rada gminy

sprawdź też:

gmina

Janusz Kędracki

ARiMR odwoływała bez zgody, będzie płacić odszkodowania

ARiMR odwoływała bez zgody, będzie płacić odszkodowania

Trzech byłych kierowników biur powiatowych i były wicedyrektor oddziału pozwali do sądu ARiMR. Wszyscy są radnymi, a zostali odwołani bez wymaganej zgody rady gminy czy powiatu.

Do kolejki po mieszkanie w czynszówce niełatwo się dostać

Urzędnik odmówił ci prawa do mieszkania w gminnej czynszówce? Sprawdź, czy to było zgodne z uchwałą rady gminy, która określa zasady przydziału tego typu lokali. Zdarza się, że odprawiane z kwitkiem są osoby, którym taki lokal się należy

Kolejne opóźnienia na S69? To, niestety, możliwe

- Firma, która wygrała przetarg na kontynuację budowy drogi ekspresowej S69, prawdopodobnie wycofa się z tego przedsięwzięcia - taką informację podał starosta bielski Andrzej Płonka, który był gościem czerwcowej sesji Rady Gminy Wilkowice - informuje portal Region.info.pl.

Prawnicy czytelnikom. Jaka pomoc od gminy?

Prawnicy czytelnikom. Jaka pomoc od gminy?

prowadzeniem działalności gospodarczej za część roku 2020, zaś drugie umożliwia przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r. Powyższe rozwiązania mogą zostać wprowadzone uchwałą rady gminy i są przeznaczone

MR: Nabór wniosków o wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych potrwa do 10 VIII

strony wsparcie lokalnego rozwoju, a z drugiej firm, które realizują te inwestycje" – podkreślił. Wsparcie udzielane ma być na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody. Samorządy (gminy, powiaty

Rząd chce zwiększyć Fundusz Inwestycji Samorządowych do 12 mld zł

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Rząd chce zwiększyć zapowiadany w ub. miesiącu Fundusz Inwestycji Samorządowych z planowanych 6 mld zł do 12 mld zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań

Rząd podjął uchwałę ws. Funduszu Inwestycji Lokalnych wart. 12 mld zł

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zakładającego przekazanie 12 mld zł na inwestycje lokalne samorządów, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Z puli Funduszu 5 mld zł trafi do gmin i 1 mld zł do powiatów &ndash

Rada Społeczna ds. CPK zacznie obradować w ciągu najbliższych tygodni

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Gminy Baranów, Teresin i Wiskitki, na terenie których planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), porozumiały się w sprawie powołania Rady Społecznej. W marcu poznamy wszystkich jej członków. Pierwsze posiedzenie planowane jest w ciągu

Premier: Wybory samorządowe odbędą się 21 października

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie zorganizowania wyborów samorządowych 21 października 2018 r. "§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Organom gmin przyznano kompetencję do udostępniania danych

Rząd dopuszcza możliwość częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości

zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drugie z proponowanych rozwiązań dopuszczałoby przedłużenie, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r

NIK: Gminy powinny lepiej wspierać lokalną przedsiębiorczość

kwestionariuszowym nie utworzono komórek organizacyjnych odpowiedzialnych wprost za realizację zadań na rzecz wspierania przedsiębiorczości; - w około 48% skontrolowanych gmin komisje rady gminy nie interesowały się sprawami wspierania przedsiębiorczości. Jednakże warto tu wskazać pozytywny przykład inicjatywy

PKP PLK: Powstanie koncepcja połączenia gm. Kozienice z linią Warszawa-Radom

zakłada możliwość budowy linii, która połączy linie kolejowe nr 77 Bąkowiec - Kozienice i nr 76 Janików - Świerże Górne (przebiegające przez teren gminy Kozienice) z linią kolejową nr 8 Radom - Warszawa" - czytamy w komunikacie. Wykonanie opracowania zleci samorząd. PLK na każdym etapie będą mogły

Rząd chce, by firmy nabywały nieruchomości gminy z rozliczeniem własnych w cenie

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Rząd chce, aby przedsiębiorcy mogli nabywać nieruchomości gminne na cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie własnych nieruchomości, przekazywanych gminie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu

Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie projektu ws. Metropolii Łódzkiej

obszar i granice przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku. O ustroju związku metropolitalnego stanowiłby jego statut. Projekt i ewentualne zmiany mają podlegać uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Nadzór nad działalnością

PFR FIS nabył 49% Miejskiego Zarządu Budynków od Gminy Wałbrzych

spółki pozostanie bez zmian. Zaangażowanie FIS ograniczy się do jednego członka rady nadzorczej. Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną, MZB ma docelowo w stu procentach wrócić w ręce Gminy Wałbrzych. "Cieszymy się, że Fundusz Inwestycji Samorządowych włączył się w kolejną inwestycję, która

Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dot. standardów urbanistycznych

zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej, wskazano w informacji. "Rada gminy będzie miała podstawę prawną do określenia w uchwale większych lub mniejszych niż określone w ustawie wymaganych od

Senat skieruje do Sejmu projekt zakładający utworzenie Metropolii Łódzkiej

Rady Ministrów, które ustalałoby jego nazwę i siedzibę władz oraz obszar i granice przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku. O ustroju związku metropolitalnego stanowiłby jego statut. Projekt statutu i ewentualne jego zmiany miałyby podlegać uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów, na

MIiR: Ustawa o ułatwieniach dot. inwestycji mieszkaniowych trafiła do Senatu

w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji" - czytamy dalej. Propozycja skraca procedury, ale

Woźny: Rozszerzenie dystryb. 'Czystego Powietrza' o gminy i banki do końca roku

Gdynia, 25.06.2019 (ISBnews) - Aby zapewnić "trzecią nogę" finansowania dla programu "Czyste Powietrze" z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, planowane jest rozszerzenie systemu dystrybucji środków w ramach programu o gminy i banki, a pierwsze efekty

Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów kierunkowo przyjęła kierunkowo projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, której celem jest m.in. walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, podało Centrum

NFOŚiGW podpisał umowy na dofinansowanie lokalnego rozwoju elektromobilności

zrefunduje 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę Jaktorów w województwie mazowieckim oraz miasto Radzyń Podlaski w województwie lubelskim. "Strategia gminy Jaktorów przewiduje m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach

Rząd przyjął nowelę dot. stworzenia systemu zarządzania rozwojem kraju

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, której podstawowym celem jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju przez zintegrowanie planowania społeczno

Wild: Centralny Port Lotniczy powstanie w Stanisławowie w gminie Baranów

Solidarność i centralnego portu dla RP. Znajdą się rekomendacje co do lokalizacji, Rekomendujemy, aby CPL powstał w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów" - powiedział Wild podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Dodał, że uchwała ma zostać przedstawiona na posiedzeniu Rady Ministrów w

Emilewicz: Nowy pakiet dla mieszkalnictwa to dodatkowe 0,5 mld zł na rok do 2024

regulacyjnym, który w najbliższych tygodniach stanie się przedmiotem obrad Rady Ministrów jest. Prezentujemy dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Obejmuje on dziś przede wszystkim rozwiązania społeczne" - dodała. Jak wymieniła, są w nim instrumenty wsparcia

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Można liczyć na dużą bonifikatę

opublikują obwieszczenie o zbyciu lokalu. W tym czasie z wnioskiem o skorzystanie z pierwszeństwa nabycia mieszkania mogą się zgłosić byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania wydają prezydent lub rada gminy. Od czego zależy bonifikata O tym, czy mieszkania

Rząd przyjął nowelizację polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Główny cel projektu

Rząd przyjął nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Celem jest zobowiązanie gmin do corocznego sporządzenia sprawozdania

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

, dzięki któremu jakość powietrza w Polsce radykalnie się poprawi, a wydatki na ogrzewanie ponoszone przez Polaków będą mniejsze" - dodał pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze Piotr Woźny. W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys

Soho Development sprzeda działkę w Warszawie za 13,6 mln zł

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Soho Development wydała zgodę na dokonanie transakcji zbycia działki przez spółkę zależną Mińska Development, zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie za cenę sprzedaży nie niższą niż 13,6 mln zł, podała spółka. "Rada nadzorcza

Rząd rozpatrzy projekt dot. powiększenia Łódzkiej SSE

granic została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd województwa łódzkiego i uzyskała zgodę właściwych rady miasta i gminy" - dodano dalej.  (ISBnews)  

Rząd przyjął Program rozwoju transportu na Podtatrzu do 2030 r.

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Rząd chce poprawić dostęp do regionu

MF chce umożliwić odliczanie darowizn dla lokalnych JST od podatku od kopalin

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć w IV kw. br. projekt nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin regulacji, umożliwiającej odliczenie od tego podatku darowizn przekazanych na rzecz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego (JST), podano w

MF: Po Brexicie bez zmian w relacjach handlowych z Wlk. Brytanią do końca 2020

poprawek, ustawa trafi ponownie do Izby Gmin. Ostatecznie projekt ustawy trafi do zatwierdzenia przez królową, co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii.  Po stronie UE do zawarcia umowy konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady UE, jednak nie przewiduje się

Rząd przyjmie projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kw.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o świadczeniu dobry start - przewidujący wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na uczące się dziecko - w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Z dniem 1

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

zaliczek na podatek dochodowy. Ulga ta jednak dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że zaliczki na podatek okażą się niewspółmierne do podatku należnego za cały rok. 3. Podatek od nieruchomości, czynsze i inne wsparcie * Rady gmin dostały możliwość zwolnienia za część 2020 roku z

Pałac na sprzedaż

sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Krajowej Rady Narodowej 6. Do postępowania mogą przystąpić osoby, które: -wniosą zaliczkę w wysokości 300.000,00 zł - złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Szczegółowe informacje na temat postępowania można uzyskać w w Wydziale

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

z pierwszeństwa nabycia mieszkania mogą się zgłosić byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania wydadzą prezydent lub rada gminy. Sprzedaż mieszkań. Bonifikaty i obostrzenia O sprzedaży mieszkań decydują poszczególne samorządy. Ze zniżek przy

Rząd przyjął zmiany we wsparciu mieszkalnictwa, m.in. dopłaty do czynszu

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie

MRiRW szacuje straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę na 1,09 mld zł

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę oszacowano na 1 087,96 mln zł w 134 289 gospodarstwach rolnych - na powierzchni 1 805,5 tys. ha, wynika z danych z początku sierpnia przedłożonych Radzie Ministrów przez ministra rolnictwa i rozwoju

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni MSSE w II kw.

zaopiniowana przez zarząd województwa podkarpackiego. Zgody na włączenie terenów do strefy wyraziły właściwe rady miast i gmin, podano także. Projekt zakłada również wyłączenie ze strefy terenu w Radzyniu Podlaskim w związku z odstąpieniem przedsiębiorcy od realizacji inwestycji, na rzecz której teren

Rząd zajmie się w czwartek projektem dot. elektromobilności

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych na posiedzeniu w czwartek, 28 grudnia, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Porządek obrad posiedzenia, które ma rozpocząć się o godz. 10:00 przewiduje m.in

Rząd planuje zmiany dotyczące inwestycji w zakresie przeciwdziałania suszy

użytkowania urządzeń wodnych w celu ograniczenia skutków suszy, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2020 roku. "Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych

FSMdR FIZAN i Radom wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Radom, podano. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowanie spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Miasto Radom, które obejmie udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem koncentracji jest umożliwienie spółce MDR Radom realizacji inwestycji

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Enei powołała Tomasza Szczegielniaka na stanowisko członka zarządu ds. korporacyjnych oraz Tomasza Siwaka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, podała spółka. Ireneusz Gronostaj złożył rezygnację z członka zarządu Libet, podała spółka. Tomasz Grudziński złożył

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR nabywa 25% udziałów PEWIK Gdynia

celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w średniej wielkości miastach w Polsce. Gminy Wejherowo i Kosakowo oraz Gminy Miast Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, chcąc pozyskać finansowanie na modernizację lokalnej infrastruktury, za zgodą rad miejskich i gminnych, przeprowadziły

Tobiszowski z ME: Komitet Stały wkrótce zajmie się ustawą o elektromobilności

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów wkrótce będzie mógł zająć się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "Jeśli chodzi o projekt ustawy o elektromobilności, to konsultacje są

Mateusz Bonca ponownie powołany na prezesa Grupy Lotos

Toruniu. Od 2014 roku piastuje urząd Burmistrza Miast i Gminy Pelplin. Od 2018 roku jest Członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, a od 2017 Członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W latach 2006 - 2014 był zastępcą Dyrektora Oddziału, p/o

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) dotyczący m.in. zwiększenia jej powierzchni ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i

GUS: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wzrósł do 1598 zł/os. w 2017 r.

ogółem w 2017 r. wyniósł 1598 zł. Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny" - czytamy w komunikacie. Jak podał wcześniej Urząd, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2016 r

Ważne zmiany dla najemców mieszkań komunalnych. Czynsz może wzrosnąć

mieszkania mogą się zgłosić byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania wydają prezydent lub rada gminy. Jakie bonifikaty? Korzystny wykup mieszkania jest możliwy dzięki bonifikatom określanym przez poszczególne gminy czy miasta. To od samorządów zależy ich

Kowalczyk: Następne spotkanie z KE nt. 'Czystego powietrza' w przyszłym tygodniu

gminy zostają na zasadzie pilotażu włączone do programu. "Do tej pory zgłosiło się ponad 600 samorządów. Zadeklarowaliśmy Komisji Europejskiej, że sieć dystrybucji w ramach programu zostanie poszerzona i właśnie to czynimy" - powiedział Kowalczyk. Podkreślił, że wdrożenie pilotażu

Rząd rozszerzył Tarnobrzeską SSE o 43,7 ha m.in w Radomiu, Jaśle i Tarnobrzegu

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, na mocy którego powiększy się ona o 43,7 ha w Radomiu, Jaśle, Tarnobrzegu oraz w gminie Nowa Dęba, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "

ZE PAK chce zbudować farmę fotowoltaiczną o mocy ok. 70 MWp za ok. 200 mln zł

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) ma kierunkową zgodę rady nadzorczej na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o przewidywanej mocy około 70 MWp, podała spółka. Spodziewany koszt wybudowania farmy wraz z układem

Centrum AMRON: Specustawa mieszkaniowa utrudni gminom politykę przestrzenną

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Przewidywane przez tzw. specustawę mieszkaniową wprowadzenie dodatkowej ścieżki dojścia do pozwolenia na zabudowę (na mocy uchwały rady gminy) wprowadzi chaos w polityce przestrzennej, oceniają eksperci Centrum AMRON. Według nich, regulacje grożą m.in

GUS: Przeciętny mies. dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 1475 zł w 2016 r.

wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, podał Urząd.  (ISBnews)  

Senacka Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek do budżetu na rok 2020

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Kancelarii Senatu oraz przekazanie środków na sprawy polonijne do Kancelarii Senatu. Jednocześnie zagłosowali za propozycją przekazania dodatkowych środków z budżetu w roku przyszłym dla gmin, w których 50% powierzchni zajmują lasy bądź

Przegląd informacji ze spółek

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 21,23 mln zł straty netto w II kwartale 2020 r. przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 288,74 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 17

Zmiany w 300 plus dla ucznia. Jak starać się o dodatek na wyprawkę?

się tymi danymi, Rada Ministrów założyła, że po rozszerzeniu programu wydatki budżetu państwa na wyprawki wzrosną o 14,7 mln zł, z tego ok. 500 tys. to dodatkowe koszty obsługi systemu wypłat. W sumie w całym 2019 r. rząd na wsparcie uczniów zamierza przeznaczyć ponad 1,4 mld zł. W 2018 r. na program

Komu należy się miejsce w domu opieki? Jakie są koszty pobytu?

DDP w Polsce. Ich wysokość reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz uchwały rad miast i gmin, które te domy prowadzą. Czym się różni państwowy dom opieki od prywatnego: - Do DPS podopieczny trafia na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organ gminy lub starostę. Do placówek prywatnych nie

Bunt gmin podrzeszowskich. Czy stracimy 300 mln. z Unii?

się zasad w trakcie gry - powiedział Wojciech Wdowik, wójt gminy Świlcza. W ust wójtów i burmistrzów padła propozycja, by przesunąć podpisanie umowy w sprawie ROF do czasu zasięgnięcia opinii rad swoich gmin. - Otrzymałem od rady mandat do podpisania tego porozumienia. Ale było to w listopadzie. Od

Nie dołożą Małopolsce 20 mln zł na walkę ze smogiem. Zagrożone miliony z UE

małopolskich gmin, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie. Unia uznała "Life" za najlepszy projekt zintegrowany spośród 39 zgłoszonych z całej Europy. W piątek rada nadzorcza NFOŚiGW (podlega MŚ) zdecydowała, że nie przyzna dofinansowania. Dlaczego? Małopolscy samorządowcy nie mają

Kurtyka: Rząd zajmie się ustawą o elektromobilności w najbliższym czasie

Londyn, 20.11.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o elektromobilności został już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów i w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Ministrów, poinformował ISBnews wiceminister energii Michał Kurtyka. "Jesteśmy na końcowym etapie prac rządowych

Stały Komitet RM przyjął projekt 'Mieszkanie na start' dot. dopłat do czynszu

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy umożliwiającej pomoc państwa w pierwszych latach najmu mieszkania, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). "Program dopłat do czynszu to – obok realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych w

Rząd zapłaci część czynszu za wynajmowane mieszkanie

, minimalne warunki, których spełnienie uznaje się za potwierdzenie posiadania przez najemcę zdolności czynszowej, tj. zdolności do terminowego uiszczania czynszu w części niepokrywanej dopłatą (maksymalne parametry określi uchwała rady gminy), planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o

BIG InfoMonitor: Ściągalność alimentów może się pogorszyć w czasie pandemii

alimentów. Zaległości alimentacyjne wynoszą obecnie prawie 11,5 mld zł, a gminy współpracujące z BIG stale przekazują kolejnych dłużników. Czas pandemii nie spowodował zmniejszenia się liczby przekazywanych informacji o zaległościach alimentacyjnych przez gminy z całej Polski. W pierwszych miesiącach roku

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

internetowej znalazła się "Korekta informacji z otwarcia ofert", w której zamawiający stwierdził, że podczas otwarcia ofert podano kwotę wynikającą z uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości budżetu. Z kolei kwota podana w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej wynika z

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

tego bardzo rzadko, bo przed sprzedażą urzędnicy dokładnie sprawdzają stan prawny budynków. Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania wydaje prezydent lub rada gminy. Czytaj też: "Mieszkanie plus" do poprawki. Najbiedniejszym rząd PiS chce dopłacić do czynszu Atrakcyjne bonifikaty Wykup na

Beata Szydło powołała Wiesława Janczyka na wiceministra finansów

Warszawa, 25.03.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała posła PiS Wiesława Janczyka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów,  podał resort finansów.  "Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała posła Wiesława Janczyka na stanowisko podsekretarza

Zubelewicz z RPP: Inflacja bazowa może być impulsem do zmiany nastawienia w br.

. Członek Rady podziela opinie o prawdopodobnym odbiciu inwestycji w tym roku. "W 2017 roku spodziewać się można wzrostu poziomu inwestycji publicznych, zwłaszcza tych realizowanych przez samorządy w oparciu o środki unijne. Harmonogram ich realizacji będzie jednak zróżnicowany. Część gmin jest już

Sezon na stypendia. Sprawdź, kto proponuje wsparcie i gdzie możesz się o nie starać

wyniki w nauce i szczególne uzdolnienia. Wnioski należy składać do 10 sierpnia przez formularz dostępny na stronie Formularze.ffl.org.pl/7. Więcej na: Flms.pl (w zakładce: aktualności/konkursy/nabór do Programu stypendialnego „Z rączki do rączki”). * Stypendia wójta gminy Głogów są

Zielona Góra nie wybierze prezydenta

Połączenie miasta i liczącej 17 wsi gminy nastąpi 1 stycznia 2015 r. Zdecydował tak rząd. Do tego czasu powiększoną Zieloną Górą rządzić będzie obecny prezydent Janusz Kubicki, a zadania rady miasta przejmie osoba wyznaczona przez premiera na wniosek wojewody lubuskiego. Wybory władz miasta nie

Rząd zajmie się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w III kw.

ustawa pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych począwszy od roku 2019" - czytamy w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według Kancelarii, zaproponowane zmiany w sposobie dofinansowania zadań na drogach publicznych zarządzanych przez powiaty i gminy

Miasta podnoszą opłatę za użytkowanie wieczyste. Nawet pięciokrotnie. Emerytka płaciła 140 zł, a teraz ma 730 zł? Można się bronić

rady gminy. Jak ustaliliśmy, większość gmin już uchwaliła bonifikaty. Różnią się one tylko wielkością. Najbardziej hojna miała być Warszawa, ale już nie będzie. W ubiegły czwartek rada miasta wycofała się z 99 proc bonifikaty i przyjęła bonifikatę jak w przypadku gruntów SP, czyli maksymalnie 60 proc

BOŚ Bank: W tym tyg. istotne odczyty PMI, w Polsce dane dot. sprzedaży detal.

negatywny wpływ efektów kalendarzowych oraz efekt korekcyjny zaskakująco mocnych danych z października i listopada" - czytamy także. Analitycy BOŚ Banku oczekują, że rada EBC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, utrzymując na niezmienionym poziomie stopy procentowe. "Pomimo utrzymujących

Demografowie biją na alarm. Starzejemy się na potęgę

zmierzchu życia wieszczył nam w sobotniej „Wyborczej” dr Paweł Kubicki, ekonomista z SGH . Czy ta katastroficzna wizja jest naszą bliską przyszłością?  Niestety tak. To widać w danych. W 2016 roku tylko w 107 polskich gminach osób w wieku 65+ było więcej niż 20 proc. Według

Jak dostać miejsce w domu opieki? Państwowy DPS czy prywatny dom dla seniora? Ile to kosztuje?

całkowicie zwolnieni z opłat. Ci, którzy mają wyższe emerytury, poniosą koszt w wysokości od 10 do 40 proc. dochodów. Wysokość opłat reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz uchwały rad miast i gmin, które te domy prowadzą. Prywatny dom opieki nie zawsze droższy od DPS Oprócz zakładów publicznych warto

Rząd przedstawi program budowy 22 mostów w Polsce

, że program będzie realizowany do 2025 r.  Jaki informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, celem zaprezentowanego programu budowy mostów jest usprawnienie komunikacji w regionach i przyczynienie się do ich rozwoju gospodarczego oraz turystycznego.  "Polska to piękny kraj

Przegląd infromacji ze spółek

-produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z wartownią i pompownią oraz wykonanie wszelkich robót towarzyszących oraz prac projektowych w Jawczycach w gminie Ożarów Mazowiecki, podała spółka. Rada nadzorcza Mennicy Polskiej nie wyraziła zgody na zwiększenie zaangażowania w inwestycję kapitałową

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

muszą faktycznie mieszkać w danym lokalu. 2. Mieszkania komunalne W Polsce jest ponad 840 tys. mieszkań komunalnych, których właścicielami są miasta i gminy. To one decydują o ulgach w przypadku problemów z płatnościami, a każdy samorząd ma swoje regulacje z tym związane różniące się między sobą. Wśród

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w 

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne

PSPA: Ustawa o elektromobilności wyhamuje rozwój infrastruktury paliwowej

dystrybucyjnego (OSD), co nastąpi najpewniej w 2019 r. Na tej podstawie gminy będą miały trzy miesiące na sporządzenie szczegółowych planów rozmieszczenia punktów. Po ich zatwierdzeniu przez radę w ciągu dwóch miesięcy, gminy przekażą go OSD. Równolegle powinny ogłaszać harmonogram konkursów na operatora

MŚ będzie dyskutować nt. rozwiązań dot. gospodarki odpadami na POL-ECO SYSTEM

. Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM przewidziano udział m.in.: prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, ministra środowiska Henryka Kowalczyka, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz prezesa Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego. "

GUS: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1340 zł w 2014

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wyniósł 1340 zł w 2014 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  "Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 1386 zł/ mies. w ub.r.

przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1386 zł. Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny" - czytamy w komunikacie. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Zarząd ING Banku Śląskiego szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżenie stopy

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Przewidziano w nim zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu

Skobel z ME: Aktualizacja programu energetyki jądrowej do końca roku

końca bieżącego roku" – wskazał. Wybór miejsca pod budowę elektrowni jądrowej będzie dokonany spośród dwóch lokalizacji w województwie pomorskim: Lubiatowo-Kopalino (gmina Choczewo) oraz Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino), w których PGE EJ1 prowadzi badania środowiskowe. Czas trwania

Gminy nie chcą już dawnych zakładowych czynszówek

dzięki staraniom gminy budynki są sukcesywnie remontowane. ZBM-TBS przeznaczył do tej pory na ten cel 8 mln zł. - Po radę, jak przeprowadzić taki program, zgłaszają się do nas inne samorządy - dodaje rzecznik prasowy zabrzańskiego magistratu Sławomir Gruszka. Osobna spółka od mieszkań Na Śląsku

Ktoś nienawidzi polskich drzew?

mogły wprowadzić rady gmin na swoim terenie w drodze uchwały. W uzasadnieniu resortu czytamy, że dziś przepisy nie są dostosowane do lokalnych potrzeb gmin i ich charakteru czy poziomu zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń powietrza, albo liczby mieszkańców i poziomu ich zamożności. Dlatego ministerstwo

Rząd przyjął projekt ustawy dot. opłaty cukrowej i od alkoholi o obj. do 300 ml 

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zakłada ona wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

. Ma zapewniać użytkownikom pojazdów elektrycznych i  napędzanych gazem ziemnym informacje ułatwiające korzystanie z tych pojazdów (np. o cenach paliwa alternatywnego)" - czytamy również. Według CIR, projektowana ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref

Kalendarium ISBnews

--14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kw. 2019 --14:00: NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym w I kw. 2019   WTOREK, 2 lipca I dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --10:00: GUS opublikuje zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019

Ignitis Group ma 60 mln euro kredytu z EBI na pierwszą farmę wiatrową w Polsce

linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, w gminach Dzierzgoń i Stary Targ. Prace nad budową farmy wiatrowej rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku, a uruchomienie projektu planowane jest na wiosnę 2021 roku. Projekt ma docelowo dostarczać 300 GWh energii elektrycznej, zaopatrując potencjalnie około 75 000

Polityka a rynek nieruchomości. Decyzje Premiera w sprawie programu Mieszkanie Plus

Kto wie, czy nie kluczowe w realizacji tego planu mogą być tegoroczne wybory samorządowe. A to dlatego, że jeśli w wielu gminach okażą się one dla PiS zwycięskie, wówczas gwałtownie wzrośnie ich zaangażowanie w programie Mieszkanie Plus. A to właśnie od gmin zależy tak naprawdę jego sukces

Bydgoszcz i Lublin mają kredyty z EBI na modernizację sieci dystrybucji energii

. Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. - KPEC) kredytu w wysokości 100 mln zł (23,2 mln euro) na sfinansowanie modernizacji miejskiej sieci centralnego ogrzewania i części systemu wytwarzania energii. W korzyściach będą także partycypować cztery sąsiednie gminy

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

samorządu terytorialnego obrad, sesji, posiedzeń czy zgromadzeń, a także możliwością podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie . Senat poparł rozwiązanie, zgodnie z którym rady gmin będą mogły podejmować uchwały dotyczące obniżenia podatku od

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

. Powyższe rozwiązania mogą zostać wprowadzone uchwałą rady gminy i są przeznaczone dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią COVID-19. Rada gminy określa w uchwale, jakie grupy przedsiębiorców będą

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT, podało Centrum Informacyjne Rząd

rada gminy

Rada gminy - organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiejart. 15.2 Ustawa o samorządzie gminnym (często spotykana nazwa to rada miasta); w gminach wiejskich nosi nazwę rady gminy, a w gminach miejsko-wiejskich rady miasta i gminy.W gminach liczących do 20.000 mieszkańców rada gminy jest

więcej o rada gminy na pl.wikipedia.org