ranking państw ue

PwC: Polska jest w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS wśród krajów UE

- wobec średniej UE 73% - co w zestawieniu daje 15. lokatę wśród państw UE. Pierwszą trójkę w rankingu otwiera Cypr - 91%, Malta - 81% oraz ex aequo Estonia, Irandlia, Wlk. Brytania 80%.  W przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny (czyli podatnik posiada współmałżonka i i dwoje dzieci

PwC: Pandemia może zwiększyć skalę pracy zdalnej i potrzebę cięć kosztów firm

dodatkowego 3-miesięcznego zasiłku dla osób tracących pracę w wysokości 1300 zł" - powiedziała dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Joanna Narkiewicz-Tarłowska, cytowana w komunikacie. PwC podał, że W 2019 r. Polska znalazła się na 15. miejscu w zakresie kosztów pracodawcy na tle państw UE w

AHK: Polska spadła na 3 miejsce w regionie pod wzgl. atrakcyjności inwestycyjnej

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Polska spadła na trzecie miejsce z drugiego w ub.r. w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nadbałtyckich, wynika z 14. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK

GUS: Udział OZE w zużyciu energii ogółem wyniósł 8,2% w 2018 r.

. Wzrósł udział gazu ziemnego (o 1,2 pkt proc.) oraz pozostałych nośników (o 4,5 pkt proc.). "W porównaniu do państw członkowskich UE zużycie energii w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca sytuuje się w dolnej połowie rankingu oraz poniżej średniej europejskiej. Krajowe zużycie energii brutto na

MPiT: Spadek Polski w rankingu Doing Business 2020 to sytuacja jednorazowa

znalazła się na 15. miejscu wśród państw UE, przed takimi krajami, jak Holandia, Belgia czy Włochy. Uzyskaliśmy też najlepszą lokatę wśród państw Grupy Wyszehradzkiej" - czytamy w komentarzu resortu do rankingu Doing Business 2020. "Ważne jest również to, że umożliwienie przekształcenia

KE: Polska awansowała na 23. pozycję z 24. w rankingu innowacyjności

poprzedniego roku. Polska w rankingu w plasuje się poniżej średniej dla UE i należy do grupy umiarkowanych innowatorów obok m.in. takich państw, jak Czechy, Węgry, Litwa, Włochy, Chorwacja. Liderzy innowacyjności to Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja. Najbardziej innowacyjnym krajem Europy jest

KE: Polska awansowała na 23. pozycję z 22. w rankingu innowacyjności

poprzedniego roku. Polska w rankingu w plasuje się poniżej średniej dla UE i należy do grupy umiarkowanych innowatorów obok m.in. takich państw, jak Czechy, Węgry, Litwa, Włochy, Chorwacja. Liderzy innowacyjności to Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja. Najbardziej innowacyjnym krajem Europy jest

Kwieciński: Będziemy czwartą gospodarką w OECD pod względem wzrostu PKB w br.

prawdopodobnie na drugim miejscu w UE pod względem tempa wzrostu PKB, może Malta nas wyprzedzi. W rankingu krajów OECD będziemy czwartym krajem z najwyższym wzrostem gospodarczym w 2019 roku " - powiedział minister podczas konferencji prasowej. "Mamy nadal stosunkowo niską inflację ok. 2% i bardzo

Lewiatan: Brexit niekorzystny dla polskiej gospodarki, ale jeszcze nie w 2020 r.

spełnienia 2 warunków: 1. 55% państw członkowskich głosuje 'za' - w praktyce oznacza to 15 z 27 państw 2. wniosek popierają państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 65% ogółu ludności UE" - czytamy także. Od 1 lutego 2020 Polska awansuje z 6 na 5 pozycję w rankingu wielkości ludności, a

MPiT: Wartość inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji to 11 mld zł w I-VIII br.

kapitału zagranicznego do UE, Polska w 2017 r. awansowała na 7. pozycję z 11" - czytamy także. Zgodnie z danymi rankingu Global Best to Invest 2019, w 2018 r. w Polsce zrealizowano 163 projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), czyli o 23 więcej niż rok wcześniej. Wynik zapewnił Polsce 5

Center for Data Innovation: Polska na 20. miejscu w UE pod względem cyfryzacji

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - W rankingu UE poświęconemu cyfryzacji państw członkowskich, obejmującym 28 państw Polska zajęła dopiero 20 miejsce, wynika z raportu „The State of Data Innovation in the EU" przygotowanego przez The Center for Data Innovation. "W czołówce

KE: Polska utrzymała się na 22. miejscu w UE wg indeksu gospodarki cyfrowej

100), co stawia Polskę na 5. miejscu w UE, tylko 57 % gospodarstw domowych ma stacjonarne szerokopasmowe połączenie z internetem (26. miejsce w UE) i Polska plasuje się na ostatniej pozycji w rankingu zasięgu stacjonarnej łączności szerokopasmowej" - czytamy w raporcie Komisji. W porównaniu z

KE: Polska nadal na 22. miejscu w UE pod względem rozwoju gospodarki cyfrowej

państw członkowskich UE. Polska zanotowała umiarkowany postęp w czterech spośród pięciu wymiarów DESI" - czytamy w raporcie. Skala ocen DESI obejmuje oceny od 0 do 1; im wyższa suma ocen, tym lepszy jest wynik danego państwa. "Chociaż wielu Polaków wybiera mobilną łączność szerokopasmową

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry – trzy największe wyzwania, przed którymi

KE: Polska zajęła 23. miejsce w indeksie cyfryzacji DESI

) wskazano, że proces digitalizacji polskich przedsiębiorstw postępuje dużo wolniej niż w większości innych państw UE. Poziom wykorzystania handlu elektronicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest również znacznie poniżej średniej. Natomiast jeśli chodzi o kategorię "Cyfrowe usługi publiczne

PwC: Pensja netto Polaków to średnio 71% pensji brutto vs. 72% średniej w UE

środku rankingu. Jednak w przypadku rodzin, polski system podatkowy wspiera je w nieco mniejszym stopniu niż średnio w UE. Wiele państw stosuje bowiem znacznie więcej ulg podatkowych zmniejszających obciążenia rodzin" - powiedział partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC Tomasz Barańczyk

Bank Światowy: W Polsce coraz łatwiej prowadzi się biznes

Bank Światowy: W Polsce coraz łatwiej prowadzi się biznes

Sześć lat temu w rankingu Doing Business 2009 Polska zajęła odległe 76. miejsce. Gorsza w UE była od nas tylko Grecja. W ostatnich latach zrobiliśmy jednak kolosalny postęp. Skok na 25. miejsce w najnowszym rankingu jest dobrą wiadomością dla rodzimego biznesu i potencjalnych inwestorów

BCG: Polska na 30. miejscu w świecie pod względem jakości życia

jakości życia, do których należy poziom wynagrodzeń i rynek pracy. W tych kategoriach Polska zajmuje odpowiednio 21. i 24. miejsce wśród innych krajów UE. Na liście państw regionu, które wyprzedziły Polskę w ogólnym rankingu znajduje się Słowenia z 22. pozycją w świecie, Estonia (24 pozycja), Czechy (25

KE odblokowała 4 mld zł płatności w programie Infrastruktura i Środowisko

;Polska może już przedstawić do rozliczenia z Komisją Europejską (KE) niemal 4 mld zł wstrzymanych w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a kolejne przedstawi jeszcze do końca roku. Nasza silna pozycja lidera w rankingu wykorzystania funduszy europejskich, w tym wśród państw z

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

zakazów, nakazów i ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granice w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru

7N: Polska zajęła 5. miejsce w zestawieniu outsourcingu usług IT na świecie

przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Choć państwa Azji Południowo-Wschodniej również zostały wysoko oceniane, szczególnie w takich kategoriach jak koszty pracy i życia, to kraje naszego regionu wygrywają w kategoriach: infrastruktura, stabilność gospodarcza (premia za obecność w UE) czy wysoki

Coface: PKN Orlen, właściciel Biedronki i PGNiG w top-5 największych firm CEE

konsumpcji prywatnej, z przyspieszenia eksportu - dzięki poprawie sytuacji w strefie euro oraz z rosnącego popytu ze strony Rosji. 80% całego eksportu z  regionu CEE trafia do UE, zaś Rosja pozostaje ważnym partnerem handlowym niektórych krajów, np. państw nadbałtyckich. Coface podwyższył ocenę ryzyka

Ociepa z MPiT: Business Poland House w Brukseli zostanie uruchomiony w maju br.

dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zostało przygotowanych w UE. W procesie stanowienia tego prawa ważną rolę odgrywają oczywiście rządy, ale i biznes. I tu pojawia się problem, bo Polska nie ma powszechnego samorządu gospodarczego na wzór takiego, jaki mają np. Włosi, Hiszpanie czy

PwC: Polska na 51. miejscu pod względem skomplikowania systemu podatkowego

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Polska znalazła się na 51. miejscu pod względem skomplikowania systemu podatkowego w najnowszej edycji raportu "Paying Taxes", przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy. W porównaniu do zeszłorocznego rankingu, Polska w ogólnym rozrachunku

MI: Koszt budowy 100 obwodnic w l. 2020-2030 wyniesie ok. 28 mld zł

jakości dróg i działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. Do większości wypadków dochodzi na terenie zabudowanym (71,2% ogółu). W wielu wypadkach biorą udział niechronieni uczestnicy ruchu, czyli piesi i rowerzyści. Na

PSPA: Liczba samochodów w pełni elektrycznych wyniesie 140-280 tys. szt. w 2025

brak wsparcia ze strony państwa. "W scenariuszu realistycznym, zakładającym wprowadzenie subsydiów w postaci dopłat lub odpowiednich zachęt natury podatkowej, np. wdrożenia możliwości odliczenia 100% VAT, polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w roku 2025 może przekroczyć 280 tys

Exact Systems: Sprzedaż aut osobowych w Polsce przekroczy 540 tys. w 2019 r.

wysokim popytem na nowe samochody osobowe. Oprócz sytuacji w największych państwach UE, warto także obserwować rynek norweski, który w marcu pobił kolejny rekord. Właśnie tam, po raz pierwszy w historii motoryzacji, sprzedano więcej aut elektrycznych niż tych z napędem tradycyjnym. Ten wynik wytrąca

Czarna Lista Barier 2015. Słabe sądy, prawo, podatki

w Polsce jest nieco łatwiejsze. W ostatnim rankingu "Doing Business" Banku Światowego, oceniającym łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, Polska awansowała na 25. miejsce wśród 189 państw. Skróceniu uległ czas uzyskania pozwolenia na budowę i czas wypełniania obowiązków podatkowych

Przegląd prasy

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Janusz Wojciechowski dostał poparcie wszystkich frakcji w PE na komisarza UE ds. rolnictwa --PKN Orlen otrzymał od rosyjskich firm dostawczych część odszkodowań za

TIR-y rozjadą polskie drogi? KE pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości

W czwartek Komisja Europejska ogłosiła, że pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za ograniczenie w korzystaniu przez niektóre samochody ciężarowe z dróg samorządowych. "Zgodnie z przepisami prawa polskiego, aby móc poruszać się po drogach drugorzędnych samochodami ciężarowymi o nacisku

Przegląd prasy

kolejną kadencję --BOŚ Bank:W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie EBC i dane z rynku pracy USA --MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 283,6 mld zł --Piontkowski: Organizatorzy wypoczynku mogą już zgłaszać się po wytyczne --MK: Nabór wniosków o dofinansowanie elektrycznych

Bank Pekao i EFI mają największą polską umowę gwarancji w ramach COSME

przedsiębiorstw oraz konkurencyjność europejskiej gospodarki. "W efekcie umowy Banku Pekao, Polska wpisuje się do ekskluzywnej grupy państw, gdzie umowy, głównego unijnego programu dla MŚP (COSME), przekroczyły 1 mld euro. Polska tym samym zajmuje 6. miejsce w unijnym rankingu, zaraz po takich tuzach

BZ WBK: Peru ma szansę stać się kolejnym ważnym rynkiem dla polskiego eksportu

; - podał BZ WBK. Peru, kraj rządzony od 28 lipca 2016 r. przez prezydenta o polskich korzeniach - Pedro Pablo Kuczynskiego, wyróżnia się też na kontynencie południowoamerykańskim łatwością prowadzenia biznesu. Potwierdza to najnowszy ranking Doing Business, w którym kraj ten zajmuje 54. miejsce. Z państw

Przegląd prasy

zamknięciu w czwartek --PAIH uruchomiła II edycję Programu Partnerskiego dla firm dot. Expo 2020 --BGK: EBI i pięć banków rozwoju UE uruchomiły program JICE warty 10 mld euro --Touroperatorzy 2019. Ranking: Trzy największe biura mają ok. 80% udziałów --Jeronimo Martins: Ruszył sklep internetowy

Prawnicy czytelnikom odc. 21. Czy można cofnąć wniosek ws. tarczy PFR i złożyć go ponownie?

udzielić Państwu szczegółowych informacji co do takiej procedury, która ma przypominać proces reklamacyjny. 1. Czy zmiana regulaminu, który wchodzi w życie 28.05.2020 r., dotyczy także wniosków złożonych i zatwierdzonych w kwietniu 2020 r. i pieniędzy wypłaconych na początku maja 2020 r., tj. przed

Pomorskie i podlaskie w Unii Europejskiej jak Korsyka i Kreta

Najwięcej punktów w zestawieniu zdobyły regiony leżące w państwach skandynawskich. Trzy pierwsze miejsca należą odpowiednio do Upper Norrland w Szwecji oraz dwóch regionów w Danii: Central Jutland i Capital Region of Denmark. W Unii Europejskiej nadal występuje duże zróżnicowanie poziomów rozwoju

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i Związku Banków Polskich (ZBP). Źródło: ISBnews HR w IT: Kodilla.com, na podstawie danych Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2020 r. Komisji Europejskiej wskazuje że Polska zajmuje 23. miejsce na 28 państw członkowskich (awans o

Jak uzyskać odszkodowanie po kolizji lub wypadku z cudzoziemcem?

Sprawcy wypadków nie zawsze pochodzą z UE Według policyjnych statystyk najczęstszymi spośród pochodzących zza granicy kierowców sprawcami incydentów drogowych są obywatele Ukrainy (1254 kolizje i 58 wypadków) oraz Niemiec (odpowiednio: 1170 i 56). Kolejne miejsca niechlubnego rankingu zajmują

Jakie podatki solidarnościowe płacą najbogatsi w innych krajach Unii?

społeczną, a tym bardziej na osoby niepełnosprawne. Czytaj też: Mateusz Morawiecki jak Janosik. Pomoc dla osób niepełnosprawnych sfinansują najbogatsi, bo państwu brakuje Jak jest naliczany? Idei jest kilka. Różne są również cele tego podatku. Pierwszy wariant to dodatkowy podatek od dochodu wprowadzony w

Duży awans Polski w prestiżowym rankingu podatkowym. Zasługa PO-PSL?

271 godzin rocznie (to akurat źle, średnia dla krajów UE to 164 godziny). Za nami z krajów UE są tylko Węgry (277 godzin) oraz Bułgaria (453 godziny). Dla porównania w San Marino takie czynności zajmują 52 godziny, w Szwajcarii - 63, a w Irlandii - 82. Całkowita stopa podatkowa dla Polski, czyli

Brexit. Brytyjska decyzja zaszkodzi ratingowi Polski?

kolejnych cięć). S&P uznała m.in., że prognozowanie przychodów i długoterminowe planowanie dotyczące finansowania zadłużenia państw unijnych może być obciążone teraz większą niepewnością. Reuters pisze, że jeden z wysokich rangą przedstawicieli UE, zaangażowany w politykę gospodarczą Wspólnoty, powiedział

My ich imitujemy, a oni nas kiwają. Budapeszt traktuje Warszawę instrumentalnie

2008, kiedy zaczął się kryzys gospodarczy. Zagraniczne firmy nie kwapią się inwestować w państwie, którego przepisy są zawiłe i sprzyjają korupcji. W rankingu Banku Światowego w tym roku Węgry spadły pod względem atrakcyjności dla przedsiębiorców z 40. miejsca na 42. Polska jest 25. (awans o trzy

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

budżetowi.– Pozwala z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś uwalnia kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy zmierzające do wyłudzenia tego podatku – zachwala resort. PROBLEM DLA FIRM To, co jest dobre dla budżetu

Brak polisy za granicą? Nawet 800 tys. zł długu

Mondial Assistance. To najdroższa z ubiegłorocznych interwencji medycznych w rankingu przygotowanym przez Mondial Assistance. Na drugim miejscu znalazła się operacja guza mózgu turysty w Chinach. Koszt? 624 tys. zł, z czego ponad 600 tys. zł za transport do szpitala. - Air-ambulans tradycyjnie odpowiada

Polskie podatki mało atrakcyjne w UE, a kwota wolna wyjątkowo mizerna

kilka stawek (w Polsce 18 i 32 proc.), przy czym rosną one wraz ze wzrostem dochodów. Okazuje się, że górna stawka naszego podatku od dochodów osobistych należy do niższych w krajach UE. W rankingu PwC znalazła się na 20. miejscu, licząc od najwyższych. Na czele znalazły się Szwecja (57 proc

ZBP: Zapotrzebowanie na kredyt dla MSP powinno znacznie wzrosnąć od 2016 r.

Europejskiej (rankingi: Doing Business i SME Access to Finance Report) wskazują jednak, że dostęp do finansowania bankowego w Polsce ulega sukcesywnej poprawie. "Utrzymanie tego trendu, poprzez m.in. stworzenie nowej oferty produktów finansowania korporacyjnego wspartej doradztwem i dedykowanej do

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

obowiązuje dyrektywa transgraniczna, zgodnie z którą państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do zwrotu ubezpieczonym chorym kosztów leczenia w innych krajach UE. Jak informuje NFZ, do funduszu wpłynęło 4227 wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej od Polaków, którzy w 2015 roku korzystali z

Obama, Putin, a może Merkel? Oto ranking najbardziej wpływowych ludzi świata 2015 [TOP 12]

Są politykami, przedsiębiorcami, filantropami a nawet przywódcami religijnymi - łączy ich jedno to od ich decyzji i poczynań zależą losy i kierunek, w którym podąża nasz świat. Magazyn "Forbes" stworzył ranking najbardziej wpływowych ludzi świata. Co ciekawe prezydent Stanów Zjednoczonych

Ranking 500 - czyli lista największych firm spożywczych w Polsce

i przetworów z drobiu były państwa Unii Europejskiej - wśród nich głównie Niemcy, Wielka Brytania i Czechy. Najważniejsze rynki zbytu poza UE to Hongkong i Ukraina. Wśród producentów i przetwórców mięsa, którzy zostali uwzględnieni w "Rankingu 500", najbardziej dynamiczną, ze 118-proc

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

gospodarczego. Podobnie sprawa się przedstawia w przypadku napływu inwestycji do Unii, które przez ostatnie siedem lat spadły o 20 proc. A do państw rozwijających się trafiło 55 proc. inwestycji - najwięcej do Chin i Hongkongu. A skoro jeden z globalnych głównych graczy mocno podupadł na zdrowiu, to od razu

Polska promuje biznes w jednym z najbardziej skorumpowanych państw świata. "To jedna liga z Koreą Północną"

Turkmenistan to poradzieckie państwo w Azji Środkowej rządzone przez dyktatora Gurbangula Berdimuhamedowa oraz wąską elitę polityczną, która kontroluje wszystkie główne gałęzie gospodarki, czyli produkcję bawełny i gazu. - Naród turkmeński to właściwie przeszkoda dla rządzących, którzy traktują

Strefa euro do rozbiórki. Rozmowa o tym, jak uratować Unię Europejską

. Dziś dysponujemy jednym i drugim, a wstępując do strefy euro, możemy jedno i drugie stracić. Dlaczego projekt strefy euro okazał się porażką? - UE jest złożona z państw narodowych, które są głównymi ośrodkami identyfikacji i tożsamości obywateli. I źródłem legitymizacji procesu demokratycznego. Te

Rządzie, jest groźnie. Rostowski ostrzega

miejsca? - No nie. Recesje nigdy nie następują z miejsca. Mówi się, że wychodzenie Wielkiej Brytanii z UE zajmie siedem lat. - Wątpliwe żeby Unia się na to zgodziła. To pewnie będą jakieś dwa lata z kawałkiem. Co zatem z tą recesją? - Będzie, bo niepewność

Brudne powietrze to wstyd

Naszym zdaniem jest pilnie potrzebny konkretny plan działań, który nie za pięć czy dziesięć lat, ale już za rok da wymierne rezultaty i ograniczy wstydliwą statystykę zgonów, za którą stoją konkretne osoby, tragedie całych rodzin tracących najbliższych i wreszcie Państwo Polskie, które bezpowrotnie

Wielka dziura w VAT. Tracimy miliardy złotych

- Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co faktycznie do niego wpływa - tłumaczył w czasie czwartkowego spotkania z dziennikarzami Tomasz Kassel, partner w dziale prawno-podatkowym firmy doradczej PwC. Luka to efekt przede

Orbanomika, czyli niespełniony sen o węgierskiej potędze gospodarczej

dziećmi na Węgrzech był wciąż o blisko 10 pkt proc. wyższy niż przeciętnie w tej grupie państw. Wpisanie polityki prorodzinnej do węgierskiego systemu podatkowego wzmocniło jednak bodźce do pracy i osiągania legalnych dochodów. Ubytek dochodów z podatków nakładanych na pracę Orban rekompensował m.in

Metro, tramwaje, kolej - ofensywa inwestycyjna w polskich miastach. Ale co z długami?

samorządu obowiązuje osobny, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Magazyn "Wspólnota" co roku publikuje ranking zadłużenia samorządów. Najbardziej zadłużonym miastem powiatowym na koniec ub.r. był Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie). Długi gminy to ponad 40 mln zł - niemal tyle, ile jej

Drogi w budowie i w planach, przetargi, zagadkowe opłaty. Co czeka następcę Bieńkowskiej?

większości pozostałych państw UE. Natomiast aż w dziewięciu kryteriach wskaźniki polskiego transportu należały do najgorszych w Europie. Kiepsko oceniono jakość przejazdów polskimi kolejami. Co prawda ich sieć należy do najdłuższych w UE, ale wskutek ograniczania po 1989 r. inwestycji, a nawet wydatków na

Top 5 polskiego eksportu. Komu najlepiej idzie za granicą?

eksport do krajów UE - ok. 10 proc. rocznie. Na czele krajów Starego Kontynentu pod tym względem znajdują się Holandia, Hiszpania i Włochy. Przyjrzyjmy się, czego najwięcej sprzedajemy za granicę. 1. Przemysł elektromaszynowy Przemysł elektromaszynowy króluje w rankingu polskich hitów eksportowych. Choć

Polska kusi chińskiego smoka

Chińska delegacja uczestniczyła w seminarium przygotowanym przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. - Miło mi państwa gościć w optymistycznej części Europy, w kraju, gdzie mało się narzeka, a dużo pracuje. W tej części Europy, która jest otwarta na współpracę z Chinami

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wchodzić w branże, które dopiero się kształtują. To właśnie te rodzące się specjalizacje mogą w przyszłości decydować o światowym biznesie.  Źródło: ISBnews 5G: Komisja Europejska (KE) zatwierdza wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby

Inwestorzy: Polska wicemistrzem Europy

Zostawiliśmy w tyle takie potęgi, jak: Wielka Brytania, Francja czy Rosja. Mierząc atrakcyjność Polski wielkością kapitału napływającego z zagranicy, zajmujemy ósme miejsce w Europie na 46 państw. W minionym roku napłynęło do nas 9,7 mld euro inwestycji zagranicznych. Co sprawia, że inwestorzy chcą

Polska rajem dla inwestorów z zagranicy? Tylko w Niemczech mają lepiej

Zostawiliśmy w tyle takie potęgi, jak: Wielka Brytania, Francja czy Rosja. Mierząc atrakcyjność Polski wielkością kapitału napływającego z zagranicy, zajmujemy ósme miejsce w Europie na 46 państw. W minionym roku napłynęło do nas 9,7 mld euro inwestycji zagranicznych. Co sprawia, że inwestorzy chcą

Polskie podatki nie duszą tak mocno. Zostaje nam 75 proc. pensji brutto

pochłaniają średnio 76 proc. pensji brutto. - W Polsce podatnik ze średnią pensją brutto w wysokości ok. 3400 zł miesięcznie po opłaceniu składek i podatków zatrzymywał w zeszłym roku dla siebie nieco ponad 75 proc. tej kwoty - mówiła Joanna Narkiewicz-Tarłowska. Z raportu PwC wynika, że w UE w przypadku osób

Za mało Polaków pracuje - twierdzi brukselski instytut

Takiego zdania są autorzy raportu, który w poniedziałek opublikuje Lisbon Council, brukselski instytut działający na rzecz tworzenia w Europie nowoczesnej gospodarki. W stworzonym rankingu dotyczącym kapitału ludzkiego Polska jest na ostatnim miejscu z nowych państw UE (za nami jest tylko

Zsolt Darvas: Grecja musi upaść, ale z asekuracją

Przywódcy UE ogłosili w czwartek, że nowy pakiet pomocowy dla Grecji (zapewne ok. 90 mld euro) będzie gotowy na początku lipca. Pierwszy pakiet to 110 mld euro pożyczek UE-MFW (na trzy lata) obiecanych Atenom w maju 2010 r. Jednak UE i MFW żądają, by greccy posłowie uchwalili w czerwcu ponad 28 mld

Nowa organizacja pomoże małym i średnim firmom

nasi przedsiębiorcy działają w szczególnie trudnych warunkach, najgorszych w całej Europie. - Domagamy się równego traktowania i nieprzeszkadzania nam w prowadzeniu działalności - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP. Według rankingu Banku Światowego Polska pod względem rozwiązań podatkowych i

Europejski region niebezpieczeństwa

W analizie przedstawionej w najnowszym, cotygodniowym biuletynie Merrill Lynch, eksperci banku oparli się na raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, rankingach agencji ratingowej Standard & Poor's oraz na własnych obliczeniach. Zagrożenie, o którym piszą, wynika zarówno z ujemnego salda na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-bankowość: BLIK otrzymał zgodę prezesa Narodowego Banku Polskiego i stał się pierwszym niekartowym schematem płatniczym w Polsce, poinformował Polski Standard Płatności (PSP), operator BLIKa.  Źródło: ISBnews Cyfryzacja: W rankingu UE poświęconemu cyfryzacji państw członkowskich

Jakubas o branży kolejowej: Gdyby tylko rząd trochę pomógł...

prowadziliśmy rozmowy w pewnym państwie afrykańskim. Na spotkanie z prezydentem tego państwa przyleciał minister z Francji, specjalnie po to, by lobbować za swoim producentem. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby na moje zaproszenie na takie rozmowy pojechał minister Radosław Sikorski czy Waldemar Pawlak. A próbował

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

technologii rozwijał się wolniej niż cała gospodarka. A przecież kondycja polskich firm informatycznych będzie warunkowała to, czy państwo będzie miało w nich partnera w procesie cyfryzacji administracji oraz budowania innowacyjności i suwerenności technologicznej kraju. Silna branża IT to także szansa na to

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(FIRG). Celem FIRG jest tworzenie warunków do stymulowania współpracy nauki i biznesu przy aktywnym udziale państwa, poinformowała Agencja. Działanie Forum koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji polskich technologii przełomowych w oparciu o wyspecjalizowane ekosystemy innowacji.    

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zniesienia w Unii Europejskiej tzw. dodatkowych opłat roamingowych. Rada UE przyjęła dziś kompromis odnośnie przepisów rozporządzenia zmieniającego stawki hurtowe na rynkach roamingowych, podało Ministerstwo Cyfryzacji.  Źródło: ISBnews ICT: Polska branża teleinformatyczna może urosnąć jeszcze o około

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zniesienia w Unii Europejskiej tzw. dodatkowych opłat roamingowych. Rada UE przyjęła dziś kompromis odnośnie przepisów rozporządzenia zmieniającego stawki hurtowe na rynkach roamingowych, podało Ministerstwo Cyfryzacji.  Źródło: ISBnews ICT: Polska branża teleinformatyczna może urosnąć jeszcze o około

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

%. Czy z uwagi na treść art. 91 ust. 3a ustawy Pzp do takiej ceny oferty należy doliczyć stawkę 23 %? Już teraz wiemy, iż oferta ta nie będzie ofertą najkorzystniejszą a po doliczeniu ww. podatku "spadnie" w rankingu ofert na ostatnie miejsce (złożono 7 ofert). Odpowiedź W celu porównania ofert

Polska cała w smogu - udajemy, że nie ma problemu

też statystyki i rankingi najbardziej zanieczyszczonych miejsc. Zebrane dane, które określają średniodobowy, miesięczny i średnioroczny poziom zanieczyszczeń, pozwalają na przykład Komisji Europejskiej podjąć konkretne działania wobec państw nieprzestrzegających unijnych dyrektyw. To właśnie analizy

Premier: Polska to pozytywny fenomen w walce z kryzysem

jest na szarym końcu w Europie, jeśli chodzi o przyrost deficytu, jesteśmy w połowie stawki państw unijnych, a jeśli przyjmiemy sposób obliczania według metody UE, jesteśmy na szóstym-siódmym miejscu w całej Unii. Oczywiście nie zwalnia nas to od szukania sposobu skutecznej walki o ograniczenie tego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

ranking operatorów komórkowych. Ponad 23 tys. pomiarów, które wykonali użytkownicy aplikacji na terenie całej Polski, pozwoliło na porównanie jakości świadczonych usług i oferowanej prędkości internetu mobilnego przez czterech głównych operatorów komórkowych. Swoją silną pozycję potwierdziła sieć Orange

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

technologie, ocenił prezes Michał Krupiński w wywiadzie dla chińskiej agencji informacyjnej Xinhua. Jego zdaniem, polskie firmy powinny współdziałać z Chinami, mogą też wyciągnąć liczne wnioski z rozwoju gospodarki cyfrowej Państwa Środka. Źródło: ISBnews Grupa Lenovo: Przychody za pierwszy kwartał

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

20. miejsce na świecie. Warto jednak przyjrzeć się metodologii tworzenia rankingu. Tłumaczy ją poniższy tekst, który został opublikowany w sierpniu 2015 roku w serwisie Obserwatorfinansowy.pl. Co prawda odnosi się on do poprzedniej wersji raportu "Illicit Financial Flows from Developing

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

"Doing Business 2007" ocenił m.in. warunki do prowadzenia biznesu w 175 państwach. Polska znalazła się w tym rankingu na 75 miejscu, co oznacza spadek o jedno miejsce w porównaniu z ubiegłym rokiem. Pod tym względem wyprzedziły nas kraje bałtyckie. Czy to oznacza, że przy obecnym wzroście PKB

Rząd wymyślił obowiązkowy samorząd gospodarczy. Bochniarz: Czy kolejnym krokiem będzie jedna partia?

śledztwie państwo będzie mogło wprowadzać w firmach czasowy, czyli na przykład wieloletni zarząd, - i to gdy w grę wchodzi zaledwie podejrzenie popełnienia przestępstwa. To może służyć do nacjonalizacji firm. Mało? - Na tym świecie żyję trochę lat i niejeden zaskakujący pomysł rządów widziałam. I

"Koniec owijania w bawełnę. Liczą się konkrety, a nie PR." Czy propozycje Ewy Kopacz to polityczne mrzonki? [KOMENTARZE]

administracji - podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. Konkretów jednak brak. Co na to eksperci? Piotr Kamiński, wiceprezydent Pracodawcy RP - To są reformy, o których słyszymy od lat. Ja rozumiem tę zapowiedź, jako pracę nad systemem państwa i nad procesami w tym państwie. Musimy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dochodzenia naprawienia szkody wywołanej przepisami. Konsultowane rozporządzenie nakłada na firmy telekomunikacyjne  dostarczające sieć 5G, obowiązek stosowania specjalnych rekomendacji, Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa,  dotyczących używania

Analitycy OECD odkryli 555 dziwnych przepisów, które dławią greckie firmy

kraj od kilku dobrych lat przechodzi reformy i robi postępy. W najnowszym rankingu "Doing Business 2014" Banku Światowego, który pokazuje łatwość prowadzenia biznesu w różnych krajach, Grecja awansowała z 89. na 72. pozycję (na 189 krajów). Jeszcze w 2008 roku była na 100. miejscu na 178

Krynica 2010: Polska gospodarka jest stabilna, ale musi się unowocześnić

strukturę nakładów na innowacyjność - dodał. Tłumaczył, że w krajach rozwiniętych jedną trzecią pieniędzy przeznaczanych na innowacyjność wydaje państwo, dwie trzecie firmy prywatne. - U nas to się dopiero zaczyna zmieniać w tym kierunku - mówił Michał Boni. Zdradził, że Polska zobowiązała się wobec UE, że

Nasi przedsiębiorcy wierzą w lepsze jutro

niepewność co do losów dotacji z Unii. Okres budżetowy 2007-13 się kończy, kolejny jest negocjowany. Firmy zadają sobie pytanie: skoro w UE jest teraz tak źle, czy starczy pieniędzy dla nas? Naszą gospodarkę w dół ciągnie też biurokracja. Tylko greccy przedsiębiorcy uważają, że u nich jest większa. Co rząd

MIR: Polska 7 w UE pod względem wykorzystania środków z Planu Junckera przez MŚP

Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Polska awansowała na 7. miejsce z 9. w unijnym rankingu wykorzystania funduszy z Planu Junckera na inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). "Dane Komisji Europejskiej pochodzą z czerwca. Polska

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zagranicznym posiadającym siedzibę na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - powiedział Labudek, cytowany w komunikacie. "Jest to przejaw dostosowywania polskich przepisów do wymogów stawianych przez UE. W nowelizacji znalazły się jednak

Słowacja bez korony

nominałach (1 cent, 2 centy, 5 centów) tatrzański Krywań. Banknoty w całej Europie są takie same. Słowacja jest pierwszym państwem postkomunistycznym, które wprowadziło euro. Bo w tym rankingu nie uwzględnia się Słowenii, która zawsze wyróżniała się bogactwem, ani Czarnogóry i Kosowa, gdzie euro przyjęto od

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

gospodarka. A przecież kondycja polskich firm informatycznych będzie warunkowała to, czy państwo będzie miało w nich partnera w procesie cyfryzacji administracji oraz budowania innowacyjności i suwerenności technologicznej kraju. Silna branża IT to także szansa na to, że stworzymy w Polsce zaawansowane

Jesteśmy otoczeni przez Chińczyków

wytyczne opracowuje ministerstwo handlu w Pekinie. Chińscy inwestorzy wchodzą na wybrane rynki krajowe, tam gdzie można obejść restrykcje unijne. Ze swej strony nowi członkowie UE starają się przekonać chińskich inwestorów, że nie muszą szukać okazji w Azji czy w Afryce, zwłaszcza w dziedzinie

Fundusze UE: plan Marshalla bis

europejskiej na zachód od Łaby. W nawale dobrych wiadomości nie zapominajmy jednak, że startujemy z niskiego pułapu. Polska zajęła w 2006 r., według World Economic Forum, dopiero 48. lokatę w rankingu najbardziej konkurencyjnych państw Unii Europejskiej i innych wybranych krajów w latach 2004-05 (w 2005 r

Kryzys finansowy skończył pół roku

początku roku załamują się waluty Polski, Czech, Węgier, Ukrainy, Łotwy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pożycza kilku najbardziej zagrożonym państwom 35 mld euro. Węgierski premier Ferenc Gyurcsány przyznaje, że bez tej pomocy jego krajowi groziłoby bankructwo. Banki UniCredit i Erste alarmują, że

Program 500+. Góra pieniędzy na wsparcie rodzin nie zawsze daje większą dzietność

PwC przygotowała raport "Ulgi podatkowe i świadczenia prorodzinne w krajach UE". Wynika z niego, ze średnia kwota pomocy bezpośredniej państw Unii Europejskiej w postaci ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obecnie 9 806 zł rocznie. W rzeczywistości aż 18 państw (ponad 60 proc

Czarna lista barier dla przedsiębiorców 2008

zwłaszcza Komisja "Przyjazne Państwo" wykazały dużo determinacji, aby wyjść naprzeciw potrzebom gospodarki. Dlaczego więc PKPP Lewiatan przedstawia kolejną, szóstą edycję Czarnej Listy Barier? To fakt, że zniknęło z niej wiele ubiegłorocznych wpisów. Trudno tu o dokładną arytmetykę, ale w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

nad tym projektem. Dla startujących z biznesem Kuśmierek wskazał takie źródła finansowania, jak: zaczynając od rodziny i przyjaciół, przez akceleratory biznesu, crowdfunding udziałowy, dofinansowanie z UE, po nawet UK Trade Investment. Dla młodych firm z celami rozwojowymi przewidziany jest