rada naukowa

Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK

Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto był przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 26 sierpnia 2019 r. został powołany

Premier powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie do 25 sierpnia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto był przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego"

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na członka RPP

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powołał swojego doradcę Cezarego Kochalskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP), podała Kancelaria Prezydenta RP. "Bardzo serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że mogłem powierzyć panu profesorowi to niezwykle ważne

Rząd przyjął nowelę ustawy o PAN, wprowadzającą minimalne stawki wynagrodzeń

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przewidziano wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników

Jerzy Kwieciński został powołany na prezesa zarządu PGNiG

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powołała na stanowisko prezesa zarządu Jerzego Kwiecińskiego, podało PGNiG. Rada nadzorcza odwołała ze skutkiem na koniec dnia 9 stycznia 2020 r. prezesa Piotra Woźniaka oraz czterech innych

Prezydent podpisał ustawę tworzącą Polski Instytut Ekonomiczny

będzie sprawował prezes Rady Ministrów. Organami Instytutu będą rada instytutu oraz dyrektor instytutu, powoływany przez premiera po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i rady instytutu. Rada instytutu ma składać się z siedmiu członków powoływanych przez premier, w tym

Grażyna Ciurzyńska powołana na członka zarządu PAIH

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), w drodze konkursu, powołała Grażynę Ciurzyńską na nowego członka zarządu PAIH, podała agencja. Krzysztof Senger pozostał pełniącym obowiązki prezesa PAIH. "15 lutego 2019 roku rada

MF: Mariusz Golecki powołany na stanowisko rzecznika finansowego

. Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2016 - 2017 dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektor Departamentu Prawa

Rząd przyjął nowelę ustawy o finansowaniu nauki, chce umiędzynarodowić B+R

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw z rozwiązaniami, które usprawnią proces przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz środków finansowych na przedsięwzięcia naukowe, a także

Rząd zgodził się na połączenie dwóch instytutów badawczych zw. z ochroną zdrowia

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu

PIE przedstawi raport o gospodarce wraz z rekomendacjami za ok. 2 tygodnie

Badawczego, a nadzór nad Instytutem ma sprawować prezes Rady Ministrów. W radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego zasiada m.in. prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. "Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju na początku września będziemy chcieli przedstawić dwa raporty - jeden

Rząd przyjął uchwałę ws. polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia, podało

Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu badań z FPN, który powstanie w BGK

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Fundusz powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i zostanie

Kvarko przeznaczy 30 mln zł na innowacyjne projekty technologiczne, life science

jednostkach naukowych, w powoływanych spółkach typu spin-off, zarówno na poziomie właścicielskim, jak i menedżerskim oraz doradczym, w tym w formie uczestnictwa w radzie naukowej, podano także. "Miniony rok, a szczególnie jego końcówka, był dla nas bardzo pracowity. Wzmocniliśmy nasze działania

Piotr Dziadzio został powołany na stanowisko głównego geologa kraju

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołał na wniosek ministra środowiska nowego głównego geologa kraju, którym został Piotr Dziadzio, podało Ministerstwo Środowiska. "Tak odpowiedzialne stanowisko wymaga osoby z dużym doświadczeniem. Pan Piotr Dziadzio spełniał

Artur Chabowski będzie prezesem Mabionu do końca czerwca br. 

regulator rozpocznie teraz proces weryfikacji odpowiedzi udzielonych przez zespół Mabion. Spółka spodziewa się kolejnej rundy pytań po około dwóch miesiącach. Artur Chabowski pełnił funkcję prezesa Mabionu od grudnia 2016 r. Wcześniej był członkiem zarządu i członkiem rady nadzorczej spółki.  "

MIB powołało Radę Ekspertów ds. Kolejowych, która ma usprawnić inwestycje

merytoryczne w ramach Forum. Rada będzie organem, zrzeszającym przedstawicieli zamawiającego, czyli przedstawicieli zarządcy narodowej sieci linii kolejowych (PKP PLK S.A.) oraz przedstawicieli organizacji branżowych z dziedziny kolejnictwa, niezależnych ekspertów i środowisk naukowych. (ISBnews)

Cezary Godziuk został powołany na stanowisko prezesa Lotos Asfalt

Gdańskiego (1989). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 jest członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź. W latach 2016-2017 był członkiem zarządu ds. finansów i inwestycji Totalizatora Sportowego, dodano. "Marek

Glapiński: Osobiście nie widzę powodów, by podwyższać stopy proc. do końca 2018

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński podtrzymał opinię, że nie ma powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do końca 2018 r. "W Radzie jest tak zróżnicowane towarzystwo naukowe

M. Iwanicz-Drozdowska i R. Mikusiński powołani na zastępców przewodniczącego KNF

- Drozdowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej banku ze skutkiem natychmiastowym. Rafał Mikusiński, który w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym, jest związany z tym rynkiem od jego powstania w 1991 roku. Rozpoczynał

Chrzanowski zostaje w RPP. "Zanik przesłanek o charakterze osobistym"

monetarnej. W latach 2007-16 kierował podyplomowymi studiami administrowania funduszami unijnymi. Od 2008 r. (dwie kadencje) jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2015 r. został redaktorem naczelnym półrocznika "Polityka Gospodarcza". W latach 2009-16 kierował

Marek Chrzanowski po siedmiu miesiącach zrezygnował z zasiadania w RPP. W piątek będą go odwoływać

administrowania funduszami unijnymi. Od 2008 r. (dwie kadencje) jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2015 r. został redaktorem naczelnym półrocznika "Polityka Gospodarcza". W latach 2009-16 kierował pracami Instytutu Gospodarki Narodowej. W październiku 2015 r. został

Rafał Kamiński został dyrektorem ds. badań w OncoArendi   

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zatrudniło na stanowisku chief scientific officer (dyrektor ds. badań)  doktora Rafała Kamińskiego, który ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych oraz w zarządzaniu zespołami naukowymi zdobyte w

Polska uzyskała członkostwo w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej

doktorskich z uczelniami w Polsce. Cechą charakterystyczną EMBL jest interdyscyplinarność. Dlatego też EMBL zatrudnia obok biologów, także biochemików, fizyków czy informatyków. Ok. 30% wszystkich liderów grup badawczych EMBL posiada grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), 21 to członkowie

Horyzont 2020: Polskie firmy mogą pozyskać prawie 40 mld euro na B+R do 2020 r.

Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK), który jest jednostką wspierającą udział polskich podmiotów programie.  "Po granty mogą aplikować firmy, jednostki naukowo-badawcze oraz inne podmioty. Polskie firmy przemysłowe dzięki instrumentom zintegrowanym w ofercie Europejskiej Rady ds. Innowacji

Prezes PPM Taurus chce być rzecznikiem małych firm u prezydenta

przedsiębiorcy-praktyka, w którym, także przy udziale pracowników, zawrze listę "życiowych" zmian ułatwiających mu działalność. "Pracując w Radzie, chciałbym połączyć moje doświadczenia praktyczne z wiedzą naukową i teoretyczną innych jej członków. Jako jedyny w tym gronie przedstawiciel małych

MR: Główny Urząd Miar udostępni wyniki prac B+R firmom do komercyjnego użytku

łącznej alokacji 74 mld euro.  Zmiany w ustawie przewidują również utworzenie organu eksperckiego - Rady Metrologii, która będzie określać kierunki rozwoju krajowej metrologii i działalności administracji miar oraz przygotowywał analizy dotyczące zadań GUM. W skład Rady wejdą przedstawiciele

Ruszył konkurs na członków zarządu spółki PGE EJ1

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki PGE EJ 1 z Grupy PGE ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lipca br. Wśród wymagań dla kandydatów do zarządu znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej

Black Pearls VC zainwestował w firmę nanotechnologiczną Nanoxo

działalności realizujemy prace badawczo-wdrożeniowe we współpracy z partnerami przemysłowymi" - powiedział współzałożyciel, główny udziałowiec i szef Rady Naukowej Nanoxo profesor Janusz Lewiński, cytowany w komunikacie. Rynek nanomateriałów opartych o kropki kwantowe jest obecnie zdominowany przez

Marek Chrzanowski ponownie złożył rezygnację z funkcji członka RPP

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Marek Chrzanowski złożył rezygnację z funkcji członka rady Polityki Pieniężnej (RPP), wynika z wniosku marszałka Senatu o odwołanie członka RPP, datowanego na 5 października. "Na podstawie art. 96 ust. 2 Regulaminu Senatu, wnioskuję o odwołanie przez Senat

Marek Chrzanowski odwołany z RPP

Marek Chrzanowski nie wyjawił przyczyn, które stoją za jego chęcią odejścia z Rady. Powiedział tylko, że to "przesłanki o charakterze osobistym". - Zrezygnowałem z przyczyn osobistych. Nie były to przyczyny związane ani z moją pracę naukową, ani z pracą w NBP. Praca na uczelni i w NBP

Radny PiS chce się dostać na wysokie stanowisko w KGHM [PRZEŚWIETLANIE KADR]

Miłosz Stanisławski trafił do rady nadzorczej największej miedziowej spółki w styczniu tego roku razem z innymi nominatami nowych władz Ministerstwa Skarbu, przy sprzeciwie mniejszościowych akcjonariuszy spółki. Kontrolę nad KGHM sprawuje skarb państwa, który ma 31,79 proc. głosów. We wtorek zarząd

Rząd przyjął projekt ustawy dot. utworzenia Instytutu Europy Środkowej

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Instytucie Europy Środkowej, który zostanie utworzony na bazie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (IEŚW) działający od 2001 r. w Lublinie jako jednostka badawczo-rozwojowa, a od 2010 r. funkcjonuje jako

Rząd przyjął reformę szkolnictwa wyższego - Konstytucję dla Nauki

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła reformę szkolnictwa wyższego, podało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Ustawa przewiduje, że uczelnie publiczne otrzymają dodatkowo 3 mld zł w obligacjach Skarbu Państwa. "Przyszłoroczny budżet przeznaczony na

Parlament Europejski i państwa UE porozumiały się wstępnie ws. rynku mocy

zakończenia regulacji cen, wskazano w materiale. "Porozumienie będzie teraz przedstawione Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, posiedzeniu plenarnemu, jak również Radzie, do zaakceptowania. Regulacje wejdą w życie 20 dni po publikacji. Państwa członkowskie będą musiały zaimplementować przepisy

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada do spraw gospodarczych i finansowych (Ecofin) przyjęła dziś m.in. dyrektywę o zrównaniu stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe, poinformowało Ministerstw Finansów.  "Rada Ecofin przyjęła dyrektywę, która zrównuje stawki podatku

Setareh Shamsili została członkiem zarządu Ryvu Therapeutics

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ryvu Therapeutics (segmentu usługowego Selvity wyodrębnionego w procesie podziału spółki) powołała Setareh Shamsili, pełniącą obowiązki dyrektora ds. medycznych, do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję członka zarządu, podała spółka

Inventionmed ma umowę o współpracy z Croma-Pharma

. Strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą przy realizacji przedmiotowego projektu. Przedstawiciele austriackiej firmy wejdą do rady naukowej polskiej spółki. Kontakty biznesowe oraz skala działalności Croma Pharma umożliwi InventionMed łatwiejszy dostęp do światowych rynków, w szczególności

Narodowa Rada Rozwoju - doradcy Dudy z prawa i lewa

. byłego szefa MSZ Adama Rotfelda czy Marka Balickiego, lekarza, ministra zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. W Radzie jest dziesięcioro ekspertów, którzy zasiadają też w radzie programowej PiS: Grażyna Ancyparowicz (jest w radzie naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, prywatnej firmy

Artur Chabowski prezesem Mabionu, dokona przeglądu potencjalnych opcji strateg.

radzie nadzorczej złożonego z osób z osiągnięciami naukowymi w obszarze działania Mabionu, który będzie nakreślać strategiczne kierunki rozwoju portfela i wykorzystania technologii w najbliższych latach, podano również. "Artur Chabowski będzie odpowiedzialny za kolejny etap rozwoju spółki i dokona

Grupa Lotos ma umowę z PG dot. niskoemisjynego transportu i magazynów energii

realizowane były projekty badawcze "Lotos Lab co roku oferuje studentom PG możliwość odbycia praktyk i staży. Duże zainteresowanie tymi praktykami świadczy, że są one doceniane przez studentów. Przedstawiciele spółki wykazują też aktywność w działalności Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego. Lotos

PIH chce przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy tytoniowej

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) wysłała do prezesa Rady Ministrów pismo z prośbą o przyspieszenie prac nad projektem ustawy, która ma wdrożyć system śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace), poinformowała Izba. Zgodnie z dyrektywą Unii

PiS przerabia media publiczne na narodowe

organizacje rolników, szkoły wyższe, PAN, PAU, Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Kadencja rady trwa trzy lata, można być powołanym na kolejną kadencję. Na czele mediów staną dyrektorzy naczelni, którzy będą wybrani w drodze konkursu, który przeprowadzą RMN i społeczna rada programowa. Kandydatów na szefów

Senat zajmie się dziś odwołaniem Chrzanowskiego z funkcji członka RPP

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Porządek obrad kończącego się dziś posiedzenia Senatu został uzupełniony m.in. o punkt przewidujący odwołanie członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Marka Chrzanowskiego. "6 października 2016 r. rozpoczął się drugi dzień 27. posiedzenia Senatu. Porządek

Kalendarium ISBnews

dot. oczekiwań i oceny usług bankowych przez sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce WTOREK, 4 lipca  --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --10:00: Konferencja prasowa nt. raportu PwC i Atlantic Council pt. "Inicjatywa Trójmorza. Idea

Akcjonariusze GPW zdecydowali o powołaniu Marka Dietla na prezesa

naukowe w University of Essex oraz University of Glasgow, podano na stronie Kancelarii Prezydenta. Oprócz kariery eksperckiej i naukowej ma duże doświadczenie biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital. Zasiadał w radach nadzorczych

Wojciech Kamieniecki został dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

NCBR. Wcześniej zasiadał w Radzie tej instytucji wśród członków reprezentujących środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w II kw. 2019 roku osiągnęło ponad 100% realizacji celów w zakresie kontraktacji i certyfikacji środków w programach operacyjnych

Narodowy Instytut Technologiczny ma zastąpić 114 obecnych instytutów

dalej. Organami NIT będą prezes NIT i Rada NIT. Prezesa NIT będzie powoływał na okres 4 lat i odwoływał minister właściwy do spraw nauki. Dzięki powstaniu NIT przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wszystkie instytuty wchodzące w skład NIT

MF: Premier powołała Teresę Czerwińską na wiceministra finansów

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołała dr hab. Teresę Czerwińską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, podał resort. Dotychczas była wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Teresa Czerwińska jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych

Koledzy biorą wielkie spółki. Dostali posady od PiS

osób związanych z władzami tegoż instytutu (z jego zarządu, rady programowej oraz rady fundacji prowadzącej instytut) dostała posady w spółkach skarbu państwa i związanych z nimi firmach. To m.in. Remigiusz Nowakowski (wiceszef rady programowej), który został prezesem Tauronu i wszedł do rady

Marcin Dyl złożył rezygnację z prezesa zarządu IZFiA

;Zdecydowałem się podjąć ten krok po wielu miesiącach namysłu. Decyzję podjąłem po konsultacjach z Radą Izby. Moim zamiarem jest pozostanie w ścisłym związku zawodowym ze środowiskiem rynku kapitałowego, a przede wszystkim z sektorem funduszy inwestycyjnych, któremu nadal będę służył swoim doświadczeniem. Po

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy modernizującej działania PAK

prezesa Agencji * Zasady funkcjonowania Rady Agencji, podano także. (ISBnews)  

Parlament Europejski przyjął projekt budżetu Unii Europejskiej na 2019 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął, uzgodniony z Radą Unii Europejskiej, projekt budżetu Unii Europejskiej na 2019 r., podało ministerstwo finansów. Negocjacje budżetowe trwały od czerwca br. "W przyszłym roku zobowiązania budżetu UE wyniosą 165,8 mld euro, przy

Infoscan ma zgodę na prowadzenie badań na pacjentach w USA

pomoże w działaniach marketingowo –sprzedażowych na tym rynku, podano.   "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że na współpracę z nami zdecydował się dr Joseph Ojile. W amerykańskiej branży diagnostyki zaburzeń snu jest prawdziwym autorytetem. Zasiada w radzie dyrektorów National Sleep

Przegląd informacji ze spółek

. Nowa nazwa drużyny występującej w Polskiej Hokej Lidze brzmi od dziś Lotos PKH Gdańsk. Rada nadzorcza Grupy Lotos rozpoczyna 24 lipca rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowiska wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji, w ramach trwającego postępowania

PAIiIZ: W Dolinie Lotniczej może powstać 1 tys. miejsc pracy

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - W portfelu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji  Zagranicznych (PAIiIZ) są obecnie projekty, które pozwolą utworzyć 1000 miejsc pracy w Dolinie Lotniczej. Wyżyna Lotnicza jest szansą na budowę nowego przemysłu i współpracę naukową w trójkącie Radom-Łódź

Horyzonty Bankowości 2018 odbędą się w Warszawie 12 czerwca

osiągnięć, a także refleksji nad perspektywami sektora bankowego w najbliższej i dalszej przyszłości" - czytamy w komunikacie. Na część przedpołudniową złożą się konferencje: "Forum Strategii Bankowych", "Płatności Mobilne", "BankTech" oraz konferencja Sektorowej Rady ds

Adam Kaźmierczak został powołany na członka zarządu NBP

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) - Adam Kaźmierczak został powołany na stanowisko członka zarządu NBP, z dniem 16 lipca br. Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak był członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji (19.02.2010 - 19.02.2016). "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda - na

Premier powołała Marka Chrzanowskiego na przewodniczącego KNF

funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Chrzanowski tłumaczył wówczas, że zrezygnował z przyczyn osobistych. Nie były to przyczyny związane ani z jego pracą naukową, ani z pracą w banku centralnym. Sześcioletnia kadencja Chrzanowskiego w RPP rozpoczęła się 25 stycznia 2016 r. W 2006 r

Senat odwołał Chrzanowskiego z funkcji członka RPP

Warszawa, 06.10.2016 (ISBnews) - Senat przyjął wniosek o odwołanie Marka Chrzanowskiego z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Za wnioskiem opowiedziało się 47 senatorów, 22 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. "Zrezygnowałem z przyczyn osobistych. Nie były to przyczyny

ExMetrix: Liczba startupów w Polsce rzędu ok. 3 tys. to 'poziom nasycenia'

2,67 tys. rok wcześniej. Liczba ta specjalnie nie będzie rosła i będzie się utrzymywać raczej ok. poziomu 3 tys., co można określić jako poziom nasycenia" – powiedział Łukoś podczas prezentacji raportu na temat startupów w Polsce, opracowanego na zlecenie Zespołu Usług Technicznych Rady

PiS ma kandydata do Rady Polityki Pieniężnej na miejsce po Marku Chrzanowskim

;przesłanki o charakterze osobistym". - Nie były to przyczyny związane ani z moją pracę naukową, ani z pracą w NBP. Praca na uczelni i w NBP układa mi się bardzo dobrze. Nie ma też żadnego konfliktu, problemów w NBP. Rada pracuje bardzo dobrze, merytorycznie. Moje przyczyny są czysto osobiste. Nie są to

KNF zgodziła się na powołanie Marka Dietla na prezesa GPW

biznesowe wyniesione z pracy w międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego oraz pracy w branży venture capital. Zasiadał w radach nadzorczych piętnastu spółek: począwszy od spin-offów i start-upów przez małe i średnie firmy usługowe i produkcyjne po duże notowane na giełdzie przedsiębiorstwa oraz bank

Nightly wprowadza na rynek amerykański technologię Sleep Stimulation

poznamy w drugim kwartale 2018 roku" - dodał Młodyszewski. Nightly to zespół naukowców, inżynierów, przedsiębiorców oraz artystów, których misją jest tworzenie rozwiązań pomagających osobom, które cierpią na zaburzenia snu. Członkami rady naukowej odpowiadającej za badania nad aplikacją Nightly są

KGHM ogłosił nabór do konkursu w ramach programu 'GovTech Polska'

. Program "GovTech Polska - Aktywuj pomysły!" realizowany jest pod patronatem prezesa Rady Ministrów. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym a innowacyjnymi przedsiębiorcami, startupami i środowiskiem naukowym. Przedsiębiorcy biorą udział w konkursach dotyczących

Przegląd informacji ze spółek

Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). W przypadku, gdy KIS podzieli stanowisko SAM, spółka chce odliczać kwoty płatności na rzecz Skarbu Państwa od podstawy opodatkowania, co "istotne polepszy skonsolidowane wyniki grupy". Rada nadzorcza Master Pharm, na wniosek zarządu, wyraziła zgodę na zbycie

Rada nadzorcza Brastera powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję

roku. Początkowo pełnił funkcję członka rady nadzorczej, a od maja 2012 roku jest członkiem zarządu i dyrektorem finansowym, podano również. Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia

Fundacja Grupy PKP szuka innowacji z GovTech Polska!

towarzyszy konferencja, w trakcie której zaproszeni goście będą dziś rozmawiać o innowacyjności w sektorze publicznym. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Grupy PKP we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wydarzenie jest pierwszym z cyklu "GovTech - Aktywuj pomysły", mającym na celu

NCBR: Ruszył nabór do konkursów na polsko-norweskie innowacje

Bojarski z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Nabory w konkursach POLNOR i POLNOR CCS będą trwać do grudnia 2019 roku. Partnerem NCBR w realizacji Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej jest Norweska Rada Badań (Research Council of Norway). (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

5% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 59,2 tys. ton w sierpniu 2019 r. i była wyższa o 3% r/r, podała spółka. Rada nadzorcza spółki Orlen Paliwa z grupy kapitałowej Orlen ogłosiła wszczęcie postępowania

PAK: Budżet Krajowego Programu Kosmicznego szacowany na 1,4 mld zł

państwa na rok 2018 zaplanowano środki na realizację KPK w wysokości 25 mln zł. Dzisiaj rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu" - czytamy również. Polska Agencja Kosmiczna jest rządowym organem wykonawczym podlegającym prezesowi Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy z dnia 26

Ustawa medialna dziś w Sejmie. Dla PiS nie jest to najlepszy moment na debatę, bo TVP Kurskiego dołuje

nie osób". Wynika z tego, że media ustawowo będą musiały zapraszać tego, kogo wskaże partia. Rada Mediów Narodowych. Kto ją będzie tworzył W myśl projektu spółki prawa handlowego, jakim dziś są TVP, PR i PAP, zostaną przekształcone w "państwowe osoby prawne" 1 lipca tego roku. Nie

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów duże (uzup.)

sądzi" - powiedział członek zarządu Banku Pekao Piotr Wetmański podczas Forum. Prezes ING Bank NV, Wholesale Banking Małgorzata Kołakowska (i członek rady nadzorczej ING Banku Śląskiego) zwróciła uwagę, że w miejsce Londynu nie pojawia się jedno nowe centrum, lecz banki wybierają różne

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów nadal duże

centrum świata finansów, przynajmniej nie z dnia na dzień. Dlatego sądzę, że perspektywy nie są tak pesymistyczny, jak wielu z nas sądzi" - powiedział członek zarządu Banku Pekao Piotr Wetmański podczas Forum. Prezes ING Bank NV, Wholesale Banking Małgorzata Kołakowska (i członek rady nadzorczej

Rząd przyjął nowelę podwyższającą rentę socjalną do 1029,8 zł brutto

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z którym renta socjalna wzrośnie do 1029,8 zł brutto (878,12 zł netto) z 856,03 zł brutto (745,18 zł netto), poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przegląd informacji ze spółek

czym rada nadzorcza oddelegowała Dawida Jakubowicza, członka rady nadzorczej spółki, do czasowego pełnienia czynności prezesa zarządu na okres trzech miesięcy, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała na stanowisko członka zarządu Mirosława Skowrona, który będzie odpowiedzialny za kwestie

Rząd przyjął dokument strategiczny pn. 'Polityka lekowa państwa 2018-2022'

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dokument o charakterze strategicznym pn. "Polityka lekowa państwa 2018-2022", przedłożony przez ministra zdrowia, w którym określono priorytety działań rządu dotyczące gospodarowania lekami. Polityka lekowa państwa ma przede

Scope Fluidics powołał Komitet Doradczy mający wspomóc spółkę w dalszym rozwoju

, leczeniu oraz badaniach naukowych nad zakażeniami bakteryjnymi; - Sarai Kemp, izraelska specjalistka w dziedzinie rozwoju startupów w obszarze biotechnologii i life sciences, z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania, komercjalizacji i sprzedaży projektów oraz prowadzeniu startupów w

Kalendarium ISBnews

posiedzenie Senatu   PONIEDZIAŁEK, 7 listopada --14:00: NBP opublikuje dane o aktywach rezerwowych za październik   WTOREK, 8 listopada --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej   ŚRODA, 9 listopada --16:00: Konferencja prasowa po posiedzenie Rady

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6

Rusza wiosenny nabór na stypendia dla uczniów, studentów i doktorantów. Znajdź program dla siebie

są osobom od 16. do 31. roku życia. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym Rady Miasta Poznania, członkom kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom działającym w Poznaniu oraz instytucjom kultury. Termin aplikacji upływa 31 marca. Szczegóły

Komisja Europejska przyjęła strategię neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

wszystkich Europejczyków" - dodał komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej. Miguel Arias Cañete. Komisja Europejska zwróciła się do Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o rozważenie wizji UE neutralnej dla klimatu na

Rząd zajmie się nowelą m.in. powołującą Komisję Nadzoru Rynku Energii

programowych Rady Ministrów. "Celem projektu ustawy jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora. W związku z przypisaniem regulatorowi szeregu nowych zadań i stale wzrastającej jej liczby, np. w kontekście

Maspex Wadowice jest zainteresowany inwestycjami na terenie Łódzkiej SSE

Warszawa, 18.09.2015 (ISBnews) - Po nabyciu części zakładów Agros Nova w Łowiczu, Maspex Wadowice jest zainteresowany dużymi inwestycjami na przejętym terenie, w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Kazimierz Kujawa. "Chcemy przede

Rząd przyjął projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt ustawy zakłada wydzielenie Państwowej Agencji Geologicznej (PAG) z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu

Rząd przyjął projekt ustawy o OSE - publicznej sieci telekomunikacyjnej

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), który zakłada, że szkoły na terenach wykluczonych cyfrowo będą miały zapewniony dostęp do internetu o szybkości 100 Mb/s, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Świadczenie usług

Prof. Jan Woleński: Przypadek doktoratu Goliszewskiego na UW jest groźny, bo to czołowa uczelnia

. Zawsze będzie margines wątpliwych przypadków, które przechodzą, a nie powinny. To nieuniknione koszty dużej liczby doktoratów. Natomiast przypadek Goliszewskiego jest inny. Zostały naruszone fundamentalne reguły etyki w nauce. Pan Goliszewski zasiada w radzie biznesu przy wydziale, gdzie się bronił. Ta

Sezon na stypendia. Sprawdź, kto proponuje wsparcie i gdzie możesz się o nie starać

: Um.warszawa.pl . Woj. pomorskie * Do 10 sierpnia w Urzędzie Miasta Puck można składać wnioski o Stypendium Rady Miasta Puck. Kandydatami mogą być uczniowie oraz studenci studiów stacjonarnych, którzy uzyskali wysoką średnią ocen i mają inne wybitne osiągnięcia. Uzupełniającymi kryteriami są: stopień trudności

Tauron podpisał list intencyjny dot. współpracy z trzema uniwersytetami

; - powiedział wiceprezes Tauronu ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie.  Tauron współpracuje już z ponad 50 placówkami edukacyjnymi (wśród których są szkoły wyższe, średnie i zawodowe), a także ze środowiskiem naukowym. W 2013 r. powołano w spółce radę naukową złożoną z

Inwestycyjne priorytety Europy

Europejska Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w 2014 r. wyznaczyła listę projektów, w które powinny inwestować unijne kraje, żeby wspierać wzrost gospodarczy. Rada, w której skład wchodzą ministrowie gospodarki i finansów z grupą ekspertów, wskazała na trzy kategorie inwestycji

Rząd planuje ustawę ws. podwyższenia najniższej renty socjalnej do 1029,8 zł

i programowych Rady Ministrów.  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982, z późn. zm.) renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 1) przed

Polska Agencja Kosmiczna: Polska została członkiem Konsorcjum SST

. Polska Agencja Kosmiczna jest rządowym organem wykonawczym podlegającym prezesowi Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 roku, a działalność operacyjną z pełnym zespołem rozpoczęła pod koniec roku 2015. Agencja uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski

Przegląd informacji ze spółek

prezesa Qumaka, którą rada nadzorcza przyjęła, poinformowała spółka. Tomasz Laudy nie podał przyczyn złożenia rezygnacji, podano także. Skarb Państwa - akcjonariusz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) żąda umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego, zaplanowanego na 29 czerwca uchwały o

BCG: Rusza program mentoringowy EmpowerPL dla studentów z kraju i zagranicy

rozwijających się organizacji według "Financial Times". Udział w III edycji EmpowerPL potwierdziły też takie nazwiska, jak: Józef Wancer - szef rady nadzorczej BGŻ BNP Paribas Bank Polska, Joanna Erdman - wiceprezes ING Banku Śląskiego, Sonia Wędrychowicz-Horbatowska - board advisory in fintech. Do

Milestone Medical przedstawi wyniki badań klinicznych w maju

dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego, podano również. „Milestone Medical przeprowadziła badania wspólnie z Radą Naukową spółki, w porozumieniu z Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (ang. U.S. Food and Drug Administration – FDA), aby potwierdzić bezpieczeństwo i skuteczność

KE: Polska na 4. miejscu od końca w UE pod wzgledem innowacyjności

. "Dlatego przygotowujemy się do wsparcia szczególnie innowacyjnych podmiotów za pośrednictwem pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 'Horyzont 2020'" - dodał Moedas. W wybranych obszarach innowacji liderami UE są