rada naukowa

InventionMed rozpoczęło działalność w sektorze medycznym i powołało radę naukową

wyzwaniem stawianym przed radą naukową będzie opracowanie przykładowych scenariuszy przypadków medycznych oraz wsparcie merytoryczne przy tworzeniu unikalnych rozwiązań do symulacji zabiegów dermatologicznych w technologii VR, podano również. "Powołanie rady naukowej składającej się z tak

Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK

Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto był przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 26 sierpnia 2019 r. został powołany

Premier powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie do 25 sierpnia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto był przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego"

Rząd przyjął nowelę ustawy o PAN, wprowadzającą minimalne stawki wynagrodzeń

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przewidziano wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na członka RPP

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powołał swojego doradcę Cezarego Kochalskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP), podała Kancelaria Prezydenta RP. "Bardzo serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że mogłem powierzyć panu profesorowi to niezwykle ważne

Rafał Kamiński powołany na członka zarządu OncoArendi Therapeutics

doświadczenie w koordynacji i nadzorze projektów rozwoju leków prowadzonych we współpracy z zewnętrznymi firmami biotechnologicznym oraz CRO. Był członkiem rad naukowych oraz komitetów doradczych (7PR UE; Wellcome Trust). Dr Kamiński jest autorem ponad 80 publikacji (w tym z grupy Nature), a jego prace były

Tomasz Koziatek został powołany na członka zarządu Global Cosmed

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Global Cosmed powołała Tomasza Koziatka na stanowisko członka zarządu ze skutkiem od 1 lipca 2020 r., podał bank. "Zarząd Global Cosmed S.A. informuje, iż rada nadzorcza spółki, w dniu 26 czerwca 2020 r., podjęła uchwałę o powołaniu, od

Beata Kozłowska-Chyła zastąpi Pawła Surówkę na stanowisku prezesa PZU

zgody KNF rada powierzyła Beacie Kozłowskiej-Chyle pełnienie obowiązków prezesa, podał PZU.  "Beata Kozłowska-Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a następnie stopień naukowy doktora

Tomasz Baran powołany na wiceprezesa, Tomasz Ołdak członkiem zarządu PBKM

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Barana na stanowisko wiceprezesa spółki, jednocześnie powołując Tomasza Ołdaka do pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 1 marca br., podała spółka. "

J. Szewczak i A. Burak zostali powołani do zarządu PKN Orlen

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen powołała Jana Szewczaka do pełnienia od 3 lutego br. funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów oraz Adama Buraka do pełnienia funkcji członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji i marketingu, podała spółka

Jerzy Kwieciński został powołany na prezesa zarządu PGNiG

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała na stanowisko prezesa zarządu Jerzego Kwiecińskiego, podało PGNiG. Rada nadzorcza odwołała ze skutkiem na koniec dnia 9 stycznia 2020 r. prezesa Piotra Woźniaka oraz czterech innych

Prezydent podpisał ustawę tworzącą Polski Instytut Ekonomiczny

będzie sprawował prezes Rady Ministrów. Organami Instytutu będą rada instytutu oraz dyrektor instytutu, powoływany przez premiera po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i rady instytutu. Rada instytutu ma składać się z siedmiu członków powoływanych przez premier, w tym

KE: Polska nie ma odpowiedniego planu gospodarowania odpadami promieniotw.

odpadami promieniotwórczymi (dyrektywa Rady 2011/70/Euroatom), poinformowała Komisja. Podobną decyzję KE podjęła także wobec Bułgarii, Danii, Grecji, Litwy i Rumunii. W ocenie KE, polski Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym z 2015 roku nie spełnia wymogów

Grażyna Ciurzyńska powołana na członka zarządu PAIH

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), w drodze konkursu, powołała Grażynę Ciurzyńską na nowego członka zarządu PAIH, podała agencja. Krzysztof Senger pozostał pełniącym obowiązki prezesa PAIH. "15 lutego 2019 roku rada

Rada Europejska: Jest porozumienie ws. programu innowacji na lata 2021-2027

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie przyszłego programu strategicznej innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021-2027, poinformowano w komunikacie. Porozumienie nie obejmuje na razie kwestii budżetowych. "

Rząd przyjął nowelę ustawy o finansowaniu nauki, chce umiędzynarodowić B+R

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z rozwiązaniami, które usprawnią proces przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz środków finansowych na przedsięwzięcia naukowe, a także

PIE przedstawi raport o gospodarce wraz z rekomendacjami za ok. 2 tygodnie

Badawczego, a nadzór nad Instytutem ma sprawować prezes Rady Ministrów. W radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego zasiada m.in. prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. "Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju na początku września będziemy chcieli przedstawić dwa raporty - jeden

MF: Mariusz Golecki powołany na stanowisko rzecznika finansowego

. Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2016 - 2017 dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektor Departamentu Prawa

GovTech Polska: Dziś rusza hackathon poświęcony epidemii COVID-19

Polska, programu funkcjonującego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mającego na celu angażowanie społeczności we wprowadzanie innowacji do sektora publicznego oraz DO OK S.A - polskiej spółki technologicznej o zasięgu międzynarodowym - członków założycieli Software Development Association Poland

Kvarko przeznaczy 30 mln zł na innowacyjne projekty technologiczne, life science

jednostkach naukowych, w powoływanych spółkach typu spin-off, zarówno na poziomie właścicielskim, jak i menedżerskim oraz doradczym, w tym w formie uczestnictwa w radzie naukowej, podano także. "Miniony rok, a szczególnie jego końcówka, był dla nas bardzo pracowity. Wzmocniliśmy nasze działania

Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu badań z FPN, który powstanie w BGK

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Fundusz powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i zostanie

Rząd zgodził się na połączenie dwóch instytutów badawczych zw. z ochroną zdrowia

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 3 marca I dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej RPP --09:30: Konferencja prasowa BNP Paribas Bank Polska nt. wyników --09:30: Konferencja prasowa Milton Essex nt. planów giełdowych  --11:00: Spotkanie prasowe Uber Eats --11:00: Eurostat poda szacunkowe dane o

Kalendarium ISBnews

 posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) --17:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. ds. Środowiska, Energii i Klimatu   CZWARTEK, 5 marca --10:00: Konferencja prasowa Grupy INC nt. kierunków rozwoju  --14:00: Konferencja naukowa pt. "Wyzwania stojące

Prezydent powołał minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na wicepremiera

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powołał dziś minister rozwoju Jadwigę Emilewicz na wiceprezesa Rady Ministrów, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nominacja Emilewicz na stanowisko wicepremiera nastąpiła po rezygnacji z urzędu dotychczasowego wicepremiera, ministra

Rząd przyjął uchwałę ws. polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia, podało

MIB powołało Radę Ekspertów ds. Kolejowych, która ma usprawnić inwestycje

merytoryczne w ramach Forum. Rada będzie organem, zrzeszającym przedstawicieli zamawiającego, czyli przedstawicieli zarządcy narodowej sieci linii kolejowych (PKP PLK S.A.) oraz przedstawicieli organizacji branżowych z dziedziny kolejnictwa, niezależnych ekspertów i środowisk naukowych. (ISBnews)

Piotr Dziadzio został powołany na stanowisko głównego geologa kraju

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołał na wniosek ministra środowiska nowego głównego geologa kraju, którym został Piotr Dziadzio, podało Ministerstwo Środowiska. "Tak odpowiedzialne stanowisko wymaga osoby z dużym doświadczeniem. Pan Piotr Dziadzio spełniał

Artur Chabowski będzie prezesem Mabionu do końca czerwca br. 

regulator rozpocznie teraz proces weryfikacji odpowiedzi udzielonych przez zespół Mabion. Spółka spodziewa się kolejnej rundy pytań po około dwóch miesiącach. Artur Chabowski pełnił funkcję prezesa Mabionu od grudnia 2016 r. Wcześniej był członkiem zarządu i członkiem rady nadzorczej spółki.  "

Cezary Godziuk został powołany na stanowisko prezesa Lotos Asfalt

Gdańskiego (1989). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 jest członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź. W latach 2016-2017 był członkiem zarządu ds. finansów i inwestycji Totalizatora Sportowego, dodano. "Marek

Glapiński: Osobiście nie widzę powodów, by podwyższać stopy proc. do końca 2018

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński podtrzymał opinię, że nie ma powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do końca 2018 r. "W Radzie jest tak zróżnicowane towarzystwo naukowe

Chrzanowski zostaje w RPP. "Zanik przesłanek o charakterze osobistym"

monetarnej. W latach 2007-16 kierował podyplomowymi studiami administrowania funduszami unijnymi. Od 2008 r. (dwie kadencje) jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2015 r. został redaktorem naczelnym półrocznika "Polityka Gospodarcza". W latach 2009-16 kierował

M. Iwanicz-Drozdowska i R. Mikusiński powołani na zastępców przewodniczącego KNF

- Drozdowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej banku ze skutkiem natychmiastowym. Rafał Mikusiński, który w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym, jest związany z tym rynkiem od jego powstania w 1991 roku. Rozpoczynał

Marek Chrzanowski po siedmiu miesiącach zrezygnował z zasiadania w RPP. W piątek będą go odwoływać

administrowania funduszami unijnymi. Od 2008 r. (dwie kadencje) jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2015 r. został redaktorem naczelnym półrocznika "Polityka Gospodarcza". W latach 2009-16 kierował pracami Instytutu Gospodarki Narodowej. W październiku 2015 r. został

MR: Główny Urząd Miar udostępni wyniki prac B+R firmom do komercyjnego użytku

łącznej alokacji 74 mld euro.  Zmiany w ustawie przewidują również utworzenie organu eksperckiego - Rady Metrologii, która będzie określać kierunki rozwoju krajowej metrologii i działalności administracji miar oraz przygotowywał analizy dotyczące zadań GUM. W skład Rady wejdą przedstawiciele

Polska uzyskała członkostwo w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej

doktorskich z uczelniami w Polsce. Cechą charakterystyczną EMBL jest interdyscyplinarność. Dlatego też EMBL zatrudnia obok biologów, także biochemików, fizyków czy informatyków. Ok. 30% wszystkich liderów grup badawczych EMBL posiada grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), 21 to członkowie

Horyzont 2020: Polskie firmy mogą pozyskać prawie 40 mld euro na B+R do 2020 r.

Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK), który jest jednostką wspierającą udział polskich podmiotów programie.  "Po granty mogą aplikować firmy, jednostki naukowo-badawcze oraz inne podmioty. Polskie firmy przemysłowe dzięki instrumentom zintegrowanym w ofercie Europejskiej Rady ds. Innowacji

Marek Chrzanowski ponownie złożył rezygnację z funkcji członka RPP

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Marek Chrzanowski złożył rezygnację z funkcji członka rady Polityki Pieniężnej (RPP), wynika z wniosku marszałka Senatu o odwołanie członka RPP, datowanego na 5 października. "Na podstawie art. 96 ust. 2 Regulaminu Senatu, wnioskuję o odwołanie przez Senat

Rafał Kamiński został dyrektorem ds. badań w OncoArendi   

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zatrudniło na stanowisku chief scientific officer (dyrektor ds. badań)  doktora Rafała Kamińskiego, który ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych oraz w zarządzaniu zespołami naukowymi zdobyte w

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych

Marek Chrzanowski odwołany z RPP

Marek Chrzanowski nie wyjawił przyczyn, które stoją za jego chęcią odejścia z Rady. Powiedział tylko, że to "przesłanki o charakterze osobistym". - Zrezygnowałem z przyczyn osobistych. Nie były to przyczyny związane ani z moją pracę naukową, ani z pracą w NBP. Praca na uczelni i w NBP

Radny PiS chce się dostać na wysokie stanowisko w KGHM [PRZEŚWIETLANIE KADR]

Miłosz Stanisławski trafił do rady nadzorczej największej miedziowej spółki w styczniu tego roku razem z innymi nominatami nowych władz Ministerstwa Skarbu, przy sprzeciwie mniejszościowych akcjonariuszy spółki. Kontrolę nad KGHM sprawuje skarb państwa, który ma 31,79 proc. głosów. We wtorek zarząd

Prezes PPM Taurus chce być rzecznikiem małych firm u prezydenta

przedsiębiorcy-praktyka, w którym, także przy udziale pracowników, zawrze listę "życiowych" zmian ułatwiających mu działalność. "Pracując w Radzie, chciałbym połączyć moje doświadczenia praktyczne z wiedzą naukową i teoretyczną innych jej członków. Jako jedyny w tym gronie przedstawiciel małych

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza PCC Exol powołała zarząd w składzie: Mirosław Siwirski - prezes zarządu i Rafał Zdon - wiceprezes zarządu na kolejną kadencję, podała spółka. mBank sprzeda budowaną od lat kolekcję dzieł sztuki takich twórców, jak np. Brandt czy Witkacy, by pozyskane środki przeznaczyć na

Ruszył konkurs na członków zarządu spółki PGE EJ1

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki PGE EJ 1 z Grupy PGE ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lipca br. Wśród wymagań dla kandydatów do zarządu znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej

Black Pearls VC zainwestował w firmę nanotechnologiczną Nanoxo

działalności realizujemy prace badawczo-wdrożeniowe we współpracy z partnerami przemysłowymi" - powiedział współzałożyciel, główny udziałowiec i szef Rady Naukowej Nanoxo profesor Janusz Lewiński, cytowany w komunikacie. Rynek nanomateriałów opartych o kropki kwantowe jest obecnie zdominowany przez

Narodowa Rada Rozwoju - doradcy Dudy z prawa i lewa

. byłego szefa MSZ Adama Rotfelda czy Marka Balickiego, lekarza, ministra zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. W Radzie jest dziesięcioro ekspertów, którzy zasiadają też w radzie programowej PiS: Grażyna Ancyparowicz (jest w radzie naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, prywatnej firmy

Rząd przyjął projekt ustawy dot. utworzenia Instytutu Europy Środkowej

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej, który zostanie utworzony na bazie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) działający od 2001 r. w Lublinie jako jednostka badawczo-rozwojowa, a od 2010 r. funkcjonuje jako

Rząd przyjął reformę szkolnictwa wyższego - Konstytucję dla Nauki

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła reformę szkolnictwa wyższego, podało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Ustawa przewiduje, że uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa. "Przyszłoroczny budżet przeznaczony na

Artur Chabowski prezesem Mabionu, dokona przeglądu potencjalnych opcji strateg.

radzie nadzorczej złożonego z osób z osiągnięciami naukowymi w obszarze działania Mabionu, który będzie nakreślać strategiczne kierunki rozwoju portfela i wykorzystania technologii w najbliższych latach, podano również. "Artur Chabowski będzie odpowiedzialny za kolejny etap rozwoju spółki i dokona

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada do spraw gospodarczych i finansowych (Ecofin) przyjęła dziś m.in. dyrektywę o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe, poinformowało Ministerstw Finansów.  "Rada Ecofin przyjęła dyrektywę, która zrównuje stawki podatku

Parlament Europejski i państwa UE porozumiały się wstępnie ws. rynku mocy

zakończenia regulacji cen, wskazano w materiale. "Porozumienie będzie teraz przedstawione Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, posiedzeniu plenarnemu, jak również Radzie, do zaakceptowania. Regulacje wejdą w życie 20 dni po publikacji. Państwa członkowskie będą musiały zaimplementować przepisy

PiS przerabia media publiczne na narodowe

organizacje rolników, szkoły wyższe, PAN, PAU, Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Kadencja rady trwa trzy lata, można być powołanym na kolejną kadencję. Na czele mediów staną dyrektorzy naczelni, którzy będą wybrani w drodze konkursu, który przeprowadzą RMN i społeczna rada programowa. Kandydatów na szefów

Senat zajmie się dziś odwołaniem Chrzanowskiego z funkcji członka RPP

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Porządek obrad kończącego się dziś posiedzenia Senatu został uzupełniony m.in. o punkt przewidujący odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Marka Chrzanowskiego. "6 października 2016 r. rozpoczął się drugi dzień 27. posiedzenia Senatu. Porządek

Kalendarium ISBnews

dot. oczekiwań i oceny usług bankowych przez sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce WTOREK, 4 lipca  --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --10:00: Konferencja prasowa nt. raportu PwC i Atlantic Council pt. "Inicjatywa Trójmorza. Idea

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka. Rada nadzorcza Boryszewa powołała na nową kadencję zarząd z Piotrem Lisieckim jako prezesem, podała spółka. Rada nadzorcza Tauron Polska Energia odwołała ze skutkiem na koniec dnia 14 lipca 2020 r. wszystkich członków zarządu V wspólnej kadencji, na czele z prezesem zarządu Filipem

Narodowy Instytut Technologiczny ma zastąpić 114 obecnych instytutów

dalej. Organami NIT będą prezes NIT i Rada NIT. Prezesa NIT będzie powoływał na okres 4 lat i odwoływał minister właściwy do spraw nauki. Dzięki powstaniu NIT przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wszystkie instytuty wchodzące w skład NIT

Setareh Shamsili została członkiem zarządu Ryvu Therapeutics

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ryvu Therapeutics (segmentu usługowego Selvity wyodrębnionego w procesie podziału spółki) powołała Setareh Shamsili, pełniącą obowiązki dyrektora ds. medycznych, do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję członka zarządu, podała spółka

Inventionmed ma umowę o współpracy z Croma-Pharma

. Strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą przy realizacji przedmiotowego projektu. Przedstawiciele austriackiej firmy wejdą do rady naukowej polskiej spółki. Kontakty biznesowe oraz skala działalności Croma Pharma umożliwi InventionMed łatwiejszy dostęp do światowych rynków, w szczególności

Akcjonariusze GPW zdecydowali o powołaniu Marka Dietla na prezesa

naukowe w University of Essex oraz University of Glasgow, podano na stronie Kancelarii Prezydenta. Oprócz kariery eksperckiej i naukowej ma duże doświadczenie biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital. Zasiadał w radach nadzorczych

MF: Premier powołała Teresę Czerwińską na wiceministra finansów

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołała dr hab. Teresę Czerwińską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, podał resort. Dotychczas była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Teresa Czerwińska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych

Koledzy biorą wielkie spółki. Dostali posady od PiS

osób związanych z władzami tegoż instytutu (z jego zarządu, rady programowej oraz rady fundacji prowadzącej instytut) dostała posady w spółkach skarbu państwa i związanych z nimi firmach. To m.in. Remigiusz Nowakowski (wiceszef rady programowej), który został prezesem Tauronu i wszedł do rady

Grupa Lotos ma umowę z PG dot. niskoemisjynego transportu i magazynów energii

realizowane były projekty badawcze "Lotos Lab co roku oferuje studentom PG możliwość odbycia praktyk i staży. Duże zainteresowanie tymi praktykami świadczy, że są one doceniane przez studentów. Przedstawiciele spółki wykazują też aktywność w działalności Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego. Lotos

PIH chce przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy tytoniowej

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) wysłała do prezesa Rady Ministrów pismo z prośbą o przyspieszenie prac nad projektem ustawy, która ma wdrożyć system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace), poinformowała Izba. Zgodnie z dyrektywą Unii

Przegląd informacji ze spółek

straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Creepy Jar zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 lipca, o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał. Rada nadzorcza Getin Noble Banku powołała ze skutkiem od 1 lipca 2020

Branża okołogórnicza zwróciła się do premiera o powołanie zespołu kryzysowego

wydobywczych, Rady Ministrów RP, PFR, reprezentantów naszej branży oraz związków zawodowych, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla zażegnania skutków mającego miejsce kryzysu. Jesteśmy gotowi do współpracy i dialogu" - czytamy dalej. Według szacunków

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Posłowie zgodzili się także, by Rada Ministrów mogła przedłużyć rozporządzeniem termin obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (zgodnie z obecnymi przepisami obowiązuje do 28 czerwca br.) Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności

Wojciech Kamieniecki został dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

NCBR. Wcześniej zasiadał w Radzie tej instytucji wśród członków reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w II kw. 2019 roku osiągnęło ponad 100% realizacji celów w zakresie kontraktacji i certyfikacji środków w programach operacyjnych

PAIiIZ: W Dolinie Lotniczej może powstać 1 tys. miejsc pracy

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - W portfelu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji  Zagranicznych (PAIiIZ) są obecnie projekty, które pozwolą utworzyć 1000 miejsc pracy w Dolinie Lotniczej. Wyżyna Lotnicza jest szansą na budowę nowego przemysłu i współpracę naukową w trójkącie Radom-Łódź

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy modernizującej działania PAK

prezesa Agencji * Zasady funkcjonowania Rady Agencji, podano także. (ISBnews)  

Parlament Europejski przyjął projekt budżetu Unii Europejskiej na 2019 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął, uzgodniony z Radą Unii Europejskiej, projekt budżetu Unii Europejskiej na 2019 r., podało ministerstwo finansów. Negocjacje budżetowe trwały od czerwca br. "W przyszłym roku zobowiązania budżetu UE wyniosą 165,8 mld euro, przy

Marcin Dyl złożył rezygnację z prezesa zarządu IZFiA

;Zdecydowałem się podjąć ten krok po wielu miesiącach namysłu. Decyzję podjąłem po konsultacjach z Radą Izby. Moim zamiarem jest pozostanie w ścisłym związku zawodowym ze środowiskiem rynku kapitałowego, a przede wszystkim z sektorem funduszy inwestycyjnych, któremu nadal będę służył swoim doświadczeniem. Po

Adam Kaźmierczak został powołany na członka zarządu NBP

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Adam Kaźmierczak został powołany na stanowisko członka zarządu NBP, z dniem 16 lipca br. Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak był członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji (19.02.2010 - 19.02.2016). "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda - na

Premier powołała Marka Chrzanowskiego na przewodniczącego KNF

funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Chrzanowski tłumaczył wówczas, że zrezygnował z przyczyn osobistych. Nie były to przyczyny związane ani z jego pracą naukową, ani z pracą w banku centralnym. Sześcioletnia kadencja Chrzanowskiego w RPP rozpoczęła się 25 stycznia 2016 r. W 2006 r

Infoscan ma zgodę na prowadzenie badań na pacjentach w USA

pomoże w działaniach marketingowo –sprzedażowych na tym rynku, podano.   "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że na współpracę z nami zdecydował się dr Joseph Ojile. W amerykańskiej branży diagnostyki zaburzeń snu jest prawdziwym autorytetem. Zasiada w radzie dyrektorów National Sleep

Senat odwołał Chrzanowskiego z funkcji członka RPP

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Senat przyjął wniosek o odwołanie Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Za wnioskiem opowiedziało się 47 senatorów, 22 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. "Zrezygnowałem z przyczyn osobistych. Nie były to przyczyny

Horyzonty Bankowości 2018 odbędą się w Warszawie 12 czerwca

osiągnięć, a także refleksji nad perspektywami sektora bankowego w najbliższej i dalszej przyszłości" - czytamy w komunikacie. Na część przedpołudniową złożą się konferencje: "Forum Strategii Bankowych", "Płatności Mobilne", "BankTech" oraz konferencja Sektorowej Rady ds

PiS ma kandydata do Rady Polityki Pieniężnej na miejsce po Marku Chrzanowskim

;przesłanki o charakterze osobistym". - Nie były to przyczyny związane ani z moją pracę naukową, ani z pracą w NBP. Praca na uczelni i w NBP układa mi się bardzo dobrze. Nie ma też żadnego konfliktu, problemów w NBP. Rada pracuje bardzo dobrze, merytorycznie. Moje przyczyny są czysto osobiste. Nie są to

KNF zgodziła się na powołanie Marka Dietla na prezesa GPW

biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital. Zasiadał w radach nadzorczych piętnastu spółek: począwszy od spin-offów i start-upów przez małe i średnie firmy usługowe i produkcyjne po duże notowane na giełdzie przedsiębiorstwa oraz bank

ExMetrix: Liczba startupów w Polsce rzędu ok. 3 tys. to 'poziom nasycenia'

2,67 tys. rok wcześniej. Liczba ta specjalnie nie będzie rosła i będzie się utrzymywać raczej ok. poziomu 3 tys., co można określić jako poziom nasycenia" – powiedział Łukoś podczas prezentacji raportu na temat startupów w Polsce, opracowanego na zlecenie Zespołu Usług Technicznych Rady

Przegląd informacji ze spółek

. Nowa nazwa drużyny występującej w Polskiej Hokej Lidze brzmi od dziś Lotos PKH Gdańsk. Rada nadzorcza Grupy Lotos rozpoczyna 24 lipca rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji, w ramach trwającego postępowania

Nightly wprowadza na rynek amerykański technologię Sleep Stimulation

poznamy w drugim kwartale 2018 roku" - dodał Młodyszewski. Nightly to zespół naukowców, inżynierów, przedsiębiorców oraz artystów, których misją jest tworzenie rozwiązań pomagających osobom, które cierpią na zaburzenia snu. Członkami rady naukowej odpowiadającej za badania nad aplikacją Nightly są

Rada nadzorcza Brastera powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję

roku. Początkowo pełnił funkcję członka rady nadzorczej, a od maja 2012 roku jest członkiem zarządu i dyrektorem finansowym, podano również. Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Gyula Nagy na członka zarządu, podała spółka. ML System podpisał z Pilkington Automotive Poland umowę współpracy, dotyczącą wspólnego wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych o nazwie QDrive, wykorzystujących technologię kropki

Ustawa medialna dziś w Sejmie. Dla PiS nie jest to najlepszy moment na debatę, bo TVP Kurskiego dołuje

nie osób". Wynika z tego, że media ustawowo będą musiały zapraszać tego, kogo wskaże partia. Rada Mediów Narodowych. Kto ją będzie tworzył W myśl projektu spółki prawa handlowego, jakim dziś są TVP, PR i PAP, zostaną przekształcone w "państwowe osoby prawne" 1 lipca tego roku. Nie

PAK: Budżet Krajowego Programu Kosmicznego szacowany na 1,4 mld zł

państwa na rok 2018 zaplanowano środki na realizację KPK w wysokości 25 mln zł. Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu" - czytamy również. Polska Agencja Kosmiczna jest rządowym organem wykonawczym podlegającym prezesowi Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy z dnia 26

KGHM ogłosił nabór do konkursu w ramach programu 'GovTech Polska'

. Program "GovTech Polska - Aktywuj pomysły!" realizowany jest pod patronatem prezesa Rady Ministrów. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym a innowacyjnymi przedsiębiorcami, startupami i środowiskiem naukowym. Przedsiębiorcy biorą udział w konkursach dotyczących

Fundacja Grupy PKP szuka innowacji z GovTech Polska!

towarzyszy konferencja, w trakcie której zaproszeni goście będą dziś rozmawiać o innowacyjności w sektorze publicznym. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Grupy PKP we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wydarzenie jest pierwszym z cyklu "GovTech - Aktywuj pomysły", mającym na celu

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6

Przegląd informacji ze spółek

Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). W przypadku, gdy KIS podzieli stanowisko SAM, spółka chce odliczać kwoty płatności na rzecz Skarbu Państwa od podstawy opodatkowania, co "istotne polepszy skonsolidowane wyniki grupy". Rada nadzorcza Master Pharm, na wniosek zarządu, wyraziła zgodę na zbycie

Rząd przyjął nowelę podwyższającą rentę socjalną do 1029,8 zł brutto

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z którym renta socjalna wzrośnie do 1029,8 zł brutto (878,12 zł netto) z 856,03 zł brutto (745,18 zł netto), poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Kalendarium ISBnews

posiedzenie Senatu   PONIEDZIAŁEK, 7 listopada --14:00: NBP opublikuje dane o aktywach rezerwowych za październik   WTOREK, 8 listopada --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej   ŚRODA, 9 listopada --16:00: Konferencja prasowa po posiedzenie Rady

NCBR: Ruszył nabór do konkursów na polsko-norweskie innowacje

Bojarski z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Nabory w konkursach POLNOR i POLNOR CCS będą trwać do grudnia 2019 roku. Partnerem NCBR w realizacji Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej jest Norweska Rada Badań (Research Council of Norway). (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

5% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 59,2 tys. ton w sierpniu 2019 r. i była wyższa o 3% r/r, podała spółka. Rada nadzorcza spółki Orlen Paliwa z grupy kapitałowej Orlen ogłosiła wszczęcie postępowania

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów duże (uzup.)

sądzi" - powiedział członek zarządu Banku Pekao Piotr Wetmański podczas Forum. Prezes ING Bank NV, Wholesale Banking Małgorzata Kołakowska (i członek rady nadzorczej ING Banku Śląskiego) zwróciła uwagę, że w miejsce Londynu nie pojawia się jedno nowe centrum, lecz banki wybierają różne

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów nadal duże

centrum świata finansów, przynajmniej nie z dnia na dzień. Dlatego sądzę, że perspektywy nie są tak pesymistyczny, jak wielu z nas sądzi" - powiedział członek zarządu Banku Pekao Piotr Wetmański podczas Forum. Prezes ING Bank NV, Wholesale Banking Małgorzata Kołakowska (i członek rady nadzorczej