rachunku technicznym

Maciej Bednarek

Volkswagen Bank bez direct dla detalu. Bank rezygnuje z obsługi klientów indywidualnych

Volkswagen Bank bez direct dla detalu. Bank rezygnuje z obsługi klientów indywidualnych

Jeśli do 30 listopada klienci nie przeniosą pieniędzy do innego banku, środki na rachunkach i lokatach zostaną zablokowane na rachunku technicznym. Volkswagen proponuje klientom przeniesienie ich do Eurobanku.

Założył lokatę, a w prezencie dostał niechciane konto

Dobrze oprocentowana lokata, ale bez konieczności zakładania konta osobistego (ROR) - to dla wielu klientów atut oferty banku. Na właśnie taką, oferowaną przez Alior Bank, skusił się pan Marek. Pech chciał, że rachunek techniczny otwarty w celu wypłaty pieniędzy z lokaty ?zamienił się? w ROR, za który bank zaczął naliczać opłaty.

Sasin: Rekompensaty wzrostu cen energii będą dla odbiorców z I progu podatk.

koszt, przy założeniu, że wszyscy wystąpią z wnioskami. Ja zakładam, że może się to zamknąć w połowie tej sumy" - dodał minister. Wskazał też, że projekt jest gotowy w swojej zasadniczej części, ale konieczne jest dopracowanie szczegółów technicznych. Wcześniej w styczniu Sasin mówił, że

Lewiatan: Ustawa o usługach płatniczych powinna wejść w życie w innym terminie

dostępu do informacji o rachunku. Ministerstwo założyło, że przepisy wejdą w życie 13 stycznia 2018 r.  "Zwracamy uwagę, że data ta została w dyrektywie przyjęta jako początkowy termin dla stosowania jej przepisów. Dyrektywa przewiduje jednak pewne wyjątki" – powiedziała ekspertka

Play wypłaci dywidendę okresową brutto wys. 1,45 zł na akcję

dywidendę brutto (gross interim dividend) w wysokości 1,45 zł za akcję. Dzień ustalenia wypłaty dywidendy zostaje określony na 2 maja 2019 roku. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia wypłaty dywidendy"

PKN Orlen przygotowuje się do wdrożenia mechanizmu split payment

utworzony automatycznie przez bank rachunek techniczny VAT. Taka koncepcja znajdzie zastosowanie jedynie dla transakcji w formule business to business. Rozwiązanie nie będzie dotyczyło rozliczeń (płatności) z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie. Korzyści płynące

Spółki z Grupy Asseco rozpoczynają nowe międzynarodowe projekty w energetyce

systemów klasy CIS, usprawniających sprzedaż, rozliczenia i obsługę klienta. Stawiamy na funkcjonalne rozwiązania, które elastycznie skalują się oraz reagują na nowe wymagania biznesowo-operacyjne i techniczne. To jedne z głównych wyzwań, przed którymi stoją obecnie firmy energetyczne oraz użyteczności

JSW rozpoczęła konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesa zarządu

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu JSW IX kadencji: zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju oraz zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych, podała spółka.  Od kandydatów na

Prezydent podpisał ustawę o usługach płatniczych dot. 'błędnych przelewów'

nieprawidłowy, to wówczas dostawca tej usługi, czyli bank, przelewa po prostu na ten podany rachunek bankowy kwotę i transakcja jest dokonana w sposób prawidłowy" - dodał prezydent. Jeżeli technicznie numer jest prawidłowy, przelew zostaje zrealizowany, a w przypadku błędu nadawca przelewu praktycznie

Prezydent podpisał ustawę o usługach płatniczych zwiększającą prawa konsumenta

dostawców - katalog usług płatniczych rozszerzony zostanie o dwa nowe typy usług: usługę dostępu do informacji o rachunku oraz usługę inicjowania transakcji płatniczej. Istotą działalności dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku będzie zapewnienie klientowi informacji online o co

Libet sprzedał aktywa za 20,2 mln zł i spłacił kredyt na 11,88 mln zł

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Libet zawarł umowę sprzedaży aktywów za 20,25 mln zł i spłacił zadłużenie bankowe na kwotę 11,88 mln zł, podała spółka.  "W związku z przedmiotową umowy sprzedaży na rachunek bankowy spółki wpłynęła kwota 20 258 100 zł, której część pomniejszyła

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

wierzytelnościach z rachunku bankowego, o którym mowa poniżej, zostanie wpisany do rejestru zastawów, wymieniono w komunikacie. "Istotnym elementem umowy jest postanowienie, iż w przypadku, gdyby do dnia 27 grudnia 2018 r. nie doszło do skutku podwyższenie kapitału zakładowego spółki zgodnie z uchwałą, to

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

. Sąd oddalił natomiast pozostałe wnioski Qumaka o zabezpieczenie, m.in. o uchylenie dotychczasowych zajęć rachunków bankowych. "Zgodnie z uzasadnieniem wydanego postanowienia, mając na uwadze realizację celu postępowania upadłościowego, Sąd Upadłościowy stwierdził, że majątek spółki objęty

Ciepły dom. Najpierw izolacja, później ogrzewanie

Ciepły dom. Najpierw izolacja, później ogrzewanie

zupełnie inne standardy, ale też możliwości techniczne. Efektywność energetyczną na poziomie zgodnym z aktualnymi standardami można uzyskać tylko wtedy, gdy wymianę np. pieca połączymy z wykonaniem izolacji termicznej budynku. To znaczy, że termomodernizacja powinna być kompleksowa. Tu jednak okazuje się

Play zdecydował o wypłacie 2,57 zł dywidendy okresowej na akcję

akcjonariusze posiadający akcje spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia wypłaty dywidendy. Dywidenda okresowa wypłacona w 2018 roku jest dokonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w polityce dywidendy komunikowanymi w związku z wejściem spółki na GPW" - czytamy w komunikacie. Jak

Gigantyczny rachunek od Energi? Spokojnie, możesz płacić w ratach

Gigantyczny rachunek od Energi? Spokojnie, możesz płacić w ratach

informatycznego powstał problem techniczny. Szacuje, że dotknął ok. 4 proc. spośród prawie 3 mln jej klientów. W najbliższych tygodniach faktury mają wreszcie dotrzeć. Będą skumulowane, klientom przyjdzie zapłacić za kilka miesięcy, podczas których nie dostawali rachunków. - Przede wszystkim pragniemy przeprosić

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

płatność zostały określone na 31 października 2020 r. oraz 31 października 2021 r. (rok i odpowiednio dwa lata od wejścia w życie ustawy). Jednocześnie należy podkreślić, że modyfikacja trybu przekazania środków na opłatę przekształceniową ma charakter wyłącznie operacyjno-techniczny i nie zmienia w żaden

EY: 70% przedsiębiorców nie jest zainteresowanych wprowadzeniem split payment

czterech podatników obawia się zamrożenia znacznych ilości ich środków finansowych na rachunku VAT.  "Instrument ukierunkowany na przeciwdziałanie szarej strefie budził ogromne emocje już na wiele miesięcy przed jego wdrożeniem. Głośno komentowano jego zalety, ograniczenia, możliwości

Akcjonariusz Stelmetu ogłosił wezwanie na wszystkie akcje spółki

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Stanisław Bieńkowski, główny akcjonariusz i zarazem prezes Stelmetu, zamierza przenieść 80,25% akcji spółki z kontrolowanego przez siebie funduszu Rainbow Fund 2 FIZ bezpośrednio na własny rachunek. Akcjonariusz ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż

TMS Brokers szuka najlepszego tradera w Polsce

mediach społecznościowych. Bezpłatne szkolenia konkursowe Na zainteresowanych udziałem w konkursie czekają bezpłatne szkolenia internetowe, między innymi z obsługi rachunku maklerskiego TMS Trader i podstaw inwestowania, analizy technicznej i fundamentalnej oraz strategii konkursowych i analizy inwestycji

UOKiK warunkowo zgodził się na przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę

, dokumentację księgową i techniczną oraz bazy abonentów. Następnie te spółki zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi. Kupujący nie będzie mógł należeć do grupy kapitałowej Vectry ani być współkontrolowany przez żaden podmiot z tej grupy. Będzie on musiał zostać zaakceptowany przez UOKiK. Do czasu sprzedaży

Rachunki do wglądu. Służby dostaną szeroki dostęp do informacji o finansach Polaków

Rachunki do wglądu. Służby dostaną szeroki dostęp do informacji o finansach Polaków

Chodzi o znajdujący się na etapie uzgodnień rządowych pomysł Centralnej Bazy Rachunków (CBR) - przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Rejestrowane byłyby tam dane o naszych decyzjach finansowych: rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, papierach wartościowych, umowach ubezpieczenia z elementami

Immergas Polska spodziewa się dalszego wzrostu rynku urządzeń grzewczych i OZE

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Immergas Polska obserwuje dynamiczny wzrost na polskim rynku urządzeń grzewczych i odnawialnych źródeł energii (OZE) i spodziewa się kontynuacji tego trendu, poinformował ISBnews dyrektor techniczny Immergas Polska Dariusz Nastarowicz. Firma celuje w bycie liderem

Nie mógł znaleźć numeru karty. Winny partner banku

przelew na tzw. rachunek techniczny. Wszelkie inne sposoby doładowania są obciążone dość sporą prowizją" - pisze nasz czytelnik. Kiedy dostał nową kartę, postanowił przelać na nią pieniądze, zaczął szukać numeru konta technicznego i, jak podkreśla, nie znalazł go ani na karcie, ani na kopercie z

JPK, RODO, split payment... To najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku. Wyjaśniamy, jak poradzić sobie z nowymi wymogami

. – Dostosowanie się do nowych przepisów wymagać będzie od przedsiębiorców ogromnego wysiłku organizacyjnego i konieczności przygotowania szeregu technicznych dostosowań – ocenia Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska. Nie warto lekceważyć nowych obowiązków. Przedsiębiorcy, który nie dopełni

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

, mikrofirm i MŚP, co zapewnia ich bezpieczeństwo. Bank Nowy BFG S.A. będzie prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności  klientów  na niezmienionych zasadach" - czytamy w komunikacie

Fortum zakończyło prace nad inteligentną siecią ciepłowniczą warte ok. 13 mln zł

Fortum system ma na celu zwiększenie niezawodności dostaw ciepła i usprawnienie procesu obsługi technicznej odbiorców. Bieżący nadzór nad pracą węzła i instalacji wewnętrznej pozwala na wczesną identyfikację zagrożeń, takich jak nieszczelności, bądź niewłaściwe działanie urządzeń dostarczających energię

Nowy rewolucyjny wyrok ws. podatku od darowizn. Dostała 200 tys. od rodziców, a sąd kazał zapłacić PIT

pieniężne, dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania konieczne jest spełnienie trzech warunków: otrzymania darowizny od najbliższej rodziny, złożenia zawiadomienia o darowiźnie do urzędu skarbowego, udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy, na rachunek w

Rząd wprowadził przepisy pozwalające na unieważnienie aukcji dot. 5G

aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu. Chodzi o to, aby klienci wiedzieli, jak wysokiego rachunku się spodziewać" - czytamy również. Po wejściu w życie nowych przepisów - w przypadku zmiany dostawcy internetu - abonent zyska uprawnienie

BGŻ BNP Paribas ujednolici systemy informatyczne 10-14 listopada

mobilnej wszystkim klientom, podano również. "Numery rachunków bankowych pozostają bez zmian, a karty płatnicze nadal będą aktywne (zgodnie z datą ważności). Na czas niezbędnych prac technicznych ograniczony będzie dostęp do niektórych usług, w szczególności bankowości elektronicznej. Transakcje

Wnioski o subwencje z tarczy finansowej PFR będą dostępne w Alior Banku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Alior Bank jest partnerem tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), podał bank. Dzięki temu klienci Alior Banku posiadający rachunek firmowy już wkrótce będą mogli składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Za

Przerwa techniczna w mBanku. Brak dostępu do kont

realizacji przelewów oraz wpłat na rachunki. mLinia banku oraz otwarte w weekend placówki będą dostępne w trybie informacyjnym - informuje bank. Mimo przerwy technicznej działają bankomaty i karty płatnicze (możliwość płacenia plastikiem mBanku będzie wyłączona tylko w sobotę od 5 rano do 8.30 oraz w

Przelew poszedł nie tam, gdzie powinien? Wkrótce łatwiej odzyskasz pieniądze

omyłkowego przelewu przez klienta, bank lub SKOK będą miały trzy dni na poinformowanie odbiorcy o błędzie i konsekwencjach braku zwrotu. Jeśli odbiorca zwróci środki dobrowolnie, będzie miał zapewnioną pełną anonimowość, bo będzie to robił na specjalny rachunek techniczny – mówi Aleksandra Wiktorow

1,5 mln aut w Polsce to "martwe dusze". Sygnał gigantycznych oszustw podatkowych?

Przedsiębiorca, który ma kilka nowoczesnych samochodów dostawczych, kupił sobie jeszcze starą ciężarówkę Robur, produkowaną w NRD, komunistycznych wschodnich Niemczech. Po co? Bo to samochód paliwożerny i uzasadnia wysokie rachunki za paliwo. Tę historię znam od rozmówcy w branży samochodowej

Rozpoczęła się trzecia edycja MIT Enterprise Forum CEE

know-how z uniwersytetu MIT, przekazywanego w oparciu o zrewidowany przez nas w 2020 roku model warsztatów w oparciu o metodologię 24 kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej autorstwa Billa Auleta - prof. na MIT, a także zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu. Każdy z

Praca zdalna. Firmy przerzuciły część swoich kosztów na pracowników

tak wolno, że maila z dużym załącznikiem nie dawało się przepchnąć. Do tej pory abonament, który opłacała, pokrywał wszystkiej je potrzeby. I kolejne odkrycie - także rachunek za elektryczność jest wyższy o ponad 30 zł od takiego średniego, który płaciła dotychczas. – Zrozumiałam, że to są

Wynajmujący mieszkania będą musieli płacić wyższy podatek. Przełomowy wyrok NSA

, że zwrot kosztów zakupu mieszkań osiągnie dopiero po 15-25 latach. Napisała, że chce wynająć specjalistyczną firmę, która załatwiałaby i nadzorowała wszystkie czynności związane z najmem (znalezienie lokatorów, podpisywanie umowy, kontrolowanie stanu technicznego mieszkania itp.). Sama miałaby

Chcesz płacić smartfonem? Nie musisz mieć konta w banku

rachunek techniczny, który klient musi doładowywać. By otworzyć taki rachunek, nie trzeba chodzić do banku. Wystarczy komórka z transmisją danych. Podajemy jej numer, kod PIN, którym się logujemy i akceptujemy warunki świadczenia usługi. I już - mówi Dominik Modrzejewski, ekspert w pionie bankowości

Dazumi ma wstępną umowę na budowę fabryki samoobsługowych terminali cyfrowych

znajdowała się blisko centrum Rzeszowa w przemysłowej części miasta. Na ponad 2 tys. m2 powstanie przestrzeń produkcyjna, gdzie zostaną zamontowane nowoczesne linie technologiczne umożliwiające produkcję terminali Stoppoint będących efektem polskiej myśli technicznej. Fabryka będzie zatrudniała ok. 50 osób

Bank przelewał mu na konto tysiące euro. Pracownicy mówili, że to niemożliwe. To wziął sobie 40 tys.

Pan Wojciech od wielu lat jest klientem Banku Millennium. Ma tam rachunki w złotych i euro. Jego problemy zaczęły się w kwietniu 2014 r. - W nocy postanowiłem sprawdzić stan kont. Zauważyłem, że na moim rachunku w euro pojawiały się dość znaczne kwoty. Gdy sprawdzałem konto rano, pieniędzy już nie

Grupa Kopex ma porozumienie z bankami finansującymi

żadnej spółki zależnej czynności egzekucyjnych, w tym, między innymi, nie dokonywać blokad środków pieniężnych, ani w inny sposób nie zatrzymywać we wskazanym terminie, środków wpłacanych na rachunki bankowe emitenta lub spółek zależnych lub rachunki techniczne banków finansujących z przeznaczeniem dla

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

zagranicznych: krajowy inwestor, szukając dla siebie najlepszych warunków transakcyjnych, może przenieść swoje rachunki do zagranicznej firmy" - czytamy dalej. Według Izby, w ostatnich latach w Polsce wzrosła aktywność zagranicznych firm oferujących usługi forex. Wiele z tych podmiotów

Dziurawe kontrole techniczne aut

W połowie tego roku według rządowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w Polsce było zarejestrowanych 30,86 mln pojazdów samochodowych, ale tylko 18,73 mln z nich miało aktualną obowiązkową polisę OC, a jedynie 16,36 mln - ważne badania techniczne. Taką informację w odpowiedzi na

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

trafiają już na konta poszczególnych urzędów wojewódzkich, lecz na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, podano również. NIK nie kwestionuje celowości wprowadzenia ww. zmian organizacyjnych. Z przeprowadzonej kontroli (obejmującej lata 2016-2018) wynika

MAC rusza z kampanią przeciwdziałającą wykluczeniu cyfrowemu

technicznych - aż 15% Polaków nie wykorzystuje zasobów sieci mimo posiadania komputera. "Najnowsza kampania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ma poprawić te statystyki" - podano w komunikacie. Kampania "Niech internetowa moc będzie z Tobą!" ma na celu pokazanie osobom

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

bronić. ZUS kontroluje przedsiębiorców Jedną z firm, która może zbankrutować, jest wrocławska spółka pana Michała. Działa od 2007 r., zajmuje się tłumaczeniami technicznymi, głównie w branży medycznej, informatycznej i motoryzacyjnej. Oprócz pracowników na etatach ma też współpracowników na umowach o

MR: Rząd zajmie się ustawami dot. przekształcenia OFE w IV kwartale

, że powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające OFE oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będą, przy tak zaplanowanych pracach, dysponowały wystarczającym czasem na techniczne przygotowanie się do proponowanych zmian, m.in. przekazanie do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) 25% aktywów OFE

Złoty słabnie, dodatkowa presja czynników politycznych i fundamentalnych

rynków wschodzących, w tym złotego. Nasz rodzima waluta straciła wczoraj wobec amerykańskiej 1,25% i notowana jest obecnie na poziomie 3,6040. Z perspektywy analizy technicznej najbliższy, istotny poziom oporu dla USD/PLN znajduje się w okolicach 3,65, co może tworzyć ryzyko dalszej aprecjacji dolara

Na giełdę może dziś negatywnie wpłynąć dewaluacja juana

kredyty na złotówkowe na koszt banków, których rachunek mógłby wynieść nawet 20 mld zł. Ciężar finansowy tego rzędu, jaki musiałaby unieść branża rzutująca w znacznym stopniu na sytuację na GPW, pogorszyłby perspektywy dla polskiego rynku akcji w najbliższej przyszłości. Dziś na notowaniach na GPW może

Koniec ery prepaid? Karty przedpłacone znikają z rynku

podpięta jest jedynie do rachunku technicznego w banku. Żeby nią zapłacić, wcześniej trzeba ten rachunek zasilić określoną kwotą. W ciągu roku suma zasileń nie może przekroczyć równowartości 2,5 tys. euro. Od karty debetowej i kredytowej plastik prepaid różni się też tym, że w większości przypadków jest

Pierwsza karta płatnicza dla dziecka

debetówka - z bankowym ROR-em. By jej używać, nie musisz zakładać konta osobistego i płacić za nie, choć zdarza się, że banki wydają prepaidy tylko klientom, którzy mają konto. Do takiej karty przypisany jest jedynie numer rachunku technicznego. By kartę zasilić, trzeba przelać na to konto określoną kwotę

GT Euvic jest otwarta na zwiększenie zaangażowania w Qumaku

ze spokojem Qumakowi od kilku miesięcy, planując spotkania z akcjonariuszami i zarządem. Rezygnacja prezesa i gwałtowna wyprzedaż walorów spowodowała nasze dynamiczne działanie wymuszając na pozór nietypową strukturę rachunków maklerskich wykorzystanych do zakupu akcji" - powiedział prezes Euvic

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

W opublikowanej w piątek wieczorem depeszy pt. "Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą" w pierwszym akapicie pojawił się błąd techniczny (pozostała także poprzednia wersja tekstu).  Poniżej zaktualizowana wersja depeszy  Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews

Strata netto Qumaka zmniejszyła się r/r do 2,92 mln zł w I kw. 2017 r.

rentowność brutto na sprzedaży do 5, %. Wyższa marżowość oraz zmniejszone o około jedną czwartą koszty wewnętrzne sprzedaży umożliwiły poprawę wyniku w dalszych pozycjach w rachunku. Spółce zanotowała wprawdzie ujemny wynik na działalności operacyjnej (-3,2 mln zł), a co za tym idzie również na poziomie

A.T. Kearney: 1 na 10 banków w Europie zniknie w ciągu następnych 5 lat

zaufania, który banki mogą stracić, jeśli nie będą w stanie same zaoferować ciekawych usług opartych o zakładany przez Dyrektywę PSD2 dostęp do rachunku i inicjację płatności, co może oznaczać, że pałeczkę przejmą gracze alternatywni. Po wejściu w życie tzw. standardów technicznych PSD2 tj. po wrześniu

Wielka zrzutka na prąd. Bo rząd buduje elektrownie węglowe

przemysł płaci mniej za energię i gospodarka na tym korzysta - mówi nam dr Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa organizacji Forum Analiz Energetycznych. Od strony technicznej pomysł rynku mocy sprowadza się do tego, że właściciele elektrowni dostawaliby pieniądze niezależnie od tego, ile prądu wyprodukowali

NBP ma nowy system rozliczeń międzybankowych

służyło też to, że rachunki banków były rozproszone. Jeszcze na początku lat 90. każda jednostka organizacyjna banku (a więc np. oddział) miała swój rachunek bieżący w najbliższym oddziale terenowym NBP. W 1992 r. przeprowadzono konsolidację rachunków bankowych. Od tej pory każdy bank miał już tylko jeden

W IV edycji MIT Enterprise Forum Poland wybrano 21 startupów do akceleracji

: BillTech - platforma do automatycznego opłacania rachunków, a także ich optymalizacji  poprzez wyszukiwanie korzystniejszych warunków u dostawców. LegalUP - platforma typu marketplace pozwalająca na wybór odpowiedniego prawnika do konkretnej sprawy. CallBee - aplikacja umożliwiająca dużym

Sescom pomaga w europejskich sklepach

banków. Ktoś musiał obsługiwać mnożące się salony odzieżowe LPP (właściciela marki Reserved) czy Eurobanku. To była rynkowa nisza. Usługi dla sieci handlowych Sescom dba o to, by sklepy właściwie funkcjonowały i były atrakcyjne dla klientów. Wyspecjalizował się m.in. w usługach serwisu technicznego

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

związane, ani (co do zasady) czynności zabezpieczające, w tym jeżeli któraś instytucja finansująca otrzyma na swój rachunek techniczny środki z praw przelanych na zabezpieczenie przez spółkę na rzecz tej instytucji zwolni ona te środki na rzecz spółki. Na mocy projektu umowy żadna instytucja finansująca

Przegląd informacji ze spółek

klienci Alior Banku posiadający rachunek firmowy już wkrótce będą mogli składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Alior Online oraz BusinessPro o wsparcie z programu pomocowego będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy

Przegląd informacji ze spółek

potwierdziła oceny ratingowe mBanku na dotychczasowym poziomie, w tym rating IDR na poziomie BBB i zmieniła perspektywę ratingu z "rozwojowej" na "negatywną", podał bank.  Bank Pekao umożliwił właścicielom firm z segmentu MŚP i korporacji otwarcie rachunku firmowego zdalnie, bez

Przegląd informacji ze spółek

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, podała spółka. Wartość kontraktu to 25,95 mln zł netto. Silvair sp. z o.o. , spółka zależna Silvair Inc. zawarła z DG Light S.r.l z siedzibą we Włoszech pięcioletnią umowę dotyczącą dostawy przez Silvair oprogramowania układowego Silvair Lighting Firmware

Zagubiony senior w świecie bankowości mobilnej. Specjalne infolinie w Orange i doradcy w PKO

Pracownica jednego z banków opowiedziała mi o wynikach badań przeprowadzonych niedawno wśród klientów. Zapytano ich m.in., w jaki sposób chcieliby otworzyć rachunek: w oddziale, przez internet, infolinię czy za pomocą smartfonu. – Wydawało nam się, że najmłodsi klienci preferować będą kanały

Elektrownie słoneczne do kupienia w Ikei

Szwajcarii. Ceny? - Będziemy pracować nad tym, by były one w takiej cenie, aby jak najwięcej ludzi mogło sobie na nie pozwolić. Cieszymy się, że już wkrótce ułatwimy Polakom wytwarzanie własnej, czystej energii w ich domach i pomożemy im znacząco obniżyć rachunki za prąd - mówi Anna Pawlak-Kuliga, która

OBWIESZCZENIE

trzydzieści dwa  tysiące złotych ) plus należny podatek VAT,   - z wyłączeniem wierzytelności przysługujących upadłemu, środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych upadłego, nadpłaconych podatków i opłat oraz ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

;- Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);  - Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych

PIU: Składka ubezpieczycieli wzrosła o 1,7% r/r do 56 mld zł w 2016 r.

ubezpieczycieli do zawiązywania wyższych rezerw, dlatego pełne efekty podwyżek będą widoczne w rachunkach ubezpieczycieli dopiero po kilku, a czasem kilkunastu miesiącach od ich wprowadzenia. Na dziś rynek OC pozostaje nierentowny, ze stratą 1 mld zł" - powiedział prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński, cytowany

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.; * Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego); * Przesunięcie terminu wejścia w życie

Deloitte: Niemal 30% banków w Polsce uważa dyrektywę PSD2 za szansę

Cimochowski. Dyrektywa PSD2, która powinna w pełni obowiązywać w drugiej połowie 2019 roku (niektóre standardy techniczne zaczną obowiązywać 18 miesięcy po opublikowaniu) reguluje, m.in. kwestię cyberbezpieczeństwa i płatności w internecie. Jej najistotniejszym punktem jest pojawienie się nowych

Accenture: Poziom cyfryzacji polskich banków jest wyższy od średniej w Europie

poszczycić się wzrostem liczby nowych klientów oraz rachunków bieżących, podczas gdy w przypadku banków niedoceniających cyfrowych kanałów, dynamika pozyskiwania nowych klientów i rachunków jest mniejsza, podkreślono również. "Słabszą stroną cyfryzacji polskich banków są rozwiązania wewnętrzne

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

bardzo szerokie pole do dyskusji, warto aby przed przekazaniem najemcy kluczy obejrzał on dokładnie mieszkanie, by mógł stwierdzić, że jego stan techniczny jest dla niego odpowiedni. Taki zapis warto później zawrzeć w samej umowie. Pozwoli to w przyszłości, w trakcie wykonywania umowy, zminimalizować

Erbud skorygował ujęcie kosztów wymiany pasa na lotnisku w Modlinie

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Erbud podjął decyzję o korekcie błędnego ujęcia skapitalizowanych kosztów wymiany powierzchni pasa betonowego na Lotnisku Modlin w 2013 r., skutkującej zmniejszeniem kapitałów własnych o kwotę 20,12 mln zł. Zmiana nie będzie miała wpływu na rachunek zysków i strat

W urzędzie podatek lub opłatę zapłacimy... jednym kliknięciem

rachunku klienta o opłatę interchange). W niektórych urzędach testuje się różnego rodzaju urzędomaty i opłatomaty, które potrafią same przyjąć płatność (nie trzeba stać w kolejce do kasy). Ale czy podbiją one serca petentów? To raczej zabawka dla najbardziej nowoczesnych i lubiących testować różne nowinki

Awaria bankowości elektronicznej banku Nordea?

Na skrzynkę kontaktową Alert 24 otrzymaliśmy informację o ogólnopolskiej awarii bankowości elektronicznej w banku Nordea. Według słów konsultanta, z którym rozmawiał nasz czytelnik, bank przeżywa "nieplanowaną przerwę techniczną". Problem miał dotyczyć również przelewów zleconych w

Przegląd informacji ze spółek

 funduszami zamkniętymi do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI), podała spółka.  PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły z powodów technicznych aukcję elektroniczną w ramach przetargu na prace na linii kolejowej E59, odcinku Choszczno - Stargard, podał

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego; zobowiązania do przyłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej o ile jest to technicznie możliwe. Pozostałe przepisy ustawy weszły w życie w 2019 r. RYNEK PRACY Minimalne wynagrodzenie wzrasta w 2020 r

Polska energetyka wskoczyła do wehikułu czasu

, Związek Radziecki był u szczytu potęgi, a w Kalifornii Steve Jobs i Steve Wozniak zakładali firmę Apple. Ciekawe, jak będzie wyglądał świat około roku 2060, kiedy będzie wygasać możliwa umowa ws. zakupu węgla od Polskiej Grupy Górniczej dla elektrowni w Ostrołęce. Postęp techniczny sprawia, że już pięć

Przegląd informacji ze spółek

Operator, wspólnie z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, uruchomiła projekt badawczo-rozwojowy wykorzystujący technologię rzeczywistości wirtualnej (VR). W efekcie prac powstanie system, którego celem będzie zwiększanie kompetencji pracowników służb technicznych Enei Operator

Energooszczędne okna dachowe. Jak je wybierać i montować? Niewłaściwe spowodują utratę nawet 30 proc. ciepła

już po prostu niezbędne. Wynika to z kilku przyczyn. Przede wszystkim wysoki poziom izolacyjności termicznej budynków staje się dziś jednym z kluczowych wymogów. – Po pierwsze, zmieniają się przepisy ujęte w Warunkach Technicznych. Określają one współczynnik przenikania ciepła okien Uw. Na

Santander BP rozpoczyna proces włączenia operacyjnego wydzielonej części DBPL

także portfela walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką, które będą obsługiwane przez Deutsche Bank Polska. Ich bezpłatna spłata będzie jednak możliwa z rachunków przeniesionych do Santander Bank Polska. Dziś banki rozpoczynają pracę nad przeniesieniem danych. Dla klientów

Wiceminister energii: Wspólna polityka energetyczna UE jak komunizm

tutaj problemy mentalne, techniczne, brak zrozumienia podstaw ekonomii w zakresie energetyki i bardzo silne lobby ludzi, którzy dogmatycznie lansują politykę dekarbonizacji, nie biorąc pod uwagę tego, że CO2 można neutralizować i zagospodarować - powiedział wiceminister. Prawdopodobnie wiceminister miał

Klienci Deutsche Banku mieli problem z kontem

ma wręcz czarne myśli: "Deutsche Bank już co najmniej od środy wieczór przed tygodniem blokuje swoim klientom elektroniczny dostęp do rachunków bankowych. W związku z tym nie możliwości, aby: sprawdzić stan rachunku, dokonać przelewów, spłacić raty kredytu. Jak na problemy techniczne sześć dni

Przegląd informacji ze spółek

pozycję także na innych rynkach dużych aglomeracji, poinformował prezes Krzysztof Andrulewicz, który objął stanowisko w maju br. Konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na wykonanie robót

Banki drżą o kredyty, które inwestorzy zaciągnęli na wiatraki

być dziesięciokrotność ich wysokości - ale także nowe opłaty dla właścicieli farm na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego. Obie ustawy są krytykowane przez lobby wiatrowe. 11 mld zł bankowych kredytów Do sytuacji odniósł się Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. W audycji EKG na

Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, czy warto się z tym spieszyć

bezpośrednio na konto przedsiębiorcy. Z rachunkiem czy bez? + Najlepiej znaleźć mieszkanie gotowe do odbioru (ich liczba skurczyła się w 2015 r.) lub z rachunkiem powierniczym zamkniętym, a do tego w bezpiecznym banku. Firma będzie mogła sięgnąć po twoje wpłaty dopiero po zawarciu aktu notarialnego

Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego? Zniżki w komunikacji? Sprawdź, jakie ulgi należą się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym

maksymalne dofinansowanie wynosi 72956,1 zł. Uwaga! Przy tym dofinansowaniu nie ma kryterium dochodowego. Do wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych trzeba dołączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty

Przegląd prasy

działających placówek, straciło kolejnego menedżera wysokiego szczebla --UKE rozmawia z rynkiem dostawców nt. technicznych wymagań sieci 5G, a pomocne będzie porozumienie "5G dla Polski" --Synthos planuje dalszą ekspansję w Europie wspólnie z partnerami Parkiet --Sprzedaż kredytów

Linetech złożył prospekt do KNF, liczy na debiut jeszcze w I kw.

chciałaby także szerzej współpracować z wojskiem, ponieważ dziś zajmuje się tylko szkoleniem kadry technicznej. Kaczor liczy, że rachunek ekonomiczny skłoni armię do remontów także ich statków powietrznych przez firmy zewnętrzne. I właśnie szeroko zakrojone plany na przyszłość są głównym powodem decyzji o

Przegląd informacji ze spółek

zwołanego na 16 kwietnia br. Ze względu na niepewną sytuację na rynkach WNP, przede wszystkim Rosji i Białorusi, Aplisens ostrożnie podchodzi do perspektyw sprzedażowych grupy w 2018 r., poinformował prezes Adam Żurawski. PKO Bank Polski prowadzi obecnie pół miliona rachunków internetowych dla dzieci

Eksport Chin spadł ponad 25%

zachodni analitycy, gdyż giełda zamknęła się dzisiaj niemal zerowym, ale wzrostem. Lepsze dane z Japonii. Wzrost PKB wyniósł 0,7% wobec oczekiwanego 0,5%. Dodatkowo saldo rachunku bieżącego w bilansie płatniczym spadło kolejny miesiąc z rzędu. Obecna nadwyżka jest ponad dwukrotnie mniejsza niż dwa miesiące

Udzielił w banku pełnomocnictwa do wszystkich spraw. Nie wystarczyło

. Zdecydował się przekształcić swoje konto w konto techniczne-lokacyjne, które według umowy kredytowej powinno być bezpłatne. Całą procedurę komplikuje jednak to, że pan Karol mieszka poza granicami kraju, a do reprezentowania go upoważnił rodziców poprzez podpisanie notarialnego pełnomocnictwa ogólnego

Kieszonkowe w plastiku, czyli jak korzystać z kart przedpłaconych

--rozliczeniowym (ROR) jak karta debetowa ani z rachunkiem kredytowym jak kredytowa. By jej używać, nie musisz zakładać i płacić dodatkowo za ROR. Do takiej karty przypisany jest tylko numer rachunku technicznego. Żebyś mógł nią zapłacić, najpierw musisz kartę zasilić, a więc wpłacić pieniądze na ten właśnie numer

Emilewicz: Nowy pakiet dla mieszkalnictwa to dodatkowe 0,5 mld zł na rok do 2024

im utrzymanie swoich zasobów w odpowiednim stanie technicznym. Tym samym przewidujemy możliwość uzyskania premii remontowej przez TBS na spłatę części kredytu zaciągniętego na remont, ale także umożliwienie im pobierania od najemców dodatkowych opłat związanych z instalacją i konserwacją odnawialnych

JSW szuka kilkuset mln zł oszczędności, zredukuje zatrudnienie

skorygowany plan oszczędnościowy 15 maja br. Prezes wskazał, że konieczna jest redukcja zatrudnienia, ale nie są planowane zwolnienia."Wybraliśmy rozwiązanie najbardziej prospołeczne. W rachunku sumarycznym spółka będzie zmniejszać zatrudnienie o mniej więcej 1000 osób na rok" - powiedział

Tempo inflacji spowolni w grudniu wg analityków

rachunku (opłaty dystrybucyjne etc.) podbije roczny wskaźnik inflacji o ok. 0,3 pkt. proc. Istotnym czynnikiem ograniczającym inflację w 2019 r. będzie niższy niż w 2018 r. poziom cen paliw, zwłaszcza jeżeli ceny ropy naftowej utrwalą się na obecnych poziomach" - starszy ekonomista

CEPiK 2.0 wciąż nie działa. Nie wiemy nawet, ile w Polsce jest samochodów

wyłącznie przez kierowców w postaci opłat doliczanych do rachunku, np. za rejestrację auta, badania w stacji kontroli pojazdów czy zakup obowiązkowej polisy OC. Ile mamy samochodów? Dotąd kierowcy wyłożyli już ok. 1,3 mld zł na stworzenie i obsługę działalności CEPiK. A mimo to nie wiadomo nawet, ile

Rząd rozpatrzy dziś projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego

społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Miernik: Docelowo do 2030 r. liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (ze względu na niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna się obniżyć

Grupa Lotos: Spełnił się jeden z warunków pozyskania środków na projekt EFRA

podpisane dokumenty zabezpieczeń stanowiące część warunków zawieszających uruchomienie środków (...), takie jak: umowy zastawów rejestrowych i finansowych na aktywach i rachunkach bankowych Lotos Asfalt Sp. z o.o., umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na udziałach w Lotos Asfalt Sp. z o.o