% ubiegłorocznej

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - W siódmym tygodniu po szerszym otwarciu obiektów handlowych, między 15 a 21 czerwca, odwiedzalność w dni handlowe wyniosła od 62% do 73% ubiegłorocznego poziomu w analogicznym okresie, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). "W cotygodniowym raporcie

Centrum im. A. Smitha: System opieki zdrow. wymaga pilnej poprawy wg 81% Polaków

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Najważniejsze i wymagające pilnej poprawy są system opieki zdrowotnej, podatki oraz system edukacji, wynika z raportu "Najpilniejsze potrzeby obywateli i świadomość ekonomiczna Polaków w kontekście otwarcia prac nowego rządu" przygotowanego przez Centrum

Skarbiec Holding miało 3,41 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec-wrzesień 2019) wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Radpol miał 2,13 mln zł zysku netto, 11,26 mln zł zysku EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Radpol odnotował 2,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 2,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,18 mln zł wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 11,26 mln zł wobec 5,73 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu działalności w lokalizacjach handlowych na lotnisku w Tallinnie (Estonia) i Alghero we Włoszech w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Sprzedaż luksusowych nieruchomości w Warszawie wzrosła o 10% r/r w I poł. 2019

stopniu. W związku z tym, że stolica jest nadal rynkiem rozwijającym się w tym segmencie nieruchomości, posiada perspektywę wyższego wzrostu niż inne miasta Europy Zachodniej" - dodała partner z EY Anna Kicińska, również cytowana w komunikacie. Z raportu EY wynika, że w ubiegłym roku

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 6,11% r/r w III kw. 2018 r.

tego roku wzrost aktywności zatrudniania osiągnęły duże przedsiębiorstwa, jednak jest to wciąż niższy rezultat aniżeli w małych i średnich przedsiębiorstwach" – oceniła country HR business partner ADP Anna Barbachowska, cytowana w komunikacie. Raport "Zatrudnienie w Nowoczesnej

Coca-Cola/Deloitte: Aktywizacja zawod. kobiet może dać max. 180,7 mld zł do 2025

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Aktywizacja zawodowa kobiet może przynieść polskiej gospodarce dodatkowo od 90 mld do 180,7 mld zł w latach 2016-2025, wynika z raportu "Praca i przedsiębiorczość kobiet - potencjał do wykorzystania w Polsce", zrealizowanego przez Deloitte na zlecenie

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,43% r/r w II kw. 2019

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 5,43% r/r w II kw. 2019 roku, wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2019", opracowanego przez ADP Polska. Oznacza to spadek dynamiki zatrudnienia o 0,34 pkt

Jaki wpływ na środowisko ma Lotos? Ile kobiet pracuje w PKO BP? Spółki na GPW pochwalą się nowymi danymi

Jaki wpływ na środowisko ma Lotos? Ile kobiet pracuje w PKO BP? Spółki na GPW pochwalą się nowymi danymi

finansami, produkcją, natomiast w tych raportach potrzebne są także dane związane m.in. z kapitałem ludzkim czy oddziaływaniem firmy na środowisko - wyjaśnia Anna Węgrzyn, kierownik projektu mHR z Biura Projektowania Systemów Cyfrowych. Ekspertka tłumaczy, że tego typu dane mogą być szczególnie interesujące

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 6% r/r w I kw. 2020 r.

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 6% r/r w I kw. 2020 roku, wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2020", opracowanego przez ADP Polska. Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wzrósł do poziomu 116,5

Analizy Online: Top-3 za ostatnie 3 lata: Skarbiec TFI, PKO TFI, Santander TFI

. wyniosły odpowiednio: 4,4; 3,5 oraz 3,4.  "Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka

Przegląd informacji ze spółek

Pragma Inkaso odnotowało 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Robyg ustanowił wartość nominalną emisji obligacji serii PC na 100 mln zł, a marżę - na 2,95

PwC: Dojrzałość digital wykazuje 44% firm w Polsce wobec 53% na świecie

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Dojrzałość cyfrową wykazuje 44% firm w Polsce w porównaniu do 53% firm na świecie i wobec 47% w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), wynika z badania przeprowadzonego przez PwC na potrzeby raportu "Digital IQ. Cyfrowy wyścig firm". "Transformacja

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi odnotowało 11,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zmiany kursu euro oraz wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Grupy LC Corp obniżyły

PRCH: Nasycenie powierzchnią centrów handl. to 306 m2 na 1000 mieszk. w ub.r.

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Nasycenie powierzchnią centrów handlowych wyniosło 306 m2 na 1000 mieszkańców w 2017 roku, co oznacza wzrost o 8 m2 r/r, wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) Retail Research Forum. Najwięcej nowej powierzchni komercyjnej przybyło w

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Solex - spółka zależna Marvipolu Development - podpisała przedwstępne umowy na kupno działek w Warszawie na Białołęce i Wrocławiu pod inwestycje deweloperskie za łączną kwotę 20,4 mln zł, podała spółka

PRCH: Odwiedzalność polskich centrów handlowych wzrosła o ok. 25% w grudniu

odwiedzin. "Na podstawie raportu PRCH Turnover Index przygotowywanego przez Polską Radę Centrów Handlowych, na przestrzeni ostatnich 8 lat w grudniu największy wzrost zainteresowania ze strony klientów odwiedzających galerie handlowe notuje sektor sklepów oferujących produkty takie jak biżuteria

Przegląd informacji ze spółek

. sytuacja na rynku, szczególnie w obszarze ciepłownictwa, będzie lepsza niż w 2016 r., poinformowała p.o. prezesa Anna Kułach. Spółka chce także intensyfikować działania sprzedażowe. Radpol przewiduje nakłady inwestycyjne na maksymalnie 5,8 mln zł w tym roku, poinformowała p.o. prezesa Anna Kułach

PwC: Polska utrzymała 9. pozycję w rankingu Women in Work Index

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Polska utrzymała 9. miejscu rankingu "Women in Work Index 2018", analizującym sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, wynika z raportu PwC.  "W ciągu ostatnich 16 lat, czyli od 2000 r., kiedy powstało pierwsze zestawienie, Polska

ADP: 80% polskich pracowników myśli o karierze w aktualnym miejscu pracy

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Polscy pracownicy są bardziej pewni własnych umiejętności zawodowych - 86% jest przekonanych, że posiada kwalifikacje, które gwarantują im sukces zawodowy, co oznacza wzrost o 6 pkt proc. r/r, wynika z raportu ADP "Workforce View in Europe". Z kolei 80

Radpol liczy na dodatni wynik netto w tym roku

Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Radpol liczy, że w tym roku uda się wypracować dodatni wynik netto, poinformowali członkowie zarządu. "My stoimy na stanowisku, że w tym roku będzie dodatni wynik" - powiedziała wiceprezes Anna Kułach podczas konferencji prasowej. "Licząc

IEO: Brak wsparcia OZE może oznaczać upadek firm produkujących komponenty

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Firmy przemysłowe z branży odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce zagrożone będą upadkiem, jeśli nie zmieni się sytuacja związana z niepewnością przepisów i brakiem wsparcia dla rozwoju rozproszonej energetyki OZE, wynika z raportu Instytutu Energetyki

PRCH i EY: W Polsce było 11,9 mln m2 pow. handlowej na koniec I poł. 2018 r.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - W Polsce na koniec I połowy 2018 r. istniało 11,9 mln m2 nowoczesnej powierzchni handlowej w ponad 500 obiektach, wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych i EY pt. "Społeczno-ekonomiczne znaczenie rozwoju nieruchomości handlowych w Polsce". 

Polska awansowała na 8. miejsce w zestawieniu PwC 'Women in Work Index' 2019

miejsce w skali roku oraz o 11 pozycji od 2000 r. Raport PwC "Women in Work Index" jest analizą sytuacji kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, uwzględniającą takie czynniki jak różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia oraz praca w pełnym

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Lotos odnotowała 1 587,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 671,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AC SA odnotowało 39,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 30,7 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds

ARP: Przejście Polski do '4.0 industry' wymaga systemowych rozwiązań

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Przejście Polski na poziom gospodarki 4.0 wymaga systemowych rozwiązań, wynika z raportu Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) „Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0". "Z diagnozy ARP S.A. wynika, że żeby Polska mogła przejść na poziom

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

badania przeprowadzonego przez platformę Useme.eu.  Źródło: ISBnews Rynek gier: Polski rynek gier jest wart aktualnie 541,5 mln USD, przy czym 40% tej kwoty stanowią wydatki na gry mobilne, wynika z danych opublikowanych przez Spicy Mobile w raporcie "Gracze 2019". Globalny rynek gier był

Deloitte/Coca-Cola: W Polsce poza rynkiem pracy jest 34% kobiet; średnia UE: 29%

nowego raportu Deloitte "Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo", przygotowanego na zlecenie Coca-Cola w ramach Forum Rynku Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. "Blisko 4 mln Polek w wieku 20-64 lat, które są bierne zawodowo, czyli nie pracują

WiseEuropa: Wsparcie dla górnictwa i energ. węglowej to 230 mld zł w 1990-2016

Warszawa, 19.09.2017 (ISBnews) - Wsparcie dla górnictwa i elektroenergetyki węglowej w Polsce sięgnęło niemal 230 mld zł w latach 1990-2016, nie licząc kosztów zewnętrznych, wynika z raportu WiseEuropa pt. "Ukryty rachunek za węgiel 2017. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec TFI Anna Milewska. Zwróciła też uwagę, że wprowadzenie PPK wymaga bardzo dużej i intensywnej akcji edukacyjnej skierowanej do objętych nimi pracowników. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" - spółka z Grupy Azoty - uzyskała pozytywną decyzję ministra

Przegląd informacji ze spółek

46,1 mln batów tajlandzkich (około 7 mln zł). CEZ odnotował 2,94 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,39 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oczekuje, że druga połowa roku

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Mateusz Juroszek został wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej spółki Atal, poinformował deweloper.  Torpol zawarł aneks do umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości ok. 19,9 mln zł netto na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu na

Przegląd informacji ze spółek

%, poinformowała ISBnews.TV prezes Skarbiec TFI Anna Milewska.   Immofinanz podpisał w sektorze biurowym w Polsce umowy najmu na ponad 71 tys. m2 powierzchni w 2019 r., podała spółka. Stalexport Autostrady miał 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Skarbiec Holding miał 14,34 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 14,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec 2019 - marzec 2020) wobec 20,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny za 9 miesięcy r.obr. wyniósł 17,75 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Jednocześnie Archicom obniżył cel sprzedażowy na br. do 1 - 1,2 tys. lokali i podtrzymała cel 1,4 - 1,6 tys. przekazań. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) zawiesiła Annę Tarocińską w czynnościach członka zarządu w związku z postępowaniem prowadzonym przez

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Pragma Inkaso odnotowała 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stalexport Autostrady odnotował 45,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 6,11% r/r w 2018 r.

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) -  Zatrudnienie w firmach tzw. Nowoczesnej Gospodarki odnotowało wzrost o 6,11% r/r w 2018 r., wynika z raportu "Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q4 2018/FY 2018", opracowanego przez ADP Polska. "Chociaż dynamika wzrostu zatrudnienia

Przegląd informacji ze spółek

Rafako odnotowało 10,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 34,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Mennicy Polskiej rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2016 rok  w kwocie 0,70 zł za

Przegląd informacji ze spółek

udział w portfelu kontraktów miejskich, podało ZUE.  ZUE odnotowało 62,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała w skład zarządu

PwC: Polska awansowała na 9. pozycję w rankingu Women in Work Index

Warszawa, 21.02.2017 (ISBnews) - Polska awansowała o 3 pozycje i znalazła się na 9. miejscu rankingu "Women in Work Index", analizującym sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD, wynika z raportu PwC. Skok w zestawieniu jest efektem spadku bezrobocia wśród kobiet i

Przegląd infornacji ze spółek

Tarczyński odnotował 4,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. kw. 2017 r. wobec 6,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Groclin zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 września br. o upoważnieniu

Przegląd informacji ze spółek

Comp odnotował 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 3,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Magellan odnotował 11,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw

No Fluff Jobs: Mediana wynagrodzeń specjalistów IT wzrosła o 10% w I półr.

., oferty juniorskie stanowiły jedynie 8% wszystkich ogłoszeń. W ubiegłym roku było to 12%. W związku z pandemią, na przełomie marca i kwietnia, wstrzymano wiele rekrutacji. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że najbardziej spadł popyt na specjalistów Backend, gdzie udział ofert między marcem a czerwcem

Coca-Cola/Deloitte: 2/3 młodych chce dwukrotności średniej pensji w wieku 40 lat

badania przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1200 osób w wieku 18-26 lat, opublikowanego w raporcie "#MłodziPrzyGłosie", przygotowanym przez Coca-Colę i Deloitte. "Branża IT i nowych technologii – jest to najpopularniejsza branża, w której młode osoby chcą

JLL: W Polsce jest ok. 220 tys. m2 elastycznych biur, 3/4 z nich w Warszawie

organizowanych przez lokalną społeczność" - skomentowała dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy Anna Młyniec. Według raportu JLL "Disruption or Distraction", sektor flex w Europie urósł ponad dwukrotnie od 2014 r. i może rozwijać się w tempie nawet 30% rocznie w

Windykator w opałach. Ryzyko złych kredytów banków przejęli inwestorzy. Co dalej z GetBack? Straty mogą iść w miliony

też Anna Paczuska, która również była podpisana pod raportem bieżącym windykatora, oraz Marek Patuła. Mimo zapowiedzi windykator nie wydał oświadczenia na temat poniedziałkowego raportu. Pocieszenie? We wtorek podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy przegłosowano decyzję o podniesieniu kapitału

Skarbiec Holding miał 31,17 mln zł zysku netto w roku finans. 2018/2019

w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 38,4 mln zł wobec 23,86 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,89 mln zł w r. fin. 2018/2019 wobec 101,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w za rok obrotowy 2017/2018 z tytułu opłaty

Przegląd informacji ze spółek

Anna Milewska.  APS Energia Rus - spółka w 100% zależna od APS Energia - podpisała umowę z rosyjską spółką Zavod Invertor na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego dla dwóch bloków elektrowni atomowej, podała spółka. Łączna wartość kontraktu wynosi 22,8 mln zł netto. Klabater planuje

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum Stali odnotowało 43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 41,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie emisji dwuletnich obligacji serii AP o wartości nominalnej do

Przegląd informacji ze spółek

Sare odnotowało 1,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na utrzymanie 15 -proc. wzrostu wolumenu

Przegląd informacji ze spółek

zmieniać polityki dywidendowej obecnego segmentu motoryzacyjnego, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający segmentu Arkadiusz Miętkiewicz. Radpol pracuje nad obniżeniem wskaźnika długu netto do EBITDA, jednak nie zakłada, że do końca roku zejdzie on do poziomu 4x, poinformowała wiceprezes Anna Kułach

BNP Paribas RE: Transakcje nieruchom. komerc. przekroczyły 4 mld euro w 2015 r.

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Polski rynek transakcji inwestycyjnych w segmencie nieruchomości komercyjnych przekroczył w minionym roku poziom 4 mld euro, co stanowi 30% wzrost r/r, wynika z raportu "At a Glance. Rynek inwestycyjny w Polsce w 2015" BNP Paribas Real Estate Poland. W

PwC: Polska na 30. miejscu w OECD pod względem aktywności zawodowej osób 55+

; - powiedziała dyrektor zespołu People & Change w PwC Anna Szczeblewska, cytowana w materiale. Spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej najwyższe miejsce w rankingu "Golden Age Index" zajmuje Estonia, która uplasowała się na 4. pozycji. Na 12. miejscu znajduje się Łotwa, a na 20. Czechy

Wirtualny Polak. Zmiana komunikacji z klientami

doświadczeniami oraz przedefiniowały role tradycyjnych mediów i komunikacji z konsumentem - mówił Jakub Bierzyński, prezes OMD. Z raportu OMD wynika, że powstaje cyfrowa generacja, która korzysta z dostępu do informacji w dowolnym miejscu i czasie. To przede wszystkim zasługa rozwoju urządzeń mobilnych. Według 82

Dzień Kobiet w finansach trwa cały rok. Kobiety biorą kredyty ryzykowniej, ale spłacają je rzetelniej

zawiązku z 8 marca przygotowały okolicznościowe raporty o kobietach dłużniczkach.  Nowy kredyt, stara historia dłużnika Finansowa rzeczywistość coraz większej grupy z nas to kilka kredytów: hipoteka, zakupy ratalne, dług na karcie kredytowej. W takiej sytuacji jest 50-letnia pani Anna. &ndash

Przegląd informacji ze spółek

Energa odnotowała 351,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 311,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKO Bank Polski mógł mieć od 608 do 680 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2015 r

Przegląd informacji ze spółek

DM WDM odnotował 8,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Newag odnotował 36,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Skarbiec Holding miał 13,88 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 13,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019 (zakończonym 31 marca 2019) wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Za nami satysfakcjonujący, pod względem wyników finansowych funduszy

C&W: Polacy chętnie odwiedzają centra handlowe w czwartki, piątki i poniedziałki

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Wstępne dane wskazują na wzrost odwiedzalności centrów handlowych w czwartki, piątki i poniedziałki oraz spadek w soboty, wynika z raportu "Marketbeat: Rynek powierzchni handlowych w Polsce" stworzonego przez Cushman & Wakefield. "Dużym

LPP podtrzymuje plan dwucyfrowego wzrostu sprzedaży, wejścia do 3 krajów w br.

drugie porozumienie Accord dotyczące bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w fabrykach w Bangladeszu. Spółka przygotowała pierwszy swój raport zintegrowany za rok 2017. "Jest on porównywalny, gdyż stworzony w oparciu o międzynarodowe standardy - GRI Standards. Można nasz raport porównać z

Deloitte:1/3 klientów e-commerce używa e-narzędzi podczas tradycyjnych zakupów

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Jedna trzecia klientów e-commerce używa narzędzi cyfrowych podczas tradycyjnych zakupów, wynika z raportu "Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019" przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Jest to tzw. wskaźnik

Przegląd informacji ze spółek

modyfikowanych (compoundingu) o mocy produkcyjnej 50 tys. ton rocznie, podała spółka. Wartość inwestycji wyniósł 100 mln zł. Nestmedic ma umowę ze Szpitalem Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie - jednym z sześciu szpitali Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) - na dostarczenie systemu KTG

Przegląd prasy

finansowe za 2017 r., Annę Kryńską-Godlewską oraz Grzegorza Kanię, poinformowała spółka. --Benefit Systems odnotował 32,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 27,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Grupa

Przegląd informacji ze spółek

nieobecnej dotychczas w Polsce, poinformowała członek zarządu Anna Kryńska -Godlewska.  Ronson wyznaczył cel sprzedażowy na br. na poziomie ponad 750 lokali, jednak ma ambicję, by przy odpowiednio wczesnym uruchomieniu inwestycji w warszawskim Ursusie liczba ta przekroczyła ubiegłoroczne 815 szt

EY: Stopy zwrotu na rynku nieruch. w Polsce nadal wyższe niż na Zachodzie w br.

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Polska nadal będzie przyciągać inwestorów w 2018 r. dzięki stopom zwrotu wyższym o 2 pkt proc. w porównaniu z dojrzałymi gospodarkami w Europie Zachodniej, wynika z raportu firmy doradczej EY "Poland. The real state of real estate". Na

LUX MED zbuduje nowy szpital na Żoliborzu

nas znacząca inwestycja, która sprawi, że LUX MED zaangażuje się jeszcze mocniej w leczenie wysokospecjalistyczne. Mamy ambicje, by móc kompleksowo opiekować się pacjentami z poważnymi schorzeniami i podnosić jakość opieki zdrowotnej w Polsce - mówi Anna Rulkiewicz, prezes grupy LUX MED, która jest

Przegląd informacji ze spółek

Andreas Böger.  Radpol ocenia, że odnotuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży i wzrosty wyników w 2019 r., poinformowała wiceprezes Anna Kułach. LUG oficjalnie otworzył fabrykę w prowincji Misiones w Argentynie i uruchomił produkcję, podała spółka. W pierwszej zagranicznej fabryce Grupy LUG

Bank Światowy: wzrost PKB w Polsce będzie bliski 4 proc.

gospodarki Chin. Przewidują, że w tym roku PKB Państwa Środka urośnie o 6,7 proc., a w latach 2017-18 wzrost będzie na poziomie 6,5 proc. - Raport pokazuje, jak bardzo światowa ekonomia zależała dotąd od kondycji chińskiej gospodarki i wybranego przez ten kraj modelu rozwoju - zauważyła Anna Kosior, dyrektor

Przegląd informacji ze spółek

zamrożone 4 mln zł, poinformowała wiceprezes Anna Kułach.  Mercator Medical pracuje nad strategią na lata 2019-2021, która będzie zakładać m.in. silny rozwój segmentu dystrybucyjnego na rynkach Europy Zachodniej, poinformował prezes Wiesław Żyznowski. Spółka nie wyklucza przejęcia niewielkiego gracza

IKE, IKZE czy PPE. Czyli jak nie ZUS, to co?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport o systemach emerytalnych na świecie, z którego wynika, że za 30-40 lat Polacy będą dostawać średnio niecałe 1200 zł na rękę (w przeliczeniu na obecne pieniądze). Będzie to odpowiadać 31 proc. obecnej przeciętnej pensji

Przegląd informacji ze spółek

, odnosząc się do opublikowanego dziś raportu NIK. GPW wskazała także, że decyzja o przyznaniu spółce nagrody została podjęta na podstawie mierzalnych kryteriów, wyliczonych na bazie danych spółki za 2017 rok. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie

Centrum A. Smitha: 64% badanych Polaków chce zamknięcia granic przed uchodźcami

więcej osób zgadza się (niż nie zgadza), że jesteśmy narodem otwartym i przyjaznym (przy czym odpowiednio 22% i 25% jest tego pewnych), to jednocześnie aż 64% respondentów twierdzi, że Polska powinna zamknąć granice przed uchodźcami, a 31% wszystkich badanych jest tego pewnych" - czytamy w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) do poziomu 5,2 jest niekorzystne dla Taurona Polska Energia i spółka będzie rozmawiać z regulatorem na temat zwiększenia tej stawki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Anna Striżyk. ABC Data prowadzi rozmowy o

Coraz więcej amatorów tanich zakupów. Outlety w Polsce robią furorę

. Łącznie mają one ponad 213 tys. m kw. powierzchni. Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland podają w raporcie "Always in. The Outlet Centre Market in Poland", że w najbliższych dwóch latach nowe centra wyprzedażowe powstaną w stolicy i Bydgoszczy. W BNP Paribas Real Estate Poland wskazują też

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mieć do czynienia ze skutecznym odmrażaniem gospodarki. Jeśli natomiast na skutek wzrostu zachorowań restrykcje zostaną zaostrzone, wartość rynku reklamowego może spaść nawet o 14%, poinformowała dyrektor generalna Zenith Polska Anna Bartoszewska. Źródło: ISBnews Edukacja: Ministerstwo Cyfryzacji (MC

Uwaga na Pritom.pl i innych internetowych naciągaczy. Jak nie dać się oszukać, kupując online?

– Szukałam laptopa. Znalazłam sklep internetowy, który za podobną cenę co w innych sklepach miał już wgrane oprogramowanie. Sklep wydawał się być w porządku, miał same pozytywne opinie – opowiada pani Anna. Chodzi o Pritom.pl. Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności

KPMG: 87% firm liczy, że automatyzacja podatków zmniejszy liczbę błędów ludzkich

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Najnowsze technologie stają się jednym z głównych czynników zmian w obszarze podatków. Blisko połowa firm działających w Polsce uważa, że automatyzacja procesów podatkowych będzie miała znaczący wpływ na ich pracę w ciągu najbliższych kilku lat, wynika z raportu

Work Service: Niemal 40% firm planuje rekrutację w najbliższym kwartale

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Niemal 40% firm planuje rekrutować pracowników w najbliższym kwartale, wynika z najnowszego raportu Work Service "Barometr Rynku Pracy".  "Plany rekrutacyjne firm pokazują, że w tym roku w jeszcze większym stopniu doświadczymy popytu na

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, a bank – za opłatą zgodną z tabelą opłat i prowizji – rozsyła zapytanie do wszystkich pozostałych banków i SKOK-ów. Instytucje mają maksymalnie trzy dni robocze na odpowiedź. Z raportu spadkobierca dowie

Większa płaca minimalna i dodatki

Anna jest krawcową i zarabia pensję minimalną. W sierpniu było dużo klientów i szef poprosił ją, aby została dłużej w pracy w nocy. W ten sposób pani Anna przepracował 8 godz. w porze nocnej. Za pracę w nocy należy się wyższe wynagrodzenie (o tym w szczegółach niżej). Szef musi je wypłacić pani Annie

Przegląd prasy

;Rzeczpospolita". Budżet UE będzie się opierał na dotacjach --To nie banki czy operatorzy telekomunikacyjni - jak chciała była minister cyfryzacji Anna Streżyńska, lecz państwowa spółka dostarczająca listy ma szansę stać się kluczowym podmiotem w budowie e-administracji. Zwolennikiem takiego rozwiązania

ADP: 74% polskich pracowników uważa, że nie zostaną zastąpieni przez maszyny

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Automatyzacja wkracza do coraz większej liczby branż, mimo to 74% polskich pracowników sądzi, że nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny, wynika z raportu ADP "Workforce View in Europe 2019". Nowe technologie są postrzegane jako jeden z głównych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-Tomann. Cyfrowy Polsat odnotował 242,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 278,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   Źródło: ISBnews ABC Data: Widzi bardzo duże prawdopodobieństwo wypłaty

CBA: Zatrzymano kolejne 2 osoby ws. śledztwa związanego z GetBack 

usług doradczo-marketingowych przy emisji obligacji oraz o współpracy. Były prezes GetBack S.A. usłyszał także zarzut przestępstw dotyczących publicznego rozpowszechnienia nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, które mogły wprowadzać w błąd, co do wartości instrumentów finansowych

Przegląd informacji ze spółek

mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Qumak jako lider konsorcjum w składzie Qumak i Zakład Techniczno-Budowlany Polbau (wykonawca) odstąpił od umowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW, zamawiający) na wykonanie zadania

Przegląd informacji ze spółek

Benefit Systems ogłosił ofertę zakupu do 42 184 akcji własnych po 650,00 zł sztuka, podała spółka. Bytom odnotował 4,33 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną

Przegląd prasy

dodatkowych rezerw w tej części portfela w 2018 roku, poinformował ISBnews wiceprezes Filip Gorczyca.  --Helios z grupy Agora planuje otwarcie 45 punktów gastronomicznych, nie wyklucza akwizycji lub masterfranszyzy zagranicznej marki nieobecnej dotychczas w Polsce, poinformowała członek zarządu Anna