racjonalizacja

"NDz": Nie będzie zapowiadanych cięć w administracji

"Nasz Dziennik" twierdzi, że dokument w obecnej formie nie trafi pod obrady Sejmu. To jednak jeszcze nie oznacza, że cięć w zatrudnieniu nie będzie, ale z całą pewnością zostaną one odsunięte w czasie. Choć oficjalnie nie ma informacji o zaniechaniu prac nad krytykowanym projektem ustawy,

Fitch obniżył perspektywę ratingów Kielc do negatywnej

. Jednocześnie Fitch zmienił perspektywę ratingów miasta ze stabilnej na negatywną. "Zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla obawy Fitch, czy władzom miasta uda się skutecznie przeprowadzić planowaną racjonalizację wydatków, a tym samym odbudować wcześniejszą siłę finansową Kielc, po jej znacznym

S&P potwierdził rating BBB mBanku, perspektywa negatywna

jednym z najnowocześniejszych i najlepiej zdigitalizowanych banków w Polsce, posiada relatywnie niewielką sieć placówek i charakteryzuje się wysoką efektywnością kosztową, a klienci banku są przyzwyczajeni do korzystania z kanałów zdalnych, co dobrze pozycjonuje bank w czasach racjonalizacji sieci

Grupa Azoty rozpoczyna prace nad nową strategią na lata 2020-2030

kosztownych projektów inwestycyjnych, z projektem Polimery Police na czele, grupa będzie miała ograniczone pole manewru jeśli chodzi o spektakularne nowe inwestycje. "Dlatego duży nacisk na pewno położymy na badania i rozwój, wykorzystanie istniejącego potencjału i racjonalizację" - zapowiedział

Przychody Grupy Azoty najprawdopodobniej przekroczą 12 mld zł w 2019 r.

ISBnews w kuluarach konferencji. Prezes Wojciech Wardacki przyznał, że kolejny rok może już nie być tak korzystny dla grupy. "Chcemy przygotować się także na wariant mniej optymistyczny, który będzie wymagał ogromnej dyscypliny finansowej. Będziemy szukać racjonalizacji i optymalizacji w spółce

PGE zdecydowała o rezygnacji z projektów i programów o łącznej wartości 1 mld zł

grupy i skoncentrowanie aktywności na podstawowej działalności oraz kluczowych, przynoszących marżę projektach" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie. "Plany optymalizacji i racjonalizacji działań mieliśmy już przed pandemią COVID-19, znając wyniki finansowe Grupy

LPP przygotowuje się na spowolnienie w gospodarce, bez głębokiego kryzysu

scenariusz" - powiedział Piechocki w rozmowie z ISBnews. Dodał, że wiele budżetów w firmie zostało okrojonych ze względu na racjonalizację kosztów. Musi ona działać bardziej efektywnie. Nie dotyczy to jednak części nakładów inwestycyjnych na budowę centrów dystrybucyjnych czy sklepów. Te pozostały

Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Legnica

globalnej firmy e-commerce Spreadshirt. Umożliwia ona konsumentom wyrażenie siebie dzięki spersonalizowanym dostosowanym do ich potrzeb produktom. [...] Ze względu na planowany rozwój, a także optymalizację i racjonalizację produkcji i logistyki zdecydowało się zmienić dotychczasowy wieloletni obiekt na

Ciech: Nowe laboratorium badawcze uzyskało certyfikację GLP

rejestracyjnej), lepiej zarządzać danymi oraz kontrolować jakość począwszy od surowców aż po gotowy produkt. Oprócz oszczędności czasu (przeprowadzenie rejestracji środków ochrony roślin na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat), nie bez znaczenia jest też racjonalizacja kosztów, która

PwC: Liczba inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji może wzrosnąć o ok. 10% r/r

z najniższą stopą bezrobocia. "Naszym zdaniem, potrzebna jest rewizja kryteriów oceny projektów, w szczególności rezygnacja z kryteriów nieadekwatnych dla oceny atrakcyjności inwestycji zgłaszanych do PSI. Należy również podjąć działania w celu racjonalizacji i doprecyzowania listy miast

Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A

obsługi zespołów ds. wdrażania programów innowacyjnych, podano także. Spółka podkreśliła również, iż od momentu dokonania zmian w składzie zarządu w połowie stycznia br., nowy zarząd podejmuje działania mające na celu racjonalizację wydatków oraz dostosowanie struktury kosztów do aktualnej sytuacji

Budimex rozpoczął nabór startupów do projektu 'Budimex Innowacje'

współpracę w planowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań, podano także. Projekt, który powstał z myślą o nawiązywaniu relacji biznesowych z firmami zainteresowanymi technicznymi i technologicznymi racjonalizacjami w branży. Przede wszystkim jednak polegać ma na wspieraniu młodych przedsiębiorców, którzy

PKN Orlen miał 849 mln zł zysku netto, 996 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech. "Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektywnych procesów zarządczych i operacyjnych, a także racjonalizacji wydatków. Wszystkim podejmowanym

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

/ przychody netto ze sprzedaży] ukształtowała się na poziomie 8,9% i była wyższa niż w roku ubiegłym o 3 pkt proc. co w znacznym stopniu wynikało z racjonalizacji przez zarząd jednostki dominującej kosztów produkcji oraz świadczonych usług" - czytamy także. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

, co wydaje się ciekawa propozycja - to rozważenie, by transfery opierały się na ulgach podatkowych, a w mniejszym stopniu na transferze gotówki. Racjonalizacjach transferów w świetle transferów to druga rekomendacja" - powiedział koordynator EKF Leszek Pawłowicz podczas prezentacji prognoz i

Play miał 233,1 mln zł zysku netto, 645 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2019 r.

nasze osiągnięcia przekraczają oczekiwania. Racjonalizacja rynku oparta na podejściu "więcej za więcej" jest wyraźnie widoczna. W trzecim kwartale rozwinęliśmy to podejście, dodając nowe mobilne pakiety konwergentne, takie jak Homebox TV i bogatsze pakiety danych dla segmentu B2B. Pozycja

Enea podtrzymuje, że spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w br.

opublikowanym przez URE dokumentem "Koszty operacyjne dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020", - optymalizację zarządzania majątkiem oraz racjonalizację usług obcych - prace nad poprawą jakości usług (obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI) W obszarze wydobycia Enea liczy na

BOŚ nagrodził firmy z Dolnego Śląska za działalność proekologiczną

Komunalnej Trzebnica-Ergo. Zrealizowane przez nich projekty (dwie oczyszczalnie ścieków w Skarszynie i Trzebnicy oraz trzy Stacje Uzdatniania Wody w Trzebnicy) chronią środowisko naturalne, a jednocześnie prowadzą do racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzebnica. "Za znaczący efekt

Alior ma porozumienie ze związkami dot. procesu zwolnień grupowych

, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600 pracowników. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej

Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii

racjonalizacji poziomu konkurencji oraz utrzymującej się mocnej podaży portfeli ze strony banków i innych instytucji finansowych.  "Sądzimy, że w najbliższych kwartałach będziemy widzieli silne działania na polskim rynku zakupu wierzytelności. Cały zestaw regulacji sektora bankowego przyspiesza

Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

racjonalizacji kosztów zatrudnienia oraz zreorganizowaliśmy procesy w ramach Grupy" - czytamy także.  W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła 3,7 mld zł na inwestycje, z czego największy strumień trafił do segmentów Dystrybucja i Wytwarzanie. "W pierwszym z nich nakłady wynoszące ponad 2

Dolar i frank na kolejnych minimach

Dolar znowu tanieje Amerykańska waluta ma ostatnio jeden główny problem. Nazywa się Donald Trump. Po fali entuzjazmu przyszedł moment racjonalizacji podejścia. Kurs EURUSD przebił właśnie kolejną psychologiczną barierę i osiągnął 1,15.  W efekcie oglądamy dolara poniżej 3,65 zł

Zysk netto z działalności kontynuowanej ATM wyniósł 3,33 mln zł w I kw. 2018 r.

sprzedażowym. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ok. 1,5% kw./kw., głównie dzięki sprzedaży usług segmentu data center. Równolegle kontynuowane były działania mające na celu racjonalizację strony kosztowej – w rezultacie osiągnięto poprawę rentowności sprzedaży o ok. 2 punkty procentowe w porównaniu do

Drugi przetarg na usługi kolejowe na Podkarpaciu w 2015 roku

60 mln zł, których Podkarpacie w przyszłym roku nie otrzyma. Jak podaje urząd, w nowym postępowaniu dla "racjonalizacji wydatków" zawieszono kursy o małym zainteresowaniu i niskiej rentowności. Główną przyczyną czasowego ograniczenia kursów ma być także małe zainteresowanie pasażerów

Rząd przyjmie w I kw. nowelę o odejściu od PKWiU 2008 w raportowaniu VAT

identyfikowania towarów i usług, jak również pewnej racjonalizacji ich zakresu, przede wszystkim: w systemie ryczałtowym dla rolników, w zakresie systemu odwróconego obciążenia (reverse charge) oraz odpowiedzialności solidarnej" - czytamy w informacji. Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU 2008

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

mogłoby być utrzymanie stawek VAT na obecnych poziomach po 2018 r., ujednolicenie tych stawek, racjonalizacja obecnych wydatków poprzez ich przegląd, a także stopniowe odchodzenie od preferencji w zakresie wieku emerytalnego. (ISBnews)  

Zysk netto Alchemii wyniósł 7,42 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

konkurencji. Największym wyzwaniem na nadchodzący rok będzie dla nas pozyskiwanie nowych klientów, a także optymalizacja procesów produkcyjnych, między innymi poprzez ich maksymalne wykorzystanie oraz programy racjonalizacji kosztów produkcji. Przed nami rok intensywnej pracy koncepcyjnej nad projektami

Rada Mieszkalnictwa odbyła pierwsze posiedzenie

inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Niezbędna jest również wspieranie mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących, podano także. Obok Prezesa Rady Ministrów w Radzie

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

, w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12% i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat

Fitch podniósł ratingi Bydgoszczy do BBB+ i A+(pol), perspektywa stabilna

oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 11% rocznie i nadwyżką operacyjną 2,5-3 - krotnie wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA-(pol) dla Szczecina, perspektywa stabilna

okresie. Ratingi odzwierciedlają również ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" - czytamy w komunikacie. Rating na poziomie BBB+ odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w

Fitch potwierdził ratingi zadłużenia BBB+ Częstochowy z perspektywą stabilną

celu racjonalizację wydatków, oraz rosnące dochody podatkowe w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarczym w kraju" - czytamy dalej. W I połowie 2017r. nadwyżka operacyjna miasta wyniosła 68,5 mln zł (65,8 mln zł w I poł. 2016r.) i stanowiła ponad 11% dochodów operacyjnych, podano również

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

. wyniki budżetowe Rzeszowa były dobre. Nadwyżka operacyjna wyniosła 75 mln zł (74 mln zł w I poł. 2017r.), co wynikało z działań miasta w zakresie racjonalizacji wydatków oraz rosnących dochodów podatkowych w związku ze wzrostem gospodarczym. Dochody z podatków wzrosły o 10% w stosunku do analogicznego

Apartamenty Molo Rybackie planują projekt deweloperski w Porcie Rybackim w Gdyni

nieruchomości przysługujących PHN 4 S.K.A. do PHN SPV 16, PHN SPV 15, Dalmor oraz Apartamenty Molo Rybackie wynika z realizacji strategii Grupy PHN, polegającej na racjonalizacji i optymalizacji struktury portfela nieruchomości, poprawie efektywności działalności w zakresie zarządzania aktywami oraz

Wszystkie spółki Taurona przystąpiły do TUW PZUW

. "Przystąpienie spółek Grupy Tauron do TUW PZUW jest kolejnym krokiem na drodze optymalizacji i racjonalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej" – powiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się

Fitch podtrzymał rating BBB+ Bydgoszczy, perspektywa stabilna

; - czytamy w komunikacie.  Zdaniem Fitch, w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 11% i nadwyżkę operacyjną od 2,5 do 3 razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków

Przegląd prasy

na 2019 r. --PKN Orlen analizuje budowę szczytowego bloku gazowego w Płocku --Leonardo i PGZ podpisały list intencyjny ws. współpracy przy śmigłowcu AW249 --Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST --Rząd przyjął nowelizację ustawy dot. organizacji konferencji klimatycznej

Pracodawcy proponują podwyższenie płacy minimalnej na 2018 r. o 50 zł do 2050 zł

płac z poprzedniego roku, podano także. "Oznacza to, że podwyżki wynagrodzeń byłyby możliwe, ale tylko wtedy, gdyby doszło do ograniczenia poziomu zatrudnienia. O potrzebie racjonalizacji funkcjonowania przerośniętego aparatu biurokratycznego świadczy natomiast fakt, iż w ciągu ostatnich 15 lat

Zwolnienia grupowe do 1 tys. osób w Aliorze i Meritum potrwają do końca roku

zainicjował proces racjonalizacji zatrudnienia oraz zmian w obecnym modelu dystrybucji. Nowy model uwzględni zarówno osiągnięcie synergii kosztowych związanych z pokrywającą się siecią placówek obu banków, jak również zmieniające się potrzeby klientów banków wynikające z dynamicznego wzrostu popularności

Fitch potwierdził ratingi Bydgoszczy, podniósł perspektywę do pozytywnej

zmieniona na pozytywną ze stabilnej. "Fitch oczekuje, że wyniki operacyjne miasta dalej będą się poprawiały oraz pozostaną mocne w rezultacie kontynuacji przez Władze Miasta racjonalizacji wydatków operacyjnych. Dobre zarządzanie pozwoliło na osiągnięcie mocnej marży operacyjnej na poziomie 9,5% w

MRiRW liczy na połączenie inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo żywności w 2018

racjonalizację wydatków i lepsze wykorzystanie posiadanych środków" - czytamy także. Do tej pory działania organizacyjne polegające na połączeniu instytucji kontrolnych przeprowadzono w 23 spośród 28 krajów UE. Głównym celem tych przemian była poprawa koordynacji i wzrost skuteczności, jednak wśród

"DGP": Rząd wycofuje się ze zwolnień w urzędach

Do tej pory taką ochronę mieli otrzymać pracownicy kancelarii Sejmu, Senatu i prezydenta, kierownicy audytorzy, a nawet księgowi. Jak ustalił "Dziennik Gazeta Prawna", minister Michał Boni, który odpowiada za projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji, idzie na kolejne

Intercity wycofuje się z gorących posiłków w I klasie i podnosi ceny biletów

stolicy do Trójmiasta, Katowic czy Krakowa za bilet w klasie I trzeba zapłacić już co najmniej 139 zł zamiast dotychczasowych 89 zł. Intercity informuje, że zmiany zostały wprowadzone ze względu na "racjonalizację kosztów". Nasi czytelnicy sygnalizują, że Intercity od miesięcy ograniczało pulę

Sejm przyjął nowelę ustawy o grach hazardowych celem zmniejszenia szarej strefy

przyszłej ustawy, licząc na racjonalizację stawek podatkowych. "Mamy nadzieję, że tym razem zarejestrowane w Polsce firmy bukmacherskie, dysponujące najszerszą wiedzą nt. rynku, zostaną zaproszone do rozmów. Taki model prac z pewnością pozwoli na stworzenie ustawy, która będzie jeszcze korzystniejsza

Przewozy Regionalne oczekują ok. 50 mln zł zysku netto w tym roku

m.in. racjonalizacji wydatków - np. w obszarze usług doradczych i konsultingowych czy zakupu materiałów i usług zewnętrznych. Ponadto pozytywny wpływ na finanse miało zwiększenie liczby pasażerów, a tym samym wpływów z biletów. W okresie styczeń - październik przewoźnik miał o 2,25 mln pasażerów więcej

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

politykę racjonalizacji i kontroli wydatków bieżących, jak również ostrożną politykę finansową. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie w latach 2015-2017 pozostanie na bezpiecznym poziomie 45% dochodów bieżących, pomimo oczekiwanego wzrostu w ujęciu nominalnym w wyniku inwestycji. "

ME chce zakończyć prace zespołu nad programem dla górnictwa do końca roku

przeprowadzonych dotychczas, - ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania i prawa pracy (do końca 2017 r.) i jego wprowadzenie (od 2018 r.). Wśród szczegółowych działań znalazły się m.in. racjonalizacja kosztów, reorganizacja struktury spółek, ukierunkowanie produkcji na potrzeby

Prezes BOŚ: Bank będzie zbierał depozyty w euro na rynku niemieckim

poprawę rentowności spółki oraz jakości obsługi klienta. "W ramach racjonalizacji strategii bank przymierza się także do nowych aktywności produktowych oraz optymalizacji procesu sprzedaży. Chcemy przede wszystkim wprowadzić nowy model obsługi dla małych firm, czyli zdefiniowanych u nas jako

Zysk netto Energi spadł r/r do 68 mln zł w III kw. 2017 r.

polityki racjonalizacji kosztów" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 552 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w

PKN Orlen dokonał 421 mln zł odpisu na Lublin Shale, zawęził rejony poszukiwań

technologii stosowanych m.in. w USA okazały się ograniczone powierzchniowo i jedynie lokalnie można liczyć na technicznie uzasadnioną produkcję. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto decyzję o zawężeniu rejonów poszukiwania węglowodorów i racjonalizacji dalszych nakładów inwestycyjnych" - czytamy w

Bezrobocie w Polsce poniżej 9%!

Wedle danych GUS bezrobocie w Polsce zgodnie z oczekiwaniami wyniosło w maju 8,8%. Jest to na najniższy poziom od początku naszej transformacji ustrojowej. W wyniku prywatyzacji i przede wszystkim racjonalizacji zatrudnienia okazało się, że pełne zatrudnienie szybko się skończyło. Ten

Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 9,3% r/r w III kw., wskaźnik NPL: 5,5%

galeriach handlowych tzw. "wyspy akwizycyjne", przekształcono 11 kolejnych oddziałów w placówki partnerskie i kontynuowano racjonalizację oddziałów, podano też w materiale. W III kwartale 2018 r. liczba oddziałów (lokalizacji) spadła o 20 do 520, a liczba placówek partnerskich zwiększyła się o 7

Santander Bank Polska miał 495,45 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

kolejne oddziały w nowym innowacyjnym formacie. Jednocześnie otworzono 3 kolejne strefy Santander w galeriach handlowych tzw. "wyspy akwizycyjne", przekształcono 11 kolejnych oddziałów w placówki partnerskie i kontynuowano racjonalizację oddziałów, podano też w materiale. W III kwartale 2018 r

NBP: Banki oczekują spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w III kw.

tego głównie czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. kwestie regulacyjne oraz przegląd i racjonalizacja zasad oceny wniosków kredytowych. Wśród czynników regulacyjnych banki wymieniły realizację zaleceń pokontrolnych z inspekcji KNF w zakresie badania stabilności dochodów kredytobiorców i

Przedpłaty na auta - wieczysta czkawka po PRL. Niedoszli nabywcy "maluchów" i "dużych fiatów" pilnie poszukiwani

co powołany rząd gen. Wojciecha Jaruzelskiego przyjął uchwałę o racjonalizacji systemu sprzedaży aut dla ludności i postanowił sprzedawać je wyłącznie na przedpłaty. Samochód można było odebrać dopiero w latach 1982-85. Na ten cel przeznaczono 600 tys. samochodów, co teoretycznie pozwoliłoby

Alior i Meritum szykują zwolnienia. Pracę straci nawet tysiąc osób

pozbywają się części pracowników. Dziś rano Alior Bank w komunikacie potwierdził wcześniejsze informacje "Wyborczej": "W ramach przygotowań do połączenia Alior Banku z Meritum Bankiem planowana jest racjonalizacja zatrudnienia. Rozważany jest scenariusz ograniczenia liczby etatów w wyniku

Grupy Kopex: Tagor zwolni 120 spośród 282 pracowników

poprawa efektywności operacyjnej i racjonalizacja kosztów" - poinformował prezes Tagoru Jarosław Obrzud, cytowany w komunikacie. "Zgodnie z propozycją zarządu, rozpoczęte w czerwcu zwolnienia obejmą 120 pracowników wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w spółce. Przy doborze

NBP: Zysk za 2015 r. wyniósł 8,275 mld zł, z czego 95% trafi do budżetu

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, wskazano także w komunikacie. "Gdyby nie przeprowadzono działań na rzecz racjonalizacji struktury organizacyjnej NBP i poprawy efektywności funkcjonowania banku, które zostały zapisane w 'Planie działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2014

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

powinny wpływać - zmiany systemowe polegające na racjonalizacji zasad uzyskiwania praw do zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich i ich przyznawania (szacowany skutek to około 1,6-2,2 mld zł rocznie) oraz - działania prowadzące do ograniczenia nadużyć związanych z ich wypłatą, jak

Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie 'BBB+', perspektywa stabilna

zagranicznej (IDR) na poziomie „F2". „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący bardzo dobrych wyników operacyjnych Szczecina. Ratingi odzwierciedlają również, ostrożne zarządzanie finansami i racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki

Nowa RPP stóp procentowych nie ruszyła

powiedział że była to "dyskusja o charakterze seminaryjnym". - Powinny być toczone prace nad racjonalizacją planu Morawieckiego. Sama diagnoza jest sprawą drugorzędna czy trzeciorzędna, np. to czy pułapka średniego dochodu istnieje, czy w nią wpadliśmy - mówił Belka. Jego zdaniem dyskusja o planie

Przedsiębiorcy: Rok 2010 będzie lepszy

społecznych poprzez system KRUS, odciążenie publicznej służby zdrowia poprzez wdrożenie systemu ubezpieczeń dobrowolnych oraz racjonalizacja innych sfer wydatków społecznych, np. szkolnictwa wyższego.

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Małopolski z perspektywą stabilną

polityki województwa mającej na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które od 2016r. będą mogły zostać przeznaczone na inwestycje. Agencja prognozuje, że w latach 2016-2019 wydatki majątkowe Małopolski mogą wynieść łącznie 2,9 mld zł (średnio 45% wydatków ogółem rocznie) w

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) dla Białegostoku, perspektywa stabilna

;nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 7-8% dochodów operacyjnych. "Powyższa prognoza oparta jest na założeniu, że dochody Białegostoku z podatków dochodowych będą rosły w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym, a władze miasta będą kontynuowały działania zmierzające do racjonalizacji

Mobilis: Elektromobilność może przyspieszyć liberalizację rynku komunikacyjnego

konferencji prasowej.    Według przedstawicieli Mobilis, władze miast i organizatorzy transportu będą dążyć do racjonalizacji i optymalizacji wszystkich nakładów finansowych na ten cel. Koszty organizacji transportu publicznego stanowią obecnie znaczącą pozycję w budżetach poszczególnych ośrodków

Alior Bank może zwolnić do 2,6 tys. pracowników do końca 2017 r.

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Alior Bank przystępuje do optymalizacji struktury organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600

Jak PiS odbiera i daje pensje samorządowcom

była "racjonalizacja wydatków, spowodowana tym, że powiat zamierza zaciągnąć kredyty w wysokości 3,8 mln zł". Oszczędności dla samorządu z cięcia wypłaty wyniosłyby 10 tys. zł. PiS w powiecie wyszkowskim poległ, bo pomysł nie zyskał większości, ale wygrał w powiecie w trzebnickim w

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa obu stabilna

również dzięki kontynuacji racjonalizacji wydatków, wyniki operacyjne Katowic pozostaną solidne. W latach 2015-2017 marża operacyjna ustabilizuje się na poziomie 13%. "Prognozujemy nadwyżkę operacyjną w wysokości średnio 200 mln zł rocznie w latach 2015-2017, w porównaniu do średniej nadwyżki w

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa obu stabilna

miejskich" - czytamy w komunikacie.  Fitch oczekuje w scenariuszu bazowym, że wyniki operacyjne Białegostoku pozostaną dobre w wyniku prowadzenia ostrożnej polityki budżetowej, jak również dzięki kontynuacji racjonalizacji wydatków operacyjnych. "Zgodnie z naszą prognozą marża

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

. Ratingi odzwierciedlają ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" – czytamy w komunikacie. Agencja oczekuje, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 11-12

PGNiG odnotowało wzrost EBITDA w dystrybucji i wytwarzaniu w I-III kw. 2016 r.

mln zł (2%) r/r dzięki wzrostowi wolumenu dystrybucji gazu o 7%. Z kolei koszty operacyjne segmentu spadły o 51 mln zł (2%) r/r w efekcie przeprowadzonej w 2015 roku racjonalizacji zatrudnienia" – czytamy dalej. Wynik operacyjny segmentu Wytwarzanie za I-III kw. 2016 roku wyniósł 301 mln

MIB: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych jest organem niezależnym

stopniu nie narusza niezależności Komisji" - czytamy w komentarzu ministerstwa. Wykonywanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa obsługi administracyjnej PKBWK ma na celu racjonalizację kosztów funkcjonowania tej instytucji, podkreślono. "Przepisy ustawy o transporcie kolejowym

Służewiec już nie tylko dla biur. Zbudują setki nowych mieszkań

Dwa ośmiopiętrowe budynki zbuduje firma Okam Capital przy Konstruktorskiej 7, w pobliżu skrzyżowania z Racjonalizacji. Domy zaprojektowała pracownia HRA Architekci. Znajdzie się w nich około 300 mieszkań. Większość mieszkań w nowej inwestycji będą stanowić lokale mniejsze - dwupokojowe o

Najprostszy sposób na 4 tys. zł oszczędności rocznie. Ekokalkulator

, ile możemy zaoszczędzić w skali roku, gdybyśmy tylko zmienili swoje przyzwyczajenia. - Skupiliśmy się na trzech obszarach: transporcie, oszczędnościach energii elektrycznej i racjonalizacji wykorzystania wody. Na koniec otrzymuje się wynik sumaryczny wyrażony w złotych dla oszczędności finansowych i w

Rząd podjął uchwałę w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego

energetycznej: - racjonalizacja zasad zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi zasobu publicznego; - wspieranie inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych, w tym podejmowanych w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych; - zapewnienie infrastruktury technicznej towarzyszącej

PGNiG odnotowało spadki w upstream i obrocie w I poł. 2016 r.

roku były niższe o 121 mln zł (tj. 8%). "Na ich wysokość wpływ miało m.in. obniżenie wydatków na świadczenia pracownicze w efekcie przeprowadzonej racjonalizacji zatrudnienia w ramach programu dobrowolnych odejść. Przychody wzrosły o 68 mln zł (tj. 3%) w stosunku do analogicznego okresu roku

Rząd przyjął założenia do reformy systemu budżetowego

klasyfikacja zadaniowa (funkcjonalno-programowa), która sprzyja efektywnemu planowaniu i racjonalizacji wydatków. Klasyfikacja ta powinna być powiązana z nowym podziałem budżetu państwa. 5. Uporządkowanie systemów zbierania danych - sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości finansowej

Belvedere potwierdza swoje cele strategiczne na lata 2015-2018

wszystkim umacniają nas w przekonaniu, że zdołamy zrealizować nasze założenia. Rozpoczęliśmy działania związane z racjonalizacją i optymalizacją naszych działalności. Staliśmy się prężną grupą międzynarodową, dostosowaną do wymogów rynku, silną posiadanymi markami, co zapewni nam szybki, trwały i korzystny

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu

- gdzie przy założeniu maksymalnie uproszczonej formy tych załączników (i racjonalizacji ich zakresu), nie sposób było osiągnąć efektu w postaci wiernego przełożenia (na zasadzie 1:1) odpowiednich symboli, podano w materiale. "Projekt ustawy przewiduje również zmianę w przepisach ustawy z dnia 29

KNF nie oczekuje wzrostu cen polis OC komunikacyjnych w zw. z rekomendacją

oczekujemy, że to spowoduje automatycznie podniesienie cen polis. Nie uważamy, że tego typu działania samo z siebie spowoduje podniesienie, czy obniżenie cen polis. To jest w naszym przekonaniu raczej racjonalizacja cen. W tej chwili trudno ocenić, czy obecne ceny są odpowiednie, bo była wojna cenowa. Nie

Fitch prognozuje 22 mld zł nadwyżki operacyjnej samorządów w l. 2016-2017

;Oczekujemy, że JST będą kontynuować działania mające na celu racjonalizację wydatków operacyjnych. Jednak naszym zdaniem wynikające z tych działań oszczędności będą malały wraz z upływem czasu i mogą być częściowo zniwelowane przez rosnące wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury. W rezultacie

Wskaźnik C/I Banku Handlowego wzrósł r/r do 65% na koniec III kw.

związku z racjonalizacją oferty produktowej. Ponadto wzrost odnotował wynik z tytułu działalności maklerskiej (+6,4 mln zł, tj. 104,2%), -wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w wysokości 56,1 mln zł wobec 65,9 mln zł w III kwartale 2014 roku, tj. spadek o 9,9 mln zł będący

Finanse? "Kompetentny". Infrastruktura i rozwój? "Fundusze europejskie będą dla niej nowością". Ekonomiści oceniają nowy rząd

Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - Pan minister zna problematykę gospodarczą zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Będzie miał być może szansę zrealizować w dłuższym okresie czasu zapowiedzi dot. racjonalizacji w systemie podatkowym, które formułował na początku - uważa

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrośnie o ok. 15% r/r w 2017 r.

partnerów o równie dużej skali działalności (i idącej ze skalą produkcji racjonalizacją kosztów), znikają lokalni odbiorcy produkujących na rynek krajowy firmy MSP - budownictwo odradzało się wolniej (biorąc pod uwagę skalę spadku w roku ubiegłym) niż wszyscy na to liczyli. Uderza też w dostawców usług i

Przegląd prasy

Puls Biznesu --Morawiecki: Gdy poskładamy wysoki nominalny wzrost PKB z wysiłkami na rzecz poprawy w podatkach i racjonalizacją wydatków, to zaplanowana przez nas konsolidacja fiskalna na poziomie 0,25% PKB w 2018 r. jest mało ambitna Gazeta Wyborcza --Wiosną zacznie się budowa 18 km południowej

Składka przypisana brutto Gothaer TU w Polsce wzrosła o 13% r/r w 2014 r.

przekraczały wymagany margines wypłacalności, co oznacza 169% wskaźnik wypłacalności. Dzięki dywersyfikacji struktury portfela, Gothaer TU S.A. poprawił wynik techniczny o ponad 5 mln zł. Bezpośrednia likwidacja szkód, Solvency II, racjonalizacja cen oraz mobilna rewolucja to w ocenie Gothaer TU S.A

Zysk netto i składka przypisana Gothaer TU w Polsce wzrosły r/r w 2014 r.

techniczny o prawie 6 mln zł.  Bezpośrednia likwidacja szkód, Solvency II, racjonalizacja cen oraz mobilna rewolucja to w ocenie Gothaer TU S.A. najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją ubezpieczyciele w 2015 roku. "Bezpośrednia likwidacja szkód to najlepszy kierunek dla branży

Przegląd informacji ze spółek

organizacyjnej, której elementem jest planowana racjonalizacja zatrudnienia w wybranych obszarach biznesowych. Rozważane działania restrukturyzacyjne mogą potrwać do końca 2017 r. i objąć nie więcej niż 2 600 pracowników, podał bank. Grupa Mercor pozyskała w październiku zamówienia o wartości około 20,9 mln zł

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

. "W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie. Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie. Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to przede

Strabag: Propozycje rządu ws dróg cieszą, obiekcje są w kwestiach środowiskowych

zgodnie z obowiązującymi warunkami środowiskowymi i przepisami prawa i wszystkie strony procesu inwestycyjnego powinny dążyć do racjonalizacji kosztów i wydatków" - tłumaczy. Jak podkreślił, największym sukcesem na obecnym etapie jest podjęcie przez stronę publiczną i branżę rozmów i wspólne

Przez centralizację do lepszych cen

. Ocena w końcu roku W Katowickim Holdingu Węglowym cały czas trwają zmiany, mające na celu zwiększenie efektywności i racjonalizację kosztów. W grudniu 2006 roku w KHW SA scentralizowano system zakupów. Obecnie to w biurze zarządu KHW, a nie na poziomie poszczególnych kopalń, negocjuje się zakup

Przegląd prasy

opcji --Cena maksymalna w IPO Selvity ustalona na 10,3 zł za akcję --Elbit i BLML objęły nowe akcje Plaza Centers za 20 mln euro --Wikana zbyła działki za 10,5 mln zł, celem dalsza racjonalizacja banku gruntów --MF: Rezerwa środków złotowych i walutowych to ponad 51 mld zł na koniec XI --MF

Przegląd informacji ze spółek

Kempner Capital Management LP - za łączną kwotę 20 mln euro, podała Plaza. Wikana sprzedała dwie nieruchomości w Lublinie przy ul. Koncertowej za 10,5 mln zł. Prezes spółki Sławomir Horbaczewski zapowiada kolejne transakcje w ramach racjonalizacji posiadanego przez spółkę banku gruntów - zarówno zbycia

Cięcie prognoz dla świata

. o dalsze polepszenie klimatu dla biznesu czy lepszą alokację środków publicznych (chodzi m.in. o większe wydatki na infrastrukturę, racjonalizację wydatków w sektorze zdrowia czy reformę KRUS). - To, co się będzie działo w polskiej gospodarce, zależy też od rozwoju sytuacji na świecie - dodaje

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

;Źródło: spółka PizzaPortal.pl: Oferuje restauratorom otwarcie kanału online i mobile, flotę własnych dostawców oraz walkę o lepsze ceny na usługi i produkty gastronomiczne.   Źródło: spółka Onex Group: Ocenia że niższe koszty to nie jedyna zaleta chmury. Optymalizacja, racjonalizacja

Nie istnieje uzasadnienie by dopłacać do emerytur górniczych i rolniczych

tutaj niestety pojawią się problemy, ponieważ grupa osób pobierająca nieproporcjonalnie duże bądź niezasłużenie świadczenia jest zbyt liczna i niestety jest to grupa zdecydowanie silniejsza, od tej która mogła by skorzystać na racjonalizacji systemu. Podstawowy skład tej grupy został przedstawiony w art

racjonalizacja

Racjonalizacja (od łac. ratio, rozum) - w psychologii jeden z mechanizmów obronnych - pozornie racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają ukryte, często także przed własną świadomością.Dwie typowe odmiany racjonalizacji zostały nazwane "kwaśnymi winogronami" i "słodkimi cytrynami".
Kwaśne winogrona to uznawanie za nieważny cel, którego nie

więcej o racjonalizacja na pl.wikipedia.org