racjonalizacji wydatków

Fitch potwierdził ratingi zadłużenia BBB+ Częstochowy z perspektywą stabilną

celu racjonalizację wydatków, oraz rosnące dochody podatkowe w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarczym w kraju" - czytamy dalej. W I połowie 2017r. nadwyżka operacyjna miasta wyniosła 68,5 mln zł (65,8 mln zł w I poł. 2016r.) i stanowiła ponad 11% dochodów operacyjnych, podano również

Rząd przyjął założenia do reformy systemu budżetowego

klasyfikacja zadaniowa (funkcjonalno-programowa), która sprzyja efektywnemu planowaniu i racjonalizacji wydatków. Klasyfikacja ta powinna być powiązana z nowym podziałem budżetu państwa. 5. Uporządkowanie systemów zbierania danych - sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości finansowej

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA-(pol) dla Szczecina, perspektywa stabilna

okresie. Ratingi odzwierciedlają również ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" - czytamy w komunikacie. Rating na poziomie BBB+ odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w

Drugi przetarg na usługi kolejowe na Podkarpaciu w 2015 roku

Drugi przetarg na usługi kolejowe na Podkarpaciu w 2015 roku

60 mln zł, których Podkarpacie w przyszłym roku nie otrzyma. Jak podaje urząd, w nowym postępowaniu dla "racjonalizacji wydatków" zawieszono kursy o małym zainteresowaniu i niskiej rentowności. Główną przyczyną czasowego ograniczenia kursów ma być także małe zainteresowanie pasażerów

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

mogłoby być utrzymanie stawek VAT na obecnych poziomach po 2018 r., ujednolicenie tych stawek, racjonalizacja obecnych wydatków poprzez ich przegląd, a także stopniowe odchodzenie od preferencji w zakresie wieku emerytalnego. (ISBnews)  

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa obu stabilna

również dzięki kontynuacji racjonalizacji wydatków, wyniki operacyjne Katowic pozostaną solidne. W latach 2015-2017 marża operacyjna ustabilizuje się na poziomie 13%. "Prognozujemy nadwyżkę operacyjną w wysokości średnio 200 mln zł rocznie w latach 2015-2017, w porównaniu do średniej nadwyżki w

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Małopolski z perspektywą stabilną

polityki województwa mającej na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które od 2016r. będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Agencja prognozuje, że w latach 2016-2019 wydatki majątkowe Małopolski mogą wynieść łącznie 2,9 mld zł (średnio 45% wydatków ogółem rocznie) w

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

. Ratingi odzwierciedlają ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" – czytamy w komunikacie. Agencja oczekuje, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 11-12

MRiRW liczy na połączenie inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo żywności w 2018

racjonalizację wydatków i lepsze wykorzystanie posiadanych środków" - czytamy także. Do tej pory działania organizacyjne polegające na połączeniu instytucji kontrolnych przeprowadzono w 23 spośród 28 krajów UE. Głównym celem tych przemian była poprawa koordynacji i wzrost skuteczności, jednak wśród

Przewozy Regionalne oczekują ok. 50 mln zł zysku netto w tym roku

m.in. racjonalizacji wydatków - np. w obszarze usług doradczych i konsultingowych czy zakupu materiałów i usług zewnętrznych. Ponadto pozytywny wpływ na finanse miało zwiększenie liczby pasażerów, a tym samym wpływów z biletów. W okresie styczeń - październik przewoźnik miał o 2,25 mln pasażerów więcej

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

politykę racjonalizacji i kontroli wydatków bieżących, jak również ostrożną politykę finansową. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie w latach 2015-2017 pozostanie na bezpiecznym poziomie 45% dochodów bieżących, pomimo oczekiwanego wzrostu w ujęciu nominalnym w wyniku inwestycji. "

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa obu stabilna

miejskich" - czytamy w komunikacie.  Fitch oczekuje w scenariuszu bazowym, że wyniki operacyjne Białegostoku pozostaną dobre w wyniku prowadzenia ostrożnej polityki budżetowej, jak również dzięki kontynuacji racjonalizacji wydatków operacyjnych. "Zgodnie z naszą prognozą marża

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) dla Białegostoku, perspektywa stabilna

;nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 7-8% dochodów operacyjnych. "Powyższa prognoza oparta jest na założeniu, że dochody Białegostoku z podatków dochodowych będą rosły w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym, a władze miasta będą kontynuowały działania zmierzające do racjonalizacji

Przedsiębiorcy: Rok 2010 będzie lepszy

społecznych poprzez system KRUS, odciążenie publicznej służby zdrowia poprzez wdrożenie systemu ubezpieczeń dobrowolnych oraz racjonalizacja innych sfer wydatków społecznych, np. szkolnictwa wyższego.

Jak PiS odbiera i daje pensje samorządowcom

Jak PiS odbiera i daje pensje samorządowcom

była "racjonalizacja wydatków, spowodowana tym, że powiat zamierza zaciągnąć kredyty w wysokości 3,8 mln zł". Oszczędności dla samorządu z cięcia wypłaty wyniosłyby 10 tys. zł. PiS w powiecie wyszkowskim poległ, bo pomysł nie zyskał większości, ale wygrał w powiecie w trzebnickim w

PGNiG odnotowało spadki w upstream i obrocie w I poł. 2016 r.

roku były niższe o 121 mln zł (tj. 8%). "Na ich wysokość wpływ miało m.in. obniżenie wydatków na świadczenia pracownicze w efekcie przeprowadzonej racjonalizacji zatrudnienia w ramach programu dobrowolnych odejść. Przychody wzrosły o 68 mln zł (tj. 3%) w stosunku do analogicznego okresu roku

Strabag: Propozycje rządu ws dróg cieszą, obiekcje są w kwestiach środowiskowych

zgodnie z obowiązującymi warunkami środowiskowymi i przepisami prawa i wszystkie strony procesu inwestycyjnego powinny dążyć do racjonalizacji kosztów i wydatków" - tłumaczy. Jak podkreślił, największym sukcesem na obecnym etapie jest podjęcie przez stronę publiczną i branżę rozmów i wspólne

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrośnie o ok. 15% r/r w 2017 r.

partnerów o równie dużej skali działalności (i idącej ze skalą produkcji racjonalizacją kosztów), znikają lokalni odbiorcy produkujących na rynek krajowy firmy MSP - budownictwo odradzało się wolniej (biorąc pod uwagę skalę spadku w roku ubiegłym) niż wszyscy na to liczyli. Uderza też w dostawców usług i

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Morawiecki: Gdy poskładamy wysoki nominalny wzrost PKB z wysiłkami na rzecz poprawy w podatkach i racjonalizacją wydatków, to zaplanowana przez nas konsolidacja fiskalna na poziomie 0,25% PKB w 2018 r. jest mało ambitna Gazeta Wyborcza --Wiosną zacznie się budowa 18 km południowej

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie. Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to przede

W Polsce mamy 473 ulgi podatkowe. Kosztują nas 65,9 mld zł.

się polityczne okno i będzie gotowość do likwidacji jakiejś ulgi. U nas tak kilka lat temu usunęliśmy ulgę budowlaną - mówił na prezentacji raportu Helmut Herres z niemieckiego resortu finansów. - Polska ma duży margines racjonalizacji preferencji podatkowych - podsumował Thomas Laursen z BŚ. Rozmowa

Cięcie prognoz dla świata

. o dalsze polepszenie klimatu dla biznesu czy lepszą alokację środków publicznych (chodzi m.in. o większe wydatki na infrastrukturę, racjonalizację wydatków w sektorze zdrowia czy reformę KRUS). - To, co się będzie działo w polskiej gospodarce, zależy też od rozwoju sytuacji na świecie - dodaje

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 7 – 11 grudnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK IT: Wydatki na innowacje stanowią w Polsce 19% budżetu IT. W firmach mających siedzibę w naszym

Na czym firma może zaoszczędzić?

benzynową, dzięki której rozlicza się po cenach hurtowych. Dlatego kiedy rok temu poważnie wzięto się do oszczędności, zarządzający najpierw przyjrzeli się właśnie tym wydatkom. - Na początku trzeba zrobić tak, żeby ludzi nie kradli. To możliwe, ale wymaga kontroli na każdym kroku - radzi Artur Augustyn

Bank Światowy: budżet róbcie inaczej

Polsce nadal niezwykle wysokie. Polski budżet wymaga zwłaszcza racjonalizacji wydatków społecznych. Do zreformowania są przede wszystkim dwa obszary - renty inwalidzkie i ubezpieczenia społeczne dla rolników. Ponadto trzeba unikać programów umożliwiających różnym grupom pracowniczym przechodzenie na

Emerytury mundurowych: mundurowi dłużej w służbie

zł podwyżki. Rząd już podliczył, ile na reformie w wojsku zaoszczędzi. Pierwsze oszczędności - ok. 6 mln zł - związane z wydłużeniem służby żołnierzy mają pojawić się w 2028 r. Rok później będzie to już 18 mln zł. Łącznie w latach 2028-42 ok. 7 mld zł. Dziś wydatki na emerytury i renty w resorcie

Jak wybrać projekt domu

projektu gotowego kosztami zakupu takiego projektu, zwykle jednak wydatek na architekta jest równoważony przez późniejsze oszczędności podczas budowy i aranżacji domu. Trzeba także uwzględnić w swoich planach czas na przygotowanie projektu i skompletowanie dokumentacji. Zyskujemy jednak towarzystwo i

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

zmniejszaniu w czasie udziału zadłużenia sektora finansów publicznych w PKB. Naprawa finansów państwa na obecnym etapie musi oznaczać radykalne obniżenie wydatków bieżących, zmniejszanie w czasie sztywnych wydatków poprzez głęboką ich racjonalizację oraz zwiększenie dochodów sektora finansów publicznych, a

Gdyby reklamę wymyślono teraz, byłaby zakazana

mamy pewnych informacji o tym, co człowiek czuje, dokonując zakupu, wiemy tylko, co człowiek myśli, że czuje. To, co mówią nam konsumenci, jest raczej racjonalizacją decyzji, a nie jej motywem. Dlatego wygrają narzędzia, które dadzą firmom informację o prawdziwych motywach klientów. Czy potrafiłbyś