racjonalnego gospodarowania

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń

Ustawa Prawo zamówień publicznych zabrania zamawiającemu opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 ustawy). Wskazana zasada nie może jednak ograniczać prawa zamawiającego do zakupu urządzeń odpowiadających jego uzasadnionym potrzebom, w szczególności związanych z koniecznością efektywnego funkcjonowania jednostki, sprawnej i bezpiecznej realizacji jego celów oraz ekonomicznego i racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami w trakcie eksploatacji zakupionych urządzeń.

Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z nowelizacją, minister aktywów państwowych miałby kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, a także ochrony interesów Skarbu Państwa

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei zainaugurowało działalność

i energetycznego" - czytamy w komunikacie. CEEK to przestrzeń wymiany wiedzy i pomysłów, a także edukacji w zakresie efektywności energetycznej i racjonalnego gospodarowania zasobami, stworzona z myślą o kolei. CEEK jest platformą dialogu branży, ekspertów i naukowców na temat działań w

Rząd zgodził się na połączenie dwóch instytutów badawczych zw. z ochroną zdrowia

), - zarządzanie (np. obiektami), - gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej), - kulturę organizacyjną, - finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej). "Utworzone zostanie Krajowe Laboratorium

Prezydent podpisał nowelizację o działach administracji rządowej

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym zakłada nowelizacja ustawy o działach administracji, którą podpisał prezydent, poinformowała Kancelaria

Prezydent podpisał ustawę ws. 40 mln zł pomocy dla kół gospodyń wiejskich

kobiet; 4)           inicjowane i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; 5)           upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych

MŚ: Stawki za wodę dla przemysłu nie zmienią się do 2018, dla ludności - do 2019

przypadające na jednego mieszkańca. Susza w 2015 r. pokazała, że bez poważnych zmian w gospodarowaniu najważniejszym zasobem dla kraju nie mamy szans na zaspokojenie wszystkich potrzeb gospodarki. Dlatego niezbędne jest racjonalne wykorzystanie wody nie tylko przez mieszkańców, ale przede wszystkim przemysł

Rząd przyjął dokument strategiczny pn. 'Polityka lekowa państwa 2018-2022'

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dokument o charakterze strategicznym pn. "Polityka lekowa państwa 2018-2022", przedłożony przez ministra zdrowia, w którym określono priorytety działań rządu dotyczące gospodarowania lekami. Polityka lekowa państwa ma przede

NFOŚiGW: Geotermia toruńska mogłaby być pokazowym rozwiązaniem

przedsięwzięcia ponadregionalne, o kluczowym  znaczeniu dla środowiska naturalnego, służące wypełnieniu przez Polskę zobowiązań, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Do priorytetowych zadań Funduszu należą: ochrona atmosfery, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

przywiązuje dużą wagę do ekonomicznie racjonalnego zaprojektowania transformacji mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, a więc zmiany swojego miksu energetycznego. Do końca roku Enea chce przedstawić zaktualizowaną Strategię Rozwoju, podano również. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to

Mazurek z MŚ: Gospodarka o obiegu zamkniętym może oznaczać zrównoważony rozwój

projektowania produktów przez produkcję, konsumpcję, naprawę i regenerację aż po gospodarowanie odpadami i uzyskanie surowców wtórnych, które są ponownie wprowadzane do obiegu w gospodarce, podkreślono w materiale. "System polegający na składowaniu odpadów nieuchronnie będzie musiał przejść do

Lotos Petrobaltic będzie korzystać z łączności krytycznej TETRA na morzu

łączności krytycznej TETRA to przykład racjonalnego gospodarowania zasobami. Jest to szczególnie ważne, gdyż rozbudowa sieci tego typu pochłania znaczne nakłady środków, a Polska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który nie posiada ogólnonarodowej sieci łączności krytycznej. Zamierzamy w krótkim czasie

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad: 1. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, 2. racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny

NFOŚiGW przeznaczy 4,5 mld zł na własne programy związane z energetyką

, służące wypełnieniu przez Polskę zobowiązań, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Do priorytetowych zadań Funduszu należą: ochrona atmosfery, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi oraz ochrona różnorodności

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

stanowiącej zabezpieczenie udzielonej gwarancji jako dokumentu zupełnie odrębnego od zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Zamawiający analizując sytuację, odnosi się również w myśl przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych do racjonalnego, efektywnego i oszczędnego gospodarowania własnymi

Minister środowiska proponuje utworzenie Państwowej Służby Geologicznej

dziedziny geologii w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej oraz opracowywania perspektyw złożowych w celu odnowienia bazy surowcowej dla Rzeczypospolitej Polskiej i racjonalnego gospodarowania strukturami geologicznymi, w tym zasobami kopalin i ich ochrony, a także gospodarki i ochrony wód podziemnych

MIB: Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

. Natomiast jesteśmy przekonani, że idziemy we właściwym kierunku" – powiedział podczas parlamentarnych prac nad projektem minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował

Rząd przyjął Krajową Politykę Miejską do 2023 roku

jakości życia mieszkańców - funkcjonowanie w przyjaznej, harmonijnej przestrzeni miejskiej z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych. W ramach KPM szczegółowo przedstawiono następujące wyzwania: - racjonalne gospodarowanie przestrzenią (w tym zwłaszcza racjonalne jej planowanie i odwrócenie

Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących" - czytamy także. Ustawa nakłada na sprzedawców żywności obowiązek przeprowadzenia w jednostkach handlowych kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. "

Ministerstwo Energii w węglowym transie

Ministerstwo Energii w węglowym transie

Witolda Waszczykowskiego kojarzone z lewicową ideologią. W energetyce dysonans jest jeszcze większy. Plan Morawieckiego zakłada restrukturyzację kopalń, racjonalne gospodarowanie węglem, ograniczenie produkcji tego surowca i promowanie gospodarki niskoemisyjnej - aut elektrycznych i najnowocześniejszych

Bank Handlowy: Co drugie dziecko dostaje mniej niż 50 zł mies. kieszonkowego

Handlowy Krzysztof Kaczmar, cytowany w komunikacie. Dobrą nauką gospodarowania pieniędzmi i zachętą do oszczędzanie może być np. regularne wypłacanie kieszonkowego, nawet gdy jest to symboliczna kwota. Z badań Fundacji Kronenberga wynika jednak, że kieszonkowe daje swoim dzieciom jedynie 35% rodziców. Z

NIK: Wartość wolnych środków 16 WFOŚ przekroczyła 661 mln zł w grudniu ub.r.

bierność w gospodarowaniu tymi zamrożonymi aktywami oraz fakt, że na przestrzeni wielu lat organy funduszy wojewódzkich nie wypracowały sposobu efektywnego zarządzania tym majątkiem" - czytamy. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie natomiast oceniła wydatkowanie środków finansowych na utrzymanie

UOKiK prowadzi 34 postępowania w sprawie zmów przetargowych

oferentów. Prawo konkurencji nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku przeprowadzania przetargów ani obowiązku wyboru najkorzystniejszej oferty" - czytamy dalej. Urząd zwraca uwagę, że takie obowiązki mogą natomiast nakładać inne przepisy prawa, np. mające na celu zapewnienie racjonalnego

Woda w kranie zdrożeje, bo resort podnosi stawki za pobór wód

obserwuje się marnotrawstwa wody i niepokojących zjawisk nieracjonalnego gospodarowania wodami głębinowymi. Resort: nie będzie tak źle Ministerstwo Środowiska próbuje tonować emocje samorządowców. Wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski zapowiedział w środę, że ceny za metr sześcienny wody, w zależności od

Polska nieprzyjazna pieszym. A w Europie zmienia się model miasta

o rozwiązania dla pieszych i rowerzystów. Zmiana jest widoczna. Czy chodzi o wojnę z samochodami, jak sugerują niektórzy? - Nie chodzi o konfliktowanie użytkowników, ale o racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Model miasta samochodowego się nie sprawdził, a dalszy rozwój tej infrastruktury

Polacy po pięćdziesiątce zarabiają mało i mają coraz większe długi. Łącznie już ponad 7 mld zł

. Zadłużenie rośnie lawinowo Choć ta grupa wiekowa stara się racjonalnie gospodarować pieniędzmi, najwyraźniej za niskie dochody powodują, że jej zadłużenie notowane w Krajowym Rejestrze Długów w ciągu trzech lat wzrosło trzykrotnie i wynosi obecnie 7,2 mld zł. Ponad połowa tej sumy, bo ponad 3,7 mld zł

NFOŚiGW wypłaci na finansowanie ochrony środowiska niemal 4,6 mld zł w 2016

efektywności energetycznej. W planie na 2016 r. ponad 900 mln zł zarezerwowano na ochronę atmosfery" – czytamy dalej. Na zadania związane z racjonalną gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi przewiduje się wydać w przyszłym roku 992 mln zł, niemal 500 mln zł zarezerwowano na ochronę i

MF: Deficyt budżetu to 46,3 mld zł w 2016r., tj. 84,6% planu wg wstępnych danych

w 2016 r. wynikało głównie z tzw. 'naturalnych oszczędności'. Dysponentów środków budżetowych obowiązuje zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Powyższe działania oraz czynniki

Kawalerka jak myjnia tirów. Kto leje wodę - lokatorzy czy urzędnicy?

polecenie zajął się tym m.in. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. - Porównujemy zużycie wody w kamienicy w poprzednich latach. Zdajemy sobie sprawę, że te kwoty są kompletnie nieracjonalne - przyznał początkowo rzecznik Pragi-Południe Jerzy Gierszewski. Czy lokatorzy będą zmuszeni zapłacić całość

Znowu susza nad Polską. Jest się czym martwić

konserwuje - utyskuje Kowalski. - Jeśli coś jest dziś dla rolnictwa ważne, to właśnie uregulowanie tych stosunków wodnych. To kosztuje, i to sporo, ale wydatki szybko się zwracają. Plony są wyższe, a rośliny bardziej odporne - tłumaczy szef IERiGŻ. Druga sprawa to racjonalne używanie i odzyskiwanie wody. W

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

 racjonalne gospodarowanie wodą oraz zwiększające efektywność zarządzania energią elektryczną. Na budowę Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dotacji to ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 12 mln

Koniec dotacji na wymianę pieców i ocieplanie domów. Rząd stawia na węgiel, nie na czyste powietrze

jak "Kawka" nie dają żadnego zysku. - Działania NFOŚ będą się koncentrować teraz wokół ochrony wód, zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalnej gospodarki odpadami i ochrony klimatu - mówił portalowi. Wcześniej zwolniono wszystkich specjalistów zajmujących się "Kawką

Użytkowanie wieczyste 2017. Jak obniżyć opłatę? Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?

potrzebują, i pozwolą na skrócenie kolejek oczekujących. Aby do tego doszło, trzeba, zdaniem ministerstwa, ograniczyć istniejące bariery i stworzyć elastyczniejsze instrumenty, które umożliwią gminom bardziej racjonalne gospodarowanie mieszkaniami. Dlatego projekt przewiduje m.in. wprowadzenie dla gmin

Minister Nowak: Ogłaszamy przetarg na obwodnicę

budowy dróg, ten fragment S11 znalazł się na liście inwestycji rezerwowych. - Wskutek oszczędności na innych przetargach i racjonalnego gospodarowania publicznym pieniądzem udało się jednak zabezpieczyć środki na budowę tego odcinka - powiedział wczoraj Nowak. I podkreślał: - Bez zaangażowania posłów z

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający musiał bowiem zapewnić: - efektywne funkcjonowanie jednostki, - sprawną i bezpieczną realizację jej celów oraz - ekonomiczne i racjonalne gospodarowanie własnymi zasobami w trakcie eksploatacji sprzętu. Skład orzekający przyjął, że zakup sprzętu od danego

Reklama niezrażona kredytami

wpadł po pęknięciu bańki internetowej w 2000 r., branża reklamowa była przegrzana i rosła szybciej niż PKB poszczególnych krajów. Firmy gospodarowały pieniędzmi nieracjonalnie i zaczynały swoją działalność od ogromnych wydatków na reklamę. Obecna sytuacja wygląda odwrotnie, bo firmy najczęściej nie

10 sposobów na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie

termostatu pokojowego. Dzięki temu możemy zniwelować ewentualne różnice temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i programować pracę instalacji. W ten sposób dostarczymy do pomieszczeń tylko tyle ciepła, ile jest niezbędne, aby zapewnić w nich komfort cieplny, a koszty ogrzewania utrzymać na racjonalnym

Janusz Śniadek: Nie chcemy wyścigu szczurów!

;Lewiatan". Tam bardzo często ideologia liberalna bierze górę nad racjonalnymi argumentami. Natomiast najbardziej antyzwiązkowa jest Konfederacja Pracodawców Polskich kierowana przez Andrzeja Malinowskiego. Zaatakował on podpisanie porozumienia między "Solidarnością" a rządem. Ponadto pan

Mamy lepsze domy, ale dojazdy do pracy są coraz trudniejsze

ustawodawstwo. Gdyby zsumować wszystkie decyzje samorządów o przeznaczeniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe, okazałoby się, że mogłyby powstać mieszkania dla kraju dwa razy większego niż Polska. To znaczy, że decyzje podejmowane pod presją deweloperów były nieracjonalne. Co więcej, jeśli teren jest

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

drugie. Choć nie dam sobie ręki uciąć za każde przedsięwzięcie lokalne, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dług samorządowy jest bardziej racjonalny niż dług państwowy - podsumowuje były wiceminister finansów od budżetu. Komentarz prof. Michała Kuleszy, współtwórcy reformy samorządowej

Strategia dla górnictwa na okrągło

działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki, napisano, że celem polityki państwa w stosunku do sektora górnictwa węgla kamiennego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Polski. Zaznaczono też

Jerzy Buzek: bezpieczeństwo kosztuje

można zrobić, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne? - Mamy wiele do zrobienia, ale są to problemy przed którymi stoi cała Unia Europejska. Obejmuje to dywersyfikację źródeł energii, jej tranzyt i racjonalne nią gospodarowanie, szersze niż dotąd otwarcie rynków, wprowadzenie czystych

Czarne złoto nadal w cenie

efektywności gospodarowania materiałami, sprzętem i urządzeniami w sferze magazynowania, czy też zmniejszenie do optimum stanu zapasów materiałowych. Obecnie trwają przygotowania do połączenia samodzielnej kopalni Budryk w Ornontowicach z Jastrzębską Spółką Węglową. Po wchłonięciu przez JSW kopalni Budryk