rada gminy

sprawdź też:

gmina

Janusz Kędracki

ARiMR odwoływała bez zgody, będzie płacić odszkodowania

ARiMR odwoływała bez zgody, będzie płacić odszkodowania

Trzech byłych kierowników biur powiatowych i były wicedyrektor oddziału pozwali do sądu ARiMR. Wszyscy są radnymi, a zostali odwołani bez wymaganej zgody rady gminy czy powiatu.

Do kolejki po mieszkanie w czynszówce niełatwo się dostać

Urzędnik odmówił ci prawa do mieszkania w gminnej czynszówce? Sprawdź, czy to było zgodne z uchwałą rady gminy, która określa zasady przydziału tego typu lokali. Zdarza się, że odprawiane z kwitkiem są osoby, którym taki lokal się należy

Kolejne opóźnienia na S69? To, niestety, możliwe

- Firma, która wygrała przetarg na kontynuację budowy drogi ekspresowej S69, prawdopodobnie wycofa się z tego przedsięwzięcia - taką informację podał starosta bielski Andrzej Płonka, który był gościem czerwcowej sesji Rady Gminy Wilkowice - informuje portal Region.info.pl.

Rada Społeczna ds. CPK zacznie obradować w ciągu najbliższych tygodni

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Gminy Baranów, Teresin i Wiskitki, na terenie których planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), porozumiały się w sprawie powołania Rady Społecznej. W marcu poznamy wszystkich jej członków. Pierwsze posiedzenie planowane jest w ciągu

Premier: Wybory samorządowe odbędą się 21 października

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie zorganizowania wyborów samorządowych 21 października 2018 r. "§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Organom gmin przyznano kompetencję do udostępniania danych

PKP PLK: Powstanie koncepcja połączenia gm. Kozienice z linią Warszawa-Radom

zakłada możliwość budowy linii, która połączy linie kolejowe nr 77 Bąkowiec - Kozienice i nr 76 Janików - Świerże Górne (przebiegające przez teren gminy Kozienice) z linią kolejową nr 8 Radom - Warszawa" - czytamy w komunikacie. Wykonanie opracowania zleci samorząd. PLK na każdym etapie będą mogły

NIK: Gminy powinny lepiej wspierać lokalną przedsiębiorczość

kwestionariuszowym nie utworzono komórek organizacyjnych odpowiedzialnych wprost za realizację zadań na rzecz wspierania przedsiębiorczości; - w około 48% skontrolowanych gmin komisje rady gminy nie interesowały się sprawami wspierania przedsiębiorczości. Jednakże warto tu wskazać pozytywny przykład inicjatywy

PFR FIS nabył 49% Miejskiego Zarządu Budynków od Gminy Wałbrzych

spółki pozostanie bez zmian. Zaangażowanie FIS ograniczy się do jednego członka rady nadzorczej. Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną, MZB ma docelowo w stu procentach wrócić w ręce Gminy Wałbrzych. "Cieszymy się, że Fundusz Inwestycji Samorządowych włączył się w kolejną inwestycję, która

Sejm przyjął specustawę mieszkaniową dot. standardów urbanistycznych

zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej, wskazano w informacji. "Rada gminy będzie miała podstawę prawną do określenia w uchwale większych lub mniejszych niż określone w ustawie wymaganych od

Woźny: Rozszerzenie dystryb. 'Czystego Powietrza' o gminy i banki do końca roku

Gdynia, 25.06.2019 (ISBnews) - Aby zapewnić "trzecią nogę" finansowania dla programu "Czyste Powietrze" z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, planowane jest rozszerzenie systemu dystrybucji środków w ramach programu o gminy i banki, a pierwsze efekty

MIiR: Ustawa o ułatwieniach dot. inwestycji mieszkaniowych trafiła do Senatu

w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji" - czytamy dalej. Propozycja skraca procedury, ale

NFOŚiGW podpisał umowy na dofinansowanie lokalnego rozwoju elektromobilności

zrefunduje 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez gminę Jaktorów w województwie mazowieckim oraz miasto Radzyń Podlaski w województwie lubelskim. "Strategia gminy Jaktorów przewiduje m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach

Rząd przyjął nowelę dot. stworzenia systemu zarządzania rozwojem kraju

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, której podstawowym celem jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania rozwojem kraju przez zintegrowanie planowania społeczno

Rząd przyjął nowelizację polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Główny cel projektu

Wild: Centralny Port Lotniczy powstanie w Stanisławowie w gminie Baranów

Solidarność i centralnego portu dla RP. Znajdą się rekomendacje co do lokalizacji, Rekomendujemy, aby CPL powstał w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów" - powiedział Wild podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Dodał, że uchwała ma zostać przedstawiona na posiedzeniu Rady Ministrów w

Soho Development sprzeda działkę w Warszawie za 13,6 mln zł

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Soho Development wydała zgodę na dokonanie transakcji zbycia działki przez spółkę zależną Mińska Development, zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie za cenę sprzedaży nie niższą niż 13,6 mln zł, podała spółka. "Rada nadzorcza

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

, dzięki któremu jakość powietrza w Polsce radykalnie się poprawi, a wydatki na ogrzewanie ponoszone przez Polaków będą mniejsze" - dodał pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze Piotr Woźny. W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości poniżej 100 tys

MF: Po Brexicie bez zmian w relacjach handlowych z Wlk. Brytanią do końca 2020

poprawek, ustawa trafi ponownie do Izby Gmin. Ostatecznie projekt ustawy trafi do zatwierdzenia przez królową, co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii.  Po stronie UE do zawarcia umowy konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady UE, jednak nie przewiduje się

Rząd przyjął nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Celem jest zobowiązanie gmin do corocznego sporządzenia sprawozdania

MF chce umożliwić odliczanie darowizn dla lokalnych JST od podatku od kopalin

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć w IV kw. br. projekt nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin regulacji, umożliwiającej odliczenie od tego podatku darowizn przekazanych na rzecz lokalnych jednostek samorządu terytorialnego (JST), podano w

Rząd rozpatrzy projekt dot. powiększenia Łódzkiej SSE

granic została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd województwa łódzkiego i uzyskała zgodę właściwych rady miasta i gminy" - dodano dalej.  (ISBnews)  

Rząd przyjmie projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kw.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o świadczeniu dobry start - przewidujący wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na uczące się dziecko - w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Z dniem 1

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

z pierwszeństwa nabycia mieszkania mogą się zgłosić byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania wydadzą prezydent lub rada gminy. Sprzedaż mieszkań. Bonifikaty i obostrzenia O sprzedaży mieszkań decydują poszczególne samorządy. Ze zniżek przy

MRiRW szacuje straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę na 1,09 mld zł

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę oszacowano na 1 087,96 mln zł w 134 289 gospodarstwach rolnych - na powierzchni 1 805,5 tys. ha, wynika z danych z początku sierpnia przedłożonych Radzie Ministrów przez ministra rolnictwa i rozwoju

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni MSSE w II kw.

zaopiniowana przez zarząd województwa podkarpackiego. Zgody na włączenie terenów do strefy wyraziły właściwe rady miast i gmin, podano także. Projekt zakłada również wyłączenie ze strefy terenu w Radzyniu Podlaskim w związku z odstąpieniem przedsiębiorcy od realizacji inwestycji, na rzecz której teren

Pałac na sprzedaż

sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Krajowej Rady Narodowej 6. Do postępowania mogą przystąpić osoby, które: -wniosą zaliczkę w wysokości 300.000,00 zł - złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach. Szczegółowe informacje na temat postępowania można uzyskać w w Wydziale

Rząd zajmie się w czwartek projektem dot. elektromobilności

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych na posiedzeniu w czwartek, 28 grudnia, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Porządek obrad posiedzenia, które ma rozpocząć się o godz. 10:00 przewiduje m.in

FSMdR FIZAN i Radom wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Radom, podano. Koncentracja będzie polegała na dokapitalizowanie spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez Fundusz oraz przez Miasto Radom, które obejmie udziały w zamian za wniesioną aportem nieruchomość. Celem koncentracji jest umożliwienie spółce MDR Radom realizacji inwestycji

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR nabywa 25% udziałów PEWIK Gdynia

celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w średniej wielkości miastach w Polsce. Gminy Wejherowo i Kosakowo oraz Gminy Miast Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa, chcąc pozyskać finansowanie na modernizację lokalnej infrastruktury, za zgodą rad miejskich i gminnych, przeprowadziły

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) dotyczący m.in. zwiększenia jej powierzchni ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i

Mateusz Bonca ponownie powołany na prezesa Grupy Lotos

Toruniu. Od 2014 roku piastuje urząd Burmistrza Miast i Gminy Pelplin. Od 2018 roku jest Członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, a od 2017 Członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W latach 2006 - 2014 był zastępcą Dyrektora Oddziału, p/o

Tobiszowski z ME: Komitet Stały wkrótce zajmie się ustawą o elektromobilności

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów wkrótce będzie mógł zająć się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "Jeśli chodzi o projekt ustawy o elektromobilności, to konsultacje są

Ważne zmiany dla najemców mieszkań komunalnych. Czynsz może wzrosnąć

mieszkania mogą się zgłosić byli właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania wydają prezydent lub rada gminy. Jakie bonifikaty? Korzystny wykup mieszkania jest możliwy dzięki bonifikatom określanym przez poszczególne gminy czy miasta. To od samorządów zależy ich

Kowalczyk: Następne spotkanie z KE nt. 'Czystego powietrza' w przyszłym tygodniu

gminy zostają na zasadzie pilotażu włączone do programu. "Do tej pory zgłosiło się ponad 600 samorządów. Zadeklarowaliśmy Komisji Europejskiej, że sieć dystrybucji w ramach programu zostanie poszerzona i właśnie to czynimy" - powiedział Kowalczyk. Podkreślił, że wdrożenie pilotażu

GUS: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wzrósł do 1598 zł/os. w 2017 r.

ogółem w 2017 r. wyniósł 1598 zł. Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny" - czytamy w komunikacie. Jak podał wcześniej Urząd, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2016 r

ZE PAK chce zbudować farmę fotowoltaiczną o mocy ok. 70 MWp za ok. 200 mln zł

Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) ma kierunkową zgodę rady nadzorczej na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o przewidywanej mocy około 70 MWp, podała spółka. Spodziewany koszt wybudowania farmy wraz z układem

Komu należy się miejsce w domu opieki? Jakie są koszty pobytu?

DDP w Polsce. Ich wysokość reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz uchwały rad miast i gmin, które te domy prowadzą. Czym się różni państwowy dom opieki od prywatnego: - Do DPS podopieczny trafia na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organ gminy lub starostę. Do placówek prywatnych nie

Zmiany w 300 plus dla ucznia. Jak starać się o dodatek na wyprawkę?

się tymi danymi, Rada Ministrów założyła, że po rozszerzeniu programu wydatki budżetu państwa na wyprawki wzrosną o 14,7 mln zł, z tego ok. 500 tys. to dodatkowe koszty obsługi systemu wypłat. W sumie w całym 2019 r. rząd na wsparcie uczniów zamierza przeznaczyć ponad 1,4 mld zł. W 2018 r. na program

Centrum AMRON: Specustawa mieszkaniowa utrudni gminom politykę przestrzenną

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Przewidywane przez tzw. specustawę mieszkaniową wprowadzenie dodatkowej ścieżki dojścia do pozwolenia na zabudowę (na mocy uchwały rady gminy) wprowadzi chaos w polityce przestrzennej, oceniają eksperci Centrum AMRON. Według nich, regulacje grożą m.in

Rząd rozszerzył Tarnobrzeską SSE o 43,7 ha m.in w Radomiu, Jaśle i Tarnobrzegu

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, na mocy którego powiększy się ona o 43,7 ha w Radomiu, Jaśle, Tarnobrzegu oraz w gminie Nowa Dęba, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "

GUS: Przeciętny mies. dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 1475 zł w 2016 r.

wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, podał Urząd.  (ISBnews)  

Rząd zapłaci część czynszu za wynajmowane mieszkanie

, minimalne warunki, których spełnienie uznaje się za potwierdzenie posiadania przez najemcę zdolności czynszowej, tj. zdolności do terminowego uiszczania czynszu w części niepokrywanej dopłatą (maksymalne parametry określi uchwała rady gminy), planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o

Stały Komitet RM przyjął projekt 'Mieszkanie na start' dot. dopłat do czynszu

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy umożliwiającej pomoc państwa w pierwszych latach najmu mieszkania, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). "Program dopłat do czynszu to – obok realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych w

Kurtyka: Rząd zajmie się ustawą o elektromobilności w najbliższym czasie

Londyn, 20.11.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o elektromobilności został już zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów i w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Ministrów, poinformował ISBnews wiceminister energii Michał Kurtyka. "Jesteśmy na końcowym etapie prac rządowych

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

internetowej znalazła się "Korekta informacji z otwarcia ofert", w której zamawiający stwierdził, że podczas otwarcia ofert podano kwotę wynikającą z uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości budżetu. Z kolei kwota podana w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej wynika z

BOŚ Bank: W tym tyg. istotne odczyty PMI, w Polsce dane dot. sprzedaży detal.

negatywny wpływ efektów kalendarzowych oraz efekt korekcyjny zaskakująco mocnych danych z października i listopada" - czytamy także. Analitycy BOŚ Banku oczekują, że rada EBC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, utrzymując na niezmienionym poziomie stopy procentowe. "Pomimo utrzymujących

Miasta podnoszą opłatę za użytkowanie wieczyste. Nawet pięciokrotnie. Emerytka płaciła 140 zł, a teraz ma 730 zł? Można się bronić

rady gminy. Jak ustaliliśmy, większość gmin już uchwaliła bonifikaty. Różnią się one tylko wielkością. Najbardziej hojna miała być Warszawa, ale już nie będzie. W ubiegły czwartek rada miasta wycofała się z 99 proc bonifikaty i przyjęła bonifikatę jak w przypadku gruntów SP, czyli maksymalnie 60 proc

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

tego bardzo rzadko, bo przed sprzedażą urzędnicy dokładnie sprawdzają stan prawny budynków. Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania wydaje prezydent lub rada gminy. Czytaj też: "Mieszkanie plus" do poprawki. Najbiedniejszym rząd PiS chce dopłacić do czynszu Atrakcyjne bonifikaty Wykup na

Sezon na stypendia. Sprawdź, kto proponuje wsparcie i gdzie możesz się o nie starać

wyniki w nauce i szczególne uzdolnienia. Wnioski należy składać do 10 sierpnia przez formularz dostępny na stronie Formularze.ffl.org.pl/7. Więcej na: Flms.pl (w zakładce: aktualności/konkursy/nabór do Programu stypendialnego „Z rączki do rączki”). * Stypendia wójta gminy Głogów są

Rząd zajmie się projektem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w III kw.

ustawa pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych począwszy od roku 2019" - czytamy w informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według Kancelarii, zaproponowane zmiany w sposobie dofinansowania zadań na drogach publicznych zarządzanych przez powiaty i gminy

MŚ będzie dyskutować nt. rozwiązań dot. gospodarki odpadami na POL-ECO SYSTEM

. Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM przewidziano udział m.in.: prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, ministra środowiska Henryka Kowalczyka, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz prezesa Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego. "

Nie dołożą Małopolsce 20 mln zł na walkę ze smogiem. Zagrożone miliony z UE

małopolskich gmin, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie. Unia uznała "Life" za najlepszy projekt zintegrowany spośród 39 zgłoszonych z całej Europy. W piątek rada nadzorcza NFOŚiGW (podlega MŚ) zdecydowała, że nie przyzna dofinansowania. Dlaczego? Małopolscy samorządowcy nie mają

Rząd przyjął projekty przyspieszających załatwianie spraw urzędowych

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne

Demografowie biją na alarm. Starzejemy się na potęgę

zmierzchu życia wieszczył nam w sobotniej „Wyborczej” dr Paweł Kubicki, ekonomista z SGH . Czy ta katastroficzna wizja jest naszą bliską przyszłością?  Niestety tak. To widać w danych. W 2016 roku tylko w 107 polskich gminach osób w wieku 65+ było więcej niż 20 proc. Według

Rząd przedstawi program budowy 22 mostów w Polsce

, że program będzie realizowany do 2025 r.  Jaki informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, celem zaprezentowanego programu budowy mostów jest usprawnienie komunikacji w regionach i przyczynienie się do ich rozwoju gospodarczego oraz turystycznego.  "Polska to piękny kraj

Zubelewicz z RPP: Inflacja bazowa może być impulsem do zmiany nastawienia w br.

. Członek Rady podziela opinie o prawdopodobnym odbiciu inwestycji w tym roku. "W 2017 roku spodziewać się można wzrostu poziomu inwestycji publicznych, zwłaszcza tych realizowanych przez samorządy w oparciu o środki unijne. Harmonogram ich realizacji będzie jednak zróżnicowany. Część gmin jest już

Bunt gmin podrzeszowskich. Czy stracimy 300 mln. z Unii?

się zasad w trakcie gry - powiedział Wojciech Wdowik, wójt gminy Świlcza. W ust wójtów i burmistrzów padła propozycja, by przesunąć podpisanie umowy w sprawie ROF do czasu zasięgnięcia opinii rad swoich gmin. - Otrzymałem od rady mandat do podpisania tego porozumienia. Ale było to w listopadzie. Od

Beata Szydło powołała Wiesława Janczyka na wiceministra finansów

Warszawa, 25.03.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała posła PiS Wiesława Janczyka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów,  podał resort finansów.  "Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała posła Wiesława Janczyka na stanowisko podsekretarza

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w 

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, przedłożony przez ministra inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Przewidziano w nim zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu

Zielona Góra nie wybierze prezydenta

Połączenie miasta i liczącej 17 wsi gminy nastąpi 1 stycznia 2015 r. Zdecydował tak rząd. Do tego czasu powiększoną Zieloną Górą rządzić będzie obecny prezydent Janusz Kubicki, a zadania rady miasta przejmie osoba wyznaczona przez premiera na wniosek wojewody lubuskiego. Wybory władz miasta nie

Kalendarium ISBnews

--14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za I kw. 2019 --14:00: NBP poda dane o zadłużeniu zagranicznym w I kw. 2019   WTOREK, 2 lipca I dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --10:00: GUS opublikuje zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019

PSPA: Ustawa o elektromobilności wyhamuje rozwój infrastruktury paliwowej

dystrybucyjnego (OSD), co nastąpi najpewniej w 2019 r. Na tej podstawie gminy będą miały trzy miesiące na sporządzenie szczegółowych planów rozmieszczenia punktów. Po ich zatwierdzeniu przez radę w ciągu dwóch miesięcy, gminy przekażą go OSD. Równolegle powinny ogłaszać harmonogram konkursów na operatora

Skobel z ME: Aktualizacja programu energetyki jądrowej do końca roku

końca bieżącego roku" – wskazał. Wybór miejsca pod budowę elektrowni jądrowej będzie dokonany spośród dwóch lokalizacji w województwie pomorskim: Lubiatowo-Kopalino (gmina Choczewo) oraz Żarnowiec (gminy Krokowa i Gniewino), w których PGE EJ1 prowadzi badania środowiskowe. Czas trwania

Polityka a rynek nieruchomości. Decyzje Premiera w sprawie programu Mieszkanie Plus

Kto wie, czy nie kluczowe w realizacji tego planu mogą być tegoroczne wybory samorządowe. A to dlatego, że jeśli w wielu gminach okażą się one dla PiS zwycięskie, wówczas gwałtownie wzrośnie ich zaangażowanie w programie Mieszkanie Plus. A to właśnie od gmin zależy tak naprawdę jego sukces

GUS: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1340 zł w 2014

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wyniósł 1340 zł w 2014 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  "Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

. Ma zapewniać użytkownikom pojazdów elektrycznych i  napędzanych gazem ziemnym informacje ułatwiające korzystanie z tych pojazdów (np. o cenach paliwa alternatywnego)" - czytamy również. Według CIR, projektowana ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia przez rady gmin stref

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 1386 zł/ mies. w ub.r.

przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r. wyniósł 1386 zł. Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny" - czytamy w komunikacie. (ISBnews)  

MIR: Rząd przyjął projekt ustawy o dostępności, powstanie Fundusz Dostępności

możliwością częściowego umorzenia) albo dotacji na częściową spłatę kapitału lub odsetek od pożyczek i kredytów udzielanych ze środków innych niż środki funduszu, czytamy także. Rządowym koordynatorem dostępności będzie Minister Inwestycji i Rozwoju. Wesprze go Rada Dostępności, która będzie

Gminy nie chcą już dawnych zakładowych czynszówek

dzięki staraniom gminy budynki są sukcesywnie remontowane. ZBM-TBS przeznaczył do tej pory na ten cel 8 mln zł. - Po radę, jak przeprowadzić taki program, zgłaszają się do nas inne samorządy - dodaje rzecznik prasowy zabrzańskiego magistratu Sławomir Gruszka. Osobna spółka od mieszkań Na Śląsku

VI Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-26 września w Białymstoku

inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe, Werner Bumeder, wicestarosta powiatu Dingolfing-Landau (Niemcy), Wojciech Dąbrowski, prezes Edpol, Leszek Dec, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego, Krzysztof Iwaniuk, wójt Gminy Terespol, Cezary

Ktoś nienawidzi polskich drzew?

mogły wprowadzić rady gmin na swoim terenie w drodze uchwały. W uzasadnieniu resortu czytamy, że dziś przepisy nie są dostosowane do lokalnych potrzeb gmin i ich charakteru czy poziomu zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń powietrza, albo liczby mieszkańców i poziomu ich zamożności. Dlatego ministerstwo

Kalendarium ISBnews

  WTOREK, 17 grudnia Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej --12:00: Lunch prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej: „Opieka farmaceutyczna w szpitalu – czyli jak to robią hiszpańscy farmaceuci?" (ISBnews)

Kalendarium ISBnews

prasowa członków rządowej Rady ds. Innowacyjności z udziałem: Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju, Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, Pawła

Rząd liczy na 110-251 mln zł dodatkowych dochodów/ rok dzięki noweli o akcyzie

energetycznymi, • uszczelnieniem sfery obrotu suszem tytoniowym, • uszczelnieniem rynku paliw opałowych i żeglugowych podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, • koniecznością implementacji postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2019/475 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniającej dyrektywę

NIK: Dochody ze stref płatnego parkowania przewyższają wydatki na ten cel

, wydawanie abonamentów dla uprawnionych oraz rozliczenia z administratorem strefy, podano. Przepisy dotyczące tworzenia stref płatnego parkowania obowiązują od listopada 2003 r. w niemal niezmienionym kształcie. Mimo to uchwały gmin w sprawie SPP wciąż budzą liczne wątpliwości, wielokrotnie rozstrzygane

KE: UE kończy przygotowania na wypadek 'twardego Brexitu', możliwego 12 IV

, przesunąć termin wystąpienia Wielkiej Brytanii na dzień 22 maja 2019 r., pod warunkiem, że najpóźniej do 29 marca 2019 r. Izba Gmin zatwierdzi umowę o wystąpieniu. Jeżeli do tego czasu Izba Gmin nie przegłosuje umowy o wystąpieniu, Rada Europejska zgodziła się na przedłużenie tego terminu do 12

Jeśli pozytywne nastroje utrzymają się, WIG20 może zmierzać w kierunku 2200 pkt

. Tym samym w przypadku utrzymania się pozytywnych nastrojów, droga w kierunku 2200 pkt może być otwarta. Na nastroje inwestorów w tym tygodniu będą wpływać przede wszystkim oczekiwania względem najbliższych posiedzeń banków centralnych. Jutrzejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tym przypadku

Konsorcjum ARP i Rafako wystartowało w konkursie NCBR na opracowanie e-autobusu

część wdrożeniową. "Jednym z ważnych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wsparcie programu elektromobilności, między innymi poprzez projektowanie i produkcję polskich pojazdów elektrycznych. ARP S.A. jako spółka w bezpośrednim nadzorze prezesa Rady Ministrów włącza się w

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

przewozach taksówkami zostanie zniesiona możliwość wprowadzenia - przez radę gminy liczącej powyżej 100 tys. osób - obowiązku szkolenia oraz egzaminu z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy lub kierowcy przez niego

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT, podało Centrum Informacyjne Rząd

Przegląd informacji ze spółek

gminie Miedźna na Śląsku i w II połowie 2020 r. wydobywany tam metan skieruje do lokalnej sieci gazowniczej, poinformował prezes Piotr Woźniak. Grupa Lotos podpisała umowę z Pomorskim Klubem Hokejowym 2014 i wesprze klub jako sponsor tytularny, podała spółka. Umowa obowiązuje do końca sezonu 2019/2020

MIB: Nowe kryteria oceny wniosków samorządów na inwestycje drogowe

Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Dodatkowo, w ramach nowego kryterium "Bezpieczeństwo ruchu drogowego", punktowane będą inwestycje na obszarach, na których występuje najwyższe ryzyko wystąpienia wypadku drogowego. Resort wskazał, że zmiany te wprowadza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w

NIK: Potrzebna lepsza ochrona społeczności lokalnych w zw. z farmami wiatrowymi

procedowania w sprawach dotyczących bezpośrednio ich interesu prawnego powinny być poddane sankcjom o charakterze dyscyplinującym. - ustalanie uchwałą rady gminy zasad i trybu konsultacji w sprawie inwestycji budowy elektrowni wiatrowych; - wprowadzenia opłaty za "korzystanie z krajobrazu"

Wybory w UK. Dane z Azji

Wybory w Wielkiej Brytanii Przyspieszone wybory do Izby Gmin odbywają się dzisiaj a wyniki będą znane najprawdopodobniej już jutro. Lokale zamykane są o 22:00 czasu lokalnego, czyli 23:00 w Polsce. Głosowanie przy otwartych rynkach ma swoje wady, między innymi zwiększoną zmienność wraz

Koniec użytkowania wieczystego. Od stycznia rząd dopłaci też do czynszu wynajmowanego mieszkania

lokatorskie prawo do lokalu i nie mogą być najemcami mieszkania komunalnego. Nabór chętnych do otrzymania wsparcia będą prowadzić gminy. Ale – jak zaznacza ustawa – nie będą mogły umieszczać najemców korzystających z dopłat w lokalach komunalnych, które już dziś mają niewielki czynsz, bo są

PSE mogą rozpocząć budowę linię pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami

rozpoczęciem fizycznych prac przedstawiciele inwestora i wykonawcy robót budowlanych poinformują poszczególne Rady Gmin o harmonogramie i sposobie prowadzenia prac. "Przede wszystkim uzgodnione zostaną zasady dostępu do poszczególnych nieruchomości, składowania materiałów oraz korzystania z lokalnych

PiS wycofuje się ze zmiany zasad wyliczania emerytury minimalnej. Kobiety mogą odetchnąć

ustawy o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych trafił już do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nowe prawo ma obwiązywać już od 1 listopada. Reforma dotknie 15,8 mln Polaków, którzy łącznie odłożyli w OFE 162 mld zł. Rządowi zależy na czasie, bo potrzebuje pieniędzy z opłaty przekształceniowej na

PiS przyssał się do KGHM. "Czyszczenie do poziomu sprzątaczek"

miejskiej. Jego zastępcą został Zdzisław Rojowski , człowiek wskazany przez wpływową w regionie minister Elżbietę Witek. Do rady nadzorczej Pol-Miedź Transu weszli zaś: kandydat na posła z listy PiS Andrzej Potycz i radny PiS w gminie Legnickie Pole Adam Babuśka . Koledzy prezesa Skóry z sejmiku województwa

Ideologia czy ekonomia? Świętokrzyskie gminy nie chcą uchodźców

Uchwałę o "możliwości przyjęcia uchodźców" podjęła wczoraj na nadzwyczajnej sesji Rada Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprzeciwiające się temu stanowisko przeszło jednogłośnie. - To wyraz całej społeczności. Poparcie opozycji w radzie miasta świadczy o tym, że taki był oczekiwany

ME skierowało do konsultacji ustawę o elektromobilności i paliwach alternat.

infrastruktury ładowania w 32 gminach, zwolnienia finansowe dla firm i ułatwienia dla kierowców poruszających się samochodami elektrycznymi. Konsultacje mają potrwać do końca maja. "Kierujemy do konsultacji projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, konstytucję dla nowo tworzonego rynku

Prezydent podpisał projekt ustawy dot. dopłat do czynszu

. U. z 2018 r. poz. 1270)" - czytamy także. Rada gminy w drodze uchwały (stanowiącej akt prawa miejscowego) określa kryteria pierwszeństwa, na podstawie których odbywa się nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową. Ustawa zawiera przepisy regulujące zasady

Zamieszanie z "Rodziną 500 plus". Gminy będą miały duży problem z GIODO? Ministerstwo uspokaja

przez to, że we wniosku rodzice będą musieli wypełnić rubryki dotyczące ewentualnego stopnia niepełnosprawności dziecka. Informacje o zdrowiu to właśnie dane wrażliwe. Czytasz na smartfonie? Plik znajdziesz pod tym linkiem Proces rejestracji takiego zbioru trwa około dwóch miesięcy. Gmin, które będą

Rząd rozszerzył Legnicką SSE o ponad 551,35 ha

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zdecydowała o rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty położone w województwach dolnośląskim i lubuskim, których łączna powierzchnia wynosi ponad 551,35 ha, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Przewidziano

Lewiatan: Polacy czują się bezpiecznie w miejscach użyteczności publicznej

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Większość respondentów czuje się bezpiecznie w miejscach użyteczności publicznej - najbezpieczniej w urzędach miasta lub gminy (84%), wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia , na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Konfederacja

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa (wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika), która przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją

Dla GPW ważniejsze dziś są geopolityka i oczekiwania inflacyjne

. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe perypetie w Izbie Gmin i podziały wśród Brytyjczyków, można założyć, że w obecnym kształcie Parlament nie będzie w stanie podjąć wiążących decyzji. Dla polskiego rynku ważniejsze od eurowyborów mogą być echa wypowiedzi członka Rady Polityki Pieniężnej Kamila

Kalendarium ISBnews

:  PGE Energia Odnawialna i Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" uroczyste podpisanie listu intencyjnego ws. budowy elektrownie fotowoltaicznej   --12:00: Konferencja prasowa PSG dot. gazyfikacji gminy Lisewo w województwie kujawsko - pomorskim 

Przegląd informacji ze spółek

. i PHN SPV 21 Sp. z o.o. podpisały umowę joint venture z Hillwood Polska oraz HE Dutch II B.V. w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach należących do grupy kapitałowej PHN w gminie Świebodzin, podała spółka. Rada nadzorcza Asseco

rada gminy

Rada gminy - organ stanowiący i kontrolny gminy. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiejart. 15.2 Ustawa o samorządzie gminnym (często spotykana nazwa to rada miasta); w gminach wiejskich nosi nazwę rady gminy, a w gminach miejsko-wiejskich rady miasta i gminy.W gminach liczących do 20.000 mieszkańców rada gminy jest

więcej o rada gminy na pl.wikipedia.org