rada ekonomiczna

Aleksandra Gruszczyńska

Emerytowani górnicy się niecierpliwią. Czekają na wypłatę deputatów węglowych

Emerytowani górnicy się niecierpliwią. Czekają na wypłatę deputatów węglowych

W środę rządowy projekt dotyczący wypłaty dodatkowych świadczeń dla emerytowanych górników miał trafić pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Związkowcy chcą, by ich żądania dotyczące wypłaty deputatów węglowych też były w nim uwzględnione, i grożą protestami.

KERM zaczął pracę. Utrzymanie deficytu w ryzach priorytetem

20 ustaw ważnych dla biznesu rozpatrzy jeszcze w tym roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.

Wicepremier Morawiecki wygrał z resortem pracy. Pieniądze z OFE pójdą na nasze konta

75 proc. pieniędzy zgromadzonych w OFE zostanie przeniesione na nasze indywidualne konta emerytalne - w czwartek Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował przyjęcie pomysłu wicepremiera Mateusza Morawieckiego na zmiany w OFE. Pod rekomendowanym dokumentem podpisane jest Ministerstwo Pracy, które wcześniej chciało przenieść całość naszych oszczędności do państwowego funduszu.

Rada Gospodarcza o reformie OFE

, podobnie jak reklamy sugerujące "emerytury na Karaibach" dzięki OFE. - Z ekonomicznego punktu widzenia cała składka trafiająca do publicznego systemu emerytalnego (dziś 19,52 proc.) stanowi i zawsze stanowiła rodzaj podatku. Indywidualne konta emerytalne - zarówno w ZUS, jak w OFE - służą głównie

Ameryce może grozić podwyżka podatków

Timothy Geithner i szef Narodowej Rady Ekonomicznej Larry Summers - ogłosili w niedzielę, że największy kryzys, jaki dotknął USA od czasów II wojny światowej dobiega końca. Ale to jeszcze jednak nie jest powrót dobrej koniunktury. "Jeśli chcemy, żeby gospodarka zaczęła rosnąć, musimy uświadomić

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na członka RPP

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda powołał swojego doradcę Cezarego Kochalskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP), podała Kancelaria Prezydenta RP. "Bardzo serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że mogłem powierzyć panu profesorowi to niezwykle ważne

KERM podjął decyzję w sprawie podatku katastralnego

Zmieni się podatek od nieruchomości - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Zmieni się podatek od nieruchomości - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o podatkach i

Prezydent powoła Cezarego Kochalskiego na członka RPP - prasa

ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, podano także. W skład Rady wchodzą przewodniczący Rady, którym jest prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat. Członkowie RPP powoływani są na 6 lat

Byle człowiek w spółce był "nasz"

Opinia publiczna niewiele wie o tym, jak są zarządzane spółki kontrolowane przez państwo. Czy przynoszą zyski, czy może straty, czy ich wartość rośnie, czy spada? Do opinii publicznej nie docierają informacje o tym, że wiele państwowych lub półpaństwowych spółek przez lata przynosi straty lub korzys

MR: Andrzej Gut-Mostowy został pełnomocnikiem rządu ds. promocji polskiej marki

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał Andrzeja Gut-Mostowego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, podało Ministerstwo Rozwoju. Andrzej Gut-Mostowy jest absolwentem Uniwersytetu

FPP i CALPE: Rolę koordynatora OSR trzeba wzmocnić, mógłby go powoływać premier

regulacje, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Według nich, nad nieprzekraczaniem granic przez prawodawcę powinien czuwać samodzielny koordynator, silnie umocowany np. powołaniem przez prezesa Rady Ministrów jako odrębna instytucja

Janusz Jankowiak najlepszym analitykiem makroekonomicznym

W konkursie wzięło udział 38 zespołów analitycznych z największych instytucji finansowych w kraju. - Rywalizacja na jakość prognoz makroekonomicznych jest bardzo poważna - zapewnia Krzysztof Jednal, redaktor naczelny "Parkietu". 2009 rok był wyjątkowo trudny jeśli chodzi o prognozy. - W mi

Premier powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie do 25 sierpnia 2019 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych. Ponadto był przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w radzie naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego"

K. Kwiatkowski powołany ponownie na prezesa EC Będzin

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrociepłowni Będzin powołała jednoosobowy zarząd na kolejną kadencję i Krzysztofa Kwiatkowskiego, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Krzysztof Kwiatkowski jest prezesem EC Będzin od 2013 r. Jest absolwentem Akademii

PIE przedstawi raport o gospodarce wraz z rekomendacjami za ok. 2 tygodnie

koniec września już oficjalnie instytut zmieni nazwę na Polski Instytut Ekonomiczny. "Czekamy jeszcze na odpowiednią publikację ustawy w Dzienniku Ustaw" – powiedział Arak. Dzisiaj Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił pierwszy raport przygotowany dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

EEC 2012: Za 10-20 lat Niemcy będą jak Grecja, czyli kto przyniósł to piwo?

- Potrzebne są reformy, które zwiększą elastyczność gospodarek w krajach strefy euro. Inaczej będzie źle - zgadzali się uczestnicy panelu "Witajcie w innym świecie. Kryzys liberalizmu, kryzys przywództwa". - W strefie euro każdy ma podobne problemy. Jedyna różnica między Niemcami a Irlandi

Wykład Summersa dla Lehman Brothers

Do tego otrzymał honoraria - 2,7 mln dol. za wykłady dla menedżerów bankowych. Informacja ta została ujawniona przez Biały Dom. Summersowi płaciły między innymi banki: Citigroup, Goldman Sachs, Lehman Brothers. W tym ostatnim główny ekonomista Białego Domu wygłosił mowę 30 lipca 2008 roku, inkasują

Ryszard Matkowski powołany na wiceprezesa Ursusa, będzie p.o. prezesa

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ursusa w restrukturyzacji podjęła uchwałę o powołaniu Ryszarda Matkowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, podała spółka. W okresie do powołania prezesa zarządu Ryszard Matkowski będzie pełnił obowiązki (p.p.) prezesa. Po dokonaniu

Sejm za utworzeniem nowych działów administracji: aktywa państwowe i klimat

Eksportowych, rad nadzorczych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi z większościowym udziałem Skarbu Państwa, oraz m.in. po dwóch przedstawicieli do rady nadzorczej Poczty Polskiej i Banku Gospodarstwa Krajowego i  jednego do Agencji Mienia Wojskowego. Środki finansowe na zmiany w

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 3 grudnia  I dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --09:30: Konferencja prasowa Ferrum nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Biura Informacji Kredytowej i Experian dot. zapobiegania wyłudzeniom finansowym  --10:00: Briefing prasowy na temat wyników badania

RPP utrzymała stopy bez zmian; inflacja w pobliżu celu po wzroście w I kw. 2020

. Taką ocenę wspierają wyniki listopadowej projekcji inflacji i PKB" - czytamy dalej. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp

Marcin Czyczerski został powołany na prezesa CCC

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza CCC powołała Marcina Czyczerskiego na stanowisko prezesa od momentu powołania Dariusza Miłka na przewodniczącego rady nadzorczej, podała spółka. Marcin Czyczerski od 1 stycznia 2017 r. jest wiceprezesem CCC ds. finansów. Wcześniej pracował w

Kamil Jedynak powołany do zarządu OT Logistics

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza OT Logistics powołała Kamila Jedynaka w skład zarządu spółki z dniem 24 czerwca 2019 roku, podała spółka. Kamil Jedynak 25 marca 2019 roku został oddelegowany z rady nadzorczej spółki na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności

JSW planuje publikację aktualizacji strategii na I kw. 2020 r.

: plan techniczno-ekonomiczny, aktualizację strategii, program dostosowawczy. 18 grudnia przedstawimy je radzie nadzorczej, a w I kwartale nastąpi publikacja" - powiedział Dyczko podczas spotkania z dziennikarzami. W połowie listopada JSW podała, że pracuje nad aktualizacją strategii Grupy, w tym

Artur Dyczko i Jolanta Gruszka zostali odwołani ze składu zarządu JSW

;Rada nadzorcza nie podała przyczyn odwołania" - czytamy w komunikacie. Wcześniej, tj. 9 stycznia Robert Ostrowski pełniący funkcję zastępcy prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. ekonomicznych złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 r. Grupa JSW to największy producent

Mariusz Zawisza został powołany na prezesa zarządu Herkulesa

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Herkulesa powołała Mariusza Zawiszę do zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu z dniem 13 czerwca 2019 r., podała spółka. Mariusz Zawisza m.in. w latach 2014-2015 był prezesem zarządu PGNIG S.A. Nadzorował działalność szeregu spółek

Prezydent podpisał ustawę tworzącą Polski Instytut Ekonomiczny

będzie sprawował prezes Rady Ministrów. Organami Instytutu będą rada instytutu oraz dyrektor instytutu, powoływany przez premiera po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki i rady instytutu. Rada instytutu ma składać się z siedmiu członków powoływanych przez premier, w tym

Cezariusz Lesisz został powołany na prezesa ARP

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) powołała Cezariusza Lesisza na stanowisko prezesa, podała Agencja. "Zgodnie z decyzją rady nadzorczej z dniem 5 listopada br. na stanowisko prezesa zarządu ARP został powołany Cezariusz Lesisz, od 26 lipca br

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie umiarkowana

przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych. "Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych

Jan Sarnowski został powołany na wiceministra finansów

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołał Jana Sarnowskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dniem 28 listopada 2019 r., podał resort. "Jan Sarnowski to ekspert w zakresie polskiego i niemieckiego prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy dot. morskich farm wiatrowych w I kw. 2020

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przez rząd to I kw. 2020 r., wynika z "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów". "Rozwiązaniem rekomendowanym w

Kalendarium ISBnews

Macieja Szczepaniaka z Lotos Rally Team  --14:00: Konferencja prasowa Warsaw Enterprise Institute (WEI) nt. światowych trendów i strategii rozwoju championów narodowych   --16:00: Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej   CZWARTEK, 5 grudnia --Impact

Kościński na ECOFIN: Chcemy równych możliwości w zakresie obniżonych stawek VAT

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Polsce zależy na przyspieszeniu prac nad propozycjami w zakresie podatku VAT, a w szczególności na równych możliwościach stosowania przez kraje unijne zredukowanych stawek tego podatku, zadeklarował minister finansów Tadeusz Kościński na posiedzeniu Rady ECOFIN

ARP przeznaczy prawie 50 mln zł na projekty w Podstrefie Radom TSSE

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przeznaczy prawie 50 mln zł na zwiększenie potencjału inwestycyjnego Podstrefy Radom Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (TSSE), podała Agencja. Nowe projekty zakładają m.in. modernizację hali "

Dawid Jakubowicz powołany na p.o. prezesa zarządu Ciechu

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Maciej Tybura złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Ciechu z powodów osobistych, w związku z czym rada nadzorcza oddelegowała Dawida Jakubowicza, członka rady nadzorczej spółki, do czasowego pełnienia czynności prezesa zarządu na okres trzech miesięcy

RN JSW wszczęła postępowanie na stanowiska prezesa i członków zarządu

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków zarządu, podano w ogłoszeniu. Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 czerwca br. "Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłasza

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni MSSE w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (MSSE) dotyczący m.in. zwiększenia jej powierzchni ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu celu

polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Taką ocenę wspierają wyniki marcowej projekcji PKB i inflacji" - czytamy w komunikacie. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z

Zarząd Śnieżki z Piotrem Mikrutem jako prezesem powołany na nową kadencję

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka wybrała członków zarządu FFiL Śnieżka na VIII kadencję: Piotra Mikruta na prezesa zarządu, Witolda Waśko na członka zarządu - dyrektora ds. ekonomicznych, Joannę Wróbel-Lipę na członka zarządu - dyrektora ds

Czerwińska: MF przedstawi propozycje dot. zmian w OFE w przyszłym roku

koniec 2016 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25% środków zgromadzonych w OFE ma

Kalendarium ISBnews

Rynku Pracy VIII    WTOREK, 5 września --Forum Ekonomiczne w Krynicy - I dzień --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --14:00: Konferencja Medicalgorithmics nt. wyników    ŚRODA, 6 września --Forum Ekonomiczne w Krynicy - II

Wiceminister finansów L. Skiba został szefem rady nadzorczej BGK

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews) - Wiceminister finansów Leszek Skiba, a także Piotr Koziński i Jerzy Szmit zostali powołani do rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, podał bank. "Minister Finansów dokonał 18 stycznia 2015 r. następujących zmian w składzie rady nadzorczej Banku

Rząd przyjął rozporządzenie ws. wzrostu płacy minimalnej do 2 600 zł w 2020 r.

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., na mocy którego minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 600 zł (w 2019 r. - 2 250 zł, co

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 4 września --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników    --09:30: Konferencja prasowa Boryszewa nt. wyników     --10:00: Konferencja prasowa pt. Cała prawda o RODO w praktyce   --11:00

Kwieciński: Rząd zajmie się projektem dot. zmian w OFE w połowie września

dotyczący OFE w przyszłym tygodniu trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, a w kolejnym - na posiedzeniu rządu" - powiedział Kwieciński dziennikarzom w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. "Chcielibyśmy, żeby jeszcze ten rząd skierował projekt do prac sejmowych" - dodał minister

Morawiecki: Zmiany dotyczące OFE zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach

, trafiłoby do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a pozostałe 75% trafiłoby na specjalne, prywatne konta emerytalne obywateli. W listopadzie 2017 r. Morawiecki zapowiedział, że zmiany dotyczące OFE powinny być wdrożone w ciągu 1-2 lat. Pod koniec 2016 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 3 września --10:30: Konferencja TCL nt. otwarcia centrum BR w Warszawie --12:00: Konferencja 11bit studios   WTOREK, 4 września --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, dzień I --09:30: Konferencja prasowa

FPP i CALPE: Trzeba 'zmierzyć się' z propozycją 2600 zł płacy minimalnej w 2020

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) uważają, że Rada Dialogu Społecznego będzie musiała "zmierzyć się" z zapowiedziami nie tylko podniesienia płacy minimalnej do 3 tys. brutto na

Kalendarium ISBnews

Warszawie   --12:00: Konferencja 11bit studios     WTOREK, 4 września --Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników  --09:30: Konferencja prasowa Boryszewa nt. wyników     --10:00: Konferencja prasowa

Kalendarium ISBnews

europejskiego lotnictwa?"   PIĄTEK, 31 sierpnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje produkt krajowy brutto w II kwartale 2018 roku, szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za sierpień 2018 roku   WTOREK, 4 września --Pierwszy dzień posiedzenia Rady

Kalendarium ISBnews

--Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --09:30: Konferencja prasowa LPP nt. wyników   --XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, dzień I   ŚRODA, 5 września --XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój, dzień II --10:00: Spotkanie prasowe ZUE nt. wyników --16:00

Rafał Milczarski został powołany na prezesa zarządu PLL LOT na nową kadencję

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym powołała prezesa Rafała Milczarskiego na kolejną kadencję z dniem 1 września 2019 r. Ponadto powołano Katarzynę Piskorz na członka zarządu ds. korporacyjnych, z

Pekao Leasing ma umowę kredytową z CEB na 100 mln euro

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Pekao Leasing, spółka leasingowa z grupy kapitałowej Banku Pekao podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank - CEB) umowę kredytową o wartości 100 mln euro, podał Bank Pekao. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie w

Karol Wolniakowski został powołany na stanowisko wiceprezesa SGB-Banku

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza SGB-Banku powołała Karola Wolniakowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu na lata 2019-2020, podał bank. Wiceprezes obejmie swoje obowiązki 11 lutego br. i będzie nadzorował Pion Ryzyka i Finansów. "Karol Wolniakowski jest absolwentem

Rafał Pasieka powołany na p.o. prezesa JSW

JSW. "3 lipca 2019 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 4 lipca 2019 roku do składu zarządu spółki X kadencji następujących osób: 1. pana Radosława Załozińskiego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych; 2. pana Rafała Pasiekę stanowisko zastępcy

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja prawdopodobnie powyżej 2,5% w 2019

polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego" - czytamy w komunikacie. RPP spodziewa się, że wzrost PKB w III kw. był prawdopodobnie niższy niż w I poł. br. Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją

RN JSW powołała Michała Kończaka na wiceprezesa ds. ekonomicznych

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Michała Kończaka na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomicznych, podała spółka.  "Rada nadzorcza spółki, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 02.11.2015 r. pana Michała Kończak na stanowisko

Morawiecki: KERM zajmie się ustawą dot. decyzji środowiskowych za 2-3 tygodnie

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Minister środowiska Jan Szyszko przedstawi za 2-3 tygodnie na posiedzeniu Komitetu Ekonomicznej Rady Ministrów (KERM) projekt ustawy dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowych), poinformował

Tomasz Król został członkiem zarządu Ailleronu w miejsce Łukasza Juśkiewicza

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ailleronu przyjęła rezygnację Łukasza Juśkiewicza z funkcji członka zarządu oraz powołała w jego miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka zarządu, podała spółka. Powodem rezygnacji Łukasza Juśkiewicza jest chęć rozwoju prywatnej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostaje umiarkowana

Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych. "Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP] roczna dynamika

Kalendarium ISBnews

Ekonomicznej Ludności - II kwartał 2019 r. --10:00: Spotkanie prasowe nt. planów na tworzącą się w Browarach Warszawskich Dzielnicę Spotkań i Smaków --16:00: Konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej   CZWARTEK, 5 grudnia --Impact fintech'19 --Kongres Consumer Finance

Marek Drac-Tatoń powołany na prezesa Polskiego LNG

nadzorczych m.in. Zakładów Azotowych Tarnów i Zakładów Chemicznych Wiskord jako przewodniczący rady oraz PKN Orlen, Zakładów Chemicznych Police. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ma uprawnienia biegłego rewidenta. Bartłomiej Słoma pełnił funkcję członka rady nadzorczej w

Wioletta Macnar ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Santander Aviva TU

jest członkiem rady nadzorczej Avivy na Litwie. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów ubezpieczeniowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła też w globalnym programie rozwojowym dla liderek w Avivie" - czytamy na stronie

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na swojego przedstawiciela w KNF

. ulegnie poszerzeniu o czterech nowych członków. W skład KNF wejdą: przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra – członka Rady

PZU: W Davos podpisano memorandum tworzące Business Council of Growing Europe

przedsięwzięcia. Celem inicjatywy jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej jako kierunku atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata i wspieranie współpracy między liderami biznesu z regionu.  "Hasłem przewodnim Rady Biznesu jest Growing Europe, obrazujące cechę wszystkich 11 krajów Europy

Rząd rozpatrzy projekt dot. powiększenia Łódzkiej SSE

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (ŁSSE) został skierowany do dalszego procedowania na posiedzeniu Rady Ministrów, podało Rządowe Centrum Legislacji. Do ŁSEE zostaną dołączone

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) dotyczący m.in. zwiększenia jej powierzchni ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2019 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i

Ireneusz Merchel ponownie powołany na prezesa PKP PLK

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe powołała zarząd spółki. Na jego czele ponownie będzie stał Ireneusz Merchel, podały PKP PLK. Rada podjęła uchwały w sprawie powołania: - pana Ireneusza Merchel na stanowisko prezesa zarządu, - pana Marka Olkiewicza

RN JSW odwołała Michała Kończaka z funkcji wiceprezesa ds. ekonomicznych

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) – Rada nadzorcza JSW odwołała Michała Kończaka ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. ekonomicznych, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki odwołała ze składu zarządu JSW pana Michała Kończaka, pełniącego funkcję zastępcy prezesa zarządu ds

MF: Mariusz Golecki powołany na stanowisko rzecznika finansowego

. Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2016 - 2017 dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektor Departamentu Prawa

Rząd powiększył Tarnobrzeską SSE o 21 hektarów

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego zostanie do niej włączone 21 ha terenów w podstrefach Stalowa Wola, Łapy, Tarnobrzeg i Radom, podało Centrum Informacyjne Rządu. "Zmiana granic

Krzysztof Andrulewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Archicomu

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Krzysztof Andrulewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Archicomu, podała spółka. W jego miejsce na to stanowisko powołana została dotychczasowa wiceprezes Dorota Jarodzka-Śródka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu od 27

Tchórzewski: Ustawa ws.wsparcia dla kogeneracji powinna wejść w życie w tym roku

[Rady Ministrów] odnośnie ustawy i daje nam podstawę do konsultacji międzyresortowych. Chcemy, by ustawa weszła w tym roku - najpóźniej we wrześniu będzie uchwalona" - powiedział Tchórzewski podczas konferencji prasowej, pytany o plany dotyczące projektu ustawy o wsparciu dla kogeneracji.  Z

Premier powołała Marka Niechciała na stanowisko prezesa UOKiK

bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów" - czytamy w komunikacie. Marek Niechciał jest z wykształcenia ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007-2008 był Prezesem UOKiK. Od 2008 roku był doradcą w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2007-2012

Rząd przyjął projekt ustawy dot. wsparcia żeglugi śródlądowej

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "W

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja blisko celu w horyzoncie projekcji

Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego (NBP) projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych. "Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD [przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP] roczna dynamika

Cezary Godziuk został powołany na stanowisko prezesa Lotos Asfalt

Gdańskiego (1989). W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 jest członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź. W latach 2016-2017 był członkiem zarządu ds. finansów i inwestycji Totalizatora Sportowego, dodano. "Marek

Kalendarium ISBnews

WTOREK,  5 lutego Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --10:00: Konferencja prasowa Banku Millennium nt. wyników    --10:00: Konferencja prasowa Beesfund nt. projektów platformy crowdfundingowej   --13:00: Konferencja

Gatnar z RPP: Utrwalenie się inflacji pow. 3% po I kw. mogłoby wymagać reakcji

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Inflacja może utrwalić się na poziomie powyżej 3% r/r po I kw. 2020 r., tj. w górnym przedziale pasma odchyleń od celu (2,5% +/- 1 pkt proc.), a to może wymagać reakcji Rady Polityki Pieniężnej (RPP), ocenia w rozmowie z ISBnews członek RPP Eugeniusz Gatnar

Zofia Paryła i Marian Krzemiński zostali powołani do zarządu Grupy Lotos

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Lotos powołała do składu zarządu spółki X wspólnej kadencji (z dniem 25 lipca 2019 roku) Zofię Marię Paryła na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych oraz Mariana Romana Krzemińskiego na stanowisko wiceprezesa ds. inwestycji i

ARP: Erkado Radom zainwestuje 31 mln zł w Tarnobrzeskiej SSE

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Erkado Radom otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Radom Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), która zarządza Strefą. Firma zainwestuje 31 mln zł i na I

MRPiPS: Stały Komitet RM przyjął Politykę społeczną wobec osób starszych 2030

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Stały Komitet Rady Ministrów przyjął w czwartek dokument "Polityka społeczna wobec osób starszych do roku 2030". Dokument wyznacza kluczowe kierunki polityki senioralnej, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS

Rząd skierował do uzgodnień rozporządzenie rozszerzające Kamiennogórską SSE

Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów skierowała do uzgodnień projekt rozporządzenia rozszerzającego Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną o ok. 167 ha. "Dzięki zastosowaniu instrumentu SSE szacuje się, że w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać na włączanych

PKP PLK ogłosiły konkurs na członków zarządu

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu oraz 4 członków zarządu, wynika z opublikowanego ogłoszenia.  "Rada nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w

Tomasz Dotkuś został wiceprezesem ds. finansowych Lokum Deweloper

ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Informatyka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Ze spółką związany jest od 2015 roku. Od kwietnia 2015 roku do sierpnia 2017 roku pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki. Obecnie na podstawie umowy o pracę pełnił

MF: Nie żyje Halina Wasilewska-Trenkner

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Polskie środowisko ekonomiczne poniosło dużą stratę. 16 listopada 2017 r. zmarła wieloletnia wiceminister finansów (w 2001 r. także minister finansów) oraz członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dr Halina Wasilewska-Trenkner, podało Ministerstwo Finansów. "

Morawiecki: Chcemy przeprowadzić zmiany w OFE w ciągu 1-2 lat

prasowej. Pod koniec 2016 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) zarekomendował przyjęcie Informacji Rady Ministrów dla Sejmu o skutkach obowiązywania ustaw dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych wraz z propozycjami zmian. Zgodnie z rekomendacjami dokumentu, 25% środków

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 5 września --Forum Ekonomiczne w Krynicy - I dzień --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --11:00: Eurostat opublikuje sprzedaż detaliczną w strefie euro o w lipcu 2017 --14:00: Konferencja Medicalgorithmics nt. wyników   ŚRODA, 6 

Kalendarium ISBnews

Barometru Rynku Pracy VIII   --11:00: Eurostat opublikuje inflację producencką w strefie euro w lipcu 2017 roku.   WTOREK, 5 września --Forum Ekonomiczne w Krynicy - I dzień --Pierwszy dzień dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --11:00: Eurostat opublikuje sprzedaż

Ruszył konkurs na członków zarządu spółki PGE EJ1

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki PGE EJ 1 z Grupy PGE ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lipca br. Wśród wymagań dla kandydatów do zarządu znalazły się m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 16 sierpnia --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej w lipcu 2019 roku   WTOREK, 20 sierpnia --Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej --10:00: GUS opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze

Kalendarium ISBnews

posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej   CZWARTEK, 4 października Planowane posiedzenie Sejmu --11:00: Spotkanie prasowe Poczty Polskiej nt. pojazdów dla listonoszy   PIĄTEK, 5 października --10:00: Spotkanie prasowe Nextbike Polska nt. prognozy wyników 2018, bieżącej sytuacji rynkowej i

Kalendarium ISBnews

: Ogłoszenie nowego konkursu NCBR: Szybka Ścieżka    PIĄTEK, 16 sierpnia --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej w lipcu 2019 roku   WTOREK, 20 sierpnia --Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej --10:00: GUS opublikuje

Marcin Mazurek powołany na stanowisko prezesa PHN

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała Marcina Mazurka na stanowisko prezesa zarządu z dniem 1 maja br., podała spółka. "Jednocześnie rada nadzorcza spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka

Piotr Frąszczak powołany na prezesa Kogereneracji

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Kogeneracji powołała w skład zarządu Piotra Frąszczaka, powierzając mu funkcję prezesa, oraz Krzysztofa Skórę, podała spółka.  "Rada nadzorcza podjęła uchwały w sprawie odwołania ze składu zarządu pana Krzysztofa Wrzesińskiego &ndash

Artur Wiza został powołany na wiceprezesa Asseco Poland

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Artura Wizę do pełnienia funkcji wiceprezesa na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r., poinformowała spółka. "Artur Wiza od 1 marca 2018 roku będzie pełnić funkcję wiceprezesa Asseco

ARP wydała 29 decyzji o wsparciu inwestorów od wejścia w życie nowej ustawy

, możliwości inwestycyjne na obszarach zarządzanych przez ARP to nie jedyne wsparcie dla przedsiębiorców dostępne w Agencji. "Uruchomiliśmy w ubiegłym roku Program Fabryka skierowany do średnich miast. Obecnie w programie biorą udział 4 miasta: Radom, Elbląg, Mielec i Zamość" - dodał wiceprezes

Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który zakłada racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz wzmocnienie mechanizmów

Premier powołała Piotra Walczaka na wiceministra finansów i wiceszefa KAS

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołała Piotra Walczaka na wiceministra finansów i wiceszefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), podało Ministerstwo Finansów. "Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała z dniem 22 marca br. Piotra Walczaka na stanowisko

Polska Rada Biznesu: "Danina solidarnościowa" to publicystyczna hipokryzja

, każdy z nich zrzuci się przeciętnie po 55 tys. zł. Czytaj też: Rząd Morawieckiego przedłuży obowiązywanie wyższych stawek VAT, choć PiS obiecywał ich obniżenie. Nowoczesna: Kłamią i oszukują Przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Radzie Biznesu nazywają pomysł publicystyczną hipokryzją. - 

rada ekonomiczna

Rada Ekonomiczna - niezależny organ doradczy i opiniotwórczy utworzony w 1957 roku na mocy uchwały Sejmu (oficjalnego Parlamentu) przy ówczesnej Radzie Ministrów, na czele której stanął ekonomista Oskar Lange. Zrzeszeni w tej Radzie pracownicy akademiccy, menedżerowie, ekonomiści, teoretycy i praktycy mieli za zadanie analizować sytuację gospodarczą, a także opiniowanie kierunków rozwoju

więcej o rada ekonomiczna na pl.wikipedia.org