racjonalnych ekonomicznych

Autor: Marek Okniński

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń

Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy). Wskazana zasada nie może jednak ograniczać prawa zamawiającego do zakupu urządzeń odpowiadających jego uzasadnionym potrzebom, w szczególności związanych z koniecznością efektywnego funkcjonowania jednostki, sprawnej i bezpiecznej realizacji jego celów oraz ekonomicznego i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami w trakcie eksploatacji zakupionych urządzeń.

Wiceprezes Lotosu: Wydaje się, że projekt Polimery Police ma rację bytu

Krynica-Zdrój, 06.09.2019 (ISBnews) - Z pierwszych ocen Grupy Lotos wynika, że projekt Polimery Police Grupy Azoty oparty jest na racjonalnych podstawach, poinformował ISBnews wiceprezes Lotosu ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula. "Z naszych pierwszych ocen wynika, że ten projekt

Prezydent podpisał nowelizację o działach administracji rządowej

klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej oraz służy pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju". "Natomiast wyodrębnienie działu aktywa państwowe ma zapewnić racjonalne i efektywne wykorzystanie mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz

Ciech uzyska 'niezbędną wiedzę' ws. przyszłości Ciech Soda Romania do końca roku

konsekwencje. Do końca roku uzyskamy niezbędną wiedzę, opartą na twardych biznesowych przesłankach i analizach, która pozwoli nam podjąć kolejne decyzje. Na stole mamy dziś wiele scenariusze wyjścia z tej sytuacji, m.in. opcje pozyskania pary z innego, racjonalnego ekonomicznie źródła. Nie wykluczamy w tym

PZPO: Sprzedaż w branży spadła w I kw. z wyjątkiem segmentu opon przemysłowych

koronawirusa. "Polskę czeka wielka, niespotykana dotąd próba społeczna i ekonomiczna. Żaden rozwinięty przemysłowo kraj nie przechodził takiego kryzysu od kilkudziesięciu lat. Już teraz mocno zachwiane jest działanie wielu branż na wszystkich poziomach - tak też stało się w przypadku motoryzacji i

PGG: Propozycja związków to ok. 100 mln zł mniej oszczędności niż plan zarządu

wprowadzenie przestoju ekonomicznego przez 4 dni w miesiącu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w tym czasie w wysokości 60%. Koszty płac uległyby obniżeniu o ok. 18 mln zł miesięcznie, a pomoc z ustawy o COVID-19 mogłaby wynieść w tym wariancie tylko 7,8 mln zł miesięcznie. Łącznie spółka mogłaby uzyskać

FPP postuluje zmiany prawne, umożliwiające pracodawcom wysyłanie załogi na urlop

komunikacie. Możliwość wykorzystania przez pracowników płatnych urlopów pozwoli pracodawcy racjonalnie zorganizować proces pracy w obliczu wyraźnego spowolnienia. Urlopy są ustalane z dużym wyprzedzeniem, często przed rozpoczęciem danego roku kalendarzowego, a ze względu na okres wakacyjny większość urlopów

Huawei liczy, że Polska wprowadzi rozwiązania budowy sieci podobne do Niemczech

deklaratywny, połączony m.in. ze zobowiązaniem dostawców do nieprzekazywania danych podmiotom trzecim. Jest to podejście niezwykle racjonalne, zakładające, że rynek pozostanie otwarty dla wszystkich producentów, a ustawodawca nie będzie brał pod uwagę bezpodstawnych uprzedzeń" - powiedział Hordyński

PSPA: 19% firm planuje włączyć do swoich flot pojazdy elektryczne lub hybrydowe

fazie zawieszenia. Przedsiębiorcy, kierując się racjonalnym rachunkiem ekonomicznym, wstrzymują się z inwestycjami w pojazdy zero- i niskoemisyjne, oczekując na rozpoczęcie dopłat z FNT. Kolejną barierą rozwoju elektromobilności pozostaje niewystarczająco rozbudowana, ogólnodostępna

FPP chce pilnego rozwiązania problemu nieoskładkowanych umów zleceń

powinny przedsięwziąć racjonalne działania mające nie dopuścić do jego dalszej eskalacji. W obecnej sytuacji podwyżki emerytury minimalnej wyczerpały swoją skuteczność jako instrument polityki ukierunkowanej na poprawę sytuacji emerytów. Wynika to z tego, że główną przyczyną niskich emerytur jest

ZBP: Banki będą indywidualnie dokonywać oceny sytuacji po wyroku TSUE

tej ustawy, dlatego, że ona została tak ukierunkowana, by w okresie sporów pomóc rodzinom najsłabszym ekonomicznie" - powiedział Pietraszkiewicz.  Dodał, że warto także pamiętać, iż tzw. sześciopak (pakiet pomocowy dla kredytobiorców walutowych) średnio kosztuje banki ok. 1 mld zł

FPP, CALPE proponują zasadę czasowego działania pilnie zmienianych przepisów

), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski. "Należy odrzucić przyzwyczajenia skutkujące pochopnymi pracami legislacyjnymi, z których bardzo trudno się wycofać. Ustandaryzowanie sposobu oceny potrzeb regulacyjnych ułatwi weryfikację ich trafności - wprowadzi

FPP, CALPE chcą, by przepisy zmieniać nie częściej niż po 3 latach obowiązywania

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Racjonalna procedura legislacyjna powinna zakładać m.in. że te same przepisy zmienia się nie częściej niż po upływie 3 lat obowiązywania, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). "

ZP PPS: Wprowadzenie nowych podatków w dobie pandemii pogrąży branżę spirytusową

Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy zwracają również uwagę, że uwarunkowania społeczno – ekonomiczne w czasie epidemii COVID-19 całkowicie zmieniły oblicze polskiej gospodarki. W obecnej sytuacji, każde dodatkowe obciążenie może doprowadzić do załamania rynku. Szczególnym niepokojem

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

przywiązuje dużą wagę do ekonomicznie racjonalnego zaprojektowania transformacji mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, a więc zmiany swojego miksu energetycznego. Do końca roku Enea chce przedstawić zaktualizowaną Strategię Rozwoju, podano również. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to

PGE wydzieli kogenerację, żeby łatwiej pozyskiwać partnerów dla obszaru

to planujemy wydzielenie tych aktywów do odrębnej jednostki organizacyjnej. Dzięki temu powstanie trzeci pod względem wielkości producent ciepła w Polsce o mocy ponad 3000 MW" - powiedział Baranowski na konferencji prasowej podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Podkreślił, że dzięki temu

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia. Biorąc pod uwagę czynnik ekonomiczny racjonalnym jest wprowadzenie sformalizowanych zasad udzielania zamówień poniżej progu bagatelności w przypadku gdy ich wartość jest nie mniejsza niż równowartość 1.000 (w zależności od wielkości budżetu

UKNF zawiadomił o możliwym popełnienia przestępstwa przez Eques Investment TFI

wystarczające do podjęcia racjonalnej, opartej na przesłankach ekonomicznych, decyzji dotyczącej ich nabycia, skutkowało tym, że emisje certyfikatów inwestycyjnych przeprowadzane przez niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte, których organem było TFI, stanowiły w rzeczywistości oferty publiczne w

Międzynarodowe Gdańskie Targi oczekują 4-9 mln zł straty w br. przez pandemię

pracy. "Jeśli zaś chodzi o oczekiwania w dalszej perspektywie, to liczymy na zwolnienie ze składek ZUS na okres co najmniej 3 miesięcy. Racjonalnym byłoby także zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres zakazu organizacji imprez targowych i konferencyjnych" - dodał wiceprezes. Jego

BCC: Błędy przy MDR mogą narazić firmy na ogromne kary ze strony KAS

podatkowej musi być jedynym lub zdecydowanym uzasadnieniem dla dokonania danej czynności. Z uwagi na niezwykle 2 szeroką definicję korzyści podatkowej, niemalże każde, racjonalne działanie podejmowane przez firmy czy osoby fizyczne, może stanowić schemat podatkowy. Korzyścią podatkową jest m.in. niepowstanie

PGE: Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w 89%

atmosfery, ochronie wód i gleb oraz ich racjonalnym wykorzystywaniu. Od początku funkcjonowania Elektrowni Turów wprowadzano niestandardowe rozwiązania techniczne i ekonomiczne. Dzięki innowacyjnym technologiom Elektrownia Turów jest teraz w pełni nowoczesnym, strategicznie ulokowanym oraz przyjaznym dla

NBP i TVP uczą Polaków ekonomii. Podsumowaniem - Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej

inwestycyjne? Jak racjonalnie planować domowe wydatki, aby nie zbankrutować? Tegoroczny Wielki Test poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Orłoś. Poprzednia i zarazem pierwsza edycja Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej emitowana na antenie TVP 1 okazała się dużym sukcesem. Z danych Nielsen Audience Measurement

Alior Bank: Restrukturyzacja Ruchu posuwa się naprzód, ale to nie koniec wyzwań

doszliśmy wówczas do wniosku, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem - alternatywnym do upadłości spółki - będzie znalezienie silnego inwestora, który nie tylko będzie dysponował odpowiednim kapitałem, ale również doświadczeniem branżowym gwarantującym uzyskanie konkretnych synergii biznesowych"

PKO BP: Na rachunkach PKO Junior i SKO zgromadzono 1,3 mld zł w ciągu 5 lat

lepiej zsocjalizowane ekonomicznie. W naturalny sposób przełoży się to  na umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji finansowych w ich dorosłym życiu" - powiedziała dyrektor biura młodego klienta w PKO BP Małgorzata Kocoń, cytowana w komunikacie.  PKO Bank Polski jest liderem

Problemy Włoch. dobrze dane z USA

dług w relacji do PKB wzrośnie o kolejny procent. Nie mogą zatem dziwić protesty krajów bardziej racjonalnej ekonomicznie północy kontynentu. Ciężar problemów finansowych Włoch z racji potencjału ludnościowego i ekonomicznego tego kraju byłby o wiele większy niż Grecji. Warto zwrócić uwagę, że Grecja

Narodowa szkoła ekonomii

. Członkowie Rady podejmują decyzję, kierując się modelami ekonometrycznymi, pozwalającymi z określonym prawdopodobieństwem prognozować zjawiska ekonomiczne. Stabilność pieniądza jest koniecznym warunkiem dla podejmowania racjonalnych decyzji przez inwestorów. Jeśli RPP wywiązuje się ze swych zadań, tym samym

FPP i CALPE: Rośnie liczba osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwracają uwagę, że rozwiązanie ważnego problemu narastającej liczby osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą jest pilne i niezbędne. Projekt takiego

JSW i Prairie wydłużyły do 28 IX termin umowy dot. potencjalnej współpracy

wątpliwości JSW oświadczyła, że pomimo, iż Skarb Państwa jest akcjonariuszem posiadającym 55,16% udziału w kapitale zakładowym JSW, a Prairie wszczęła spór inwestycyjny z Rzecząpospolitą Polską, JSW będzie działała jedynie jako racjonalny inwestor przestrzegający zasady równego traktowania wszystkich

Rada Polityki Pieniężnej z nowymi ludźmi

makroekonomii ani polityki pieniężnej. Jednak zdaniem prof. Dariusza Filara, który zasiadał w drugim składzie RPP, specjalizacja ekonomiczna nie ma aż tak wielkiego znaczenia. - W konfrontacji z zespołem Instytutu Ekonomicznego każdy dobrze wykształcony ekonomista, niezależnie, czy to akademik, czy praktyk

Przegląd prasy

: Inwestorzy zachowują się nieracjonalnie, możliwości dla kapitału spekulacyjnego są bardzo duże i taka sytuacja będzie się utrzymywać -- Z obrotu na GPW znikną w najbliższych tygodniach spłki warte łącznie ponad 6 mld zł, wynika z szacunków dziennika  Dziennik Gazeta Prawna  --Rządowy projekt

FPP: Płaca minimalna powinna wzrosnąć do 2500 zł brutto od 2020 r.

jako racjonalną potrzebę rynkową. Taka zmiana korzystnie wpłynie na warunki funkcjonowania przedsiębiorców - dla których ważne jest, by regulowana przez prawo minimalna stawka odpowiadała istniejącym realiom, zaś dla pozostałych firm byłaby ona neutralna" - powiedział przewodniczący FPP, prezes

Nadzieja dla frankowiczów. Co mogą zrobić, żeby odzyskać część pieniędzy?

swoje żądanie, czyli musimy zdecydować, czy bardziej opłaca się nam uznanie umowy za nieważną (w tej opcji musimy mieć środki na zwrot kredytu), czy uznanie kredytu za złotowy. Żeby podjąć taką decyzję, trzeba policzyć, jakie będą jej ekonomiczne skutki. Trudno to zrobić samemu, dlatego warto skorzystać

Instrat: Budowa Ostrołęki C to 2,3 mld zł ujemnej wartości dla akcjonariuszy

. Projekt był wielokrotnie krytykowany przez specjalistów jako nieuzasadniony i nieracjonalny, co potwierdziła agencja ratingowa Eurorating, obniżając rating Energi i zalecając rezygnację z jego rozwijania. Eksperci oszacowali, że decyzja o porzuceniu Ostrołęki C na rzecz rozwoju

racjonalnych ekonomicznych

--ES-System celuje w utrzymanie obecnego poziomu marży na sprzedaży --BoomBit: Gra 'Mighty Heroes' zadebiutowała w systemach iOS i Android --MPiT organizatorem Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 9-10 IX

Rząd przyjął Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego

konkurencyjności krajowego rynku energetycznego, ciepła i rynku koksowego przez dostęp do surowców po racjonalnych i konkurencyjnych kosztach; - zapewnienie nośnika energii akceptowalnego z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej; - wsparcie procesów przechodzenia

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - W Dzienniku Ustaw opublikowano w ub.r. 216 ustaw, z czego ok. 120 dotyczy przedsiębiorców, wynika z podsumowania działań legislacyjnych w 2018 r., przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej

Steinhoff: 'Socjalizacja' kosztów użytkowania terminala LNG to dobry pomysł

bardzo dobrym pomysłem. Jest to świadectwo racjonalnego wykorzystania terminalu w Świnoujściu, który będzie generował koszty, które musi ktoś zapłacić" - powiedział Steinhoff w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że na tym etapie trudno mówić o działaniu tego rozwiązania, gdyż nie znamy szczegółów

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

przedstawimy w Miesięczniku Makroekonomicznym PIE na początku września" - analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego PIE Jakub Rybacki. "Przy założeniu niezmienionej aktywności w sierpniu i wrześniu można bardzo wstępnie szacować, że w III kwartale produkcja wzrośnie nawet o 17% kw/kw. Są to

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

ponad 80% to ekspozycje na klientów, którzy mają działalność skoncentrowaną w mniej cyklicznych segmentach, mniej wrażliwych na ekonomiczne skutki COViD, co zwiększa poziom bezpieczeństwa banku" - powiedział wiceprezes. Dodał, że należy pamiętać, iż Pekao jest bardzo mocno przeważony w kierunku

Umowa o zamówienie publiczne

uwzględnienia tych wymagań w cenie ofertowej to nie sposób ich powiązać z obiektywnym brakiem możliwości udziału w postępowaniu, w tym udziałem na zasadach zapewniających równe traktowanie wykonawców i zapewnienie zasad uczciwej konkurencji. Udział taki może być nieracjonalny ze względów ekonomicznych

Inflacja może spowolnić do poniżej 3% r/r na koniec tego roku wg analityków

produktów pierwszej potrzeby powodują wzrost obaw gospodarstw domowych przed inflacją, który był widoczny w badaniu koniunktury GUS (w kwietniu oczekiwania inflacyjne na 12 miesięcy były najwyższe od marca 2011). Wydaje się jednak, że obawy te są nieracjonalne, nie mają bowiem potwierdzenia w analogicznym

Gdyby chciały, założyłyby partię polityczną. Wytwarzają połowę polskiego PKB. Co blokuje małe firmy?

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Z badania "Biznes a polityka" zrealizowanego na zlecenie czasopisma "My Company Polska" wynika, że to właśnie małe przedsiębiorstwa są najbardziej tłamszone przez niezrozumiałe prawo i kosztowane ekspertyzy. - Przedsiębiorstwa małe czują się

KPF: Wartość pożyczek udzielonych w I poł. 2017 wzrosła o 22% r/r do 2,2 mld zł

ciekawym rynkiem z potencjałem zwiększania sprzedaży będzie segment MSP" - powiedział doradca KPF ds. ekonomicznych dr Mirosław A. Bieszki, cytowany w komunikacie. Liczba klientów finansujących swoje przejściowe potrzeby konsumpcyjne w sektorze instytucji pożyczkowych rośnie nieprzerwanie od 2009

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

Na ocenę zdolności kredytowej składa się wiele czynników dotyczących sytuacji i perspektyw: Sytuacja i perspektywy danego klienta: każdy bank posiada szczegółowe procedury oceny sytuacji ekonomicznej określonych typów podmiotów, które zazwyczaj budowane są przez tworzone i 

Drugi próg podatkowy powinien wynosić dziś 120 tys. zł. Nie zmieniano go od 10 lat. A PiS "pracuje" nad klinem

skandalem. I to kilku powodów, niezależnych od wyznawanych ekonomicznych teorii, czy jest to skrajny liberalizm, czy lewicowe teorie np. Thomasa Piketty’ego. Gdyby waloryzować próg podatkowy przeciętnym wzrostem wynagrodzenia od 2009 r.,  to powinien on na dzień dzisiejszy wynosić ok. 120

Kościński: MR zachęca zagranicznych inwestorów do innowacyjności w Polsce

miejsc pracy" - powiedział Kościński podczas debaty "Wpływ zagranicznych inwestycji na rozwój innowacyjnej gospodarki w Polsce" w trakcie XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że ważna jest przede wszystkim forma pracy i jej innowacyjność, a nie wyłącznie

PKP Energetyka chce przetrwać zastój w Polsce dzięki nowym zleceniom z zagranicy

sposób racjonalny i bezpieczny o rozwoju" - powiedział Orzech w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Prezes wskazał, że przykładami z pierwszej grupy jest pozyskane niedawno małe, ale rozwojowe, zlecenie z Litwy czy próba ekspansji do Kazachstanu, gdzie właśnie

Najlepsza zachęta do oszczędzania na emeryturę? Przymus

Maciej Bednarek: Jak powinien być skonstruowany produkt finansowy, żeby zachęcał do oszczędzania na emeryturę? Dr Agata Gąsiorowska, psycholog ekonomiczny z wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: Musi być przymusowy, bo jeśli ktoś nie będzie kontrolować nas, to my sami nie

Indeks WIG20 blisko ważnych wsparć, cenom akcji może pomóc odbicie PLN

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews/ CMC Markets) - Po spokojnych sesjach w USA i Azji "niemrawo" może mogą zacząć się notowania w Warszawie. W późniejszych godzinach można jednak oczekiwać zmienności cen akcji stymulowanej publikacjami danych ekonomicznych, bliskością istotnych poziomów

W PiS wraca pomysł równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej

problematyczny sens ekonomiczny i społeczny, im większy byłby procent osób w tej grupie z ograniczoną zdolnością do racjonalnego inwestowania swoich oszczędności z myślą o swoich dochodach w wieku emerytalnym.

Na GPW oczekiwana spora zmienność do świąt Bożego Narodzenia

obecnie otwarte pozycje długie (na wzrost) na CFD na amerykański indeks SPX500 i aż 77% – na niemiecki DAX.‎‎ W kalendarzu ekonomicznym na dziś o godz. 16:00 znajdziemy odczyt dotyczący tempa sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA. Oczekiwana jest całkowita sprzedaż na poziomie 5,37 mln

Ewentualne dalsze spadki indeksu WIG20 nie powinny przekraczać 30-40 pkt

burzących obecny porządek na rynku" - ocenia Marcin Niedźwiecki, specjalista rynku CFD i Forex w City Index. Spośród doniesień mogących wpływać na notowania na GPW w tym tygodniu ważne miejsce w kalendarzu ekonomicznym zajmuje środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Rynek nie spodziewa się

PGNiG i Discovery Polska będą współpracować ws. złóż marginalnych w Karpatach

opodatkowania, dostosowany do zmiennych kosztów wydobycia, o który zabiegałem jeszcze kilka lat temu wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości umożliwia eksploatację ropy i gazu przy zachowaniu zysku ekonomicznego dla firm" – powiedział wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz

MIB: Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

stanowić lokale usługowe (20%) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30%), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora. Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu

Czy jednokrotna realizacja zamówienia potwierdza doświadczenie wykonawcy?

w postępowaniu, posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie na poziomie gwarantującym należyte wykonanie zamówienia publicznego. Za racjonalny uznać należy pogląd zgodnie z którym wielokrotne (a na pewno nie jednokrotne) należyte wykonanie usługi, dostawy bądź roboty budowlanej danego rodzaju będzie

Stoczniowy CIT? Najprostszy możliwy, czyli 1 proc. od wartości sprzedaży

trąciły absurdem, gdyż wydawano pieniądze, nie poprawiając trwale sytuacji branży. Stąd obawa, że program "stoczniowy" może być podobny. Na szczęście podobny nie jest. Jest przejawem zupełnie innego - bardzo racjonalnego - podejścia do gospodarki. Przekaz Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki

Białoruś bez sankcji

Brukseli. - Dążąc do ocieplenia z Zachodem - przede wszystkim z powodów ekonomicznych, bo sytuacja jest fatalna i Mińsk potrzebuje kredytu z MFW - władze unikają represji, które mogłyby zwrócić uwagę zachodniej opinii publicznej - mówi "Wyborczej" Bulhakau. Ocieplenie dobre i niedobre Mimo to

KGHM celuje w EBITDA grupy kapitałowej na poziomie 7 mld zł w 2021 r.

długofalową i stabilną działalność opartą na racjonalnym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów. Cel ten będzie realizowany poprzez rozwój aktywów, wzrost produkcji i bezpieczeństwa oraz przez budowę spójnej organizacji grupy kapitałowej przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej oraz dalszego

ARP kupiła od syndyka Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

restrukturyzacji, kontynuacji działalności i rozwoju przedsiębiorstwa" - czytamy w komunikacie. ARP podała, że traktuje nabycie KKSM jako inwestycję długoterminową. Zakup majątku KKSM poprzedziły analizy biznesowe, które wskazują na duży potencjał rozwoju spółki. "Wierzymy, że poprzez racjonalne

Rząd przyjął projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego

remontowego oraz przebudowy statków i obiektów pływających będzie wymagało zastosowania rozwiązań innowacyjnych, a także racjonalnego wydatkowania środków na inwestycje oraz badania i rozwój. Ustawa umożliwi rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz

Nawet 360 zł na górnictwo z domowych portfeli Polaków?

Think tank WiseEuropa przeanalizował, czy inwestycja spółek energetycznych w Polską Grupę Górniczą (powstałą na gruzach Kompanii Węglowej) może być opłacalna ekonomicznie. Raport w liczbach potwierdza to, na co wcześniej zwracali uwagę eksperci - bez głębokiej reformy 1,5 mld zł, które spółki

Pracodawcy RP: Innowacyjność w służbie zdrowia da oszczędności w przyszłości

pacjenta, w którym zastosowanie droższej technologii mogłoby skrócić leczenie, zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby i powikłań, a tym samym - obniżyć koszty całkowite - to po prostu środki nadal będą marnotrawione" - wskazała prof. Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, cytowana w

Bojkot Tesco? "To obosieczna broń", "Niepotrzebna, polityczna wrzutka" [EKG]

Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - Poza tym "nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe". My bardzo nie lubimy, gdy nasze towary są bojkotowane w Czechach czy w Rosji. Co więcej, łatwo w ten sposób stracić rynki, trudniej je odzyskać - wskazywała ekonomistka. Jacek Socha, były

Najwyższa podwyżka cen wody w historii? Koszty wzrosną aż o 80 mln

, argumentując, że projekt resortu środowiska będzie miał poważne konsekwencje gospodarcze, które "nie będą wynikiem zjawisk czy procesów ekonomicznych, ale arbitralnych decyzji politycznych". Stwierdził, że wydają się być one pozbawione racjonalnego uzasadnienia. Najwyższa podwyżka w historii Łukasz

Randstad: 26% pracodawców zwiększy wynagrodzenia w najbliższym czasie

. Warto jednak pamiętać, że nie każda praca da się zastąpić i nie w każdym przypadku jest to racjonalne ekonomicznie" - wyjaśniła Fedorczuk. Wobec trudności rekrutacyjnych część przedsiębiorców zatrudnia cudzoziemców. W najnowszym badaniu obcokrajowy pracują w 24% ankietowanych firm (1 pkt proc

Francuz Jean Tirole laureatem Nobla z ekonomii

Tirole to trzeci Francuz, którzy otrzymał Nobal z ekonomii. Jest profesorem ekonomii z Instytutu Ekonomicznego z Uniwersytetu w Tuluzie. Jest specjalistą ds. analizy sił rynkowych i regulacji. Jego szczególnym konikiem są regulacje dotyczące otoczenia konkurencyjnego, w którym działają duże firmy

Elżanowski: Obniżka cen w taryfach PGNiG równoważy interesy rynku i spółki

przyszłym roku zapłacimy mniej więcej tyle, ile płaciliśmy w tym roku. Jednak wartość obniżki ma racjonalne uzasadnienie ekonomiczne, a na takiej bazie musi być przygotowany dokument, jakim jest taryfa dla spółki energetycznej. PGNiG S.A. nie generuje marży na sprzedaż paliwa do odbiorców indywidualnych, a

Bogdanka złoży skargę na decyzję MŚ ws. odmowy na koncesję na K-6 i K-7

, dostarczającą ponad 25% węgla dla polskich elektrowni. "To także gwarancja, że złoża w tym sąsiadującym z Bogdanką i rozpoznanym już obszarze zostałyby wykorzystane w sposób najbardziej efektywny i racjonalny, co leży przecież w żywotnym interesie Skarbu Państwa. Nie sposób zgodzić się także z

Mniej górników, mniej strajków. Rząd PiS wie, co robi, zwiększając środki na reformę branży

racjonalnie - uważa były wicepremier Janusz Steinhoff, który w rządzie Jerzego Buzka przeprowadził restrukturyzację branży. Wówczas z branży zatrudniającej ponad 240 tys. osób odeszło 100 tys. górników. Ta reforma kosztowała ok. 2 mld zł. Wówczas doszło do zamknięcia 23 kopalń. Jak zaznacza Steinhoff

Woda w kranie zdrożeje, bo resort podnosi stawki za pobór wód

Związek Miast Polskich, uznając, że projekt Ministerstwa Środowiska będzie miał poważne konsekwencje gospodarcze, które "nie będą wynikiem zjawisk czy procesów ekonomicznych, ale arbitralnych decyzji politycznych". Zdaniem prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza rząd szuka pieniędzy na

Stopy procentowe znów tematem numer 1

nieracjonalne ekonomicznie o tyle większym problemem jest uzależnianie wypłaty w programie 500zł na dziecko od dochodu. Przejście do szarej strefy by otrzymać dodatkowe 500zł netto będzie kuszące. Uciekanie ludzi do szarej strefy spowoduje straty dla budżetu. Po pierwsze nie zapłacą oni podatków, a po drugie

Za ratowanie kopalń pieniędzmi spółek prezesi mogą mieć procesy

klientów. Związkowcy: Najpierw pieniądze, potem zmiany Dlatego spółki energetyczne postawiły racjonalny warunek: zainwestujemy, jeśli związkowcy i zarząd Kompanii Węglowej dogadają się sprawie restrukturyzacji spółki. Na czym miałaby ona polegać, to kwestia negocjacji np. obniżki wynagrodzeń, czy zmiana

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

do budżetu państwa nawet o 1,5 mld zł rocznie - będzie też opcją niższych kosztów dla podatników, oceniają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Źródło: ISBnews Startupy: Polska spadła z 20. na 27. lokatę w Global Startup

Kilka powodów, dla których PZU nie powinno kupować Pekao

, to destabilizacja bankowości, puste regulacje rynku finansowego i kryzys ekonomiczny. Przecież SKOK-i czy Amber Gold nie pojawiły się znikąd. One były i są wynikiem podejścia do systemu bankowości i finansów na zasadzie: polityk nie może się mylić. Analiza biznesowa proponowanej transakcji Zezwolenie

PiS podzielił sklepy w sprawie podatku od handlu. Ustawy wciąż nie ma

. Projektu wciąż nie ma Przez miesiące resort finansów nie był w stanie przygotować żadnej racjonalnej propozycji ustawy w sprawie podatku. I projektu nadal nie ma. W środę na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego szef Stałego Komitetu Rady

Pierwszy rok 500+. Tysiąc decyzji o marnotrawieniu. "Ubóstwo dzieci i młodzieży niemal zlikwidowane"

, który jeszcze trwa, ale zaraz się skończy. Zdaniem Rafalskiej jeden z argumentów przeciwników programu – czyli dezaktywizacja zawodowa kobiet pobierających świadczenie – na razie nie jest widoczny w podawanym przez GUS bezrobociu rejestrowanym ani Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności

Liczba upadłości ogłoszonych w 2014 r. spadła do 827, 1/4 w budownictwie

wierzycielami. Jednym z rodzajów restrukturyzacji będzie również postępowanie sanacyjne, które ma zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i przewrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań"- powiedział dyrektor departamentu prawno -legislacyjnego KPF mecenas Marcin Czugan, cytowany w

MF: Deficyt budżetu to 46,3 mld zł w 2016r., tj. 84,6% planu wg wstępnych danych

materiale. Resort podkreślił też, że kształtowanie się poziomu dochodów z tytułu VAT w grudniu ubiegłego roku było zdeterminowane większą skalą zwrotów, które zaburzają ekonomiczną dynamikę tej kategorii. "Wprawdzie nie ma jeszcze danych dotyczących inwestycji w IV kw., ale skala zwrotów może być

Program atomowy zawieszony. Spółka do budowy atomówki działa, a ministrowie się spierają, czy nie lepiej budować węglówki

powiedziane, że elektrowni jądrowej nie chcemy. Tylko jeżeli mamy do wyboru jeden blok atomowy i trzy bloki tradycyjne o podobnej mocy [na węgiel], to planując inwestycje, musimy działać roztropnie. (...) Z punktu widzenia efektywności ekonomicznej jednoznacznie wygrywają bloki tradycyjne – stwierdził

Wybory prezydenckie 2015. Pracodawcy, związkowcy i eksperci o propozycji Komorowskiego

racjonalna propozycja - ocenił Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. Zaznaczył jednak, że prace nad projektem powinny trwać około roku. To pozwoli ocenić, ile osób skorzysta z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Według niego warto byłoby do prezydenckiego pomysłu dodać warunek

Aleksander opuści Polskę? Ukraińcy potrzebni nam jak nigdy! Traktowani jak zawsze

Polacy są niechętni imigrantom ekonomicznym - pokazują badania CBOS. Ale jeśli chodzi o Ukraińców, większość z nas by ich przyjęła. Sympatia jest obopólna. Według ukraińskich sondaży Ukraińcy darzą nas największą sympatią i patrzą na nas tak jak kiedyś my na Niemcy. To dobrze, bo Polska potrzebuje

Sytuacja rynkowa zmusiła Lotos Petrobaltic do zmiany planów dot. platformy na B8

harmonogramem. "Dążąc do uzyskania racjonalnej stopy zwrotu z inwestycji oraz mając na względzie trudną sytuację na globalnym rynku ropy naftowej, spółka Lotos Petrobaltic zdecydowała o modyfikacji planów dotyczących modernizacji platformy 'Petrobaltic'. Jednocześnie spółka zapewnia, że pozostałe prace

Poranny komentarz rynkowy XTB – Frank otarł się o parytet

, również obecna sytuacja na rynku franka ma niewiele wspólnego z racjonalnymi argumentami ekonomicznymi i niemal na pewno ten przypadek skończy się podobnie – gwałtownym odwrotem, choć z reguły moment jego wystąpienia jest dość przypadkowy. Rynki akcji – nieporozumienie w Fed, ale rynki

Zakaz handlu w niedzielę. "Solidarność" ma projekty ustaw

niedzielę, by pracownicy mogli spędzić ten czas z rodziną. Kto mógłby handlować w niedzielę? Handlowa "Solidarność" chce pokazać pomysły dotyczące zakazu handlu w niedzielę 8 marca razem z posłami z Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Pomysły

Sąd konstytucyjny nad zmianami w OFE

"sama reklama nie jest niebezpieczna dla systemu emerytalnego". - Transfery środków pieniężnych na rzecz OFE w dotychczasowej skali były nieracjonalne ekonomicznie i zagrażały stabilności finansów publicznych. Oceniany całościowo system jest stabilny i bezpieczny, a jego nowelizacja ma

Pracodawcy: Renty dla wdów - stop

- Nie ma żadnego racjonalnego powodu, by 50-letnie, zdolne do pracy kobiety otrzymywały przez 10 lat (do osiągnięcia wieku emerytalnego) rentę, podczas gdy ich rówieśniczki musiały w tym czasie pracować - napisali przedsiębiorcy w liście. O zamiarze jego wysłania informowaliśmy w ubiegłym tygodniu

Jak nie dać się oszukać?

wewnętrznego napięcia, gdy jednocześnie występują w nas dwa odmienne elementy poznawcze, które utrudniają podjęcie racjonalnej decyzji]. Ścierają się w nas sprzeczne uczucia i wtedy często dławimy w sobie te racjonalne. Po co? W imię zachłanności, lojalności rodzinnej, świętego spokoju itp. Chciwość sugeruje

Państwo i innowacje

produkujące słynne komputery Odra). Teoria spiskowa głosi, że zachodni kapitał przerażony naszym wysokim poziomem techniki kupował te zakłady, by je szybko zamknąć. Teoria bardziej racjonalna tłumaczy zniknięcie "zaawansowanych technicznie" przedsiębiorstw tym, że w przemysłach innowacyjnych postęp

Modlin ma być wielki. Tylko czy Płock w ogóle korzysta z tego lotniska?

Piotrowski, Fly4free.pl: W tym momencie jeszcze w ogóle nie jest. To jednak rozwiązanie jak najbardziej racjonalne, także ze względów ekonomicznych. Poprzednia koncepcja budowy nowego centralnego lotniska między Warszawą a Łodzią zakładała wydatek rzędu 20, nawet 30 mld zł. Rozbudowa Modlina kosztowałaby 8

Mostostal Zabrze ma ugodę w RPA, zapłaci inwestorowi 10,8 mln zł

inwestorowi 40 mln ZAR, tj. 10,8 mln zł i w ten sposób uniknie kosztownego, długotrwałego i ryzykownego arbitrażu, podała spółka. "Mamy świadomość, iż realizacje w krajach pozaeuropejskich, zarówno ze względu na odmienne uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, kulturowe oraz prawne, a także

Jarosław Kaczyński poparł zakaz handlu w niedzielę

, ożywiając w ten sposób przestrzeń centrum, a nie peryferii miast, gdzie najczęściej zlokalizowane są placówki handlowe". Skutki ekonomiczne? Wyłącznie pozytywne. "Solidarność" powołuje się tu na przykład Węgrów (który po roku obowiązywania zakazu handlu w niedzielę ze względu na protesty

Poranny komentarz rynkowy XTB – pesymizm na rynkach, złoty pod presją

, iż spowolnienie gospodarcze i zbliżające się wybory to czynniki ryzyka dla ograniczania deficytu sektora finansów publicznych w Polsce. O ile rozumując racjonalnie to nie jest wystarczający powód by prowadzić do niedowartościowania złotego, należy pamiętać iż na przełomie 2008 i 2009 roku to bardzo

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

;Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, Piotr Bielski. "GUS zrewidował w górę wzrost PKB w 1q19 do 4,7% r/r (z 4,6% w odczycie flash) wobec 4,9% w 4q18. W ujęciu k/k (sa) dynamika PKB przyspieszyła do 1,5% (z 0,5% w 4q18). Struktura odczytu – zgodnie z naszymi

Trybunał Konstytucyjny: Należały się odsetki od odsetek

latach sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Ten stanął w środę po stronie podatniczki. Stwierdził, że "trudno doszukać się racjonalnych przesłanek uzasadniających wyłączenie oprocentowania nienależnie uiszczonych odsetek za zwłokę". Tłumaczył, że zarówno niesłusznie zapłacony podatek

Co łączy Lindta z czekoladą z Biedronki? Uderzające podobieństwo

wyglądzie opakowania widać zwłaszcza przy górnych napisach i dzieleniu ich na dwie części: "Lindt" i "Luxima", "Creation" i "Premium". Oczywiście nikt racjonalnie myślący nie weźmie Luximy za Lindta, ale część splendoru szwajcarskiej marki w ten sposób na czekoladę z

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający musiał bowiem zapewnić: - efektywne funkcjonowanie jednostki, - sprawną i bezpieczną realizację jej celów oraz - ekonomiczne i racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami w trakcie eksploatacji sprzętu. Skład orzekający przyjął, że zakup sprzętu od danego

Przegląd informacji ze spółek

"Internet dla Mazowsza" będzie przynajmniej w części niezasadne wobec prowadzenia przez spółkę własnych inwestycji na obszarze województwa, podał Polkomtel. W związku z tym chce rozpocząć dyskusję na temat racjonalnego wykorzystania ponad 4 mld zł ze środków europejskich. Budimex złożył

Przegląd informacji ze spółek

koszty do dochodów (C/I) - o 2,5 pkt do 65,5% na koniec roku. Bank utworzył w IV kw. rezerwę wysokości 19 mln zł w segmencie przedsiębiorstw w związku z sytuacją polityczną i ekonomiczną w Rosji, poinformował wiceprezes Geert Embrechts. Zortrax rozpoczął sprzedaż swoich produktów w Indiach, Czechach