rada nadzorcza spółki akcyjnej

Robert Neymann został powołany na prezesa Biotonu

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biotonu powołała Roberta Neymanna w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa, podała spółka. Robert Neymann przez 10 lat pracował w Procter & Gamble (1990-2000); w latach 2001-2005 był wiceprezesem zarządu ds. komercyjnych w Herbapol

Jubo Liu oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu Biotonu z RN

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biotonu delegowała swojego przewodniczącego – pana Jubo Liu – do czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu w okresie od dnia 4 października 2016 r. do 4 stycznia 2017 r., podała spółka. "Jednocześnie spółka informuje, że

Bioton ma zgodę rady nadzorczej na pozyskanie inwestora dla SciGen 

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Bioton - po uzyskaniu zgodny rady nadzorczej - podjął decyzję o rozpoczęciu działań związanych z dalszą inwestycją w spółkę zależną SciGen Ltd. z siedzibą w Singapurze, mających na celu pozyskanie inwestora, podał Bioton.  Bioton chce znaleźć 

RN BGŻ BNP Paribas zgodziła się na sprzedaż BGŻ BNPP Faktoring za 10,41 mln zł

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas wyraziła zgodę na zbycie 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring na rzecz BNP Paribas S.A. - francuskiej spółki akcyjnej i akcjonariusza większościowego banku za 10,41 mln zł, podała spółka. Szacuje się, że sprzedaż

Piotr Bień i Marcin Wlazło powołani do zarządu TFI PZU

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza TFI PZU powołała do zarządu Piotra Bienia oraz Marcina Wlazło, podała spółka. "W osobach Piotra Bienia i Macieja Wlazło do zarządu awansują światowej klasy specjaliści, którzy w znaczący sposób tworzyli sukces PZU TFI w ostatnich latach

Rada nadzorcza PHN ponownie ogłosiła konkurs na członka zarządu ds. inwestycji

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu PHN ds. inwestycji, podało Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP). To kolejne ogłoszenie rady nadzorczej PHN w tej sprawie. "Pisemne

Rada nadzorcza PHN ogłosiła konkurs na członka zarządu ds. inwestycji

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu PHN ds. inwestycji, podało Ministerstwo Skarbu Państwa. "Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko członka zarządu ds. inwestycji

Andrzeja Stachnik został powołany na stanowisko prezesa Biomed-Lublin

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biomed-Lublin powołała Andrzeja Stachnika na stanowisko prezesa zarządu od 1 sierpnia 2016 roku, poinformowała spółka. Andrzej Stachnikw latach 1991- 2007 pracował w ACP Pharma na stanowisku prezesa. Od 2007-2008 był zatrudniony na stanowisku

Meng zmienia formę prawną, prezes Kerdos Group powołany do RN

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Kerdos Group zdecydowało o zmianie formy prawnej Meng, w której posiada 49,79% udziałów na spółkę akcyjna oraz o powołaniu prezesa Kerdos Group Kamila Kliniewskiego do rady nadzorczej Meng, podał Kerdos Group. "(…) 17 lipca 2015 r. roku odbyło się

Marcin Piróg złożył ofertę objęcia 2 mln akcji Biomed-Lublin za 2,14 mln zł 

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Marcin Piróg złożył ofertę dokapitalizowania Biomed-Lublin w drodze objęcia 2 mln akcji spółki za cenę 1,07 zł w dwóch transzach - realizowanej do 15 lipca br. oraz do 22 września br. Inwestor, któremu rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa, jest zainteresowany

Akcjonariusze Pekaesu zdecydują 27 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

akcyjna z siedzibą w Błoniu [...] po rozpatrzeniu wniosku zarządu i opinii rady nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie. Pekaes odnotował 20,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Akcjonariusze Pragma Inkaso zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy

Pragma Inkaso spółkę akcyjną w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku zysku netto w wysokości 4 712 736,59 zł, po rozpatrzeniu wniosku zarządu spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej zawierającą ocenę

Sławomir Ziegert został ponownie wybrany na prezesa Biotonu

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Biotonu powołała ponownie Sławomira Ziegerta na stanowisko prezesa, a Adam Wilczęgę na wiceprezesa spółki na kolejną kadencję, podał Bioton. "Wraz z odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu

RN Skarbiec TFI powołała Ewę Radkowską-Świętoń na stanowisko prezesa

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Skarbiec TFI - spółki zależnej od Skarbiec Holding - podjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 września br. w skład zarządu spółki Ewy Radkowskiej-Świętoń i powierzeniu jej z dniem 1 października 2017 r. funkcji prezesa zarządu Skarbiec TFI, podała

Kolejne zmiany personalne w grupie PZU. Nowy prezes PZU Życie

Kolejne zmiany personalne w grupie PZU. Nowy prezes PZU Życie

"W dniu 23 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza PZU Życie SA podjęła jednogłośnie uchwałę powołującą Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. Jednocześnie Rada Nadzorcza PZU Życie SA jednogłośnie odwołała z dniem 23 czerwca 2016 roku ze

Akcjonariusze Biomedu-Lublin zgodzili się na emisję akcji serii M i N

Wartościowych w Warszawie S.A. Warunkiem wejścia w życie uchwały jest wyrażenie przez radę nadzorczą spółki zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wyrażenia zgody przez radę nadzorczą spółki na ustaloną cenę emisyjną za nowo emitowane akcje spółki serii M oraz serii N

PKO BP zastosuje zalecenie KNF ws. niewypłacania dywidendy za 2016 r.

kompetencji zalecenia KNF" - czytamy w komunikacie. Informując o otrzymaniu zalecenia w ub. tygodniu, PKO BP podał też, że KNF oczekuje przedłożenia stanowiska zarządu banku oraz rady nadzorczej banku w zakresie otrzymanego przez bank zalecenia. Wcześniej w marcu prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło

Merlin Group zdecydował o emisji 13,82 mln akcji imiennych serii H

. w upadłości, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Rada nadzorcza emitenta […] wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii H" - czytamy dalej. Wartość godziwa akcji Magus S.A. w upadłości została ustalona na podstawie opinii

Parcel Technik sfinalizował dwa przejęcia 'kluczowe' dla wdrożenia skrytkomatów

minimalizować. Podobny cel, czyli minimalizowanie ryzyka dla inwestorów mają również umowy lock-up, jakie zawarli główni udziałowcy" - podsumował przewodniczący rady nadzorczej. Wszyscy akcjonariusze spółki powyżej progu 5% podpisali umowy typu lock-up i nie zamierzają sprzedawać posiadanych pakietów

Marek Wadowski został wiceprezesem Tauronu ds. ekonomiczno-finansowych

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Tauron Polska Energia powołała z dniem 29 stycznia br. Marka Wadowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, podała spółka. "Przed grupą Tauron jest wiele wyzwań - pracujemy nad nową strategią biznesową, wkrótce

Kredyt Inkaso: Cena 20 zł/akcję w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej

strategii rozwoju, wzywający zamierza zwiększyć w wyniku wezwania swój udział w spółce do 66% oraz osiągnąć pozycję dominującą w spółce, zwiększając swoją reprezentację w jej radzie nadzorczej. "W opinii zarządu spółki, powyższe stwierdzenie wyraża intencje wzywającego świadczące o jego woli

Akcjonariusze Dębicy zdecydowali o 3,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

wniosek zarządu spółki, pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą i uchwaliło podział zysku spółki za 2014 r. w kwocie 86 946 261,71 zł w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 43 478 662,50 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,15 zł na każdą akcję, ustalając dzień 31 sierpnia 2015 r. jako

Prezes UOKiK wznowił postępowanie ws. przejęcia LW Bogdanka przez Eneę

64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Data rozpoczęcia zapisów ustalona została na 2 października br., a data zakończenia zapisów na 16 października br. LW Bogdanka - notowana na GPW i

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd PKO Banku Polskiego rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku osiągniętego w 2016 r. wysokości 2,89 zł mld na kapitał zapasowy w kwocie 2,85 mld zł i na kapitał rezerwowy w kwocie 38,3 mln zł, poinformowała bank. Rada nadzorcza Ferrum na posiedzeniu 13

Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 23 VI o wypłacie 2,86 zł dywidendy na akcję

uchwał na ZWZ. "Walne zgromadzenie akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek zarządu spółki, pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą, uchwala podział zysku spółki za 2015 r. w kwocie 78 913 354,88 zł w następujący sposób: 1. Sumę 39 475 865,00 zł przeznaczyć na

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 39,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) powołało Piotra Zawistowskiego na prezesa TGE, poinformowała spółkaRada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas wyraziła zgodę na

Erbud ma zobowiązującą umowę sprzedaży Budleksu

sprzedającego do księgi akcyjnej spółki jako właściciela tych akcji" - czytamy w komunikacie. Dwa dni temu rada nadzorcza Erbudu wyraziła zgodę na nabycie przez emitenta 10,04% akcji imiennych Budlex S.A. od akcjonariusza mniejszościowego, na nabycie przez emitenta nieruchomości zabudowanej, położonej w

Przegląd prasy

spółka w raporcie. --Nadzwyczajne walne zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii (TGE) powołało Piotra Zawistowskiego na prezesa TGE, poinformowała spółka.  --Rada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas wyraziła zgodę na zbycie 100% udziałów spółki BGŻ BNP Paribas Faktoring na rzecz BNP Paribas S.A

CEE Equity Partners: Celem jest rozwój Biotonu, możliwe zwiększenie udziału

będziemy mieli przyzwolenie rady nadzorczej. Pierwszy to poprawa nadzoru właścicielskiego - musimy usunąć ze statutu elementy, które odstraszają poważnych inwestorów. Istotna jest też poprawa wizerunku na rynku kapitałowym" - powiedział investment manager w CEE Equity Partners Michał Pietrucha podczas

Stalprofil: ZRUG Zabrze zawiązał rezerwy i doknał odpisów na 14,41 mln zł

wartość rezerw i odpisów pomniejszy kapitał własny Stalprofilu, wskazano. Na początku lipca rada nadzorcza Stalprofilu zatwierdziła "Plan działań grupy kapitałowej Stalprofil S.A., wspierających restrukturyzację działalności w zakresie usług budowy rurociągów", wykonywanej w ramach grupy przez

Presspublica w pre-IPO chce sprzedaż do 30% istniejących akcji funduszom

zmieniony przez walne zgromadzenie na Gremi Inwestycje. Docelowo ta firma zostanie wchłonięta przez KCI. Na razie ujednolicono władze spółek - te same osoby zasiadają w zarządach i radach nadzorczych. "Rz" przypomina, że pierwotnie to przez Gremi Media Presspublika miała wejść na GPW. Emisję na

Akcjonariusze MNI zdecydowali o wypłacie dywidendy rzeczowej za 2014 r.

oraz uzgodnienia trybu tej wypłaty z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A." - czytamy dalej. Ponadto NWZ upoważniło radę nadzorczą spółki do dookreślenia przedmiotu dywidendy rzeczowej, w tym ustalenia szczegółowych zasad wypłaty

Przegląd informacji ze spółek

;powołało w skład rady nadzorczej (rady giełdy) Grzegorza Kowalczyka i Eugeniusza Szumiejko, podała spółka. Eurocash zamierza kontynuować rozwój dystrybucji produktów świeżych oraz nowych formatów i konceptów detalicznych w tym roku. Zakłada, że wartość tych inwestycji będzie zbliżona do poziomu z

S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB

inwestycyjnym, podało PZU. "Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń spółki akcyjnej informuje, że w dniu 12 października 2015 roku rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 350

Biomed zawarł z Marcinem Pirógiem umowę ws. emisji i nabycia 2 mln akcji

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Przewodniczący rady nadzorczej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek, działając w imieniu spółki, zawarł z Marcinem Pirógiem (jako inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą emisji i nabycia 2 mln akcji spółki po 1,07 zł sztuka, podała spółka. Ponadto

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, czyli 0,75 zł na akcję, podała spółka. Dariusz Krzewina złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), podała spółka. Rada nadzorcza Ronson Europe pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez zarząd wniosek w sprawie zarekomendowania walnemu

Przegląd informacji ze spółek

koncern bloku TAL w Pakistanie, podała spółka. Udział Banku Zachodniego WBK w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. wynosi 49,97 mln euro w gotówce oraz 18 092 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja. Decyzją rady nadzorczej do zarządu Skarbiec TFI

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

marki Vivid Games, miała wczoraj premierę, podała spółka.  Źródło: ISBnews iAlbatros Group: Członkowie zarządu i rady nadzorczej złożyli rezygnację. Akcjonariusze spółki podejmą decyzję o wyborze nowej rady oraz zastanowią się nad przyszłością spółki podczas walnego zgromadzenia zwołanego na

Przegląd informacji ze spółek

podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 1 mln zł, do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł poprzez emisję do 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,2 zł, wynika z uchwał walnego. Rada nadzorcza Pelionu postanowiła, wobec wygaśnięcia mandatów, powołać na kolejną

Prezes PKP Intercity złożył rezygnację, "to był czas przełomu"

Akcyjnymi. Pełniła również funkcję prezesa Związku Maklerów i Doradców. Od lipca 2013 r. pełniła funkcję członkini Rady Nadzorczej, a od października 2013 r. również przewodniczącej komitetu audytu Rady Nadzorczej PKP Intercity.

Ważą się losy prezesa PKO BP. Czy powinien odejść?

25 lutego akcjonariusze PKO BP, w tym kontrolujący 31 proc. akcji banku skarb państwa, zdecydują o ewentualnych zmianach w jego radzie nadzorczej. Może to być wstęp do usunięcia ze stanowiska prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełłę. To jeden z menedżerów najdłużej piastujących stanowisko - od 2009 r. Czy

Przegląd informacji ze spółek

pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2017 r. wyniosła łącznie 19 312,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 19 166,6 mln zł.  Rada nadzorcza MNI powołała Marka Południkiewicza na stanowisko

Przegląd informacji ze spółek

6,1%. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Gawlika na stanowisko prezesa VIII kadencji JSW, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) dopuścił począwszy od 22 grudnia do obrotu giełdowego na rynku równoległym łącznie

Przegląd informacji ze spółek

Szostak. Standard & Poor's Maalot (S&P Maalot) podtrzymał rating ilCCC dwóch serii obligacji Plaza Centers N.V., notowanych na giełdzie w Tel Aviv, z negatywną perspektywą, podała spółka. Rada nadzorcza Selena FM powołała do zarządu Agatę Gładysz, która obejmie równocześnie stanowisko dyrektora

Komisarz UE: Konieczny jest parytet płci w firmach

pomysł, powołując się na przykład Norwegii. W 2003 roku przyjęto tam ustawę gwarantującą kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych publicznych spółek akcyjnych. W ciągu pięciu lat liczba stanowisk wzrosła z 25 proc. do 45 proc. Ważnym argumentem są też badania, z których wynika, że firmy ze

Znikająca rada nadzorcza Amber Gold

., zasiadał też w radzie nadzorczej nowego Amber Gold - spółki akcyjnej. Przed laty reprezentował też Marcina P. w sprawach o oszustwo, był z nim także podczas przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku, gdy P. usłyszał sześć zarzutów. Daszuta nie opuścił Marcina P. w kłopotach, pamiętał, że luksusowym

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza PBG powołała Dariusza Szymańskiego na stanowisko wiceprezesa, podała spółka. Leo Production z siedzibą w Mielcu złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Newagu, podał Newag. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny AAT Holding

Przegląd informacji ze spółek

), poinformował ISBnews prezes Tomasz Pruszczyński. Griffin chce wzmocnić segment mieszkaniowy Echo Investment i weryfikuje możliwe strategie dla tego segmentu oraz sytuację i aktywa na rynku, poinformował ISBnews Partner współzarządzający Griffina i członek rady nadzorczej Echo Maciej Dyjas. Echo

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

;sygnałem do 92% populacji, podała spółka.    Źródło: ISBnews Action: Rada nadzorcza podjęła uchwałę powołała na nową, czteroletnią kadencję zarząd spółki w dotychczasowym składzie, podała spółka.  Źródło: ISBnews Jujubee: Zapowiada premierę gry "Take Off - The

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

logistycznego w Gardnie koło Gryfina w ramach I etapu realizacji projektu, podała spółka.  Źródło: ISBnews Vigo System: Odnotowało 6,22 mln zł jednostkowego zysku netto w I półr. 2017 r. wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews Netia: Rada nadzorcza

Przegląd prasy

. --Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)  powołało w skład rady nadzorczej (rady giełdy) Grzegorza Kowalczyka i Eugeniusza Szumiejko, podała spółka. --Eurocash zamierza kontynuować rozwój dystrybucji produktów świeżych oraz nowych formatów i konceptów detalicznych w tym roku

Przegląd informacji ze spółek

posiada 49,79% udziałów na spółkę akcyjna oraz o powołaniu prezesa Kerdos Group Kamila Kliniewskiego do rady nadzorczej Meng, podał Kerdos Group. Comarch Pointshub Inc., spółka zależna Comarch S.A., podpisała warunkową umowę objęcia 4 250 000 udziałów spółki Thanks Again LLC za łączną kwotę 8 000 000

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zakończyć w 2020 r.   Źródło: ISBnews Netia: Rada nadzorcza zatwierdziła inwestycję w infrastrukturę sieci dostępowej spółki w latach 2016-2026, w celu jej całościowej modernizacji do standardu NGA (next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps, podał

RN TP SA: 1,5 zł dywidendy i skup akcji za 700 mln zł

Rada nadzorcza Telekomunikacji Polskiej pozytywnie zaopiniowała propozycję wypłaty 1,5 zł dywidendy za akcję z zysku w 2007 roku oraz przeznaczenie do 700 mln zł na skup akcji - podała spółka w piątkowym komunikacie. "Zarząd Telekomunikacji Polskiej informuje, iż w dniu 27 marca 2008 roku

Kredyt Inkaso: Nowa cena w wezwaniu Waterland to duży upside dla akcjonariuszy

;. "Większy wpływ na tę działalność mają nieustanne ataki Besta, także poprzez swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej Kredyt Inkaso. Strategiczne decyzje będą podejmowane po ogłoszeniu wyników wezwania, co ma nastąpić na początku września, zatem już za niecałe trzy tygodnie" - zapowiedział

Przegląd informacji ze spółek

. Uważa on, że spółka będzie w całości spełniała założenia modelu Real Estate Investment Trust (REIT), z wyjątkiem tych, na które nie pozwala na razie polska legislacja - czyli m.in. jednorazowego opodatkowania. Rada nadzorcza Cube.ITG powołała na nową, dwuletnią kadencję zarząd spółki w

Przegląd informacji ze spółek

postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na MSX Resources kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją szeregu raportów finansowych, podała spółka. Rada nadzorcza SMT powołała Moncefa Khanfira na

Śledztwo "Gazety Wyborczej": gdzie poszły pieniądze Amber Gold

wartościowe - a zgodnie z zasadami rachunkowości udziały w innych firmach zalicza się do aktywów. Akcje najwyraźniej gdzieś już powędrowały. Czy do jeszcze innej spółki? * Do kogo więc należy teraz nowy Amber Gold? Pytam zasiadającego w radzie nadzorczej Amber Gold SA gdańskiego prawnika Łukasza Daszutę

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

procesie budowy przyśpieszonej księgi popytu.  Źródło: ISBnews IMS: Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję ceny skupu 300 tys. akcji własnych spółki po cenie 2,7 zł za akcję w ramach II Transzy Programu Skupu, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews CD Projekt: Akcjonariusze wyrazili

Przegląd informacji ze spółek

, które planuje pozyskać ze styczniowej emisji akcji, poinformował prezes Tomasz Pruszczyński. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o zmianach w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 12 stycznia

Ponad 54 miliony złotych - tyle rocznie zarabia 10 najlepiej opłacanych prezesów spółek giełdowych w Polsce. Oto oni

studia, które w przyszłości zapewnią mu dobry zawód. Skończył więc ochronę środowiska. Ponadto był wolnym słuchaczem na studiach kulturoznawczych. Dominik Libicki pełni funkcję prezesa zarządu od ponad 13 lat. Zasiada także w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat i jest prezesem zarządu Info-TV-FM. Od

Jak wskrzesić spółkę sprzed wojny?

pchlego targu. Idziemy do sądu rodzinnego i prosimy o ustanowienie kuratora, bo spółka jest w starym rejestrze handlowym, ale nie ma organów, czyli zarządu i rady nadzorczej. Proponujemy osobę kuratora, a sąd się do tego przychyla. Kurator ma doprowadzić do powołania organów spółki, więc zwołuje walne

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wartości 56 mln zł, podała spółka. Dzień emisji obligacji będzie przypadał na 18 stycznia 2017 r. Źródło: ISBnews Cloud Technologies: Rada nadzorcza zgodziła się na nabycie w całości spółki Imagine The Future za planowane 320 mln zł, podało Cloud Technologies. W ocenie zarządu, transakcja ta umożliwi

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

czołowego agenta rozliczeniowego z ofertą zarówno dla handlu tradycyjnego, jak i e-commerce, poinformował prezes PeP i przewodniczący rady nadzorczej OPTeam Janusz Bober.    Źródło: ISBnews 11 bit studios: „This War of Mine:The Little Ones" zdobyła certyfikacje Sony i Microsoftu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Wartość kontraktu, dofinansowywanego z UE, to blisko 11,6 mln zł brutto.   Źródło: ISBnews Qumak: Pozyskał kontrakt na realizację i serwis centrum obliczeniowego dla KIR za 27,1 mln zł netto, podała spółka.    Źródło: ISBnews ATM: Akcjonariusze powołali do rady nadzorczej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

prognozy wyników finansowych na 2015 rok. PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Sygnity: Rada Nadzorcza, na wniosek prezesa zarządu powołała z dniem 01 października 2015 roku Jakuba Leśniewskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych, podała spółka w komunikacie. LiveChat Software: Liczba klientów

Ile zarabia prezes spółdzielni mieszkaniowej?

2,5 tys. zł grzywny ma zapłacić prezes Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" za to, że nie ujawnił członkowi spółdzielni uchwał rady nadzorczej dotyczącej zarobków zarządu. - To już prawomocny wyrok - wyjaśnia sędzia Sławomir Przykucki, rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

plany wydobycia ropy naftowej w Kazachstanie. Dziennikarz "Wyborczej" Michał Matys pisał o zadawanych przez media pytaniach o znajomości Krauzego z ówczesnym szefem rady nadzorczej PKO BP Markiem Głuchowskim, który pełnił obowiązki prezesa. Głuchowski był wspólnikiem w sopockiej kancelarii

J.K.Bielecki: Polskie spółki dla Polaków

, wedle jakich dobiera się ludzi do państwowych firm. W Polsce ok. 40 tys. ludzi zdało egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Jeżeli ktoś zdał taki egzamin np. 15 lat temu, to jest to wystarczająca rekomendacja? Moim zdaniem nie. Uczestnictwo w radzie nadzorczej nie

Energa płynie z prądem. I wymyka się z rąk politykom

rozbudowę elektrowni w Ostrołęce. - I to jest głównym problemem - ocenia Andrzej Jaworski, były szef rady nadzorczej koncernu. - Nie rozumiem tych decyzji, ponieważ brakuje nam źródeł energii. Krytycznie oceniam też zwolnienia pracowników przeprowadzane w spółce. Energa ma fatalny zarząd i nowy minister

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

nienależytym wykonaniem zamówienia; 3) jeżeli urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent naruszył zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

administracji rządowej mogą udzielać zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, jeżeli umowa ramowa to przewiduje. 3. Centralny zamawiający może dokonywać czynności, o których mowa w ust. 1, również na potrzeby innych zamawiających. 4. Prezes Rady Ministrów może wskazać

Zaginione skrzynie z majątkiem II RP

zarejestrowanych w KRS. - Proponowana nowelizacja wzmacnia kontrolę nad procesem reaktywacji spółek utworzonych przed 1 września 1939 r., przyznając sądom rejestrowym kompetencje do badania prawidłowości nabycia tytułów prawnych, akcji, udziałów, powoływania składów osobowych zarządów i rad nadzorczych tych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Art. 2a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z

Hazard stop - szczegóły planu Tuska

zarządu lub rady nadzorczej (z wyłączeniem jednoosobowych spółek Skarbu Państwa). Takie rozwiązania umożliwią kontrolę osób wchodzących w skład organów danej spółki, pozwolą ponadto kontrolować legalność środków przeznaczonych na zakup bądź objęcie akcji lub udziałów. Weryfikacja udziałowców lub

Prezes Poczty Polskiej: Ostatni list w 2025 r. Co dalej?

? - Ależ my się spotykamy. Tylko punkty widzenia mamy inne. Może powinien was pogodzić właściciel. Jakiś minister albo nawet premier - Poczta Polska jest spółką akcyjną. Rada nadzorcza i właściciel popierają nasze działania. Ponoć nie macie pieniędzy na to. aby odpowiednio dokapitalizować Bank Pocztowy

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

4 Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki Art. 14. 1. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być

Huta dla Chińczyka. Stalowa Wola szykuje się do przejęcia

sprzedawać maszyny budowlane, trzeba, niestety, tym kapitałem dysponować - Ryszard Kardasz zna Hutę na wylot. Był tu prezesem w latach 1998-2002, a od 2008 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej. Huta wyrosła w lasach niedaleko Niska, wokół niej powstało miasto - Stalowa Wola. W PRL kombinat zatrudniał

Próba ognia w Ropczycach

Zarządu ZM Ropczyce, wówczas w latach 1999-2000 szef rady nadzorczej z ramienia NFI Foksal, gdzie pracował jako dyrektor inwestycyjny. Huty, nawet jeśli nie upadały, to nie miały gotówki. Płaciły w barterze. Zamiast pieniędzy do Ropczyc trafiała stal. - Zaczęliśmy się powoli stawać przedsiębiorstwem

Otwórz oczy na świat, czyli jak inwestować pieniądze nie tylko w Polsce

dały 60-80 proc. zarobku, a średnio zysk wyniósł 40 proc. Jak więc zabrać się do otwierania swoich inwestycji na świat? Oto garść naszych rad. 1. Azja i BRIC - inwestycja w przyszłość Pierwszy krok to zróżnicowanie tej części portfela, która jest ulokowana w akcjach. Co można dorzucić do akcji lub

Arena.pl - burzliwa historia polskiego dotcomu

. Teraz, wobec własnych trudności z wyżywieniem swych spółek internetowych, w tym balansującego na granicy niewypłacalności Poland.com, Elektrim nie chciał już o niczym słyszeć. Portal na mieliźnie Pod koniec sierpnia Arena znikła z Internetu. Rada nadzorcza spółki zdymisjonowała Leszka Bogdanowicza