racjonalizacji zatrudnienia

IAR, mapi

"NDz": Nie będzie zapowiadanych cięć w administracji

"NDz": Nie będzie zapowiadanych cięć w administracji

Rząd po cichu wycofuje się z cięć zatrudnienia zaproponowanych w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej - pisze "Nasz Dziennik". Zdaniem gazety wszystko wskazuje na to, że mocno krytykowany projekt, do którego jeszcze przed wkroczeniem na drogę sejmową zgłoszono ponad 600 poprawek, będzie mocno poprawiony lub napisany od nowa

Oto nowe założenie rządu w sprawie zwolnień pracowników budżetówki

Rząd łagodzi swój plan. Nie wycofuje się co prawda z likwidacji premii kwartalnych, ale zwolnienia nie obejmą wszystkich urzędów.

Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Legnica

globalnej firmy e-commerce Spreadshirt. Umożliwia ona konsumentom wyrażenie siebie dzięki spersonalizowanym dostosowanym do ich potrzeb produktom. [...] Ze względu na planowany rozwój, a także optymalizację i racjonalizację produkcji i logistyki zdecydowało się zmienić dotychczasowy wieloletni obiekt na

Alior ma porozumienie ze związkami dot. procesu zwolnień grupowych

, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600 pracowników. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej

Dolar i frank na kolejnych minimach

Dolar znowu tanieje Amerykańska waluta ma ostatnio jeden główny problem. Nazywa się Donald Trump. Po fali entuzjazmu przyszedł moment racjonalizacji podejścia. Kurs EURUSD przebił właśnie kolejną psychologiczną barierę i osiągnął 1,15.  W efekcie oglądamy dolara poniżej 3,65 zł

Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

racjonalizacji kosztów zatrudnienia oraz zreorganizowaliśmy procesy w ramach Grupy" - czytamy także.  W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła 3,7 mld zł na inwestycje, z czego największy strumień trafił do segmentów Dystrybucja i Wytwarzanie. "W pierwszym z nich nakłady wynoszące ponad 2

Grupy Kopex: Tagor zwolni 120 spośród 282 pracowników

poprawa efektywności operacyjnej i racjonalizacja kosztów" - poinformował prezes Tagoru Jarosław Obrzud, cytowany w komunikacie. "Zgodnie z propozycją zarządu, rozpoczęte w czerwcu zwolnienia obejmą 120 pracowników wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w spółce. Przy doborze

Pracodawcy proponują podwyższenie płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł do 2050 zł

płac z poprzedniego roku, podano także. "Oznacza to, że podwyżki wynagrodzeń byłyby możliwe, ale tylko wtedy, gdyby doszło do ograniczenia poziomu zatrudnienia. O potrzebie racjonalizacji funkcjonowania przerośniętego aparatu biurokratycznego świadczy natomiast fakt, iż w ciągu ostatnich 15 lat

Alior i Meritum szykują zwolnienia. Pracę straci nawet tysiąc osób

pozbywają się części pracowników. Dziś rano Alior Bank w komunikacie potwierdził wcześniejsze informacje "Wyborczej": "W ramach przygotowań do połączenia Alior Banku z Meritum Bankiem planowana jest racjonalizacja zatrudnienia. Rozważany jest scenariusz ograniczenia liczby etatów w wyniku

"DGP": Rząd wycofuje się ze zwolnień w urzędach

Do tej pory taką ochronę mieli otrzymać pracownicy kancelarii Sejmu, Senatu i prezydenta, kierownicy audytorzy, a nawet księgowi. Jak ustalił "Dziennik Gazeta Prawna", minister Michał Boni, który odpowiada za projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji, idzie na kolejne

Zwolnienia grupowe do 1 tys. osób w Aliorze i Meritum potrwają do końca roku

zainicjował proces racjonalizacji zatrudnienia oraz zmian w obecnym modelu dystrybucji. Nowy model uwzględni zarówno osiągnięcie synergii kosztowych związanych z pokrywającą się siecią placówek obu banków, jak również zmieniające się potrzeby klientów banków wynikające z dynamicznego wzrostu popularności

Bezrobocie w Polsce poniżej 9%!

Wedle danych GUS bezrobocie w Polsce zgodnie z oczekiwaniami wyniosło w maju 8,8%. Jest to na najniższy poziom od początku naszej transformacji ustrojowej. W wyniku prywatyzacji i przede wszystkim racjonalizacji zatrudnienia okazało się, że pełne zatrudnienie szybko się skończyło. Ten

NBP: Zysk za 2015 r. wyniósł 8,275 mld zł, z czego 95% trafi do budżetu

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, wskazano także w komunikacie. "Gdyby nie przeprowadzono działań na rzecz racjonalizacji struktury organizacyjnej NBP i poprawy efektywności funkcjonowania banku, które zostały zapisane w 'Planie działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2014

Alior Bank może zwolnić do 2,6 tys. pracowników do końca 2017 r.

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Alior Bank przystępuje do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w dystrybucji i wytwarzaniu w I-III kw. 2016 r.

mln zł (2%) r/r dzięki wzrostowi wolumenu dystrybucji gazu o 7%. Z kolei koszty operacyjne segmentu spadły o 51 mln zł (2%) r/r w efekcie przeprowadzonej w 2015 roku racjonalizacji zatrudnienia" – czytamy dalej. Wynik operacyjny segmentu Wytwarzanie za I-III kw. 2016 roku wyniósł 301 mln

PGNiG odnotowało spadki w upstream i obrocie w I poł. 2016 r.

roku były niższe o 121 mln zł (tj. 8%). "Na ich wysokość wpływ miało m.in. obniżenie wydatków na świadczenia pracownicze w efekcie przeprowadzonej racjonalizacji zatrudnienia w ramach programu dobrowolnych odejść. Przychody wzrosły o 68 mln zł (tj. 3%) w stosunku do analogicznego okresu roku

Przegląd informacji ze spółek

organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600 pracowników, podał bank. Grupa Mercor pozyskała w październiku zamówienia o wartości około 20,9 mln zł

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Morawiecki: Gdy poskładamy wysoki nominalny wzrost PKB z wysiłkami na rzecz poprawy w podatkach i racjonalizacją wydatków, to zaplanowana przez nas konsolidacja fiskalna na poziomie 0,25% PKB w 2018 r. jest mało ambitna Gazeta Wyborcza --Wiosną zacznie się budowa 18 km południowej

Finanse? "Kompetentny". Infrastruktura i rozwój? "Fundusze europejskie będą dla niej nowością". Ekonomiści oceniają nowy rząd

Finanse? "Kompetentny". Infrastruktura i rozwój? "Fundusze europejskie będą dla niej nowością". Ekonomiści oceniają nowy rząd

Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - Pan minister zna problematykę gospodarczą zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Będzie miał być może szansę zrealizować w dłuższym okresie czasu zapowiedzi dot. racjonalizacji w systemie podatkowym, które formułował na początku - uważa

Huty do redukcji

i administrację kadrowo-płacową. Zastosowanie outsourcingu przynosi wiele korzyści: obniżkę kosztów pracy i kosztów operacyjnych, racjonalizację zatrudnienia, oszczędność czasu i lepszą organizację pracy. Korzyści to również zmniejszenie zapotrzebowania na inwestycje kapitałowe, dopływ kapitału oraz

Nie istnieje uzasadnienie by dopłacać do emerytur górniczych i rolniczych

uzyskania świadczenia podjął legalne zatrudnienie płacąc składkę w minimalnej wysokości, czy na świadczenia zasługują ci, którzy bez uzasadnionych przyczyn nie świadczyli w ogóle do systemu .Wnioski z takiej dyskusji pozwolą dopiero podejmować decyzje racjonalizujące, za zezwoleniem społecznym, system. Ale

Na czym firma może zaoszczędzić?

. Oszczędzanie paliwa to także racjonalizacja tras przejazdu aut. - Zaczęliśmy zastanawiać się, czy nasze auta nie robią pustych przebiegów. Czy tras nie da się ułożyć w inny, bardziej racjonalny sposób. Okazało się, że można, i dzięki temu też osiągamy dodatkowe korzyści - przekonuje prezes łódzkiego MPO

Drzemiący potencjał

. Oczywiście jest to niemożliwe ze względu na rynki, na których działają banki spółdzielcze, niemniej różnica pomiędzy wskaźnikami C/I wskazuje na konieczność racjonalizacji kosztów działania. Na koniec września średni wskaźnik C/I dla banków spółdzielczych wynosił 70,8 proc., natomiast dla banków komercyjnych

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

zmniejszaniu w czasie udziału zadłużenia sektora finansów publicznych w PKB. Naprawa finansów państwa na obecnym etapie musi oznaczać radykalne obniżenie wydatków bieżących, zmniejszanie w czasie sztywnych wydatków poprzez głęboką ich racjonalizację oraz zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych, a