rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rajmund Horst został powołany na wiceprezesa zarządu PGG ds. produkcji

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) powołała Rajmunda Horsta na funkcję wiceprezesa zarządu ds. produkcji, podała spółka. "Jednocześnie rada nadzorcza PGG zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds

RN Getin Holding zgodziła się na sprzedaż Idea Bank Ukraina i spółki NFS

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Holding wyraziła zgodę na zbycie 100% akcji Idea Bank na Ukrainie oraz 100% udziału w kapitale zakładowym LLC New Finance Service, podał holding.  "Rada nadzorcza emitenta wyraziła zgodę na zbycie 298 741 975 sztuk akcji

Rada nadzorcza PGG ogłosiła konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej (PGG) ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa ds. strategii i nadzoru właścicielskiego oraz wiceprezesa ds. sprzedaży, podała spółka. Termin składania dokumentów upływa 4 lutego br., podano w

MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. prostej spółki akcyjnej

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o prostej spółce akcyjnej (PSA), podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Plany zakładają wejście w życie ustawy w I kw. 2020 roku. Celem ustawy jest m.in. wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce

Emilewicz liczy na szybki proces legislacyjny ustawy ws. prostej spółki akcyjnej

; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę, - nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów), - uproszczona likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas

RN Energi ogłosiła konkurs na prezesa i wiceprezesów

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Energi ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesów, podała spółka. "Rada nadzorcza Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku […] w związku z upływem V Kadencji Zarządu Spółki, ogłasza postępowanie

Grupa Lotos ma wstępne porozumienie ws. finansowania 'Polimery Police'

spółka.  "Porozumienie jest warunkowe i uzależnione od pozyskania zgody rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki oraz spełnienia innych warunków zawieszających. Przedmiotowe porozumienie stanowi podstawę do uzgodnienia docelowej dokumentacji dotyczącej udziału w

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą Prostej Spółki Akcyjnej

będą notowane na giełdzie; jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę, - nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów), - uproszczona likwidacja PSA - skrócony został, w

Emilewicz: Prosta spółka akcyjna ma szansę obowiązywać od I kw. 2020 r.

przypadku organów prostej spółki akcyjnej podkreślamy, że m.in. wystarczy jednoosobowy zarząd, rada nadzorcza nigdy nie jest obowiązkowa, ale jeśli akcjonariusze będą chcieli taką powołać to nie ma zakazu. Można wybrać również radę dyrektorów na wzór modelu anglosaskiego" – powiedziała zastępca

Starward Industries uplasowała wszystkie akcje serii H, pozyskała 2,99 mln zł

, stanowiących 4% w obecnym kapitale akcyjnym. Papiery znalazły 72 nabywców, którzy złożyli zapisy na łączną kwotę 3,85 mln zł. Stopa redukcji zapisów wyniosła 22,19%, co oznacza, że do spółki finalnie trafiło 2,99 mln zł. "To idealne zwieńczenie bardzo pracowitego roku. Inwestorzy uwierzyli zarówno w

Bogdan Zborowski zostanie prezesem zarządu Sygnity od 2 stycznia 2020 r.

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sygnity podjęła decyzję o powołaniu Bogdana Zborowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki z dniem 2 stycznia 2020 r., podało Sygnity. "Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 26 września 2019 roku w

Marcin Dukaczewski oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa Biotonu z RN

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biotonu odwołała z funkcji prezesa Sławomira Ziegerta i delegowała członka rady nadzorczej Marcina Dukaczewskiego do pełnienia funkcji prezesa przez okres 3 miesięcy, poinformowała spółka. "Rada nadzorcza wysoko oceniła zaangażowanie i

Rafał Bauer zrezygnował z funkcji prezesa Próchnika, przeszedł do RN

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Rafał Bauer złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Próchnika, podała spółka. Tego samego dnia został on powołany w skład rady nadzorczej. "W dniu 2 lipca 2017 r. rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki złożył pan Rafał

MPiT: Parlament rozpoczął prace nad projektem ustawy ws. Prostej Spółki Akcyjnej

;      nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów), *·        uproszczona likwidacja PSA – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas

Skarb Państwa chce zmiany statutu i składu rady nadzorczej PZU

sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. 2. Zmiany statutu spółki. 3. Zmiany w składzie rady nadzorczej." - czytamy w komunikacie.  Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

MPiT: Prosta spółka akcyjna zakłada wymóg m.in. 1 zł kapitału na start

zakładowego, brakiem statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków, brakiem skomplikowanych wymogów organizacyjnych - wystarczy 1-osobowy zarząd, nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej. "Żadna z istniejących spółek nie odpowiada potrzebom startupów. Aż 71% wybiera sp. z o.o

Władze iAlbatros Group złożyły rezygnację, 14 VI walne o przyszłości spółki

komunikacie spółka podała, że projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca przewidują zapoznanie się z rezygnacją członków rady nadzorczej Wojciecha Napiórkowskiego i Marcina Godlewskiego oraz podjęcie uchwał w sprawie ich odwołania. Przewiduje się powołanie nowej rady nadzorczej

Robert Neymann został powołany na prezesa Biotonu

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biotonu powołała Roberta Neymanna w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa, podała spółka. Robert Neymann przez 10 lat pracował w Procter & Gamble (1990-2000); w latach 2001-2005 był wiceprezesem zarządu ds. komercyjnych w Herbapol

Przegląd informacji ze spółek

roku 2 mld zł, poinformował wiceprezes Artur Dyczko. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zaprezentuje radzie nadzorczej projekt aktualizacji strategii 18 grudnia br., a w I kwartale 2020 r. przewiduje publikację tego dokumentu, zapowiedział wiceprezes Artur Dyczko. Stelmet, w toku

Protektor rekomenduje 0,12 zł dywidendy na akcję

akcję, podała spółka. Zarząd spółki działającej pod firmą Protektor Spółka Akcyjna […] niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do rady nadzorczej spółki oraz następnie do zwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem i rekomendacją w sprawie podziału

Prezydent podpisał nowelę dot. budownictwa drewnianego

ograniczenia wprowadza się w przypadku obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa emitowanych przez spółkę. Akcje spółki będą mogły być dopuszczone do obrotu. Spółka może zostać połączona z inną spółką lub ulec podziałowi wyłącznie za zgodą Rady Ministrów, podano także.  "Ustawa

Jubo Liu oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Biotonu z RN

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biotonu delegowała swojego przewodniczącego – pana Jubo Liu – do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu w okresie od dnia 4 października 2016 r. do 4 stycznia 2017 r., podała spółka. "Jednocześnie spółka informuje, że

CAS: Projekt dot. e-zgromadzeń sp. z o.o. poprawi otoczenie regulacyjne biznesu

;. Dr Piotr Mijal, ekspert Centrum im. Adama Smitha, dodał, że aktualnie podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest możliwe na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA) oraz w radach nadzorczych, zarówno spółek z o.o., jak i spółek akcyjnych

 Przewodniczący RN Biotonu: Chcemy zaoferować analogi insuliny za ok. 4 lata

Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews/ ISBzdrowie.pl) - Bioton chce włączyć analogi insuliny do swojego portfolio za ok. 4 lata i liczy na zdobycie w tym segmencie istotnej pozycji na świecie, poinformował ISBzdrowie.pl przewodniczący rady nadzorczej spółki Jubo Liu. "Inwestycję w Bioton

Bioton ma zgodę rady nadzorczej na pozyskanie inwestora dla SciGen 

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Bioton - po uzyskaniu zgodny rady nadzorczej - podjął decyzję o rozpoczęciu działań związanych z dalszą inwestycją w spółkę zależną SciGen Ltd. z siedzibą w Singapurze, mających na celu pozyskanie inwestora, podał Bioton.  Bioton chce znaleźć 

Dariusz Orłowski został powołany na prezesa zarządu Wawelu

września 2007 r. jest członkiem rady nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej "Łasoszci" z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina), czytamy w komunikacie. Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenia dokonało wyboru rady nadzorczej spółki, do której weszli: Hermann Opferkuch, Nicole Opferkuch

RN BGŻ BNP Paribas zgodziła się na sprzedaż BGŻ BNPP Faktoring za 10,41 mln zł

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas wyraziła zgodę na zbycie 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring na rzecz BNP Paribas S.A. - francuskiej spółki akcyjnej i akcjonariusza większościowego banku za 10,41 mln zł, podała spółka. Szacuje się, że sprzedaż

Bioton obniży przychody za 2018 o 20,9 mln zł w wyniku uwag audytora

PricewaterhouseCoopers dotyczącym nieprawidłowego rozpoznania przychodów z tytułu jednorazowych płatności z góry za udzielone licencje, wskazanym w raporcie z przeglądów śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki i jej grupy kapitałowej z dnia 27.09.2018 r., po uzgodnieniu z radą

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 6 maja o 1,33 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

2019 r., a termin wypłaty dywidendy  na 14 sierpnia 2019 r. W uzasadnieniu do projektu uchwały spółka podała, że proponowany poziom dywidendy jest spójny z deklarowaną przez zarząd i radę nadzorczą polityką dywidendy, która zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z

Rada nadzorcza PHN ponownie ogłosiła konkurs na członka zarządu ds. inwestycji

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu PHN ds. inwestycji, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). To kolejne ogłoszenie rady nadzorczej PHN w tej sprawie. "Pisemne

Piotr Zaremba został prezesem ElectroMobility Poland

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza ElectroMobility Poland SA powołała dotychczasowego dyrektora zarządzającego Piotra Zarembę na prezesa, poinformowała spółka. Były prezes Maciej Kość w najbliższym czasie ma objąć stanowisko dyrektora warszawskiego biura Polskiego Komitetu

RN Feerum powołała zarząd z D. Januszem jako prezesem na kolejną kadencję

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Feerum powołała zarząd w dotychczasowym składzie, z Danielem Januszem jako prezesem, na kolejną 5-letnią kadencję, podała spółka. "28 kwietnia 2015 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych członków zarządu

Piotr Bień i Marcin Wlazło powołani do zarządu TFI PZU

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza TFI PZU powołała do zarządu Piotra Bienia oraz Marcina Wlazło, podała spółka. "W osobach Piotra Bienia i Macieja Wlazło do zarządu awansują światowej klasy specjaliści, którzy w znaczący sposób tworzyli sukces PZU TFI w ostatnich latach

Rada nadzorcza PHN ogłosiła konkurs na członka zarządu ds. inwestycji

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu PHN ds. inwestycji, podało Ministerstwo Skarbu Państwa. "Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko członka zarządu ds. inwestycji

Andrzeja Stachnik został powołany na stanowisko prezesa Biomed-Lublin

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biomed-Lublin powołała Andrzeja Stachnika na stanowisko prezesa zarządu od 1 sierpnia 2016 roku, poinformowała spółka. Andrzej Stachnikw latach 1991- 2007 pracował w ACP Pharma na stanowisku prezesa. Od 2007-2008 był zatrudniony na stanowisku

Skobel z ME: Trwają prace nad strategią ElectroMobilty Poland

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - ElectroMobilty Poland pracuje nad strategią oraz nad planem biznesowym uruchomienia produkcji polskiego samochodu elektrycznego, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. "Działania prowadzone są w oparciu o biznes plan przyjęty przez radę nadzorczą

Meng zmienia formę prawną, prezes Kerdos Group powołany do RN

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Kerdos Group zdecydowało o zmianie formy prawnej Meng, w której posiada 49,79% udziałów na spółkę akcyjna oraz o powołaniu prezesa Kerdos Group Kamila Kliniewskiego do rady nadzorczej Meng, podał Kerdos Group. "(…) 17 lipca 2015 r. roku odbyło się

M. Książek i M. Poławski w zarządzie Marvipol Development na kolejną kadencję

., Marvipol S.A.); w latach 2010-2012 był przewodniczącym rady nadzorczej Marvipol S.A.; od 2012 do chwili obecnej jest też prezesem zarządu British Automotive Polska S.A., zaś od 2014 do chwili obecnej - także prezesem zarządu Książek Holding Sp. z o.o.; od 2015 do chwili obecnej pełni funkcję prezesa

Marcin Piróg złożył ofertę objęcia 2 mln akcji Biomed-Lublin za 2,14 mln zł 

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Marcin Piróg złożył ofertę dokapitalizowania Biomed-Lublin w drodze objęcia 2 mln akcji spółki za cenę 1,07 zł w dwóch transzach - realizowanej do 15 lipca br. oraz do 22 września br. Inwestor, któremu rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa, jest zainteresowany

Mariusz Książek został prezesem BAH na kolejną kadencję

działalnością deweloperską" - czytamy dalej w materiale. Od 1996 do 2010 oraz od 2012 do chwili obecnej Książek pełni funkcję prezesa zarządu British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol Sp. z o.o., Marvipol S.A.); w latach 2010-2012 był przewodniczącym rady nadzorczej Marvipol S.A.; od 2012 do

Akcjonariusze Pekaesu zdecydują 27 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

akcyjna z siedzibą w Błoniu [...] po rozpatrzeniu wniosku zarządu i opinii rady nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie. Pekaes odnotował 20,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

zobowiązań o 50% w drodze ich częściowego umorzenia; - w przypadku podjęcia przez zarząd spółki decyzji w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki na podstawie § 6c statutu spółki, podjęcia przez radę nadzorczą spółki uchwały w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału

Lucjan Pilśniak zastąpi Teresę Jochemczyk na stanowisku prezesa ZM Mysław

Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach niniejszym informuje, że w dniu 3 lutego 2015 roku pani Teresa Jochemczyk - prezes zarządu emitenta - złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie. Także w dniu 3 lutego 2015 roku, uchwałą nr 2/02/2015, rada nadzorcza emitenta powołała pana

Akcjonariusze Pragma Inkaso zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy

Pragma Inkaso spółkę akcyjną w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku zysku netto w wysokości 4 712 736,59 zł, po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej zawierającą ocenę

Sławomir Ziegert został ponownie wybrany na prezesa Biotonu

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biotonu powołała ponownie Sławomira Ziegerta na stanowisko prezesa, a Adam Wilczęgę na wiceprezesa spółki na kolejną kadencję, podał Bioton. "Wraz z odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu

Bank Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych uzyskały pozytywną ocenę rady nadzorczej banku. Wnioski te zostaną przedłożone zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku, podsumowano. Dywidenda za 2017 rok wyniosła 2 074 mln zł, tj. 7,9 zł na akcję. W ujęciu jednostkowym zysk netto Banku Pekao w 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Petrolinvestu powołała Franciszka Kroka na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił określić poniedziałek 16 kwietnia jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

Przegląd prasy

funkcji prezesa Ursusa, pozostaje jednak w Grupie Ursus jako prezes zarządu spółki zależnej Ursus Bus, podała spółka. Rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Tomasza Zadrogę. Do zarządu Ursusa dołączyła również Agnieszka Biała, która będzie pełnić funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za

KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku za 2017

zatrzymanie przez bank co najmniej 75% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 25% zysku netto za 2017 rok.  KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej w

RN Skarbiec TFI powołała Ewę Radkowską-Świętoń na stanowisko prezesa

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec TFI - spółki zależnej od Skarbiec Holding - podjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 września br. w skład zarządu spółki Ewy Radkowskiej-Świętoń i powierzeniu jej z dniem 1 października 2017 r. funkcji prezesa zarządu Skarbiec TFI, podała

Przegląd informacji ze spółek

27 grudnia nowy typ indeksów - indeksy dywidendowe WIG20dvp, mWIG40dvp i sWIG80dvp, które obliczane będą wyłącznie na bazie dochodów z tytułu dywidend pieniężnych, poinformowali przedstawiciele giełdy.  Rada nadzorcza AB Kauno Tiltai, spółki zależnej Trakcji PRKiI, wyraziła zgodę na sprzedaż

Kolejne zmiany personalne w grupie PZU. Nowy prezes PZU Życie

"W dniu 23 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza PZU Życie SA podjęła jednogłośnie uchwałę powołującą Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. Jednocześnie Rada Nadzorcza PZU Życie SA jednogłośnie odwołała z dniem 23 czerwca 2016 roku ze

Jacek Babiński został powołany na wiceprezesa zarządu Pekao TFI

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Jacka Babińskiego, który od 1 września 2018 r. będzie nadzorował pion zarządzania aktywami, podała spółka.  "Babiński będzie miał za zadanie

PKO BP zastosuje zalecenie KNF ws. niewypłacania dywidendy za 2016 r.

kompetencji zalecenia KNF" - czytamy w komunikacie. Informując o otrzymaniu zalecenia w ub. tygodniu, PKO BP podał też, że KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej banku w zakresie otrzymanego przez bank zalecenia. Wcześniej w marcu prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło

Akcjonariusze Biomedu-Lublin zgodzili się na emisję akcji serii M i N

Wartościowych w Warszawie S.A. Warunkiem wejścia w życie uchwały jest wyrażenie przez radę nadzorczą spółki zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wyrażenia zgody przez radę nadzorczą spółki na ustaloną cenę emisyjną za nowo emitowane akcje spółki serii M oraz serii N

Cormay przeanalizuje warianty pozyskania finansowania, m.in. emisję akcji

; "W następstwie przeprowadzonej na posiedzeniu rady nadzorczej emitenta dyskusji, podjął kierunkową decyzję o przeanalizowaniu ewentualnych wariantów pozyskania finansowania w związku z koniecznością kontynuowania programu inwestycyjnego grupy kapitałowej emitenta (grupa), przede wszystkim w

Merlin Group zdecydował o emisji 13,82 mln akcji imiennych serii H

. w upadłości, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Rada nadzorcza emitenta […] wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii H" - czytamy dalej. Wartość godziwa akcji Magus S.A. w upadłości została ustalona na podstawie opinii

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Polnordu odwołała Dariusza Krawczyka z funkcji prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Marcinowi Moszowi na nie dłużej niż 3 miesiące, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd prasy

udziały w podwyższonym kapitale producenta gier Atomic Jelly, podała spółka.  --Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź rozpoczęła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, podała spółka. --Budimex oczekuje

Parcel Technik sfinalizował dwa przejęcia 'kluczowe' dla wdrożenia skrytkomatów

minimalizować. Podobny cel, czyli minimalizowanie ryzyka dla inwestorów mają również umowy lock-up, jakie zawarli główni udziałowcy" - podsumował przewodniczący rady nadzorczej. Wszyscy akcjonariusze spółki powyżej progu 5% podpisali umowy typu lock-up i nie zamierzają sprzedawać posiadanych pakietów

Marek Wadowski został wiceprezesem Tauronu ds. ekonomiczno-finansowych

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Tauron Polska Energia powołała z dniem 29 stycznia br. Marka Wadowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, podała spółka. "Przed grupą Tauron jest wiele wyzwań - pracujemy nad nową strategią biznesową, wkrótce

Przegląd informacji ze spółek

wyprzedzeniem zrealizował cele finansowe grupy w ramach "Strategii na lata 2016-2020", osiągając m.in. ROE powyżej 10%, wskaźnik C/I poniżej 45% czy koszt ryzyka pomiędzy 75 a 85 pkt bazowych i w 2019 roku zamierza dokonać przeglądu strategii, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.  Rada

Kredyt Inkaso: Cena 20 zł/akcję w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej

strategii rozwoju, wzywający zamierza zwiększyć w wyniku wezwania swój udział w spółce do 66% oraz osiągnąć pozycję dominującą w spółce, zwiększając swoją reprezentację w jej radzie nadzorczej. "W opinii zarządu spółki, powyższe stwierdzenie wyraża intencje wzywającego świadczące o jego woli

Akcjonariusze Dębicy zdecydowali o 3,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

wniosek zarządu spółki, pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą i uchwaliło podział zysku spółki za 2014 r. w kwocie 86 946 261,71 zł w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 43 478 662,50 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2015 r. jako

Prezes UOKiK wznowił postępowanie ws. przejęcia LW Bogdanka przez Eneę

prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 października 2015 roku o podjęciu zawieszonego w dniu 29 września 2015 roku postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez emitenta kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mianowany prezesem zarządu (CEO). Charles Phillips, który od 2010 roku był prezesem zarządu, został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej. Samuelson związany jest z Infor od 14 lat - wcześniej na stanowiskach M&A i CFO. Źródło: spółka CI Games: Zawarł umowy dystrybucyjnej z H2

Przegląd prasy

odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Rada nadzorcza Polnordu odwołała Dariusza Krawczyka z funkcji prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa

Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 23 VI o wypłacie 2,86 zł dywidendy na akcję

uchwał na ZWZ. "Walne zgromadzenie akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek zarządu spółki, pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą, uchwala podział zysku spółki za 2015 r. w kwocie 78 913 354,88 zł w następujący sposób: 1. Sumę 39 475 865,00 zł przeznaczyć na

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku osiągniętego w 2016 r. wysokości 2,89 zł mld na kapitał zapasowy w kwocie 2,85 mld zł i na kapitał rezerwowy w kwocie 38,3 mln zł, poinformowała bank. Rada nadzorcza Ferrum na posiedzeniu 13

Erbud ma zobowiązującą umowę sprzedaży Budleksu

sprzedającego do księgi akcyjnej spółki jako właściciela tych akcji" - czytamy w komunikacie. Dwa dni temu rada nadzorcza Erbudu wyraziła zgodę na nabycie przez emitenta 10,04% akcji imiennych Budlex S.A. od akcjonariusza mniejszościowego, na nabycie przez emitenta nieruchomości zabudowanej, położonej w

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 39,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) powołało Piotra Zawistowskiego na prezesa TGE, poinformowała spółkaRada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas wyraziła zgodę na

Przegląd prasy

spółka w raporcie. --Nadzwyczajne walne zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) powołało Piotra Zawistowskiego na prezesa TGE, poinformowała spółka.  --Rada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas wyraziła zgodę na zbycie 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring na rzecz BNP Paribas S.A

CEE Equity Partners: Celem jest rozwój Biotonu, możliwe zwiększenie udziału

będziemy mieli przyzwolenie rady nadzorczej. Pierwszy to poprawa nadzoru właścicielskiego - musimy usunąć ze statutu elementy, które odstraszają poważnych inwestorów. Istotna jest też poprawa wizerunku na rynku kapitałowym" - powiedział investment manager w CEE Equity Partners Michał Pietrucha podczas

Stalprofil: ZRUG Zabrze zawiązał rezerwy i doknał odpisów na 14,41 mln zł

wartość rezerw i odpisów pomniejszy kapitał własny Stalprofilu, wskazano. Na początku lipca rada nadzorcza Stalprofilu zatwierdziła "Plan działań grupy kapitałowej Stalprofil S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów", wykonywanej w ramach grupy przez

Presspublica w pre-IPO chce sprzedaż do 30% istniejących akcji funduszom

zmieniony przez walne zgromadzenie na Gremi Inwestycje. Docelowo ta firma zostanie wchłonięta przez KCI. Na razie ujednolicono władze spółek - te same osoby zasiadają w zarządach i radach nadzorczych. "Rz" przypomina, że pierwotnie to przez Gremi Media Presspublika miała wejść na GPW. Emisję na

Akcjonariusze Banku BGŻ zgodzili się na połączenie z BNP Paribas

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano również w komunikacie. Walne dokonało również zmian w statucie banku BGŻ m.in. w kwestii związanych z nazwą banku po połączeniu i liczb członków zarządu i rady nadzorczej. "Bank działa pod firmą 'Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna'. Bank może

Akcjonariusze MNI zdecydowali o wypłacie dywidendy rzeczowej za 2014 r.

oraz uzgodnienia trybu tej wypłaty z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A." - czytamy dalej. Ponadto NWZ upoważniło radę nadzorczą spółki do dookreślenia przedmiotu dywidendy rzeczowej, w tym ustalenia szczegółowych zasad wypłaty

Innova Capital wycofał się z Libetu, sprzedając ok. 30% akcji menedżerom spółki

zarządu i dyrektor finansowy Ireneusz Gronostaj oraz członek rady nadzorczej Jerzy Gabrielczyk poinformowali o nabyciu 18 grudnia br. "przez osobę blisko związaną 100% udziałów w Fornacis Limited, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej 13.597.249

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

.   Źródło: ISBnews Simple: Rada nadzorcza Simple powołała Rafała Wnorowskiego na prezesa na kolejną kadencję, podała spółka.   Źródło: ISBnews Cloud Technologies: Odnotowało 1,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,49

S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB

inwestycyjnym, podało PZU. "Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń spółki akcyjnej informuje, że w dniu 12 października 2015 roku rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 350

Przegląd informacji ze spółek

;powołało w skład rady nadzorczej (rady giełdy) Grzegorza Kowalczyka i Eugeniusza Szumiejko, podała spółka. Eurocash zamierza kontynuować rozwój dystrybucji produktów świeżych oraz nowych formatów i konceptów detalicznych w tym roku. Zakłada, że wartość tych inwestycji będzie zbliżona do poziomu z

Biomed zawarł z Marcinem Pirógiem umowę ws. emisji i nabycia 2 mln akcji

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Przewodniczący rady nadzorczej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek, działając w imieniu spółki, zawarł z Marcinem Pirógiem (jako inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą emisji i nabycia 2 mln akcji spółki po 1,07 zł sztuka, podała spółka. Ponadto

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, czyli 0,75 zł na akcję, podała spółka. Dariusz Krzewina złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), podała spółka. Rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez zarząd wniosek w sprawie zarekomendowania walnemu

Przegląd informacji ze spółek

koncern bloku TAL w Pakistanie, podała spółka. Udział Banku Zachodniego WBK w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. wynosi 49,97 mln euro w gotówce oraz 18 092 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja. Decyzją rady nadzorczej do zarządu Skarbiec TFI

Przegląd prasy

zysku netto za 2017 r. na na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. --Rada nadzorcza Gino Rossi powołała w skład zarządu spółki na okres kolejnej kadencji: Tomasza Malickiego na stanowisko prezesa zarządu, Pawła Urbaniaka na stanowisko wiceprezesa zarządu i

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

dystrybucyjnej wśród firm z branży IT i security w Polsce, krajach bałtyckich i na Ukrainie. Równocześnie do zespołu Axis dołączył Karol Dominiczak, który objął jej stanowisko i będzie się zajmował współpracą z kluczowymi integratorami w Polsce. Źródło: spółka Raiffeisen Bank Polska: Rada nadzorcza

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Dom Development zawarł z Unibepem dwie umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, odpowiednio przy ul. Cybernetyki w Warszawie za 120,73 mln zł netto oraz przy ul. Jana Pohoskiego w Warszawie za 45,52 mln zł netto, podała spółka. Rada dyrektorów Asbis

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

NaEkranie.pl - spółki o tej samej nazwie, podała 4fun Media. Całość NaEkranie.pl została wyceniona przez niezależną firmę doradczą na ok. 5,4 mln zł. Wartość transakcji wyniesie 2,48 mln zł, co uwzględnia ok. 10-proc. dyskonto do tej wyceny. Ponadto rada nadzorcza 4fun Media powołała Mateusza Góreckiego

Prezes PKP Intercity złożył rezygnację, "to był czas przełomu"

Akcyjnymi. Pełniła również funkcję prezesa Związku Maklerów i Doradców. Od lipca 2013 r. pełniła funkcję członkini Rady Nadzorczej, a od października 2013 r. również przewodniczącej komitetu audytu Rady Nadzorczej PKP Intercity.

Bank Pekao zarekomenduje 10 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy za 2014 rok w wysokości 10 zł na 1 akcję, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 97% zysku netto Grupy za 2014 rok. Wniosek zarządu uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej" - czytamy w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

Hirszel i Michała Rumińskiego. Jednocześnie w skład rady nadzorczej powołano Roberta Pietryszyna (wybranego na przewodniczącego), Dariusza Figurę, Katarzynę Lewandowską, Cezarego Krasodomskiego oraz Marię Sierpińską, podała spółka. PKN Orlen odnotował 81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

Ważą się losy prezesa PKO BP. Czy powinien odejść?

25 lutego akcjonariusze PKO BP, w tym kontrolujący 31 proc. akcji banku skarb państwa, zdecydują o ewentualnych zmianach w jego radzie nadzorczej. Może to być wstęp do usunięcia ze stanowiska prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełłę. To jeden z menedżerów najdłużej piastujących stanowisko - od 2009 r. Czy

Akcjonariusze Uniwheels zdecydowali o wypłacie 1,65 euro dywidendy na akcję

inwestycją. "Zgodnie z niemieckim prawem dotyczącym spółek akcyjnych oraz rynkową praktyką, dniem przyznania prawa do dywidendy jest dzień walnego zgromadzenia, a wypłata następuje w kolejnym dniu roboczym - w związku z tym dniem nabycia praw do dywidendy był 19 maja, a wypłatę przewidziano na 20 maja

Przegląd informacji ze spółek

pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2017 r. wyniosła łącznie 19 312,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 19 166,6 mln zł.  Rada nadzorcza MNI powołała Marka Południkiewicza na stanowisko

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość kontraktu, dofinansowywanego z UE, to blisko 11,6 mln zł brutto. Sześciu członków rady nadzorczej PKP Cargo złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym, poinformowała spółka. Scenariusz bazowy dla strategii podmiotu powstałego w wyniku połączenia Best i Kredyt Inkaso

Przegląd prasy

Maklerski. --Orange Polska podtrzymuje poziom całorocznych wydatków inwestycyjnych (capex) na poziomie 2-2,2 mld zł w 2018, w tym kwota 700-800 mln zł przeznaczona zostanie na światłowód, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. --Rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła zwiększenie

Przegląd informacji ze spółek

Szostak. Standard & Poor's Maalot (S&P Maalot) podtrzymał rating ilCCC dwóch serii obligacji Plaza Centers N.V., notowanych na giełdzie w Tel Aviv, z negatywną perspektywą, podała spółka. Rada nadzorcza Selena FM powołała do zarządu Agatę Gładysz, która obejmie równocześnie stanowisko dyrektora